FREMDELES har perfekte personer ingen adgang!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FREMDELES har perfekte personer ingen adgang!"

Transkript

1

2 Informasjon for Meland kyrkjelyd Nettadresse: Adresse: Meland kyrkjekontor, rådhuset Boks 117, 5918 Frekhaug Tef Fax Epost: Kontortid: Måndag-fredag kl kl (kontoret kan væra stengd i kontortida. Kontakt då eksp. i rådhusetef ) Kontakttelefon ved krise: mobil: Kyrkjelydsmusikar: Trond Fykse Tlf Kyrkjeverje: Anne Sofie Nergård Uthaug tlf priv Soknerådsleiar: Kari Erikstein tlf Ungdomsarbeidar: Ruben Sæle tlf Sokneprest: Torbjørn Aamli tlf Undervisningsprest: Steinar Sneås Skauge tlf KONTAKT: Kyrkjeblad for Meland Utgjevar: Meland sokneråd Layout: Harald Wiig Andersen Trykking: Trykk-service as Redaksjonsadresse: Meland kyrkjekontor Gåver til Kontakt og gjevartenesta konto nummer: Meland kyrkje: Presten har ordet FREMDELES har perfekte personer ingen adgang! No perfect people allowed - var overskriften på noen tanker i menighetsbladet for et par år siden. Jeg fortalte om pastoren og eks-foretningsmannen John Burke. Han brukte 7 år før han forsto at hvis han skulle ha sjanse til å nå dagens unge mennesker, måtte han signalisere at kirken nettopp var for de som ikke er perfekte. Vær perfekt! Dagens unge opplever et sinnsykt press til å være perfekte, til å realisere seg selv og sine drømmer. Helst skal man se perfekt ut, ha en veltrent kropp, være kulturinteressert, bereist, morsom, spise sunt men ikke nekte seg noe godt... Og i kulturen ligger et sterkt press til å søke de ekstreme opplevelsene, gjennom sex, rusmidler, spill eller andre opplevelser. Mange presses inn i en livsstil de egentlig ikke ønsker, og føler at de kommer til kort overfor egne eller andres idealer. Et budskap om håp I en slik virkelighet ønsker Meland kyrkjelyd å være et sted for alle som ikke er perfekt. For alle som kjenner at de svikter, både egne forventninger og andres. Samfunnets regler - eller Guds. Budskapet til Sjefen, er at han er sendt for å rope ut et nådens år fra Herren. (Luk 4,19) Nåde betyr blanke ark og fargestifter, for å si det med Prøysen. Det betyr et fellesskap der vi ikke trenger late som. Alle trenger vi den samme nåden! Nåde som forvandler Så er det håp for oss ikkeperfekte. Påsken handler om en som ser verdien i høyst ufullkomne mennesker. Som ser et bilde av Gud i oss. Som ser gull midt i støv og skitt. Han tilbyr oss sin rettferdighet. Og denne grenseløse nåden og kjærligheten er det som langsomt kan forandre oss, så vi også kan dele den med hverandre og andre. Nådens fellesskap Så inviterer vi på nytt til gudstjenester i påsketiden. Du er velkommen som du er, blant andre ikke-perfekte mennesker. Men du er god som gull for Gud, og med litt øvelse kanskje vi kan se et lite glimt av gull hos hverandre også! God påsketid! Av Torbjørn Aamli, sokneprest -2-

3 Nytt frå soknerådet og kyrkjekontoret. Ny kyrkjeverje Soknerådet vedtok i møtet 22. februar å tilby stillinga som kyrkjeverje til Anne Sofie Nergård Uthaug. Det var to søkarar på stillinga. Ho har takka ja til tilbodet. Vi kjem tilbake med eit lengre intervju i neste nummer av kontakt. Det vert framover gjort eit arbeid med vurdering av stillingsstrukturen i kyrkjestaben. Koordinatorstillinga, som har eksistert i 8 år, vert mellom anna vurdert erstatta av ei anna type stilling. Det vert utlysing av stillinga når dette arbeidet er sluttført. Ny liturgi er under vurdering Den norske kyrkja si gudstenestereform er komen også til Meland og soknerådet skal vedta ein lokal variant av liturgi/liturgiar for gudstenestene i Meland. Det er sett ned eit utval til å arbeide fram eit framlegg. Utvalet kjem til å leggje fram dei nye forslaga til gjennomprøving i nokre gudstenester og til drøfting i årsmøte og kyrkjelydsmøte. Meir informasjon vil kome. Årsmøte 22.april Det vert årsmøte for kyrkjelyden etter gudstenesta 22.april. Gudstenesta kl vert i Meland rådhus og deretter vert det enkel middag og så årsmøte. Kyrkjetenar Roy Rognsøy sa i februar opp stillinga si som kyrkjetenar. Soknerådet er i gang med arbeid i forhold til ei ny tilsetting. Takk! Takk til alle som møtte fram på musikkandakten eg hadde lagt til rette i kyrkja då eg fylte 70 år. For meg vart det ei feststund. Og takk for gåvene som vart gitt til deling mellom trusopplæring i Meland og Bethany Children Home i India. I kyrkja kom det inn kr Det var meir enn eg hadde våga å vona. Utanom dette har det kome inn kroner til prosjektet i India som eg takkar for, og som mine samarbeidspartnarar i India ber meg takka varmt for. Ingvard Hageberg -3-

4 Dagens Tema: Barn og Tro Dåp og opplæring høyrer saman. Når vi døyper borna våre, er det eit felles ansvar for foreldre og kyrkja og gje borna opplæring i den kristne trua. For nokre år sidan hjelpte også skulen til med dette, men slik er det ikkje lengre. I dag er det foreldra saman med kyrkja som gjer dette. Trusopplæring Eit ord som går igjen i denne samanhengen er ordet trusopplæring. Ordet høyrest kanskje høgtideleg ut, men det er ikkje noko anna en summen av alt du lærer borna om den kristne trua. Om du ber kveldsbøn, les ei bok med bibelforteljingar, eller køyrer borna dine til søndagskulen osv. er det viktig for trusopplæringa. Det er så mange måtar ein kan bruke for å gje borna denne opplæringa. Ja, eigentlig er det kun kreativiteten som set grenser for korleis ein kan gjera I tillegg til foreldre og kyrkja har også du som er bestefar eller mor, tante eller onkel osv. ein god mulighet for å hjelpe til med denne viktige oppgåva. Kunnskap ikkje det same som kjennskap Ein får i dag, på lik linje med andre religionar, en viss kunnskap om kristendom i barnehage og skule. Desse aktørane kan ikkje vere barnas primære kjelde til kunnskap og kjennskap om Gudstru og kristne verdiar. Gudstrua er fyrst og fremst ein relasjon til Gud. Denne relasjonen kan ikkje skapast ved å gje borna kunnskap for så å testa kunnskapen gjennom lekser og oppgåver. Kunnskapen er viktig, men formidling av verdier og kjennskap til Gud må foreldre, kyrkjelyden og andre som står rundt barna stå for. Korleis kome i gang Kanskje trusopplæring i heimen fell naturlig for nokre, mens for andre treng ein gjerne nokre tips som kan gje inspirasjon. Her er nokre idear ein kan bruka: Bibelforteljingar på sengekanten. Mange born og vaksne set pris på ei lesestund på sengekanten før barnet skal sove. Det finns mange flotte barnebiblar med illustrasjonar som eigna seg godt til dette. Faddere og/eller besteforeldre Det er forskjellig kor mykje faddere ynskjer å engasjere seg. Kanskje det kan være ein ide å invitere faddere og besteforeldre til barnets årlige dåpsdag! Slik kan du jo gjere det til ein tradisjon å sende ei lita gåve til fadderbarnet ditt til bursdag, jul eller dåpsdag. Visste du at : Om du klikker deg inn på nettstaden til kyrkja i Noreg finn du ein stor menge informasjon om dette emnet og mykje anna. Nettadressa er: -4-

5 Sende barnet på søndagsskule. De fleste gudstenestene i Meland har søndagsskule når det er Gudsteneste. Søndags skulen, som heiter Løvegjengen, held til i kyrkjestova. Her er born velkome til eit kjempeflott opplegg. Heilt bakerst i Kontakt kan du finne ut når det er Gudsteneste med søndagsskule. Bruke internett Det er svært mykje stoff ein kan finne på internett som kan hjelpe til med trusopplæringa. Vi vil anbefale nettsida : Her finn du interaktive spel, mange gode idear og tips til korleis du kan være med å gje barnet ei god trusopplæring. Når barna spør... Hjelpe kvarandre Ein treng ikkje vera foreldre, fadder, eller i slekt med barnet for å kunne være med å gje dei ei god trusopplæring. Det er viktig at vi alle bidrar i kvardagen. Kanskje kan vi ta med nokre nabo born på søndags skulen, invitera med andre born på kristne aktivitetar osv. Muligheitene er mange, det er berre viktig å huske på dei i kvardagen Borna kjem ofte til oss som er vaksne for å få svar på dei store spørsmål i livet. Mange av oss har nok opplevd at barnet plutseleg, midt i køen på butikken eller ved henting i barnahagen, kjem med spørsmål av typen: Kva skjer når vi dør? Kor var eg før eg kom inn i mamma sin mage, kvifor er det krig i verden når Gud er så snill? I sånne situasjonar er det ikkje alltid like lett å svare på det barna har på hjarte. Kva skal vi svare når vi ikkje eingong alltid veit svaret sjølv? Ein fordel med spørsmåla er at dei kan gje oss ein muligheit til å få ein god samtale. Husk at for dei yngre barna er eit slikt spørsmål eit like dagligdags spørsmål som kva familien skal ha til middag. Me som vaksne kan nok fort bli veldig alvorstunge når det kjem til dei store spørsmål. Det er i alle fall viktig å hugse på at ingen av oss har svar på alt, men vi kan snakke med borna likevel. Visste du at : Meland kyrkjelyd har ei eige flott nettside. Her vil du lett finne fram til arbeidet kyrkjelyden driv åleine eller saman med andre organisasjoner. Nettadressa er : -5-

6 Kidz zone BibelQuiz for dei minste Kan du svaret på nokre av desse: 1)Kva var navnet på det første menneske på jorda? 2)Kva var navnet på Jesus si mor? 3)Kva var yrket til Josef? 4)Kva var navnet på byen der Jesus vart født? 5)I Jeriko budde ein liten tollar. Kva var navnet hans? 6)Kva var navnet på byen der Jesus vart krossfesta? 7)Kor mange dagar var Jesus i grava? 8)Kva var navnet på mannen som bygde ei ark? 9)Kva dyr var det Jesus rei på då han kom til Jerusalem 10)Kva var navnet på byen der Maria, Josef og Jesus budde? Riktig svar: 1) Adam 2)Maria 3)Tømrar 4) Betlehem 5)Sakkeus 6)Jerusalem 7)3 8)Noah 9)Esel 10)Nazaret Sjekk ut dette spelet ved å gå inn på nettsida BibelQuiz for Dei litt eldre 1)Kva gåver hadde dei vise menn med deg til Jesus då han vart fødd? 2)Kor mange år var Jesus då han vart krossfesta? 3)Kva var navnet på læresveinen som angav Jesus? 4)Kven skreiv det første evangeliet i Bibelen? 5)Jesus hadde ein god ven som budde i lag med sine to søstre. Hva var navnet hans? 6)Kven levde først av Moses og Abraham? 7)Kva var navnet på han som dømde Jesus til døden? 8)Kven skreiv det siste evangeliet i Bibelen? 9)Kva heiter boka som kjem etter Johannesevangeliet i Bibelen? 10) Hva heiter den siste boka i Bibelen? Riktig svar: 1)gull, røykjelse og myrra 2)33 3)Judas 4)Matteus 5)Lazarus 6)Abraham 7)Pontius Pilatus 8)Johannes 9) Apostelgjerningane 10) Johannes openberring BibelQuiz for Einstein 1)Kor gamal vart Noah? 2)Kva var navnet på Isralittane sin stamfar? 3)Kven overtok som leiar for Israelsfolket etter at Moses dør? 4)Kva var navnet på Israels tredje konge? 5)Kor mange salmer er det i salmeboka i Bibelen? 6)Kva heiter den siste boka i Bibelen? 7)I kva land var Jesus flyktning? 8)Kven av dei 4 evangelistane vert omtala som legen? 9)Kven var på veg til Damaskus då han plutseleg fekk oppleva den oppstandne Jesus? 10) Kva Bibelvers omtales som Den vesle Bibelen? -6- Riktig svar: 1)950år 2)Abraham 3)Josva 4)Salomo 5)150 6)Johannes openberring 7)Egypt 8)Lukas 9)Paulus 10)Johannes kap.3 vers 16

7 -7-

8 Perler fra salmeboka Dei fleste av oss har eit forhold til salmer. Nokon syns salmene rører ved dei på ein spesiell måte. Andre sit i kyrkjeradene og vrir seg mens dei mumler seg gjennom vers etter vers med tildels uforståeleg innhold. Mange hugsar nok også godt pugging av salmar frå skoletida. Men salmeboka rommer skjulte skattar! Om vi tok oss tid til å bla gjennom, trur eg dei aller fleste av oss vil finna salmar som har betydd noko i livet vårt. Bak mange av salmane ligg ei historie. Me vil her presentere ein salme i blada som følgjer, og gi deg historia bak salmen. O bli hos meg O bli hos meg! Nå er det aftentid, og mørket stiger, dvel, o Herre blid! Når annen hjelp blir støv og duger ei, du, hjelpeløses hjelper, Bli hos meg. Snart svinner livets dag, det kvelder fort, og jordens lys alt mørkner og går bort, Forandrings skygge følger tro min vei - o du som ei forandres, bli hos meg. Hver time trenger jeg din sterke vakt, kun for din nåde viker mørkets makt; hvor skal jeg vandre trygt foruten deg? I mulm og solskinn, Herre, bli hos meg! O la meg se ditt kors i dødens gys, driv mørket bort, og vær meg livets lys. Da skinner morgenrøden på min vei. I liv og død, o Herre, bli hos meg. -8-

9 Denne salmen er ein av dei mest brukte salmar i heile verda. Den vart skriven av presten Henry Francis Lyte i Salmen vart skriven då han var prest i England. Salmen har henta inspirasjon frå forteljinga i Bibelen om Emmaus-vandrarane slik vi finn den hos evangelisten Lukas kap 24 vers 29 Men dei bad han inntrengjande : Bli hos oss! Det lir mot kveld, og dagen heller. Då gjekk han inn og vart hos dei. Salmen er ein kveldssalme, men solnedgangen minner oss om livets slutt. Salmen vært derfor ofte brukt i begravelser. Like fullt handlar salmen om han som overvant synd og død. Det er den oppstandne Jesus som møter oss i salmen. Henry F Lyte var kjend for sin lyrikk, og som prest var han høgt verdsett og elska av sine sokneborn i den vesle byen Brixham.. Helsa hans vart etter kvart dårleg. Han hadde det ikkje godt i det våte og kalde klimaet langs den engelske kanal. I mange år hadde han forsøkt å bu i varmare strøk vintertid. Men etterkvart gjekk det nedover med helsa. Før han skulle reise sørover heldt han si -redaktørensiste gudsteneste 4 sept Han var då så dårleg at legen sa til han at han ikkje burde preika. Henry gjorde det trass i legen si åtvaring. Då han denne kvelden gjekk i båten, ropte borna til han: Bli hos oss, master Lyte! Denne kvelden fortel dottera hans at han gjekk langs stranda ved solefall. Denne kvelden skreiv han fyrste utkast til salmen som på engelsk byrjar Abide with me. Dette var Henry sin siste arbeidstime. Han reiste sørover mot Italia, men kom berre til Nice. Der dør Henry F Lyte 20 november Då dødsfallet vart kjent i Brixham vart denne salmen sungen på minnegudstenesta som vart halden i byen. Men salmen ber med seg mange historiske spor. Den har vore brukt både til fest og sorg. Salmen blei sungen under bryllupet til kong Georg VI og ved vigslinga til dottera hans, betre kjend som Dronning Elisabeth den 2.dre. Den blei også sungen i gravferda til nobelprisvinner og forfattar Rudyard Kippling, og nonna og fredspris vinnar Moder Theresa i Calcutta i For dei som har vore så heldig og fått sett FA-cup finalen i fotball, har høyrt at denne songen vært sungen før kampstart. Det har vore slik sidan Eit av dei sterkaste vitnemåla om denne salmens kraft er forteljinga om Sjukepleiaren Edith Cavell. Denne sjukepleiaren vart henretta av tyskarane i 1915 fordi ho hjelpte nokre belgiske og britiske soldatar med å krysse grensa. Natta før henrettelsen bad ho salmen Abide with me saman med den britiske konsulen i Brüssel. Avskjedsorda hennar var: Wes shal meet again; heaven s morning breaks and earth s vain shadow flee! Så snur ho seg bort og seier til seg sjølv In life, in death, O Lord, abide with me! -9-

10 Dagens andakt Det finnes ikke noe drama i verdenshistorien som kommer opp mot det drama vi hvert år møter når vi går inn i påskehøytiden. Bibelens påskedrama starter med Jesus som palmesøndag rir inn i Jerusalem på et esel og mottar folkets hyllest. Bare noen dager senere, på langfredag, bærer han sitt kors gjennom de trange gaten i Jerusalem som kalles Via Dolorosa, for noen timer senere å dø en grufull død på avrettingsstedet som kalles Golgata. Hadde historien sluttet her, ville vi i dag sett tilbake på en mann som historien ville husket som en særdeles varmhjertet person som alltid stilte opp for de svakeste i samfunnet. Mange av hans ord ville bli husket. Som f.eks ordene om å elske sine fiender, gjør mot andre det du vil andre skal gjøre mot deg og alle hans vakre ord og tanker som vi finner i bergprekenen. Hans undergjerninger ville bli gjenstand for diskusjon og trukket i tvil. Slik ville han gått inn i historien. En stor mann, men ikke noe mer. Heldigvis ender ikke påskedramaet på korset. Hadde det endt her med at Jesus dør, hadde det ikke vært noe kristendom, ingen kirker, ingen Meland kykjelyd og ikke noe kirkeblad å skive denne andakten til.. 1 påskedag tidlig om morgenen går noen av kvinnene som hadde fulgt Jesus, til graven for å salve hans legeme. Da de kommer frem, finner de graven tom, og den store tunge stenen som dekket åpningen var rullet bort. De romerske soldatene som holdt vakt var flyktet, og Jesus hadde vist seg sterkere enn døden. Det er denne fantastiske morgenstuden da Jesus bryter dødens bånd, vi feirer 1. påskedag. Jeg har selv vært så heldig å få oppleve å være i Jerusalem, ved Jesu tomme grav, en 1. påskedags morgen. Gravhagen ligger der som en stille oase midt i den larmende byen. I hagen er det mange steder en kan sette seg ned og la tankene fly. Mens jeg sitter her på en benk hører jeg sang fra en annen kant av hagen. Sangen er den kjente negro spiritual sangen: Where you there when they Crusified my Lord? Mens jeg ser opp mot Golgata klippen, der korsene stod, får plutselig denne sangen en ny mening for meg. Var du der da de korsfestet min Herre? Ja, vi var der alle sammen. Både vennene til Jesus, og hans fiender. Kirkefolket, Prestene og teologene. De stolte fariseerne, soldatene, de nysgjerrige, de maktesløse og de mektige. where you there when they Crusified my lord? Mine holdninger var i allefall til stede på Golgata denne dagen. Alle mine tanker og ugjorte gjerninger var der. Ja alle tingene i livet mitt som gjør hjertet kaldt og som fjerner meg fra Gud, var der. Heldigvis var også Jesus der! Heldigvis var han villig til å gi sitt liv for min skyld slik at kontakten med Gud kunne bli hel igjen! På første påskedag lød den store nyheten i Jerusalem: Jesus lever! Det er den største nyheten verden noen sinne har hørt, -og glemt Vi kan diskutere verdier, statskirke, biskoper, etikk og moral. Men la oss denne påsken skjære inn til benet og si: Det finnes bare en virkelig god grunn til kalle seg kristen, og det er om Jesus lever. God Påske til dere alle! Harald Wiig Andersen -10-

11 The garden Tomb (Gordon Golgata) Jeg vet om en fredfull hage. Midt i en larmende by. Til oss en kostelig gave et stille, forunderlig ly. Det rasler så mildt i tretoppens blader Som om det bringer oss bud - om det som skjedde fordums dager - en hilsen - like fra Gud. Å - for et kor av fuglesang - her ved den tomme grav Det fyller vårt hjerte med jubelsang til Han. Som livet oss gav. Tom er graven! Så underfylt - stort! Jesus har åpnet himmelens port! -11- Av Bjørg Wiig Anfersen

12 Dresdener Vokalensemble Caro Canto Det er et stjernelag fra et av Europas mest berømte operahus som besøker Vestlandet i midten av august i år. Dresdener Vokalensemble CaroCanto består av sangere og musikere fra den kjente Semper Opera i Dresden - eller SächsischeStaatsoper Dresden som er det offisielle navnet. På denne Norgesturen kommer 11 sangere og to intrumentalmusikere og det blir konserter i Norheimsund 12.8, Nordhordland Folkehøyskole, Frekhaug 14.8, Modalen Kyrkje 15.8 Karmøy Avaldsnes kirke 16.8 og til slutt en konsert i Molde. Gruppen ble dannet i 2005 og musikerne kommer fra Asia, Amerika og Europa. I Tyskland har de samlet fulle hus og strålende kritikker for konsertene sine. På denne turneen i Norge i Tidsrommet august hvor de skal ha konserter på Karmøy, Norheimsund, Frekhaug, Modalen og Molde har de satt opp et veldig flott program under tittelen Abendlieder (kveldssanger) Det betyr fin melodiøs sang : måneskinn, romantikk, mens også med litt alvorstoner - livskvelden. -12-

13 På programmet finner vi musikk av bl.a. Hugo Alfven Aftonen, David Wekander -Førvarskveld,, Josef Rheinberger Abendlied, Volkslied Der Mond ist aufgegangen, Klaus Egge Den dag kjem aldri at eg deg gløymer m.fl. Edvard Grieg fra 4 salmer Jesus er opfaren og I himmelen og verker av tyske komponister Heinrich Schütz og Robert Schumann. (Forbehold om programforandringer.) Jeg fikk selv anledning å besøke gruppen både på Semper Operaen i Dresden og på en kirkekonsert der de fremførte noe av programmet som de skal fremføre i Norge, og det ble for meg en fantastisk opplevelse, og jeg vil oppfordre dere til å nytte anledning å få lytte til fantastisk fin og melodiøs musikk av noen av Europas fremste sangere. (Vestlandsturneen er gjort mulig med stor velvilje og økonmisk støtte fra Karmøy Kommune, Modalen Kommune, Nordhordland Folkehøgskule, Musikkens Venner Nordhordland og Sparebanken vest). Etterlysning Hei. Har du lyst å vera med å lage kyrkjebladet Kontakt? Me treng folk som ynskjer å vera med på å skrive litt i bladet. Har du ei historie du vil dela, eit dikt, reportasje, som passar inn i kyrkjebladet, så hadde det vore kjempeflott! Har du bilete som har noko med Meland kyrkjelyd sitt arbeid å gjera, så send det til oss! Har du tips om hva vi skal skriva om, eller noko du ynskjer meir av i bladet så håpar vi at du kan sende oss eit ord. Du kan senda det til: redaktøren på eller kontakte kyrkjekontoret. -13-

14 Fotsporene En natt hadde en mann en drøm. Han drømte at han spaserte langs stranden sammen med Herren! Over himmelen kom bilder fra livet hans til syne. For hvert bilde han så, oppdaget han at det var to par fotspor i sanden; det ene var hans egne, og det andre var Herrens. Da det siste bilde fór forbi over himmelen, så han tilbake på fotsporene i sanden. Han la merke til at mange ganger i livets løp var det bare ett par fotspor. Da oppdaget han også at det var de gangene da livet hans hadde vært vanskeligst og mest smertefullt. Dette forsto han ikke, så han spurte Herren: Herre, du sa en gang at da jeg bestemte meg for å følge deg, så ville du alltid gå med meg og aldri forlate meg. Men nå ser jeg at da min nød var størst og livet vanskeligst å leve, da er det bare ett par fotspor. Jeg forstår ikke hvorfor du forlot meg da jeg trengte deg mest. Da svarte Herren: Mitt kjære og dyrebare barn! Jeg elsker deg og vil aldri forlate deg. De gangene i livet ditt da prøvelsene og lidelsene dine var størst - og du bare kan se ett spor i sanden, det var de gangene da jeg bar deg i armene mine. -14-

15 Livets gang Døypte: Dåpsdato Navn Matias Ryland-Fagerholt Jakob Sletten Hopland Vlad Flavius Corbean Sebastian Bache Meland Brage Larsen Sudmann Martin Langhelle Trym Vetås Træet Ailo Hammer Fjeldstad Elise Andrea Hugvik Magnus Villanger Odin Odland Bjørnestad Emrik Storheim Hellen Sverre Blindheim Brakstad Olivia Bruland Oakley Amund Austgulen Jonathan Hillersøy Steffen Ernesto Arias-Solstrand Nikolai Bjørkheim Renholm Døde: Dødsdato Navn Andreas Hove-Henriksen f Karolina Erstad f Karl Ragnar Oen f Anny Dahlen f Ingeborg Sæle f Frode Andre Furnes f Magne Askeland f Sigfred Bernt Iden f Jonas Olai Midtøy f Reidar Mjåtveit f Yvonne Helgø Torsvik f Johannes Olai Dale f Johanne Marie Landsvik f

16 Gudstenestelista: Stad Dato Tid Arrangement Merknader Natt- Barne- Liturg verd/ oppdåp legg MELAND KYRKJE :00 Gudsteneste N/D X Skauge MELAND KYRKJE :00 Gudsteneste Tema: Lovsang. N X Aamli MELAND KYRKJE :00 Gudsteneste Palmesøndag D Skauge MELAND KYRKJE :00 Møtepunkt Gudst. for alle av ungdom N Skauge MELAND KYRKJE :30 Kveldsgudst Skjærtorsdag. Påskemåltid N Skauge MELAND KYRKJE :00 Pasjonsgudst. Langfredag Aamli MELAND KYRKJE :00 Høgtidsgudst 1. Påskedag N Aamli Rossland bedehus :00 Gudsteneste N Aamli Nordhordland fhsk :00 Fellesgudst Med Frekhaug indremisj. N X Aamli og Norkirken Meland Rådhus :00 Gudsteneste Årsmøte etterpå. N Aamli Frekhaug MELAND KYRKJE :00 Gudsteneste N/D X Skauge MELAND KYRKJE :00 Gudsteneste N X Aamli MELAND KYRKJE :00 Gudsteneste Tema: Bøn. BøneVandring N X Skauge MELAND KYRKJE :00 Møtepunkt Ungdomsgudsteneste N Skauge MELAND KYRKJE :00 Gudsteneste Aamli MELAND KYRKJE :00 Gudsteneste D X Aamli MELAND KYRKJE :00 Høgtidsgudst. N Aamli HUSEBØ BEDEHUS :00 Gudsteneste N Skauge MELAND KYRKJE :00 Gudsteneste Sommaravslutning Løvegj. D X Skauge Meland rådhus :00 Gudsteneste N Aamli Frekhaug MELAND KYRKJE :00 Møtepunkt Ungdomsgudsteneste N Skauge MELAND KYRKJE :00 Gudsteneste N/D Aamli MELAND KYRKJE :00 Gudsteneste N/D Aamli Treng du skyss til kyrkja? Ring kyrkjekontoret innan torsdag tlf

Ved sokneprest Torbjørn Aamli. Sånn i forbifarten

Ved sokneprest Torbjørn Aamli. Sånn i forbifarten Kyrkjebladet Kontakt 19 årgang. nummer 2 årgang 2011 Nær Gud, nær menneske Informasjon for Meland kyrkjelyd Nettadresse: www.melandkyrkja.no Adresse: Meland kyrkjekontor, rådhuset Boks 117, 5918 Frekhaug

Detaljer

møte:plassen ADVENT Ellen Sara glad sør-same side 8 Fotografen Kristoffer side 4-5 Sjokolade Nr 4, 2013 side 10-11

møte:plassen ADVENT Ellen Sara glad sør-same side 8 Fotografen Kristoffer side 4-5 Sjokolade Nr 4, 2013 side 10-11 Nr 4, 2013 Møta nye venner - Søkja Gud - Få del i oppdraget møte:plassen Eit magasin frå Undheimkyrkja ADVENT No tenner vi det første lys, åleine må det stå. Vi ventar på det vesle barn i krubba lagt på

Detaljer

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld Sider februar 2011_Layout 1 04.02.11 14.22 Side 1 Nr. 1-2011 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 75. årgang Tekstilkunstnaren i Blakset På midt-sidene kan du lese om Eli Johanne Berg,

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Mulighetenes tid

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Mulighetenes tid Nr. 1-2009 24. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Mulighetenes tid LEDER Mulighetenes tid Det er gode kår for ekstreme løsninger. I noen muslimske miljøer blir Paradis

Detaljer

LYS OVER LAND. Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG

LYS OVER LAND. Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år Jorunn Guddal i djup konsentrasjon med arbeidet for misjonen. Foto: Sigmund Meland. Jorunn, som no er

Detaljer

Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009

Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009 Fulldistribusjon Kyrkjebladet Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009 Meland kyrkjelyd MELAND KYRKJELYD Adresse: Meland kyrkjekontor, Rådhuset Boks 117 5906 Frekhaug Tlf. 56 17 14 80 - Fax 56 17 14 81 E-post:

Detaljer

Kyrkjetonar. Juleminner. Alpha. KyrkjeNÆR: Hausttakkefest. Go kveld. Nr. 4/2012-54. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn

Kyrkjetonar. Juleminner. Alpha. KyrkjeNÆR: Hausttakkefest. Go kveld. Nr. 4/2012-54. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Kyrkjetonar Alpha Juleminner KyrkjeNÆR: Hausttakkefest Go kveld Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Nr. 4/2012-54. årgang Frå krybba til krossen...til misjon Fra krybben til korset gikk veien for deg,

Detaljer

Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 6 - D E S E M B E R 2 0 1 3-7 1. Å R G A N G

Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 6 - D E S E M B E R 2 0 1 3-7 1. Å R G A N G Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 6 - D E S E M B E R 2 0 1 3-7 1. Å R G A N G Den første julen «Han lagdes i et krybberom, Guds engler sang med fryd derom». (Foto: Jeff Weese) Jul med Gospel

Detaljer

Nr. 2-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Ekte liv! Hverdagsfellesskap med Gud og hverandre

Nr. 2-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Ekte liv! Hverdagsfellesskap med Gud og hverandre Nr. 2-2006 21. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Ekte liv! Hverdagsfellesskap med Gud og hverandre 2 Tema: Ekte liv Hverdagsfellesskap med Gud og hverandre Grasrotbevegelse

Detaljer

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 Kyrkjeposten Årgang 10 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 mars 2011 n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 1 Kyrkjeposten Hei,

Detaljer

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Ung Messe før påske og Medarbeidarfest i regi av Trusopplæringa Torsdag 3. april i Nordsida kyrkje og fredag 4. april i Olden

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

Randesund.no - i ny drakt

Randesund.no - i ny drakt 10 år 150 år Randesund.no - i ny drakt Trenøkkelen Jul er den kristne høytiden som uten tvil blir mest feiret i vårt samfunn. Kredittkortene går varme. Familier samles, og det er den perioden i året hvor

Detaljer

Nr. 3-2005 20. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON. Å leve et sjenerøst liv

Nr. 3-2005 20. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON. Å leve et sjenerøst liv Nr. 3-2005 20. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON Å leve et sjenerøst liv 2 Tema: Å leve et sjenerøst liv Ver eit raust menneske! I dette nummeret av FOLK skriv vi

Detaljer

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 3, 2012. 27. ÅRGANG ISSN

Detaljer

Dei unge fyller gudstenesta

Dei unge fyller gudstenesta NR.2 2015 56. ÅRGANG Innhald I kyrkjeporten...2 Bibelmaraton takk...2 Andakt...3 Kyrkjevalet 2015...4 Dei unge fyller gudstenesta Lutherstadt Wittenberg fram mot 2017...5 BUK 2015... 6 Ål Kyrkjeakademi...

Detaljer

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp!

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! Påske 2015 Vi serverer med dette eit fyldig påskenummer. Med temaet «Han har stått opp», kan det bli mange sider. Vi takkar flinke bidragsytarar!

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

LYS OVER LAND. Landsstyrebesøk i India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG

LYS OVER LAND. Landsstyrebesøk i India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG Landsstyrebesøk i India Se side 4-5 Med evangeliet til muslimene Intervju med Øyvind Fonn Av Hans-Henrik Brix 1. april begynte Øyvind Fonn (49) som

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Løvstakksidene Alternativ Jul?

Løvstakksidene Alternativ Jul? Side 1 Løvstakksidene Alternativ Jul? Side 2 Side 3 Biskopens Juleandakt Gudstjenester i Løvstakksiden menighet DET HANDLER OM NÆRHET I Barcelona ligger katedralen for Den hellige familie. De begynte å

Detaljer

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik.

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. 1 Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. Oppstandelsens faktum setter kristendommen i en absolutt særstilling blant alle andre religioner. Ingen annen

Detaljer

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker Kjøreplan: Lund Prestegjeld Postadresse: Kirkekontoret, 4460 Moi E-post: gsrettedal@yahoo.no Bankkontonummer: 3213 63 20024 Redaksjon og Layout: Frist for stoff 11. nov. Ut ca. uke 50 Nr. 4-2009 Lund og

Detaljer

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER INFORMASJON Jula 2013 KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER 65. årgang Kyrkja på Ådland Foto: Fred Morten Ervik Frå biskopen s.2 30-årsjubilantar s.4 og 5 Frazer Siansengo s.6 og 7 Grøne sider s. 8 og 9 Trusopplæring

Detaljer

Fjellhaug. ved juletid. 10 vannrett: Julesnop 21. Grandhagen og Gravaas om Fjellhaug 8-11. Island i krisetider 14-17 #4/2009

Fjellhaug. ved juletid. 10 vannrett: Julesnop 21. Grandhagen og Gravaas om Fjellhaug 8-11. Island i krisetider 14-17 #4/2009 10 vannrett: Julesnop 21 #4/2009 løssalgspris kr. 20,- Fjellhaug organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag ved juletid Grandhagen og Gravaas om Fjellhaug 8-11 Island i krisetider 14-17 Leder Mine

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1 norge misjon s tidende nr. 8-2013 168. årgang Tema Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år 4 8 misjonstidende 8-2013 1 Kjære leser Japanerne er mange om plassen, og de må utnytte den godt.

Detaljer

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A.

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. NMS Bjørgvin det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012 Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. Frøyen Adresser og telefoner Det Norske Misjonsselskap NMS Vest Region Bjørgvin

Detaljer

a:men Jesus har bursdag på jul Tre barnehagebarn om julen:

a:men Jesus har bursdag på jul Tre barnehagebarn om julen: a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 6 2014 «Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» LUK 2,12 Tre barnehagebarn om julen: Jesus har bursdag på jul Les side

Detaljer