Det 80.. ordinære landsmøte 31. Quality Hotell Gardermoen. Saker til Landsmøtet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det 80.. ordinære landsmøte 31. Quality Hotell Gardermoen. Saker til Landsmøtet"

Transkript

1 Det 80.. ordinære landsmøte 31. oktober - 1. november 2009 Quality Hotell Gardermoen Saker til Landsmøtet

2 1 OM LANDSMØTET I NBS Hva er landsmøtet? Hva er en landsmøteutsending Talerett, forslagsrett og stemmerett Godkjenning av landsmøtefullmakter Debattene Forslag til endringer Lovendringsforslag Forslag til endring i prinsipp-program Innkomne forslag Uttalelser lagt frem av redaksjonskomiteen Gjennomføring av landsmøtet PRAKTISKE OPPLYSNINGER Innsjekking Reisefordeling for utsendinger Kostnader som inngår i reisefordelinga Transport til og fra Landsmøtet Transport til Gardermoen - generelt Tog og buss til Gardermoen Fly til Gardermoen Priser på oppholdet Landsmøtemiddag LANDSMØTELOTTERIET PROGRAM LANDSMØTE SAKER TIL BEHANDLING Konstituering Godkjenning av forretningsorden Forslag til lovendringer Valg Valgnemndas innstilling til nytt styre/ordførerskap/kvinneutvalg Representantskapets innstilling til ny valgnemnd

3 5.5 Behandling av innkomne forslag Forslag nr. 1 Fra Lindesnes og Mandal Bonde- og Småbrukarlag Forslag nr. 2 Fra Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag Forslag nr. 3 Fra Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag Forslag nr. 4 Fra Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag Forslag nr. 5 Fra Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag Forslag nr. 6 Fra Oppland Bonde- og Småbrukarlag Forslag nr. 7 Fra Oppland Bonde- og Småbrukarlag Forslag nr. 8 Fra Oppland Bonde- og Småbrukarlag Forslag nr. 9 Fra Vestre Slidre Bonde- og Småbrukarlag Forslag nr. 10 Fra Hjartdal Bonde- og Småbrukarlag Forslag nr. 11 Fra Hjartdal Bonde- og Småbrukarlag Forslag nr. 12 Fra Hjartdal Bonde- og Småbrukarlag Forslag nr. 13 Fra Hjartdal Bonde- og Småbrukarlag Forslag nr. 14 Fra Hjartdal Bonde- og Småbrukarlag Forslag nr. 15 Fra Hjartdal Bonde- og Småbrukarlag Forslag nr. 16 Fra Rana Bonde- og Småbrukarlag Forslag nr. 17 Fra Oppland Bonde- og Småbrukarlag Forslag nr. 18 Fra Veldre Bonde- og Småbrukarlag Forslag nr. 19 Fra Finnmark Bonde- og Småbrukarlag Forslag nr. 20 Fra Finnmark Bonde- og Småbrukarlag Forslag nr. 21 Fra Verdal Bonde- og Småbrukarlag Forslag nr. 22 Fra Verdal Bonde- og Småbrukarlag Forslag nr. 23 Fra Hedmark Bonde- og Småbrukarlag SEMINAR - SAMVIRKE SEMINAR UNGDOM OG REKRUTTERING

4 1 Om landsmøtet i NBS 1.1 Hva er landsmøtet? Landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag er organisasjonens viktigste organ. Det er landsmøtet som gjennom sine vedtak og debatter avgjør hvilken vei organisasjonen skal gå og hvordan den skal drives. Et godt landsmøte er derfor beskrevet som et aktivt møte med gode, konstruktive forslag og innlegg som er saksorientert og egnet til å føre organisasjonen framover. 1.2 Hva er en landsmøteutsending Alle som møter på Norsk Bonde- og Småbrukarlag sitt landsmøte er der fordi de representerer en gruppe, det være seg et lokallag, representantskapet, kvinneutvalget eller styret. Det betyr at det er ekstra viktig å kjenne sakene godt før landsmøtet tar til. Det vil også være en styrke for representantene å ha diskutert sakene med de som en faktisk representerer, f. eks med lokallagsstyret. Som delegat er du med på å gjøre vedtak som avgjør hvordan organisasjonen skal utvikle seg. Landsmøtet må oppfattes som et kollegialt organ der man samlet og enkeltvis i sine lokal- og fylkeslag skal arbeide for å nå organisasjonens mål. Kun ved samlet innsats mot felles mål kan vi bli sterke. Når landsmøtet er over, er det derfor viktig at du preger arbeidet i ditt styre i en retning som fremmer organisasjonens mål. 1.3 Talerett, forslagsrett og stemmerett Stemmerett: Bare de valgte utsendingene fra lokallagene Tale- og forslagsrett: De valgte utsendingene fra lokallagene samt medlemmer av styret, representantskapet, kvinneutvalget og ungdomsutvalget. I tillegg har leder av valgnemnda talerett i forbindelse med valget. Observatører og inviterte gjester har anledning til å følge med og høre på det som blir sagt. 1.4 Godkjenning av landsmøtefullmakter For å kunne delta på landsmøtet og få stemmerett, må en være berettiget til å delta. Det er viktig at alle de valgte landsmøteutsendingene fra lokallagene har fullmakt fra lokallaget. Fullmaktskomiteen som landsmøtet velger vil gå gjennom deltakerlistene og sjekke om alle som står oppført er berettiget å delta med sine respektive rettigheter. Fullmaktskomiteen arbeider etter egen instruks med basis i lovene for Norsk Bonde- og Småbrukarlag. 4

5 1.5 Debattene Det er en utfordring for alle deltakere på landsmøtet å bidra konstruktivt til kommentarer og innspill på de talene og innleggene som kommer. Norsk Bonde- og Småbrukarlag står foran store utfordringer politisk og organisatorisk, og alle konstruktive innspill til hvordan vi skal møte disse utfordringene er viktige bidrag til organisasjonens suksess. Årsmelding med orientering om regnskap og budsjett er lagt til 2. dag. Dette er arenaen for å kommentere styrets arbeid, og gi innspill på dette. 1.6 Forslag til endringer Dersom du ønsker å foreslå endringer i vedtakene eller uttalelsene som landsmøtet skal vedta, er det viktig at landsmøtet får vite det så tidlig som mulig. Endringer som er av vesentlig art må leveres skriftlig til ordstyrerbordet slik at voteringen kan bli riktig. Endringer som er av redaksjonell art, så som skrivefeil eller lignende, retter vi fortløpende. De bør en ikke bruke tid på fra talerstolen. Det er viktig å forholde seg til sakene og ikke debattere mot person. 1.7 Lovendringsforslag Lovendringsforslag skal være innkommet minst 2 måneder før landsmøtet. Representantskapet gir sin innstilling til landsmøtet. Innstillingen vil bli delt ut på landsmøtets første dag. For at endring av lover skal bli vedtatt, kreves 2/3 flertall i landsmøtet. 1.8 Forslag til endring i prinsipp-program Forslag til endring i prinsipp-program skal være innkommet minst 2 måneder før landsmøtet. Representantskapet gir sin innstilling til landsmøtet. Innstillingen vil bli delt ut på landsmøtets første dag. 1.9 Innkomne forslag Innkomne forslag er forslag til vedtak eller uttalelser som fylkeslag, lokallag eller kvinneutvalget sender inn senest 1 måned før landsmøtet, og som landsmøtet skal ta stilling til. Representantskapet vil legge fram sin innstilling til disse forslagene for landsmøtet. Disse innstillingene vil være klare dagen før landsmøtet, og vil bli delt ut på landsmøtets første dag. 5

6 1.10 Uttalelser lagt frem av redaksjonskomiteen I tillegg til forslag til uttalelser som er sendt ut på forhånd, vil det være aktuelt å lage uttalelser direkte fra landsmøtet. Det er ordførerne som bestemmer når strek/tidsfristen settes for å fremme forslag, og frist vil bli kunngjort. Forslag skal fremmes skriftlig til ordførerbordet. Etter at strek er satt vil ordførerne redegjøre for hvilke forslag som er kommet inn, samt fremme forslag på hvilke saker som oversendes redaksjonskomiteen. Redaksjonskomiteen får da ansvaret for å koordinere arbeidet og legge det fram i landsmøtet med sin innstilling. Utsendingene vil få disse forslagene utdelt på landsmøtets andre dag. Når landsmøtet skal diskutere uttalelser, er det hovedbudskapet i innholdet som bør diskuteres. Gjennom uttalelsene viser landsmøtet at det har tatt standpunkt til aktuelle spørsmål. En uttalelse kan bli omskrevet i etterkant av landsmøtet, hvis den f.eks. skal danne grunnlag for en pressemelding Gjennomføring av landsmøtet Landsmøtet ledes av ordførerne. Innleggene skal rettes til møteledelsen og landsmøtet, ikke til enkeltrepresentanter. Tiden blir ofte knapp på landsmøtet. Det betyr at alle delegater må respektere de tidsrammer som er lagt for de ulike sakene og overholde den taletiden som er bestemt av møteledelsen. Forbered gjerne innlegget ditt før du reiser på landsmøtet dersom du på forhånd at du vil ta opp en spesiell sak. Det er viktig at alle er presise og på plass til møtestart og etter pauser. 2 Praktiske opplysninger 2.1 Innsjekking I tillegg til innsjekking på hotellet må alle deltakere på landsmøtet registrere seg ved Norsk Bonde- og Småbrukarlags egen innsjekkingsskranke. Innsjekkingsbordet vil stå godt synlig i hotellets resepsjon. Bordet vil være betjent i tidsrommet fra på fredag 30. oktober og på lørdag morgen før landsmøtet begynner. 2.2 Reisefordeling for utsendinger Norsk Bonde- og Småbrukarlag praktiserer reisefordeling blant de valgte utsendingene fra lokallagene, slik at det skal koste like mye å reise til landsmøtet uansett hvor i landet du bor. Dette er et viktig prinsipp som skal sikre bredest mulig deltakelse fra hele landet. Reisefordelingen avgjøres av et eget utvalg som velges av landsmøtet i forbindelse med konstitueringen av møtet. 6

7 Reiseutgiftene skal beregnes på rimeligste måte. Der offentlig kommunikasjon er billigere enn bruk av egen bil, skal disse satsene brukes. Der det går buss dekkes normalt ikke drosje/egen bil. Ekstraordinære utgifter pga forsinkelser underveis dekkes ikke. Det tas ikke hensyn til evt. forlenget reisetid eller ekstra overnatting på reisen. Utsendingene skal selv finne billigste reisemåte. Når utsendingene kommer til landsmøtet vil de få utdelt mapper, der reisefordelingsskjemaet vil ligge oppi. Reisefordelingsskjemaet skal fylles ut og leveres sekretariatet før lunsj første landsmøtedag. Utregnet forskjell i reisefordelingssum og faktiske utgifter betales/refunderes. Oppfordringen om å bestille billetter i god tid for å få tak de billigste alternativene er gjentatt en rekke ganger. Dersom noen møter opp med en billett som er kjøpt rett før avreise og/eller gjennom et fordyrende reisebyrå vil reisefordelingsutvalget i enkelte tilfeller avvise å ta hele kostnaden inn i reisefordelingen. Andre landsmøtedag (søndag) må den enkelte utsending henvende seg i reisefordelingsskranken. Der vil det bli foretatt et oppgjør ved at en enten mottar en kvittering på et tilgodehavende sett i forhold til gjennomsnittlig reiskostnad, eller en giro for innbetaling av det utsendingen skylder for å komme opp i gjennomsnittlig reisekostnad. En reisefordelingskomité valgt av landsmøtet godkjenner utsendingenes skjemaer. Det er ikke nødvendig å legge ved kvitteringer og billetter, men husk å regne reiseutgiftene tur/retur Kostnader som inngår i reisefordelinga Tog: Faktisk billettpris + evt. sitteplass + evt. sovevogn Bil: Pr. km og pr. utsending kr 1,00 Der flere utsendinger kjører i samme bil, skal alle utsendingene føre opp 1,00 kr/km. Passasjerene må selv gjøre opp med sjåføren. Observatører er ikke med på reisefordeling. Fly: Fly kan kun benyttes der det er den billigste reisemåten. Dersom man kan få en betydelig billigere flybillett ved å være borte ei ekstra natt, kan utgiftene til ekstraovernatting tas med på reisefordelingen 2.3 Transport til og fra Landsmøtet Transport til Gardermoen - generelt Landsmøtet holdes på Quality Airport Hotell Gardermoen. Hotellet ligger rett ved E-6 noen kilometer sørøst for Gardermoen flyplass. Det går egne tilbringerbusser mellom flyplassen og de forskjellige hotellene som er lokalisert i nærheten av flyplassen. Disse bussene går jevnlig fra plattform B25 på framsiden av terminalbygningen. Billetten koster 60 kroner. 7

8 2.3.2 Tog og buss til Gardermoen Det er mulig å kjøre tog til Gardermoen for en forholdsvis rimelig pris dersom en bestiller miniprisbilletter i god tid. Gå inn på Ved å henvende seg til Norsk Bonde- og Småbrukarlag, tlf , kan en også få tilsendt rabattbevis på 20 prosent for tog, men minipris bestilt på nett er langt billigere! Det er også mulig å kjøre buss til Gardermoen flyplass og videre med tilbringerbussen som går mellom flyplassen og hotellene Fly til Gardermoen De billigste flybillettene får en ved egen bestilling på flyselskapene sine nettsider: eller eller 2.4 Priser på oppholdet For overnattinger: Pris pr. person i dobbeltrom er kroner pr døgn. Enkeltrom koster kroner. Begge prisene gjelder fullpensjon. For dagpakker: Dagpakker for ikke-boende på hotellet starter om morgenen og gjelder til ettermiddagen, men ikke for middagen. Prisen er 450 kroner pr. dag. Landsmøtemiddagen for ikke-boende koster 325 kroner. Enkeltrom må ha vært avtalt med sekretariatet ved påmelding til møtet. Hver enkelt gjør opp direkte med hotellet før de forlater landsmøtet. Husk at det lett blir kø i resepsjonen ved utsjekking søndag formiddag. For å unngå dette er det lov å være tidlig ute. 2.5 Landsmøtemiddag Landsmøtemiddag avholdes lørdag kveld. Dette er en festmiddag der antrekket er pent. 3 Landsmøtelotteriet 2009 Landsmøtelotteriet 2009 skal gå til støtte av Ungdomsutvalget og Solidaritetsfondet for småbrukere. Rakel Nystadbakk fra Ungdomsutvalget har ansvaret for lotteriet. Alle lokallag, fylkeslag og enkeltmedlemmer oppfordres til å bidra til landsmøtelotteriet. Gevinster kan leveres i skranken til Norsk Bonde- og Småbrukarlag når du henter mappen din. Spørsmål om Landsmøtelotteriet kan rettes til: Rakel Nystadbakk, Ungdomsutvalget, tlf Kjell Buraas, sekretariatet, tlf

9 4 Program landsmøte Åpning av landsmøtet Lørdag 31. oktober Konstituering Godkjenning av innkalling og dagsorden Valg av: møtesekretærer, fullmaktskomité, redaksjonskomité, reisefordelingskomité og to personer til å skrive under protokollen. Godkjenning av forretningsorden Leders tale til landsmøtet Ole-Anton Teigen, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Ny stortingsmelding ny politikk? - Hva er regjeringens svar på de utfordringene som ligger foran oss Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (SP) De globale klima- /miljøutfordringene. -Hvor står norsk landbruk Professor Arild Vatn, Noragric - UMB Pause Landsmøtedebatten begynner Lunsj Landsmøtedebatten fortsetter Pause Underholdningsinnslag ved Haugen og Helgen Regionale landbruksmeldinger er det vegen å gå? Orientering om Landbruksmeldingen for Trøndelag v/ Aud Marie Gaundal, fylkesleder i Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag Diskusjon Gjennomgang av innkomne forslag Gjennomgang av uttaler lagt fram direkte på landsmøtet Gjennomgang ved ordfører Reidar Isebakke og leder av redaksjonskomiteen Møteslutt 1. dag Landsmøtemiddag 9

10 Søndag 1. november Behandling av lovendringsforslag Innledning ved Olaf Godli, generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Debatt og avstemning Årsmelding Orientering om budsjett for 2010 Ved Olaf Godli, generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Økologisk jordbruk sin plass i den nye stortingsmeldingen Innledning v/ Bioforsk Kaffepause med utsjekking fra hotellet Valg Behandling av innkomne forslag og uttaler fra landsmøtet Slutt 2. dag Lunsj - hjemreise Vel møtt! 10

11 5 Saker til behandling 5.1 Konstituering Valg av møtesekretærer, fullmaktskomité, redaksjonskomité, reisefordelingskomité og 2 til å skrive under protokollen. Representantskapet vil legge fram sin innstilling til disse vervene for landsmøtet. Disse innstillingene vil være klare dagen før landsmøtet, og vil bli delt ut i landsmøtet, 1. dag. 5.2 Godkjenning av forretningsorden Landsmøtet skal godkjenne forretningsorden. Følgende forslag bli fremmet under konstitueringen: 1. Talerne får ordet i den rekkefølge de blir tegnet 2. Taletiden begrenses til 5 minutter. Etter debattinnlegget er det anledning til en replikk. Det skal i tilfelle være et spørsmål eller en kort bemerkning rettet til den som har hatt det siste debattinnlegget. Replikken begrenses til 1 minutt. Vedkommende som hadde innlegget får anledning til å svare på replikken. Svaret på replikken begrenses til 1 minutt. En kan ikke ta replikk på replikken, eller på svaret på replikken. 3. Et medlem som ber om ordet til forretningsordenen, får ordet utenom den oppsatte talelista. Man kan få ordet til forretningsorden når en vil foreslå strek, begrensing av taletiden, for å komme med innvendinger av måten saken blir behandlet på, eller for å uttale seg om avstemmingsmåten. Ingen får ordet mer enn en gang til forretningsorden, og maksimalt 2 minutter taletid til hver sak. 4. Møteleder kan viss nødvendig stille forslag om ytterligere talebegrensning og sette strek med de inntegnede talere. 5. Alle beslutninger avgjøres med alminnelig flertall dersom annet ikke er bestemt i lovene. 6. Forslag til vedtak leveres skriftlig til møtelederen, og det skal framgå hvem som har fremmet forslaget. 7. I protokollen innføres forslagene og vedtakene med angivelse av antall avgitte stemmer. Andre opplysninger som har betydning for den enkelte sak, tas med når dette er nødvendig. 8. Utsendinger bør ikke forlate møtet før det er avsluttet. Dersom utsendingen må forlate landsmøtet mens møtet pågår, skal utsendingen meddele møteledere skriftlig om tidspunkt og begrunnelse for fraværet. 11

12 Komitéleder meddeler møteledere dersom komiteen må arbeide under møtet, slik at møtelederne til enhver tid har oversikt over antall stemmeberettige i salen. 5.3 Forslag til lovendringer Fristen for innsending av forslag til endring av vedtekter og formålsparagraf er to måneder før landsmøtet. Styret har fremmet to forslag til vedtektsendringer som ble behandlet på styremøtet Disse forslagene er gjengitt i nett.no nr. 4/2009. A Øke antallet varamedlemmer til styret fra 3 til 5 personer Begrunnelsen for forslaget er at styret gjennom lengre tid har registrert at det er forholdsvis ofte at faste styremedlemmer melder avbud til de fysiske styremøtene. Varamedlemmer blir innkalt så snart et fat medlem har meldt forfall. Det en også har erfart er at lista over varamedlemmer heller ikke er lang nok for å få et fulltallig styre, hvilket er uheldig. Styret vil derfor foreslå at det skal velges 5 varamedlemmer i nummerert rekkefølge til styret, altså 2 personer i tillegg til dagens antall. Løpende vil ikke en slik utvidelse ha verken økonomiske eller praktiske konsekvenser utover det at det hele tiden vil være langt større sjanse for at styret til et hvert styremøte vil være fulltallig. Reint formelt vil et slikt forslag berøre 5 åttende ledd pkt D i lovene for Norsk Bonde- og Småbrukarlag: Dagens ordlyd: 5 åttende ledd D. Val av leiar, seks styremedlemmer, av desse to nestleiarar, og tre vararepresentanter i nummerert rekkefølge. Foreslås erstattet med: 5 åttende ledd D. Val av leiar, seks styremedlemmer, av desse to nestleiarar, og fem vararepresentanter i nummerert rekkefølge. B Møte- og talerett for medlemmer av valgnemnda på landsmøtet Valgnemnda ikke har noen lovfestet rett til representasjon på landsmøtet. Dette er en konsekvens av endringen som ble gjort i sin tid med at representantskapet ikke lenger skulle ha oppgaven som valgnemnd. Tidligere ville alle medlemmer av valgnemnda automatisk ha talerett under landsmøtet i forbindelse med presentasjonen av de ulike kandidatene til landsmøtevalgte verv i organisasjonen i kraft av å være representantskapsmedlem. Forslaget om å vedtektsfeste taleretten til leder av valgnemnda vil bare innebære en formalisering av en rett som det er helt åpenbart at lederen av valgnemnda skal og må ha. Samtidig ser styret at det også kan være rett å sikre at resten av valgnemnda kan gis talerett på landsmøtet dersom valgnemnda avgir delt innstilling på kandidater til verv i organisasjonen. 12

