VESAR ÅRSRAPPORT 2011 // 1 ÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VESAR ÅRSRAPPORT 2011 // 1 ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 VESAR ÅRSRAPPORT 2011 // 1 ÅRSRAPPORT 2011

2 2 // VESAR ÅRSRAPPORT 2011 Mål VISJON: Vesar skal være en effektiv og fremtidsrettet miljøbedrift med et godt omdømme som leverer gode løsninger innenfor avfallshåndtering og gjenvinning på vegne av kommunene i Vestfold. Mål KULTUR: VESAR VERDIER: Vesar kjennetegnes av kvalitetsbevisste medarbeidere som ønsker en tydelig arbeidsfordeling og klare ansvarsområder. Medarbeiderne har høy faglig kompetanse og dyktighet. Fokus på miljøvern er en kjerneverdi som ligger til grunn for det faglige arbeidet. Samarbeidet preges av fellesskap, humor og teamfølelse. TYDELIGE LYTTENDE ÅPNE HJELPSOMME/ TILLITSFULLE Mål INNHOLD FORORD I TALL OG BILDER...4 HVEM ER VI?...8 HVA GJØR VI?...10 VESAR ÅRSRAPPORT 2011 REDAKTØR: Kommunikasjonsrådgiver Kaia Ross Lind DESIGN/PRODUKSJON: October Design AS FOTO: Michal Tomaszewicz OPPLAG: 120 stk. HVORFOR GJØR VI DET?...14 STYRETS BERETNING...16 REGNSKAP OG NOTER...18 REVISORS BERETNING...26

3 VESAR ÅRSRAPPORT 2011 // 3 DAGLIG LEDER OG STYRELEDER HAR ORDET NYTTER DET ANDREAS OG HANS HILDING? Andreas Gillund u Det har vært spennende å komme inn i Vesar og i avfallsbransjen. I 2011 har vi sett resultater av det arbeidet som er gjort tidligere i selskapet, bla. i forhold til materialgjenvinning av plastemballasje. Jeg oppfatter at dere har gjort noen bevisste valg opp gjennom, Hans Hilding. Hans Hilding Hønsvall u Ja, administrasjonen og styret i Vesar har gjort nøye gjennomtenkte beslutninger i forhold til innsamlingssystemet, både i forhold til brukervennlighet for kundene og for best mulig materialgjenvinning av avfallet. Og som du sier ser vi resultatene av dette nå. 16,5 kg innsamlet plastemballasje pr innbygger er veldig bra det er faktisk ingen som slår oss på dette! Andreas Gillund u Samtidig ser vi at vi har god kvalitet på avfallet som sorteres ut også, det er avgjørende for god materialgjenvinning. Avfallet er en råvare som brukes videre i industrien, og vi må sørge for at den råvaren er best mulig. Det er viktig at både vi som jobber med avfall, og de som faktisk gjør selve sorterings-jobben har forståelse for dette. resultater. Jeg oppfatter at Vesar har fått innbyggerne med seg, og at det er stor sorteringsvilje. All honnør til de som gjør en storartet kildesorteringsjobb hjemme hver dag. Men hva tenker du om veien videre, Andreas? Og nytter det å kildesortere? Det er noe jeg stadig får spørsmål om. Andreas Gillund uja, det nytter å kildesortere og Vesar garanterer at alt avfall som sorteres ut blir gjenvunnet på best mulig måte. Avfall er en ressurs, en råvare, som vi kan utnytte i industrien. Og som bidrar til lavere energiforbruk og miljøutslipp i forhold til å produsere nye produkter. Det vil være viktig i tiden fremover å ha fokus på å tilrettelegge for best mulig sortering, og dermed best mulig råvarer. Da sikrer vi at materialgjenvinningen blir så høy som mulig også. Jeg har også stor tro på at avfallsforebygging vil bli et satsningsområde, og at avfallsbransjen vil ha en aktiv rolle ift dette. Med kildesortering kan hver enkelt av oss gjøre en aktiv handling for bedre miljø, og samtidig få økt bevissthet i forhold til forbruk og avfallsmengder. Avfallsbransjen er en viktig og spennende bransje, og jeg gleder meg til å se hva vi kan få til de kommende årene! Hans Hilding Hønsvall u Innbyggerne har en stor del i dette, det er ikke bare system og tilrettelegging som gir gode Andreas Gillund Daglig leder Hans Hilding Hønsvall Styreleder

4 4 // VESAR ÅRSRAPPORT I TALL OG BILDER t Ny styreleder i Vesar Hans Hilding Hønsvall overtar som styreleder i Vesar etter Terje Ottar. t Beholder til plastemballasje Etter etterspørsel fra kundene, valgte Vesar å tilby en beholder også til plastemballasje til de abonnentene som måtte ønske dette. u Intensjonsavtale med Grenland Grenlandskommunene signerte i juni en intensjonsavtale om å delta med bioavfall og/ eller slam til produksjon av biogass. Ny styreleder i Vesar, Hans Hilding Hønsvall signerte avtalen på vegne av Vesar. Renovasjon i Grenland skal bidra med våtorganisk husholdningsavfall fra kommunene Siljan, Skien, Porsgrunn, Bamble og Kragerø samt kommunalt avløpsslam fra kommunene Siljan, Bamble og Kragerø. t Avfallskonferansen 2011 i Vestfold juni arrangerte Avfall Norge og Vesar årets avfallskonferanse i naturskjønne omgivelser på Oslofjord Convention Center i Stokke. Konferansen samlet 863 deltakere fra avfallsbransjen i Norge, og konferansen med tittelen Avfall industri og følelser hadde et fullspekket program med foredrag, utstillinger, fagturer og underholdning.

5 VESAR ÅRSRAPPORT 2011 // 5 1. halvår 2 â 3 p Tønsberg og Stokke fra 2. til 3.ukers hentefrekvens Fra 1. januar 2011 gikk også Tønsberg og Stokke over til 3. ukers hentefrekvens på restavfall, papir/ papp og plastemballasje BIO PAPIR GLASS* REST PLAST , ,5 Kg pr innbygger, henteordning 9k. * Glass- og metallemballasje t Ny daglig leder 1. mai 2011 tiltrådte Andreas Gillund stillingen som daglig leder i Vesar. Gillund ble den første måneden kastet ut i et opplæringsopplegg laget av Vesars ansatte, som bidro til at han raskt fikk god kjennskap til organisasjonen og de ansatte. p Kildesorteringskalenderen 2011 Vesars kalender for 2011 er dekorert med fotografier av Herdis Maria Siegert, og sammen med faktatekst bidrar fotografiene med å gi forbrukerne av et bilde av hvorfor det er viktig å kildesortere. Kildesorteringskalenderen fikk Gulldunken for beste tømmekalender i Norge, på Avfall Norges kommunikasjonsseminar i Alta.

6 6 // VESAR ÅRSRAPPORT I TALL OG BILDER t Strategiplan for Vesar I 2011 ble ny strategiplan for Vesar utviklet og vedtatt. Planen definerer fire satsningsområder med miljø som overordnet mål. t Lardal med i Vesar 1. oktober ble Lardal med i Vesar, og innbyggerne i Lardal startet opp med kildesorteringsordning på lik linje med ni av de andre kommunene i Vesar. t Sandefjord i gang med plastsortering Sandefjord kommune innførte henteordning for plastemballasje 1. november, og gikk samtidig over til 3. ukers hentefrekvens samt beholderløsning for rest/papir som de øvrige kommunene i Vesar. u Oppsigelse av avtale med Hera Vekst Etter å ha avdekket at Hera Vekst hadde brutt avtaleforholdet om behandlingsmetode for bioavfallet, besluttet Vesar og RfD heve kontrakten. 300 tonn bioavfall sto i kø for å bli behandlet når ny, midlertidig avtale om behandling av bioavfallet ble inngått med Bjørn Bu og Norsk Biogassubstrat. q Ny organisering i Vesar Fra å ha vært organisert i avdelingene kundeservice, drift og forvaltning, og stab, ble Vesar fra 1. september 2011 organisert i avdelingene drift og utvikling, og informasjon, kommunikasjon og kundeservice. Økonomi, regnskap og arkiv ble underlagt daglig leder. Målet er å øke fokuset på driftsoppgaver og kunde-relaterte oppgaver, og henger tett sammen med bedriftens mål som fremkommer i strategiplanen til Vesar. FOTO: Harald Strømnæs Bjørn Bu, Norsk Biogassubstrat Drift og utvikling Informasjon, kommunikasjon og kundeservice

7 VESAR ÅRSRAPPORT 2011 // 7 2. halvår u Biogassprosjektet i Vestfold Biogass i Vestfold er et unikt 12- kommunesamarbeid som vil bidra til å oppnå klimamål og gi en enda bedre utnyttelse av bioavfallet vårt. Biogass Vestfold er ledet av Vesar, og skal være et samarbeid mellom offentlige og private aktører. Vesar er i gang med forhandlinger om OPS-avtaler, og resultatet vil bli lagt frem for kommunene våren p Renovasjonsbiler på biogass I styremøtet 12. desember vedtar styret i Vesar at renovasjonsbilene i Vesar- området skal gå på biogass fra og med neste innsamlingsanbud i KG. PR. INNBYGGER Innsamlet avfall i 9K, Larvik og Sandefjord PAPIR BIOAVFALL RESTAVFALL PLAST p16,5 Sorteringsrekord I 2011 samlet vi inn 16, 5 kg plastemballasje pr innbygger (9K), dette er ny rekord! Grønt Punkt har foretatt analyser av innsamlet plastemballasje i Vesar-området, og denne viser at vi er godt innenfor kvalitetskravene for feilsortering og at plasten vi levere har god kvalitet. 0 Sandefjord Larvik 9K Sandefjord Larvik 9K Sandefjord Larvik 9K Sandefjord Larvik 9K

8 8 // VESAR ÅRSRAPPORT 2011 "INGEN DAGER ER LIKE, DET ER NYE STEDER OG VARIERENDE VÆRFORHOLD HELE TIDEN!" Navn: Naser Zejnullahu Stilling: Renovatør, RenoNorden Arbeidsoppgaver: Henter inn avfall fra privathusholdninger i Re og på Tjøme. Derfor trives jeg: Jeg liker at det er variasjon i jobben. Jeg får være i bevegelse, og er både ute og inne i løpet av en arbeidsdag. Vi kjører forskjellige ruter hver dag, og har forkjellige avfallstyper som skal hentes fra uke til uke.

9 VESAR ÅRSRAPPORT 2011 // 9 HVEM ER VI? VI ER HER SLIK AT DU KAN SLIPPE Å TENKE PÅ AVFALLET DITT. VESAR (Vestfold Avfall og Ressurs AS) er et selskap som er eid av 12 kommuner i Vestfold. Selskapet håndterer innsamling på vegne av ti av eierkommunene, og har ansvaret for behandlingen av avfallet etter at det er samlet inn for alle eierkommunene. Vesar drifter 5 gjenvinningsstasjoner og har 22 miljøstasjoner fordelt på 11 kommuner. VESAR er et rent bestillerselskap, og har alle tjenester ute på anbud. På denne måten sikrer vi best mulig tjenester til best mulig pris. Vesar eier ingen maskiner, bygg eller anlegg. Selskapet drivers etter selvkostprinsippet, og får bare dekket sine faktiske kostnader. Kostnadene fordeles mellom kommunene etter hvilke tjenester selskapet utfører for den enkelte kommune. I VESAR er det 13 ansatte, som er fordelt på avdelingene drift og utvikling og informasjon, kommunikasjon og kundeservice. Oppgaver som økonomi og lønn ligger under daglig leder. For kundene er Vesar renovatøren som henter avfallet hjemme utenfor døra, og det er ansatte på gjenvinningsstasjonen. Og det er stemmen de møter når de ringer vår kundeservice. Det er derfor viktig for oss å samarbeide tett med renovatørene og de ansatte på gjenvinningsstasjonene, vi er avhengig av et godt samarbeid for at kundene skal være fornøyde. Det er lite viktig for kundene hvem som er ansatt i hvilket firma, de er opptatt av kvaliteten på tjenestene som leveres og hvordan de blir møtt Antall husholdninger i eierkommunene (eks. fritid) tall fra SSB pr Tjøme Nøtterøy Tønsberg Stokke Andebu Re Horten Holmestrand Hof Lardal Sandefjord Larvik gjenvinningsstasjoner 10 innsamlingskommuner 12 eierkommuner 22 miljøstasjoner antall husstander i 10 kommuner det hentes avfall fra (eksl. fritid)

10 10 // VESAR ÅRSRAPPORT 2011 "JEG LIKER Å VITE AT DET VI GJØR ER POSITIVT FOR MILJØET!" Navn: Gry Mette Gunnerød Stilling: Kundebehandler, Vesar Arbeidsoppgaver: Besvare henvendelser fra kunder på telefon og e-post, samt saksbehandling. Derfor trives jeg: Avfallsbransjen er en spennende bransje, hvor det skjer mye hele tiden. Jeg trives godt med å møte forskjellige typer mennesker. Jeg vet aldri hva dagen bringer, og hvem som vil ta kontakt med oss. Dette gjør at dagene blir både spennende og utfordrende.

11 VESAR ÅRSRAPPORT 2011 // 11 HVA GJØR VI? VI SØRGER FOR AT AVFALLET SOM SAMLES INN BLIR GJENVUNNET PÅ BEST MULIG MÅTE. VESAR håndterer avfallsinnsamlingen for husholdningene i Vestfold, og sørger for en god behandling av avfallet etter at det er samlet inn. Vi etterstreber best mulig tjenester til best mulig pris, og jobber for at avfallet som sorteres ut er så rent som mulig for å få best mulig råvarer til videre gjenvinning av avfallet. Dette krever best mulig kildesortering fra våre kunder. Målet er at vi skal sikre at mest mulig av avfallet går til materialgjenvinning, slik at råstoff ivaretas, og at miljøet spares på best mulig måte. For å materialgjenvinne avfallet trenger vi kunder som er flinke til å kildesortere, og for å motivere til god kildesortering så trenger vi kundevennlige sorterings- og innsamlingsløsninger, god informasjon og serviceinnstilte medarbeidere. Vi er nødt til å følge med på utviklingen som skjer innenfor avfallsbransjen, samtidig som vi følger opp de kontraktene vi har inngått. DRIFT OG UTVIKLING Vesar har høyt fokus på oppfølging av kontrakter og avtaler, og bruker mye ressurser på dette. Resultatet MÅLET ER AT VI SKAL SIKRE AT MEST MULIG AV AVFALLET GÅR TIL MATERIALGJENVINNING, SLIK AT RÅSTOFF IVARETAS, OG AT MILJØET SPARES PÅ BEST MULIG MÅTE. er bedre tjenester og bedre kildesortering. Det er fem ansatte som jobber i avdelingen drift og utvikling. Vi har en tilsynsmann som følger opp gjenvinningsstasjoner, miljøstasjoner og foretar rutinemessige kontroller og mer vilkårlige tilsyn. Tilsynsmannen følger også opp abonnenter, f.eks kontroll av abonnenter med komposteringsavtale. Ellers jobbes det med oppfølging av leverandørene som drifter gjenvinningsstasjonene på vegne av oss, og renovatørene. Regelmessige driftsmøter og samlinger hvor det er faglig og sosialt innhold er verdifulle møtepunkter for erfaringsutveksling og god kommunikasjon mellom leverandører og oss. Oppfølging av avtalepartnere for avfallsbehandling er også viktig, vi ønsker å være sikre på at avfallet blir gjenvunnet på best mulig måte, og etter avtale. Siden vi kun kjøper tjenester bruker vi også ressurser på anbudsgrunnlag og konkurranser, og vi jobber hele tiden for å videreutvikle de tjenestene vi har slik at vi hele tiden har gode løsninger i forhold til både kunder, leverandører og best mulig materialgjenvinning. INFORMASJON, KOMMUNIKASJON OG KUNDESERVICE. Vesar har et høyt fokus på kundeservice, og det er fire ansatte i avdelingen informasjon, kommunikasjon og kundeservice. Tre av disse jobber som kundebehandlere. Deres oppgaver består hovedsakelig av å besvare vår servicetelefon, besvare henvendelser på e-post og foreta saksbehandling. Avhengig av årstid, vær og føreforhold og andre påvirkende forhold har vi mellom 60 og 150 telefonsamtaler pr dag. I 2011 fikk vi inn over 8000 e-post som krevde en eller annen form for behandling. Henvendelsene til

12 12 // VESAR ÅRSRAPPORT 2011 kundeservice går stort sett på behov for sekker eller poser, endringer i abonnementet, spørsmål rundt kildesortering eller åpningstider med mer. KUNDEUNDERSØKELSER Vi gjennomfører hvert år en kundetilfredshetsundersøkelse, hvor 200 kunder som har vært i kontakt med Vesars kundeservice blir oppringt i etterkant og spurt om forhold rundt deres kontakt med oss. I 2011 ble feil/ mangler med renovasjonstjeneste og behov for poser/ sekker nevnt som de to største grunnene til at kunden tok kontakt med oss. Kundene var meget fornøyd med responstiden på telefon (85 av 100 poeng), og de var totalt sett godt fornøyd med Vesars kundeservice (82 av 100 poeng). Det fremkom også av undersøkelsen at 7 av 10 ikke savner noe informasjon fra Vesar, at 9 av 10 benytter kildesorteringskalenderen vår og at det er stor tilfredshet med kalenderen. Vi har også et webpanel med deltakere som frivillig er med på webundersøkelser flere ganger i året. I 2011 sendte vi ut undersøkelser om kildesorteringskalenderen/ info, gjenvinningsstasjoner og renovasjonstjenesten. Undersøkelsene blir brukt aktivt i arbeidet videre, slik at vi kan utvikle oss videre best mulig. Vi jobber kontinuerlig for å ha best mulig informasjon tilgjengelig, både på vår nettside og annen informasjon som våre kunder har bruk for. Å ha god og tilgjengelig informasjon er viktig for at våre kunder skal gjøre en god kildesorteringsjobb. Nettsiden vår blir brukt mer og mer, i 2011 hadde vi totalt unike brukere, mot i Noen informasjons-og kommunikasjonsaktiviteter 2011: Kildesorteringskalenderen 2011: Vi lager hvert år en kalender, hvor det vises hvilke avfallstyper som hentes de ulike ukene. Kampanje rettet mot hyttefolket: Vi har mange hytter i kommunene våre, og ser at det enkelte steder er utfordringer ift kildesortering. Målet var å bedre sorteringen i hytteområdene, og bedre kjennskapen til vår sorteringsordning. Lansering av Vesar på facebook Kortversjon og elektronisk versjon av kildesorteringskalenderen 3 utgaver av Vesar-nytt som sendes ut kommune- og bystyremedlemmer i kommunene våre. Kampanje i Sandefjord: oppstart henteordning plastemballasje Kampanje i Lardal: innføring av kildesortering i hele Lardal Gjenvinningsstasjoner: Grinda (Larvik), Rygg (Tønsberg) og Nordre Foss (Holmestrand) driftes av Norsk Gjenvinning. Lofterød (Nøtterøy) ble i 2011 driftet av Retura Wilhelmsen Skoppum (Horten) driftes av Ragn Sells. Innsamlingskontrakter: RenoNorden samler inn avfall i ni kommuner. Norsk Gjenvinning samler inn avfall i Lardal fra Sandefjord og Larvik håndtere selv innsamlingen av husholdningsavfallet.

13 VESAR ÅRSRAPPORT 2011 // 13 Ð É 6 BUTIKK 1. Plastemballasjen blir sortert ut i hustandene og kastes i egen plassekk Plastsekken hentes av Vesar hver tredje uke og overleveres til Grønt Punkt. Plastemballasjen sendes videre bl.a til det tyske selskapet ALBA som er spesialister på plastgjenvinning. 3. I fabrikken blir plasten sortert og granulert. Resirkulering av plastemballasje 5 4. Dette materialet blir så solgt videre som råstoff til industrien. 5. Plastråstoffet blir brukt til nye plastprodukter, feks. ny plastemballasje, plastflasker, plastrør og fleecejakker. 6. Produktene sendes ut på markedet. Ð É 4 2 Granulert plastråstoff 3 Hver nordmann bruker ca 15 kg plastemballasje i året, og for hver kilo plast vi gjenvinner sparer vi to kg råolje, som er en ikke-fornybar ressurs. Behandlingsavtaler 2011 Avfallstype Avtalepartner/leverandør Behandlingssted Avtaletidspunkt Bioavfall Hera Vekst (kompost) Elverum Frem til Bioavfall Norsk Biogassubstrat (biogass) Forbehandling i Tønsberg, videre levert til biogassanlegg i Fredrikstad og Danmark Returpapir Norsk Gjenvinning Div. papirfabrikker Plastemballasje Grønt Punkt Albaanlegget i Tyskland Glass- og metallemballasje Syklus/ RenoNorden Syklus, tidligere Norsk Glassgjenvinning i Fredriksstad Restavfall Rekom Div. forbrenningsanlegg i Norge og Sverige

14 14 // VESAR ÅRSRAPPORT 2011 "SÅ LENGE VI KLER OSS GODT, SÅ ER DET TRIVELIG Å VÆRE UTE UANSETT VÆR!" Navn: Nann Hege Tanum Løver Stilling: Jobber på Grinda gjenvinningsstasjon, Norsk Gjenvinning Arbeidsoppgaver: Veilede og hjelpe besøkende på gjenvinningsstasjonene ift kildesortering. Derfor trives jeg: Det er en trivelig jobb, hvor jeg møter mange hyggelige mennesker. Det er alltid noen som tar seg tid til å slå av en prat. Jeg liker også godt at jeg har en jobb hvor jeg kan være ute store deler av dagen.

15 VESAR ÅRSRAPPORT 2011 // 15 HVORFOR GJØR VI DET? FORDI DET ER BRA FOR KLIMAET OG MILJØET! Avfallsmengden har de siste par årene stabilisert seg noe, men sammenlignet med få år tilbake har avfallsmengden økt dramatisk. Dette skaper et behov for et system som tar hånd om avfallet. Det ligger også lover og regler til grunn for hvordan avfall skal håndteres, samt at avfallspyramiden setter noen retningslinjer for mål for avfallshåndteringen. Ved å materialgjenvinne avfallet sparer vi klima og miljø, ved både besparelse av ressurser og energi. Avfallet har blitt verdifullt råstoff for nye produkter, og dermed kan avfallet gi en økonomisk oppside også. I 2011 har vi sett resultatene av dette. Plastemballasje er et godt eksempel. Utsortering og gjenvinning av plastemballasjen gir den høyeste klimaeffekten av alle avfallstyper. I 2011 samlet vi inn 16,5 kg plastemballasje pr innbygger (9 kommuner), dette er best innsamlingsresultat pr innbygger på landsbasis. Dette er et resultat vi er stolte av! Et av Vesars hovedmål er å være best i landet på innsamlet mengde plastemballasje pr innbygger. Vi mener at dette også vil bedre sorteringen av andre avfallstyper, og dermed øke materialgjenvinningen. Vi ønsker at våre kunder skal føle seg trygge på at kildesorteringsjobben de gjør hjemme har en betydning. Derfor er det viktig for oss med god og troverdig kommunikasjon med kundene, god service, godt samarbeid med leverandører og avtalepartnere og at vi hele tiden følger med på det som skjer i avfallsbransjen. Vi ønsker full utnyttelse av de ressursene i avfallet for et bedre miljø! 2 KG olje kan vi spare med 1 kg innsamlet plastemballasje antall trær som tilsvarer mengden drikkekartonger vi gjenvinner hvert år. (Kilde: GPN og Skogselskapet) 50% av europas metallproduksjon kommer fra resirkulert metall (Kilde: Norsk returmetallforening)

16 16 // VESAR ÅRSRAPPORT 2011 VESAR -VESTFOLD AVFALL OG RESSURS AS STYRETS BERETNING FOR DRIFTSÅRET 2011 Virksomhetens art og tilholdssted VESAR AS er ett aksjeselskap eid av kommunene Andebu, Hof, Holmestrand, Horten, Larvik, Nøtterøy, Re, Sandefjord, Stokke, Tjøme, Tønsberg og Lardal. Selskapets formål er å ivareta oppgaver innen avfallshåndtering for kommunene i Vestfold. Selskapet skal inngå avtaler om håndtering av husholdningsavfall på vegne av eierkommunene og kommunene skal overlate selskapet ansvaret for de nevnte oppgaver. Selskapet skal videre drive planleggings- og informasjonsvirksomhet, og det kan påta seg andre oppgaver innen avfallshåndtering for eierkommunene. Det bor omlag personer i eierkommunene fordelt på ca husstander. I tillegg er det omlag hytter og fritidsboliger. Selskapets kontor er i Kjellengveien 2 i Tønsberg. Årets utvikling Vesar jobber aktivt med å forbedre sortering, spesielt gjennom å fokusere på utsortering av husholdningsplast. Det har gitt en betydelig vekst i den fraksjonen i 2011, samtidig som at det bedrer sorteringen av bio-, og papirfraksjonene. Dette fører til lavere kostnader for Vesar. Arbeidet med å oppgradere gjenvinningsstasjonene fortsetter, og det er satt i gang prosjektering av 3 nye stasjoner. Prosjektet Biogass i Vestfold har vært et stort og krevende prosjekt for selskapet i Styreleder signerte i juni 2011 en intensjonsavtale med kommunene i Grenlandsområdet. Lardal kommune kom inn som ny eier i Vesar i Redgjørelse for årsregnskapet Aktiviteten i selskapet har i 2011 bare vært innenfor lovpålagt kommunal renovasjon, dvs. selvkostområdet. Selskapet eier ikke bygg, anlegg eller maskiner. Kostnadene er redusert fra 2010 til 2011 med vel 1,6%, fra 149 mill. til 147 mill. Nedgangen skyldes i hovedsak bedre priser på behandlingskontraktene og bedre sortering. Nedgangen i inntekter skyldes en tilbakebetaling til eierkommunene som følge av lavere kostnader. Den samlede tilbakebetalingen for 2011 utgjør kr ,-. Selskapets eiendeler består i hovedsak av bankinnskudd og kundefordringer. Egenkapitalen er på kr ,-, den er lav som følge av underskudd i Total kapital er kr ,-. Årsresultatet er kr mot kr i Selskapets likviditet er god. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet er godt. Det er et kontinuerlig fokus på avbøtende tiltak i forhold til arbeidssituasjonen, bl.a. gjennom å tilrettelegge fysiske forhold, ergonomi og arbeidsbelastning. Sykefravær Det føres oversikt over sykefravær blant ansatte. Samlet sykefravær

17 VESAR ÅRSRAPPORT 2011 // 17 Hans Hilding Hønsvall Styreleder Bjørn Kåre Sevik Nestleder Anne M. Lindseth Styremedlem Elisabeth Larsen Styremedlem Kathrine Ebbesen Rør Styremedlem Morten Istre Styremedlem Tor Steinar Mathisen Styremedlem var i 2011 på 6%. Langtidsfravær (over 16 dager) utgjør 4,8 %, barns sykdom 0,2 % og egenmeldingsdager 0,7%. Sykefraværet skyldes ikke arbeidsrelaterte forhold. Ulykker Det har i 2011 ikke vært noen ulykker eller hendelser med personskade eller materielle skader ved virksomheten. Likestilling Det er pr ,9 årsverk i selskapet, fordelt på syv menn og seks kvinner. Det er to mellomledere i selskapet, en kvinne og en mann. Daglig leder er mann. Det er tre kvinner i selskapets styre. Rettvisende bilde Styret mener at årsregnskapet gir ett rettvisende bilde av VESAR AS eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Styret kjenner ikke til forhold som har inntrådt etter regnskapsårets utgang som har betydning for vurderingen av selskapets stilling. Ytre miljø Dagens virksomheter anses isolert sett ikke å bidra til forurensning av ytre miljø, og VESAR stiller strenge krav til at selskapets samarbeidspartnere forholder seg til pålagte tillatelser fra regulerings- og forurensningsmyndigheter. Ved bruk av eksterne aktører søker Vesar å undersøke om aktuelle selskap har Internkontrollsystem (HMS), og at avtaler generelt sikrer en miljømessig forsvarlig gjennomføring av tjenestene. Fortsatt drift Selskapets økonomi og stilling er tilfredsstillende og gir grunnlag for videre drift. Styret bekrefter herved at det er grunnlag for fortsatt drift og at årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. Disponering av overskudd Selskapet gikk i 2011 med et overskudd på kr Styret foreslår at overskuddet overføres til annen egenkapital.

18 18 // VESAR ÅRSRAPPORT 2011 "JEG SYNS DET ER GØY Å FÅ BIDRA TIL AT VI FÅR TIL GODE LØSNINGER!" Navn: Olav Frode Bråten Stilling: Plan og utvikling, Vesar Arbeidsoppgaver: Utvikling og utforming av tjenester og avfallsløsninger. Derfor trives jeg: I Vesar får jeg brukt hele meg ved at jeg jobber innenfor ulike fagområder. Tanken om at Vesar skal bli et ledende selskap innen bransjen motiverer meg veldig. Vi må hele tiden følge med på det som skjer, og sørge for at vi til enhver tid velger løsninger som gjør at vi kan være best på det vi holder på med.

19 VESAR ÅRSRAPPORT 2011 // 19 RESULTATREGNSKAP 2011 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Tjenester levert Tjenestegodtgjørelse Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad 4, Lønnskostnad 5, Avskrivning Annen driftskostnad 5, Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen finansinntekt Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnader ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Overføringer til/fra annen egenkapital SUM DISPONERT

20 20 // VESAR ÅRSRAPPORT 2011 BALANSE 2011 NOTE EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Inventar og EDB-utstyr Finansielle anleggsmidler Egenkapitalinskudd KLP Omløpsmidler Innsamlingsutstyr Fordringer Kundefordringer 10, Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital 14, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld 10, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

21 VESAR ÅRSRAPPORT 2011 // 21 NOTER TIL ÅRSREGNSKAP 2011 NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Selskapet avregner sine tjenester etter selvkostprinsippet jf. veileder om beregning av kommunale avfallsgebyr, TA 2001/2004. Eierkommunene faktureres for sin andel av VESARS budsjetterte kostnader ved leverte husholdningsavfall samt tjenestegodtgjørelse. De faktiske kostnadene avregnes på årsbasis. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Årlig avregning av kommunene er ført brutto, dvs at kommuner som skylder penger inngår i posten kundefordringer og kommuner som har tilgode penger er ført på egen linje under kortsiktig gjeld. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFO- prinsippet. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmidlet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. Pensjoner Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikende ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Skatter Selskapet forutsettes drevet uten å ha erverv til formål, samtidig som det tar sikte på å oppnå resultater som sikrer forsvarlig drift. Med dette som bakgrunn er selskapet etter søknad til Tønsberg ligningskontor, innvilget status som skattefri innretning jfr. Sktl. 26,k. NOTE 2 - BUNDNE BANKMIDLER Bankinnskudd for skattetrekk NOTE 3 - AVREGNING MOT EIERKOMMUNENE FOR 2011 ETTER SELVKOSTPRINSIPPET Beskrivelse Tjenester levert Tjenestegodtgjørelse Sum Behandlingskostander Personalkostnader Ordinære avskrivninger Annen driftskostnad Netto finansposter (bokført) Kapitalkostander (beregnet*) Sum drifts og finanskostnader Fakturert Viderefakt. av kost./margin beholdere Avregning Total omsetning * Kapitalkostnader knyttet til investeringer er fakturert kommunene ved avregning for 2011.Rentefaktor=3,24% (gj.sn 3års eff.statsobl. tillagt 1 prosentpoeng) Selskapet fakturerer sine tjenester a-konto hver måned. A-konto faktureringen er gjort ihht budsjett for året, med faktisk avregning pr Avregnet beløp inngår i selskapets kundefordringer/annen GJØR SORTERING TIL kortsiktig EN SELVFØLGELIG gjeld.

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler.

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler. w w w. s o i r. n o :: Forord 2 Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler. Del 1 er selskapets formelle årsmelding i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsmelding

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS ÅRSRAPPORT 2009 5 3 7 6 4 2 Våre gjenvinningsstasjoner: 1 Gjølstad/Enebakk 2 Heia/Fet 3 Hellen/Gjerdrum 4 Lørenskog/Lørenskog/ Rælingen 5 Hakadal/Nittedal 6 Sørumsand/Sørum 7 Bøler/Skedsmo 1 2 Romerike

Detaljer

Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten.

Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten. årsrapport 2008 2 Forsidebildet viser resirkulering på sitt beste! 12 drikkeflasker er det som skal til for å lage et solid handlenett. Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten. 3 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.

ÅRSRAPPORT 2001 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22. 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 B I R ÅRSRAPPORT 2001 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 I N N H O L D 3 24 timer med BIR 6

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE. VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE UTVIKLING AS ÅRSBERETNING 2014 Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning Velle Utvikling AS, Kaigata 3, 3112 Tønsberg - Telefon 33 35 90 00 - firmapost@velle.no

Detaljer

Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter.

Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter. utgått på dato? Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter. Vi lar likevel altfor mye mat forfalle.

Detaljer

AtB 2011 Innhold side

AtB 2011 Innhold side Årsrapport AtB 2011 Innhold side Innledning s.2 Sammendrag s.3 AtBs verdigrunnlag s.4 AtBs organisasjon s.4 Arbeidsmiljø s.4 Kjøp av transporttjenester s.5 Trafikk- og markedsutvikling s.6 Rutetilbudet

Detaljer

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Forord Årsrapporteringen fra SØIR for 2002 presenteres i to deler. Del 1 er selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller.

Detaljer

Representantskapet Sak 1-2015 Vedlegg 1 ÅRSMELDING 2014

Representantskapet Sak 1-2015 Vedlegg 1 ÅRSMELDING 2014 ÅRSMELDING 2014 FAKTA OM FOLLO REN IKS Org nr: 975 804 569 Antall innbyggere: 108 886 Antall abonnenter: 41 132 Antall hytterabonnenter: 3 597 Omsetning: 95 930 961 Returpunkter: 87 Gjenvinningsstasjoner:

Detaljer

Årsrapport 2013. Hvis forurensing var et monster ville jeg ringt rengjøringspersonalet til Jens Stoltenberg og fått det vasket bort

Årsrapport 2013. Hvis forurensing var et monster ville jeg ringt rengjøringspersonalet til Jens Stoltenberg og fått det vasket bort Hvis forurensing var et monster ville jeg ringt rengjøringspersonalet til Jens Stoltenberg og fått det vasket bort Alexsander 7 år Glødende fantasi gir kreative eksplosjoner. Vi har snakket med fremtiden

Detaljer

Innkalling til representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 28. april 2015 kl. 12.30 Sted: Ski Rådhus

Innkalling til representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 28. april 2015 kl. 12.30 Sted: Ski Rådhus 31. mars 2015 Innkalling til representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 28. april 2015 kl. 12.30 Sted: Ski Rådhus Representantskapet Ordfører Frogn kommune Thore Vestby - leder Ordfører Nesodden kommune

Detaljer

AVFALLSBRANSJEN - en bransje i endring

AVFALLSBRANSJEN - en bransje i endring Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 0 02 L E D E R 03 AVFALLSBRANSJEN - en bransje i endring RENOVASJONEN IKS er en virksomhet med unik erfaring innenfor de ulike forretningsområder som selskapet tilbyr. Virksomheten

Detaljer

NOEN GANGER TRENGER TING BARE NYE ØYNE

NOEN GANGER TRENGER TING BARE NYE ØYNE NOEN GANGER TRENGER TING BARE NYE ØYNE Vi tar imot tingene du ikke lenger vil ha, så andre kan se potensial i dem. Gjebruksbutikken, Heftingsdalen ÅRSRAPPORT Se potensial!, 2 1 0 2 Dalenveien 347, 4849

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G ÅRSBERETNING 2013 LEDER 3 Takk! Vi har lagt bak oss et meget godt økonomisk år. 2013 ble for oss totalt sett det beste året siden vi startet opp i 2006. 2013 har vist at vi er på riktig vei og har evnet

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2008 presenteres i 2 deler.

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2008 presenteres i 2 deler. www.soir.no :: Forord 2 Årsrapporteringen fra SØIR for 2008 presenteres i 2 deler. Del 1 er selskapets formelle årsmelding i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsmelding er:

Detaljer

DEL 1. Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er:

DEL 1. Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: www.soir.no DEL 1 Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: 2 Virksomhetens art og hvor den drives Arbeidsmiljø og personale

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Styrets beretning 2012. 1. Bakgrunn og historie. 2. Selskapets virksomhet. 3. Rammevilkår og markedsutvikling

Styrets beretning 2012. 1. Bakgrunn og historie. 2. Selskapets virksomhet. 3. Rammevilkår og markedsutvikling Styrets beretning 2012 1. Bakgrunn og historie ECOHZ AS ble stiftet 8. oktober 2002, og feiret 10 års jubileum høsten 2012. Selskapets navn var ved etablering Enviro Energi ASA, men ble endret til ECOHZ

Detaljer

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 årsrapport / 2010 // Innhold Styrets årsberetning // SIDE 01 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisors beretning // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 Nøkkeltall

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Digitale Gardermoen IKS

ÅRSRAPPORT 2012. Digitale Gardermoen IKS ÅRSRAPPORT 2012 Digitale Gardermoen IKS INNHOLD ADM. DIR. HAR ORDET 3 VÅRE EIERKOMMUNER 4 STYRELEDERS KOMMENTAR 6 STYRETS BERETNING 8 HMS/ARBEIDSMILJØ 14 TJENESTELEVERANSE 16 ØKONOMI OG UTVIKLING 18 DRIFT

Detaljer

Årsrapport. AtB 2010

Årsrapport. AtB 2010 Årsrapport AtB 2010 1 2 Innhold fra A til B i 2010 Innledning 5 Sammendrag 7 AtBs verdigrunnlag og organisasjon 9 AtBs organisasjon 9 Styring av kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag 10 Videre utvikling av

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

IRS Miljø IKS Selskapsmelding 2013 Flekkefjord, Kvinesdal Lund og Sirdal kommuner. side 1 av xx IRS MILJØ

IRS Miljø IKS Selskapsmelding 2013 Flekkefjord, Kvinesdal Lund og Sirdal kommuner. side 1 av xx IRS MILJØ side 1 av xx IRS MILJØ side 2 av xx 1 IRS Miljø IKS... 3 1.1 Organisasjon... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Mål og strategier... 4 1.4 Selskapets eiere... 4 1.5 Representantskapet... 4 1.6 Styret... 5 1.7 Klagenemd...

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

Organisering av avfallshåndteringen

Organisering av avfallshåndteringen ÅRSBERETNING 02 LEDER LEDER 03 Organisering av avfallshåndteringen Avfallshåndteringen i regionen er sammensatt med ulike løsninger, involverte aktører og avfallsselskaper. Det har skjedd større strukturendringer

Detaljer

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert.

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert. Frydenlund sekundærstasjon, totalrenovert. Helt nødvendig 2010 Innhold ÅRSBERETNING 03 HOVEDTALL 07 RESULTATREGNSKAP 09 BALANSE 10 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 12 NOTER TIL REGNSKAPET 13 REVISJONSBERETNING

Detaljer

EN BRANSJE I FORANDRING

EN BRANSJE I FORANDRING 1 INNHOLD 3 En bransje i forandring 5 Produksjon og dammer 6 Fiber til alle - på vei mot oppfyllelse 8 99.99 % punktlighet til over 9 000 kunder 9 Leverer strøm til 4 300 husstander 10 2014 - et unntaksår

Detaljer

Digitale Gardermoen IKS

Digitale Gardermoen IKS Digitale Gardermoen IKS ÅRSRAPPORT 13 INNHOLD STYRELEDERS KOMMENTAR STYRETS BERETNING HMS/ARBEIDSMILJØ TJENESTELEVERANSE ØKONOMI OG UTVIKLING DRIFT RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER

Detaljer

Selskapet og organisering Innhold

Selskapet og organisering Innhold Årsrapport 2010 Selskapet og organisering Innhold Forord fra konst. konsernsjef s. 4 Forretningsutvikling s. 6 Stange Energi MARKED AS s. 7 Stange Energi NETT AS s. 8 BEKKELAGET ILSENG Stange Energi AUS

Detaljer