Fadderbladet Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fadderbladet Nr 01. 2013 1 1"

Transkript

1 Fadderbladet Nr

2 innhold Storgata 39, 0182 Oslo Tlf: E-post: Hjemmeside: Org. nummer: Fjernadopsjonskonto: Gavekonto: Ansatte Daglig leder Marianna Miettinen Fosser Programansvarlig Marte Svare Kontorleder Monica Pedersen Markedskoordinator Anne Jønsberg Styret Styreleder Ørjan Stenberg Nestleder Signe Dahle Urbye Styremedlemmer Knut Bredo Jensen Thomas Rachlew Rebecca van Eck Ansattes representant Anne Jønsberg Varamedlemmer Trond Gjesdal (1. vara) Kim Unstad (2. vara) Valgkomité Trine Otilie Silion Leif Berg Grafisk produksjon Anne-Trine Benjaminsen Rebecca van Eck Forsidebilde Indias Barn Trykk Nilz & Otto Grafi sk AS Indias Barn (tidligere Fadderbarnas framtid) er en politisk og religiøst nøytral bistandsorganisasjon som ble stiftet i 1991.Vi er medlem av Innsamlingskontrollen og Frivillighetsregistret. Vårt formål er å bedre levekårene for barn i India.Vi arbeider i fi re områder i Maharashtra-delstaten på Indias vestkyst: i storbyslummen i Mumbai og Pune, og på landsbygden i Raigad og Dabhol. Utdanning er grunnsteinen i vårt utviklingsarbeid. Indias Barns arbeid er forankret i FNs barnekonvensjon og tusenårsmål, og har som mål å sikre langsiktig og bærekraftig utvikling. Vårt arbeid er fi nansiert av private bidragsytere. Cirka 3000 faddere bidrar til at 4500 indiske barn får muligheten til utdanning og en bedre fremtid. Children s Future India (CFI) er Indias Barns samarbeidspartner i India. CFI er ansvarlig for planleggingen og gjennomføringen av våre aktiviteter. TEMA : skole & utdanning «Indias Barn mener at utdanning er den viktigste enkeltfaktoren for både individets og samfunnets langsiktige og bærekraftige utvikling» 3 Leder; daglig leder 3 Ny programansvarlig 4 Hvordan bruker Indias Barn de innsamlede midlene 6 Skolesystemet i India 10 Frivillige i Indias Barn 11 Priyanka - drømmen om et bedre liv 12 Fadderbesøk - ny faddertur 14 Landsbyprosjektet og andre aktiviteter 16 Julegaver med mening 17 Ny logo - ny identitet 18 Leder; styreleder 19 Notiser 20 Bli med å hjelpe utover fadderbidraget Indias Barn forvaltes og drives i henhold til stiftelsens vedtekter, Stiftelsesloven og andre gjeldende lover og bestemmelser. Indias Barn 2

3 Daglig leder har ordet Kjære fadder, Marianna Miettinen Fosser Det er en stor glede å være med på å lansere Indias Barn og å utgi det aller første fadderbladet med ny visuell profil. Dere har allerede mottatt den nye fadderhåndboken med oppdatert informasjon om vårt fjernadopsjonsprogram og om det å være fadder i Indias Barn. Indias Barns fadderblad har som mål å gi informasjon om arbeidet vårt både i India og her hjemme. Fadderbladene kommer til å inneholde nyheter om organisasjonen og driften i Norge, artikler om fjernadopsjonsprogrammet generelt og om aktivitetene i India og Norge, samt viktig fadderinformasjon. Hovedtemaet i dette første bladet er skolesystemet i India, et tema som fadderne leser om i alle rapportene om barna. Vi har ønsket å plassere det indiske skolesystemet i en global sammenheng, og fortelle om de utfordringer vi møter til daglig og hvorfor det fortsatt kommer til å være behov for støtte til barns utdanning i mange år fremover. Samtidig har vi ønsket å gi innsikt i den praktiske organisering av skolen og karaktersystemet slik at fadderne lettere skal kunne følge med på barnets skolegang og fremgang. Dette bladet inneholder også artikler om hvordan Indias Barn bruker midlene som samles inn, om det flotte arbeidet studentgruppen gjorde for å utvikle den nye visuelle profilen, om den viktige innsatsen våre frivillige gjør for barna i India og om en faddertur. Det finnes fortsatt mange barn i India som trenger hjelp til skolegang. Tenk hvor mange flere barn vi kan hjelpe og hvor lite det kreves av hver av oss å verve en fadder til? Vær med på dugnaden til å skaffe nye faddere! Du kan finne gode tips på siste side i bladet. Indias Barn har fokus på bærekraftighet, langsiktighet og miljøvennlighet. Derfor kommer vi i tillegg til de faste fadderrapportene fortsatt til å sende ut kun ett fadderblad per år. Styret har vedtatt gradvis å innføre andre miljøvennlige, mer bærekraftige og mindre kostbare løsninger, og inviterer fadderne til å være med på dette viktige arbeidet. Med en fortsatt stram kostnadskontroll i Norge og valg av mer effektive løsninger vil vi spare både tid og penger, og på den måten skape enda bedre resultater for fadderbarna i India. Følg med på det som skjer via våre hjemmesider og på Facebook. Lykke til med verving og god jul! Ny programansvarlig ny medarbeider Marte Svare ble i april 2013 ansatt som programansvarlig i Indias Barn. Hun har en Bachelorgrad i økonomi og internasjonal politikk og en Mastergrad i utviklingsøkonomi. Før Marte begynte i Indias Barn arbeidet hun i fire år i Sudan: først som praktikant ved den norske ambassaden i Khartum og deretter som prosjektkoordinator for FNs utviklingsprogram (UNDP) i Darfur. I tillegg til dette har hun studert og arbeidet i Storbritannia, Kina, Danmark og Japan. Martes hovedoppgave som programansvarlig er å styrke fjernadopsjonsprogrammets innhold og kvalitet slik at fadderbarna fullfører grunnskolen, oppnår bedre resultater på skolen og får yrkesopplæring og høyere utdanning. Dette betyr bl.a. å støtte CFI med planlegging og gjennomføring av aktiviteter, forbedring av planer og rapporter, samt kapasitetsbygging av de ansatte. 3 FOTO: Indias Barn

4 fakta Hvordan bruker Indias Barn de innsamlede midlene? TEKST Marianna Miettinen Fosser Indias Barn mottar fra tid til annen spørsmål om økonomi, spesielt om hvor mye av pengene som går til fadderbarna. For å kunne forstå hva «til fadderbarna» innebærer, er det nødvendig å forklare de forskjellige regnskapsbegrepene. Stiftelsen endret sine vedtekter i 2011 og gikk fra en 80/20-fordeling (minst 80 prosent av midlene skulle overføres til India og opp til 20 prosent kunne brukes i Norge) til Innsamlingskontrollens regnskapsmodell. Dette ble gjort da det ikke lenger var mulig å dekke kostnader til driften i Norge med 20 prosent. Norge er et høykostland og økte krav fra myndighetene iht. drift, rapportering og kontroll av stiftelser krevde en profesjonalisering av organisasjonen. I tillegg ble delingen mellom Norge som administrasjon og India som program ansett som ikke hensiktsmessig, da det meste av arbeidet i Norge enten består av innsamling av midler eller støtte til aktivitetene i India. Innsamlingskontrollens regelverk og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner krever at vi fører et aktivitetsregnskap som deler opp kostnadene i tre hovedaktiviteter: innsamling av midler, formål og administrasjon. Hva er innsamling? Hva er administrasjon? Innsamling er et samlebegrep for aktiviteter som skaffer midler til en stiftelses arbeid. I vårt tilfelle dreier det seg blant annet om innsamling av fadderbidrag (fakturering, AvtaleGiro), fadderservice (fadderblad, administrasjon og utsendelse av fadderrapporter, svar på henvendelser), IT (fadderdatabase, hjemmeside), diverse inntektsskapende aktiviteter (stands, arrangement, annonser) samt lønnskostnader tilknyttet disse. Ut fra Innsamlingskontrollens regelverk består administrasjon av aktiviteter som hverken hører under formål eller innsamling, som generelt regnskap og revisjon, mens lønninger, kontorkostnader, telefon o.l. blir fordelt mellom de tre hovedaktivitetene ut fra tiden vi bruker til å utføre dem. I 2012 gikk 19,3 prosent av midlene til innsamling. Av de resterende 80,7 prosent disponible til formål, ble 20,6 prosent brukt til administrasjon. 4

5 Hva er formål? Formål eller formålsaktiviteter består av alle de aktivitetene vi utfører for å oppfylle Indias Barns formål: å gi indiske barn utdanning. Formålsaktivitetene finner sted både i India og i Norge. Alt arbeidet utført av CFI i India har som mål å gi fadderbarna den utdanningen og støtten vi har lovet dem. Til det trenger de skoleutstyr, -penger og -transport, god nok helse til å kunne gå på skole og lære, støtte fra sosialarbeidere osv. Videre trenger sosialarbeiderne støtte og veiledning fra sine overordnede, lønn, utstyr m.m. for å kunne gjøre jobben sin. Og for at CFI skal ha de ansatte de trenger, personer som støtter og følger opp aktivitetene med barna, penger til å dekke kostnader til lønninger, barnas utstyr, leksehjelp osv., trenger de en ledelse og struktur som sørger for dette. Alt dette kommer inn under formål. Samtidig bruker vi i Norge ressurser og tid til å støtte CFIs arbeid og å kontrollere at faddernes penger brukes etter planene. Vi hjelper CFI med planlegging, budsjettering, og rapportering av aktiviteter, kompetanseheving, fadderrapportering og mye mer. Men selv om vi sitter i Norge, faller også dette arbeidet innunder formålsaktivitetene fordi det har som mål å bedre fjernadopsjonsprogrammet og på den måten gi indiske barn utdanning for en verdig fremtid. Kostnadskontroll og kvalitetssikring Indias Barn har etter granskningsprosessen i 2011 innført strengere krav til kvalitet og dokumentasjon i tråd med god bistandsfaglig praksis og revisors anbefalinger. Resultatet av en stram kostnadskontroll både i Norge og India har ført til at Indias Barn har klart å snu et underskudd i 2011 til et overskudd i 2012 og I fjor ble 26,2 prosent av midlene disponible til formål satt på konto mens vi arbeider for å styrke fjernadopsjonsprogrammet og igangsette nye tiltak. Disse midlene er ikke brukt til administrasjon eller innsamling av midler, men er øremerket barna i India. Vi skal kunne redegjøre for hver krone vi overfører til India og mener det hverken er forsvarlig eller riktig å overføre midler uten å ha kontroll på hva pengene brukes til og hvilke resultater de skaper for barna og deres lokalsamfunn. Vi stoler på at våre faddere forstår nødvendigheten av de nye kravene etter det organisasjonen har vært gjennom. Indias Barn har som mål å gi barn utdanning og en bedre fremtid. I praksis betyr dette et finansieringsbehov på mellom år for hvert barn. En langsiktig plan for bruk av midler er derfor nødvendig for at vi skal kunne fullføre det vi har startet og følge barna gjennom skolegangen til endt utdanning. Alle nye tiltak som igangsettes skal være i tråd med vår overordnede strategi. Resultatene av vårt arbeid måles ikke i hvor mye midler som overføres, men i hva som oppnås med pengene: hvor mange barn som fullfører utdanningen, hvor mange barn som får jobb, og hvor mange barn som etter endt fjernadopsjonsprogram er i stand til å livnære seg selv. Indias Barn har ikke planer om fortsatt overskudd i årene fremover og har som mål å oppnå et nullregnskap allerede neste år. Vi arbeider aktivt for å øke overføringene til India, og har god dialog med CFI for å styrke fjernadopsjonsprogrammet og identifisere gode tiltak for bruk av overskuddsmidlene. 5

6 tema: skole Skolesystemet i India TEKST Marte Svare India er et stort land med enorme kontraster. Selv om landet de siste tiårene har opplevd en imponerende vitenskapelig og teknisk utvikling, er det mange millioner mennesker som ikke har blitt inkludert i fremgangen. Det er særlig lavere kaster, minoriteter og kvinner som sliter med å komme seg ut av fattigdommen. Mange gir opp sine småjobber på landsbygden og strømmer til allerede overfylte storbyer som Mumbai og Pune i håp om å finne bedre betalt arbeid og fast inntekt. Uten utdanning ender de fleste som lavtlønnede dagarbeidere, uten rettigheter eller beskyttelse for sykdom eller skader. Utdanning er en av grunnsteinene for bærekraftig økonomisk og sosial utvikling. En god utdanning øker barns sjanser til å få arbeid og en trygg inntekt som voksne, og gir dem dermed muligheten til å bryte ut av fattigdom. I år 2000 vedtok FN åtte konkrete tusenårsmål for å eliminere fattigdom på verdensbasis innen Tusenårsmål nummer 2 handler om utdanning: «Alle barn, både gutter og jenter, skal fullføre grunnskoleutdanningen». Selv om man på verdensbasis klarte å halvere antallet barn som ikke går på skole fra 2000 til 2011, har vi fortsatt et godt stykke igjen før vi oppnår universell skolegang for alle. Generelt om India India har gjort store fremskritt for å få barn på skolen, men det er fremdeles store forskjeller mellom rike og fattige, by og landsbygd, og gutter og jenter. I følge UNESCO kunne kun 58 prosent av Indias befolkningen over 15 år lese og skrive i Tallene varierer fra delstat til delstat og mellom ulike sosiale og etniske grupper. I Maharashtra, hvor Indias Barn arbeider, kan ca. 80 prosent av befolkningen på 110 millioner lese og skrive. 6 FOTO: Indias Barn Fattigdom kombinert med foreldrenes utdanningsnivå er den viktigste årsaken til at barn ikke går på skole. Når familiens hverdag dreier seg om å få endene til å møtes, kan det være vanskelig å se nytten av å sende ungdommer på skolen i stedet for å få dem til å hjelpe til hjemme eller arbeide for å spe på familiens inntekt. I tillegg kommer kostnader knyttet til skolepenger og

7 FOTO: Indias Barn skoleutstyr, uniform og transport, som utgjør en uforholdsmessig stor påkjenning for en familie som allerede har en stram økonomi. Rett til urdanning Retten til gratis og obligatorisk grunnskoleutdanning (Right to Education Act) ble lovfestet i India i Dette var en milepæl i Indias innsats for å forbedre utdanningsnivået i landet. Loven gir alle barn i alderen 6-14 år retten til gratis skolegang til og med 8. klasse. Loven garanterer at det er nok plasser til alle barn i skolen, at skolegangen er gratis samt gir spesielt vern til barn fra språklige og religiøse minoriteter. Denne retten gjelder kun offentlige skoler. For å bidra til at flest mulig barn faktisk fullfører skolegangen, har India også forbudt barnearbeid. Men på grunn av fattigdom og store økonomiske og sosiale forskjeller er både retten til utdanning og forbudet mot barnearbeid vanskelig å håndheve i praksis. Selv om det er lovfestet at skolegang skal være gratis, er det ikke uvanlig at familiene selv må betale i hvert fall deler av kostnadene knyttet til skolegang, som for eksempel skoleuniform, transport og skolebøker. Utilstrekkelig offentlig støtte til skolene betyr at det som er tilgjengelig av skolematerialer ofte er mangelfullt og av dårlig kvalitet. I realiteten er det derfor langt mellom teori og praksis. Derfor sørger Indias Barn for at alle fadderbarn har det de trenger for å kunne gå på skole. På tross av dette har myndighetenes arbeid for å få barn mellom 6 og 14 år på skolen gitt resultater: i dag begynner ca. 96 prosent av alle indiske barn på skolen det året de fyller seks år. En høy andel av disse dropper derimot ut av skolen før de er ferdige og ofte før de har fått grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter. Retten til gratis og obligatorisk utdanning gjelder kun barn opp til 14 år. Videregående skole er hverken gratis eller obligatorisk. Dette fører til at mange barn, spesielt fra fattige familier, må avslutte skolegangen sin etter 8. klasse selv om de ønsker å fortsette. Mangel på ressurser India har høye ambisjoner for sitt utdanningssystem: grunnskoleutdanning skal være tilgjengelig for alle innen utgangen av 2013; det skal være nok plasser for alle på videregående skole ( trinn) innen 2017; og alle elever skal fullføre 10. klasse innen I tillegg ønsker regjeringen å femdoble antallet studenter i høyere utdanning fra dagens 6 prosent til 30 prosent i På tross av disse ambisiøse målene, sliter den offentlige skolen med kronisk ressursmangel som gir et vanskelig utgangspunkt for effektiv læring. Kvaliteten på under- 7

8 tema: skole Privat vs. offentlig Cirka 80 prosent av skolene i India er finansiert av myndighetene. På grunn av økende etterspørsel etter gode skoler med tilstrekkelige ressurser, og den varierende kvaliteten på den offentlige skolen, har markedet for privatskoler vokst kraftig de siste årene. Nesten en tredjedel av alle indiske barn går i dag på privatskoler, som ofte tilbyr bedre undervisning enn de offentlige skolene. De krever også skolepenger, noe de offentlige skolene ikke gjør. 50 prosent av barn i byer og 20 prosent av barn på landsbygden går i dag på privatskoler. Ca.??? av fadderbarna som mottar støtte fra Indias Barn går på privatskole. Det er flere årsaker til dette. Noen barn har ikke tilgang til offentlige skoler i området hvor de bor, mens andre ønsker å ta fag eller studielinjer som ikke tilbys av offentlige skoler i nærområdet. Hvis barn er akademisk flinke, ønsker foreldrene ofte at de går på privatskole for å få best mulig utdanning og på den måten utnytte sitt potensiale. Indias Barn dekker skolepengene for disse barna. I tillegg tilbyr vi leksehjelp og støtteundervisning for alle barn i programmet, slik at de lærer det samme som barna i de gode skolene og får mest mulig ut av skolegangen sin, uansett hvor de bor og hvilken skole de går på. FOTO: Indias Barn visningen er et stort problem og varierer fra skole til skole, mellom offentlige og private skoler, fra region til region og mellom delstatene. Selv om det finnes enkelte skoler med like høy standard som de beste europeiske skolene, lider de fleste både av mangel på ressurser og gode og motiverte lærere. Dette gjelder spesielt de områdene Indias Barn arbeider i. Dårlige skolebygninger, mangler på utstyr, overbefolkede klasserom, underkvalifiserte og for få lærere, gjør at de som har penger til å betale for det foretrekker å sende barna sine på privatskoler. Dette skaper enda større skiller mellom fattig og rik. Revisjon av tusenårsmålene Revisjonen av FNs tusenårsmål har vist at en ensidig satsing for å øke tilgangen til utdanning ikke gir tilstrekkelige resultater. Mange barn går på skole uten å lære grunnleggende matematikk eller å lese og skrive, og mangler dermed kunnskap og ferdigheter som kreves for å kunne klare seg i en moderne verden. Økt fokus på undervisningskvalitet i stedet for bare tilgang er derfor helt avgjørende. Dagens barn og ungdom vil møte økende konkurranse i arbeidsmarkedet når de blir voksne. Relevant kunnskap og ferdigheter vil være helt avgjørende for at de skal kunne konkurrere om de gode jobbene som gir tilstrekkelig og trygg inntekt. Dette gjelder også India som har en befolking på 1,2 milliarder hvorav halvparten, ca. 600 millioner, er under 25 år. Gjennom fokus på kvalitet og innhold bidrar Indias Barn til at fadderbarna i fjernadopsjonsprogrammet vokser opp til å bli konkurransedyktige arbeidstakere. 8

9 HVA GJØR VI? Indias Barn mener at utdanning er den viktigste enkeltfaktoren for både individets og samfunnets langsiktige og bærekraftige utvikling.vi arbeider for at barn i India skal få en bedre hverdag og en tryggere fremtid. Indias Barns arbeid støtter opp under indiske myndigheters innsats for universell tilgang til grunnskoleutdanning. I tråd med FNs oppdaterte tusenårsmål har vi også utvidet vårt fokus til å inkludere praktisk-rettet yrkesopplæring og høyere utdanning for å sikre at barn og ungdom får den kunnskap og ferdigheter som er nødvendig for å kunne livnære seg selv og sin familie etter endt fjernadopsjonsprogram. 9

10 I årenes løp har Indias Barn hatt mange frivillige bidragsytere som hver på sin måte har gjort en innsats for organisasjonen. Vi har snakket med tre av dem som akkurat nå gjør en frivillig innsats for Indias Barn. Vi takker alle frivillige som har hjulpet oss gjennom året. Milosha Britto Nordbø: FOTO: Privat Knut Bredo Jensen: FOTO: Indias Barn Eli E. Zachariadis: FOTO: Privat Frivillige i Indias Barn «Jeg ble kjent med Indias Barn gjennom min norske mann som er fadder. Jeg kommer opprinnelig fra Mumbai, og ble raskt interessert i Indias Barn og det arbeidet de gjør i områder jeg er godt kjent i. Jeg undersøkte derfor om det var mulig å bidra på en eller annen måte. Jeg er utdannet innen finans, men ønsker nå å studere videre. Jeg er også kommet frem til at jeg ønsker å jobbe med finans innen bistand, eller med andre oppgaver innen bistand. Med min kjennskap til India tror jeg jeg kan bidra «on the field» i India, blant annet fordi jeg snakker språket. Jeg har vært på kontoret hos Indias Barn nesten hver dag en lang periode og bidratt der det har vært behov. Det er veldig interessant, og det gir meg dessuten en unik mulighet til å lære norsk. Nå gleder jeg meg til å besøke fadderbarnet vårt Manisha i Raigad neste gang vi besøker India». «Jeg gikk inn i styret i Indias Barn i 20xx. Ingen av styremedlemmene mottar styrehonorar. Det gir meg muligheten til å yte litt mer enn å være fadder, jeg opplever det som et meningsfylt styreverv. Jeg er opptatt av utdanning, jeg tror det er viktig når man skal hjelpe barn ut av fattigdom. Men også helse er viktig; underernæring svekker helt klart evnen til å lære. Det eldste fadderbarnet vårt er 21 år, hun holder enda på med utdanning. Samtaler med foreldrene tror jeg nok har bidratt til at hun i dag ikke er gift og kanskje mor. Det har vært givende å besøke India og fadderbarnet. I tillegg har vi to fadderbarn til. Jeg vil oppfordre alle faddere til å ta ett barn til; det er en liten kostnad for oss, men har stor betydning for den det gjelder». «Jeg bor for tiden i Mumbai, og ønsket å jobbe frivillig for en NGO (Non Government Organisation) som jobber med utdanning. Jeg likte det jeg leste om Indias Barn/Childrens Future India og kontaktet dem. Heldigvis ville de bruke meg. Jeg jobber med undervisning og forefallende arbeid hos CFI Mumbai Unit. En gang i uken underviser jeg nybegynnere i engelsk (20 barn). Vi har også akkurat startet opp engelskundervisning for en kvinnegruppe, og her bidrar jeg annenhver uke. Jeg tror undervisning er den viktigste vei ut av fattigdom. Tanken på at noen av disse barna har en litt større mulighet til å skape seg et bedre liv er min viktigste motivasjon». TEKST Anne-Trine Benjaminsen 10

11 Priyanka drømmen om et bedre liv TEKST Eli Ertresvaag Zachariadis Hvis du har vært i Mumbai har du nok sett området. Allerede når flyet lander og bremser opp, og du presser nesen mot flyvinduet for å få et første glimt av Mumbai, ser du det. Du ser de små skurene som strekker seg så langt øyet rekker. Du ser klesvasken henge til tørk på gjerdene, du ser små grusveier og folk. Masse folk. Og du tenker for deg selv: Kan det bo folk der? Ja, det kan det, og ja, det gjør det. Ca mennesker bor i slumområdet ved flyplassen i Mumbai. En av dem er Priyanka. Hun er 15 år og drømmer om å bli koreograf. Med et sjenert smil forteller Priyanka om dansetimene sine, og smilet blir til en trillende latter når hun snakker om sine forbilder i den indiske musikkindustrien. Til Mumbai kommer folk strømmende fra hele India hver dag for å følge drømmene sine, som ofte er knyttet til film- og musikkindustrien Bollywood. For alle som ikke lykkes som dansere og skuespillere, er utdanning helt avgjørende for å kunne livnære seg selv og familien sin og få et bedre liv. Priyanka går i 9. klasse. I fem år har hun fått støtte fra en norsk fadder gjennom Indias Barn og Children s Future India (CFI). Det er slett ikke en selvfølge at barn fullfører grunnskolen her, da mange blir tatt ut av skolen for å arbeide. Derfor er støtten de får fra Indias Barn veldig viktig. Et par hundrelapper i måneden, og jenter som Priyanka er sikret utdanning og en lysere fremtid. Det gjør inntrykk på meg å besøke Priyankas hjem. Vi stavrer oss opp en bratt ståltrapp og kommer til et lite rom med senger og en kjøkkenkrok. Der bor hun sammen med foreldrene og lillebroren, mens bestemor, tante, onkel og kusiner bor i underetasjen. Det er velholdt og rent, men veldig, veldig lite. Priyanka forteller om hverdagen sin. Hun er på skolen mellom kl og seks dager i uken. Etter skolen går hun hjem, lager lunsj, og gjør husarbeid som oppvask, klesvask og husvask. Hun gjør lekser, før hun går på danseskolen på kvelden. Begge foreldrene arbeider og kommer sent hjem. Priyankas mor, Anita, arbeidet tidligere som hushjelp, men samtidig med at Prianka mottok støtte fra CFI, ble også Anita oppmuntret til å fullføre utdanningen sin. Det er motiverende å høre hennes historie. Hun har nå fullført studiene og arbeider som sosialarbeider for en veldedig organisasjon. Vil du se vitnemålet mitt? spør hun, og henter frem en bunke sirlig brettede papirer. Sammen med dem ligger også en liten bukett plastblomster. Det er fra første gang jeg holdt en presentasjon på universitetet, forteller hun, - foran mange, mange mennesker! Det er befriende å se med egne øyne at barn, og særlig jenter, med bare litt støtte kan få et bedre liv! Dette er spesielt viktig for å hjelpe kvinner ut av fattigdom, og motivere, støtte og tilrettelegge for at de kan fullføre utdanningen og få en jobb de kan leve av. Anita ser stolt på datteren: - Må hun kunne bli det hun ønsker seg! De smiler til hverandre. Det slår meg at foreldre er foreldre. Vi ønsker alle det beste for barna våre. Noen steder i verden, som her i slumområdet i Mumbai, trengs det bare litt hjelp, og så kan kanskje drømmene og håpene til Priyanka og hennes venner også bli virkelige en dag? 11

12 fadderbesøk Et møte med en annerledes verden TEKST Trine Otilie Silion Jeg våkner av lyden fra alarmen på mobiltelefonen min. Det er ennå mørkt ute og det tar noen sekunder før jeg husker at jeg er i India, nærmere bestemt det lille stedet Dabhol. Jeg har vært i India noen dager nå. Kjent på en kultur, et folkeslag og et land som er ganske forskjellig fra mitt eget. I dag venter nok en annerledes opplevelse. Jeg skal treffe fadderbarnet mitt. Veien er humpete og snor seg gjennom et utemmet og eksotisk landskap. Vi er på vei for å besøke Rutuja. Hun er en ti år gammel jente med kullsort, langt hår og store brune øyne. Jeg har vært hennes fadder i ca. ett år. Nå er jeg plutselig her, på vei for å møte henne og familien. Jeg kjenner jeg er både spent og litt nervøs på hva som venter meg. Bilen sakker farten og jeg skimter noen skikkelser i veikanten. Når vi kommer nærmere gjenkjenner jeg Rutuja blant dem. Jeg har sett henne før, på bilder jeg har fått i halvårsrapportene. Bilen stopper og vi går ut. Ekte omsorg Sosialarbeiderne vi har med oss sier noe til familien på marathi, og jeg merker hvordan samspillet og omsorgen mellom dem er ekte. Hele familien smiler og ler. Vi blir introdusert for hverandre før vi trasker bort til huset hvor Rutuja og familien bor. Vi setter oss utenfor, og flere kvinner samler seg rundt oss. De holder FOTO Indias Barn små sølvfat med telys og farget pulver på. En og en tar de fatene foran ansiktene våre og trykker oss i pannen med en finger full av det fargede pulveret. Øyeblikket 12 er en velkomst, en velsignelse og en del av en gammel kultur. Jeg er forundret over at det er så mange mennesker der, og spør om alle er i familie med Rutuja. Sosialarbei-

13 deren forteller meg at den eldste er Rutujas bestemor. De andre er naboer som har kommet for å ønske oss velkommen. Sjenert Når de voksne er ferdig med sitt kumkum ritual, trer Ratuja frem og gir oss en elegant blomst hver og vi får servert enkle men gode forfriskninger. Hun setter seg ved siden av meg. Hun virker litt sjenert, men har et bredt smil. Jeg ser på det vakre håret hennes, og de mørke øynene som glitrer mot meg. De er fulle av barnlig iver og lekenhet. Der hun sitter i en blomstrete gul kjole og øredobber i ørene kan jeg ikke la være å tenke på min egen datter. Den samme iveren etter å ha på seg fine kjoler og pynte seg med smykker. Hjemme Jeg spør henne om hun liker seg på skolen. Hva favorittfaget hennes er og hva hun drømmer om å bli når hun blir stor. Hun vil bli lærer, akkurat som min datter. Praten fortsetter løst om fritid, venner og yndlingsaktiviteter. Etter litt småprat vil Rutuja og familien vise meg huset deres. I det jeg går over dørstokken slutter likheten mellom Rutuja og min datter. Vi kommer først inn i stuen. Gulvet er bart og det er bare noen få møbler der. Innenfor stuen er det et mindre rom med en enkel seng, den eneste i huset. Rutuja forteller meg at det er her hun sover. Resten av familien sover på gulvet. I hjørnet av kjøkkenet står en liten vedovn av leire. Rutujas mor har tent opp og et lag røyk ligger i luften. Stolt viser familien meg en hylle på veggen med kopper og kar. I det ene hjørnet er det murt opp et halvhøyt avlukke på ca. en kvadratmeter. De forteller meg at det er badet deres. Gjestfrihet Etter omvisningen er det på tide for oss å dra videre. Familien følger oss tilbake til bilen over de tørre og sandfargede jordene som omringer huset. Jeg kjenner en overveldende lyst til å ta denne lille jenta i armene mine, ta henne med hjem og gi henne et annet liv. Samtidig har jeg akkurat sett med mine egne øyne hvor rikt det enkle livet hennes i denne lille landsbyen er. Jeg takker familien for deres gjestfrihet og for at jeg fikk lov å komme og hilse på. En klem... Øynene mine hviler til slutt på Rutuja. Jeg føler at jeg har knyttet et uventet bånd med denne flotte og livsglade jenta på den korte stunden vi har tilbrakt sammen. Jeg har lyst til å gi henne en klem, men nøler. Jeg er tross alt et fremmed menneske i en ukjent kultur. Jeg spør sosialarbeideren om Rutuja har noe mot at jeg gir henne en klem. Det får jeg lov til. Jeg legger armene mine rundt den tynne, lille kroppen hennes og klemmer forsiktig. Det er i det øyeblikket det går opp for meg hvor privilegert jeg er. Ikke fordi jeg er født i Norge og lever «det gode liv», men fordi jeg har fått muligheten til å støtte denne nydelige jenta ved å gi et lite månedlig beløp. Hvor heldig jeg er som har muligheten til å utgjøre en forskjell i dette barnets liv. Men aller mest fordi jeg har fått et innblikk i denne familiens liv som er så rikt på de tingene som virkelig betyr noe. Familie, gode venner, kjærlighet, samhold og glede. Det er disse inntrykkene jeg tar med meg når jeg setter meg inn i bilen og kjører avgårde tilbake den samme lange og kronglete veien som vi kom. Bli med på faddertur i februar 15. februar 2014 arrangerer Indias Barn faddertur til India. På fadderturen vil du få treffe fadderbarnet ditt og bli kjent med våre aktiviteter i slumområdene og i landsbyene. Dette er en fantastisk måte å oppleve Indias rike og spennende kultur på. De som er med på fadderturer sitter igjen med flotte opplevelser fra sine møter med fadderbarn, deres sosialarbeidere og våre aktiviteter. Indias Barn koordinerer besøket med vår samarbeidspartner Children s Future India (CFI). Vi er behjelpelig med hotell- og flybestilling. Det er mulig å kombinere prosjektbesøket med ferie, men da må du ordne alt det praktiske med ferien selv. Før avreise vil du få tilsendt program, besøksguide med praktisk informasjon om reisen og våre retningslinjer for fadderbesøk som skal undertegnes. Send din påmelding innen 18. desember 2013 til eller ring Mer detaljert informasjon finnes på vår hjemmeside. 13

14 Landsbyprosjektet og andre aktiviteter TEKST Marte Svare Levevilkårene på landsbygden i India er ofte preget av elendige boforhold. Mangel på solide byggematerialer og god fagkunnskap setter sitt preg på kvaliteten av boliger. Dette merkes særlig i regntiden, når tak og vegger lekker og det er vanskelig å holde husene tørre og rene. Den konstante fuktigheten fører til mange helseproblemer, og familiene må bruke mye penger på medisiner og legebesøk. Gjentatte årlige reparasjoner av tak og vegger er kostbare, og tærer på en allerede stram familieøkonomi. Neste steg CFI og Indias Barn er blitt enige om at 2013 er det siste året vi støtter overnevnte tiltak, da de ikke er i tråd med vår nye strategi. Fordi vi er en liten organisasjon med begrensede ressurser, er det viktig at vi fokuserer på de områdene hvor vi har kompetanse og hvor vårt arbeid har størst effekt. Ved å fokusere på utdanning, bidrar vi til en generell kapasitetsbygging av familiene og lokalsamfunnet, slik at de i fremtiden selv blir i stand til å ta ansvar for reparasjoner og byggeprosjekter. Langsiktig- 14 het og bærekraft er nøkkelord i Indias Barn. Tusen takk til alle som har bidratt til at disse familiene har fått bedre hjem! Hus i åtte landsbyer Når store deler av familienes inntekt går til husreparasjoner og helse, blir barnas behov, og særlig utdanning, ofte nedprioritert. Dette er grunnen til at Fadderbarnas framtid og CFI i 2008 satte i gang et husbyggeprosjekt, som en tilleggsaktivitet til fjernadopsjonsprogrammet. Målet var å bygge nye hus og pusse opp falleferdige hus i åtte landsbyer i Raigad-distriktet Ghote, Jaituchiwadi, Bariwadi, Kharap, Bangarwadi, Kumbhiwali, Garmalwadi og Sateri. I prosjektperioden ble det bygget 211 nye hus i landsbyene. Av disse ble 163 hus direkte finansiert av individuelle bidragsytere og grupper, mens 48 hus ble finansiert av Faf. Sluttrapportene for alle landsbyene ble sendt ut til giverne sommeren Småreparasjoner I tillegg til husbygging har vi i en årrekke støttet mindre reparasjoner av fadderbarnas hjem. I løpet av høsten 2013 får 87 familier i Dabhol, Raigad og Pune støtte til å utføre mindre reparasjoner, som f.eks. å tette tak og vegger og reparere ødelagte gulv.

15 Stand på Skibotn marked L iv Johansen og Anne Jønsberg fra Indias Barn hadde stand på Skibotn marked fra 21. til 23. juni Hovedmålet med standen var å få nye faddere, og å samle inn penger til å bygge nytt gulv på en skole i Raigad. I løpet av de tre dagene fikk Indias Barn fem nye faddere. Liv var med på vår organiserte faddertur til India i februar. I Raigad besøkte hun Vadacha Dand skole som er drevet av myndighetene og har elever fra 1. til 4. klassetrinn. Skolen har to klasserom, 44 elever og to lærere. Tusen takk til Liv Johansen for hennes innsats på Skibotn marked og med fadderverving! TEKST Anne Jønsberg S kolens største behov er å få reparert gulvene som er i meget dårlig forfatning. Elevene sitter på tynne matter. På grunn av det ødelagte gulvet sitter barna vondt. Skolen får begrensede midler fra myndighetene, og har ikke råd til å reparere gulvet selv. Dette ønsket Liv å gjøre noe med da hun kom tilbake til Norge. V ed hjelp av lynlotteri, salg av vennskapsbånd, bangles og annet under Skibotn marked fikk Liv inn nok til å betale for nytt gulv på skolen. Gulvet ble reparert etter regntiden, og både barn og lærere er svært takknemlig for hjelpen de har fått. Bildetekst... Stand på Bollywood Festival B ollywood Festival (6. til 13. september) var vår første sjanse til å vise oss ute med nytt navn etter lanseringen, fortelle om vårt arbeid og verve nye faddere. Bollywood Festival er en indisk danse- og filmfes- tival og arrangeres hvert år på Lørenskog Hus. Indias Barn hadde stand i foajeen, og aldri har det gått bedre på en stand! E n av grunnene til det er vår nye visuelle profil. Indias Barn er et kort og enkelt navn som forteller hva vi arbeider med. Vi hadde ny rollup banner, brosjyrer og lysbildefremvisning fra vårt arbeid i India og Norge. Frivillige og ansatte i Indias Barn er stolte av den nye profilen, noe som hadde positiv påvirkning på våre samtaler med festivaldeltakerne. Vi hadde også et trekkplaster: Alle som ble faddere i løpet av festivalen ble med i trekningen av en Indiatur. Dette resulterte i at vi fikk ti nye faddere og mange interesserte som ønsker å støtte vårt arbeid. T Heidi Therese Skytland Sande var en av de som ble ny fadder på Bollywood Festival. usen takk til de frivillige, Milosha, Rebecca, Ida og Kristina som hjalp oss de seks dagene standen var aktiv, og til arrangørene av Bollywood Festival og Lørenskog Hus som tok så godt i mot oss! TEKST Anne Jønsberg 15

16 Gi en meningsfull gave til jul! Du kan bestille gaver med mening fra vår nettbutikk på Ved å gi en gave med mening gir du barn og unge fra våre prosjektområder i India muligheten til utdanning og en bedre fremtid. Som symbol på gaven får du et kort som sendes til deg elektronisk eller per post etter eget ønske. Side tre er blank slik at du kan skrive en personlig hilsen. Barnefondet 200 kr Din gave til Barnefondet går til å hjelpe fadderbarns søsken og andre barn i prosjektområdene med skolegang i form av skolebøker, skoleutstyr, transport, osv. Midlene kan også brukes til andre konkrete og tidsbegrensede tiltak, for eksempel utstyr til, eller utbedring av, skolebygninger. Fondet for høyere utdanning kr Din gave til Fondet for høyere utdanning går til ungdommer fra våre prosjektområder som har motivasjon og evner til å ta høyere utdanning, men mangler midler til det. I India er høyere utdanning i stor grad forbeholdt den bemidlede delen av befolkningen, mens ungdom fra ressurssvake familier må ut i jobb ofte allerede før grunnskolen er fullført. Støtten gis i form av et stipend. Du kan lese mer om Barnefondet og Fondet for høyere utdanning på vår hjemmeside. 16

17 Vi feirer nytt navn, logo og visuell identitet TEKST Marianna Miettinen Fosser Det er med stolthet at vi herved presenterer Indias Barns nye logo og visuelle profil! Bak resultatet står fem studenter ved Høgskolen i Buskerud som har brukt mye tid og krefter på å skape en ny og moderne profil som gjenspeiler organisasjonens fokus og verdier. Hvorfor ny visuell identitet? Arbeidet med ny visuell identitet ble nesten tvunget på oss. Tiden var inne for nye nettsider fordi de gamle var teknisk utdaterte. Denne prosessen ga oss muligheten til å reflektere over de verdier og prinsipper som danner grunnlaget for vårt arbeid. Målet med prosessen og samarbeidet med studentene var å skape en visuell profil som gir organisasjonen et helhetlig og profesjonelt uttrykk. Det var viktig for oss å lage funksjonelle nettsider som gir informasjon om vårt arbeid og det å være fadder i Indias Barn. Våre nye nettsider har en brukervennlig struktur som vi håper gjør det lett å finne frem til ønsket informasjon. Den har et såkalt responsivt design der innholdet tilpasses den plattformen nettsiden åpnes på, også på mobile enheter. På den måten er sidene lett tilgjengelig for alle brukere, med enklere navigering, kortere nedlastingstid og bedre lesbarhet. Hvorfor nytt navn og hvorfor Indias Barn? Ønsket om å endre navn har flere grunner. For det første er Fadderbarnas framtid et langt og tungt navn som ikke fungerer optimalt i markedsføring. I tillegg ønsket vi å vende bladet etter uroen som preget organisasjonen i 2009 og 2010 og fokusere på det positive arbeidet som gjøres for å hjelpe barn i India. Valget falt på Indias Barn (Children of India) fordi det er kort og lett å huske, og fordi det forteller tydelig hva vi fokuserer på (barn) og hvor vi arbeider (India). Vår nye visuelle profil har som mål å styrke vår identitet og gjøre det lettere for oss å verve nye faddere for å kunne gi flere indiske barn utdanning for en verdig fremtid. Hva betyr logoen? Den nye logoen er inspirert av lotusblomsten som er Indias nasjonalblomst og et viktig symbol i indisk kultur. Lotus vokser med sine røtter i gjør me og er et bevis på at vakre blomster kan bli til selv i de vanskeligste omgivelser. Symbolet gir også assosiasjoner til den indiske kumkum (merket i pannen) og en spire, et element videreført fra den gamle logoen. Den nye profilen bruker varme farger som representerer den indiske fargepaletten. Den oransje fargen i logoen er videreført fra den gamle logoen og er entusiastisk og levende, verdier som er reflektert i vårt arbeid. Tusen takk for Trine, Suzanne, Rebecca, Malin og Laila for det flotte arbeidet! 17

18 Styreleder har ordet Ørjan Stenberg Kjære fadder! Velkommen til Indias Barn og vårt første fadderblad med nytt navn. Vi har arbeidet mye det siste halve året med vår visuelle profil og med å gjøre både informasjonsmateriell og blad mer innbydende og informativt. Resultatet sitter du nå med i hendene. Vi håper du liker det! samarbeid med CFI har vi det I siste året arbeidet med å styrke og forbedre fjernadopsjonsprogrammet, for å få et helhetlig program som understøtter de ordene vi presenterte for dere i fjor Utdanning for en verdig fremtid. Dette er et kontinuerlig arbeid for å tilpasse vårt program til endringer i samfunnet og i barnas behov. Med de endringer vi har gjort ønsker vi å sikre at alle barn får den oppfølging både barnet og dere som faddere skal kunne forvente. Vi har også gjort det for å få enda bedre resultater ut av de pengene som brukes i programmet. Rapporter fra CFI viser at vi allerede oppnår gode resultater for de barna som tas inn i programmet, blant annet ved at færre jenter giftes bort i ung alder, og ved at flere barn fullfører sin utdanning og kommer seg i jobb. Likevel tror vi at vi kan bli enda bedre på å få flere barn gjennom utdanning, og at vi også kan hjelpe flere til å oppnå bedre karakterer, som igjen vil gi dem bedre muligheter til å få seg jobb og en stabil inntekt. Derfor har vi utviklet Vårt løfte til faddere og fadderbarn (ref. infobrevet som ble sendt til alle faddere i juni, og som også finnes på nettsiden vår), slik at både dere, vi og ikke minst barna skal vite hva vi vil oppnå og hvordan vi skal oppnå det. Endringene i fjernadopsjonsprogrammet har ført til at mye av det informasjonsmateriellet vi hadde tidligere har blitt utdatert. Vi har derfor utarbeidet nytt materiell, blant annet den nye fadderhåndboken som ble sent til samtlige faddere tidligere i høst. Med forbedringene i fjernadopsjonsprogrammet og med det nye informasjonsmateriellet vi har utviklet som følge av det, mener vi at vi nå har på plass det vi trenger for igjen å kunne gå ut og synliggjøre Indias Barn og tiltrekke oss nye faddere. Verving og vekst i faddermassen er styrets høyest prioriterte oppgave for 2014! Vårt første mål er å tiltrekke oss så mange nye faddere at vi i 2014 kan ta inn minst 200 nye barn i programmet, samtidig som vi skal fortsette med å gi barna som allerede er i programmet enda mer støtte for å bidra til å sikre dem en tryggere og bedre fremtid enn de ellers ville hatt. Vi håper du som fadder vil hjelpe oss med å få flere faddere, slik at vi kan hjelpe enda flere barn i India. Vi ønsker gjerne dine synspunkter som fadder på det arbeid som er gjort med den nye visuelle 18 profil, artiklene i fadderbladet og med fadderhåndboken. Del gjerne dine synspunkter med oss ved å sende oss en e-post eller ved å legge en kommentar på Facebook. Vi er ikke i tvil om at der er mange av dere faddere der ute som har synspunkter og ideer som kan bidra til å løfte kvaliteten på arbeidet vårt ytterligere. Alle gode innspill vil bli tatt med i diskusjonene i vårt videre arbeid. Husk også at du kan holde deg oppdatert på hva som skjer i organisasjonen gjennom både hjemmesiden og på Facebook. Facebook og andre sosiale medier er for øvrig en enkel og effektiv måte å nå ut til nye potensielle faddere på. Bruk det for det det er verdt og del våre nyheter med alle dine venner, så når vi raskere målet om nye faddere og flere fadderbarn! Takk for at du er fadder i Indias Barn. Din støtte hjelper!

19 notiser SEND OSS E-POSTADRESSEN DIN Indias Barn ønsker å spare kostnader i Norge og kommunisere lettere med fadderne. Vi oppfordrer deg til å sende e-postadressen din til FINN OSS PÅ FACEBOOK Bli Indias Barns venn på Facebook og hold deg oppdatert! All informasjon og nyheter blir lagt ut på og HAR DU FLYTTET? Vi bruker mye tid og ressurser på å spore opp adresser. Husk å melde flytting! KONTAKT MED FADDERBARNET Barna setter stor pris på å motta post fra fadderne! Den letteste måten å kontakte barnet på er å sende e-post. Den merkes med barnets navn og barne-id og sendes til Brev legges i en konvolutt og sendes til CFI: Children s Future India Office No S. No. 721/2A, 987/A 1st Floor, Indulal Complex Lal Bahadur Shastri Road Navi Peth, Pune INDIA OBS! Barnets navn og barne-id skal skrives på selve brevet og ikke på konvolutten. CFIs hovedkontor i Pune åpner og registrerer posten, og videresender den til barnet. Vær oppmerksom på at det kan ta tid før posten kommer frem. Vi minner om at det ikke er mulig å sende gaver til fadderbarna og deres familier. FØDSELSNUMMER FOR SKATTE- FRADRAG Alle bidrag til Indias Barns arbeid på mellom 500 og kr gir rett til skattefradrag (Skatteloven 6-50). Bidragene må være registrert på vår konto senest 31. desember for å kunne få fradrag for det aktuelle året. Ønsker du at bidraget ditt skal legges inn automatisk på selvangivelsen må du selv sørge for at fødselsnummeret ditt (organisasjonsnummeret for bedrifter) er registrert hos oss innen 31. desember. BETAL FADDERSKAPET MED AVTALEGIRO Avtalegiro er en enkel måte å betale fadderbidraget på. Når du bruker AvtaleGiro sparer vi miljø, tid og utgifter. Du kan opprette avtalen via nettbanken, laste ned skjemaet på eller få det tilsendt. Husk å sende det undertegnet til oss. Les mer om avtalegiro på Fadderskapet/Praktisk-informasjon2 TAKK Tusen takk til Lyche Konvolutt AS som sponser oss med konvolutter og andre relaterte produkter! ÅRSMØTE 2014 Årsmøtet 2014 arrangeres i Oslo lørdag 24. mai Informasjon om tidspunkt og sted kommer til å bli lagt ut på Indias Barns hjemmeside åwww.indiasbarn.no senest 2 måneder før årsmøtet finner sted. Foreløpig saksliste: Åpning Konstituering Orientering om årsberetning og regnskap Forslag fra faddere eller styret Valg av styre g valgkomite I henhold statutter vedtatt av styret i 2013 og godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet Adgang til årsmøtet har alle faddere som kan vise at fadderskapet er betalt, jfr Ved valg og i ethvert vedtak som gjøres av årsmøtet, har hver fadder en stemme. Fadder som ikke møter har adgang til å avgi forhandsstemme per post, faks eller lignende. Stemmen sendes daglig leder og må være kommet fram i tide til å bli framlagt senest ved årsmøtets åpning. (Statutter pkt. 7.2) Forslag fra faddere om saker som ønskes behandlet av årsmøtet skal være forelagt administrasjonen eller styret senest fire uker før årsmøtet. Endelig saksliste sammen med saksdokumenter, herunder valgkomiteens forslag til nytt styre, vil bli lagt ut på Indias Barns hjemmeside senest 14 dager før årsmøtet. (Statutter pkt. 7.5) Valg i 2014 Hver fadder har rett til å sende inn forslag på styremedlemmer. Forslag til styremedlemmer framsettes skriftlig for en valgkomite på tre medlemmer minst fire uker før årsmøtet. (Statutter pkt. 7.7). 19

20 Returadresse: B Indias Barn Storgata 39, 0182 Oslo ISSN Bli med å hjelpe utover fadderbidraget Det er fortsatt mange barn og unge i India som trenger faddere. Derfor er det å skaffe flere faddere det viktigste du kan gjøre. Foruten gleden du får ved å finne en ny fadder til et barn, gir vi deg små og store premier. Få med 15 nye faddere og bli med på en tur til India (verdi kr). Du hjelper barn i India ved å: Skaffe flere faddere Ta et fadderbarn til Gi barna/barnebarna et fadderskap i bursdag- eller julegave Bestille gaver med mening i vår nettbutikk Like og dele historier på vår Facebook-side Twitre om oss Stå på vår frivillig-liste Ditt engasjement gir ringvirkninger! Tusen takk for at du gir indiske barn muligheten til å gå på skole og få en tryggere og bedre fremtid! Er det noe du lurer på, ønsker du flere tips, brosjyrer m.m. Ta kontakt. eller Vervetips: Spå et barns fremtid! Les fadderhåndboken for å få god bakgrunnsfakta Legg ut Indias Barns brosjyrer med ditt navn som verver i ditt nærmiljø Arranger en stand utenfor nærbutikken Inviter til en India-kveld med potensielle nye faddere Ha en Facebook-vervekampanje blant dine venner 20

INNHOLD. Vårt arbeid og løfte. s 5. Fadderbidraget. s 6. Indias Barn. s 8. Fjernadopsjonsprogrammet. s 10. Mange aktiviteter - ett mål.

INNHOLD. Vårt arbeid og løfte. s 5. Fadderbidraget. s 6. Indias Barn. s 8. Fjernadopsjonsprogrammet. s 10. Mange aktiviteter - ett mål. FADDERHÅNDBOK INNHOLD s 5 Vårt arbeid og løfte s 6 Fadderbidraget s 8 Indias Barn s 10 Fjernadopsjonsprogrammet s 14 Mange aktiviteter - ett mål s 16 Andre prosjekter s 18 Kontakt med fadderbarnet s 20

Detaljer

Styrets arbeid og sammensetning Styret har hatt 11 styremøter og behandlet 85 saker i løpet av 2014.

Styrets arbeid og sammensetning Styret har hatt 11 styremøter og behandlet 85 saker i løpet av 2014. Styrets årsberetning 2014 Virksomhetens art Indias Barn er en ideell stiftelse har som mål å bedre levevilkårene generelt for barn i India. Bedring av levevilkårene gjøres først og fremst gjennom skolegang,

Detaljer

Styrets årsberetning 2016

Styrets årsberetning 2016 Styrets årsberetning 2016 Virksomhetens art Indias Barn er en ideell stiftelse har som mål å bedre levevilkårene generelt for barn i India. Bedring av levevilkårene gjøres først og fremst gjennom skolegang,

Detaljer

Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013 Årsrapport 2013 Innholdsfortegnelse Styrets årsberetning 2013...3 Forord...8 Om Indias Barn... 10 Visjon... 10 Formål... 10 Strategi... 10 Vårt løfte til faddere og fadderbarn... 11 Programarbeid... 12

Detaljer

STATUTTER FOR INDIAS BARN

STATUTTER FOR INDIAS BARN STATUTTER FOR INDIAS BARN Vedtatt av styre 30.4.2013 1. Stiftelsens navn 1.1 Indias Barn er en stiftelse som endret sitt navn fra Stiftelsen Fadderbarnas framtid til Indias Barn i 2013. 1.2 Indias Barn

Detaljer

Styrets årsberetning 2015

Styrets årsberetning 2015 Styrets årsberetning 2015 Virksomhetens art Indias Barn er en ideell stiftelse har som mål å bedre levevilkårene generelt for barn i India. Bedring av levevilkårene gjøres først og fremst gjennom skolegang,

Detaljer

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller Årsrapport 2013 Kjære fadder og støttespiller Takket være ditt engasjement, og dine bidrag opplever vi 2013 som et særdeles godt år. Vi har oppnådd mye mer på de siste tolv månedene, enn de to foregående

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet Tumaini [håp] Et utdanningsprosjekt Livet ble ikke som forventet Utdanning til unge Maasai-jenter Vi befinner oss sørøst i Kenya, helt på grensa til Tanzania og i skyggen av det mektige Mount Kilimanjaro.

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere!

Kjære Nytt Liv faddere! Kjære Nytt Liv faddere! Da er det tid for fadderbrevet for Mai måned. Som vanlig har det vært mange ting som har skjedd. Her er noe av det Som dere sikkert har fått med dere, gjennom de siste fadderbrevene,

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen 1 INTRODUKSJON Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet utviklet Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

VELKOMMEN TIL SOS-BARNEBYER

VELKOMMEN TIL SOS-BARNEBYER VELKOMMEN TIL SOS-BARNEBYER Fadderhåndbok_200x240mm_12 sider_2017.indd 1 24.07.2017 09.56 INNHOLD Foto: Dominic Sansoni Hva fadderbidragene brukes til... 4 Fadderskapet... 7 Bli kjent med fadderbarnet

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Identification Identifikasjonsboks Label TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Elevspørreskjema 9. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo e IEA, 2014 Veiledning

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål?

9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål? 9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål? Det er ikke mer en sånn cirka fire minutter å gå fra huset til Edgard og til huset mitt. Det er akkurat så langt at jeg rekker å bli litt sånn stigende

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT!

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR INVITASJON DELTA MED EGNE LIVSBILDER LAR-pasienter i hele landet oppfordres til å stille inn fokus på livet sitt og fange

Detaljer

La læreren være lærer

La læreren være lærer Trond Giske La læreren være lærer Veien til en skole der alle barn kan lykkes Til Una Give a man a truth and he will think for a day. Teach a man to reason and he will think for a lifetime. Fritt etter

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en herlig september måned sammen med deres nydelige barn. Vi på Sølje har hatt en god måned, vi er blitt godt kjent, både

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige.

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. HOUSE OF MERCY Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. Bilder og rapport fra juleaksjonen som var i desember 2013. Fra aksjon barnevotter Takk til Gosh Respons. Flere barn har fått

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. VEDLEGG Årsregnskap Revisjonsberetning. Foto forside: Stig Brøndbo

INNHOLDSFORTEGNELSE. VEDLEGG Årsregnskap Revisjonsberetning. Foto forside: Stig Brøndbo Årsrapport 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE STYRETS ÅRSBERETNING 2012... 3 FORORD... 9 OM FADDERBARNAS FRAMTID... 11 PROGRAMARBEID... 13 OM FADDERE OG FADDERSKAP... 29 INNSAMLINGS- OG INFORMASJONSAKTIVITETER...

Detaljer

Aksjon Internatskole...

Aksjon Internatskole... ... (5.januar 2005) Takkebrev Vi har mottatt et takkebrev fra internatskolen i Skole, etter oppussingen vi finansierte der. Vi har oversatt brevet til norsk, og det følger her: Fra Verhnosinovidna internatskole

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2017. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Sommeren er over og vi går mot høst. Nye barn har begynt hos oss og andre barn har byttet avdeling.

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE OKTOBER 2011 Hei alle sammen! Nå står høsten for dør og mesteparten av bladene har falt av trærne og vi ser merkbare endringer i naturen bare i den siste tiden. Det er tid

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

India er et land som er langt fra Norge. En må reise med fly en hel natt, ca 9 timer, for å komme dit.

India er et land som er langt fra Norge. En må reise med fly en hel natt, ca 9 timer, for å komme dit. Beracah Barnehjem Vi ønsker å gi barna på barnehjemmet en utdanning og en god start på livet. India er et mannsdominert samfunn og vi ønsker derfor å ha et spesielt fokus på jenter. Bidrag fra faddere

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Guri (95) er medlem nummer 1

Guri (95) er medlem nummer 1 adressa.no 19.11.2006 12.56 Guri (95) er medlem nummer 1 Publisert 21.12.2005-10:18 Endret: 21.12.2005-10:45 Hun er Tobbs første medlem, og bor i Trondheims første borettslag. Ikke rart Guri Synnøve Sand

Detaljer

GIVERGLEDE. «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.

GIVERGLEDE. «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR. GIVERGLEDE Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.5 2004 «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år I januar 2004 fikk Cecilie en viktig telefon fra Blindeforbundet.

Detaljer

Selvfølelse og selvtillit

Selvfølelse og selvtillit Selvfølelse og selvtillit Når vi snakker om sevlbildet/selvfølelsen vår, menes summen av de inntrykk og tanker enkeltmenneske har om seg selv. Det kan være bra, eller mindre bra. Selvfølelsen henger tett

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Du kan skape fremtidens muligheter

Du kan skape fremtidens muligheter Du kan skape fremtidens muligheter - gi en gave i ditt testament! Med sine røde avisannonser inspirerte pastor Olav Kristian Strømme nordmenn til å støtte misjons- og hjelpearbeid i store deler av den

Detaljer

SVALENE. Norsk forening for utviklingsarbeid. Bergen Mars 2016

SVALENE. Norsk forening for utviklingsarbeid. Bergen Mars 2016 SVALENE Norsk forening for utviklingsarbeid Bergen Mars 2016 Kjære medarbeidere: Før jul hadde vi en svært dyster beskrivelse av Svalenes økonomiske situasjon. I de siste ukene før jul fikk foreningen

Detaljer

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Tema: Studiemestring, studieteknikk og motivasjon Antall: 166 stk Karakterskala 1-6, hvor 1 = Svært dårlig

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og..

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og.. TRINN 4 Trinn 4 Torill Barnets andre leveår. Tema for trinnet er tospråklig og tokulturell oppvekst og familieliv. Også snakker man om hva man skal se på ved start i barnehage. Observasjon av hvordan barnet

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

PFs humanitære prosjekt SOS-UNGDOMSHJEM I MURMANSK

PFs humanitære prosjekt SOS-UNGDOMSHJEM I MURMANSK PFs humanitære prosjekt SOS-UNGDOMSHJEM I MURMANSK «Vi er nå en del av noe stort som forandrer livet til mange. Det er forebygging i praksis.» Per Kristian Heitmann, lokallagsleder i PF Nord-Trøndelag

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

School ID: School Name: TIMSS Elevspørreskjema. 8. trinn. ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011

School ID: School Name: TIMSS Elevspørreskjema. 8. trinn. ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011 k m Identification Identifikasjonsboks Label School ID: School Name: TIMSS 2011 Elevspørreskjema 8. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011 l n Veiledning h j I dette

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Ut av Jojodietter med din markedsføring og økonomisk bergogdalbane Uke 3 Be om brev til dine venner, familie og følgere. Vanlig brev i posten. Nå kommer vi til en strategi som er helt utenfor det digitale,

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2017 - PEDAGOGISK OPPLEGG Omfang: 60 minutter Årets tema: Noe å glede seg over Målgruppe: ungdomsskole/videregående skole (det finnes eget opplegg for barneskole) Merknad:

Detaljer

Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse

Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse Forord. X Forord til den norske utgaven.. XI Til de voksne leserne: familier, lærere og andre XII Hvorfor denne boken ble laget XII

Detaljer

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger Identifikasjonsboks TIMSS & PIRLS 2011 Spørreskjema for elever Bokmål 4. trinn Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger ILS Universitetet i Oslo 0317 Oslo IEA, 2011 Veiledning I dette heftet

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK:

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK: Vår-nytt fra Stjerna Endelig er våren her! Mai står foran oss og nå er det bare å se etter de første vårtegnene. Snøen smelter bort og fram kommer deilig sand og jord. Små fingre uten store votter som

Detaljer

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole.

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole. Intervju med Devi Charan Chamlagai Presentasjon Hvordan introduserer du deg? Navnet mitt er Devi Charan Chamlagai, og jeg er 24 år. Dette er mitt fullstendige navn. Jeg bruker dette navnet overalt. Jeg

Detaljer

KVARTALSNYTT 3, 2014. FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal:

KVARTALSNYTT 3, 2014. FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal: KVARTALSNYTT 3, 2014 FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal: v SARA PÅ TUR TIL FIJI- MØTER, KONSTRUKTIVE DISKUSJONER,

Detaljer

Kjære faddere og støttespillere

Kjære faddere og støttespillere Kjære faddere og støttespillere Nå står påsken for tur her hjemme og mange av oss ser frem til å markere høytiden. I Norge har vi tradisjon for å dra på påskefjellet sammen med familie og venner. På denne

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

Rudolf Steinerskolen i Bergen

Rudolf Steinerskolen i Bergen Torsdagsposten Uke 11 14.03.-20.03.2016 Rudolf Steinerskolen i Bergen Rieber Mohnsv. 15 Paradis Bergen.steinerskolen.no Skoleruten 2015-16 1.videregående er på snøhuletur Hallingskeid på snøhuletur. Påskeavslutning,

Detaljer

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo 1 1 Hva er din sivilstatus? Er du... Gift / registrert partner...............................................................................................

Detaljer

0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM. Forord

0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM. Forord 0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM Forord Skal kjærligheten tåle de naturlige motsetningene som alltid melder seg i et parforhold, trengs det både flaks og kunnskap

Detaljer

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Vad kan förskolebarn om tal? Hur löser de problem? Lärarstuderande Grethe Midtgård, Bergen, berättar om Marit, 6 år och hennes sätt att hantera situationer med matematik.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

My African Aid Organisation. My Home

My African Aid Organisation. My Home Årsrapport 2010 2010 Året 2010 har vært et meget godt år på alle måter. Vårt arbeid i Afrika har gått uten problemer. Vi ser gode resultater på jobben som gjøres, og barna gjør tydelig fremgang på skolen.

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Ilula Orphan Program (IOP)

Ilula Orphan Program (IOP) Ilula Orphan Program (IOP) er en lokalt basert organisasjon i Ilula, Tanzania. IOP bekjemper fattigdom og HIV/aids ved å gi barn støtte til utdannelse og hjelpe deres familier. Hjelp til selvhjelp er bærebjelken.

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer