GUVERNØRENS MÅNEDSBREV Distriktsguvernør Fritz Huitfeldt Distrikt 2310

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GUVERNØRENS MÅNEDSBREV Distriktsguvernør Fritz Huitfeldt Distrikt 2310 www.rotary.no/d2310"

Transkript

1 GUVERNØRENS MÅNEDSBREV Distriktsguvernør Fritz Huitfeldt Distrikt Nr 10: september 03 Årgang Index: Side 1: Intervju med Guvernøren Side 3: Status Poliokampanjen Side 3: Distriktskonferansen på Gol kommende helg Side 4: Fremmøtestatistikken Side 5: Lå månedsbrevet bli en åpen idebank! Side 5: Distriktsinfo Guvernøren ved inngangen til et nytt Rotary-år: Styrk Rotary-familien gi plass for fornyelse I dette intervjuet med den nye guvernøren, Fritz Huitfeldt, kommer han ikke på hva som er hans program for året vi har gått inn i. Dette vil bli presentert på distriktskonferansen og gjennom besøk i klubbene. Han har en målsetting om at medlemstallet skal holde seg oppe gjennom den fornyelse og foryngelse som enhver organisasjon streber etter. Klubbene er det viktigste, jeg vil at de skal ha en friere og mer selvstendig plass i organisasjonen, sier guvernøren i Distrikt Hvorfor tok du på deg den utfordringen det er å være D 2310s guvernør? - Jeg ser på vervet som en stor og interessant utfordring. Det gjelder også jeg tillater meg å trekke frem dette poenget at jeg er den første guvernør på en del år som bekler vervet mens jeg ennå er i fullt arbeid. Er det vanskelig å kombinere med ditt sivile yrke og det daglige arbeid? - Jeg har fortsatt en del politiske verv som legger beslag på tiden. I tillegg er mitt daglige arbeid i OBOS i Oslo til tider ganske krevende med oppgaver og møter ut over vanlig arbeidstid. Det krever derfor ganske omfattende planlegging for å få kabalen til å gå opp. Men akkurat dette kan jeg jo en god del om fra før som aktiv organisasjonsmann og med krevende politiske stillinger blant annet som byrådsleder i hovedstaden. Fortell litt om deg selv og din bakgrunn for Rotary-engasjementet ditt? - Jeg er jurist og har i tillegg befalsutdannelse og bakgrunn som operasjonsoffiser med kapteins grad i Forsvaret. Mesteparten av tiden i mitt sivile virke har jeg arbeidet med boligforvaltning og oppgaver knyttet til dette, både i Studentsamskipnaden i Oslo og i Oslo Bolig- og Sparelag, OBOS. Jeg hadde en far som også var rotarianer det har nok påvirket meg til å bli interessert i organisasjonen og det Rotary står for. Jeg har vært medlem i 16 år. Hva har du satt deg som mål for det kommende år - og hva er ditt motto? - Målet når det gjelder rekruttering og oppslutning, er at vi skal konsolidere stillingen og opprettholde det medlemstallet vi har i distrikt Men jeg skulle gjerne sett at vi kunne få til den foryngelsen mange snakker om, men som viser seg å være vanskelig å få til i praksis. Jeg er opptatt av at vi skal ta vare på de medlemmer vi har, forts. side 2

2 forts. fra side 1 og i utvidet mening ta vare på Rotary-familien som omfatter mer enn selve medlemmet. Vi må plassere oss godt i storsamfunnet, som en seriøs og anerkjent organisasjon som samfunnet verdsetter og respekterer. Hva vil du prioritere i arbeidet? Ser du spesielle svakheter i Rotarys organisasjon og måten vi arbeider på? - Prioritet nummer èn er foryngelse! Vi må knytte sterkere bånd mellom Rotary og Rotaract. Unge som er kommet inn i bevegelsen vil med sitt engasjement kunne bli viktig i rekrutteringsarbeidet i årene fremover. Prioritet nummer to er knyttet til rotasjonen. Vi erfarer på enkelte områder at det faste opplegg med rotasjon hvert år, kan skape problemer fordi vi mister kontinuiteten som er avgjørende for å lykkes i arbeidet med å nå konkrete, synlige resultater. De er nemlig også viktige, hvis vi skal fremstå som en attraktiv organisasjon for yngre, yrkesaktive og travle mennesker. Her er det visse formaliteter vi bør se nærmere på. Hva vil du spesielt fremheve overfor klubbene i distriktet og arbeidet som skal drives i året som kommer? - Klubbene er Rotary! Og det er i klubbene som er medlemmer i Rotary International. Det er der aktiviteten skal utfolde seg, det er der kompetansen bygges opp, det er der man kjenner hva som er viktig for at den lokale basis for rekruttering og stabilt medlemskap skal fungere godt. Jeg er derfor opptatt av at den enkelte klubb skal ha en fri stilling en selvstendig plass i vårt fellesskap, som kan arbeide ut fra lokale forhold. Hva vil skje med hensyn til forberedelse til det store jubileet vi skal feire i det blir jo et spesielt år med andre store jubileer her i landet? - Dette er oppgaven min etterfølger Sigurd Friis, påtroppende guvernør for året , vil sette sitt preg på. Tankene og ideene begynner nok å melde seg rundt i klubbene. Men alvor blir det først når vi kommer ett år frem i tid. Tror du vi kan sette vårt preg på samfunnet - iallfall lokalt slik at vi kan få frem det samfunnsnyttige arbeidet Rotary driver? Og - i så fall - hva er det vi spesielt skal sette søkelyset på? - Vi har satt vårt preg på samfunnet både internasjonalt og lokalt. Blant de prosjekter som skal opp, vil jeg spesielt nevne Nourish the Children, som tidligere guvernør Arne Pran skal lede. Dette skal være Distrikt 2310s gave til Rotary International i jubileumsåret. I det løpende Rotary-arbeid tror jeg på lokale prosjekter og oppgaver ut mot samfunnet, som kan markere oss på en positiv måte. I Oslo kan det utvilsomt være aktuelt å samarbeide mellom klubbene om større ting som kan få en tilstrekkelig sterk profil til å nå ut i kampen om oppmerksomhet. I mindre klubber og lokalsamfunn er det kanskje lettere å gjøre noe som synes. Jeg legger stor vekt på at vi skal bli mer synlige. Men i så henseende kjemper vi på en arena der vi er mange. Og det er ikke lett. Jeg minner om at lokalavisene er viktige budbringere det være seg i Oslo og i andre deler av distriktet. Fornyelse og rekruttering går igjen i svære mange sammenhenger når vi snakker om det frivillige arbeidet som drives i samfunnet. Hva skal vi gjøre for å sikre en god basis for Rotarys arbeid i de neste decennier? -Vi må fortelle hva vi står for! Og ikke minst hva vi gjør internasjonalt gjennom alle de prosjektene RI har. I tillegg kommer også de prosjektene som våre klubber drifter. Det er i Latvia, Litauen og i lokalmiljøet. Er det andre ting du vil komme med synspunkter på? - Gjør Rotary enkelt la oss ikke bli for byråkratiske. Husk samholdet og Rotary-familien, avslutter Fritz Huitfeldt. 2

3 Polio Plus går etter planen - kredit til Rotary Verden mangler nå bare 210 millioner dollar på å utrydde polio helt. Dette går frem av en større reportasje i avisen Vårt Land, som har intervjuet utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson. Det er en kjempeviktig kampanje, sier utviklingsministeren i artikkelen hvor Rotary får hederlig omtale som bidragsyter. Norge har gitt ti prosent av beløpet som gjenstår, forteller statsråden, som opplyser at det mobiliseres både blant vestlige regjeringer og private fond for å komme i mål i Man hun har stor tro på at målet skal nås. Det ville i så fall være en fin gave til Rotary International i jubileumsåret i svært mange rotarianeres øyne sikkert den beste gave de kunne tenke seg med det engasjement som er lagt for dagen i denne kampanje-sammenhengen. Selv om polio er blitt kraftig redusert de siste årene, er situasjonen fortsatt kritisk i mange deler av verden. En epidemi i Nord-India gjorde at antall nye tilfeller i 2002 ble firedoblet sammenlignet med året før. Også i Nigeria har det vært et urovekkende tilbakefall. Polioepidemien der har også spredd seg til nabolandene Togo og Burkina Faso millioner dollar er ikke mye penger i internasjonal sammenheng, sier utviklingsminister Frafjord Johnson. Det må kunne gå an å stable dem på beina. Antall nye poliotilfeller ble redusert fra i 1988 til bare 483 i Distriktskonferansen på Gol kommende helg Verden mangler nå bare 210 millioner dollar på å utrydde polio helt. Dette går frem av en større reportasje i avisen Vårt Land, som har intervjuet utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson. Det er en kjempeviktig kampanje, sier utviklingsministeren i artikkelen hvor Rotary får hederlig omtale som bidragsyter. Norge har gitt ti prosent av beløpet som gjenstår, forteller statsråden, som opplyser at det mobiliseres både blant vestlige regjeringer og private fond for å komme i mål i Man hun har stor tro på at målet skal nås. Det ville i så fall være en fin gave til Rotary International i jubileumsåret i svært mange rotarianeres øyne sikkert den beste gave de kunne tenke seg med det engasjement som er lagt for dagen i denne kampanje-sammenhengen. Selv om polio er blitt kraftig redusert de siste årene, er situasjonen fortsatt kritisk i mange deler av verden. En epidemi i Nord-India gjorde at antall nye tilfeller i 2002 ble firedoblet sammenlignet med året før. Også i Nigeria har det vært et urovekkende tilbakefall. Polioepidemien der har også spredd seg til nabolandene Togo og Burkina Faso millioner dollar er ikke mye penger i internasjonal sammenheng, sier utviklingsminister Frafjord Johnson. Det må kunne gå an å stable dem på beina. Antall nye poliotilfeller ble redusert fra i 1988 til bare 483 i

4 Fremmøtestatistikk FREMMØTESTATISTIKK AUGUST 2003 Ajourført pr Klubb % Rang Akk. rang Klubb % Rang Akk. rang Akersborg 0,0 0,0 Kongsberg Syd 64, ,7 22 Asker 0,0 15,0 52 Konnerud 35, ,5 45 Athenæum 54, ,5 24 Lier 77,0 3 38,5 33 Bekkelaget 50, ,3 25 Lier Øst 45, ,8 34 Bekkestua 0,0 11,8 54 Lysaker 48, ,4 35 Bryn 66, ,4 14 Majorstuen 43, ,9 36 Bærum 0,0 7,9 55 Maridalen 63, ,5 18 Bærum Vest 55, ,1 38 Mjøndalen 69, ,4 12 Bærums Verk 55, ,1 30 Modum 0,0 22,5 49 Drammen 59, ,0 26 Nesbru 63, ,7 41 Drammen St. Hallv. 0,0 0,0 Nesbyen 68, ,1 4 Drammen Syd 59, ,5 43 Nordberg 0,0 0,0 Drammen Vest 70, ,6 3 Nordstrand 54, ,0 31 Eiksmarka 49, ,0 42 Oslo 45, ,5 40 Ekeberg 59, ,5 29 Oslo St. Hallvard 42, ,0 47 Furuset 0,0 0,0 Oslofjord 50, ,5 16 Geilo 64, ,9 10 Raukvin 51, ,7 28 Gimle 0,0 18,4 51 Ringerike 0,0 0,0 Gol 73,0 5 59,5 11 Rollag og Flesberg 55, ,5 23 Grorud 57, ,0 21 Røa 71,0 9 35,5 37 Groruddalen 65, ,5 16 Røyken 41, ,2 39 Hokksund 60, ,0 19 Sandvika 73,0 5 53,5 15 Holmenkollen 76,0 4 70,0 2 Sigdal 95,0 1 80,0 1 Holmlia 48, ,8 32 Skaugum 54, ,0 46 Hovin 73,0 5 64,0 5 Skøyen 0,0 22,8 48 Hurum 73,0 5 64,0 5 Stovner 63, ,8 8 Hønefoss 64, ,7 7 Uranienborg 87,8 2 43,9 27 Hønefoss Øst 0,0 14,6 53 Vestheim 46, ,5 43 Kolsås 61, ,3 20 Østensjø 37, ,8 50 Kongsberg 55, ,2 9 Ål 65, ,0 13 Gjennomsnitt av 60 klubber: 38,8 0 = statistikk mangler 4

5 Sow the seeds of love Distriktsguvernør , Fritz Huitfeldt: E-post: Distriktsguvernør , Sigurd Friis: E-post: DISTRIKT 2310 Distriktsguvernør Fritz Huitfeldt Guvernøradresse: Olav Nygards veg 184, 0688 Oslo Tlf. p.: Mobil: Fax.: E-post: Distriktssekretær: Kjell Nordhagen Skovveien 13, 0257 Oslo Tlf. p.: Mobil: E-post: Distriktskasserer: Gry Wigre Bryn Rotaryklubb Martin Linges vei 23, 2010 Strømmen Tlf. p.: Tlf. a.: Mobil: E-post: Distriktskoordinator: Dag Eidsæther Østmarkveien 124, 0687 Oslo Tlf. p.: Tlf. a.: Mobil: E-post: Distrikts IT-koordinator: Peter Hagerup Vestheim Rotaryklubb Linstowgate 4-3, 0166 Oslo Mobil: E-post: Guvernørens Månedsbrev Redaktør Gunnar Stavseth Oslo Rotaryklubb Rytterfaret 27, 1362 Hosle Tlf. p.: Mobil: E-Post: La Månedsbrevet bli en åpen idèbank! Redaktøren har flere ambisjoner med Månesbrevet kommende år. En av dem er som det allerede er orientert om til klubbene at dette skriftlige bindeleddet mellom ledelsen i distriktsorganisasjonen og klubbene skal bli en åpen idebank. Reaksjonen både håper og venter at klubbene vil bli aktive og nyttige samarbeids-partnere med hensyn til å bringe frem gode ideer og nyttige tips til videreformidling til andre deler av Distrikt Svært vellykkede møter, temaer for foredrag og impulser til arbeidet i den enkelte klubb kan med fordel deles med andre klubber. La derfor spaltene i kommende Månedsbrev inneholde innslag av gode og nyttige erfaringer som man ønsker å dele med de øvrige klubber. Med 60 i tallet i hele distriktet skulle det være mye å ta av. Ideer både til de vanlige medlemsmøtene og til prosjekter i lokalmiljøet vil være slike nyttige innspill. Det samme gjelder erfaringer med hvordan klubbene lokalt har fått markedsført seg overfor samfunnet det være seg gjennom lokale medier eller på annen måte. Epostadresse og postadresse finnes på siste side av Månedsbrevet. Merk: På Distriktets hjemmeside kan du lese mer om status for Poliokampanjen, også internasjonalt: Adresse: 5

ÅRSBERETNING 2012-2013

ÅRSBERETNING 2012-2013 ÅRSBERETNING 2012-2013 Fra International Assembly 2012 Carl Falck vår eldste Rotarianer(106år) sammen med pres. Kent Plavnik Oslo RK og DGE Marianne. Deltagere på Handicamp juli/aug. 2012 PEACE Through

Detaljer

2013/14 HÅNDBOK DISTRIKT 2310

2013/14 HÅNDBOK DISTRIKT 2310 2013/14 HÅNDBOK DISTRIKT 2310 Håndbok betegner en bok som inneholder grunnleggende eller sentrale fakta om et emne eller et fag, og som gjerne er organisert slik at den egner seg som en oppslagsbok, en

Detaljer

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 2 Innhold 1. Verdenspresidenten... 5 2. Distriktsguvernørens årsrapport... 5 3. Distriktsorganisasjonen... 12 4. Rapporter fra AG-er... 13 4.1 Sogn og Fjordane...

Detaljer

Lions Clubs International presidenttema 2014-2015. president. Joe Preston. LION Nr 1 2014-15 19

Lions Clubs International presidenttema 2014-2015. president. Joe Preston. LION Nr 1 2014-15 19 Lions Clubs International presidenttema 2014-2015 president Joe Preston LION Nr 1 2014-15 19 Ordet pride har to betydninger på engelsk. den ene kan oversettes til norsk med gruppe eller flokk, som i en

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue)

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) I FNs Barnekonvensjon, heter det under artikkel 23 bl.a. at barn med funksjonshemming har rett til et fullverdig og anstendig liv. Hva som menes med dette er nærmere redegjort

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Rotary Vest. Månedsbrev for Distrikt 2250 desember 2009

Rotary Vest. Månedsbrev for Distrikt 2250 desember 2009 Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 desember 2009 DG Ove Sembsmoen 2009-10 Dette nr inneholder bl.a. Månedens tema for RI Familiemåned God Jul! Guvernøren har ordet Familien - hilsen fra John Kenny

Detaljer

Guvernørens kvartalsbrev

Guvernørens kvartalsbrev Guvernørens kvartalsbrev DG Svein Aanestad Distrikt 2290 19. juni 2007 Sommeren har bredt sin varme utover landet, og som faste programinnslag blir det i disse dager arrangert sommeravslutninger i distriktets

Detaljer

VEILEDER I MEDIEkontakt

VEILEDER I MEDIEkontakt VEILEDER I MEDIEkontakt for bedrifter i det offentlige markedet Å gjøre de usynlige tjenestene synlige VEILEDER I MEDIEkontakt for bedrifter i det offentlige markedet februar 2008 Innledning Denne veilederen

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 2007, D 2290

ÅRSBERETNING 2006 2007, D 2290 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Svein Aanestad, Distriktsguvernør 2006 2007 ÅRSBERETNING 2006 2007, D 2290 RI President William B. Boyds tema for rotaryåret 2006 2007 Rotary International D - 2290 ÅRSBERETNING

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

VEILEDER I MEDIEkontakt

VEILEDER I MEDIEkontakt VEILEDER I MEDIEkontakt for mindre og mellomstore energibedrifter Synlig for et bedre omdømme VEILEDER I MEDIEkontakt for mindre og mellomstore energibedrifter februar 2008 innledning Denne veilederen

Detaljer

Arbeidsbok. NY GIV i Y s Men !"# $%&# '"$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst

Arbeidsbok. NY GIV i Y s Men !# $%&# '$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst Arbeidsbok NY GIV i Y s Men!"# $%&# '"$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst Innholdsfortegnelse Strategi, mål og tiltak for 2011 2013... 3 Hvordan nå målene?... 4 Å være leder i Y

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Klart for ny sommerleir

Klart for ny sommerleir LØVENYTT Nr. 4 April 2015 18. årgang Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Klart for ny sommerleir Tilbakeslag og lyspunkter DGs månedsbrev Side 2 Om bare to måneder skal 18 jenter og

Detaljer

Metoderapport for Makta over barna

Metoderapport for Makta over barna Metoderapport for Makta over barna Journalist: Arild Færaas, (Fotograf: Rune Folkedal og Tore Sandberg, tegner: Karl Gundersen, grafikk: Jan Rasmussen, nyhetsleder/coacher Karianne Braathen) MAKTA OVER

Detaljer

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid Kristin Lorentzen «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2003 ISBN 82-995576-3-1 ISSN 1503-4380 Det

Detaljer

Også i 2009 inviterer vi til FO Buskerud - seminaret. Denne gang med fokus på sosialfagets status.

Også i 2009 inviterer vi til FO Buskerud - seminaret. Denne gang med fokus på sosialfagets status. Buskstikka INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR.2-2008 Bli med på FO Buskerud seminaret TYRIFJORD HOTELL, 6.-7. MARS 2009 Også i 2009 inviterer vi til FO Buskerud - seminaret. Denne gang med fokus på sosialfagets

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Årsrapport Ressurssentrene for ungdom

Årsrapport Ressurssentrene for ungdom Årsrapport Ressurssentrene for ungdom 2 Side 1: Forord Side 2: Aktiviteter Side 4: Utfordringer i Oslos ungdomsmiljø Side 6: 2011 i korte trekk Side 9: Møteplass for ungdom Side 10: Leksehjelp Side 16:

Detaljer

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014 Tlf. 51 62 49 28 Mob. 91 36 07 17 odd.rage@lyse.net albert.moe@lyse.net jhl@hotel-epress.no Til tjeneste 2013 2014 Månedsbrev nr. 1 JULI 2013 egfriest@kleppnett.no plillesand@gmail.com 90 63 28 30 jarl.sie1@lyse.net

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

N Y H E T S B R E V 3

N Y H E T S B R E V 3 JA TIL L I N D R E N D E ENHET OG O M S O R G FOR BARN. N Y H E T S B R E V 3 DESEMBER 2010 ÅRGANG NR 1. NR 3 Den flotte logoen vår! Ord som sier mye om livet. KJÆRE M E D L E M M E R OG S T Ø T T E S

Detaljer