TRANSPORT & LOGISTIKK 5TIPS TIL MER EFFEKTIV LOGISTIKK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRANSPORT & LOGISTIKK 5TIPS TIL MER EFFEKTIV LOGISTIKK"

Transkript

1 Miljø Slik blir du en grønnere yrkessjåfør DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Kundefokus Oppretthold dialogen med sluttbruker Outsourcing Kutt kostnader ved å sette ut logistikken TRANSPORT Nr. 10 / Sept. 09 & LOGISTIKK 5TIPS TIL MER EFFEKTIV LOGISTIKK Teknologi Hold oversikten med sporing og info via RFID IT-systemer Utnytt den informasjonen du henter inn Effektivitet Sløs mindre med en helhetlig logistikkjede UTNYTT MULIGHETENE INNEN LOGISTIKK TENK HELHETLIG. Svært mange bedrifter har dårlig kontroll på leveringsevnen, sier Johnny Dahl, adm.dir. i Valcon. Kostnadskontroll: Sjekk Norsk Logistikkbarometer 2009 for å finne områdene med størst forbedringspotensiale. FOTO: DAVID H. LEWIS/ISTOCKPHOTO Transportbrukerkonferansen 19. og 20. okt.: TRANSPORT OG LOGISTIKK 2009 Sted: Gardermoen Program:

2 2 SEPTEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET UTFORDRINGER Kombinasjonen finanskrise og miljøkrav har gitt nye utfordringer til transport- og logistikknæringen. Mange bedrifter må nå tenke nytt for å imøtekomme de nye kravene til effektivitet og miljømessige utfordringer. VI ANBEFALER Bjørnar Torsnes Salgsdirektør, Goddtech Products AS Finanskrisen har gjort norske bedrifter med lange avstander til markedene særlig sårbare. Behovet for effektive transportløsninger har aldri vært større enn nå. I tillegg er det en klar sammenheng mellom effektive transportløsninger og et bedre miljø. Effektive transportløsninger gir simpelthen grønnere transport. En økt bruk av transportkorridorene med skip mellom Norge og kontinentet vil for eksempel minske miljøutslipp og transportkostnader. De samme gevinstene får vi med en bedre utbygget jernbaneinfrastruktur. Tilsvarende vil en god veistandard over hele landet bidra til at lastebiltrafikken kan holde en jevnere hastighet, noe som i seg selv gir lavere drivstofforbruk og mindre CO 2 -utslipp. Miljø som løsning SIDE 22 En del av utfordringene ligger hos alle små, lokale transportfi rmaer som ikke har innført nødvendig utstyr for gjenbruk av informasjon elektronisk. Finn effektive løsninger Næringslivet kan bidra gjennom innovasjon av vår lo-! gistikk til mer effektive løsninger. Bedre og mer effektive logistikkløsninger vil medføre bedre kapasitetsutnyttelse og dermed lavere energiforbruk i godstransporten. Store logistikk- og transportleverandører, som blant annet Schenker med flere, leverer logistikk- og transportløsninger med betydelig miljøfokus. Bedring av produksjonsrutinene skaper et bedre miljø og mer effektiv godsfremføring, men også en kompleks logistikk som er svært sårbar for endringer i rammebetingelsene. NHO er opptatt av at myndighetene her tar ansvar og skaper langsiktige og forutsigbare rammebetingelser. Dagens infrastrukturstandard er dårlig, transportkostnadene for næringslivet høye og kapasiteten på vei- og jernbanenettet mangelfullt. Dette slår dårlig ut for både miljøet og næringslivets konkurransekraft. John G. Bernander Administrerende direktør i NHO FOTO: WIKIMEDIACOMMONS/KJETIL REE Rust opp kollektivtrafikken NHO mener at veiene må utbedres, sporkapasiteten på! jernbane økes og terminalkapasiteten både på havn og jernbane forbedres. For at næringslivet skal utvikle og ta i bruk ny og mer effektiv kjøretøyteknologi, må rammebetingelsene på avgiftssiden fortløpende endres i tråd med utviklingen. I tillegg må det til en kraftig opprusting av kollektivtransporten. Som et ledd i å få flere til å la bilen stå igjen hjemme, har NHO tatt til orde for køprising. Dette vil bedre miljøet og fremkommeligheten for næringslivets godstransporter. Et unikt utgangsunkt Norge har større finansiell! styrke enn de fleste. Vi har mange store visjoner, men altfor liten evne til å handle. Det vi nå trenger er en omforent og forpliktende opptrappingsplan for å nå målet. I forbindelse med Stortingets behandling av Nasjonal transportplan var det bred enighet om å satse ambisiøst på samferdsel. NHO forventer å se spor av denne velviljen i de kommende statsbudsjetter. For å få mest ut av kronene, må prosjektene gjennomføres raskt og effektivt. Dette krever Offentlig Privat utbygging, som blant annet under motorveiutbyggingen i Agder har vist sin effektivitet. En raskere modernisering av infrastrukturen er det viktigste tiltaket for miljø og næringsliv. Ha kontroll på dekkene s Slik gjør du kjøreturen sikrere. Samspill mellom partene s Hva er elektronisk meldingsutveksling mellom aktører? Vi hjelper våre lesere å lykkes! TRANSPORT & LOGISTIKK, 10. UTGAVE, SEPTEMBER 2009 Adm.Dir.: Thomas A. Berge Redigerere: Tonje Robertsen, Merete Askildsen, Erlend Lans Pedersen Prosjektleder: Henning Ebbestad Telefon: E-post: Distribueres med: Dagens Næringsliv September 2009 Trykk: Dagblad-trykk Kontakt Mediaplanet: Telefon: Faks: E-post: Mediaplanets mål er å skape nye kunder for våre annonsører ved å tilby lesere som gjennom faglig høyt redaksjonellt innhold blir motivert til å handle. Et nettverk av mer enn 1000 nye kolleger innen ditt fagområde. Lokale medlemsmøter av høy faglig kvalitet kombinert med bedriftsbesøk. Vestlandet: Logistikkdagen 17. februar, 2010 Rogaland: Logistikkdagen 12. november, 2009 Trøndelag: Røroskonferansen 5-7 februar, Østlandet: Kielkonferansen 5-7 mars, Medarrangør av Transport & Logistikkonferansen på Gardermoen og Logistik & Transportmessen i Göteborg. Et nettverk for deg! Medlemsfordeler: Sosial ramme for utveksling av kompetanse i logistikk- Norge. Lokalavdelinger i Nord-Norge, Møre og Romsdal, Rogaland, Sunnmøre, Trøndelag, Vestfold/Telemark, Vestlandet, Østfold og Hedmark/Oppland.

3 Du kan møte oss på Transport og Logstikk 2009 Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 19. og 20. oktober Jernbaneverket

4 4 SEPTEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET TIP/STEP 1TIPS NYHETER 0 FÅ OVERSIKT FÅ XXXXXX OVERSIKT XXXXXXXX MED RFID MED RFID- TEKNOLOGI Spørsmål: Hvorfor kan det være lurt av norske bedrifter å benytte seg av RFID-teknologien? Svar: Teknologien kan spare bedriftene for både tid og penger ved at avlesing av objekter skjer automatisk. RFID-teknologien er ikke ny, men den har absolutt fremtiden foran seg i Norge, mener Roar Lorvik, daglig leder i RFID Innovasjonssenter AS. Teknologien er tatt i bruk mange steder i verden, og det er stadig flere som benytter seg av den, sier han. RFID er en forkortelse for Radio Frequency Identification. Dette er en teknikk for sporing og informasjonsbæring. Teknikken benytter brikker som består av en mikrochip og en antenne. Brikken kommuniserer via radiobølger med lesere som plukker opp signalet fra RFID-brikken. Leserne er koblet til et datasystem der informasjonen fra brikken tolkes og brukes. Store bruksområder Lorvik forteller at det er mange anvendelsesområder for RFID-teknologien i dag. RFID-brikker benyttes blant annet til identifisering av dyr, på bomstasjoner og bombrikker, som merking av pengesedler, sporing av containere, skikort, tyverisikre bilnøkler og autentisering av farmasøytiske produkter. RFID Innovasjonssenter AS hjelper bedrifter å komme i gang med prosjekter tilknyttet RFIDteknologien. Vi prøver ut løsninger sammen med bedriftene, forteller han. God oversikt Blant norske bedrifter som har tatt i bruk RFID-teknologien er Aker Solutions, Norsk Lastbærer Pool og Ringnes Bryggerier. Aker Solutions bruker teknologien til å merke verktøy. Fordelen med RFID er at de merkede objektene avleses automatisk. Når man benytter strekkoder, må avlesingen skje manuelt, sier Lorvik. RFID-teknologien gir også en veldig god oversikt over de merkede objektene. Man får automatisk informasjon om hva som er lest, hvor det er, når det ble lest og hvorfor det ble lest. Økt service Til og med klesbutikker har tatt i Roar Lorvik Daglig leder i RFID Innovasjonssenter AS bruk RFID-teknologien. Dette gjelder butikker både i Trondheim, Stockholm og Helsingfors. Du står i prøverommet med en jakke. Den er ett nummer for liten. Du holder jakken, som inneholder en liten RFID-brikke, opp mot et lite speil, og får raskt svar på et display om den finnes i andre størrelser og eventuelt i andre farger. Du kan også få tips om bukser, skjorte og strømper som passer til den jakken du vil ha, sier Lorvik. Slik kan RFID-teknologien gi muligheter til økt servicegrad. I tillegg kan den gi effektivisering av driften, full kontroll på lagerbeholdning, tilgjengelighet og plassering. Tester ut nye bruksområder RFID-teknologien er i stadig utvikling, og blir prøvd ut på mange forskjellige områder. En skole i Doncaster i England prøver ut bruk av RFID-brikker sydd inn i elevenes skoleuniformer for å spore hvor elevene til enhver tid befinner seg. Formålet med systemet oppgis å være å effektivisere arbeidet med å registrere tilstedeværelse og gi foreldrene økt trygghet ved at man til enhver tid vet hvor hver enkelt elev befinner seg. RAGNAR LERFALDET Lyngsoe Systems er blant verdens ledende systemintegratorer, leverandører og konsulent virksomheter innen RFID området. Vi når resultater! Ta et uforpliktende møte med oss det første skrittet mot et suksessfullt RFID prosjekt!

5 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET SEPTEMBER 09 5 Tok i bruk RFID hos Ringnes for containermerking HVA ER RFID? SMART INVESTERING Ringnes tok i bruk RFIDteknologien for merking av deres containere. Etter valget falt på RFID, har de fått bedre utnyttelse av lastebilene. Noe som kommer både Ringnes og kunden til gode. FOTO: RINGNES Ringnes har til tider over 200 lastebiler på veiene, og derfor er det en stor jobb å holde oversikten over all last. Men RFID-teknologien som Ringnes har tatt i bruk hjelper bedriften til å styre sine logistikkoppgaver bedre enn tidligere. EKSEMPEL Alle Ringnes containere ved bryggeriet på Gjelleråsen har installert en brikke som sender informasjon når den kommer i nærheten av en antenne. Gjennom systemet som brikkene er koblet mot vet Ringnes alltid hvilke containere som er tilgjengelige for lasting av nye varer, hvilke som er fulle og hvor mange biler som er på veien til kundene. Bedre plassutnyttelse Ringnes har omtrent 500 containere og RFID gir mye nyttig informasjon. - Teknologien er tatt i bruk i stor utstrekning i USA, og vi syntes det hørtes spennende ut, sier Jan Inge Bakkane, business process manager hos Ringnes. Ringnes kikket rundt etter løsninger for containermerking. Valget falt på RFID. - Med RFID får vi bedre utnyttelse av lastebilene. Det kommer både oss og kundene til gode, sier Bakkane. Lønnsom investering Det RFID-baserte logistikkanlegget til Ringnes på Gjelleråsen består av flere komponenter med to radiobrikker på hver container, antenner ved hoved- og lasteporter, lesere ved de samme portene, mellomvare som registrerer og behandler dataene, og et webbasert rapporteringsverktøy. Jan Inge Bakkane mener at dette systemet blir lønnsomt etter full utrulling i driftsavdelingene. - Selv små endringer i et logistikksystem gjør store utslag på bunnlinjen, sier han. Bedre oversikt Ringnes har utviklet sitt system sammen med IBM. Deres løsning fanger opp alle data knyttet til 40 lasteporter ved anlegget i Oslo, og de ansatte har oversikt over alle lastebiler, containere og status for lasting på terminalen. Med dette systemet får vi bedre oversikt over hvor mye tid som går med til ulike oppgaver. Lederne får tilgang til rapporter om svakheter i logistikksystemet, som de dermed kan få rettet opp. Nå får de også registrert om containere står etterlatt på området med tomgods, noe som kan resultere i mangel på tomgods, sier Bakkane. Ringnes vil også vurdere å etablere systemer hvor radiobrikker festes til paller eller kasser for å spore varens bevegelser helt ut til butikkene, noe som vil åpne for helt nye muligheter når det gjelder produktsporing. RAGNAR LERFALDET Begrepet RFID RFID står for Radio Frequency Identification som betyr identifisering med radiobølger. Hvordan fungerer den? Teknikken benytter brikker som består av en mikrochip og en antenne. Brikken kommuniserer via radiobølger med lesere som plukker opp signalet fra RFID-brikken. Leserne er koblet til ett datasystem der informasjonen fra brikken tolkes og brukes. Hva brukes den til? RFID er en teknikk for sporing og informasjonsbæring som har eksistert i flere år. Fakta om RFID-brikker Leseavstanden kan variere fra en millimeter til ett par kilometer. Brikkekostnaden kan variere fra 20 cent til 1000$ eller mer. Brikkestørrelsen kan variere fra 0,1 kubikkmillimeter og opp til 10 millioner kubikkmillimeter. Antall brikker som bestilles er fra 1 til flere millioner. Bruksområder i dag RFID-brikker benyttes idag blant annet på bomstasjoner med bombrikker, til sporing av containere, på skikort, merking av dyr, merking av sedler og til tyverisikring av bilnøkler. icon lasercoder Rimelig Nytt gjennombrudd. Prisen er ikke lenger et argument mot laser. icon bruker ikke blekk, og gir topp ytelse til konkurransedyktige priser. Permanent trykk icons merking varer like lenge som produktet. Gjennomført høy printkvalitet. Fungerer på de fleste overflater fra papir og kartong til plast, glass, tre og tekstiler. Nyhet! Rask icon er en sprinter. Avansert optikk og software gjør den i stand til å følge produksjonshastigheten. Kompakt og allsidig Markedets minste lasermerker. icon kan installeres nær sagt hvor som helst. Rimelig. Rask. Renslig. Renslig Uten blekk intet søl. icon er miljøvennlig, og gir et renere og mer hygienisk produksjonsmiljø. Mer info: Enkel i bruk Alle kan bruke icon. Nye brukere lærer raskt. Integrert touch-skjerm. Enkel navigasjon. Goodtech Products AS Kristoffer Robins vei 13, NO-0978 Oslo,Norway Telefon:

6 Har du behov for hjelp til lossing, lagring, pakking, utkjøring eller montering av møbler, kjøkken, garderobe, konferanse- og kontormøbler? Vi hjelper deg som kunde til å oppnå økt kostnadseffektivitet, redusert kapitalbinding, forbedret kvalitet samt større fleksibilitet og skalerbarhet. Vi kan om ønskelig skreddersy våre møbellogistikkløsninger gjennom hele leveringskjeden fra produsent til sluttkunde. Med vårt omfattende tjenestetilbud og kundeserviceapparat er det ingen grunn til å henvende seg andre steder. Adams Express AS er sertifisert i henhold til FIDI FAIM og ISO 9001:2000 standarden. Ta gjerne kontakt med oss på telefon / eller besøk oss på: /

7 Scania - en betydelig leverandør Norsk Scania AS er en del av det internasjonale svenske konsernet Scania CV AB, en av verdens største produsenter av tunge kjøretøy. Vi leverer lastebiler, busser og industri/marinemotorer, samt deler og servicetjenester. Over 800 ansatte er fordelt på verkstedanlegg over hele landet. Scania servicenett en viktig brikke for transporten Vårt landsdekkende nett med 49 anlegg over hele Norge (hvor 39 er heleid av Norsk Scania), sikrer våre kunder god service, uansett hvor de ferdes. Vi tilbyr ikke bare service på lastebilen, men også på tilhenger og utstyr. Reservedeler og annet utstyr som ikke finnes lokalt, distribueres fra vårt sentrallager i Oslo til anleggene i løpet av natten. Scania energieffektive lastebiler Fokuset på energieffektive motorer har stått på dagsorden i transportbransjen i mange år. Dagens motorer er meget energieffektive, og mange transporter bruker mindre en 1 dl. pr. mil pr. tonn vekt. Selv med strengere og strengere krav til utslipp (i dag EURO 5), har man klart å holde drivstofforbruket nede. Scania og alternative drivstoffer Alternative drivstoffer vil utvikle seg raskere i årene som kommer. Mange spennende prosjekter er på gang i Norge. Scania har allerede en motor som benytter etanol som drivstoff (270 hk) tilgjengelig. Den arbeider etter dieselprinsippet, og man har nesten samme energieffektivitet som dieselmotoren. I 2010 vil vi kunne tilby motorer (230 og 270 hk) som benytter CNG eller biogass som drivstoff. Andelen biodiesel kan på motorer med HPI og PDE være inntil 100% biodiesel. Scania med fokus på veitransport Vi skreddersyr lastebilen til transportoppgaven. Vårt unike modulsystem gir muligheten til å spesifisere mer enn 2 millioner løsninger. Vårt mål er at kunden får den optimale transportløsningen for typen oppdrag som skal utføres. Uavhengig av om det er 2-akslet distribusjonsbil på 15 tonn med 230 hk, eller en 5-akslet tungtrekker med totalvekt på mer en 100 tonn og 620 hester. Kravene til driftsikkerhet og service skal alltid tilfredstilles. Rykende ferske barneklær MOTE FOR DE YNGSTE DEN DEMEMEN NYE R-SERIEN DEN NYE R-SERIEN Side 9 Les mer på

8 8 SEPTEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER Spar penger på outsourcing av logistikk Spørsmål: Hvordan kan norske bedrifter få ned kostnadene knyttet til transport og logistikk? Svar: Ved å outsource logistikktjenestene til profesjonelle aktører. Kostnadene knyttet til transport og logistikk er store for norske bedrifter. Mange bedrifter kan spare store summer ved å outsource disse tjenestene. Logistikktjenestene blir billigere når andre tar seg av dem. En bedrift vil kanskje ikke klare å fylle opp bilene sine, men det vil en profesjonell speditør i mye større grad. Mens bedriftens biler kan kjøre med 60 prosent luft, kan en profesjonell aktør kanskje kjøre med bare 30 prosent, sier administrerende direktør Tom Rune Nilsen i Logistikk- og transportindustriens landsforening (LTL). Overkapasitet Ved å outsource logistikktjenestene vil bedriftene også spare kostnader ved at de slipper å ha egne lastebiler. Rene transportselskap kan utnytte sine biler mer effektivt, mens andre bedrifter gjerne vil ha bilene sine stående en stor del av tiden. I tillegg sparer bedriftene på at de slipper å ha overkapasitet på transportfronten. De ansatte kan bli syke, og derfor vil det være nødvendig å ha tilfredsstillende ekstra kapasitet. Kunnskap om produktet Tom Rune Nilsen tror også at profesjonelle transportører på sikt kan få ned skadefrekvensen. Men FÅ BILLIGERE TJENESTER. Logistikktjenestene blir billigere når andre tar seg av dem, sier Tom Rune Nilsen, adm. dir. i Logistikk- og transportindustriens landsforening. FOTO: THE-TOR/ISTOCK TIPS Tom Rune Nilsens tre beste tips til bedrifter som ønsker å outsource sine logistikktjenester. Be om anbud Be om anbud fra flere forskjellige selskaper. Konkurranse 1 om levering av tjenester vil alltid kunne få ned prisen. Se på total service Det lønner seg å ikke bare se 2 på transportkostnadene, men også på den totale servicen man får. Ofte kan det være mange penger å spare på bedre service. rett etter outsourcingen kan det oppstå barnesykdommer. Det tar litt tid for en ny aktør å bli kjent med varesortimentet. Et nytt firma vil bruke litt tid på å skaffe seg kunnskap om behandling av produktet. Enhver bedrift vil alltid kjenne sitt sortiment og sine kunder best. Tom Rune Nilsen Administrerende direktør Logistikk- og transportindustriens landsforening Involver speditørene Bedriften bør få speditørene 3 til selv å foreslå logistikkløsninger. Profesjonelle transportselskaper kan ha bedre oversikt og kanskje se løsninger som det enkelte firma selv ikke har oppdaget. 2TIPS OUTSOURCE OURC TJENSTER Miljøgevinster I tillegg til å spare penger på outsourcing av logistikktjenester, mener Tom Rune Nilsen også at det fører til miljøgevinster. Ved å fylle opp biler bedre enn hva som gjøres hos mange bedrifter, vil det bli færre biler på veiene og mindre forurensning. Logistikk blir stadig mer komplisert, og derfor kan det også være en fordel å benytte seg av profesjonelle aktører. De vil gjerne få opp både kvaliteten og hastigheten på leveringene, sier Nilsen. Vurder løsningen Det er viktig å se på vilke deler av logistikken som bedriftene kan tjene på å outsource. Det mest vanlige er transport og lagring. Men kundebestillinger og levering kan også settes ut. Her vil det da dreie seg om tredjeparts logistikk, hvor transportselskapet opptrer som en del av et firma. Det er også mulig med fjerdeparts logistikk, hvor speditørselskapet for eksempel gjør ferdige monteringer, sier Nilsen. Er norske bedrifter flinke til å se om de bør outsource sine logistikkoppgaver? Noen er flinke, andre er mindre opptatt av dette. Men mange bedrifter er nok ikke så veldig kostnadsbevisste, sier han. Dette har imidlertid endret seg noe i det siste. Bransjen har merket et veldig prispress på transportkostnader etter finanskrisen. Nå er det blant annet en del firmaer som ønsker å reforhandle sine kontrakter, avslutter Nilsen. RAGNAR LERFALDET GODS Prisnedgang for transport på vei Prisindeksen for lagring var tilnærmet uendret med en oppgang på bare 0,4 prosent, mens godstransport på vei gikk ned 0,7 prosent mellom første og andre kvartal i Prisindeksen for sjøtransport økte med 3 prosent i løpet av samme periode. Innenfor godstransport på vei gikk prisene for stykkgods/containergods mest ned med 0,9 prosent, tett etterfulgt av tørrgodstransport og transport av fryste eller kjølte varer som gikk ned med henholdsvis 0,8 og 0,6 prosent. Prisene for transport av oljeprodukter, andre væsker eller gasser i bulk og annen transport var derimot tilnærmet uendret. Totalindeksen for godstransport på vei ligger på 117,2. Endringen fra samme kvartal året før var på 2,1 prosent, som er den laveste årsendringen til nå. Fortsatt opptur utenriks Utenriks tørrbulkfrakt fortsetter oppturen. Utenriks sjøfart med gods går opp 5,8 prosent sammenlignet med forrige kvartal. Dette skyldes en prisoppgang i frakten av utenriks tørrbulk på 33 prosent. Sammenlignet med toppnoteringen samme kvartal i fjor, er det imidlertid en nedgang på drøyt 58 prosent. De øvrige delindeksene innenfor utenriks sjøfart har en nedgang sammenlignet med første kvartal Den største reduksjonen ser vi innenfor utenriks råolje og oljeproduktfrakt, som går ned med mer enn 25 prosent. KILDE: SSB Jobbnorge.no Foto: Jøran Wærdahl NTNU det fleksible alternativet Deltidsstudier i logistikkledelse NTNU VIDERE Informasjon om kursene finner du på og Telefon: / E-post: Ønsker du brosjyre om masterprogrammet i organisasjon og ledelse? Send sms med navn og adresse til 2242 med kodeord <MOL>

9 Lagrer alt, fra små enheter til store konstruksjoner I 2001 ble Trans AS etablert av Jon Tosterud og Anders Skirbekk med hovedvekt på Lagerhotell/ Varehotell og Transport. Trans AS ligger sentralt på østlandet og har moderne lokaler og varehotelltjenester av ulik art. Vi kan tilby komplette løsninger for transport og 3.parts logistikk som dekker dine behov på en profesjonell, markedsorientert og individuelt tilpasset måte. IT-baserte løsninger bidrar til at informasjonsflyten og sikkerheten er godt ivaretatt. Våre løsninger tar hånd om et bredt varespekter, fra små enheter til store konstruksjoner. Alt sorteres, lagres, plukkes og transporteres i henhold til avtale med kunde. I dag har vi 5 egne biler som i hovedsak transporterer østlandet. Vi har i dag samarbeid med andre transportører for levering i resten av landet.

10 10 SEPTEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER 3TIPS FORBEDRINGS- RINGS- POTENSIAL SPØRSMÅL & SVAR Morten Skurdal Produktdirektør i DHL Øk fokus på logistikk under fi nanskrisen Spørsmål: Hvordan skal norske bedrifter fi nne ut hvor de har størst forbedringspotensial innen logistikk? Svar: Ved å studere Norsk Logistikkbarometer 2009 som viser hvor forbedringspotensialet er størst. TRENDER Eirill Bø, studierektor ved Handelshøgskolen BI, var spent på hvordan finanskrisen ville slå ut i forhold til norske bedrifters logistikk. Den største endringen etter finanskrisen er at bedrifter har fått mye større fokus på å redusere lagrene. Hovedårsaken til dette er at de vil frigjøre kapital for å få opp likviditeten. Mange bedrifter har også klart dette uten at de mener at det har svekket leveringsservicen. Finanskrisen har ført til større fokus på sparing. Dette kan føre til bedre integrering og bedre samarbeid, sier hun. Norsk Logistikkbarometer Bø har sammen med Marianne Rygvold og Rolf Aarland jobbet med å utarbeide Norsk Logistikkbarometer Dette er Norges mest omfattende undersøkelse innen transport og logistikk. Undersøkelsen har fokus på å synliggjøre trender for styring av forsyningskjeder. Norsk Logistikkbarometer er blitt utarbeidet annethvert hvert år siden De endelige konklusjonene fra årets undersøkelse er ikke offentlige, men foreløpig er det klart at barometeret vil vise at norske bedrifter har et stort forbedringspotensial innen logistikkområdet. I barometeret måler vi status innen ti områder av bedriftens logistikk. Og her er det anvendelse av IT som kommer dårligst ut. Det er også mye å hente på blant annet FAKTA Norsk Logistikkbarometer 2009 Dette er Norges mest omfattende undersøkelse innen transport og logistikk. Undersøkelsen har fokus på å synliggjøre trender for styring av forsyningskjeder. Barometeret er blitt utarbeidet i 2003, 2005, 2007 og nå i Grunnlaget for undersøkelsen er 210 bedrifter som har svart på rundt 50 spørsmål. Norsk Logistikkbarometer er delt inn i ulike emner, som blant annet utdanningsnivået på personer som jobber med logistikk i bedriftene, plas- Bedriftene er blitt mer bevisste på kompleksiteten i forsyningskjeden. Eirill Bø Studierektor ved Handelshøgskolen BI integrering med kunder og leverandører i kjeden, sier Bø. Høy utdannelse Undersøkelsen viser at det de siste årene har vært en klar økning i antall ansatte med logistikkutdannelse i norske bedrifter. Allikevel oppgir mange bedrifter at det sering av logistikkarbeidet i organisasjonen, effektiviteten og mulige hindre for effektive forsyningskjeder samt miljøbevissthet. Norsk Logistikkbarometer fullfinansieres av DHL, men gjennomføres av eksterne konsulenter. Årets undersøkelse forsøker å belyse hvor gode norske virksomheter er til å styre egen forsyningskjede, hva som eventuelt hindrer god og effektiv logistikk og om uttalte mål om miljøbevissthet bare er prat eller om det også ligger handlinger bak. FRIGI LAGERPLASS? Den største endringen etter finanskrisen er at bedrifter har fått mye større fokus på å redusere lagrene. Hovedårsaken til dette er at de vil frigjøre kapital for å få opp likviditeten, sier Eirill Bø, studierektor ved Handelshøgskolen BI. FOTO: ISTOCK er behov for enda flere ansatte med høy utdannelse innen logistikk, for norske bedrifter møter stadig større utfordringer i sitt daglige arbeid. Bedriftene er blitt mer bevisste på kompleksiteten i forsyningskjeden. Forsyningskjedene er blitt mer komplekse de siste årene, blant annet på grunn av globaliseringen og ikke minst de kravene kundene stiller til sine leverandører, sier hun. Forbedringspotensial Bø ser et klart forbedringspotensial for mange bedrifter. Måling av logistikkostnadene er et område mange er dårlige på. Bedriftene må bli bedre på å undersøke hva de forskjellige logistikkostnadene innen hvert ledd og mellom leddene i kjeden koster. De må få bedre kontroll på alle kostnadene, sier Rygvold. Dersom bedriftene vil spare penger, må de vite hvor mye de forskjellige aktivitetene koster, og slik se hvor de kan spare. Norsk Logistikkbarometer 2009 gir nå en verdifull service til bedriftene som deltar i undersøkelsen. De får vite hvordan de ligger an i forhold til andre bedrifter som er med i barometeret, og får gode tips om hvordan de kan forbedre seg. Dermed kan de se om andre har mer fokus på logistikken, og slik forstå at bedriften kanskje har potensial for å forbedre sin egen logistikk. RAGNAR LERFALDET Hvorfor satte dere i gang med Norsk Logistikkbarometer i 2003?! Bakgrunnen var at vi så at dette var interessant for markedet. Det fantes ikke fra før noen undersøkelse som kartla forsyningskjeden her i landet. I tillegg er det en fin måte å profilere oss på. Men vi har lagt vekt på at undersøkelsen skal utføres av nøytrale personer med faglig tyngde. Hva kan man lære av barometeret?! Vi ser at kunnskapen om logistikk stadig er i utvikling, men fortsatt er det her et potensial for ytterligere kunnskapsløft. Mange sliter blant annet med å finne rette måleparametre for logistikk, mens måling av servicegrad utføres jevnlig og er mer etablert. Vi ser i barometeret at leverandørenes tilholdssted gradvis flyttes. Det er nå mye større grad av internasjonal sourcing, blant annet fra Asia, og dette byr på nye utfordringer. Hvordan bruker dere undersøkelsen? Vi presenterer den for egne! kunder, og lar også konsulentselskaper og læreinstitusjoner benytte den blant annet benyttes den av logistikkstudenter ved BI. Vi bruker den også generelt i markedet, og publiserer den også på nett slik at alle som vil kan se den. Årets logistikkbarometer blir presentert på Transportkonferansen i oktober. Hvordan har responsen vært på de tidligere barometrene?! Det har vært stor etterspørsel etter disse. Det blir i år laget en logistikkalkulator, slik at alle bedrifter kan legge inn sine parametre og sammenligne seg med andre bedrifter. Hvordan kan bedrifter bruke Norsk Logistikkbarometer i sitt daglige arbeid?! I undersøkelsen påpekes det hva som kan være mest til hinder for en effektiv forsyningskjede. Gjennom måleparametre kan bedriftene også se f.eks. hva slags IT-systemer som vil fungere best for dem. Det gjøres også oppmerksom på problemer som kan oppstå ved at leverandører ligger geografisk og kulturelt langt fra Norge.

11 vizuelli.no Master in Logistics and Cross Cultural Business Fokus på styrket kompetanse for å møte utfordringer knyttet til logistikk og internasjonal handel. Nord-europeisk perspektiv. Neste oppstart: sept Partner for kompetansebygging innen logistikk Bachelor: Handel, service og logistikk innen handel- og servicenæringen. Neste oppstart: aug Ledende læringsmiljø i landsdelen Høgskolen i Harstad tlf e-post: Kompetanse på bransje og IT-teknologi Den enkleste måten du kan gi virksomheten din bedre resultater er ved å benytte systemer som får mer ut av dine medarbeidere, skaper mer tid og setter fokus på standardisert og automatisk utveksling av informasjon med dine samarbeidspartnere Portwin er et ledende havneadministrasjonssystem som kan samhandle med agenter, rederier, terminaler, kystverket og systemer for adgangskontroll via Port- Tools. Landtransport Private havner Laste-eier PortTools Statistics PortTools Message Interface Terminaloperatør PortTools Plans and Resources PortHub PortTools WEB Booking PortTools Harmonized Access Control PortTools Fright Security Offentlige havner Myndigheter Havneagent Sjøtransport SEAMLESS SECURE LOGISTICS SOLUTIONS PortTools bidrar til elektronisk samspill i Intermodale knutepunkt via XML og via WEB. Vi har relevante løsninger for multimodale terminaler. Seamless leverer også Portwin til private og offentlige havner. Kontakt oss på for en uforpliktende samtale angående elektronisk samspill, havneadministrasjon, terminaldrift eller sikkerhet.

5TIPS TIL BEDRE STYRING AV DIN VERDIKJEDE

5TIPS TIL BEDRE STYRING AV DIN VERDIKJEDE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET IT-løsninger Slik fi nner du frem til riktig logistikksystem RFID Ta i bruk RFID, styr din varefl yt mer effektivt SUPPLY CHAIN Nr. 2 / Mars 10 MANAGEMENT

Detaljer

EU-lager for. nettverk. Schenker Consulting skal utrede. 30 år med forsømmelserside 8 4 PL stort potensial for logistikkaktører Side 6

EU-lager for. nettverk. Schenker Consulting skal utrede. 30 år med forsømmelserside 8 4 PL stort potensial for logistikkaktører Side 6 Nr.1 mars 2010 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Schenker Consulting skal utrede EU-lager for Tine BA Side 10 30 år med forsømmelserside 8 4 PL stort potensial for logistikkaktører Side

Detaljer

Lean, leaner, leanest?

Lean, leaner, leanest? Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Lean management IT-Bedrifter: PROSESSINDUSTRI: RFID: Slank organisasjon, spenstig innovasjon Finn verdier på gulvet 2. utgave - På bølgelengde med fremtiden

Detaljer

FOKUS. Klart for GS1 Smart Centre. Ny EDItjeneste. Standarder er helt avgjørende. på web. Norway Nr. 4 Desember 2009

FOKUS. Klart for GS1 Smart Centre. Ny EDItjeneste. Standarder er helt avgjørende. på web. Norway Nr. 4 Desember 2009 GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 4 Desember 2009 Standarder er helt avgjørende Klart for GS1 Smart Centre Ny EDItjeneste på web Vi gjør deg sterkere! Consafe Logistics er en av Europas

Detaljer

Logistikk NETTVERK. Roar Steingrimsen, Schenker Privpak AS, skal gi nettbutikkene effektive distribusjonsløsninger (side 6)

Logistikk NETTVERK. Roar Steingrimsen, Schenker Privpak AS, skal gi nettbutikkene effektive distribusjonsløsninger (side 6) Logistikk NETTVERK Nr 1 Mars 2009 transport > samferdsel > logistikk > informasjon Roar Steingrimsen, Schenker Privpak AS, skal gi nettbutikkene effektive distribusjonsløsninger (side 6) Ny infrastuktur

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV OUTSOURCING. IT-outsourcing?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV OUTSOURCING. IT-outsourcing? Service Sikre dine interesser med gode avtaler DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Kompetanse Derfor tjener du på å velge proff IT-ekspertise Risiko Dette bør enhver kunne om outsourcing av

Detaljer

EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS TIL MER EFFEKTIV OUTSOURCING

EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS TIL MER EFFEKTIV OUTSOURCING Faggruppe Forum for sourcing og outsourcing på plass DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ASP La eksterne ta seg av datadriftingen Strategi Ta gode, strategiske valg før du setter ut EFFEKTIV

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

5TIPS TIL EFFEKTIVE LØSNINGER

5TIPS TIL EFFEKTIVE LØSNINGER Kunnskap Ingeniørene blir våre bærebjelker i fremtiden DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi Sats på innovative og nyskapende løsninger Kompetanse Still sterkere med tverrfaglig samarbeid

Detaljer

5TIPS TIL BEDRE KONTROLL OVER FINANSENE

5TIPS TIL BEDRE KONTROLL OVER FINANSENE Nr.3/Februar 10 Din guide til bedre likviditet i 2010. DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET 5TIPS TIL BEDRE KONTROLL OVER FINANSENE Cash forecasting Lær deg å forutsi om prosjektet lønner seg

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

6TIPS TIL FORRETNINGS- REISER PROBLEMENE LØSER DU BEST ANSIKT TIL ANSIKT. Gratis bredbånd.

6TIPS TIL FORRETNINGS- REISER PROBLEMENE LØSER DU BEST ANSIKT TIL ANSIKT. Gratis bredbånd. 6TIPS TIL Business class Få noe fornuftig ut av ventetiden på reise DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Handelskamre Effektive døråpnere til globale markeder Trender Reisemarkedet ned med ti

Detaljer

FOKUS. Dresser seg opp med RFID. GS1 Smart Centre teknologi og muligheter Tar ut potensialer i elektronisk handel med GLN. Norway Nr.

FOKUS. Dresser seg opp med RFID. GS1 Smart Centre teknologi og muligheter Tar ut potensialer i elektronisk handel med GLN. Norway Nr. GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 3 September 2009 Dresser seg opp med RFID GS1 Smart Centre teknologi og muligheter Tar ut potensialer i elektronisk handel med GLN l e d e r Vi gjør

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LØNNSOMHET

6TIPS TIL BEDRE LØNNSOMHET Betaling med kredittkort Reduser risikoen for tapte inntekter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Fokus på bemanning Med et felles IT-system får bedriften kontroll Skånsom inkasso Bruk en profesjonell

Detaljer

Fokus. møblerer. Unikt logistikkprosjekt med datafangst. med standarder. Kartlegging av pallemerking. nr 1 P mars P 2012

Fokus. møblerer. Unikt logistikkprosjekt med datafangst. med standarder. Kartlegging av pallemerking. nr 1 P mars P 2012 Fokus nr 1 P mars P 2012 gs1 the global language of business Unikt logistikkprosjekt med datafangst møblerer med standarder Kartlegging av pallemerking innhold leder Norsk Synergi 7 MØBELBRANSJENS STANDARD

Detaljer

Bedre utnyttelse av lastebiler

Bedre utnyttelse av lastebiler Bedre utnyttelse av lastebiler Integrering i forsyningskjeder gir økt transporteffektivitet V D r a p p o r t Vegdirektoratet 2 Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Transportplanlegging

Detaljer

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger Nr 08 / 2008 Effektiviserende IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 spennende og innovative IT-selskaper som leverer effektiviserende IT-løsninger til norske og internasjonale

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider Annonsebilag om outsourcing av lønn og økonomiprosesser utgitt i samarbeid mellom NARF, Visma, Mirror, Amesto og Kvestor L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR.

Detaljer

Utålmodig logistiker. nettverk. Det norske bildet Side 4. Kabotasje er lovlig Side 10. til Korea Side 8. Side 14

Utålmodig logistiker. nettverk. Det norske bildet Side 4. Kabotasje er lovlig Side 10. til Korea Side 8. Side 14 Nr.2 juni 2012 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Utålmodig logistiker Side 14 Det norske bildet Side 4 Kabotasje er lovlig Side 10 Fra Molde til Korea Side 8 C200 Med Scanias FMS-system

Detaljer

Fjellsport klatrer mot nye høyder. 7 tips til god logistikk SLIK BLIR FYSISK BUTIKK LØNNSOM MED NETTBUTIKK. Serienettgründer Eric Sandtrø

Fjellsport klatrer mot nye høyder. 7 tips til god logistikk SLIK BLIR FYSISK BUTIKK LØNNSOM MED NETTBUTIKK. Serienettgründer Eric Sandtrø Å nå butikker nord for polarsirkelen med levering over natten er det ingen andre i vår bransje som gjør Anders Molander, adm.dir. Mekonomen Grossist TRENDER Viktig å tilby flere kanaler BERGANS Forbereder

Detaljer

7TIPS SOM GJØR DIN BEDRIFT MER EFFEKTIV

7TIPS SOM GJØR DIN BEDRIFT MER EFFEKTIV DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Verdiskaping Slik blir din bedrift en vinner etter oljealderen Karrière Ta utdanningen du egentlig ikke har råd til Nr. 4/Okt. 09 AUTOMATISERING 7TIPS SOM

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV SMB. Svindel Luk ut dårlige betalere og uærlige kunder. Vi skaper fornøyde PC-brukere!

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV SMB. Svindel Luk ut dårlige betalere og uærlige kunder. Vi skaper fornøyde PC-brukere! DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Bokføring Kjenn til endringene i bokføringsloven Egeninkasso Reduser antall kredittdager, bedre likviditeten Nr. 2 / juni 10 EFFEKTIV SMB DEN KOMPLETTE GUIDEN

Detaljer

Velg felles betalingssentral

Velg felles betalingssentral Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Cash Management 2. utgave - MARS 2008 inside: Lagerstyring: betalingsterminal: Klager for å Fryser du ned Kort-vei til bedre likviditet utsette betaling kapitalen?

Detaljer

HELE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET AUTOMASJON

HELE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET AUTOMASJON HELE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET AUTOMASJON PROSJEKTERING IMPLEMENTERING DRIFT ØKONOMI INNOVASJON DESEMBER 2005 TENK FØR DU DRIFTER Du finner sjelden et nøkkelferdig automasjonsanlegg.

Detaljer

Tøffe tider rammer bedriftene forskjellig

Tøffe tider rammer bedriftene forskjellig Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet BeDriFtsØKOnOMi LEASING: KOMPETANSESTYRKING: FINANSKRISEN: Frigjør driftskapital og øker handlefrihet Ta dine styreverv på alvor 7. UTGAVe - NOVeMBeR 2008

Detaljer

tempo Fornøyd med konkurranse på skinner » Kjøper eget «Tollpost-tog»» Mer gods fra vei til bane 1.2013

tempo Fornøyd med konkurranse på skinner » Kjøper eget «Tollpost-tog»» Mer gods fra vei til bane 1.2013 Marit Arnstad og Erna Solberg i duell om veibygging tempo Logistikkbladet Tempo. Et fagblad om logistikk fra PostNord. 1.2013 Avtalen mellom Ica og NorgesGruppen KJEMPER OM RETT TIL Å SAMARBEIDE Befraktere

Detaljer

Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene side 12

Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene side 12 Nr. 3 september 2013 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene side 12 Logistikkhjelp får du hos oss side 8 Jakten på kundens beste side 10 Stortingsvalget

Detaljer

2 Oktober 2008. Thomas angell. easyfairs BUTIKKLEVERANDØR NORGE. Vår nye onlineportal www.mediaplanetonline.no. We succeed if you succeed

2 Oktober 2008. Thomas angell. easyfairs BUTIKKLEVERANDØR NORGE. Vår nye onlineportal www.mediaplanetonline.no. We succeed if you succeed Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet effektiv detaljhandel DIGITALT ANSIKTSLØFT: NYTELSE I SENTRUM: UTDANNING: Bedre handleopplevelse med elektroniske salgsplakater Gi kunden en opplevelse med

Detaljer

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN IT-løsninger Spar tid og ressurser med skreddersydd IKT DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Innovasjon Fra irritasjon til kreativitet ved Sørlandet sykehus Standardisering - Lær av bilindustrien,

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FOTO: MARINE HARVEST NÆRINGSMIDDEL- INDUSTRIEN BLI EN INNOVATØR

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FOTO: MARINE HARVEST NÆRINGSMIDDEL- INDUSTRIEN BLI EN INNOVATØR Logistikk Sørg for bedre kvalitet med globale standarder DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FOTO: MARINE HARVEST Teknologi Øk mattryggheten med sporingsløsninger Nr. 2 / Oktober 2009 NÆRINGSMIDDEL-

Detaljer