FREMDELES har perfekte personer ingen adgang!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FREMDELES har perfekte personer ingen adgang!"

Transkript

1

2 Informasjon for Meland kyrkjelyd Nettadresse: Adresse: Meland kyrkjekontor, rådhuset Boks 117, 5918 Frekhaug Tef Fax Epost: Kontortid: Måndag-fredag kl kl (kontoret kan væra stengd i kontortida. Kontakt då eksp. i rådhusetef ) Kontakttelefon ved krise: mobil: Kyrkjelydsmusikar: Trond Fykse Tlf Kyrkjeverje: Anne Sofie Nergård Uthaug tlf priv Soknerådsleiar: Kari Erikstein tlf Ungdomsarbeidar: Ruben Sæle tlf Sokneprest: Torbjørn Aamli tlf Undervisningsprest: Steinar Sneås Skauge tlf KONTAKT: Kyrkjeblad for Meland Utgjevar: Meland sokneråd Layout: Harald Wiig Andersen Trykking: Trykk-service as Redaksjonsadresse: Meland kyrkjekontor Gåver til Kontakt og gjevartenesta konto nummer: Meland kyrkje: Presten har ordet FREMDELES har perfekte personer ingen adgang! No perfect people allowed - var overskriften på noen tanker i menighetsbladet for et par år siden. Jeg fortalte om pastoren og eks-foretningsmannen John Burke. Han brukte 7 år før han forsto at hvis han skulle ha sjanse til å nå dagens unge mennesker, måtte han signalisere at kirken nettopp var for de som ikke er perfekte. Vær perfekt! Dagens unge opplever et sinnsykt press til å være perfekte, til å realisere seg selv og sine drømmer. Helst skal man se perfekt ut, ha en veltrent kropp, være kulturinteressert, bereist, morsom, spise sunt men ikke nekte seg noe godt... Og i kulturen ligger et sterkt press til å søke de ekstreme opplevelsene, gjennom sex, rusmidler, spill eller andre opplevelser. Mange presses inn i en livsstil de egentlig ikke ønsker, og føler at de kommer til kort overfor egne eller andres idealer. Et budskap om håp I en slik virkelighet ønsker Meland kyrkjelyd å være et sted for alle som ikke er perfekt. For alle som kjenner at de svikter, både egne forventninger og andres. Samfunnets regler - eller Guds. Budskapet til Sjefen, er at han er sendt for å rope ut et nådens år fra Herren. (Luk 4,19) Nåde betyr blanke ark og fargestifter, for å si det med Prøysen. Det betyr et fellesskap der vi ikke trenger late som. Alle trenger vi den samme nåden! Nåde som forvandler Så er det håp for oss ikkeperfekte. Påsken handler om en som ser verdien i høyst ufullkomne mennesker. Som ser et bilde av Gud i oss. Som ser gull midt i støv og skitt. Han tilbyr oss sin rettferdighet. Og denne grenseløse nåden og kjærligheten er det som langsomt kan forandre oss, så vi også kan dele den med hverandre og andre. Nådens fellesskap Så inviterer vi på nytt til gudstjenester i påsketiden. Du er velkommen som du er, blant andre ikke-perfekte mennesker. Men du er god som gull for Gud, og med litt øvelse kanskje vi kan se et lite glimt av gull hos hverandre også! God påsketid! Av Torbjørn Aamli, sokneprest -2-

3 Nytt frå soknerådet og kyrkjekontoret. Ny kyrkjeverje Soknerådet vedtok i møtet 22. februar å tilby stillinga som kyrkjeverje til Anne Sofie Nergård Uthaug. Det var to søkarar på stillinga. Ho har takka ja til tilbodet. Vi kjem tilbake med eit lengre intervju i neste nummer av kontakt. Det vert framover gjort eit arbeid med vurdering av stillingsstrukturen i kyrkjestaben. Koordinatorstillinga, som har eksistert i 8 år, vert mellom anna vurdert erstatta av ei anna type stilling. Det vert utlysing av stillinga når dette arbeidet er sluttført. Ny liturgi er under vurdering Den norske kyrkja si gudstenestereform er komen også til Meland og soknerådet skal vedta ein lokal variant av liturgi/liturgiar for gudstenestene i Meland. Det er sett ned eit utval til å arbeide fram eit framlegg. Utvalet kjem til å leggje fram dei nye forslaga til gjennomprøving i nokre gudstenester og til drøfting i årsmøte og kyrkjelydsmøte. Meir informasjon vil kome. Årsmøte 22.april Det vert årsmøte for kyrkjelyden etter gudstenesta 22.april. Gudstenesta kl vert i Meland rådhus og deretter vert det enkel middag og så årsmøte. Kyrkjetenar Roy Rognsøy sa i februar opp stillinga si som kyrkjetenar. Soknerådet er i gang med arbeid i forhold til ei ny tilsetting. Takk! Takk til alle som møtte fram på musikkandakten eg hadde lagt til rette i kyrkja då eg fylte 70 år. For meg vart det ei feststund. Og takk for gåvene som vart gitt til deling mellom trusopplæring i Meland og Bethany Children Home i India. I kyrkja kom det inn kr Det var meir enn eg hadde våga å vona. Utanom dette har det kome inn kroner til prosjektet i India som eg takkar for, og som mine samarbeidspartnarar i India ber meg takka varmt for. Ingvard Hageberg -3-

4 Dagens Tema: Barn og Tro Dåp og opplæring høyrer saman. Når vi døyper borna våre, er det eit felles ansvar for foreldre og kyrkja og gje borna opplæring i den kristne trua. For nokre år sidan hjelpte også skulen til med dette, men slik er det ikkje lengre. I dag er det foreldra saman med kyrkja som gjer dette. Trusopplæring Eit ord som går igjen i denne samanhengen er ordet trusopplæring. Ordet høyrest kanskje høgtideleg ut, men det er ikkje noko anna en summen av alt du lærer borna om den kristne trua. Om du ber kveldsbøn, les ei bok med bibelforteljingar, eller køyrer borna dine til søndagskulen osv. er det viktig for trusopplæringa. Det er så mange måtar ein kan bruke for å gje borna denne opplæringa. Ja, eigentlig er det kun kreativiteten som set grenser for korleis ein kan gjera I tillegg til foreldre og kyrkja har også du som er bestefar eller mor, tante eller onkel osv. ein god mulighet for å hjelpe til med denne viktige oppgåva. Kunnskap ikkje det same som kjennskap Ein får i dag, på lik linje med andre religionar, en viss kunnskap om kristendom i barnehage og skule. Desse aktørane kan ikkje vere barnas primære kjelde til kunnskap og kjennskap om Gudstru og kristne verdiar. Gudstrua er fyrst og fremst ein relasjon til Gud. Denne relasjonen kan ikkje skapast ved å gje borna kunnskap for så å testa kunnskapen gjennom lekser og oppgåver. Kunnskapen er viktig, men formidling av verdier og kjennskap til Gud må foreldre, kyrkjelyden og andre som står rundt barna stå for. Korleis kome i gang Kanskje trusopplæring i heimen fell naturlig for nokre, mens for andre treng ein gjerne nokre tips som kan gje inspirasjon. Her er nokre idear ein kan bruka: Bibelforteljingar på sengekanten. Mange born og vaksne set pris på ei lesestund på sengekanten før barnet skal sove. Det finns mange flotte barnebiblar med illustrasjonar som eigna seg godt til dette. Faddere og/eller besteforeldre Det er forskjellig kor mykje faddere ynskjer å engasjere seg. Kanskje det kan være ein ide å invitere faddere og besteforeldre til barnets årlige dåpsdag! Slik kan du jo gjere det til ein tradisjon å sende ei lita gåve til fadderbarnet ditt til bursdag, jul eller dåpsdag. Visste du at : Om du klikker deg inn på nettstaden til kyrkja i Noreg finn du ein stor menge informasjon om dette emnet og mykje anna. Nettadressa er: -4-

5 Sende barnet på søndagsskule. De fleste gudstenestene i Meland har søndagsskule når det er Gudsteneste. Søndags skulen, som heiter Løvegjengen, held til i kyrkjestova. Her er born velkome til eit kjempeflott opplegg. Heilt bakerst i Kontakt kan du finne ut når det er Gudsteneste med søndagsskule. Bruke internett Det er svært mykje stoff ein kan finne på internett som kan hjelpe til med trusopplæringa. Vi vil anbefale nettsida : Her finn du interaktive spel, mange gode idear og tips til korleis du kan være med å gje barnet ei god trusopplæring. Når barna spør... Hjelpe kvarandre Ein treng ikkje vera foreldre, fadder, eller i slekt med barnet for å kunne være med å gje dei ei god trusopplæring. Det er viktig at vi alle bidrar i kvardagen. Kanskje kan vi ta med nokre nabo born på søndags skulen, invitera med andre born på kristne aktivitetar osv. Muligheitene er mange, det er berre viktig å huske på dei i kvardagen Borna kjem ofte til oss som er vaksne for å få svar på dei store spørsmål i livet. Mange av oss har nok opplevd at barnet plutseleg, midt i køen på butikken eller ved henting i barnahagen, kjem med spørsmål av typen: Kva skjer når vi dør? Kor var eg før eg kom inn i mamma sin mage, kvifor er det krig i verden når Gud er så snill? I sånne situasjonar er det ikkje alltid like lett å svare på det barna har på hjarte. Kva skal vi svare når vi ikkje eingong alltid veit svaret sjølv? Ein fordel med spørsmåla er at dei kan gje oss ein muligheit til å få ein god samtale. Husk at for dei yngre barna er eit slikt spørsmål eit like dagligdags spørsmål som kva familien skal ha til middag. Me som vaksne kan nok fort bli veldig alvorstunge når det kjem til dei store spørsmål. Det er i alle fall viktig å hugse på at ingen av oss har svar på alt, men vi kan snakke med borna likevel. Visste du at : Meland kyrkjelyd har ei eige flott nettside. Her vil du lett finne fram til arbeidet kyrkjelyden driv åleine eller saman med andre organisasjoner. Nettadressa er : -5-

6 Kidz zone BibelQuiz for dei minste Kan du svaret på nokre av desse: 1)Kva var navnet på det første menneske på jorda? 2)Kva var navnet på Jesus si mor? 3)Kva var yrket til Josef? 4)Kva var navnet på byen der Jesus vart født? 5)I Jeriko budde ein liten tollar. Kva var navnet hans? 6)Kva var navnet på byen der Jesus vart krossfesta? 7)Kor mange dagar var Jesus i grava? 8)Kva var navnet på mannen som bygde ei ark? 9)Kva dyr var det Jesus rei på då han kom til Jerusalem 10)Kva var navnet på byen der Maria, Josef og Jesus budde? Riktig svar: 1) Adam 2)Maria 3)Tømrar 4) Betlehem 5)Sakkeus 6)Jerusalem 7)3 8)Noah 9)Esel 10)Nazaret Sjekk ut dette spelet ved å gå inn på nettsida BibelQuiz for Dei litt eldre 1)Kva gåver hadde dei vise menn med deg til Jesus då han vart fødd? 2)Kor mange år var Jesus då han vart krossfesta? 3)Kva var navnet på læresveinen som angav Jesus? 4)Kven skreiv det første evangeliet i Bibelen? 5)Jesus hadde ein god ven som budde i lag med sine to søstre. Hva var navnet hans? 6)Kven levde først av Moses og Abraham? 7)Kva var navnet på han som dømde Jesus til døden? 8)Kven skreiv det siste evangeliet i Bibelen? 9)Kva heiter boka som kjem etter Johannesevangeliet i Bibelen? 10) Hva heiter den siste boka i Bibelen? Riktig svar: 1)gull, røykjelse og myrra 2)33 3)Judas 4)Matteus 5)Lazarus 6)Abraham 7)Pontius Pilatus 8)Johannes 9) Apostelgjerningane 10) Johannes openberring BibelQuiz for Einstein 1)Kor gamal vart Noah? 2)Kva var navnet på Isralittane sin stamfar? 3)Kven overtok som leiar for Israelsfolket etter at Moses dør? 4)Kva var navnet på Israels tredje konge? 5)Kor mange salmer er det i salmeboka i Bibelen? 6)Kva heiter den siste boka i Bibelen? 7)I kva land var Jesus flyktning? 8)Kven av dei 4 evangelistane vert omtala som legen? 9)Kven var på veg til Damaskus då han plutseleg fekk oppleva den oppstandne Jesus? 10) Kva Bibelvers omtales som Den vesle Bibelen? -6- Riktig svar: 1)950år 2)Abraham 3)Josva 4)Salomo 5)150 6)Johannes openberring 7)Egypt 8)Lukas 9)Paulus 10)Johannes kap.3 vers 16

7 -7-

8 Perler fra salmeboka Dei fleste av oss har eit forhold til salmer. Nokon syns salmene rører ved dei på ein spesiell måte. Andre sit i kyrkjeradene og vrir seg mens dei mumler seg gjennom vers etter vers med tildels uforståeleg innhold. Mange hugsar nok også godt pugging av salmar frå skoletida. Men salmeboka rommer skjulte skattar! Om vi tok oss tid til å bla gjennom, trur eg dei aller fleste av oss vil finna salmar som har betydd noko i livet vårt. Bak mange av salmane ligg ei historie. Me vil her presentere ein salme i blada som følgjer, og gi deg historia bak salmen. O bli hos meg O bli hos meg! Nå er det aftentid, og mørket stiger, dvel, o Herre blid! Når annen hjelp blir støv og duger ei, du, hjelpeløses hjelper, Bli hos meg. Snart svinner livets dag, det kvelder fort, og jordens lys alt mørkner og går bort, Forandrings skygge følger tro min vei - o du som ei forandres, bli hos meg. Hver time trenger jeg din sterke vakt, kun for din nåde viker mørkets makt; hvor skal jeg vandre trygt foruten deg? I mulm og solskinn, Herre, bli hos meg! O la meg se ditt kors i dødens gys, driv mørket bort, og vær meg livets lys. Da skinner morgenrøden på min vei. I liv og død, o Herre, bli hos meg. -8-

9 Denne salmen er ein av dei mest brukte salmar i heile verda. Den vart skriven av presten Henry Francis Lyte i Salmen vart skriven då han var prest i England. Salmen har henta inspirasjon frå forteljinga i Bibelen om Emmaus-vandrarane slik vi finn den hos evangelisten Lukas kap 24 vers 29 Men dei bad han inntrengjande : Bli hos oss! Det lir mot kveld, og dagen heller. Då gjekk han inn og vart hos dei. Salmen er ein kveldssalme, men solnedgangen minner oss om livets slutt. Salmen vært derfor ofte brukt i begravelser. Like fullt handlar salmen om han som overvant synd og død. Det er den oppstandne Jesus som møter oss i salmen. Henry F Lyte var kjend for sin lyrikk, og som prest var han høgt verdsett og elska av sine sokneborn i den vesle byen Brixham.. Helsa hans vart etter kvart dårleg. Han hadde det ikkje godt i det våte og kalde klimaet langs den engelske kanal. I mange år hadde han forsøkt å bu i varmare strøk vintertid. Men etterkvart gjekk det nedover med helsa. Før han skulle reise sørover heldt han si -redaktørensiste gudsteneste 4 sept Han var då så dårleg at legen sa til han at han ikkje burde preika. Henry gjorde det trass i legen si åtvaring. Då han denne kvelden gjekk i båten, ropte borna til han: Bli hos oss, master Lyte! Denne kvelden fortel dottera hans at han gjekk langs stranda ved solefall. Denne kvelden skreiv han fyrste utkast til salmen som på engelsk byrjar Abide with me. Dette var Henry sin siste arbeidstime. Han reiste sørover mot Italia, men kom berre til Nice. Der dør Henry F Lyte 20 november Då dødsfallet vart kjent i Brixham vart denne salmen sungen på minnegudstenesta som vart halden i byen. Men salmen ber med seg mange historiske spor. Den har vore brukt både til fest og sorg. Salmen blei sungen under bryllupet til kong Georg VI og ved vigslinga til dottera hans, betre kjend som Dronning Elisabeth den 2.dre. Den blei også sungen i gravferda til nobelprisvinner og forfattar Rudyard Kippling, og nonna og fredspris vinnar Moder Theresa i Calcutta i For dei som har vore så heldig og fått sett FA-cup finalen i fotball, har høyrt at denne songen vært sungen før kampstart. Det har vore slik sidan Eit av dei sterkaste vitnemåla om denne salmens kraft er forteljinga om Sjukepleiaren Edith Cavell. Denne sjukepleiaren vart henretta av tyskarane i 1915 fordi ho hjelpte nokre belgiske og britiske soldatar med å krysse grensa. Natta før henrettelsen bad ho salmen Abide with me saman med den britiske konsulen i Brüssel. Avskjedsorda hennar var: Wes shal meet again; heaven s morning breaks and earth s vain shadow flee! Så snur ho seg bort og seier til seg sjølv In life, in death, O Lord, abide with me! -9-

10 Dagens andakt Det finnes ikke noe drama i verdenshistorien som kommer opp mot det drama vi hvert år møter når vi går inn i påskehøytiden. Bibelens påskedrama starter med Jesus som palmesøndag rir inn i Jerusalem på et esel og mottar folkets hyllest. Bare noen dager senere, på langfredag, bærer han sitt kors gjennom de trange gaten i Jerusalem som kalles Via Dolorosa, for noen timer senere å dø en grufull død på avrettingsstedet som kalles Golgata. Hadde historien sluttet her, ville vi i dag sett tilbake på en mann som historien ville husket som en særdeles varmhjertet person som alltid stilte opp for de svakeste i samfunnet. Mange av hans ord ville bli husket. Som f.eks ordene om å elske sine fiender, gjør mot andre det du vil andre skal gjøre mot deg og alle hans vakre ord og tanker som vi finner i bergprekenen. Hans undergjerninger ville bli gjenstand for diskusjon og trukket i tvil. Slik ville han gått inn i historien. En stor mann, men ikke noe mer. Heldigvis ender ikke påskedramaet på korset. Hadde det endt her med at Jesus dør, hadde det ikke vært noe kristendom, ingen kirker, ingen Meland kykjelyd og ikke noe kirkeblad å skive denne andakten til.. 1 påskedag tidlig om morgenen går noen av kvinnene som hadde fulgt Jesus, til graven for å salve hans legeme. Da de kommer frem, finner de graven tom, og den store tunge stenen som dekket åpningen var rullet bort. De romerske soldatene som holdt vakt var flyktet, og Jesus hadde vist seg sterkere enn døden. Det er denne fantastiske morgenstuden da Jesus bryter dødens bånd, vi feirer 1. påskedag. Jeg har selv vært så heldig å få oppleve å være i Jerusalem, ved Jesu tomme grav, en 1. påskedags morgen. Gravhagen ligger der som en stille oase midt i den larmende byen. I hagen er det mange steder en kan sette seg ned og la tankene fly. Mens jeg sitter her på en benk hører jeg sang fra en annen kant av hagen. Sangen er den kjente negro spiritual sangen: Where you there when they Crusified my Lord? Mens jeg ser opp mot Golgata klippen, der korsene stod, får plutselig denne sangen en ny mening for meg. Var du der da de korsfestet min Herre? Ja, vi var der alle sammen. Både vennene til Jesus, og hans fiender. Kirkefolket, Prestene og teologene. De stolte fariseerne, soldatene, de nysgjerrige, de maktesløse og de mektige. where you there when they Crusified my lord? Mine holdninger var i allefall til stede på Golgata denne dagen. Alle mine tanker og ugjorte gjerninger var der. Ja alle tingene i livet mitt som gjør hjertet kaldt og som fjerner meg fra Gud, var der. Heldigvis var også Jesus der! Heldigvis var han villig til å gi sitt liv for min skyld slik at kontakten med Gud kunne bli hel igjen! På første påskedag lød den store nyheten i Jerusalem: Jesus lever! Det er den største nyheten verden noen sinne har hørt, -og glemt Vi kan diskutere verdier, statskirke, biskoper, etikk og moral. Men la oss denne påsken skjære inn til benet og si: Det finnes bare en virkelig god grunn til kalle seg kristen, og det er om Jesus lever. God Påske til dere alle! Harald Wiig Andersen -10-

11 The garden Tomb (Gordon Golgata) Jeg vet om en fredfull hage. Midt i en larmende by. Til oss en kostelig gave et stille, forunderlig ly. Det rasler så mildt i tretoppens blader Som om det bringer oss bud - om det som skjedde fordums dager - en hilsen - like fra Gud. Å - for et kor av fuglesang - her ved den tomme grav Det fyller vårt hjerte med jubelsang til Han. Som livet oss gav. Tom er graven! Så underfylt - stort! Jesus har åpnet himmelens port! -11- Av Bjørg Wiig Anfersen

12 Dresdener Vokalensemble Caro Canto Det er et stjernelag fra et av Europas mest berømte operahus som besøker Vestlandet i midten av august i år. Dresdener Vokalensemble CaroCanto består av sangere og musikere fra den kjente Semper Opera i Dresden - eller SächsischeStaatsoper Dresden som er det offisielle navnet. På denne Norgesturen kommer 11 sangere og to intrumentalmusikere og det blir konserter i Norheimsund 12.8, Nordhordland Folkehøyskole, Frekhaug 14.8, Modalen Kyrkje 15.8 Karmøy Avaldsnes kirke 16.8 og til slutt en konsert i Molde. Gruppen ble dannet i 2005 og musikerne kommer fra Asia, Amerika og Europa. I Tyskland har de samlet fulle hus og strålende kritikker for konsertene sine. På denne turneen i Norge i Tidsrommet august hvor de skal ha konserter på Karmøy, Norheimsund, Frekhaug, Modalen og Molde har de satt opp et veldig flott program under tittelen Abendlieder (kveldssanger) Det betyr fin melodiøs sang : måneskinn, romantikk, mens også med litt alvorstoner - livskvelden. -12-

13 På programmet finner vi musikk av bl.a. Hugo Alfven Aftonen, David Wekander -Førvarskveld,, Josef Rheinberger Abendlied, Volkslied Der Mond ist aufgegangen, Klaus Egge Den dag kjem aldri at eg deg gløymer m.fl. Edvard Grieg fra 4 salmer Jesus er opfaren og I himmelen og verker av tyske komponister Heinrich Schütz og Robert Schumann. (Forbehold om programforandringer.) Jeg fikk selv anledning å besøke gruppen både på Semper Operaen i Dresden og på en kirkekonsert der de fremførte noe av programmet som de skal fremføre i Norge, og det ble for meg en fantastisk opplevelse, og jeg vil oppfordre dere til å nytte anledning å få lytte til fantastisk fin og melodiøs musikk av noen av Europas fremste sangere. (Vestlandsturneen er gjort mulig med stor velvilje og økonmisk støtte fra Karmøy Kommune, Modalen Kommune, Nordhordland Folkehøgskule, Musikkens Venner Nordhordland og Sparebanken vest). Etterlysning Hei. Har du lyst å vera med å lage kyrkjebladet Kontakt? Me treng folk som ynskjer å vera med på å skrive litt i bladet. Har du ei historie du vil dela, eit dikt, reportasje, som passar inn i kyrkjebladet, så hadde det vore kjempeflott! Har du bilete som har noko med Meland kyrkjelyd sitt arbeid å gjera, så send det til oss! Har du tips om hva vi skal skriva om, eller noko du ynskjer meir av i bladet så håpar vi at du kan sende oss eit ord. Du kan senda det til: redaktøren på eller kontakte kyrkjekontoret. -13-

14 Fotsporene En natt hadde en mann en drøm. Han drømte at han spaserte langs stranden sammen med Herren! Over himmelen kom bilder fra livet hans til syne. For hvert bilde han så, oppdaget han at det var to par fotspor i sanden; det ene var hans egne, og det andre var Herrens. Da det siste bilde fór forbi over himmelen, så han tilbake på fotsporene i sanden. Han la merke til at mange ganger i livets løp var det bare ett par fotspor. Da oppdaget han også at det var de gangene da livet hans hadde vært vanskeligst og mest smertefullt. Dette forsto han ikke, så han spurte Herren: Herre, du sa en gang at da jeg bestemte meg for å følge deg, så ville du alltid gå med meg og aldri forlate meg. Men nå ser jeg at da min nød var størst og livet vanskeligst å leve, da er det bare ett par fotspor. Jeg forstår ikke hvorfor du forlot meg da jeg trengte deg mest. Da svarte Herren: Mitt kjære og dyrebare barn! Jeg elsker deg og vil aldri forlate deg. De gangene i livet ditt da prøvelsene og lidelsene dine var størst - og du bare kan se ett spor i sanden, det var de gangene da jeg bar deg i armene mine. -14-

15 Livets gang Døypte: Dåpsdato Navn Matias Ryland-Fagerholt Jakob Sletten Hopland Vlad Flavius Corbean Sebastian Bache Meland Brage Larsen Sudmann Martin Langhelle Trym Vetås Træet Ailo Hammer Fjeldstad Elise Andrea Hugvik Magnus Villanger Odin Odland Bjørnestad Emrik Storheim Hellen Sverre Blindheim Brakstad Olivia Bruland Oakley Amund Austgulen Jonathan Hillersøy Steffen Ernesto Arias-Solstrand Nikolai Bjørkheim Renholm Døde: Dødsdato Navn Andreas Hove-Henriksen f Karolina Erstad f Karl Ragnar Oen f Anny Dahlen f Ingeborg Sæle f Frode Andre Furnes f Magne Askeland f Sigfred Bernt Iden f Jonas Olai Midtøy f Reidar Mjåtveit f Yvonne Helgø Torsvik f Johannes Olai Dale f Johanne Marie Landsvik f

16 Gudstenestelista: Stad Dato Tid Arrangement Merknader Natt- Barne- Liturg verd/ oppdåp legg MELAND KYRKJE :00 Gudsteneste N/D X Skauge MELAND KYRKJE :00 Gudsteneste Tema: Lovsang. N X Aamli MELAND KYRKJE :00 Gudsteneste Palmesøndag D Skauge MELAND KYRKJE :00 Møtepunkt Gudst. for alle av ungdom N Skauge MELAND KYRKJE :30 Kveldsgudst Skjærtorsdag. Påskemåltid N Skauge MELAND KYRKJE :00 Pasjonsgudst. Langfredag Aamli MELAND KYRKJE :00 Høgtidsgudst 1. Påskedag N Aamli Rossland bedehus :00 Gudsteneste N Aamli Nordhordland fhsk :00 Fellesgudst Med Frekhaug indremisj. N X Aamli og Norkirken Meland Rådhus :00 Gudsteneste Årsmøte etterpå. N Aamli Frekhaug MELAND KYRKJE :00 Gudsteneste N/D X Skauge MELAND KYRKJE :00 Gudsteneste N X Aamli MELAND KYRKJE :00 Gudsteneste Tema: Bøn. BøneVandring N X Skauge MELAND KYRKJE :00 Møtepunkt Ungdomsgudsteneste N Skauge MELAND KYRKJE :00 Gudsteneste Aamli MELAND KYRKJE :00 Gudsteneste D X Aamli MELAND KYRKJE :00 Høgtidsgudst. N Aamli HUSEBØ BEDEHUS :00 Gudsteneste N Skauge MELAND KYRKJE :00 Gudsteneste Sommaravslutning Løvegj. D X Skauge Meland rådhus :00 Gudsteneste N Aamli Frekhaug MELAND KYRKJE :00 Møtepunkt Ungdomsgudsteneste N Skauge MELAND KYRKJE :00 Gudsteneste N/D Aamli MELAND KYRKJE :00 Gudsteneste N/D Aamli Treng du skyss til kyrkja? Ring kyrkjekontoret innan torsdag tlf

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN.

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. En påskevandring er som en reise der barna blir tatt med og får oppleve de ulike elementene i påskefortellingen på ulike måter. Barna får komme med hele seg og bli med på

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringar Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal der dei tre hovudpersonane

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Ordning for dåp i hovudgudstenesta Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.2/15 Omsetjing til nynorsk av NFGs framlegg til revidert Ordning for dåp i hovudgudstenesta, vedteke i møtet 18.juni 2015 Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Fag KRLE 3. trinn 2015 2016

Fag KRLE 3. trinn 2015 2016 Fag KRLE 3. trinn 2015 2016 Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 35 36 Filosofi og etikk Å leve saman: løgn, mobbing, samvit Sokrates Eg veit kven Sokrates var og nokre av meiningane hans

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja Vi deler tru og undring Vi deler kristne tradisjonar og verdiar Vi deler opplevingar og fellesskap Vi deler håp og kjærleik 2 Gjennom eit år skjer det om lag

Detaljer

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud»

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud» Påskedag 2017 Dette hellige påskeevangeliet stor skrevet hos evangelisten Lukas i det 24. kapitlet. Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Motiver til gravferd. Prøvebok Begravelsesbyrå Nilsen

Motiver til gravferd. Prøvebok Begravelsesbyrå Nilsen Motiver til gravferd Avdødes Navn Stedets kirke Seremonidato «Nes kirkeruiner Begravelsesbyrå Nilsen AS NES KIRKERUINER Avdødes Navn Stedets kirke Seremonidato «Sagstuedammen Begravelsesbyrå Nilsen AS

Detaljer

Kva er økologisk matproduksjon?

Kva er økologisk matproduksjon? Nynorsk Arbeidshefte om økologisk landbruk for elevar i grunnskulen Nynorsk Arbeidsheftet er utarbeidd av og utgjeve av Norsk senter for økologisk landbruk med økonomisk støtte frå Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Helgatun / Danielsen

Helgatun / Danielsen Helgatun / Danielsen 03.02.2017 frelst av Sola ved Solus i Sola ifølge Soli til GRATIA Nåden åleine FIDE Trua åleine CHRISTUS Kristus åleine SCRIPTURA Skrifta åleine DEO GLORIA Guds ære åleine frelst av

Detaljer

BIBELEN SITT TIDSPERSPEKTIV.

BIBELEN SITT TIDSPERSPEKTIV. BIBELEN SITT TIDSPERSPEKTIV. Hensikten med denne artikkelen er å visa kva Bibelen lærer om kor lenge det er sidan Adam og Eva levde og kva tid me kan forventa Jesu gjenkomst. Dette seier Bibelen: år e.

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK NYNORSK 1 Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. DETTE ER BOKA TIL Her kan de lime

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. ORDNING FOR Gravferd frå kyrkje eller krematorium 1 Klokkeringing Medan det vert ringt saman, tek liturgen plass i koret. 2 Preludium Som preludium kan det framførast høveleg instrumentalmusikk, korsong

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar Godøya 23.02.2014 Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror Brotne relasjonar Vi kan gjere det verre Ignorere Angripe person i staden for sak Manipulere Involvere feil menneske Snakke

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei

2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei Mosby 17.01.2017 2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei heilage skriftene, som kan gjera deg

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Frå saksnummer: 50/ 14 Møtestad: Høgaleitet 36, heime hos Nicolai Til saksnummer: 59/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

Jesus taler om sin død

Jesus taler om sin død Den rare loven i Guds Rike Teksten: Johannes 12.20 36 Jesus taler om sin død 20 Det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden.21 De gikk til Filip, som var fra Betsaida i Galilea,

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje Tingnes kirke el møtt til Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke I Gudstenesta kjem vi saman for å søkja Gud. Gud tener oss, og vi blir rusta til teneste for kvarandre. Gud vil ha fellesskap med oss.

Detaljer

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser.

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser. Takk! Her sitter du med en gave i hendene. Ja, du har sikkert betalt noe for denne fargeleggingstegningsboken, men ikke så mye som det har kostet å lage den. Takk til Oddfrid Eriksrud som har laget alle

Detaljer

BARNEHAGE/SKULE - KYRKJA I FUSA

BARNEHAGE/SKULE - KYRKJA I FUSA PLAN FOR SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE/SKULE - KYRKJA I FUSA SKULEÅRA 2013/14-2016/17 Bakgrunn for planarbeidet I Fusa har ein i mange år hatt samarbeid mellom barnehage/skule og kyrkje. Liknande samarbeid

Detaljer

ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss.

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

APOSTELGJERNINGANE Av Linn og Jonas

APOSTELGJERNINGANE Av Linn og Jonas APOSTELGJERNINGANE Av Linn og Jonas 1,6 Kristi himmelferd: Jesus reiste frå jorda og opp til himmelen. Han skal koma att på same måten som han reiste. 2,1 Anden kjem pinsedagen: Læresveinane vart fylte

Detaljer

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell K15 I dag er starten på resten av livet www.t-dagen.no Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen trus pplæringsdagen i Fjell Eg trur på Gud Fader... Velkomen heim! Innimellom kan foreldre vere ei utfordring!

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer