Hurtigstartveiledning for SystemTweaker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hurtigstartveiledning for SystemTweaker"

Transkript

1 Hurtigstartveiledning for SystemTweaker SystemTweaker er et trygt og brukervennlig verktøy som du kan bruke til å tilpasse Windows etter din egen smak. Denne hurtigstartveiledningen viser deg hvordan du installerer produktet og begynner å bruke det. Nedlasting og installasjon SystemTweaker er et kostnadsfritt produkt som bare er tilgjengelig når du kjøper en annen utvalgt Uniblueprogramvare. Når du har kjøpt programvaren, vil du motta en e-postmelding med bestillingsdetaljer, en kobling for nedlasting av programvaren og et serienummer for aktivering. Klikk på nedlastingskoblingen for SystemTweaker for å laste ned programvaren. Velg Lagre hvis du blir bedt om det. Deretter finner du frem til EXE-filen og dobbeltklikker på ikonet for å starte installeringsveiviseren. Klikk på knappen Neste for å følge veiviseren. Veiviseren vil be deg om å skrive inn serienummeret for å aktivere produktet. Du finner serienummeret i e-postmeldingen med bestillingsdetaljer som du mottok da at du kjøpte produktet. Oversikt over grensesnitt 1. Navigasjonspanel: Klikk for å navigere mellom hovedkategoriene i grensesnittet. 2. LiveUpdate-boks: Gir registrerte brukere med ActiveProtection-dekning tilgang til produktoppdateringer etter hvert som de blir tilgjengelige. 3. Systemoversiktsboks: Inneholder snarveier til kritiske systemkontroller. Bruke justeringer Du bruker justeringer ved å velge Justeringer fra navigasjonspanelet. På en meny til venstre kan du velge mellom ulike justeringskategorier. Merk eller fjern merket i boksene for justeringene du vil endre, og klikk Bruk. Obs! Noen justeringer vil kun bli iverksatt etter at du starter systemet på nytt. Et sprett-opp-vindu informerer deg hvis dette er tilfelles.

2 Oversikt over justeringer Dette er en kort oversikt over justeringene du kan gjøre via SystemTweaker. Siden ikke alle justeringer er tilgjengelig for alle Windows-versjoner, vil du bare se de justeringene som er kompatible med din Windowsversjon. Windows Bytt mellom aktive vinduer ved å bevege musen over dem Med denne justeringen kan du bytte aktivt vindu ved å bevege musepekeren over til det vinduet du vil arbeide i. Dette kan erstatte Alt+Tab-tastekombinasjonen for bytte mellom aktive vinduer. Aktiver jevn rulling Med denne justeringen kan du rulle jevnt, slik at du unngår hakkete bevegelser under lange rullinger. Ton ut menyelementer Denne justeringen toner ut menyelementer når ett av dem er valgt. Vis skygger under menyer. Denne justeringen viser skygger under menyer i Windows, slik at du får en visuell 3D-effekt. Vis gjennomskinnelig merkerektangel Denne justeringen viser merkeverktøyet som et gjennomskinnelig rektangel når du velger noe. Skyv for å åpne kombinasjonsbokser Denne justeringen gjør at innholdet i kombinasjonsbokser sklir fremover i en animert visning. Kombinasjonsbokser er rullegardinmenyer som inneholder en redigerbar tekstboks. Animer knapper på oppgavelinjen Denne justeringen animerer knappene på oppgavelinjen når du åpner eller lukker et vindu. Kantutjevning av skrifttyper Denne justeringen aktiverer skriftutjevning for tydeligere tekst. Skjul Papirkurv Denne justeringen skjuler papirkurven på skrivebordet. Du har likevel tilgang til slettede elementer i papirkurven via Windows Utforsker. Bruk klassisk Windows-påloggingsskjerm. På den klassiske påloggingsskjermen i Windows er det mulig å logge på Windows med fullt brukernavn og passord. Aktiver fargeskygger på tittellinjen Med denne justeringen kan du bruke fargeskygger i Windows-tittellinjen for å oppnå et mer personlig tilpasset utseende. Aktiver skyggelegging for skrivebordsikoner. Denne justeringen aktiverer skyggelegging for alle skrivebordsikoner, og gir dem et 3D-utseende.

3 Aktiver skygge på musepekeren Denne justeringen legger til en skygge under musepekeren for å gi en 3D-effekt. Kun administratorer kan godkjenne Windows-oppdateringer Denne justeringen gjør at kun brukerkontoer med administratorrettigheter kan godkjenne installering av Windows-oppdateringer. Skjul alle skrivebordselementer Denne justeringen skjuler tilgjengelige ikoner på skrivebordet. Skjul Filmenyalternativer i Windows Utforsker Denne justeringen skjuler alternativene på Fil-menyen på menylinjen i Windows Utforsker. Skjul ikonet Nettverkstilkobling i Min datamaskin Denne justeringen skjuler ikonet Nettverkstilkobling i Min datamaskin. Skjul alternativet for å koble til og fra nettverksstasjoner ved hjelp av Mine nettverkssteder Denne justeringen skjuler alternativet som gjør det mulig å tilordne nettverksstasjoner i Mine nettverkssteder. Skjul Nettverkssteder i Windows Utforsker Denne justeringen skjuler alternativet Nettverkssteder ved bruk av Windows Utforsker. Skjul Hele nettverket i Andre maskiner Denne justeringen skjuler nettverk utenfor det lokale domenet eller den lokale arbeidsgruppen i Andre maskiner. Skjul arbeidsgruppeinnhold i Andre maskiner Denne justeringen skjuler alt tilgjengelig innhold i arbeidsguppen på nettverket ved bruk av Andre maskiner. Angi miniatyrbildekvalitet Med denne justeringen kan du angi kvalitet på miniatyrbilder over alt på datamaskinen. Angi miniatyrbildekvalitet Med denne justeringen kan du angi størrelse på miniatyrbilder over alt på datamaskinen. Start-meny Skjul/Vis ikonet Slå av datamaskinen Med Slå av datamaskinen kan du slå av datamaskinen fra Start-menyen. Skjul ikonet Logg av bruker. Med Logg av bruker kan du logge deg av brukerkontoen fra Start-menyen. Legg til Internet Explorer-favoritter og -bokmerker på Start-menyen. Denne justeringen legger til Internet Explorers lagrede favoritter og bokmerker som et element på Startmenyen.

4 Skjul Skrivere og telefakser Denne justeringen skjuler snarveien Skrivere og telefakser fra Start-menyen. Snarveien gjør det mulig å administrere skrivere og telefakser som er installert på PC-en. Vis Kontrollpanel, Nettverkstilkoblinger og Skrivere og telefakser under Innstillinger. Denne justeringen viser ikoner for Kontrollpanel, Nettverkstilkoblinger og Skrivere og telefakser under menyelementet Innstillinger ved bruk av Klassisk Start-meny. Skjul Oppgavelinje og Start-meny under Innstillinger på Klassisk Start-meny Denne justeringen skjuler alternativet Oppgavelinje og Start-meny under menyelementet Innstillinger ved bruk av Klassisk Start-meny. Vis Søk Denne justeringen viser Søk-alternativet på Start-menyen og gjør det mulig å søke etter filer og mapper lagret på disker som er tilkoblet. Aktiver muserulling for Start-menyen. Med denne justeringen kan du rulle gjennom Start-menyen med musen. Skjul Alle brukere-elementer Denne justeringen skjuler elementer installert under profilen Alle brukere på menyen Alle programmer. Skjul Kjør Denne justeringen skjuler kommandoen Kjør på Start-menyen. Kommandoen Kjør brukes til manuell oppstart av en mengde ulike programmer og system- og nettverkssteder. Kontrollpanel Skjul Administrative verktøy Med denne justeringen kan du skjule Administrative verktøy i Kontrollpanel. Skjul Alternativer for Internett Med denne justeringen kan du skjule Alternativer for Internett i Kontrollpanel. Skjul Tastatur Med denne justeringen kan du skjule Tastatur i Kontrollpanel. Skjul Telefon- og modemalternativer Med denne justeringen kan du skjule Telefon- og modemalternativer i Kontrollpanel. Skjul Strømalternativer Med denne justeringen kan du skjule Strømalternativer i Kontrollpanel. Skjul Lyder og lydenheter Med denne justeringen kan du skjule Lyder og lydenheter i Kontrollpanelet. Skjul Nettverkstilkoblinger Med denne justeringen kan du skjule Nettverkstilkoblinger i Kontrollpanel.

5 Vis Kontrollpanel-undermapper som rullegardinmeny. Kontrollpanelet inneholder en rekke appleter som gjør det mulig å endre og konfigurere en rekke systeminnstillinger. Når denne justeringen er aktivert, vil alle appletene være tilgjengelig via Start-menyen, slik at du får enklere tilgang til de innstillingene du trenger. Skjul Skjerm Med denne justeringen kan du skjule Skjerm i Kontrollpanel. Skjul Mus Med denne justeringen kan du skjule Mus i Kontrollpanel. Skjul Innstillinger for region og språk Med denne justeringen kan du skjule Innstillinger for region og språk i Kontrollpanel. Skjul Sikkerhetssenter Med denne justeringen kan du skjule Sikkerhetssenter i Kontrollpanel. Skjul Spillkontroller Med denne justeringen kan du skjule Spillkontroller i Kontrollpanel. Høyreklikk-kontekstmeny Vis alternativet Åpne i Denne justeringen legger til alternativet Åpne i på høyreklikk-kontekstmenyen. Med Åpne i kan du velge favorittprogram for åpning av visse filtyper. Deaktiver høyreklikking under søking med Windows Utforsker Denne justeringen hindrer høyreklikk-kontekstmenyen i å vises hver gang du høyreklikker i Windows Utforsker. Deaktiver høyreklikking på Windows-oppgavelinjen Denne justeringen hindrer høyreklikk-kontekstmenyen i å vises hver gang du høyreklikker på Windowsoppgavelinjen. Vis ledetekst Denne justeringen legger til et alternativ for ledetekst på høyreklikk-kontekstmenyen. Ledeteksten er et kommandolinjeverktøy som følger med Windows-operativsystemer Generelle systeminnstillinger Slå av PC-høyttalere ved systemfeil Når det oppstår systemfeil, lyder det en pipetone fra den interne høyttaleren i PC-en. Denne justeringen demper høyttaleren. Start Windows på nytt automatisk etter en blåskjerm-feil. Blåskjerm er en feiltype som operativsystemet ikke er i stand til å gjenopprette. Med denne justeringen vil PC-en starte på nytt automatisk etter at denne feilen har oppstått.

6 Deaktiver Veiviseren for skrivebordsopprydding Det kan forekomme at Veiviser for skrivebordsopprydding er konfigurert til å kjøre med et bestemt antall dagers mellomrom. Denne justeringen stanser den angitte tidsplanen. Behold programpreferanse under utskriftsjobber Behold programpreferanse under utskriftsjobber Slå av Statusoppdateringer. Oppgavelinjen er et viktig element i Windows-grensesnittet. Her finner du Start-menyen og systemstatusfeltet. Statusoppdateringer på oppgavelinjen holder deg informert om visse hendelser. Denne justeringen slår av alle statusoppdateringer. Slå på NumLock ved pålogging Når NumLock er slått på, kan du bruke talltastene til høyre på tastaturet. Denne justeringen slår dette på som standard ved pålogging. Deaktiver brukertilgangskontroll Denne justeringen deaktiverer Brukertilgangskontroll-funksjonen på PC-en. Brukertilgangskontroll er en sikkerhetsfunksjon som begrenser rettighetene til kjøring av programmer, og krever administratortilgang. Deaktiver brukertilgangskontroll Denne justeringen deaktiverer Brukertilgangskontroll-funksjonen på PC-en. Brukertilgangskontroll er en sikkerhetsfunksjon som begrenser rettighetene til kjøring av programmer, og krever administratortilgang. Skjul Delte og brukeres dokumenter i Min datamaskin. Denne justeringen skjuler delen Andre filer som er lagret på denne datamaskinen i Min datamaskin. Aktiver oppgaveruter i Windows Utforsker Denne justeringen aktiverer oppgaveruter i Windows Utforsker. Oppgaveruter er paneler som vanligvis er forankret på venstre side i vinduer, og har snarveier til vanlige funksjoner som for eksempel fil- og mappeoppgaver og Detaljer. Aktiver tildelingsstørrelse for sammenhengende filer Denne justeringen aktiverer størrelsestildeling for sammenhengende filer, noe som er spesielt nyttig programmer med høy diskaktivitet, da skrivehodet kun trenger å bevege seg over små avstander. Tillat lasting av Windows-skrivebordet mens påloggingsskript kjører Denne justeringen gjør at påloggingsskript og Windows Utforsker kan lastes inn samtidig. Tøm sidevekslingsfilen hver gang Windows avsluttes Sidevekslingsfilen er en viktig del av operativsystemet og fungerer som en utvidelse av RAM. Den er en reservert del av harddisken som hjelper systemet ved å fungere som ekstra plass i tilfelle det ikke er nok tilgjengelig plass i RAM. Denne justeringen fjerner alle data fra sidevekslingsfilen hver gang systemet slås av, slik at du får en ny start når PC-en er startet på nytt. Start Windows-skrivebordet som en egen prosess. Denne prosessen kjører Windows-skrivebordet som en separat prosess fra oppgavelinjen og andre forekomster av Windows Utforsker.

7 Koble sammen assosierte filer og mapper Ved flytting eller kopiering av Internett-filer, for eksempel *.html, vil denne funksjonen flytte eller kopiere alle andre filer tilknyttet den aktuelle filen. Åpne Min datamaskin i Windows Explorer Denne justeringen åpner Min datamaskin direkte i Windows Utforsker. Aktiver raskere tilgang til AVI-mediefiler Med denne justeringen kan du åpne AVI-videofiler hurtigere. La Windows Media Player åpne og spille av DVD-er Denne justeringen gjør at Windows Media Player kan spille av DVD-er. Lokalt nettverk Kringkast tilgjengeligheten av nye delte skrivere over nettverket Når en skriver deles over nettverket, kan tilgjengeligheten kringkastes til alle datamaskiner som er koblet til det samme nettverket. Deaktiver tilgang til CD/DVD-stasjonen gjennom ekstern tilkobling. Eksterne tilkoblinger kan være en hjelpsom og nyttig funksjon for deling av ressurser og for å få hjelp. Det kan imidlertid være at du ønsker å begrense tilgangen til ressurser under en slik tilkobling. Denne justeringen deaktiverer tilgang til den optiske stasjonen for eksterne tilkoblinger. Aktiver skriverdeling Denne justeringen aktiverer skriverdeling, slik at skrivere som er koblet til denne PC-en, kan deles på nettverket Aktiver fildeling Denne justeringen aktiverer fildeling, slik at filer på denne PC-en, kan deles på nettverket. Skjul advarselen Nettverkskabel koblet fra på oppgavelinjen. Når en nettverkskabel kobles fra, vises det en advarsel på oppgavelinjen. Denne justeringen skjuler denne advarselen. Aktiver belastningsfordeling når flere enn én nettverksadapter er tilgjengelig Denne justeringen fordeler nettverkstrafikk mellom nettverkskort hvis 2 eller flere er tilgjengelig. Vis statistikk over nettverksfeil Denne justeringen viser feilstatistikker for LAN- og WAN-tilkoblinger på siden Status for nettverkstilkobling og gir nyttig informasjon for diagnostisering av problemer. Internett Vis søkeboksen Denne justeringen viser søkeboksen ved siden av adresselinjen. Vis menylinje Denne justeringen viser menylinjen.

8 Posisjoner menylinjen over adresselinjen Denne justeringen plasserer menylinjen rett over adresselinjen. Åpne popup-vinduer som nye vinduer. Denne justeringen åpner popup-vinduer i et nytt vindu i Internet Explorer. Besøk /support for ofte spurte spørsmål og mer hjelp

F-Secure Internet Security 2013

F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 TOC 3 Innhold Kapitel 1: Installering...5 Før du installerer for første gang...6 Installere produktet første gang...6 Installere og oppgradere

Detaljer

F-Secure Anti-Virus 2013

F-Secure Anti-Virus 2013 F-Secure Anti-Virus 2013 F-Secure Anti-Virus 2013 TOC 3 Innhold Kapitel 1: Installering...5 Før du installerer for første gang...6 Installere produktet første gang...6 Installere og oppgradere programmer...6

Detaljer

Hurtigveiledning til OpenBook

Hurtigveiledning til OpenBook Hurtigveiledning til OpenBook Velkommen til OpenBook OpenBook er et program som forvandler PC, skanner og lydkort til en fullverdig lesemaskin. Bruk en hvilken som helst av dagens populære skannere eller

Detaljer

Internet Security 2015

Internet Security 2015 Internet Security 2015 2 Innhold Internet Security 2015 Innhold Kapitel 1: Installering...5 1.1 Før du installerer for første gang...6 1.2 Installere produktet første gang...6 1.3 Installere og oppgradere

Detaljer

Håndbok for grunnleggende PC-bruk

Håndbok for grunnleggende PC-bruk Håndbok for grunnleggende PC-bruk Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er ikke begrenset

Detaljer

Kapitel 1: Installering...4

Kapitel 1: Installering...4 F-Secure Anti-Virus 2014 F-Secure Anti-Virus 2014 TOC 2 Innhold Kapitel 1: Installering...4 1.1 Før du installerer for første gang...5 1.2 Installere produktet første gang...6 1.3 Installere og oppgradere

Detaljer

Bruke ADOBE ACROBAT X STANDARD

Bruke ADOBE ACROBAT X STANDARD Bruke ADOBE ACROBAT X STANDARD Juridiske merknader Gå til http://help.adobe.com/nb_no/legalnotices/index.html for å se de juridiske merknadene. iii Innhold Kapittel 1: Nyheter Nyheter (Acrobat 10.1).................................................................................................

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Chapter 1 Innledning...1-1. Chapter 2 Sette opp PC-en... 2-1

Innholdsfortegnelse. Chapter 1 Innledning...1-1. Chapter 2 Sette opp PC-en... 2-1 Innholdsfortegnelse Chapter 1 Innledning........................................1-1 Hvem bør lese denne håndboken?.......................1-2 Bruke Min Presario Kom i gang og gå videre.......1-2 Benyttede

Detaljer

Mobil Internett-PC Brukerhåndbok

Mobil Internett-PC Brukerhåndbok Inneholder: Sikkerhet & komfort Service- & støtteinformasjon Mobil Internett-PC Brukerhåndbok Serie 300, 1200, 1600, 1800, og 1900 Innhold Innhold i KAPITTEL 1 Hvordan bruke denne håndboken Tekstkonvensjoner...

Detaljer

ADOBE CREATIVE SUITE 5

ADOBE CREATIVE SUITE 5 ADOBE CREATIVE SUITE 5 Juridiske merknader Juridiske merknader Gå til http://help.adobe.com/nb_no/legalnotices/index.html for å se de juridiske merknadene. iii Innhold Kapittel 1: Ressurser Aktivering

Detaljer

Norton Security. Produktveiledning

Norton Security. Produktveiledning Norton Security Produktveiledning Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene våre etterlater. Denne veiledningen

Detaljer

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Atlernativ- og supplerende kommunikasjon og tilgang til datamaskinen Hensikt Tobii Communicator er PC programvare for å skape, tilpasse og benytte

Detaljer

hp pavilion hjemme-pc komme i gang

hp pavilion hjemme-pc komme i gang hp pavilion hjemme-pc komme i gang Komme i gang Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er

Detaljer

PROGRAMVAREHÅNDBOK. RJ-serien

PROGRAMVAREHÅNDBOK. RJ-serien PROGRAMVAREHÅNDBOK RJ-serien Innholdet i denne håndboken og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel. Brother forbeholder seg retten til å foreta endringer uten forvarsel i spesifikasjonene og materialene

Detaljer

Brukerhåndbok. HP bærbar PC

Brukerhåndbok. HP bærbar PC Brukerhåndbok HP bærbar PC Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. AMD er et varemerke for Advanced

Detaljer

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp Bruke Hjelp Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 1 Bruke Hjelp Bruke elektronisk Hjelp Programvaren Adobe Acrobat Reader 5.1 inneholder fullstendig dokumentasjon i et tilgjengelig, PDF-basert system.

Detaljer

Norton Security with Backup

Norton Security with Backup TM Norton Security with Backup Produktveiledning Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene våre etterlater. Denne

Detaljer

604 wifi. WIFI- og internettfunksjoner

604 wifi. WIFI- og internettfunksjoner 604 wifi WIFI- og internettfunksjoner Tillegg til ARCHOS 504/604 Brukermanual Versjon 1.2 Gå til www.archos.com/manuals for å laste ned nyeste versjon av denne manualen. Denne manualen inneholder informasjon

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning for klienten

Brukerveiledning for klienten www.novell.com/documentation Brukerveiledning for klienten Messenger 3.0 Januar 2015 Juridiske merknader Novell, Inc. gir ingen fremstillinger eller garantier som vedrører innholdet i eller bruken av denne

Detaljer

Cisco Unified Personal Communicator Release 8.5

Cisco Unified Personal Communicator Release 8.5 Frequently Asked Questions Cisco Unified Personal Communicator Release 8.5 Vanlige spørsmål 2 Grunnleggende 2 Oppsett 3 Tilgjengelighet 5 Kontakter 8 Chat 10 Anrop 18 Konferansesamtaler 25 Talepost 26

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N f Intern utskriftsserver med flere protokoller Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese denne håndboken fra skriverens

Detaljer

Hva er Windows Fjernhjelp?

Hva er Windows Fjernhjelp? Hva er Windows Fjernhjelp? Noen ganger er den beste løsningen på et problem å la noen vise deg hvordan du løser det. Windows Fjernhjelp kan brukes av noen du stoler på, for eksempel en venn eller kundestøttetekniker,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV6-6001SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4153792

Din bruksanvisning HP PAVILION DV6-6001SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4153792 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV6-6001SA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV6-6001SA i bruksanvisningen

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 393522-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver tastaturet og styreputen (TouchPad). Innhold 1 Styrepute (TouchPad) Komponenter på styreputen.........................

Detaljer

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Bruke elektronisk Hjelp Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Om de innebygde hjelpefunksjonene Adobe Reader 6.0 inneholder mange innebygde funksjoner

Detaljer

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005 Strøm Dokumentdelenummer: 393525-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Innhold 1 Strømknapper og lamper 2 Strømkilder Koble til strømadapteren...........................

Detaljer