INSTALLASJONSVEILEDNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INSTALLASJONSVEILEDNING"

Transkript

1 INSTALLASJONSVEILEDNING

2

3 INSTALLASJONSVEILEDNING MTF-modellen

4 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En MERKNAD inneholder viktig informasjon som gjør at du kan bruke datamaskinen mer effektivt. FORHOLDSREGEL: En FORHOLDSREGEL angir enten potensiell fare for maskinvaren eller tap av data, og forteller hvordan du kan unngå problemet. ADVARSEL: En ADVARSEL angir potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel Dell Inc. Med enerett. Reproduksjon av dette materialet i enhver form er strengt forbudt uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc. Varemerker i teksten: Dell, DELL-logoen og YOURS IS HERE er varemerker for Dell Inc. Intel og Celeron registrerte varemerker, og Core er et varemerke tilhørende Intel Corporation i USA og andre land. Microsoft, Windows, Windows Vista og Windows Vista -startknapplogoen er enten varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Blu-ray Disc er et varemerke tilhørende Blu-ray Disc Association,Bluetooth er et registrert varemerke eid av Bluetooth SIG, Inc., og er brukt av Dell under lisens. Andre varemerker og varenavn kan være brukt i dette dokumentet som en henvisning til enhetene som innehar rettighetene til merkene og navnene eller til produktene. Dell Inc. fraskriver seg enhver eierinteresse for varemerker og varenavn som ikke er deres egne. September 2009 Delenr. Y372H Rev. A01

5 Innhold Konfigurering av Studio One Før du konfigurerer datamaskinen Koble til nettverkskabelen (valgfritt) Koble til strømkabelen Sett opp trådløst tastatur og trådløs mus (ekstrautstyr) Trykk på av/på-knappen Installasjon av Windows Vista Koble til Internett (valgfritt) Hvordan bruke Studio One Sett forfra Venstre side Baksiden Finne servicemerket Bruke den optiske stasjonen Bruke berøringsskjermen (ekstrautstyr) Programvarefunksjoner Løse problemer Problemer med berøringsskjermen Problemer med trådløst tastatur eller trådløs mus Nettverksproblemer Strømproblemer Minneproblemer Maskinheng og programvareproblemer Bruke støtteverktøy Dells kundestøttesenter Signalkoder Systemmeldinger

6 Innhold Feilsøker for maskinvare Dell Diagnostics Alternativer for systemgjenoppretting...35 Systemgjenoppretting Dell Factory Image Restore Installere operativsystemet på nytt Få hjelp Brukerstøtte og kundeservice DellConnect Internett-tjenester Automatisk ordrestatusservice Tilbakelevering av varer for garantireparasjon eller kreditt Før du ringer Ta kontakt med Dell Finne mer informasjon og ressurser Spesifikasjoner Vedlegg Produktmerknad for Macrovision Stikkordregister

7 Konfigurering av Studio One Dette avsnittet gir informasjon om hvordan Studio One skal installeres, og hvordan eksterne enheter skal kobles til. ADVARSEL: Før du starter noen av prosedyrene i denne delen, må du lese sikkerhetsinstruksjonene som fulgte med datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhet, går du til hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på Før du konfigurerer datamaskinen Når du plasserer datamaskinen, må du sikre at du har enkel tilgang til en strømkilde, tilstrekkelig ventilasjon og en jevn overflate som du kan plassere datamaskinen på. Hvis luftstrømmen rundt Studio One hindres, kan det føre til overoppheting. Du kan unngå overoppheting ved å sikre at det er minst 5,1 cm (2 tommer) klaring på alle sider. Datamaskinen må ha god plass rundt seg. Legg den for eksempel aldri i et skap når strømmen er slått på. 5

8 Konfigurering av Studio One Koble til nettverkskabelen (valgfritt). Det kreves ikke nettverkstilkobling for å fullføre denne datamaskininstallasjonen, men hvis du har et nettverk eller en Internettforbindelse som bruker nettverkskabel, kan du koble til denne nå. Du kan kun bruke en Ethernet-kabel (RJ45-kontakt). Sett ikke en telefonledning (RJJ-kontakt) i nettverkstilkoblingen. Hvis du vil koble datamaskinen til et nettverk eller bredbåndenhet, setter du den ene enden av nettverkskabelen i en nettverkskontakt eller nettverks- eller bredbåndenheten. Sett den andre enden av nettverkskabelen i kontakten på nettverkskortet på datamaskinens bakpanel. Et klikk angir at nettverkskabelen er ordentlig tilkoblet. 6

9 Konfigurering av Studio One Koble til strømkabelen Sett opp trådløst tastatur og trådløs mus (ekstrautstyr) Studio One har støtte for et spesielt trådløst tastatur og mus (ikke-bluetooth), som er optimalisert for bruk med din datamaskin. Når du har installert batteriene er det trådløse tastaturet og musen synkronisert, og klare til bruk. Hvis du har problemer med å sette opp det trådløse tastaturet og musen, kan du se «Problemer med trådløst tastatur eller mus» på side24. MERK: Det trådløse tastaturet og musen har spesielle funksjoner som ikke er tilgjengelige på andre enheter som kan brukes sammen med datamaskinen. 7

10 Konfigurering av Studio One Trykk på av/på-knappen 8

11 Konfigurering av Studio One Installasjon av Windows Vista Dell-datamaskinen din er forhåndskonfigurert med Windows Vista. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere Windows Vista for første gang. Disse trinnene er obligatoriske, og det kan ta en stund å fullføre dem. Skjermbildene veileder deg gjennom flere prosesser, blant annet godkjenning av lisensavtaler, innstillinger og konfigurering av en Internett-tilkobling. FORHOLDSREGEL: Ikke avbryt operativsystemets konfigurering. Avbrytelser kan gjøre datamaskinen din ubrukelig. Koble til Internett (valgfritt) MERK: Det er ulike internettleverandører og Internettilbud i ulike land. Dersom du vil koble maskinen til Internett, må du ha et eksternt modem eller en nettverkstilkobling, og en Internettleverandør (ISP). Internettleverandøren tilbyr ett eller flere av følgende alternativer for å koble maskinen til Internett: DSL-tilkoblinger som gir høyhastighetstilgang til Internett via telefonlinjen eller mobiltelefontjeneste. Med en DSL-tilkobling kan du få tilgang til Internett og bruke telefonen på den samme linjen samtidig. Kabelmodemtilkoblinger som gir høyhastighetstilgang til Internett via kabel- TV-linjen. Satellittmodemtilkoblinger som gir høyhastighetstilgang til Internett gjennom et satellitt-tv-system. 9

12 Konfigurering av Studio One Ekstern tilkobling som gir tilgang til Internett via en telefonlinje. Eksterne tilkoblinger er betydelig langsommere enn tilkoblinger via DSL- og kabelmodem (eller satellittmodem). Din datamaskin har ikke noe integrert modem. Et valgfritt USB-modem skal brukes til ekstern tilkoblingstjeneste på denne datamaskinen. Tilkoblinger via trådløst LAN som gir Internett-tilgang via WiFi teknologi. Tilkoblinger via trådløst LAN krever valgfrie interne komponenter som kanskje er installert i datamaskinen din, avhengig av hvilke avgjørelser som ble tatt ved kjøp. MERK: Hvis du ikke har kjøpt et eksternt USBmodem eller et WLAN-adapter, kan du bestille dette via Dells webområde på dell.com. Konfigurere en kablet tilkobling Hvis du bruker en ekstern tilkobling, må du koble telefonlinjen til telefonkontakten i veggen og det eksterne USB-modemet (ekstrautstyr) før du konfigurerer Internett-tilkoblingen. Hvis du bruker en DSL- eller kabel-/ satellittmodemtilkobling, tar du kontakt med Internett-leverandøren eller mobiltelefontjenesten for installasjonsanvisninger. Følg instruksjonene i Konfigurere Internetttilkoblingen på side 11 for å fullføre konfigurasjonen av den kablede Internett-tilkoblingen. Konfigurere en trådløs tilkobling MERK: Se dokumentasjonen som fulgte med den trådløse ruteren når du skal konfigurere den. Før du kan bruke den trådløse Internetttilkoblingen, må du koble til den trådløse ruteren. Slik konfigurerer du tilkoblingen til en trådløs ruter: 10

13 Konfigurering av Studio One 1. Lagre og lukk eventuelle åpne filer og avslutt alle åpne programmer. 2. Klikk på Start Koble til. 3. Følg veiledningen på skjermen for å fullføre konfigurasjonen. Konfigurere Internett-tilkoblingen Hvis du ikke har et ikon for Internettleverandøren på skrivebordet, eller du vil koble deg til ved hjelp av en annen Internettleverandør, følger du denne fremgangsmåten: MERK: Hvis du ikke kan koble til Internett, men har koblet deg til på samme måte tidligere, kan tjenesten fra Internettleverandøren være nede. Kontakt Internettleverandøren for å kontrollere at tjenesten er tilgjengelig, eller prøv på nytt senere. MERK: Ha ISP-informasjonen for hånden. Hvis du ikke har en Internettleverandør, kan veiviseren for Koble til Internett hjelpe deg med å finne en. 1. Lagre og lukk eventuelle åpne filer og avslutt alle åpne programmer. 2. Klikk på Start Kontrollpanel. 3. Klikk Koble til Internett under Nettverk og Internett. VinduetKoble til Internett vises. 4. Klikk enten Bredbånd (PPPoE) eller Ekstern tilkobling, avhengig av hvordan du vil koble til: Velg Bredbånd for tilkobling via DSL, satellittmodem, kabel-tv-modem eller trådløsteknologien Bluetooth. Velg Ekstern tilkobling hvis du bruker et valgfritt USB-modem for oppringt tilkobling eller ISDN. MERK: Hvis du ikke vet hvilken type tilkobling du skal velge, klikker du Hjelp meg å velge eller tar kontakt med Internettleverandøren. Følg anvisningene på skjermen og bruk installasjonsinformasjonen fra Internettleverandøren for å fullføre installasjonen. 11

14 Hvordan bruke Studio One Sett forfra Ventilasjonshull: Innebygde vifter som sørger for luftstrøm gjennom lufteåpningene for å unngå overoppheting av datamaskinen. Viften slås automatisk på når datamaskinen blir varm. Viftestøy er normalt, og angir ikke et problem med viften eller datamaskinen. ADVARSEL: Kontroller at ingen lufteåpninger blokkeres. Blokkering kan forårsake overoppheting. 2 Indikatorlampe for kameraaktivitet (ekstrautstyr): Lys som indikerer om kameraet er på eller av

15 Hvordan bruke Studio One 3 Kamera (ekstrautstyr): Innebygd kamera og mikrofonrekke for opptak av video, konferanser og samtaler. 4 Høyttaler (2) 5 Optisk stasjon: Spiller av eller brenner CDer og DVD-er kun med standard størrelse og form (12 cm). Se «Bruke den optiske stasjonen» på side 17 for mer informasjon. 6 Utløserknapp for optisk stasjon: Lyser når datamaskinen starter, og når det er en plate i den optiske stasjonen. Berør knappen forsiktig når du skal mate ut en plate. 7 Datamaskinstativ: Med stativet kan du vippe skjermen til foretrukket vinkel. Den kan vippes opp til 40 grader. Stativet gjør at datamaskinen står stødig, og det kan ikke tas av. ADVARSEL: Datamaskstativet må alltid være montert for at datamaskinen skal stå så stabilt som mulig. MERK: Datamaskinens servicemerke/ ekspresservicekode er plassert på en etikett under skjermen. Vipp skjermen omtrent 40 grader for å se servicemerket/ekspresservicekoden. Bruk denne koden når du besøker Dells nettsted for kundestøtte eller kontakter Dells tekniske brukerstøtte. 13

16 Hvordan bruke Studio One Venstre side Mediakortleser: Gir en rask og praktisk måte å vise og dele digitale bilder, musikk, videoer og dokumenter lagret på følgende digitale minnekort på: Secure digital-minnekort ( SD) Multi Media-kort (MMC) Memory Stick Memory Stick PRO xd-picture Card (type - M og type - H) Hi Speed-SD Hi Density -SD 2 USB 2.0-kontakter (2): Kobler til USB-enheter, for eksempel mus, tastatur, skriver, ekstern stasjon eller MP3-spiller. 14

17 Hvordan bruke Studio One 3 Hodetelefon- eller linje ut-kontakt: Kobler til hodetelefoner. MERK: Bruk linje ut-kontakten på baksiden av datamaskinen hvis du skal koble til strømdrevne høyttalere eller lydanlegg. 4 Mikrofon- eller linje ut-kontakt:eller Kobler til en mikrofon for innspill av stemme, eller til en lydkabel. 5 Indikatorlampe for harddiskaktivitet: Slås på når datamaskinen leser eller lagrer data. Et blinkende lys angir harddiskaktivitet. FORHOLDSREGEL: Hvis du vil unngå å miste data, må du aldri slå av datamaskinen når lampen blinker. 6 Av/på- knapp og -lys: Slå datamaskinen av eller på når man trykker på den. Lyset i midten av denne knappen angir strømtilstanden: Jevnt ravgult lys: Datamaskinen er i ventemodus ELLER hovedkortet kan ikke starte initialiseringen. Det kan være et problem med enten systembrettet eller strømforsyningen. Jevnt hvitt lys: Maskinen er slått på. Blinkende gult lys: Det er et strømproblem, eller en enhet kan være ødelagt eller satt i på feil måte. 15

18 Hvordan bruke Studio One Baksiden Knapp for trådløs synkronisering: Gjenoppretter kontakten mellom datamaskinen, mus og tastatur. Trykk på synkroniseringsknappen på baksiden av datamaskinen, og deretter på enheten du vil koble til på nytt. MERK: Den trådløse synkroniseringsknappen fungerer bare hvis du har kjøpt trådløst tastatur og trådløs mus sammen med datamaskinen. 1 USB 2.0-kontakter (4): Kobler til USB-enheter, for eksempel mus, tastatur, skriver, ekstern stasjon eller MP3-spiller. 3 Nettverkstilkobling og -lys: Kobler datamaskinen til et nettverk eller til en bredbåndsenhet. Lampen for nettverksaktivitet blinker når datamaskinen sender eller mottar nettverksdata. Høy nettverkstrafikk kan få lampen til å se ut som om den lyser konstant. 4 Linje ut-kontakt: Koble til strømdrevne høyttalere eller lydanlegg. 16

19 Hvordan bruke Studio One Finne servicemerket Bruke den optiske stasjonen 1 1 Servicemerke Vipp skjermen forsiktig oppover for å finne servicemerket. Sett inn platen med etiketten vendt ut, og dytt den forsiktig inn i sporet. Stasjonen vil automatisk trekke inn platen og begynne å lese innholdet på den. Berør knappen forsiktig når du skal mate ut platen. 17

20 Hvordan bruke Studio One Bruke berøringsskjermen (ekstrautstyr) Berøringsskjermfunksjonen på Studio One gjør datamaskinen om til en interaktiv skjerm. Dell Touch Zone Klikk på Start Dell Touch Zone for å starte opp Dell Touch Zone-programvaren. Med Dell Touch Zone-programvaren får du tilgang til følgende funksjoner: Picture Viewer (bildevisningsprogram): Se, organiser og rediger bilder. Dell Touch Cam (kamera): Ta opp hjemmevideoer med det innebygde webkameraet. Du kan laste opp videoer på YouTube når du er koblet til Internett. Notes Creator (notatoppretter): Lag maskinskrevne eller håndskrevne påminnelser. Disse notatene vises på oppslagstavlen neste gang du går inn på Dell Touch Zone. Drum Zone (trommeprogram): Spill et spill til musikken på datamaskinen din, eller spill syntetiserte slaginstrumenter. You Paint (mal): Med dette programmet kan du tegne, male bilder og redigere fotografier. Games (spill): Spill utvalgte Windows-spill ved hjelp av touch. Music (musikk): Spill musikk, opprett spillelister og søk gjennom musikkfilene dine etter album, artist eller låttittel. Internet Explorer: Søk gjennom Internett ved hjelp av flerberøringsteknologi. Berør koblingen du vil følge eller laste ned. Help (hjelp): Bruk Hjelp-funksjonen hvis du trenger mer informasjon om hvordan man bruker berøringsskjermen. Første gang du starter systemet, vises det en video som fremhever de forskjellige funksjonene til berøringsskjermen. MERK: Hvis du vil se videoen ved en senere anledning, kan du finne den via Help eller på support.dell.com. 18

21 Hvordan bruke Studio One Bevegelser for berøringsskjermen MERK: Enkelte av disse bevegelsene fungerer kanskje ikke utenfor Dell Touch Zone-programvaren. Zoom Gjør at du kan øke eller redusere størrelsen på skjerminnholdet. Knip: Gjør at du kan zoome inn eller ut ved å bevege to fingre fra hverandre eller føre dem nærmere hverandre på skjermen. Zoome inn: Beveg to fingre fra hverandre for å forstørre innholdet i det aktive vinduet. Zoome ut: Beveg to fingre nærmere hverandre for å forminske innholdet i det aktive vinduet. Hvil Gir deg tilgang til tilleggsinformasjon ved å simulere et høyreklikk. Trykk og hold en finger mot berøringsskjermen for å åpne kontekstavhengige menyer. Flikk Gjør at du kan vende innholdet fremover eller bakover, avhengig av flikkbevegelsens retning. Beveg en finger raskt i den ønskede retningen for å vende på innhold i det aktive vinduet, som sider i en bok. Flikkbevegelsen fungerer også vertikalt når man navigerer etter innhold som bilder eller låter i en spilleliste. 19

22 Hvordan bruke Studio One Rull Gjør at du kan rulle gjennom innholdet. Rullefunksjonen inkluderer: Panorer: Gjør at du kan flytte fokuset på et markert element når hele elementet ikke er synlig. Beveg en finger i den ønskede retningen for å panorere det markerte elementet. Rull vertikalt: Gjør at du kan rulle opp eller ned i det aktive vinduet. Beveg en finger opp eller ned for å aktivere vertikal rulling. Rull horisontalt: Gjør at du kan rulle til høyre eller til venstre i det aktive vinduet. Roter Beveg en finger til høyre eller til venstre for å aktivere horisontal rulling. Gjør at du kan rotere det aktive innholdet på skjermen. Vri: Gjør at du kan rotere aktivt innhold til 90 graders økning ved hjelp av to fingre. Hold tommelen eller en annen finger på plass, mens du beveger en annen finger i en bue til høyre eller venstre. Du kan også rotere det aktive innholdet ved å bevege begge fingrene i en sirkel. 20

23 Hvordan bruke Studio One Programvarefunksjoner MERK: For mer informasjon om funksjonene som blir beskrevet i dette kapittelet, kan du se Dell Technology Guide (teknologihåndbok) på harddisken din eller Dells webområde for brukerstøtte på support.dell.com. Ansiktsgjenkjenning (ekstrautstyr) Ansiktsgjenkjenningsfunksjonen FastAccess (Rask tilgang) kan være tilgjengelig på din datamaskin. Denne funksjonen sikrer Dell-datamaskinen din ved at den lærer å gjenkjenne ansiktet ditt, og bruker dette til å kontrollere identiteten din for å automatisk oppgi påloggingsinformasjon der du vanligvis ville ha oppgitt denne informasjonen selv (som for eksempel pålogging til en Windows-konto eller til sikre webområder). Klikk Start Programmer FastAccess for mer informasjon. MERK: Denne programfunksjonen er kun tilgjengelig hvis du har det valgfrie kameraet. Produktivitet og kommunikasjon Du kan bruke datamaskinen til å lage presentasjoner, brosjyrer, kort, løpesedler og regneark. Du kan også redigere og vise digitale fotografier og bilder. Sjekk innkjøpsordren din for å finne ut hvilken programvare som er installert på din datamaskin. Når du er tilkoblet Internett, får du tilgang til webområder, mulighet til å opprette en e-post adresse, laste opp og ned filer, osv. Underholdning og multimedia Du kan bruke datamaskinen til å se film, spille spill, lage dine egne CD-er og høre på musikk og Internett-baserte radiostasjoner. Den optiske stasjonen kan støtte flere medieformater, blant annet CD-er og DVD-er. Du kan laste ned eller kopiere bilder og videofiler fra bærbare enheter som digitalkameraer og mobiltelefoner. Med valgfri programvare kan du organisere og lage musikkog videofiler som kan brennes på plater, lagres 21

24 Hvordan bruke Studio One på bærbare produkter som MP3-spillere og håndholdte underholdningsenheter. Tilpasse skrivebordet Du kan tilpasse skrivebordet ved å endre utseende, oppløsning, bakgrunnsbilde, skjermsparer osv. via vinduet Tilpass utseende og lyder. Slik tilpasser du skrivebordet: 1. Høyreklikk på et åpent område på skrivebordet. 2. Klikk på Tilpass for å åpne vinduet Tilpass utseende og lyder og lære mer om hvilke tilpassingsmuligheter du har. Tilpasse strøminnstillingene Du kan endre strøminnstillingene ved å klikke på Start Kontrollpanel Strømalternativer. Windows Vista har tre standardvalg for strøm: Balanced: Tilbyr full ytelse når du trenger det, og sparer strøm i perioder med inaktivitet. Strømsparer: Sparer strøm ved å redusere systemets ytelse og mengden energi datamaskinen forbruker i løpet av sin levetid. Høy ytelse: Gir det høyeste nivået av systemytelse på datamaskinen ved å tilpasse prosessorhastigheten til aktiviteten din. Sikkerhetskopiering av data Det anbefales at du av og til lager en sikkerhetskopi av filene og mappene på datamaskinen. Slik sikkerhetskopierer du filene: 1. Klikk på Start Kontrollpanel System og vedlikehold Velkomstsenter Overfør filer og innstillinger. 2. Klikk på Sikkerhetskopier filer eller Sikkerhetskopier datamaskin 3. Klikk på Fortsett i vinduetbrukerkontroll, og følg instruksjonene i veiviseren Sikkerhetskopier filer. 22

25 Løse problemer Dette avsnittet gir informasjon om feilsøking på datamaskinen. Dersom de følgende retningslinjene ikke løser problemet ditt, kan du se «Bruke støtteverktøy» på side30 eller «Ta kontakt med Dell» på side44. Problemer med berøringsskjermen Ikke alle eller ingen av flerberøringsfunksjonene fungerer som de skal. Noen av flerberøringsfunksjonene kan være deaktivert. Klikk på ikonet Flerberøringsinnstillinger (Multi-touch settings) i systemstatusfeltet for å aktivere flerberøringsfunksjonene. Noen av berøringsskjermfunksjonene kan være deaktivert. Klikk på Start Kontrollpanel Penn og inndataenheter for å aktivere berøringsskjermfunksjonene. Flerberøringsfunksjonene er kanskje ikke støttet av programmet. Hvis berøringsskjermens følsomhet begynner å bli dårlig: Det kan være fremmedelementer (for eksempel klistrelapper) som blokkerer for berøringssensorene. Slik fjerner du disse elementene: 1. Slå av datamaskinen. 2. Koble strømkabelen fra stikkontakten. FORHOLDSREGEL: Ikke bruk vann eller rengjøringsmidler når du skal tørke av berøringsskjermen. 3. Bruk en ren, lofri klut (og spray eventuelt vann eller et mildt rensemiddel på kluten hvis nødvendig, men ikke på skjermen), og tørk både overflaten og sidene på berøringsskjermen for å fjerne skitt og fingeravtrykk. 23

26 Løse problemer Problemer med trådløst tastatur eller trådløs mus Hvis mus eller tastatur slutter å kommunisere med datamaskinen: Batteriene kan ha sluttet å virke, eller tastatur og mus kan ha mistet forbindelsen til datamaskinen. Kontroller om batteriene i tastaturet og musen har nok strøm, og om de er satt inn korrekt. Gjenopprett forbindelsen til datamaskinen: a. Trykk på knappen for trådløs synkronisering på baksiden av datamaskinen, og deretter på knappen for trådløs synkronisering på tastaturet. b. Trykk på knappen for trådløs synkronisering på datamaskinen én gang til, og deretter knappen for trådløs synkronisering på musen. Tastaturet og musen skal nå være sammenpasset. 24

27 Løse problemer Nettverksproblemer Trådløse tilkoblinger Lampen for nettverksaktivitet på den integrerte nettverkskontakten gjør det mulig å bekrefte at tilkoblingen fungerer, og gir informasjon om statusen: Gul: Det er god forbindelse mellom det trådløse nettverket og datamaskinen. Av: Datamaskinen registrerer ingen tilkobling til nettverket. Hvis du mister nettverksforbindelsen: Den trådløse ruteren er koblet fra eller er blitt deaktivert på datamaskinen. Sjekk den trådløse ruteren for å se om den er slått på og koblet til datakilden (kabelmodem eller nettverkshub). Slik gjenoppretter du forbindelsen til den trådløse ruteren: 1. Lagre og lukk alle åpne filer, og avslutt alle åpne programmer. 2. Klikk på Start Koble til. 3. Følg veiledningen på skjermen for å fullføre installasjonen. Wired Connections Lampen for koblingsintegritet på den integrerte nettverkskontakten gjør det mulig å bekrefte at tilkoblingen fungerer og gir informasjon om statusen: Grønt: Det er god forbindelse mellom et 10/100-Mbps-nettverk og datamaskinen. Av: Datamaskinen registrerer ingen fysisk tilkobling til nettverket. Hvis du mister nettverksforbindelsen: Nettverkskabelen er løs eller skadet. Kontroller kabelen for å se om den sitter i og ikke er skadet. 25

28 Løse problemer Strømproblemer Hvis strømlampen ikke lyser: Datamaskinen er enten slått av eller får ikke tilført strøm. Koble til strømkabelen på nytt, både i kontakten bak på maskinen og i stikkontakten. Hvis datamaskinen er koblet til et grenuttak med flere kontakter, kontrollerer du at grenuttaket er koblet til en stikkontakt og at grenuttaket er slått på. Forsøk å koble til strøm uten å benytte spenningsvern, forgrenere eller skjøteledninger for å kontrollere om maskinen lar seg slå på. Test stikkontakten med en annen enhet, for eksempel en lampe, for å kontrollere at den fungerer. Kontakt Dell (se «Ta kontakt med Dell» på side 44). Hvis strømlampen lyser hvitt, og maskinen ikke gir respons: Kontakt Dell (se «Ta kontakt med Dell» på side 44). Hvis strømlampen lyser gult: Datamaskinen er i hvilemodus. Trykk en tast på tastaturet, flytt på musen eller trykk på av/ på-knappen for å gå tilbake til normal drift. Hovedkortet kan ikke starte initialiseringen. Det kan være et problem med enten systembrettet eller strømforsyningen. Kontakt Dell hvis du trenger hjelp (se «Ta kontakt med Dell» på side 44). Hvis strømlampen blinker gult: Det er et strømproblem, eller en enhet kan være ødelagt eller satt i på feil måte. Kontakt Dell hvis du trenger hjelp (se «Ta kontakt med Dell» på side 44). Hvis du opplever interferens som forhindrer mottak av signaler på datamaskinen: Et uønsket signal skaper interferens ved å forstyrre eller blokkere andre signaler. Noen mulige årsaker til interferens er: 26

29 Løse problemer Skjøteledninger for strøm, tastatur og mus. For mange enheter koblet til samme grenuttak. Flere grenuttak er koblet til den samme stikkontakten. Minneproblemer Hvis du får en melding om at det ikke er nok minne: Lagre og lukk alle åpne filer og avslutt alle åpne programmer som du ikke bruker, for å se om dette løser problemet. I programvaredokumentasjonen finner du minimumskravene til minne. Kontakt Dell hvis du trenger hjelp (se «Ta kontakt med Dell» på side 44). Kjør Dell Diagnostics (se Dell Diagnostics på side 33). Hvis du opplever andre minneproblemer: Kontroller at minnetypen du bruker støttes av maskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om hva slags minne som støttes av datamaskinen din, kan du se «Grunnleggende spesifikasjoner» på side 48. Kjør Dell Diagnostics (se Dell Diagnostics på side 33). Maskinheng og programvareproblemer Hvis datamaskinen ikke starter: Forsikre deg om at strømkabelen er godt festet til datamaskinen og strømuttaket. Et program slutter å svare: Avslutt programmet. 1. Trykk på <Ctrl><Skift><Esc> samtidig. 2. Klikk på Programmer. 3. Klikk på programmet som ikke svarer. 4. Klikk på Avslutt oppgave. Hvis et program krasjer gjentatte ganger:sjekk dokumentasjonen for programvaren. Hvis nødvendig, avinstallerer du programmet og installerer det på nytt. 27

30 Løse problemer MERK: Det følger vanligvis med installasjonsanvisninger i dokumentasjonen eller på en CD. Hvis datamaskinen slutter å svare eller en blå skjerm vises: FORHOLDSREGEL: Du kan miste data hvis du ikke kan slå av operativsystemet på en kontrollert måte. Hvis datamaskinen ikke gir respons når du trykker på en tast på tastaturet eller beveger musen, trykker og holder du av/på-knappen inne i minst 8 til 10 sekunder til datamaskinen slås av. Slå deretter på datamaskinen igjen. Hvis et program er laget for en tidligere versjon av Microsoft Windows- operativsystemet: Kjør veiviseren for programkompatibilitet. Veiviseren for programkompatibilitet konfigurerer et program slik at det kjører i et miljø som ligner på et operativsystem som ikke er Windows Vista. 1. Klikk på Start Kontrollpanel Programmer Bruk eldre programmer på denne Windows-versjonen. 2. I velkomstvinduet klikker du Neste. 3. Følg anvisningene på skjermen. Dersom du har andre problemer med programvare: Sikkerhetskopier filene umiddelbart. Bruk et antivirusprogram for å kontrollere harddisk eller CD-er. Lagre og lukk eventuelle åpne filer eller programmer og slå av maskinen via Start menyen. Les dokumentasjonen for programvaren eller kontakt programvareprodusenten angående feilsøkingsinformasjon: Kontroller at programmet er kompatibelt med operativsystemet på datamaskinen. 28

31 Løse problemer Kontroller at maskinen overholder minimumskravene til maskinvare for å kunne kjøre programvaren. Du finner flere opplysninger i programvaredokumentasjonen. Kontroller at programmet er installert og konfigurert på riktig måte. Kontroller at enhetsdriverne ikke er i konflikt med programmet. Hvis nødvendig, avinstallerer du programmet og installerer det på nytt. 29

32 Bruke støtteverktøy Dells kundestøttesenter Dells kundestøttesenter hjelper deg med å finne tjenesten, støtten og den systemspesifikke informasjonen du trenger. Hvis du vil vite mer om Dells kundestøttesenter og tilgjengelige brukerstøtteverktøy, kan du klikke kategorien Services (tjenester) på support.dell.com. Klikk på ikonet på oppgavelinjen for å kjøre programmet. Hjemmesiden har koblinger til: Selvhjelp (feilsøking, sikkerhet, systemytelse, nettverk/internett, sikkerhetskopiering/ gjenoppretting og Windows Vista ) Varsling (meldinger for teknisk brukerstøtte som er relevante for datamaskinen) Hjelp fra Dell (teknisk brukerstøtte fra DellConnect, kundeservice, opplæring og veiledning, praktisk hjelp fra Dell on Call og sikkerhetsoppdatering på Internett via Online Scan med PCCheckUp) Om systemet (Systemdokumentasjon, Garantiopplysninger, Systeminformasjon, Oppgraderinger og Tilbehør) Øverst på hjemmesiden for Dells kundestøttesenter vises systemets modellnummer sammen med servicemerket og ekspresservicekoden. Hvis du vil ha mer informasjon om Dell Support Center, kan du se Dell Technology Guide (teknologihåndbok) på harddisken eller på Dells webområde for brukerstøtte på support.dell.com. Signalkoder Datamaskinen kan sende ut en serie med signaler (pip) under oppstarten hvis skjermen ikke kan vise feil eller problemer. Følgende gjentatte signalkoder hjelper deg med å feilsøke datamaskinproblemer. 30

INSPIRON INSTALLASJONSVEILEDNING

INSPIRON INSTALLASJONSVEILEDNING INSPIRON INSTALLASJONSVEILEDNING INSPIRON 1210 INSTALLASJONSVEILEDNING Modell PP40S Merk, Merknader og Obs! MERK: Et MERK-avsnitt inneholder viktig informasjon som gjør at du kan bruke datamaskinen mer

Detaljer

Dell Inspiron Hurtigveiledning

Dell Inspiron Hurtigveiledning Dell Inspiron Hurtigveiledning Modell: DCMF www.dell.com support.dell.com OBS!, Merknader og Advarsler OBS! Et OBS!-avsnitt inneholder viktig informasjon som gjør at du kan bruke datamaskinen mer effektivt.

Detaljer

Dell Precision M6400 Installasjonsveiledning

Dell Precision M6400 Installasjonsveiledning Dell Precision M6400 Installasjonsveiledning Denne veiledningen inneholder en oversikt over funksjoner, spesifikasjoner og hurtigoppsett, programvare og informasjon om feilsøking for datamaskinen din.

Detaljer

Dell Vostro 1700 Brukerhåndbok

Dell Vostro 1700 Brukerhåndbok Dell Vostro 1700 Brukerhåndbok Modell PP22X www.dell.com support.dell.com Merknader og advarsler MERK: En MERKNAD inneholder viktig informasjon som gjør at du kan bruke datamaskinen mer effektivt. MERKNAD:

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

Din bruksanvisning HP TOUCHSMART TM2-2050EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4163492

Din bruksanvisning HP TOUCHSMART TM2-2050EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4163492 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP TOUCHSMART TM2-2050EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP TOUCHSMART TM2-2050EA i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV7-4141SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4157918

Din bruksanvisning HP PAVILION DV7-4141SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4157918 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION G7-1002SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4162053

Din bruksanvisning HP PAVILION G7-1002SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4162053 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION G7-1002SA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION G7-1002SA i bruksanvisningen

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Produktregistrering 2 Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger...

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV6-6001SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4153792

Din bruksanvisning HP PAVILION DV6-6001SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4153792 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV6-6001SA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV6-6001SA i bruksanvisningen

Detaljer

Brukerhåndbok. HP bærbar PC

Brukerhåndbok. HP bærbar PC Brukerhåndbok HP bærbar PC Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. AMD er et varemerke for Advanced

Detaljer

Servicehåndbok for Dell Precision T1600

Servicehåndbok for Dell Precision T1600 Servicehåndbok for Dell Precision T1600 Forskriftsmessig modell D09M Forskriftmessig type D09M001 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En MERKNAD angir viktig informasjon som hjelper deg med å

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger... 4 For helsens skyld...

Detaljer

Opphavsrett og lisens. Microsoft Corporation i USA og/eller andre land/områder.

Opphavsrett og lisens. Microsoft Corporation i USA og/eller andre land/områder. Komme i gang Opphavsrett og lisens De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION G6-1010EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4160034

Din bruksanvisning HP PAVILION G6-1010EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4160034 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION G6-1010EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION G6-1010EA i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DM4-1050EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4171639

Din bruksanvisning HP PAVILION DM4-1050EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4171639 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DM4-1050EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DM4-1050EA i bruksanvisningen

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 3 Sikkerhet og komfort... 3 Sikkerhetsforanstaltninger... 3 For helsens skyld... 3 Bli kjent med datamaskinen... 4 Tastaturet

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 3 Sikkerhet og komfort... 3 Sikkerhetsforanstaltninger... 3 For helsens skyld... 3 Bli kjent med datamaskinen... 4 Tastaturet

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 4 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 5 Sikkerhet og komfort... 5 Sikkerhetsforanstaltninger... 5 Datamaskinens omgivelser... 5 Kabler... 5 Rengjøre datamaskinen...

Detaljer

Brukerhåndbok. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brukerhåndbok. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brukerhåndbok Packard Bell EasyNote TE - 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Starte datamaskinen 4 Trådløs tilkobling... 4 Registrering... 5 Programvareinstallasjon... 6 Gjenoppretting... 6 Har du problemer?... 6 Grunnleggende

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION G6-1058SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4160226

Din bruksanvisning HP PAVILION G6-1058SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4160226 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION G6-1058SA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION G6-1058SA i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION G7-1250SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4172373

Din bruksanvisning HP PAVILION G7-1250SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4172373 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION G7-1250SA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION G7-1250SA i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION G6-1200SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4172326

Din bruksanvisning HP PAVILION G6-1200SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4172326 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION G6-1200SA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION G6-1200SA i bruksanvisningen

Detaljer

HP bærbar datamaskin. Referansehåndbok

HP bærbar datamaskin. Referansehåndbok HP bærbar datamaskin Referansehåndbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. ATI er et varemerke for Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard

Detaljer

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin.

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin. Brukerhåndbok Copyright 2012-2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HP bærbar PC. Referansehåndbok

HP bærbar PC. Referansehåndbok HP bærbar PC Referansehåndbok Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Intel og Centrino er varemerker

Detaljer

Gratulerer, du og din Mac mini er som skapt for hverandre.

Gratulerer, du og din Mac mini er som skapt for hverandre. Gratulerer, du og din Mac mini er som skapt for hverandre. Velkommen til Mac mini. www.apple.com/no/macmini Lynrask Thunderbolt I/O Koble til skjermer og enheter med høy ytelse. Hjelpsenter thunderbolt

Detaljer

Din bruksanvisning HP G56-115SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4140688

Din bruksanvisning HP G56-115SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4140688 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP G56-115SA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP G56-115SA i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg.

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor du er. Mac Hjelp

Detaljer

Gratulerer, du og din MacBook Air er som skapt for hverandre.

Gratulerer, du og din MacBook Air er som skapt for hverandre. Gratulerer, du og din MacBook Air er som skapt for hverandre. Velkommen til MacBook Air. www.apple.com/no/macbookair Innebygd FaceTimekamera Ha videosamtaler med de nyeste ipad-, iphone-, ipod toucheller

Detaljer