Gjennomgang av referat fra forrige møte Georg ønsket velkommen til møtet, og referatet fra sist møte ble gjennomgått.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjennomgang av referat fra forrige møte Georg ønsket velkommen til møtet, og referatet fra sist møte ble gjennomgått."

Transkript

1 Oppsummering Møte Sted: Breiseth hotell, Lillehammer Agenda: Vedlagte presentasjoner utdyper flere av sakene. Gjennomgang av referat fra forrige møte Georg ønsket velkommen til møtet, og referatet fra sist møte ble gjennomgått. Kommentar til referatet: Klassifisering av stor stein: Det er gjennomført feltkontroll langs Engern, men resultatene fra feltkontrollen er ikke analysert. Rapport er forventet utarbeidet i løpet av høsten/vinteren. Forøvrig ingen merknader til referatet fra forrige møte.

2 Geodataplan Georg presenterte omforent Geodataplan for Noen av de punktene i temadataplan som er mest relevante for e-verksgruppa ble presentert. Svein Arne presiserte at det er viktig at e-verkene ser nytteverdien av Geovekst- og Norge digitalt samarbeidet. Det ligger ann til oppstart av et nasjonalt laserskanningsprosjekt i Standarden er at det skal skannes med 2 pkt/m2, men for områder med spesielle interesser er det ønske om 5 pkt/m2 skanning. Historiske ortofoto for mjøsregionen leveres i disse dager, og lederforum for GIS har gitt klarsignal for om at det skal etableres for hele Hedmark og Oppland. E-verkene vil bli forespurt om et lite økonomisk bidrag til etableringen, selv om disse ortofotoene ikke gjennomføres som et ordinært Geovekst-prosjekt. Ortofotoene blir å finne på Kartløsninger og data på mobile enheter Kai Ståle innledet: NØK har et forsyningsområde som dekker 1/3 av Hedmark fylke. Kartløsninger hos NØK: NetBas, NØGIS, GPS i biler (fra TomTom), Nettbrett til montørene, ArcGIS (ArcGIS server?). I TomTom GPS ene importeres nettstasjoner og lignende som POI er. For å gjøre dette trenger man eldre versjon av GPS ene, da de nye versjonene ikke støtter import av egne POI eller passordbeskyttelse av GPS en. VOKKS har det samme problemet med at de nye GPS ene ikke er mulige å passordbeskyttelse. NVE har stilt krav om at alle enheter som har nettinformasjon skal være kode/passord beskyttet. Øyvind nevner at det mulig å installere en TomTom App på nettbrett, Det er ønske om en standard for presentasjon (symbolisering) av el-kart, og et forslag til oppsett av kartlag. Har fått på plass et utvekslingsformat, men symbolisering mangler. Eidsiva benytter kartdata fra ArcGIS server som kartbakgrunn i alle sine kartløsninger. Tom viste iam Editor fra Powel. Her brukes et uttrekk fra NetBas som gjøres daglig, slik at ledningsdataene ligger lokalt, mens bakgrunnskartet benytter ESRI bakgrunnskart tjenester. Eidsiva har også GPS i bilene (Garmin og TomTom), som fylles opp med en POI database som oppdateres fra NetBas med jevne mellomrom. Eidefoss benytter i dag en TomTom løsning på GPS. Dette er en gammeldags løsning, så det bør sees på en mer moderne løsning. Fordelen med TomTom løsningen er at den også er tilgjengelig om alt annet nett er nede. Hadeland benytter en løsning fra ReSight på nettbrett, med direkte kobling mot NetBas. VEAS benytter Garmin, men det er utfordring med GPS i forhold til oppdatering av POI og at det er en utfordring i hytteområder, med manglende veier. Tester ut løsninger på nettbrett ved bruk av ArcGIS server.

3 Vang har ingen spesiell feltløsning. Stange har ArcGIS server som bakgrunnskart i NetBas og nettbrett. Har kjøpt halvt års lisens på iam editor, og er så langt godt fornøyd med dette. Har kjøpt og er i ferd med å ta i bruk NetBas vedlikehold. Elverum benytter felt-pc er. Videre fokus på feltløsninger: God og effektiv bruk av feltløsninger er en problemstilling som berører alle e-verk. Neste e-verksgruppe møte vil således ha feltløsninger som et oppfølgingspunkt. Som bakgrunn for neste e-verksgruppemøte oppfordres alle e-verk som har ett opplegg for å konvertere nettkomponenter til POI som videre kan importeres i et bilnavigasjonssystem om å sende en enkel beskrivelse av løypa til Kartverket (Geir). Kartverket som sammenstiller disse løypene til neste møte. Beskrivelsen bør inneholde: Hvilke programvare(r) som benyttes Output format fra NIS Import format i GPS en. Matrikkelen Tekla og matrikkelen: Flere kunder bestilte for over ett år siden et forprosjekt fra Tekla om å få matrikkelinformasjon inn i TeklaNIS. Minimum behovet er å kunne gjøre oppslag i matrikkeldatabasen direkte. Tekla har hatt utfordringer i forhold til å få de rette tilgangene/oppkoblingsparameterne, men dette er nå OK. Tekla er i ferdig med å kartlegge hvilke matrikkel funksjonaliter som e-verkene ønsker at skal være tilgjengelige i Tekla NIS. Tekla jobber med å lage en nærmere spesifikasjon som skal sendes ut til de norske kundene. Prosjektet har dratt ut i tid. Georg informerte om at det i nå er mulig å få opp hjemmelshaverinformasjon på en eiendom ved bruk av MinId/BankID. Det ble stilt spørsmål rundt offisielle adresser på nettstasjoner / trafostasjoner? Hvor mange nettstasjoner/trafoer har fått gateadresser? Nye leveranse av ledningskart (FKB-Ledning 4.5) Geir gikk raskt igjennom status rundt FKB-Ledning 4.5. Alle eksisterende FKB- LedningElTele data har nå blitt konvertert til ny versjon, FKB-Ledning 4.5. Overgangen til ny FKB-versjon har ført til en betydelig omstrukturering av datasettet med tanke på bruk av objekttyper og egenskapskoding. I forbindelse med konverteringen er også antatt ledningseier forsøkt påført etter beste evne. Mer informasjon i vedlagt presentasjon. Som en del av FKB-Ledning og geometriforbedringsprosjekt arbeidet har de blitt etablert ei løype for å beregne avvik mellom HSP-ledningstraseer i NIS i forhold til HSP-traseer i FKB-Ledning. E-verkene som ønsker å få gjennomført en slik analyse mellom sitt HSP-nett og FKB, kontakter Kartverket.

4 Kartverket har som målsetning i 2015 og kontakte alle e-verk for å se på hvordan status er i forhold til å kunne bli originaldatavert for egne objekter i FKB-Ledning. Utfordringer tilknyttet HSP-traseer i kommunal arealplanlegging Lars Holen, Ringsaker kommune, presenterte utfordringer knyttet til høyspentlinjer i kommunal arealplanlegging. Kommunen må forholde seg PBL og 11-8, El-tilsynsloven og Statens strålevern sine retningslinjer. I en reguleringsplan utredes hensynssonene i kommuneplanen nærmere. Hensynssonene i reguleringsplanen fastsetter de endelige byggeområdene. Det er viktig med en god dialog mellom kommune og e-verk da det ikke er en enhetlig regel for absolutte krav i forhold til byggeavstander til nettanlegg, så hvert enkelt tilfelles må vurderes individuell. Et datasett med hensynssoner langs HSP-linjer hadde vært kjekt å ha, og for å kunne lage et riktig hensynssonekart er det viktig å ha riktig og god geometri på alle høyspentlinjer. Planseminar for E-verk? Saken ble utsatt til neste møte Eventuelt Følgende saker ble tatt opp: Pilotprosjekt komplett ledningskart Saken ble utsatt til neste møte Medlemmer i e-verksgruppa Oversikten over registrerte medlemmer av e-verksgruppa ble gjennomgått, og korrigert. Oppdatert medlemsliste ligger vedlagt referatet. Sør-Aurdal: Hvem skal stå på lista fra dere? Tema fremover Bruk av feltløsninger tas opp som tema på neste e-verksgruppemøte. Linjeprofilering For å få til en effektiv generering av linjeprofiler er det ønskelig at e-verkene opplyser om traseen er generert tidligere, og om traseen følger gammel trase eller ikke. Huskeliste for bestilling av linjeprofiler ligger vedlagt. Neste møte Neste møte blir på Tynset, mars 2014 Ønsker om temaer på møtet sendes Geir Myhr Øien, Kartverket Hamar.

5 Tilstede på møtet: E-verksgruppa Hedmark og Oppland

E-verksgruppa Hedmark og Oppland

E-verksgruppa Hedmark og Oppland Oppsummering Møte 15 og 16. juni 2015 Sted: NØK, Tynset Agenda dag 1: Vedlagte presentasjoner utdyper flere av sakene. Velkommen til Tynset! Tidligere daglig leder i NØK Kraftlag SA, Stein Solbu, ønsket

Detaljer

E-verksgruppa Hedmark og Oppland

E-verksgruppa Hedmark og Oppland Oppsummering Møte 26-05-2014 Sted: VOKKS, Dokka Agenda: Nytt fra VOKKS Øyvind Slethei ønsket velkommen til VOKKS og Dokka. Det ble orientert om nyheter og videre planer i VOKKS: Implementert Tekla MMS:

Detaljer

GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent

GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent INNHOLD I GEODATAPLANEN FOR FYLKENE 1 STRATEGISKE VALG KOMMENDE ÅR OG I 4-ÅRS PERIODEN... 4 2 NORGE DIGITALT-SAMARBEIDET I HEDMARK OG OPPLAND... 4

Detaljer

MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag

MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag Side 1 av 5 Prosjekt: MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag Møtedag: 24. april 2014 kl 17-25. april 2014 kl 0800-1200 Møtested: Røros kommune Tilstede fra Statens vegvesen V: Åsmund Hansen

Detaljer

Referat FGU-AK. Anne-Kirsten Stensby An Mai Lee Jon Haugland Leif Nilsen Arild Sunde Rinnan og Morten Hoff Alle medlemmer i utvalget

Referat FGU-AK. Anne-Kirsten Stensby An Mai Lee Jon Haugland Leif Nilsen Arild Sunde Rinnan og Morten Hoff Alle medlemmer i utvalget Referat FGU-AK Emne Fylkesgeodatautvalgsmøte Akershus Dato Tirsdag 14.oktober 2014 Sted Lørenskog rådhus Til Stede Jens Aabø Grethe Marie Hagbø Torleiv Lohne Even Anders Tosterud Kjell Berge Geir Bjørnsen

Detaljer

Rapport Forvaltning av laserdata. Mai 2012

Rapport Forvaltning av laserdata. Mai 2012 Rapport Forvaltning av laserdata Mai 2012 Forord... 3 Bakgrunn... 4 Eksisterende laserdata... 5 Brukergrupper... 6 Innhold og funksjonalitet... 6 Administrasjon/dataforvaltning... 6 Filformat... 7 Kvalitetskontroll

Detaljer

Waage Statens vegvesen Jens Kjell Aabø Region øst Kommunene Sonja Aasen Skedsmo (NR) Pipaluk Møller Lund Eidsvoll (ØR)

Waage Statens vegvesen Jens Kjell Aabø Region øst Kommunene Sonja Aasen Skedsmo (NR) Pipaluk Møller Lund Eidsvoll (ØR) REFERAT Tema for møte PTU-OA Dato 9. november 2012 Sted Til stede FM-OA Fylkesmannen Jon Anders Landbruksavd. Anmarkrud Leif Nilsen Miljøvernavd. Kartverket Siri Oestreich FKK Oslo Waage Statens vegvesen

Detaljer

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon!

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! 1 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Geovekst-samarbeidet... 5 4. Organisering... 6 5. Finansiering og rettigheter...

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: 12. 13. mars 2014 Sted: Bodø Til stede: Forfall: Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Asbjørn Borge, Reidar Sætveit, Åsmund Hansen, Harald Wethal, Lena Birgitte

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: 20. 21. mars 2013 Sted: Kringler gård, Nannestad Til stede: Forfall: Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Asbjørn Borge, Reidar Sætveit, Harald Wethal, Lena

Detaljer

10. Retningslinjer for forvaltning av FKB-data

10. Retningslinjer for forvaltning av FKB-data 10. Retningslinjer for forvaltning av FKB-data Opplegg for forvaltning av FKB-data gjennom Geovekst har vært oppe til revisjon og dette dokumentet er anbefalt av Geovekst-forum i møte 10.03.2011. Geovekst-forum

Detaljer

:magasinet. :konkurranse. Møt Geodata på. om Geomatikkdagene. ArcGIS Online. :nytt fra ARCen. :styret

:magasinet. :konkurranse. Møt Geodata på. om Geomatikkdagene. ArcGIS Online. :nytt fra ARCen. :styret Returadresse GEODATA AS Postboks 9036 Grønland 0133 OSLO :magasinet B :konkurranse :nytt fra ARCen Møt Geodata på Geomatikkdagene 2013 Dette årets brukerkonferanse var den 21. Norske ESRI Brukerkonferansen

Detaljer

Kartsamarbeidsprosjektet

Kartsamarbeidsprosjektet Kartsamarbeidsprosjektet Felles bruk av miljødirektoratenes og landbruksforvaltningens kartdata Et samarbeidsprosjekt mellom Statens landbruksforvaltning, Direktoratet for naturforvaltning, Riksantikvaren

Detaljer

Møtereferat Vedrørende Dato Referanse Faggruppe matrikkelen 17. Oktober 2011 W.R

Møtereferat Vedrørende Dato Referanse Faggruppe matrikkelen 17. Oktober 2011 W.R Møtereferat Vedrørende Dato Referanse Faggruppe matrikkelen 17. Oktober 2011 W.R Møtedato 15. september 2011 Til stede Kåre Wiik Tom A. Johansen Unn Disch Kihle Wenche Rognås Lars Elsrud Geir Ulf Johansen

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2014

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2014 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2014 Tid: 11. september 2014, kl. 10.00-14.15 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem

Detaljer

Kartportal videreutvikling felles anbefaling

Kartportal videreutvikling felles anbefaling Versjon. 0.95 Kartportal videreutvikling felles anbefaling NH-portalen www.nordhordlandskart.no BR-portalen www.bergensregionskart.no HFK-portalen www.kart.ivest.no BK-portalen www.bergenskart.no Regionrådet

Detaljer

Brukerveiledning. Bruk av NiN-app i naturtypekartlegging. Versjon 26. juni 2015

Brukerveiledning. Bruk av NiN-app i naturtypekartlegging. Versjon 26. juni 2015 Brukerveiledning Bruk av NiN-app i naturtypekartlegging Versjon 26. juni 2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. NiN-app... 3 2.1 NiN-app for desktop og nettbrett... 3 2.2 Nedlasting og installasjon... 4 2.2.1

Detaljer

Styremøtereferat Lutsivassdragetsvelforening 19. Mars 2015.

Styremøtereferat Lutsivassdragetsvelforening 19. Mars 2015. Styremøtereferat Lutsivassdragetsvelforening 19. Mars 2015. Møte på Lura Turistheimen før årsmøtet. Deltakere: Sissel Kristensen, Alf Risberg, Ingrid Molaug, og Ørjan Tengesdal Kristin Haller Kverneland,

Detaljer

VEILEDER. ETABLERING AV DIGITALT PLANREGISTER Hvordan få et fullstendig digitalt planregister

VEILEDER. ETABLERING AV DIGITALT PLANREGISTER Hvordan få et fullstendig digitalt planregister VEILEDER ETABLERING AV DIGITALT PLANREGISTER Hvordan få et fullstendig digitalt planregister Første versjon oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 6 2 INNLEDENDE FORBEREDELSER TIL ETABLERING

Detaljer

REFERAT. Åpning v/paul Arne Tilset og presentasjonsrunde. Presentasjon av Grong kommune, v/inger H. Helland

REFERAT. Åpning v/paul Arne Tilset og presentasjonsrunde. Presentasjon av Grong kommune, v/inger H. Helland REFERAT Tema for møte GD-plan N-T for perioden 2016-2019 Sted/Dato Grong rådhus, 29. apr. 2015 Kl. 09:45 14:10 Til stede Håvard Moe (Jernbaneverket) Ingunn Lysø (Vikna kommune) Elisabeth Vollmo Bjørhusdal

Detaljer

Saksnr: 12/00390 Arkiv: 144 KOMMUNEDELPLAN FOR GEODATA 2013 2016

Saksnr: 12/00390 Arkiv: 144 KOMMUNEDELPLAN FOR GEODATA 2013 2016 KOMMUNEDELPLAN FOR GEODATA 2013 2016 1 Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no Internett www.gran.kommune.no 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune Lenvik kommune ELIN-k i Lenvik kommune 15.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

Møtereferat Lutsivassdragets velforening 11 Sept 2014.

Møtereferat Lutsivassdragets velforening 11 Sept 2014. Møtereferat Lutsivassdragets velforening 11 Sept 2014. Møte hos Sissel på Sandnes. Deltakere: Sissel Kristensen, Alf Risberg, Ingrid Molaug, og Ørjan Tengesdal Ikke tilstede:, Kristin Haller Kverneland,

Detaljer

Referat fra det 22. møtet i Standardiseringsrådet

Referat fra det 22. møtet i Standardiseringsrådet Referat fra det 22. møtet i Standardiseringsrådet Tid: 16. mars 2010, kl 10.00-15.15 Sted: Rica Oslo Hotell, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem, Difi Tilstede: Olaf

Detaljer

Møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 2011-02-07 Referat

Møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 2011-02-07 Referat Oppdatert: 2011-02-18 Møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 2011-02-07 Referat Sted: BIBSYS, Abelsgt. 5, Trondheim Dato: Mandag 7. februar 2011 Tid: 10:00 15:00 Referent: Hege Johannesen

Detaljer

prosessveileder Fylkesmannen i Nordland Håkon Økland, seniorrådgiver Hemnes kommune Ole Petter Rundhaug, ass. rådmann Rana

prosessveileder Fylkesmannen i Nordland Håkon Økland, seniorrådgiver Hemnes kommune Ole Petter Rundhaug, ass. rådmann Rana Kommunereformen «Ny kommune N-Helgeland» Referat fra møte i utredningsgruppa (RG) bestående av rådmenn i kommunene Hemnes, Lurøy, Nesna, Rødøy, Træna og Rana - 23.04.2015 kl. 11.30 15.30, formannskapssalen,

Detaljer

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren Møtetype: SAP HR statusmøte mellom og UNINETT FAS Til stede: Geir Knudsen,, Tone Thorstensen,, Øyvind Akselsen,, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Anne Grete Lindeland, UiA, Eirin Fjeld Melund, UNINETT FAS, Arild

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer