AKADEMIETS 1. SYMPOSIUM TRONDHEIM juni 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AKADEMIETS 1. SYMPOSIUM TRONDHEIM 8. 10. juni 2012"

Transkript

1 DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE AV ODD FELLOW ORDENEN (I.O.O.F) NORSK ODD FELLOW AKADEMI AKADEMIETS 1. SYMPOSIUM TRONDHEIM juni 2012 Norsk Odd Fellow Akademi gjennomførte sitt første symposium i Trondheim med 145 deltagere. Stor Vakt Geir Småvik fungerte som møteleder og toastmaster under symposiet. Symposiet ble åpnet fredag 8. juni 2012 av Preses, Stor Sire Morten Buan. Symposiet skal være med å stake ut fremtiden for Ordenen. Det er viktig å poengtere at Odd Fellow Ordenen er en verdibærende Orden. Han la vekt på den historiske bakgrunn til Ordenen i Norge sett opp mot nå- og fremtidens utfordringer.

2 Dagens hovedtaler var Professor dr. philos Janne Haaland Matlary, ansatt ved Institutt for Statsvitenskap, Universitetet i Oslo Professor Matlary er medlem av Malteserordenen, og hun ga først en orientering om denne Orden. Malteserordenen har alltid drevet sykehus, og er i dag en veldedig Orden. Den stiller seg de samme spørsmål som Odd Fellow Ordenen. Tittelen på hennes foredrag var: «Tjenende lederskap Refleksjon om menneskesyn i Norge / Europa». Det var en engasjert foredragsholder som med utgangspunkt i sin pp-presentasjon, satte fokus på ledelse og spesielt ledelse i ideelle organisasjoner. Vi fikk høre om et menneskesyn i Norge / Europa som har gått mer over til «What s in it for me» - nytten for seg selv i alle ting, om dannelse høflighet er dannelsens ytre tegn, etikk, kardinaldydene og laster. Tjenende lederskap er en mangelvare, men de som utøver denne form for lederskap, har en enorm betydning i et land hvor de fleste tenker på egeninteressen. Hun avsluttet sitt foredrag med å si at det er med eksemplets makt man viser alternativer, det medmenneskelige. Her kan Odd Fellow Ordenen «gjøre den store forskjellen» nettopp fordi motkreftene er så sterke. Vis dere frem i det norske samfunn var hennes oppfordring. Etter foredraget samlet deltagerne seg til gruppesamtaler. Det siste innslaget denne ettermiddagen var en orientering av DSS Gerd Strømmen og DSS Terje Selbo, om Odd Fellow Ordenen i Trondheim. Mellom foredragene var det kulturelle innslag av: Tuva Hatlelid Mortensen, Obo Sunniva Unsgård, Sopran Akkompagnement /arrangement ved Gunnar Gustad

3 Fredagskvelden startet med en tur med veterantrikken opp til Lian. Lian ligger i Bymarkas forgår. På Lian fikk vi høre om trøndersk matkultur, før vi fikk smake den. På Lian ble vi underholdt med trekkspillmusikk av: Ernst Berg og Dagfinn Andersen. Det var fornøyde deltagere som reiste hjem med trikken den kvelden. Lørdag 9. juni kl var deltagerne på plass for symposiets 2. dag.. Preses, Stor Sire Morten Buan, åpnet dagen med en orientering om Landssaken - SOS Barnebyer, og om Lysaksjonen 15. desember Vi fikk så høre Amazing Grace, etterfulgt av opplesing: Til en misantrop av Arnulf Øverland. Sang utført av rebekkasøster: Oddrunn Strand. Deklamering Liv Hovde med støtte av pianist Gunnhild By.

4 Dagens først foredragsholder var sykepleier og høgskolelærer Marie Aakre. Marie Aakres foredrag:«hverdagsledelse - hverdagskultur og moralsk praksis» førte oss inn i hvordan hverdagsetikk skulle praktiseres. I sitt foredrag reiste Aakre blant annet spørsmål om hvilke verdier som er sterke nok til at vi vil stå sammen for dem alle sammen. Uansett hvor vi er har vi kun en sjanse for å gi et godt førsteinntrykk. Det er alltid mellom to det skjer. Aakre ga i sitt foredrag oss et godt bilde av relasjoner mellom mennesker. Förste vice storsire Carl-Johan Sjöblom, Sverige, holdt foredrag om undersøkelsen Tankesmedjan. Tankesmedjan samlet søster og brødre overmestere under 45 år. Disse skulle analysere stillingen innen Odd Fellow Ordenen i Sverige ( ), og for så å se inn i fremtiden for vår Orden 20 år frem i tiden fokusert på medlemstilgang, utdannelse og den skjeve alderssammensetningen i logene. (Foredraget vil bli offentliggjort) Etter disse to foredragene møttes deltagerne igjen til gruppesamtaler før Akademiets sekretær, Eks DSS Odd Gulbrandsen, orienterte om Norsk Odd Fellow Akademi.

5 Dagen ble avsluttet med et revynummer av rebekkasøstre fra Loge nr. 99 Nidelven. De som var med: søstrene Kirsti Ingdal, Randi Falkmo Berg, Bjørg Ødegaard, Eli Karin Børø, Inger Marie Spjøtvold, Eva Sellgren Pharo. De ble støttet av Gunnar Ødegaard og Ernst Berg. Deltagerne på symposiet avsluttet dagens program med en guidet tur rundt I Trondheim. Lørdagskveld samlet alle seg til en festmiddag. Europeisk Stor Sire Harald Thoen åpnet bordsetet med en skål for Kongen. Stor Sire Erling S. Paulsen, Danmark var første taler. Han uttrykte glede ved å komme til Norge og den gjestfrihet han ble møtt med. Trikketuren, fredag kveld, med den gamle trikken hadde vært helt spesiell, og han var glad for å være en del av det første symposiet. Etter hans mening var en energi som strømmet ut fra hver enkelt søster og bror, som lover meget godt for Odd Fellow Ordenen ikke bare i Norge men for hele Europa. Det har gitt inspirasjon og erfaring å ta med seg hjem. Det har vært en riktig flott Odd Fellow weekend. Nå får vi erfaringer både fra Norge og Sverige som vi kan ta med oss. Det har vært en inspirasjon for oss som ikke har noe Akademi, sa den danske Stor Sire, som takket på vegne av gjestene. Tidligere ordfører i Trondheim, Marvin Wiseth, holdt kveldens hovedtale. I muntre ord fortalte han om trøndere og trønderlag gjennom tidene. Han endte om med en alvorligere del om grunnleggende etikk sett i dagens situasjon. Europeisk Stor Sire Harald Thoen satte pris på det nye hefte fra Akademiet med intervjuer av de europeiske Stor Sirer. Han hadde orientert embedsmennene i The Grand Lodge of Europe om det arbeidet som forgår i Norge, og ønsket lykke til med det videre arbeidet. Det er til nå bare de nordiske landene Sverige og Norge som har Akademi. Til slutt takket Eks Stor Sire, Preses Lars Fryklund, for maten.

6 Under middagen var det innslag med vakker sang og musikk. Her med søstrene Sunniva Unsgård, sopran Vigdis Unsgård, sopran Akkompagnement /arrangement ved Gunnar Gustad Toastmaster og møteleder Stor Vakt Geir Småvik Søndag morgen møttes alle til en stilfull seremoniell samling. Dette var avslutningen på Norsk Odd Fellow Akademis første symposium. Hovedformålet var å oppta 16 nye medlemmer i Akademiet. Disse var: Stor Marsjall Toril Grundtvig Skougaard Medlem av Institutt for Rituell og Ordenshistorisk forskning Stor Marsjall Thore Fredrik Grüner Medlem av Institutt for Rituell og Ordenshistorisk forskning Stor Arkivar Knut Aslak Wickman Medlem av Institutt for Rituell og Ordenshistorisk forskning Stor Kapellan Jorun Michelet, Medlem av Institutt for Etisk forskning Dep.Stor Sire Tove Aalborg Etisk analyse av Den Høye Sannhets Grad for Rebekkasøstre Stor Sekretær Svanhild Sandem Etisk analyse av Den Høye Sannhets Grad for Rebekkasøstre Stor Skattmester Svanhild Ljosland Etisk analyse av Den Høye Sannhets Grad for Rebekkasøstre Eks Storrepr. Reidar O Erle Loge nr. 44 Stein sin historie Storrepr./ HP Kjell-Roar Skard Loge nr. 115 Ankerfeste sin historie Eks OM Anne Pia Blindheim Våre Budord Eks sekretær Marit Olsen Trivsel/Utmeldelse av Ordenen DSS Gunnar Gjølstad Loge nr. 51 Foldens historie Organist Kjell Bakken Musikk innen Ordenen Eks DSS Ellen Birkeland Ledelse og Rekrutering i Rebekkalogene i Kristiansund Eks OM Torild Hundal Ledelse og rekrutering i Rebekkalogene i Kristiansand Storrepresentant Kirsten Melvik Rebekkaloge nr. 11 Concordias historie Stor Kapellan Ole-Johan Bay Gundersen Var forhindret fra å møte, vil bli opptatt senere.

7 De nye medlemmene i Akademiet Symposiet ble avsluttet så tidlig at de som ønsket det, kunne være tilstede ved en Høytidsgudstjeneste i Nidarosdomen. En stor takk må rettes til den lokale styringsgruppa. Denne gruppa sto for det lokale/tekniske delen av arrangementet. En takk rettes også til teknisk ansvarlig under symposiet: Bjørn Haslene. Gruppa besto av: Stor Vakt Geir Småvik DSS Gerd Johanne Strømmen Rådsmedlem, Storrepr.Lasse Hegge DSS Terje Selbo Odd Gulbrandsen Akademiets sekretær

SYMPOSIET 2013 AKADEMIETS 2. SYMPOSIUM BERGEN 30. AUGUST 1. SEPTEMBER 2013

SYMPOSIET 2013 AKADEMIETS 2. SYMPOSIUM BERGEN 30. AUGUST 1. SEPTEMBER 2013 SYMPOSIET 2013 AKADEMIETS 2. SYMPOSIUM BERGEN 30. AUGUST 1. SEPTEMBER 2013 Stor Sire Morten Buan ønsket velkommen til Norsk Odd Fellow Akademis andre symposium. Formålet med dette symposiet var:»ledelse

Detaljer

KJEDELEDD 13 NOFA-SYMPOSIET 2013 I BERGEN SIDE 4-9 NY EUROPEISK STOR SIRE LARS FRYKLUND SIDE 12 PRESENTASJON AV DISTRIKT NR. 9 HÅLOGALAND SIDE 24 27

KJEDELEDD 13 NOFA-SYMPOSIET 2013 I BERGEN SIDE 4-9 NY EUROPEISK STOR SIRE LARS FRYKLUND SIDE 12 PRESENTASJON AV DISTRIKT NR. 9 HÅLOGALAND SIDE 24 27 DE TE 3 KJEDELEDD 13 O D D F E LLOW O DENENS M A GASIN 9 1. Å GANG NOFA-SYMPOSIET 2013 I BEGEN SIDE 4-9 NY EUOPEISK STO SIE LAS FYKLUND SIDE 12 PESENTASJON AV DISTIKT N. 9 HÅLOGALAND SIDE 24 27 isto SIE

Detaljer

FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY

FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY «Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY JULENUMMER NR. 4 2008 1 Liste over embedsmenn i perioden 2007-2009: Storrepresentant

Detaljer

Intervju med Karin Rønning side 4 5. Intervju med Stor Sire Morten Buan side26 29. Hilseformer side 26 27

Intervju med Karin Rønning side 4 5. Intervju med Stor Sire Morten Buan side26 29. Hilseformer side 26 27 De Tre Kjedeledd 3/10 88. årgang Ordenslokalene i Ålesund. Embedskollegiet 2010 Foto: Anne Gerd Henningsen side14 19 Ordenslokalene i Ålesund side 32 33 Intervju med Karin Rønning side 4 5 Intervju med

Detaljer

KJEDELEDD 14. STORLOGE- MØTET 2014 side 4 5. i SVENSKA ODD FELLOW AKADEmiEN side 10 11. 200 ÅR side 28 30 GENERASJONSSKIFTE MANCHESTER UNITY

KJEDELEDD 14. STORLOGE- MØTET 2014 side 4 5. i SVENSKA ODD FELLOW AKADEmiEN side 10 11. 200 ÅR side 28 30 GENERASJONSSKIFTE MANCHESTER UNITY DE TE 1 KJEDELEDD 14 O D D F E LLOW O DENENS M A GASIN 9 2. Å GANG Storlogemøtet 2014 avholdes i juni på Sundvolden Hotel. STOLOGE- MØTET 2014 side 4 5 GENEASJONSSKIFTE i SVENSKA ODD FELLOW AKADEmiEN side

Detaljer

Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge

Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge LEGO Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge Nr 19/1-2013 Det nye embedskollegiet ble installert 4. september 2013. Fra v: 2. HM Per Kallestad, Sekretær Eilif Henriksen, 1. HM Einar Mortensen, Eks HP Arild Persson,

Detaljer

Odd Fellow Bladet har skiftet navn til. De Tre Kjedeledd. De Tre Kjedeledd Arnhild Evjen Deberitz 60-års Veteran

Odd Fellow Bladet har skiftet navn til. De Tre Kjedeledd. De Tre Kjedeledd Arnhild Evjen Deberitz 60-års Veteran De Tre Kjedeledd 1/07 85. årgang Intervju med Svanhild Paulsen side 4 Ordenens nye lokaler på Fauske. skiftet navn til I.O.O.F. i Danmark side 16 De Tre Kjedeledd Arnhild Evjen Deberitz 60-års Veteran

Detaljer

LOGGEN. Møter i vårterminen 2014 Møte kl. 19.00 hver 2. og 4. onsdag i måneden Torsdagstreff kl 11.00 13.00. Kollegiet 2013-2015

LOGGEN. Møter i vårterminen 2014 Møte kl. 19.00 hver 2. og 4. onsdag i måneden Torsdagstreff kl 11.00 13.00. Kollegiet 2013-2015 Møter i vårterminen 2014 Møte kl. 19.00 hver 2. og 4. onsdag i måneden Torsdagstreff kl 11.00 13.00 08.01 Nyttårs med Rebekkaloge nr. 126 Safir. Galla 22.01 Arbm. Instr. Rapport nevnder Regnskap/budsjett.

Detaljer

De Tre Kjedeledd. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11. 2/08 Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Fire DSS om vennlighet side 16 18

De Tre Kjedeledd. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11. 2/08 Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Fire DSS om vennlighet side 16 18 De Tre Kjedeledd 2/08 86. årgang Intervju med Stor Marsjall Erna Steffensen side 4 De nye Ordenslokalene i Trondheim. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11 Odd Fellow Ordenens vei til Europa side 26

Detaljer

Ny Ordensbygning i Bergen. side 8 11. To søstre blir søstre side 4 5. Det islandske Storlogemøtet 2009 side 26 27

Ny Ordensbygning i Bergen. side 8 11. To søstre blir søstre side 4 5. Det islandske Storlogemøtet 2009 side 26 27 De Tre Kjedeledd 3/09 87. årgang Ordenens nye lokaler i Bergen Ny Ordensbygning i Bergen side 8 11 To søstre blir søstre side 4 5 Rebekkaleir nr 24 instituert side 6 7 Det islandske Storlogemøtet 2009

Detaljer

Informasjonsorgan for loge nr. 67 Castrum

Informasjonsorgan for loge nr. 67 Castrum Støttestenen Informasjonsorgan for loge nr. 67 Castrum Årgang 11 nr. 3 2003 Innhold: s.2: Stor-rep. Reidar Birkeland er død. s 3. OM har ordet s.5 Nye embedsmenn 2003-2005 og Støttestenen på nett. s.6

Detaljer

De Tre Kjedeledd 2/11. Ordenslokalene i Larvik side 6. Odd Fellow Ordenens Magasin 89. årgang. Intervju med Stor Vakt Geir Småvik side 4.

De Tre Kjedeledd 2/11. Ordenslokalene i Larvik side 6. Odd Fellow Ordenens Magasin 89. årgang. Intervju med Stor Vakt Geir Småvik side 4. De Tre Kjedeledd 2/11 89. årgang Ordenslokalene i Larvik side 6 Intervju med Stor Vakt Geir Småvik side 4 Den nye Kunnskapsløftet Landssaken tar form side 10 side 26 STOR SIRE HAR ORDET Odd Fellow Ordenen

Detaljer

Støttestenen. Organ for loge nr. 67 Castrum

Støttestenen. Organ for loge nr. 67 Castrum Støttestenen Organ for loge nr. 67 Castrum Årgang 17 nr. 2 2009 Innhold: s2: OM har ordet, s3: Besøke andre loger, s5: Hva er sannhet?, Det er bare jeg... s6: Vennelogearbeidet, Schuyler Colfax, s8: Leveregel.

Detaljer

To institueringer. i Bodø side 10. Bladet 3 05 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 83. årgang. Nye Storembedsmenn side 3.

To institueringer. i Bodø side 10. Bladet 3 05 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 83. årgang. Nye Storembedsmenn side 3. 3 05 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 83. årgang Nye Storembedsmenn side 3 Intervju med Bente Håknes side 4 Storlogemøtet 2005 side 6-9 To institueringer En reise til røttene side 12 i

Detaljer

Fridtjof Nansen Nytt. Vi ønsker brødrene en riktig fin vår INNHOLD. Nummer 01/2013 27. årgang. Redaktørens spalte...s2. Overmesters spalte...

Fridtjof Nansen Nytt. Vi ønsker brødrene en riktig fin vår INNHOLD. Nummer 01/2013 27. årgang. Redaktørens spalte...s2. Overmesters spalte... INNHOLD Nummer 01/2013 27. årgang Fridtjof Nansen Nytt Medlemsblad for Odd Fellow Loge nr. 20 Fridtjof Nansen Vi ønsker brødrene en riktig fin vår Redaktørens spalte...s2 Overmesters spalte...s3 Sekretærens

Detaljer

Nr. 1 Februar 2014 42. årg. Ut i. vintereventyret...

Nr. 1 Februar 2014 42. årg. Ut i. vintereventyret... Nr. 1 Februar 2014 42. årg. Ut i vintereventyret... SIDE 2 Leder Så kom snøen, og det rikelig. Noen til glede andre til ergrelse. De som har kjøpt seg snøfreser, syns det bare er gøy med snø. Selv bruker

Detaljer

Kongshaug-nytt. Kjære lesere av Kongshaug-nytt. Mars 2015. Huskelista!

Kongshaug-nytt. Kjære lesere av Kongshaug-nytt. Mars 2015. Huskelista! Kongshaug-nytt Mars 2015 Huskelista! Hva hender fremover! Husk dette og møt så ofte du kan. 04.01.15 Juletrefest for barn (søndag) 05.01.15 25 Ve.Ju (Galla) 10.01.15 Nyttårsfest 19.01.15 Arbm. Rapporter

Detaljer

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Logebesøk fra Karlstad og Oslo Side 16 og 22. Side 4. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 2 2011 20. nov. Utgivelse nr. 43 Årg.

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Logebesøk fra Karlstad og Oslo Side 16 og 22. Side 4. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 2 2011 20. nov. Utgivelse nr. 43 Årg. NORE-NYTT Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 2 2011 20. nov. Utgivelse nr. 43 Årg. 21 MELDINGSBLAD FOR LOGENE TILSLUTTET I.O.O.F. I INDRE ØSTFOLD Veteranjuveler Side 4 Logebesøk fra Karlstad og Oslo Side 16 og

Detaljer

Bladet 5 03 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 81. årgang

Bladet 5 03 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 81. årgang 5 03 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 81. årgang Klar til innspurt i Barneaksjonen 2003. Resultatet blir synliggjort i nye tiltak for barn som trenger det. Dette er å oppdra de foreldreløse

Detaljer

Bladet 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang

Bladet 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang Forsidebildet: Ordenens lokaler i Sykkylven Intervju med Turid Tuft side 4 Stor Sire Oddvar Granlund trer tilbake side 6 Stor Sire har ordet

Detaljer

Innvielse. Gradspasseringer høstterminen 2005. Nr 41 Julen 2005 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Ole Neerland (ON), Arve Stokke (AS)

Innvielse. Gradspasseringer høstterminen 2005. Nr 41 Julen 2005 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Ole Neerland (ON), Arve Stokke (AS) Nr 41 Julen 2005 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Ole Neerland (ON), Arve Stokke (AS) Innvielse Så har vi nok en gang lagt et år bak oss både på godt og ondt. For min del har dette vært et spesielt

Detaljer

Loge nr. 70 Kvitbjørn (I.O.O.F) 50 år 22.05.1963 22.05.2013

Loge nr. 70 Kvitbjørn (I.O.O.F) 50 år 22.05.1963 22.05.2013 Loge nr. 70 Kvitbjørn (I.O.O.F) 50 år 22.05.1963 22.05.2013 Historie Et tilbakeblikk på 50 år Datoen den 22. mai er en dato som har betydning for loge nr. 70 Kvitbjørn i to sammenhenger. Det var nemlig

Detaljer

Nr. 3 Høsten 2009 38. Årgang

Nr. 3 Høsten 2009 38. Årgang Nr. 3 Høsten 2009 38. Årgang Opplæring Embedsmenn i Arendal For søstrene: 22. oktober 2009 kl. 18.00 For alle nye EksOM OM - UM For brødrene:1.oktober 2009 kl. 17.30 Stor Sire Harald Thoen deltar For alle

Detaljer

Hvilket menneskesyn har du? side 11

Hvilket menneskesyn har du? side 11 1 06 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 84. årgang Hvilket menneskesyn har du? side 11 Dannelse av nye foreninger side 14-15 Deputert Stor Sire Morten Buan side 3 Intervju med Gunvor Tjugum

Detaljer

De Tre Kjedeledd 4/10. I LEVANGER side 6. Odd Fellow Ordenens Magasin 88. årgang. er igang! side 37. side 20. Storembedsmanns - møtet 2010

De Tre Kjedeledd 4/10. I LEVANGER side 6. Odd Fellow Ordenens Magasin 88. årgang. er igang! side 37. side 20. Storembedsmanns - møtet 2010 De Tre Kjedeledd 4/10 88. årgang Foto:Trond Hattrem Ordensbygningen I LEVANGER side 6 Intervju med Eks HP Lasse Hegge side 4 Storembedsmanns - møtet 2010 side 20 Kunnskapsløftet er igang! side 37 DE TRE

Detaljer

KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY

KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY «Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY HØSTNUMMER NR. 3 2010 1 Liste over embedsmenn i perioden 2009-2011: Storrepresentant

Detaljer

Det var en meget interessert gruppe søstre som hørte foredraget, og vi ble begeistret da de to representantene

Det var en meget interessert gruppe søstre som hørte foredraget, og vi ble begeistret da de to representantene nr. 10-5. årgang 10. juni 2014 Sommerhilsen fra OM Tiden går og vi med den. Et år som OM er forbi, hvor har tiden blitt av? Mitt første år som OM har vært et lærerikt år. Logelivet gir meg mange verdier

Detaljer

Bladet 6 03 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 81. årgang

Bladet 6 03 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 81. årgang 6 03 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 81. årgang Foto: Nina Dreyer: «Grefsheim Gård» ønsker alle sine lesere en fredfull jul og et riktig godt nytt år! Intervju med Asbjørn Bekken side

Detaljer

Fridtjof Nansen Nytt

Fridtjof Nansen Nytt INNHOLD Nummer 02/2010 24. årgang Fridtjof Nansen Nytt Medlemsblad for Odd Fellow Loge nr. 20 Fridtjof Nansen Hvor går veien videre? Redaktørens spalte...s2 Overmesters spalte...s3 Storrepresentantens

Detaljer

10 å r 7. j u n i 2 0 0 7

10 å r 7. j u n i 2 0 0 7 «Ærefrykt for livet» En beretning om Odd Fellow loge nr. 132 Albert Schweitzer I.O.O.F. 10 å r 7. j u n i 2 0 0 7 1 2 F o r o r d Loge nr. 132 Albert Schweitzer er 10 år, og logens andre 5-års periode

Detaljer