Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - helsedel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - helsedel"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 09:00 15:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - helsedel Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Saltstraumen kommunedelsutvalg, Synnøve Blix telefon eller , e-post: så tidlig at vararepresentant kan innkalles med rimelig varsel. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Orienteringer/Meldinger. Kl Martin Grønnslett, NFK, orientering om DistriktsMobil-ordningen Kl Felles lunsj på nærmiljøsenteret med Biskopens følge Kl Biskopen m/følge møte med kommunedelsutvalget Kl Boligpolitikk og distrikt Side1

2 Saksliste Saksnr Innhold PS 13/1 Adressenavn i Bodø Side 2 PS 13/2 Innspill til melding om oppstart av reguleringsplanarbeid vedr. togstopp på Tverlandet «8 PS 13/3 Uttalelse til deling av parsell til boligformål «13 PS 13/4 Uttalelse til fradeling av parsell til boligformål og tilbygg til bolig «15 PS 13/5 Uttalelse, høringsforslag til vedtekter for Bodø kommunes jordfond. «17 PS 13/6 Søknad om fritak for verv for resten av valgperioden «20 PS 13/7 Valnesvatnet vest - forslag til oppstart av planarbeid for området «22 PS 13/8 Referatsaker «31 RS 13/1 Varsel om oppstart av arbeidet med utarbeiding av ny samfunnsdel til kommuneplanen, revisjon av arealdelen til kommuneplan og offentlig ettersyn av forslag til planprogram «32 Bodø, 18. januar 2013 Odd Willy Hansen leder Synnøve Blix sekretær Side2

3 Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /6780 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/198 Formannskapet /1 Saltstraumen kommunedelsutvalg Tverlandet kommunedelsutvalg Adressenavn i Bodø Saksopplysninger Vei- og stedsnavnutvalget har hatt til behandling nye adressenavn i Bodø. Medlemmene i utvalget er: leder, Viggo Eide, Ida Maria Pinnerød og Hans-Jacob Engen. Bodø formannskap er delegert myndighet i adressenavnsaker. Alle adressenavnene har vært kunngjort i avisa Nordland. Velforeninger og beboere, og kommunedelsutvalg, har gitt innspill om navneforslag på noen av veiene. Det har i noen saker også vært dialog mellom beboere og utvalget. Navnekonsulenttjenesten ble tidlig og rutinemessig tilskrevet av oss og bedt om råd om skrivemåten. Vi har fortsatt ikke mottatt tilråding fra Navnekonsulentene. Dette kan få som konsekvens at det i ettertid kan komme tilråding om en annen skrivemåte enn den som er blitt vedtatt av kommunen. I slikt tilfelle bør dette kunne rettes administrativt i samråd med Vei- og stedsnavnutvalget uten at saken tas opp til ny politisk behandling. Nasjonalt pålegg: Det er et nasjonalt pålegg om at alle skal ha en adresse. Dette gjelder også grissgrendte strøk og hytter og hytteområder. Og det er uvesentlig om det er vei til boligen eller hytta. Den viktigste grunnen til dette er at det skal være lett for brannvesen, politi og ambulanse å finne fram til rett sted på en enkel måte: adressene inngår i et GPS-system som leder fram til målet. Det statlige pålegget medfører et økt arbeid for kommunene, også for Bodø kommune. Følgende adressenavn foreslås: Mørkved, nytt boligområde: Stabburshaugen Mørkved, samme boligområde: Hesthaugen Mørkved, samme boligområde: Bulrats vei. Side3

4 Disse veiene får navn etter geografiske navn i området. Litt om Bulrats vei, og hvorfor ikke haugen er brukt i navnet som i de to andre adressene: denne haugen ligger et stykke unna veien, og den er markert på kart som Bulrathaugen. Derfor mener utvalget at det i denne sammenhengen er mest riktig å bruke vei i navnet. Et spesielt navn: Bulrat er navn på en mannsperson som etter et sagn skal ha kjempet sammen med vikinghøvdingen Raud og hans menn, mot kongen. Og etter sagnet skal Bulrat etter lang tids kamp med kongens menn ha falt på/ved haugen. I nyere tid skal det ha blitt funnet ei steinklubbe/øks i ei myr i nærheten av haugen, og funnet kan tolkes som om det er noe i det gamle sagnet om Bulrat Mørkved. Veien som går ned til Mørkvedbukta: Mørkvedbukta Kjerringøy, boliger. Veien ligger ved havna og hotellet på Kjerringøy. Den kalles for Sjyhaugen av folk på stedet: Sjyhaugen Festvåg, hytteområde. Stedsnavnet er det samme som forslaget fra utvalget: Naustnes Nystad, «Ner-Nystad», boliger. Ner-Nystad Nystad, «Øver-Nystad», boliger. Øver-Nystad Ersvika, boliger, område mellom Løding og Ilstad. Ersvika Knaplund, boliger. Ved Saltstraumbrua, navnet er kjent av lokalbefolkningen, Krokan Løding, Kjerran, boliger. Område vel 500 meter fra lyskrysset på Løding. Kjerran Tuv, boliger. Gjerdeveien er et lokalt navn. Ligger ved «Gjerdehaugen», et sted dyrene ble innhegnet/inngjerdet tidligere. Gjerdeveien To veier i Festvåg. Festvåggården og Sjuraveien, lokale navn Gjælen, hytteområde: Gjælnakken Gjælen, hytteområde: Gjælmyra Hytteområde like ved Valnes. Trongsmåget er sundet mellom Stensøya og fastlandet. Trongsmågveien Marvoll, boliger. Marvollveien brukes i dag på veien Ripnes. Boligområde. Ripnesveien. Veier i Skjerstad. Her har det vært nær kontakt med blant annet beboere i området: Graddveien Lysthushaugen Fjeldbakkan. Fjeld var navnet, et familienavn, på butikken i bakken/bakkan. Veier i Misvær: Mohusmoen Mohusveien Oppegårdveien Furumoen. I Hopen er navnet Sildestengveien tidligere vedtatt som adressenavn. Velforeninga ble ikke kontaktet i den sammenhengen, og en samstemmig velforening i Hopen ønsker heller Hopsgården Side4

5 som adressenavn. De foreslår at Riksvei 80 få navnet Sildstengveien når den tas ut som riksvei når den nye brua står ferdig. Utvalget er enig om at dette er en god løsning. Hopsgården for Sildstengveien. Og R80 mellom Hopen og Løding: Sildstengveien. Konklusjon og anbefaling Vei og stedsnavnutvalget prøver etter beste evne å finne navn som beboerne kan føle seg bekvem med, og også navn som ivaretar lokale stedsnavn/tradisjoner, enten de er merket på kart eller de lever på folkemunne. Og at adressenavnene er i samsvar med retningslinjene i Stedsnavnloven. Siden kommunen ikke har fått noen tilbakemelding fra Navnekonsulenttjenesten anbefaler vi at det i vedtaket legges inn formulering som gjør at eventuelle «feil» i skrivemåten i adressenavnet påpekt av Navnekonsulenttjenesten kan rettes på en enkel måte: administrasjonen gjør dette i samråd med Vei- og stedsnavnutvalget, og uten at saken bringes inn for Bodø formannskap. Forslag til vedtak Mørkved. Stabburshaugen Mørkved. Hesthaugen Mørkved. Bulrats vei Mørkved. Mørkvedbukta Kjerringøy. Sjyhaugen Festvåg. Naustnes Nystad. Ner-Nystad Nystad. Øver-Nystad Ersvika. Ersvika Knaplund. Krokan Løding. Kjerran Tuv. Gjerdeveien Festvåg. Festvåggården og Sjuraveien Gjælen. Gjælnakken Gjælen. Gjælmyra Valnes. Trongsmågveien Marvoll. Marvollveien Ripnes. Ripnesveien Skjerstad. Graddveien Skjerstad. Lysthushaugen Skjerstad. Fjeldbakkan Misvær. Mohusmoen Misvær. Mohusveien Misvær. Oppegårdveien Misvær. Furumoen. Hopsgården isteden for Sildstengveien. Og R80 mellom Hopen og Løding: Sildstengveien. Side5

6 Om eventuelt skrivemåten må justeres i noen av de vedtatte adressenavnene kan dette rettes opp administrativt og i samråd med Vei- og stedsnavnutvalget. Formannskapets behandling i møte den : Votering Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak Mørkved. Stabburshaugen Mørkved. Hesthaugen Mørkved. Bulrats vei Mørkved. Mørkvedbukta Kjerringøy. Sjyhaugen Festvåg. Naustnes Nystad. Ner-Nystad Nystad. Øver-Nystad Ersvika. Ersvika Knaplund. Krokan Løding. Kjerran Tuv. Gjerdeveien Festvåg. Festvåggården og Sjuraveien Gjælen. Gjælnakken Gjælen. Gjælmyra Valnes. Trongsmågveien Marvoll. Marvollveien Ripnes. Ripnesveien Skjerstad. Graddveien Skjerstad. Lysthushaugen Skjerstad. Fjeldbakkan Misvær. Mohusmoen Misvær. Mohusveien Misvær. Oppegårdveien Misvær. Furumoen. Hopsgården isteden for Sildstengveien. Og R80 mellom Hopen og Løding: Sildstengveien. Om eventuelt skrivemåten må justeres i noen av de vedtatte adressenavnene kan dette rettes opp administrativt og i samråd med Vei- og stedsnavnutvalget Mørkved. Stabburshaugen Mørkved. Hesthaugen Mørkved. Bulrats vei Mørkved. Mørkvedbukta Kjerringøy. Sjyhaugen Festvåg. Naustnes Nystad. Ner-Nystad. Side6

7 1221. Nystad. Øver-Nystad Ersvika. Ersvika Knaplund. Krokan Løding. Kjerran Tuv. Gjerdeveien Festvåg. Festvåggården og Sjuraveien Gjælen. Gjælnakken Gjælen. Gjælmyra Valnes. Trongsmågveien Marvoll. Marvollveien Ripnes. Ripnesveien Skjerstad. Graddveien Skjerstad. Lysthushaugen Skjerstad. Fjeldbakkan Misvær. Mohusmoen Misvær. Mohusveien Misvær. Oppegårdveien Misvær. Furumoen. Leif Aunes vei barnehage skifter navn til Linken barnehage. Hopsgården isteden for Sildstengveien. Og R80 mellom Hopen og Løding: Sildstengveien. Om eventuelt skrivemåten må justeres i noen av de vedtatte adressenavnene kan dette rettes opp administrativt og i samråd med Vei- og stedsnavnutvalget. Saksbehandler: Hans-Henrik Nordhus Rolf Kåre Jensen rådmann Arne Øvsthus kommunaldirektør Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg: Ingen Side7

8 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /7906 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/2 Saltstraumen kommunedelsutvalg Innspill til melding om oppstart av reguleringsplanarbeid vedr. togstopp på Tverlandet Sammendrag Saltstraumen kommunedelsutvalg har mottatt melding om oppstart av reguleringsplanarbeid vedr. Togstopp på Tverlandet. Frist for eventuelle innspill er satt til 17. januar Saksopplysninger Brev fra Byplankontoret av ligger ved. Forslag til uttalelse Saksbehandler: Synnøve Blix Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Melding om oppstart 2 Adresseliste Side8

9 Byplankontoret Adresseliste Dato: Saksbehandler:... Kari Valberg Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2012 Saksnr./vår ref.: /7906 Arkivkode:...L12 Melding om oppstart av reguleringsplanarbeid vedr. togstopp på Tverlandet. Planens formål og hovedinnhold Reguleringsplanen har som formål å legge til rette for etablering av togstopp i Hagebyen på Tverlandet. Planen vil omfatte areal for ulike trafikkformål; friareal, lekeplass og perrong. Atkomst fra krysset RV 80 gamle RV17/ Hagebyen. Det skal reguleres inn fortau fra krysset og opp til togstopp. Reguleringsplanen tar utgangspunkt i Jernbaneverkets skisseplan, fra 2010, for etablering av togstopp på Tverlandet. Jernbaneverket har i brev av bekreftet at skissen for lang plattform med buss kan danne grunnlag for reguleringsplanen. Planens virkninger. Lokalsamfunnet på Tverlandet og Bodø kommune har arbeidet i 30 år for å få togstopp lagt til stedet. Tiltaket vil få en samfunns- og miljømessig positiv effekt. For beboerne i Hagebyen vil tiltaket føre til mer trafikk og mer støy. Boligfeltet har til nå ikke hatt gjennomkjøringstrafikk. Lokalisering nært jernbanelinja har alltid forårsaket støy. Nå øker støy og forurensning i form av økt biltrafikk til togstoppet. Det planlegges ladeparkeringsplasser for elbiler for pendlere. Økt elbilbruk på sikt eliminerer støy og forurensning fra biler. Togstopp på Tverlandet vil, i tillegg til ny FV17 og ny bru, føre til en endret situasjon for beboerne på Tverlandet. Både kommunikasjonsmessig eksternt og internt i bydelen. Hvordan dette vil gi seg utslag i eksisterende og evt. ny bovilje på Tverlandet, er vanskelig å forutsi. Pågående arbeid med kommunedelplan vil være redskapet som skal gi beboere og næringsliv forutsigbarhet i utviklingsmønsteret på Tverlandet. Arealet som skal reguleres til togstopp inneholder i dag ballplass. Denne er ikke vedlikeholdt og i bruk pga at boområdet er i en «voksenfase». Det foreslås å regulere inn ny lekeplass på tilliggende kommunalt friareal i forbindelse med at eksisterende ballplass tas til trafikkareal. Planens forhold til andre planer som gjelder for området. Reguleringsplan for togstopp er i tråd med gjeldende kommuneplan. Eksisterende reguleringsplan for området heter Storeelvområdet, plan id 5005, vedtatt I denne planen er arealet som omfatter togstopp regulert til: trace for framtidig hovedvei, park, lek idrett og sport og frittliggende boliger. Reguleringsplan 5005 er planlagt opphevet som utdatert- i forbindelse med etablering av ny kommunedelplan. Byplankontoret Postadresse: Telefoner: Elektroniske adresser: Orgnr.: Postboks 319, 8001 Bodø Sentralbord: Besøksadresse: Ekspedisjon: Bankkonto: Herredshuset, 8010 Bodø Telefax: Side9

10 Eventuell konsekvensutredning. Byplankontoret vurderer at reguleringsplanen ikke utløser krav til konsekvensutredning. Planprosess og medvirkning. Jernbaneverket laget i 2010 en forenklet hovedplan for togstopp på Tverlandet. Det ble beskrevet 2 alternativ, alt.1 a kort plattform; 150 meter og alternativ 2b lang plattform; 250 meter. Jernbaneverket anbefaler bare å bygge alternativ 1a pga lengdebegrensninger som følge av kurve og bro. Alt. 1a tilfredsstiller Jernbaneverkets akseptkriterier til sikkerhet. Men Jernbaneverket har akseptert at alternativ 2b legges til grunn for reguleringasarbeidet nå. Hvis det blir aktuelt å utvide togstoppet på et senere tidspunkt, kan dette da gjøres uten reguleringsendring. Skal togstoppet betjene 250 meter lange tog, må lokalisering av stopp planlegges mellom undergang ved Kjerran - og Hopen. Dette vurderes som uaktuelt, fordi avstand til boligkonsentrasjonen blir for stor. Melding om oppstart skjer 8.desember 2012 med annonse i Avisa Nordland og brev til berørte grunneiere og naboer. PNM-komiteen får melding om oppstart i møte 31.januar Hvis det ikke oppstår uforutsette ting, vil reguleringsplanen være klar til behandling i bystyret 20.juni For ytterligere opplysninger om planen vises det til vår nettside eller til Kari Valberg v/byplankontoret, tlf Frist for eventuelle innspill til planarbeidet er satt til 17.januar Med hilsen Annelise Bolland byplansjef Melding om oppstart Side 10 2 av 3

11 Kari Valberg arealplanlegger Brevet er godkjent elektronisk Vedlegg: Adresseliste Melding om oppstart 3 av 3 Side11

12 Adresseliste Nordland Fylkeskommune Fylkeshuset 8048 Bodø Fylkesmannen i Nordland Moloveien Bodø Statens vegvesen, Region Nord Dreyfushammarn Bodø Reindriftsforvaltningen i Nordland Sjøgata Fauske Sametinget, Miljø- og kulturvernavdelingen Avjovargeaidnu 50, 9730 Karasjok Jernbaneverket (plansaker) Fellestjenesten, PB Hamar NVE region Nord Kongens gt Narvik Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) Boks 8100 Dep 0032 Oslo Saltdal kommune 8250 Rognan Fauske kommune 8200 Fauske Salten Regionråd Postboks Bodø Barnetalspersonen v) Bjørn Heitmann Postboks Bodø Helse- og Miljøtilsyn Salten Notveien Bodø Iris Salten IKS Pb 6094 Mørkved 8031 Bodø Salten Brann IKS Dronningens gate Bodø Bodø eldreråd v/politisk sekretariat/vibeke Nicolaisen NIKVIB Råd for Funksjonshemmede v/politisk sekretariat/vibeke Nicolaisen NIKVIB Bodø ungdomsråd v/ Kari Krogh, Postboks Bodø Kulturkontoret Faglig Trafikkforum Bodø v/ok-avd/leif Håkestad 8070 Bodø Skjerstad kommunedelsutvalg v/gotfred Jensen Internpost Tverlandet kommunedelsutvalg v/synnøve Blix Internpost Saltstraumen kommunedelsutvalg v/ Synnøve Blix Internpost Kommunelegen, Trond Mikkelsen MIKTRO Duokta reinbeitedistrikt v/ Mats Pavall Holtan 8219 Fauske Bodø Næringsforum Boks Bodø Bodø Sivilforsvarskrets Sjøgata Bodø Bodø Boligbyggelag Boks Bodø SB Nordlandsbuss Boks Bodø Bodø Energi Boks Bodø Univeristetet i Nordland Postboks Bodø Visit Bodø Boks Bodø Naturvernforbundet i Salten v/terje Cruickshank, Leif Aunesvei 4a 8012 Bodø Fortidsminneforeningen avd. Nordl Boks Bodø Bodø og Omegns Turistforening Boks Bodø Forum for natur- og friluftsliv Storgt Fauske Norges Handikapforbund v/ståle Normann Lauvåsveien Bodø Bodøsyklistene v/tor Magne Andreassen Myrullveien Bodø Bodø arkitektgruppe v/kaja Hasvoll Bakke c/o Bodø kommune, Eiendomskontoret Nordland Bondelag Boks Bodø Side12

13 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / /16 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Saltstraumen kommunedelsutvalg Uttalelse til deling av parsell til boligformål Sammendrag Saltstraumen kommunedelsutvalg har mottatt brev av fra Byggesakskontoret der det bes om uttalelse til søknad som gjelder deling av parsell til boligformål. Eiendommens adresse er: Fjell, 8056 Saltstraumen, Eiendom 100/16. Saksopplysninger Brevet fra Byggesakskontoret med flere opplysninger ligger som vedlegg. Forslag til uttalelse Saksbehandler: Synnøve Blix Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Anmodning om uttalelse Side13

14 Notat til oppfølging Byggesakskontoret Knut Valberg Annelise Bolland Synnøve Blix Lars Bang Landbrukskontoret Byplankontoret Politisk sekretariat Kulturkontoret Dato: Saksbehandler:... Grete Bach Mortensen Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.:...457/2013 Saksnr./vår ref.: /8628 Arkivkode:... Anmodning om uttalelse Eiendommens adresse: Fjell, 8056 SALTSTRAUMEN Eiendom: 100/16 Hjemmelshaver/søker: Randi Kvandal Erverver: Formål: Bolig Viser til søknad datert 09/ og 03/ Søknaden gjelder deling av parsell til boligformål. Vi ber om Deres uttalelse i saken. Spesielt når det gjelder søknad om dispensasjon fra LNF 2- område og 100 metersbeltet. Hjemmelshaver bor selv i bolig på gnr 100/59 og denne ønskes sammenføyd til gnr 100/16 hvis de får tillatelse til deling som omsøkt. I henhold til plan- og bygningslovens 21-5 er andre myndigheter gitt en frist på 4 uker fra oversendelse til å fatte avgjørelse eller gi uttalelse. Når tiltaket ikke er betinget av tillatelse eller samtykke fra andre myndigheter, medfører fristoversittelse at bygningsmyndighetene kan avgjøre saken uten å ta hensyn til uttalelse som kommer inn senere. Dersom det er behov for lengre tidsfrist, må det anmodes om forlenget frist innen 4 uker. Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift Med hilsen Grete Bach Mortensen saksbehandler Side14

15 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / /2 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/4 Saltstraumen kommunedelsutvalg Uttalelse til fradeling av parsell til boligformål og tilbygg til bolig Sammendrag Saltstraumen kommunedelsutvalg har mottatt anmodning om uttalelse til søknad om fradeling av parsell til boligformål og tilbygg til bolig (carport) fra byggesakskontoret, datert Spesielt når det gjelder dispensasjon fra LNFR område og deling av landbrukseiendom. Eiendommens adresse: Vei , 8056 Saltstraumen. Eiendom 76/2. Brev fra byggesakskontoret av ligger ved. Forslag til uttalelse Saksbehandler: Synnøve Blix Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Anmodning om uttalelse Side15

16 Notat til oppfølging Byggesakskontoret Knut Valberg Annelise Bolland Synnøve Blix Landbrukskontoret Byplankontoret Politisk sekretariat Dato: Saksbehandler:... Grete Bach Mortensen Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2013 Saksnr./vår ref.: /8788 Arkivkode:... Anmodning om uttalelse Eiendommens adresse: Vei , 8056 SALTSTRAUMEN Hjemmelshaver/søker: Arvid Kellner Erverver: Margareth Kellner Formål: Bolig Eiendom: 76/2 Viser til søknad datert 10/ Søknaden gjelder fradeling av parsell til boligformål og tilbygg til bolig (carport i sak 12/8781). Vi ber om Deres uttalelse i saken. Spesielt når det gjelder dispensasjon fra LNFR område og deling av landbrukseiendom Det er ikke oppgitt areal, men vi anslår etter kart at dette er ca 1300 m². I henhold til plan- og bygningslovens 21-5 er andre myndigheter gitt en frist på 4 uker fra oversendelse til å fatte avgjørelse eller gi uttalelse. Når tiltaket ikke er betinget av tillatelse eller samtykke fra andre myndigheter, medfører fristoversittelse at bygningsmyndighetene kan avgjøre saken uten å ta hensyn til uttalelse som kommer inn senere. Dersom det er behov for lengre tidsfrist, må det anmodes om forlenget frist innen 4 uker. Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift Med hilsen Grete Bach Mortensen saksbehandler Side16

17 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato Tverlandet kommunedelsutvalg /5 Saltstraumen kommunedelsutvalg Uttalelse, foreløpig forslag til vedtekter for Bodø kommunes jordfond Sammendrag Det foreløpige høringsforslaget for vedtekter Bodø kommunes jordfond er mottatt fra Samfunnskontoret, v/landbrukssjefen Til dette høringsforslaget bes det om innspill/tilbakemeldinger. Det foreløpige høringsforslaget er utformet slik: Høringsforslag til Vedtekter for Bodø kommunes jordfond Vedtatt av Bodø bystyre./ : Hjemmel og kapital Bodø kommunes jordfond opprettes januar 2013, og har en startkapital på kr.,-. Til jordfondet skal overføres særskilte midler pr. da/m 2 der produktiv landbruksjord går tapt på grunn av utbygging/omdisponering i hele Bodø kommune. Enhetssatser for landbruksjord blir revidert hvert 2. år, og vedtas av fondsstyret etter rådføring fra NILF og ILP (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning/institutt for landbruksplanlegging ). Fondskapitalen skal holdes atskilt fra kommunens øvrige midler og forrentes på den for jordfondets gunstigste måte. 2: Formål Bruken av jordfondet Fondet skal primært nyttes til; Nydyrking, som planering, rydding av stein samt tiltak for å bedre arrondering og driftsforhold. Grøfting og fornying av eksisterende grøftesystem. Side17

18 Kjøp av tilleggsjord. Miljøtiltak knytt til biologisk mangfold, landskapsverdier, kulturminner og friluftsliv i område der det blir drevet jordbruk. Etablering av adkomstveier til nydyrkingsland. Kjøp av tilleggsareal. Tilskott kan årlig gis av fondet etter søknad til styrking av landbruksnæringen i Bodø og skal primært ytes til aktive jordbrukere for nydyrking og grøftetiltak. Det kan også gis tilskudd til etablering av adkomstveger til nydyrkingsland der dette er nødvendig. Tilskudd kan også gis til kjøp av grunn for landbruksproduksjon. Frist for gjennomføring av tiltak etter at tilskudd er gitt, settes til 3 år, med mulighet for 1 års forlenging etter søknad. Det settes en grense for utbetalinger fra fondet inntil størrelsen av fondet er kommet over et minimumsbeløp som fondsstyret vedtar. 3: Regnskap Det skal føres regnskap for Jordfondet i henhold til gjeldende forskrifter for kommunen. 4: Fondsstyret Komité for plan, næring og miljø er fondsstyret. Landbrukssjefen i kommunen har delegert myndighet for avgjørelse i saker om støtte fra jordfondet. Vedtak om tilskott fra Jordfondet skal refereres for Komité for plan, næring og miljø i kommunen. 5: Forvaltning Grunnkapitalen settes på rentebærende konto i bank. Eventuell ubrukt kapital tilbakeføres fondet. 6: Vedtektsendringer Endringer i disse vedtekter forelegges Komité for plan, næring og miljø til uttalelse før de vedtas av bystyret. Forslag til uttalelse Saksbehandler: Synnøve Blix Side18

19 Side19

20 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Saltstraumen kommunedelsutvalg Søknad om fritak for verv for resten av valgperioden Sammendrag Medlem Arve Erik Karlsen, Tuv, søker i epost av , om fritak for møteplikt for resten av valgperioden , i Saltstraumen kommunedelsutvalg, på grunn av sykdom. Saksopplysninger Innvilger kommunedelsutvalget søknaden til Arve Erik Karlsen, er første varamedlem til kommunedelsutvalget er Elisabeth Nilsen, Kapstø, som da rykker opp til medlem. Videre vil andre vara i kommunedelsutvalget er Ann Kristin Evjen rykke opp til første varamedlem. Forslag til vedtak Saksbehandler: Synnøve Blix Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Søknad om fritak fra møteplikten i Saltstraumen kommunedelsutvalg. Side20

21 Side21 file://c:\ephorte\pdfconvertertemp\ephorte\ html Side 1 av Fra: Evy og Dato: :12:08 Til: Synnøve Blix Tittel: Søknad om fritak fra møteplikten i Saltstraumen kommunedelsutvalg. Søker herved om fritak for møteplikten for resten av valgperioden i Saltstraumen kommunedelsutvalg, på grunn av sykdom. Med hilsen Arve Erik Karlsen

22 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 13/7 Saltstraumen kommunedelsutvalg Valnesvatnet vest - forslag til oppstart av planarbeid Sammendrag Saltstraumen lokalutvalg/nå kommunedelsutvalg har siden september 2010 etterspurt forvaltning av kommunens eiendommer ved Valnesvatnet, etter siste møte i saken den ønsker utvalget å forelegge saken for politisk behandling. Saksopplysninger Følgende har vært gjort i saken til nå: Innspillet/saken ble tatt opp og behandlet i Saltstraumen lokalutvalg Presentert i åpen halvtime i bystyret v/nestleder Ann-Heidi Seines Befaringer 2010 og 2011 v/skogbrukssjefen m.flere. Uttalelse fra Saltstraumen lokalutvalgs på oppfølging innspill Bodø kommunes eiendommer ved Valnesvatnet. Invitert gjester fra Valnesvatnet grunneierlag, Saltstraumen historielag, Sandmoen grunneierlag for å belyse ideen om en plan for området i utvalgsmøte den Tatt opp i kontaktmøte med politisk/adm. ledelse Uttalelse fra ang. skogbruk, friluftsliv og kulturminner ved Valnesvatnet oversendt Bodø kommune. Møte m/samfunnskontoret Referat vedlagt. Ut fra referatet ønskes det at planen forankres politisk i kommunen. Forslag til uttalelse Saksbehandler: Synnøve Blix Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Referat fra møte vedrørende tiltak Valnesvatnet vest Side22

23 Side23

24 Landbrukskontoret «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Dato: Saksbehandler:... Thor Arne Nesje Telefon direkte: Deres ref.:...«ref» Løpenr.: /2013 Saksnr./vår ref.: /14214 Arkivkode: Referat fra møte vedrørende tiltak Valnesvatnet vest Møtedato og sted: kl i Teamgården, 2.etg. Til stede: Odd Willy Hansen, leder Saltstraumen kommunedelsutvalg Jonny Sandmo, medlem, Saltstraumen kommunedelsutvalg Synnøve Blix, Nærmiljøleder i Saltstraumen Johnny Berg, leder for Valnesvatnet grunneierlag Jan Wasmuth, Miljøvernsjef, Samfunnskontoret Hans H. Nordhus, OK-avdelingen, representant for kulturminner og friluft. Thor Nesje, Skogbrukssjef, Samfunnskontoret Bakgrunnen for møtet: Det har vært liten framdrift i saken siden et møte i Saltstraumen kommunedelsutvalg i februar 2010 og etter et par befaringer i området i 2010 og Det er ønskelig at det meste av granskogen (sitkagran) skal bort fra innmarka på Frostmoen for å få tilbake kulturlandskap med innmark og kulturminner samt bedre forhold for almenheten/friluftslivet. Et par personer har hogd et par rekker med grana i vika ved Skolhusodden og kjørt det ut med snøscooter. Dimensjonene er nå så pass store at det er lite håndterbart med manuelt arbeid. Ellers er det slik at de som ønsker det kan få virket gratis mot å hogge og fjerne det. I tillegg er det betydelige areal med plantefelt på kommunal og privat eiendom på strekningen Nordvik-Sørvik. Vedlagte kart viser omfanget og beliggenhet, totalt ca. 550 dekar. Bodø komune: 450 dekar, gården Sørvik: 100 dekar. Strekningen Nordvik-Frostmoen: 175 dekar. Så fremt arealene er riktige vil det med tiden kunne bli avvirket ca m3 som representerer en bruttoverdi på ca. 3,5 mill, kroner. Det aller meste av virket må tas ut med skogsmaskiner (hogstmaskin og lassbærer) og det må skje på kjøring på veg og i terrenget. Det er utelukket å bruke isen som driftsveg. Kjørelengden fra Nordvik til Frosktjønna ved Sørvika er ca meter og Nordvik til Frostmoen er ca meter. Fra møtet: På møtet ble det uttrykt lite ønske om bygging av en sammenhengende skogsveg da området i dag er forholdsvis lite berørt av fysiske inngrep og har store naturkvaliteter som er viktige for friluftslivet og for det biologiske mangfoldet. Landbrukskontoret Postadresse: Telefoner: Elektroniske adresser: Orgnr.: Postboks 319, 8001 Bodø Sentralbord: Besøksadresse: Ekspedisjon: Bankkonto: Speiderveien 4, 8008 Bodø Telefax: Side24

25 Veg kan bygges men da må den tilbakeføres til naturen etterpå. Dersom det gis offentlige midler kan vegen ikke tilbakeføres. Til å begynne med vil vegen være et stort sår i naturen men den vil gro til etter hvert og vil bli lite synlig på avstand. Erfaringen er at i områder hvor det bygges skogsveger øker friluftslivsaktiviteten betraktelig pga. lettere tilgjengelighet for alle aldre og funksjonsnivå. Grunnleierlaget har planer om å sette opp en gapahuk på Skolnesodden. Det anbefales at det settes opp en skjelterskjåg (jf. bygget på Hunstadtoppen) som ligner på ei høyskytte og som vil passe bedre inn i dette landskapet. I dette bygget kan det henges opp informasjon om Valnesvatnets naturkvaliteter, diverse historikk om bosetning, aktiviteter, gruvedrift m.m. Mobilisering for å fjerne grana på/ved Skolnesodden først. Kan leie inn mer proffe personer som hogger og kvister og virket gis bort til personer med snøscootere. Kostnaden ved bygging av veg er vanskelig å beregne. Hadde strekningen bestått av bare løsmasser ville en veg kostet ca. 150 kr/meter. Men her er utfordringen lite løsmasser, ny bru/sprenging i Nordvika, noe sprenging i Vintervika og sør for Frostmoen. Dette vil øke kostnadene til kanskje 250 kr/meter: Nordvik-Frostmoen: 2000 meter x kr. 250 = kr For å redusere kostnadene tilrås det å ikke bygge en sammenhengende veg, men der det er nødvendig for å komme fram kombinert med drift på frossen snødekt mark. Dette samsvarer med enkelte av møtedeltakernes anmodning om begrenset vegbygging/ikke vegbygging Følgende tiltak anbefales vurdert som tilfredsstillende for å få fram skogsvirket: Nordvika: ny bru evt. stålrør og sprenging i hammeren for å få en bredere trase. Deretter bygge veg i myrkanten fram til plantefeltet i Vintervika. Vintervika: vegbygging i skrått terreng og evt. noe sprenging i søndre del av vika. Sletting av terreng mot Frostmoen. Frostmoen: sprenging/spretting i skråberg sør for Frostmoen. Dersom disse tiltakene kan gjennomføres reduseres kostnadene og naturinngrepene betraktelig samtidig som det er mulig å komme fram med skogsmaskiner og mindre kjøretøy. Vegkostnaden er nå kanskje redusert til det halve. Den største kostnaden blir ny bru/rør og sprenging i Nordvika. Som tidligere nevnt kan ikke skogbruket bære kostnaden alene. Det må søkes samfinansiering/spleis fra andre interesser: grunneierlaget og fra friluftsliv, kultur (kommune, fylkesmann, fylkeskommunen). Størst mulighet for å få midler er at interessene samarbeider i utarbeidelse av en plan som er politisk forankret i kommunen. Det anbefales at Saltstraumen kommunedelsutvalg forelegger en sak til Komite for plan, næring, miljø som evt. vedtar at en plan for området skal utarbeides og plassering av ansvar. Med hilsen Vedlegg: Thor Arne Nesje Skogbrukssjef Referat fra møte vedrørende tiltak Valnesvatnet vest 2 av 7 Side25

26 Referat fra møte vedrørende tiltak Valnesvatnet vest 3 av 7 Side26

27 Referat fra møte vedrørende tiltak Valnesvatnet vest Side 27 4 av 7

28 Referat fra møte vedrørende tiltak Valnesvatnet vest Side 28 5 av 7

29 Referat fra møte vedrørende tiltak Valnesvatnet vest Side 29 6 av 7

30 Referat fra møte vedrørende tiltak Valnesvatnet vest Side 30 7 av 7

31 PS13/8Referatsaker Side31

32 Byplankontoret Adresseliste Dato: Saksbehandler:... Kjetil Christensen Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2012 Saksnr./vår ref.: /6603 Arkivkode: Varsel om oppstart av arbeidet med kommuneplan og offentlig ettersyn av forslag til planprogram Bystyret har i møte den vedtatt oppstart av arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel, utarbeiding av ny samfunnsdel til kommuneplan og å legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningsloven 11-12, og 4-1. Med bakgrunn i at Bodø kommune varsler oppstart av arbeid med utarbeiding av ny samfunnsdel, revisjon av arealdelen til kommuneplan og offentlig ettersyn av planprogram, vil det være mulig å komme med innspill til både planprogrammet og kommuneplanens arealdel. Planprogrammet Hensikten med dette planprogrammet er å klargjøre formål, premisser, innhold, medvirkning og framdrift i plan- og utredningsarbeidet. Planprogrammet skal ligge ute til offentlig ettersyn til og med den Det er ønskelig med innspill på både innhold og på prioriteringer i planprogrammet. Samfunnsdelen: Kommuneplanens samfunnsdel er verktøyet for kommunens helhetlige planlegging. Målet for kommuneplanprosessen er: Utarbeide visjoner, mål og strategier for Bodø mot år 2030 i samfunnsdelen At samfunnsdelen utarbeider mål og langsiktige strategier for arealdelen At man får en oppdatert arealdel som aktivt styringsverktøy for arealbruken i kommunen Planprogrammet redegjør nærmere for prioriterte hovedutfordringer i dette planarbeidet. Arealdelen Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og fastsette rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Gjeldende arealdel til kommuneplanen ble vedtatt den , og dette planarbeidet innebærer en revisjon av gjeldende plan. Kommunen vil i dette revisjonsarbeidet ha særlig fokus på de hovedutfordringer som er opplistet i forslag til planprogram. Byplankontoret Postadresse: Telefoner: Elektroniske adresser: Orgnr.: Postboks 319, 8001 Bodø Sentralbord: Besøksadresse: Ekspedisjon: Bankkonto: Herredshuset, 8010 Bodø Telefax: Side32

BODØ KOMMUNE Byplankontoret

BODØ KOMMUNE Byplankontoret BODØ KOMMUNE Byplankontoret Adresseliste Dato:... 16.06.2008 Saksbehandler:...Annelise Bolland Telefon direkte:... 75 55 52 12 Deres ref.:... Løpenr.:... 35607/2008 Saksnr./vår ref.:... 2008/3071 Arkivkode:...

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad lokalutvalg Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad lokalutvalg, telefon 75539005,

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Bjørnebærveien 12

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Bjørnebærveien 12 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 01.12.2014 76920/2014 2014/6241 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/250 Formannskapet 17.12.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen

Detaljer

Byplansjefens vedtak om planer til høring og offentlig ettersyn i september 2012.

Byplansjefens vedtak om planer til høring og offentlig ettersyn i september 2012. Byplankontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2012 56162/2012 2012/1639 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/24 Komite for plan, næring og miljø 11.10.2012 Byplansjefens vedtak

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr. 124/23 på Kjerringøy

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr. 124/23 på Kjerringøy Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.01.2014 1733/2014 2013/2748 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Formannskapet 29.01.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2011 Tidspunkt: 18:00. Tverlandet samfunnshus

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2011 Tidspunkt: 18:00. Tverlandet samfunnshus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2011 Tidspunkt: 18:00 Tverlandet lokalutvalg Tverlandet samfunnshus Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Tverlandet lokalutvalg,

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Saltstraumen lokalutvalg Møtested: Saltstraumen, Helsedel, Bygg II i Saltstraumen nærmiljøsenter Dato: 02.06.2008 Tidspunkt: 09:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

Tverlandet kommunedelsutvalg Møterom, Tverlandet samfunnshus. Navn Funksjon Medl. Varamedl. for

Tverlandet kommunedelsutvalg Møterom, Tverlandet samfunnshus. Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 12:00-14:45 Til stede: Tverlandet kommunedelsutvalg Møterom, Tverlandet samfunnshus Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Kristin Sandstrak Nestleder

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE FOR«LILLEHAMMER HAGEBY» -

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE FOR«LILLEHAMMER HAGEBY» - Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 19.12.2012 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12056 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg Bygg II, helsedel, Saltstraumen nærmiljøsenter. Rektor, Saltstraumen skole. Inspektør, Saltstraumen skole.

Saltstraumen kommunedelsutvalg Bygg II, helsedel, Saltstraumen nærmiljøsenter. Rektor, Saltstraumen skole. Inspektør, Saltstraumen skole. Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 09:00 13.35 Til stede: Saltstraumen kommunedelsutvalg Bygg II, helsedel, Saltstraumen nærmiljøsenter. Navn Funksjon Repr Vara for Odd Willy Hansen

Detaljer

Søknad om kjøp av areal for bygging av garasje for eiendommene Lauvåsbakken 6 og 12

Søknad om kjøp av areal for bygging av garasje for eiendommene Lauvåsbakken 6 og 12 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.03.2014 20358/2014 2013/5313 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/71 Formannskapet 23.04.2014 Søknad om kjøp av areal for bygging av garasje

Detaljer

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Saltstraumen Hotell Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Saltstraumen Hotell Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lokalutvalget Skjerstad Saltstraumen Hotell Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad, telefon

Detaljer

Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til eiendommen gnr. 32/41 i Storvika

Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til eiendommen gnr. 32/41 i Storvika Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.03.2014 899/2014 2013/7074 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/79 Formannskapet 23.04.2014 Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2012 21813/2012 2010/11614 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/75 Formannskapet 02.05.2012 12/82 Formannskapet 06.06.2012 12/115 Formannskapet

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering av Rådhuskvartalet, Sentrum

Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering av Rådhuskvartalet, Sentrum Byplankontoret «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «KONTAKT» «POSTNR» «POSTSTED» Dato:... 08.07.2014 Saksbehandler:...Knut Kaspersen Telefon direkte:... 75 55 53 46 Deres ref.:...«ref» Løpenr.:... 45789/2014 Saksnr./vår

Detaljer

Valg av styrer, nemnder og råd 2011-2015

Valg av styrer, nemnder og råd 2011-2015 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaken Arkiv 04.10.2011 58292/2011 2011/8226 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/140 Bystyret 27.10.2011 Valg av styrer, nemnder og råd 2011-2015 Sammendrag

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen. PS 14/13 Anmodning om uttalelse, fradeling av boligtomt gnr 91/1.

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen. PS 14/13 Anmodning om uttalelse, fradeling av boligtomt gnr 91/1. Møteprotokoll Utvalg: Saltstraumen kommunedelsutvalg Møtested: Nærmiljøkontoret, Saltstraumen nærmiljøsenter Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 09:00-14:30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy

Detaljer

Nærmiljøleder/sekretær for utvalget

Nærmiljøleder/sekretær for utvalget Møteprotokoll Utvalg: Skjerstad kommunedelsutvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 28.1.2013 Tidspunkt: 10:00 14:45 Til stede: Navn Funksjon Vara for Ivar Andreassen Leder Ingrid Lien Per Almås Randolv Gryt

Detaljer

Juridisk rådgiver/saksbehandler - byggesakskontoret. Arealplanlegger/saksbehandler - byplankontoret

Juridisk rådgiver/saksbehandler - byggesakskontoret. Arealplanlegger/saksbehandler - byplankontoret Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested: Kommunehuset i Misvær Dato: 05.05.2009 Tidspunkt: 08:00 19:15 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Eirik Sivertsen Leder AP Odd Paulsen Nestleder FRP Anne

Detaljer

Bygg II, helsedel, Saltstraumen nærmiljøsenter. Arve Erik Karlsen Varamedlem Nestleder Ann Heidi Seines

Bygg II, helsedel, Saltstraumen nærmiljøsenter. Arve Erik Karlsen Varamedlem Nestleder Ann Heidi Seines BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 24.11.2008 Tidspunkt: 09:00 15:00 Saltstraumen lokalutvalg Bygg II, helsedel, Saltstraumen nærmiljøsenter Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd Willy

Detaljer

Navn Funksjon Repr Vara for Odd Willy Hansen. Geir Nyheim Varamedlem Elisabeth Nilsen

Navn Funksjon Repr Vara for Odd Willy Hansen. Geir Nyheim Varamedlem Elisabeth Nilsen Møteprotokoll Utvalg: Saltstraumen lokalutvalg Møtested: Nærmiljøsenteret, Bygg II, helsedel, Saltstraumen Dato: 15.03.2010 Tidspunkt: 09:00-15:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd Willy Hansen

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 08.01.2015 Møtested: Bjarkøy gamle rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 13.10.2010 Tidspunkt: 09:00-1500

Møteprotokoll. Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 13.10.2010 Tidspunkt: 09:00-1500 Møteprotokoll Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 13.10.2010 Tidspunkt: 09:00-1500 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Geir Eide Leder Åse Wickstrøm Nestleder Geir-Helge Sandvik

Detaljer

Komite for oppvekst og kultur

Komite for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg: Komite for oppvekst og kultur Møtested: Tverlandet Samfunnshus (Ta av til høyre ved lyskrysset og til venstre mot Tverlandet kirke). Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: 10:00 Forfall med

Detaljer

Ny detaljreguleringsplan for Nausttofta Hytteområde er tildelt nasjonal plan ID 1827 2013001.

Ny detaljreguleringsplan for Nausttofta Hytteområde er tildelt nasjonal plan ID 1827 2013001. Til naboer, Berørte parter, Offentlige og private høringsinstanser Iflg. adresseliste Sandnessjøen 08.04.2013 Vår ref: 1161 Deres ref: VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID I medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til Skiviklia 29

Søknad om kjøp av tilleggsareal til Skiviklia 29 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.03.2014 20541/2014 2013/4637 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/75 Formannskapet 23.04.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til Skiviklia 29

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART PLANARBEID FOR DETALJREGULERING AV GANG- OG SYKKELVEI ARONNES ALTA SENTRUM

VARSEL OM OPPSTART PLANARBEID FOR DETALJREGULERING AV GANG- OG SYKKELVEI ARONNES ALTA SENTRUM bv03n 2008-05-16 «Navn» «Avdeling» «Postadresse» «Postnrsted» Deres ref.: Vår ref.: Dato: OYWI - 660351 21.8.2012 VARSEL OM OPPSTART PLANARBEID FOR DETALJREGULERING AV GANG- OG SYKKELVEI ARONNES ALTA SENTRUM

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Varsel om planoppstart Brev til berørte parter

Varsel om planoppstart Brev til berørte parter Fylkesmannen i Nordland Molovn. 10, 8002 BODØ Mo i Rana, den 30.03.12 Vår ref.: 201178 34 års Varsel om planoppstart Brev til berørte parter Iht. plan- og bygningsloven 12 8 nr 2 varsles med dette at det

Detaljer

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde.

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2014 65772/2014 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 27.11.2014 Vedtak om offentlig ettersyn og høring

Detaljer

Møteinnkalling. Kjerringøy Lokalutvalg. Dagsorden. Orientering: Folkemøte valgmøte den 29. august. Ruteplan Festvåg Kjerringøy havn i uke 35.

Møteinnkalling. Kjerringøy Lokalutvalg. Dagsorden. Orientering: Folkemøte valgmøte den 29. august. Ruteplan Festvåg Kjerringøy havn i uke 35. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kjerringøy Lokalutvalg Zahlfjøsen, Dato: 26.08.2011 Tidspunkt: 17:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Kjerringøy Lokalutvalg, Rita Hustad

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for bussveg mellom Bjørnhaugen og Lahaugen, Tverlandet

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for bussveg mellom Bjørnhaugen og Lahaugen, Tverlandet Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2012 56176/2012 2012/1926 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/81 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/208 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2012 21813/2012 2010/11614 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/75 Formannskapet 02.05.2012 Bodø Industri AS - leie av areal til parkering

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møteinnkalling

HARSTAD KOMMUNE. Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 14.08.2015 Møtested: Telefonmøte Tidspunkt: 10:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00 eller epost til postmottak@harstad.kommune.no.

Detaljer

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2013 78297/2013 2010/9909 143 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/223 Formannskapet 18.12.2013 14/6 Bystyret 13.02.2014 Mulig samordning av bomstasjonene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: aramedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

Kjerringøy kommunedelsutvalg

Kjerringøy kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kjerringøy kommunedelsutvalg Zhalfjøsen Dato: 28.02.2013 Tidspunkt: 19:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12,

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Åltjønnveien

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Åltjønnveien Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.09.2014 57818/2014 2014/2006 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/54 Komite for plan, næring og miljø 16.10.2014 14/163 Bystyret 30.10.2014 Sluttbehandling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Høringssvar statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen

Høringssvar statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen Kemneren i Bodø Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2015 2602/2015 2014/7452 200 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/13 Formannskapet 28.01.2015 15/4 Bystyret 12.02.2015 Høringssvar statliggjøring

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Høring - Småkraft AS - Skavlhaugelva kraftverk - Bodø kommune

Høring - Småkraft AS - Skavlhaugelva kraftverk - Bodø kommune Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.04.2011 23951/2011 2011/2416 S11 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/41 Planutvalget 10.05.2011 Høring - Småkraft AS - Skavlhaugelva kraftverk - Bodø

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING MED OPPSTART AV ARBEID MED UTBYGGINGSAVTALE - PANORAMAVEGEN, GJØVIK KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING MED OPPSTART AV ARBEID MED UTBYGGINGSAVTALE - PANORAMAVEGEN, GJØVIK KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer 20. februar 2014 Vår saksbehandler: Magnus B Sveum Vår ref. p.12134 Deres ref.: VARSEL OM

Detaljer

Kjerringøy kommunedelsutvalg

Kjerringøy kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kjerringøy kommunedelsutvalg Zahlfjøsen, Dato: 02.02.2012 Tidspunkt: 19:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Kjerringøy kommunedelsutvalg,

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Kommunehuset Dato: 8.4.2013 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-

Detaljer

Høring av søknad fra Krokstrand Granitt AS om driftskonsesjon for Krokstrand i Rana kommune

Høring av søknad fra Krokstrand Granitt AS om driftskonsesjon for Krokstrand i Rana kommune Se mottakertabell Dato: 16.06.2015 Vår ref: 15/00349-9 Deres ref: Høring av søknad fra Krokstrand Granitt AS om driftskonsesjon for Krokstrand i Rana kommune Leiv Erikssons vei 39 Postboks 3021 Lade N-7441

Detaljer

GODKJENT SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAVET VEDRØRENDE ADKOMST TIL INDUSTRIOMRÅE PÅ FOSS-EIKELAND

GODKJENT SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAVET VEDRØRENDE ADKOMST TIL INDUSTRIOMRÅE PÅ FOSS-EIKELAND Melding til utvalg for byutvikling 25.08.10-63/10 Dimensjon Rådgivning AS v/ Njål Erland Jakob Askelandsvei 4 4315 Sandnes Sandnes, 27.05.2010 Deres ref.: Vår ref : 200907201-13 Saksbehandler: Tanya Boye

Detaljer

Nordreisa kommune Utviklingsavdeling

Nordreisa kommune Utviklingsavdeling Nordreisa kommune Utviklingsavdeling «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato «REF» 2014/1681-2 25995/2014 L12 30.06.2014 Varsel om oppstart: Detaljregulering

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15 - gnr 43 bnr 543 og gnr 44 bnr 104 i Bodø kommune

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15 - gnr 43 bnr 543 og gnr 44 bnr 104 i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.07.2012 43379/2012 2012/4747 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/146 Formannskapet 05.09.2012 Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien

Detaljer

Sluttbehandling PlanID 1278 Detaljregulering Notveien 13

Sluttbehandling PlanID 1278 Detaljregulering Notveien 13 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.07.2013 50015/2013 2012/7488 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/55 Komite for plan, næring og miljø 05.09.2013 13/129 Bystyret 12.09.2013 13/75

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Knut Sletten, Rønnaug Mørk,

Detaljer

Til berørte og offentlige instanser parter ihht liste

Til berørte og offentlige instanser parter ihht liste «Til berørte og offentlige instanser parter ihht liste NYTT VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED PLAN 0512 - DETAIIREGULERING FOR KLEPPVEGEN 609 OG 611, SOLA KOMMUNE På vegne av Kleppevegen 611 AS, gir Rambøll

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Møterom1, Tana Rådhus Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad,

Detaljer

Sluttbehandling reguleringsplan med konsekvensutredning for Deponi i Jensvolldalen.

Sluttbehandling reguleringsplan med konsekvensutredning for Deponi i Jensvolldalen. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.01.2011 4251/2011 2010/5681 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/9 Komite for plan, næring og miljø 08.02.2011 11/15 Planutvalget 08.02.2011 11/19

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen Steigen kommune Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.03.2009 Tid: Kl. 09:00 MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Til stede på møtet Medlemmer: Agnar Hansen, Torbjørn Hjertø, Marita

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN PÅ HARESTUA - I LUNNER KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN PÅ HARESTUA - I LUNNER KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 14.03.2012 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12027 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Kronlia 16.

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Kronlia 16. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.09.2014 58664/2014 2014/4842 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/185 Formannskapet 15.10.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen

Detaljer

Byplansjef Team Bodø KF. Daglig leder Miljøvernsjef Saksbehandler, byplankontoret Saksbehandler, byggesak Saksbehandler, byplankontoret

Byplansjef Team Bodø KF. Daglig leder Miljøvernsjef Saksbehandler, byplankontoret Saksbehandler, byggesak Saksbehandler, byplankontoret Møteprotokoll Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Rådhuset, bystyresalen Dato: 18.11.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Arild Nohr Leder AP Knut Hernes Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 11/09 09/215 REFERATER 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 11/09 09/215 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR NÆRING OG TEKNIKK Møtested: Herredshuset : 24.03.2009 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til Wenche T. Eng på tlf. 69806080 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

Plan til offentlig ettersyn- Reguleringsplan Tuv, gnr 88 bnr 49 og 50.

Plan til offentlig ettersyn- Reguleringsplan Tuv, gnr 88 bnr 49 og 50. Byplankontoret Saksframlegg/Referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.10.2009 59058/2009 2006/3494 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Planutvalget 24.11.2009 Plan til offentlig ettersyn- Reguleringsplan

Detaljer

Nærmiljøleder/sekretær for lokalutvalget. Protokoll fra lokalutvalgets møte 16.3.09 ble enstemmig godkjent.

Nærmiljøleder/sekretær for lokalutvalget. Protokoll fra lokalutvalgets møte 16.3.09 ble enstemmig godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Skjerstad og Saltstraumen lokalutvalg(fellesmøte sakene 09/35 tom 09/37 Møtested: Saltstraumen Hotell Dato: 27.4.2009 Tidspunkt: 10:00 14:45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteprotokoll

BODØ KOMMUNE. Møteprotokoll BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Saltstraumen lokalutvalg Møtested: Saltstraumen Nærmiljøsenter, helsedelen. Dato: 15.09.2008 Tidspunkt: 09:00 15:00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Geir Nyheim

Detaljer

Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus på område B1 i reguleringsplanen for del av området mellom Rønvikveien og Jernbanen

Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus på område B1 i reguleringsplanen for del av området mellom Rønvikveien og Jernbanen Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.02.2010 6288/2010 2010/501 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/14 Planutvalget 23.02.2010 Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR HAFJELLTOPPEN HYTTEGREND I ØYER KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR HAFJELLTOPPEN HYTTEGREND I ØYER KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 8.3.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12086 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART:

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.06.2013 38860/2013 2012/4747 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/116 Formannskapet 26.06.2013 Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Målfrid Hansen for Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 10.10.2005 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.03 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplaner

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplaner Statens vegvesen Offentlige instanser og organisasjoner i hht vedlagte liste Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Bjørn Åmdal - 51911460 2011/032186-009

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200. Alice Normi, Margoth Fallsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200. Alice Normi, Margoth Fallsen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Marte

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg I Nærmiljøkontoret

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg I Nærmiljøkontoret Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg I Nærmiljøkontoret Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2007 Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.12.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: (På grunn av uvær utgikk møtet 19.12.07, ny møtedato 28.12.07) Innkalte: Funksjon

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Kommunehuset, Dato: 28.1.2013 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg,

Detaljer

Formannskapet MØTEPROTOKOLL

Formannskapet MØTEPROTOKOLL ORKDAL KOMMUNE Formannskapet MØTEPROTOKOLL Sakene: Møtedato: Møtested: Møtetid: 042/06-046/06 18.04.2006 Formannskapssalen 13:00 15:00. Følgende medlemmer møtte: Bente Kristin Andersen Knut Even Wormdal

Detaljer

Forslag til områderegulering for Hunstad Sør. Utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn

Forslag til områderegulering for Hunstad Sør. Utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2013 19766/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/26 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 Forslag til områderegulering for

Detaljer

Planutvalget. Innkalles med dette til møte 26.06.2012 kl. 10:00-00:00 på Rådhuset, Mosjøen. Tillegg SAKLISTE

Planutvalget. Innkalles med dette til møte 26.06.2012 kl. 10:00-00:00 på Rådhuset, Mosjøen. Tillegg SAKLISTE Planutvalget Innkalles med dette til møte 26.06.2012 kl. 10:00-00:00 på Rådhuset, Mosjøen. Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 76/12 12/447 DETALJREGULERING FOR NY VEG OG MASSETAK SKALAND, MED

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 09:00-14.45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Geir Fagerli

Detaljer

Navn Funksjon Varamedl. for Ivar Andreassen. Egil Rasmussen Varamedlem Kjersti S. Bergquist Bjarne Johansen Varamedlem Randolv Gryt

Navn Funksjon Varamedl. for Ivar Andreassen. Egil Rasmussen Varamedlem Kjersti S. Bergquist Bjarne Johansen Varamedlem Randolv Gryt Møteprotokoll Utvalg: Skjerstad kommunedelsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Misvær Dato: 16.3.2015 Tidspunkt: 10:00 13:45 Til stede: Navn Funksjon Varamedl. for Ivar Andreassen Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 20.01.2009 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 20.01.2009 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 20.01.2009 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet: Medlemmer: Kurt Arne Jankila Martin Wittingsrud Marit Tangen

Detaljer

Reguleringssak Ole Jensvolls vei 1 og 2

Reguleringssak Ole Jensvolls vei 1 og 2 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.11.2008 66056/2008 2008/7753 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/6 Planutvalget 27.01.2009 Reguleringssak Ole Jensvolls vei 1 og 2 Sammendrag

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 10.00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 10.00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 10.00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Fra kl: 12.00 Til kl: 12.45 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt Frode Jensen Elbjørg Larsen (unntatt sak 158/14)

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Blåsalen Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Klagenemnda, Torill Kristiansen telefon

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget. Til stede på møtet Leif Harald Olsen, Jonny Langmo, Tor Asgeir Johansen, Jan Einar Pedersen

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget. Til stede på møtet Leif Harald Olsen, Jonny Langmo, Tor Asgeir Johansen, Jan Einar Pedersen HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Margits Minne, Drag Møtedato: 10.06.2010 Tid: 13.00 14.50 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Leif Harald Olsen, Jonny Langmo, Tor Asgeir Johansen,

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 22.01.2009 09/5

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 22.01.2009 09/5 MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 22.01.2009 09/5 Arkivsaksnr: 2009/563 Klassering: 142 Saksbehandler: Egil Stensheim Enhetsleder: Geir Gilde KOMMUNEPLANENS AREALDEL - REVISJON

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer

Rammer for saksbehandling ved endring av vedtatte reguleringsplaner.

Rammer for saksbehandling ved endring av vedtatte reguleringsplaner. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.11.2012 64317/2012 2011/9061 030 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/87 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Rammer for

Detaljer

Dagsorden I forbindelse med sak 08/28 Asylmottak på Tverlandet vil representant fra Bodø kommune stille på møtet.

Dagsorden I forbindelse med sak 08/28 Asylmottak på Tverlandet vil representant fra Bodø kommune stille på møtet. BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Tverlandet lokalutvalg Møtested: Dato: 26.08.2008 Samfunnshuset, Tverlandet Tidspunkt: Kl. 19:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Tverlandet

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet. Søknad om deling av gnr 95 bnr 1 for overføring til gnr 95 bnr 8 for uendret bruk

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet. Søknad om deling av gnr 95 bnr 1 for overføring til gnr 95 bnr 8 for uendret bruk Balsfjord kommune Vår saksbehandler Gudmund Forseth, tlf 77 72 21 26 Saksframlegg Dato Referanse 16.03.2012 2011/947-2951/2012 Arkivkode: 95/1 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet Møtedato

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/129-10 Roger Andersen, 74 39 33 13 53/7 28.04.2016

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/129-10 Roger Andersen, 74 39 33 13 53/7 28.04.2016 VIKNA KOMMUNE Rådmannen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/129-10 Roger Andersen, 74 39 33 13 53/7 28.04.2016

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15 Klæbu kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter

Detaljer