VESAR ÅRSRAPPORT 2011 // 1 ÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VESAR ÅRSRAPPORT 2011 // 1 ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 VESAR ÅRSRAPPORT 2011 // 1 ÅRSRAPPORT 2011

2 2 // VESAR ÅRSRAPPORT 2011 Mål VISJON: Vesar skal være en effektiv og fremtidsrettet miljøbedrift med et godt omdømme som leverer gode løsninger innenfor avfallshåndtering og gjenvinning på vegne av kommunene i Vestfold. Mål KULTUR: VESAR VERDIER: Vesar kjennetegnes av kvalitetsbevisste medarbeidere som ønsker en tydelig arbeidsfordeling og klare ansvarsområder. Medarbeiderne har høy faglig kompetanse og dyktighet. Fokus på miljøvern er en kjerneverdi som ligger til grunn for det faglige arbeidet. Samarbeidet preges av fellesskap, humor og teamfølelse. TYDELIGE LYTTENDE ÅPNE HJELPSOMME/ TILLITSFULLE Mål INNHOLD FORORD I TALL OG BILDER...4 HVEM ER VI?...8 HVA GJØR VI?...10 VESAR ÅRSRAPPORT 2011 REDAKTØR: Kommunikasjonsrådgiver Kaia Ross Lind DESIGN/PRODUKSJON: October Design AS FOTO: Michal Tomaszewicz OPPLAG: 120 stk. HVORFOR GJØR VI DET?...14 STYRETS BERETNING...16 REGNSKAP OG NOTER...18 REVISORS BERETNING...26

3 VESAR ÅRSRAPPORT 2011 // 3 DAGLIG LEDER OG STYRELEDER HAR ORDET NYTTER DET ANDREAS OG HANS HILDING? Andreas Gillund u Det har vært spennende å komme inn i Vesar og i avfallsbransjen. I 2011 har vi sett resultater av det arbeidet som er gjort tidligere i selskapet, bla. i forhold til materialgjenvinning av plastemballasje. Jeg oppfatter at dere har gjort noen bevisste valg opp gjennom, Hans Hilding. Hans Hilding Hønsvall u Ja, administrasjonen og styret i Vesar har gjort nøye gjennomtenkte beslutninger i forhold til innsamlingssystemet, både i forhold til brukervennlighet for kundene og for best mulig materialgjenvinning av avfallet. Og som du sier ser vi resultatene av dette nå. 16,5 kg innsamlet plastemballasje pr innbygger er veldig bra det er faktisk ingen som slår oss på dette! Andreas Gillund u Samtidig ser vi at vi har god kvalitet på avfallet som sorteres ut også, det er avgjørende for god materialgjenvinning. Avfallet er en råvare som brukes videre i industrien, og vi må sørge for at den råvaren er best mulig. Det er viktig at både vi som jobber med avfall, og de som faktisk gjør selve sorterings-jobben har forståelse for dette. resultater. Jeg oppfatter at Vesar har fått innbyggerne med seg, og at det er stor sorteringsvilje. All honnør til de som gjør en storartet kildesorteringsjobb hjemme hver dag. Men hva tenker du om veien videre, Andreas? Og nytter det å kildesortere? Det er noe jeg stadig får spørsmål om. Andreas Gillund uja, det nytter å kildesortere og Vesar garanterer at alt avfall som sorteres ut blir gjenvunnet på best mulig måte. Avfall er en ressurs, en råvare, som vi kan utnytte i industrien. Og som bidrar til lavere energiforbruk og miljøutslipp i forhold til å produsere nye produkter. Det vil være viktig i tiden fremover å ha fokus på å tilrettelegge for best mulig sortering, og dermed best mulig råvarer. Da sikrer vi at materialgjenvinningen blir så høy som mulig også. Jeg har også stor tro på at avfallsforebygging vil bli et satsningsområde, og at avfallsbransjen vil ha en aktiv rolle ift dette. Med kildesortering kan hver enkelt av oss gjøre en aktiv handling for bedre miljø, og samtidig få økt bevissthet i forhold til forbruk og avfallsmengder. Avfallsbransjen er en viktig og spennende bransje, og jeg gleder meg til å se hva vi kan få til de kommende årene! Hans Hilding Hønsvall u Innbyggerne har en stor del i dette, det er ikke bare system og tilrettelegging som gir gode Andreas Gillund Daglig leder Hans Hilding Hønsvall Styreleder

4 4 // VESAR ÅRSRAPPORT I TALL OG BILDER t Ny styreleder i Vesar Hans Hilding Hønsvall overtar som styreleder i Vesar etter Terje Ottar. t Beholder til plastemballasje Etter etterspørsel fra kundene, valgte Vesar å tilby en beholder også til plastemballasje til de abonnentene som måtte ønske dette. u Intensjonsavtale med Grenland Grenlandskommunene signerte i juni en intensjonsavtale om å delta med bioavfall og/ eller slam til produksjon av biogass. Ny styreleder i Vesar, Hans Hilding Hønsvall signerte avtalen på vegne av Vesar. Renovasjon i Grenland skal bidra med våtorganisk husholdningsavfall fra kommunene Siljan, Skien, Porsgrunn, Bamble og Kragerø samt kommunalt avløpsslam fra kommunene Siljan, Bamble og Kragerø. t Avfallskonferansen 2011 i Vestfold juni arrangerte Avfall Norge og Vesar årets avfallskonferanse i naturskjønne omgivelser på Oslofjord Convention Center i Stokke. Konferansen samlet 863 deltakere fra avfallsbransjen i Norge, og konferansen med tittelen Avfall industri og følelser hadde et fullspekket program med foredrag, utstillinger, fagturer og underholdning.

5 VESAR ÅRSRAPPORT 2011 // 5 1. halvår 2 â 3 p Tønsberg og Stokke fra 2. til 3.ukers hentefrekvens Fra 1. januar 2011 gikk også Tønsberg og Stokke over til 3. ukers hentefrekvens på restavfall, papir/ papp og plastemballasje BIO PAPIR GLASS* REST PLAST , ,5 Kg pr innbygger, henteordning 9k. * Glass- og metallemballasje t Ny daglig leder 1. mai 2011 tiltrådte Andreas Gillund stillingen som daglig leder i Vesar. Gillund ble den første måneden kastet ut i et opplæringsopplegg laget av Vesars ansatte, som bidro til at han raskt fikk god kjennskap til organisasjonen og de ansatte. p Kildesorteringskalenderen 2011 Vesars kalender for 2011 er dekorert med fotografier av Herdis Maria Siegert, og sammen med faktatekst bidrar fotografiene med å gi forbrukerne av et bilde av hvorfor det er viktig å kildesortere. Kildesorteringskalenderen fikk Gulldunken for beste tømmekalender i Norge, på Avfall Norges kommunikasjonsseminar i Alta.

6 6 // VESAR ÅRSRAPPORT I TALL OG BILDER t Strategiplan for Vesar I 2011 ble ny strategiplan for Vesar utviklet og vedtatt. Planen definerer fire satsningsområder med miljø som overordnet mål. t Lardal med i Vesar 1. oktober ble Lardal med i Vesar, og innbyggerne i Lardal startet opp med kildesorteringsordning på lik linje med ni av de andre kommunene i Vesar. t Sandefjord i gang med plastsortering Sandefjord kommune innførte henteordning for plastemballasje 1. november, og gikk samtidig over til 3. ukers hentefrekvens samt beholderløsning for rest/papir som de øvrige kommunene i Vesar. u Oppsigelse av avtale med Hera Vekst Etter å ha avdekket at Hera Vekst hadde brutt avtaleforholdet om behandlingsmetode for bioavfallet, besluttet Vesar og RfD heve kontrakten. 300 tonn bioavfall sto i kø for å bli behandlet når ny, midlertidig avtale om behandling av bioavfallet ble inngått med Bjørn Bu og Norsk Biogassubstrat. q Ny organisering i Vesar Fra å ha vært organisert i avdelingene kundeservice, drift og forvaltning, og stab, ble Vesar fra 1. september 2011 organisert i avdelingene drift og utvikling, og informasjon, kommunikasjon og kundeservice. Økonomi, regnskap og arkiv ble underlagt daglig leder. Målet er å øke fokuset på driftsoppgaver og kunde-relaterte oppgaver, og henger tett sammen med bedriftens mål som fremkommer i strategiplanen til Vesar. FOTO: Harald Strømnæs Bjørn Bu, Norsk Biogassubstrat Drift og utvikling Informasjon, kommunikasjon og kundeservice

7 VESAR ÅRSRAPPORT 2011 // 7 2. halvår u Biogassprosjektet i Vestfold Biogass i Vestfold er et unikt 12- kommunesamarbeid som vil bidra til å oppnå klimamål og gi en enda bedre utnyttelse av bioavfallet vårt. Biogass Vestfold er ledet av Vesar, og skal være et samarbeid mellom offentlige og private aktører. Vesar er i gang med forhandlinger om OPS-avtaler, og resultatet vil bli lagt frem for kommunene våren p Renovasjonsbiler på biogass I styremøtet 12. desember vedtar styret i Vesar at renovasjonsbilene i Vesar- området skal gå på biogass fra og med neste innsamlingsanbud i KG. PR. INNBYGGER Innsamlet avfall i 9K, Larvik og Sandefjord PAPIR BIOAVFALL RESTAVFALL PLAST p16,5 Sorteringsrekord I 2011 samlet vi inn 16, 5 kg plastemballasje pr innbygger (9K), dette er ny rekord! Grønt Punkt har foretatt analyser av innsamlet plastemballasje i Vesar-området, og denne viser at vi er godt innenfor kvalitetskravene for feilsortering og at plasten vi levere har god kvalitet. 0 Sandefjord Larvik 9K Sandefjord Larvik 9K Sandefjord Larvik 9K Sandefjord Larvik 9K

8 8 // VESAR ÅRSRAPPORT 2011 "INGEN DAGER ER LIKE, DET ER NYE STEDER OG VARIERENDE VÆRFORHOLD HELE TIDEN!" Navn: Naser Zejnullahu Stilling: Renovatør, RenoNorden Arbeidsoppgaver: Henter inn avfall fra privathusholdninger i Re og på Tjøme. Derfor trives jeg: Jeg liker at det er variasjon i jobben. Jeg får være i bevegelse, og er både ute og inne i løpet av en arbeidsdag. Vi kjører forskjellige ruter hver dag, og har forkjellige avfallstyper som skal hentes fra uke til uke.

9 VESAR ÅRSRAPPORT 2011 // 9 HVEM ER VI? VI ER HER SLIK AT DU KAN SLIPPE Å TENKE PÅ AVFALLET DITT. VESAR (Vestfold Avfall og Ressurs AS) er et selskap som er eid av 12 kommuner i Vestfold. Selskapet håndterer innsamling på vegne av ti av eierkommunene, og har ansvaret for behandlingen av avfallet etter at det er samlet inn for alle eierkommunene. Vesar drifter 5 gjenvinningsstasjoner og har 22 miljøstasjoner fordelt på 11 kommuner. VESAR er et rent bestillerselskap, og har alle tjenester ute på anbud. På denne måten sikrer vi best mulig tjenester til best mulig pris. Vesar eier ingen maskiner, bygg eller anlegg. Selskapet drivers etter selvkostprinsippet, og får bare dekket sine faktiske kostnader. Kostnadene fordeles mellom kommunene etter hvilke tjenester selskapet utfører for den enkelte kommune. I VESAR er det 13 ansatte, som er fordelt på avdelingene drift og utvikling og informasjon, kommunikasjon og kundeservice. Oppgaver som økonomi og lønn ligger under daglig leder. For kundene er Vesar renovatøren som henter avfallet hjemme utenfor døra, og det er ansatte på gjenvinningsstasjonen. Og det er stemmen de møter når de ringer vår kundeservice. Det er derfor viktig for oss å samarbeide tett med renovatørene og de ansatte på gjenvinningsstasjonene, vi er avhengig av et godt samarbeid for at kundene skal være fornøyde. Det er lite viktig for kundene hvem som er ansatt i hvilket firma, de er opptatt av kvaliteten på tjenestene som leveres og hvordan de blir møtt Antall husholdninger i eierkommunene (eks. fritid) tall fra SSB pr Tjøme Nøtterøy Tønsberg Stokke Andebu Re Horten Holmestrand Hof Lardal Sandefjord Larvik gjenvinningsstasjoner 10 innsamlingskommuner 12 eierkommuner 22 miljøstasjoner antall husstander i 10 kommuner det hentes avfall fra (eksl. fritid)

10 10 // VESAR ÅRSRAPPORT 2011 "JEG LIKER Å VITE AT DET VI GJØR ER POSITIVT FOR MILJØET!" Navn: Gry Mette Gunnerød Stilling: Kundebehandler, Vesar Arbeidsoppgaver: Besvare henvendelser fra kunder på telefon og e-post, samt saksbehandling. Derfor trives jeg: Avfallsbransjen er en spennende bransje, hvor det skjer mye hele tiden. Jeg trives godt med å møte forskjellige typer mennesker. Jeg vet aldri hva dagen bringer, og hvem som vil ta kontakt med oss. Dette gjør at dagene blir både spennende og utfordrende.

11 VESAR ÅRSRAPPORT 2011 // 11 HVA GJØR VI? VI SØRGER FOR AT AVFALLET SOM SAMLES INN BLIR GJENVUNNET PÅ BEST MULIG MÅTE. VESAR håndterer avfallsinnsamlingen for husholdningene i Vestfold, og sørger for en god behandling av avfallet etter at det er samlet inn. Vi etterstreber best mulig tjenester til best mulig pris, og jobber for at avfallet som sorteres ut er så rent som mulig for å få best mulig råvarer til videre gjenvinning av avfallet. Dette krever best mulig kildesortering fra våre kunder. Målet er at vi skal sikre at mest mulig av avfallet går til materialgjenvinning, slik at råstoff ivaretas, og at miljøet spares på best mulig måte. For å materialgjenvinne avfallet trenger vi kunder som er flinke til å kildesortere, og for å motivere til god kildesortering så trenger vi kundevennlige sorterings- og innsamlingsløsninger, god informasjon og serviceinnstilte medarbeidere. Vi er nødt til å følge med på utviklingen som skjer innenfor avfallsbransjen, samtidig som vi følger opp de kontraktene vi har inngått. DRIFT OG UTVIKLING Vesar har høyt fokus på oppfølging av kontrakter og avtaler, og bruker mye ressurser på dette. Resultatet MÅLET ER AT VI SKAL SIKRE AT MEST MULIG AV AVFALLET GÅR TIL MATERIALGJENVINNING, SLIK AT RÅSTOFF IVARETAS, OG AT MILJØET SPARES PÅ BEST MULIG MÅTE. er bedre tjenester og bedre kildesortering. Det er fem ansatte som jobber i avdelingen drift og utvikling. Vi har en tilsynsmann som følger opp gjenvinningsstasjoner, miljøstasjoner og foretar rutinemessige kontroller og mer vilkårlige tilsyn. Tilsynsmannen følger også opp abonnenter, f.eks kontroll av abonnenter med komposteringsavtale. Ellers jobbes det med oppfølging av leverandørene som drifter gjenvinningsstasjonene på vegne av oss, og renovatørene. Regelmessige driftsmøter og samlinger hvor det er faglig og sosialt innhold er verdifulle møtepunkter for erfaringsutveksling og god kommunikasjon mellom leverandører og oss. Oppfølging av avtalepartnere for avfallsbehandling er også viktig, vi ønsker å være sikre på at avfallet blir gjenvunnet på best mulig måte, og etter avtale. Siden vi kun kjøper tjenester bruker vi også ressurser på anbudsgrunnlag og konkurranser, og vi jobber hele tiden for å videreutvikle de tjenestene vi har slik at vi hele tiden har gode løsninger i forhold til både kunder, leverandører og best mulig materialgjenvinning. INFORMASJON, KOMMUNIKASJON OG KUNDESERVICE. Vesar har et høyt fokus på kundeservice, og det er fire ansatte i avdelingen informasjon, kommunikasjon og kundeservice. Tre av disse jobber som kundebehandlere. Deres oppgaver består hovedsakelig av å besvare vår servicetelefon, besvare henvendelser på e-post og foreta saksbehandling. Avhengig av årstid, vær og føreforhold og andre påvirkende forhold har vi mellom 60 og 150 telefonsamtaler pr dag. I 2011 fikk vi inn over 8000 e-post som krevde en eller annen form for behandling. Henvendelsene til

12 12 // VESAR ÅRSRAPPORT 2011 kundeservice går stort sett på behov for sekker eller poser, endringer i abonnementet, spørsmål rundt kildesortering eller åpningstider med mer. KUNDEUNDERSØKELSER Vi gjennomfører hvert år en kundetilfredshetsundersøkelse, hvor 200 kunder som har vært i kontakt med Vesars kundeservice blir oppringt i etterkant og spurt om forhold rundt deres kontakt med oss. I 2011 ble feil/ mangler med renovasjonstjeneste og behov for poser/ sekker nevnt som de to største grunnene til at kunden tok kontakt med oss. Kundene var meget fornøyd med responstiden på telefon (85 av 100 poeng), og de var totalt sett godt fornøyd med Vesars kundeservice (82 av 100 poeng). Det fremkom også av undersøkelsen at 7 av 10 ikke savner noe informasjon fra Vesar, at 9 av 10 benytter kildesorteringskalenderen vår og at det er stor tilfredshet med kalenderen. Vi har også et webpanel med deltakere som frivillig er med på webundersøkelser flere ganger i året. I 2011 sendte vi ut undersøkelser om kildesorteringskalenderen/ info, gjenvinningsstasjoner og renovasjonstjenesten. Undersøkelsene blir brukt aktivt i arbeidet videre, slik at vi kan utvikle oss videre best mulig. Vi jobber kontinuerlig for å ha best mulig informasjon tilgjengelig, både på vår nettside og annen informasjon som våre kunder har bruk for. Å ha god og tilgjengelig informasjon er viktig for at våre kunder skal gjøre en god kildesorteringsjobb. Nettsiden vår blir brukt mer og mer, i 2011 hadde vi totalt unike brukere, mot i Noen informasjons-og kommunikasjonsaktiviteter 2011: Kildesorteringskalenderen 2011: Vi lager hvert år en kalender, hvor det vises hvilke avfallstyper som hentes de ulike ukene. Kampanje rettet mot hyttefolket: Vi har mange hytter i kommunene våre, og ser at det enkelte steder er utfordringer ift kildesortering. Målet var å bedre sorteringen i hytteområdene, og bedre kjennskapen til vår sorteringsordning. Lansering av Vesar på facebook Kortversjon og elektronisk versjon av kildesorteringskalenderen 3 utgaver av Vesar-nytt som sendes ut kommune- og bystyremedlemmer i kommunene våre. Kampanje i Sandefjord: oppstart henteordning plastemballasje Kampanje i Lardal: innføring av kildesortering i hele Lardal Gjenvinningsstasjoner: Grinda (Larvik), Rygg (Tønsberg) og Nordre Foss (Holmestrand) driftes av Norsk Gjenvinning. Lofterød (Nøtterøy) ble i 2011 driftet av Retura Wilhelmsen Skoppum (Horten) driftes av Ragn Sells. Innsamlingskontrakter: RenoNorden samler inn avfall i ni kommuner. Norsk Gjenvinning samler inn avfall i Lardal fra Sandefjord og Larvik håndtere selv innsamlingen av husholdningsavfallet.

13 VESAR ÅRSRAPPORT 2011 // 13 Ð É 6 BUTIKK 1. Plastemballasjen blir sortert ut i hustandene og kastes i egen plassekk Plastsekken hentes av Vesar hver tredje uke og overleveres til Grønt Punkt. Plastemballasjen sendes videre bl.a til det tyske selskapet ALBA som er spesialister på plastgjenvinning. 3. I fabrikken blir plasten sortert og granulert. Resirkulering av plastemballasje 5 4. Dette materialet blir så solgt videre som råstoff til industrien. 5. Plastråstoffet blir brukt til nye plastprodukter, feks. ny plastemballasje, plastflasker, plastrør og fleecejakker. 6. Produktene sendes ut på markedet. Ð É 4 2 Granulert plastråstoff 3 Hver nordmann bruker ca 15 kg plastemballasje i året, og for hver kilo plast vi gjenvinner sparer vi to kg råolje, som er en ikke-fornybar ressurs. Behandlingsavtaler 2011 Avfallstype Avtalepartner/leverandør Behandlingssted Avtaletidspunkt Bioavfall Hera Vekst (kompost) Elverum Frem til Bioavfall Norsk Biogassubstrat (biogass) Forbehandling i Tønsberg, videre levert til biogassanlegg i Fredrikstad og Danmark Returpapir Norsk Gjenvinning Div. papirfabrikker Plastemballasje Grønt Punkt Albaanlegget i Tyskland Glass- og metallemballasje Syklus/ RenoNorden Syklus, tidligere Norsk Glassgjenvinning i Fredriksstad Restavfall Rekom Div. forbrenningsanlegg i Norge og Sverige

14 14 // VESAR ÅRSRAPPORT 2011 "SÅ LENGE VI KLER OSS GODT, SÅ ER DET TRIVELIG Å VÆRE UTE UANSETT VÆR!" Navn: Nann Hege Tanum Løver Stilling: Jobber på Grinda gjenvinningsstasjon, Norsk Gjenvinning Arbeidsoppgaver: Veilede og hjelpe besøkende på gjenvinningsstasjonene ift kildesortering. Derfor trives jeg: Det er en trivelig jobb, hvor jeg møter mange hyggelige mennesker. Det er alltid noen som tar seg tid til å slå av en prat. Jeg liker også godt at jeg har en jobb hvor jeg kan være ute store deler av dagen.

15 VESAR ÅRSRAPPORT 2011 // 15 HVORFOR GJØR VI DET? FORDI DET ER BRA FOR KLIMAET OG MILJØET! Avfallsmengden har de siste par årene stabilisert seg noe, men sammenlignet med få år tilbake har avfallsmengden økt dramatisk. Dette skaper et behov for et system som tar hånd om avfallet. Det ligger også lover og regler til grunn for hvordan avfall skal håndteres, samt at avfallspyramiden setter noen retningslinjer for mål for avfallshåndteringen. Ved å materialgjenvinne avfallet sparer vi klima og miljø, ved både besparelse av ressurser og energi. Avfallet har blitt verdifullt råstoff for nye produkter, og dermed kan avfallet gi en økonomisk oppside også. I 2011 har vi sett resultatene av dette. Plastemballasje er et godt eksempel. Utsortering og gjenvinning av plastemballasjen gir den høyeste klimaeffekten av alle avfallstyper. I 2011 samlet vi inn 16,5 kg plastemballasje pr innbygger (9 kommuner), dette er best innsamlingsresultat pr innbygger på landsbasis. Dette er et resultat vi er stolte av! Et av Vesars hovedmål er å være best i landet på innsamlet mengde plastemballasje pr innbygger. Vi mener at dette også vil bedre sorteringen av andre avfallstyper, og dermed øke materialgjenvinningen. Vi ønsker at våre kunder skal føle seg trygge på at kildesorteringsjobben de gjør hjemme har en betydning. Derfor er det viktig for oss med god og troverdig kommunikasjon med kundene, god service, godt samarbeid med leverandører og avtalepartnere og at vi hele tiden følger med på det som skjer i avfallsbransjen. Vi ønsker full utnyttelse av de ressursene i avfallet for et bedre miljø! 2 KG olje kan vi spare med 1 kg innsamlet plastemballasje antall trær som tilsvarer mengden drikkekartonger vi gjenvinner hvert år. (Kilde: GPN og Skogselskapet) 50% av europas metallproduksjon kommer fra resirkulert metall (Kilde: Norsk returmetallforening)

16 16 // VESAR ÅRSRAPPORT 2011 VESAR -VESTFOLD AVFALL OG RESSURS AS STYRETS BERETNING FOR DRIFTSÅRET 2011 Virksomhetens art og tilholdssted VESAR AS er ett aksjeselskap eid av kommunene Andebu, Hof, Holmestrand, Horten, Larvik, Nøtterøy, Re, Sandefjord, Stokke, Tjøme, Tønsberg og Lardal. Selskapets formål er å ivareta oppgaver innen avfallshåndtering for kommunene i Vestfold. Selskapet skal inngå avtaler om håndtering av husholdningsavfall på vegne av eierkommunene og kommunene skal overlate selskapet ansvaret for de nevnte oppgaver. Selskapet skal videre drive planleggings- og informasjonsvirksomhet, og det kan påta seg andre oppgaver innen avfallshåndtering for eierkommunene. Det bor omlag personer i eierkommunene fordelt på ca husstander. I tillegg er det omlag hytter og fritidsboliger. Selskapets kontor er i Kjellengveien 2 i Tønsberg. Årets utvikling Vesar jobber aktivt med å forbedre sortering, spesielt gjennom å fokusere på utsortering av husholdningsplast. Det har gitt en betydelig vekst i den fraksjonen i 2011, samtidig som at det bedrer sorteringen av bio-, og papirfraksjonene. Dette fører til lavere kostnader for Vesar. Arbeidet med å oppgradere gjenvinningsstasjonene fortsetter, og det er satt i gang prosjektering av 3 nye stasjoner. Prosjektet Biogass i Vestfold har vært et stort og krevende prosjekt for selskapet i Styreleder signerte i juni 2011 en intensjonsavtale med kommunene i Grenlandsområdet. Lardal kommune kom inn som ny eier i Vesar i Redgjørelse for årsregnskapet Aktiviteten i selskapet har i 2011 bare vært innenfor lovpålagt kommunal renovasjon, dvs. selvkostområdet. Selskapet eier ikke bygg, anlegg eller maskiner. Kostnadene er redusert fra 2010 til 2011 med vel 1,6%, fra 149 mill. til 147 mill. Nedgangen skyldes i hovedsak bedre priser på behandlingskontraktene og bedre sortering. Nedgangen i inntekter skyldes en tilbakebetaling til eierkommunene som følge av lavere kostnader. Den samlede tilbakebetalingen for 2011 utgjør kr ,-. Selskapets eiendeler består i hovedsak av bankinnskudd og kundefordringer. Egenkapitalen er på kr ,-, den er lav som følge av underskudd i Total kapital er kr ,-. Årsresultatet er kr mot kr i Selskapets likviditet er god. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet er godt. Det er et kontinuerlig fokus på avbøtende tiltak i forhold til arbeidssituasjonen, bl.a. gjennom å tilrettelegge fysiske forhold, ergonomi og arbeidsbelastning. Sykefravær Det føres oversikt over sykefravær blant ansatte. Samlet sykefravær

17 VESAR ÅRSRAPPORT 2011 // 17 Hans Hilding Hønsvall Styreleder Bjørn Kåre Sevik Nestleder Anne M. Lindseth Styremedlem Elisabeth Larsen Styremedlem Kathrine Ebbesen Rør Styremedlem Morten Istre Styremedlem Tor Steinar Mathisen Styremedlem var i 2011 på 6%. Langtidsfravær (over 16 dager) utgjør 4,8 %, barns sykdom 0,2 % og egenmeldingsdager 0,7%. Sykefraværet skyldes ikke arbeidsrelaterte forhold. Ulykker Det har i 2011 ikke vært noen ulykker eller hendelser med personskade eller materielle skader ved virksomheten. Likestilling Det er pr ,9 årsverk i selskapet, fordelt på syv menn og seks kvinner. Det er to mellomledere i selskapet, en kvinne og en mann. Daglig leder er mann. Det er tre kvinner i selskapets styre. Rettvisende bilde Styret mener at årsregnskapet gir ett rettvisende bilde av VESAR AS eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Styret kjenner ikke til forhold som har inntrådt etter regnskapsårets utgang som har betydning for vurderingen av selskapets stilling. Ytre miljø Dagens virksomheter anses isolert sett ikke å bidra til forurensning av ytre miljø, og VESAR stiller strenge krav til at selskapets samarbeidspartnere forholder seg til pålagte tillatelser fra regulerings- og forurensningsmyndigheter. Ved bruk av eksterne aktører søker Vesar å undersøke om aktuelle selskap har Internkontrollsystem (HMS), og at avtaler generelt sikrer en miljømessig forsvarlig gjennomføring av tjenestene. Fortsatt drift Selskapets økonomi og stilling er tilfredsstillende og gir grunnlag for videre drift. Styret bekrefter herved at det er grunnlag for fortsatt drift og at årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. Disponering av overskudd Selskapet gikk i 2011 med et overskudd på kr Styret foreslår at overskuddet overføres til annen egenkapital.

18 18 // VESAR ÅRSRAPPORT 2011 "JEG SYNS DET ER GØY Å FÅ BIDRA TIL AT VI FÅR TIL GODE LØSNINGER!" Navn: Olav Frode Bråten Stilling: Plan og utvikling, Vesar Arbeidsoppgaver: Utvikling og utforming av tjenester og avfallsløsninger. Derfor trives jeg: I Vesar får jeg brukt hele meg ved at jeg jobber innenfor ulike fagområder. Tanken om at Vesar skal bli et ledende selskap innen bransjen motiverer meg veldig. Vi må hele tiden følge med på det som skjer, og sørge for at vi til enhver tid velger løsninger som gjør at vi kan være best på det vi holder på med.

19 VESAR ÅRSRAPPORT 2011 // 19 RESULTATREGNSKAP 2011 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Tjenester levert Tjenestegodtgjørelse Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad 4, Lønnskostnad 5, Avskrivning Annen driftskostnad 5, Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen finansinntekt Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnader ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Overføringer til/fra annen egenkapital SUM DISPONERT

20 20 // VESAR ÅRSRAPPORT 2011 BALANSE 2011 NOTE EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Inventar og EDB-utstyr Finansielle anleggsmidler Egenkapitalinskudd KLP Omløpsmidler Innsamlingsutstyr Fordringer Kundefordringer 10, Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital 14, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld 10, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

21 VESAR ÅRSRAPPORT 2011 // 21 NOTER TIL ÅRSREGNSKAP 2011 NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Selskapet avregner sine tjenester etter selvkostprinsippet jf. veileder om beregning av kommunale avfallsgebyr, TA 2001/2004. Eierkommunene faktureres for sin andel av VESARS budsjetterte kostnader ved leverte husholdningsavfall samt tjenestegodtgjørelse. De faktiske kostnadene avregnes på årsbasis. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Årlig avregning av kommunene er ført brutto, dvs at kommuner som skylder penger inngår i posten kundefordringer og kommuner som har tilgode penger er ført på egen linje under kortsiktig gjeld. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFO- prinsippet. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmidlet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. Pensjoner Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikende ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Skatter Selskapet forutsettes drevet uten å ha erverv til formål, samtidig som det tar sikte på å oppnå resultater som sikrer forsvarlig drift. Med dette som bakgrunn er selskapet etter søknad til Tønsberg ligningskontor, innvilget status som skattefri innretning jfr. Sktl. 26,k. NOTE 2 - BUNDNE BANKMIDLER Bankinnskudd for skattetrekk NOTE 3 - AVREGNING MOT EIERKOMMUNENE FOR 2011 ETTER SELVKOSTPRINSIPPET Beskrivelse Tjenester levert Tjenestegodtgjørelse Sum Behandlingskostander Personalkostnader Ordinære avskrivninger Annen driftskostnad Netto finansposter (bokført) Kapitalkostander (beregnet*) Sum drifts og finanskostnader Fakturert Viderefakt. av kost./margin beholdere Avregning Total omsetning * Kapitalkostnader knyttet til investeringer er fakturert kommunene ved avregning for 2011.Rentefaktor=3,24% (gj.sn 3års eff.statsobl. tillagt 1 prosentpoeng) Selskapet fakturerer sine tjenester a-konto hver måned. A-konto faktureringen er gjort ihht budsjett for året, med faktisk avregning pr Avregnet beløp inngår i selskapets kundefordringer/annen GJØR SORTERING TIL kortsiktig EN SELVFØLGELIG gjeld.

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016 Fremtiden er fornybar Strategidokument for Vesar 2012-2016 1 2 5 4 6 8 12 11 3 7 9 10 1. Hof 2. Holmestrand 3. Horten 4. Re 5. Lardal 6. Andebu 7. Tønsberg 8. Stokke 9. Nøtterøy 10. Tjøme 11. Sandefjord

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR DRIFTSÅRET 2014

STYRETS BERETNING FOR DRIFTSÅRET 2014 Årsrapport 2014 3 1 2 5 4 3 1. Hof 2. Holmestrand 3. Horten 4. Re 5. Lardal 6. Andebu 7. Tønsberg 8. Stokke 9. Nøtterøy 10. Tjøme 11. Sandefjord 12. Larvik 12 6 11 8 7 9 10 Dette er Vesar STYRETS BERETNING

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 7 430 007 430 210 Annen driftsinntekt 6 266 464 285

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fram til 2004 har særbestemmelser

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer