E-verksgruppa Hedmark og Oppland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E-verksgruppa Hedmark og Oppland"

Transkript

1 Oppsummering Møte Sted: VOKKS, Dokka Agenda: Nytt fra VOKKS Øyvind Slethei ønsket velkommen til VOKKS og Dokka. Det ble orientert om nyheter og videre planer i VOKKS: Implementert Tekla MMS: Tekla sitt system er p.d.d. kun rettet mot Windows, men det er ønske om en løsning som også kan kjøres på Android eller IOS. Nytt ordresystem 2013: Har Agresso som økonomisystem, med kobling mot SpeedyCraft som montørene kan ha tilgang til via nettbrett. Håndtere lsp-avbrudd i Tekla DMS/FASIT: VOKKS manglet et system for håndtering av dette før de nye kravene kom. Frem til da var det mer tilfeldig hva som ble rapportert, og hvordan det ble rapportert.

2 Tekla NIS hadde et system for håndtering av DMS, som det var lett å ta i bruk. Det har fungert greit å ta i bruk dette systemet. I forbindelse med nytt system og nye krav til avbruddsrapportering var det behov for å gjøre noen strukturelle endringer i NIS før systemet kunne tas i bruk. Implementere Webkartløsning for kontor og nettbrett: RENs kostnadskatalog har blitt installert i Tekla CPP, slik at denne kan benyttes til kostnadsberegning. Systemet er tatt i bruk av Skagerak, og de er gått fornøyd systemet. Matrikkelimport i Tekla NIS: Det jobbes med implementering av matrikkeldata i Tekla NIS, men Tekla sliter med respons fra Norge Digitalt. Sendt flere hendvendeler uten og fått noen svar. Kartverket Hamar undersøker hva som har skjedd. Tekla NIS endrer navn til Trimble NIS: Tekla ble kjøpt opp av Trimble for 2-3 år siden. Tekla/Trimble jobber med å komme inn på det amerikanske el markedet. Se vedlagt presentasjon for ytterligere informasjon fra VOKKS. Gjennomgang av referat fra forrige møte Geir Myhr Øien gikk igjennom referatet fra e-verksgruppemøte som ble avholdt i forbindelse med lokale geomatikkdager på Olrud 22. januar Referater og presentasjoner fra E-verksgruppe møtene blir lagt ut på Kartverket Hamar sin hjemmeside: Det var ingen spesielle merknader til referatet. I forbindelse med testprosjektet rundt klassifisering av store steiner ved bruk av laserdata er data mottatt fra firmaene, og det skal foretas en feltkontroll i testområdet langs Engern i Trysil, i starten av juni. Runde rundt bordet Elverum: Benytter en kombinasjon av vektordata og WMS som bakgrunnskart. Har ikke et system for regelmessig oppdatering av vektordataene. Dagens vektorkart er 2-3 år gammelt. I de tilfeller hvor man har behov for nyere data benyttes WMSen. I forbindelse med befaring av stolper/master lages det et arbeidsuttrekk fra NISbasen, som kan tas med ut på en arbeids-pc. Registreringene som gjøres i felt registreres direkte på denne PCen. Når man kommer tilbake på kontoret etter avsluttet oppdrag synkes felt-pcen med kontor-pcen. Dataene blir på denne måten direkte oppdatert i felt. Dette er et bra system for å holde oversikt over feil og mangler i ledningsnettet. Eidsiva: I NetBas 11 benyttes ArcGIS server som kartapplikasjon (bakgrunnskart) i tillegg til andre WMS-tjenster. Dette er en løsning med god responstid. Når det gjelder matrikkeldata benyttes Powels lokale matrikkelkopi, med WFS-kobling til matrikkelen. I tillegg til matrikkeloppslag funksjonen i NetBas er det noen som benytter matrikkeloppslag løsningen til Norsk Eiendomsinformasjon (NE).

3 Eidsiva bredbånd benytter Micado som kart/nis løsning, da fiber har andre detaljeringskrav enn tradisjonelle ledningskart. Det er ingen direkte kobling mellom Micado og NetBas. Det kjøres et ommerkingsprosjekt av hele Eidsivas nett som følge av flere fusjoneringer de siste årene. Dette gjelder både høyspent og lavspent nettet. Dette er et omfattende prosjekt, men en av de store fordelene er at man får en fullstendig gjennomgang av hele nettet, og således får avdekket eventuelle feil og mangler. Eidsiva ser på forskjellige typer feltløsninger. Foreløpig er ingen bestemt løsning valgt. Det vil være en fordel å ha en feltløsning som kan lese data fra ArcGIS server. Hadeland: Har vært mye fokus på innføringen av NetBas Vedlikehold, og registrering av lavspent nettet og feltløsninger. Har gjort et forsøk med å ta i bruk SpeedyCraft, men fikk det ikke til å fungere etter intensjonen. Prøver derfor i stedet en løsning som heter PowerCatch. Her kan oppdrag lages i NetBas, for så å overføres til PowerCatch, hvor man kan styre hvem som skal utføre oppdraget, og utførende kontrollør kan gå igjennom ei sjekklista for den aktuelle komponenten som skal kontrollere og registrere eventuelle avvik. Per dags dato ikke mulig å registrere nye komponenter/egenskaper via PowerCatch. Vang: Vang Energiverk er et lite selskap med 14 ansatte, 5 montører og 2200 kunder. E-verket benytter ISY WinMap Pro som NIS/GIS system, i samarbeid med VGIS (Geodatasamarbeidet i Valdres). Matrikkelen blir oppdatert samtidig som kommunene oppdaterer matrikkelen. Kartdataene oppdateres via VGIS samarbeidet, noe som fungerer veldig bra. FASIT er tilgjengelig i ISY WinMap. Nye anlegg og endringer på eksisterende anlegg registreres manuelt, gjerne med ren inntegning på skjerm. Vang har per dags dato ingen feltløsning. I forhold til avbruddsrapportering er det en utfordring å få inn rapporter fra montørene. Planlagte utkoblinger blir til stort sett rapportert, men mer tilfeldige utkoblinger er vanskeligere å få registrert. E-verket kan ikke selge mer strøm enn det de forbruker. Valdres: Kartdata konverteres fra kommuneløsningen, og legges inn i NIS ca. 4 ganger i året. Matrikkelopplysninger fås via Powels lokale matrikkelkopi, som synkroniseres mot sentral matrikkel hver natt. Valdres energi har for tiden fokus på NetBas Vedlikehold. E-verket har data i den kommunale webinnsyn løsningen til VGIS, men den er veldig lite brukt, og er således dårlig oppdatert. VOKKS: Se egen sak Nytt fra VOKKS.

4 Gjennomgang av rapport fra Geometriforbedringsprosjektet Det er skrevet en rapport om Geometriforbedringsprosjektet som har pågått mellom Eidsiva og Kartverket. Svein Arne Rakstang orienterte om rapporten. På grunn av liten tid ble orienteringen kortere enn planlagt. Rapporten skal opp til behandling/orientering i Geovekst-forum i starten av juni. Matrikkelen Saken ble utsatt til neste møte Nye krav til avbruddsrapportering i lavspent nettet konsekvenser for NIS Saken ble fortløpende diskutert i forbindelse med Runde rundt bordet. Orienteringssaker Det ble holdt en kort orientering om følgende saker: Brev fra NVE: Offentliggjøring av kartdata m.m. NVE sendte i begynnelsen av april ut et brev til alle KBO-enheter v/beredskapskoordinator, hvor temaet var informasjonstrygghet og offentliggjøring av kartdata. Bakgrunnen for dette var innrapporteringen av sentral-, regional-, og distribusjonsnettet gjorde for noen år tilbake, hvor NVE er interessert i å få vite om det er noe av det innrapporterte luftnettet kan være av kraftsensitiv art. Brev fra Kartverket: Informasjonsskriv til ledningsnetteiere Kartverket sendte i begynnelsen av mai ut et brev til alle ledningsnett eiere med informasjon om overgangen fra FKB-LedningElTele 4.02 til FKB-Ledning 4.5. Brevet inneholdt blant annet informasjon om nytt forvaltningsopplegg for ledningsdata, og varsel om at ledningsnetteierne må påse at GIS/NIS systemene er i stand til å håndtere data i henhold til produktspesifikasjonen FKB-Ledning 4.5, fra og med oktober InnlandsGIS. Eksempler på bruk av plan- og temadata: Geir demonstrerte bruk av InnlandsGIS, og viste kort løsningens innhold av plan- og temadata. Det ble vist hvordan man enkelt kan generere en rapport som viser hvilke temadatasett som befinner seg innenfor en angitt trase. Rapporten tar for seg et eller flere av følgende temadatasett-grupper: Landbruk, Miljø, Beredskap og Kulturvern. Åpen InnlandsGIS løsning har følgende adresse: Laserdata visualisering: Geir demonstrerte hvordan laserdata data på en relativt enkel måte kan visualiseres i form av punktskyer i en 3D modell. Ved å kombinere laserdata med ortofoto kan man få en relativt naturtro modell av terrenget.

5 Det ble demonstrert 3 ulike laserskanningsprosjekter med ulik punkttetthet. Laserskanninger med stor punkttetthet er det relativt enkelt å se høgspent linene. Hvis det er ønske om tilsvarende visualiseringer el.l. av andre områder kan det tas kontakt med Geir. Eventuelt Ingen saker Neste møte Neste møte blir på Lillehammer, tirsdag 28. oktober Ønsker om temaer på møtet sendes Geir Myhr Øien, Kartverket Hamar. Tilstede på møtet: Everksgruppa i Hedmark og Oppland 26.mai.14 Navn Firma Tilstedet Svein Arne Rakstang Eidsiva 1 Jan Brede Knutsen Eidsiva 1 Tom Møller Berg Eidsiva 1 Hans Otto Blix Elverum 1 Asgeir Haugen Hadeland 1 Dag Henning Bakkum Vang 1 Anders Lundby VEAS 1 Øyvind Sletthei VOKKS 1 Geir Myhr Øien Kartverket Hamar 1 Georg Langerak Kartverket Hamar 1 10

E-verksgruppa Hedmark og Oppland

E-verksgruppa Hedmark og Oppland Oppsummering Møte 15 og 16. juni 2015 Sted: NØK, Tynset Agenda dag 1: Vedlagte presentasjoner utdyper flere av sakene. Velkommen til Tynset! Tidligere daglig leder i NØK Kraftlag SA, Stein Solbu, ønsket

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: 20. 21. mars 2013 Sted: Kringler gård, Nannestad Til stede: Forfall: Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Asbjørn Borge, Reidar Sætveit, Harald Wethal, Lena

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: 12. 13. mars 2014 Sted: Bodø Til stede: Forfall: Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Asbjørn Borge, Reidar Sætveit, Åsmund Hansen, Harald Wethal, Lena Birgitte

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Møtereferat Vedrørende Dato Referanse Faggruppe matrikkelen 17. Oktober 2011 W.R

Møtereferat Vedrørende Dato Referanse Faggruppe matrikkelen 17. Oktober 2011 W.R Møtereferat Vedrørende Dato Referanse Faggruppe matrikkelen 17. Oktober 2011 W.R Møtedato 15. september 2011 Til stede Kåre Wiik Tom A. Johansen Unn Disch Kihle Wenche Rognås Lars Elsrud Geir Ulf Johansen

Detaljer

:magasinet. :konkurranse. Møt Geodata på. om Geomatikkdagene. ArcGIS Online. :nytt fra ARCen. :styret

:magasinet. :konkurranse. Møt Geodata på. om Geomatikkdagene. ArcGIS Online. :nytt fra ARCen. :styret Returadresse GEODATA AS Postboks 9036 Grønland 0133 OSLO :magasinet B :konkurranse :nytt fra ARCen Møt Geodata på Geomatikkdagene 2013 Dette årets brukerkonferanse var den 21. Norske ESRI Brukerkonferansen

Detaljer

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Laboremus Oslo AS // St. Olavs gate 12, 0165 Oslo, Norway

Detaljer

GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent

GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent INNHOLD I GEODATAPLANEN FOR FYLKENE 1 STRATEGISKE VALG KOMMENDE ÅR OG I 4-ÅRS PERIODEN... 4 2 NORGE DIGITALT-SAMARBEIDET I HEDMARK OG OPPLAND... 4

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010 Taxisentral Gruppe 19 Prosjekthjemmeside: http://gruppe19.lmdahl.no/ Forfattere: Larsen, Mads s156151

Detaljer

Regionale geodatatjenester i Lofoten

Regionale geodatatjenester i Lofoten Regionale geodatatjenester i Lofoten Rapport fra et Høykom-prosjekt IT 17/2007 ISBN 978-82-7747-157-2 ISSN 1503-1705 Januar 2007 Norut IT, GeoLofoten, Vestvågøy kommune, Flakstad kommune Tittel Regionale

Detaljer

Referat FGU-AK. Anne-Kirsten Stensby An Mai Lee Jon Haugland Leif Nilsen Arild Sunde Rinnan og Morten Hoff Alle medlemmer i utvalget

Referat FGU-AK. Anne-Kirsten Stensby An Mai Lee Jon Haugland Leif Nilsen Arild Sunde Rinnan og Morten Hoff Alle medlemmer i utvalget Referat FGU-AK Emne Fylkesgeodatautvalgsmøte Akershus Dato Tirsdag 14.oktober 2014 Sted Lørenskog rådhus Til Stede Jens Aabø Grethe Marie Hagbø Torleiv Lohne Even Anders Tosterud Kjell Berge Geir Bjørnsen

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.2 Legge inn logo... 7 1.1.3 Kontoinnstillinger

Detaljer

MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag

MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag Side 1 av 5 Prosjekt: MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag Møtedag: 24. april 2014 kl 17-25. april 2014 kl 0800-1200 Møtested: Røros kommune Tilstede fra Statens vegvesen V: Åsmund Hansen

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie KF Infoserie Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie Innholdsfortegnelse Innledning s. 1 Hvordan sikre god bruk s. 3 Brukerroller s. 5 Tildele brukernavn og passord s. 7 Tilgjengelighet

Detaljer

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune Lenvik kommune ELIN-k i Lenvik kommune 15.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

Internkontroll en gjennomgang av etterlevelse av arbeidsmiljølovens kapittel 10 i Sarpsborg kommune

Internkontroll en gjennomgang av etterlevelse av arbeidsmiljølovens kapittel 10 i Sarpsborg kommune Internkontroll en gjennomgang av etterlevelse av arbeidsmiljølovens kapittel 10 i Sarpsborg kommune Rapport 06.10.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilnærming av oppgaven.... 3 2. Problemstillinger og metode....

Detaljer

Aksjonær / Interessent

Aksjonær / Interessent Brukermanual Aksjonær / Interessent Aksjeservice versjon 2.0 Aksjeservice AS Kolbergveien 20 3121 Tønsberg / Munkedamsveien 68 0270 Oslo Forord Aksjeservice er en løsningsleverandør for ikke-børsnoterte

Detaljer

Waage Statens vegvesen Jens Kjell Aabø Region øst Kommunene Sonja Aasen Skedsmo (NR) Pipaluk Møller Lund Eidsvoll (ØR)

Waage Statens vegvesen Jens Kjell Aabø Region øst Kommunene Sonja Aasen Skedsmo (NR) Pipaluk Møller Lund Eidsvoll (ØR) REFERAT Tema for møte PTU-OA Dato 9. november 2012 Sted Til stede FM-OA Fylkesmannen Jon Anders Landbruksavd. Anmarkrud Leif Nilsen Miljøvernavd. Kartverket Siri Oestreich FKK Oslo Waage Statens vegvesen

Detaljer

Evaluering av markedsføringsloven Kartlegging av bedrifter som har telefonsalg/ telefonhenvendelser til forbrukere

Evaluering av markedsføringsloven Kartlegging av bedrifter som har telefonsalg/ telefonhenvendelser til forbrukere Prosjektnotat nr. 1-2011 Randi Lavik og Ragnhild Brusdal Kartlegging av bedrifter som har telefonsalg/ telefonhenvendelser til forbrukere SIFO 2011 Prosjektnotat nr. 1 2011 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Glenn Bjørlo. Bedriftspraksis. Høgskolen i Østfold. Halden

SLUTTRAPPORT. Glenn Bjørlo. Bedriftspraksis. Høgskolen i Østfold. Halden SLUTTRAPPORT Glenn Bjørlo Bedriftspraksis Høgskolen i Østfold Halden 01.12.2014 INNHOLD Overskrift Sidetall Introduksjon 3 Beskrivelse 4 Refleksjon 6 Vedlegg 1: Timebruk 9 Vedlegg 2: Attest 12 Introduksjon

Detaljer

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale DBS 6000-serien: Vedlikehold Verkstedsavtaleregister (BS65) Dersom man får en feilmelding som sier Avvikelse fra avtale, så er det noe som ikke stemmer i avtalen mellom forsikringsselskap og verksted.

Detaljer

Rapport Forvaltning av laserdata. Mai 2012

Rapport Forvaltning av laserdata. Mai 2012 Rapport Forvaltning av laserdata Mai 2012 Forord... 3 Bakgrunn... 4 Eksisterende laserdata... 5 Brukergrupper... 6 Innhold og funksjonalitet... 6 Administrasjon/dataforvaltning... 6 Filformat... 7 Kvalitetskontroll

Detaljer

Gruppe: 16: s161869,s161917, s160796 Leveres 30.5.2012 (12:00)

Gruppe: 16: s161869,s161917, s160796 Leveres 30.5.2012 (12:00) Gruppe: 16: s161869,s161917, s160796 Leveres 30.5.2012 (12:00) Prossessrapport: 29.05.2012 Innledning: Vi skal hjelpe treningssenteret «ditt treningssenter» med å lage en løsning der de kan oppdatere sine

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer