TRANSPORT & LOGISTIKK 5TIPS TIL MER EFFEKTIV LOGISTIKK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRANSPORT & LOGISTIKK 5TIPS TIL MER EFFEKTIV LOGISTIKK"

Transkript

1 Miljø Slik blir du en grønnere yrkessjåfør DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Kundefokus Oppretthold dialogen med sluttbruker Outsourcing Kutt kostnader ved å sette ut logistikken TRANSPORT Nr. 10 / Sept. 09 & LOGISTIKK 5TIPS TIL MER EFFEKTIV LOGISTIKK Teknologi Hold oversikten med sporing og info via RFID IT-systemer Utnytt den informasjonen du henter inn Effektivitet Sløs mindre med en helhetlig logistikkjede UTNYTT MULIGHETENE INNEN LOGISTIKK TENK HELHETLIG. Svært mange bedrifter har dårlig kontroll på leveringsevnen, sier Johnny Dahl, adm.dir. i Valcon. Kostnadskontroll: Sjekk Norsk Logistikkbarometer 2009 for å finne områdene med størst forbedringspotensiale. FOTO: DAVID H. LEWIS/ISTOCKPHOTO Transportbrukerkonferansen 19. og 20. okt.: TRANSPORT OG LOGISTIKK 2009 Sted: Gardermoen Program:

2 2 SEPTEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET UTFORDRINGER Kombinasjonen finanskrise og miljøkrav har gitt nye utfordringer til transport- og logistikknæringen. Mange bedrifter må nå tenke nytt for å imøtekomme de nye kravene til effektivitet og miljømessige utfordringer. VI ANBEFALER Bjørnar Torsnes Salgsdirektør, Goddtech Products AS Finanskrisen har gjort norske bedrifter med lange avstander til markedene særlig sårbare. Behovet for effektive transportløsninger har aldri vært større enn nå. I tillegg er det en klar sammenheng mellom effektive transportløsninger og et bedre miljø. Effektive transportløsninger gir simpelthen grønnere transport. En økt bruk av transportkorridorene med skip mellom Norge og kontinentet vil for eksempel minske miljøutslipp og transportkostnader. De samme gevinstene får vi med en bedre utbygget jernbaneinfrastruktur. Tilsvarende vil en god veistandard over hele landet bidra til at lastebiltrafikken kan holde en jevnere hastighet, noe som i seg selv gir lavere drivstofforbruk og mindre CO 2 -utslipp. Miljø som løsning SIDE 22 En del av utfordringene ligger hos alle små, lokale transportfi rmaer som ikke har innført nødvendig utstyr for gjenbruk av informasjon elektronisk. Finn effektive løsninger Næringslivet kan bidra gjennom innovasjon av vår lo-! gistikk til mer effektive løsninger. Bedre og mer effektive logistikkløsninger vil medføre bedre kapasitetsutnyttelse og dermed lavere energiforbruk i godstransporten. Store logistikk- og transportleverandører, som blant annet Schenker med flere, leverer logistikk- og transportløsninger med betydelig miljøfokus. Bedring av produksjonsrutinene skaper et bedre miljø og mer effektiv godsfremføring, men også en kompleks logistikk som er svært sårbar for endringer i rammebetingelsene. NHO er opptatt av at myndighetene her tar ansvar og skaper langsiktige og forutsigbare rammebetingelser. Dagens infrastrukturstandard er dårlig, transportkostnadene for næringslivet høye og kapasiteten på vei- og jernbanenettet mangelfullt. Dette slår dårlig ut for både miljøet og næringslivets konkurransekraft. John G. Bernander Administrerende direktør i NHO FOTO: WIKIMEDIACOMMONS/KJETIL REE Rust opp kollektivtrafikken NHO mener at veiene må utbedres, sporkapasiteten på! jernbane økes og terminalkapasiteten både på havn og jernbane forbedres. For at næringslivet skal utvikle og ta i bruk ny og mer effektiv kjøretøyteknologi, må rammebetingelsene på avgiftssiden fortløpende endres i tråd med utviklingen. I tillegg må det til en kraftig opprusting av kollektivtransporten. Som et ledd i å få flere til å la bilen stå igjen hjemme, har NHO tatt til orde for køprising. Dette vil bedre miljøet og fremkommeligheten for næringslivets godstransporter. Et unikt utgangsunkt Norge har større finansiell! styrke enn de fleste. Vi har mange store visjoner, men altfor liten evne til å handle. Det vi nå trenger er en omforent og forpliktende opptrappingsplan for å nå målet. I forbindelse med Stortingets behandling av Nasjonal transportplan var det bred enighet om å satse ambisiøst på samferdsel. NHO forventer å se spor av denne velviljen i de kommende statsbudsjetter. For å få mest ut av kronene, må prosjektene gjennomføres raskt og effektivt. Dette krever Offentlig Privat utbygging, som blant annet under motorveiutbyggingen i Agder har vist sin effektivitet. En raskere modernisering av infrastrukturen er det viktigste tiltaket for miljø og næringsliv. Ha kontroll på dekkene s Slik gjør du kjøreturen sikrere. Samspill mellom partene s Hva er elektronisk meldingsutveksling mellom aktører? Vi hjelper våre lesere å lykkes! TRANSPORT & LOGISTIKK, 10. UTGAVE, SEPTEMBER 2009 Adm.Dir.: Thomas A. Berge Redigerere: Tonje Robertsen, Merete Askildsen, Erlend Lans Pedersen Prosjektleder: Henning Ebbestad Telefon: E-post: Distribueres med: Dagens Næringsliv September 2009 Trykk: Dagblad-trykk Kontakt Mediaplanet: Telefon: Faks: E-post: Mediaplanets mål er å skape nye kunder for våre annonsører ved å tilby lesere som gjennom faglig høyt redaksjonellt innhold blir motivert til å handle. Et nettverk av mer enn 1000 nye kolleger innen ditt fagområde. Lokale medlemsmøter av høy faglig kvalitet kombinert med bedriftsbesøk. Vestlandet: Logistikkdagen 17. februar, 2010 Rogaland: Logistikkdagen 12. november, 2009 Trøndelag: Røroskonferansen 5-7 februar, Østlandet: Kielkonferansen 5-7 mars, Medarrangør av Transport & Logistikkonferansen på Gardermoen og Logistik & Transportmessen i Göteborg. Et nettverk for deg! Medlemsfordeler: Sosial ramme for utveksling av kompetanse i logistikk- Norge. Lokalavdelinger i Nord-Norge, Møre og Romsdal, Rogaland, Sunnmøre, Trøndelag, Vestfold/Telemark, Vestlandet, Østfold og Hedmark/Oppland.

3 Du kan møte oss på Transport og Logstikk 2009 Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 19. og 20. oktober Jernbaneverket

4 4 SEPTEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET TIP/STEP 1TIPS NYHETER 0 FÅ OVERSIKT FÅ XXXXXX OVERSIKT XXXXXXXX MED RFID MED RFID- TEKNOLOGI Spørsmål: Hvorfor kan det være lurt av norske bedrifter å benytte seg av RFID-teknologien? Svar: Teknologien kan spare bedriftene for både tid og penger ved at avlesing av objekter skjer automatisk. RFID-teknologien er ikke ny, men den har absolutt fremtiden foran seg i Norge, mener Roar Lorvik, daglig leder i RFID Innovasjonssenter AS. Teknologien er tatt i bruk mange steder i verden, og det er stadig flere som benytter seg av den, sier han. RFID er en forkortelse for Radio Frequency Identification. Dette er en teknikk for sporing og informasjonsbæring. Teknikken benytter brikker som består av en mikrochip og en antenne. Brikken kommuniserer via radiobølger med lesere som plukker opp signalet fra RFID-brikken. Leserne er koblet til et datasystem der informasjonen fra brikken tolkes og brukes. Store bruksområder Lorvik forteller at det er mange anvendelsesområder for RFID-teknologien i dag. RFID-brikker benyttes blant annet til identifisering av dyr, på bomstasjoner og bombrikker, som merking av pengesedler, sporing av containere, skikort, tyverisikre bilnøkler og autentisering av farmasøytiske produkter. RFID Innovasjonssenter AS hjelper bedrifter å komme i gang med prosjekter tilknyttet RFIDteknologien. Vi prøver ut løsninger sammen med bedriftene, forteller han. God oversikt Blant norske bedrifter som har tatt i bruk RFID-teknologien er Aker Solutions, Norsk Lastbærer Pool og Ringnes Bryggerier. Aker Solutions bruker teknologien til å merke verktøy. Fordelen med RFID er at de merkede objektene avleses automatisk. Når man benytter strekkoder, må avlesingen skje manuelt, sier Lorvik. RFID-teknologien gir også en veldig god oversikt over de merkede objektene. Man får automatisk informasjon om hva som er lest, hvor det er, når det ble lest og hvorfor det ble lest. Økt service Til og med klesbutikker har tatt i Roar Lorvik Daglig leder i RFID Innovasjonssenter AS bruk RFID-teknologien. Dette gjelder butikker både i Trondheim, Stockholm og Helsingfors. Du står i prøverommet med en jakke. Den er ett nummer for liten. Du holder jakken, som inneholder en liten RFID-brikke, opp mot et lite speil, og får raskt svar på et display om den finnes i andre størrelser og eventuelt i andre farger. Du kan også få tips om bukser, skjorte og strømper som passer til den jakken du vil ha, sier Lorvik. Slik kan RFID-teknologien gi muligheter til økt servicegrad. I tillegg kan den gi effektivisering av driften, full kontroll på lagerbeholdning, tilgjengelighet og plassering. Tester ut nye bruksområder RFID-teknologien er i stadig utvikling, og blir prøvd ut på mange forskjellige områder. En skole i Doncaster i England prøver ut bruk av RFID-brikker sydd inn i elevenes skoleuniformer for å spore hvor elevene til enhver tid befinner seg. Formålet med systemet oppgis å være å effektivisere arbeidet med å registrere tilstedeværelse og gi foreldrene økt trygghet ved at man til enhver tid vet hvor hver enkelt elev befinner seg. RAGNAR LERFALDET Lyngsoe Systems er blant verdens ledende systemintegratorer, leverandører og konsulent virksomheter innen RFID området. Vi når resultater! Ta et uforpliktende møte med oss det første skrittet mot et suksessfullt RFID prosjekt!

5 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET SEPTEMBER 09 5 Tok i bruk RFID hos Ringnes for containermerking HVA ER RFID? SMART INVESTERING Ringnes tok i bruk RFIDteknologien for merking av deres containere. Etter valget falt på RFID, har de fått bedre utnyttelse av lastebilene. Noe som kommer både Ringnes og kunden til gode. FOTO: RINGNES Ringnes har til tider over 200 lastebiler på veiene, og derfor er det en stor jobb å holde oversikten over all last. Men RFID-teknologien som Ringnes har tatt i bruk hjelper bedriften til å styre sine logistikkoppgaver bedre enn tidligere. EKSEMPEL Alle Ringnes containere ved bryggeriet på Gjelleråsen har installert en brikke som sender informasjon når den kommer i nærheten av en antenne. Gjennom systemet som brikkene er koblet mot vet Ringnes alltid hvilke containere som er tilgjengelige for lasting av nye varer, hvilke som er fulle og hvor mange biler som er på veien til kundene. Bedre plassutnyttelse Ringnes har omtrent 500 containere og RFID gir mye nyttig informasjon. - Teknologien er tatt i bruk i stor utstrekning i USA, og vi syntes det hørtes spennende ut, sier Jan Inge Bakkane, business process manager hos Ringnes. Ringnes kikket rundt etter løsninger for containermerking. Valget falt på RFID. - Med RFID får vi bedre utnyttelse av lastebilene. Det kommer både oss og kundene til gode, sier Bakkane. Lønnsom investering Det RFID-baserte logistikkanlegget til Ringnes på Gjelleråsen består av flere komponenter med to radiobrikker på hver container, antenner ved hoved- og lasteporter, lesere ved de samme portene, mellomvare som registrerer og behandler dataene, og et webbasert rapporteringsverktøy. Jan Inge Bakkane mener at dette systemet blir lønnsomt etter full utrulling i driftsavdelingene. - Selv små endringer i et logistikksystem gjør store utslag på bunnlinjen, sier han. Bedre oversikt Ringnes har utviklet sitt system sammen med IBM. Deres løsning fanger opp alle data knyttet til 40 lasteporter ved anlegget i Oslo, og de ansatte har oversikt over alle lastebiler, containere og status for lasting på terminalen. Med dette systemet får vi bedre oversikt over hvor mye tid som går med til ulike oppgaver. Lederne får tilgang til rapporter om svakheter i logistikksystemet, som de dermed kan få rettet opp. Nå får de også registrert om containere står etterlatt på området med tomgods, noe som kan resultere i mangel på tomgods, sier Bakkane. Ringnes vil også vurdere å etablere systemer hvor radiobrikker festes til paller eller kasser for å spore varens bevegelser helt ut til butikkene, noe som vil åpne for helt nye muligheter når det gjelder produktsporing. RAGNAR LERFALDET Begrepet RFID RFID står for Radio Frequency Identification som betyr identifisering med radiobølger. Hvordan fungerer den? Teknikken benytter brikker som består av en mikrochip og en antenne. Brikken kommuniserer via radiobølger med lesere som plukker opp signalet fra RFID-brikken. Leserne er koblet til ett datasystem der informasjonen fra brikken tolkes og brukes. Hva brukes den til? RFID er en teknikk for sporing og informasjonsbæring som har eksistert i flere år. Fakta om RFID-brikker Leseavstanden kan variere fra en millimeter til ett par kilometer. Brikkekostnaden kan variere fra 20 cent til 1000$ eller mer. Brikkestørrelsen kan variere fra 0,1 kubikkmillimeter og opp til 10 millioner kubikkmillimeter. Antall brikker som bestilles er fra 1 til flere millioner. Bruksområder i dag RFID-brikker benyttes idag blant annet på bomstasjoner med bombrikker, til sporing av containere, på skikort, merking av dyr, merking av sedler og til tyverisikring av bilnøkler. icon lasercoder Rimelig Nytt gjennombrudd. Prisen er ikke lenger et argument mot laser. icon bruker ikke blekk, og gir topp ytelse til konkurransedyktige priser. Permanent trykk icons merking varer like lenge som produktet. Gjennomført høy printkvalitet. Fungerer på de fleste overflater fra papir og kartong til plast, glass, tre og tekstiler. Nyhet! Rask icon er en sprinter. Avansert optikk og software gjør den i stand til å følge produksjonshastigheten. Kompakt og allsidig Markedets minste lasermerker. icon kan installeres nær sagt hvor som helst. Rimelig. Rask. Renslig. Renslig Uten blekk intet søl. icon er miljøvennlig, og gir et renere og mer hygienisk produksjonsmiljø. Mer info: Enkel i bruk Alle kan bruke icon. Nye brukere lærer raskt. Integrert touch-skjerm. Enkel navigasjon. Goodtech Products AS Kristoffer Robins vei 13, NO-0978 Oslo,Norway Telefon:

6 Har du behov for hjelp til lossing, lagring, pakking, utkjøring eller montering av møbler, kjøkken, garderobe, konferanse- og kontormøbler? Vi hjelper deg som kunde til å oppnå økt kostnadseffektivitet, redusert kapitalbinding, forbedret kvalitet samt større fleksibilitet og skalerbarhet. Vi kan om ønskelig skreddersy våre møbellogistikkløsninger gjennom hele leveringskjeden fra produsent til sluttkunde. Med vårt omfattende tjenestetilbud og kundeserviceapparat er det ingen grunn til å henvende seg andre steder. Adams Express AS er sertifisert i henhold til FIDI FAIM og ISO 9001:2000 standarden. Ta gjerne kontakt med oss på telefon / eller besøk oss på: /

7 Scania - en betydelig leverandør Norsk Scania AS er en del av det internasjonale svenske konsernet Scania CV AB, en av verdens største produsenter av tunge kjøretøy. Vi leverer lastebiler, busser og industri/marinemotorer, samt deler og servicetjenester. Over 800 ansatte er fordelt på verkstedanlegg over hele landet. Scania servicenett en viktig brikke for transporten Vårt landsdekkende nett med 49 anlegg over hele Norge (hvor 39 er heleid av Norsk Scania), sikrer våre kunder god service, uansett hvor de ferdes. Vi tilbyr ikke bare service på lastebilen, men også på tilhenger og utstyr. Reservedeler og annet utstyr som ikke finnes lokalt, distribueres fra vårt sentrallager i Oslo til anleggene i løpet av natten. Scania energieffektive lastebiler Fokuset på energieffektive motorer har stått på dagsorden i transportbransjen i mange år. Dagens motorer er meget energieffektive, og mange transporter bruker mindre en 1 dl. pr. mil pr. tonn vekt. Selv med strengere og strengere krav til utslipp (i dag EURO 5), har man klart å holde drivstofforbruket nede. Scania og alternative drivstoffer Alternative drivstoffer vil utvikle seg raskere i årene som kommer. Mange spennende prosjekter er på gang i Norge. Scania har allerede en motor som benytter etanol som drivstoff (270 hk) tilgjengelig. Den arbeider etter dieselprinsippet, og man har nesten samme energieffektivitet som dieselmotoren. I 2010 vil vi kunne tilby motorer (230 og 270 hk) som benytter CNG eller biogass som drivstoff. Andelen biodiesel kan på motorer med HPI og PDE være inntil 100% biodiesel. Scania med fokus på veitransport Vi skreddersyr lastebilen til transportoppgaven. Vårt unike modulsystem gir muligheten til å spesifisere mer enn 2 millioner løsninger. Vårt mål er at kunden får den optimale transportløsningen for typen oppdrag som skal utføres. Uavhengig av om det er 2-akslet distribusjonsbil på 15 tonn med 230 hk, eller en 5-akslet tungtrekker med totalvekt på mer en 100 tonn og 620 hester. Kravene til driftsikkerhet og service skal alltid tilfredstilles. Rykende ferske barneklær MOTE FOR DE YNGSTE DEN DEMEMEN NYE R-SERIEN DEN NYE R-SERIEN Side 9 Les mer på

8 8 SEPTEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER Spar penger på outsourcing av logistikk Spørsmål: Hvordan kan norske bedrifter få ned kostnadene knyttet til transport og logistikk? Svar: Ved å outsource logistikktjenestene til profesjonelle aktører. Kostnadene knyttet til transport og logistikk er store for norske bedrifter. Mange bedrifter kan spare store summer ved å outsource disse tjenestene. Logistikktjenestene blir billigere når andre tar seg av dem. En bedrift vil kanskje ikke klare å fylle opp bilene sine, men det vil en profesjonell speditør i mye større grad. Mens bedriftens biler kan kjøre med 60 prosent luft, kan en profesjonell aktør kanskje kjøre med bare 30 prosent, sier administrerende direktør Tom Rune Nilsen i Logistikk- og transportindustriens landsforening (LTL). Overkapasitet Ved å outsource logistikktjenestene vil bedriftene også spare kostnader ved at de slipper å ha egne lastebiler. Rene transportselskap kan utnytte sine biler mer effektivt, mens andre bedrifter gjerne vil ha bilene sine stående en stor del av tiden. I tillegg sparer bedriftene på at de slipper å ha overkapasitet på transportfronten. De ansatte kan bli syke, og derfor vil det være nødvendig å ha tilfredsstillende ekstra kapasitet. Kunnskap om produktet Tom Rune Nilsen tror også at profesjonelle transportører på sikt kan få ned skadefrekvensen. Men FÅ BILLIGERE TJENESTER. Logistikktjenestene blir billigere når andre tar seg av dem, sier Tom Rune Nilsen, adm. dir. i Logistikk- og transportindustriens landsforening. FOTO: THE-TOR/ISTOCK TIPS Tom Rune Nilsens tre beste tips til bedrifter som ønsker å outsource sine logistikktjenester. Be om anbud Be om anbud fra flere forskjellige selskaper. Konkurranse 1 om levering av tjenester vil alltid kunne få ned prisen. Se på total service Det lønner seg å ikke bare se 2 på transportkostnadene, men også på den totale servicen man får. Ofte kan det være mange penger å spare på bedre service. rett etter outsourcingen kan det oppstå barnesykdommer. Det tar litt tid for en ny aktør å bli kjent med varesortimentet. Et nytt firma vil bruke litt tid på å skaffe seg kunnskap om behandling av produktet. Enhver bedrift vil alltid kjenne sitt sortiment og sine kunder best. Tom Rune Nilsen Administrerende direktør Logistikk- og transportindustriens landsforening Involver speditørene Bedriften bør få speditørene 3 til selv å foreslå logistikkløsninger. Profesjonelle transportselskaper kan ha bedre oversikt og kanskje se løsninger som det enkelte firma selv ikke har oppdaget. 2TIPS OUTSOURCE OURC TJENSTER Miljøgevinster I tillegg til å spare penger på outsourcing av logistikktjenester, mener Tom Rune Nilsen også at det fører til miljøgevinster. Ved å fylle opp biler bedre enn hva som gjøres hos mange bedrifter, vil det bli færre biler på veiene og mindre forurensning. Logistikk blir stadig mer komplisert, og derfor kan det også være en fordel å benytte seg av profesjonelle aktører. De vil gjerne få opp både kvaliteten og hastigheten på leveringene, sier Nilsen. Vurder løsningen Det er viktig å se på vilke deler av logistikken som bedriftene kan tjene på å outsource. Det mest vanlige er transport og lagring. Men kundebestillinger og levering kan også settes ut. Her vil det da dreie seg om tredjeparts logistikk, hvor transportselskapet opptrer som en del av et firma. Det er også mulig med fjerdeparts logistikk, hvor speditørselskapet for eksempel gjør ferdige monteringer, sier Nilsen. Er norske bedrifter flinke til å se om de bør outsource sine logistikkoppgaver? Noen er flinke, andre er mindre opptatt av dette. Men mange bedrifter er nok ikke så veldig kostnadsbevisste, sier han. Dette har imidlertid endret seg noe i det siste. Bransjen har merket et veldig prispress på transportkostnader etter finanskrisen. Nå er det blant annet en del firmaer som ønsker å reforhandle sine kontrakter, avslutter Nilsen. RAGNAR LERFALDET GODS Prisnedgang for transport på vei Prisindeksen for lagring var tilnærmet uendret med en oppgang på bare 0,4 prosent, mens godstransport på vei gikk ned 0,7 prosent mellom første og andre kvartal i Prisindeksen for sjøtransport økte med 3 prosent i løpet av samme periode. Innenfor godstransport på vei gikk prisene for stykkgods/containergods mest ned med 0,9 prosent, tett etterfulgt av tørrgodstransport og transport av fryste eller kjølte varer som gikk ned med henholdsvis 0,8 og 0,6 prosent. Prisene for transport av oljeprodukter, andre væsker eller gasser i bulk og annen transport var derimot tilnærmet uendret. Totalindeksen for godstransport på vei ligger på 117,2. Endringen fra samme kvartal året før var på 2,1 prosent, som er den laveste årsendringen til nå. Fortsatt opptur utenriks Utenriks tørrbulkfrakt fortsetter oppturen. Utenriks sjøfart med gods går opp 5,8 prosent sammenlignet med forrige kvartal. Dette skyldes en prisoppgang i frakten av utenriks tørrbulk på 33 prosent. Sammenlignet med toppnoteringen samme kvartal i fjor, er det imidlertid en nedgang på drøyt 58 prosent. De øvrige delindeksene innenfor utenriks sjøfart har en nedgang sammenlignet med første kvartal Den største reduksjonen ser vi innenfor utenriks råolje og oljeproduktfrakt, som går ned med mer enn 25 prosent. KILDE: SSB Jobbnorge.no Foto: Jøran Wærdahl NTNU det fleksible alternativet Deltidsstudier i logistikkledelse NTNU VIDERE Informasjon om kursene finner du på og Telefon: / E-post: Ønsker du brosjyre om masterprogrammet i organisasjon og ledelse? Send sms med navn og adresse til 2242 med kodeord <MOL>

9 Lagrer alt, fra små enheter til store konstruksjoner I 2001 ble Trans AS etablert av Jon Tosterud og Anders Skirbekk med hovedvekt på Lagerhotell/ Varehotell og Transport. Trans AS ligger sentralt på østlandet og har moderne lokaler og varehotelltjenester av ulik art. Vi kan tilby komplette løsninger for transport og 3.parts logistikk som dekker dine behov på en profesjonell, markedsorientert og individuelt tilpasset måte. IT-baserte løsninger bidrar til at informasjonsflyten og sikkerheten er godt ivaretatt. Våre løsninger tar hånd om et bredt varespekter, fra små enheter til store konstruksjoner. Alt sorteres, lagres, plukkes og transporteres i henhold til avtale med kunde. I dag har vi 5 egne biler som i hovedsak transporterer østlandet. Vi har i dag samarbeid med andre transportører for levering i resten av landet.

10 10 SEPTEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER 3TIPS FORBEDRINGS- RINGS- POTENSIAL SPØRSMÅL & SVAR Morten Skurdal Produktdirektør i DHL Øk fokus på logistikk under fi nanskrisen Spørsmål: Hvordan skal norske bedrifter fi nne ut hvor de har størst forbedringspotensial innen logistikk? Svar: Ved å studere Norsk Logistikkbarometer 2009 som viser hvor forbedringspotensialet er størst. TRENDER Eirill Bø, studierektor ved Handelshøgskolen BI, var spent på hvordan finanskrisen ville slå ut i forhold til norske bedrifters logistikk. Den største endringen etter finanskrisen er at bedrifter har fått mye større fokus på å redusere lagrene. Hovedårsaken til dette er at de vil frigjøre kapital for å få opp likviditeten. Mange bedrifter har også klart dette uten at de mener at det har svekket leveringsservicen. Finanskrisen har ført til større fokus på sparing. Dette kan føre til bedre integrering og bedre samarbeid, sier hun. Norsk Logistikkbarometer Bø har sammen med Marianne Rygvold og Rolf Aarland jobbet med å utarbeide Norsk Logistikkbarometer Dette er Norges mest omfattende undersøkelse innen transport og logistikk. Undersøkelsen har fokus på å synliggjøre trender for styring av forsyningskjeder. Norsk Logistikkbarometer er blitt utarbeidet annethvert hvert år siden De endelige konklusjonene fra årets undersøkelse er ikke offentlige, men foreløpig er det klart at barometeret vil vise at norske bedrifter har et stort forbedringspotensial innen logistikkområdet. I barometeret måler vi status innen ti områder av bedriftens logistikk. Og her er det anvendelse av IT som kommer dårligst ut. Det er også mye å hente på blant annet FAKTA Norsk Logistikkbarometer 2009 Dette er Norges mest omfattende undersøkelse innen transport og logistikk. Undersøkelsen har fokus på å synliggjøre trender for styring av forsyningskjeder. Barometeret er blitt utarbeidet i 2003, 2005, 2007 og nå i Grunnlaget for undersøkelsen er 210 bedrifter som har svart på rundt 50 spørsmål. Norsk Logistikkbarometer er delt inn i ulike emner, som blant annet utdanningsnivået på personer som jobber med logistikk i bedriftene, plas- Bedriftene er blitt mer bevisste på kompleksiteten i forsyningskjeden. Eirill Bø Studierektor ved Handelshøgskolen BI integrering med kunder og leverandører i kjeden, sier Bø. Høy utdannelse Undersøkelsen viser at det de siste årene har vært en klar økning i antall ansatte med logistikkutdannelse i norske bedrifter. Allikevel oppgir mange bedrifter at det sering av logistikkarbeidet i organisasjonen, effektiviteten og mulige hindre for effektive forsyningskjeder samt miljøbevissthet. Norsk Logistikkbarometer fullfinansieres av DHL, men gjennomføres av eksterne konsulenter. Årets undersøkelse forsøker å belyse hvor gode norske virksomheter er til å styre egen forsyningskjede, hva som eventuelt hindrer god og effektiv logistikk og om uttalte mål om miljøbevissthet bare er prat eller om det også ligger handlinger bak. FRIGI LAGERPLASS? Den største endringen etter finanskrisen er at bedrifter har fått mye større fokus på å redusere lagrene. Hovedårsaken til dette er at de vil frigjøre kapital for å få opp likviditeten, sier Eirill Bø, studierektor ved Handelshøgskolen BI. FOTO: ISTOCK er behov for enda flere ansatte med høy utdannelse innen logistikk, for norske bedrifter møter stadig større utfordringer i sitt daglige arbeid. Bedriftene er blitt mer bevisste på kompleksiteten i forsyningskjeden. Forsyningskjedene er blitt mer komplekse de siste årene, blant annet på grunn av globaliseringen og ikke minst de kravene kundene stiller til sine leverandører, sier hun. Forbedringspotensial Bø ser et klart forbedringspotensial for mange bedrifter. Måling av logistikkostnadene er et område mange er dårlige på. Bedriftene må bli bedre på å undersøke hva de forskjellige logistikkostnadene innen hvert ledd og mellom leddene i kjeden koster. De må få bedre kontroll på alle kostnadene, sier Rygvold. Dersom bedriftene vil spare penger, må de vite hvor mye de forskjellige aktivitetene koster, og slik se hvor de kan spare. Norsk Logistikkbarometer 2009 gir nå en verdifull service til bedriftene som deltar i undersøkelsen. De får vite hvordan de ligger an i forhold til andre bedrifter som er med i barometeret, og får gode tips om hvordan de kan forbedre seg. Dermed kan de se om andre har mer fokus på logistikken, og slik forstå at bedriften kanskje har potensial for å forbedre sin egen logistikk. RAGNAR LERFALDET Hvorfor satte dere i gang med Norsk Logistikkbarometer i 2003?! Bakgrunnen var at vi så at dette var interessant for markedet. Det fantes ikke fra før noen undersøkelse som kartla forsyningskjeden her i landet. I tillegg er det en fin måte å profilere oss på. Men vi har lagt vekt på at undersøkelsen skal utføres av nøytrale personer med faglig tyngde. Hva kan man lære av barometeret?! Vi ser at kunnskapen om logistikk stadig er i utvikling, men fortsatt er det her et potensial for ytterligere kunnskapsløft. Mange sliter blant annet med å finne rette måleparametre for logistikk, mens måling av servicegrad utføres jevnlig og er mer etablert. Vi ser i barometeret at leverandørenes tilholdssted gradvis flyttes. Det er nå mye større grad av internasjonal sourcing, blant annet fra Asia, og dette byr på nye utfordringer. Hvordan bruker dere undersøkelsen? Vi presenterer den for egne! kunder, og lar også konsulentselskaper og læreinstitusjoner benytte den blant annet benyttes den av logistikkstudenter ved BI. Vi bruker den også generelt i markedet, og publiserer den også på nett slik at alle som vil kan se den. Årets logistikkbarometer blir presentert på Transportkonferansen i oktober. Hvordan har responsen vært på de tidligere barometrene?! Det har vært stor etterspørsel etter disse. Det blir i år laget en logistikkalkulator, slik at alle bedrifter kan legge inn sine parametre og sammenligne seg med andre bedrifter. Hvordan kan bedrifter bruke Norsk Logistikkbarometer i sitt daglige arbeid?! I undersøkelsen påpekes det hva som kan være mest til hinder for en effektiv forsyningskjede. Gjennom måleparametre kan bedriftene også se f.eks. hva slags IT-systemer som vil fungere best for dem. Det gjøres også oppmerksom på problemer som kan oppstå ved at leverandører ligger geografisk og kulturelt langt fra Norge.

11 vizuelli.no Master in Logistics and Cross Cultural Business Fokus på styrket kompetanse for å møte utfordringer knyttet til logistikk og internasjonal handel. Nord-europeisk perspektiv. Neste oppstart: sept Partner for kompetansebygging innen logistikk Bachelor: Handel, service og logistikk innen handel- og servicenæringen. Neste oppstart: aug Ledende læringsmiljø i landsdelen Høgskolen i Harstad tlf e-post: Kompetanse på bransje og IT-teknologi Den enkleste måten du kan gi virksomheten din bedre resultater er ved å benytte systemer som får mer ut av dine medarbeidere, skaper mer tid og setter fokus på standardisert og automatisk utveksling av informasjon med dine samarbeidspartnere Portwin er et ledende havneadministrasjonssystem som kan samhandle med agenter, rederier, terminaler, kystverket og systemer for adgangskontroll via Port- Tools. Landtransport Private havner Laste-eier PortTools Statistics PortTools Message Interface Terminaloperatør PortTools Plans and Resources PortHub PortTools WEB Booking PortTools Harmonized Access Control PortTools Fright Security Offentlige havner Myndigheter Havneagent Sjøtransport SEAMLESS SECURE LOGISTICS SOLUTIONS PortTools bidrar til elektronisk samspill i Intermodale knutepunkt via XML og via WEB. Vi har relevante løsninger for multimodale terminaler. Seamless leverer også Portwin til private og offentlige havner. Kontakt oss på for en uforpliktende samtale angående elektronisk samspill, havneadministrasjon, terminaldrift eller sikkerhet.

ROBIN OLSEN RØROSKONFERANSEN

ROBIN OLSEN RØROSKONFERANSEN Kan logistikkløsninger bidra til næringslivets lønnsomhet? Hvordan kan vareeiere og transportører gjøre hverandre gode, og hva kreves av det offentlige? ROBIN OLSEN RØROSKONFERANSEN 2015 Nordisk Logistikkbarometer

Detaljer

Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars

Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars Agenda Hvorfor tenke på miljø? Hva krever kunden? Måling av miljøresultater Fremtiden

Detaljer

Lærdom er langt mer verdt enn gull

Lærdom er langt mer verdt enn gull Lærdom er langt mer verdt enn gull Kinesisk ordtak know how to be your best Kjære leder. Kunnskapsutvikling er avgjørende for at din virksomhet lykkes. Samtidig tar det ofte unødig mye tid, penger og ressurser

Detaljer

Tollpost Globe. Resultater Workshop. Futurumkonferansen 9.-11. mai 2010. Tollpost Kunderådgivning

Tollpost Globe. Resultater Workshop. Futurumkonferansen 9.-11. mai 2010. Tollpost Kunderådgivning Tollpost Globe Resultater Workshop Futurumkonferansen 9.-11. mai 2010 Tollpost Kunderådgivning Resultater Workshop Spørsmål 1: Hvilke fordeler ser dere med tettere samarbeid internt mellom de ulike funksjonene

Detaljer

Alternative logistikkjeder for leveranser til Norge fra Kina et totalkostnadsperspektiv

Alternative logistikkjeder for leveranser til Norge fra Kina et totalkostnadsperspektiv Alternative logistikkjeder for leveranser til Norge fra Kina et totalkostnadsperspektiv Eirill Bø Handelshøyskolen BI & Stein Erik Grønland Handelshøyskolen BI, SITMA Agenda Bakgrunn En balanse mellom

Detaljer

Forbedringspotensial i offshorelogistikk sett fra transportørsiden Kristiansund 21.april 2010. Gerdt Meyer Salgsdirektør Bring Logistics AS

Forbedringspotensial i offshorelogistikk sett fra transportørsiden Kristiansund 21.april 2010. Gerdt Meyer Salgsdirektør Bring Logistics AS Forbedringspotensial i offshorelogistikk sett fra transportørsiden Kristiansund 21.april 2010 Gerdt Meyer Salgsdirektør Bring Logistics AS Bring Logistics - fakta Bring Logistics, Offshore & Energy Bring

Detaljer

Lille speil på veggen der, hvem vil lykkes i landet her?

Lille speil på veggen der, hvem vil lykkes i landet her? Fremtidens Verdikjeder Lille speil på veggen der, hvem vil lykkes i landet her? Heidi C. Dreyer NTNU/SINTEF SMARTLOG seminar 4-5. desember 2007 1 Supply chain management 2 Innhold Dagens verdikjeder 2

Detaljer

«Integrasjoner sett fra havnens ståsted»

«Integrasjoner sett fra havnens ståsted» «Integrasjoner sett fra havnens ståsted» Innhold 1. Betydningen for transportkjøper og transportør 2. Havnens rolle 3. Aktører må samarbeide for å oppnå målsettingen 4. Systemløsninger 5. Kritiske suksessfaktorene

Detaljer

Sjøtransportprosjektet «Hva gjøres for å styrke effektiviteten i havneterminaler?»

Sjøtransportprosjektet «Hva gjøres for å styrke effektiviteten i havneterminaler?» Sjøtransportprosjektet «Hva gjøres for å styrke effektiviteten i havneterminaler?» Markeds- og logistikksjef Rolf Aarland, Trondheim Havn Årsmøte Norsk Havneforening Drammen 7. september 2012 Sjøtransportprosjektet

Detaljer

Kan transportetterspørsel og miljøbelastning reduseres ved økt integrering i forsyningskjedene? Stein Erik Grønland, Eirill Bø

Kan transportetterspørsel og miljøbelastning reduseres ved økt integrering i forsyningskjedene? Stein Erik Grønland, Eirill Bø Kan transportetterspørsel og miljøbelastning reduseres ved økt integrering i forsyningskjedene? Stein Erik Grønland, Eirill Bø 30.11.2010 Bakgrunn Transportens betydning i forsyningskjedene er viktigere

Detaljer

Årskonferansen 2008. Miljølogistikk - Reduser økt inntjening og økt konkurransekraft

Årskonferansen 2008. Miljølogistikk - Reduser økt inntjening og økt konkurransekraft Årskonferansen 2008 Miljølogistikk - Reduser eduserte kostnader, økt inntjening og økt konkurransekraft Logistikkforeningen.no - avd. Østlandet ombord i MS «Color Magic» Oslo - Kiel - Oslo 4. til 6. april

Detaljer

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet.

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. SKAL DU SELGE BOLIG? En lekker møblert bolig gir flotte bilder til annonse. Dette resulterer i bedre besøk under visning, flere potensielle

Detaljer

CargoNet-konsernet En ledende aktør innen kombinerte transporter

CargoNet-konsernet En ledende aktør innen kombinerte transporter CargoNet-konsernet En ledende aktør innen kombinerte transporter Effektive transportkluster - konkurransefortrinn Kontaktperson: Direktør Informasjon/samfunnskontakt Bjarne Ivar Wist, tlf. 913 12 123 CargoNet-konsernet

Detaljer

En spennende videregående skole midt i Oslo

En spennende videregående skole midt i Oslo En spennende videregående skole midt i Oslo Nytt programområde: Vg1: Service og samferdsel Vg2: Transport og logistikk Service og samferdsel - jobb i en bransje med framtid Dette er en vekstnæring Har

Detaljer

Sivilingeniør J.F.Knudtzen. SJFKnudtzen LOGISTIKK

Sivilingeniør J.F.Knudtzen. SJFKnudtzen LOGISTIKK Sivilingeniør J.F.Knudtzen nudtzen LOGISTIKK S.J.F Knudtzen logistikk 33 ansatte 130 mill i oms Holder til på Nesbru Familieeid Oppstart i 1955 Agenturfirma med liten produksjon Adm dir Per Arne T Adm

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger PROEX.NO En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger Telefon: 51 87 48 50 Fax: 51 87 40 71 Dette dokumentet inneholder en

Detaljer

Supply chain management

Supply chain management Supply chain management Trender, utvikling, muligheter og de store utfordringene Utvikling av logistikkbegrepet Innkjøp Prognoser Netto behovsberegning Produksjonsplanlegging Varer i arbeid Kvalitetsledelse

Detaljer

VI ER DER KUNDENE VÅRE ER

VI ER DER KUNDENE VÅRE ER VI ER DER KUNDENE VÅRE ER Å være størst forplikter Din samarbeidspartner på materialhåndtering TOYOTA MATERIAL HANDLING GROUP - ET GLOBALT KONSERN The Toyota Way er en del Toyotas historie så vel som fremtid.

Detaljer

Returordning for Lastbærere, (Trepaller, Plastpaller, Plastkasser)

Returordning for Lastbærere, (Trepaller, Plastpaller, Plastkasser) Returordning for Lastbærere, (Trepaller, Plastpaller, Plastkasser) Norsk Lastbærer Pool AS (NLP) ble etablert i juni 2006. Selskapet er eid av leverandørsiden og handelen innen dagligvare i fellesskap,

Detaljer

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Næringslivets støtteapparat I Norengros jobber vi for at våre kunder skal lykkes. Vi ønsker å være gode på

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

samarbeid Alltid i forkant Hovedkontor: 3. Industrivei Oslo

samarbeid Alltid i forkant Hovedkontor: 3. Industrivei Oslo RYKTE Foto: Terje Borud samarbeid Hovedkontor: 3. Industrivei 25 0668 Oslo Postadresse: Postboks 6441 Etterstad 0605 Oslo Telefon: 09300 Faks: 2232 9001 www.tollpost.no Alltid i forkant RYKTE Foto: Terje

Detaljer

Packaging solutions close to you

Packaging solutions close to you Packaging solutions close to you INNHOLD Om oss side 04 Kvalitet side 06 MILJØ side 08 PRODUKSJON side 10 PRODUKTER HANDEL side 12 PRODUKTER INDUSTRI side 13 HVA STENQVIST STÅR FOR side 14 Kontakt side

Detaljer

Futurum konferanse 2009

Futurum konferanse 2009 Futurum konferanse 2009 Effektiv logistikk nøkkelen til bedre inntjening. v/eirill Bø, Handelshøyskolen BI Futurum konferansen 27. april 2009 Utvikling av logistikkbegrepet Innkjøp Prognoser Netto behovsberegning

Detaljer

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET PRODUKTBROSJYRE FORBEDRE EFFEKTIVITETEN, TRANSPORTER MER LAST OG REDUSER MILJØPÅVIRKNINGEN Krokløfteren MULTILIFT XR18SL Pro Future er betydelig lettere

Detaljer

Informasjon om Schenkers Miljøsertifisering av våre transportører

Informasjon om Schenkers Miljøsertifisering av våre transportører Informasjon om Schenkers Miljøsertifisering av våre transportører Schenker AS er sertifisert i henhold til miljøstandarden ISO14001. Som en del av vårt miljøarbeide har vi fokus på den påvirkning vår transportaktivitet

Detaljer

IT Operations Cisco Partner Day, Fornebu

IT Operations Cisco Partner Day, Fornebu IT Operations Cisco Partner Day, Fornebu 09.05.2014 Do it once, do it right. Elisabeth Larsen, IT Operations Manager Innhold Oversikt Utfordringer Fremtiden Valget Sammendrag Om Get Get er Norges mest

Detaljer

Store penger å tjene!

Store penger å tjene! Store penger å tjene! INKÖP BESTÄLLNINGSRUTINER LEVERANSBEVAKNING GODSMOTTAGNING LAGRING LEVERANSER KAPITALBINDNING LÖNER FAKTURAHANTERING SVINN LOKALER INVENTERING REGISTERUNDERHÅLL INKURANS FRAKTER Helhetstenkning

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Slik bringer Coop varene fram til forbruker raskt og effektivt Transport- og Logistikkdagen Bergen 04.09.2012 Ola H. Strand, administrerende direktør

Slik bringer Coop varene fram til forbruker raskt og effektivt Transport- og Logistikkdagen Bergen 04.09.2012 Ola H. Strand, administrerende direktør Slik bringer Coop varene fram til forbruker raskt og effektivt Transport- og Logistikkdagen Bergen 04.09.2012 Ola H. Strand, administrerende direktør Coop Norge SA Konkurransen er tøff 1 Coop litt ditt

Detaljer

Coop Norge Handel AS Trondheim

Coop Norge Handel AS Trondheim Coop Norge Handel AS Trondheim RFID på lastbærere i dagligvaren, fra produsent til butikk Jan Ove Wagnildhaug Logistikk dagligvare i Coop Norge Et formidabelt logistikkapparat som håndterer enorme volum

Detaljer

Konkurransekraft og bærekraft. Kan teknologien redde oss?

Konkurransekraft og bærekraft. Kan teknologien redde oss? Logistikk for fremtiden Konkurransekraft og bærekraft Kan teknologien redde oss? Trondheim 24. september 2009 Ola Strandhagen, NTNU/SINTEF www.smartlog.no 1 40 % 2 3 4 .ja klart, men ikke alene,. teknologisk

Detaljer

Må vi tenke logistikk på en ny måte?

Må vi tenke logistikk på en ny måte? Røros-konferansen 2009 Må vi tenke logistikk på en ny måte? Heidi Dreyer, SINTEF Lavere marginer i detaljhandelen DN, 10.01.09 dn.no, 15.01.09 Omsetningsfall i norsk industri Nedgangskonjunkturen er brå

Detaljer

EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT!

EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT! GODMAT- HVERDAG! EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT! Storhusholdningsmarkedet er i stadig utvikling og det stilles stadig høyere forventninger til både sortimentsomfang, leveringspresisjon, priser, service

Detaljer

Shortsea - Kampanjen

Shortsea - Kampanjen Shortsea - Kampanjen Versjon 3.0 8. juni 2010 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Sammendrag... 1 Introduksjon... 2 Målsetning... 2 Omfang... 2 Målgruppe... 2 Budskap... 3 Kanaler... 3 Verktøy... 4

Detaljer

C-WIS (Warehouse Intelligence System)

C-WIS (Warehouse Intelligence System) A Member of the Constructor Group Logistics - WIS C-WIS (Warehouse Intelligence System) Innovative warehousing solutions at a concept, technology and service level 2 C-WIS I MEDIA Logistics - WIS 3 C-WIS

Detaljer

Logistikk Center Gardermoen

Logistikk Center Gardermoen Logistikk Center Gardermoen Ahlsells effektive logistikksystem med sentrallager på strategiske plasser i Norden er navet i konsernets virksomhet. Sentrallageret navet i vår virksomhet Skaper stordriftsfordeler

Detaljer

NYHET. Du tar hånd om byggingen vi ordner verktøyene

NYHET. Du tar hånd om byggingen vi ordner verktøyene NYHET Du tar hånd om byggingen vi ordner verktøyene Eie eller leie? det er spørsmålet Du er ikke den eneste som vurderer fordeler og ulemper ved kjøp av proff-verktøy. Med nye Hitachi Fleet Control har

Detaljer

FUTURUM KONFERANSE 2009 COLOR FANTASY 26. - 28. APRIL

FUTURUM KONFERANSE 2009 COLOR FANTASY 26. - 28. APRIL FUTURUM KONFERANSE 2009 COLOR FANTASY 26. - 28. APRIL 358_invitasjon_8s_TRYKK.indd 1 24.02.2009 12:13:01 FUTURUM KONFERANSE 2009 Nå skjer det igjen. De gode kreftene bringes sammen for å utvikle nye og

Detaljer

Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden?

Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden? Presentasjon Nettverkssamling Logimat Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden? Tine Tunga 6/11 2013 Erik Gran SINTEF Teknologiledelse/Logistikk 1 Bakgrunn Observasjon: Mange produsenter

Detaljer

Miljøarbeid i Posten. 6 september 2011 Klimaløftet. V/ Johan Swärd HMS direktør (johan.sward@posten.no )

Miljøarbeid i Posten. 6 september 2011 Klimaløftet. V/ Johan Swärd HMS direktør (johan.sward@posten.no ) Miljøarbeid i Posten 6 september 2011 Klimaløftet V/ Johan Swärd HMS direktør (johan.sward@posten.no ) Konsern 40% Post Logistikk Post Dialog Citymail Brevterminaler Distribusjon Kjededrift Pakker Gods

Detaljer

SR Groups lille lilla

SR Groups lille lilla SR Groups lille lilla Hjelpsom - Ærlig - Stolt -Det handler om holdninger Vol II Kjære alle ansatte 2. utgave av vår lille lilla er nå klar. Våre erfaringer fra 1. utgave har vært udelt positive, og troen

Detaljer

Welcome to PHOENIX CONTACT. Leverandøren en teknologipartner. Henning Grorud. Administrerende direktør

Welcome to PHOENIX CONTACT. Leverandøren en teknologipartner. Henning Grorud. Administrerende direktør Welcome to PHOENIX CONTACT Leverandøren en teknologipartner Henning Grorud Administrerende direktør 2004 nå Administrerende direktør i Phoenix Contact AS Markedsleder av produkter, systemer og løsninger

Detaljer

Via Nordica 11. juni. Miljøeffektiv logistikk utfordringer og muligheter. Hva er miljøgevinsten ved mer effektiv vare- og godstransport?

Via Nordica 11. juni. Miljøeffektiv logistikk utfordringer og muligheter. Hva er miljøgevinsten ved mer effektiv vare- og godstransport? Miljøeffektiv logistikk utfordringer og muligheter Hva er miljøgevinsten ved mer effektiv vare- og godstransport? Via Nordica 11. juni Ole A. Hagen Kommunikasjons- og markedsdirektør, Tollpost Globe Disposisjon

Detaljer

Posten og Brings satsing på miljøvennlig transport. Colin Campbell 8 september 2015 Trondheim

Posten og Brings satsing på miljøvennlig transport. Colin Campbell 8 september 2015 Trondheim Posten og Brings satsing på miljøvennlig transport Colin Campbell 8 september 2015 Trondheim «Verdens mest fremtidsrettede post- og logistikkonsern» Posten utvikler og leverer helhetlige løsninger innenfor

Detaljer

Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet

Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet Ravema Ledende partner til nordisk verkstedsindustri En omfattende rasjonaliseringsprosess pågår kontinuerlig for å styrke den nordiske verkstedsindustriens

Detaljer

Tema: Transportbransjen i Norge. Fra kunde- til selgermakt.

Tema: Transportbransjen i Norge. Fra kunde- til selgermakt. Tema: Transportbransjen i Norge. Fra kunde- til selgermakt. Brødrene Dahl AS v/ Logistikkdirektør Jan G. Vere Virksomheten Strategi, logistikkløsninger Rammebetingelser vis à vis transportører Samarbeid

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Schenker AS Det enestående førstevalg

Schenker AS Det enestående førstevalg Schenker AS Det enestående førstevalg Slik vi transportører vil ha banetransport og bylogistikk Firmapresentasjon Jon Austrheim, Head of Multimodal Solutions Logistikk for næringslivet over hele verden!

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Bilavgiftene fra kjøp til bruk

Bilavgiftene fra kjøp til bruk Bilavgiftene fra kjøp til bruk BILs forslag til en mer trafikksikker og miljøvennlig bilpolitikk At forurenser skal betale for sine utslipp, er riktig og viktig. Dessverre er ikke det norske bilavgiftssystemet

Detaljer

Steinar Karlsen Adm.direktør Litra Gass AS / AB

Steinar Karlsen Adm.direktør Litra Gass AS / AB Steinar Karlsen Adm.direktør Litra Gass AS / AB 100 års erfaring (1917-2017) Med 100 års erfaring og en sterk vilje fortsetter Litra å strekke seg mot det ytterste av kvalitet og sikkerhet innen transporttjenester.

Detaljer

Innenlands godstransport etter transportmåte, Millioner tonn. Lufttransport Sjøtransport Jernbanetransport Veitransport

Innenlands godstransport etter transportmåte, Millioner tonn. Lufttransport Sjøtransport Jernbanetransport Veitransport 8. Nyttetrafikk Hva dreier debatten seg om? Kollektivtrafikk på vei (buss) omtales stort sett i positive ordelag i Norge, og det er bred politisk enighet om å styrke kollektivtrafikken i årene fremover.

Detaljer

FINT Forretningsmodell for Intermodal Transport. Et forsknings- og utviklingsprosjekt finansiert av Forskningsrådet MAROFF-programmet

FINT Forretningsmodell for Intermodal Transport. Et forsknings- og utviklingsprosjekt finansiert av Forskningsrådet MAROFF-programmet FINT Forretningsmodell for Intermodal Transport Et forsknings- og utviklingsprosjekt finansiert av Forskningsrådet MAROFF-programmet Deltagende parter NorStella prosjektledelse Stein Erik Grønland, Sitma,

Detaljer

Frihet til å gjøre som du vil

Frihet til å gjøre som du vil Frihet til å gjøre som du vil - med allsidig og spennende utdanning i bagasjen Service og samferdsel Innledning side 5 Salgsfaget side 7 Kontor og administrasjonsfaget side 9 Sikkerhetsfaget side 11 IKT

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer

Vurderer du en fremtid i medie bransjen?

Vurderer du en fremtid i medie bransjen? Vurderer du en fremtid i medie bransjen? Vurderer du en fremtid i mediebransjen? Hvis svaret er ja, kan lærlingordningen være noe for deg! På nettstedet medielarling.no finner du all den informasjon du

Detaljer

Kostnadsstrukturer i godstransport betydning for priser og transportvalg

Kostnadsstrukturer i godstransport betydning for priser og transportvalg Sammendrag: Kostnadsstrukturer i godstransport betydning for priser og transportvalg TØI rapport 1372/2014 Forfatter(e): Stein Erik Grønland, Geir Berg, Eirill Bø og Inger Beate Hovi Oslo 2014 67 sider

Detaljer

Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv

Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv Heidi Chr. Lund, rådgiver Logistikk- og Transportindustriens Landsforening Trondheim 5. januar 2010 1 LTL Selvstendig interesse-

Detaljer

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Presentasjon av prosjektoppgave: Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Prosjektgruppe: Ann Kristin Lågøen (Statsbygg), Finn Lysnæs Larsen (Multiconsult) og Jan Einar Årøe (Veidekke) Presentasjon

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Effektive verdikjeder:

Effektive verdikjeder: Effektive verdikjeder: Hvordan få til miljøgevinster samtidig som man forbedrer bedriftens logistikk? 360 o Symposium Miljø vårt felles ansvar 16.-17. mars, Gardermoen Heidi C. Dreyer, NTNU/SINTEF Hvilke

Detaljer

Må vi tenke logistikk på en ny måte?

Må vi tenke logistikk på en ny måte? Røros-konferansen 2009 Må vi tenke logistikk på en ny måte? Heidi Dreyer, SINTEF Lavere marginer i detaljhandelen DN, 10.01.09 dn.no, 15.01.09 Omsetningsfall i norsk industri Nedgangskonjunkturen er brå

Detaljer

Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet

Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet ADR Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet ADR skulle flytte inn i nye lokaler. Administrerende direktør Ragnar Berg hadde en ting klart i hodet. Han ville ikke ta det gamle

Detaljer

Fabrikkbetongkonferansen 28.mars 2009

Fabrikkbetongkonferansen 28.mars 2009 Fabrikkbetongkonferansen 28.mars 2009 Effektiv logistikk nøkkelen til bedre inntjening. v/eirill Bø, Handelshøyskolen BI Fabrikkbetongkonferansen 28.mars 2009 Utvikling av logistikkbegrepet Innkjøp Prognoser

Detaljer

New supply chain ICT architecture with RFID

New supply chain ICT architecture with RFID New supply chain ICT architecture with RFID Bård Myhre SINTEF IKT SMARTLOG-seminar, 18. juni 2008 1 En ny IT-arkitektur for utveksling av RFIDinformasjon i forsyningskjeden Bård Myhre SINTEF IKT SMARTLOG-seminar,

Detaljer

Baveno 2011. Livar Johansen

Baveno 2011. Livar Johansen Baveno 2011 Livar Johansen Optimera historikk 2001 Byggmo, Skårland og L.A. Lund fusjonerer, og blir Optimera AS 2002 Konsentrasjon om to merkenavn, Optimera og Montér 2005 Saint-Gobain ny eier 2007 2009

Detaljer

Et knutepunkt midt i Norge

Et knutepunkt midt i Norge KF Et knutepunkt midt i Norge Et knutepunkt midt i Norge Mosjøen ligger ikke bare midt på Helgeland byen ligger også midt i Norge. Foruten å være et tradisjonsrikt handelssenter på Helgeland, er Mosjøen

Detaljer

Analyser og evalueringer

Analyser og evalueringer Analyser og evalueringer Oppsummering av opptaket 2015* Samordna Opptak I Samordna Opptak har vi hatt en svak nedgang i antall førsteprioritetssøkere på 2,15 % fra 2014 til 2015. For Samordna opptak systemet

Detaljer

Design: Arkipel Interiørdesign AS. Fra ide til ferdig produkt

Design: Arkipel Interiørdesign AS. Fra ide til ferdig produkt Design: Arkipel Interiørdesign AS Ø Fra ide til ferdig produkt ERFARING Små skritt mot store ordre Ole Lium Møbelverksted AS ble etablert i Meldal i 1930. Fra å starte opp som et enmannsforetak med fokus

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet BYGG OG ANLEGG kunnskap gir kvalitet og trygghet BEMANNING TIL RETT STED OG TID Rett Bemanning er en foretrukken leverandør innen bygg og anlegg, og vi har god erfaring og referanselister fra både små

Detaljer

vårtilbud til Mamut- kunder Øk salget Reduser kostnadene Få inn pengene Tilbud på ekstra brukerlisens

vårtilbud til Mamut- kunder Øk salget Reduser kostnadene Få inn pengene Tilbud på ekstra brukerlisens Mamut One din nye løsning! Les mer side 6 vårtilbud til Mamut- kunder Øk salget Reduser kostnadene Få inn pengene Bli mer effektiv med Mamut Kjøp kurs og spar 40%. Les mer side 4 40% Nye funksjoner gir

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Vi har valgt felles system

Vi har valgt felles system Halvor Nassvik. Assisterende direktør Coop Norge, logistikk. Styreformann TakeCargo Terje Bjørnstadjordet. IT-direktør ICA Norden. Styremedlem TakeCargo Trond Tangen. Direktør distribusjon, Joh System

Detaljer

En ledende nordisk gassleverandør

En ledende nordisk gassleverandør En ledende nordisk gassleverandør www.airliquide.no Et verdensomspennende industrigasselskap Air Liquide er verdensledende innen gasser, teknologi og tjenester for industrien og sykepleien. Selskapet er

Detaljer

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent KLIMAVEIEN Økokjøring Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2 utslipp med minst 10-20 prosent 1 Dette er økokjøring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bruk høyest mulig gir

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

JATAK KONSTRUKSJONSPAKKER FRA KJELLER TIL LOFT

JATAK KONSTRUKSJONSPAKKER FRA KJELLER TIL LOFT NORGES STØRSTE LEVERANDØR AV KVALITETSKONSTRUKSJONER I TRE Konstruksjonspakker for tak, vegger og gulv Én kontaktperson på prosjektering og produksjon Rådgiver på konstruksjonsløsninger Høy kvalitetssikring

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

RFID - Økt sporbarhet i hele verdikjeden Øyvind Haugen Kvalitetsavdelingen

RFID - Økt sporbarhet i hele verdikjeden Øyvind Haugen Kvalitetsavdelingen RFID - Økt sporbarhet i hele verdikjeden Øyvind Haugen Kvalitetsavdelingen Agenda Hva er RFID? Virkemåte EPC Bruksområder Fordeler Utfordringer RFID og Tollpost Globe Hva er RFID Introduksjon Radio Frequency

Detaljer

BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE

BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE www.brubakken.no BRUBAKKEN AS Din totalleverandør av rullende materiell og lifter VISJON: Kunder, leverandører og medarbeidere

Detaljer

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag BD nett BD mobil Bda Filoverføring Papirløs faktura en enklere hverdag Hvorfor ekanaler? 01 02 Løsninger for alle! Riktig verktøy er mer enn halve jobben også når det gjelder IT! Brødrene Dahl har som

Detaljer

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Strever du for å gjøremer med mindre? Møt utfordringen med fokus på å gjøre mer med mindre ressurser. Hva betyr mest, planet

Detaljer

Godsmagi. Ny teknologi gir nye løsninger for godstransport

Godsmagi. Ny teknologi gir nye løsninger for godstransport Godsmagi Ny teknologi gir nye løsninger for godstransport Oslo 17 november 2008 Ola Strandhagen, NTNU/SINTEF ola.strandhagen@sintef.no www.smartlog.no 1 2 3 masseproduksjon Toyota og Lean. Etterspørselsdrevet..en

Detaljer

Kristiansand Havn KF

Kristiansand Havn KF Kristiansand Havn KF «Et miljøvennlig transportknutepunkt nærmest markedet» Utpekt havn Hvem er utpekte og hva ligger i begrepet? Stavanger Bergen Oslo Tromsø Kristiansand Bodø Trondhjem Hvorfor er Kristiansand

Detaljer

Betydningen for forutsigbar fremføring av gods for norsk næringsliv Ole A. Hagen, styreleder i NHO Logistikk og Transport, Røroskonferansen 8.2.

Betydningen for forutsigbar fremføring av gods for norsk næringsliv Ole A. Hagen, styreleder i NHO Logistikk og Transport, Røroskonferansen 8.2. Betydningen for forutsigbar fremføring av gods for norsk næringsliv Ole A. Hagen, styreleder i NHO Logistikk og Transport, Røroskonferansen 8.2.2013 Foto: Jo Michael 1 Innhold Hvem er vi? Hva skal vi tilby

Detaljer

Du trenger ikke være dekkekspert... Du trenger bare å vite om en!

Du trenger ikke være dekkekspert... Du trenger bare å vite om en! www.gummiservice.no Du trenger ikke være dekkekspert... Du trenger bare å vite om en! Stol på ekspertisen til Bandag-forhandleren. De hjelper deg med å minimalisere dekkostnadene og optimalisere effektiviteten.

Detaljer

Kostnadskutt i verdikjeden Hva gjør vi?

Kostnadskutt i verdikjeden Hva gjør vi? Count of Load ID YTD Dest Country Total NO 5757 Kostnadskutt i verdikjeden Hva gjør vi? Norsk laks til europeernes middagsbord Ivar Raugstad Logistics Manager Marine Harvest Raw Material & Trade Transport

Detaljer

Vårt skip er lastet med

Vårt skip er lastet med Vårt skip er lastet med NHO Sjøfart organiserer 30 rederier som opererer 420 fartøyer i norsk innenriksfart. Fartøyene er hurtigruteskip, ferger, hurtigbåter, slepebåter, skoleskip, lasteskip og redningsskøyter.

Detaljer

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY SELVSTENDIGE KONSULENTER- FÅ DEN PERFEKTE PERSONEN FOR DITT PROSJEKT UMIDDELBART IT er en sentral del av mange forretningsprosesser og behovene er i

Detaljer

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er:

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er: Utviklingsstrategi Orkdal kommune «Glød og go fot» Nyskapende Effek v Raus 2012-2015 Vi vil skape en arbeidsplass der ledere og ansatte jobber sammen om læring og forbedring. Vi mener at en slik arbeidsplass

Detaljer

2. kvartal og 1. halvår 2017

2. kvartal og 1. halvår 2017 1 2. kvartal og 1. halvår 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 2 2. kvartal og 1. halvår 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling 3 Hovedpunkter 1. halvår 2017 Tilpasser

Detaljer

STORE REDUKSJONER I KLIMAUTSLIPP VED BRUK AV EVENES FLYPLASS TIL EKSPORT AV LAKS

STORE REDUKSJONER I KLIMAUTSLIPP VED BRUK AV EVENES FLYPLASS TIL EKSPORT AV LAKS STORE REDUKSJONER I KLIMAUTSLIPP VED BRUK AV EVENES FLYPLASS TIL EKSPORT AV LAKS Jørn Eldby adm. dir. SINTEF Nord AS Ny Industri i Nord Økt industriell verdiskapning i nord: "Hvilke industrielle prosesser

Detaljer

Buskeruds fortrinn. Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold

Buskeruds fortrinn. Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold Buskeruds fortrinn Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold En internasjonal organisasjon Distriktskontor Lokalkontor

Detaljer

Gass som drivstoff for tunge kjøretøy

Gass som drivstoff for tunge kjøretøy Gass som drivstoff for tunge kjøretøy Dual Fuel-teknologien: Tomas Fiksdal, 04. november 2008 Introduksjon Begreper Dual Fuel Utfordringer Våre planer Introduksjon Hvorfor er alternative drivstoff til

Detaljer