Søknad om inkludering av permanente pluggeoperasjoner på Huldrafeltet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om inkludering av permanente pluggeoperasjoner på Huldrafeltet"

Transkript

1 Søknad om inkludering av permanente pluggeoperasjoner på Huldrafeltet 1

2 Side 2 av 29 Tittel: Søknad om inkludering av permanente pluggeoperasjoner på Huldrafeltet Dokumentnr.: Kontraktsnr./prosjektnr.: Arkivnr.: AU-TPD DW MU Gradering: Åpen Distribusjon: Fritt Utgivelsesdato: Rev. dato: Rev. nr.: Eksemplar nr.: Forfattere / Kilder: Eivind Ølberg, Linda-Mari Aasbø Omhandler (fagområde/emneord): Utslippssøknad; PP&A, Huldra, Nordsjøen, produksjonsbrønn 30/2-A-4, A-5,A-6, A-8, A-9 og A-11, letebrønn 30/2-1 Ansvarlig for utgivelse: TPD D&W SSU ENV Myndighet til å godkjenne unntak: Iht. Regelverk Utarbeidet: Navn: Dato/Signatur: TPD D&W SSU ENV TPD D&W SSU ENV Eivind Ølberg Linda-Mari Aasbø Verifisert: Navn: Dato/Signatur: TPD D&W MU NOR, Supt D&W Ops Scarabeo 5 TPD D&W MU HPHT, Supt D&W Ops West Epsilon Arna Hugdahl Geir Aase Anbefalt: Navn: Dato/Signatur: TPD D&W SSU ENV, SSU leader TPD D&W MU HPHT, VP Ops Hilde Igeltjørn Per Brekke Foldøy Godkjent: Navn: Dato/Signatur: TPD D&W MU, SVP Ops Petter Leon Kostøl

3 Innledning Side 3 av 29 Statoil ASA ønsker med dette å søke aktiviteten PP&A (permanent plugging og forlating) på Huldrafeltet inn som en del av Veslefrikk og Huldra rammetillatelse. Dette gjelder for produksjonsbrønn 30/2-A-4, A-5,A-6, A-8, A-9 og A-11, samt letebrønn 30/2-1. En gjennomgang av planlagt kjemikalieforbruk og utslipp av disse i forbindelse med PP&A av seks produksjonsbrønner og en letebrønn, viser at dette i all hovedsak er grønne/plonor-produkter med mindre andel av gule produkter. Forutsatt at PP&A er inkludert som en aktivitet i rammetillatelsen for Veslefrikk og Huldra, vil denne rammetillatelsen dekke planlagt kjemikalieforbruk og utslipp. Det planlegges å sende oljebasert borevæske til land for videre håndtering for de seks produksjonsbrønnene. Seksjonene der det står vannbasert borevæske vurderes det å slippe dette til sjø ettersom alle kjemikaliene har gyldig HOCNF, og vil være dekket av eksisterende rammetillatelse på Veslefrikk og Huldra. I forbindelse med PP&A av letebrønn 30/2-1 vil det være risiko for utslipp av røde og svarte kjemikalier (kap. 4.6) dersom H 2 S-nivå i arbeidsatmosfæren overskrider 10 ppm. Den gamle borevæsken fra letebrønn 30/2-1 planlegges sendt til land for videre avfallsbehandling.

4 Side 4 av 29 Innhold 1 Omsøkt aktivitet Permanent tilbakeplugging av letebrønn 30/2-1, samt seks produksjonsbrønner på Huldrafeltet Ramme for aktiviteten Beskrivelse av feltet Lokasjon og beskrivelse av Huldrafeltet Biologiske ressurser Beskrivelse av pluggeoperasjonene Plugging av seks produksjonsbrønner på Huldra Plugging av letebrønn 30/2-1 på Huldra Utslipp til sjø av bore- og brønnkjemikalier Valg og evaluering av kjemikalier Kontroll, måling og rapportering av utslipp Forbruks- og utslippsmengder av bore- og brønnkjemikalier for produksjonsbrønner og letebrønn Valg av borevæskesystemer Gamle væskevolum fra produksjonsbrønnene på Huldrafeltet Gamle væskevolum fra letebrønn 30/2-1 på Huldrafeltet H 2 S-utvikling Sement-, beredskaps- og riggkjemikalier Planlagte utslipp til luft Generelt Utslipp ved kraftgenerering Miljøkonsekvenser ved utslipp til luft Avfallshåndtering Næringsavfall og farlig avfall Annet avfall Miljørisiko og beredskap Operasjonsspesifikke risikovurderinger Miljørisikoanalyse Beredskap Referanser Vedlegg Vedlegg A Beredskapskjemikalier Vedlegg B Gamle brønnvæskevolum... 27

5 Side 5 av 29 1 Omsøkt aktivitet 1.1 Permanent tilbakeplugging av letebrønn 30/2-1, samt seks produksjonsbrønner på Huldrafeltet Formålet med aktivitet fra rigg Scarabeo 5 er permanent tilbakeplugging av letebrønn 30/2-1. Tidligst oppstart for Scarabeo 5 på letebrønn 30/2-1 vil være 1. juli Formålet med aktivitet fra rigg West Epsilon er permanent tilbakeplugging av produksjonsbrønn 30/2-A-4, A-5,A-6, A-8, A-9 og A-11 på Huldrafeltet. Tidligst oppstart for West Epsilon vil være 1.juli I forkant av PP&A-operasjonene på produksjonsbrønnene vil det bli utført intervensjonsoperasjoner (vår ref. AU-DPN OW MF Oppdatering av rammetillatelse for Veslefrikk og Huldra, sendt ) fra Huldra plattform. Intervensjonsperasjonene er søkt inn og dekket av eksisterende rammetillatelse. Fjerning av konduktor vil utføres av et eget mobilt fartøy etter at de mobile riggene har utført selve PP&A-operasjonene på Huldrafeltet. Det søkes om forbruk av diesel for denne aktiviteten (ref. kap. 5). Felles for pluggeoperasjonene (produksjonsbrønner og letebrønn) planlegges utført i henhold til NORSOK D-010 [1] og Statoils styringssystem (ARIS), og inkluderer; installasjon av permanent primær og sekundær sementbarriere mot reservoar, trekking av fôringsrør, installasjon av grunnsatt sementplugg under havbunnen, fortrenging av brønnvæske til sjøvann over grunn plugg, trekking av lederør, som frittstående operasjon i etterkant av avsluttet operasjon. Omfang og utførelse av PP&A operasjonene vil bli beskrevet i aktivitetsprogram som utarbeides for brønnene. Aktivitetsprogrammet vil inkludere risikovurderinger og detaljerte operasjonsplaner for å sikre at operasjonene kan utføres med et akseptabelt risikonivå og at permanente barrierer etableres i samsvar med krav. Det omsøkes å inkludere aktiviteten permanent plugging og forlating for Huldrafeltet i eksisterende rammetillatelse for Veslefrikk og Huldra [2] for alle de omsøkte permanente pluggejobbene. 1.2 Ramme for aktiviteten Prinsipper for risikoreduksjon beskrives i 11 i rammeforskriften. Lovgivningen sier at skade eller fare for skade på mennesker, miljø eller materielle verdier skal forhindres eller begrenses i tråd med helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, herunder interne krav og akseptkriterier som er av betydning for å oppfylle krav i denne lovgivningen. Videre sier forskriften at utover dette nivået skal risikoen reduseres ytterligere så langt det er mulig.

6 Side 6 av 29 Statoil planlegger å gjennomføre aktivitetene i tråd med dette og er, etter intern styrende dokumentasjon, pålagt å følge miljøstyringssystemet ISO standard for minimering av negativ påvirkning på miljøet. 2 Beskrivelse av feltet 2.1 Lokasjon og beskrivelse av Huldrafeltet Produksjonsbrønnene befinner seg på Huldra som er et gasskondensatfelt. Feltet ble oppdaget i 1982, og tilhører lisensene 051 og 052 B i blokk 30/2. Huldra ligger om lag 16 km nord for Oseberg, 10 km nordvest for Veslefrikk, i den nordlige delen av Nordjøen. Det er om lag 110 km fra nærmeste land som er Ytre Sula. Vanndyp på lokasjonen er ca. 125 meter. Sjøbunnen består av sand. Letebrønn 30/2-1 ligger ca. 16 km vest for Veslefrikkfeltet, i blokk 30/2 og 30/3. Letebrønn 30/2-1 ble boret i 1982 med Statoil ASA som boreoperatør. Gass og kondensat ble funnet i Brent Gruppen på 3645m TVD MSL dyp. Figur 1: Oversiktskart over området hvor Huldrafeltet er lokalisert Reservoaret ligger i en rotert forkastningsblokk, og er i sandstein i Brentgruppen av mellomjura alder. Reservoaret ligger på meter dyp, og hadde opprinnelig høyt

7 Side 7 av 29 trykk og høy temperatur (HPHT). Det er mange små forkastninger i reservoaret. Produksjonshistoren indikerer to hovedsement uten trykkommunikasjon. Huldra er blitt produsert med trykkavlastning. Lavtrykksproduksjon startet i 2007 etter at en gasskompressor ble installert på feltet. Lav-lavtrykksporduksjon startet i Etter førstestegseparasjon blir våttgassen transportert til Heimdal for videre prosessering og eksport. Kondensatet går til Veslefrikk for prosessering og eksport. Rørledning fra Huldra til Heimdal vil også bli brukt av Valemon fra Produksjonen på Huldra ble avsluttet i Biologiske ressurser Feltet er lokalisert i den nordlige del av Nordsjøen som er et velutbygget område med lang petroleumshistorie. I området finnes det hverken koraller eller svamp. Sedimentundersøkelser gjennomført gjennom en årrekke viser at bunnen består av sand, fra fin til grov. Huldra ligger nord for området hvor det er registrert tobisforekomster i nordlige Nordsjøen. 3 Beskrivelse av pluggeoperasjonene 3.1 Plugging av seks produksjonsbrønner på Huldra For intervensjonskampanjen på Huldra planlegges det for å kutte tubing like over produksjons packer ( m MD), og sirkulere ut gammel brine på A-annulus til ny brine. Gammel brine vil rutes til Veslefrikk for behandling via blow down manifold og temporære rørledninger. Man vil ikke komme i kontakt med B- eller C-annulus under intervensjonskampanjen. I den separate intervensjonskampanjen vil det installeres temporære barriereplugger og klargjøre for trekking av XMT (juletre). Det er planlagt å benytte jack-up riggen West Epsilon for permanent plugging av de seks produksjonsbrønnene på Huldra i perioden juli 2015 juli Estimert varighet på borekampanjen, inkludert mobilt fartøy til trekking av konduktor, er forventet til rundt 350 dager. Følgende operasjoner skal utføres fra West Epsilon: Trekke XMT, kjøre BOP og stigerør Fortrenge brønn til vannbasert borevæske gjennom produksjonstubing Trekk ut produksjonstubing fra kuttedyp over production packer Logge for sement/formasjonskollaps bak 9 5/8" casing Base case barrierenivå #1 (Primær og sekundærbarriere): Sette ~200 m MD sementplugg i 9 5/8" casing (Dersom 2x30 m god sement/formasjonskollaps bak casing) Contingency barrierenivå #1: Utfør perforate/wash/cement i 9 5/8" casing (Dersom utilstrekkelig barriere bak casing) Verifisere sementplugg ved å bore til god sement og tagge med 10 tonn Repeter siste 3 pkt for barrierenivå #2 og 3.

8 Side 8 av 29 Kutt 9 5/8" casing innvendig i 13 3/8" casing, ved påkrevd dyp for barrierenivå #4. Fortreng ut gammel borevæske i B-ringrom. Trekke 9 5/8" seal assembly Trekke 9 5/8" casing fra kutt Utfør clean out run innvendig i 13 3/8" casing Sett mekanisk 13 3/8 plugg over casing kutt Logge for sement/formasjonskollaps bak 13 3/8" casing Base case barrierenivå #4 (Primær og sekundærbarriere): Sette m MD sementplugg i 13 3/8" casing (Dersom 2x30 m god sement/formasjonskollaps bak casing) Contingency barrierenivå #4: Utfør perforate/wash/cement i 13 3/8" casing (Dersom utilistrekkelig barriere bak casing) Verifisere sementplugg ved å bore til god sement og tagge med 10 tonn Repeter siste 3 pkt for barrierenivå #5 Kutt 13 3/8" casing innvendig i 20" casing, ved påkrevd dyp for «open hole to surface» sementplugg. Fortreng ut gammel borevæske i C-ringrom. Trekke 13 3/8" seal assembly Trekke 13 3/8" casing fra kutt Utfør clean out run innvendig i 20" casing Installer mekanisk 20 plugg og pump «open hole to surface» sementplugg Verifiser «open hole to surface» sementplugg Trekk BOP 3.2 Plugging av letebrønn 30/2-1 på Huldra P&A operasjonen vil blant annet inkludere følgende delaktiviteter: Fjerning av trawl-beskyttelse struktur Kjøring og trekking av BOP og stigerør Utboring av tre sementplugger og rensking av brønn for gammel vannbasert borevæske med å fortrenge brønn til ny vannbasert borevæske Trykkteste 9 5/8" foringsrør, 7" liner og tidligere satt reservoarplugg Logge foringsrørsement i 9 5/8" og 13 3/8" foringsrør Setting av max. 5 ganger 2 x 50 m MD sementplugger i 7", 9 5/8", 13 3/8" og 20" foringsrør. Mulig perforering av foringsrør og sementering av ringrom basert på evaluering av foringsrørsementlogger. Verifisering av sementplugger ved å bore til god sement og tagge med 10 tonn Fjerning av 9 5/8" foringsrør fra 13 3/8" foringsrørsko Fjerning av 13 3/8" foringsrør fra 20" foringsrørsko Trekke av 9 5/8" og 13 3/8" seal assembly og utsirkulering av gammel vannbasert borevæske fra bakk foringsrørene Fjerning av conductor og brønnhode til 5m under havbunn.

9 Deresdato Deresreferanse Side9 av 29 Figur 3.2.1viserbrønndesignfør og ettertilbakeplugging. WELL BARRIER SCHEMATIC Current status WELL BARRIER SCHEMATIC Permanent P&A 216m MD 216m TVD 216m MD 216m TVD (Utsira Formation) (Utsira Formation) (Sandy Hordaland) 1015 MD 1015m TVD 20" shoe 1.70 sg (Sandy Hordaland) 1015 MD 1015m TVD 20" shoe 1.70 sg TOC m MD/1215m TVD (Green Clay) (Green Clay) (Rogaland Formation) (Rogaland Formation) 13 3/8" shoe 1.94 sg ,5m MD 2146,5m TVD ,5m MD 2146,5m TVD TOC m MD TOC m MD (Shetland Formation) (Shetland Formation) m MD 3483m TVD 9 5/8" shoe 2.0 sg m MD 3483m TVD 9 5/8" shoe 2.0 sg Top Reservoir Top Reservoir 7" 3486m MD 3483m TVD 7" shoe 2.05 sg 7" 3486m MD 3483m TVD 7" shoe 2.05 sg 4238m MD/ 4232m TVD 4238m MD/ 4232m TVD Figur Skjematiskfremstilling av letebrønnhuldra 30/2-1 før og etter permanent tilbakeplugging. TheRegisterof BusinessEnterprises

10 Side 10 av 29 4 Utslipp til sjø av bore- og brønnkjemikalier 4.1 Valg og evaluering av kjemikalier Klassifiseringen av kjemikalier og stoff i kjemikalier er gjort i henhold til gjeldende forskrifter og dokumentert i databasen NEMS Chemicals. I NEMS Chemicals finnes HOCNF-datablad for de enkelte kjemikalier der komponentene er klassifisert ut fra følgende egenskaper: Bionedbrytning Bioakkumulering Akutt giftighet Kombinasjoner av punktene over Basert på stoffenes iboende egenskaper er de gruppert som følger: Svarte: Kjemikalier som det kun unntaksvis gis utslippstillatelse for (gruppe 1-4) Røde: Kjemikalier som skal prioriteres spesielt for substitusjon (gruppe 5-8) Gule: Kjemikalier som har akseptable miljøegenskaper ("Andre kjemikalier") Grønne: PLONOR-kjemikalier og vann De ulike bruksområdene for kjemikaliene er oppsummert med hensyn til mengder av miljøklassene gule, røde og svarte stoffgrupper (ref. Aktivitetsforskriften). Kjemikalier som benyttes skal miljøklassifiseres med hensyn på HOCNF-skjema og vurderes for substitusjon etter iboende miljøfare. Bruk av kjemikalier med svart, rød, eller Y2 miljøfare, kan forsvares i tilfeller der utslipp til sjø er lave, produktet er kritisk for drift eller integritet til et anlegg og/eller det ut fra en helhetlig vurdering av et anlegg ser at det er en netto miljøgevinst i å ta i bruk disse kjemikaliene. Årlig avholdes substitusjonsmøter mellom Statoil og leverandører/kontraktører. Her presenteres produktporteføljen og bruksområder der HMSegenskapene er synliggjort. På møtene diskuteres behovet for de enkelte kjemikaliene og muligheten for substitusjon. Aksjoner for substitusjon vedtas og følges opp på kontraktsmøter gjennom året. Statoil vil særlig prioritere substitusjonskandidater som følger vannstrømmen til sjø. Substitusjonsplanene er lett tilgjengelig for lokal miljøkoordinator samt andre relevante som er knyttet til drift eller kontrakter. Store deler av utslippskjemikaliene for disse operasjonene er PLONOR-kjemikalier (chemicals known to Pose Little Or No Risk to the environment). Kjennetegn ved PLONORkjemikalier er at de er vannløselige, bio-nedbrytbare, ikke-akkumulerende og/eller uorganiske naturlig forekommende stoffer med minimal eller ingen miljøskadelig effekt. Dette er kjemikalier som er valgt fordi de regnes som de mest miljøvennlige produktene.

11 Side 11 av Kontroll, måling og rapportering av utslipp Statoil har satt krav og retningslinjer til driftskontroll, utslippsmåling og rapportering i forbindelse med virksomheten på norsk sokkel, slik at både myndighetskrav og interne krav vil bli ivaretatt. Disse kravene vil også gjelde for de leverandører som leverer tjenester i forbindelse med tilbakeplugging av brønnene. Rapportering av forbruk og utslipp utføres av den enkelte leverandør. Kontroll, måling og rapportering av kjemikalier og oljeholdige utslipp beskrives i riggens og operatørens måleprogram. 4.3 Forbruks- og utslippsmengder av bore- og brønnkjemikalier for produksjonsbrønner og letebrønn I forbindelse med de permanente pluggeoperasjonene av produksjonsbrønnene samt letebrønn lokalisert på Huldrafeltet, vil det benyttes vannbasert borevæske og/eller brine i brønnene ved gjennomføring av operasjonene. Væskene består i hovedsak av grønne PLONOR-kjemikalier med noe forbruk av gule produkter. Disse vurderes som dekket av eksisterende rammetillatelse[2] for Veslefrikk og Huldra med tanke på forbruk og utslipp av kjemikalier for Huldrafeltet, og søkes dermed ikke inn. Utslipp til sjø i forbindelse med pluggingene på Huldra vil i all hovedsak bestå av bore- og brønnkjemikalier, samt dreneringsvann. Bore- og brønnkjemikalier inkluderer: Bore- og pakningsvæsker Sementkjemikalier Riggkjemikalier (riggvaskemidler, BOP-væsker og gjengefett) Gamle borevæsker (fra produksjonsbrønnene) Det planlegges ikke for utslipp av gammel borevæske fra letebrønn 30/2-1 eller utslipp av oljebasert borevæske fra produksjonsbrønnene Omsøkte svarte kjemikalier Kjemikalier i lukkede system Det søkes om tillatelse til bruk av svarte og røde kjemikalier i lukkede system med forbruk over 3000 kg pr. år. Statoil har gjort en vurdering av hvilke hydraulikkvæsker/oljer i lukkede system som omfattes av krav til økotoksikologisk dokumentasjon (HOCNF) i henhold til Aktivitetsforskriften 62. Økotoksikologisk dokumentasjon for de nevnte produkter i Tabell 4.1 og 4.2 er registrert i NEMS Chemicals. Forbruk av de omsøkte produktene er styrt av ulike behov og forbruket kan typisk være en funksjon av en eller flere av disse faktorene: Krav til garantibetingelser. Utskifting iht. et påkrevd intervall for f.eks. utstyrsspesifikke krav. Forebyggende vedlikehold. Skifte av hele/deler av systemvolumer etter nærmere fastsatte frekvenser for å ivareta funksjon og integritet til systemer. Kritisk vedlikehold. Skifte av hele/deler av volumer basert på akutt behov.

12 Etterfylling av mindre volumer grunnet vedlikeholdsbehov, svetting, mindre lekkasjer o.l. Side 12 av 29 Avhending av kjemikalieproduktene ved utskifting gjøres iht. plan for avfallsbehandling for den enkelte innretning og de spesifikke krav som er gitt for avfallsbehandling. For West Epsilon er Shell Tellus S2V46 identifisert til å være omfattet av kravet om HOCNF ut fra et forventet årlig forbruk høyere enn 3000 kg pr.år pr. innretning, inkludert første oppfylling samt utskifting av all væske i systemet. For Scarabeo 5 er Shell Tellus S2V32 identifisert til å være hovedhydraulikkvæsken og omfattet av kravet om HOCNF ut fra et forventet årlig forbruk høyere enn 3000 kg pr.år pr. innretning. I tillegg kan hydraulikkoljene Shell Tellus S2V100, Shell Tellus (T46) S2V46 og Shell Tellus S3M22 ha et forbruk på over 3000 kg per år for Scarabeo 5. Utskiftning av kjemikalier i lukkede system vil vanskelig kunne forutses, og det vil være mulighet for flere større utskiftninger på riggen i løpet av ett år. Omsøkt forbruk inkluderer estimert årlig forbruk for West Epsilon og Scarabeo 5, samt en opsjon på ytterligere forbruk som kan benyttes ved utskifting av systemer. Ved årsrapportering vil Statoil levere informasjon om faktiske forbrukte mengder av navngitte produkter. Tabell 4.1 Omsøkte årlige forbruksmengder av stoff i lukkede systemer på West Epsilon Produkt Funksjon Leverandør Prosentandel miljøfarge Svart Rød Gul Grønn Estimert årlig forbruk (l) Estimert forbruk ved utskiftning av system (l) Shell Tellus S2V46 Hydraulikkolje Shell 11, , Sum Tabell 4.2 Omsøkte årlige forbruksmengder av stoff i lukkede systemer på Scarabeo 5 Produkt Funksjon Leverandør Prosentandel miljøfarge Svart Rød Gul Grønn Estimert årlig forbruk (l) Estimert forbruk ved utskiftning av system (l) Shell Tellus S2V32 Hydraulikkoljer Shell 6,4 93, Shell Tellus S2V100 Hydraulikkoljer Shell Shell Tellus (T46) S2V46 Hydraulikkoljer Shell 11,6 88, Shell Tellus S3M22 Hydraulikkoljer Shell 0,7 99, Sum

13 Side 13 av Valg av borevæskesystemer Til plugging av alle brønnene vil det benyttes et vannbasert borevæskesystem, i grønn og gul miljøklasse. Det vurderes at valgt borevæskesystem vil være dekket av eksisterende rammetillatelse på Veslefrikk og Huldra [2]. 4.5 Gamle væskevolum fra produksjonsbrønnene på Huldrafeltet Dette kapittelet omtaler væskene som står i produksjonsbrønnenes ringrom (annulus) B og C. Tabell gir en oversikt over sammensetningen av gammel borevæske, miljøklassifisering og konservativ estimering av mengder av hvert produkt i forbindelse med PP&A operasjonene. Det utføres også en miljøvurdering av produktene som står i de ulike ringrommene. Mengdene er konservativt estimert basert på volum i de ulike ringrommene. Det er ikke tatt hensyn til at tyngre forbindelser, som for eks barytt og bentonitt, med stor sannsynlighet kan antas å ha sedimentert på bunnen av ringrommene og dermed vil bli værende i brønnen. Da dette er vanskelig å anslå er det konservativt estimert at det fulle volum barytt og bentonitt vil sirkuleres ut av brønnene som skal plugges. Ved kutting av fôringsrør planlegges det å sirkulere ut gammel borevæske som står i ringrom bak fôringsrør. Statoil planlegger å ta væsker som ikke anses som miljømessig akseptable til land som avfall så fremt det ikke oppstår sikkerhetsmessige problemer relatert til H 2 S gass Berørte volum Enkelte borevæskevolumer vil bli berørt i forbindelse med PP&A av produksjonsbrønnene. Det er planlagt å sirkulere ut gamle væsker fra ringrom B og C ved kutting av fôringsrør. Utsirkulering fra ringrom A ble utført i forbindelse med planlagte intervensjonsoperasjoner fra Huldra, som er tidligere blitt søkt inn. Borevæske bak B-ringrom Totalt volum bak 9 5/8" casing for alle seks brønner er estimert til 700 m 3 inkludert 50% contingency, dvs. 117 m 3 per brønn. For samtlige 9 5/8 casing står det VersaPro oljebasert borevæske. Dette er oppsummert i tabell 4.3. Borevæske bak C-ringrom Totalt volum bak 13 3/8" casing for alle seks brønner er estimert til 700 m 3 inkluidert 50% contingency, dvs. ~117 m 3 per brønn. Man har kommet fram til at følgende væsker står bak 13 3/8 -casing for de ulike Huldrabrønnene: For brønn A-11 er det VersaPro OBM (inkl. i tabell 4.3) For brønn A-4, A-5, A-6, A-8 & A-9 ble det benyttet Glydril vannbasert borevæske

14 Side 14 av 29 Total mengde vannbasert borevæske er oppsummert i tabell 4.4. For brønner A-4 & A-8 har man injisert kaks og trolig slop i 13 3/8" x 20" ringrom. Det forventes derimot ikke at man vil komme i kontakt med disse mengdene kaks og slop ved utsirkulering av C-ringrom over kutt ettersom man har flushet med sjøvann etter injeksjon av disse mengdene. Dette medfører at det antas at det er en sjøvann eller en blanding av sjøvann og vannbasert borevæske bak 13 3/8 -casing for A-4 og A-8. Tabell 4.3 Oversikt over totale mengder oljebasert borevæske, Versapro, bak 9 5/8 -casing (brønn A-4, A-5, A-6, A-8, A-9 og A-11) og en seksjon for 13 3/8 -casing (brønn A-11) OBM bak 9 5/8'' casing (tonn) Mengde som sendes til land (tonn) Grønn Gul Rød Produkt Funksjon Miljø-klassifisering Baritt Vektmateriale Grønn EDC 99 Baseolje Gul 409,5 409,5 Versapro P/S Emulgator Rød 24,57 23,00 1,57 Utgått HOCNF tidligere klassifisert som rødt* 9,83 9,83 Versavert Vis Viskositetsendrende kjemikalie Versatrol Fluid loss control Rød 16,38 16,38 Lime ph kontroll Grønn 16,38 16,38 CaCl2 Vektmateriale Grønn 16,38 16,38 SUM 851,76 432,50 27,78 * Utgått HOCNF tilgjengelig i NEMS Det vurderes at mengden for grønne og gule kjemikalier vil være dekket av eksisterende rammetillatelse på Veslefrikk og Huldra. Det søkes tillatelse til å sirkulere ut totalt 27,78 tonn røde kjemikalier fra brønn til rigg i forbindelse med de permanente pluggeoperasjonene for de seks produksjonsbrønnene på Huldrafeltet. Ved utsirkulering av den oljebasert borevæske, vil alt samles på rigg og sendes til land for videre avfallsbehandling. Det er ikke planlagt utslipp av denne borevæsken. Miljøvurdering oljebasert borevæske (Versapro) Oljebaserte bore- og brønnvæsker vil under normal drift ikke slippes ut. Væskesystemet som er benyttet inneholder hovedsakelig kjemikalier i fargekategori grønn og gul, men har tre kjemikalier, Versatrol (hindre tapt sirkulasjon), Versavert Vis (viskositetsendrende) og Versapro P/A (emulgator) i rød miljøkategori. Brukt væske blir returnert til land for resirkulering eller destruksjon. Uhellsutslipp av de omsøkte væskene vil kunne kontaminere havbunnen eller flyte på overflaten. Uhell kan skade bunnfauna i det umiddelbare nærområdet, men produktene som inngår er lav-toksiske, og risiko for akutt giftighetseffekter for marint liv regnes som lav. Versavert Vis har utgått HOCNF, og var tidligere klassifisert 100 % rødt på miljø. Versavert Vis er en organoleire. Produktet er ikke akkumulerende, ikke giftig for marine orgnaismer og

15 Side 15 av 29 ikke biologisk nedbrytbart. Rød miljøfareklasse ihht OSPAR s kriterier. Kjemikaliet er fullstendig uløselig i vann og vil synke til bunns i brønner, tanker eller i det marine miljø. Mengde vannbasert borevæske bak 13 3/8'' casing (tonn) Utslipp av kjemikalier til sjø (tonn) Tabell 4.4 Oversikt over totale mengder vannbasert borevæsker, Glydrill, bak 13 3/8 - casing (A-4, A-5, A-6, A-8 og A-9) Produkt Funksjon Miljøklassifisering Grønn Gul M-I Barite Vektmateriale Grønn KCl Brine Clay swelling inhibitor Grønn 485,55 485,55 Soda Ash ph-regulerende kjemikalie Grønn 1,17 1,17 Duotec NS Viskositetsendrende kjemikalie Grønn 2,34 2,34 Polypac ELV Tapt væske-kjemikalie Grønn 8,78 8,78 Glydril MC Clay swelling inhibitor Gul 26,33 26,33 SUM 731,84 26,33 Det er vurdert at de vannbaserte borevæskene bak 13 3/8 -casing vil være dekket av eksisterende rammetillatelse på Veslefrikk og Huldra. Alle produktene i den vannbaserte borevæsken har gyldig miljøklassifisering (HOCNF), samt at mengden av utslipp av gule kjemikalier vil være godt innenfor rammen som er gitt på utslipp av gule bore- og brønnkjemikalier i Veslefrikk og Huldra tillatelsen. Det planlegges derfor å slippe ut den vannbaserte borevæsken bak 13 3/8 -casing. Miljøvurdering vannbasert borevæske (Glydrill) Glydrill vannbasert borevæske består i hovedsak av grønne PLONOR-kjemikalier, som har liten eller ingen påvirkning på miljøet. Glydril MC er gult produkt med lav miljøpåvirkning. Disse produktene anses å gi lav risiko for akutte giftighetseffekter for marint liv og bunnfaunaen i området. 4.6 Gamle væskevolum fra letebrønn 30/2-1 på Huldrafeltet Letebrønn 30/2-1 på Huldrafeltet ble boret så tidlig som i 1982 med et vannbasert borevæskesystem som ble benyttet på den tiden av nå Schlumberger avd. MI-SWACO. For kjemikalier som ikke har gyldig HOCNF, eller som er faset ut, argumenterer Statoil for miljøklassifisering i henhold til dagens produktnavn eller på basis av kjennskap til komponentinnhold og utdatert HOCNF. For kjemikalier med produktnavn som har tilhørende utdatert eller mangelfull HOCNF, har Statoil kontaktet leverandør for å verifisere produktnavn. Kjemikaliene er gitt i vedlegg B tabell 3. Det foreligger HOCNF-data for flere av produktene og for de øvrige er miljøevalueringer foretatt Berørte volum Brønnen ble forlatt i 1982 med vannbasert borevæske i 9 5/8" foringsrør (FR). Det er planlagt å bore ut sedimentert baritt og tre sementplugger (fra meter, meter

16 Side 16 av 29 og meter innvendig i 9 5/8" FR). Under denne boreoperasjonen vil den gamle væske bli sirkulert ut av brønnen ned til 3400m MD. Den gamle borevæske skal bli skilt ut og oppbevart seperat for transport til land som avfall. Berørt volum i 9 5/8" FR er 105 m3. Ringrommet mellom 9 5/8" FR og 13 3/8" FR ble i 1982 forlatt med vannbasert borevæske med egenvekt 1,82 sg. Ringrommet mellom 13 3/8" FR og 20" FR ble i 1982 forlatt med vannbasert borevæske med egenvekt 1,60 sg. Begge FR skal kuttes og ringrominnhold skal sirkuleres ut av brønn. Berørt volum er 73 m 3 bak 9 5/8" FR og 88 m 3 bak 13 3/8" FR. Totalt vil det sirkuleres ut 266 m 3 borevæske fra letebrønn 30/2-1. Miljøvurdering gamle borevæsker fra letebrønn Macobar er baritt og det samme som Barite (All grades) som har HOCNF og er i grønn miljøklasse. Magcogel er en xanthan-gele og tilsvarende som Duo-tec NS som har HOCNF og er i grønn miljøklasse. Spersene er et krom-lignosulfat og er svart på miljø i følge dagens regelverk. XP-20 inneholder også krom og er svart på miljø. Resinex er lignitt og er vurdert som grønn på miljø. Drispac er det samme som Drispac R/REG/SL som brukes i dag og er i grønn miljøklasse. SE-11 består av petroleum nafta og er vurdert til rød miljøklasse. Caustic soda har HOCNF og er i gul miljøklasse Gypsum er vanlig gips og tilsvarende produkter i dag med HOCNF er grønn på miljø. CMC H.V er det samme som CMC Polymer All grades og er grønn på miljø. CMC L.V er det samme som CMC Polymer All grades og er grønn på miljø. Lime har HOCNF i dag og er grønn på miljø Soda Ash har HOCNF i dag og er grønn på miljø. Sodium bicarbonate har HOCNF i dag og er grønn på miljø Mica har HOCNF og er grønn på miljø.

17 Side 17 av 29 Nutplug har utdatert HOCNF fra Den var klassifisert som grønn. 4.7 H 2 S-utvikling Væskene vil sendes til land som avfall såfremt det ikke oppstår sikkerhetsmessige problemer relatert til H 2 S-gass. Ved måling av forhøyede konsentrasjoner av H 2 S vil det med hensyn til sikkerhet for personell vurderes å sirkulere væskene ut til sjø i henhold til gjeldende styrende dokumentasjon. I henhold til regelverk skal ikke personell eksponeres for H 2 S-verdier i luft over 10 ppm. Det kan også utvikles ytterligere H 2 S under transport og ved mellomlagring av volumene. Det er, som oppgitt i vedlegg A, planlagt å ha H 2 S -fjerner i beredskap dersom det oppstår gassutvikling. Justering av ph samt bruk av H 2 S-fjerner vil også blir brukt i borevæsken som sirkuleres i brønnene, som forebyggende tiltak mot frigjøring av H 2 S fra væskevolumer. Sikkerhetsmessige og operasjonelle tiltak ved fare for H 2 S vil bli implementert ihht Statoils styrende dokumentasjon. Worst-case scenario for letebrønn 30/2-1 innebærer et utslipp av fullstendig væskevolum. Ved helsefare for personell vil denne muligheten vurderes som et alternativ for å gjenopprette sikkerheten og normalisere situasjonen på riggen. 4.8 Sement-, beredskaps- og riggkjemikalier Sementkjemikalier Det er kun planlagt sementkjemikalier med grønn og gul miljøklassifisering for brønnene på Huldra. I tillegg til å velge mest mulig miljøvennlige kjemikalier ut i fra de tekniske, operasjonelle krav som gjelder for de planlagte operasjonene, planlegges og utføres operasjonene med så lite forbruk av kjemikalier som teknisk og operasjonelt mulig. Mindre utslipp ved sementering vil skje i forbindelse med rengjøring/nedspyling av sementenhet. Vaskevannet fra denne operasjonen slippes til sjø for å unngå plugging av lukket drainsystem pga størknet sement og ytterligere kjemikaliebruk for å løse opp dette. Utslipp av sementkjemikalier i forbindelse med rengjøring av sementenhet estimeres til 4-5 % av totalforbruk. Det vil også forekomme utslipp av tørrsement via ventilasjonssystemet på lagertanker i forbindelse med lasting av sement om bord på riggen, samt transport av denne under sementeringsjobber. Forbruk og utslipp av sementkjemikalier for gjennomføring av pluggeoperasjonene vurderes som dekket av eksisterende rammetillatelse på Veslefrikk og Huldrafeltet.

18 4.8.2 Beredskapskjemikalier Side 18 av 29 Beredskapskjemikalier vil under normale forhold ikke bli benyttet, men kan komme til anvendelse dersom det oppstår uventede situasjoner eller spesielle problemer. Dette kan for eksempel være høyt brønntrykk, tapt sirkulasjon i brønn, brønnkontroll-utfordringer, sementforurensing o.l. Forbruk av disse kjemikaliene er ikke omsøkt. En oversikt over beredskapskjemikaliene er gitt i Vedlegg A, tabell A-1 og A Riggkjemikalier West Epsilon Estimert forbruk og utslipp av riggkjemikalier ansees som dekket av eksisterende rammetillatelse på Veslefrikk og Huldrafeltet. Nedenfor følger en kort beskrivelse av de riggkjemikaliene som BOP-væske BOP-kontrollvæske brukes ved trykktesting og aktivisering av ventiler og systemer på BOP (utblåsningsventil). Komponentene i de BOP-produktene MEG og Pelagic GZ-18, er glykol i tillegg til miljøakseptable additiver. Begge er klassifisert som grønne på miljø, og vil være dekket av eksisterende rammetillatelse på Huldrafeltet. Forbrukt mengde BOP-væske går til lukket avløp på riggen West Epsilon, og vil ikke gå til utslipp. Vaske-/rensemidler Vaske- og rensemidler brukes til rengjøring av gulvflater, dekk, olje- og fettholdig utstyr o.l. Rengjøringskjemikaliene er overflateaktive kjemikalier som har til hensikt å øke løseligheten av olje i vann. Ut over dette vil brukt vaskemiddel slippes til sjø. Vaskemiddelet som skal benyttes er vannbasert og komponentene ansees til å biodegradere fullstendig i vannmassene. West Epsilon bruker det gule vaskemidlet Microsit Polar, og vil være dekket i den eksisterende rammentillatelsen på utslipp av gule kjemikalier. Gjengefett Gjengefett vil bli brukt ved sammenkobling av borestreng. Ved plugging med vannbasert borevæske, vil overskytende gjengefett bli sluppet til sjø sammen med borevæsken. West Epsilon bruker det gule gjengefettet, Jet-Lube NCS 30, og vil være dekket i eksisterende rammetillatelse Riggkjemikalier Scarabeo 5 Estimert forbruk og utslipp av riggkjemikalier ansees som dekket av eksisterende rammetillatelse på Veslefrikk og Huldrafeltet. Nedenfor følger en kort beskrivelse av riggkjemikaliene. BOP-væske BOP-kontrollvæske brukes ved trykktesting og aktivisering av ventiler og systemer på BOP (utblåsningsventil). For Scarabeo 5 brukes Pelagic 50 BOP Fluid concentrate på BOP som står på havbunnen. Dette produktet er klassifisert som gult på miljø, og vil være dekket av

19 Side 19 av 29 eksisterende rammetillatelse på Huldrafeltet. Forbrukt mengde BOP-væske går til sjø siden Scarabeo 5 er en flyterigg og BOP står på havbunnen. Vaske-/rensemidler Vaske- og rensemidler brukes til rengjøring av gulvflater, dekk, olje- og fettholdig utstyr o.l. Rengjøringskjemikaliene er overflateaktive kjemikalier som har til hensikt å øke løseligheten av olje i vann. Ut over dette vil brukt vaskemiddel slippes til sjø. Vaskemiddelet som skal benyttes er vannbasert og komponentene ansees til å biodegradere fullstendig i vannmassene. Scarabeo 5 bruker det gule vaskemidlet Microsit Polar, og vil være dekket i den eksisterende rammentillatelsen på utslipp av gule kjemikalier. Gjengefett Gjengefett vil bli brukt ved sammenkobling av borestreng. Ved plugging med vannbasert borevæske, vil overskytende gjengefett bli sluppet til sjø sammen med borevæsken. Scarabeo 5 bruker det gule gjengefettet, Jet-Lube NCS 30ECF, og vil være dekket i eksisterende rammetillatelse Wireline-kjemikalier Disse kjemikaliene ble omsøkt i tidligere søknad vedrørende intervensjonsoperasjoner for plugging på Huldra-produksjonsbrønnene Utslipp av oljeholdig vann og tørrbulk Drenasje- og kjemikalieholdig vann West Epsilon Drenasjevann fra rene områder på riggen West Epsilon vil bli rutet direkte til sjø. Alt drenasjevann fra forurensede områder vil renses via Halliburton BSS-enhet på West Epsilon før utslipp til sjø eller sendes til land for behandling eller deponering ved godkjent anlegg. Drenasje- og kjemikalieholdig vann Scarabeo 5 Drenasjevann fra rene områder på riggen Scarabeo 5 vil bli rutet direkte til sjø. Alt drenasjevann fra forurensede områder vil renses via RENA drenasjevannrenseanlegg på Scarabeo 5 før utslipp til sjø eller sendes til land for behandling eller deponering ved godkjent anlegg. Utslipp av tørrbulk gjennom ventilasjonsliner Ved operering av liner og pumper for intern transport på rigg, samt lasting og lossing av tørrbulk vil det fra tid til annen foregå små uunngåelige utslipp av tørrstoff gjennom utluftingsline. Linene må til tider også blåses rene når de samme linene skal brukes til ulikt tørrstoff. Disse utslippene rapporteres i dag som en del av forbruk og utslipp av borevæsker og sement og utgjør ca. 2 % av totalt forbruk. Dette vil gjelde for begge riggene, West Epsilon og Scarabeo 5. Tørrbulk er vurdert til å ha miljøklassifisering grønn (PLONOR), og vurderes å være dekket av eksisterende rammetillatelse.

20 Side 20 av 29 5 Planlagte utslipp til luft 5.1 Generelt Utslipp til luft vil hovedsakelig være forbrent diesel fra mobil rigg ved gjennomføring av aktivitet. 5.2 Utslipp ved kraftgenerering Gjennomsnittlig dieselforbruk i forbindelse med kraftgenerering til pluggeoperasjonen er estimert til ca.18 m 3 per døgn for jack-up riggen West Epsilon, og til ca. 29 m3 per døgn for den mobile riggen Scarabeo 5. Det er estimert at den planlagte aktiviteten fra West Epsilon vil ha en varighet på 320 døgn, mens for Scarabeo 5 estimeres det at aktiviteten vil vare i 43 døgn. Standard faktorer fra Norsk Olje- og Gass er benyttet for å estimere utslippene av klimagasser som er gitt i Tabell 4.1. Det benyttes en standard dieseltetthet på 0,855 tonn/m 3. Tabell 5.2 -Estimert utslipp til luft for de planlagte operasjonene Motor Diesel mengde (tonn) Faktor (tonn/ tonn) CO 2 NO x nmvoc SO x Utslipp (tonn) Faktor (tonn/ tonn) Utslipp (tonn) Faktor (tonn/ tonn) Utslipp (tonn) Faktor (tonn/ tonn) Utslipp (tonn) West Epsilon, totalt (tonn) , , ,005 24,6 0, ,8 Scarabeo 5, totalt (tonn) , , ,005 6,2 0,0028 3,5 Mobilt fartøy* 385 3, , ,005 1,9 0,0028 1,1 Total mengde boreperioden ,7 18,4 (tonn) * Det vil benyttes et mobilt fartøy ved trekking av konduktere etter at permanent pluggeoperasjonene er utført. Dette fartøyet skal fjerne alle sju konduktere fra feltet (seks produksjonsbrønner + en letebrønn). Estimerer at dette vil ta ca. 30 dager etter at West Epsilon forlater feltet, og at fartøyet har et forbruk på 15 m3 per døgn. 5.3 Miljøkonsekvenser ved utslipp til luft Utslipp til luft kan ha både globale klimaeffekter (drivhuseffekten) og lokale effekter (bakkenær ozon, forsuring, o.l.). Effekten av CO 2 -utslippene er av mer global karakter (drivhuseffekt) enn utslipp av nitrogenforbindelser og svovelforbindelser, som har en mer regional effekt.

Søknadom permanentplugging av letebrønn30/2-1 på Huldrafeltet

Søknadom permanentplugging av letebrønn30/2-1 på Huldrafeltet Søknadom permanentplugging av letebrønn30/2-1 på Huldrafeltet 1 Innledning Side 3 av 25 ønsker med dette å søke om en egen utslippstillatelse for PP&A (permanent plugging og forlating) av letebrønn 30/2-1

Detaljer

Miljødirektoratet v/ Anne-Grete Kolstad. Søknad om tillatelse til permanente pluggeoperasjoner på Volvefeltet

Miljødirektoratet v/ Anne-Grete Kolstad. Søknad om tillatelse til permanente pluggeoperasjoner på Volvefeltet 1 av 6 Miljødirektoratet v/ Anne-Grete Kolstad Søknad om tillatelse til permanente pluggeoperasjoner på Volvefeltet Volvefeltet stenges ned i henhold til godkjent avslutningsplan innen 2018. I den forbindelse

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven ved permanent plugging av letebrønn 25/11-16 på Svalin-feltet

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven ved permanent plugging av letebrønn 25/11-16 på Svalin-feltet Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven ved permanent plugging av letebrønn 25/11-16 på Svalin-feltet AU-EPN D&W EXNC-00670 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2015-04-23 Side

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for permanent plugging av brønnene A1-A12 på Heimdal (PL 036) Statoil Petroleum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse pa Draugenfeltet i 2014. Brønnintervensjon pa E1 brønnen A/S NORSKE SHELL

Søknad om utslippstillatelse pa Draugenfeltet i 2014. Brønnintervensjon pa E1 brønnen A/S NORSKE SHELL Søknad om utslippstillatelse pa Draugenfeltet i 2014 Brønnintervensjon pa E1 brønnen A/S NORSKE SHELL Oktober 2014 Brønnintervensjon på E1 på Draugenfeltet Side 2 av 8 Innholdsfortegnelse 1 Generell informasjon

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven ved boring av letebrønn 25/11-28 Gasol/Gretel AU-TPD DW ED-00065

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven ved boring av letebrønn 25/11-28 Gasol/Gretel AU-TPD DW ED-00065 25/11-28 Gasol/Gretel Security Classification: Open - Status: Final Page 1 of 30 Innhold 1 Sammendrag/innledning... 4 2 Ramme for aktiviteten... 5 3 Generell informasjon... 6 3.1 Beliggenhet og lisensforhold...

Detaljer

Date of Issue 26.03.2014. Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 leteboring

Date of Issue 26.03.2014. Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 leteboring Date of Issue 26.03.2014 Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 leteboring Side 2 Innhold INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 OVERSIKT OVER TILLATELSER TIL BORING... 5 1.3 OPPFØLGING

Detaljer

Informasjon om boreplaner for brønn 7220/6-2 R i PL609, med oppdaterte tabeller

Informasjon om boreplaner for brønn 7220/6-2 R i PL609, med oppdaterte tabeller Miljødirektoratet v/angelika Baumbusch Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim Lysaker, 24. Juni 2016 Informasjon om boreplaner for brønn 7220/6-2 R i PL609, med oppdaterte tabeller Det vises til "Søknad

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven ved boring av letebrønn 34/8-16 S Tarvos AU-TPD DW ED-00073

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven ved boring av letebrønn 34/8-16 S Tarvos AU-TPD DW ED-00073 34/8-16 S Tarvos Security Classification: Open - Status: Final Page 1 of 33 Innhold 1 Sammendrag/innledning... 4 2 Ramme for aktiviteten... 5 3 Generell informasjon... 6 3.1 Beliggenhet og borestart...

Detaljer

Søknad om utslipp av gammel borevæske fra 3 (tre) brønner på Tordisfeltet

Søknad om utslipp av gammel borevæske fra 3 (tre) brønner på Tordisfeltet Miljødirektoratet v/ Bjørn A. Christensen Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Side 1 av 6 Søknad om utslipp av gammel borevæske fra 3 (tre) brønner på Tordisfeltet Statoil Snorre søker med dette om tillatelse

Detaljer

Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn

Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 BELIGGENHET OG RETTIGHETSHAVERE... 5 1.2 ORGANISATORISKE FORHOLD... 5 1.3 UTBYGNINGSKONSEPT... 5 1.4 FELTETS

Detaljer

Tillatelse til utslipp av borevæske i forbindelse med permanent plugging av brønn 6507/7-A-52 på Heidrun

Tillatelse til utslipp av borevæske i forbindelse med permanent plugging av brønn 6507/7-A-52 på Heidrun Statoil ASA 4035 Stavanger Oslo, 18.07.2014 Deres ref.: AU-EPN D&W-DNO-00221 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1071 Saksbehandler: Hilde Knapstad Tillatelse til utslipp av borevæske i forbindelse med

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet. for Gaupe

Årsrapport til Miljødirektoratet. for Gaupe Årsrapport til Miljødirektoratet for Gaupe 2015 Side 2 Innhold INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 7 1.4 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE...

Detaljer

Sammendrag... 5. 4 Bruk og utslipp av kjemikalier... 12 4.1 Samlet forbruk og utslipp... 12

Sammendrag... 5. 4 Bruk og utslipp av kjemikalier... 12 4.1 Samlet forbruk og utslipp... 12 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 5 1 Feltets status... 6 1.1 Generelt... 6 1.2 Produksjon av olje og gass... 6 1.3 Kort oppsummering utslippsstatus... 7 1.4 Avvik fra gjeldende tillatelser... 7 1.5 Kjemikalier

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet 2015 Letefelter 1.0 FELTETS STATUS... 4

Årsrapport til Miljødirektoratet 2015 Letefelter 1.0 FELTETS STATUS... 4 Innhold 1.0 FELTETS STATUS... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 4 1.3 Gjeldende utslippstillatelse... 4 1.4 Etterlevelse av utslippstillatelse... 4 1.5 Status for nullutslippsarbeidet...

Detaljer

PL420 brønn 35/9-11 S/A Titan Appraisal PP&A R

PL420 brønn 35/9-11 S/A Titan Appraisal PP&A R Årlig utslippsrapport DEA Norge AS 2015 Innholdsfortegnelse 1 STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.1. FORKORTELSER OG DEFINISJONER... 5 1.2. BRANNSLUKKEMIDDEL... 6 2 FORBRUK OG UTSLIPP KNYTTET TIL BORING...

Detaljer

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 31.10.2014 Att: Jan Martin Haug Deres ref.: Mdir1416 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/181 Saksbehandler: Bent Barman Skaare Plugging og permanent avstengning

Detaljer

Dok. nr. AU-EPN D&W DBG-00530

Dok. nr. AU-EPN D&W DBG-00530 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Feltets status... 5 1.2 Nullutslippsarbeid og status for substitusjonskjemikalier i bruk... 6 2 Forbruk og utslipp fra boring... 7 2.1 Boring med vannbasert borevæske... 7

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Letefelter 2013

Innholdsfortegnelse. Letefelter 2013 Innholdsfortegnelse 1. Feltets status... 4 1.1. Generelt... 4 1.2. Produksjon av olje/gass... 5 1.3. Gjeldende utslippstillatelse... 6 1.4. Overskridelser av utslippstillatelser... 6 1.5. Kjemikalier prioritert

Detaljer

Årsrapport Til Klima og forurensningsdirektoratet. Leteboring

Årsrapport Til Klima og forurensningsdirektoratet. Leteboring Årsrapport Til Klima og forurensningsdirektoratet 2010 Leteboring Innhold 1 FELTETS STATUS...4 1.1 GENERELT...4 1.2 PRODUKSJON AV OLJE/GASS...4 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE...4 1.4 OVERSKRIDELSER AV

Detaljer

Grane - Søknad om endring av rammetillatelse

Grane - Søknad om endring av rammetillatelse 1 av 21 Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Grane - Søknad om endring av rammetillatelse Det søkes med dette om oppdatering av Granes rammetillatelse, deres referanse. Søknad omfatter

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 6507/3-12 Mim North & South Statoil ASA Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av

Detaljer

UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1992

UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1992 UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1992 0 INNLEDNING Denne rapporten gir en oversikt over utslippet til sjø av olje og kjemikalier fra offshore installasjoner

Detaljer

Årsrapport R-017549 ÅRLIG UTSLIPPSRAPPORT RWE DEA NORGE AS 2014. PL420 Titan Appraisal, PL420 Atlas R-020265

Årsrapport R-017549 ÅRLIG UTSLIPPSRAPPORT RWE DEA NORGE AS 2014. PL420 Titan Appraisal, PL420 Atlas R-020265 Årsrapport R-017549 ÅRLIG UTSLIPPSRAPPORT RWE DEA NORGE AS 2014 DOKUMENT / RAPPORTITTEL OG GODKJENNINGSSIDE Title: Årlig utslippsrapport RWE Dea Norge AS 2014 Prosjekt: PL420 Titan Appraisal PL420 Atlas

Detaljer

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Table of contents Innledning... 4 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje og gass... 5 1.3 Gjeldende utslippstillatelser

Detaljer

Tillatelse til forbruk og injeksjon av vaskekjemikalier for Gullfaks A

Tillatelse til forbruk og injeksjon av vaskekjemikalier for Gullfaks A Statoil ASA 4035 STAVANGER Oslo, 19.10.2015 Deres ref.: AU-DPN OW GF-00291 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/2001 Saksbehandler: Sissel Wiken Sandgrind Tillatelse til forbruk og injeksjon av vaskekjemikalier

Detaljer

Tillatelse til brønnoperasjoner i sju brønner på Statfjord Nord og Statfjord Øst - Statoil ASA

Tillatelse til brønnoperasjoner i sju brønner på Statfjord Nord og Statfjord Øst - Statoil ASA Statoil ASA 4035 STAVANGER Oslo, 21.1.2015 Deres ref.: AU-TPD D&W MU-00026 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/2509 Saksbehandler: Bjørn A. Christensen Tillatelse til brønnoperasjoner i sju brønner på

Detaljer

UTSLIPPSRAPPORT for Norpipe Gassrørledning, B-11

UTSLIPPSRAPPORT for Norpipe Gassrørledning, B-11 UTSLIPPSRAPPORT 2013 for Norpipe Gassrørledning, B-11 Innledning Rapporten dekker utslipp til sjø og til luft, samt håndtering av avfall fra Norpipe Gassrørledning i år 2013. Kontaktperson hos GASSCO AS

Detaljer

Årsrapport 2014 til Miljødirektoratet for Valemon AU-VMN-00002

Årsrapport 2014 til Miljødirektoratet for Valemon AU-VMN-00002 Årsrapport 2014 til Miljødirektoratet for Valemon Gradering: Internal Side 1 av 38 Tittel: Årsrapport 2014 for Valemon Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Gradering: Internal Utløpsdato: Distribusjon: Fritt

Detaljer

PL 537 Wisting Prosjekt 7324/8-1 Wisting Central & 7324/7-1 S Wisting Alternative Årlig utslippsrapport for OMV (Norge) AS 2013

PL 537 Wisting Prosjekt 7324/8-1 Wisting Central & 7324/7-1 S Wisting Alternative Årlig utslippsrapport for OMV (Norge) AS 2013 PL 537 Wisting Prosjekt 7324/8-1 Wisting Central & 7324/7-1 S Wisting Alternative Årlig utslippsrapport for 2013 DOKUMENTKONTROLL Dokument: Fil: PL 537 7324/8-1 og 7324/7-1 S., 25.3.2014 Final Projectplace/PL

Detaljer

ÅRLIG UTSLIPPSRAPPORT RWE DEA NORGE AS 2013 R-020067

ÅRLIG UTSLIPPSRAPPORT RWE DEA NORGE AS 2013 R-020067 ÅRLIG UTSLIPPSRAPPORT RWE DEA NORGE AS 2013 DOCUMENT / REPORT TITLE AND APPROVAL PAGE Title: Årlig utslippsrapport RWE Dea Norge AS 2013 Project: PL330 Doc.ID/R.no.: File No.: Classification: Open Subject:

Detaljer

Innhold. Tabeller. Årsrapport Leteboring NORECO 2011. Side 2 av 20

Innhold. Tabeller. Årsrapport Leteboring NORECO 2011. Side 2 av 20 Innhold 1 FELTETS STATUS... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 4 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE... 4 1.4 KJEMIKALIER PRIORITERT FOR SUBSTITUSJON... 4 1.5 STATUS FOR NULLUTSLIPPSARBEIDET...

Detaljer

Årsrapport for operasjonelle utslipp Eni Norge leteboring 2012.

Årsrapport for operasjonelle utslipp Eni Norge leteboring 2012. Årsrapport for operasjonelle utslipp Eni Norge leteboring 2012. Report ID.: ENINO-HSEQ/ Reference no.: DM#3398940 SUBJECT: Årsrapport for operasjonelle utslipp 2012, Leteboring 0 28.02.2013 First issue

Detaljer

Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN

Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN SLEIPNER - SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB SLT 20" SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 1 mars, 2004 Signaturer Dokument: Utslipp fra

Detaljer

Avgjørelse i klagesak utslipp ved Statoils boring av letebrønn 7122/6-2 Tornerose (PL110B)

Avgjørelse i klagesak utslipp ved Statoils boring av letebrønn 7122/6-2 Tornerose (PL110B) I henhold til adresseliste Deres ref Vår ref 200504042 Dato Avgjørelse i klagesak utslipp ved Statoils boring av letebrønn 7122/6-2 Tornerose (PL110B) Miljøverndepartementet har foretatt en samlet vurdering

Detaljer

Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF. Petroleumsvirksomhet..i nord

Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF. Petroleumsvirksomhet..i nord Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF Petroleumsvirksomhet..i nord Miljø og petroleumsvirksomhet Rammeverk - Lover og forskrifter Petroleumsvirksomhet og forurensning Utslipp til sjø Nullutslipp Miljøovervåking

Detaljer

Vedlegg 1 Svar på spørsmål fra Miljødirektoratet

Vedlegg 1 Svar på spørsmål fra Miljødirektoratet Vedlegg 1 Svar på spørsmål fra Miljødirektoratet Spørsmål: I dagens tillatelse refereres det kun til permanent plugging av en brønn på Tordis, 34/7-C-1 H i punkt 1 "Aktiviteter som omfattes av tillatelsen",

Detaljer

Søknad om aktivitet etter forurensningsloven Permanent plugging av avgrensningsbrønn 7/8-5 S Innretning: Maersk Guardian

Søknad om aktivitet etter forurensningsloven Permanent plugging av avgrensningsbrønn 7/8-5 S Innretning: Maersk Guardian PL 301 Krabbe P&A Søknad om aktivitet etter forurensningsloven Permanent plugging av avgrensningsbrønn 7/8-5 S Innretning: Maersk Guardian Document number: P301-LUN-S-RA-3001 Title: Lundin Norway AS Document

Detaljer

Søknad om utslipp av gammel borevæske fra syv Statfjord satellittbrønner

Søknad om utslipp av gammel borevæske fra syv Statfjord satellittbrønner Miljødirektoratet v/ Bjørn A. Christensen Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Side 1 av 6 Søknad om utslipp av gammel borevæske fra syv Statfjord satellittbrønner Statoil søker med dette om tillatelse

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til boring og produksjon på Heimdal (PL 036)

Oversendelse av tillatelse til boring og produksjon på Heimdal (PL 036) Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Att: Reidun Førdestrøm Verhoeven Oslo16.09.2015 Deres ref.: AU-DPN OW MF-003383 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4628 Saksbehandler: Marte Braathen Oversendelse

Detaljer

Utslippsrapport for letefelter 2012. BP Norge AS

Utslippsrapport for letefelter 2012. BP Norge AS Utslippsrapport 2012 for BP Norge letefelter Side 1 av 13 Utslippsrapport for letefelter 2012 BP Norge Forus, 1. mars 2013 Utarbeidet av: David Bjørnsen Skarv environmental advisor BP Norge AS Godkjent

Detaljer

NORSKE SHELL AS. Oppsummering av miljøvurdering for brønnåpninger på Ormen Lange-feltet. 2015

NORSKE SHELL AS. Oppsummering av miljøvurdering for brønnåpninger på Ormen Lange-feltet. 2015 NORSKE SHELL AS Oppsummering av miljøvurdering for brønnåpninger på Ormen Lange-feltet. 2015 ADDRESS Aquateam COWI AS Hasleveien 10 Postboks 6875 Rodeløkke 504 Oslo TEL +47 02694 WWW cowi.no NORSKE SHELL

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for boring av letebrønn Boné, PL716 Eni Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Søknad om endring av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring og produksjon på Huldra og Veslefrikk AU-DPN OW MF-00445

Søknad om endring av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring og produksjon på Huldra og Veslefrikk AU-DPN OW MF-00445 Huldra og Veslefrikk Tittel: Søknad om endring av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring og produksjon på Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Gradering: Åpen Utløpsdato: Distribusjon:

Detaljer

Urd årsrapport 2011 AU-DPN ON NOR-00046. Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2013-02-23 Side 1 av 35

Urd årsrapport 2011 AU-DPN ON NOR-00046. Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2013-02-23 Side 1 av 35 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2013-02-23 Side 1 av 35 Innhold 1 Feltets status... 5 1.1 Produksjon av olje/gass... 7 1.2 Gjeldende utslippstillatelser... 8 1.3 Overskridelser av utslippstillatelser

Detaljer

Boring av reservoar seksjon i en letebrønn Nordsjøen

Boring av reservoar seksjon i en letebrønn Nordsjøen Boring av reservoar seksjon i en letebrønn Nordsjøen Vi deler erfaring for å bli bedre Det er nedsatt en felles arbeidsgruppe bestående av personell fra operatørselskapene og boreentreprenørene under ledelse

Detaljer

Hyme Årsrapport 2012 AU-DPN ON NJO-00090

Hyme Årsrapport 2012 AU-DPN ON NJO-00090 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2014-02-12 Side 1 av 35 Innhold 1 Feltets status... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Produksjon av olje og gass... 7 1.3 Gjeldende utslippstillatelser på Hyme... 7 1.4

Detaljer

Årsrapport ytre miljø 2006

Årsrapport ytre miljø 2006 Årsrapport ytre miljø 26 Innledning Petoro forvalter statens eierinteresser gjennom SDØE på de fleste felt på norsk sokkel. SDØE sin eierandel i felt på norsk sokkel er blitt noe redusert gjennom nedsalg

Detaljer

À Ã Õ Õ Œ fl Œ à Œ à fi Œ Ÿ ÍÓÈ Õ Œ Õ Ã ÓÍ Œ

À Ã Õ Õ Œ fl Œ à Œ à fi Œ Ÿ ÍÓÈ Õ Œ Õ Ã ÓÍ Œ À Ã Õ Õ Œ fl Œ à Œ à fi Œ Ÿ ÍÓÈ Õ Œ Õ Ã ÓÍ Œ ÔÎÚ fl Œ Õ Ó ÔÎ À øææª ºª ø ø ø ø ± ÿ Õ œ Œ à Œ Œflà ŒflÃ Õ Œ à À Ú Œ ÿ ÃÕ flàœ flœã fi ŒÃÿ ã Õ ºª Ô ø ÓË Innholdsfortegnelse 1. Feltets status... 4 1.1. Generelt...

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for boring av letebrønn 6406/6-4 Tvillingen Sør, PL510 Mærsk Oil Norway AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Vedtak om endring av utslippsgrenser til luft for Knarr. Midlertidig unntak fra krav om HOCNF for Therminol 55

Vedtak om endring av utslippsgrenser til luft for Knarr. Midlertidig unntak fra krav om HOCNF for Therminol 55 BG Norge AS Postboks 780 Sentrum 4004 STAVANGER Oslo, 13.10.2015 Deres ref.: BGN-2015-086-HS-MD Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4378 Saksbehandler: Bjørn A. Christensen Vedtak om endring av utslippsgrenser

Detaljer

INNLEDNING... 6 GENERELL BESKRIVELSEN AV AKTIVITETER...

INNLEDNING... 6 GENERELL BESKRIVELSEN AV AKTIVITETER... Innhold 1 INNLEDNING... 6 2 GENERELL BESKRIVELSEN AV AKTIVITETER... 7 2.1 FORMÅL OG BESKRIVELSE AV PROSPEKT... 7 2.2 BELIGGENHET OG AVSTANDER TIL ANDRE INSTALLASJONER... 7 2.3 FREMDRIFTSPLAN... 9 2.4 TRYKK

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring og brønnoperasjoner på Varg, PL038

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring og brønnoperasjoner på Varg, PL038 Miljødirektoratet P.b. 5672 Sluppen 7485 Trondheim Att: Solveig Aga Solberg Deres ref.: Vår ref.: Dato: 2013/2574 TEN-MDIR-2015-0001 16. januar 2015 Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

Detaljer

Tillatelse til økt bruk av skumdemper i rød kategori på Balder - ExxonMobil Exploration and Production Norway AS

Tillatelse til økt bruk av skumdemper i rød kategori på Balder - ExxonMobil Exploration and Production Norway AS Esso Norge AS Postboks 60 4313 SANDNES Oslo, 22.12.2015 Deres ref.: S-38031 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1213 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Tillatelse til økt bruk av skumdemper i rød kategori

Detaljer

Boring av letebrønn 33/2-2 Morkel i PL 579

Boring av letebrønn 33/2-2 Morkel i PL 579 Lundin Norway AS Postboks 247 1326 LYSAKER Oslo, 19.01.2015 Deres ref.: P579-LUN-S-RA-3001 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/12183 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Boring av letebrønn 33/2-2 Morkel

Detaljer

ShellExploration & Production

ShellExploration & Production ShellExploration & Production Miljødirektoratet Postboks5672Sluppen 7485Trondheim Attn BentBarmanSkaare A/S Norske Shell P.O. Box 40 4098 Tananger Norway Mobiltelefon 99321 139 E-postjanmartin.haug@shell.com

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven boring av avgrensningsbrønn og produksjonsbrønner på Goliatfeltet, PL 229 og 229B Eni Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om

Detaljer

Utslipp fra leteboring 2015 A/S Norske Shell. Årsrapportering Til Miljødirektoratet. A/S Norske Shell

Utslipp fra leteboring 2015 A/S Norske Shell. Årsrapportering Til Miljødirektoratet. A/S Norske Shell Utslipp fra leteboring 2015 A/S Norske Shell Årsrapportering Til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 15.03.2016 Leteboring 2015 Årsrapport for leteboring i 2015 Side 2 av 21 Innholdsliste INNLEDNING...

Detaljer

SØKNAD OM ENDRING AV EKSISTERENDE TILLATELSE FOR BORING OG PRODUKSJON PÅ VALHALLFELTET

SØKNAD OM ENDRING AV EKSISTERENDE TILLATELSE FOR BORING OG PRODUKSJON PÅ VALHALLFELTET Miljødirektoratet v/ Per Erik Iversen Postboks 5672, Sluppen 7485 TRONDHEIM Direct tel. 52013947 Our reference: HSE-/IH 04-14 Your reference: 2011/381 448.1 Date: 28.04.2014 SØKNAD OM ENDRING AV EKSISTERENDE

Detaljer

1 Introduksjon... 3. 2 Utslipp fra boring... 7

1 Introduksjon... 3. 2 Utslipp fra boring... 7 Innhold 1 Introduksjon... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Forkortelser og definisjoner... 3 1.3 Oversikt tillatelse til boring... 4 1.4 Oppfølging av tillatelsen til boring... 4 1.5 Status for nullutslippsarbeidet...

Detaljer

Document Title: Årsrapport til Miljødirektoratet - Letefelter Wintershall Norge AS 2013. Responsible Party. Security Classification.

Document Title: Årsrapport til Miljødirektoratet - Letefelter Wintershall Norge AS 2013. Responsible Party. Security Classification. Revision Date Reason for issue Prepared by Checked by Accepted by 01 27.02.2014 IDC - Issued for Comments Document Title: Årsrapport til Miljødirektoratet - Letefelter Wintershall Norge AS 2013 Wintershall

Detaljer

BEDRE GJENNOM. Background KUNNSKAPSDELING

BEDRE GJENNOM. Background KUNNSKAPSDELING BEDRE GJENNOM Background KUNNSKAPSDELING Bedre gjennom kunnskapsdeling Under OLF, har det blitt formet en bransjearbeidsgruppe bestående av representanter fra operatører og borekontraktører som skal anbefale

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet. Knarr Produksjonsboring og Produksjon. [Date of issue 12.03.2015 ]

Årsrapport til Miljødirektoratet. Knarr Produksjonsboring og Produksjon. [Date of issue 12.03.2015 ] Årsrapport til Miljødirektoratet 2014 Knarr Produksjonsboring og Produksjon [Date of issue 12.03.2015 ] Side 2 Innhold INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 GJELDENDE

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse for Valhall-feltet

Vedtak om endring av tillatelse for Valhall-feltet BP Norge AS Postboks 197 4065 Stavanger Oslo, 19.10.2016 Deres ref.: HSE-/IH-07-16 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/2944 Saksbehandler: Håvar Røstad Vedtak om endring av tillatelse for Valhall-feltet

Detaljer

Farlig avfall fra offshorevirksomheten

Farlig avfall fra offshorevirksomheten Farlig avfall fra offshorevirksomheten mengder, fraksjoner, utfordringer og muligheter Ståle Teigen Rådgiver miljøteknologi Statoil Avfall fra borevirksomheten Avfall fra boreaktivitet Borekaks (tørr,

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for boring av letebrønn 2/9-5S og 2/9-5A Heimdalshø - PL 494 Det norske oljeseskap ASA Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

BEDRE GJENNOM KUNNSKAPSDELING

BEDRE GJENNOM KUNNSKAPSDELING BEDRE GJENNOM KUNNSKAPSDELING BEDRE GJENNOM KUNNSKAPSDELING Under OLF, har det blitt formet en bransjearbeidsgruppe bestående av representanter fra operatører og borekontraktører som skal anbefale måter

Detaljer

Oppdatering av gap-analyse av beredskapsbehov for akutt utslipp på Gjøa.

Oppdatering av gap-analyse av beredskapsbehov for akutt utslipp på Gjøa. TEKNISK N O T A T Sep. 2006 TIL Gjøa prosjektet v/ Kari Sveinsborg Eide KOPI Kåre Salte FRA SAK Anette Boye, T&P ANT HMST Oppdatering av gap-analyse av beredskapsbehov. Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BEREDSKAPSMESSIGE

Detaljer

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2013 Melkøya landanlegg Hammerfest LNG AU-DPN ON SNO-00268

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2013 Melkøya landanlegg Hammerfest LNG AU-DPN ON SNO-00268 Classification: Internal Status: Final Expiry date: 2015-01-10 Page 1 of 6 I henhold til Norsk olje og gass «Anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering», rev. dato 9.1.2014 inneholder årsrapport

Detaljer

Boring av letebrønn15/12-24, Snømus, PL 672

Boring av letebrønn15/12-24, Snømus, PL 672 Talisman Energy Norge AS Postboks 649 Sentrum 4003 STAVANGER Oslo, 16.02.2015 Deres ref.: TEN-MDIR-2014-0031 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/14048 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Boring av letebrønn15/12-24,

Detaljer

Søknad om oppdatering av Tillatelse etter Forurensningsloven for Troll B, Troll C, Fram Vest, Fram Øst og Fram H-Nord

Søknad om oppdatering av Tillatelse etter Forurensningsloven for Troll B, Troll C, Fram Vest, Fram Øst og Fram H-Nord 1 av 138 Miljødirektoratet v/ Reidun Stokke Søknad om oppdatering av Tillatelse etter Forurensningsloven for Troll B, Troll C, Fram Vest, Fram Øst og Fram -Nord Statoil sender som avtalt søknad om oppdatering

Detaljer

2 Konsekvenser knyttet til impelementering av CTS system på planlagt rigg og ved eventuellt bytte til annen rigg

2 Konsekvenser knyttet til impelementering av CTS system på planlagt rigg og ved eventuellt bytte til annen rigg Miljødirektoratet v/ Hanne-Marie Øren Strømsveien 96 0663 Oslo Side 1 av 5 1 Introduksjon Refererer til videomøte med KLIF 28.06.2013. Møtet ble holdt for å avklare spørsmål fra KLIF i forbindelse med

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av 16/1-21 S&A Geopilot Øst og 16/1-22 Geopilot Vest

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av 16/1-21 S&A Geopilot Øst og 16/1-22 Geopilot Vest Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av 16/1-21 S&A Geopilot Øst og 16/1-22 Geopilot Vest 1 INNLEDNING OG OPPSUMMERING 1 1.1 Forkortelser 4 2 GENERELL INFORMASJON 5 2.1

Detaljer

Boring av letebrønn 16/1-25 S Rolvsnes, PL 338C

Boring av letebrønn 16/1-25 S Rolvsnes, PL 338C Lundin Norway AS Postboks 247 1326 LYSAKER Oslo, 04.08.2015 Deres ref.: P338C-LUN-S-RA-3001 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/5387 Saksbehandler: Leni Lødøen Grebstad Boring av letebrønn 16/1-25 S

Detaljer

Årsrapport 2015 Gungne AU-GUNGNE-00002

Årsrapport 2015 Gungne AU-GUNGNE-00002 AU-GUNGNE-00002 Security Classification: Open - Status: Final Page 1 of 7 Tittel: Årsrapport 2015 Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: AU-GUNGNE-00002 Gradering: Distribusjon: Open Kan distribueres fritt Utløpsdato:

Detaljer

Urd årsrapport 2014 AU-URD-00001

Urd årsrapport 2014 AU-URD-00001 Security Classification: Open - Status: Final Page 1 of 31 Innhold 1 Feltets status... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Produksjon av olje og gass... 7 1.3 Oppfølging av utslippstillatelser for Norne hovedfelt

Detaljer

RFO-aktiviteter på Edvard Grieg oljeeksportrørledning

RFO-aktiviteter på Edvard Grieg oljeeksportrørledning Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER v./reidun Førdestrøm Verhoeven Oslo, 06.01.2015 Deres ref.: AU-EGP-00025/AU-DPN OW-00077 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/8135 Saksbehandler: Mihaela Ersvik RFO-aktiviteter

Detaljer

TOTAL, e&p NORGC A S. Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim

TOTAL, e&p NORGC A S. Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim TOTAL, e&p NORGC A S Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Cc: PTIL Deres dato: Deres ref: Vår ref: #1045588 Vår dato: 30.06.2015 Søknad o m tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

Detaljer

Det vises til gjeldende Tillatelse til virksomhet etter Forurensingsloven for Gullfaksfeltet datert 26.11.2012 (deres referanse 2011/689 448.1).

Det vises til gjeldende Tillatelse til virksomhet etter Forurensingsloven for Gullfaksfeltet datert 26.11.2012 (deres referanse 2011/689 448.1). 1 av 14 Miljødirektoratet v/ Sissel Wiken Sandgrind Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Gullfaks Søknad om oppdatering av utslippstillatelse Det vises til gjeldende Tillatelse til virksomhet etter Forurensingsloven

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av brønner

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av brønner 35/8-6S Vikafjell North og 35/8-6A Robbins Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av brønner PL 248 Versjonskontroll Vikafjell North og Robbins PL248 Revision Date Reason

Detaljer

Veiledningsdokument endring 2006

Veiledningsdokument endring 2006 I veiledning til forskrift 3. september 2001 nr. 1157 om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften) gjøres følgende endringer: Til 19 Kompetanse Andre avsnitt bokstav b skal

Detaljer

BEDRE GJENNOM KUNNSKAPSDELING

BEDRE GJENNOM KUNNSKAPSDELING BEDRE GJENNOM KUNNSKAPSDELING Bedre gjennom kunnskapsdeling Under OLF, har det blitt formet en bransjearbeidsgruppe bestående av representanter fra operatører og borekontraktører som skal anbefale måter

Detaljer

Møtereferat 26.09.2014. SKIM møte nr.3 2014. Monica.Aasberg@conocophillips.com. 25.9.2014, Centrica, Stavanger

Møtereferat 26.09.2014. SKIM møte nr.3 2014. Monica.Aasberg@conocophillips.com. 25.9.2014, Centrica, Stavanger SKIM møte nr.3 2014 Vedrørende SKIM møte nr.3 2014 Prosjekt Referent Aasberg, Monica E-post Monica.Aasberg@conocophillips.com Møtedato/tidspunkt Møtested 25.9.2014, Centrica, Stavanger Til (stede) Reidunn

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven PL 537 - Letebrønn 7324/8-2 Bjaaland

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven PL 537 - Letebrønn 7324/8-2 Bjaaland Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven PL 537 - Letebrønn 7324/8-2 Bjaaland OMV (Norge) AS Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 1 1.1 Forkortelser... 4 2 INNLEDNING... 5 2.1 Generell

Detaljer

Søknad om utslipp av gammel borevæske fra brønner på Statfjord Satellittfelt

Søknad om utslipp av gammel borevæske fra brønner på Statfjord Satellittfelt Miljødirektoratet v/ Bjørn A. Christensen Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Side 1 av 8 Søknad om utslipp av gammel borevæske fra brønner på Statfjord Satellittfelt Statoil Statfjord søker med dette

Detaljer

Oppdaterte HMS-forskrifter Endringer miljørisiko og beredskap. Beredskapsforum 6. april 2016

Oppdaterte HMS-forskrifter Endringer miljørisiko og beredskap. Beredskapsforum 6. april 2016 Oppdaterte HMS-forskrifter 1.1.16 - Endringer miljørisiko og beredskap Beredskapsforum 6. april 2016 Omfang av endringer Stor ryddejobb gjennomført Forskriftstekst Krav i tillatelser Veiledning til forskrifter

Detaljer

Urd årsrapport 2012 AU-DPN ON NOR-00083. Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2014-01-17 Side 1 av 36

Urd årsrapport 2012 AU-DPN ON NOR-00083. Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2014-01-17 Side 1 av 36 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2014-01-17 Side 1 av 36 Innhold 1 Feltets status... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Produksjon av olje og gass... 7 1.3 Gjeldende utslippstillatelser på Urd... 9

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven ved boring av letebrønn 7319/12-1 Pingvin AU-EPN D&W EXNC-00692

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven ved boring av letebrønn 7319/12-1 Pingvin AU-EPN D&W EXNC-00692 letebrønn 7319/12-1 Pingvin Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Innledning... 6 2.1 Ramme for aktiviteten... 6 3 Generell informasjon... 7 3.1 Beliggenhet og lisensforhold... 7 3.2 Reservoarforhold og mål for

Detaljer

Gradering:: open Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 39

Gradering:: open Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 39 permanent tilbakeplugging av letebrønn 6407/7-4 og midlertidig tilbakeplugging av produsent 6407/7- Gradering:: open Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 39 Dok. nr. AU-TPD DW ENV- 00010 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

A/S Norske Shell. Årsrapportering til Klima- og Forurensinsdirektoratet (Klif) Ormen Lange

A/S Norske Shell. Årsrapportering til Klima- og Forurensinsdirektoratet (Klif) Ormen Lange Årsrapportering til Klima- og Forurensinsdirektoratet (Klif) 2012 Ormen Lange Innhold 1 Feltets Status... 6 1.1 Generelt... 6 1.2 Produksjon av olje/gass... 8 1.3 Gjeldende utslippstillatelse... 8 1.4

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 for Gudrun

Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 for Gudrun Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2024-03-01 Side 1 av 28 Tittel: Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 for Gudrun Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Gradering: Distribusjon: Open Kan distribueres

Detaljer

Årsrapport 2011 Vale AU-DPN OW MF-00112

Årsrapport 2011 Vale AU-DPN OW MF-00112 Årsrapport 2011 Vale Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 4 1.3 Gjeldende utslippstillatelse(r) på Vale... 6 1.4 Overskridelser av utslippstillatelser/avvik...

Detaljer

Revisjonsrapport. Tilsynet med selskapets oppfølging av planer for plugging og forlating av brønner på Ekofisk 2/4-Alpha

Revisjonsrapport. Tilsynet med selskapets oppfølging av planer for plugging og forlating av brønner på Ekofisk 2/4-Alpha Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynet med selskapets oppfølging av planer for plugging og forlating av brønner på Ekofisk 2/4-Alpha Aktivitetsnummer 009018104 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Utslipp fra Oseberg Årsrapport 2013 AU-DPN OE OSE-00271

Utslipp fra Oseberg Årsrapport 2013 AU-DPN OE OSE-00271 fra Oseberg Årsrapport 2013 AU-DPN OE OSE-00271 Innhold 1 Feltets status... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Produksjon av olje/gass... 6 1.3 Gjeldende utslippstillatelser... 8 1.4 Overskridelser av utslippstillatelser

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven for undervannsaktivitet på Atla. Total E & P Norge

Tillatelse etter forurensningsloven for undervannsaktivitet på Atla. Total E & P Norge Tillatelse etter forurensningsloven for undervannsaktivitet på Atla Total E & P Norge Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981

Detaljer

Miljøteknologiens mulighet

Miljøteknologiens mulighet Miljøteknologiens mulighet Tekna - Nordområdeseminar Ole Øystein Aspholm og Axel Kelley 14 mai 2009 Miljøteknologiens mulighet Hva er miljøkravene for petroleumsvirksomhet i nordområdene? Hvilke krav er

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet

Søknad om tillatelse til virksomhet Søknad om tillatelse til virksomhet 1 Innledning og oppsummering 1 2 Generell informasjon 4 2.1 Overordnet ramme for aktiviteten 4 2.2 Geografisk lokasjon 5 2.3 Havbunnsundersøkelse 6 3 Aktivitetsbeskrivelse

Detaljer

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2005 SIGYN

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2005 SIGYN ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2005 SIGYN SLEIPNER - SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB 20" SLT SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 7 mars, 2006 Signaturer Dokument: Utslipp fra 2005

Detaljer

Årsrapport for operasjonelle utslipp 2012, Goliat.

Årsrapport for operasjonelle utslipp 2012, Goliat. Årsrapport for operasjonelle utslipp 2012, Goliat. Report ID.: ENINO-HSEQ Reference no.: DM#3398930 SUBJECT: Årsrapport for operasjonelle utslipp 2012, Goliat 0 28.02.2013 First issue John Eirik Paulsen

Detaljer

Avgjørelse i klagesak utslipp ved Statoils boring av letebrønn 7131/4-1 i PL 233 (Guovca) i Barentshavet

Avgjørelse i klagesak utslipp ved Statoils boring av letebrønn 7131/4-1 i PL 233 (Guovca) i Barentshavet I henhold til adresseliste Deres ref Vår ref 2005/01683- Dato Avgjørelse i klagesak utslipp ved Statoils boring av letebrønn 7131/4-1 i PL 233 (Guovca) i Barentshavet Miljøverndepartementet har foretatt

Detaljer