Virveldiffusor DS. luftfordelingssystemer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virveldiffusor DS. luftfordelingssystemer"

Transkript

1 luftfordelingssystemer Virveldiffusor DS Bruk Virveldiffusoren DS er en tilluftsventil som kan justeres manuelt. Den er beregnet på bruk i ventilasjons- og klimaanlegg for tilførsel av tilluft til oppholdssoner. Ventilen har følgende egenskaper: Strålebildet kan varieres i kastelengde og vertikal inntrengningsdybde gjennom manuell før- og etterjustering av de delte luftstyrelamellene. Det kan oppnås forskjellige strålebilder ved å lukke noen av luftutløpene. Høy induksjon og dermed raskere reduksjon av luftutløpshastigheten og temperaturdifferansen tilluft-romluft. Egner seg for variable luftmengder i området %. Kravene ifølge DIN 1946, del 2, overholdes med maksimale temperaturdifferanser på 10 K ved kjøling og oppvarming. Luftutvekslingsrater på inntil 25 x h-1 er mulige. Funksjon Virveldiffusoren DS fører tilluften inn i form av brede enkeltstråler. Enkeltstrålene innstilles slik at de blander seg gjensidig, og dermed oppnås en virveldiffusorvirkning. Ved hjelp av det justerbare, delte luftutløpsspjeldet kan kastelengde og inntrengningsdybde tilpasses rommets utforming og de aktuelle termiske forholdene. Også etter monteringen kan luftstyrelamellene justeres. På denne måten kan man når som helst endre strømningsbildet. Virveldiffusorene i serie DS kan brukes som avtrekksventiler. I dette tilfelle trengs ingen luftstyrelameller. Konstruksjonsstørrelser og utførelse Virveldiffusoren DS leveres i størrelsene 400, 500 og 600. Konstruksjonsstørrelsene svarer omtrent til dimensjonene for den synlige luftutløpsplaten i mm. Alle størrelsene kan fås med rund eller firkantet luftutløpsplate. Figur 1 viser luftmengder for de forskjellige konstruksjonsstørrelsene. Størrelse Størrelse 400 Størrelse 500 Vmin Vmax Tilluftsmengde i m 3 /h Figur 1: Luftmengder for virveldiffusoren DS Vmin: Minste luftmengde for stabil stråling ved kjøling ved ϑ = + 10 K Vmax: Størrelse 600 Max luftmengde der lydeffektnivået for utløpsventilen er 40 db (A). Ryfylkegaten 22 N-4014 Stavanger Telefon Telefax Mobil

2 Bruksområder Forretningslokaler Varehus Kontorer Fabrikklokaler osv. Kontor: Deutscher Kursmakler-Verband, Frankfurt Hotell/bar: Treff-Hotel, Oberhof Restaurant: Il Giardino, Chemnitz Spillesalong: Fair Play, Almere (NL) 2

3 Oppbygning Luftutløpselement Stråleformer Oppbygning 3 Det enkelte luftutløpselement, figur 2, består av den firkantede gjennomgangsåpningen i luftutløpsplaten (1) og den to-delte luftstyrelamellen av ABS (2), som holdes fast i endestykker av fjærstål (3). 2 1 Figur 2: Oppbygning av luftutløpselementet for virveldiffusor DS Grunninnstillinger for luftstyrelamellene Ved å innstille luftstyrelamellene på forskjellige måter kan man oppnå forskjellige stråleformer og -retninger. De 3 grunninnstillingene er vist i figur 3. Ved å lukke forskjellige luftutløpselementer kan f.eks. luftens utløpsimpuls fra de andre luftutløpselementene økes, eller man kan oppnå bestemte strømningsbilder. Stilling 1 Horisontal stråleføring med beskjeden vertikal inntrengningsdybde og større kastelengde. Stilling 2 Horisontal stråleføring med middels vertikal inntrengningsdybde og middels kastelengde. Stilling 3 Vertikal stråleføring Stilling 4 Lukket luftutløpselement. Figur 3: Grunninnstillinger for luftstyrelamellene 3

4 Horisontal strålestyring Vertikal strålestyring Utførelse og dimensjoner Horisontal strålestyring Ved å innstille luftstyrelamellene på bestemte måter kan man oppnå de horisontale strålebildene som er vist i figur 4. Radialt strålebilde (høyre- eller venstredreiende) lukket Lineært strålebilde mot én side lukket Lineært strålebilde mot to sider Figur 4: Strålebilder for horisontal strålestyring Vertikal strålestyring Ved å sette flere eller færre lameller i stilling 3 mens de andre luftstyrelamellene står i stilling 1 eller 2, øker man den vertikale inntrengningsdybden og reduserer kastelengden. 3 Utførelse og dimensjoner Virveldiffusoren DS består av luftutløpsplate av stålplate (1) med luftstyrelameller av ABS (2) og tilslutningsboks av galvanisert stålplate (3). Luftutløpsplaten skrus fast til tilslutningsboksen med en sentrumsskrue i dimensjon M6. Tilslutningsboksen er utstyrt med et justeringsspjeld som kan innstilles fra innsiden, og etter ønske med innvendig isolering

5 Dimensjoner Luftutløpsplate Luftutløpsplate Luftutløpsplaten leveres i rund eller firkantet utførelse i de nominelle størrelsene 400, 500 og 600, med dimensjoner som oppgitt nedenfor. 9 Alle luftutløpsplatene har en omkringliggende kant som er 9 mm høy. Nominell størrelse Nominell størrelse Nominell størrelse / / /625 5

6 Dimensjoner Tilslutningsboks Tilslutningsboks (firkantet utforming) (for firkantede luftutløpsplater) B C Ø Nom. Dimensjoner (mm) Vekt str. G A B C kg ,5 A ,6 Tilslutningsboks (rund utforming) (for runde luftutløpsplater) G , B Ø C Ø Nom. Dimensjoner (mm) Vekt str. G A B C kg ,8 A ,4 G Ø ,5 6

7 Trykktap Lydeffektnivå Trykktap og lydeffektnivå Figur 5 viser trykktap og lydeffektnivå for konstruksjonsstørrelsene 400, 500 og 600. Det gjelder samme verdier for runde og firkantede utløpsventiler og tilslutningsbokser. Det er bare lamellenes innstilling som kan gi forskjellige virkninger. Samlet trykktap i Pa Vi gjør oppmerksom på at alle lyddata er målt ved ventil og det er ikke tatt hensyn til romdemping etc LW db (A) Luftmengde m 3 /h Figur 5.1: Trykktap og lydeffektnivå for virveldiffusor DS, størrelse 400 Samlet trykktap i Pa Samlet trykktap i Pa LW db (A) 20 LW db (A) Luftmengde m 3 /h Luftmengde m 3 /h Figur 5.2: Trykktap og lydeffektnivå for virveldiffusor DS, størrelse 500 Figur 5.3: Trykktap og lydeffektnivå for virveldiffusor DS, størrelse 600 7

8 Valg av størrelse på ventil Valg av størrelse på ventil Figur 6.1 til 6.3 viser anbefalte luftmengder for størrelsene 400, 500 og 600 i relasjon til romhøyden. Forutsetningene er da: Luftstyrelamellene er innstilt som vist på figuren nedenfor. Romhøyde m 3,8 3,6 3,4 3,2 2,8 Komfort Industri 2,6 Temperaturdifferanse tilluft-romluft - 10 K ϑ 6 K. Alle luftutløpselementene er åpne. 2, Volumstrøm m 3 /h Figur 6.1: Anbefalt luftmengde størrelse 400 Romhøyde m 3,8 3,6 3,4 3,2 2,8 Komfort Industri Romhøyde m 3,8 3,6 3,4 3,2 Komfort Industri 2,6 2,8 2, , Volumstrøm m 3 /h Figur 6.2: Anbefalt luftmengde størrelse 500 Figur 6.3: Anbefalt luftmengde størrelse 600 Volumstrøm m 3 /h 8

9 Middelavstander Fastsettelse av middelavstanden fra utløpsventil til utløpsventil Romhøyde m 3,8 Minste middelavstand m 1,25 1,50 1,75 2,0 2,25 2,50 2,75 Figur 7.1 til 7.3 viser de minste middelavstandene (for størrelse 400, 500 og 600) som garanterer en gjennomsnittlig lufthastighet på 0,15 m/s i 1,8 m høyde, avhengig av luftmengde og romhøyde. 3,6 3,4 3,2 3,5 2,8 2,6 2, Luftmengde m 3 /h Figur 7.1: Minste middelavstander for størrelse 400 Minste middelavstand m Minste middelavstand m Romhøyde m 3,8 3,6 3,4 3,2 1,25 1,50 1,75 2,0 2,25 2,50 3,5 Romhøyde m 3,8 3,6 3,4 1,5 1,75 2,0 2,5 3,5 3,2 4,5 2,8 4,5 5,0 2,6 2,8 2, Luftmengde m 3 /h Figur 7.2: Minste middelavstander for størrelse 500 2, Luftmengde m 3 /h Figur 7.3: Minste middelavstander for størrelse 600 9

10 Middelavstand og lufthastighet Lufthastighet i oppholdssonen og middelavstand Om man underskrider middelavstanden mellom to utløpsventiler, øker lufthastigheten i oppholdssonen mellom utløpsventilene. Øker man middelavstanden, reduseres lufthastigheten. Figur 8 viser sammenhengen mellom lufthastighet og faktisk middelavstand. Lufthastigheten er fremstilt som funksjon av korreksjonsfaktoren F. F er kvotienten av faktisk og minste middelavstand. Romlufthastighet m/s 0,30 0,28 0,26 0,24 F = t ist (faktisk) t min t 0,22 0,20 0,18 0,16 0,15 0,14 H 0,12 0,5 0,6 0,8 0,83 1,0 1,2 1,4 Multiplikator for middelavstand Figur 8: Multiplikator for middelavstand og romlufthastighet 1,8 m Eksempel: gitt er: V = 400 m 3 /h H = 3 m Figur 9: Gjennomsnittlig romlufthastighet i oppholdssonen mellom to utløpsventiler ifølge figur 7.2 for v _ = 0,15 m/s t min = 2,9 m 2,4 faktisk middelavstand F = = 0,83 2,9 F = 0,83 resulterer ifølge figur 8 i en gjennomsnittlig romlufthastighet på 0,18 m/s. 10

11 Notater

12 Luftfordelingssystemer Virveldiffusor-programm BVS komplette Virveldiffusorprogramm Virveldiffusor DA Virveldiffusor SD Virveldiffusor HK Virveldiffusor VD Virveldiffusor SD-HK Virveldiffusor DFA Virveldiffusor DS Virveldiffusor WSA Virveldiffusor WKA Ryfylkegaten 22 N-4014 Stavanger Telefon Telefax Mobil

Trykkfall i luftveiene i hybridanlegget ved Grong barneskole

Trykkfall i luftveiene i hybridanlegget ved Grong barneskole Trykkfall i luftveiene i hybridanlegget ved Grong barneskole Per O. Tjelflaat, Bjørn J. Wachenfeldt og Berouz Z. Shahriari. Faggruppe energiforsyning og klimatisering av bygninger Institutt for energi-

Detaljer

CKD. Sirkulær tilluftsventil for montering i tak/vegg

CKD. Sirkulær tilluftsventil for montering i tak/vegg Sirkulær tilluftsventil for montering i tak/vegg Hurtigfakta Diffusert eller konsentrert spredningsbilde Konen kan dreies 360º Mulighet for motorstyrt justering av spredningsbildet Egner seg for overtemperert

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Albatros L20 L30. Albatros L20 L30 Kryss Albatros L20 L30 Kryss W VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Albatros L20 L30. Albatros L20 L30 Kryss Albatros L20 L30 Kryss W VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Albatros L20 L30 VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Albatros L20 L30 Kryss Albatros L20 L30 Kryss W Albatros L20 Kryss 230 V: Art. nr. 14610 Albatros L20 Kryss V: Art. nr. 14611 Albatros L20 Kryss

Detaljer

DIMENSJONERING. av kabler og vern

DIMENSJONERING. av kabler og vern DIMENSJONERING av kabler og vern KABEL-ISOLASJON Når en kabel blir overbelastet, er det isolasjonen som er det svake punktet. Isolasjonen rundt en elektrisk kabel skal vare i 30 til 50 år. For at en kabel

Detaljer

Flexit SL4 R Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner

Flexit SL4 R Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner Flexit SL4 R Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner Energieffektivt Ny automatikk Mulighet for oppkobling mot SD-anlegg Enkel innregulering Plasseringsvennlig Brukervennlig F O R E T S U N T

Detaljer

CBE. Sirkulær tilluftsventil med enveis spredning

CBE. Sirkulær tilluftsventil med enveis spredning Sirkulær tilluftsventil med enveis spredning Hurtigfakta 1-veis spredningsbilde, dreibar Korte kastelengder Enkel montasje Benyttes med anslutningskammer ALS Rensbar Egner seg for hulldekke Leveres i alternative

Detaljer

21.08.2014 Ver. 2 RD/KMB 208554. Villavent -anlegg. Planlegging, montasje, bruk og vedlikehold

21.08.2014 Ver. 2 RD/KMB 208554. Villavent -anlegg. Planlegging, montasje, bruk og vedlikehold 21.08.2014 Ver. 2 RD/KMB 208554 Villavent -anlegg Planlegging, montasje, bruk og vedlikehold Innholdsfortegnelse side Introduksjon... 3 Generelt... 3 Energieffektivitet... 3 Montasje... 5 Plassering/adkomst

Detaljer

Swegon CASA W100. Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA W100. Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON Swegon CASA W1 Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler, for eneboliger, leiligheter og fritidsboliger under 2 m².også egnet for renoveringsobjekter.

Detaljer

Denne brukerhåndboken beskriver installering, igangsetting og vedlikehold av GSM-repeaterne GSM-305, GSM-505 og GSM-1205.

Denne brukerhåndboken beskriver installering, igangsetting og vedlikehold av GSM-repeaterne GSM-305, GSM-505 og GSM-1205. Forord Denne brukerhåndboken beskriver installering, igangsetting og vedlikehold av GSM-repeaterne GSM-305, GSM-505 og GSM-1205. Les denne brukerhåndboken nøye før du installerer og vedlikeholder repeatere.

Detaljer

Swegon CASA W100 EC, versjon B

Swegon CASA W100 EC, versjon B Swegon CASA W100 EC, versjon B Anvisninger for montering, drift og vedlikehold W100B_f_NO-m Innhold Anvisninger for montering, drift og vedlikehold 1. Viktig informasjon... 3 2. Hurtigveiledning... 4 2.1

Detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer . TPW899 Takk for at du valgte dette Ytora produkt. Vennligst les bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk, for på den måten å gjøre deg kjent med funksjonene og de forskjellige modus for bruk.

Detaljer

KAC - luftkjølte aggregat

KAC - luftkjølte aggregat KAC - luftkjølte aggregat Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23 37 93 00 Tlf.: 55

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser 14.472 - side 1 av 5 Håndbok 14.4 Løsmasser, fjell og steinmaterialer 14.47 Skjærstyrke 14.472 Enkelt trykkforsøk Versjon mars 2005. Prosess: erstatter versjon juli 1997 Omfang Enkelt trykkforsøk utføres

Detaljer

Kapittel 13. Miljø og helse

Kapittel 13. Miljø og helse Kapittel 13. Miljø og helse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.02.2012 Kapittel 13. Miljø og helse Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser om luftkvalitet, termisk inneklima, strålingsmiljø,

Detaljer

1. Innledning. 2. Hovedresultater

1. Innledning. 2. Hovedresultater 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren fram mot 2024. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09 Komfort KB 30/3 Funksjon - Drift og Vedlikehold NRF nr. 8200021 www.ctc.no CE 299701 Sept. - 09 AMA KOMFORT VILLAKJELE 14-28 kw STIKKORDSLISTE AMA KB 30/3 Anslutninger Side 3 Ekspansjonskaret 4 Elektrisk

Detaljer

Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger

Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger Helge Venås Flægstad Master i energi og miljø Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Eilif Hugo Hansen, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD, størrelse 04-80

Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD, størrelse 04-80 NO.GOLDSK.06025 Drifts- og VEDLIKEHOLDSNVISNING GOLD, størrelse 04-80 Fra og med programversjon 3.00 Med forbehold om endringer. www.swegon.com NO.GOLDSK.06025 Innhold GENERELT... 3. Bruksområde...3.2

Detaljer

110674N-08 2015-02. Spirit UNI 4. Monteringsveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk

110674N-08 2015-02. Spirit UNI 4. Monteringsveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk 110674N-08 2015-02 Spirit UNI 4 Monteringsveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk Innhold 1 Planlegging og forberedende arbeid 4 1.1 Snekker / montør 4 1.2 Rørlegger (om anlegget har vannbatteri)

Detaljer

Kommunenes Hus - Oslo. Inneklima. Partikkeltellinger 2012

Kommunenes Hus - Oslo. Inneklima. Partikkeltellinger 2012 Kommunenes Hus - Oslo Inneklima Partikkeltellinger 2012 Morten Kjelsaas Oslo desember 2012 1: Bakgrunn: Det har vært en del klager på innemiljøet av generell art. Kommunenes Hus ville derfor få undersøkt

Detaljer

Grunnleggende brukerveiledning

Grunnleggende brukerveiledning Grunnleggende brukerveiledning for Akershus fylkeskommunes statistikkverktøy http://statistikk.akershus-fk.no Utarbeidet av Cathrine Bergjordet, analysestaben, AFK Sist oppdatert 31/8 2012 Finne riktig

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning

Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning

Detaljer

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no www.klimawebsiden.no Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23

Detaljer

Evaluering av forsøksordning med trafikklederlos ved Kvitsøy trafikksentral (VTS)

Evaluering av forsøksordning med trafikklederlos ved Kvitsøy trafikksentral (VTS) Forfattere: Viggo Jean-Hansen, Fridulv Sagberg Thomas Hoff og Sarah Marie Brotnov Oslo 2005, 31 sider Sammendrag: Evaluering av forsøksordning med trafikklederlos ved Kvitsøy trafikksentral (VTS) Problemstilling

Detaljer

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Side: 1 av 8 Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Den varige uføreytelsen i folketrygden er vedtatt endret fra 2015. Den nye ytelsen («uføretrygd») er på alle måter forskjellig fra dagens

Detaljer

Flexit. sentralstøvsuger. Monteres enkelt i nye og i eksisterende boliger. Gir renere luft og renere gulv. Blåser det skadelige finstøvet ut av huset

Flexit. sentralstøvsuger. Monteres enkelt i nye og i eksisterende boliger. Gir renere luft og renere gulv. Blåser det skadelige finstøvet ut av huset Flexit NY MODELL m/radiofjernstyring! sentralstøvsuger Monteres enkelt i nye og i eksisterende boliger Gir renere luft og renere gulv Blåser det skadelige finstøvet ut av huset F O R E T S U N T I N N

Detaljer

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side 1 av 5 Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Oppgave 1 Løs ulikheten x + 6 5 x + 2 Strategien er å

Detaljer

Montering i FR-stativ

Montering i FR-stativ Montering i FR-stativ VEILEDNING IV5004-N Utgave D Side 1 av 6 Innhold 1. Generelt... 1 2. Materiell... 1 3. Innledning... 1 4. Montering av deler og utstyr... 2 5. Føringsveier for kabel... 4 6. Organisering

Detaljer