ÅRSMELDING 2012 KREFTOMSORG ROGALAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2012 KREFTOMSORG ROGALAND"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2012 KREFTOMSORG ROGALAND

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Foto: Signe-Christine Urdal INNLEDNING 4 STYRET 4 DAGLIG LEDER 5 VÅRE ANSATTE 5 GIVERGLEDE / ØKONOMI 6 PROSJEKTER 7 KOR STAVANGER 10 KOR HAUGESUND 15 REGNSKAP, STIFTELSEN 20 BALANSE, STIFTELSEN 21 REGNSKAP, FORENINGEN 22 BALANSE, FORENINGEN 22 Mange takk til Reload for deres støtte og design av årets årsrapport. Reload.no Trykk: Spesialtrykk 2 3

3 INNLEDNING STYRET 1 av 3 får kreft i løpet av livet og Rogaland er et av de fylkene i Norge med flest nye krefttilfeller per år. Når kreftsykdom rammer, så rammes ikke bare den som er syk, men også de som står rundt. Kreftomsorg Rogaland (KOR) er et lokalt omsorgs - og kompetansesenter for kreftrammede, pårørende og etterlatte. Tjenestene våre utføres av erfarne fagpersoner med spesialkompetanse innen kreftomsorg, samt likemenn og frivillige. Vi ønsker å være tett på når kreftsykdom rammer våre innbyggere eller deres nærmeste. Vi er opptatt av å bidra til en bedre kreftomsorg i Rogaland gjennom tilstedeværelse, tilgjengelighet og troverdighet i våre tilbud. KOR tilbyr blant annet: samtaler individuelt, for par, familier og grupper hos kreftsykepleier eller familieterapeut råd og veiledning i forhold til rettigheter og hjelp til å finne frem i det offentlige system gjennom egen sosionomtjeneste kommunikasjonskurs for par som er rammet av kreft Møteplasser for barn og unge Møteplasser for voksne Informasjon, veiledning og kurs for ansatte i barnehage, skole, helseinstitusjoner og andre som møter kreftrammede og deres pårørende Informasjon, støtte og hjelp til bedrifter hvor ansatte eller deres nærmeste er rammet av kreft Styreleder Petter Urdal Styret i Kreftomsorg Rogaland retter en stor takk til ansatte, frivillige, våre medlemmer og samarbeidspartnere som har vært med på å videreutvikle vår ideelle organisasjon, der målet er å gjøret livet litt lettere for de som rammes av kreft. Vi har i år utvidet vår kapasitet som nå utgjør totalt 6 årsverk i hele organisasjonen og flere frivillige tilknyttet våre kontorer i Haugesund og i Stavanger. Det er særlig tre områder vi har jobbet med i Det første er å øke antall frivillige, vi er nå kommet opp i 30 personer som ønsker å bidra på ulike måter. Disse utgjør en stor ressurs og vi er svært takknemlige for deres innsats! Det andre har vært å øke våre inntekter og støtte. Vi har kjørt kampanjer for å øke antall medlemmer og samarbeidsavtaler med lokale bedrifter. Vi ser her en hyggelig utvikling i antall medlemmer og flere bedrifter som velger å støtte vårt arbeid. For det tredje har vi besøkt flere kommuner i fylket for å informere om våre tjenester og tilbud. Vi opplever det som en stor anerkjennelse at flere kommuner stiller opp med et økonomisk bidrag, vi håper at også de øvrige kommunene velger å støtte vårt arbeid for en enda bedre kreftomsorg i Rogaland. Styret er ikke tilfreds med den økonomiske utviklingen i 2012 der vi har brukt mer enn vi hadde i inntekter og innsamlede midler. Underskuddet skyldes i hovedsak gjennomførte prosjekter som Se meg, trener, Yoga for kreftrammede og Ung på Haugalandet hvor motatt støtte ble regnskapsført i 2011 og kostnadsført i 2012 iht reglene fra Innsamlingskontrollen. Styret har sammen med administrasjonen lagt opp til et budsjett i 2013 som skal sikre at regnskapet kommer i balanse. Styret har hatt 5 styremøter og behandlet 15 hovedsaker som ble fulgt opp i løpet av Styrets leder: Petter N.H. Urdal Styre medlemmer: Mette Wee, Else Beth Baardsen, Tom Erik Anfinsen, Glenn Kristoffersen, Jo Asbjørnsen og Eli Næsheim Rønnevik. Vara medlemmer: Rolf Retz og Elisabeth Solbakke. HANNA BAARDSEN DAGLIG LEDER Siden etableringen av Kreftomsorg Rogaland i 2006, har vi bygd opp et unikt tilbud i vårt fylke med solid faglig forankring og kompetanse innen kreftomsorg. Vi samarbeider tett med ulike offentlige instanser i fylket og fungerer ofte som en forlenget arm og ikke minst brobygger mellom ulike instanser som er aktuelle for de kreftrammede og deres nærmeste. Behovet for våre tjenester er stort og det har vært av stor betydning at vi i 2012 valgte å utvide vår drift med 1,4 årsverk. Dette gjør at vi kan nå flere som trenger vår hjelp og støtte, både gjennom økt synlighet og økt kapasitet, men dette har også vært utfordrende i forhold til økte driftsutgifter. Dessverre går vi ut av 2012 med et underskudd, som synliggjør våre utfordringer som privat stiftelse og understreker behovet for og betydningen av økonomisk støtte fra privatpersoner, kommuner og det lokale næringsliv for å kunne opprettholde tilbudet om et lokalt omsorg - og kompetansesenter for kreftrammede, pårørende og etterlatte i Rogaland. På vegne av Kreftomsorg Rogaland er jeg svært takknemlig og stolt over den innsats som er lagt ned i 2012 fra våre ansatte, styremedlemmer, frivillige og andre viktige støttespillere og ikke minst for den anerkjennelse vi har fått fra alle de som har valgt å støtte vårt arbeid dette året. Dette gjør at vi kan se tilbake på nok et år med stor aktivitet, ved kontorene våre i både Stavanger og Haugesund. I denne årsmeldingen vil dere få anledning til å lese mer om våre tjenester og tilbud, møteplasser og prosjekter gjennomført i 2012 og på den måte få innblikk i hvordan vi har forvaltet de innsamlede midlene til organisasjonens formål. Tusen takk for deres bidrag til en bedre kreftomsorg i Rogaland! VÅRE ANSATTE I 2012 har våre ansatte vært: Stavanger: Hanna Baardsen, daglig leder, sosionom med master i familieterapi Ragnhild Stangeland, faglig leder, kreftsykepleier Solveig Fridheim Torp, kreftsykepleier(f.o.m mai 2012) Lovise Haave Halvorsen, prosjektansvarlig barn og unge Camilla Midbøe Thorsheim, administrasjon/marked (t.o.m juli 2012) Marianne Lindby, markedsansvarlig med administrasjon (f.o.m august 2012) Haugesund Eli Næsheim Rønnevik, kreftsykepleier Målfrid Haraldseid Eide, kreftsykepleier Engasjement: Nina Lill Veste Rønnevik, prosjektansvarlig barn og unge Tor Åge Baardsen, prosjektansvarlig Se meg, trener Kontroll komité: Ingunn Helland. Jon Olav Hillestad og Randi Westbye. Valg komité: Anne Marie Waage og Elisabeth J. Kyvik 4 5

4 GIVERGLEDE/ØKONOMI PROSJEKTER Driften i KOR sikres gjennom innsamlede midler og vi er helt avhengig av økonomisk støtte fra andre som ser verdien i det arbeidet vi gjør for kreftrammede og deres familier i Rogaland. Vi søker kontinuerlig om midler fra fond og legater, privat næringsliv og offentlige instanser, men erfarte likevel at vi i 2012 dessverre gikk ut med et underskudd. KOR har imidlertid hatt mange viktige bidragsytere som har vært med på å opprettholde våre tilbud for de kreftrammede og deres nærmeste. Vi har videre fått viktige bidrag gjennom både offentlige og private tilskudd, fond og legater. Vi har fått betydningsfulle gaver fra næringsliv og privatpersoner. Vi ønsker å rette en varm takk til alle våre medlemmer, givere og samarbeidspartnere. Et hvert bidrag er kjærkomment i vårt arbeid!! FEM - CD PROSJEKT 2012 Tradisjonen tro, har Kjartan Salvesen klart å samle dyktige lokale artister også i 2012, og bidratt til som navnet tilsier, at den femte cd i rekken, har blitt en realitet. Med Salg Vest på laget, har CD en brakt inn over kroner til vårt arbeid for barn og unge - og er blitt en av KORs viktigste inntektskilder! Tusen takk til alle artister, Kjartan Salvesen, Salg Vest og alle som har bidratt og ikke minst valgt å støtte KOR med å kjøpe FEM! KOR er takknemlige og stolte av den støtte og anerkjennelse vi har fått fra Stavanger kommune siden oppstarten av KOR i 2006/2007. I 2012 har Hå, Sola og Klepp også valgt å støtte vårt arbeid. For oss er det av stor betydning både økonomisk, men også som kvalitetstempel på våre tjenester at vi har disse kommunene i ryggen. Vi trenger flere kommuner med oss for å kunne opprettholde og videreutvikle våre tilbud i tiden som kommer. Samarbeidsavtaler med det private næringsliv i Rogaland bidrar til økt økonomisk forutsigbarhet for vårt arbeid. Vi er stolte av at vi har solide lokale aktører med oss på laget og håper at flere kan se betydningen av et slikt samarbeid i fremtiden. MEDLEMSKAP Våre faste medlemmer betyr uendelig mye for oss. Deres trofaste støtte gir KOR økonomisk trygghet på lang sikt. Vi trenger flere støttemedlemmer, slik at vi kan hjelpe enda flere som har behov for hjelp og støtte i en utfordrende tid! GRASROTANDELEN Også i 2012 har grasrotandelen vært en sentral inntektskilde og vi er stolte over et økende antall spillere. Dette er en enkel måte å støtte vårt arbeid på! HJERTEVARMEKALENDEREN På bakgrunn av prosjektet Hjertevarme i 2011, der KOR ga 20 fotokunstfotografier til avdelingene 6G og 6H ved SUS, valgte vi å videreføre dette prosjektet i I samarbeid med fotokunstner Signe Christine Urdal som stod bak fotografiene, ble det valgt ut 12 av de 20 bildene i en årskalender for Kalender er solgt til privatpersoner, bedrifter og offentlige virksomheter. Inntektene fra kalendersalget har gitt nærmere kroner i inntekt til vårt arbeid! INNSAMLINGSAKSJON 1-5 desember ble det avholdt en storstilt innsamlingsaksjon for Kreftomsorg Rogaland. I alt hadde vi 98 bøssebærere i området Egersund til Randaberg. Det at så mange ønsket å gjøre en innsats for KOR betyr uendelig mye for oss! Tilbakemeldinger fra bøssebærerne var at de ble møtt på en god måte. Prosjektet ble en suksess og vi fikk inn hele kroner! Et fantastisk bidrag til vårt arbeid og en flott måte å få synliggjøre vårt tilbud i regionen for å nå ut til de som har behov for våre tjenester. Vi vil ta med oss erfaringene og mobiliserer til ny aksjon i Vi ønsker å rette en stor takk til alle som bidro på innsamlingsaksjonen! RUSSENS INNSAMLINGSAKSJON PÅ HAUGALANDET RUSS fra Skeisvang og Vardafjell videregående skole i Haugesund fikk gjennom sine innsamlingsaksjoner for KOR inn til sammen, fantastiske kr ! Fantastisk innsats av flotte ungdommer! Nå trenger vi din støtte for å hjelpe enda flere BLI STØTTEMEDLEM w w w. k r e f t o m s o r g. n o 7

5 REGIONTOUR ROGALAND KOR STAVANGER Region Tour Rogaland er en veldedig golfturnering som i 2012 ble arrrangert for 4 år på rad. KOR er veldig takknemlige og stolte over at Region Tour Rogaland valgte KOR som årets mottaker av denne viktige støtten. KOR var tilstede på Solastranden Golfklubb i forbindelse med turneringen til minne om Tom Selheim, som gikk bort svært brått, etter at han nylig hadde inngått et spennende samarbeid med KOR om et større veldedighetsprosjekt med vekt på nettopp golf. Tom Selheim hadde et stort engasjement for vårt arbeid og vi hedrer hans minne. Vi berømmer Region Tour Rogaland for deres evne til å profilere KOR både på arenaene, i media (12 presseoppslag) og gjennom egen nettside. Vi hadde et fantastisk flott samarbeid med arrangørene! Region Tour Rogaland fikk inn hele kroner gjennom spilleravgifter, direkte fra spillere, fra klubbene og sponsorer. Et betydningsfullt bidrag for vårt arbeid. TUSEN TAKK til ALLE som bidro! KOR Stavanger har økt sin kapasitet med 1 årsverk, da ny kreftsykepleier, Solveig Fridheim Torp ble ansatt mai 2012, slik at vi nå har 5 ansatte fordelt på 4,6 årsverk. Solveig har lang erfaring innen kreftomsorg fra forskjellige sykehus og lindrende enhet. Med en ny fagperson kan vi imøtekomme økende antall henvendelser og utvikle et nytt tilbud om sexologisk rådgivning, i forbindelse med at Solveig Torp gjennomfører videreutdanning i sexologi. Camilla Thorsheim valgte studenttilværelse fra høsten 2012, som gjorde at vi fikk nok en ny medarbeider i august.. Marianne Lindby er ansatt som markedsansvarlig med ansvar for markedsføring, inntektsgivende arbeid og administrasjon i KOR. Vi har hatt stort utbytte av å ha sosionomstudent Marte Blakstad Lehn hos oss våren 2012 og er glad for at hun har fortsatt som frivillig i KOR. Rekruttering av flere frivillige har vært et satsningsområde i 2012 og vi er stolte over at vi har fått en solid gjeng med oss i Stavanger, som bidrar på forskjellig vis til vårt arbeid, enten det gjelder deltakelse på møteplasser og gjennomføring av aktiviteter, administrativ hjelp på kontoret eller flaskesortering! Vi hadde ikke klart oss uten dere! RESIRK - PROSJEKTET Med økende antall ansatte, har vi valgt å utvide våre kontorareal i Stavanger, fra to til tre kontorer. Dette bidrar til at vi kan ta imot flere i våre lokaler. Takket være gaver har vi også fått anledning til å få inn mer egnede møbler som fyller de funksjoner vi trenger for å utføre vårt arbeid. KOR ble kontaktet av Avinor i mars Renholdspersonalet ved Stavanger lufthavn, Sola hadde ytret ønske om at akkurat KOR skulle få inntektene av innsamlet tomgods (flasker) på flyplassen, noe vi er svært takknemlige for! Gjennom 2012 har KOR skaffet seg interessant og inntektsskapende kunnskap om resirkulering av tomgods- kunnskap, som ingen av oss hadde tidligere bekjentskap med! Oppstarten av prosjektet har inneholdt god dialog med Avinor på Sola flyplass, og med Norsk Resirk, som eier og drifter den norske panteordningen av gjennvinbare drikkevarebokser og plastflasker. Prosjektet innebærer en god del logistikk. Ukentlig sortering av tomgodset gjøres av svært innsatsvillige og engasjerte frivillige. Denne arbeidsinnsatsen er uvurderlig for KOR og vi er spesielt takknemlige for det arbeidet som ukentlig legges ned i vår egen sorterings- bunkers på Sola! Mange takk! Tomgodset fraktes til østlandet for registrering og deretter utbetaling. Tomgods som ikke resirkuleres, men skal returneres til bryggeriene blir pantet av RESIRK- prosjektets panteansvarlige, hos vår lokale støttespiller på Sola, Coop MEGA. Alle tomgods beholdere på Sola flyplass skal nå være merket med KORs logo og takk for støtten. Utenom inntektene RESIRK- prosjektet gir KOR er vi med dette arbeidet også med på å ta vare på miljøet. Og da det nylig ble avgjort at restriksjonen av medbrakt, flytende væske ombord på fly opprettholdes ser KOR frem mot RESIRK 2013, som forhåpentligvis skal gi verdifulle inntekter. Jakten på flere frivillige til sorteringsarbeidet fortsetter også! SAMTALER/OPPFØLGING Vi har i 2012 hatt kontakt med 109 kreftrammede 214 pårørende 70 etterlatte 87 av disse var barn og unge Vi har hatt kontakt med 207 andre. Dette er sykepleiere på SUS og i kommunene, lærere/rådgivere på skole, helsesøstre, ansatte i barnehager, sosionom, NAV, leger, psykologer, prester, ansatte St Svithun, forsikring/pensjon, begravelsesbyrå, arbeidsgivere, andre frivillige organisasjoner. Vi har tilsammen hatt 928 konsultasjoner fordelt på følgende måte: 197 samtaler på kontoret 152 samtaler hjemme / andre steder 579 telefoner 13 klassebesøk 8 9

6 KOR STAVANGER KLASSEBESØK En del barn og unge som enten er kreftrammet, pårørende eller etterlatt ønsker at vi skal komme å snakke i klassen deres. Det kan være godt at de andre elevene vet og forstår deres situasjon bedre. Da snakker vi om kreft og kreftbehandling. Vi forteller litt om situasjonen til eleven, om den som er syk eller den de har mistet, etter avtale med eleven og deres foresatte. Vi snakker også om vanlige reaksjoner på alvorlig sykdom, det å miste noen, men også andre vanskelige hendelser i livet. Vi er spesielt oppmerksom på at det sikkert også er andre i klassen som har opplevd situasjoner som kan ha vært vanskelige for dem. KURS TIL BARNEHAGEPERSONELL Ragnhild Stangeland har utarbeidet et tre timers kurs for barnehageansatte, som skal bidra til å øke deres kompetanse og trygghet i å møte barn og foreldre i utfordrende livssituasjoner. Kurset tar opp mange relevante tema og konkrete eksempler fra hverdagen i barnehagen. Det er rom for diskusjon og spørsmål. Det gis også en innføring i aktuell litteratur både for barnehagepersonalet, men også for barn. Flere barnehager har i 2012 benyttet seg av dette tilbudet. YOGA Siden oppstart i 2010 har yoga prosjektet nå fått en god forankring i KOR, og vi opplever stor pågang på timene. I 2012 fikk vi støtte av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering til å drifte to ukentlige timer, en på ettermiddag og en på dagtid. Dette har gjort av vi nå kan nå enda flere enn før! Tusen takk til Atha Yoga for godt samarbeid! Vi gleder oss til fortsettelsen! KUNSTPROSJEKT Våren 2012 startet KOR opp et pilotprosjekt med malekurs for voksne kreftrammede, pårørende og etterlatte. Kurset ble igangsatt på bakgrunn av frivilig innsats fra Elsebeth Sommer Knudsen, kunstnerisk leder og Jorunn Fjellså, som praktisk ansvarlig. Kurset ga en innføring i malekunsten. Gruppen på 8 deltakere møttes hver fredag over fem ganger til kreativ utfoldelse og god lunsj. Målet var å kunne gi målgruppen et fristed og mulighet for å møte andre i liknende situasjon. Dette kurset ble gjort mulig av midler fra Laila og Gunnar Schjelderups gavefond. SJOKOLADEKURS VOKSNE Etter flere suksessrike sjokoladekurs for barn og unge, inviterte KOR til sjokoladekurs for voksne, kreftrammede, pårørende og etterlatt mandag 12. desember 2012 på Thon Hotel i Sandnes. Kurset ble holdt av Pascal Bulinckx og 20 fornøyde deltakere hadde noen herlige timer med sjokolade og marsipan på programmet! TURGRUPPE Ved hjelp av engasjert og frivillig innsats er KOR takknemlige for å opprettholde vårt ukentlige tur tilbud overfor målgruppen. Vår frivillige turvenn har hver tirsdag med seg 1-5 stk på tur. Oppmøte er ved hovedinngangen på SUS, tirsdag kl Vi erfarer at dette er et lavterskel tilbud som gir rom for uforpliktende og verdifull samtale, samt opplevelse av fysisk velvære og mestring gjennom det å være aktiv. Turen legges opp individuelt og etter turgåernes dagsform. Tilbudet benyttes av St. Svithuns hotellgjester, som hovedsaklig er pasienter fra sør- og nord fylket som er til daglig strålebehandling ved SUS, men også andre i KORs målgruppe har dette året hatt glede av tilbudet. Etter turen er det mulighet for å drikke kaffe/ spise lunsj til gunstige priser i St.Svithuns hotell- cafe, og vi er takknemlige for den gode dialogen og samarbeidet med St. Svithun. Prosjektet ble støttet økonomisk av DELTAKELSE/FAGLIG SAMARBEID Deltagelse i Rådgivningsgruppen for alvorlig syke og døende ved SUS (4 møter inklusiv et kurs for ansatte) Deltagelse i Styringsgruppe: Sorggrupper for barn og unge i Stavanger Deltakelse Interkommunalt palliasjonsprosjekt, 6 samlinger Deltakelse arbeidsgruppe, 3 møter, for konferansen Uhelbredelig - og likevel Møte med Kreftforeningen, og informasjon om KORs aktuelle tilbud Samarbeid med Kreftforeningen i forbindelse med gjennomføring av mestringskurset Livslyst Dialog med Kreftforeningen i.f.m. Treffpunkt, deres tilbud for barn som pårørende i Stavanger Dialog og erfaringsutveksling med Montebello-Senteret SAMARBEID MED STØTTEGRUPPA I SANDNES OG OMEGN KOR har gjennom flere år hatt stor glede av samarbeid med Støttegruppa i Sandnes og omegn. Deres tilbud om aktiviteter og treffpunkt for kreftrammede er viktige for mange. KOR har ved flere anledninger søkt om midler fra Støttegruppa til enkeltpersoner og familier som på grunn av sykdommen står i sårbare økonomiske situasjoner. Dette unike tilbudet i vår region, har betydd mye for så mange! I 2012 har KOR og Støttegruppa styrket samarbeidet gjennom tettere dialog og felles treffpunkt, noe vi setter stor pris på! SAMARBEID MED ST. SVITHUN PASIENTHOTELL: KOR er takknemlig for god dialog og godt samarbeid med St. Svithun Hotell. Vi opplever av å ha mange felles verdier og tanker i møte med målgruppen. I 2012 har vi opprettholdt tilbudet til hotellets gjester ukentlig gjennom Tilstedeværelse på St.Svithun Hotell til fast tidspunkt. SAMARBEID/ SYNLIGHET GJENNOM SUS-KOR OG KOR- NETTVERKET I 2012 har KOR opprettet SUS- KOR nettverket med avdelinger ved SUS, og KOR- nettverket med institusjoner i omkringliggende kommuner. Dette ser vi bidrar til bedre informasjonsflyt og bedre synlighet av våre tilbud. KOR har i 2012 vært på informasjon- og synlighetsbesøk på flere aktuelle avdelinger ved SUS og fått 32 kontaktpersoner ved sykehuset. Vi har besøkt 3 lindrende enheter, og skaffet oss tilsammen omlag 20 kontaktpersoner i kommunene. Blant disse er kreftsykepleiere i Kreftforeningens nyopprettede koordinatorstillinger i Hå, Sandnes og Randaberg kommune. Det er viktig for KOR å ha kontakt med Kreftforeningen vedrørende deres tilbud lokalt, både for å samkjøre tjenester og skaffe oss oversikt over det samlede tilbudet til målgruppen i vår region. NETTVERKSBYGGING / MARKEDSFØRING Foredrag og informasjon om KOR Soroptimistforeningen Jæren Informasjon om KOR, Støttegruppa i Sandnes Informasjon om KOR og tilbudene våre på SUS ( SUS-KOR nettverket ) Informasjon om KOR og tilbudene våre i omkringliggende kommuner (hjemmetjeneste/ sykehjem/ lindrende enheter) Informasjon om KOR i forbindelse med overrekkelse av sjekk fra Region Tour Rogaland Møte Russen Strand videregående skole Informasjon om KOR og takket Utstein 4H på basar hvor inntektene gikk til KOR Informasjon om KOR og erfaringsutveksling med veileder ved Fermate/ Rogaland hos Både Og i Sandnes Informasjon om KOR til Avinor Informasjon om KOR og tilbudene våre til medstudenter på videreutdanning i sexologi Stand, Sola Air Show Stand, Miljøsøndag Stavanger UNDERVISNING I REGI AV KOR Barn og unge som pårørende, Kreftseminar ved UIS Barn som pårørende, ansatte 1K SUS Pårørendes rolle, Bergeland videregående skole Kreft og seksualitet, ansatte 4C Når sorg og krise rammer ansatte / pårørende, Block Berge (Sosionom og kreftsykepleier) Barn og unge som pårørende, AOF Haugesund Ungdom i sorg og krise, Strand videregående Veiledning barnehager Pasientrettigheter, Lærings og mestringssenteret Familieperspektivet, Kompetansepakke i palliasjon. Rennesøy, Randaberg og Finnøy kommune Innlegg på palliasjonskonferansen Uhelbredelig - og likevel, Sola Kulturhus Rettigheter/familieperspektivet, kompetansepakke i palliasjon. Egersund, Bjerkreim, Lund kommune Rettigheter, kompetansepakke i palliasjon. Sola kommune Rettigheter/familieperspektivet, kompetansepakke i palliasjon, Strand, Hjelmeland, Forsand kommune Rettigheter/familieperspektivet, kompetansepakke i palliasjon, Time, Gjesdal kommune Familieperspektivet, kompetansepakke i palliasjon, Sola kommune UTDANNING / KURS / KONFERANSER Deltagelse kurs arrangert av Pasient og brukerombudet Bergen Studiepermisjon for ansatt i ukesbolker, i forbindelse med videreutdanning på deltid i sexologi ved Universitetet i Agder Kurs for personalgruppen: Sjef i eget liv ved dr. Ingvard Wilhelmsen ved Hypokonderklinikken i Bergen Sorgseminar, Atle Dyregrov i regi av Stavanger kommune Når familien rammes av kreft, i regi av Kreftforeningen Dialogiske møter med familier og nettverk, Jaakko Seikkula, Tysværtunet Innen 48 timer konferanse, Oslo Palliasjonskonferanse, Oslo MEDIA NRK - lokalen intervju kommunikasjonskurset NRK - lokalen intervju Se meg trener NRK - lokalen intervju bøsseinnsamlingsaksjonen NRK - lokalen intervju om det å være kreftrammet/pårørende i julehøytiden PRESSEOPPSLAG 2012 RA - Planlegger nye samlinger arbeid barn og unge RA - Kunst mot kreft malekurs for kreftrammede RA - Annonsekampanje RA - Kanskje vi får kjøre alene aktiviteter for barn og unge SA - Får drømmedag på stadion Familiedag på Viking Stadion SA - Utdeling av Norems legater SA - Kreftrammede personer trenger Livskrisehjelpen SA - Fikk ingen krisehjelp da barna døde av kreft SA - Fant trygghet på hesteryggen Se meg, Trener! prosjekt SA - Når treneren blir usynlig Se meg, Trener! prosjekt Jærbladet - Våg å spørja barna Se meg, Trener! prosjekt Strandbuen - Våg å stille spørsmål Se meg, Trener! prosjekt Jærbladet - Hjelp oss å hjelpa Innsamlingsaksjonen Bygdebladet - Innsamlingaksjon SA - Fra dør til dør for Kreftomsorg - Innsamlingsaksjonen SA - Oilersspillerne viste raushet SA - Tvillingbaby var kreftsvulst Vi har fått en flott mulighet til å syliggjøre oss gjennom annonsering i Stavanger Aftenblad. Vi takker for samarbeidet og ser frem til fortsettelsen

7 fredag 26. oktober 2012 GODT FOreDrAG: kreftsykepleier ragnhild Stangeland ga flere eksempler på ungdommer som sliter. Her i diskusjon med ole kristian risa (til venstre) og prosjektleder tor Åge baardsen. Sorgen forsvinner ikke. Den Likt på den måten at det som foregår i livet rundt den enkelte spil- varer hele livet, understreket hun. ler, påvirker vedkommende enten Hun oppfordret trenerne til man spiller på Klepp eller landslaget. Alle spiller bedre når de har å huske ungenes navn. Når du snakker til dem med deres eget det godt. Da utvikler de seg. Det navn, vil det være et bevis på at motsatte kan skje om de opplever de er sett. en krise rundt seg. Da må trenerne Si heller ikke til barn i sorg prøve å hjelpe til, sa han. at du vet hvordan de har det. Det Selv hadde han god erfaring Jens BJørheim vet du nemlig ikke. Du kan fortelle om egne opplevelser, men kan Han hadde erfaring med å møte med de små og enkle samtalene. ikke vite nøyaktig hvordan dette opp noen minutter før treningen «Se meg trener» er navnet på barnet har det. Ikke si «stakkars starter. Da kan slike samtaler på foredraget som for tiden presenteres ulike steder i Rogaland. ker seg inne. Spør heller hvordan På landslaget kan vi ta slike deg», det fører ofte til at barn luk- tomannshånd gjennomføres. Det har fokus på barn og unge, de ønsker at du og omgivelsene samtaler på bussen, rundt matbordet eller ved å spasere en run- hvilke problemer de kan slite skal oppføre seg. med, hvilke årsaker som kan Ragnhild Stangeland fortalte de rundt banen. Uansett hvor du forårsake disse, og selvsagt hva også en gripende historie om en spiller, følelsen av å bli sett er like treneren kan gjøre for å hjelpe. ViKTiG Å se: det er uhyre viktig at treneren ser den enkelte spiller. det ung gutt om hadde mistet en av verdifull. Behovet for å bli sett er Stedet var Staaltun og rundt gjelder både i aldersbestemte klasser og på landslaget, sa thorir Hergeirsson som her blir ønsket velkommen av Staals erik danielsen.. medspillere møtte opp med en sine nærmeste. Trener og et par enormt, la han til. 30 personer hadde møtt opp til det som ble en meget engasjerende og opplysende kveld. Trekkplasteret var håndballandslaget hun slippe tristheten løs, forklar- atter andre får skyldfølelse. De er føre til trygghet. Er man flere ten få overtaket. Da først kunne gresjon, noen blir lei seg, mens En god ramme rundt laget, kan trener Thorir Hergeirsson, men te hun. i en ytterst sårbar situasjon der et trenere i et team, vil man lettere thorir HeirgeirSSon først ut var Ragnhild Stangeland. skeivt ord kan virke langt tyngre kunne fange opp eventuelle problemer. Hun arbeider som kreftsykepleier i Kreftomsorg Rogaland. Dette er bare ett eksempel. Det med et rosende ord. liten blomst og en pose melkesjo- En ting er hva du sier, men enn det var ment, men omvendt Hun har solid erfaring med familier hvor et av familiemedlemme- i fjor. I tillegg røyk mange sambo- gutten visste. som på sitt eget kroppsspråk. finnes mange. Tusener skilte seg kolade. Det var nemlig det beste trenerne må også være oppmerkne er rammet av kreft. Det gir seg erskap. Mange barn har foreldre Noe av det aller viktigste dere Det treneren og spillerne Spillerne tolker deg på alle måter. Den enkleste sak i verden er å ulike utslag når far eller mor er som sitter i fengsel, noen av barn som lagledere kan gjøre, er å gjorde betydde utrolig mye. Ikke alvorlig syke og kanskje skal dø. av foreldre med psykiske lidelser, stille spørsmål. Dere må våge bare for gutten, men også for de bryte ned en spiller som ikke har Hun fortalte blant annet om enkelte foreldre ligger under for å stille de spørsmålene som er voksne rundt ham, sa hun. dagen. en familie hvor en av foreldrene rus. Da er det ikke alltid like enkelt å være barn eller ungdom. som helst i frykt for å si noe galt. et lydhørt publikum. Kanskje fortalte om den gang hun var ny vanskeligst. Ikke la være å si noe Hennes foredrag gikk inn hos Jeg husker Gro Hammerseng var alvorlig syk. Det ene barnet var deprimert og ga uttrykk for Det er så mye som kan påvirke Spør hvordan de har det. La ungene føle seg sett. Dere er heltene både sterke og tankevekkende. hun hadde levert et godt skudd. ikke så rart, hennes historier ar på landslaget. Jeg sa noe om at det. Det andre barnet var tilsynelatende i godt humør, fikk gode en oppmerksom trener kan bety deres, et oppmuntrende ord fra Hun fikk ikke rosen med seg, hun de yngste. En håndsrekning fra karakterer og så veltilpasset ut. så uendelig mye for den som har dere betyr mye. Det at barn og tenkte bare at «ja vel, skuddet var Det viste seg at dette barnet det vondt. unge føler seg sett, er uhyre viktig, sa Ragnhild Stangeland. kveldens store trekkplaster. Han Landslagstreneren minnet tre- Thorir Hergeirsson var utvilsomt godt, altså var jeg dårlig i forsvar». tok et ekstra ansvar på seg. Hun Det er dermed ikke sagt at det skulle ikke vise foreldrene hvor alltid er enkelt å oppdage dette, Omgivelsene preger også trener Norges kvinnelandslag i nerne om ansvaret med å trene vondt hun hadde det. De skulle men alarmklokkene bør blinke barn. Dersom et barn har mistet håndball, men han er også med et lag. Trenerne blir premissleverandører for hvordan laget har slippe å bekymre seg over karakterene. I stedet dro hun hver lig trekker seg unna og begynner etter en stund forvente at sorgen Klepp. det. Derfor er lagånd og eventuelt dersom et utadvendt barn plutse- sin far eller mor, vil omgivelsene i trenerteamet for gutter 12 år på kveld dyna over hodet og lot grå- å sitte alene. Noen unge viser ag- skal forsvinne. Det er faktisk mye likt her. noen felles kjøreregler viktige. BARN OG UNGE SE MEG, TRENER! 13 Våg å stille spørsmål 2012 var et spennende år for møteplassen for barn og unge i Stavanger. Med god variasjon i programmet, og ca en møteplass i måneden, skulle det være noe for de aller fleste! KOR har mottatt midler og gaver som er øremerket barn og unge gjennom året og uten disse kunne vi ikke gjort mye av det vi har fått til, så tusen takk til dere som har støttet oss! FAMILIEDAG HOG 2. juni var vi igjen invitert av HOG til Morten og Pauline på Jåtta for en farstfyllt og spennende dag! 80 store og små var med, tradisjonen tro var det motorsykler og ATV kjøring på programmet. Vi fikk også muligheten til å stable bruskasser hengende i sele! God mat og flott underholdning! Tusen takk til HOG for nok en flott dag sammen med dere! Fra KOR; 2 ansatte og 2 frivillige. FAMILIEDAG HELGÅLEIREN 26. august var 20 voksne og 16 barn med til Helgåleiren på Ogna. I flotte omgivelser fikk vi prøvd oss på pil og bue skyting, luftgevær skyting, melking, ponniridning og mye mer! Dagen ble avsluttet med nydelig søndags middag buffet. Gave fra en trippel 35 års dag gjorde denne dagen mulig! Fra KOR; 3 ansatte og 1 frivillig. Blant mange nyttige tips, ble trenere og lagledere oppfordret til å tørre å stille de vanskelige spørsmålene. Hensikten er å hjelpe barn som sliter. ikke bare sykdom ikke vær redd «Alle spiller bedre når de har det godt. enkle samtalene Tolker mye Faksimile fra strandbuen, 26/ AKTIVITETSDAG SØRMARKA ARENA 15. januar startet vi friskt med en innholdsrik aktivitetsdag på Sørmarka Arena. Vi fikk mulighet til å prøve oss på glattisen med skøyter, prøve curling, samt vi hadde instruktør ved klatreveggen for de som ønsket å prøve seg i høyden! 15 voksne og 28 barn var med oss denne dagen. Fra KOR; 3 ansatte og 2 frivillige. Denne dagen ble gjort mulig med storbymidler fra Sandnes kommune / tilskuddsordning fra Barne - og likestillingsdepartementet. BAMSEKLEMDAGER KONGEPARKEN 8. september var det igjen klart for Bamseklem dager i Kongeparken. Nær 200 gjester, fra både nord og sør fylket var med oss denne dagen! I tilegg til alt parken har å by på, hadde KOR egen underholdning i sirkusteltet, for dem som ønsket det. Årets underholdnign var Finken og B! KOR hadde også informasjons stand i parken. Gave fra Utstein 4H var med på å gjøre denne dagen mulig, tusen takk! Fra KOR; 5 ansatte og 5 frivillige. FAMILIEDAG RANDABERG ARENA 25. februar var vi for tredje gang invitert til en innholdsrik familiedag hos Randaberg IL. Denne gang i flott ny hall! Tusen takk til gutta i RIL for flott innsats som aktivitetsledere og til alle dere andre i RIL for god mat og nok en flott dag for våre 14 små og 12 store som var med denne dagen! Fra KOR; 2 ansatte og 3 frivillige. TEATERLEK 8. mars var det duket for teaterlek med dramaturg Nina Gotlibsen! Men pga sykdom og uforutsette hendelser gikk teaterleken ut og prosjektansvarlig, dramaturg og fremøtte ungdommer brukte heller kvelden på prat, påskesnop og kos! FAMILIEYOGA 25. mars var små og store samlet på Atha yoga for en lekende yogatime! Gjennom lek, moro og musikk fikk vi en reise gjennom jungelen og en innføring i yoga. 6 store og små var med denne dagen. Fra KOR; 1 ansatt LOKALOPPGJØR VIKING - HAUGESUND 28 april var det duket for lokal oppgjør når Viking FK møtte FK Haugesund i Stavanger. Før kampen var vi samlet på ein blåe dag hvor vi fikk besøk av Ole Aleksander fra Norske talenter som sang og fikk opp stemningen. I pausen hadde vi egne bøssebærere og gavmilde fotballfans bidro med nærmere kroner til inntekt for KOR! 65 store og 74 små var med, 48 av disse kom fra Haugesund! Fra KOR; 3 ansatte og 13 frivillige. Tusen takk til Sparbank 1 SR Bank og Viking FK for at dere gjorde denne dagen mulig! TRYLLEKURS 11.oktober var det klart for tryllekurs! 12 ungdommer i alderen fikk denne kvelden, på Thon Hotell Sandnes, lære magiske triks av selveste tryllekunstner Kevin Lunde! Etter en kveld full av latter og magi, passet det godt å avslutte med pizza. 1 ansatt fra KOR denne kvelden. Denne dagen ble gjort mulig med storbymidler fra Sandnes kommune/ tilskuddsordning fra Barne - og likestillingsdepartementet. EVENTYRLAND 4. november var Kreftomsorg Rogaland på besøk i Eventyrland på Sandnes. ca 65 store og små fikk denne dagen boltre seg med alt Eventyrland hadde å by på! Vi fikk prøve Agentprøven, laser, ansiktsmaling, maling av gresskar til Halloween og mye mye mer. Under maten fikk vi besøk av Lillebjørn, Bjørnen som bodde i Eventyrland, dette var stor stas for de aller minste! Dagen ble gjort mulig med Storbymidler fra Sandnes Kommune / tilskuddsordning fra Barne - og likestillingsdepartementet. SJOKOLADEKURS 3. desember var det duket for det som nesten er blitt en tradisjon i KOR, sjokolade verksted på Thon Hotell i Sandnes! Sjokolatier Pascal ledet oss igjennom 1.5 time i sjokoladens verden og alle fikk selvfølgelig lov å ta sin selvlagte konfekt med hjem!. Fra KOR; 1 ansatt og to frivillige på hvert kurs. To kurs som raskt ble fylt opp ble gjort mulig med midler fra Fylkesmann John Norem og hustru Thora Margretes Legat, tusen takk! Gjennom alle mine trenerkurs har dette viktige temaet aldri blitt berørt! Leif Gunnar Smerud, Hovedtrener Hønefoss BK Se meg, trener! er et prosjekt som er rettet mot trenere og lagledere i breddeidretten, der målet har vært å sette søkelys på barn som pårørende og få frem betydningen av idretten som en viktig arena for å fange opp barn og unge som opplever vanskelige livssituasjoner. Prosjektet har bidratt til å løfte kunnskap fra arbeid med kreftrammede, pårørende og etterlatte ut til andre grupper. Med oss på dette har KOR hatt mange gode samarbeidspartnere og støttespillere. Arbeidsgruppen som har utarbeidet kompetansepakken og bidratt til gjennomføringen av prosjektet har bestått av representanter fra Stavanger kommune, Rogaland Idrettskrets, Pårørendesenteret, Forusklinikken og Møllehagen skolesenter. Disse har gitt uvurderlige bidrag i form av høye faglige kvalifikasjoner og praktisk hjelp i gjennomføringen. Kompetansepakken ble presentert på fire samlinger i Rogaland. Kreftsykepleier Ragnhild Stangeland delte sine erfaringer fra mange års arbeid med barn og unge i familier rammet av kreft. Det ble også brukt kjente trenerprofiler med tilhørighet til regionen for å gi sin vinkling mot temaet og vise til egne trenererfaringer. Deres engasjement har bidratt til å gi prosjektet en tyngde og oppmerksomhet som har gjort en stor forskjell. Thorir Hergeirsson, Asle Andersen og Leif Gunnar Smerud fortjener alle en stor takk for sine viktige bidrag! De fire samlingene ble gjennomført høsten 2012 med totalt 135 deltakere fra ulike idrettslag i regionen. Skriftlig tilbakemelding via evalueringsskjema viste at deltakerne opplevde samlingene som svært nyttige for deres videre engasjement i idretten og at dette er informasjon trenere og ledere i idrettslag ser et tydelig behov for. Vi ønsker å takke Sparebank1 SR bank avdeling Haugesund, Nærbø IL, Staal IL og Viking Konferansesenter som alle har stilt sine lokaler til disposisjon for Se meg, trener! Det er ønskelig å videreføre prosjektet i 2013 for å produsere en informasjonsfolder som presenterer hovedelementene i kompetansepakken, slik at denne kan distribueres og nå ut til flere

8 KOR HAUGESUND Innvilgede midler fra Extrastiftelsen til planlagt ny tjeneste i KOR fra : SEXOLOGISK RÅDGIVNING KOR ansatte i 2012 ny kreftsykepleier som er i gang med 2 årig deltidsstudie i sexologi, ved Universitet i Agder (UiA). Prosjektet Sexologisk rådgivning ble innvilget midler fra Extrastiftelsen for 2013, som vil gjøre det mulig å tilby målgruppen samtale med sexolog. Høsten 2012 har en gruppe medstudenter fra sexologi- studiet utarbeidet en brosjyre og en plakat i regi av Kreftomsorg Rogaland. Dette er således et samarbeidsprosjekt mellom KOR, Extrastiftelsen, UiA og Reload. Brosjyren informerer om, og ikke minst inviterer, til tjenesten sexologisk rådgivning, og den ble trykket like før jul for å være klar til bruk i januar Arbeidet med brosjyren/ plakaten har gitt synlighet i media, og KOR ser frem til å kunne tilby regionens kreftrammede/ deres partnere en arena hvor seksualitet blir satt på dagsorden. KOMMUNIKASJONSKURS FOR PAR Kreftomsorg har siden 2007 arrangert kurs i kommunikasjon om mestring for par hvor den ene har kreft. KOR har i disse årene hatt et godt samarbeid med Vågestykke som har lang erfaring med slike kurs. Sammen har vi utarbeidet et tilpasset program for vår målgruppe. Aktuelle tema i kursprogrammet er: Kommunikasjon - med fokus på parforholdet, barna og nettverket Mitt hjem - ditt hjem - vårt hjem Det handler om intimitet og nærhet Respekten i parforholdet Utfordringer knyttet til det å være rammet av kreft / utfordringer knyttet til det å være pårørende Å snakke med barna (små barn / ungdom / voksne barn) Kurset går over to dager med overnatting på hotell med full pensjon. I oktober var vi igjen på Kronen gård i vakre omgivelser. Hotelloppholdet ga en flott ramme rundt kurset, noe vi legger stor vekt på. Vi ønsker å gi våre deltagere et velfortjent pusterom fra hverdagen, i tillegg til å treffe andre par som er i samme situasjon. Kronen gård la tilrette for et fantastisk opphold på alle måter! Vi fikk solid hjelp av Else Beth Baardsen som arbeider som kreftsykepleier i Egersund kommune og også ved Nærland rehabilitering. Hun sitter også i styret i KOR. Tusen takk til Else Beth Baardsen. KOR fikk i 2012 støtte fra Barne - ungdoms og familiedirektoratet til gjennomføring av kurset. Vi fikk også støtte fra Kaptein Reinert Tørresen og hustru Jorines legat som var øremerket kommunikasjonskurset. Kurs og opphold var gratis for deltagerne. KOR Haugesundhar utvidet med 40 % stilling for kreftsykepleier Målfrid Haraldseid Eide i KOR Haugesund har dermed to kreftsykepleiere fordelt på 1,4 årsverk. I tillegg har Nina Lill Veste Rønnevik vært aktivt med gjennom hele året som prosjektansvarlig for barn og unge. Flere dedikerte frivillige har bidratt til gjennomføring av møteplasser, både for barn, unge og voksne. KOR Haugesund har gjort en stor innsats i forhold til å synliggjøre KORs tilbud på Haugalandet og etablere kontakt med solide aktører fra det lokale næringslivet, som har gitt betydningsfulle resultater. SAMTALER / OPPFØLGING KOR Haugesund har i 2012 hatt kontakt med 55 kreftrammede 64 pårørende 46 etterlatte Kontakt med andre; lærere, helsesøstre, annet helsepersonell, prest, sosionom Lærere - 8 stk direkte kontakt - Informasjonsmøte for alle lærere/sfo ansatte på en skole - Møte med 5 lærere på en skole Barnehagepersonell -informasjon i 2 barnehager Helsesøstre - 3 helsesøstre med på klassebesøk - Kontakt med 3 stk utenom - Informasjonsmøte for alle helsesøstre i Karmøy kommune I evalueringen av kurset har deltagerne blant annet gitt følgende kommentarer: Fantastiske deltagere og kursledere Bra kurs som gir oss nye måter å se løsninger på Utrolig fint å komme sammen å snakke med andre i samme situasjon Vi har tilsammen hatt 315 konsultasjoner fordelt på følgende måte: 53 samtaler på kontoret 37 samtaler hjemme / andre steder 222 telefoner 3 klassebesøk Hele 15 ga totalinntrykket for kurset en 6 -er. Og samtlige ville anbefale dette kurset til andre. Kreftomsorg Rogaland tilbyr samtale med sexolog Ta kontakt på eller på telefon Niels Juelsgt. 10, 4008 Stavanger Åpent: mandag - fredag kl

9 KOR HAUGESUND DELTAKELSE/FAGLIG SAMARBEID/UNDERVISNING Kursleder på Montebello Frokostmøte med kreftsykepleier Laila Johannessen, kir vest HF Møte hos palliativt team på HF sammen med Randi Værholm fra Kreftforeningen Frokostmøte Palliativt team, HF Besøk og utdeling av brosjyrer på flere avd på sjukehuset HF Møte i kreftsykepleiernettverket i HF Møte med nyansatt kreftkoordinator i Haugesund kommune Informasjon om KOR på samling med alle helsesøstrene på Karmøy Nettverkssamling for ressurssykepleiere på Haugalandet. Stand. Undervisning i regi av KOR ved hematologisk avd HF Undervisning i regi av KOR ved Regionsamling for ØNH personell UTDANNING / KURS / KONFERANSER Kurs i lindrende behandling i livets sluttfase på Høyskolen. Nettverket for ressussykepleiere Kreftomsorg og lindrende behandling på Høyskolen Kurs i power point gjennom Haugesundregionens næringsforening Kurs i Haugesundregionens næringsforening, Kunsten å overbevise NETTVERKSBYGGING/MARKEDSFØRING Møte med 3 begravelsesbyråer i Haugesund Besøk av Tove Rosseland, Karmøy kommune Haraldsvang ungdomsskole: Presentasjon av KOR Møte med russen fra Vardafjell og Skeisvang videregående skole Vrimledag HF Buisness to Buisness, Maritim Hall. KOR hadde presentasjon og stand. Samarbeid med FK Haugesund stk fra bedrifter og sponsorer Apell Haraldsvang ungdomskole, før innsamlingsaksjon Møte i Haugalandregionens næringsforening sammen med 2 kreftrammede Næringskafe Høvleriet sammen med 2 kreftrammede Kopervik Kvinne - familielag. Presentasjon KOR Møte i helse-og omsorgsstyret i Haugesund Møte i helse-og omsorgsstyret på Karmøy Møte med senterleder Dag Einar Solberg v/oasen storsenter HMS - konferanse Samarbeid med Haugaland HMS, stand og presentasjon Stand på Oasen Storsenter i samarbeid med frivillige Kirkekonsert i Vår Frelsers kirke: presentasjon av KOR Møte med Knut Høyvik ang auksjon til inntekt for KOR Besøk av Norheim sanitetsforening m/overlevering av gavesjekk Konsert i Festiviteten, overskudd til KOR MEDIA Haugesunds avis: 9.febr Russens innsamlingsaksjon til inntekt for KOR (Vardafjell og Skeisvang videregående skoler) 24.mai Omtale om teaterstykket Helter hvor overskuddet skal gå til Kreftforeningen og Kreftomsorg Rogaland 31.mai Operasjon dagsverk på Haraldsvang ungdomsskole, til inntekt for bla KOR 30.juni Ivar Keyser-Olsen står frem med sin historie som kreftrammet, hvor KOR har hatt stor betydning for hele familien. Etter besøk i Haugesundregionens Næringsforeningens næringskafè 15.juni 27.august reportasje fra konsert på Byscenen hvor inntektene gikk til KOR 27.sept Omtale hvor 2 jenter laget kafè til inntekt for KOR 5.okt Uttale fra daglig leder i KOR ang lengre ventetider for å komme til mammografi i Haugesund pga oppsigelse av avtale med det private røngeninstituttet Curato 19.okt Stor reportasje om en kreftrammet dame som etterlyser informasjon etter å ha gjennomgått en stor kreftoperasjon. Tilfeldig oppdaget hun selv KOR, og Møteplass for mage/tarmopererte. Intervju og uttalelser fra Målfrid i KOR 3.nov Reportasje og intervju med ungdommene som lager filmen Glassdøren i Ung på Haugalandet 9.nov Reportasje etter Se meg trener! i Haugesund. Leif Gunnar Smerud, trener for Hønefoss var med. Sportssidene i avisen 1.des Annonse om Julekonsert i Vår Frelsers kirke hvor 8 kor har konsert. Gavene går til KOR 11 desember Reportasje fra den røde løper fra premieren på Glassdøren på Edda kino Radio 102: Innsamlingsaksjon: Russen fra Vardafjell og Skeisvang Glassdøren: 3 av ungdommene som er med på Glassdøren til intervju og opptak på radio102. Blir sendt flere ganger Se byen: 3 november Videoreportasje om Glassdøren produksjonen MØTEPLASS FOR MAGE-TARMKREFT Frivillige: Mette Wee og Anne Britt Aanensen Sted: Lokalene til KOR Tid: siste mandag i hver måned. Møteplassen for mage-tarmkreft er for mange blitt en god og viktig arena. Her utveksles erfaringer, noe som hjelper den enkelte til å mestre hverdagen. Vi har hatt oppe ulike tema disse kveldene siste året, og eksempler på det er; Forskning, gentesting, fotsoneterapi og besøk fra onkologisk dagenhet. Totalt avholdt 9 samlinger Antall deltakere på møtene har variert fra 7-10 MØTEPLASSEN FOR BRYST-GYNKREFT Vi har også i 2012 hatt tilbud om møteplass for kvinner med brysteller gynkreft i KOR sine lokaler. Vi har samarbeid med Foreningen for brystkreftrammede (FFB) og Gynkreftforeningen lokalt. Disse to lagene har sponset kostnadene til lunsj, mens KOR har stilt med en kreftsykepleier på samtlige møter. Vi har hatt møter annenhver mandag fra kl , totalt 15 samlinger. Antall deltakere har variert fra 2-8. Totalt 23 kvinner har deltatt. En frivillig fra FFB og en fra Gynkreftforeningen har deltatt på de fleste samlingene. De har bidratt til den praktiske gjennomføringen. Vi ser at denne møteplassen er viktig for disse kvinnene i en periode av livet sitt. Det er et lavterskeltilbud hvor de får møte andre i samme situasjon, og hvor de får utvekslet sine erfaringer. 19.mars hadde vi besøk av Grete Kongshavn som driver kosmetikkforetningen Regina. Hun kom med mange gode tips til hvordan en kan sminke seg, og tips om hudpleie. De fleste som får cellegiftbehandling for brystkreft og gynekologisk kreft, mister håret, også vipper og bryn tynnes. En av damene ble sminket og pleiet med gode produkter. I tillegg fikk alle hver sin pose med overaskelser. Oppmuntrende dag for alle! MØTEPLASS FOR ETTERLATTE Gjennom vår 6 år lange eksistens i Kreftomsorg Rogaland, har vi flere ganger hørt ønsket om å starte en gruppe for de som har mistet en partner. De har i tillegg til sorg og tap, en mengde praktiske utfordringer. På bakgrunn av dette, tok vi initiativ til et informasjonsmøte hvor vi inviterte flere etterlatte, for diskusjon og innspill. Der fikk vi bekreftet både engasjement og interesse for å starte opp dette tilbudet. Å komme sammen og dele erfaringer med andre i liknende situasjon, så disse på som svært viktig. Dette første møte ble holdt hvor 6 personer møtte. Her ble vi enige om hvem gruppen skulle være for, hvor ofte vi skulle møte, og litt ønsker om hva disse kveldene skulle inneholde. I august startet vi opp, og det ble tilsammen fire møter i løpet av høsten Antall som har kommet på møtene har variert fra 7-9 personer. QIGONG I 2012 har vi hatt qigongkurs både vår og høst. Kursene arrangerte vi i samarbeid med Eva Bauer-Nilsen. 10 samlinger ukentlig, på 1,5 t. Målgruppen: Du som har, eller har hatt kreft. Våren 2012 deltok 21 stk, og i høst var 17 stk påmeldt. Evalueringen synliggjør bekreftelsen av at qigong lindrer spenning og angst, samt øker følelse av mestring/stressmestring. Flere av dem har deltatt på mer enn et kurs, og gir tilbakemelding på at qigong er viktig for dem på flere måter. Som en deltaker sa; Qigong gir meg energi! Eller en annen; Bli mer avstresset, bedre hverdag, mer kontroll på tanker, følelser, takle livet generelt. Vi har gjennom disse kursene sett at denne aktiviteten er betydningsfull for mange kreftrammede. Håper dette tilbudet kan gjentas i 2013! MØTEPLASSEN FOR BARN SOM PÅRØRENDE I 2012 har vi hatt Møteplass for barn en gang i måneden og 10 samlinger totalt. Aldersgruppen er fra 6-12 år. Mandag 23. januar 2012 Første Møteplass dette året var felles for Barn og UNG på Haugalandet. Det ble informasjon om årets program og ungdomsgruppen laget mat til alle. Vi så også en liten filmsnutt som vi laget på Veste Gård i Det var gøy og litt flaut for de som var på filmen! 10 barn og ungdommer. Fra KOR: 2 ansatte og 3 frivillige. Mandag 13. februar Hip hop og kreativ dans kurs Med profesjonell danser og pedagog Nuri Ribera Anfinsen. Nuri er tidligere ballettdanser og solist på Den Norske Opera og Ballett. Vi lærte noen enkle trinn som vi danset til tøff musikk. Dette var veldig populært og stort oppmøte. 14 barn. Fra KOR: 2 ansatte og 2 frivillige Mandag 5. mars Fastelaven Her fikk vi hjelp av Mette Margit Veste til å lage papirmasker som barna selv pyntet og tegnet på. Siden det var fastelavenstid pyntet vi med fjør i alle farger. Tiden gikk fort og så spiste vi boller! Det ble også delt inn i grupper som hadde samtaler med kreftsykepleier. 8 barn 9 foreldre Fra KOR: 2 ansatte og 2 frivilige. Mandag 26. mars Flaks sjongleringsgruppe Dette er en gruppe som har vært vært på Møteplassene i Stavanger med stor suksess. Det ville vi prøve i Haugesund også. Lek og utfordringene stod i kø og barna koste seg. Det var mange baller i luften og ikke alle ramlet ned! Flaks er veldig bra pedagoger og god på å få med barna. 10 barn. Fra KOR: 2 ansatte og 2 frivillige 16 17

10 KOR HAUGESUND - MØTEPLASSEN FOR BARN SOM PÅRØRENDE UNG PÅ HAUGALANDET Mandag 16. april Gårdsbesøk med ny vri Hest og lam var dagens tema. På Veste Gård går teori og praksis hånd i hånd. Spørsmål og svar på ark og så møte med dyrene. Vet du f.eks hvor mange spener en sau har, eller hvor kastanjene er på hesten? Haggelbyger gjorde at vi måtte trekke inn i sauefjøset. Høydepunktet var når alle sang Bæ, bæ lille lam for å få sauene til å være stille! Barna er kunnskapsrike og det gir mestringsfølelse. 8 barn. Fra KOR: 2 ansatte. Fra Veste Gård: 2 stk. Frivillige: 2 stk Mandag 7 mai Haraldsvang kafe Vi hadde lagt siste Møteplass for våren til Haraldsvang friluftsområde. Det var fint vær og perfekt for natursti. Postene var fordelt rundt i naturen og oppgavene var alt fra å sjonglere ved en post, via blomstersorter til å komme med ønsker til nye aktiviteter til Møteplassen. Etterpå spiste vi deilig grillmat i Kafeen.Maten stod NB Sørensen stod for. NB Sørensen ble vår støttespiller på dette arrangemenetet. Tusen takk! Det var 14 barn og 12 voksne. Fra KOR: 2 ansatte og 2 frivillige Mandag 27 august Vibrandsøy Vibrandsøy er en naturperle av en øy som ligger nesten midt i Haugesunds havn. For å komme ut dit må vi sjøveien og det tar bare noen minutter over sundet. Jan Fiskå i Stiftelsen Indre Kai stilte gladelig opp og fraktet oss ut. Grillen var varm da vi ankom øya men vi gikk allikevel en tur til enden av øya for å få opp appetitten. Det ble også beskuing av verdens største Vikingskip som er bygd her. Stiftelsen Indre Kai gjorde dette gratis. Tusen takk! 8 barn og 6 foreldre. Fra KOR: 2 ansatte og 2 frivillige og en hund! Lørdag 8 september Kongeparken Den årlige turen til Kongeparken sammen med Stavanger. I år var det påmeldingsrekord med 200 stk. Vi hadde været på vår side i år og det gjorde at stemningen var ekstra god. I år var det også mer felles underholdning og bli kjent lek. Fra Haugesund: 37 stk Fra KOR: 2 stk Frivillige: 1 Catrines møte med sau og lam påsken 2012 Mandag 8 oktober Veste Gård De som ikke reiste bort i høstferie fikk tilbud om å komme på Veste Gård. Vi delte inn i to grupper. Den ene gruppen var i fjøset og den andre hadde samtaler med en kreftsykepleier. Noen satt på hest for første gang denne kvelden. Det var stas og et minne for livet. Inne var det godt og varmt med fyr i peisen, vi rullet honninglys som alle fikk med hjem etterpå. 6 barn. Fra KOR: 1 stk Fra Veste Gård: To stk. En frivillig. Søndag 28 oktober Dragetur Dette var et opplegg KOR prøvde sammen med Haugesund Turistforening. Turen gikk til Åkrasanden på Karmøy. Alle laget drager som fløy i vinden. Det var det mye av denne dagen. Det var en frisk opplevelse! 2 barn og 2 foreldre. Fra KOR: 1 og 1 frivillig. Mandag 19 november Hip hop kurs 2 Oppfølging av Hip hop kurset var i speilsalen på Danselinjen på Skeisvang Vidergående Skole. Nuri Ribera Anfinsen er pedagog og danselærer her. Nuri lærte oss en dans med mange kule trinn og bevegelser. Det var gøy! Til slutt fikk vi en oppvisning av to elever som virkelig kunne danse hip hop! 6 barn. Fra KOR: 2 stk. Mandag 10 desember 2012 Juleavslutning på rød løper. Premiere av GLASSDØREN på Edda kino i Haugesund. Det er ungdomsgruppen til KOR, UNG på Haugalandet som har laget filmen. Dette var en gylden mulighet for å dele filmopplevelsen på stort lerret og med fullsatt sal. I publikum var det venner og kjente, familie, sykehuspersonell, representanter fra Haugesund Kommune og sponsorer. Det ble servert mandariner og mozell på rød løper.. 31 voksen og 32 barn fra KOR. 197 stk tilsammen i salen. Fra KOR: 6 stk Frivillige: 3 stk Alle på tur på Vibrandsøy I 2012 fikk KOR innvilget midler fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering for å arrangere et filmkurs for ungdom. Denne ungdomsgruppen kalte vi UNG på Haugalandet. Gruppen og kurset skulle være et tilbud for ungdom i alderen år som enten er kreftrammet, pårørende eller etterlatt. Ungdommene skulle lære seg alle utfordringene det er med en filmproduksjon fra filmidé, manusskriving, opptak med ventetid, kostymer, sponsoravtaler og sist men ikke minst premierenerver! Det var 8 ungdommer som gjennomførte hele kurset. Vi møttes 20 mandager i løpet av 2012 på Hemmingstad Kultursenter. Filmopptak kom utenom dette og ble gjort over to helger i oktober KOR arrangerte kurset i tett samarbeid med Genesis Film, et lokalt filmselskap. De har lang erfaring i å arrangere og holde filmkurs for ungdom gjennom Den Kulturelle Skolesekken. Vi ønsket å styrke ungdommenes evne til å møte livets utfordringer. Å gi dem muligheten til å mestre noe på deres egne premisser gjennom et media de kjenner godt, nemlig film. Det skulle være et møtested på ungdommenens premisser. I starten skulle vi ikke være resultatorientert men være en møteplass også for å snakke om helt andre ting. Det er viktig å presisere at ungdommene selv skulle bestemme hvilket tema de ville skrive om. Hva filmen skulle handle om. Resultatet av kurset er kortfilmen GLASSDØREN, en kortfilm på 18 minutter. Glassdøren handler om hvordan det er å være barn som pårørende når en av foreldrene har kreft. Det er tre ungdommer som opplever at en av foreldrene har kreft. Alle foreldrene takler det svært forskjellig. I starten av historien kjenner de ikke hverandre men møtes på en Møteplass som KOR arrangerer. Slik deler de hver sin historie og bygger opp et vennskap. Ungdommene gjorde alt selv under innspillingen men med profesjonell oppbacking av oss filmmentorene, prosjektlederen og fra Genesis film. Ungdommene spiller også selv i filmen og har også laget musikken. Det var stor interresse for prosjektet blant lokalt media: Haugesunds avis, Sebyen og radio 102. Når en av ungdommene fikk spørsmål om dette hadde vært viktig for henne svarte hun det har ikke vært viktig, men veldig kjekt ( Radio 102 okt. 2012) Det svaret inneholder mye. Ordet viktig er ikke et ord ungdom bruker så ofte men å ha det moro er også viktig, kanskje viktigere. Premieren til Glassdøren var på Edda Kino i Haugesund 10 desember 2012 kl I salen satt nærmere 200 venner, familie, KOR medlemmer, sykepleiere og representanter fra Helse Fonna og Haugesund Kommune, nysgjerrige samarbeidspartnere og sponsorer. Ungdomsrådet fra Haraldssvang ungdomskole som hadde støttet Glassdøren med midler fra Operasjon Dagsverk satt også i salen. Ungdomsgruppen UNG på Haugalandet fortsetter. Filmen Glassdøren skal inspirere og deles videre. Prosjektansvarlig har vært Nina Lill Veste Rønnevik som også er ansvarlig for barn og unge i KOR, Haugesund. Kreftsykepleier Målfrid Haraldseid Eide har fulgt prosjektet og ungdommene på samlingene ved behov. Vi vil rette en stor takk til alle lokale samarbeidspartnere som har bidratt i prosjektet. Tusen takk til Genesis Film for deres oppriktige engasjement, raushet og kompetanse. Takk til Edda kino for at dere sørget for at vi fikk den virkelige premierefølelsen! Videre vil vi takke alle som frivillig har stillt opp gjennom hele prosessen og for å komme i mål og ikke minst til Extrastiftelsen som så potensiale i dette prosjektet. Men først og fremst til ungdommene selv. Uten deres innsats hadde ikke dette vært mulig. Se trailer or Glassdøren her:

11 STIFTELSEN KREFTOMSORG ROGALAND AKTIVITETSREGNSKAP 2012 STIFTELSEN KREFTOMSORG ROGALAND BALANSE PR. 31. DESEMBER 2012 ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER Note EIENDELER Note ANSKAFFEDE MIDLER Anleggsmidler Medlemsinntekter Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler TILSKUDD Offentlige tilskudd Andre tilskudd Sum tilskudd Omløpsmidler Fordringer Bankinnskudd, kontanter m.v. Sum omløpsmidler Innsamlede midler, gaver m.v Sum eiendeler Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter - som oppfyller organisasjonens formål FORMÅLSKAPITAL OG GJELD - som skaper inntekter Sum opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter Formålskapital Grunnkapital 6 Finans og investeringsinntekter Andre inntekter Annen formålskapital Sum formålskapital Sum anskaffede midler Gjeld Kortsiktig gjeld FORBRUKTE MIDLER Sum gjeld Sum formålskapital og gjeld Kostnader til anskaffelse av midler Kostnader til innsamling av midler Andre kostnader til anskaffelse av midler 4, FORHOLDSTALL Formålskapital i prosent av totalbalansen Sum kostnader til anskaffelse av midler Kostnader til organisasjonens formål Gaver, tilskudd, bevillinger til oppfyllelse av formål Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet Sum kostnader til organisasjonens formål 4, Administrasjonskostnader 4, Finanskostnad Sum forbrukte midler AKTIVITETSRESULTAT ( ) TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL Endring annen formålskapital ( ) SUM TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL ( ) Innsamlingsprosent = (Innsamlede midler fratrukket kostnader til anskaffelse av midlene) / innsamlede mideler Formålsprosent = Kostnader til formålet / Sum forbrukte midler Administrasjonsprosent = Administrasjonskostnader / Sum forbrukte midler

12 FORENINGEN KREFTOMSORG ROGALAND RESULTATREGNSKAP FOR 2012 Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent Sum medlemsinntekter Annen driftskostnad inkl overføring tilkor stiftelsen Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen rentekostnad Resultat av finansposter Årsresultat 0 0 BALANSE PR. 31. DESEMBER 2012 EIENDELER Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Depositum husleie Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital 3 Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital 3 GJELD Kortsiktig gjeld Mellomregning KOR stiftelsen Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE I 2012 Sum egenkapital og gjeld revolver&co 22

13 Kreftomsorg Rogaland (KOR) ble stiftet 16/11/06. KOR er en privat og selvstendig stiftelse lokalt i Rogaland. Vårt formål er å være til hjelp og støtte når kreftsykdom rammer våre innbyggere gjennom solid faglig forankring og kompetanse innen kreftomsorg. Vi er opptatt av å bidra til en bedre kreftomsorg i Rogaland gjennom tilstedeværelse, tilgjengelighet og troverdighet i våre tilbud. Kreftomsorg Rogaland, bankkonto Stavanger: Niels Juelsgate 10, 4008 Stavanger Haugesund: Haraldsgata 98, 5528 Haugesund telefon /

BLI STØTTEMEDLEM. Nå trenger vi din støtte for å hjelpe enda flere. Ta kk! Å få komme til dere i Kreftomsorg Rogaland er som å komme til paradis

BLI STØTTEMEDLEM. Nå trenger vi din støtte for å hjelpe enda flere. Ta kk! Å få komme til dere i Kreftomsorg Rogaland er som å komme til paradis årsrapport 2013 Nå trenger vi din støtte for å hjelpe enda flere BLI STØTTEMEDLEM www.kreftomsorg.no 1 av 3 får kreft i løpet av livet og Rogaland er et av de fylkene i Norge med flest nye krefttilfeller

Detaljer

ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014

ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014 ET STED Å HENTE KREFTER og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014 Erik Hardeng «Jeg har kronisk kreft og må trene for å fungere i hverdagen. Det er fantastisk å få treningen tilrettelagt

Detaljer

ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014

ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014 ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014 Vs_brosjyre_A5_St-Olavs_høsten 2014.indd 1 7/4/2014 2:03:17 PM Erik Hardeng «Jeg har kronisk kreft og må trene

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729 KREFTOMSORG 2015 Rådmannens innstilling: Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. Saksopplysninger: I mars

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Informasjonshefte til pasienter og pårørende Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Innholdsfortegnelse Velkommen til sengepost B4.... side 2 Telefonnummer til avdelingen..

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT FOR APRIL-SEPTEMBER 2013.

KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT FOR APRIL-SEPTEMBER 2013. KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT FOR APRIL-SEPTEMBER 2013. Innledning. 1.oktober 2012 startet kreftkoordinator opp i Lindesnesregion. Dette er en 50 % stilling fordelt på de fem kommunene i Lindesnesregionen;

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 )

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 ) Oppstart: Figur 1: rådmann Rune Opstad, Lena Røsæg Olsen, Ragnvald Storvoll, Eli Margrethe Antonsen og Bente Ervik Vi hadde oppstart av prosjektet 1.november 2004. Dette var 3 mnd etter planlagt oppstart.

Detaljer

Bergen Golfklubb Ervikveien 120, 5106 Øvre Ervik 55 19 91 80, info@bgk.no www.bgk.no

Bergen Golfklubb Ervikveien 120, 5106 Øvre Ervik 55 19 91 80, info@bgk.no www.bgk.no Bergen Golfklubb Ervikveien 0, 506 Øvre Ervik 55 9 9 80, info@bgk.no www.bgk.no Byens grønne lunge Stiftet 937 Bergen Golfklubb Bergen Golfklubb (BGK) er på utkikk etter nye samarbeidspartnere. Du har

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND

ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND INNHOLDSFORTEGNELSE Foto: Signe-Christine Urdal INNLEDNING 4 VÅRE ANSATTE 4 STYRET 4 GIVERGLEDE / ØKONOMI 5 PRIMÆRE OPPGAVER 5 HANNA BAARDSEN 6 HJERTEVARME 7 INNEN

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus 1 Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus Innledning Innhold i undervisningen (se notatsiden for supplerende innhold) Generelt

Detaljer

Avisen GOD JUL OG GODT NYTTÅR HUSK JULEMESSEN I HANAHALLEN AJAX FOTBALLSKOLE. til alle medlemmer, frivillige og sponsorer i Hana idrettslag.

Avisen GOD JUL OG GODT NYTTÅR HUSK JULEMESSEN I HANAHALLEN AJAX FOTBALLSKOLE. til alle medlemmer, frivillige og sponsorer i Hana idrettslag. Avisen Informasjon til sponsorer julen 2014 GOD JUL OG GODT NYTTÅR til alle medlemmer, frivillige og sponsorer i Hana idrettslag. HUSK JULEMESSEN I HANAHALLEN ONSDAG 10.12. KL 17-21 AJAX FOTBALLSKOLE SANDNES

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt.

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt. Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt. Bedre livskvalitet, hvordan oppnår vi det? Hvilke utfordringer står vi overfor? Kurset vil arrangeres

Detaljer

JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND

JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND I en av våre mest kjente bergens sanger er de kjent for å blinke til gutta og snu seg vekk når de blinker tilbake fordi alle er frekke Dette stemmer ikke helt med

Detaljer

Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i håndballklubbene

Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i håndballklubbene Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i klubbene fargerik Håndball for alle! Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn, i klubbene 2 3 fargerik Eksempel 1 Håndballskole for barn Samarbeid

Detaljer

KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT OKTOBER 2012- MARS 2013.

KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT OKTOBER 2012- MARS 2013. KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT OKTOBER 2012- MARS 2013. Innledning. 1.oktober 2012 startet Lindesnes regionen opp med kreftkoordinator i 50% stilling. Den første tiden gikk med til å gjøre seg kjent

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 FFHB VEST- AGDER holdt sitt årsmøte torsdag 14. februar 2013, på Peppes Pizza i Kristiansand Følgende saker var på dagsorden: Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrer

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden Foto: Veer Incorporated Spørsmål om døden Hvilken plass har døden i samfunnet og kulturen vår? Både kulturell og religiøs tilhørighet påvirker våre holdninger til viktige livsbegivenheter, og i alle kulturer

Detaljer

- et meningsfullt samarbeid!

- et meningsfullt samarbeid! Photo: Anne Buckle, Solabladet 2014 - et meningsfullt samarbeid! Fotball = Verdier Fotballen har fått meg til å le og gråte. Den har gjort meg lykkelig og gjort meg sur. Jeg har både bommet, scoret og

Detaljer

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Bakgrunn for prosjektet: Modum Bad, Samlivssenteret, satte våren 2002 etter oppdrag

Detaljer

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND KOMPETANSEREKKE FOR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER MO I RANA o 21. JANUAR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTEN o 2. FEBRUAR KREFTSYKDOMMER OG BEHANDLINGSMETODER

Detaljer

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden Foto: Veer Incorporated Spørsmål om døden Hvilken plass har døden i samfunnet og kulturen vår? Både kulturell og religiøs tilhørighet påvirker våre holdninger til viktige livsbegivenheter, og i alle kulturer

Detaljer

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe.

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe. Ny i kommunen og på jakt etter en oversikt over det tilrettelagte fritidstilbudet? Eller kanskje du allerede er godt etablert, men vil finne ut av når aktivitetene starter opp igjen? Da er dette brosjyren

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Barn som pårørende Lindring i Nord 250315 - Eva Jensaas, Palliativt team.

Barn som pårørende Lindring i Nord 250315 - Eva Jensaas, Palliativt team. Barn som pårørende Lindring i Nord 250315 - Eva Jensaas, Palliativt team. Helsepersonelloven 10A Når bør man informere barn? Å ta barnas perspektiv Snakke med foreldre Når foreldre dør Hva hjelper? Logo

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

Foto: Ludvig Killingberg. Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø. www.mot.no

Foto: Ludvig Killingberg. Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø. www.mot.no Foto: Ludvig Killingberg Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø www.mot.no Dette er MOT MOT er en ideell organisasjon som bevisstgjør ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet

Detaljer

TILBUD VÅREN 2016 TIL KREFTRAMMEDE OG PÅRØRENDE. Vardesenteret og Pusterommet på St. Olavs Hospital

TILBUD VÅREN 2016 TIL KREFTRAMMEDE OG PÅRØRENDE. Vardesenteret og Pusterommet på St. Olavs Hospital TILBUD TIL KREFTRAMMEDE OG PÅRØRENDE og Pusterommet på St. Olavs Hospital VÅREN 2016 Erik Hardeng Kristin Jensen Hanne Haugen «Jeg har kronisk kreft og må trene for å fungere i hverdagen. Det er fantastisk

Detaljer

Pasienter og pårørendes rettigheter i en palliativ fase. Hanna Baardsen Kreftomsorg Rogaland

Pasienter og pårørendes rettigheter i en palliativ fase. Hanna Baardsen Kreftomsorg Rogaland Pasienter og pårørendes rettigheter i en palliativ fase Hanna Baardsen Kreftomsorg Rogaland Palliativ fase Den palliative fase er en prosess som starter når det erkjennes at sykdom er uhelbredelig og som

Detaljer

Invitasjon. Gymnastikkfestivalen 2013. Larvik, lørdag 1. og søndag 2. juni. Dette blir nytt, lærerikt og spennende! Side 1

Invitasjon. Gymnastikkfestivalen 2013. Larvik, lørdag 1. og søndag 2. juni. Dette blir nytt, lærerikt og spennende! Side 1 Invitasjon Gymnastikkfestivalen 2013 Larvik, lørdag 1. og søndag 2. juni Dette blir nytt, lærerikt og spennende! Side 1 Larvik, lørdag 1. og søndag 2. juni Hei alle turnvenner! Vi i Stag Turn og Stokke

Detaljer

PÅRØRENDESKOLEN ETTERSTADGATA 10 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN I OSLO RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG

PÅRØRENDESKOLEN ETTERSTADGATA 10 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN I OSLO RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG PÅRØRENDESKOLEN I OSLO ETTERSTADGATA 10 : 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN Program HØST2009 RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG Kurs- kontakt og rådgivningssenter for pårørende til personer med demens. Tilbud til personer

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Et møtested for kreftpasienter og pårørende

Et møtested for kreftpasienter og pårørende Vardesenteret og Pusterommet på St. Olavs Hospital HØSTEN 2015 PROGRAM Et møtested for kreftpasienter og pårørende Vs_brosjyre_A5_St-Olavs_høsten 2015.indd 1 7/1/2015 9:49:15 AM Erik Hardeng «Jeg har kronisk

Detaljer

VÅREN 2015 PROGRAM. Vardesenteret og Pusterommet på St. Olavs Hospital. Vs_brosjyre_A5_St-Olavs_våren 2015_jan.indd 1

VÅREN 2015 PROGRAM. Vardesenteret og Pusterommet på St. Olavs Hospital. Vs_brosjyre_A5_St-Olavs_våren 2015_jan.indd 1 og Pusterommet på St. Olavs Hospital Vs_brosjyre_A5_St-Olavs_våren 2015_jan.indd 1 VÅREN 2015 PROGRAM 1/22/2015 9:30:48 AM Erik Hardeng «Jeg har kronisk kreft og må trene for å fungere i hverdagen. Det

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET HVEM ER STUDIO AURORA? STUDIO AURORA er en utviklingsbedrift som hjelper mennesker som vil prøve seg i - eller komme tilbake

Detaljer

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2015 Fra 27. mai til 10. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer

Detaljer

Et møtested for kreftpasienter og pårørende

Et møtested for kreftpasienter og pårørende PROGRAM og Pusterommet på St. Olavs Hospital HØSTEN 2015 Et møtested for kreftpasienter og pårørende Erik Hardeng Kristin Jensen «Da mannen min var innlagt på sykehuset var det så fint for meg å ha en

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

Når en du er glad i får brystkreft

Når en du er glad i får brystkreft Når en du er glad i får brystkreft Du kan ikke hindre sorgens fugler i å fly over ditt hode, men du kan hindre dem i å bygge rede i ditt hår. våg å snakke om det Når en du er glad i berøres av brystkreft

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer.

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. ÅRSBERETNING 2009 1 Ledelse og økonomi Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Årsmøte Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. Styret Styret

Detaljer

Kapp-elever på pilegrimsferd

Kapp-elever på pilegrimsferd Informasjon til hjemmene Kapp-elever på pilegrimsferd Med start på Hoffsvangen fulgte elevene pilegrimsleden gjennom prestegårdsskogen på Hoff, til gården Lie, videre leden til Apelsvoll, ned til Kapp

Detaljer

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Når en i familien blir alvorlig syk, vil det berøre hele familien. Alvorlig sykdom innebærer ofte en dramatisk endring i livssituasjonen,

Detaljer

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Styrets sammensetning: Leder: Kai Robert Hallberg Nestleder: Jan-Erik Pedersen Leder Yngres: Tone Wilsgård Arrangementsansvarlig: Henning Slettvold Dommerkontakt:

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

Kjære svømmer med familie

Kjære svømmer med familie Kjære svømmer med familie Atter ett år er avsluttet. Årsskifte gir mulighet for tilbakeblikk og refleksjon. For Levanger svømmeklubb har 2010 vært et innholdsrikt år. Trønderhallen er nå snart ferdig og

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Forberedelser til åpen skole

Forberedelser til åpen skole Forberedelser til åpen skole Hvis OD-dagen skal bli en suksess må det gode forberedelser til. Måten Bankgata Ungdomsskole har løst dette på er å dele alle oppgavene inn i 11 ulike kategorier, eller grupper.

Detaljer

ADHD Norge Hordaland 2014

ADHD Norge Hordaland 2014 Årsberetning ADHD Norge Hordaland 2014 Visjon: KOMMUNIKASJON OG MANGFOLD 1 1. STYRETS SAMMENSETNING Styret i Hordaland valgt på årsmøte 8 Mars 2014 Leder Christine Fretland Mørner 2014/15 Styremedlem Ruth

Detaljer

Årsberetning for. Bærum Ups & Downs. Fra sjørøverturen til Borøya i august. Forening for foreldre som har barn med Downs Syndrom i Bærum

Årsberetning for. Bærum Ups & Downs. Fra sjørøverturen til Borøya i august. Forening for foreldre som har barn med Downs Syndrom i Bærum 2009 Årsberetning for Fra sjørøverturen til Borøya i august. Bærum Ups & Downs Forening for foreldre som har barn med Downs Syndrom i Bærum 1. Bærum Ups & Downs Bærum Ups & Downs er en foreldrestyrt forening

Detaljer

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Spørreliste nr. 177 VENNSKAP Kjære medarbeider! I den forrige listen vi sendte ut, nr. 176 Utveksling av tjenester

Detaljer

Håndball. Lek og spill i skole og SFO. Håndball for alle

Håndball. Lek og spill i skole og SFO. Håndball for alle Håndball Lek og spill i skole og SFO Håndball for alle Håndball Lek og spill i skole og SFO Heftet kan også lastes ned fra Fagsiden på www.handball.no. Heftet er utarbeidet av Norges Håndballforbund: Øktinnslag:

Detaljer

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN!

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN! RGTK Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Stiftet 1919 Postboks 3033, 4095 STAVANGER Besøksadresse: Idrettens Hus, Viking Stadion Telefon: 46953586 Telefaks: 51 73 78 51 E-post: rogaland.gymogturn@nif.idrett.no

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker.

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Landsstevnet 2014 Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Sammen med høstens glade farger, så ankommer det en gjeng glade idrettsutøvere til Landøya Bad nest siste helgen i oktober. Landstevnet

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer

GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013

GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013 GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013 www.larvikhk.no Innhold Velkommen til Larvik Håndballskole 2013.... 2 Fremmøte, bosted og bespisning... 3 Program og instruktører... 4 Dagsaktiviteter... 5 Kveldsaktiviteter...

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Livet på Hospice Stabekk...

Livet på Hospice Stabekk... Livet på Hospice Stabekk... HOSPICEFORUM NORGE WEDNESDAY, APRIL 27, 2016 Her handler ikke alt om døden. Det handler også om livet. Om små gleder i den tøffeste tid. Om sola som skinner eller duften av

Detaljer

Styret: Arbeidsutvalget : Administrasjon: Organisasjon og arbeidsrutiner: Side 2. Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av:

Styret: Arbeidsutvalget : Administrasjon: Organisasjon og arbeidsrutiner: Side 2. Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av: Side 2 Styret: Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av: Leder: Bjørg Opdal bondekvinnelaget (21.3.2001 30.3.2002) Styremedlem: John Holten eldrerådet (21.3.2001 30.3.2003) Styremedlem: Anne Marie

Detaljer

Gullhaug støtter fair-play og ønsker alle spillere, dommere og publikum lykke til med cupen! Cupregler, informasjon 2,3. Kamp program lørdag 6,7

Gullhaug støtter fair-play og ønsker alle spillere, dommere og publikum lykke til med cupen! Cupregler, informasjon 2,3. Kamp program lørdag 6,7 Program 2012 GIL BYGGERIET CUP 25 & 26 AUGUST 2012 Klar for Fair play hilsen fra cupen I 2011. Foto: Gil. Gullhaug støtter fair-play og ønsker alle spillere, dommere og publikum lykke til med cupen! Innhold:

Detaljer

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015 NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA Årsrapport 2015 Ungdomsprosjektet Rekruttering av nye deltakere til Ungdomsprosjektet 2015 startet tidlig i januar, med besøk på videregående skoler (Søgne,

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr.3 2013 Sjømannskirkens ARBEID Barn i vansker Sjømannskirken er tilstede for barn og unge som opplever vanskelige familieliv Titusenvis av nordmenn lever det gode liv i Spania. De fleste klarer seg veldig

Detaljer

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 16 nummer 2 April 2015 Deltagelse på messer Side 2 Nye nettsider Side 3 Nye medlemmer Side 5 Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni Vi vil minner om invitasjonen til vertskapskurs

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

Drift av nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling.

Drift av nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling. Drift av nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling. Et vedlegg til Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon mellom Helse Stavanger og kommunene i Helse Stavanger foretaksområde

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016

NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016 NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommersamling på Toftemo, Dovre! SOMMERSAMLINGEN 2016

Detaljer

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RAMMER... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 4 2 ORGANISERING... 4 2.1 Prosjektledelse... 4

Detaljer

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Barn som pårørende Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Kursmal for Den Norske Legeforeningens kurskomiteer og konferanser

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL GRUPPER - VOKSNE For FRIVILLIGE ved BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL Babytreff arrangeres på Bjørndal grendehus hver onsdag kl.11-14. Her kan frivillige hjelpe til med servering, avlaste nybakte mødre og oppleve

Detaljer

PÅMELDING: WWW.IDRETTSLEIREN.NO

PÅMELDING: WWW.IDRETTSLEIREN.NO PÅMELDING: Pris: 2050,- pr. deltager - NB: Søskenmoderasjon for barn 2, 3 på kr 400,-. (Ledsager: 1000,-) Påmeldingsfrist: 20. mai Nyttig info på Facebook: Idrettsleiren Meld deg på via vår hjemmeside!

Detaljer

Kjære alle faddere og støttespillere. Førjulsrapport 2008

Kjære alle faddere og støttespillere. Førjulsrapport 2008 Kjære alle faddere og støttespillere Førjulsrapport 2008 Petit Troll På skolen er det nå tilknyttet 94 barn og ungdom i alderen 3 til 22 år. 81 av barna går på Petit Troll. 1 ungdom går nå i 9. Klasse,

Detaljer

Foreldreforedrag Hinna skole, 16. juni

Foreldreforedrag Hinna skole, 16. juni Foreldreforedrag Hinna skole, 16. juni Hva menes med psykisk helse? Hvordan har norsk ungdom det? Myndighetenes satsing på skolen Ungdomsskoleprogrammet Alle har en psykisk helse Hva kan vi som foreldre/

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

post@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 57 Hilde Muri Krahn, hilde@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 56

post@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 57 Hilde Muri Krahn, hilde@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 56 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Årsrapport indviduell plan 2008

Årsrapport indviduell plan 2008 Vedtak / saksbehandling i 2008 Det ble i løpet av 2008 fattet ca 55 nye vedtak på individuell plan Totalt antall individuelle planer aktive: 200 Sakene koordineres av ca 70 koordinatorer Fordeling av vedtak

Detaljer

Kurs i Lindrende Behandling 11.-13.03.2015

Kurs i Lindrende Behandling 11.-13.03.2015 Kurs i Lindrende Behandling 11.-13.03.2015 Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling, Lindring i nord - Lindrende behandling ved kreftsykepleier Bodil Trosten Lindring i nord Sentrale oppgaver:

Detaljer