13 5 sjette ledd i dagens vedtekter for Norsk Bonde- og Småbrukarlag omtaler grupperinger med tale- og forslagsrett med følgende ordlyd: Representantskapet, styret, kvinneutvalet og ungdomsutvalet har tale- og forslagsrett. Denne teksten foreslås endret til: Representantskapet, styret, kvinneutvalet, ungdomsutvalet har tale- og forslagsrett. Leiar av valnemnda har tale- og forsalgsrett i samband med gjennomføringen av valet. I høve der valnemnda legger fram delt innstilling til val på landsmøtevalde verv i organisasjonen, skal representantar for alle grupperinger i valnemnda gis tale- og forslagsrett. Innstilling til representantskapet: Styret ber om at representantskapet innstiller overfor landsmøtet at de overnevnte lovendringsforslag blir vedtatt. 5.4 Valg Valgnemndas innstilling til nytt styre/ordførerskap/kvinneutvalg Pr var ikke valgnemndas innstilling vedrørende valg på tillitsvalgte i Norsk Bonde- og Småbrukarlag klar. Innstillingen vil bli ettersendt så snart den foreligger. 13

14 5.4.2 Representantskapets innstilling til ny valgnemnd Det er representantene i region Midt-Norge, Vestlandet og Sør-Norge som er på valg. Det ble avholdt telefonmøte i representantskapet tirsdag for å innstille personer til valgnemnda for Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Oversikten under viser hvilke personer som er innstilt til verv i valgnemnda og hvilke av nemndas medlemmer som ikke er på valg. Leder: Per Anton Nesjan Forslag Nestleder: Kjell Magne Larsen Forslag Region Medlemmer Varamedlemmer: Region Lars Reidar Eek Bergljot Styrvold Oslofjorden/Østlandet Sukkebråten Østfold, Vestfold, Akershus, Hedmark Region Gunnar Larsen Ole-Jacob Indre Østland - Oppland Region Sør-Norge Buskerud, Telemark, Aust- Agder, Vest-Agder Region Vestlandet Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane Region Midt-Norge Møre og Romsdal, Sør- Trøndelag, Nord-Trøndelag Region Nord-Norge Nordland, Troms, Finnmark Forslag Forslag Christensen Kjell Magne Larsen Olav Langåsdalen Ikke på valg Gina Osaland Johnny Følling Ikke på valg Lars Olav Tunheim Valsø Siw Remmetun Breen Ikke på valg Randi Aleksandersen Jon Lamøy Forslag 5.5 Behandling av innkomne forslag Forslag nr. 1 Fra Lindesnes og Mandal Bonde- og Småbrukarlag Med kjærlighet til jorda Innledning Klima er et satsingsområde for NBS sentralt. Det ble blant annet brukt av styret foran jordbruksforhandlingene for å fremme laget og dets synspunkter. Lindesnes og Mandal Bonde- og Småbrukarlag (LMBS) vil gjerne benytte seg av denne anledningen til å forslå noen tiltak hvordan vårt lag kan gjøre et bidrag til et bedre miljøregnskap i landbruket og organisasjonsarbeidet. Forsvarlig bruk av landbruksmaskiner Jordpakking ødelegger jordstrukturen og tetter de store porene som er viktige for vann- og lufttransport. Dens konsekvensene er blant annet forsumping, nedsatt avling, dårligere avlingskvalitet og økt fare for erosjon. Da jordpakking kan oppstå ved bruk av tung redskap, 14

15 særlig når jorda er fuktig, forslår vi at Småbrukarlaget går inn for mindre redskap som brukes når værforholdene er slik at faren for jordpakking er lavest. Mindre redskap betyr mindre belastinger for klimaet i produksjonsprosessen og mindre utslipp i deres bruk. Den norske økonomien tilrettelegger for utstrakt mekanisering, til og med for den lille bonden. Vil økt inntekt for bonden gi seg utslag i kjøp av stadig større maskiner, må vi jo spørre om mer penger er et gode for bonden og jorda hans i det hele tatt. Er også småbrukaren egentlig på jakt etter en transportarbeiderjobb eller har han/hun fremdeles livsprosessene i jorda i tankene? Deling av landbruksmaskiner Landbruket er per i dag avhengig av mange maskiner. Fordelen ved denne løsningen er at en bonde kan bearbeide betydelig større arealer sammenlignet med en bonde som bruker ikkemotoriserte redskap. Samtidig fører landbruksmaskiner med seg en del ulemper for både miljøet og bonden. Innkjøp av landbruksmaskiner betyr oftest en økonomisk belastning for en yrkesgruppe som tjener mindre i forhold til andre yrkesgrupper i Norge. Derfor vil vi gjerne inviterer dere i Småbrukarlaget å etablere en delingskultur for landbruksmaskiner. Ved å planlegge når hvem kan bruke landbruksmaskiner er det mulig å gjennomføre deling organisatorisk. Da kan man ha felles nytte av å dele kostnadene også. Økologisk landbruk Økologisk landbruk handler om å trygge jordas sunnhet gjennom å fremme dens balanse og mangfoldighet. Systemet baserer seg på å bruke lokale, fornybare ressurser. Ved å ikke bruke kjemiske sprøytemidler og kunstgjødsel minskes direkte og indirekte forurensing av miljøet fra landbruket. Økologisk landbruk er dermed miljøvennligere enn konvensjonell landbruk. Vi forslår derfor at NBS motiverer sine medlemmer å starte med økologisk produksjon og støtte de som har bestemt seg for det. Miljøvennlig organisasjonsarbeid Også for den administrative delen av vår organisasjon vil vi gjerne forslå noen klimavennlige tiltak: Bruk av miljømerkede kontorrekvisita. Ved reiser for organisasjonen står klimaregnskapet i fokus framfor NBS-regnskapet. Til og med nå oppfordrer NBS til bruk av det billigste transportmiddel, noe som kan være bra for NBS sin økonomi men ikke nødvendigvis for klimaets økonomi. Vi vil gjerne forslå til NBS å motivere møtedeltaker til å bruke tog/ buss ved reise. Det er også tenkbart å innføre en støtteordning i forbindelse med dette. Servering av økologisk mat til møter. Ja, den er dyrere for lommeboka, men billigere for miljøet. Dessuten, hvis ikke vi vil kjøpe egen mat, hvem skal da bli våre kunder? Kanskje vi alle kunne ta en tur til Svinesund under landsmøtet? Selvstendig næringsdrivende Det er det bonden er. Produsent og selger. Om ikke markedet vil betale hva vi vil ha, kan vi klage, noe som kanskje hjelper mest til å passivisere og stigmatisere oss selv. Eller vi kan legge om produksjonen, en sjanse å ta, men ingenting er vunnet uten mot. Videreforedle, noe som krever mer kunnskap, men som kan gi nye gleder og bedre lønnsomhet. Markedsføringen må synes, den skal huskes hos kundene som snakker med hverandre om oss. Beskjedenhet passer ikke til høy kvalitet, hvert måltid skal være en opplevelse for hodet og magen, så kan industrilandbruket ta seg av dem som bare ønsker fyllmasse. Vi må være i stadig bevegelse, lære mer og være åpne for alt. 15

16 Økonomi versus økologi Bønder har aldri vært en del av lønnsadelen og kommer forhåpentligvis aldri heller til å bli det. Er arbeid lite verd om det ikke gir store kapitalinntekter? Langt derifra, det finnes ingen sammenheng mellom viktigheten av aktiviteter og lønn, snarere tvert imot. Økonomien har tatt av og naturlig nok har man underveis mistet bakkekontakten. Dessverre føles det iblandt som om bonden har lyst til å være med på denne evige vekst -strategien. Småbrukaren burde være blant dem med best forutsetninger til å forstå den destruktive spiralen som tilsynelatende har skapt enorm økonomisk rikdom. Riset bak speilet er kostnaden ved dette, en tilsvarende økologisk gjeld. Den kan ikke tilbakebetales i penger. Så, skal vi satse på det rike livsgrunnlaget og gå foran og formidle de verdier der betyr noe her i verden, eller er vi også kortsiktige spekulanter som roper kontinuerlig på mer, mer, mer av det store ingenting? Ut av kriser øynes nødvendigheter og muligheter. I stedet for penger, må vi ha mer mangfold, nye visjoner, ideer, omstrukturering og en fandenivoldsk optimisme med tro på jorda som vår trofaste, levende venn. Penger er døde, de svarer deg ikke i nøden. Mens brannmennene i England streiket, ble jeg fortalt at i Frankriket tjente den samme yrkesgruppe mindre uten at det gav seg utslag i misnøye. Forskjellen var stoltheten. Ja, man kan ikke alene leve av stolthet, men vi vil gjerne at NBS skal være et symbol og spydspiss for noe annet enn konsumerismen, en organisasjon med substans og med beina godt planta på jorda Forslag nr. 2 Fra Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag Dyrkajorda er under press Dyrkajorda er under press. Stadig meir vert nytta til andre føremål, og dette vert ikkje erstatta. I det siste har det vore ein del om nedbyggjing av dyrkamark i media. M.a. sto det ein artikkel i TrønderAvisa om ein gardbrukar som fekk tilbod om 10 kr./m2 for dyrkajorda si i Stjørdal. Samstundes laut han betala åt kommunen feste for hyttetomt på myr etter ein verdi på 93 kr./m2. I Bondebladet var det ein artikkel om ein kommune på Jæren, kor dei kravde at utbyggjar returnerte matjorda til landbruket. I tillegg veit me at det ikkje vert gjeve tilskot til nydyrking, og at finansiering av dette er ei utfordring. Vi har difor satt opp eit forslag til å gjera noko med dette. Forslag til tiltaksplan for jordvern og nydyrking: 1. Det setjast ein minstepris for oreigning av dyrkamark. Til dømes 25 kr. pr. m2. 2. Matjordlaget skal føras attende til landbruket, og kan ikkje omsetjast av utbyggjaren. 3. Det skipas til eit fond for nydyrking. Ved all oreigning av dyrkamark skal det setjast av t.d. 25 kr. pr. m2 til dette fondet, (i tillegg til det som bonden fær.) Fondet for nydyrking skal soleis gjera det lønsamt å dyrka nytt Forslag nr. 3 Fra Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag Soneinndeling av landbruksstøtta Det er naudsynt med ein gjennomgang av soneinndelingane i landbruksstøtta. NBS meiner sonene må delast inn etter topografiske og klimatiske tilhøve, ikkje etter kommune- og fylkesgrenser. 16

17 5.5.4 Forslag nr. 4 Fra Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag Eigenandel på veterinærtenester Eigenandelane til veterinærtenester må reduserast, slik at bonden finn det økonomisk riktig å tilkalla veterinær for å berga eit lam eller ein grisunge. Dette vil vera sers viktig dyrevelferdsmessig Forslag nr. 5 Fra Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag Det må settes av statlige midler for å sikre god kompetanse for alle som skal ta over gardsbruk. Allsidig kompetanse og evne til fornying er av stor betydning for den enkelte bonde og for landbruksnæringen. Det er viktig at alle som går inn i næringen kan få utdanning som gir kompetanse til å utøve yrket og forvalte gårdens ressurser. Generasjonsintervall og strukturen i norsk familielandbruk gjør at mange kommende bønder må ha annen utdanning og yrke i flere år før de tar over gårdsdriften. For at yrkesutøverne skal få den kompetanse myndighetene krever bør grunnleggende landbruksutdanning være tilgjengelig for voksne med annen videregående utdanning fra før. Slike kurs bør arrangeres ved landbruksskolene, som undervisningstilbud/ kompetanseheving med vekt på å gjøre elevene til kunnskapsrike ressurser i bygdene der de bor og driver næringsvirksomhet. De aller fleste av disse elevene vil ikke være rettighetselever. Staten bør legge til rette for at alle som trenger det kan få slik grunnleggende opplæring Forslag nr. 6 Fra Oppland Bonde- og Småbrukarlag Bistand ved strid om beiterett og konflikter som følge av endra bruk av beiteområder. Dette er en utfordring som mange beitebrukere støter på i dag. Antall bitebrukere synker for hvert år, og endra bruk av utmark og fjell, fører til at konflikter oppstår. Ofte skyldes dette at det er mangelfull saksbehandling og planlegging i den enkelte kommune, men det er også en kjensgjerning at beitebrukerne unnlater å delta i planprosessen. Det er der muligheter for påvirkning ligger. Oppland Bonde og småbrukarlag foreslår at NBS tar saken opp med Landbruks- og Matdepartementet, slik at det kan gis retningslinjer for både fylkes og kommunale jordbruksmyndigheter om hvordan de skal bistå beiteinteressene i hvert enkelt tilfelle, der det oppstår konflikter ved bruksendring av beitearealer. Det samme må skje ved tvist om gjerdehold Forslag nr. 7 Fra Oppland Bonde- og Småbrukarlag Lov om ymse beitespørsmål (Beitelova) og Lov om nabogjerde (Nabogjerdelova) Siste endringer i Nabogjerdelova ble gjort 26. juni 1992 og siste endring av Beitelova ble gjort 11.juni Begge lovene er fra

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014 Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014 22.-23.mars Clarion Tyholmen hotell, Arendal Årsmøtedokumenter 1 2 Årsmøte i Aust-Agder Arbeiderparti 2014 Lørdag 22. og søndag 23. mars 2014, Clarion Tyholmen Hotell,

Detaljer

Nye oppgåver og utfordringar vert heile tida lagt til lokallaga.

Nye oppgåver og utfordringar vert heile tida lagt til lokallaga. Organisasjonslære Organisasjonslære Organisasjonslæra er sjølve basiskunnskapen for alle tillitsvalte. Kunnskap om drift av lokallaga, rollefordeling i styresamarbeidet og reglar for møteavvikling er nødvendig

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskap

Innkalling til møte i Representantskap MØTEINNKALLING REP 3/14 s. 1 av 36 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: 01.10.2014 14/00318 +47 24142005 Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer Fylkesledere Utgjevningsmandater til representantskapet

Detaljer

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 12. 13. mars 2011

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 12. 13. mars 2011 Årsmøte Oppland Arbeiderparti 12. 13. mars 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Dags- og forretningsorden... s. 4 Fullmakter til årsmøtet i Oppland Arbeiderparti... s. 4 Innkomne forslag politiske og organisatoriske

Detaljer

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER ÅRSMELDING 2009 ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER gjensidige.no Vi trygger hverdagen for deg og dine, og gir deg gode rabatter når du samler forsikringene dine hos oss. Som medlem av Norsk Sau og Geit får

Detaljer

Sak 13/13 RESOLUSJONER

Sak 13/13 RESOLUSJONER Sak / RESOLUSJONER 1. Fristen for innsending av forslag til resolusjoner utløp onsdag. mars.. Innkomne forslag.. Redaksjonskomiteen ble oppnevnt av sentralstyret i møte 1. mars og sammensatt slik: Leder:

Detaljer

S a k n r. 1 [10:00:52] Møte torsdag den 24. januar 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 1 [10:00:52] Møte torsdag den 24. januar 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 24. jan. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig reindrift i Finnmark 2069 Møte torsdag den 24. januar 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 45): 1. Innstilling

Detaljer

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012 Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Dags- og forretningsorden... s. 4 Fullmakter til årsmøtet i Oppland Arbeiderparti... s. 4 Innkomne forslag politiske og organisatoriske

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE 35 år FYLKESLAGSLEDERE 2005 FINNMARK Svein Erik Haldorsen Lensmannsveien 4 9515 Alta 78 43 13 92 svein.e@norskfagskole.no TROMS

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Informasjonsskriv, notat og artikler produsert av FKTprosjektet. Prosjektperiode 2012-2014

Informasjonsskriv, notat og artikler produsert av FKTprosjektet. Prosjektperiode 2012-2014 Informasjonsskriv, notat og artikler produsert av FKTprosjektet Prosjektperiode 2012-2014 15.01.2015 Innledning FKT-prosjektet er et fellesprosjekt for Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Mennesker eller flere rovdyr?

Mennesker eller flere rovdyr? www.rovdyr.org FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK 1-2004 Hva mener Stortinget at Bygde-Norge trenger: Mennesker eller flere rovdyr? NY LEDELSE I FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK ROVDYR PÅ HELSA LØS STORTINGSMELDING

Detaljer

Sakspapir til Oslo SVs Årsmøte 9.-10. mars 2013 På Håndverkeren

Sakspapir til Oslo SVs Årsmøte 9.-10. mars 2013 På Håndverkeren Sakspapir til Oslo SVs Årsmøte 9.-10. mars 2013 På Håndverkeren Velkommen til årsmøtet i Oslo SV 2013 Årsmøtet er det høyeste organet i Oslo SV og tar de viktigste beslutningene for fylkeslaget det neste

Detaljer

Buskerud Bonde og Småbrukarlag

Buskerud Bonde og Småbrukarlag Buskerud Bonde og Småbrukarlag Årsmelding 2013-2014 1 Dette var Buskeruds bidrag under 100- årsmarkeringen på NBS landsmøtets Smaken av hele Norge. Et utvalg av produkter fra Bryggerhuset Fram-Sønju. Buskerudfolk

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EN AV MANGE MØTEPLASSER

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EN AV MANGE MØTEPLASSER ORGANISASJONSHÅNDBOK F O R N O R G E S B Y G D E K V I N N E L A G ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Mjølkerampa EN AV MANGE MØTEPLASSER Norges Bygdekvinnelag Postboks 9358 Grønland 0135 OSLO

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. Landsmøte 16. 18. november 2012

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. Landsmøte 16. 18. november 2012 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Landsmøte 16. 18. november 2012 1 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND INNKALLING TIL DET 20. ORDINÆRE LANDSMØTE I NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND I henhold til forbundets vedtekter

Detaljer

Introduksjon. Innhold. - Kristin. Bibliospettboka

Introduksjon. Innhold. - Kristin. Bibliospettboka 1 2 Om Norsk Bibliotekforening Hvem, hva, hvordan 5 Vedtekter 7 Prinsipprogram 10 Handlingsplan 11 Faglige utvalg 12 Om vår kommunikasjon 13 Mønstervedtekter 15 Din plass i organisasjonen What s in it

Detaljer

Møte onsdag den 11. juni kl. 12. President: G e i r - K e t i l H a n s e n. Dagsorden (nr. 38):

Møte onsdag den 11. juni kl. 12. President: G e i r - K e t i l H a n s e n. Dagsorden (nr. 38): 2003 11. juni Endringer i universitetsloven 895 Møte onsdag den 11. juni kl. 12 President: G e i r - K e t i l H a n s e n Dagsorden (nr. 38): 1. Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Sau og Geit

Medlemsblad for Norsk Sau og Geit Medlemsblad for Norsk Sau og Geit Nr. 3/2007 Leder 3 Tilsette i NSG 4 Innhold Reportasjer/Marked/Økonomi - Det har vore mange harde tak 16 Satser stort på økologisk sau 20 Frå rå natur til rått design

Detaljer

(Innst. 302 S (2013 2014), jf. Prop. 114 S (2013 2014)) Møte tirsdag den 17. juni 2014 kl. 9 President: O l e m i c T h o m m e s s e n

(Innst. 302 S (2013 2014), jf. Prop. 114 S (2013 2014)) Møte tirsdag den 17. juni 2014 kl. 9 President: O l e m i c T h o m m e s s e n 2014 17. juni Dagsorden 3415 Møte tirsdag den 17. juni 2014 kl. 9 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr. 84): 1. Innstilling fra næringskomiteen om jordbruksoppgjøret 2014 endringer

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer