HiST - AITeL - Eksamensplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HiST - AITeL - Eksamensplan 2015-2016"

Transkript

1 HiST - AITeL - Eksamensplan Nr Høst Vår Fag 1ING 2ING 3ING 1BABED 2BABED 3BABED 1BADR 1BADR FU 2BADR 2BADR FU 3BADR 3BADR FU 1INFO 2INFO 3INFO 1MASTER 2MASTER FU Utsatt eks Tegnforklaring:? - betyr at det er et mulig valgbart emne xxx - betyr at det ikke er eksamen dette semesteret * betyr eksamen både høst og vår FU FU FU 1 xxx 2. mai IDRI1001/IINI1011 Bedriftsøkonomi (vår) vår vår vår desember 1 xxx 2-4.mai IDRI2008 Drift av datasystemer 2, praktisk gruppeeksamen (3 dg) vår au 1 xxx 2. mai IFUD1045 Drift av MS Exchange og MS SQL Server vår vår nov. xxx IDRI3002 Drift og sikring av forretningskritiske systemer (8 t nett) (høst) høst mars nov. xxx TDAT3021 Matematikk og fysikk valgfag (Matematikk) (høst)? høst mars 1 xxx 2. mai IINI2008 Operativsystemer vår vår vår desember nov. xxx TDAT1001 Programmering grunnkurs, 2 t. Des høst mai/juni mai IINI3010 SharePoint (2-dagers hjemmeeksamen)?? høst * 1 xxx 2. mai TDAT1006 Systemutvikling 1 med databaseprosjekt vår slengere fra 1 kl au 2 1. des. xxx TDAT2005 Algoritmer og datastrukturer. 5 t høst mai/juni 2 1. des. 3. mai IINI1001 IT introduksjon høst høst * 2 1. des. 3. mai IFUD1017 Nettverksteknologi vår * 2 1. des. 3. mai IFUD1050 Programmering med Python (1 t nett) * 2 xxx 3. mai TDAT2001 Realfag for dataingeniører (Fysikk 4 t) vår au 2 1. des. xxx TDMA4001 Samhandlingsteknologi (høst) høst mai/juni 3 2. des. xxx IFUD1048 C++ for programmerere (høst)? Høst høst 9. mai des xxx IDRI2001 Drift av datasystemer 1, individuell muntlig eksamen (3 dg) høst juni 3 xxx 4. mai IFUD1016 Nettverkssikkerhet (vår) vår vår 3 2. des. 4. mai IFUD1025 Programmering i Java * 3 2. des. 4. mai IINI2001 Webutvikling 2 (1 t netteksamen)? høst * 3 2. des. xxx IBED2005 Økonomisk analyse og rapportering med regneark høst 4. mai des. 9. mai IFUD1002 C#.NET * 4 3. des. 9. mai IINI1003 Databaser høst høst * 4 xxx 9. mai TDAT1005 Databaser med videregående programmering (vår) vår slengere fra 1 kl au 4 xxx 9. mai IBED3007 e-handel og den digitale økonomien (vår)? vår au 4 3. des. xxx IDRI1002 Informatikk 1, (databaser) (høst) høst høst 9. mai des. xxx TDAT1007 Ingeniørfaglig innføringsemne (høst) høst mai/juni 4 xxx 9. mai IFUD1033 Videregående programmering (vår) vår desember 4 3. des. 9. mai IFUD1040 Windows server for systemansvarlige høst * 5 xxx 10. mai IDRI2004 Informasjons- og systemforvaltning (vår) Vår desember 5 xxx 10. mai IBED2003/IINI2009 Informasjonssikkerhet og produktforvaltning (vår) vår vår Vår Vår desember 5 xxx 10. mai IFUD1024 Programmering i C++ (vår) vår desember 5 4. des. xxx TDMA5002 Markedsledelse og forretningsmodeller (høst) Høst mars 5 4. des. xxx IBED3002 Prosjektledelse og forretningssystemer? Høst høst mars 6 7. des. xxx TDAT3021 Matematikk og fysikk valgfag (Fysikk) (høst)? høst mars 6 7. des. 11. mai IDRI3005/IFUD1022 Powershell i praktisk scripting (5 t netteks)? Høst Høst * 6 7. des. 11. mai IFUD1041 XML teknologi, (3 t netteks)? * 6 7. des. 11. mai IBED1002/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap høst høst høst høst * 11. mai des mai IFUD1054 System Center Configuration Manager, 2dg hjemme * 7 8. des. xxx IINI2002 Kontorautomasjon høst høst 12. mai des. 12. mai IINI3008 Linux systemdrift vår? Høst * 7 8. des. xxx TDAT1001 Programmering grunnkurs, 4 t. Des høst mai/juni 7 8. des. xxx IBED3003 Utdanning og arbeid i Europa? høst høst mars 8 9. des. xxx IFUD1006 Digital bildebehandling (høst)? høst høst 13. mai. 8 xxx 13. mai IDRI2008 Drift av datasystemer 2, indiv skriftlig eksamen (3 t) vår au 8 9. des. xxx IDRI2007 Prosjekt- og dokumentasjonsarbeid (høst) høst mai/juni 8 9. des. 13. mai IINI1007 Drift av lokalnettverk? vår vår * 8 9. des. 13. mai IINI2011 Praktisk Linux (1 t netteksamen) vår? Vår * 8 xxx 13. mai TDAT2001 Realfag for dataingeniører (Kjemi. 2 t) vår au des. xxx MET1001 Matematikk (HHiT-fag, valgfag babed, drift, info)? Høst? Høst? Høst? Høst juni 9 xxx 18. mai IDRI1005/IINI1010 Objektorientert programmering med systemarbeid (vår) vår vår vår vår vår desember Utsatt eksamen Eksamensplan 2015/2016 1

2 9 10. des. xxx TDMA4002 Prosjektledelse (høst) høst mai/juni des. xxx TDAT3020 Sikkerhet i programvare og nettverk (høst)? høst Mars des. xxx TDAT2002 Matematikk 2. Des 4 t des slengere mai/juni 10 xxx 19. mai TDAT2002 Matematikk 2. Mai. 4 t mai au des. 19. mai IINI1002 Webutvikling 1 (1 t netteksamen) høst høst * des. 20. mai IINI1009 Datakommunikasjon vår vår * desember des. xxx IFUD1005 Datasikkerhet (netteksamen, 5 t) (høst) høst høs 20. mai des xxx IDRI2001 Drift av datasystemer 1, praktisk gruppeeksamen 3 dg. høst juni des. 20. mai IINI2010 Entreprenørskap? høst Vår Vår * des. xxx IBED2002 Endringsledelse (høst) høst mai/juni 11 xxx 20. mai TDAT1004 Matematikk 1, 4 t. Mai vår au des. xxx TDAT1004 Matematikk 1, 4 t. des høst mai/juni 11 xxx 20. mai MET1002 Statistikk (Valgfag babed, drift, info. HHiT-fag)? Vår? Vår? Vår? Vår au? des. 23. mai IINI3006 HTML5 (4t netteksamen) høst * des. xxx IDRI1002 Informatikk 1,(Visual Basic) (høst) høst høst 23. mai des. xxx TDAT3019 Komplekse programvaresystemer (høst) Muntlig? høst mars des. 23. mai IINI1004 Programmering i Visual Basic (4 t netteks) høst høst * des mai IFUD1034 Virtuelle tjenere, 2 dagers hjemmeeksamen høst * des. 25. mai IFUD1004 Databaser 2 (2 t netteksamen)? * 14 xxx 25. mai TDAT2004 Datakomm og nettverksprogrammering. 3 t (vår) vår au des. 25. mai IDRI3004/IFUD1046 ITIL v3 høst? Vår? Vår? Vår * 25. mai des mai IFUD1055 System Center Operation Manager, 2 dg hjemme * 15 xxx 26. mai IINI1008 Datamaskinteknikk? Vår vår vår vår desember des. xxx TDAT1003 Datateknikk og operativsystem, des høst mai/juni 15 xxx 26. mai TDAT1003 Datateknikk og operativsystem, mai vår au 15 xxx 26. mai IDRI1007 Informatikk 2 (vår) vår au des. 26. mai IDRI1004/IINI3007 Markedsorientert produktutvikling? vår høst høst høst * 7. okt. IDRI1002 Informatikk 1,del 1 (IT Intro) (høst) 1,5 t (sept/okt) 07.okt 07.okt 1.des/3.mai 2. okt. TDAT2001 Realfag for dataingeniører (Sannsynlighetsregning. 2 t) 02.okt des jan/feb TDAT2003 Systemutvikling 2 med web-applikasjoner. Jan/feb. 4 t jan/feb mai/juni 10. mars TDAT3002 Systemtenkning med økonomi (mars) 10.mar mai/juni Eksamensplan 2015/2016 2

3 12. des. 12. des. Matte - TØH 20, 21 el 22 mai20. mai Statistikk - TØH HøstEksamensperiode: Vår Eksamensperiode: 2. mai Kan ikke være på samme dag pga bruk av virtuelle maskiner Informatikk 1, 3 deler. Informatikk 1 del 2 (dbs, prs), Databaser, Database og prog på samme dag. datamodellering og databaseprogrammering må være samme dag Informatikk 1 del 3 (vba) må være samme dag som Programmering i Visual Basic IFUD1033 Videregående programmering og LO174D C#.net må være på samme dag. Må også være først for 1ING pga innlevering av prog-prosjekt like før. TDAT1005 Datab med vidg prog. Disse skal ha et case 24 før. Ingen eks dagen før og ikke eks på mandag. Sammen med IFUD1033 og IINI1003 LC481D Drift av Linux og nettverk, 3 dagers gruppeeksamen før indiv muntlig eksamen (3 dager) LC474D Drift av datasystemer, 3 dagers muntlig eksamen før 3 dagers praktisk gruppeeksamen LC249D Operativsystemer og LN249D Operativsystemer samme dag LO216D/LN216D Datamaskinteknikk (vår) og LO244D Datateknikk med fysikk (høst) må være på samme dag pga utsatt eksamen LC300D Matematikk med IT-anvendelser må ikke legges sammen med stud.retn.valgfagene til ing SO321D Programvareutvikling - muntlig eksamen, 3 dager - må ikke krasje med matematikk og de mest populære valgfagene TDAT1006 Systemutvikling 1 og TDAT2007 Systemering er nesten samme fag IDRI2001 Drift av datasyst 1: w2k, vtj, system center (+ 5 sp til. Campus systemcent er på 10 sp) IDRI2008 Drift av datasyst 2: nvt, plx, lsd?? IDRI3002 Drift og Sikring av : dsh, nvs, dms IDRI2004: Informasjons- og systemforv: iss og sfv IINI2009 Informasjonssikkerhet og produktf: iss, ish og sfv IBED2003 Informasjonssikkerhet og produktforvaltning: iss, ish, sfv IDRI1001/IINI1011 Bedriftsøkonomi (vår) TDAT3002 Systemtenkning med økonomi (vår) sammen med bed.øk (ev sammen med øk.styring) Eksamensplan 2015/2016 3

4 Utgåtte emner, ekstaordinær eksamen, eksamensdato settes i forhold til eventuelle oppmelding til eksamen des. xxx LV338D Databaseadministrasjon (høst)? Høst høst Eksamensplan er den samme som 2010/2011. Nye fag selvsagt lagt til. (TØH-fagene ny dato i forhold til 2010/2011). Flyttet på Drift av Linux (gruppeks), Prosjektledelse av store IT, e-handel og den nye økonomien, powershell, Husk at eksamensdato for LC300D Matematikk ikke kan krasje med noen av studeretningsvalgfagene til ing Bedøk-utsatt-eksamen i desember og ikke i au. Nytt fom 2011/2012. Pga fu-stud Nye fag 2011/2012 LN205D Microsoft Sharepoint (2 dagers hjemmeeksamen) LN203D Sosiale medier (øvinger) LN202D HTML5 (4 t netteksamen) LN204D Samarbeidsverktøy og deling (øvinger) LO117D Algoritmer og datasturkturer (4 t skriftlig eksamen) LC119D Diskret matematikk (4 t skriftlig eksamen) Går ut 2011/2012: Webdesign 2 IT verktøy Diskret matematikk og algoritmer Scripting med Perl, Shell og PowerShell UTGÅR fom H15? Vår - 4 xxx 7. mai LO070D e-handel og den nye økonomien (vår) UTGÅTT slenger siste gang 7.mai des. IFUD1043 Applikasjonsutvikling på.net-plattformen? Slengere fra 3kl i fjor 1. des. xxx IFUD1012 Internett og sikkerhet høst 5. des. xxx IFUD1011 Informasjonssikkerhetsstyring (høst) slengere? slenger e høs t 15. des. xxx IFUD1031 Systemforvaltning (høst) høst - høst 5 5. des. xxx LC332D Prosjektledelse av store IT-prosjekter (høst) slenger mars 8 xxx 13. mai IDRI2002 Drift av datasystemer 2, indiv skriftlig eksamen (3 t) slengere fra 2 kl (vår) au 1 xxx 4-6.mai IDRI2002 Drift av datasystemer 2, praktisk gruppeeksamen (3 dg) slengere fra 2kl (vår) au des mai IFUD1003 Citrix XenApp (2-dagers hjemmeeksamen) * des. xxx IINI2003 Lokale Informasjonstjenester (Utgår, gikk siste gang H14) høst 26. mai. UTGÅR FOM H ,28,29.nov xxx TDAT3013 Programvareutvikling, 3 dager muntlig eksamen høst neste ord. 1 IFUD1020 Opensource-utvikling? * 1 xxx 5. mai TDAT2007 Systemering med prosjekt 1 (slengere fra 2.kl) vår au 2 3. des. xxx LO117D Algoritmer og datastrukturer (høst) slengere fra 2kl (høst) mai/juni 2 3. des. xxx LO513D Webdesign slengere fra 2kl (høst) 4 xxx 8. mai GC040D Statistikk (vår) (slengere fra 2.kl) vår 5 xxx 9. mai LC317D Samarbeidsteknologi (vår) slengere fra 2kl (vår) au des. xxx LC119D Diskret matematikk (høst) slengere fra 2kl 13/ des. 27. mai TDAT2006 Datakommunikasjon slengere fra 2 kl (vår) 14 xxx 22. mai GO061D Kjemi og miljølære (vår) slengere fra 2 kl (vår) des. xxx LO348D Web-applikasjoner med JSP og JSF (høst) (høst - slengere fra 2.kl) 5 xxx 8. mai ISIN8002 Dokumentarkiv og informasjonsdeling (vår) VISIIK T desember des. xxx ISIN8006 Prosjektledelse med PRINCE2 VISIIK T mai 7 xxx IFUD1013 Kvalitet i programvaresystemer (vår)? Vår Vår 12 IFUD1027 Programvaredistribusjon og fjerndrifting * des xxx LC474D Drift av datasystemer, praktisk gruppeeksamen 3 dg. slengere fra 2kl (høst) juni des xxx LC474D Drift av datasystemer, individuell muntlig eksamen (3 dg) slengere fra 2 kl (høst) juni Eksamensplan 2015/2016 4

5 11 xxx LC481D Drift av Linux og nettverk, indiv skriftlig eksamen (3 t) slengere fra 2 kl (vår) au 6 xxx mai LC481D Drift av Linux og nettverk,praktisk gruppeeksamen (3 dg) slengere fra 2kl (vår) au des. xxx IFUD1019 Objektorientert systemutvikling (høst) høst 6 8. des. xxx TDAT3009 Matematikk med IT-anvendelser (høst)? Høst - slengere? mars UTGÅR Fom h des. xxx TDAT1002 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder høst mai/juni 1 UTGÅR UTGÅR LN199D/LC199D Scripting med Perl, Shell og PowerShell høst høst * 2 30.nov-2.des 3-5. mai LO514D Webdesign 2** (3 dager) UTGÅR høst * 6 xxx LC331D/LN331D IT, miljø og samfunn (høst) PROSJEKT? Høst høst høst høst høst # 8 8. des. xxx LV464D/LN464D Lokale informasjonstjenester (høst) - PROSJEKT? høst høst høst høst # 10 xxx LC315D Organisasjon og ledelse (vår) PROSJEKT? vår vår au des. xxx LC118D Diskret matematikk og algoritmer (høst) **** høst au 14 xxx LC200D Etikk, prosjektstyring og kommunikasjon (høst) PROSJEKT høst au sept/okt? xxx LC118D Diskret matematikk og algoritmer (høst) **** - delprøve sept/ok t au 7 7. des. xxx Serviceledelse og kunsten og selge (Høst, Eik-prosjektet i Rørvik) 4 xxx LN314D Prosjektrettet systemarbeid*** (1 timers netteksamen) høst høst høst # 6 7. des. xxx LO177D Databaseprogrammering med PL/SQL (høst)? høst høst 9 xxx 21. mai LC249D Operativsystemer (vår) vår desember 3 xxx LC191D Videregående programmering (vår) vår desember 3 LV372D/LN372D Publisering på Internett *** (netteksamen, 1 t) vår høst høst høst * 5 6. des. xxx LC100D Matematikk (høst) høst au 6 xxx LO509D Lineær algebra med grafiske anvendelser (vår) vår au 6 LN375D Webteknikker *** (1 t netteks)? Høst høst * 7 8. des. xxx LO244D Datateknikk med fysikk (høst) høst # des. xxx LC118D Diskret matematikk og algoritmer (utsatt eksamen 3ING) utsatt eks 10 LN400D Drift av virtuelle nett og backup? * 10 xxx PC718D Prosjekt - babed (muntlig eksamen) vår 12 xxx 24. mai GO250D Fysikk (vår) vår au des. xxx LO326D Avanserte databaser (høst) *** (1,5 t netteks)? Høst høst des. 29. mai LC172D Programmering i Java (campus) 4 t skriftlig høst vår # des. 29. mai LC172D Programmering i Java (campus) 4 t skriftlig høst vår des xxx SO321D Programvareutvikling (høst) Muntlig eksamen, 3 dager høst mars mars/april LC239D Systemering vår au mars/ april LC237D Systemering med prosjekt (vår) vår au 3 xxx 8. mai IFUD1018 Objektorientert programmering i C++ (vår)? Vår vår desember 6 xxx 15. mai IINI3005/LN393D AJAX *** (4-timers netteksamen)? vår vår 6/4 9. des. xxx (8.5) LC238D Datamodellering og databaser (høst) (slenge re fra 2.kl) høst # Eksamensplan 2015/2016 5

6 Eksamensplan 2015/2016 6

7 Eksamensplan 2015/2016 7

8 Eksamensplan 2015/2016 8

9 2014 te ord. i/juni ember ai uni uni Eksamensplan 2015/2016 9

10 ars i/juni ember ember ars ember Eksamensplan 2015/

Dette er en utdanning i henhold til Rammeplan for ingeniørutdanning av 01.12.05.

Dette er en utdanning i henhold til Rammeplan for ingeniørutdanning av 01.12.05. 1 av 8 Fagplan Bachelor i ingeniørfag Data Studieretning Nettverksarkitektur og design Studieretning Systemutvikling Dette er en utdanning i henhold til Rammeplan for ingeniørutdanning av 01.12.05. Mål

Detaljer

Dette er en utdanning i henhold til Rammeplan for ingeniørutdanning av 01.12.05.

Dette er en utdanning i henhold til Rammeplan for ingeniørutdanning av 01.12.05. 1 av 8 Fagplan Bachelor i ingeniørfag Data Studieretning Nettverksarkitektur og design Studieretning Systemutvikling Dette er en utdanning i henhold til Rammeplan for ingeniørutdanning av 01.12.05. Mål

Detaljer

Dette er en utdanning i henhold til Rammeplan for ingeniørutdanning av 01.12.05.

Dette er en utdanning i henhold til Rammeplan for ingeniørutdanning av 01.12.05. 1 av 8 Fagplan Bachelor i ingeniørfag Data Studieretning Nettverksarkitektur og design Studieretning Systemutvikling Dette er en utdanning i henhold til Rammeplan for ingeniørutdanning av 01.12.05. Mål

Detaljer

1. Intro om System Center

1. Intro om System Center Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om System Center Stein Meisingseth 16.09.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IDRI2001 Drift av datasystemer 1. Intro om System Center

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.8 ÅRSSTUDIER Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Detaljer

//Høgskolefag i IT på internett

//Høgskolefag i IT på internett //Høgskolefag i IT på internett S t u d e r h j e m m e f r a o g t a e k s a m e n d e r d u b o r Studieåret 2011-2012 NYHETER! digital fotografering HTmL5 microsoft SharePoint Samarbeidsverktøy og deling

Detaljer

Eksamensplan IMT og TØL - Vårsemesteret 2010 21.12.2009

Eksamensplan IMT og TØL - Vårsemesteret 2010 21.12.2009 Eksamensplan IMT og TØL - Vårsemesteret 2010 21.12.2009 Dato: Start: Emnekode: Emnenavn: Evaluering: Varighet: 25.02-26.02.2010 kl. 09.00 IMT1291 Webdesign Hjemmeeksamen 24 timer?? IMT1291 Webdesign Presentasjon

Detaljer

//Høgskolefag i IT på internett

//Høgskolefag i IT på internett //Høgskolefag i IT på internett Studer hjemmefra og ta eksamen der du bor Studieåret 2010-2011 Les mer om fagene og meld deg på itfag.hist.no NYHETER! Applikasjonsutvikling for mobile enheter Enterprise

Detaljer

KONTINUASJONSEKSAMENER - "KONT" - SOMMEREN 2015

KONTINUASJONSEKSAMENER - KONT - SOMMEREN 2015 KONTINUASJONSEKSAMENER - "KONT" - SOMMEREN 2015 Kontinuasjonseksamen er en 100% erstatning for ordinær eksamen i emnet for kandidater som enten har strykresultat (F) eller er registrert med sykefravær

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.9 ÅRSSTUDIER 2.9 ÅRSSTUDIER SIDE 143 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

IT-kompetanse gjør livet lettere LIVET. 65 høgskolefag i IT på Internett. itfag.hist.no LÆRE FOR. Høgskolestudier på campus og på nett

IT-kompetanse gjør livet lettere LIVET. 65 høgskolefag i IT på Internett. itfag.hist.no LÆRE FOR. Høgskolestudier på campus og på nett STUDIEKATALOG 2008-2009 65 høgskolefag i IT på Internett Høgskolestudier på campus og på nett LÆRE FOR LIVET ENKELTFAG ETTER- OG VIDEREUTDANNING BACHELORSTUDIER MASTERSTUDIUM SERTIFISERING IT-kompetanse

Detaljer

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Det femårige master i teknologi / sivilingeniørstudiet

Detaljer

Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

Eksamensplan ING og IMT - Vårsemesteret 2008 05.01.2008

Eksamensplan ING og IMT - Vårsemesteret 2008 05.01.2008 Eksamensplan ING og IMT - Vårsemesteret 2008 05.01.2008 06.03.2008 IMT2491 Webpublisering Skriftlig eksamen 03.04.2008 IMT2491 Webpublisering Gruppeprosjekt med muntlig presentasjon 29.05.2008 IMT2491

Detaljer

2.5 BACHELORGRADSPROGRAM I INFORMATIKK

2.5 BACHELORGRADSPROGRAM I INFORMATIKK SIDE 87 2.5 BACHELORGRADSPROGRAM I INFORMATIKK Informatikk er læren om innhenting, tilrettelegging og bearbeiding av data, informasjon og kunnskap ved hjelp av datateknologi, og om hvilken betydning bruk

Detaljer

Utdanning: trender innen IT Teknologi - Automatisering. Robert Kevin Roppestad Avdeling for informasjonsteknologi 26.05.2016 1

Utdanning: trender innen IT Teknologi - Automatisering. Robert Kevin Roppestad Avdeling for informasjonsteknologi 26.05.2016 1 Utdanning: trender innen IT Teknologi - Automatisering Robert Kevin Roppestad Avdeling for informasjonsteknologi 26.05.2016 1 Høgskolen i Østfold 130 studier 7000 studenter 550 ansatte Studiested Halden

Detaljer

MASTER I REALFAG MED TEKNOLOGI femårig lærerutdanningsprogram

MASTER I REALFAG MED TEKNOLOGI femårig lærerutdanningsprogram MASTER I REALFAG MED TEKNOLOGI femårig lærerutdanningsprogram Utdanningen gir undervisningskompetanse i to realfag i tillegg til kompetanse i teknologi. Programmet passer godt for dem som vil bli lektor

Detaljer

Eksamensplan ING og IMT - Høstsem. 2007 31.08.2007

Eksamensplan ING og IMT - Høstsem. 2007 31.08.2007 Eksamensplan ING og IMT - Høstsem. 2007 31.08.2007 Emnekode Emnenavn Del Eksamensform Eksamensdato IMT3761 Informasjonskrigføring 1 Skriftlig eksamen 08.10.2007 IMT4731 Perimetersikring 1 Avsluttende skriftlig

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.9 ÅRSSTUDIER 2.9 ÅRSSTUDIER SIDE 137 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

Elektroingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektroingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Elektroingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heiltid/deltid: Heltid Fagplan Her finn du skisser over studieplanar. Emnekombinasjon/studieplan

Detaljer

Bachelor i Informatikk Drift av Datasystemer

Bachelor i Informatikk Drift av Datasystemer STUDIEPLAN FOR STUDIET Bachelor i Informatikk Drift av Datasystemer Bachelor i Informatikk Drift av datasystemer 180 studiepoeng (ECTS) ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og elæring

Detaljer

Vesentlig endring i utdanningstilbudene Nettverk og IT-sikkerhet og Nettverks- og systemadministrasjon. Noroff Fagskole AS Juli 2013

Vesentlig endring i utdanningstilbudene Nettverk og IT-sikkerhet og Nettverks- og systemadministrasjon. Noroff Fagskole AS Juli 2013 Vesentlig endring i utdanningstilbudene Nettverk og IT-sikkerhet og Nettverks- og systemadministrasjon Noroff Fagskole AS Juli 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Noroff Fagskole AS, Kristiansand, Bergen,

Detaljer

STUDIEPLAN FOR Informatikk Drift av datasystemer

STUDIEPLAN FOR Informatikk Drift av datasystemer STUDIEPLAN FOR Informatikk Drift av datasystemer Bachelor i Informatikk Drift av datasystemer 180 studiepoeng (ECTS) Opprettelse og fagplan godkjent av høgskolestyret ved HiST, 12.11.2003 Innledning Datasystem

Detaljer

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER Sortert på eksamensdato 27.11.2013 EKS. EKSAMENSNAVN DATO TIDSPUNKT EKSAMEN KODE 6992 Ledelse og økonomisk styring 03.09.2013 Kl. 10-12 2 timer 6991 Person- og

Detaljer

Eksamensplan IMT og TØL - Høstsemesteret 2010 20.08.2010

Eksamensplan IMT og TØL - Høstsemesteret 2010 20.08.2010 Eksamensplan IMT og TØL - Høstsemesteret 2010 20.08.2010 Dato: Start: Emnekode: Emnenavn: Evaluering: Varighet: 13-15.09.2010 08.00 IMT4661 Security Management Dynamics Prosjekt Innlev. kl. 19.00 15.09.2010

Detaljer

BACHELOR i ingeniørfag ved HiØ

BACHELOR i ingeniørfag ved HiØ BACHELOR i ingeniørfag ved HiØ Terje Karlsen, 15.10.2008 Bachelor i ingeniørfag HiØ Bygg Data (Halden) Elektro Industriell design Kjemi Maskin Bachelor i ingeniørfag - bygg Mål for Bachelor i ingeniørfag

Detaljer

- Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen

- Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen Oppdatert 04/09-14 Oppmeldingsfrist for fagemner fra Universitet i Tromsø er 01. September 2014 Oppmeldingsfrist for fagemner fra NKI Nettstudier er 01. oktober 2014 Oppmeldingsfrist for fagemner fra Høgskolen

Detaljer

IT-kompetanse gjør livet lettere. itfag.hist.no. 70 høgskolefag i IT på Internett Høgskolestudier på campus og som fjernundervisning LÆRE FOR LIVET

IT-kompetanse gjør livet lettere. itfag.hist.no. 70 høgskolefag i IT på Internett Høgskolestudier på campus og som fjernundervisning LÆRE FOR LIVET STUDIEKATALOG 2006-2007 70 høgskolefag i IT på Internett Høgskolestudier på campus og som fjernundervisning LÆRE FOR LIVET IT-kompetanse gjør livet lettere ENKELTFAG ETTER- OG VIDEREUTDANNING BACHELORSTUDIER

Detaljer

AITeL Avdeling for informatikk og e-læring. Presentasjon for høgskolestyret 17.september 2007

AITeL Avdeling for informatikk og e-læring. Presentasjon for høgskolestyret 17.september 2007 AITeL Avdeling for informatikk og e-læring Presentasjon for høgskolestyret 17.september 2007 AITeL er: Yngst: AITeL ble opprettet 2001 ved at informatikkutdanningen ble skilt ut fra AFT. Eldst: Informatikkutdanning

Detaljer

Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013. Data. Oppstart H2010, 1. kl.

Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013. Data. Oppstart H2010, 1. kl. Side 1/6 Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013 Data Oppstart H2010, 1. kl. Oslofjorden teknologiutdanning Endringshistorikk Mal versjon 1.0: 09.februar 2007 Mal versjon 2.0 19.februar 2007 studieplan

Detaljer

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER Sortert på eksamensnavn 27.11.2013 EKS. EKSAMENSNAVN DATO TIDSPUNKT EKSAMEN KODE 6206 Anatomi og fysiologi 05.11.2013 Kl. 09-12 3 timer, 6206 Anatomi og fysiologi

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER Sortert på eksamenskode 27.11.2013 EKS. EKSAMENSNAVN DATO TIDSPUNKT EKSAMEN KODE 1019 Matematikk 14.11.2013 Kl. 10-13 3 timer, skriftlig 1224 Byggeteknikk m/ materiallære

Detaljer

Velkommen til IT1101 Informatikk basisfag. Faglærer og forelesninger. Lærebok. Øvinger. IT1101 Fagstab. Fagets hjemmeside

Velkommen til IT1101 Informatikk basisfag. Faglærer og forelesninger. Lærebok. Øvinger. IT1101 Fagstab. Fagets hjemmeside Velkommen til IT1101 Informatikk basisfag I dag: Praktisk info Lærebok, øvinger, oppmeldingskrav, vurderingsform i emnet, hva skjer fremover Introduksjon til informatikk Informasjon Teknologi Algoritmer

Detaljer

- Psykologi (Universitet i Tromsø) oppmelding gjøres i Studentweb ved UiT innen 01/02-15. Skal du ta eksamen på et annet sted enn hos

- Psykologi (Universitet i Tromsø) oppmelding gjøres i Studentweb ved UiT innen 01/02-15. Skal du ta eksamen på et annet sted enn hos Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen - HBV krever ikke studieavgift eller oppmelding i Studentweb. - Husk å lese eksamensreglementet som gjelder for ditt studium: http://www.nki.no/nettstudier/alt-du-trenger-aa-vite-om-nettstudier/alt-om-eksamen/eksamensreglement

Detaljer

Fagplan for studieprogram bygg og miljø

Fagplan for studieprogram bygg og miljø Studieprogram bygg og miljø 1 av 6 studieprogram bygg og miljø MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV Byggingeniørstudiet passer for personer med interesse for konstruksjoner, materialteknologi, planlegging, prosjektering

Detaljer

Karrieremuligheter etter fullført studie i IT-støttet bedriftsutvikling. Cecilie Christiansen og Marianne Mathisen

Karrieremuligheter etter fullført studie i IT-støttet bedriftsutvikling. Cecilie Christiansen og Marianne Mathisen + Karrieremuligheter etter fullført studie i IT-støttet bedriftsutvikling Cecilie Christiansen og Marianne Mathisen + Kort om oppgavestiller- HiST/AITeL Høgskolen i Sør-Trøndelag er kjent som HiST. HiST

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

Datateknologi - masterstudium (2-årig) MIDT - 2015. 1. år

Datateknologi - masterstudium (2-årig) MIDT - 2015. 1. år Datateknologi - masterstudium (2-årig) MIDT - 2015 1. år Retningsvalg frist : 2015-09-15 * Algoritmer og HPC * Databaser og søk * Datamaskiner og systemprogramvare * Digital virksomhetsutvikling * Interaksjonsdesign

Detaljer

Teknologiske studier ved HVE, Fakultet for realfag og ingeniørfag

Teknologiske studier ved HVE, Fakultet for realfag og ingeniørfag Teknologiske studier ved HVE, Fakultet for realfag og ingeniørfag Bachelor: Datateknikk Elektro-automasjon Elektronikk Mikro- og nanoteknologi Produktdesign Master: PhD: ved Per Øhlckers Micro- og Nanotechnologies

Detaljer

Dispensasjon fra Rammeplan for ingeniør utdanning søknad om forsøksor dning

Dispensasjon fra Rammeplan for ingeniør utdanning søknad om forsøksor dning Avdeling for Informatikk og e læring Dekan Per Borgesen Trondheim, 17.mars 2006 Rektor Torunn Klemp Vi viser til tidligere samtaler om saken og ber om at du tar opp følgende med departementet: Dispensasjon

Detaljer

Neptunveien,11, 3942, PORSGRUNN, Norge. 061393@student.hit.no

Neptunveien,11, 3942, PORSGRUNN, Norge. 061393@student.hit.no E UROPEISK CURRICULUM VITAE FORMAT PERSONLIGE OPPLYSNINGER Navn LASSEN,KJETIL Adresse Telefon 92094167 Faks E-post Neptunveien,11, 3942, PORSGRUNN, Norge 061393@student.hit.no Nasjonalitet Norsk Fødselsdato

Detaljer

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG PROGRAMOMRÅDET REALFAG Fag Vg1 Vg2 Vg3 BIOLOGI 0 Biologi 1 Biologi 2 FYSIKK 0 Fysikk 1 +Fysikk 2 GEOFAG* 0 Geofag 1 Geofag 2 INFORMASJONS- 0 Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 TEKNOLOGI KJEMI

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av vannmålere

Rammeavtale for kjøp av vannmålere Bilag 2 TEKNISK BESKRIVELSE, SERVICE OG VEDLIKEHOLD VEDRØRENDE Rammeavtale for kjøp av vannmålere TIL Skedsmo kommune Side 1 av 7 1 Tekniske krav, service og vedlikehold... 3 1.1 Tekniske forhold... 3

Detaljer

Studieplaner for IT-avdelingen 2004-2005

Studieplaner for IT-avdelingen 2004-2005 Studieplaner for IT-avdelingen 2004-2005 Ettårig studium i informatikk 60 studiepoengs grunnstudium Bachelorstudium i informatikk 180 studiepoengs grunnstudium Bachelorstudium i ingeniørfag - data 180

Detaljer

Konsulent-ID: 1464. Mann Født 1979, Gift. Personlige egenskaper:

Konsulent-ID: 1464. Mann Født 1979, Gift. Personlige egenskaper: Konsulent-ID: 1464 Mann Født 1979, Gift Personlige egenskaper: Strukturert, ansvarsbevisst, inkluderende og samarbeidsorientert. Setter seg raskt inn i nye problemstillinger og blir fort kjent med nye

Detaljer

Til arbeidssøkere og andre i Glomfjord/Meløy med minimum 2-årig yrkesfagutdanning og relevant fagbrev

Til arbeidssøkere og andre i Glomfjord/Meløy med minimum 2-årig yrkesfagutdanning og relevant fagbrev Narvik, 04.07.2012 Til arbeidssøkere og andre i Glomfjord/Meløy med minimum 2-årig yrkesfagutdanning og relevant fagbrev Tilbud om deltidsutdanning (nettbasert) til bechelor ingeniørfag, studium med 50%

Detaljer

Kronikken i ComputerWorld, 19. nov. 2010:

Kronikken i ComputerWorld, 19. nov. 2010: Kronikken i ComputerWorld, 19. nov. 2010: Informatikkforskning grunnleggende for moderne samfunnsutvikling De fleste mennesker kan ikke tenke seg en tilværelse uten mobiltelefon, pc og tilgang til internett.

Detaljer

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG PROGRAMOMRÅDET REALFAG Fag Vg1 Vg2 Vg3 BIOLOGI 0 Biologi 1 Biologi 2 FYSIKK 0 Fysikk 1 +Fysikk 2 GEOFAG 0 Geofag 1 Geofag 2 INFORMASJONS- 0 Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 TEKNOLOGI KJEMI

Detaljer

IT-strategi -95. Kartlegging av kompetanse for. IT-tekniske fagfolk

IT-strategi -95. Kartlegging av kompetanse for. IT-tekniske fagfolk Versjon fra 10.10.95 IT-strategi -95 Kartlegging av kompetanse for IT-tekniske fagfolk 1 Formål Dette skjemaet skal kun benyttes til å kartlegge IT-kompetansen til edb-ansvarlige og andre personer som

Detaljer

Ny IT infrastruktur på HIL. http://dwiki.hil.no/it_avdelingen/prosjekter/ny_itinfrastruktur

Ny IT infrastruktur på HIL. http://dwiki.hil.no/it_avdelingen/prosjekter/ny_itinfrastruktur Ny IT infrastruktur på HIL http://dwiki.hil.no/it_avdelingen/prosjekter/ny_itinfrastruktur MUS Prosess Forventningene fra organisasjonen Beslutningsgrunnlag for ny IT-infrastruktur ved HIL 2013-2015 http://www.hil.no/hil/om_hoegskolen/hoegskolestyret/sakslister_styre

Detaljer

6208 28.04.2014 4 timer Personbeskatning NKI Nettstudier 15.03.2014 Stedbasert

6208 28.04.2014 4 timer Personbeskatning NKI Nettstudier 15.03.2014 Stedbasert Oppdatert 08.04.2014 - Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen, påmeldte kandidater vil da få beskjed om endring. - Bruk «CTRL+G» for å få muligheten til å søke i dokumentet. - Hvis ikke annet er oppgitt

Detaljer

Digital oppmelding: https://www.nki.no/user/login

Digital oppmelding: https://www.nki.no/user/login Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen - HBV krever ikke studieavgift eller oppmelding i Studentweb. - Husk å lese eksamensreglementet som gjelder for ditt studium: http://www.nki.no/nettstudier/alt-du-trenger-aa-vite-om-nettstudier/alt-omeksamen/eksamensreglement

Detaljer

Eksamensplan IMT og TØL - Vårsemesteret 2016 28.11.2015. NB! Pga. usikkerhet ang. romkapasitet vil starttidspunkt komme ca. 1 måned før eksamen.

Eksamensplan IMT og TØL - Vårsemesteret 2016 28.11.2015. NB! Pga. usikkerhet ang. romkapasitet vil starttidspunkt komme ca. 1 måned før eksamen. Eksamensplan IMT og TØL - Vårsemesteret 2016 28.11.2015 NB! Pga. usikkerhet ang. romkapasitet vil starttidspunkt komme ca. 1 måned før eksamen. Det vil bli arrangert eksamen både morgen og ettermiddag/kveld!!

Detaljer

Elektroingeniør, y-vei, bachelor i ingeniørfag

Elektroingeniør, y-vei, bachelor i ingeniørfag Elektroingeniør, y-vei, bachelor i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk Fører til

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorstudium i IT-støttet bedriftsutvikling

STUDIEPLAN. Bachelorstudium i IT-støttet bedriftsutvikling HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring STUDIEPLAN Bachelorstudium i IT-støttet bedriftsutvikling En grunnutdanning og en selvstendig yrkesutdanning på 180 studiepoeng som kan tas

Detaljer

Innhold. Installasjon av SQL server 2012/14... 1 Installasjon og konfigurasjon... 2 Port-konfigurasjon... 14

Innhold. Installasjon av SQL server 2012/14... 1 Installasjon og konfigurasjon... 2 Port-konfigurasjon... 14 IDRI2001 Drift av datasystemer side 1 av 14 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Installasjon av SQL server 2012/14 Stein Meisingseth 10.10.2014 Lærestoffet er utviklet for faget

Detaljer

Programplan for studieprogram data. Studieår 2013-2016. Bachelor-nivå 180 studiepoeng. Kull 2013

Programplan for studieprogram data. Studieår 2013-2016. Bachelor-nivå 180 studiepoeng. Kull 2013 Side 1/10 Programplan for studieprogram data Studieår Bachelor-nivå 180 studiepoeng Kull 2013 Dato Sign Endring Side 2/10 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Opptakskrav... 3 Kvalifikasjoner... 3 Internasjonalisering...

Detaljer

Søknad om deltagelse: "Interaktive Telemark - åpen webløsning for lokal turistinformasjon"

Søknad om deltagelse: Interaktive Telemark - åpen webløsning for lokal turistinformasjon Midt-Telemark Co/ Bø Kommune, Postboks 83 3800 BØ I TELEMARK v/ Erling Rønnekleiv Søknad om deltagelse: "Interaktive Telemark - åpen webløsning for lokal turistinformasjon" Vi viser til utlysning på Doffin

Detaljer

1. Exhange 2013 Admin Center, Management Shell og opprette mailbox

1. Exhange 2013 Admin Center, Management Shell og opprette mailbox Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Exhange 2013 Admin Center, Management Shell og opprette mailbox Stein Meisingseth 28.08.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IDRI3002 1.

Detaljer

FAKULTET FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI, MATEMATIKK OG ELEKTROTEKNIKK

FAKULTET FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI, MATEMATIKK OG ELEKTROTEKNIKK 92 1. årskurs Obligatoriske emner Høst TDT4110 INFORMASJONSTEKN GK 7,5 Høst TMA4100 MATEMATIKK 1 7,5 Høst TMA4140 DISKRET MATEMATIKK 7,5 Høst TTM4175 KOMTEK INTRO 7,5 Vår EXPH0004 EXPHIL-NT 7,5 Vår TDT4100

Detaljer

Studieplan 2004/2005

Studieplan 2004/2005 Studieplan 2004/2005 Bachelorgradsstudium i informasjonsbehandling Beskrivelse Studiet skal gi en basis i rene informatikkfag samt utdanne kandidater som kan delta, lede og planlegge anvendelsen av informasjonsteknologi

Detaljer

1. Citrix XenApp 6.5 - introduksjon

1. Citrix XenApp 6.5 - introduksjon Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Citrix XenApp 6.6 - introduksjon Stein Meisingseth 12.06.2013 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD1003 Citrix 1. Citrix XenApp 6.5 - introduksjon

Detaljer

O3D 3D-grafikk rett i nettleseren. Tom Ryen, Institutt for data- og elektroteknikk (IDE), oktober 2009

O3D 3D-grafikk rett i nettleseren. Tom Ryen, Institutt for data- og elektroteknikk (IDE), oktober 2009 O3D 3D-grafikk rett i nettleseren Tom Ryen, Institutt for data- og elektroteknikk (IDE), oktober 2009 O3D 3D-grafikk rett i nettleseren v/ Tom Ryen Institutt for dataog elektroteknikk Om foredragsholderen

Detaljer

Konsulent-ID: 2358 Curriculum Vitae

Konsulent-ID: 2358 Curriculum Vitae Konsulent-ID: 2358 Curriculum Vitae Født: 1976 Stilling: Senior Systemutvikler SAMMENDRAG NN er født i 1976 og er utdannet dataingeniør. NN har allsidig erfaring fra utvikling og vedlikehold av løsninger

Detaljer

HØGSKOLESTIFTELSEN PÅ KJELLER. Nummer. Arkivstykketsart - innhold Tid. Saksarkiv ordnet uten nøkkel Reol 7.5

HØGSKOLESTIFTELSEN PÅ KJELLER. Nummer. Arkivstykketsart - innhold Tid. Saksarkiv ordnet uten nøkkel Reol 7.5 Nummer Arkivstykketsart - innhold Tid Saksarkiv ordnet uten nøkkel Reol 7.5 i MHV-21 Eksamen 7.12.21 Oppvekstmiljø for barn og unge eksamen 7.12.21 5/99 IKT-1999-2 2.året 55/98 IT -1998-1999 1.året 2 Ung

Detaljer

STYRKEN I ENKELHET. Business Suite

STYRKEN I ENKELHET. Business Suite STYRKEN I ENKELHET Business Suite TRUSSELEN ER REEL Nettbaserte trusler mot virksomheten din er reele uansett hva du driver med. Hvis du har data eller penger, er du et mål. Antall sikkerhetshendelser

Detaljer

Utdannelse Høgskolen i Stavanger 3 årig Elektronikk (1972) Bedriftsøkonomisk Institutt (BI), Oslo 2 årig bedriftsøkonomi kvelds studie (1983)

Utdannelse Høgskolen i Stavanger 3 årig Elektronikk (1972) Bedriftsøkonomisk Institutt (BI), Oslo 2 årig bedriftsøkonomi kvelds studie (1983) Tittel Senior IT konsulent Født 1950 Sivilstand Gift IT-erfaring 1974 Språkkunnskaper Personprofil Norsk (morsmål), engelsk flytende Kåre har arbeidet med analyse og systemutvikling innen mange typer applikasjoner

Detaljer

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK.

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Studie- og forskningsdirektør Gunn Rognstad 19.3.2015 2 INNHOLD 1) Høgskolen i Gjøvik: Studietilbud 2015. 2) Y-vei ved Høgskolen i Gjøvik 3) Andre Y-veitilbud

Detaljer

Generelt om operativsystemer

Generelt om operativsystemer Generelt om operativsystemer Operativsystemet: Hva og hvorfor Styring av prosessorer (CPU), elektronikk, nettverk og andre ressurser i en datamaskin er komplisert, detaljert og vanskelig. Maskinvare og

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Elektroingeniør, y-vei, bachelor i ingeniørfag

Elektroingeniør, y-vei, bachelor i ingeniørfag Studieprogram B-ELE-YVEI, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 19.feb.2013 12:01:43 Elektroingeniør, y-vei, bachelor i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers tekniske plattform

Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers tekniske plattform Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers tekniske plattform Avtale om IKT-utstyr med tilhørende programvare, service og vedlikehold, samt telefoniutstyr for Statens landbruksforvaltning Bilag

Detaljer

Bachelor i ingeniørfag - Data

Bachelor i ingeniørfag - Data Bachelor i ingeniørfag - Data 2.året 2012-2013 Studiemodell og emnebeskrivelser De aller fleste emnebeskrivelsene er tilpasset ny mal for emnebeskrivelser. Det gir mer fyldige og detaljerte emnebeskrivelser,

Detaljer

NextBridge referansen innen Business Intelligence

NextBridge referansen innen Business Intelligence Kenneth Rørdam vært konsulent siden 1995. I den perioden har han jobbet med alt fra utvikling av skreddersømapplikasjoner og datatilrettelegging til rådgivning og installasjon av SAS. Han har bred erfaring

Detaljer

Curriculum Vitea. Test server(under oppbygging): http://paranselvanathan.com.preview.active24.com/

Curriculum Vitea. Test server(under oppbygging): http://paranselvanathan.com.preview.active24.com/ Curriculum Vitea Paran Selvanathan Linderudsletta 17b 0597, Oslo Mob: 93842236 Epost: Paran.selvanathan@gmail.com LinkedIn : https://no.linkedin.com/pub/paran-selvanathan/35/8b4/87b Test server(under oppbygging):

Detaljer

Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar. ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret

Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar. ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret Tidsplan: Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar 1. februar: endelige versjoner ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret Ansvarsfordeling

Detaljer

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i ingeniørfag - HiØ Maskin Industriell design UMB Maskin Prosess, Produktutvikling Energi Akvakultur i ingeniørfag

Detaljer

STUDIEPLAN FOR STUDIET

STUDIEPLAN FOR STUDIET STUDIEPLAN FOR STUDIET Bachelor i Informatikk Informasjonsbehandling 180 STUDIEPOENG (ECTS) ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for Informatikk og elæring 2012-2013 Godkjent/akkreditert av

Detaljer

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i ingeniørfag - HiØ Maskin Industriell design UMB Maskin Prosess, Produktutvikling Energi Akvakultur i ingeniørfag

Detaljer

Programplan for studieprogram data. Studieår 2011-2014. Bachelor-nivå 180 studiepoeng. Kull 2011

Programplan for studieprogram data. Studieår 2011-2014. Bachelor-nivå 180 studiepoeng. Kull 2011 Side 1/10 Programplan for studieprogram data Studieår Bachelor-nivå 180 studiepoeng Kull 2011 Dato Sign Endring Side 2/10 Innholdsfortegnelse Programplan... 1 for studieprogram data... 1 Studieår... 1

Detaljer

NAT-Courses Based on Course Income 2008

NAT-Courses Based on Course Income 2008 Studie Emnekode Emnenavn Stp Type ALU INF103 Standard programvare i undervisningen ALU INF104 Teknologi, Internett og kommunikasjon Ant. stud Årsv. Sum 10 2 15 2.5 122495.00000 10 2 15 2.5 122495.00000

Detaljer

Atea Klientologi. - Læren om leveranse av innhold til klienter

Atea Klientologi. - Læren om leveranse av innhold til klienter Atea Klientologi - Læren om leveranse av innhold til klienter Bjørn M. Riiber Klientologi evangelist bjorn.riiber@atea.no 92018498 Agenda Utrulling Administrasjon Selvbetjening Brukere Software Hardware

Detaljer

NOVUG 3 februar 2009

NOVUG 3 februar 2009 NOVUG 3 februar 2009 Tjenestekatalog og CMDB En kombinasjon som fungerer i praksis 2008 Prosesshuset AS All tillhørende informasjon kan bli endret uten varsel 1 Introduksjon Stig Bjørling Ellingsen Gründer

Detaljer

Rolle / Oppdrag. Jarle Adolfsen Født: 1974 Nasjonalitet: Norsk

Rolle / Oppdrag. Jarle Adolfsen Født: 1974 Nasjonalitet: Norsk Konsulentprofil 1/6 / Oppdrag Jarle Adolfsen Født: 1974 Nasjonalitet: Norsk Kontaktinformasjon Telefon: +47 99 23 99 01 Adresse: Spellmyr v.5, 1960 Løken E-post: Jarle.Adolfsen@ritc.no Sammendrag Jarle

Detaljer

Begynnerundervisning i informatikk hva, hvordan og for hvem? Arne Maus, OMS

Begynnerundervisning i informatikk hva, hvordan og for hvem? Arne Maus, OMS Begynnerundervisning i informatikk hva, hvordan og for hvem? Arne Maus, OMS Informatikk-begynnerundervisning Generelt: Faget definisjon, kjerneinformatikk og bruk Ulike gruppers behov for informatikkutdanning

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:27 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til

Detaljer

ingeniørutdanningen Fagmøte for samfunnsfag tirsdag 25. oktober 2011 kl. 14.00 14.15 terje karlsen tale skjølsvik

ingeniørutdanningen Fagmøte for samfunnsfag tirsdag 25. oktober 2011 kl. 14.00 14.15 terje karlsen tale skjølsvik Mål og innhold i samfunnsfag i ingeniørutdanningen Fagmøte for samfunnsfag tirsdag 25. oktober 2011 kl. 14.00 14.15 Samfunnsfagene i speilet hvorfra kommer de? hvilkenh plasshar de htt? hatt? hva er samfunnsfag?

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk Fører til grad:

Detaljer

Bachelor 2015 048E. Theodor Rove Nordgård, Chris Sonko HIST DRIFT AV DATASYSTEMER

Bachelor 2015 048E. Theodor Rove Nordgård, Chris Sonko HIST DRIFT AV DATASYSTEMER Bachelor 2015 048E Theodor Rove Nordgård, Chris Sonko HIST DRIFT AV DATASYSTEMER 1. Introduksjon Hvem er vi? Vi er to studenter ved Høgskolen i Sør-Trøndelag som i år fullfører vår bachelorgrad i studiet

Detaljer

Windows eller Linux. i MinButikk

Windows eller Linux. i MinButikk Windows eller Linux i MinButikk Windows eller Linux Scenario Jeg har startet matbutikken MinButikk og er medlem av ToppKjeden Kjeden har ingen krav til personalsystem så jeg kan fritt velge system selv.

Detaljer

Elektrosamling 3 Gardermoen 12.-13. oktober 2011

Elektrosamling 3 Gardermoen 12.-13. oktober 2011 Elektrosamling 3 Gardermoen 12.-13. oktober 2011 Faglige spissinger Ola Jetlund Institutt for industriell utvikling (IU) Høgskolen i Oslo og Akershus (www.hioa.no) Automatisering Målsetting og faglig spissing

Detaljer

Curriculum Vitae Jonny Lukassen Mobil: + 47 91 34 50 56 E-post: jl@birc.no Storgata 86 2615 Lillehammer

Curriculum Vitae Jonny Lukassen Mobil: + 47 91 34 50 56 E-post: jl@birc.no Storgata 86 2615 Lillehammer Curriculum Vitae Jonny Lukassen Mobil: + 47 91 34 50 56 E-post: jl@birc.no Storgata 86 2615 Lillehammer Jeg har 15 års lang og bred erfaring fra IKT-bransjen hvor jeg har gjennom etterhvert mange ulike

Detaljer

Kravspesifikasjon. Innhold. Bilag 1

Kravspesifikasjon. Innhold. Bilag 1 Kravspesifikasjon Innhold 1 OM ANSKAFFELSEN... 2 1.1.1 Kompetanseområder/rammeavtaler:... 2 1.1.2 Personlige egenskaper... 3 2 KRAV TIL LEVERANSEN (TILDELINGSKRITERIUM KVALITET)... 3 2.1 Overordnede krav...

Detaljer

Konsulent-ID: 2225 Curriculum vitae

Konsulent-ID: 2225 Curriculum vitae Konsulent-ID: 2225 Curriculum vitae Født: 1975 Nøkkelkvalifikasjoner - Microsoft.NET (1.1, 2.0, 3.5 og 4.0) - Microsoft Sql Server - C# - Xml Web Services, Microsoft Windows Communication Foundation -

Detaljer

2.7 BACHELORGRADSPROGRAM I MATEMATISKE FAG

2.7 BACHELORGRADSPROGRAM I MATEMATISKE FAG 2.7 BACHELORGRADSPROGRAM I MATEMATISKE FAG SIDE 119 2.7 BACHELORGRADSPROGRAM I MATEMATISKE FAG 2.7.1. INNLEDNING Matematikk er verdens eldste vitenskap. Det som kjennetegner faget fra oldtid til nåtid

Detaljer

Skien videregående skole

Skien videregående skole Skien videregående skole Presentasjon av valgmuligheter innen økonomi og samfunnsfag Brekkeby 19. januar 2011 Studieforberedende utdanningsprogram Skien vgs tilbyr spesialisering på 2 programområder Samfunnsfag,

Detaljer

Data - bachelorstudium i ingeniørfag

Data - bachelorstudium i ingeniørfag Data - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

Prosjektliste Steinar Mollgard Aasheim. Sist oppdatert: 03.10.2013 CV: http://www.aasheim.org/cv.pdf

Prosjektliste Steinar Mollgard Aasheim. Sist oppdatert: 03.10.2013 CV: http://www.aasheim.org/cv.pdf Prosjektliste Steinar Mollgard Aasheim Sist oppdatert: 03.10.2013 CV: http://www.aasheim.org/cv.pdf Teksnisk arkitekt for ny Nett-TV Prosjektbeskrivelse: Prosjektet lager en løsning for visning av video

Detaljer

Kvalitetsrapport fra AITeL studieåret 2003-2004

Kvalitetsrapport fra AITeL studieåret 2003-2004 Trondheim 13.9.2004 Kvalitetsrapport fra AITeL studieåret 2003-2004 Kvalitetsrapporten fra AITeL for 2003/2004 er kommet i stand ved en arbeidsdeling mellom medlemmene i avdelingens eget studiekvalitetsutvalg.

Detaljer