VESAR ÅRSRAPPORT 2011 // 1 ÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VESAR ÅRSRAPPORT 2011 // 1 ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 VESAR ÅRSRAPPORT 2011 // 1 ÅRSRAPPORT 2011

2 2 // VESAR ÅRSRAPPORT 2011 Mål VISJON: Vesar skal være en effektiv og fremtidsrettet miljøbedrift med et godt omdømme som leverer gode løsninger innenfor avfallshåndtering og gjenvinning på vegne av kommunene i Vestfold. Mål KULTUR: VESAR VERDIER: Vesar kjennetegnes av kvalitetsbevisste medarbeidere som ønsker en tydelig arbeidsfordeling og klare ansvarsområder. Medarbeiderne har høy faglig kompetanse og dyktighet. Fokus på miljøvern er en kjerneverdi som ligger til grunn for det faglige arbeidet. Samarbeidet preges av fellesskap, humor og teamfølelse. TYDELIGE LYTTENDE ÅPNE HJELPSOMME/ TILLITSFULLE Mål INNHOLD FORORD I TALL OG BILDER...4 HVEM ER VI?...8 HVA GJØR VI?...10 VESAR ÅRSRAPPORT 2011 REDAKTØR: Kommunikasjonsrådgiver Kaia Ross Lind DESIGN/PRODUKSJON: October Design AS FOTO: Michal Tomaszewicz OPPLAG: 120 stk. HVORFOR GJØR VI DET?...14 STYRETS BERETNING...16 REGNSKAP OG NOTER...18 REVISORS BERETNING...26

3 VESAR ÅRSRAPPORT 2011 // 3 DAGLIG LEDER OG STYRELEDER HAR ORDET NYTTER DET ANDREAS OG HANS HILDING? Andreas Gillund u Det har vært spennende å komme inn i Vesar og i avfallsbransjen. I 2011 har vi sett resultater av det arbeidet som er gjort tidligere i selskapet, bla. i forhold til materialgjenvinning av plastemballasje. Jeg oppfatter at dere har gjort noen bevisste valg opp gjennom, Hans Hilding. Hans Hilding Hønsvall u Ja, administrasjonen og styret i Vesar har gjort nøye gjennomtenkte beslutninger i forhold til innsamlingssystemet, både i forhold til brukervennlighet for kundene og for best mulig materialgjenvinning av avfallet. Og som du sier ser vi resultatene av dette nå. 16,5 kg innsamlet plastemballasje pr innbygger er veldig bra det er faktisk ingen som slår oss på dette! Andreas Gillund u Samtidig ser vi at vi har god kvalitet på avfallet som sorteres ut også, det er avgjørende for god materialgjenvinning. Avfallet er en råvare som brukes videre i industrien, og vi må sørge for at den råvaren er best mulig. Det er viktig at både vi som jobber med avfall, og de som faktisk gjør selve sorterings-jobben har forståelse for dette. resultater. Jeg oppfatter at Vesar har fått innbyggerne med seg, og at det er stor sorteringsvilje. All honnør til de som gjør en storartet kildesorteringsjobb hjemme hver dag. Men hva tenker du om veien videre, Andreas? Og nytter det å kildesortere? Det er noe jeg stadig får spørsmål om. Andreas Gillund uja, det nytter å kildesortere og Vesar garanterer at alt avfall som sorteres ut blir gjenvunnet på best mulig måte. Avfall er en ressurs, en råvare, som vi kan utnytte i industrien. Og som bidrar til lavere energiforbruk og miljøutslipp i forhold til å produsere nye produkter. Det vil være viktig i tiden fremover å ha fokus på å tilrettelegge for best mulig sortering, og dermed best mulig råvarer. Da sikrer vi at materialgjenvinningen blir så høy som mulig også. Jeg har også stor tro på at avfallsforebygging vil bli et satsningsområde, og at avfallsbransjen vil ha en aktiv rolle ift dette. Med kildesortering kan hver enkelt av oss gjøre en aktiv handling for bedre miljø, og samtidig få økt bevissthet i forhold til forbruk og avfallsmengder. Avfallsbransjen er en viktig og spennende bransje, og jeg gleder meg til å se hva vi kan få til de kommende årene! Hans Hilding Hønsvall u Innbyggerne har en stor del i dette, det er ikke bare system og tilrettelegging som gir gode Andreas Gillund Daglig leder Hans Hilding Hønsvall Styreleder

4 4 // VESAR ÅRSRAPPORT I TALL OG BILDER t Ny styreleder i Vesar Hans Hilding Hønsvall overtar som styreleder i Vesar etter Terje Ottar. t Beholder til plastemballasje Etter etterspørsel fra kundene, valgte Vesar å tilby en beholder også til plastemballasje til de abonnentene som måtte ønske dette. u Intensjonsavtale med Grenland Grenlandskommunene signerte i juni en intensjonsavtale om å delta med bioavfall og/ eller slam til produksjon av biogass. Ny styreleder i Vesar, Hans Hilding Hønsvall signerte avtalen på vegne av Vesar. Renovasjon i Grenland skal bidra med våtorganisk husholdningsavfall fra kommunene Siljan, Skien, Porsgrunn, Bamble og Kragerø samt kommunalt avløpsslam fra kommunene Siljan, Bamble og Kragerø. t Avfallskonferansen 2011 i Vestfold juni arrangerte Avfall Norge og Vesar årets avfallskonferanse i naturskjønne omgivelser på Oslofjord Convention Center i Stokke. Konferansen samlet 863 deltakere fra avfallsbransjen i Norge, og konferansen med tittelen Avfall industri og følelser hadde et fullspekket program med foredrag, utstillinger, fagturer og underholdning.

5 VESAR ÅRSRAPPORT 2011 // 5 1. halvår 2 â 3 p Tønsberg og Stokke fra 2. til 3.ukers hentefrekvens Fra 1. januar 2011 gikk også Tønsberg og Stokke over til 3. ukers hentefrekvens på restavfall, papir/ papp og plastemballasje BIO PAPIR GLASS* REST PLAST , ,5 Kg pr innbygger, henteordning 9k. * Glass- og metallemballasje t Ny daglig leder 1. mai 2011 tiltrådte Andreas Gillund stillingen som daglig leder i Vesar. Gillund ble den første måneden kastet ut i et opplæringsopplegg laget av Vesars ansatte, som bidro til at han raskt fikk god kjennskap til organisasjonen og de ansatte. p Kildesorteringskalenderen 2011 Vesars kalender for 2011 er dekorert med fotografier av Herdis Maria Siegert, og sammen med faktatekst bidrar fotografiene med å gi forbrukerne av et bilde av hvorfor det er viktig å kildesortere. Kildesorteringskalenderen fikk Gulldunken for beste tømmekalender i Norge, på Avfall Norges kommunikasjonsseminar i Alta.

6 6 // VESAR ÅRSRAPPORT I TALL OG BILDER t Strategiplan for Vesar I 2011 ble ny strategiplan for Vesar utviklet og vedtatt. Planen definerer fire satsningsområder med miljø som overordnet mål. t Lardal med i Vesar 1. oktober ble Lardal med i Vesar, og innbyggerne i Lardal startet opp med kildesorteringsordning på lik linje med ni av de andre kommunene i Vesar. t Sandefjord i gang med plastsortering Sandefjord kommune innførte henteordning for plastemballasje 1. november, og gikk samtidig over til 3. ukers hentefrekvens samt beholderløsning for rest/papir som de øvrige kommunene i Vesar. u Oppsigelse av avtale med Hera Vekst Etter å ha avdekket at Hera Vekst hadde brutt avtaleforholdet om behandlingsmetode for bioavfallet, besluttet Vesar og RfD heve kontrakten. 300 tonn bioavfall sto i kø for å bli behandlet når ny, midlertidig avtale om behandling av bioavfallet ble inngått med Bjørn Bu og Norsk Biogassubstrat. q Ny organisering i Vesar Fra å ha vært organisert i avdelingene kundeservice, drift og forvaltning, og stab, ble Vesar fra 1. september 2011 organisert i avdelingene drift og utvikling, og informasjon, kommunikasjon og kundeservice. Økonomi, regnskap og arkiv ble underlagt daglig leder. Målet er å øke fokuset på driftsoppgaver og kunde-relaterte oppgaver, og henger tett sammen med bedriftens mål som fremkommer i strategiplanen til Vesar. FOTO: Harald Strømnæs Bjørn Bu, Norsk Biogassubstrat Drift og utvikling Informasjon, kommunikasjon og kundeservice

7 VESAR ÅRSRAPPORT 2011 // 7 2. halvår u Biogassprosjektet i Vestfold Biogass i Vestfold er et unikt 12- kommunesamarbeid som vil bidra til å oppnå klimamål og gi en enda bedre utnyttelse av bioavfallet vårt. Biogass Vestfold er ledet av Vesar, og skal være et samarbeid mellom offentlige og private aktører. Vesar er i gang med forhandlinger om OPS-avtaler, og resultatet vil bli lagt frem for kommunene våren p Renovasjonsbiler på biogass I styremøtet 12. desember vedtar styret i Vesar at renovasjonsbilene i Vesar- området skal gå på biogass fra og med neste innsamlingsanbud i KG. PR. INNBYGGER Innsamlet avfall i 9K, Larvik og Sandefjord PAPIR BIOAVFALL RESTAVFALL PLAST p16,5 Sorteringsrekord I 2011 samlet vi inn 16, 5 kg plastemballasje pr innbygger (9K), dette er ny rekord! Grønt Punkt har foretatt analyser av innsamlet plastemballasje i Vesar-området, og denne viser at vi er godt innenfor kvalitetskravene for feilsortering og at plasten vi levere har god kvalitet. 0 Sandefjord Larvik 9K Sandefjord Larvik 9K Sandefjord Larvik 9K Sandefjord Larvik 9K

8 8 // VESAR ÅRSRAPPORT 2011 "INGEN DAGER ER LIKE, DET ER NYE STEDER OG VARIERENDE VÆRFORHOLD HELE TIDEN!" Navn: Naser Zejnullahu Stilling: Renovatør, RenoNorden Arbeidsoppgaver: Henter inn avfall fra privathusholdninger i Re og på Tjøme. Derfor trives jeg: Jeg liker at det er variasjon i jobben. Jeg får være i bevegelse, og er både ute og inne i løpet av en arbeidsdag. Vi kjører forskjellige ruter hver dag, og har forkjellige avfallstyper som skal hentes fra uke til uke.

9 VESAR ÅRSRAPPORT 2011 // 9 HVEM ER VI? VI ER HER SLIK AT DU KAN SLIPPE Å TENKE PÅ AVFALLET DITT. VESAR (Vestfold Avfall og Ressurs AS) er et selskap som er eid av 12 kommuner i Vestfold. Selskapet håndterer innsamling på vegne av ti av eierkommunene, og har ansvaret for behandlingen av avfallet etter at det er samlet inn for alle eierkommunene. Vesar drifter 5 gjenvinningsstasjoner og har 22 miljøstasjoner fordelt på 11 kommuner. VESAR er et rent bestillerselskap, og har alle tjenester ute på anbud. På denne måten sikrer vi best mulig tjenester til best mulig pris. Vesar eier ingen maskiner, bygg eller anlegg. Selskapet drivers etter selvkostprinsippet, og får bare dekket sine faktiske kostnader. Kostnadene fordeles mellom kommunene etter hvilke tjenester selskapet utfører for den enkelte kommune. I VESAR er det 13 ansatte, som er fordelt på avdelingene drift og utvikling og informasjon, kommunikasjon og kundeservice. Oppgaver som økonomi og lønn ligger under daglig leder. For kundene er Vesar renovatøren som henter avfallet hjemme utenfor døra, og det er ansatte på gjenvinningsstasjonen. Og det er stemmen de møter når de ringer vår kundeservice. Det er derfor viktig for oss å samarbeide tett med renovatørene og de ansatte på gjenvinningsstasjonene, vi er avhengig av et godt samarbeid for at kundene skal være fornøyde. Det er lite viktig for kundene hvem som er ansatt i hvilket firma, de er opptatt av kvaliteten på tjenestene som leveres og hvordan de blir møtt Antall husholdninger i eierkommunene (eks. fritid) tall fra SSB pr Tjøme Nøtterøy Tønsberg Stokke Andebu Re Horten Holmestrand Hof Lardal Sandefjord Larvik gjenvinningsstasjoner 10 innsamlingskommuner 12 eierkommuner 22 miljøstasjoner antall husstander i 10 kommuner det hentes avfall fra (eksl. fritid)

10 10 // VESAR ÅRSRAPPORT 2011 "JEG LIKER Å VITE AT DET VI GJØR ER POSITIVT FOR MILJØET!" Navn: Gry Mette Gunnerød Stilling: Kundebehandler, Vesar Arbeidsoppgaver: Besvare henvendelser fra kunder på telefon og e-post, samt saksbehandling. Derfor trives jeg: Avfallsbransjen er en spennende bransje, hvor det skjer mye hele tiden. Jeg trives godt med å møte forskjellige typer mennesker. Jeg vet aldri hva dagen bringer, og hvem som vil ta kontakt med oss. Dette gjør at dagene blir både spennende og utfordrende.

11 VESAR ÅRSRAPPORT 2011 // 11 HVA GJØR VI? VI SØRGER FOR AT AVFALLET SOM SAMLES INN BLIR GJENVUNNET PÅ BEST MULIG MÅTE. VESAR håndterer avfallsinnsamlingen for husholdningene i Vestfold, og sørger for en god behandling av avfallet etter at det er samlet inn. Vi etterstreber best mulig tjenester til best mulig pris, og jobber for at avfallet som sorteres ut er så rent som mulig for å få best mulig råvarer til videre gjenvinning av avfallet. Dette krever best mulig kildesortering fra våre kunder. Målet er at vi skal sikre at mest mulig av avfallet går til materialgjenvinning, slik at råstoff ivaretas, og at miljøet spares på best mulig måte. For å materialgjenvinne avfallet trenger vi kunder som er flinke til å kildesortere, og for å motivere til god kildesortering så trenger vi kundevennlige sorterings- og innsamlingsløsninger, god informasjon og serviceinnstilte medarbeidere. Vi er nødt til å følge med på utviklingen som skjer innenfor avfallsbransjen, samtidig som vi følger opp de kontraktene vi har inngått. DRIFT OG UTVIKLING Vesar har høyt fokus på oppfølging av kontrakter og avtaler, og bruker mye ressurser på dette. Resultatet MÅLET ER AT VI SKAL SIKRE AT MEST MULIG AV AVFALLET GÅR TIL MATERIALGJENVINNING, SLIK AT RÅSTOFF IVARETAS, OG AT MILJØET SPARES PÅ BEST MULIG MÅTE. er bedre tjenester og bedre kildesortering. Det er fem ansatte som jobber i avdelingen drift og utvikling. Vi har en tilsynsmann som følger opp gjenvinningsstasjoner, miljøstasjoner og foretar rutinemessige kontroller og mer vilkårlige tilsyn. Tilsynsmannen følger også opp abonnenter, f.eks kontroll av abonnenter med komposteringsavtale. Ellers jobbes det med oppfølging av leverandørene som drifter gjenvinningsstasjonene på vegne av oss, og renovatørene. Regelmessige driftsmøter og samlinger hvor det er faglig og sosialt innhold er verdifulle møtepunkter for erfaringsutveksling og god kommunikasjon mellom leverandører og oss. Oppfølging av avtalepartnere for avfallsbehandling er også viktig, vi ønsker å være sikre på at avfallet blir gjenvunnet på best mulig måte, og etter avtale. Siden vi kun kjøper tjenester bruker vi også ressurser på anbudsgrunnlag og konkurranser, og vi jobber hele tiden for å videreutvikle de tjenestene vi har slik at vi hele tiden har gode løsninger i forhold til både kunder, leverandører og best mulig materialgjenvinning. INFORMASJON, KOMMUNIKASJON OG KUNDESERVICE. Vesar har et høyt fokus på kundeservice, og det er fire ansatte i avdelingen informasjon, kommunikasjon og kundeservice. Tre av disse jobber som kundebehandlere. Deres oppgaver består hovedsakelig av å besvare vår servicetelefon, besvare henvendelser på e-post og foreta saksbehandling. Avhengig av årstid, vær og føreforhold og andre påvirkende forhold har vi mellom 60 og 150 telefonsamtaler pr dag. I 2011 fikk vi inn over 8000 e-post som krevde en eller annen form for behandling. Henvendelsene til

12 12 // VESAR ÅRSRAPPORT 2011 kundeservice går stort sett på behov for sekker eller poser, endringer i abonnementet, spørsmål rundt kildesortering eller åpningstider med mer. KUNDEUNDERSØKELSER Vi gjennomfører hvert år en kundetilfredshetsundersøkelse, hvor 200 kunder som har vært i kontakt med Vesars kundeservice blir oppringt i etterkant og spurt om forhold rundt deres kontakt med oss. I 2011 ble feil/ mangler med renovasjonstjeneste og behov for poser/ sekker nevnt som de to største grunnene til at kunden tok kontakt med oss. Kundene var meget fornøyd med responstiden på telefon (85 av 100 poeng), og de var totalt sett godt fornøyd med Vesars kundeservice (82 av 100 poeng). Det fremkom også av undersøkelsen at 7 av 10 ikke savner noe informasjon fra Vesar, at 9 av 10 benytter kildesorteringskalenderen vår og at det er stor tilfredshet med kalenderen. Vi har også et webpanel med deltakere som frivillig er med på webundersøkelser flere ganger i året. I 2011 sendte vi ut undersøkelser om kildesorteringskalenderen/ info, gjenvinningsstasjoner og renovasjonstjenesten. Undersøkelsene blir brukt aktivt i arbeidet videre, slik at vi kan utvikle oss videre best mulig. Vi jobber kontinuerlig for å ha best mulig informasjon tilgjengelig, både på vår nettside og annen informasjon som våre kunder har bruk for. Å ha god og tilgjengelig informasjon er viktig for at våre kunder skal gjøre en god kildesorteringsjobb. Nettsiden vår blir brukt mer og mer, i 2011 hadde vi totalt unike brukere, mot i Noen informasjons-og kommunikasjonsaktiviteter 2011: Kildesorteringskalenderen 2011: Vi lager hvert år en kalender, hvor det vises hvilke avfallstyper som hentes de ulike ukene. Kampanje rettet mot hyttefolket: Vi har mange hytter i kommunene våre, og ser at det enkelte steder er utfordringer ift kildesortering. Målet var å bedre sorteringen i hytteområdene, og bedre kjennskapen til vår sorteringsordning. Lansering av Vesar på facebook Kortversjon og elektronisk versjon av kildesorteringskalenderen 3 utgaver av Vesar-nytt som sendes ut kommune- og bystyremedlemmer i kommunene våre. Kampanje i Sandefjord: oppstart henteordning plastemballasje Kampanje i Lardal: innføring av kildesortering i hele Lardal Gjenvinningsstasjoner: Grinda (Larvik), Rygg (Tønsberg) og Nordre Foss (Holmestrand) driftes av Norsk Gjenvinning. Lofterød (Nøtterøy) ble i 2011 driftet av Retura Wilhelmsen Skoppum (Horten) driftes av Ragn Sells. Innsamlingskontrakter: RenoNorden samler inn avfall i ni kommuner. Norsk Gjenvinning samler inn avfall i Lardal fra Sandefjord og Larvik håndtere selv innsamlingen av husholdningsavfallet.

13 VESAR ÅRSRAPPORT 2011 // 13 Ð É 6 BUTIKK 1. Plastemballasjen blir sortert ut i hustandene og kastes i egen plassekk Plastsekken hentes av Vesar hver tredje uke og overleveres til Grønt Punkt. Plastemballasjen sendes videre bl.a til det tyske selskapet ALBA som er spesialister på plastgjenvinning. 3. I fabrikken blir plasten sortert og granulert. Resirkulering av plastemballasje 5 4. Dette materialet blir så solgt videre som råstoff til industrien. 5. Plastråstoffet blir brukt til nye plastprodukter, feks. ny plastemballasje, plastflasker, plastrør og fleecejakker. 6. Produktene sendes ut på markedet. Ð É 4 2 Granulert plastråstoff 3 Hver nordmann bruker ca 15 kg plastemballasje i året, og for hver kilo plast vi gjenvinner sparer vi to kg råolje, som er en ikke-fornybar ressurs. Behandlingsavtaler 2011 Avfallstype Avtalepartner/leverandør Behandlingssted Avtaletidspunkt Bioavfall Hera Vekst (kompost) Elverum Frem til Bioavfall Norsk Biogassubstrat (biogass) Forbehandling i Tønsberg, videre levert til biogassanlegg i Fredrikstad og Danmark Returpapir Norsk Gjenvinning Div. papirfabrikker Plastemballasje Grønt Punkt Albaanlegget i Tyskland Glass- og metallemballasje Syklus/ RenoNorden Syklus, tidligere Norsk Glassgjenvinning i Fredriksstad Restavfall Rekom Div. forbrenningsanlegg i Norge og Sverige

14 14 // VESAR ÅRSRAPPORT 2011 "SÅ LENGE VI KLER OSS GODT, SÅ ER DET TRIVELIG Å VÆRE UTE UANSETT VÆR!" Navn: Nann Hege Tanum Løver Stilling: Jobber på Grinda gjenvinningsstasjon, Norsk Gjenvinning Arbeidsoppgaver: Veilede og hjelpe besøkende på gjenvinningsstasjonene ift kildesortering. Derfor trives jeg: Det er en trivelig jobb, hvor jeg møter mange hyggelige mennesker. Det er alltid noen som tar seg tid til å slå av en prat. Jeg liker også godt at jeg har en jobb hvor jeg kan være ute store deler av dagen.

15 VESAR ÅRSRAPPORT 2011 // 15 HVORFOR GJØR VI DET? FORDI DET ER BRA FOR KLIMAET OG MILJØET! Avfallsmengden har de siste par årene stabilisert seg noe, men sammenlignet med få år tilbake har avfallsmengden økt dramatisk. Dette skaper et behov for et system som tar hånd om avfallet. Det ligger også lover og regler til grunn for hvordan avfall skal håndteres, samt at avfallspyramiden setter noen retningslinjer for mål for avfallshåndteringen. Ved å materialgjenvinne avfallet sparer vi klima og miljø, ved både besparelse av ressurser og energi. Avfallet har blitt verdifullt råstoff for nye produkter, og dermed kan avfallet gi en økonomisk oppside også. I 2011 har vi sett resultatene av dette. Plastemballasje er et godt eksempel. Utsortering og gjenvinning av plastemballasjen gir den høyeste klimaeffekten av alle avfallstyper. I 2011 samlet vi inn 16,5 kg plastemballasje pr innbygger (9 kommuner), dette er best innsamlingsresultat pr innbygger på landsbasis. Dette er et resultat vi er stolte av! Et av Vesars hovedmål er å være best i landet på innsamlet mengde plastemballasje pr innbygger. Vi mener at dette også vil bedre sorteringen av andre avfallstyper, og dermed øke materialgjenvinningen. Vi ønsker at våre kunder skal føle seg trygge på at kildesorteringsjobben de gjør hjemme har en betydning. Derfor er det viktig for oss med god og troverdig kommunikasjon med kundene, god service, godt samarbeid med leverandører og avtalepartnere og at vi hele tiden følger med på det som skjer i avfallsbransjen. Vi ønsker full utnyttelse av de ressursene i avfallet for et bedre miljø! 2 KG olje kan vi spare med 1 kg innsamlet plastemballasje antall trær som tilsvarer mengden drikkekartonger vi gjenvinner hvert år. (Kilde: GPN og Skogselskapet) 50% av europas metallproduksjon kommer fra resirkulert metall (Kilde: Norsk returmetallforening)

16 16 // VESAR ÅRSRAPPORT 2011 VESAR -VESTFOLD AVFALL OG RESSURS AS STYRETS BERETNING FOR DRIFTSÅRET 2011 Virksomhetens art og tilholdssted VESAR AS er ett aksjeselskap eid av kommunene Andebu, Hof, Holmestrand, Horten, Larvik, Nøtterøy, Re, Sandefjord, Stokke, Tjøme, Tønsberg og Lardal. Selskapets formål er å ivareta oppgaver innen avfallshåndtering for kommunene i Vestfold. Selskapet skal inngå avtaler om håndtering av husholdningsavfall på vegne av eierkommunene og kommunene skal overlate selskapet ansvaret for de nevnte oppgaver. Selskapet skal videre drive planleggings- og informasjonsvirksomhet, og det kan påta seg andre oppgaver innen avfallshåndtering for eierkommunene. Det bor omlag personer i eierkommunene fordelt på ca husstander. I tillegg er det omlag hytter og fritidsboliger. Selskapets kontor er i Kjellengveien 2 i Tønsberg. Årets utvikling Vesar jobber aktivt med å forbedre sortering, spesielt gjennom å fokusere på utsortering av husholdningsplast. Det har gitt en betydelig vekst i den fraksjonen i 2011, samtidig som at det bedrer sorteringen av bio-, og papirfraksjonene. Dette fører til lavere kostnader for Vesar. Arbeidet med å oppgradere gjenvinningsstasjonene fortsetter, og det er satt i gang prosjektering av 3 nye stasjoner. Prosjektet Biogass i Vestfold har vært et stort og krevende prosjekt for selskapet i Styreleder signerte i juni 2011 en intensjonsavtale med kommunene i Grenlandsområdet. Lardal kommune kom inn som ny eier i Vesar i Redgjørelse for årsregnskapet Aktiviteten i selskapet har i 2011 bare vært innenfor lovpålagt kommunal renovasjon, dvs. selvkostområdet. Selskapet eier ikke bygg, anlegg eller maskiner. Kostnadene er redusert fra 2010 til 2011 med vel 1,6%, fra 149 mill. til 147 mill. Nedgangen skyldes i hovedsak bedre priser på behandlingskontraktene og bedre sortering. Nedgangen i inntekter skyldes en tilbakebetaling til eierkommunene som følge av lavere kostnader. Den samlede tilbakebetalingen for 2011 utgjør kr ,-. Selskapets eiendeler består i hovedsak av bankinnskudd og kundefordringer. Egenkapitalen er på kr ,-, den er lav som følge av underskudd i Total kapital er kr ,-. Årsresultatet er kr mot kr i Selskapets likviditet er god. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet er godt. Det er et kontinuerlig fokus på avbøtende tiltak i forhold til arbeidssituasjonen, bl.a. gjennom å tilrettelegge fysiske forhold, ergonomi og arbeidsbelastning. Sykefravær Det føres oversikt over sykefravær blant ansatte. Samlet sykefravær

17 VESAR ÅRSRAPPORT 2011 // 17 Hans Hilding Hønsvall Styreleder Bjørn Kåre Sevik Nestleder Anne M. Lindseth Styremedlem Elisabeth Larsen Styremedlem Kathrine Ebbesen Rør Styremedlem Morten Istre Styremedlem Tor Steinar Mathisen Styremedlem var i 2011 på 6%. Langtidsfravær (over 16 dager) utgjør 4,8 %, barns sykdom 0,2 % og egenmeldingsdager 0,7%. Sykefraværet skyldes ikke arbeidsrelaterte forhold. Ulykker Det har i 2011 ikke vært noen ulykker eller hendelser med personskade eller materielle skader ved virksomheten. Likestilling Det er pr ,9 årsverk i selskapet, fordelt på syv menn og seks kvinner. Det er to mellomledere i selskapet, en kvinne og en mann. Daglig leder er mann. Det er tre kvinner i selskapets styre. Rettvisende bilde Styret mener at årsregnskapet gir ett rettvisende bilde av VESAR AS eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Styret kjenner ikke til forhold som har inntrådt etter regnskapsårets utgang som har betydning for vurderingen av selskapets stilling. Ytre miljø Dagens virksomheter anses isolert sett ikke å bidra til forurensning av ytre miljø, og VESAR stiller strenge krav til at selskapets samarbeidspartnere forholder seg til pålagte tillatelser fra regulerings- og forurensningsmyndigheter. Ved bruk av eksterne aktører søker Vesar å undersøke om aktuelle selskap har Internkontrollsystem (HMS), og at avtaler generelt sikrer en miljømessig forsvarlig gjennomføring av tjenestene. Fortsatt drift Selskapets økonomi og stilling er tilfredsstillende og gir grunnlag for videre drift. Styret bekrefter herved at det er grunnlag for fortsatt drift og at årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. Disponering av overskudd Selskapet gikk i 2011 med et overskudd på kr Styret foreslår at overskuddet overføres til annen egenkapital.

18 18 // VESAR ÅRSRAPPORT 2011 "JEG SYNS DET ER GØY Å FÅ BIDRA TIL AT VI FÅR TIL GODE LØSNINGER!" Navn: Olav Frode Bråten Stilling: Plan og utvikling, Vesar Arbeidsoppgaver: Utvikling og utforming av tjenester og avfallsløsninger. Derfor trives jeg: I Vesar får jeg brukt hele meg ved at jeg jobber innenfor ulike fagområder. Tanken om at Vesar skal bli et ledende selskap innen bransjen motiverer meg veldig. Vi må hele tiden følge med på det som skjer, og sørge for at vi til enhver tid velger løsninger som gjør at vi kan være best på det vi holder på med.

19 VESAR ÅRSRAPPORT 2011 // 19 RESULTATREGNSKAP 2011 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Tjenester levert Tjenestegodtgjørelse Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad 4, Lønnskostnad 5, Avskrivning Annen driftskostnad 5, Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen finansinntekt Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnader ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Overføringer til/fra annen egenkapital SUM DISPONERT

20 20 // VESAR ÅRSRAPPORT 2011 BALANSE 2011 NOTE EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Inventar og EDB-utstyr Finansielle anleggsmidler Egenkapitalinskudd KLP Omløpsmidler Innsamlingsutstyr Fordringer Kundefordringer 10, Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital 14, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld 10, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

21 VESAR ÅRSRAPPORT 2011 // 21 NOTER TIL ÅRSREGNSKAP 2011 NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Selskapet avregner sine tjenester etter selvkostprinsippet jf. veileder om beregning av kommunale avfallsgebyr, TA 2001/2004. Eierkommunene faktureres for sin andel av VESARS budsjetterte kostnader ved leverte husholdningsavfall samt tjenestegodtgjørelse. De faktiske kostnadene avregnes på årsbasis. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Årlig avregning av kommunene er ført brutto, dvs at kommuner som skylder penger inngår i posten kundefordringer og kommuner som har tilgode penger er ført på egen linje under kortsiktig gjeld. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFO- prinsippet. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmidlet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. Pensjoner Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikende ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Skatter Selskapet forutsettes drevet uten å ha erverv til formål, samtidig som det tar sikte på å oppnå resultater som sikrer forsvarlig drift. Med dette som bakgrunn er selskapet etter søknad til Tønsberg ligningskontor, innvilget status som skattefri innretning jfr. Sktl. 26,k. NOTE 2 - BUNDNE BANKMIDLER Bankinnskudd for skattetrekk NOTE 3 - AVREGNING MOT EIERKOMMUNENE FOR 2011 ETTER SELVKOSTPRINSIPPET Beskrivelse Tjenester levert Tjenestegodtgjørelse Sum Behandlingskostander Personalkostnader Ordinære avskrivninger Annen driftskostnad Netto finansposter (bokført) Kapitalkostander (beregnet*) Sum drifts og finanskostnader Fakturert Viderefakt. av kost./margin beholdere Avregning Total omsetning * Kapitalkostnader knyttet til investeringer er fakturert kommunene ved avregning for 2011.Rentefaktor=3,24% (gj.sn 3års eff.statsobl. tillagt 1 prosentpoeng) Selskapet fakturerer sine tjenester a-konto hver måned. A-konto faktureringen er gjort ihht budsjett for året, med faktisk avregning pr Avregnet beløp inngår i selskapets kundefordringer/annen GJØR SORTERING TIL kortsiktig EN SELVFØLGELIG gjeld.

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016 Fremtiden er fornybar Strategidokument for Vesar 2012-2016 1 2 5 4 6 8 12 11 3 7 9 10 1. Hof 2. Holmestrand 3. Horten 4. Re 5. Lardal 6. Andebu 7. Tønsberg 8. Stokke 9. Nøtterøy 10. Tjøme 11. Sandefjord

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR DRIFTSÅRET 2014

STYRETS BERETNING FOR DRIFTSÅRET 2014 Årsrapport 2014 3 1 2 5 4 3 1. Hof 2. Holmestrand 3. Horten 4. Re 5. Lardal 6. Andebu 7. Tønsberg 8. Stokke 9. Nøtterøy 10. Tjøme 11. Sandefjord 12. Larvik 12 6 11 8 7 9 10 Dette er Vesar STYRETS BERETNING

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fram til 2004 har særbestemmelser

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb Lysefjorden Ride og Kjøreklubb 2015 Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekt 4 212 527 171 782 Annen driftsinntekt 4 221

Detaljer

INNHOLD. Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12. Revisjonsberetning side 13

INNHOLD. Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12. Revisjonsberetning side 13 ARBEIDSSERV10E INNHOLD Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12 Revisjonsberetning side 13 Årsberetning Selskapets virksomhet/beliggenhet: Selskapets

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer