Klimagassutslipp fra bygg Andel av globale i 2005 (IEA)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klimagassutslipp fra bygg Andel av globale i 2005 (IEA)"

Transkript

1 Klimagassutslipp fra bygg Andel av globale i 2005 (IEA) 65 % 35 % Bygg Andre sektorer 1

2 Klimagassutslippene fra bygningssektoren Fordeling på drift og materialer Materialer % Drift (oppvarming, belysning etc) % Materialer % Drift % Konvensjonelle bygninger Passiv-/lavenergihus (Etter C. Thormark 2007) 2

3 Klimatrappen for materialvalg TRINN 4 TRINN 3 Utnytt TRINN 1 Velg klimaeffektive materialer - i produksjon - i transport TRINN 2 - arealeffektivitet - redusert svinn - materialsparing - vedlikeholdseff. - økt levetid Utnytt materialenes Reduser materialforbruket ENØKegenskaper - varmekapasitet - robuste energiløsninger materialenes - fuktreguleringsevne klimaegenskaper - refleksjon av solvarme - binding av CO2 - korttidslagring av CO 2 - langtidslagring av CO 2 Gaia Lista 3

4 Klimatrappen for materialvalg TRINN 4 TRINN 3 Utnytt TRINN 1 Velg klimaeffektive materialer - i produksjon - i transport TRINN 2 - arealeffektivitet - redusert svinn - materialsparing - vedlikeholdseff. - økt levetid Utnytt materialenes Reduser materialforbruket ENØKegenskaper - varmekapasitet - robuste energiløsninger materialenes - fuktreguleringsevne klimaegenskaper - refleksjon av solvarme - binding av CO2 - korttidslagring av CO 2 - langtidslagring av CO 2 Gaia Lista 4

5 Materialvalg Potensial for reduserte klimagassutslipp Kilde: LPO/Statsbygg Klimagassregnskap Gaia Lista 5

6 Klimatrappen for materialvalg TRINN 4 TRINN 3 Utnytt TRINN 1 Velg klimaeffektive materialer - i produksjon - i transport TRINN 2 - arealeffektivitet - redusert svinn - materialsparing - vedlikeholdseff. - økt levetid Utnytt materialenes Reduser materialforbruket ENØKegenskaper - varmekapasitet - robuste energiløsninger materialenes - fuktreguleringsevne klimaegenskaper - refleksjon av solvarme - binding av CO2 - korttidslagring av CO 2 - langtidslagring av CO 2 Gaia Lista 6

7 Materialbruk Forurensning fra materialer Heksesot TMPD MIB, C 12 H 24 O 3 Filmdannende stoff finnes i de fleste moderne vannbaserte malingstyper. Heksesot oppstår om vinteren: Tørr luft, lave luftskift Løsning: økt luftskift? 0,3/0,5 ach -> 0,6ach!! Gaia Lista 7

8 Materialbruk Fukt TEK 10 26m 3 /t pr sengeplass Etter eget utsagn forankret i norm for CO 2 -nivå under 1000ppm. Nedsatt stoffskifte under søvn tilstrekkelig med: 12m 3 /t pr sengeplass CO 2 brukt som indikator LUKT? FUKT! Fukt er den dominerende inneklimafaktor i soverom. Gaia Lista 8

9 FUKT Hyppigste årsak til inneklimaproblemer Mugg, midd etc Klager: «Tørr luft» RF inneluft optimalt mellom 40 og 60% Verst for inneklima er hyppige svingninger mellom fuktig og tørr Gaia Lista 9

10 Materialbruk Fuktregulering med materialer HYGROSKOPISK IKKE-HYGROSKOPISK Soverom 12 m 2 volum 32,4 m 3 overflate 60,0 m 2 Fuktbelastning 2 voksne HYGROSKOPISK IKKE-HYGROSKOPISK TIMEVERDIER FOR TEMP OG FUKT I ROM MED OG UTEN HYGROSKOPISKE MATERIALER, OVER ETT ÅR, HELSINKI, FINLAND RELATIV FUKTIGHET I INNELUFTEN OVER ETT ÅR I ROM MED OG UTEN HYGROSKOPISKE MATERIALER,,HELSINKI, FINLAND Simonson 2004 Gaia Lista 10

11 Materialbruk Fuktregulering med materialer Variasjon i innendørs temperatur og fuktighet, i rom med og uten fuktkapasitet, time for time gjennom et år i forskjellig klima Simonson CJ Gaia Lista

12 Materialbruk Fuktregulering med materialer Soverom 12 m 2 volum 32,4 m 3 overflate 60,0 m 2 Fuktbelastning 2 voksne TEK 10: 52m 3 /t => 1,6 ach Endring i relativ fuktighet Simonson 2004 Gaia Lista Simonson CJ 2004 Endring i kalkulert prosent misfornøyde med inneluft kvaliteten 12

13 Materialbruk Fjerning av forurensninger ved gassdiffusjon Jo lavere luftskift desto større transport av forurensninger gjennom ytterkonstruksjonen i diffusjonsåpne vegger Nå bygningen ikke er i bruk, kan luftmengden reduseres med 20% fra 0,7m 3 /m 2 t til 0,55m 3 /m 2 t Simonson et al (2004) Heat and Mass Transfer between Indoor Air and a Permeable and Hygroscopic Building Envelope: Part 1 & 2 Gaia Lista 13

14 Materialbruk Forurensningsregulering med materialer og innredning Porøse materialer kan ta opp og mellomlagre forurensninger i inneklimaet...experiments and CFD analysis showed that sorptive building materials are fairly effective at reducing indoor VOC concentrations in rooms,.. (Seo 2010) Gaia Lista 14

15 Materialbruk Temperatur-regulering med materialer PCM FUKTOPPTAK + VARME FRIGIS FUKTAVGIVELSE VARME TAS OPP Gaia Lista 15

16 TEMPERATUR Temperatur avgjørende for hvordan vi opplever inneklima kvaliteten PhD. Jan Vilhelm Bakke, spesiallege i arbeidstilsynet. Tilførsel av varme Hvis luften kan tilføres kjølig uten at vi fryser eller plages av trekk gir det i seg selv bedre luftkvalitet. I oppvarmingssesongen kan et par graders reduksjon av lufttemperaturen, for eksempel fra 23 til 21 o C, forbedre luftkvaliteten tilsvarende en dobling av ventilasjonen. I en undersøkelse i England bodde åtte av ni 4-16 år gamle barn som utviklet astma i hus som var oppvarmet med varmluft. Det kan tyde på at oppvarming med varmluft ikke bare ødelegger opplevd luftkvalitet, men også kan gi økt risiko for astma og være skadelig for de som har astma. Gaia Lista 16

17 Materialbruk Temperatur-regulering med materialer Natte-senkning, Nattekjøling: LAV STRÅLINGSTEMPERATUR.. HØY LUFTTEMPERATUR DÅRLIGERE LUFTKVALITET ØKT VARMETAP Natte-heving, Forvarming: HØY STRÅLINGSTEMPERATUR LAV LUFTTEMPERATUR BEDRE LUFTKVALITET REDUSERT VARMETAP Gaia Lista 17

18 Materialbruk Faseforskyvning Tunge isolasjonsmaterialer forskyver konsekvensen av høy dag-temperatur til kveld og natt Gaia Lista 18

19 Hva tilpasses hva? Behovsstyrt bruker Brukerstyrt behov Få materialene til å samvirke med brukerens behov Gaia Lista 19

20 BRUKERGRENSESNITT OG STYRING Brukerstyrt Behovsstyrt Brukerstyring: Brukeren kan selv styre inneklima etter sine behov. Behovsstyring: Et antatt behov påtvinges brukeren In buildings, people are the best measuring instruments: they are just harder to calibrate. Gary Raw Gaia Lista Komfort ADAPTIVE COMFORT THEORY Desto mer kontroll brukeren har desto mer tilfreds er brukeren!..many modern buildings.. take control away from the human occupants and try to place control in automatic systems which then govern the overall indoor environment conditions, and deny occupants means of intervention. Leaman

21 BRUKERGRENSESNITT OG STYRING DESIGN OG RESPONSTID «Det er en nær sammenheng mellom oppfattet kontroll og faktisk utøvd kontroll. Brukere med høy oppfattet kontroll hadde en tendens til å bruke vinduene oftere. Dette innebærer at den positive erkjennelsen av vinduene som et instrument til å kontrollere inneklima resulterte i hyppigere og aktiv bruk av vinduene.» Yun 2008 Effektiv trekkfri og brukerstyrt vinduslufting Gaia Lista 21

22 Bruker Behov - Styring Stokastiske systemer: - Regelmessige og tilfeldig varierende rytmer BOLIG 100m 2 2 voksne 2 barn 35% tid - 24% areal 20% tid - 50% areal 45% tid - tom Gaia Lista 22

23 m 3 /time m 3 /time Bruker Behov - Styring Bolig 100m 2 Ventilasjonsbehov (TEK10): Totalt 2512 m 3 /d 1,05 m 3 /m 2 t Materialer 1436 m 3 /d 0,7 m 3 /m 2 t Sov 884 m 3 /d 26 m 3 /pers t Stue 192 m 3 /d 1,2 m 3 /m 2 t + Kjøkkenvifte 900 m 3 /t 3412 m 3 /d Kjølig 35% samlet avtrekk 8% 57% 20 o C avtrekk kjøkken lekkasje klokkeslett Gaia Lista 23 Klokkeslett bad kjk entre stue sov materialer bad fors kjk-vifte bad kjk entre stue sov materialer

24 m 3 /m 2 t VINDUSLUFTING BUFFER-FUKT VENTILASJON STENGT BUFFER-VOC FORVARMING SJOKKLUFTING VENTILASJON TEMP. BUFFERKAPASITET m 3 /m 2 t Scenario for adaptivt lavenergihus BOLIG 100m 2 Brukeren lufter soverom med vindu etter ønske Rommene er isolert mot resten av boligen Ingen ventilasjon mens rommene står ubrukt Forurensning fra materialer håndteres av infiltrasjon, gassdiffusjon, bufrende materialer og sjokklufting med kjøkkenventilator Forvarming mens boligen står tom Temperering med kjøkkenventilator og vinduer Ventilasjon temperatur - fukt klokkeslett Gaia Lista 24 klokkeslett bad kjk entre stue sov materialer bad fors kjk-vifte bad kjk entre stue sov materialer

25 Overordnede prinsipper for adaptivt lavenergihus Enkelt og forståelig Tilpasningsdyktig Involverende Tilgivende Gaia Lista 25

26 Prosjekter med materialfokus Vanse barneskole, 1998 Passivhus Lista, 2003 Lillesund skole, rehabilitering 2008 Borhaug barnehage, 1998 Gaia Lista 26

27 Prosjekter med materialfokus, TEK 10-nivå Hannes Lekestue, Stavanger 2010 Totalt målt energibehov 85 kwh/m 2 år Gaia Lista 27

28 Prosjekter med materialfokus, passivhus-nivå 2-mannsbolig Grimstad, under oppføring 2011 Lekkasjetall ved 50Pa: 0,22 Gaia Lista 28

29 Prosjekter med materialfokus, passivhus-nivå 2-mannsbolig Ognøy, under oppføring 2011 Gaia Lista 29

30 Oppsummering materialbruk og energi/klima DIREKTE Materialenes andel av energiforbruket/klimabelastningene er stor og raskt økende Ved riktige materialvalg kan disse reduseres med ca % INNDIREKTE Materialene kan avlaste ventilasjons- og varmeanlegg Potensielt bidrag til reduksjon av det driftsmessige energiforbruket er ca.?? % INGEN AV DISSE FORHOLDENE ER BERØRT I BYGGTEKNISK FORSKRIFT Gaia Lista 30

Gaia Lista AS. Ventilasjon av boligblokk. Notat fra Gaia Lista as. Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam.

Gaia Lista AS. Ventilasjon av boligblokk. Notat fra Gaia Lista as. Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam. Ventilasjon av boligblokk Notat fra Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam Oppdragsgiver: OBOS Prosjekt N-4560 Vanse T: +47 38 39 77 10 F: +47 38 39 77 11 Dag@GaiaArkitekter.no NO 960

Detaljer

Bygg og helse. Det påvirker oss alle

Bygg og helse. Det påvirker oss alle 2013 Bygg og helse Det påvirker oss alle Rapporten ser på de helsemessige konsekvenser som følge av manglende eller for lite vedlikehold til kommunens bygninger, sammenheng mellom vedlikeholdstrykk og

Detaljer

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5.

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5. Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen, Line R. Karlsen og Søren Gedsø Tiltak mot høye temperaturer i passivhus Del I Teori, erfaringer, anbefalinger og case-studier C 30 28 26 24 Operativ temperatur, tiltakspakke

Detaljer

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne - Energieffektivisering i bygg - vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom 10. november 2012 Utredet av Hallvard Surlien. Layout av Kristian Normand

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

GLAVA BO MED KOMFORT

GLAVA BO MED KOMFORT GLAVA BO MED KOMFORT 2 / Bo med komfort ETTER- ISOLERING ØKER KOMFORTEN Når du etterisolerer har du samtidig mulighet til å gjøre boligen din mer moderne å bo i. Hvis du likevel planlegger å pusse opp,

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

SPESIALNUMMER INNEKLIMA 23/13. Komplett innholdsfortegnelse. Nytt om samfunnsmedisin og folkehelsearbeid

SPESIALNUMMER INNEKLIMA 23/13. Komplett innholdsfortegnelse. Nytt om samfunnsmedisin og folkehelsearbeid 23/13 SPESIALNUMMER Bestillingsnummer i Helsedirektoratet: IS-0411 20. desember 2013, 21. årgang Nytt om samfunnsmedisin og folkehelsearbeid n Komplett innholdsfortegnelse s. 2 INNEKLIMA 2 INNHOLD NR.

Detaljer

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5.

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5. Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Line R. Karlsen Tiltak mot høye temperaturer i passivhus Del II Litteraturstudie, forslag til regelverk og standarder samt videre arbeider C 30 28 26 24 Operativ temperatur,

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Et hus for fremtiden. ISOBO Aktiv. JADARHUS ISOBO Aktiv 1 AKTIV

Et hus for fremtiden. ISOBO Aktiv. JADARHUS ISOBO Aktiv 1 AKTIV Et hus for fremtiden AKTIV ISOBO Aktiv JADARHUS ISOBO Aktiv 1 Jadarhus AS Jadarhus AS ble grunnlagt av Håkon Nyland, Per Malde og Rune Hatlestad i 1995. Vi ville etablere et trehusbygningsfirma basert

Detaljer

Hva koster mest, å gjennomføre klimagassreduksjoner eller ikke?

Hva koster mest, å gjennomføre klimagassreduksjoner eller ikke? Hva koster mest, å gjennomføre klimagassreduksjoner eller ikke? En casestudie av byggeprosjektet Åsveien skole Marianne Røstadli Bygg- og miljøteknikk (2-årig) Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Rolf

Detaljer

Universell utforming av bygg. for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet

Universell utforming av bygg. for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet Universell utforming av bygg for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet «Godt for oss, godt for alle!» Universell utforming av bygg for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet. Godt

Detaljer

Kapittel 13. Miljø og helse

Kapittel 13. Miljø og helse Kapittel 13. Miljø og helse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.02.2012 Kapittel 13. Miljø og helse Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser om luftkvalitet, termisk inneklima, strålingsmiljø,

Detaljer

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus VEILEDER Råd om energisparing i gamle hus Tittel: Veileder Råd om energisparing i gamle hus Design: Riksantikvaren Tekst og bilder (der ikke annet er nevnt): Marte Boro, Riksantikvaren Riksantikvaren august

Detaljer

Passiv klimatisering FORFATTER(E) Tor Helge Dokka, Marit Thyholt OPPDRAGSGIVER(E) Avantor ASA

Passiv klimatisering FORFATTER(E) Tor Helge Dokka, Marit Thyholt OPPDRAGSGIVER(E) Avantor ASA TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Alfred Getz vei 3 Telefon: 73 59 26 20 Telefaks: 73 59 82 85 Foretaksregisteret: NO 948 007

Detaljer

LCC analyse av ulike VAV- og DCVsystemløsninger

LCC analyse av ulike VAV- og DCVsystemløsninger LCC analyse av ulike VAV- og DCVsystemløsninger og installasjoner En kvalitativ og kvantitativ studie Erling Viljugrein Stølen Master i energi og miljø Innlevert: juli 2014 Hovedveileder: Vojislav Novakovic,

Detaljer

Råd og tips for et godt inneklima

Råd og tips for et godt inneklima Råd og tips for et godt inneklima for et bedre inneklima Veidekke samarbeider med Astma- og Allergiforbundet om å bygge og tilby boliger med godt og helsevennlig inneklima. Gjennom god arealutnyttelse,

Detaljer

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG Til Direktoratet for byggkvalitet Dokumenttype Utredning Dato Juli 2013 ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG I Revisjon 2 Dato 08-07-2013 Utarbeidet av Ferry Smits, Magnus Killingland,

Detaljer

INNEKLIMA. Statens helsetilsyn. En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489

INNEKLIMA. Statens helsetilsyn. En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489 INNEKLIMA En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489 Dette saksområdet er ikke lenger Helsetilsynets. Nyere informasjon om inneklima finnes bl.a. på Folkehelseinstituttets nettsider, www.fhi.no Statens

Detaljer

Blir inneklimaet offeret når energiforbruket skal minimaliseres. Siv.ing. Arve Bjørnli abj@moe as.no Moe Polyplan AS http://www.moe as.

Blir inneklimaet offeret når energiforbruket skal minimaliseres. Siv.ing. Arve Bjørnli abj@moe as.no Moe Polyplan AS http://www.moe as. Blir inneklimaet offeret når energiforbruket skal minimaliseres /? Siv.ing. Arve Bjørnli abj@moe as.no http://www.moe as.no Lover og forskrifter Grunnlaget og utgangspunktet for planlegging, prosjektering

Detaljer

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING Du bygger Vi tar oss av resten 7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse gjennom

Detaljer

Kan nye bygg med moderne ventilasjon gi nye problemer? obe e

Kan nye bygg med moderne ventilasjon gi nye problemer? obe e Kan nye bygg med moderne ventilasjon gi nye problemer? obe e Var det bedre før? Kolbjørn Mohn Jenssen Hva hører vi om passivhus? Hva hører vi om passivhus? Hva hører vi om passivhus? Hva hører vi om passivhus?

Detaljer

Bruk av den dynamiske vindusmodellen i norsk klima

Bruk av den dynamiske vindusmodellen i norsk klima Forord 1 Bruk av den dynamiske vindusmodellen i norsk klima Masteroppgave i energi og miljø Høgskolen i Oslo i samarbeid med Universitetet i Aalborg Vårsemesteret 211 3 studiepoeng Eirik Storvig Jacobsen

Detaljer

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk Peter Blom og Sivert Uvsløkk Bygg tett og ventiler rett! Prosjektrapport 98 2012 Prosjektrapport nr. 98

Detaljer

Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger

Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger Helge Venås Flægstad Master i energi og miljø Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Eilif Hugo Hansen, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Evaluering av bruk av dobbel fasade som konsept ved oppgradering av eksisterende fasade

Evaluering av bruk av dobbel fasade som konsept ved oppgradering av eksisterende fasade SINTEF Byggforsk MATTHIAS HAASE OG TORE WIGENSTAD Evaluering av bruk av dobbel fasade som konsept ved oppgradering av eksisterende fasade Case: AØF Kongressenter Folket Hus, Trondheim Prosjektrapport 57

Detaljer

Godt innemiljø - hva betyr det? Roy W. Norborg og Margit Gyllenhammar-Wiig Norconsult AS

Godt innemiljø - hva betyr det? Roy W. Norborg og Margit Gyllenhammar-Wiig Norconsult AS Godt innemiljø - hva betyr det? Roy W. Norborg og Margit Gyllenhammar-Wiig Norconsult AS Hvem er vi? Roy W. Norborg Master i helsefremmende arbeid, Høyskolen i Vestfold (2009) Natur og miljøvernfag, Høyskolen

Detaljer