GUVERNØRENS MÅNEDSBREV Distriktsguvernør Fritz Huitfeldt Distrikt 2310

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GUVERNØRENS MÅNEDSBREV Distriktsguvernør Fritz Huitfeldt Distrikt 2310 www.rotary.no/d2310"

Transkript

1 GUVERNØRENS MÅNEDSBREV Distriktsguvernør Fritz Huitfeldt Distrikt Nr 4: januar 2004 Årgang Index: Side 1: Guvernøren har ordet Side 2: Distriktsguvernør for året 2006/2007 forslag fra klubbene imøtesees Side 2: Friendship without borders Akersborg RK med stort prosjekt i Makedonia Side 3: Bekkestua RK delte ut yrkespris for 3. gang Side 3: Skepsis til USA kan gi ny polio-epidemi Side 4: Guvernørbesøk i distriktets klubber i 2004 Side 5: Fremmøtestatistikk for nov. og des Side 6: Dollarkursen for innbetalinger til RI Side 6: En utstrakt hånd - til Frelsesarmeen Guvernøren har ordet Vel overstått til dere alle! Ja, nu er sneen kommet. Vårt distrikt ligger hvitt og innbydende. Men det er også utfordrende for en guvernør som stadig er på farten med Forden sin på besøk til klubbene. Klubb-besøkene er lærerike også for en guvernør som stadig blir utfordret, særlig når det gjelder spørsmålet: "Hva er Rotary"? Dette er noe vi guvernører naturligvis også har drøftet oss i mellom og de tanker jeg har gjort meg, blir tatt opp i mine besøk. Mitt svar på dette grunnleggende spørsmålet er klart: "Back to Basic"! Det vil si tilbake til grunnidèen i Rotary, men samtidig må vi være åpne for forandringer og tilpasse oss den tiden vi lever i. Alle klubber har sitt miljø hvor de legger vekt på forskjellige elementer. Det er klubbenes fortrinn, som medlemmer av Rotary International, at de i så måte har en sterk grad av selvbestemmelse i måten de drifter sin klubb på. Dette ble vel også forsterket under den forrige verdenspresident, Bhichai Rattakul, som sa "Bottom up". Forutsetningen er imidlertid at man holder seg til grunnideene i det regelverk vi har, men hvor styret i den enkelte klubb kan "Bend the rules", det vil si bruke regelverket på en fornuftig måte. Noen hevder at Rotary er en humanitær organisasjon og i enkelte numre av "The Rotarian" kan det kanskje synes slik. Jeg har ikke det synet, og det deler jeg med de øvrige norske guvernører. Men Rotary utfører også humanitært arbeid - både lokalt og i fjerne strøk - i tillegg til alt det øvrige klubbene er opptatt av. Det er opp til hver enkelt klubb hva de vil legge vekt på. Guvernør eller distriktsråd kan i liten grad pålegge klubbene oppgaver, men henstille og legge føringer. Vi ønsker naturligvis å bidra også med informasjon og veiledning ut fra de signaler vi får fra RI og verdenspresidenten. Rekruttering er et viktig tema som ikke kan understrekes sterkt nok. Ikke det at vi ikke skal ta vare på alle våre medlemmer, yrkesaktive som pensjonister, men fornyelse og nye tanker er nødvendig for å ha et levende og kraftfullt Rotary. At kvinner er på sterk fremmarsj er en styrke for vår organisasjon, ikke minst for klubbene. For de klubber som er på heng; gjør noe med det! Ikke bare si at dere trenger mer tid. Det er nu det må gjøres! Det er opp til dere å være med på denne prosessen. Det å være rotarianer innebærer også en forpliktelse for hver og en av oss, nemlig å ta aktivt del i klubbens liv, delta i tjenestene, i komiteene og samtidig være en god støtte for hverandre. Ta vare på Rotary-familien - og husk vårt motto "Service above self". 1

2 Distriktsguvernør for året 2006/ forslag fra klubbene imøtesees barn dør hver dag av underernæring, det vil si ett barn hvert 6. sekund. Langsiktige Det skal velges distriktsguvernør for D 2310 for Rotaryåret 2006/2007, og distriktets klubber oppfordres med dette til å foreslå kandidater. Guvernørjobben er viktig og krevende. Men den er også svært givende og interessant. Guvernøren gjennomgår en omfattende opplæring før tiltredelse - med seminarer i inn- og utland, med én uke på den såkalte Guvernørskolen i Anaheim, California, og med deltagelse i årets internasjonale Convention. På alle disse arrangementer deltar også ledsager. I løpet av sitt tjenesteår skal guvernøren besøke alle Distriktets 60 klubber. Dette gir en enestående anledning til å knytte kontakter med rotarianere i hele distriktet. Guvernøren må være en utadvendt mann eller kvinne med organisatoriske evner, med god fysikk og godt humør, med evne til å uttrykke seg klart muntlig og skriftlig og med gode kontaktskapende evner. Det er et stort aktivum for en klubb å ha en guvernør i sin midte. Det bringer klubben i nærkontakt med Distriktet og med Rotary International. Guvernørens klubb blir normalt tildelt ansvaret for årets Distriktskonferanse. Valgkomiteens leder ber om at distriktets klubber benytter anledningen, og sender sine forslag til DG Fritz Huitfeldt, e-post: eller til valgkomiteens formann PDG Lars Bucher- Johannessen (tlf snarest mulig og senest innen 1. april Friendship without borders - Akersborg RK med stort prosjekt i Makedonia Som et ledd i motto Lend a hand har Akersborg Rotary Klubb innledet et samarbeid med Treider Privatskole om et prosjekt som har fått navnet Friendship without Borders. - Prosjektet går ut på å arrangere en ungdomsleir i Makedonia i august i år der ungdommer fra Treider og Ungdommens Røde Kors deltar sammen med ungdom fra Kosovo med både serbisk og albansk opprinnelse, forteller klubbens president, Grete Horntvedt. Ungdomsleirens hovedmål er å dempe motsetningene mellom befolkningsgruppene som er oppstått gjennom en langvarig konflikt som fremdeles sitter meget dypt i befolkningen. De norske ungdommene fungerer som brobyggere på ungdomsleieren der ungdommene gjennom rollespill og kommunikasjonsprosesser lærer hverandre å kjenne og stole på hverandre. - Treider Privatskole og Norges Røde Kors har gjennomført tilsvarende ungdomsleire siden 1997 og har gode erfaringer med opplegget. Ungdommene forplikter seg til å dele sine erfaringer med medelever og i Rotary-klubber etter ungdomsleiren, sier Grete Horntvedt. Ungdomsleiren finansieres gjennom en innsamlingsaksjon 22. og 23. mars med Kick off i Spikersuppa mandag 22. mars. Akersborg Rotary Klubb har forpliktet seg til å delta i innsamlingsaksjonen. Det påregnes innsamlet minimum kroner, som vil være klubbens egenandel i aksjonen. I 2003 var innsamlingsresultatet kroner. Akersborg Rotary Klubb har søkt Distrikt 2310 om fondsmidler til å støtte Friendship without Borders, slik at flere norske ungdommer kan delta i ungdomsleiren. Søknadsbeløpet er det samme som klubben selv skaffer kroner. 2

3 Bekkestua RK delte ut yrkespris for 3. gang Bekkestua Rotaryklubb har innstiftet et utmerket tiltak for å stimulere interessen for å ta yrkesutdannelse Yrkesprisen. Kort tid før jul ble prisen delt ut for 3. gang, denne gang til tømrerlærling Guy Belgau som arbeider i firma Haakon Thorbjørnsen AS. Prisen som er på kroner deles ut til en lærling i Bærum i samarbeid med Fagopplæringskontoret i kommunen. Den skal motivere ungdom til å satse på fagopplæring. Belgau er 22 år og har en læringskontrakt som avsluttes i Da prisvinneren takket for prisen, fortalte han at pengene skal brukes til å ta mesterbrev. Rune Lundgård fra Opplysningskontoret for tømrerfaget orienterte om dette kontorets virksomhet. Kontoret er privat og omfatter 57 lærebedrifter i Bærum. Til sammen har de 96 lærekontrakter. Fagopplæringen for tømrere er fire år i en bedrift eller to år i en bedrift og to år på skole. Når svenneprøven er bestått har eleven status som tømrer, og kan etter to år som fagarbeider ta mesterbrev. Styret i klubben er innstilt på å dele ut en ny pris til våren atter at de nye statuttene/mandatet er godkjent. Skepsis til USA kan gi ny polio-epidemi Fra IPDG Eivind Karlsen har vi fått tilsendt følgende, som vi synes er svært nyttig Rotaryinformasjon. Han har hentet dette fra Bergens Tidende. Det har vel ikke gått mange hus forbi hvilket engasjement Rotary har vist i kampanjen for å uttydde polio i verden, og få verden erklært poliofri i Rotarys jubileumsår, Den fryktede sykdommen polio, som nesten var utryddet på verdensplan, kan imidlertid bryte ut i en ny epidemi på grunn av den store mistroen mot USA i forbindelse med kampen mot terrorisme. I Nigeria verserer det rykter om at poliovaksinen er infisert med et stoff som gjør at vaksinerte barn blir infertile og USA beskyldes for å stå bak en plan som skal ha som formål å redusere befolkningen i verdens fattige og muslimske land. Disse ryktene har blitt så sterke at myndighetene i delstaten Kano i det nordlige Nigeria har satt en stopper for alle poliovaksinasjoner. Også andre steder i landet kommer mistroen til uttrykk. Kano er en av de delstatene som har innført den kontroversielle islamske sharia-loven. De antiamerikanske følelsene er merkbare og kobles sammen med Verdens helseorganisasjon WHO, og dermed også Rotary, som aktør i vaksinasjonskampanjen. Motstanden i Kano har nådd Nigerias nasjonalforsamling, der man har forsøkt å finne en løsning. Delstatene i Nigeria har imidlertid sterkt selvstyre, og sentralmaktens innflytelse er begrenset. Delstaten Kanos guvernør har forsvart stopp i vaksinasjonen og sagt at den er berettiget, inntil de lokale myndighetene har undersøkt påstanden om vaksinen. Det er også engstelse for at poliovaksinasjon kan spre AIDS, og at det dreier seg om et forsøk med uprøvd vaksine. Ifølge muslimske ledere førte et vaksineforsøk, som ble gjennomført av legemiddelfirmaet Pfizer i 1996, til at 11 barn døde og 200 ble hjerneskadet. Erstatningssøksmål er reist ved både nigerianske og amerikanske domstoler. Mellom 2001 og 2002 ble antall poliotilfeller i verden firedoblet, fra 483 til I 2003 har det vært et fall globalt, men en stigning i Nigeria med 217 nye tilfeller frem til oktober. Nigeria står for nesten halvparten av alle nye tilfeller. Verst er situasjonen i Kano og WHO frykter at Kano blir sentrum for en ny epidemi. Med den trusselen for øyet har WHO innledet en kampanje som går ut på å vaksinere 15 mill. barn i hele Vest-Afrika. Alle barn i Benin, Burkina Faso, Ghana, Niger og Togo skal vaksineres, og WHO sier at det skal bygges en «brannmur» rundt Nigeria, slik at en lokal epidemi ikke sprer seg til resten av verden. La oss håpe at norske myndigheter kan bidra til at myndighetene i Nigeria endrer holdning, og at Rotary fortsatt kan nå sitt mål. Å være pådriver til dette er en stor oppgave for vårt samarbeidsorgan NORFO. 3

4 Guvernør D Fritz Huitfeldt Guvernørbesøk i distriktets klubber i 2004 Klubb Møtedag Dato Møtetid Merkn. Uke 03 Akersborg Mandag Ekeberg Tirsdag Røa Mandag Furuset (Alna) Tirsdag Grorud Onsdag Konnerud Onsdag Hønefoss Torsdag AG og President samling Lørdag Presidenter kl Uke 04 Drammen St. Halvard Mandag Lier Mandag Oslofjord/Oslo St. Halvard Tirsdag Fellesmøte Uke 05 Bærum Mandag Modum Tirsdag Hurum Onsdag Uke 06 Nesbru Mandag Sandvika Onsdag Uranienborg Torsdag Bærums Verk Torsdag Uke 07 Nordstrand Mandag Ål og Geilo Onsdag Fellesmøte Lier øst Torsdag Uke 08 Bærum vest Mandag Groruddalen Tirsdag Vestheim Tirsdag Charterfest Drammen Vest Onsdag Uke 10 Gol og Nesbyen Mandag Fellesmøte Bekkelaget Tirsdag Uke 11 Raukvin Mandag Røyken Mandag Lysaker Torsdag Uke 12 Hovin Torsdag Uke 13 Mjøndalen og Hokksund Mandag Fellesmøte Uke 14 Sigdal Mandag

5 Fremmøtestatistikk November 2003 Desember

6 Lend a hand Distriktsguvernør , Fritz Huitfeldt: E-post: Distriktsguvernør , Sigurd Friis: E-post: DISTRIKT 2310 Distriktsguvernør Fritz Huitfeldt Østensjø Rotaryklubb Guvernøradresse: Olav Nygards veg 184, 0688 Oslo Tlf. p.: Mobil: Fax.: E-post: Distriktssekretær: Kjell Nordhagen Østensjø Rotaryklubb Skovveien 13, 0257 Oslo Tlf. p.: Mobil: E-post: Økonomiansv./kasserer: Arve Hoff - Gry Wigre Bryn Rotaryklubb Ole Messelts vei 106, 0676 Oslo Tlf. p.: Tlf. a.: Mobil: E-post: Distriktskoordinator: Dag Eidsæther Østensjø Rotaryklubb Østmarkveien 124, 0687 Oslo Tlf. p.: Tlf. a.: Mobil: E-post: Distrikts IT-koordinator: Peter Hagerup Vestheim Rotaryklubb Linstowgate 4-3, 0166 Oslo Mobil: E-post: Guvernørens Månedsbrev Redaktør Gunnar Stavseth Oslo Rotaryklubb Rytterfaret 27, 1362 Hosle Tlf. p.: Tlf. a.: Mobil: E-post: Dollarkursen for innbetalinger til RI På presidentsamlingen i januar ble det gitt uttrykk for ønske om at klubbene skulle holdes orientert om dollarkursen som Rotary International bruker for innbetalinger. Arve Hoff, kasserer i D 2310, opplyser til Månedsbrevet at RI har fastsatt kursen for innbetalinger i februar til 6,78 mot norske kroner. Det vil si at dette er omregningskursen. En utstrakt hånd - til Frelsesarmeen Under sin tradisjonelle julemiddag på Bristol Hotel i desember arrangerte Oslo Rotary Klubbs seremonikomite en utlodning til fordel for Frelsesarmeen i Oslo. Alle utlodningsgjenstandene ble gitt av klubbens medlemmer. Det kom inn over kroner. Et eksempel til etterfølgelse? Utvidet bruk av IT Det er i dag tre steder klubbene må logge seg på for å oppdatere data. Dette vil bli gjennomgått på PETS 13 mars. 1) Oppdatering av årbok kan skje her; Klubben må få tildelt brukernavn og passord av dico2310 eller av webmaster. 2) Henting av post skjer som tidligere fra NORFOs inngangsside. Klikk på et lite ikon formet som en konvolutt oppe til høyre; 3) Det er også mulig å stille inn klubbens e-postkasse slik at all inngående post blir videresendt til f. eks. styrets medlemmer. Dette gjør det lettere for klubben å hente e-post, og ordningen supplerer den gamle ordningen hvor man måtte stille inn f. eks Microsoft Outlook til å hente ned e-post. Dette gjøres her; Også her er det lagt ut en bruksanvisning på infosidene. Med den nye funksjonene for Medlemsnett for Årbok og Qmail har NORFO gitt klubbene et viktig hjelpemiddel til å hjelpe seg selv. Artikkel av Peter Hagerup 6

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV Distriktsguvernør Fritz Huitfeldt Distrikt 2310 www.rotary.no/d2310

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV Distriktsguvernør Fritz Huitfeldt Distrikt 2310 www.rotary.no/d2310 GUVERNØRENS MÅNEDSBREV Distriktsguvernør Fritz Huitfeldt Distrikt 2310 www.rotary.no/d2310 Nr 10: september 03 Årgang 2003-04 Index: Side 1: Intervju med Guvernøren Side 3: Status Poliokampanjen Side 3:

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012-2013

ÅRSBERETNING 2012-2013 ÅRSBERETNING 2012-2013 Fra International Assembly 2012 Carl Falck vår eldste Rotarianer(106år) sammen med pres. Kent Plavnik Oslo RK og DGE Marianne. Deltagere på Handicamp juli/aug. 2012 PEACE Through

Detaljer

2013/14 HÅNDBOK DISTRIKT 2310

2013/14 HÅNDBOK DISTRIKT 2310 2013/14 HÅNDBOK DISTRIKT 2310 Håndbok betegner en bok som inneholder grunnleggende eller sentrale fakta om et emne eller et fag, og som gjerne er organisert slik at den egner seg som en oppslagsbok, en

Detaljer

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 2 Innhold 1. Verdenspresidenten... 5 2. Distriktsguvernørens årsrapport... 5 3. Distriktsorganisasjonen... 12 4. Rapporter fra AG-er... 13 4.1 Sogn og Fjordane...

Detaljer

Guvernørens kvartalsbrev

Guvernørens kvartalsbrev Guvernørens kvartalsbrev DG Svein Aanestad Distrikt 2290 19. juni 2007 Sommeren har bredt sin varme utover landet, og som faste programinnslag blir det i disse dager arrangert sommeravslutninger i distriktets

Detaljer

Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 April 2009

Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 April 2009 1 Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 April 2009 DG Tor Leganger-Hansen 2008-09 Dette nr inneholder bl.a. TEMA: Rotary Foundation s. 8-9 Vellykket Intercitymøte Phf til Bjarte Hjelmeland Klimakrisen

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 2007, D 2290

ÅRSBERETNING 2006 2007, D 2290 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Svein Aanestad, Distriktsguvernør 2006 2007 ÅRSBERETNING 2006 2007, D 2290 RI President William B. Boyds tema for rotaryåret 2006 2007 Rotary International D - 2290 ÅRSBERETNING

Detaljer

HÅNDBOK MED LOVER/VEDTEKTER/INSTRUKSER FOR ROTARYÅRET: 2015-2016. PRESIDENT: Ivar Blaauw

HÅNDBOK MED LOVER/VEDTEKTER/INSTRUKSER FOR ROTARYÅRET: 2015-2016. PRESIDENT: Ivar Blaauw HÅNDBOK MED LOVER/VEDTEKTER/INSTRUKSER FOR ROTARYÅRET: 2015-2016 PRESIDENT: Ivar Blaauw HÅNDBOK FOR ÅLGÅRD ROTARY KLUBB Hensikten Bruken Oppdatering Rutiner Kontinuitet Arkivering Hensikten med boken er

Detaljer

Rotary Vest. Månedsbrev for Distrikt 2250 desember 2009

Rotary Vest. Månedsbrev for Distrikt 2250 desember 2009 Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 desember 2009 DG Ove Sembsmoen 2009-10 Dette nr inneholder bl.a. Månedens tema for RI Familiemåned God Jul! Guvernøren har ordet Familien - hilsen fra John Kenny

Detaljer

Rotary International Distrikt 2250 HÅNDBOK 2010-2011

Rotary International Distrikt 2250 HÅNDBOK 2010-2011 Rotary International Distrikt 2250 HÅNDBOK 2010-2011 1 INNHOLD 1. VERDENSPRESIDENTEN... 3 2. DISTRIKTSGUVERNØREN... 4 3. DISTRIKTETS MÅL OG VIRKEMIDLER... 6 LANGTIDSPLANEN... 6 MÅLSETTING OG VIRKEMIDLER

Detaljer

Presidenttreff. Lend a Hand med Humor og Humør! Nr. 6. Desember 2003. Presidenter og seks assisterende guvernører samles til

Presidenttreff. Lend a Hand med Humor og Humør! Nr. 6. Desember 2003. Presidenter og seks assisterende guvernører samles til SERVICE ABOVE SELF med innsending av formularet innen 1.april 2004. Arbeid med jubileumsprosjektet 2004-2005 er i gang i de fleste klubber, og varierer fra Konsert med Marinemusikken, "Sundåsen" i Stokke,

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL. Distrikt 2300 HÅNDBOK

ROTARY INTERNATIONAL. Distrikt 2300 HÅNDBOK ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2300 HÅNDBOK 2010-2011 Innhold 1. Guvernørens forord 2. RI - presidenten motto og logo 3. Rotary`s verdigrunnlag 4. Overordnede og konkrete målsettinger 5. Distriktets målsettinger

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2001 2002 GUVERNØR ANDERS SKIPENES

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2001 2002 GUVERNØR ANDERS SKIPENES ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2001 2002 GUVERNØR ANDERS SKIPENES INNHOLDSFORTEGNELSE I. Verdenspresidentens motto og føringer Side 1 II. Distriktets målsetninger for året

Detaljer

Rotary Vest. Månedsbrev for Distrikt 2250 desember 2010

Rotary Vest. Månedsbrev for Distrikt 2250 desember 2010 Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 desember 2010 DG Ulf Torkelsen Dette nr. inneholder bl.a. Guvernørens julehilsen Sognepresten ble æresmedlem 2 3 RYLA 2010 4 Roteract i d2250 5 Flerkulturell familiefest

Detaljer

KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL. Multippeldistrikt 104

KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL. Multippeldistrikt 104 KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL Multippeldistrikt 104 9. utgave 2006 2 FORORD Med dette foreligger 9.utgave av KLUBBHÅNDBOKEN. Et stort og omfattende arbeid er avsluttet. En slik bok vil naturligvis

Detaljer

månedsbrev Guvernørens IJulehilsen til En engel i Larvik Internett-hjelp til klubbene 50 år på Notodden og i Tvedestrand Prosjektarbeid bin-

månedsbrev Guvernørens IJulehilsen til En engel i Larvik Internett-hjelp til klubbene 50 år på Notodden og i Tvedestrand Prosjektarbeid bin- Guvernørens månedsbrev DESEMBER 2000 En engel i Larvik Internett-hjelp til klubbene 50 år på Notodden og i Tvedestrand Prosjektarbeid bin- Les om Agnes på side 5 Innvandrere inn Sandefjord Rk satser nytt.side

Detaljer

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014 Tlf. 51 62 49 28 Mob. 91 36 07 17 odd.rage@lyse.net albert.moe@lyse.net jhl@hotel-epress.no Til tjeneste 2013 2014 Månedsbrev nr. 1 JULI 2013 egfriest@kleppnett.no plillesand@gmail.com 90 63 28 30 jarl.sie1@lyse.net

Detaljer

Per A. Filseth Guvernør 2008-2009 - 1 -

Per A. Filseth Guvernør 2008-2009 - 1 - - 1 - Per A. Filseth Guvernør 2008-2009 Sammendrag Rotary er den ledende organisasjonen for samfunnsengasjerte ressurspersoner med ulik yrkesbakgrunn, som arbeider for å gagne andre! Det er søkt å bygge

Detaljer

Rotary International Distrikt 2290. Årsberetning og regnskap 2003-2004. Finn Otterstad Distriktsguvernør

Rotary International Distrikt 2290. Årsberetning og regnskap 2003-2004. Finn Otterstad Distriktsguvernør Rotary International Distrikt 2290 Årsberetning og regnskap 2003-2004 Finn Otterstad Distriktsguvernør President Rotary International Jonathan B. Majiyagbe er født i Lagos og har en omfattende praksis

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer 997 062 949 Guvernørens månedsbrev 2013-2014

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer 997 062 949 Guvernørens månedsbrev 2013-2014 Organisasjonsnummer 997 062 949 Guvernørens månedsbrev 2013-2014 Kjære rotarianere og venner av Rotary i! Elverum 01 08 2013 Guvernørens månedsbrev nr. 2/2013 1. August måneder måneden for medlemsutvikling

Detaljer

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN 1 MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN MÅNEDSBREVET BES DISTRIBUERT TIL ALLE ROTARIANERE! Et nytt år Det skjer hvert år. Så snart de siste julekakene er tørket ut, starter det nye året med ting som går

Detaljer

Time to Share 2007-2008

Time to Share 2007-2008 Rotary Magasinet Time to Share 2007-2008 RYLA- ROTARY YOUTH LEADERSHIP AWARD Distrikt 2290 Nr. 2 April 2008 Innhold Rylaseminar Leder Rapport fra rotaryklubbene: - Re - Kragerø - Porsgrunn - Brevik - Arendal

Detaljer

Rotary Vest. Bergen Sydvesten og skole for alle i Tanzania. Flotte 17. mai Sløyfer gir inntekter til Skole for alle!

Rotary Vest. Bergen Sydvesten og skole for alle i Tanzania. Flotte 17. mai Sløyfer gir inntekter til Skole for alle! Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 April 2010 DG Ove Sembsmoen 2009-10 Dette nr inneholder bl.a. Guvernøren har ordet 2 Bergen Sydvesten og skole for alle i Tanzania Les mer s. 3 Skole for alle i

Detaljer

Distriktsmøte 104H. 5. april 2014

Distriktsmøte 104H. 5. april 2014 Distriktsmøte 104H 5. april 2014 Lions Club Oslo-Maud ROMMEN SKOLE Karen Platous vei 31, Oslo Rommen Skole og Kultursenter er både et aktivitetssenter for elevene på skolen og en inkluderende møteplass

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Nr. 1-2 Årgang 38 Juli-August 2013

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Nr. 1-2 Årgang 38 Juli-August 2013 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Kjære Rotary-venner. Da er vi godt i gang med Rotaryåret 2013-2014. Styret har hatt to møter og lagt planer for inneværende år. Jeg føler at alle jobber godt og selvstendig

Detaljer

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Kjære Rotary venner. Nr. 1-2 Årgang 37 Juli August 2012

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Kjære Rotary venner. Nr. 1-2 Årgang 37 Juli August 2012 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Kjære Rotary venner. Et nytt Rotary år godt i gang og alle komiteene har hatt møter. Styret var samlet kveld til ide dugnad og agenda er staket ut en tid fremover. Målsettingen

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

ÅRSBERETNING D-2290 2004 2005

ÅRSBERETNING D-2290 2004 2005 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Nils-Petter Svanholm, Distriktsguvernør 2004 2005 ÅRSBERETNING D-2290 2004 2005 Distriktsguvernør Nils-Petter Svanholm Service Above Self Rotary International D - 2290

Detaljer