Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - helsedel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - helsedel"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 09:00 15:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - helsedel Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Saltstraumen kommunedelsutvalg, Synnøve Blix telefon eller , e-post: så tidlig at vararepresentant kan innkalles med rimelig varsel. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Orienteringer/Meldinger. Kl Martin Grønnslett, NFK, orientering om DistriktsMobil-ordningen Kl Felles lunsj på nærmiljøsenteret med Biskopens følge Kl Biskopen m/følge møte med kommunedelsutvalget Kl Boligpolitikk og distrikt Side1

2 Saksliste Saksnr Innhold PS 13/1 Adressenavn i Bodø Side 2 PS 13/2 Innspill til melding om oppstart av reguleringsplanarbeid vedr. togstopp på Tverlandet «8 PS 13/3 Uttalelse til deling av parsell til boligformål «13 PS 13/4 Uttalelse til fradeling av parsell til boligformål og tilbygg til bolig «15 PS 13/5 Uttalelse, høringsforslag til vedtekter for Bodø kommunes jordfond. «17 PS 13/6 Søknad om fritak for verv for resten av valgperioden «20 PS 13/7 Valnesvatnet vest - forslag til oppstart av planarbeid for området «22 PS 13/8 Referatsaker «31 RS 13/1 Varsel om oppstart av arbeidet med utarbeiding av ny samfunnsdel til kommuneplanen, revisjon av arealdelen til kommuneplan og offentlig ettersyn av forslag til planprogram «32 Bodø, 18. januar 2013 Odd Willy Hansen leder Synnøve Blix sekretær Side2

3 Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /6780 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/198 Formannskapet /1 Saltstraumen kommunedelsutvalg Tverlandet kommunedelsutvalg Adressenavn i Bodø Saksopplysninger Vei- og stedsnavnutvalget har hatt til behandling nye adressenavn i Bodø. Medlemmene i utvalget er: leder, Viggo Eide, Ida Maria Pinnerød og Hans-Jacob Engen. Bodø formannskap er delegert myndighet i adressenavnsaker. Alle adressenavnene har vært kunngjort i avisa Nordland. Velforeninger og beboere, og kommunedelsutvalg, har gitt innspill om navneforslag på noen av veiene. Det har i noen saker også vært dialog mellom beboere og utvalget. Navnekonsulenttjenesten ble tidlig og rutinemessig tilskrevet av oss og bedt om råd om skrivemåten. Vi har fortsatt ikke mottatt tilråding fra Navnekonsulentene. Dette kan få som konsekvens at det i ettertid kan komme tilråding om en annen skrivemåte enn den som er blitt vedtatt av kommunen. I slikt tilfelle bør dette kunne rettes administrativt i samråd med Vei- og stedsnavnutvalget uten at saken tas opp til ny politisk behandling. Nasjonalt pålegg: Det er et nasjonalt pålegg om at alle skal ha en adresse. Dette gjelder også grissgrendte strøk og hytter og hytteområder. Og det er uvesentlig om det er vei til boligen eller hytta. Den viktigste grunnen til dette er at det skal være lett for brannvesen, politi og ambulanse å finne fram til rett sted på en enkel måte: adressene inngår i et GPS-system som leder fram til målet. Det statlige pålegget medfører et økt arbeid for kommunene, også for Bodø kommune. Følgende adressenavn foreslås: Mørkved, nytt boligområde: Stabburshaugen Mørkved, samme boligområde: Hesthaugen Mørkved, samme boligområde: Bulrats vei. Side3

4 Disse veiene får navn etter geografiske navn i området. Litt om Bulrats vei, og hvorfor ikke haugen er brukt i navnet som i de to andre adressene: denne haugen ligger et stykke unna veien, og den er markert på kart som Bulrathaugen. Derfor mener utvalget at det i denne sammenhengen er mest riktig å bruke vei i navnet. Et spesielt navn: Bulrat er navn på en mannsperson som etter et sagn skal ha kjempet sammen med vikinghøvdingen Raud og hans menn, mot kongen. Og etter sagnet skal Bulrat etter lang tids kamp med kongens menn ha falt på/ved haugen. I nyere tid skal det ha blitt funnet ei steinklubbe/øks i ei myr i nærheten av haugen, og funnet kan tolkes som om det er noe i det gamle sagnet om Bulrat Mørkved. Veien som går ned til Mørkvedbukta: Mørkvedbukta Kjerringøy, boliger. Veien ligger ved havna og hotellet på Kjerringøy. Den kalles for Sjyhaugen av folk på stedet: Sjyhaugen Festvåg, hytteområde. Stedsnavnet er det samme som forslaget fra utvalget: Naustnes Nystad, «Ner-Nystad», boliger. Ner-Nystad Nystad, «Øver-Nystad», boliger. Øver-Nystad Ersvika, boliger, område mellom Løding og Ilstad. Ersvika Knaplund, boliger. Ved Saltstraumbrua, navnet er kjent av lokalbefolkningen, Krokan Løding, Kjerran, boliger. Område vel 500 meter fra lyskrysset på Løding. Kjerran Tuv, boliger. Gjerdeveien er et lokalt navn. Ligger ved «Gjerdehaugen», et sted dyrene ble innhegnet/inngjerdet tidligere. Gjerdeveien To veier i Festvåg. Festvåggården og Sjuraveien, lokale navn Gjælen, hytteområde: Gjælnakken Gjælen, hytteområde: Gjælmyra Hytteområde like ved Valnes. Trongsmåget er sundet mellom Stensøya og fastlandet. Trongsmågveien Marvoll, boliger. Marvollveien brukes i dag på veien Ripnes. Boligområde. Ripnesveien. Veier i Skjerstad. Her har det vært nær kontakt med blant annet beboere i området: Graddveien Lysthushaugen Fjeldbakkan. Fjeld var navnet, et familienavn, på butikken i bakken/bakkan. Veier i Misvær: Mohusmoen Mohusveien Oppegårdveien Furumoen. I Hopen er navnet Sildestengveien tidligere vedtatt som adressenavn. Velforeninga ble ikke kontaktet i den sammenhengen, og en samstemmig velforening i Hopen ønsker heller Hopsgården Side4

5 som adressenavn. De foreslår at Riksvei 80 få navnet Sildstengveien når den tas ut som riksvei når den nye brua står ferdig. Utvalget er enig om at dette er en god løsning. Hopsgården for Sildstengveien. Og R80 mellom Hopen og Løding: Sildstengveien. Konklusjon og anbefaling Vei og stedsnavnutvalget prøver etter beste evne å finne navn som beboerne kan føle seg bekvem med, og også navn som ivaretar lokale stedsnavn/tradisjoner, enten de er merket på kart eller de lever på folkemunne. Og at adressenavnene er i samsvar med retningslinjene i Stedsnavnloven. Siden kommunen ikke har fått noen tilbakemelding fra Navnekonsulenttjenesten anbefaler vi at det i vedtaket legges inn formulering som gjør at eventuelle «feil» i skrivemåten i adressenavnet påpekt av Navnekonsulenttjenesten kan rettes på en enkel måte: administrasjonen gjør dette i samråd med Vei- og stedsnavnutvalget, og uten at saken bringes inn for Bodø formannskap. Forslag til vedtak Mørkved. Stabburshaugen Mørkved. Hesthaugen Mørkved. Bulrats vei Mørkved. Mørkvedbukta Kjerringøy. Sjyhaugen Festvåg. Naustnes Nystad. Ner-Nystad Nystad. Øver-Nystad Ersvika. Ersvika Knaplund. Krokan Løding. Kjerran Tuv. Gjerdeveien Festvåg. Festvåggården og Sjuraveien Gjælen. Gjælnakken Gjælen. Gjælmyra Valnes. Trongsmågveien Marvoll. Marvollveien Ripnes. Ripnesveien Skjerstad. Graddveien Skjerstad. Lysthushaugen Skjerstad. Fjeldbakkan Misvær. Mohusmoen Misvær. Mohusveien Misvær. Oppegårdveien Misvær. Furumoen. Hopsgården isteden for Sildstengveien. Og R80 mellom Hopen og Løding: Sildstengveien. Side5

6 Om eventuelt skrivemåten må justeres i noen av de vedtatte adressenavnene kan dette rettes opp administrativt og i samråd med Vei- og stedsnavnutvalget. Formannskapets behandling i møte den : Votering Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak Mørkved. Stabburshaugen Mørkved. Hesthaugen Mørkved. Bulrats vei Mørkved. Mørkvedbukta Kjerringøy. Sjyhaugen Festvåg. Naustnes Nystad. Ner-Nystad Nystad. Øver-Nystad Ersvika. Ersvika Knaplund. Krokan Løding. Kjerran Tuv. Gjerdeveien Festvåg. Festvåggården og Sjuraveien Gjælen. Gjælnakken Gjælen. Gjælmyra Valnes. Trongsmågveien Marvoll. Marvollveien Ripnes. Ripnesveien Skjerstad. Graddveien Skjerstad. Lysthushaugen Skjerstad. Fjeldbakkan Misvær. Mohusmoen Misvær. Mohusveien Misvær. Oppegårdveien Misvær. Furumoen. Hopsgården isteden for Sildstengveien. Og R80 mellom Hopen og Løding: Sildstengveien. Om eventuelt skrivemåten må justeres i noen av de vedtatte adressenavnene kan dette rettes opp administrativt og i samråd med Vei- og stedsnavnutvalget Mørkved. Stabburshaugen Mørkved. Hesthaugen Mørkved. Bulrats vei Mørkved. Mørkvedbukta Kjerringøy. Sjyhaugen Festvåg. Naustnes Nystad. Ner-Nystad. Side6

7 1221. Nystad. Øver-Nystad Ersvika. Ersvika Knaplund. Krokan Løding. Kjerran Tuv. Gjerdeveien Festvåg. Festvåggården og Sjuraveien Gjælen. Gjælnakken Gjælen. Gjælmyra Valnes. Trongsmågveien Marvoll. Marvollveien Ripnes. Ripnesveien Skjerstad. Graddveien Skjerstad. Lysthushaugen Skjerstad. Fjeldbakkan Misvær. Mohusmoen Misvær. Mohusveien Misvær. Oppegårdveien Misvær. Furumoen. Leif Aunes vei barnehage skifter navn til Linken barnehage. Hopsgården isteden for Sildstengveien. Og R80 mellom Hopen og Løding: Sildstengveien. Om eventuelt skrivemåten må justeres i noen av de vedtatte adressenavnene kan dette rettes opp administrativt og i samråd med Vei- og stedsnavnutvalget. Saksbehandler: Hans-Henrik Nordhus Rolf Kåre Jensen rådmann Arne Øvsthus kommunaldirektør Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg: Ingen Side7

8 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /7906 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/2 Saltstraumen kommunedelsutvalg Innspill til melding om oppstart av reguleringsplanarbeid vedr. togstopp på Tverlandet Sammendrag Saltstraumen kommunedelsutvalg har mottatt melding om oppstart av reguleringsplanarbeid vedr. Togstopp på Tverlandet. Frist for eventuelle innspill er satt til 17. januar Saksopplysninger Brev fra Byplankontoret av ligger ved. Forslag til uttalelse Saksbehandler: Synnøve Blix Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Melding om oppstart 2 Adresseliste Side8

9 Byplankontoret Adresseliste Dato: Saksbehandler:... Kari Valberg Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2012 Saksnr./vår ref.: /7906 Arkivkode:...L12 Melding om oppstart av reguleringsplanarbeid vedr. togstopp på Tverlandet. Planens formål og hovedinnhold Reguleringsplanen har som formål å legge til rette for etablering av togstopp i Hagebyen på Tverlandet. Planen vil omfatte areal for ulike trafikkformål; friareal, lekeplass og perrong. Atkomst fra krysset RV 80 gamle RV17/ Hagebyen. Det skal reguleres inn fortau fra krysset og opp til togstopp. Reguleringsplanen tar utgangspunkt i Jernbaneverkets skisseplan, fra 2010, for etablering av togstopp på Tverlandet. Jernbaneverket har i brev av bekreftet at skissen for lang plattform med buss kan danne grunnlag for reguleringsplanen. Planens virkninger. Lokalsamfunnet på Tverlandet og Bodø kommune har arbeidet i 30 år for å få togstopp lagt til stedet. Tiltaket vil få en samfunns- og miljømessig positiv effekt. For beboerne i Hagebyen vil tiltaket føre til mer trafikk og mer støy. Boligfeltet har til nå ikke hatt gjennomkjøringstrafikk. Lokalisering nært jernbanelinja har alltid forårsaket støy. Nå øker støy og forurensning i form av økt biltrafikk til togstoppet. Det planlegges ladeparkeringsplasser for elbiler for pendlere. Økt elbilbruk på sikt eliminerer støy og forurensning fra biler. Togstopp på Tverlandet vil, i tillegg til ny FV17 og ny bru, føre til en endret situasjon for beboerne på Tverlandet. Både kommunikasjonsmessig eksternt og internt i bydelen. Hvordan dette vil gi seg utslag i eksisterende og evt. ny bovilje på Tverlandet, er vanskelig å forutsi. Pågående arbeid med kommunedelplan vil være redskapet som skal gi beboere og næringsliv forutsigbarhet i utviklingsmønsteret på Tverlandet. Arealet som skal reguleres til togstopp inneholder i dag ballplass. Denne er ikke vedlikeholdt og i bruk pga at boområdet er i en «voksenfase». Det foreslås å regulere inn ny lekeplass på tilliggende kommunalt friareal i forbindelse med at eksisterende ballplass tas til trafikkareal. Planens forhold til andre planer som gjelder for området. Reguleringsplan for togstopp er i tråd med gjeldende kommuneplan. Eksisterende reguleringsplan for området heter Storeelvområdet, plan id 5005, vedtatt I denne planen er arealet som omfatter togstopp regulert til: trace for framtidig hovedvei, park, lek idrett og sport og frittliggende boliger. Reguleringsplan 5005 er planlagt opphevet som utdatert- i forbindelse med etablering av ny kommunedelplan. Byplankontoret Postadresse: Telefoner: Elektroniske adresser: Orgnr.: Postboks 319, 8001 Bodø Sentralbord: Besøksadresse: Ekspedisjon: Bankkonto: Herredshuset, 8010 Bodø Telefax: Side9

10 Eventuell konsekvensutredning. Byplankontoret vurderer at reguleringsplanen ikke utløser krav til konsekvensutredning. Planprosess og medvirkning. Jernbaneverket laget i 2010 en forenklet hovedplan for togstopp på Tverlandet. Det ble beskrevet 2 alternativ, alt.1 a kort plattform; 150 meter og alternativ 2b lang plattform; 250 meter. Jernbaneverket anbefaler bare å bygge alternativ 1a pga lengdebegrensninger som følge av kurve og bro. Alt. 1a tilfredsstiller Jernbaneverkets akseptkriterier til sikkerhet. Men Jernbaneverket har akseptert at alternativ 2b legges til grunn for reguleringasarbeidet nå. Hvis det blir aktuelt å utvide togstoppet på et senere tidspunkt, kan dette da gjøres uten reguleringsendring. Skal togstoppet betjene 250 meter lange tog, må lokalisering av stopp planlegges mellom undergang ved Kjerran - og Hopen. Dette vurderes som uaktuelt, fordi avstand til boligkonsentrasjonen blir for stor. Melding om oppstart skjer 8.desember 2012 med annonse i Avisa Nordland og brev til berørte grunneiere og naboer. PNM-komiteen får melding om oppstart i møte 31.januar Hvis det ikke oppstår uforutsette ting, vil reguleringsplanen være klar til behandling i bystyret 20.juni For ytterligere opplysninger om planen vises det til vår nettside eller til Kari Valberg v/byplankontoret, tlf Frist for eventuelle innspill til planarbeidet er satt til 17.januar Med hilsen Annelise Bolland byplansjef Melding om oppstart Side 10 2 av 3

11 Kari Valberg arealplanlegger Brevet er godkjent elektronisk Vedlegg: Adresseliste Melding om oppstart 3 av 3 Side11

12 Adresseliste Nordland Fylkeskommune Fylkeshuset 8048 Bodø Fylkesmannen i Nordland Moloveien Bodø Statens vegvesen, Region Nord Dreyfushammarn Bodø Reindriftsforvaltningen i Nordland Sjøgata Fauske Sametinget, Miljø- og kulturvernavdelingen Avjovargeaidnu 50, 9730 Karasjok Jernbaneverket (plansaker) Fellestjenesten, PB Hamar NVE region Nord Kongens gt Narvik Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) Boks 8100 Dep 0032 Oslo Saltdal kommune 8250 Rognan Fauske kommune 8200 Fauske Salten Regionråd Postboks Bodø Barnetalspersonen v) Bjørn Heitmann Postboks Bodø Helse- og Miljøtilsyn Salten Notveien Bodø Iris Salten IKS Pb 6094 Mørkved 8031 Bodø Salten Brann IKS Dronningens gate Bodø Bodø eldreråd v/politisk sekretariat/vibeke Nicolaisen NIKVIB Råd for Funksjonshemmede v/politisk sekretariat/vibeke Nicolaisen NIKVIB Bodø ungdomsråd v/ Kari Krogh, Postboks Bodø Kulturkontoret Faglig Trafikkforum Bodø v/ok-avd/leif Håkestad 8070 Bodø Skjerstad kommunedelsutvalg v/gotfred Jensen Internpost Tverlandet kommunedelsutvalg v/synnøve Blix Internpost Saltstraumen kommunedelsutvalg v/ Synnøve Blix Internpost Kommunelegen, Trond Mikkelsen MIKTRO Duokta reinbeitedistrikt v/ Mats Pavall Holtan 8219 Fauske Bodø Næringsforum Boks Bodø Bodø Sivilforsvarskrets Sjøgata Bodø Bodø Boligbyggelag Boks Bodø SB Nordlandsbuss Boks Bodø Bodø Energi Boks Bodø Univeristetet i Nordland Postboks Bodø Visit Bodø Boks Bodø Naturvernforbundet i Salten v/terje Cruickshank, Leif Aunesvei 4a 8012 Bodø Fortidsminneforeningen avd. Nordl Boks Bodø Bodø og Omegns Turistforening Boks Bodø Forum for natur- og friluftsliv Storgt Fauske Norges Handikapforbund v/ståle Normann Lauvåsveien Bodø Bodøsyklistene v/tor Magne Andreassen Myrullveien Bodø Bodø arkitektgruppe v/kaja Hasvoll Bakke c/o Bodø kommune, Eiendomskontoret Nordland Bondelag Boks Bodø Side12

13 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / /16 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Saltstraumen kommunedelsutvalg Uttalelse til deling av parsell til boligformål Sammendrag Saltstraumen kommunedelsutvalg har mottatt brev av fra Byggesakskontoret der det bes om uttalelse til søknad som gjelder deling av parsell til boligformål. Eiendommens adresse er: Fjell, 8056 Saltstraumen, Eiendom 100/16. Saksopplysninger Brevet fra Byggesakskontoret med flere opplysninger ligger som vedlegg. Forslag til uttalelse Saksbehandler: Synnøve Blix Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Anmodning om uttalelse Side13

14 Notat til oppfølging Byggesakskontoret Knut Valberg Annelise Bolland Synnøve Blix Lars Bang Landbrukskontoret Byplankontoret Politisk sekretariat Kulturkontoret Dato: Saksbehandler:... Grete Bach Mortensen Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.:...457/2013 Saksnr./vår ref.: /8628 Arkivkode:... Anmodning om uttalelse Eiendommens adresse: Fjell, 8056 SALTSTRAUMEN Eiendom: 100/16 Hjemmelshaver/søker: Randi Kvandal Erverver: Formål: Bolig Viser til søknad datert 09/ og 03/ Søknaden gjelder deling av parsell til boligformål. Vi ber om Deres uttalelse i saken. Spesielt når det gjelder søknad om dispensasjon fra LNF 2- område og 100 metersbeltet. Hjemmelshaver bor selv i bolig på gnr 100/59 og denne ønskes sammenføyd til gnr 100/16 hvis de får tillatelse til deling som omsøkt. I henhold til plan- og bygningslovens 21-5 er andre myndigheter gitt en frist på 4 uker fra oversendelse til å fatte avgjørelse eller gi uttalelse. Når tiltaket ikke er betinget av tillatelse eller samtykke fra andre myndigheter, medfører fristoversittelse at bygningsmyndighetene kan avgjøre saken uten å ta hensyn til uttalelse som kommer inn senere. Dersom det er behov for lengre tidsfrist, må det anmodes om forlenget frist innen 4 uker. Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift Med hilsen Grete Bach Mortensen saksbehandler Side14

15 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / /2 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/4 Saltstraumen kommunedelsutvalg Uttalelse til fradeling av parsell til boligformål og tilbygg til bolig Sammendrag Saltstraumen kommunedelsutvalg har mottatt anmodning om uttalelse til søknad om fradeling av parsell til boligformål og tilbygg til bolig (carport) fra byggesakskontoret, datert Spesielt når det gjelder dispensasjon fra LNFR område og deling av landbrukseiendom. Eiendommens adresse: Vei , 8056 Saltstraumen. Eiendom 76/2. Brev fra byggesakskontoret av ligger ved. Forslag til uttalelse Saksbehandler: Synnøve Blix Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Anmodning om uttalelse Side15

16 Notat til oppfølging Byggesakskontoret Knut Valberg Annelise Bolland Synnøve Blix Landbrukskontoret Byplankontoret Politisk sekretariat Dato: Saksbehandler:... Grete Bach Mortensen Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2013 Saksnr./vår ref.: /8788 Arkivkode:... Anmodning om uttalelse Eiendommens adresse: Vei , 8056 SALTSTRAUMEN Hjemmelshaver/søker: Arvid Kellner Erverver: Margareth Kellner Formål: Bolig Eiendom: 76/2 Viser til søknad datert 10/ Søknaden gjelder fradeling av parsell til boligformål og tilbygg til bolig (carport i sak 12/8781). Vi ber om Deres uttalelse i saken. Spesielt når det gjelder dispensasjon fra LNFR område og deling av landbrukseiendom Det er ikke oppgitt areal, men vi anslår etter kart at dette er ca 1300 m². I henhold til plan- og bygningslovens 21-5 er andre myndigheter gitt en frist på 4 uker fra oversendelse til å fatte avgjørelse eller gi uttalelse. Når tiltaket ikke er betinget av tillatelse eller samtykke fra andre myndigheter, medfører fristoversittelse at bygningsmyndighetene kan avgjøre saken uten å ta hensyn til uttalelse som kommer inn senere. Dersom det er behov for lengre tidsfrist, må det anmodes om forlenget frist innen 4 uker. Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift Med hilsen Grete Bach Mortensen saksbehandler Side16

17 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato Tverlandet kommunedelsutvalg /5 Saltstraumen kommunedelsutvalg Uttalelse, foreløpig forslag til vedtekter for Bodø kommunes jordfond Sammendrag Det foreløpige høringsforslaget for vedtekter Bodø kommunes jordfond er mottatt fra Samfunnskontoret, v/landbrukssjefen Til dette høringsforslaget bes det om innspill/tilbakemeldinger. Det foreløpige høringsforslaget er utformet slik: Høringsforslag til Vedtekter for Bodø kommunes jordfond Vedtatt av Bodø bystyre./ : Hjemmel og kapital Bodø kommunes jordfond opprettes januar 2013, og har en startkapital på kr.,-. Til jordfondet skal overføres særskilte midler pr. da/m 2 der produktiv landbruksjord går tapt på grunn av utbygging/omdisponering i hele Bodø kommune. Enhetssatser for landbruksjord blir revidert hvert 2. år, og vedtas av fondsstyret etter rådføring fra NILF og ILP (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning/institutt for landbruksplanlegging ). Fondskapitalen skal holdes atskilt fra kommunens øvrige midler og forrentes på den for jordfondets gunstigste måte. 2: Formål Bruken av jordfondet Fondet skal primært nyttes til; Nydyrking, som planering, rydding av stein samt tiltak for å bedre arrondering og driftsforhold. Grøfting og fornying av eksisterende grøftesystem. Side17

18 Kjøp av tilleggsjord. Miljøtiltak knytt til biologisk mangfold, landskapsverdier, kulturminner og friluftsliv i område der det blir drevet jordbruk. Etablering av adkomstveier til nydyrkingsland. Kjøp av tilleggsareal. Tilskott kan årlig gis av fondet etter søknad til styrking av landbruksnæringen i Bodø og skal primært ytes til aktive jordbrukere for nydyrking og grøftetiltak. Det kan også gis tilskudd til etablering av adkomstveger til nydyrkingsland der dette er nødvendig. Tilskudd kan også gis til kjøp av grunn for landbruksproduksjon. Frist for gjennomføring av tiltak etter at tilskudd er gitt, settes til 3 år, med mulighet for 1 års forlenging etter søknad. Det settes en grense for utbetalinger fra fondet inntil størrelsen av fondet er kommet over et minimumsbeløp som fondsstyret vedtar. 3: Regnskap Det skal føres regnskap for Jordfondet i henhold til gjeldende forskrifter for kommunen. 4: Fondsstyret Komité for plan, næring og miljø er fondsstyret. Landbrukssjefen i kommunen har delegert myndighet for avgjørelse i saker om støtte fra jordfondet. Vedtak om tilskott fra Jordfondet skal refereres for Komité for plan, næring og miljø i kommunen. 5: Forvaltning Grunnkapitalen settes på rentebærende konto i bank. Eventuell ubrukt kapital tilbakeføres fondet. 6: Vedtektsendringer Endringer i disse vedtekter forelegges Komité for plan, næring og miljø til uttalelse før de vedtas av bystyret. Forslag til uttalelse Saksbehandler: Synnøve Blix Side18

19 Side19

20 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Saltstraumen kommunedelsutvalg Søknad om fritak for verv for resten av valgperioden Sammendrag Medlem Arve Erik Karlsen, Tuv, søker i epost av , om fritak for møteplikt for resten av valgperioden , i Saltstraumen kommunedelsutvalg, på grunn av sykdom. Saksopplysninger Innvilger kommunedelsutvalget søknaden til Arve Erik Karlsen, er første varamedlem til kommunedelsutvalget er Elisabeth Nilsen, Kapstø, som da rykker opp til medlem. Videre vil andre vara i kommunedelsutvalget er Ann Kristin Evjen rykke opp til første varamedlem. Forslag til vedtak Saksbehandler: Synnøve Blix Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Søknad om fritak fra møteplikten i Saltstraumen kommunedelsutvalg. Side20

21 Side21 file://c:\ephorte\pdfconvertertemp\ephorte\ html Side 1 av Fra: Evy og Dato: :12:08 Til: Synnøve Blix Tittel: Søknad om fritak fra møteplikten i Saltstraumen kommunedelsutvalg. Søker herved om fritak for møteplikten for resten av valgperioden i Saltstraumen kommunedelsutvalg, på grunn av sykdom. Med hilsen Arve Erik Karlsen

22 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 13/7 Saltstraumen kommunedelsutvalg Valnesvatnet vest - forslag til oppstart av planarbeid Sammendrag Saltstraumen lokalutvalg/nå kommunedelsutvalg har siden september 2010 etterspurt forvaltning av kommunens eiendommer ved Valnesvatnet, etter siste møte i saken den ønsker utvalget å forelegge saken for politisk behandling. Saksopplysninger Følgende har vært gjort i saken til nå: Innspillet/saken ble tatt opp og behandlet i Saltstraumen lokalutvalg Presentert i åpen halvtime i bystyret v/nestleder Ann-Heidi Seines Befaringer 2010 og 2011 v/skogbrukssjefen m.flere. Uttalelse fra Saltstraumen lokalutvalgs på oppfølging innspill Bodø kommunes eiendommer ved Valnesvatnet. Invitert gjester fra Valnesvatnet grunneierlag, Saltstraumen historielag, Sandmoen grunneierlag for å belyse ideen om en plan for området i utvalgsmøte den Tatt opp i kontaktmøte med politisk/adm. ledelse Uttalelse fra ang. skogbruk, friluftsliv og kulturminner ved Valnesvatnet oversendt Bodø kommune. Møte m/samfunnskontoret Referat vedlagt. Ut fra referatet ønskes det at planen forankres politisk i kommunen. Forslag til uttalelse Saksbehandler: Synnøve Blix Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Referat fra møte vedrørende tiltak Valnesvatnet vest Side22

23 Side23

24 Landbrukskontoret «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Dato: Saksbehandler:... Thor Arne Nesje Telefon direkte: Deres ref.:...«ref» Løpenr.: /2013 Saksnr./vår ref.: /14214 Arkivkode: Referat fra møte vedrørende tiltak Valnesvatnet vest Møtedato og sted: kl i Teamgården, 2.etg. Til stede: Odd Willy Hansen, leder Saltstraumen kommunedelsutvalg Jonny Sandmo, medlem, Saltstraumen kommunedelsutvalg Synnøve Blix, Nærmiljøleder i Saltstraumen Johnny Berg, leder for Valnesvatnet grunneierlag Jan Wasmuth, Miljøvernsjef, Samfunnskontoret Hans H. Nordhus, OK-avdelingen, representant for kulturminner og friluft. Thor Nesje, Skogbrukssjef, Samfunnskontoret Bakgrunnen for møtet: Det har vært liten framdrift i saken siden et møte i Saltstraumen kommunedelsutvalg i februar 2010 og etter et par befaringer i området i 2010 og Det er ønskelig at det meste av granskogen (sitkagran) skal bort fra innmarka på Frostmoen for å få tilbake kulturlandskap med innmark og kulturminner samt bedre forhold for almenheten/friluftslivet. Et par personer har hogd et par rekker med grana i vika ved Skolhusodden og kjørt det ut med snøscooter. Dimensjonene er nå så pass store at det er lite håndterbart med manuelt arbeid. Ellers er det slik at de som ønsker det kan få virket gratis mot å hogge og fjerne det. I tillegg er det betydelige areal med plantefelt på kommunal og privat eiendom på strekningen Nordvik-Sørvik. Vedlagte kart viser omfanget og beliggenhet, totalt ca. 550 dekar. Bodø komune: 450 dekar, gården Sørvik: 100 dekar. Strekningen Nordvik-Frostmoen: 175 dekar. Så fremt arealene er riktige vil det med tiden kunne bli avvirket ca m3 som representerer en bruttoverdi på ca. 3,5 mill, kroner. Det aller meste av virket må tas ut med skogsmaskiner (hogstmaskin og lassbærer) og det må skje på kjøring på veg og i terrenget. Det er utelukket å bruke isen som driftsveg. Kjørelengden fra Nordvik til Frosktjønna ved Sørvika er ca meter og Nordvik til Frostmoen er ca meter. Fra møtet: På møtet ble det uttrykt lite ønske om bygging av en sammenhengende skogsveg da området i dag er forholdsvis lite berørt av fysiske inngrep og har store naturkvaliteter som er viktige for friluftslivet og for det biologiske mangfoldet. Landbrukskontoret Postadresse: Telefoner: Elektroniske adresser: Orgnr.: Postboks 319, 8001 Bodø Sentralbord: Besøksadresse: Ekspedisjon: Bankkonto: Speiderveien 4, 8008 Bodø Telefax: Side24

25 Veg kan bygges men da må den tilbakeføres til naturen etterpå. Dersom det gis offentlige midler kan vegen ikke tilbakeføres. Til å begynne med vil vegen være et stort sår i naturen men den vil gro til etter hvert og vil bli lite synlig på avstand. Erfaringen er at i områder hvor det bygges skogsveger øker friluftslivsaktiviteten betraktelig pga. lettere tilgjengelighet for alle aldre og funksjonsnivå. Grunnleierlaget har planer om å sette opp en gapahuk på Skolnesodden. Det anbefales at det settes opp en skjelterskjåg (jf. bygget på Hunstadtoppen) som ligner på ei høyskytte og som vil passe bedre inn i dette landskapet. I dette bygget kan det henges opp informasjon om Valnesvatnets naturkvaliteter, diverse historikk om bosetning, aktiviteter, gruvedrift m.m. Mobilisering for å fjerne grana på/ved Skolnesodden først. Kan leie inn mer proffe personer som hogger og kvister og virket gis bort til personer med snøscootere. Kostnaden ved bygging av veg er vanskelig å beregne. Hadde strekningen bestått av bare løsmasser ville en veg kostet ca. 150 kr/meter. Men her er utfordringen lite løsmasser, ny bru/sprenging i Nordvika, noe sprenging i Vintervika og sør for Frostmoen. Dette vil øke kostnadene til kanskje 250 kr/meter: Nordvik-Frostmoen: 2000 meter x kr. 250 = kr For å redusere kostnadene tilrås det å ikke bygge en sammenhengende veg, men der det er nødvendig for å komme fram kombinert med drift på frossen snødekt mark. Dette samsvarer med enkelte av møtedeltakernes anmodning om begrenset vegbygging/ikke vegbygging Følgende tiltak anbefales vurdert som tilfredsstillende for å få fram skogsvirket: Nordvika: ny bru evt. stålrør og sprenging i hammeren for å få en bredere trase. Deretter bygge veg i myrkanten fram til plantefeltet i Vintervika. Vintervika: vegbygging i skrått terreng og evt. noe sprenging i søndre del av vika. Sletting av terreng mot Frostmoen. Frostmoen: sprenging/spretting i skråberg sør for Frostmoen. Dersom disse tiltakene kan gjennomføres reduseres kostnadene og naturinngrepene betraktelig samtidig som det er mulig å komme fram med skogsmaskiner og mindre kjøretøy. Vegkostnaden er nå kanskje redusert til det halve. Den største kostnaden blir ny bru/rør og sprenging i Nordvika. Som tidligere nevnt kan ikke skogbruket bære kostnaden alene. Det må søkes samfinansiering/spleis fra andre interesser: grunneierlaget og fra friluftsliv, kultur (kommune, fylkesmann, fylkeskommunen). Størst mulighet for å få midler er at interessene samarbeider i utarbeidelse av en plan som er politisk forankret i kommunen. Det anbefales at Saltstraumen kommunedelsutvalg forelegger en sak til Komite for plan, næring, miljø som evt. vedtar at en plan for området skal utarbeides og plassering av ansvar. Med hilsen Vedlegg: Thor Arne Nesje Skogbrukssjef Referat fra møte vedrørende tiltak Valnesvatnet vest 2 av 7 Side25

26 Referat fra møte vedrørende tiltak Valnesvatnet vest 3 av 7 Side26

27 Referat fra møte vedrørende tiltak Valnesvatnet vest Side 27 4 av 7

28 Referat fra møte vedrørende tiltak Valnesvatnet vest Side 28 5 av 7

29 Referat fra møte vedrørende tiltak Valnesvatnet vest Side 29 6 av 7

30 Referat fra møte vedrørende tiltak Valnesvatnet vest Side 30 7 av 7

31 PS13/8Referatsaker Side31

32 Byplankontoret Adresseliste Dato: Saksbehandler:... Kjetil Christensen Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2012 Saksnr./vår ref.: /6603 Arkivkode: Varsel om oppstart av arbeidet med kommuneplan og offentlig ettersyn av forslag til planprogram Bystyret har i møte den vedtatt oppstart av arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel, utarbeiding av ny samfunnsdel til kommuneplan og å legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningsloven 11-12, og 4-1. Med bakgrunn i at Bodø kommune varsler oppstart av arbeid med utarbeiding av ny samfunnsdel, revisjon av arealdelen til kommuneplan og offentlig ettersyn av planprogram, vil det være mulig å komme med innspill til både planprogrammet og kommuneplanens arealdel. Planprogrammet Hensikten med dette planprogrammet er å klargjøre formål, premisser, innhold, medvirkning og framdrift i plan- og utredningsarbeidet. Planprogrammet skal ligge ute til offentlig ettersyn til og med den Det er ønskelig med innspill på både innhold og på prioriteringer i planprogrammet. Samfunnsdelen: Kommuneplanens samfunnsdel er verktøyet for kommunens helhetlige planlegging. Målet for kommuneplanprosessen er: Utarbeide visjoner, mål og strategier for Bodø mot år 2030 i samfunnsdelen At samfunnsdelen utarbeider mål og langsiktige strategier for arealdelen At man får en oppdatert arealdel som aktivt styringsverktøy for arealbruken i kommunen Planprogrammet redegjør nærmere for prioriterte hovedutfordringer i dette planarbeidet. Arealdelen Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og fastsette rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Gjeldende arealdel til kommuneplanen ble vedtatt den , og dette planarbeidet innebærer en revisjon av gjeldende plan. Kommunen vil i dette revisjonsarbeidet ha særlig fokus på de hovedutfordringer som er opplistet i forslag til planprogram. Byplankontoret Postadresse: Telefoner: Elektroniske adresser: Orgnr.: Postboks 319, 8001 Bodø Sentralbord: Besøksadresse: Ekspedisjon: Bankkonto: Herredshuset, 8010 Bodø Telefax: Side32

BODØ KOMMUNE Byplankontoret

BODØ KOMMUNE Byplankontoret BODØ KOMMUNE Byplankontoret Adresseliste Dato:... 16.06.2008 Saksbehandler:...Annelise Bolland Telefon direkte:... 75 55 52 12 Deres ref.:... Løpenr.:... 35607/2008 Saksnr./vår ref.:... 2008/3071 Arkivkode:...

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad lokalutvalg Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad lokalutvalg, telefon 75539005,

Detaljer

Vedtak om oppstart av kommuneplanen og høring av planprogram.

Vedtak om oppstart av kommuneplanen og høring av planprogram. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2012 64707/2012 2012/7671 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Saltstraumen kommunedelsutvalg 19.11.2012 12/29 Komitè for levekår 22.11.2012

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Bjørnebærveien 12

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Bjørnebærveien 12 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 01.12.2014 76920/2014 2014/6241 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/250 Formannskapet 17.12.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen

Detaljer

Byplansjefens vedtak om planer til høring og offentlig ettersyn i september 2012.

Byplansjefens vedtak om planer til høring og offentlig ettersyn i september 2012. Byplankontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2012 56162/2012 2012/1639 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/24 Komite for plan, næring og miljø 11.10.2012 Byplansjefens vedtak

Detaljer

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lokalutvalget Skjerstad Kommunehuset, Dato: 25.5.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad, telefon

Detaljer

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Utvalg: Møtested: Tverlandet samfunnshus, Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Utvalg: Møtested: Tverlandet samfunnshus, Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Tverlandet lokalutvalg Møtested: Tverlandet samfunnshus, Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Tverlandet lokalutvalg,

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr. 124/23 på Kjerringøy

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr. 124/23 på Kjerringøy Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.01.2014 1733/2014 2013/2748 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Formannskapet 29.01.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr.

Detaljer

Ørneskaia uttalelse til strakstiltak og framtidig skjebne. Uttalelse til søknad, gjelder riving og ny bolig med garasje på landbrukseiendom 91/13

Ørneskaia uttalelse til strakstiltak og framtidig skjebne. Uttalelse til søknad, gjelder riving og ny bolig med garasje på landbrukseiendom 91/13 Møteinnkalling Saltstraumen lokalutvalg Utvalg: Møtested: Knaplund, Nærmiljøkontoret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 18:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Saltstraumen lokalutvalg,

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Kommunehuset, Dato: 4.6.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg, Gotfred

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Saltstraumen lokalutvalg Møtested: Saltstraumen, Helsedel, Bygg II i Saltstraumen nærmiljøsenter Dato: 02.06.2008 Tidspunkt: 09:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.03.2013 20081/2013 2012/6690 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/56 Formannskapet 10.04.2013 13/5 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013

Detaljer

Tverlandet kommunedelsutvalg Møterom, Tverlandet samfunnshus. Navn Funksjon Medl. Varamedl. for

Tverlandet kommunedelsutvalg Møterom, Tverlandet samfunnshus. Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 12:00-14:45 Til stede: Tverlandet kommunedelsutvalg Møterom, Tverlandet samfunnshus Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Kristin Sandstrak Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2011 Tidspunkt: 18:00. Tverlandet samfunnshus

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2011 Tidspunkt: 18:00. Tverlandet samfunnshus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2011 Tidspunkt: 18:00 Tverlandet lokalutvalg Tverlandet samfunnshus Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Tverlandet lokalutvalg,

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE FOR«LILLEHAMMER HAGEBY» -

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE FOR«LILLEHAMMER HAGEBY» - Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 19.12.2012 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12056 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

Mindre endring planid Langstranda utfylling i sjø

Mindre endring planid Langstranda utfylling i sjø Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.12.20145 79703/2014 2013/6329 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/3 Komite for plan, næring og miljø 27.01.2015 Mindre endring planid 2014003 Langstranda

Detaljer

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Saltstraumen Hotell Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Saltstraumen Hotell Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lokalutvalget Skjerstad Saltstraumen Hotell Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad, telefon

Detaljer

Søknad om kjøp av areal for bygging av garasje for eiendommene Lauvåsbakken 6 og 12

Søknad om kjøp av areal for bygging av garasje for eiendommene Lauvåsbakken 6 og 12 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.03.2014 20358/2014 2013/5313 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/71 Formannskapet 23.04.2014 Søknad om kjøp av areal for bygging av garasje

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Ytterjorda

Forslag til detaljregulering for Ytterjorda Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.06.2013 41117/2013 2010/4328 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/52 Komite for plan, næring og miljø 05.09.2013 13/126 Bystyret 12.09.2013 Forslag

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljreguleringsplan for Norsk jektefartsmuseum, Bodøsjøen.

Fastsetting av planprogram - detaljreguleringsplan for Norsk jektefartsmuseum, Bodøsjøen. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2015 15363/2015 2014/7006 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/18 Komite for plan, næring og miljø 14.04.2015 Fastsetting av planprogram - detaljreguleringsplan

Detaljer

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2012 21813/2012 2010/11614 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/75 Formannskapet 02.05.2012 12/82 Formannskapet 06.06.2012 12/115 Formannskapet

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering av Rådhuskvartalet, Sentrum

Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering av Rådhuskvartalet, Sentrum Byplankontoret «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «KONTAKT» «POSTNR» «POSTSTED» Dato:... 08.07.2014 Saksbehandler:...Knut Kaspersen Telefon direkte:... 75 55 53 46 Deres ref.:...«ref» Løpenr.:... 45789/2014 Saksnr./vår

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

Møteinnkalling, ekstraordinært møte

Møteinnkalling, ekstraordinært møte Møteinnkalling, ekstraordinært møte Utvalg: Møtested: Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 14:30 Tverlandet kommunedelsutvalg Møterommet Tverlandet samfunnshus Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Blåsalen Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Blåsalen Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset Blåsalen Dato: 21.10.2015 Tidspunkt: 12:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Endring av kommuneplanens arealdel "Størrelse og lokalisering for fritidsboliger"

Endring av kommuneplanens arealdel Størrelse og lokalisering for fritidsboliger Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2012 23071/2012 2010/3959 142 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/29 Komite for plan, næring og miljø 03.05.2012 12/79 Bystyret 24.05.2012 Endring

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til eiendommen gnr. 32/41 i Storvika

Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til eiendommen gnr. 32/41 i Storvika Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.03.2014 899/2014 2013/7074 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/79 Formannskapet 23.04.2014 Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg Bygg II, helsedel, Saltstraumen nærmiljøsenter. Rektor, Saltstraumen skole. Inspektør, Saltstraumen skole.

Saltstraumen kommunedelsutvalg Bygg II, helsedel, Saltstraumen nærmiljøsenter. Rektor, Saltstraumen skole. Inspektør, Saltstraumen skole. Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 09:00 13.35 Til stede: Saltstraumen kommunedelsutvalg Bygg II, helsedel, Saltstraumen nærmiljøsenter. Navn Funksjon Repr Vara for Odd Willy Hansen

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Ettersendt:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Ettersendt: Møteprotokoll Utvalg: Saltstraumen kommunedelsutvalg Møtested: Nærmiljøsenteret - Bygg II. Saltstraumen Dato: 14.10.2013 Tidspunkt: 09:00 15:30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kjerringøy kommunedelsutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: Tidspunkt: 19:00 21:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kjerringøy kommunedelsutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: Tidspunkt: 19:00 21:00 Møteprotokoll Utvalg: Kjerringøy kommunedelsutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 07.12.2011 Tidspunkt: 19:00 21:00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Geir Vidar Eide Leder Bjørn Abelsen Rolf Eivind Alsos

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Vedtak om høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan for sykkel - del 1: sykkelveinett for sentrum og Rønvik

Vedtak om høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan for sykkel - del 1: sykkelveinett for sentrum og Rønvik Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2017 23159/2017 2016/2297 141 Saksnummer Utvalg Møtedato Bodø ungdomsråd 31.03.2017 Komite for plan, næring og miljø 05.04.2017 Vedtak om

Detaljer

Kjell Ove Andersen Gunn-Anita Barosen Kent Ove Larsen Elisabeth Nilsen Arve Erik Karlsen Varamedlem Jonny Sandmo

Kjell Ove Andersen Gunn-Anita Barosen Kent Ove Larsen Elisabeth Nilsen Arve Erik Karlsen Varamedlem Jonny Sandmo Møteprotokoll Utvalg: Saltstraumen lokalutvalg Møtested: Helsedel i Saltstraumen nærmiljøsenter, Saltstraumen Dato: 24.01.2011 Tidspunkt: 09:00 13.15. Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd Willy Hansen

Detaljer

Odd A. Lund (AP), hadde meldt forfall ingen varamedlemmer kunne møte. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent.

Odd A. Lund (AP), hadde meldt forfall ingen varamedlemmer kunne møte. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Bystyresalen Rådhuset Dato: 24.04.2014 Tidspunkt: 09:30 11:15 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Kari Holt Storstrand Medlem FRP

Detaljer

Bygg II, helsedel, Saltstraumen nærmiljøsenter. Arve Erik Karlsen Varamedlem Nestleder Ann Heidi Seines

Bygg II, helsedel, Saltstraumen nærmiljøsenter. Arve Erik Karlsen Varamedlem Nestleder Ann Heidi Seines BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 24.11.2008 Tidspunkt: 09:00 15:00 Saltstraumen lokalutvalg Bygg II, helsedel, Saltstraumen nærmiljøsenter Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd Willy

Detaljer

Navn Funksjon Repr Vara for Odd Willy Hansen. Geir Nyheim Varamedlem Elisabeth Nilsen

Navn Funksjon Repr Vara for Odd Willy Hansen. Geir Nyheim Varamedlem Elisabeth Nilsen Møteprotokoll Utvalg: Saltstraumen lokalutvalg Møtested: Nærmiljøsenteret, Bygg II, helsedel, Saltstraumen Dato: 15.03.2010 Tidspunkt: 09:00-15:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd Willy Hansen

Detaljer

Tverlandet kommunedelsutvalg

Tverlandet kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Tverlandet kommunedelsutvalg Tverlandet Samfunnshus, møterom Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

Komite for plan, næring og miljø. Det ble holdt omvisning og orientering i Mediegården v/geir Are Jensen og Tomas Evjen.

Komite for plan, næring og miljø. Det ble holdt omvisning og orientering i Mediegården v/geir Are Jensen og Tomas Evjen. BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 10:00-13:45 Til stede: Komite for plan, næring og miljø Herredshuset, møterom 2. etg. Navn Funksjon Repr Vara for Eirik Sivertsen

Detaljer

Ny detaljreguleringsplan for Nausttofta Hytteområde er tildelt nasjonal plan ID 1827 2013001.

Ny detaljreguleringsplan for Nausttofta Hytteområde er tildelt nasjonal plan ID 1827 2013001. Til naboer, Berørte parter, Offentlige og private høringsinstanser Iflg. adresseliste Sandnessjøen 08.04.2013 Vår ref: 1161 Deres ref: VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID I medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

Forslag til detaljregulering for deler av Finnkonneset, Festvåg

Forslag til detaljregulering for deler av Finnkonneset, Festvåg Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.09.2013 61738/2013 2011/5606 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/62 Komite for plan, næring og miljø 17.10.2013 13/150 Bystyret 31.10.2013 Forslag

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 13.10.2010 Tidspunkt: 09:00-1500

Møteprotokoll. Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 13.10.2010 Tidspunkt: 09:00-1500 Møteprotokoll Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 13.10.2010 Tidspunkt: 09:00-1500 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Geir Eide Leder Åse Wickstrøm Nestleder Geir-Helge Sandvik

Detaljer

Valg av styrer, nemnder og råd 2011-2015

Valg av styrer, nemnder og råd 2011-2015 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaken Arkiv 04.10.2011 58292/2011 2011/8226 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/140 Bystyret 27.10.2011 Valg av styrer, nemnder og råd 2011-2015 Sammendrag

Detaljer

Sluttbehandling - endring av detaljreguleringsplan 1258 Burøyveien 12

Sluttbehandling - endring av detaljreguleringsplan 1258 Burøyveien 12 Byplan Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05.2017 16856/2017 2017/5260 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/3 Råd for funksjonshemmede 01.06.2017 17/3 Bodø eldreråd 06.06.2017 Bodø ungdomsråd 07.06.2017

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 08.01.2015 Møtested: Bjarkøy gamle rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Sluttbehandling - mindre endring av bebyggelsesplan for Bodøsjøen B7

Sluttbehandling - mindre endring av bebyggelsesplan for Bodøsjøen B7 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.09.2016 71190/2016 2016/4921 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/59 Komite for plan, næring og miljø 12.10.2016 Sluttbehandling - mindre endring

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen. PS 14/13 Anmodning om uttalelse, fradeling av boligtomt gnr 91/1.

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen. PS 14/13 Anmodning om uttalelse, fradeling av boligtomt gnr 91/1. Møteprotokoll Utvalg: Saltstraumen kommunedelsutvalg Møtested: Nærmiljøkontoret, Saltstraumen nærmiljøsenter Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 09:00-14:30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til Skiviklia 29

Søknad om kjøp av tilleggsareal til Skiviklia 29 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.03.2014 20541/2014 2013/4637 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/75 Formannskapet 23.04.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til Skiviklia 29

Detaljer

Planlegging av Rønvikjordene.

Planlegging av Rønvikjordene. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.11.2014 76360/2014 2014/5805 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 10.12.2014 14/201 Bystyret 11.12.2014 Planlegging av Rønvikjordene.

Detaljer

Komite for oppvekst og kultur

Komite for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg: Komite for oppvekst og kultur Møtested: Tverlandet Samfunnshus (Ta av til høyre ved lyskrysset og til venstre mot Tverlandet kirke). Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: 10:00 Forfall med

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART PLANARBEID FOR DETALJREGULERING AV GANG- OG SYKKELVEI ARONNES ALTA SENTRUM

VARSEL OM OPPSTART PLANARBEID FOR DETALJREGULERING AV GANG- OG SYKKELVEI ARONNES ALTA SENTRUM bv03n 2008-05-16 «Navn» «Avdeling» «Postadresse» «Postnrsted» Deres ref.: Vår ref.: Dato: OYWI - 660351 21.8.2012 VARSEL OM OPPSTART PLANARBEID FOR DETALJREGULERING AV GANG- OG SYKKELVEI ARONNES ALTA SENTRUM

Detaljer

Førstegangsbehandling - detaljreguleringsplan for småbåtanlegg og naust på Øvre Kvalnes

Førstegangsbehandling - detaljreguleringsplan for småbåtanlegg og naust på Øvre Kvalnes Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.03.2013 20829/2013 2013/1972 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/22 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 Førstegangsbehandling - detaljreguleringsplan

Detaljer

Nærmiljøleder/sekretær for utvalget

Nærmiljøleder/sekretær for utvalget Møteprotokoll Utvalg: Skjerstad kommunedelsutvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 28.1.2013 Tidspunkt: 10:00 14:45 Til stede: Navn Funksjon Vara for Ivar Andreassen Leder Ingrid Lien Per Almås Randolv Gryt

Detaljer

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset. Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset. Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad lokalutvalg Kommunehuset. Dato: 23.5.2011 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad lokalutvalg, Gotfred Jensen,

Detaljer

Elisabeth Nilsen Arve Erik Karlsen Varamedlem Kent Ove Larsen

Elisabeth Nilsen Arve Erik Karlsen Varamedlem Kent Ove Larsen Møteprotokoll Utvalg: Saltstraumen lokalutvalg Møtested: Nærmiljøsenteret, bygg II Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 09:00-13:50 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd Willy Hansen Leder Ann-Heidi Seines

Detaljer

Juridisk rådgiver/saksbehandler - byggesakskontoret. Arealplanlegger/saksbehandler - byplankontoret

Juridisk rådgiver/saksbehandler - byggesakskontoret. Arealplanlegger/saksbehandler - byplankontoret Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested: Kommunehuset i Misvær Dato: 05.05.2009 Tidspunkt: 08:00 19:15 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Eirik Sivertsen Leder AP Odd Paulsen Nestleder FRP Anne

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Knut-Ole Nordlie. Ad sak 14/176 kommunal overtakelse av nedklassifisert del av Rv. 80

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Knut-Ole Nordlie. Ad sak 14/176 kommunal overtakelse av nedklassifisert del av Rv. 80 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.10.2014 Tidspunkt: 12:00-15:45 Til stede: Tverlandet kommunedelsutvalg Samfunnshuset, møterommet Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Knut-Ole Nordlie Leder Kristin

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen Kjell Ove Andersen

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen Kjell Ove Andersen Møteprotokoll Utvalg: Saltstraumen kommunedelsutvalg Møtested: Fritidsenteret, Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II Dato: 25.02.2015 Tidspunkt: 09:00-14:00 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for

Detaljer

Det skal behandles endringer i selskapsavtalen til IRIS Salten IKS, Helse- og miljøtilsyn Salten og Salten Brann IKS i bystyremøte 9.2.

Det skal behandles endringer i selskapsavtalen til IRIS Salten IKS, Helse- og miljøtilsyn Salten og Salten Brann IKS i bystyremøte 9.2. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunal valgnemnd Thon hotel Dato: 09.02.2017 Tidspunkt: 12:00 i Bystyrets pause Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for vei mellom Hestehovveien - Lyngveien. (Prærien Vest).

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for vei mellom Hestehovveien - Lyngveien. (Prærien Vest). Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.05.2012 30091/2012 2011/6268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/44 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Bystyret 21.06.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunal valgnemnd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: I bystyrets pause

Møteinnkalling. Kommunal valgnemnd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: I bystyrets pause Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunal valgnemnd Rådhuset Formannskapssalen Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: I bystyrets pause Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

Ny vurdering av sykkelrute i Bodø sentrum

Ny vurdering av sykkelrute i Bodø sentrum Byplan Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.10.2017 66769/2017 2017/3580 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/9 Råd for funksjonshemmede 16.11.2017 17/11 Bodø eldreråd 20.11.2017 17/48 Komite for

Detaljer

Tverlandet kommunedelsutvalg. Tverlandet samfunnshus, møterommet

Tverlandet kommunedelsutvalg. Tverlandet samfunnshus, møterommet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 19:00 Tverlandet kommunedelsutvalg Tverlandet samfunnshus, møterommet Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2012 21813/2012 2010/11614 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/75 Formannskapet 02.05.2012 Bodø Industri AS - leie av areal til parkering

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING MED OPPSTART AV ARBEID MED UTBYGGINGSAVTALE - PANORAMAVEGEN, GJØVIK KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING MED OPPSTART AV ARBEID MED UTBYGGINGSAVTALE - PANORAMAVEGEN, GJØVIK KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer 20. februar 2014 Vår saksbehandler: Magnus B Sveum Vår ref. p.12134 Deres ref.: VARSEL OM

Detaljer

Fastsetting av planprogram - Kjerringøy Sentrum

Fastsetting av planprogram - Kjerringøy Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.08.2015 56044/2015 2014/7103 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/37 Komite for plan, næring og miljø 01.09.2015 15/38 Kjerringøy kommunedelsutvalg

Detaljer

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde.

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2014 65772/2014 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 27.11.2014 Vedtak om offentlig ettersyn og høring

Detaljer

Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser ved etablering

Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser ved etablering Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 31.10.2016 81631/2016 2016/3137 A06 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 17.11.2016 Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50

Detaljer

Sluttbehandling av reguleringsplan for Årnesveien 4

Sluttbehandling av reguleringsplan for Årnesveien 4 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.08.2014 52893/2014 2014/787 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/55 Komite for plan, næring og miljø 16.10.2014 14/164 Bystyret 30.10.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

Varsel om planoppstart Brev til berørte parter

Varsel om planoppstart Brev til berørte parter Fylkesmannen i Nordland Molovn. 10, 8002 BODØ Mo i Rana, den 30.03.12 Vår ref.: 201178 34 års Varsel om planoppstart Brev til berørte parter Iht. plan- og bygningsloven 12 8 nr 2 varsles med dette at det

Detaljer

Kjerringøy kommunedelsutvalg

Kjerringøy kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kjerringøy kommunedelsutvalg Zahlfjøsen, Dato: 02.02.2012 Tidspunkt: 19:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Kjerringøy kommunedelsutvalg,

Detaljer

Ann Kristin Evjen Varamedlem Ann-Heidi Seines

Ann Kristin Evjen Varamedlem Ann-Heidi Seines Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Saltstraumen lokalutvalg Saltstraumen Brygge Dato: 23.05.2011 Tidspunkt: 09:00-14:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd Willy Hansen Leder Kjell Ove Andersen Gunn-Anita

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg Nærmiljøsenter, Bygg II Saltstraumen. Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen

Saltstraumen kommunedelsutvalg Nærmiljøsenter, Bygg II Saltstraumen. Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 27.05.2013 Tidspunkt: 09:00-15:30 Til stede: Saltstraumen kommunedelsutvalg Nærmiljøsenter, Bygg II Saltstraumen Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.05.2011 Tidspunkt: 13:00 13:45 Til stede: Navn Funksjon Repr for Kirsten Hasvoll SV Tom Cato Karlsen FRP Anne Stein AP Ingrid

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møteinnkalling

HARSTAD KOMMUNE. Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 14.08.2015 Møtested: Telefonmøte Tidspunkt: 10:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00 eller epost til postmottak@harstad.kommune.no.

Detaljer

Søknad om leie av beite i 10 år Nordvika og Skålmoen ved Valnesvatnet - Torill Skjelstad

Søknad om leie av beite i 10 år Nordvika og Skålmoen ved Valnesvatnet - Torill Skjelstad Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.05.2013 32270/2013 2013/1632 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/96 Formannskapet 05.06.2013 Søknad om leie av beite i 10 år Nordvika og Skålmoen

Detaljer

Sluttbehandling - endring av reguleringsplan for felt BE 10 i Bodøsjøen, plan ID 1239

Sluttbehandling - endring av reguleringsplan for felt BE 10 i Bodøsjøen, plan ID 1239 Byplan Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.10.2017 64533/2017 2017/3702 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/45 Komite for Plan, næring og miljø 22.11.2017 Sluttbehandling - endring av reguleringsplan

Detaljer

PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118

PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118 PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118 Behandling i Bystyret - 23.06.2015 I samsvar med innstillingen gjorde bystyret, mot 2 stemmer, følgende vedtak Bystyret

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen Møteprotokoll Utvalg: Saltstraumen kommunedelsutvalg Møtested: Nærmiljøkontoret, Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg I Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 08:00-12:30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for

Detaljer

Vedtak om oppstart av kommuneplanens arealdel og høring og offentlig ettersyn av planprogram. - kommuneplanens arealdel

Vedtak om oppstart av kommuneplanens arealdel og høring og offentlig ettersyn av planprogram. - kommuneplanens arealdel Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.12.2015 90475/2015 2015/5827 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/3 Komite for plan, næring og miljø 27.01.2016 16/4 Bystyret 11.02.2016 Vedtak

Detaljer

Søknad om tilleggsareal til Bodø Engrossenter I AS og Solbakken Bodø borettslag

Søknad om tilleggsareal til Bodø Engrossenter I AS og Solbakken Bodø borettslag Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.03.2014 19769/2014 2011/1918 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/68 Formannskapet 23.04.2014 Søknad om tilleggsareal til Bodø Engrossenter I

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15 - gnr 43 bnr 543 og gnr 44 bnr 104 i Bodø kommune

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15 - gnr 43 bnr 543 og gnr 44 bnr 104 i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.07.2012 43379/2012 2012/4747 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/146 Formannskapet 05.09.2012 Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Moloveien 16, 6. etg. Dato: Tidspunkt: 10:00 12:11

Møteprotokoll. Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Moloveien 16, 6. etg. Dato: Tidspunkt: 10:00 12:11 Møteprotokoll Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Moloveien 16, 6. etg. Dato: 25.01.2017 Tidspunkt: 10:00 12:11 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Håkon Andreas Møller Leder MDG

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for fv. 834 Løpsmark- Myklebostad

Sluttbehandling - Reguleringsplan for fv. 834 Løpsmark- Myklebostad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.03.2013 20396/2013 2011/7762 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/23 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 13/58 Bystyret 25.04.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2013 78297/2013 2010/9909 143 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/223 Formannskapet 18.12.2013 14/6 Bystyret 13.02.2014 Mulig samordning av bomstasjonene

Detaljer

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset. Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset. Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad lokalutvalg Kommunehuset. Dato: 7.3.2011 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad lokalutvalg, Gotfred Jensen,

Detaljer

Sluttbehandling. Detaljregulering av Støver Øst, feltene B5 og B6

Sluttbehandling. Detaljregulering av Støver Øst, feltene B5 og B6 Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.10.2012 59303/2012 2010/1680 L12 Byplankontoret Saksnummer Utvalg Møtedato 12/83 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/211 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling.

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for bussveg mellom Bjørnhaugen og Lahaugen, Tverlandet

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for bussveg mellom Bjørnhaugen og Lahaugen, Tverlandet Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2012 56176/2012 2012/1926 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/81 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/208 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll.

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll. Møteinnkalling Tverlandet lokalutvalg Utvalg: Møtested: Tverlandet samfunnshus Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: Kl. 19:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Tverlandet lokalutvalg,

Detaljer

Høringssvar statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen

Høringssvar statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen Kemneren i Bodø Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2015 2602/2015 2014/7452 200 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/13 Formannskapet 28.01.2015 15/4 Bystyret 12.02.2015 Høringssvar statliggjøring

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Kommunehuset Dato: 8.4.2013 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-

Detaljer

Nordreisa kommune Utviklingsavdeling

Nordreisa kommune Utviklingsavdeling Nordreisa kommune Utviklingsavdeling «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato «REF» 2014/1681-2 25995/2014 L12 30.06.2014 Varsel om oppstart: Detaljregulering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Knut Sletten, Rønnaug Mørk,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: aramedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

Høring av søknad fra Krokstrand Granitt AS om driftskonsesjon for Krokstrand i Rana kommune

Høring av søknad fra Krokstrand Granitt AS om driftskonsesjon for Krokstrand i Rana kommune Se mottakertabell Dato: 16.06.2015 Vår ref: 15/00349-9 Deres ref: Høring av søknad fra Krokstrand Granitt AS om driftskonsesjon for Krokstrand i Rana kommune Leiv Erikssons vei 39 Postboks 3021 Lade N-7441

Detaljer