Termisk inneklima. STE 6228 Innemiljø. Termisk inneklima

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Termisk inneklima. STE 6228 Innemiljø. Termisk inneklima"

Transkript

1 Termisk inneklima STE 6228 Innemiljø Termisk inneklima Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, 8-36 Termisk inneklima. Det termiske inneklimaet i rom for varig opphold skal gi tilfredsstillende helseforhold og komfortopplevelse ved forutsatt bruk. Lav lufttemperatur og trekk kan øke risikoen for reumatiske lidelser. Lav og for høy lufttemperatur reduserer muskelfunksjon og medfører redusert arbeidsprestasjon og økt ulykkesrisiko. Ubehag ved at luften føles tørr, henger ofte sammen med høy innetemperatur. Termisk komfort er en sinnstilstand der vi uttrykker full tilfredshet med de termiske omgivelser. 1

2 Termisk inneklima Temperatur Vertikal temperaturgradient Strålingstemperatur Strålingsasymmetri Operativ temperatur Lufthastighet, trekk Luftfuktighet Aktivitet Bekledning Termisk nøytralitet Termisk komfort Trivsel og komfort er avhengig av at disse størrelsene har riktig verdi i forhold til hverandre. Menneskets termoreguleringssystem Hjernen har en temp. på ca 37 0 C Effektivt termoreguleringssystem Termoreseptorer over hele kroppen Sanseorganer: Varme/kulde Sentrale deler av menneskelegemet (hjerne, hjerte, lever, nyrer, tarmsystem) må ha ca 37 0 C for å fungere tilfredsstillende. Legemets temperatursenter i bunn av mellomhjerne (hypotalamus). Informasjon fra termoreseptorer internt i hjerne / sentrale kroppsdeler, og fra menneskets overflate. Termoreseptorer er samtidig sanseorganer som utløser beviste følelser av varme / kulde. Termoreseptorer er følsomme for den absolutte temperatur og for markante temperaturendringer. Informasjon til hjerne er elektriske impulser i nervetråder. 2

3 Menneskets termoreguleringssystem Formål ved å føle varme/kulde Endre adferd Skift oppholdssted Bekledning Beskytte kroppen Kroppen må opprettholde konstant intern kroppstemperatur. For å oppnå stabil kroppstemperatur må overskuddsvarme fjernes gjennom huden og respirasjonssystemet. Temperatur stiger: - Blodstrøm til hud varmetap økes - Svette fordampning kjøling Temperatur synker: blodstrøm til huden reduseres overflatetemperatur og varmetap minker. Blodstrøm til armer / ben minker (føles kalde). Termiske inneklimaparametre Det termiske inneklimaet omfatter de parametre, som har innflytelse på menneskets varmebalanse. I de fleste situasjoner vil det normalt tilstrebes at mennesker har det behagelig, dvs. er i termisk komfort. Termisk komfort er en sinnstilstand der vi uttrykker full tilfredshet med de termiske omgivelser. Dette omfatter 4 miljøfaktorer og 2 personfaktorer: Miljø: lufttemperatur strålingstemperatur luftfuktighet Lufthastighet Person: aktivitetsnivå bekledning 3

4 Energibalansen Varmetap ved stråling og konveksjon (R+C) representerer ~70% ved lave clo-verdier og ~60% ved høye clo verdier. Varmetap ved fordampning (E) representerer ~25% ved moderat aktivitet Varmetap ved konduksjon (K) and respirasjon (RES) kan vanligvis neglisjeres. Mennesket er en elendig maskin med virkningsgrad langt under 20%. Arbeidet vi utfører (W) betraktes normalt som negliserbart. S = M W K C R Cres Eres Esw Edif= 0 Det termiske inneklimaet omfatter de parametre, som har innflytelse på menneskets varmebalanse. Dette omfatter 4 miljøfaktorer og 2 personfaktorer: Miljø: lufttemperatur strålingstemperatur luftfuktighet lufthastighet Person: aktivitetsnivå bekledning S = Varmelagring M = Metabolisme (stoffskifte) W = Ytre arbeid K = Varmetap ved ledning C = Varmetap ved konveksjon R = Varmetap ved stråling C res = Varmetap ved respirasjon (konvektivt) E res = Varmetap ved respirasjon (fordunstning) E sw = Varmetap ved fordunstning av svette E dif = Varmetap ved diffusjon gjennom huden 4

5 Metabolisme Aktivitetsnivå Energiomsetning avhenger av den fysiske aktivitet og angis i enheten W/m 2 kroppsoverflate eller relative enhet met. 1 met = 58 W/m 2 Tilsvarer aktivitet for stillesittende, avslappet person Stoffskifte Aktivitet [met] Sittende, avslappet 1,0 Stillesittende aktivitet (kontor, hjem, skole, laboratorium) Stående aktivitet (forretning, laboratorium, let industri) Middelstor fysisk aktivitet (tungt arbeid med maskiner, verkstedarbeid) 1,1-1,2 1,6 2,8 1 met = 58 W/m 2 Figur 1.1 i Danvak Kroppsoverflate Overflatearealet kan tilnærmet beregnes til: A s 0,2 m 0,425 h 0,725 (m 2 ) hvor m er kroppsvekten i kg h er høyden i meter Varmeproduksjon fra en person med m=80 kg og h= 1.80 m: 1.97 m 2 Kroppsoverflate gjennomsnittsperson: 1.8 m 2 5

6 Bekledning Bekledningens isolering er den termiske motstanden mellom hudoverflaten og bekledningens utvendige overflate. Isolering angis i (m 2 K)/W med den relative enheten clo: 1 clo = 0,155 (m 2 K)/W Bekledning stående person Shorts, underbukser, T-skjorte, lette sokker, sandaler Lett kjole med ermer, underkjole, strømpebukser, bukser Lette bukser, skjorte med korte ermer, underbukse, lette sokker, sko Skjørt, sweater med rund hals, skjorte, bukser, tykke knestokker, sko Jakke, bukser, skjorte, underbukser, sokker, sko 1 clo = 0,155 (m 2 K/W) Sittende person + 0,15 clo Figur 1.2 i Danvak, se også figur A side 477 [clo] 0,30 0,45 0,50 0,90 1,00 Bekledning Bekledningsgjenstand Bukser, kraftige Bukser, sommer Frakk Hansker Jakke, dun Jakke, normal Jakke, sommer, lett Kjeledress Lege frakk Kjole m. korte ermer, lett Kjole m. lange ermer, kraftig Skjørt, kraftig Skjørt, lett Overall, vattert Shorts clo 0,28 0,20 0,60 0,05 0,55 0,35 0,25 0,55 0,30 0,20 0,40 0,25 0,15 0,55 0,06 Bekledningsgjenstand Skjorte m. korte ermer Skjorte m. lange ermer, kraftig Skjorte m. lange ermer, lett Sko Sokker, lange, kraftige Sokker, korte, lette Støvler Sweater, kraftig Sweater, lett Truser Underbukse, lange ben Undertrøye m. lange ermer Undertrøye u. ermer Undertrøye, ¼ ermer clo 0,15 0,30 0,20 0,03 0,10 0,02 0,10 0,35 0,20 0,03 0,10 0,12 0,04 0,09 Fig A Adder clo-verdiene for aktuell bekledning. 6

7 Oppgave Finn din varmeproduksjon og bekledningsisolans Beregn din varmeproduksjon (W) og bekledningsisolans (clo) akkurat nå. TERMISKE INNEKLIMAPARAMETRE (4 miljøfaktorer) Lufttemperatur Middelstrålingstemperatur Figur A Relativ lufthastighet Luftfuktighet tr = φp 1 t1+ φp 2 t ( ) V = V + 0, 005 M 58 V ar ar a = V ( M 1) a ϕ = 1.0 Eksempel: I et rom sitter en person som påvirkes av 4 overflatetemperaturer: t1 = 22 C, t2 = 18 C, t3 = 20 C og t4 = 25 C Vinkelforholdet mellom personen og flatene er følgende: φ p-1 = 0,37, φ p-2 = 0,29, φ p-3 = 0,17 og φ p-4 = 0,17 Finn middelstrålingstemperaturen: tr = 0,37 22 C + 0,29 18 C + 0,17 20 C + 0,17 25 C tr = 21,0 C 7

8 Vinkelforhold mellom personer og flater Oppgave: Finn vinkelforholdet til flaten ovenfor når a = 1,0 m; b = 1,2 m; c= 1,0 m 0 a 1 Operativ temperatur ( ) t = A t + A t r V ar < 0,2 0,2-0,6 0,6-1 A 0,5 0,6 0,7 Ekvivalent temperatur Den ekvivalente temperaturen t eq er lik den operative temperatur i stille luft, som ville medføre samme varmeavgivelse fra mennesket som de faktiske omgivelsene (med høyere lufthastighet). 8

9 Strålingstemperatursymmetri t pr er forskjellen mellom plan strålingstemperatur på de motstående sider av en liten plan flate. Tallmessig uttrykk for asymmetri av den strålingen mennesket utsettes for. Termisk komfort Termisk komfort er en sinnstilstand der vi uttrykker full tilfredshet med de termiske omgivelser. PMV - INDEKS PMV = 0 Psykofysisk skala Predicted Mean Vote (forventet middelvotering) Standard for bedømmelse av moderate termiske omgivelser ISO 7730 => Komfortligningen + 3 Hett + 2 Varm + 1 Lett varm 0 Nøytral - 1 Lett kjølig - 2 Kjølig -3 Kald PMV funksjon av: Aktivitet Bekledning Lufttemperatur Middelstrålingstemp. Lufthastighet Luftfuktighet M I cl t a V ar P da t r 9

10 Termisk komfort PPD Indeks PPD-indekset gir en kvantitativ prediksjon av antallet av personer som vil være misfornøyde med de termiske omgivelser. Komfortdiagrammer Eks : Bekledning: 0,5 clo Relativ fuktighet: Ф = 0,8 Lufthastighet: < 0,1 m/s Aktivitet: 1 met Fig 1.6 s.40 i Danvak 10

11 Lokal diskomfort t a stor hode/føtter Stor strålingsasymmetri Høy lufthastighet - trekk Temperaturkrav Vertikal temperaturgradient (målt mellom 0.1 og 1.1 m over golv): 3 C Vertikal temperaturasymmetri: 5 C Horisontal temperaturasymmetri: 10 C Golvtemperatur: C Komforttemperatur, golv, nakne føtter: Golvbelegg: Komfortområde ( C): Sten, marmor, betong Linoleum, PVC Tre, kork Golvteppe: %-misfornøyde ved ulik Golvtemperatur (med sko) Operativ temperatur, sommer: Operativ temperatur, vinter: C C 11

12 Andre krav Lufthastighet: Vinter 0.15 m/s (NS-ISO 7730) Sommer 0.25 m/s Luftfuktighet: 30-70% relativ fuktighet Wyon s spindeldiagram Konsentrasjonsevne, produktivitet 12

Arbeid i kaldt klima - faktagrunnlag

Arbeid i kaldt klima - faktagrunnlag 1 RAPPORT Arbeid i kaldt klima - faktagrunnlag Norsk olje og gass er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforskning og produksjon av olje og

Detaljer

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5.

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5. Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Line R. Karlsen Tiltak mot høye temperaturer i passivhus Del II Litteraturstudie, forslag til regelverk og standarder samt videre arbeider C 30 28 26 24 Operativ temperatur,

Detaljer

Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier

Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier Arild Gustavsen, jan Vincent thue, peter blom, arvid dalehaug, tormod aurlien, steinar grynning og Sivert Uvsløkk Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier og innvirkning på energibruk Prosjektrapport 25 2008

Detaljer

GUIDE FOR ARBEIDE I KULDE

GUIDE FOR ARBEIDE I KULDE GUIDE FOR ARBEIDE I KULDE 1 Redaksjon Juhani Hassi Tiina Mäkinen Ingvar Holmér Arvid Påsche Tanja Risikko Liisa Toivonen Maisa Hurme 2 Kirjoittajat Abeysekera John, Professor, Luleå tekniska universitet,

Detaljer

INNEKLIMA. Statens helsetilsyn. En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489

INNEKLIMA. Statens helsetilsyn. En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489 INNEKLIMA En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489 Dette saksområdet er ikke lenger Helsetilsynets. Nyere informasjon om inneklima finnes bl.a. på Folkehelseinstituttets nettsider, www.fhi.no Statens

Detaljer

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5.

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5. Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen, Line R. Karlsen og Søren Gedsø Tiltak mot høye temperaturer i passivhus Del I Teori, erfaringer, anbefalinger og case-studier C 30 28 26 24 Operativ temperatur, tiltakspakke

Detaljer

HMS-arbeid i fiskeindustribedrifter

HMS-arbeid i fiskeindustribedrifter HMS-arbeid i fiskeindustribedrifter Veiledning for BHT Veiledning for ansatte i bedriftshelsetjenester som betjener fiskeindustribedrifter. Forord Dette er en veiledning for ansatte i bedriftshelsetjenester

Detaljer

Bruk av den dynamiske vindusmodellen i norsk klima

Bruk av den dynamiske vindusmodellen i norsk klima Forord 1 Bruk av den dynamiske vindusmodellen i norsk klima Masteroppgave i energi og miljø Høgskolen i Oslo i samarbeid med Universitetet i Aalborg Vårsemesteret 211 3 studiepoeng Eirik Storvig Jacobsen

Detaljer

Dugg på glassruter. Dugg innvending på glassruter (Romsiden)

Dugg på glassruter. Dugg innvending på glassruter (Romsiden) Dugg på glassruter Dugg innvending på glassruter (Romsiden) Hvorfor dugger ruten på romsiden? All luft inneholder mer eller mindre fuktighet. Varm luft kan holde på mer fuktighet enn kald luft. Hvis man

Detaljer

Farer ved strøm og spenning

Farer ved strøm og spenning Farer ved strøm og spenning Skadeomfanget ved elektrisk støt avhenger hovedsakelig av følgende faktorer [1]: Type strøm, eksponeringstid, strømstyrke og strømbane gjennom kropp. 1. Type strøm AC strøm

Detaljer

Varmehåndboka 2015-2017

Varmehåndboka 2015-2017 Varmehåndboka 2015-2017 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no/varme Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den

Detaljer

På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring

På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring Utgiver: Statens vegvesen Region nord Dreyfushammarn 31 N 8002 Bodø Tlf. (+47) 06640 E-post: firmapost-nord@vegvesen.no Prosjektleder: Kristian Øvernes,

Detaljer

Angst en alarmreaksjon (1)

Angst en alarmreaksjon (1) Angst en alarmreaksjon (1) Det å oppleve sterk angst kan være skremmende. Her følger en beskrivelse av de vanligste kroppslige endringene du kan oppleve under et angstanfall. Mange føler seg tryggere når

Detaljer

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den behagelige

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk Peter Blom og Sivert Uvsløkk Bygg tett og ventiler rett! Prosjektrapport 98 2012 Prosjektrapport nr. 98

Detaljer

Etterprøving av bygningers energibruk

Etterprøving av bygningers energibruk Tor Helge Dokka Catherine Grini SINTEF FAG 6 Etterprøving av bygningers energibruk METODIKK SINTEF Fag Tor Helge Dokka og Catherine Grini Etterprøving av bygningers energibruk Metodikk SINTEF akademisk

Detaljer

Postadresse: P.b. 8149 Dep. 0033 Oslo 1 - Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850 - Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214

Postadresse: P.b. 8149 Dep. 0033 Oslo 1 - Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850 - Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214 . ß~mæ~~~~~~~oo fl OO~lIT1fMirirrr STATENS ARBEISMILJ01NSTITUTT Postadresse: P.b. 8149 ep. 0033 Oslo 1 - Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850 - Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214 Tittel:

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

Jordtemperatur på Ås gjennom 100 år Homogenisering og analyse

Jordtemperatur på Ås gjennom 100 år Homogenisering og analyse Jordtemperatur på Ås gjennom 1 år Homogenisering og analyse Homogenizing and analysis of soil temperature measurements at Ås during the last 1 years Ingvild Antonsen UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Hva sa du? Jeg hører så dårlig!

Hva sa du? Jeg hører så dårlig! Hva sa du? Jeg hører så dårlig! Prosjektoppgave ved HMS verneingeniørskolen, Teknologisk Institutt. Trond Ristebråten, 23.4.2012. Prosjektoppgave Studentens navn: Trond Ristebråten. Linje og studieretning:

Detaljer

Brann- og lydisolering

Brann- og lydisolering Brann- og lydisolering 2 Denne brosjyren er ment som et enkelt oppslagsverk for alle som arbeider med branntekniske problemstillinger i forbindelse med prosjektering og utførelse av ulike konstruksjoner

Detaljer

Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak

Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 587 Veiledning om Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak 1. INNLEDNING..........................................

Detaljer

smittevern 2004:9 Isoleringsveilederen

smittevern 2004:9 Isoleringsveilederen smittevern 2004:9 Isoleringsveilederen Bruk av isolering av pasienter for å forebygge smittespredning i helseinstitusjoner Smittevern 2004:9 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Isoleringsveilederen Bruk

Detaljer

Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskelog skjelettlidelser

Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskelog skjelettlidelser Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 538 bokmål Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskelog skjelettlidelser Innhold INNLEDNING................................................ 4 Hva er ergonomi?..............................................

Detaljer

Kort introduksjon til begrepene arbeid, varme og energi (til læreren)

Kort introduksjon til begrepene arbeid, varme og energi (til læreren) Kort introduksjon til begrepene arbeid, varme og energi (til læreren) Short English summary This document is a short introduction to the concepts of work, heat, and energy. It starts with the industrial

Detaljer