Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - helsedel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - helsedel"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 09:00 15:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - helsedel Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Saltstraumen kommunedelsutvalg, Synnøve Blix telefon eller , e-post: så tidlig at vararepresentant kan innkalles med rimelig varsel. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Orienteringer/Meldinger. Kl Martin Grønnslett, NFK, orientering om DistriktsMobil-ordningen Kl Felles lunsj på nærmiljøsenteret med Biskopens følge Kl Biskopen m/følge møte med kommunedelsutvalget Kl Boligpolitikk og distrikt Side1

2 Saksliste Saksnr Innhold PS 13/1 Adressenavn i Bodø Side 2 PS 13/2 Innspill til melding om oppstart av reguleringsplanarbeid vedr. togstopp på Tverlandet «8 PS 13/3 Uttalelse til deling av parsell til boligformål «13 PS 13/4 Uttalelse til fradeling av parsell til boligformål og tilbygg til bolig «15 PS 13/5 Uttalelse, høringsforslag til vedtekter for Bodø kommunes jordfond. «17 PS 13/6 Søknad om fritak for verv for resten av valgperioden «20 PS 13/7 Valnesvatnet vest - forslag til oppstart av planarbeid for området «22 PS 13/8 Referatsaker «31 RS 13/1 Varsel om oppstart av arbeidet med utarbeiding av ny samfunnsdel til kommuneplanen, revisjon av arealdelen til kommuneplan og offentlig ettersyn av forslag til planprogram «32 Bodø, 18. januar 2013 Odd Willy Hansen leder Synnøve Blix sekretær Side2

3 Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /6780 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/198 Formannskapet /1 Saltstraumen kommunedelsutvalg Tverlandet kommunedelsutvalg Adressenavn i Bodø Saksopplysninger Vei- og stedsnavnutvalget har hatt til behandling nye adressenavn i Bodø. Medlemmene i utvalget er: leder, Viggo Eide, Ida Maria Pinnerød og Hans-Jacob Engen. Bodø formannskap er delegert myndighet i adressenavnsaker. Alle adressenavnene har vært kunngjort i avisa Nordland. Velforeninger og beboere, og kommunedelsutvalg, har gitt innspill om navneforslag på noen av veiene. Det har i noen saker også vært dialog mellom beboere og utvalget. Navnekonsulenttjenesten ble tidlig og rutinemessig tilskrevet av oss og bedt om råd om skrivemåten. Vi har fortsatt ikke mottatt tilråding fra Navnekonsulentene. Dette kan få som konsekvens at det i ettertid kan komme tilråding om en annen skrivemåte enn den som er blitt vedtatt av kommunen. I slikt tilfelle bør dette kunne rettes administrativt i samråd med Vei- og stedsnavnutvalget uten at saken tas opp til ny politisk behandling. Nasjonalt pålegg: Det er et nasjonalt pålegg om at alle skal ha en adresse. Dette gjelder også grissgrendte strøk og hytter og hytteområder. Og det er uvesentlig om det er vei til boligen eller hytta. Den viktigste grunnen til dette er at det skal være lett for brannvesen, politi og ambulanse å finne fram til rett sted på en enkel måte: adressene inngår i et GPS-system som leder fram til målet. Det statlige pålegget medfører et økt arbeid for kommunene, også for Bodø kommune. Følgende adressenavn foreslås: Mørkved, nytt boligområde: Stabburshaugen Mørkved, samme boligområde: Hesthaugen Mørkved, samme boligområde: Bulrats vei. Side3

4 Disse veiene får navn etter geografiske navn i området. Litt om Bulrats vei, og hvorfor ikke haugen er brukt i navnet som i de to andre adressene: denne haugen ligger et stykke unna veien, og den er markert på kart som Bulrathaugen. Derfor mener utvalget at det i denne sammenhengen er mest riktig å bruke vei i navnet. Et spesielt navn: Bulrat er navn på en mannsperson som etter et sagn skal ha kjempet sammen med vikinghøvdingen Raud og hans menn, mot kongen. Og etter sagnet skal Bulrat etter lang tids kamp med kongens menn ha falt på/ved haugen. I nyere tid skal det ha blitt funnet ei steinklubbe/øks i ei myr i nærheten av haugen, og funnet kan tolkes som om det er noe i det gamle sagnet om Bulrat Mørkved. Veien som går ned til Mørkvedbukta: Mørkvedbukta Kjerringøy, boliger. Veien ligger ved havna og hotellet på Kjerringøy. Den kalles for Sjyhaugen av folk på stedet: Sjyhaugen Festvåg, hytteområde. Stedsnavnet er det samme som forslaget fra utvalget: Naustnes Nystad, «Ner-Nystad», boliger. Ner-Nystad Nystad, «Øver-Nystad», boliger. Øver-Nystad Ersvika, boliger, område mellom Løding og Ilstad. Ersvika Knaplund, boliger. Ved Saltstraumbrua, navnet er kjent av lokalbefolkningen, Krokan Løding, Kjerran, boliger. Område vel 500 meter fra lyskrysset på Løding. Kjerran Tuv, boliger. Gjerdeveien er et lokalt navn. Ligger ved «Gjerdehaugen», et sted dyrene ble innhegnet/inngjerdet tidligere. Gjerdeveien To veier i Festvåg. Festvåggården og Sjuraveien, lokale navn Gjælen, hytteområde: Gjælnakken Gjælen, hytteområde: Gjælmyra Hytteområde like ved Valnes. Trongsmåget er sundet mellom Stensøya og fastlandet. Trongsmågveien Marvoll, boliger. Marvollveien brukes i dag på veien Ripnes. Boligområde. Ripnesveien. Veier i Skjerstad. Her har det vært nær kontakt med blant annet beboere i området: Graddveien Lysthushaugen Fjeldbakkan. Fjeld var navnet, et familienavn, på butikken i bakken/bakkan. Veier i Misvær: Mohusmoen Mohusveien Oppegårdveien Furumoen. I Hopen er navnet Sildestengveien tidligere vedtatt som adressenavn. Velforeninga ble ikke kontaktet i den sammenhengen, og en samstemmig velforening i Hopen ønsker heller Hopsgården Side4

5 som adressenavn. De foreslår at Riksvei 80 få navnet Sildstengveien når den tas ut som riksvei når den nye brua står ferdig. Utvalget er enig om at dette er en god løsning. Hopsgården for Sildstengveien. Og R80 mellom Hopen og Løding: Sildstengveien. Konklusjon og anbefaling Vei og stedsnavnutvalget prøver etter beste evne å finne navn som beboerne kan føle seg bekvem med, og også navn som ivaretar lokale stedsnavn/tradisjoner, enten de er merket på kart eller de lever på folkemunne. Og at adressenavnene er i samsvar med retningslinjene i Stedsnavnloven. Siden kommunen ikke har fått noen tilbakemelding fra Navnekonsulenttjenesten anbefaler vi at det i vedtaket legges inn formulering som gjør at eventuelle «feil» i skrivemåten i adressenavnet påpekt av Navnekonsulenttjenesten kan rettes på en enkel måte: administrasjonen gjør dette i samråd med Vei- og stedsnavnutvalget, og uten at saken bringes inn for Bodø formannskap. Forslag til vedtak Mørkved. Stabburshaugen Mørkved. Hesthaugen Mørkved. Bulrats vei Mørkved. Mørkvedbukta Kjerringøy. Sjyhaugen Festvåg. Naustnes Nystad. Ner-Nystad Nystad. Øver-Nystad Ersvika. Ersvika Knaplund. Krokan Løding. Kjerran Tuv. Gjerdeveien Festvåg. Festvåggården og Sjuraveien Gjælen. Gjælnakken Gjælen. Gjælmyra Valnes. Trongsmågveien Marvoll. Marvollveien Ripnes. Ripnesveien Skjerstad. Graddveien Skjerstad. Lysthushaugen Skjerstad. Fjeldbakkan Misvær. Mohusmoen Misvær. Mohusveien Misvær. Oppegårdveien Misvær. Furumoen. Hopsgården isteden for Sildstengveien. Og R80 mellom Hopen og Løding: Sildstengveien. Side5

6 Om eventuelt skrivemåten må justeres i noen av de vedtatte adressenavnene kan dette rettes opp administrativt og i samråd med Vei- og stedsnavnutvalget. Formannskapets behandling i møte den : Votering Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak Mørkved. Stabburshaugen Mørkved. Hesthaugen Mørkved. Bulrats vei Mørkved. Mørkvedbukta Kjerringøy. Sjyhaugen Festvåg. Naustnes Nystad. Ner-Nystad Nystad. Øver-Nystad Ersvika. Ersvika Knaplund. Krokan Løding. Kjerran Tuv. Gjerdeveien Festvåg. Festvåggården og Sjuraveien Gjælen. Gjælnakken Gjælen. Gjælmyra Valnes. Trongsmågveien Marvoll. Marvollveien Ripnes. Ripnesveien Skjerstad. Graddveien Skjerstad. Lysthushaugen Skjerstad. Fjeldbakkan Misvær. Mohusmoen Misvær. Mohusveien Misvær. Oppegårdveien Misvær. Furumoen. Hopsgården isteden for Sildstengveien. Og R80 mellom Hopen og Løding: Sildstengveien. Om eventuelt skrivemåten må justeres i noen av de vedtatte adressenavnene kan dette rettes opp administrativt og i samråd med Vei- og stedsnavnutvalget Mørkved. Stabburshaugen Mørkved. Hesthaugen Mørkved. Bulrats vei Mørkved. Mørkvedbukta Kjerringøy. Sjyhaugen Festvåg. Naustnes Nystad. Ner-Nystad. Side6

7 1221. Nystad. Øver-Nystad Ersvika. Ersvika Knaplund. Krokan Løding. Kjerran Tuv. Gjerdeveien Festvåg. Festvåggården og Sjuraveien Gjælen. Gjælnakken Gjælen. Gjælmyra Valnes. Trongsmågveien Marvoll. Marvollveien Ripnes. Ripnesveien Skjerstad. Graddveien Skjerstad. Lysthushaugen Skjerstad. Fjeldbakkan Misvær. Mohusmoen Misvær. Mohusveien Misvær. Oppegårdveien Misvær. Furumoen. Leif Aunes vei barnehage skifter navn til Linken barnehage. Hopsgården isteden for Sildstengveien. Og R80 mellom Hopen og Løding: Sildstengveien. Om eventuelt skrivemåten må justeres i noen av de vedtatte adressenavnene kan dette rettes opp administrativt og i samråd med Vei- og stedsnavnutvalget. Saksbehandler: Hans-Henrik Nordhus Rolf Kåre Jensen rådmann Arne Øvsthus kommunaldirektør Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg: Ingen Side7

8 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /7906 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/2 Saltstraumen kommunedelsutvalg Innspill til melding om oppstart av reguleringsplanarbeid vedr. togstopp på Tverlandet Sammendrag Saltstraumen kommunedelsutvalg har mottatt melding om oppstart av reguleringsplanarbeid vedr. Togstopp på Tverlandet. Frist for eventuelle innspill er satt til 17. januar Saksopplysninger Brev fra Byplankontoret av ligger ved. Forslag til uttalelse Saksbehandler: Synnøve Blix Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Melding om oppstart 2 Adresseliste Side8

9 Byplankontoret Adresseliste Dato: Saksbehandler:... Kari Valberg Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2012 Saksnr./vår ref.: /7906 Arkivkode:...L12 Melding om oppstart av reguleringsplanarbeid vedr. togstopp på Tverlandet. Planens formål og hovedinnhold Reguleringsplanen har som formål å legge til rette for etablering av togstopp i Hagebyen på Tverlandet. Planen vil omfatte areal for ulike trafikkformål; friareal, lekeplass og perrong. Atkomst fra krysset RV 80 gamle RV17/ Hagebyen. Det skal reguleres inn fortau fra krysset og opp til togstopp. Reguleringsplanen tar utgangspunkt i Jernbaneverkets skisseplan, fra 2010, for etablering av togstopp på Tverlandet. Jernbaneverket har i brev av bekreftet at skissen for lang plattform med buss kan danne grunnlag for reguleringsplanen. Planens virkninger. Lokalsamfunnet på Tverlandet og Bodø kommune har arbeidet i 30 år for å få togstopp lagt til stedet. Tiltaket vil få en samfunns- og miljømessig positiv effekt. For beboerne i Hagebyen vil tiltaket føre til mer trafikk og mer støy. Boligfeltet har til nå ikke hatt gjennomkjøringstrafikk. Lokalisering nært jernbanelinja har alltid forårsaket støy. Nå øker støy og forurensning i form av økt biltrafikk til togstoppet. Det planlegges ladeparkeringsplasser for elbiler for pendlere. Økt elbilbruk på sikt eliminerer støy og forurensning fra biler. Togstopp på Tverlandet vil, i tillegg til ny FV17 og ny bru, føre til en endret situasjon for beboerne på Tverlandet. Både kommunikasjonsmessig eksternt og internt i bydelen. Hvordan dette vil gi seg utslag i eksisterende og evt. ny bovilje på Tverlandet, er vanskelig å forutsi. Pågående arbeid med kommunedelplan vil være redskapet som skal gi beboere og næringsliv forutsigbarhet i utviklingsmønsteret på Tverlandet. Arealet som skal reguleres til togstopp inneholder i dag ballplass. Denne er ikke vedlikeholdt og i bruk pga at boområdet er i en «voksenfase». Det foreslås å regulere inn ny lekeplass på tilliggende kommunalt friareal i forbindelse med at eksisterende ballplass tas til trafikkareal. Planens forhold til andre planer som gjelder for området. Reguleringsplan for togstopp er i tråd med gjeldende kommuneplan. Eksisterende reguleringsplan for området heter Storeelvområdet, plan id 5005, vedtatt I denne planen er arealet som omfatter togstopp regulert til: trace for framtidig hovedvei, park, lek idrett og sport og frittliggende boliger. Reguleringsplan 5005 er planlagt opphevet som utdatert- i forbindelse med etablering av ny kommunedelplan. Byplankontoret Postadresse: Telefoner: Elektroniske adresser: Orgnr.: Postboks 319, 8001 Bodø Sentralbord: Besøksadresse: Ekspedisjon: Bankkonto: Herredshuset, 8010 Bodø Telefax: Side9

10 Eventuell konsekvensutredning. Byplankontoret vurderer at reguleringsplanen ikke utløser krav til konsekvensutredning. Planprosess og medvirkning. Jernbaneverket laget i 2010 en forenklet hovedplan for togstopp på Tverlandet. Det ble beskrevet 2 alternativ, alt.1 a kort plattform; 150 meter og alternativ 2b lang plattform; 250 meter. Jernbaneverket anbefaler bare å bygge alternativ 1a pga lengdebegrensninger som følge av kurve og bro. Alt. 1a tilfredsstiller Jernbaneverkets akseptkriterier til sikkerhet. Men Jernbaneverket har akseptert at alternativ 2b legges til grunn for reguleringasarbeidet nå. Hvis det blir aktuelt å utvide togstoppet på et senere tidspunkt, kan dette da gjøres uten reguleringsendring. Skal togstoppet betjene 250 meter lange tog, må lokalisering av stopp planlegges mellom undergang ved Kjerran - og Hopen. Dette vurderes som uaktuelt, fordi avstand til boligkonsentrasjonen blir for stor. Melding om oppstart skjer 8.desember 2012 med annonse i Avisa Nordland og brev til berørte grunneiere og naboer. PNM-komiteen får melding om oppstart i møte 31.januar Hvis det ikke oppstår uforutsette ting, vil reguleringsplanen være klar til behandling i bystyret 20.juni For ytterligere opplysninger om planen vises det til vår nettside eller til Kari Valberg v/byplankontoret, tlf Frist for eventuelle innspill til planarbeidet er satt til 17.januar Med hilsen Annelise Bolland byplansjef Melding om oppstart Side 10 2 av 3

11 Kari Valberg arealplanlegger Brevet er godkjent elektronisk Vedlegg: Adresseliste Melding om oppstart 3 av 3 Side11

12 Adresseliste Nordland Fylkeskommune Fylkeshuset 8048 Bodø Fylkesmannen i Nordland Moloveien Bodø Statens vegvesen, Region Nord Dreyfushammarn Bodø Reindriftsforvaltningen i Nordland Sjøgata Fauske Sametinget, Miljø- og kulturvernavdelingen Avjovargeaidnu 50, 9730 Karasjok Jernbaneverket (plansaker) Fellestjenesten, PB Hamar NVE region Nord Kongens gt Narvik Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) Boks 8100 Dep 0032 Oslo Saltdal kommune 8250 Rognan Fauske kommune 8200 Fauske Salten Regionråd Postboks Bodø Barnetalspersonen v) Bjørn Heitmann Postboks Bodø Helse- og Miljøtilsyn Salten Notveien Bodø Iris Salten IKS Pb 6094 Mørkved 8031 Bodø Salten Brann IKS Dronningens gate Bodø Bodø eldreråd v/politisk sekretariat/vibeke Nicolaisen NIKVIB Råd for Funksjonshemmede v/politisk sekretariat/vibeke Nicolaisen NIKVIB Bodø ungdomsråd v/ Kari Krogh, Postboks Bodø Kulturkontoret Faglig Trafikkforum Bodø v/ok-avd/leif Håkestad 8070 Bodø Skjerstad kommunedelsutvalg v/gotfred Jensen Internpost Tverlandet kommunedelsutvalg v/synnøve Blix Internpost Saltstraumen kommunedelsutvalg v/ Synnøve Blix Internpost Kommunelegen, Trond Mikkelsen MIKTRO Duokta reinbeitedistrikt v/ Mats Pavall Holtan 8219 Fauske Bodø Næringsforum Boks Bodø Bodø Sivilforsvarskrets Sjøgata Bodø Bodø Boligbyggelag Boks Bodø SB Nordlandsbuss Boks Bodø Bodø Energi Boks Bodø Univeristetet i Nordland Postboks Bodø Visit Bodø Boks Bodø Naturvernforbundet i Salten v/terje Cruickshank, Leif Aunesvei 4a 8012 Bodø Fortidsminneforeningen avd. Nordl Boks Bodø Bodø og Omegns Turistforening Boks Bodø Forum for natur- og friluftsliv Storgt Fauske Norges Handikapforbund v/ståle Normann Lauvåsveien Bodø Bodøsyklistene v/tor Magne Andreassen Myrullveien Bodø Bodø arkitektgruppe v/kaja Hasvoll Bakke c/o Bodø kommune, Eiendomskontoret Nordland Bondelag Boks Bodø Side12

13 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / /16 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Saltstraumen kommunedelsutvalg Uttalelse til deling av parsell til boligformål Sammendrag Saltstraumen kommunedelsutvalg har mottatt brev av fra Byggesakskontoret der det bes om uttalelse til søknad som gjelder deling av parsell til boligformål. Eiendommens adresse er: Fjell, 8056 Saltstraumen, Eiendom 100/16. Saksopplysninger Brevet fra Byggesakskontoret med flere opplysninger ligger som vedlegg. Forslag til uttalelse Saksbehandler: Synnøve Blix Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Anmodning om uttalelse Side13

14 Notat til oppfølging Byggesakskontoret Knut Valberg Annelise Bolland Synnøve Blix Lars Bang Landbrukskontoret Byplankontoret Politisk sekretariat Kulturkontoret Dato: Saksbehandler:... Grete Bach Mortensen Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.:...457/2013 Saksnr./vår ref.: /8628 Arkivkode:... Anmodning om uttalelse Eiendommens adresse: Fjell, 8056 SALTSTRAUMEN Eiendom: 100/16 Hjemmelshaver/søker: Randi Kvandal Erverver: Formål: Bolig Viser til søknad datert 09/ og 03/ Søknaden gjelder deling av parsell til boligformål. Vi ber om Deres uttalelse i saken. Spesielt når det gjelder søknad om dispensasjon fra LNF 2- område og 100 metersbeltet. Hjemmelshaver bor selv i bolig på gnr 100/59 og denne ønskes sammenføyd til gnr 100/16 hvis de får tillatelse til deling som omsøkt. I henhold til plan- og bygningslovens 21-5 er andre myndigheter gitt en frist på 4 uker fra oversendelse til å fatte avgjørelse eller gi uttalelse. Når tiltaket ikke er betinget av tillatelse eller samtykke fra andre myndigheter, medfører fristoversittelse at bygningsmyndighetene kan avgjøre saken uten å ta hensyn til uttalelse som kommer inn senere. Dersom det er behov for lengre tidsfrist, må det anmodes om forlenget frist innen 4 uker. Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift Med hilsen Grete Bach Mortensen saksbehandler Side14

15 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / /2 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/4 Saltstraumen kommunedelsutvalg Uttalelse til fradeling av parsell til boligformål og tilbygg til bolig Sammendrag Saltstraumen kommunedelsutvalg har mottatt anmodning om uttalelse til søknad om fradeling av parsell til boligformål og tilbygg til bolig (carport) fra byggesakskontoret, datert Spesielt når det gjelder dispensasjon fra LNFR område og deling av landbrukseiendom. Eiendommens adresse: Vei , 8056 Saltstraumen. Eiendom 76/2. Brev fra byggesakskontoret av ligger ved. Forslag til uttalelse Saksbehandler: Synnøve Blix Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Anmodning om uttalelse Side15

16 Notat til oppfølging Byggesakskontoret Knut Valberg Annelise Bolland Synnøve Blix Landbrukskontoret Byplankontoret Politisk sekretariat Dato: Saksbehandler:... Grete Bach Mortensen Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2013 Saksnr./vår ref.: /8788 Arkivkode:... Anmodning om uttalelse Eiendommens adresse: Vei , 8056 SALTSTRAUMEN Hjemmelshaver/søker: Arvid Kellner Erverver: Margareth Kellner Formål: Bolig Eiendom: 76/2 Viser til søknad datert 10/ Søknaden gjelder fradeling av parsell til boligformål og tilbygg til bolig (carport i sak 12/8781). Vi ber om Deres uttalelse i saken. Spesielt når det gjelder dispensasjon fra LNFR område og deling av landbrukseiendom Det er ikke oppgitt areal, men vi anslår etter kart at dette er ca 1300 m². I henhold til plan- og bygningslovens 21-5 er andre myndigheter gitt en frist på 4 uker fra oversendelse til å fatte avgjørelse eller gi uttalelse. Når tiltaket ikke er betinget av tillatelse eller samtykke fra andre myndigheter, medfører fristoversittelse at bygningsmyndighetene kan avgjøre saken uten å ta hensyn til uttalelse som kommer inn senere. Dersom det er behov for lengre tidsfrist, må det anmodes om forlenget frist innen 4 uker. Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift Med hilsen Grete Bach Mortensen saksbehandler Side16

17 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato Tverlandet kommunedelsutvalg /5 Saltstraumen kommunedelsutvalg Uttalelse, foreløpig forslag til vedtekter for Bodø kommunes jordfond Sammendrag Det foreløpige høringsforslaget for vedtekter Bodø kommunes jordfond er mottatt fra Samfunnskontoret, v/landbrukssjefen Til dette høringsforslaget bes det om innspill/tilbakemeldinger. Det foreløpige høringsforslaget er utformet slik: Høringsforslag til Vedtekter for Bodø kommunes jordfond Vedtatt av Bodø bystyre./ : Hjemmel og kapital Bodø kommunes jordfond opprettes januar 2013, og har en startkapital på kr.,-. Til jordfondet skal overføres særskilte midler pr. da/m 2 der produktiv landbruksjord går tapt på grunn av utbygging/omdisponering i hele Bodø kommune. Enhetssatser for landbruksjord blir revidert hvert 2. år, og vedtas av fondsstyret etter rådføring fra NILF og ILP (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning/institutt for landbruksplanlegging ). Fondskapitalen skal holdes atskilt fra kommunens øvrige midler og forrentes på den for jordfondets gunstigste måte. 2: Formål Bruken av jordfondet Fondet skal primært nyttes til; Nydyrking, som planering, rydding av stein samt tiltak for å bedre arrondering og driftsforhold. Grøfting og fornying av eksisterende grøftesystem. Side17

18 Kjøp av tilleggsjord. Miljøtiltak knytt til biologisk mangfold, landskapsverdier, kulturminner og friluftsliv i område der det blir drevet jordbruk. Etablering av adkomstveier til nydyrkingsland. Kjøp av tilleggsareal. Tilskott kan årlig gis av fondet etter søknad til styrking av landbruksnæringen i Bodø og skal primært ytes til aktive jordbrukere for nydyrking og grøftetiltak. Det kan også gis tilskudd til etablering av adkomstveger til nydyrkingsland der dette er nødvendig. Tilskudd kan også gis til kjøp av grunn for landbruksproduksjon. Frist for gjennomføring av tiltak etter at tilskudd er gitt, settes til 3 år, med mulighet for 1 års forlenging etter søknad. Det settes en grense for utbetalinger fra fondet inntil størrelsen av fondet er kommet over et minimumsbeløp som fondsstyret vedtar. 3: Regnskap Det skal føres regnskap for Jordfondet i henhold til gjeldende forskrifter for kommunen. 4: Fondsstyret Komité for plan, næring og miljø er fondsstyret. Landbrukssjefen i kommunen har delegert myndighet for avgjørelse i saker om støtte fra jordfondet. Vedtak om tilskott fra Jordfondet skal refereres for Komité for plan, næring og miljø i kommunen. 5: Forvaltning Grunnkapitalen settes på rentebærende konto i bank. Eventuell ubrukt kapital tilbakeføres fondet. 6: Vedtektsendringer Endringer i disse vedtekter forelegges Komité for plan, næring og miljø til uttalelse før de vedtas av bystyret. Forslag til uttalelse Saksbehandler: Synnøve Blix Side18

19 Side19

20 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Saltstraumen kommunedelsutvalg Søknad om fritak for verv for resten av valgperioden Sammendrag Medlem Arve Erik Karlsen, Tuv, søker i epost av , om fritak for møteplikt for resten av valgperioden , i Saltstraumen kommunedelsutvalg, på grunn av sykdom. Saksopplysninger Innvilger kommunedelsutvalget søknaden til Arve Erik Karlsen, er første varamedlem til kommunedelsutvalget er Elisabeth Nilsen, Kapstø, som da rykker opp til medlem. Videre vil andre vara i kommunedelsutvalget er Ann Kristin Evjen rykke opp til første varamedlem. Forslag til vedtak Saksbehandler: Synnøve Blix Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Søknad om fritak fra møteplikten i Saltstraumen kommunedelsutvalg. Side20

21 Side21 file://c:\ephorte\pdfconvertertemp\ephorte\ html Side 1 av Fra: Evy og Dato: :12:08 Til: Synnøve Blix Tittel: Søknad om fritak fra møteplikten i Saltstraumen kommunedelsutvalg. Søker herved om fritak for møteplikten for resten av valgperioden i Saltstraumen kommunedelsutvalg, på grunn av sykdom. Med hilsen Arve Erik Karlsen

22 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 13/7 Saltstraumen kommunedelsutvalg Valnesvatnet vest - forslag til oppstart av planarbeid Sammendrag Saltstraumen lokalutvalg/nå kommunedelsutvalg har siden september 2010 etterspurt forvaltning av kommunens eiendommer ved Valnesvatnet, etter siste møte i saken den ønsker utvalget å forelegge saken for politisk behandling. Saksopplysninger Følgende har vært gjort i saken til nå: Innspillet/saken ble tatt opp og behandlet i Saltstraumen lokalutvalg Presentert i åpen halvtime i bystyret v/nestleder Ann-Heidi Seines Befaringer 2010 og 2011 v/skogbrukssjefen m.flere. Uttalelse fra Saltstraumen lokalutvalgs på oppfølging innspill Bodø kommunes eiendommer ved Valnesvatnet. Invitert gjester fra Valnesvatnet grunneierlag, Saltstraumen historielag, Sandmoen grunneierlag for å belyse ideen om en plan for området i utvalgsmøte den Tatt opp i kontaktmøte med politisk/adm. ledelse Uttalelse fra ang. skogbruk, friluftsliv og kulturminner ved Valnesvatnet oversendt Bodø kommune. Møte m/samfunnskontoret Referat vedlagt. Ut fra referatet ønskes det at planen forankres politisk i kommunen. Forslag til uttalelse Saksbehandler: Synnøve Blix Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Referat fra møte vedrørende tiltak Valnesvatnet vest Side22

23 Side23

24 Landbrukskontoret «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Dato: Saksbehandler:... Thor Arne Nesje Telefon direkte: Deres ref.:...«ref» Løpenr.: /2013 Saksnr./vår ref.: /14214 Arkivkode: Referat fra møte vedrørende tiltak Valnesvatnet vest Møtedato og sted: kl i Teamgården, 2.etg. Til stede: Odd Willy Hansen, leder Saltstraumen kommunedelsutvalg Jonny Sandmo, medlem, Saltstraumen kommunedelsutvalg Synnøve Blix, Nærmiljøleder i Saltstraumen Johnny Berg, leder for Valnesvatnet grunneierlag Jan Wasmuth, Miljøvernsjef, Samfunnskontoret Hans H. Nordhus, OK-avdelingen, representant for kulturminner og friluft. Thor Nesje, Skogbrukssjef, Samfunnskontoret Bakgrunnen for møtet: Det har vært liten framdrift i saken siden et møte i Saltstraumen kommunedelsutvalg i februar 2010 og etter et par befaringer i området i 2010 og Det er ønskelig at det meste av granskogen (sitkagran) skal bort fra innmarka på Frostmoen for å få tilbake kulturlandskap med innmark og kulturminner samt bedre forhold for almenheten/friluftslivet. Et par personer har hogd et par rekker med grana i vika ved Skolhusodden og kjørt det ut med snøscooter. Dimensjonene er nå så pass store at det er lite håndterbart med manuelt arbeid. Ellers er det slik at de som ønsker det kan få virket gratis mot å hogge og fjerne det. I tillegg er det betydelige areal med plantefelt på kommunal og privat eiendom på strekningen Nordvik-Sørvik. Vedlagte kart viser omfanget og beliggenhet, totalt ca. 550 dekar. Bodø komune: 450 dekar, gården Sørvik: 100 dekar. Strekningen Nordvik-Frostmoen: 175 dekar. Så fremt arealene er riktige vil det med tiden kunne bli avvirket ca m3 som representerer en bruttoverdi på ca. 3,5 mill, kroner. Det aller meste av virket må tas ut med skogsmaskiner (hogstmaskin og lassbærer) og det må skje på kjøring på veg og i terrenget. Det er utelukket å bruke isen som driftsveg. Kjørelengden fra Nordvik til Frosktjønna ved Sørvika er ca meter og Nordvik til Frostmoen er ca meter. Fra møtet: På møtet ble det uttrykt lite ønske om bygging av en sammenhengende skogsveg da området i dag er forholdsvis lite berørt av fysiske inngrep og har store naturkvaliteter som er viktige for friluftslivet og for det biologiske mangfoldet. Landbrukskontoret Postadresse: Telefoner: Elektroniske adresser: Orgnr.: Postboks 319, 8001 Bodø Sentralbord: Besøksadresse: Ekspedisjon: Bankkonto: Speiderveien 4, 8008 Bodø Telefax: Side24

25 Veg kan bygges men da må den tilbakeføres til naturen etterpå. Dersom det gis offentlige midler kan vegen ikke tilbakeføres. Til å begynne med vil vegen være et stort sår i naturen men den vil gro til etter hvert og vil bli lite synlig på avstand. Erfaringen er at i områder hvor det bygges skogsveger øker friluftslivsaktiviteten betraktelig pga. lettere tilgjengelighet for alle aldre og funksjonsnivå. Grunnleierlaget har planer om å sette opp en gapahuk på Skolnesodden. Det anbefales at det settes opp en skjelterskjåg (jf. bygget på Hunstadtoppen) som ligner på ei høyskytte og som vil passe bedre inn i dette landskapet. I dette bygget kan det henges opp informasjon om Valnesvatnets naturkvaliteter, diverse historikk om bosetning, aktiviteter, gruvedrift m.m. Mobilisering for å fjerne grana på/ved Skolnesodden først. Kan leie inn mer proffe personer som hogger og kvister og virket gis bort til personer med snøscootere. Kostnaden ved bygging av veg er vanskelig å beregne. Hadde strekningen bestått av bare løsmasser ville en veg kostet ca. 150 kr/meter. Men her er utfordringen lite løsmasser, ny bru/sprenging i Nordvika, noe sprenging i Vintervika og sør for Frostmoen. Dette vil øke kostnadene til kanskje 250 kr/meter: Nordvik-Frostmoen: 2000 meter x kr. 250 = kr For å redusere kostnadene tilrås det å ikke bygge en sammenhengende veg, men der det er nødvendig for å komme fram kombinert med drift på frossen snødekt mark. Dette samsvarer med enkelte av møtedeltakernes anmodning om begrenset vegbygging/ikke vegbygging Følgende tiltak anbefales vurdert som tilfredsstillende for å få fram skogsvirket: Nordvika: ny bru evt. stålrør og sprenging i hammeren for å få en bredere trase. Deretter bygge veg i myrkanten fram til plantefeltet i Vintervika. Vintervika: vegbygging i skrått terreng og evt. noe sprenging i søndre del av vika. Sletting av terreng mot Frostmoen. Frostmoen: sprenging/spretting i skråberg sør for Frostmoen. Dersom disse tiltakene kan gjennomføres reduseres kostnadene og naturinngrepene betraktelig samtidig som det er mulig å komme fram med skogsmaskiner og mindre kjøretøy. Vegkostnaden er nå kanskje redusert til det halve. Den største kostnaden blir ny bru/rør og sprenging i Nordvika. Som tidligere nevnt kan ikke skogbruket bære kostnaden alene. Det må søkes samfinansiering/spleis fra andre interesser: grunneierlaget og fra friluftsliv, kultur (kommune, fylkesmann, fylkeskommunen). Størst mulighet for å få midler er at interessene samarbeider i utarbeidelse av en plan som er politisk forankret i kommunen. Det anbefales at Saltstraumen kommunedelsutvalg forelegger en sak til Komite for plan, næring, miljø som evt. vedtar at en plan for området skal utarbeides og plassering av ansvar. Med hilsen Vedlegg: Thor Arne Nesje Skogbrukssjef Referat fra møte vedrørende tiltak Valnesvatnet vest 2 av 7 Side25

26 Referat fra møte vedrørende tiltak Valnesvatnet vest 3 av 7 Side26

27 Referat fra møte vedrørende tiltak Valnesvatnet vest Side 27 4 av 7

28 Referat fra møte vedrørende tiltak Valnesvatnet vest Side 28 5 av 7

29 Referat fra møte vedrørende tiltak Valnesvatnet vest Side 29 6 av 7

30 Referat fra møte vedrørende tiltak Valnesvatnet vest Side 30 7 av 7

31 PS13/8Referatsaker Side31

32 Byplankontoret Adresseliste Dato: Saksbehandler:... Kjetil Christensen Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2012 Saksnr./vår ref.: /6603 Arkivkode: Varsel om oppstart av arbeidet med kommuneplan og offentlig ettersyn av forslag til planprogram Bystyret har i møte den vedtatt oppstart av arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel, utarbeiding av ny samfunnsdel til kommuneplan og å legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningsloven 11-12, og 4-1. Med bakgrunn i at Bodø kommune varsler oppstart av arbeid med utarbeiding av ny samfunnsdel, revisjon av arealdelen til kommuneplan og offentlig ettersyn av planprogram, vil det være mulig å komme med innspill til både planprogrammet og kommuneplanens arealdel. Planprogrammet Hensikten med dette planprogrammet er å klargjøre formål, premisser, innhold, medvirkning og framdrift i plan- og utredningsarbeidet. Planprogrammet skal ligge ute til offentlig ettersyn til og med den Det er ønskelig med innspill på både innhold og på prioriteringer i planprogrammet. Samfunnsdelen: Kommuneplanens samfunnsdel er verktøyet for kommunens helhetlige planlegging. Målet for kommuneplanprosessen er: Utarbeide visjoner, mål og strategier for Bodø mot år 2030 i samfunnsdelen At samfunnsdelen utarbeider mål og langsiktige strategier for arealdelen At man får en oppdatert arealdel som aktivt styringsverktøy for arealbruken i kommunen Planprogrammet redegjør nærmere for prioriterte hovedutfordringer i dette planarbeidet. Arealdelen Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og fastsette rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Gjeldende arealdel til kommuneplanen ble vedtatt den , og dette planarbeidet innebærer en revisjon av gjeldende plan. Kommunen vil i dette revisjonsarbeidet ha særlig fokus på de hovedutfordringer som er opplistet i forslag til planprogram. Byplankontoret Postadresse: Telefoner: Elektroniske adresser: Orgnr.: Postboks 319, 8001 Bodø Sentralbord: Besøksadresse: Ekspedisjon: Bankkonto: Herredshuset, 8010 Bodø Telefax: Side32

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Tusenhjemmet, 2.etg. rom 2 Dato: 25.08.2008 Tidspunkt: Kl.

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Tusenhjemmet, 2.etg. rom 2 Dato: 25.08.2008 Tidspunkt: Kl. BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Tusenhjemmet, 2.etg. rom 2 Dato: 25.08.2008 Tidspunkt: Kl. 13:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Råd

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset Dato: 01.09.2008 Tidspunkt: 10:00

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset Dato: 01.09.2008 Tidspunkt: 10:00 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset Dato: 01.09.2008 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad,

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg:

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset, Bystyresalen Dato: 18.06. - 19.06.2008 Tidspunkt: 18.06.08 kl 18.00 og 19.06.08 kl 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Mørkvedhallen, Dato: 14.06.2010 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Mørkvedhallen, Dato: 14.06.2010 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Innstranda Bydelsutvalg Mørkvedhallen, Dato: 14.06.2010 Tidspunkt: Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda Bydelsutvalg, telefon 97591553,

Detaljer

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden.

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.09.2010 50319/2010 2010/7806 K20 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/21 Komite for plan, næring og miljø 30.09.2010 10/76 Planutvalget 05.10.2010

Detaljer

Møteinnkalling. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden

Møteinnkalling. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 29.04.2009-04-22 Tidspunkt: 10:00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Saltstraumen nærmiljøsenter, Nærmiljøkontoret

Saltstraumen nærmiljøsenter, Nærmiljøkontoret Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 29.08.2011 Tidspunkt: 18:00 Saltstraumen lokalutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Nærmiljøkontoret Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Rådhuset, Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat v/vibeke Nikolaisen,

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Breivik samfunnshus, Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg,

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Ved Lerøys prosessanlegg på Skjervøy Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 04.02.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 04.02.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 04.02.2014 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 10.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0022/05 05/00303 REFERATSAK 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 7/2008 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte torsdag 11.09.2008 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy Holmgren

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Granavollen, Gran rådhus Møtedato: 18.10.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 20.03.2012 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte i. Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08.

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte i. Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: (08:00 Formannskapsmøte)

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 3/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 13.06.2007 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 26.01.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING 1 Kommunestyret

MØTEINNKALLING 1 Kommunestyret Møtetid: 04.05.2015 Kl. 16.30 INVITASJON Kl. 18:00 INNKALLING MØTEINNKALLING 1 t Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800..

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.. Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 28.02.2011 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer