Skjenkebevillinger i Bodø kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skjenkebevillinger i Bodø kommune 2012-2016"

Transkript

1 Servicekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /9687 U63 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/128 Formannskapet Skjenkebevillinger i Bodø kommune Sammendrag Inneværende bevillingsperiode utløp , og samtlige bevillingshavere ble underrettet om dette i brev av vedlagt skjema for søknad om fornyelse av bevillingen. Til de som ikke hadde levert søknad innen fristen ble det sendt nytt brev Da de alkoholpolitiske retningslinjene ikke var vedtatt i tide for behandling av bevillingssøknadene innen , ble saken utsatt i hht. alkoholloven 1-6, siste avsnitt: Dersom spørsmålet om fornyelse av gitt bevilling ikke er endelig avgjort innen bevillingsperiodens utløp, er bevillingen fortsatt gyldig inntil utgangen av den måned hvor endelig vedtak om ny bevilling er truffet, likevel ikke utover 3 måneder fra begynnelsen av den nye bevillingsperioden. Det er innkommet søknad fra 87 skjenkesteder. Søknader det er merknader til, vil bli behandlet særskilt. Saksopplysninger Bystyret behandlet i sak 12/118 plan for bevillingspolitikken i Bodø kommune og fattet slikt vedtak under punkt C: 1. Skjenking av øl, vin og brennevin kan skje til kl alle dager. Skjenkestedene skal stenge en halvtime etter at skjenkingen har opphørt. 2. Skjenketiden for øl/ vin (gruppe 1 og 2) er fra kl Skjenketiden for brennevin (gruppe 3) er fra kl Uteservering utvides i henhold til gjeldende lovverk. 3. Det innføres ikke tak på antall bevillinger. 4. Det gis tillatelse til utendørs skjenking av brennevin. 5. Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin i skjenkesteder som retter seg mot ungdom, og der aldersgrensen er 18 år. For de steder som har bevilling for gruppe 1,2 og 3 skal brennevin fjernes fra hyllene ved 18 års arrangement. 6. Dersom det ikke foreligger særlige grunner for det skal det ikke gis skjenkebevilling til spisesteder som kombinerer driften med gatekjøkkenvirksomhet, på publikumsarealer under idrettsarrangementer og på virksomheter som er lokalisert i områder for barn og unges fritidsaktiviteter. 7. Det kan gis ambulerende skjenkebevilling i kombinerte anlegg for skole/idrett/kultur. Side26

2 8. Bevilling kan ikke gis før eventuelle fordringer fra skatte- og avgiftsmyndighetene er bragt i orden, eventuelt at nedbetalingsavtale er inngått. I sistnevnte tilfelle forutsettes det at avtalen overholdes. 9. Det forutsettes at virksomheten har tilfredsstillende internkontrollrutiner, og at bevillingshaver har godkjente arbeidskontrakter og yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Før bevillingen kan tas i bruk skal bevillingshaver sende inn a. kopi av innmelding av alle ansatte i arbeidstakerregisteret b. kopi av arbeidskontrakter for alle ansatte c. kopi av yrkesskadeforsikring for alle ansatte. 10. Alle virksomheter som får bevilling plikter å bedrive opplæring av egne ansatte om skjenkebestemmelser og alkoholloven. I tillegg er det en forutsetning for skjenkebevillingen at personalet som skjenker alkohol gjennomgår program for Ansvarlig alkoholhåndtering. Alle styrere og stedfortredere på utesteder med nattåpent må gjennomgå kursopplegg for Ansvarlig alkoholhåndtering innen utgangen av 2012, og alle som serverer alkohol må ha gjennomgått kursopplegget i løpet av Nyansatte må etter 2013 gjennomgå kursopplegget i løpet av de første 6 mnd. etter ansettelse. 11. Arrangementer som får bevilling til skjenking på store områder (f.eks. konserter og festivaler) vil bli underlagt særskilt skjerpet kontroll. Alkoholloven definerer de ulike typene alkoholholdig drikk slik: gruppe 1 øl og rusbrus med inntil 4,76 volumprosent alkohol, gruppe 2 sterkøl samt vin og alkoholsvake likører med alkoholinnhold inntil 22 volumprosent, og gruppe 3 brennevin med alkoholinnhold over 22 volumprosent. Søknad om fornyelse av bevilling skal undergis samme behandling som første gangs søknad. I tillegg skal de vurderes hvordan bevillingen har vært utøvd tidligere, og om det er avdekket klanderverdige forhold. Politiet, skatteetaten, kemneren og helse- og sosialavdelingen er høringsinstanser i behandlingsprosessen. For de som omfattes av denne saken er det ikke kommet merknader som tilsier at bevilling ikke kan gis. Enkelte av søkerne har blitt tildelt advarsler i inneværende bevillingsperiode. Det har også vært foretatt inndragning av bevilling for kortere tid. Disse sakene er avsluttet, men sanksjonene følger bevillingshaver inn i den nye bevillingsperioden. Skjenkebevilling skal gis til den for hvis regning virksomheten drives, dvs. den juridiske enheten som har den direkte økonomiske interessen i, og ansvaret for alkoholomsetningen. Dette kan være både en fysisk og en juridisk person. Hvert skjenkested må ha egen bevilling med en godkjent styrer og stedfortreder som må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven ved å ha bestått en kunnskapsprøve. Det kan gis dispensasjon fra kravet om å ha stedfortreder når det vil virke urimelig av hensyn til skjenkestedets størrelse. Dersom en virksomhet driver flere steder, skal det gis en bevilling for hvert skjenkelokale. Bestemmelsen har konsekvenser for flere av bevillingshaverne. De innkomne sakene behandles i alfabetisk rekkefølge. Alle søker om samme bevilling som de har i dag. Side27

3 Konklusjon og anbefaling Under henvisning til delegeringsreglementet del 5 tilrås formannskapet å fatte nedenstående vedtak med hjemmel i alkoholloven 1-6 og 1-7, jf. 1-7c. Forslag til vedtak 1. Aurora restaurant Konseptpartner AS, org.nr Konseptpartner AS, org.nr , tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 i Aurora restaurant, Storgata Sindre Eiterjord godkjennes som styrer. 3. Hilde Elin Korsaksel godkjennes som stedfortreder. 2. Balansen Bodø - Balansen Bodø AS, org.nr Balansen Bodø AS, org.nr , tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 i følgende lokaler i Sjøgata 6: a. Velværeavdelingen b. Lounge/ resepsjonsavdelingen c. Kurssaler 2. Anita Skog godkjennes som styrer. 3. Silje Zakariassen godkjennes som stedfortreder. 3. Restaurant Bjørk Restauranthuset Bodø AS, org.nr Restauranthuset Bodø AS, org.nr , tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler i Restaurant Bjørk i 2.etasje i Storgata 8: a. Restaurantlokale b. Bar c. Terrasse d. Uteareale på balkong over inngangen til Glasshuset mot Vest 2. Andreas Spørck godkjennes som styrer 3. Christian Stavrum godkjennes som stedfortreder 4. Bodø Frimurerloger org.nr Bodø Frimurerloger, org.nr , tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Rensåsgt Geir Sandberg godkjennes som styrer 3. John Tøger Kristiansen godkjennes som stedfortreder Side28

4 5. Bodøgaard kunst og kultur Lystpå AS, org.nr Lystpå AS, org.nr , tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Bodøgaard Kunst og Kultur, samt på terrasse og avgrenset område mot Bodøelva. 2. Robin Olsen godkjennes som styrer 3. Svein Kristian Malin godkjennes som stedfortreder 6. Bodø Hotell Bodø Hotell AS, org.nr Bodø Hotell AS, org.nr , tildeles for perioden frem til bevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler i Professor Schyttes gate 5: a. Spiseresturant og bar b. Resepsjon c. Romservice d. Selskapslokaler e. Terrasse på fortau 2. Hans Sørmeland godkjennes som styrer 3. Rita Irene Nilsen godkjennes som stedfortreder 7. Bodø kulturhus Bodø kulturhus KF, org.nr Bodø kulturhus KF, org.nr , tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler i Bodø kulturhus, Hålogalandsgt.25: a. Kafeteria/ vestibyle b. Lille sal c. Store sal d. Artistgarderobe 2. Sturla Hagen godkjennes som styrer 3. Marianne Hammersten godkjennes som stedfortreder 8. Bodø Spektrum Bodø Spektrum KF, org.nr Bodø Spektrum KF, org.nr , tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 i Velværeavdelingen, 2.etasje. 2. Truls Didriksen godkjennes som styrer 3. Bodil Rystad godkjennes som stedfortreder 9. Bryggerikaia Nordlandskaia AS, org.nr Nordlandskaia AS, org.nr , tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler i Sjøgata 1: a. Restaurantlokale i 1.etasje b. Altan i 2.etasje c. Uteservering på vestsiden av Sjøgata Tillatelsen gis på vilkår av at det plasseres tilstrekkelig vakthold på uteområdet slik at publikums sikkerhet ivaretas. 3. Rune Eiterjord godkjennes som styrer 4. Dorthe Hilling Johannessen godkjennes som stedfortreder Side29

5 10. Cafe Du Verden Nordlandscafe AS, org.nr Nordlandscafe AS, org.nr , tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i restaurantlokalet i Sjøgata Marius Engan godkjennes som styrer 3. Jan Christian Engan godkjennes som stedfortreder 11. Cafe Geitvågen Mat og Catering Ltd., org.nr Mat og Catering Ltd., org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i kafelokale og terrasse i Cafe Geitvågen. 2. Diyal Dingh godkjennes som styrer 3. Det gis unntak fra krav om stedfortreder, jfr. alkoholloven 1-7c 12. Cafe Gidsken m.m. Norsk Luftfartssenter Bodø AS, org.nr Norsk Luftfartssenter Bodø AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler i Norsk Luftfartssenter Bodø: a. Gafe Gidsken b. Rotunden c. Flytårnet d. Møterom 4.etasje e. Utstillingshall sør og nord 2. Charles Årsandøy godkjennes som styrer 3. Åse Grønvik Strand godkjennes som stedfortreder 13. Cafe Mineral Bertnes Geo Senter H. Kvalnes, org.nr Bertnes Geo Senter H. Kvalnes, org.nr , tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Cafe Mineral og på avgrenset uteområde på egen eiendom. 2. Halvard Kvalnes godkjennes som styrer 3. Kirsten Kvalnes godkjennes som stedfortreder 14. China Garden China Garden Bodø AS, org.nr China Garden Bodø AS, org.nr , tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i restaurant China Garden i Storgt David Lam godkjennes som styrer 3. Yingyi Liu godkjennes som stedfortreder 15. Chonticha Thai Restaurant Chon Thai Restaurant AS, org.nr Chon Thai Restaurant AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i restaurantlokale og avgrenset uteområde på Bankplassen. 2. Tord Remme godkjennes som styrer Side30

6 3. Chonticha Remme godkjennes som stedfortreder 16. Dama Di Dama Di AS, org.nr Dama Di AS, org.nr , tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Dama Di i Sjøgata 18 samt på avgrenset uteområde. 2. Det settes som vilkår for tildeling av bevilling til uteservering at det ikke spilles høy musikk på kveldstid. 3. Camilla Dahn godkjennes som styrer 4. Ole-Morten Granlund godkjennes som stedfortreder 17. Dolly Dimple`s Bodø Rubo Restaurantdrift AS, org.nr Rubo Restaurantdrift AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 i Dolly Dimple`s Bodø i Sjøgata 3, samt på avgrenset uteområde. 2. Tone Aaness godkjennes som styrer 3. Ottar Pettersen godkjennes som stedfortreder 18. Egon Bodø Grop AS, org.nr Grop AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i restaurant Egon Bodø samt på avgrenset uteområde langs fasaden og på havnepromenaden. 2. Bevillingen for utearealene er betinget av gyldig leieavtale med Bodø kommune og Bodø Havn KF. 3. Håvard Gullesen godkjennes som styrer 4. Christoffer Nymo godkjennes som stedfortreder 19. En Kopp Jovil AS, org.nr Jovil AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholhodig drikk gruppe 1, 2 og 3 i En Kopp, Storgt. 2, samt avgrenset uteareal. 2. Abdullah Köseuglu godkjennes som styrer 3. Hüseyin Cetin godkjennes som stedfortreder 20. Farmors Stue Farmors Stue AS, org.nr Farmors Stue AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler i Kongens gate 27: a. Kafelokale i 1.etasje b. Uteområde langs fasaden c. Uteområde i bakgård 2. Uteområdet i bakgården skal holdes lukket fra kl Anne Marit Stork godkjennes som styrer. 4. Det gis unntak fra krav om stedfortreder jfr. alkoholloven 1-7c 21. MK Faxsen Stiftelsen Faxsen, org.nr Side31

7 1. Stiftelsen Faxsen, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 om bord i MK Faxsen samt på Heimebrygga på gnr. 1/47 i Bliksvær når båten ligger ved kai. 2. Idar Henriksen godkjennes som styrer 3. Kristian Norli godkjennes som stedfortreder 22. Fellini Pizza Fellini Pizza AS, org.nr Fellini Pizza AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 i Fellini Pizza, Mørkvedsenteret Muzaffa Arikan godkjennes som styrer 3. Cevdet Arikan godkjennes som stedfortreder 23. M/S Gamle Salten Rederiet Saltens AS, org.nr Rederiet Saltens AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 om bord i M/S Gamle Salten. 2. Johan Bakke godkjenens som styrer 3. Ole Normann Alexandersen godkjennes som stedfortreder. 24. G nattklubb Unicum AS, org.nr Unicum AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i lokalet i tilfluksrom under Torget 2. Nicolay Kristiansen godkjennes som styrer 3. Arild Vaag Prestøy godkjennes som stedfortreder 25. Clarion Collection Hotel Grand Hotel Grand Bodø AS, org.nr Hotel Grand Bodø AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler: a. Spisesal b. Lobby c. Mesaniner og hall d. Møte- og selskapslokaler e. Luftegården f. Romservice 2. Hotel Grand Bodø, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 i velværeavdeling 3. Unni Olsen godkjennes som styrer 4. Marit Hjelle godkjennes som stedfortreder 26. Great Gandhi Great Gandhi Balvir Kaur, org.nr Great Gandhi Balvir Kaur, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i restaurantlokale i Dronningens gate Balvir Kaur godkjennes som styrer 3. Gurdeep Singh godkjennes som stedfortreder Side32

8 27. Hjæm Mørkved Restaurantdrift AS, org.nr Mørkved Restaurantdrift AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Sentergården, Mørkved. 2. Brennevin skal fjernes fra hyllene ved 18-års arrangement 3. Øystein Andreas Strømsnes godkjennes som styrer 4. Ørjan Nøstan Sæther godkjennes som stedfortreder 28. Hovedkantina, UIN Studentsamskipnaden i Bodø, org.nr Studentsamskipnaden i Bodø, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Hovedkantina, Velferdsbygget UIN. 2. Ann Kristin Evjen godkjennes som styrer 3. Randi Ovesen godkjennes som stedfortreder 29. Hönter Gründer Bodø AS, org.nr Gründer Bodø AS tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i a. Hönter, Moloveien 18 b. Avgrenset uteareal foran fasaden c. Avgrenset uteområde på Havnepromenaden 2. Bevillingen for uteområdene er betinget av gyldig leieavtale med Bodø kommune og Bodø Havn 3. Magnus Utvåg godkjennes som styrer 4. Gunnar Bjørntvedt godkjennes som stedfortreder 30. Jernbanekafeen Diplomat Restauranter AS, org.nr Diplomat restauranter AS tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Jernbanekafeen. 2. Arve Iversen godkjennes som styrer 3. Tom Nyheim godkjennes som stedfortreder 31. Kafé Kafka Kafé Kafka AS, org.nr Kafé Kafka AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Kafe Kafka, Sandgata 5B, samt på avgrenset uteareal. 2. Brennevin skal fjernes fra hyllene ved 18-års arrangement 3. Ove Mats Pettersen godkjennes som styrer 4. Camilla Stokland godkjennes som stedfortreder 32. Kafé Tusenhjemmet Kafé Tusenhjemmet Torger Torgersen, org.nr Kafè Tusenhjemmet Torger Torgersen tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler i Prinsens gate 130: a. Kafé b. Møterom c. Foaje Side33

9 d. Terrasse 2. Torger Torgersen godkjennes som styrer 3. Det gis unntak fra krav om stedfortreder, jfr. alkoholloven 1-7c 33. Kjelen kafé Kjelen kafé DA, org.nr Kjelen kafé DA, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i kafelokaler og terrasse i Kafé Kjelen. 2. Aina Helen Pedersen godkjennes som styrer 3. Lill Anita Stenersen godkjennes som stedfortreder 34. Kjerringøy Handelssted Stiftelsen Nordlandsmuseet, org.nr Stiftelsen Nordlandsmuseet, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler i Kjerringøy handelssted: a. Heimbrygga b. Krambua c. Hovedbygninga d. Fløybygninga e. Nystua f. Ildhuset g. Bakeriet h. Stabburet i. Kjelleren j. Stallen k. Nyfjøsen l. Stornaustet m. Litjnaustet n. Grishuset o. Smia p. Alle utearealer på gbnr.124/19 2. Erika Søfting godkjennes som styrer 3. Marian Kristiansen godkjennes som stedfortreder 35. Kjerringøy Havn Bryggehotell Kjerringøy Havn AS, org.nr Kjerringøy Havn AS, org.nr , tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende steder i Kjerringøy Havn Bryggehotell: a. restaurant b. pub c. uteområde d. naust e. Kvitbrygga f. avgrenset kaiområde 2. Nikolas Fure godkjennes som styrer Side34

10 3. Camilla Iren Berg Hansen godkjennes som stedfortreder 36. Landego Fyr Landego Fyr AS, org.nr Landego Fyr AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 følgende steder på Landego Fyr: a. fyrmesterbolig b. assistenbolig c. naustene d. fjøset e. fyrtårnet f. uteareal i gårdsrommet, ved naustet og fjøset 2. Tor Arne Aga godkjennes som styrer 3. Det gis unntak fra krav om stedfortreder jfr. alkoholloven 1-7c 37. Levents Pizzeria Levents AS, org.nr Levents AS, org.nr , tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Levents Pizzeria, samt på avgrenset uteområde. 2. Belinda Wik godkjennes som styrer 3. Runar Wik Evjen godkjennes som stedfortreder 38. Lille Orion Levents AS, org.nr Levents AS, org.nr , tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 i Lille Orion, Prinsens gate Levent Sallabas godkjennes som styrer 3. Yasar Yusuf godkjennes som stedfortreder 39. Lystpå Lystpå AS, org.nr Lystpå AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i eget lokale i Torghallen. 2. Svein Kristian Malin godkjennes som styrer 3. Robin Olsen godkjennes som stedfortreder 40. Løvolds Kafeteria Løvolds Kafeteria ANS, org.nr Løvolds Kafeteria ANS, org.nr , tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 i Løvolds Kafeteria. 2. Raymond Andreassen godkjennes som styrer 3. Lone Schmidt godkjennes som stedfortreder 41. Markens Grøde Kjerringøy Gård ANS, org.nr Kjerringøy Gård ANS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 i Markens Grøde, samt på avgrenset uteområde. 2. Kjerringøy gård ANS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 til sluttede selskaper i Markens Grøde, samt på avgrenset uteområde. 3. Kjerringøy Gård ANS, org.nr tildeles for perioden frem til tilvirkningsbevilling til produksjon av øl for skjenking i Markens Grøde, samt på avgrenset uteområde. 4. Oddbjørn Olsen godkjennes som styrer. 5. Det gis unntak fra krav om stedfortreder jfr. alkoholloven 1-7c. Side35

11 42. Milano Milano DA, org.nr Milano DA, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholhodig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Milano restaurant, samt uteområde på terrasse. 2. Esat Güven godkjennes som styrer 3. Ackan Sinan godkjennes som stedfortreder 43. Mon Ami Mon Ami AS, org.nr Mon Ami AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Mon Ami, Storgt Lena Halvorsen godkjennes som styrer 3. Linda Krause godkjennes som stedfortreder 44. Mon Ami City Nord Mon Ami City Nord AS, org.nr Mon Ami City Nord AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Mon Ami City Nord, samt på avgrenset uteareal. 2. Elisabeth Nyheim godkjennes som styrer 3. Susanne Persson godkjennes som stedfortreder 45. Mølla kafé Tverlandet bo og servicesenter, org.nr Tverlandet bo- og servicesenter, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Mølla kafé. 2. Lill Tove Hammer Hetzler godkjennes som styrer 3. Det gis unntak fra krav om stedfortreder jfr. alkoholloven 1-7c 46. Norlænningen Furia AS, org.nr Furia AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 I Norlænningen, Storgt Mira Susann Einarsen godkjennes som styrer 3. Veronica Jette Einarsen godkjennes som stedfortreder 47. Nykværna Nykværna AS, org.nr Nykværna AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i lokaler i Storgt. 7A, samt avgrenset uteareal. 2. Tor Even Myrvoll godkjennes som styrer 3. Hanne Gravrok godkjennes som stedfortreder 48. Odd Fellow Huset Odd Fellow Huset Bodø AS, org.nr Odd Fellow Huset Bodø AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Odd Fellow Huset. 2. Tor-Arne Strand godkjennes som styrer 3. Norvald Skjelnes godkjennes som stedfortreder Side36

12 49. Opsahl Gjestegård Saltstraumen Hotell Drift AS, org.nr Saltstraumen Hotell Drift AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler i Opsahl Hospits: a. Spisestue, TV-stue, bar og resepsjon b. Inngjerdet uteområde på baksiden c. 2.etasje: 8 rom og veranda d. Loft: 4 rom og terrasse 2. Roar Seljesæter godkjennes som styrer 3. Kine Sofi Richardsen Johnsen godkjennes som stedfortreder 50. Orion Pizzarestaurant Josefs Pizza AS, org.nr Josefs Pizza AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Orion Pizzarestaurant i Sjøgt Bilal Erdogan godkjennes som styrer 3. Irfan Erdogan godkjennes som stedfortreder 51. Paviljongen Paviljongen Drift AS, org.nr Paviljongen Drift AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Paviljongen, Storgt.5B samt på avgrenset uteareal. 2. Ann Kathrin Lund Lia godkjennes som styrer 3. Jim Thomas Rengård godkjennes som stedfortreder 52. Peppes Pizza Nordlandspizza AS, org.nr Nordlandspizza AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Peppes Pizza, Storgt.3, samt på avgrenset uteareal langs fasaden. 2. Bevillingen på uteområdet er betinget av gyldig leieavtale med Bodø kommune 3. Rolf Hakkim godkjennes som styrer 4. Pia Bertheussen godkjennes som stedfortreder 53. Piccadilly Pub og møtelokaler Norrøna Hotell AS, org.nr Norrøna Hotell AS, org.nr , tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Piccadilly Pub, spisesal og møtelokaler i Storgt.4B. 2. Kjetil Linchausen godkjennes som styrer. 3. Elise Carlsen godkjennes som stedfortreder 54. Public Xact Bar AS, org.nr Xact Bar AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Public, Sjøgt Karina Arhaug godkjennes som styrer. Side37

13 3. Lill Abelsen godkjennes som stedfortreder 55. Radisson Blu Hotel Bodø Rezidor Hotels Norway AS, org.nr Rezidor Hotels Norway AS, org.nr , tildeles for perioden frem til bevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler i Radisson Blu Hotel Bodø: a. Resepsjon og romservice * Inger Lise Henningsen godkjennes som styrer * Lisbeth Jensen godkjennes som stedfortreder b. Sjøsiden restaurant, Moloen Bar, Royal lounge, Havneterrassen og møterom i 2.etg. * Arne Kristian Lie godkjennes som styrer * Hilde Dankertsen godkjennes som stedfortreder c. Teltet * Jonny Andersen godkjennes som styrer * Heidi Ryer godkjennes som stedfortreder d. Top 13 * Charlotte Mari Jakobsen godkjennes som styrer * Fred Anton F. Ravneberg godkjennes som stedfortreder 56. Restaurant Smak Restaurant Smak AS, org.nr Restaurant Smak AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Restaurant Smak, Dronningens gate Eva-Linda Ramnestedt godkjennes som styrer 3. Espen Ramnestedt godkjennes som stedfortreder 57. Rica Hotel Bodø Rica Hotels Troms AS, org.nr Rica Hotels Troms AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i alle lokaler i Rica Hotel. 2. Hege Mette Stefansen godkjennes som styrer 3. Geir Rune Johansen godkjennes som stedfortreder 58. Salten Golfklubbs Klubbhus Salten Golfklubb, org.nr Salten Golfklubb, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 i følgende lokaler på klubbens eiendom på Myklebostad: a. Kafelokale b. Møterom c. Terrasse 2. Jess-Owe Johansen godkjennes som styrer 3. Jørn Tvervik godkjennes som stedfortreder 59. Saltstraumen Brygge Tuvsjyen AS, org.nr Side38

14 1. Tuvsjyen AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler i Saltstraumen Brygge: a. Bar/ kafé/ restaurant og terrasse i hovedbygget b. Møterom i 2.etg. i bygget ved grillhuset c. Avgrenset del av kai d. Terrasse med grillhus og badestamper 2. Kurt Steinar Jeppesen godkjennes som styrer 3. Åse Sæbø godkjennes som stedfortreder 60. Saltstraumen Hotell Saltstraumen Hotell Drift AS, org.nr Saltstraumen Hotell Drift AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler i Saltstraumen Hotell:Møterom/ selskapslokale i 2. etg. b. Schjølberg møterom/ selskapslokale i 1.etg. c. Café d. Helmersen møterom/ selskapslokale e. Viking 1 og 2, møterom/ selskapslokaler i underetg. f. Peisestue g. Velværeavdelingen: Atelieet møterom/ selskapslokale, spa-avdeling og utendørs badestamper h. Romservice i. Uteservering på terrasse i 1. og 2 etasje samt avgrenset område ved inngangsparti 2. Kjell Arne Kristiansen godkjennes som styrer 3. Elin Richardsen godkjennes som stedfortreder 61. Samfunnet Scene Nordlandscafe AS, org.nr Nordlandscafe AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 i følgende lokaler i Kudalsveien 4:konsertlokale b. pub/ diskotek c. sonderbar bak konsertlokale 2. Iselin Wiehe godkjennes som styrer. 3. Kim Marius Arnsen godkjennes som stedfortreder. 62. Select Service Partner, Picnic Select Service Partner AS, org.nr Select Service Partner, org.nr , tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Picnic, Bodø Lufthavn. 2. Anita Berthinussen godkjennes som styrer 3. Elisabeth Pedersen og Thomas Andersen godkjennes som stedfortredere. 63. Sinus Bodø kulturhus KF, org.nr Bodø kulturhus KF, org.nr tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 i konsertlokalet i Sinus. 2. Bodø kulturhus KF, org.nr tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i baren i Sinus. Side39

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Nygaardsg. 16 Tidspunkt: Torsdag 05.06.2008 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Bjørg Irene Nilsen, telefon 69 30 62 82, eller epost:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016.

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016. RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016. Vedtatt av Bergen bystyre i møte 17.06.12 Kap. 1 Innledning 1.1 Bergen kommunes alkoholpolitikk

Detaljer

Møteinnkalling. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden

Møteinnkalling. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 29.04.2009-04-22 Tidspunkt: 10:00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0015/04 03/02027 LOKAL AGENDA 21- VENNSKAP NORD/SØR

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0015/04 03/02027 LOKAL AGENDA 21- VENNSKAP NORD/SØR VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 11.03.2004 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 28. februar 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 28. februar 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201105908-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker. Saksnr.: 201215719-5. Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker. Saksnr.: 201215719-5. Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201215719-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker 17.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SCANDIC STAVANGER CITY, REIDAR BERGES GATE 9 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SCANDIC STAVANGER CITY, REIDAR BERGES GATE 9 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HASB-14/249-10 30624/14 15.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016 VEDTATT AV BYSTYRET 21. JUNI 2012 1 Delplan 4 Alkoholpolitiske retningslinjer for bevillingssaker Fredrikstad kommune 2012-2016

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 6/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem 12.03.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Til: Stab Kopi til: Saksnr.: 200512802-76 Emnekode: -7513 Saksbeh: EAFE Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 8. januar 2015

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201005590-74 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/14 14/550 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LE CHEF - INNDRAGING AV BEVILLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/14 14/550 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LE CHEF - INNDRAGING AV BEVILLING MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte Møtedato: 30.07.2014 Tid: 12.00-13.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Fagnotat - Avatar, Klostergaten 12 - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 innendørs frem til 30.06.

Fagnotat - Avatar, Klostergaten 12 - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 innendørs frem til 30.06. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201412425-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol. Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Dønna kommune

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol. Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Dønna kommune Dønna kommune Søknad om bevilling til skjenking av alkohol Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Ny bevilling Endring Fornyelse Overdragelse, dato: 1. Bevillingssøker: a) Dersom søker er en fysisk person

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 19.06.2012 Tidspunkt: 09:00-13:30

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 19.06.2012 Tidspunkt: 09:00-13:30 Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 19.06.2012 Tidspunkt: 09:00-13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Arne Bragstad

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/4 TID: 11.05.2004 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget

Detaljer

Søknad om skjenkebevilling - Dattera til Larsen

Søknad om skjenkebevilling - Dattera til Larsen LOPPA KOMMUNE S entraladmini strasj onen Saksframlegg Dato: Arkivref: 28.08.2014 201416rr-01 u63 Solbjørg Irene Jensen solbj org j ensen@loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg 29114 36114 Levekårsutvalget Kommunestyre

Detaljer

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET...

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET... SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET... 1 A. Bevillingssøker. Dersom søker er en fysisk person: Pers.nr.: 1 B. Bevillingssøker. Dersom søker er et firma: Firmanavn: Org.nr.: Daglig

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 20.05.2015, saksnr. 22/15 Behandling:

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL.

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL. Dyrøy kommune SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL. BEVILLINGSSØKER: Dersom søker er en fysisk person oppgis: Dersom søker er et firma oppgis: 1) Bevillingssøker (driftsselskapet):...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Arbeidsmøte skolestruktur Møtedato: 11.03.2014 Tid: 12:00-15:30. 15.30 Ordinært formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer

Detaljer

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 16.06.03 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12,

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GUTENBERG AS

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GUTENBERG AS SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GUTENBERG AS Formannskapet behandlet saken den 24.11.2014, saksnr. 124/14 Behandling: Innstillingen vedtatt med 9 stemmer mot 2 (KrF). Vedtak: Karmøy

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 11.02.2013 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer