Skjenkebevillinger i Bodø kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skjenkebevillinger i Bodø kommune 2012-2016"

Transkript

1 Servicekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /9687 U63 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/128 Formannskapet Skjenkebevillinger i Bodø kommune Sammendrag Inneværende bevillingsperiode utløp , og samtlige bevillingshavere ble underrettet om dette i brev av vedlagt skjema for søknad om fornyelse av bevillingen. Til de som ikke hadde levert søknad innen fristen ble det sendt nytt brev Da de alkoholpolitiske retningslinjene ikke var vedtatt i tide for behandling av bevillingssøknadene innen , ble saken utsatt i hht. alkoholloven 1-6, siste avsnitt: Dersom spørsmålet om fornyelse av gitt bevilling ikke er endelig avgjort innen bevillingsperiodens utløp, er bevillingen fortsatt gyldig inntil utgangen av den måned hvor endelig vedtak om ny bevilling er truffet, likevel ikke utover 3 måneder fra begynnelsen av den nye bevillingsperioden. Det er innkommet søknad fra 87 skjenkesteder. Søknader det er merknader til, vil bli behandlet særskilt. Saksopplysninger Bystyret behandlet i sak 12/118 plan for bevillingspolitikken i Bodø kommune og fattet slikt vedtak under punkt C: 1. Skjenking av øl, vin og brennevin kan skje til kl alle dager. Skjenkestedene skal stenge en halvtime etter at skjenkingen har opphørt. 2. Skjenketiden for øl/ vin (gruppe 1 og 2) er fra kl Skjenketiden for brennevin (gruppe 3) er fra kl Uteservering utvides i henhold til gjeldende lovverk. 3. Det innføres ikke tak på antall bevillinger. 4. Det gis tillatelse til utendørs skjenking av brennevin. 5. Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin i skjenkesteder som retter seg mot ungdom, og der aldersgrensen er 18 år. For de steder som har bevilling for gruppe 1,2 og 3 skal brennevin fjernes fra hyllene ved 18 års arrangement. 6. Dersom det ikke foreligger særlige grunner for det skal det ikke gis skjenkebevilling til spisesteder som kombinerer driften med gatekjøkkenvirksomhet, på publikumsarealer under idrettsarrangementer og på virksomheter som er lokalisert i områder for barn og unges fritidsaktiviteter. 7. Det kan gis ambulerende skjenkebevilling i kombinerte anlegg for skole/idrett/kultur. Side26

2 8. Bevilling kan ikke gis før eventuelle fordringer fra skatte- og avgiftsmyndighetene er bragt i orden, eventuelt at nedbetalingsavtale er inngått. I sistnevnte tilfelle forutsettes det at avtalen overholdes. 9. Det forutsettes at virksomheten har tilfredsstillende internkontrollrutiner, og at bevillingshaver har godkjente arbeidskontrakter og yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Før bevillingen kan tas i bruk skal bevillingshaver sende inn a. kopi av innmelding av alle ansatte i arbeidstakerregisteret b. kopi av arbeidskontrakter for alle ansatte c. kopi av yrkesskadeforsikring for alle ansatte. 10. Alle virksomheter som får bevilling plikter å bedrive opplæring av egne ansatte om skjenkebestemmelser og alkoholloven. I tillegg er det en forutsetning for skjenkebevillingen at personalet som skjenker alkohol gjennomgår program for Ansvarlig alkoholhåndtering. Alle styrere og stedfortredere på utesteder med nattåpent må gjennomgå kursopplegg for Ansvarlig alkoholhåndtering innen utgangen av 2012, og alle som serverer alkohol må ha gjennomgått kursopplegget i løpet av Nyansatte må etter 2013 gjennomgå kursopplegget i løpet av de første 6 mnd. etter ansettelse. 11. Arrangementer som får bevilling til skjenking på store områder (f.eks. konserter og festivaler) vil bli underlagt særskilt skjerpet kontroll. Alkoholloven definerer de ulike typene alkoholholdig drikk slik: gruppe 1 øl og rusbrus med inntil 4,76 volumprosent alkohol, gruppe 2 sterkøl samt vin og alkoholsvake likører med alkoholinnhold inntil 22 volumprosent, og gruppe 3 brennevin med alkoholinnhold over 22 volumprosent. Søknad om fornyelse av bevilling skal undergis samme behandling som første gangs søknad. I tillegg skal de vurderes hvordan bevillingen har vært utøvd tidligere, og om det er avdekket klanderverdige forhold. Politiet, skatteetaten, kemneren og helse- og sosialavdelingen er høringsinstanser i behandlingsprosessen. For de som omfattes av denne saken er det ikke kommet merknader som tilsier at bevilling ikke kan gis. Enkelte av søkerne har blitt tildelt advarsler i inneværende bevillingsperiode. Det har også vært foretatt inndragning av bevilling for kortere tid. Disse sakene er avsluttet, men sanksjonene følger bevillingshaver inn i den nye bevillingsperioden. Skjenkebevilling skal gis til den for hvis regning virksomheten drives, dvs. den juridiske enheten som har den direkte økonomiske interessen i, og ansvaret for alkoholomsetningen. Dette kan være både en fysisk og en juridisk person. Hvert skjenkested må ha egen bevilling med en godkjent styrer og stedfortreder som må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven ved å ha bestått en kunnskapsprøve. Det kan gis dispensasjon fra kravet om å ha stedfortreder når det vil virke urimelig av hensyn til skjenkestedets størrelse. Dersom en virksomhet driver flere steder, skal det gis en bevilling for hvert skjenkelokale. Bestemmelsen har konsekvenser for flere av bevillingshaverne. De innkomne sakene behandles i alfabetisk rekkefølge. Alle søker om samme bevilling som de har i dag. Side27

3 Konklusjon og anbefaling Under henvisning til delegeringsreglementet del 5 tilrås formannskapet å fatte nedenstående vedtak med hjemmel i alkoholloven 1-6 og 1-7, jf. 1-7c. Forslag til vedtak 1. Aurora restaurant Konseptpartner AS, org.nr Konseptpartner AS, org.nr , tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 i Aurora restaurant, Storgata Sindre Eiterjord godkjennes som styrer. 3. Hilde Elin Korsaksel godkjennes som stedfortreder. 2. Balansen Bodø - Balansen Bodø AS, org.nr Balansen Bodø AS, org.nr , tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 i følgende lokaler i Sjøgata 6: a. Velværeavdelingen b. Lounge/ resepsjonsavdelingen c. Kurssaler 2. Anita Skog godkjennes som styrer. 3. Silje Zakariassen godkjennes som stedfortreder. 3. Restaurant Bjørk Restauranthuset Bodø AS, org.nr Restauranthuset Bodø AS, org.nr , tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler i Restaurant Bjørk i 2.etasje i Storgata 8: a. Restaurantlokale b. Bar c. Terrasse d. Uteareale på balkong over inngangen til Glasshuset mot Vest 2. Andreas Spørck godkjennes som styrer 3. Christian Stavrum godkjennes som stedfortreder 4. Bodø Frimurerloger org.nr Bodø Frimurerloger, org.nr , tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Rensåsgt Geir Sandberg godkjennes som styrer 3. John Tøger Kristiansen godkjennes som stedfortreder Side28

4 5. Bodøgaard kunst og kultur Lystpå AS, org.nr Lystpå AS, org.nr , tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Bodøgaard Kunst og Kultur, samt på terrasse og avgrenset område mot Bodøelva. 2. Robin Olsen godkjennes som styrer 3. Svein Kristian Malin godkjennes som stedfortreder 6. Bodø Hotell Bodø Hotell AS, org.nr Bodø Hotell AS, org.nr , tildeles for perioden frem til bevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler i Professor Schyttes gate 5: a. Spiseresturant og bar b. Resepsjon c. Romservice d. Selskapslokaler e. Terrasse på fortau 2. Hans Sørmeland godkjennes som styrer 3. Rita Irene Nilsen godkjennes som stedfortreder 7. Bodø kulturhus Bodø kulturhus KF, org.nr Bodø kulturhus KF, org.nr , tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler i Bodø kulturhus, Hålogalandsgt.25: a. Kafeteria/ vestibyle b. Lille sal c. Store sal d. Artistgarderobe 2. Sturla Hagen godkjennes som styrer 3. Marianne Hammersten godkjennes som stedfortreder 8. Bodø Spektrum Bodø Spektrum KF, org.nr Bodø Spektrum KF, org.nr , tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 i Velværeavdelingen, 2.etasje. 2. Truls Didriksen godkjennes som styrer 3. Bodil Rystad godkjennes som stedfortreder 9. Bryggerikaia Nordlandskaia AS, org.nr Nordlandskaia AS, org.nr , tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler i Sjøgata 1: a. Restaurantlokale i 1.etasje b. Altan i 2.etasje c. Uteservering på vestsiden av Sjøgata Tillatelsen gis på vilkår av at det plasseres tilstrekkelig vakthold på uteområdet slik at publikums sikkerhet ivaretas. 3. Rune Eiterjord godkjennes som styrer 4. Dorthe Hilling Johannessen godkjennes som stedfortreder Side29

5 10. Cafe Du Verden Nordlandscafe AS, org.nr Nordlandscafe AS, org.nr , tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i restaurantlokalet i Sjøgata Marius Engan godkjennes som styrer 3. Jan Christian Engan godkjennes som stedfortreder 11. Cafe Geitvågen Mat og Catering Ltd., org.nr Mat og Catering Ltd., org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i kafelokale og terrasse i Cafe Geitvågen. 2. Diyal Dingh godkjennes som styrer 3. Det gis unntak fra krav om stedfortreder, jfr. alkoholloven 1-7c 12. Cafe Gidsken m.m. Norsk Luftfartssenter Bodø AS, org.nr Norsk Luftfartssenter Bodø AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler i Norsk Luftfartssenter Bodø: a. Gafe Gidsken b. Rotunden c. Flytårnet d. Møterom 4.etasje e. Utstillingshall sør og nord 2. Charles Årsandøy godkjennes som styrer 3. Åse Grønvik Strand godkjennes som stedfortreder 13. Cafe Mineral Bertnes Geo Senter H. Kvalnes, org.nr Bertnes Geo Senter H. Kvalnes, org.nr , tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Cafe Mineral og på avgrenset uteområde på egen eiendom. 2. Halvard Kvalnes godkjennes som styrer 3. Kirsten Kvalnes godkjennes som stedfortreder 14. China Garden China Garden Bodø AS, org.nr China Garden Bodø AS, org.nr , tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i restaurant China Garden i Storgt David Lam godkjennes som styrer 3. Yingyi Liu godkjennes som stedfortreder 15. Chonticha Thai Restaurant Chon Thai Restaurant AS, org.nr Chon Thai Restaurant AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i restaurantlokale og avgrenset uteområde på Bankplassen. 2. Tord Remme godkjennes som styrer Side30

6 3. Chonticha Remme godkjennes som stedfortreder 16. Dama Di Dama Di AS, org.nr Dama Di AS, org.nr , tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Dama Di i Sjøgata 18 samt på avgrenset uteområde. 2. Det settes som vilkår for tildeling av bevilling til uteservering at det ikke spilles høy musikk på kveldstid. 3. Camilla Dahn godkjennes som styrer 4. Ole-Morten Granlund godkjennes som stedfortreder 17. Dolly Dimple`s Bodø Rubo Restaurantdrift AS, org.nr Rubo Restaurantdrift AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 i Dolly Dimple`s Bodø i Sjøgata 3, samt på avgrenset uteområde. 2. Tone Aaness godkjennes som styrer 3. Ottar Pettersen godkjennes som stedfortreder 18. Egon Bodø Grop AS, org.nr Grop AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i restaurant Egon Bodø samt på avgrenset uteområde langs fasaden og på havnepromenaden. 2. Bevillingen for utearealene er betinget av gyldig leieavtale med Bodø kommune og Bodø Havn KF. 3. Håvard Gullesen godkjennes som styrer 4. Christoffer Nymo godkjennes som stedfortreder 19. En Kopp Jovil AS, org.nr Jovil AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholhodig drikk gruppe 1, 2 og 3 i En Kopp, Storgt. 2, samt avgrenset uteareal. 2. Abdullah Köseuglu godkjennes som styrer 3. Hüseyin Cetin godkjennes som stedfortreder 20. Farmors Stue Farmors Stue AS, org.nr Farmors Stue AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler i Kongens gate 27: a. Kafelokale i 1.etasje b. Uteområde langs fasaden c. Uteområde i bakgård 2. Uteområdet i bakgården skal holdes lukket fra kl Anne Marit Stork godkjennes som styrer. 4. Det gis unntak fra krav om stedfortreder jfr. alkoholloven 1-7c 21. MK Faxsen Stiftelsen Faxsen, org.nr Side31

7 1. Stiftelsen Faxsen, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 om bord i MK Faxsen samt på Heimebrygga på gnr. 1/47 i Bliksvær når båten ligger ved kai. 2. Idar Henriksen godkjennes som styrer 3. Kristian Norli godkjennes som stedfortreder 22. Fellini Pizza Fellini Pizza AS, org.nr Fellini Pizza AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 i Fellini Pizza, Mørkvedsenteret Muzaffa Arikan godkjennes som styrer 3. Cevdet Arikan godkjennes som stedfortreder 23. M/S Gamle Salten Rederiet Saltens AS, org.nr Rederiet Saltens AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 om bord i M/S Gamle Salten. 2. Johan Bakke godkjenens som styrer 3. Ole Normann Alexandersen godkjennes som stedfortreder. 24. G nattklubb Unicum AS, org.nr Unicum AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i lokalet i tilfluksrom under Torget 2. Nicolay Kristiansen godkjennes som styrer 3. Arild Vaag Prestøy godkjennes som stedfortreder 25. Clarion Collection Hotel Grand Hotel Grand Bodø AS, org.nr Hotel Grand Bodø AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler: a. Spisesal b. Lobby c. Mesaniner og hall d. Møte- og selskapslokaler e. Luftegården f. Romservice 2. Hotel Grand Bodø, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 i velværeavdeling 3. Unni Olsen godkjennes som styrer 4. Marit Hjelle godkjennes som stedfortreder 26. Great Gandhi Great Gandhi Balvir Kaur, org.nr Great Gandhi Balvir Kaur, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i restaurantlokale i Dronningens gate Balvir Kaur godkjennes som styrer 3. Gurdeep Singh godkjennes som stedfortreder Side32

8 27. Hjæm Mørkved Restaurantdrift AS, org.nr Mørkved Restaurantdrift AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Sentergården, Mørkved. 2. Brennevin skal fjernes fra hyllene ved 18-års arrangement 3. Øystein Andreas Strømsnes godkjennes som styrer 4. Ørjan Nøstan Sæther godkjennes som stedfortreder 28. Hovedkantina, UIN Studentsamskipnaden i Bodø, org.nr Studentsamskipnaden i Bodø, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Hovedkantina, Velferdsbygget UIN. 2. Ann Kristin Evjen godkjennes som styrer 3. Randi Ovesen godkjennes som stedfortreder 29. Hönter Gründer Bodø AS, org.nr Gründer Bodø AS tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i a. Hönter, Moloveien 18 b. Avgrenset uteareal foran fasaden c. Avgrenset uteområde på Havnepromenaden 2. Bevillingen for uteområdene er betinget av gyldig leieavtale med Bodø kommune og Bodø Havn 3. Magnus Utvåg godkjennes som styrer 4. Gunnar Bjørntvedt godkjennes som stedfortreder 30. Jernbanekafeen Diplomat Restauranter AS, org.nr Diplomat restauranter AS tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Jernbanekafeen. 2. Arve Iversen godkjennes som styrer 3. Tom Nyheim godkjennes som stedfortreder 31. Kafé Kafka Kafé Kafka AS, org.nr Kafé Kafka AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Kafe Kafka, Sandgata 5B, samt på avgrenset uteareal. 2. Brennevin skal fjernes fra hyllene ved 18-års arrangement 3. Ove Mats Pettersen godkjennes som styrer 4. Camilla Stokland godkjennes som stedfortreder 32. Kafé Tusenhjemmet Kafé Tusenhjemmet Torger Torgersen, org.nr Kafè Tusenhjemmet Torger Torgersen tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler i Prinsens gate 130: a. Kafé b. Møterom c. Foaje Side33

9 d. Terrasse 2. Torger Torgersen godkjennes som styrer 3. Det gis unntak fra krav om stedfortreder, jfr. alkoholloven 1-7c 33. Kjelen kafé Kjelen kafé DA, org.nr Kjelen kafé DA, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i kafelokaler og terrasse i Kafé Kjelen. 2. Aina Helen Pedersen godkjennes som styrer 3. Lill Anita Stenersen godkjennes som stedfortreder 34. Kjerringøy Handelssted Stiftelsen Nordlandsmuseet, org.nr Stiftelsen Nordlandsmuseet, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler i Kjerringøy handelssted: a. Heimbrygga b. Krambua c. Hovedbygninga d. Fløybygninga e. Nystua f. Ildhuset g. Bakeriet h. Stabburet i. Kjelleren j. Stallen k. Nyfjøsen l. Stornaustet m. Litjnaustet n. Grishuset o. Smia p. Alle utearealer på gbnr.124/19 2. Erika Søfting godkjennes som styrer 3. Marian Kristiansen godkjennes som stedfortreder 35. Kjerringøy Havn Bryggehotell Kjerringøy Havn AS, org.nr Kjerringøy Havn AS, org.nr , tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende steder i Kjerringøy Havn Bryggehotell: a. restaurant b. pub c. uteområde d. naust e. Kvitbrygga f. avgrenset kaiområde 2. Nikolas Fure godkjennes som styrer Side34

10 3. Camilla Iren Berg Hansen godkjennes som stedfortreder 36. Landego Fyr Landego Fyr AS, org.nr Landego Fyr AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 følgende steder på Landego Fyr: a. fyrmesterbolig b. assistenbolig c. naustene d. fjøset e. fyrtårnet f. uteareal i gårdsrommet, ved naustet og fjøset 2. Tor Arne Aga godkjennes som styrer 3. Det gis unntak fra krav om stedfortreder jfr. alkoholloven 1-7c 37. Levents Pizzeria Levents AS, org.nr Levents AS, org.nr , tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Levents Pizzeria, samt på avgrenset uteområde. 2. Belinda Wik godkjennes som styrer 3. Runar Wik Evjen godkjennes som stedfortreder 38. Lille Orion Levents AS, org.nr Levents AS, org.nr , tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 i Lille Orion, Prinsens gate Levent Sallabas godkjennes som styrer 3. Yasar Yusuf godkjennes som stedfortreder 39. Lystpå Lystpå AS, org.nr Lystpå AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i eget lokale i Torghallen. 2. Svein Kristian Malin godkjennes som styrer 3. Robin Olsen godkjennes som stedfortreder 40. Løvolds Kafeteria Løvolds Kafeteria ANS, org.nr Løvolds Kafeteria ANS, org.nr , tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 i Løvolds Kafeteria. 2. Raymond Andreassen godkjennes som styrer 3. Lone Schmidt godkjennes som stedfortreder 41. Markens Grøde Kjerringøy Gård ANS, org.nr Kjerringøy Gård ANS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 i Markens Grøde, samt på avgrenset uteområde. 2. Kjerringøy gård ANS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 til sluttede selskaper i Markens Grøde, samt på avgrenset uteområde. 3. Kjerringøy Gård ANS, org.nr tildeles for perioden frem til tilvirkningsbevilling til produksjon av øl for skjenking i Markens Grøde, samt på avgrenset uteområde. 4. Oddbjørn Olsen godkjennes som styrer. 5. Det gis unntak fra krav om stedfortreder jfr. alkoholloven 1-7c. Side35

11 42. Milano Milano DA, org.nr Milano DA, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholhodig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Milano restaurant, samt uteområde på terrasse. 2. Esat Güven godkjennes som styrer 3. Ackan Sinan godkjennes som stedfortreder 43. Mon Ami Mon Ami AS, org.nr Mon Ami AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Mon Ami, Storgt Lena Halvorsen godkjennes som styrer 3. Linda Krause godkjennes som stedfortreder 44. Mon Ami City Nord Mon Ami City Nord AS, org.nr Mon Ami City Nord AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Mon Ami City Nord, samt på avgrenset uteareal. 2. Elisabeth Nyheim godkjennes som styrer 3. Susanne Persson godkjennes som stedfortreder 45. Mølla kafé Tverlandet bo og servicesenter, org.nr Tverlandet bo- og servicesenter, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Mølla kafé. 2. Lill Tove Hammer Hetzler godkjennes som styrer 3. Det gis unntak fra krav om stedfortreder jfr. alkoholloven 1-7c 46. Norlænningen Furia AS, org.nr Furia AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 I Norlænningen, Storgt Mira Susann Einarsen godkjennes som styrer 3. Veronica Jette Einarsen godkjennes som stedfortreder 47. Nykværna Nykværna AS, org.nr Nykværna AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i lokaler i Storgt. 7A, samt avgrenset uteareal. 2. Tor Even Myrvoll godkjennes som styrer 3. Hanne Gravrok godkjennes som stedfortreder 48. Odd Fellow Huset Odd Fellow Huset Bodø AS, org.nr Odd Fellow Huset Bodø AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Odd Fellow Huset. 2. Tor-Arne Strand godkjennes som styrer 3. Norvald Skjelnes godkjennes som stedfortreder Side36

12 49. Opsahl Gjestegård Saltstraumen Hotell Drift AS, org.nr Saltstraumen Hotell Drift AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler i Opsahl Hospits: a. Spisestue, TV-stue, bar og resepsjon b. Inngjerdet uteområde på baksiden c. 2.etasje: 8 rom og veranda d. Loft: 4 rom og terrasse 2. Roar Seljesæter godkjennes som styrer 3. Kine Sofi Richardsen Johnsen godkjennes som stedfortreder 50. Orion Pizzarestaurant Josefs Pizza AS, org.nr Josefs Pizza AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Orion Pizzarestaurant i Sjøgt Bilal Erdogan godkjennes som styrer 3. Irfan Erdogan godkjennes som stedfortreder 51. Paviljongen Paviljongen Drift AS, org.nr Paviljongen Drift AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Paviljongen, Storgt.5B samt på avgrenset uteareal. 2. Ann Kathrin Lund Lia godkjennes som styrer 3. Jim Thomas Rengård godkjennes som stedfortreder 52. Peppes Pizza Nordlandspizza AS, org.nr Nordlandspizza AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Peppes Pizza, Storgt.3, samt på avgrenset uteareal langs fasaden. 2. Bevillingen på uteområdet er betinget av gyldig leieavtale med Bodø kommune 3. Rolf Hakkim godkjennes som styrer 4. Pia Bertheussen godkjennes som stedfortreder 53. Piccadilly Pub og møtelokaler Norrøna Hotell AS, org.nr Norrøna Hotell AS, org.nr , tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Piccadilly Pub, spisesal og møtelokaler i Storgt.4B. 2. Kjetil Linchausen godkjennes som styrer. 3. Elise Carlsen godkjennes som stedfortreder 54. Public Xact Bar AS, org.nr Xact Bar AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Public, Sjøgt Karina Arhaug godkjennes som styrer. Side37

13 3. Lill Abelsen godkjennes som stedfortreder 55. Radisson Blu Hotel Bodø Rezidor Hotels Norway AS, org.nr Rezidor Hotels Norway AS, org.nr , tildeles for perioden frem til bevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler i Radisson Blu Hotel Bodø: a. Resepsjon og romservice * Inger Lise Henningsen godkjennes som styrer * Lisbeth Jensen godkjennes som stedfortreder b. Sjøsiden restaurant, Moloen Bar, Royal lounge, Havneterrassen og møterom i 2.etg. * Arne Kristian Lie godkjennes som styrer * Hilde Dankertsen godkjennes som stedfortreder c. Teltet * Jonny Andersen godkjennes som styrer * Heidi Ryer godkjennes som stedfortreder d. Top 13 * Charlotte Mari Jakobsen godkjennes som styrer * Fred Anton F. Ravneberg godkjennes som stedfortreder 56. Restaurant Smak Restaurant Smak AS, org.nr Restaurant Smak AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Restaurant Smak, Dronningens gate Eva-Linda Ramnestedt godkjennes som styrer 3. Espen Ramnestedt godkjennes som stedfortreder 57. Rica Hotel Bodø Rica Hotels Troms AS, org.nr Rica Hotels Troms AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i alle lokaler i Rica Hotel. 2. Hege Mette Stefansen godkjennes som styrer 3. Geir Rune Johansen godkjennes som stedfortreder 58. Salten Golfklubbs Klubbhus Salten Golfklubb, org.nr Salten Golfklubb, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 i følgende lokaler på klubbens eiendom på Myklebostad: a. Kafelokale b. Møterom c. Terrasse 2. Jess-Owe Johansen godkjennes som styrer 3. Jørn Tvervik godkjennes som stedfortreder 59. Saltstraumen Brygge Tuvsjyen AS, org.nr Side38

14 1. Tuvsjyen AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler i Saltstraumen Brygge: a. Bar/ kafé/ restaurant og terrasse i hovedbygget b. Møterom i 2.etg. i bygget ved grillhuset c. Avgrenset del av kai d. Terrasse med grillhus og badestamper 2. Kurt Steinar Jeppesen godkjennes som styrer 3. Åse Sæbø godkjennes som stedfortreder 60. Saltstraumen Hotell Saltstraumen Hotell Drift AS, org.nr Saltstraumen Hotell Drift AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler i Saltstraumen Hotell:Møterom/ selskapslokale i 2. etg. b. Schjølberg møterom/ selskapslokale i 1.etg. c. Café d. Helmersen møterom/ selskapslokale e. Viking 1 og 2, møterom/ selskapslokaler i underetg. f. Peisestue g. Velværeavdelingen: Atelieet møterom/ selskapslokale, spa-avdeling og utendørs badestamper h. Romservice i. Uteservering på terrasse i 1. og 2 etasje samt avgrenset område ved inngangsparti 2. Kjell Arne Kristiansen godkjennes som styrer 3. Elin Richardsen godkjennes som stedfortreder 61. Samfunnet Scene Nordlandscafe AS, org.nr Nordlandscafe AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 i følgende lokaler i Kudalsveien 4:konsertlokale b. pub/ diskotek c. sonderbar bak konsertlokale 2. Iselin Wiehe godkjennes som styrer. 3. Kim Marius Arnsen godkjennes som stedfortreder. 62. Select Service Partner, Picnic Select Service Partner AS, org.nr Select Service Partner, org.nr , tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Picnic, Bodø Lufthavn. 2. Anita Berthinussen godkjennes som styrer 3. Elisabeth Pedersen og Thomas Andersen godkjennes som stedfortredere. 63. Sinus Bodø kulturhus KF, org.nr Bodø kulturhus KF, org.nr tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 i konsertlokalet i Sinus. 2. Bodø kulturhus KF, org.nr tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i baren i Sinus. Side39

4.0. Gjennomgang av gjeldende målsetning og retningslinjer og forslag til ny målsetning og retningslinjer.

4.0. Gjennomgang av gjeldende målsetning og retningslinjer og forslag til ny målsetning og retningslinjer. 4.0. Gjennomgang av gjeldende målsetning og retningslinjer og forslag til ny målsetning og retningslinjer. 4.0.a. Målsetting for perioden 2012 2016 og forslag til ny målsetting for 2016 2020. Endringene

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering: Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuet

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering: Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuet Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: Formannskapssalen, Rådhuet Kl 10.00-12.00 Besøk Max Mat AS 12:30 16:00 Ordinært møte Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Ole-Henrik

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE Omsorgsutvalget

RAKKESTAD KOMMUNE Omsorgsutvalget RAKKESTAD KOMMUNE Omsorgsutvalget MØTEINNKALLING TILLEGGSSAK Omsorgsutvalget Møtedato/sted: 13.06.2012, Miranda, Johs C Liensgt kl. 18.00 SAKLISTE: 7/12 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKK

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2016/1571-1 Saksbehandler: Karin Brattgjerd Langseth Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg 04.10.2016 Fornyelse av skjenkebevilling

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering: Skriftlige spørsmål: Annet: Saksliste

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering: Skriftlige spørsmål: Annet: Saksliste Møteprotokoll Utvalg: Komite for Helse, omsorg og sosial Møtested: Blåsalen Rådhuset Dato: 01.06.2016 Tidspunkt: 09:30 14.30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Anne Mari Haugen Leder AP Agnete

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/2160 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Hilde Rones Jensen ETABLERING AV NYTT SERVERINGSTED - TRØNDELAG BARDRIFT AS Trykte

Detaljer

SVAR PÅ SKJENKEBEVILLING - FORNYELSER FOR PERIODEN 01.07.2016-30.06.2020

SVAR PÅ SKJENKEBEVILLING - FORNYELSER FOR PERIODEN 01.07.2016-30.06.2020 Kommunikasjon og personal «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref. Vår ref. Dato «REF» 24123/2016//5AKS 30.06.2016 SVAR PÅ SKJENKEBEVILLING - FORNYELSER FOR PERIODEN 01.07.2016-30.06.2020

Detaljer

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR PERIODEN 010412-310316.

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR PERIODEN 010412-310316. Ark.: U63 Lnr.: 4266/12 Arkivsaksnr.: 12/36-28 Saksbehandler: Jane Holoen SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR PERIODEN 010412-310316. Vedlegg: Ingen. Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Søknader om skjenkebevilling

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 09.07.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 10:00-11:00 e-postmøte Saksnr Tittel Saksliste 15/50 Momarken Travbane - Food Republic AS - Skjenkebevilling

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00 Tilleggspapirer Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/966 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Johanne Rossebø SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - OX STEAK HOUSE STEINKJER

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Formannskap Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00 Saksnr Tittel Saksliste 15/23 Kultur Cafe - Søknad om serverings- og skjenkebevilling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 04/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 04/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 04/00370-002 PUB 1 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR PERIODEN JUNI 2004 TIL 01.07.2008 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Pub 1

Detaljer

Salgsbevillinger i Bodø kommune 2012-2016

Salgsbevillinger i Bodø kommune 2012-2016 Servicekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.07.2012 42863/2012 2011/9687 U63 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/127 Formannskapet 05.09.2012 Salgsbevillinger i Bodø kommune 2012-2016 Sammendrag

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200905437 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09 BRASSERIE DA - SØKNAD OM NY ALMINNELIG

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 07.06.2012 Tid: 08:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 25.06.04 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): AP: Roger Hansen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 26.04.12/TOA Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 47/12 12/36 286 KIWI 543 MYSEN - SALGSBEVILLING

Detaljer

Gjelder for perioden

Gjelder for perioden Gjelder for perioden 2016-2020 Vedtatt av kommunestyret den.. (arkivsak.) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2016 til 2020. De

Detaljer

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Vedtatt i Tromsø kommunestyre 31. mars 2004 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger og kontrolltiltak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 10/1213-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 10/1213-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 10/1213-2 LOVISENBERG FAMILIECAMPING - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 03.04.2014 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 036/14-037/14 Møte nr: 3/2014 Til kl. 09:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Stedet beskrives som et spisested hvor 50 % av omsetningen forventes å utgjøre mat.

Stedet beskrives som et spisested hvor 50 % av omsetningen forventes å utgjøre mat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201332050-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201413657-20 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Fra: Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett

Detaljer

Det er ingen endringer i forhold til bevillingen som gjelder driftskonsept, eier etc.

Det er ingen endringer i forhold til bevillingen som gjelder driftskonsept, eier etc. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200612968-59 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Representant Signar Berger ba om å få vurdert sin habilitet. Representant Signar Berger ble erklært som inhabil jfr. Fvl. 6: enstemmig vedtatt

Representant Signar Berger ba om å få vurdert sin habilitet. Representant Signar Berger ble erklært som inhabil jfr. Fvl. 6: enstemmig vedtatt Behandling i Kommunestyret - 24.06.2016 Saksordfører: Trond Bjørken Representant Signar Berger ba om å få vurdert sin habilitet. Representant Signar Berger ble erklært som inhabil jfr. Fvl. 6: enstemmig

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om serverings- og skjenkebevilling - overdragelse (delvis nyetablering av skjenkeareal ute) Kafé Filter AS Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Søknad om serverings- og skjenkebevilling - overdragelse (delvis nyetablering av skjenkeareal ute) Kafé Filter AS Arkivsaksnr. Saksframlegg Søknad om serverings- og skjenkebevilling - overdragelse (delvis nyetablering av skjenkeareal ute) Kafé Filter AS Arkivsaksnr.: 06/43348 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet innvilger med

Detaljer

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Vedtatt av Namsos kommunestyre 29.5.2008 1. Innledning Det påligger så vel bevillingsinnehavere og det offentlige et stort

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 13.05.2008 kl. 10.00 i møterom Lille Haldde Alta helsesenter.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 13.05.2008 kl. 10.00 i møterom Lille Haldde Alta helsesenter. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 13.05.2008 kl. 10.00 i møterom Lille Haldde Alta helsesenter Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Fagnotat - Bocca Restaurant og Bar, Øvre Ole Bulls plass 3 - Søknad om endring av eksisterende skjenkeareal frem til 30.06.2016

Fagnotat - Bocca Restaurant og Bar, Øvre Ole Bulls plass 3 - Søknad om endring av eksisterende skjenkeareal frem til 30.06.2016 BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200601111-128 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 38/13 13/504 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 38/13 13/504 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådmannens kontor Møtedato: 30.08.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201102997 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11 PASTABAKERIET AS - SØKNAD OM ALMINNELIG

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGEBU KOMMUNE FOR PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30. JUNI 2016.

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGEBU KOMMUNE FOR PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30. JUNI 2016. ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGEBU KOMMUNE FOR PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30. JUNI 2016. MÅLSETTINGER: 1. Planen gir retningslinjer for Ringebu kommunes salgs- og skjenkepolitikk for tidsrommet 1.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 05/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 05/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 05/02787-009 KAROLINE KAABER, FRØVIK GÅRD - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING Rådmannens forslag til vedtak: 1. Karoline

Detaljer

Fagnotat - Olav Kyrresgate 39. Kyrres Bar & Kjøkken - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3

Fagnotat - Olav Kyrresgate 39. Kyrres Bar & Kjøkken - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201633418-9 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 26. januar

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SSP AVD. UPPER CRUST/POINT HAUGESUND

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Vangen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Vangen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristin Vangen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE 2012-2016

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE 2012-2016 Rauma kommune RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 018/12 av 28.02.12 RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SCANDIC STAVANGER CITY, REIDAR BERGES GATE 9 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SCANDIC STAVANGER CITY, REIDAR BERGES GATE 9 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HASB-14/249-10 30624/14 15.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap

Detaljer

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune 2008 2012

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune 2008 2012 Alkoholpolitisk Bevillingsreglement for Gausdal kommune 2008 2012 Vedtatt av Kommunestyret 13.11.2008 BAKGRUNN. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen

Detaljer

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune.

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Bakgrunn. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen angir de alkoholpolitiske hovedmål og delmål

Detaljer

Gjelder for perioden 2012-2016

Gjelder for perioden 2012-2016 Gjelder for perioden 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret den xxxxx (arkivsak 12/435) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012 til

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12 Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12 1. Innledning ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SONGDALEN KOMMUNE 2012-2016 Planen skal være retningsgivende

Detaljer

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til Det søkes om slik bevilling (sett kryss)

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til 1.7.2016 Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Ny bevilling Endring Fornyelse Overdragelse, dato: 1. Bevillingssøker: a) Dersom søker

Detaljer

Saksframlegg. Som styrer godkjennes Güven Bulduk og som stedfortreder Rahim Akdemir.

Saksframlegg. Som styrer godkjennes Güven Bulduk og som stedfortreder Rahim Akdemir. Saksframlegg SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - OVERDRAGELSE FELLINI RESTAURANTE PIZZERIA AS Arkivsaksnr.: 09/43770 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet innvilger skjenkebevilling

Detaljer

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 22. januar 2009

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 22. januar 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Notat Saksnr.: 200609210-32 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 22. januar 2009

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2008 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte mandag den 18.02.2008 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Harald Bredesen

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 27. juni 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 27. juni 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200304843-73 Emnekode: -7513 Saksbeh: EAFE Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 27.

Detaljer

Den 11. mai 2017 kl holdt byrådet møte i byrådsleders møterom.

Den 11. mai 2017 kl holdt byrådet møte i byrådsleders møterom. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling Protokoll Byrådet - saker avgjort av byrådet en 11. mai 2017 kl. 09.00 holdt byrådet møte i byrådsleders møterom. Til stede: Forfall: Fra administrasjonen: Møteleder:

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. 35 99 70 24/ 970 12 459. Behandling av utvalgssak

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. 35 99 70 24/ 970 12 459. Behandling av utvalgssak MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.06.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. 35 99 70 24/ 970 12 459 SAKSKART Side 052/12 12/00325-23

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Sakene: 021/06-032/06 Dato: 22.09.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:00

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Sakene: 021/06-032/06 Dato: 22.09.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:00 Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Sakene: 021/06-032/06 Dato: 22.09.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: Arne Dag Isaksen, Marie Pedersen,

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Flatanger Formannskap

Helse og omsorg Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Flatanger Formannskap Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2012/3150-5 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Søknad om skjenkebevilling Hasvåg Brygge AS Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg

Detaljer

Byrådssak 1134 /17. Godkjenning av BR2 protokoll fra møte i byrådet 9. og 11. mai 2017 ESARK

Byrådssak 1134 /17. Godkjenning av BR2 protokoll fra møte i byrådet 9. og 11. mai 2017 ESARK Byrådssak 1134 /17 Godkjenning av BR2 protokoll fra møte i byrådet 9. og 11. mai 2017 AKSO ESARK-00-201531423-263 Hva saken gjelder: Godkjenning av BR2 protokoll fra møte i byrådet 9. og 11. mai 2017.

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 21. februar 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 21. februar 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201102922-9 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2016 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 14.04.2016 klokka 09:00 på kommunestyresalen på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder

Detaljer

I følge søknaden beskrives Fana Golfklubb som et spisested/ selskapslokale.

I følge søknaden beskrives Fana Golfklubb som et spisested/ selskapslokale. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201217489-4 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-U60, TI-&18 14/1191 15/1904 Anne-Margrethe Simonsen 19.03.2015 Alminnelig skjenkebevilling - Go biten kafé Utvalg

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret sak 20/16

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret sak 20/16 Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune Vedtatt av kommunestyret 27.04.2016 sak 20/16 1. Innledning ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SONGDALEN KOMMUNE 2016-2020 Planen skal være retningsgivende

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201103130 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 107/11 DET BESTE STED AS SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - CAFE MM KOPERVIK

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - CAFE MM KOPERVIK SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - CAFE MM KOPERVIK Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 09.03.2016, saksnr. 14/16 Behandling: Innstillingen vedtatt med 8 stemmer mot

Detaljer

Det nye hurtigruteskipet MS Spitsbergen forventes ferdigstilt i løpet av våren 2016.

Det nye hurtigruteskipet MS Spitsbergen forventes ferdigstilt i løpet av våren 2016. BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201613264-6 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 27. april

Detaljer

Fagnotat - Clarion Hotel Admiral, C. Sundts gate 3/13 - Søknad om utvidelse av eksisterende skjenkeareal utendørs frem til 30.06.

Fagnotat - Clarion Hotel Admiral, C. Sundts gate 3/13 - Søknad om utvidelse av eksisterende skjenkeareal utendørs frem til 30.06. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200000324-115 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger

Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger 2016-2020 Rauma kommune Vedtatt av Rauma kommunestyre den 08.03.16 i sak 25/16 1 Generelle bestemmelser: 1.1 Retningslinjer for Rauma kommunes alkoholpolitikk

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset møterom Dønnamannen. Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Byrådet i Bergen fornyet i sitt møte 26. juni 2013 bevillingen ved Hitland Gjestegård. Bevillingen ble fornyet frem til 30. juni 2014.

Byrådet i Bergen fornyet i sitt møte 26. juni 2013 bevillingen ved Hitland Gjestegård. Bevillingen ble fornyet frem til 30. juni 2014. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200000247-49 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Saksframlegg. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - TRONDHEIM ARRANGEMENT AS - ROCKHEIM Arkivsaksnr.: 10/29872

Saksframlegg. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - TRONDHEIM ARRANGEMENT AS - ROCKHEIM Arkivsaksnr.: 10/29872 Saksframlegg SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - TRONDHEIM ARRANGEMENT AS - ROCKHEIM Arkivsaksnr.: 10/29872 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1.Formannskapet innvilger skjenkebevilling

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201002749-90 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap. Møtested: Steigen Vekst, 8283 Leinesfjord Møtedato: 07.06.2012 Tid: kl 09:00 15:00

MØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap. Møtested: Steigen Vekst, 8283 Leinesfjord Møtedato: 07.06.2012 Tid: kl 09:00 15:00 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen formannskap Møtested: Steigen Vekst, 8283 Leinesfjord Møtedato: 07.06.2012 Tid: kl 09:00 15:00 Til stede på møtet Medlemmer: Asle Schrøder, Fred Eliassen, Lisa Hetzler,

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Kommunestyrets vedtak (Ksak 031/17) 25.04.2017 Innholdsfortegnelse... 1 MÅLSETTINGER:... 3 GENERELLE RETNINGSLINJER:... 4 Delegasjon:... 4 Bevillingsgebyr:... 5

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bjørn Hagen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 06/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bjørn Hagen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 06/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Hagen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 06/02954-009 QUALITY SPA & RESORT KRAGERØ - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING Rådmannens forslag til vedtak: Quality Spa &

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 2. februar 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 2. februar 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201001546-7 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Alkoholpolitiske retningslinjer for 2012-2016 INNHOLD 1. Mål for Balsfjord kommunes alkoholpolitikk 2. Alminnelige bestemmelser 2.1 Definisjon av alkoholholdige drikker 2.2

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte torsdag den 28.04.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201433565-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Stab Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 25. november

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Salgs-og skjenkebevillinger for omsetning av alkohol i perioden i Tydal kommune

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Salgs-og skjenkebevillinger for omsetning av alkohol i perioden i Tydal kommune TYDAL KOMMUNE Arkiv: U63 Arkivsaksnr: 2015/1249-12 Saksbehandler: Olav Harry Østby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Salgs-og skjenkebevillinger for omsetning av alkohol i perioden

Detaljer

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn:

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn: ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR VESTBY KOMMUNE Innledning Vestby kommunes alkoholpolitiske retningslinjer er utformet på grunnlag av gjeldende lover og forskrifter og gir de alkoholpolitiske føringer

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Hvaler ungdomsskole Dato: 19.06.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Merete Pedersen

Detaljer

Søknaden gjelder skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 samt tilvirking av alkohol gruppe 1 og 2.

Søknaden gjelder skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 samt tilvirking av alkohol gruppe 1 og 2. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201420707-12 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår FORNYELSE AV SALGSBEVILLINGER 2012-2016

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår FORNYELSE AV SALGSBEVILLINGER 2012-2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: U63 Arkivsaksnr: 2012/920-45 Saksbehandler: Christine Elveland Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår FORNYELSE AV SALGSBEVILLINGER 2012-2016 Rådmannens forslag

Detaljer

Søknad om skjenkebevilling - Dattera til Larsen

Søknad om skjenkebevilling - Dattera til Larsen LOPPA KOMMUNE S entraladmini strasj onen Saksframlegg Dato: Arkivref: 28.08.2014 201416rr-01 u63 Solbjørg Irene Jensen solbj org j ensen@loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg 29114 36114 Levekårsutvalget Kommunestyre

Detaljer

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til 1.7.2016. Det søkes om slik bevilling (sett kryss)

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til 1.7.2016. Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til 1.7.2016 Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Ny bevilling Endring Fornyelse Overdragelse, dato: 1. Bevillingssøker: a) Dersom søker

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Møtested: Formannskapsalen Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Møtested: Formannskapsalen Møtedato: Tid: Kragerø kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det møtte følgende 9 representanter: Faste medlemmer: Henning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Harry Mikalsen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Søknaden gjelder skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 samt tilvirkning for skjenking i egen virksomhet.

Søknaden gjelder skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 samt tilvirkning for skjenking i egen virksomhet. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201404910-11 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016 Retningslinjene gir føringer for Gildeskål kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012-2016. De enkelte søknader om salgs- og skjenkebevillinger

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune 2016-2020 Innhold: 1. Generelt 2. Skjenkebevilling 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol 4. Salgsbevilling 5. Ansvar og myndighet 6. Andre forhold

Detaljer

Ad-sak PS 12/118 - Alkoholpolitiske retningslinjer - alkoholpolitikk

Ad-sak PS 12/118 - Alkoholpolitiske retningslinjer - alkoholpolitikk Servicekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.09.2012 52038/2012 2012/419 U63 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/50 Komitè for levekår 06.09.2012 12/163 Bystyret 13.09.2012 Ad-sak PS 12/118

Detaljer

Saksframlegg. SØKNAD OM FORNYET SKJENKEBEVILLING FOR ALL ALKOHOLHOLDIG DRIKK OSCAR AS - CAFE BAGLE Arkivsaksnr.: 08/422

Saksframlegg. SØKNAD OM FORNYET SKJENKEBEVILLING FOR ALL ALKOHOLHOLDIG DRIKK OSCAR AS - CAFE BAGLE Arkivsaksnr.: 08/422 Saksframlegg SØKNAD OM FORNYET SKJENKEBEVILLING FOR ALL ALKOHOLHOLDIG DRIKK OSCAR AS - CAFE BAGLE Arkivsaksnr.: 08/422 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet innvilger skjenkebevilling for all alkoholholdig

Detaljer

Alkoholomsetning: Søknader om alminnelig skjenkebevilling alkoholholdig drikke - Ny bevillingsperiode

Alkoholomsetning: Søknader om alminnelig skjenkebevilling alkoholholdig drikke - Ny bevillingsperiode Saksframlegg Arkivnr. U63 Saksnr. 2012/300-21 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Per Ingar Almås Alkoholomsetning: Søknader om alminnelig skjenkebevilling alkoholholdig drikke - Ny

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede saker:

Detaljer

Fagnotat - Klosteret Kaffebar, Klosteret 16 - Søknad om tillatelse til uteservering av alkoholholdig drikk gruppe 1-3 frem til

Fagnotat - Klosteret Kaffebar, Klosteret 16 - Søknad om tillatelse til uteservering av alkoholholdig drikk gruppe 1-3 frem til BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201123995-39 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA Formannskapet behandlet saken den 13.10.2014, saksnr. 95/14 Behandling: Innstillingen

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Kommunestyrets vedtak (Ksak 002/16) 02.02.2016 Innholdsfortegnelse... 1 MÅLSETTINGER:... 3 GENERELLE RETNINGSLINJER:... 4 Delegasjon:... 5 Bevillingsgebyr:... 5

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Rådmannens kontor Møtedato: 30.08.2013 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Til stede på møtet Medlemmer: Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtedato/sted: 02.11.2011 Gjensidige, Storgt 13 kl: 09.00 SAKLISTE: Godkjenning av protokoll 48/11 INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201511459-7 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Ranveig Hansen Arkiv U63 Arkivsaksnr. 16/807. Saksnr. Utvalg Møtedato / Helse- og omsorgsutvalget / Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Ranveig Hansen Arkiv U63 Arkivsaksnr. 16/807. Saksnr. Utvalg Møtedato / Helse- og omsorgsutvalget / Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Ranveig Hansen Arkiv U63 Arkivsaksnr. 16/807 Saksnr. Utvalg Møtedato / Helse- og omsorgsutvalget / Kommunestyret SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKK FRA 01.07.2016

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 21. mars 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 21. mars 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201001486-20 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer