LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG STE 6068 INNEMILJØ - VÅREN 2000

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG STE 6068 INNEMILJØ - VÅREN 2000"

Transkript

1 Side 1 av 6 LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG STE 6068 INNEMILJØ - VÅREN 2000 LØSNING Oppgave 1 a) PMV er en forkortelse av Predicted Mean Vote. Det angir den forventede middelvotering på en syvpunktsskala. Det benyttes følgende psykofysiske skala til å angi hvorledes mennesket føler seg tilpass i termisk henseende: +3 hett +2 varm +1 litt varm 0 nøytral -1 lett kjølig -2 kjølig -3 kaldt b) Se figur 1.9, side 42 i Danvak boken (formelsamling s. 3). c) Vinkelforholdet finnes ved å benytte diagrammet i Danvak boken side 473, A Vinkelforhold mellom personer og flater. Vinkelforhold mellom person og rute: A = 1.25 B = 2.5 C = 1 A/C = 1.25/1 = 1.25 B/C = 2.5/1 = 2.5 Vinkelforhold avlest fra figur: I = 0.065*2 = 0.13 Vinkelforhold mellom person og fasade: A = 1.25 B = 0.6 C = 1 A/C = 1.25 B/C = 0.6/1 = 0.6 Vinkelforholdet mellom person og fasade avleses til: I = 0.03*2 = 0.06 Vinkelforholdet mellom personen og de øvrige flater kan finnes da man vet at det totale vinkelforholdet fra personen er 1.0, dvs: = p-om,fl + p-vin + p-fas = 1.0 p-om,fl =1,0 0,06 0,13 p-om,fl = 0,81

2 Side 2 av 6 d) For å beregne middelstrålingstemperaturen anvendes formel 1.1, side 36 i Danvak boken: T str = 0, , ,81 20 e) t str = 18,2ºC For å beregne den operative temperatur anvendes formel 1.3 side 36 i Danvak-boken. Ettersom den relative lufthastigheten er lik 0,15 m/s blir A= 0.5. Lufttemperaturen kan beregnes på følgende måte: t o =A t a + (1 A) t r t o = 21ºC = 0,5 t a + 0,5 t r f) t a = 23,8ºC Ved beregning av strålingstemperaturasymmetrien beregnes forskjellen mellom plan strålingstemperatur på de motstående sider av en liten plan flate. Det ene planet er loddrett og parallelt med det kalde vinduet, og det tas kun hensyn til vinduet og fasaden i denne retning. Dette er gitt i oppgaven. Til den andre siden er temperaturen på flatene oppgitt til 20žC. Det er derfor kun nødvendig å beregne den plane strålingstemperatur mot vinduet/fasaden. Heretter kan de to tall trekkes fra hverandre og følgelig fås strålingstemperaturasymmetrien. T pr-vin/fas = 8žC 0,13 +16žC 0,06 0,19 0,19 t pr-vin/fas = 10,5žC For sensor: Dette spørsmålet er noe uklart formulert. Dette må tas i betraktning ved sensur. g) t pr = 20žC 10,5žC= 9,5žC Hvis mennesket utsettes for asymmetrisk stråling, kan det medføre lokalt ubehag. I figur 1.14, side 44 i Danvak boken er det vist prosentvis utilfredse når personer utsettes for assymmetri fra forskjellige typer flater. Her er det snakk om en kald vegg, og strålingstemperaturasymmetrien er beregnet i det foregående spørsmål til 9,5žC. Fra figur 1.14 kan prosent utilfredse avleses til: 5 % utilfredse

3 Side 3 av 6 LØSNING til Oppgave 2 a) Atmosfærisk innemiljø er en funksjon av: Forurensningskilder - ute/inne - kildestyrke - lokalisering Ventilasjonssystem - type/kapasitet (omrøring/fortrengning) - styring/regulering - vedlikehold Romutforming - innredning - utstyr Renhold - prosedyrer - tilgjengelighet b) Ulike dimensjoneringkriterier for ventilert luftmengde: 1) Lukt 2) Forurensninger 3) Temperaturforhold Normalt vil luktkriteriet ligge til grunn for dimensjonering av luftmengdene. Dette gjelder selvsagt ikke industrilokaler med høy forurensningsbelastning eller lokaler der temperaturen kan forventes å være et problem, og der kjøling vil være nødvendig. Både byggeforskriftene og arbeidstilsynets veiledning (best nr 444) bygger på luktkriteriet. I praksis antas helt ren uteluft, fullstendig omrørende ventilasjonsforhold og null infiltrasjon/eksfiltrasjon. Prosentvis andel røykere tas ikke hensyn til. c) Luftkvaliteten for forsamlingslokalet: Fra formelsamling finnes følgende verdier: Personbelastning, forsamlingslokale: 0.6 m 2 /person Uteluftskvalitet, middels, by: 0.2 decipol Olfavgivelse, 20 røykere: 2 olf/person Olfavgivelse, bygning: 0.5 olf/m 2 Antall personer i lokalet: n = 200 / 0.6 = 334 personer Olfbelastning fra personer: G pers = = 668 olf Olfbelastning fra bygning/inventar: G bygn = = 100 olf Sum, olfbelastning: G = 768 olf Q = 8000 m 3 /h = 2222 l/s

4 Side 4 av 6 Luktbalanse: Tilført = Bortført (stasjonært) Q C + 10 G = Q o C R Løser ut rommets decipolnivå, C R : 10 G 768 CR = Co + = = 3. 7 decipol Q 2222 Prosent misfornøyde: PD = 395 e 3.25 C 0.25 R = 395 e = 38% Tallet er relativt høyt, dvs dårlig luftkvalitet. Skyldes hovedsakelig personbelastningen. Økning av ventilasjonsluftmengden vil forbedre forholdene. Det kan Imidlertid være hensiktsmessig å vurdere andre, mer energieffektive måter å ventilere lokalet på, f.eks behovsstyrt ventilasjon. d) Luftmengde ved maks 20% misfornøyde: PD = 395 e 3.25 C 0.25 R = 20 Løser ut C R : 1 PD C R = ( ln ) 4 = decipol Luftmengden blir: 10 G Q = = = 6347 l / s = m / h C C R o e) Luftmengde ihht. byggeforskriftene: Q=7 l/s pr person 334 personer + 2 l/s pr m m 2 =2738 l/s = 9860 m 3 /h. Den store forskjellen skyldes hovedsakelig at vi under spm d) har tatt hensyn til røykere ved beregning av luftmengden. 20 prosent røykere medfører at gjennomsnittlig olfbelastning fra personer fordobles (fra 1 til 2 olf) ved stillesittende aktivitet. I d) tar vi dessuten hensyn til uteluftens kvalitet.

5 Side 5 av 6 LØSNING til Oppgave 3 a) g) kan betraktes som generelle spørsmål, og løsningen er gitt i pensumlitteraturen. For hvert av delspørsmålene er det nedenfor er det gitt endel stikkord som løsningen bør inneholde. a) innemiljø, fukt, tre under 20% fukt grense råteskader i treverk sopp i tre lukt b) mugsopp vann/næring/temperatur/tid identifisering ved dyrkning udskiftning materiale rensing rengjøring c) fibre transporteres ned i lungene stikker afh diameter og lengde asbestose d) gasser CO 2 CO NO x Radon VOC e) Ørebroskjema modell, spørreskjema diagram f) renhold kvalitet, målinger, tape kvalitet, observation planlegging utfra behov g) figur 1000 ppm overskrides økning pga personer reduksjon pga åpning av vinduer h) Hensikten med å følge en god strategi ved innemiljøundersøkelser er på en strukturert og gjennomtenkt måte å fremskaffe tilstrekkelig grunnlagsmateriale for å kunne (1) påvise årsaker til inneklimaproblemer, (2) vurdere helserisiko og (3) foreslå løsninger eller utbedringstiltak.

6 Side 6 av 6 j) De fem forhold er: - Hva skal måles? - Hvordan skal måleoppgaven angripes? - Hvilke måleinstrumenter skal brukes? - Hvilke nøyaktighetskrav skal tilstrebes? - Hvilke bearbeidingsrutiner skal følges? i) De tre typer målefeil er: - De grove feilene (må unngås); eks. avlesningsfeil, ombytting av sifre m.v. - De systematiske feilene (kan unngås); eks. friksjon i instrument, ukorrekt utførelse, bruk av ikke kalibrert utstyr m.v. - De tilfeldige feilene (kan reduseres); eks. dårlig måleoppløsning (analog), lang tidskonstant, eksterne tilfeldige påvirkninger som vær og vind osv.

Kapittel 13. Miljø og helse

Kapittel 13. Miljø og helse Kapittel 13. Miljø og helse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.02.2012 Kapittel 13. Miljø og helse Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser om luftkvalitet, termisk inneklima, strålingsmiljø,

Detaljer

INNEKLIMA. Statens helsetilsyn. En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489

INNEKLIMA. Statens helsetilsyn. En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489 INNEKLIMA En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489 Dette saksområdet er ikke lenger Helsetilsynets. Nyere informasjon om inneklima finnes bl.a. på Folkehelseinstituttets nettsider, www.fhi.no Statens

Detaljer

Termisk inneklima. STE 6228 Innemiljø. Termisk inneklima

Termisk inneklima. STE 6228 Innemiljø. Termisk inneklima Termisk inneklima STE 6228 Innemiljø Termisk inneklima Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, 8-36 Termisk inneklima. Det termiske inneklimaet i rom for varig opphold skal gi tilfredsstillende helseforhold

Detaljer

Gaia Lista AS. Ventilasjon av boligblokk. Notat fra Gaia Lista as. Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam.

Gaia Lista AS. Ventilasjon av boligblokk. Notat fra Gaia Lista as. Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam. Ventilasjon av boligblokk Notat fra Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam Oppdragsgiver: OBOS Prosjekt N-4560 Vanse T: +47 38 39 77 10 F: +47 38 39 77 11 Dag@GaiaArkitekter.no NO 960

Detaljer

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5.

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5. Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Line R. Karlsen Tiltak mot høye temperaturer i passivhus Del II Litteraturstudie, forslag til regelverk og standarder samt videre arbeider C 30 28 26 24 Operativ temperatur,

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Behovsstyrt ventilasjon, DCV krav og overlevering

Behovsstyrt ventilasjon, DCV krav og overlevering Mads Mysen Peter G. Schild SINTEF FAG 11 Behovsstyrt ventilasjon, DCV krav og overlevering VEILEDER FOR ET ENERGIOPTIMALT OG VELFUNGERENDE ANLEGG SINTEF Fag Mads Mysen og Peter G. Schild Behovsstyrt ventilasjon,

Detaljer

Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier

Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier Arild Gustavsen, jan Vincent thue, peter blom, arvid dalehaug, tormod aurlien, steinar grynning og Sivert Uvsløkk Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier og innvirkning på energibruk Prosjektrapport 25 2008

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

HMS-arbeid i fiskeindustribedrifter

HMS-arbeid i fiskeindustribedrifter HMS-arbeid i fiskeindustribedrifter Veiledning for BHT Veiledning for ansatte i bedriftshelsetjenester som betjener fiskeindustribedrifter. Forord Dette er en veiledning for ansatte i bedriftshelsetjenester

Detaljer

Dugg på glassruter. Dugg innvending på glassruter (Romsiden)

Dugg på glassruter. Dugg innvending på glassruter (Romsiden) Dugg på glassruter Dugg innvending på glassruter (Romsiden) Hvorfor dugger ruten på romsiden? All luft inneholder mer eller mindre fuktighet. Varm luft kan holde på mer fuktighet enn kald luft. Hvis man

Detaljer

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5.

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5. Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen, Line R. Karlsen og Søren Gedsø Tiltak mot høye temperaturer i passivhus Del I Teori, erfaringer, anbefalinger og case-studier C 30 28 26 24 Operativ temperatur, tiltakspakke

Detaljer

Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg

Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg Energi August 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. VEILEDNING TIL DOKUMENTET... 3 1. GENERELT... 4 ORIENTERING... 4 STANDARD OG KVALITET... 4 FORSKRIFTER, STANDARDER OG RETNINGSLINJER...

Detaljer

Bruk av den dynamiske vindusmodellen i norsk klima

Bruk av den dynamiske vindusmodellen i norsk klima Forord 1 Bruk av den dynamiske vindusmodellen i norsk klima Masteroppgave i energi og miljø Høgskolen i Oslo i samarbeid med Universitetet i Aalborg Vårsemesteret 211 3 studiepoeng Eirik Storvig Jacobsen

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Ragnhild Willersrud OPPRETTET AV. Ragnhild Willersrud

OPPDRAGSLEDER. Ragnhild Willersrud OPPRETTET AV. Ragnhild Willersrud 14 OPPDRAG Bergen Luftvurdering Bjørnsonsgate 29 OPPDRAGSNUMMER 667421 OPPDRAGSLEDER Ragnhild Willersrud OPPRETTET AV Ragnhild Willersrud DATO UTFØRT AV: noragn KONTROLLERT AV: seleax Vurdering av luftkvaliteten

Detaljer

Behovsstyrt og behovstilpasset ventilasjon i skolebygg - energibruk og inneklima

Behovsstyrt og behovstilpasset ventilasjon i skolebygg - energibruk og inneklima Behovsstyrt og behovstilpasset ventilasjon i skolebygg - energibruk og Bendik Solhaug Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2008 Hovedveileder: Sten Olaf Hanssen, EPT Biveileder(e): Hans Martin

Detaljer

Bygg i snørike områder

Bygg i snørike områder BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Thomas Thiis Bygg i snørike områder en veileder i klimatilpassing Prosjektrapport 389 2005 Prosjektrapport 389 Thomas Thiis Bygg i snørike områder en veileder i

Detaljer

Postadresse: P.b. 8149 Dep. 0033 Oslo 1 - Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850 - Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214

Postadresse: P.b. 8149 Dep. 0033 Oslo 1 - Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850 - Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214 . ß~mæ~~~~~~~oo fl OO~lIT1fMirirrr STATENS ARBEISMILJ01NSTITUTT Postadresse: P.b. 8149 ep. 0033 Oslo 1 - Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850 - Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214 Tittel:

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605 Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Illustrasjon forside: colourbox.no/arbeidstilsynet Utgitt desember 2011 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Universell utforming av bygg. for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet

Universell utforming av bygg. for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet Universell utforming av bygg for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet «Godt for oss, godt for alle!» Universell utforming av bygg for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet. Godt

Detaljer

Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge?

Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge? Rapport fra Opplysningskontoret for sprinkleranlegg Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge? Opplysningskontoret for sprinkleranlegg Sekretariat i Norsk brannvernforening Postadresse: Postboks

Detaljer

FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER

FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER Beskrevet i Det gamle testamentet, men fortsatt et problem Jan V. Bakke Olav Bjørseth Lene N. Johannessen Martinus Løvik Tore Syversen 11. oktober 2000 Denne rapport distribueres

Detaljer

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC 5 5 5 SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva er et driftsmiljø? Hva gir heftet svar på? Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne

Detaljer

Etterprøving av bygningers energibruk

Etterprøving av bygningers energibruk Tor Helge Dokka Catherine Grini SINTEF FAG 6 Etterprøving av bygningers energibruk METODIKK SINTEF Fag Tor Helge Dokka og Catherine Grini Etterprøving av bygningers energibruk Metodikk SINTEF akademisk

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

Hva sa du? Jeg hører så dårlig!

Hva sa du? Jeg hører så dårlig! Hva sa du? Jeg hører så dårlig! Prosjektoppgave ved HMS verneingeniørskolen, Teknologisk Institutt. Trond Ristebråten, 23.4.2012. Prosjektoppgave Studentens navn: Trond Ristebråten. Linje og studieretning:

Detaljer

ÅNDEDRETTSVERN. 3M Åndedrettsvern. - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre. www. 3M.com/no/verneprodukter

ÅNDEDRETTSVERN. 3M Åndedrettsvern. - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre. www. 3M.com/no/verneprodukter ÅNDEDRETTSVERN 3M Åndedrettsvern - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre www. 3M.com/no/verneprodukter Innhold Innledning 3 Typer av åndedrettsvern og filtre 4 3M 8000-serien

Detaljer

smittevern 2004:9 Isoleringsveilederen

smittevern 2004:9 Isoleringsveilederen smittevern 2004:9 Isoleringsveilederen Bruk av isolering av pasienter for å forebygge smittespredning i helseinstitusjoner Smittevern 2004:9 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Isoleringsveilederen Bruk

Detaljer