HiST - AITeL - Eksamensplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HiST - AITeL - Eksamensplan 2015-2016"

Transkript

1 HiST - AITeL - Eksamensplan Nr Høst Vår Fag 1ING 2ING 3ING 1BABED 2BABED 3BABED 1BADR 1BADR FU 2BADR 2BADR FU 3BADR 3BADR FU 1INFO 2INFO 3INFO 1MASTER 2MASTER FU Utsatt eks Tegnforklaring:? - betyr at det er et mulig valgbart emne xxx - betyr at det ikke er eksamen dette semesteret * betyr eksamen både høst og vår FU FU FU 1 xxx 2. mai IDRI1001/IINI1011 Bedriftsøkonomi (vår) vår vår vår desember 1 xxx 2-4.mai IDRI2008 Drift av datasystemer 2, praktisk gruppeeksamen (3 dg) vår au 1 xxx 2. mai IFUD1045 Drift av MS Exchange og MS SQL Server vår vår nov. xxx IDRI3002 Drift og sikring av forretningskritiske systemer (8 t nett) (høst) høst mars nov. xxx TDAT3021 Matematikk og fysikk valgfag (Matematikk) (høst)? høst mars 1 xxx 2. mai IINI2008 Operativsystemer vår vår vår desember nov. xxx TDAT1001 Programmering grunnkurs, 2 t. Des høst mai/juni mai IINI3010 SharePoint (2-dagers hjemmeeksamen)?? høst * 1 xxx 2. mai TDAT1006 Systemutvikling 1 med databaseprosjekt vår slengere fra 1 kl au 2 1. des. xxx TDAT2005 Algoritmer og datastrukturer. 5 t høst mai/juni 2 1. des. 3. mai IINI1001 IT introduksjon høst høst * 2 1. des. 3. mai IFUD1017 Nettverksteknologi vår * 2 1. des. 3. mai IFUD1050 Programmering med Python (1 t nett) * 2 xxx 3. mai TDAT2001 Realfag for dataingeniører (Fysikk 4 t) vår au 2 1. des. xxx TDMA4001 Samhandlingsteknologi (høst) høst mai/juni 3 2. des. xxx IFUD1048 C++ for programmerere (høst)? Høst høst 9. mai des xxx IDRI2001 Drift av datasystemer 1, individuell muntlig eksamen (3 dg) høst juni 3 xxx 4. mai IFUD1016 Nettverkssikkerhet (vår) vår vår 3 2. des. 4. mai IFUD1025 Programmering i Java * 3 2. des. 4. mai IINI2001 Webutvikling 2 (1 t netteksamen)? høst * 3 2. des. xxx IBED2005 Økonomisk analyse og rapportering med regneark høst 4. mai des. 9. mai IFUD1002 C#.NET * 4 3. des. 9. mai IINI1003 Databaser høst høst * 4 xxx 9. mai TDAT1005 Databaser med videregående programmering (vår) vår slengere fra 1 kl au 4 xxx 9. mai IBED3007 e-handel og den digitale økonomien (vår)? vår au 4 3. des. xxx IDRI1002 Informatikk 1, (databaser) (høst) høst høst 9. mai des. xxx TDAT1007 Ingeniørfaglig innføringsemne (høst) høst mai/juni 4 xxx 9. mai IFUD1033 Videregående programmering (vår) vår desember 4 3. des. 9. mai IFUD1040 Windows server for systemansvarlige høst * 5 xxx 10. mai IDRI2004 Informasjons- og systemforvaltning (vår) Vår desember 5 xxx 10. mai IBED2003/IINI2009 Informasjonssikkerhet og produktforvaltning (vår) vår vår Vår Vår desember 5 xxx 10. mai IFUD1024 Programmering i C++ (vår) vår desember 5 4. des. xxx TDMA5002 Markedsledelse og forretningsmodeller (høst) Høst mars 5 4. des. xxx IBED3002 Prosjektledelse og forretningssystemer? Høst høst mars 6 7. des. xxx TDAT3021 Matematikk og fysikk valgfag (Fysikk) (høst)? høst mars 6 7. des. 11. mai IDRI3005/IFUD1022 Powershell i praktisk scripting (5 t netteks)? Høst Høst * 6 7. des. 11. mai IFUD1041 XML teknologi, (3 t netteks)? * 6 7. des. 11. mai IBED1002/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap høst høst høst høst * 11. mai des mai IFUD1054 System Center Configuration Manager, 2dg hjemme * 7 8. des. xxx IINI2002 Kontorautomasjon høst høst 12. mai des. 12. mai IINI3008 Linux systemdrift vår? Høst * 7 8. des. xxx TDAT1001 Programmering grunnkurs, 4 t. Des høst mai/juni 7 8. des. xxx IBED3003 Utdanning og arbeid i Europa? høst høst mars 8 9. des. xxx IFUD1006 Digital bildebehandling (høst)? høst høst 13. mai. 8 xxx 13. mai IDRI2008 Drift av datasystemer 2, indiv skriftlig eksamen (3 t) vår au 8 9. des. xxx IDRI2007 Prosjekt- og dokumentasjonsarbeid (høst) høst mai/juni 8 9. des. 13. mai IINI1007 Drift av lokalnettverk? vår vår * 8 9. des. 13. mai IINI2011 Praktisk Linux (1 t netteksamen) vår? Vår * 8 xxx 13. mai TDAT2001 Realfag for dataingeniører (Kjemi. 2 t) vår au des. xxx MET1001 Matematikk (HHiT-fag, valgfag babed, drift, info)? Høst? Høst? Høst? Høst juni 9 xxx 18. mai IDRI1005/IINI1010 Objektorientert programmering med systemarbeid (vår) vår vår vår vår vår desember Utsatt eksamen Eksamensplan 2015/2016 1

2 9 10. des. xxx TDMA4002 Prosjektledelse (høst) høst mai/juni des. xxx TDAT3020 Sikkerhet i programvare og nettverk (høst)? høst Mars des. xxx TDAT2002 Matematikk 2. Des 4 t des slengere mai/juni 10 xxx 19. mai TDAT2002 Matematikk 2. Mai. 4 t mai au des. 19. mai IINI1002 Webutvikling 1 (1 t netteksamen) høst høst * des. 20. mai IINI1009 Datakommunikasjon vår vår * desember des. xxx IFUD1005 Datasikkerhet (netteksamen, 5 t) (høst) høst høs 20. mai des xxx IDRI2001 Drift av datasystemer 1, praktisk gruppeeksamen 3 dg. høst juni des. 20. mai IINI2010 Entreprenørskap? høst Vår Vår * des. xxx IBED2002 Endringsledelse (høst) høst mai/juni 11 xxx 20. mai TDAT1004 Matematikk 1, 4 t. Mai vår au des. xxx TDAT1004 Matematikk 1, 4 t. des høst mai/juni 11 xxx 20. mai MET1002 Statistikk (Valgfag babed, drift, info. HHiT-fag)? Vår? Vår? Vår? Vår au? des. 23. mai IINI3006 HTML5 (4t netteksamen) høst * des. xxx IDRI1002 Informatikk 1,(Visual Basic) (høst) høst høst 23. mai des. xxx TDAT3019 Komplekse programvaresystemer (høst) Muntlig? høst mars des. 23. mai IINI1004 Programmering i Visual Basic (4 t netteks) høst høst * des mai IFUD1034 Virtuelle tjenere, 2 dagers hjemmeeksamen høst * des. 25. mai IFUD1004 Databaser 2 (2 t netteksamen)? * 14 xxx 25. mai TDAT2004 Datakomm og nettverksprogrammering. 3 t (vår) vår au des. 25. mai IDRI3004/IFUD1046 ITIL v3 høst? Vår? Vår? Vår * 25. mai des mai IFUD1055 System Center Operation Manager, 2 dg hjemme * 15 xxx 26. mai IINI1008 Datamaskinteknikk? Vår vår vår vår desember des. xxx TDAT1003 Datateknikk og operativsystem, des høst mai/juni 15 xxx 26. mai TDAT1003 Datateknikk og operativsystem, mai vår au 15 xxx 26. mai IDRI1007 Informatikk 2 (vår) vår au des. 26. mai IDRI1004/IINI3007 Markedsorientert produktutvikling? vår høst høst høst * 7. okt. IDRI1002 Informatikk 1,del 1 (IT Intro) (høst) 1,5 t (sept/okt) 07.okt 07.okt 1.des/3.mai 2. okt. TDAT2001 Realfag for dataingeniører (Sannsynlighetsregning. 2 t) 02.okt des jan/feb TDAT2003 Systemutvikling 2 med web-applikasjoner. Jan/feb. 4 t jan/feb mai/juni 10. mars TDAT3002 Systemtenkning med økonomi (mars) 10.mar mai/juni Eksamensplan 2015/2016 2

3 12. des. 12. des. Matte - TØH 20, 21 el 22 mai20. mai Statistikk - TØH HøstEksamensperiode: Vår Eksamensperiode: 2. mai Kan ikke være på samme dag pga bruk av virtuelle maskiner Informatikk 1, 3 deler. Informatikk 1 del 2 (dbs, prs), Databaser, Database og prog på samme dag. datamodellering og databaseprogrammering må være samme dag Informatikk 1 del 3 (vba) må være samme dag som Programmering i Visual Basic IFUD1033 Videregående programmering og LO174D C#.net må være på samme dag. Må også være først for 1ING pga innlevering av prog-prosjekt like før. TDAT1005 Datab med vidg prog. Disse skal ha et case 24 før. Ingen eks dagen før og ikke eks på mandag. Sammen med IFUD1033 og IINI1003 LC481D Drift av Linux og nettverk, 3 dagers gruppeeksamen før indiv muntlig eksamen (3 dager) LC474D Drift av datasystemer, 3 dagers muntlig eksamen før 3 dagers praktisk gruppeeksamen LC249D Operativsystemer og LN249D Operativsystemer samme dag LO216D/LN216D Datamaskinteknikk (vår) og LO244D Datateknikk med fysikk (høst) må være på samme dag pga utsatt eksamen LC300D Matematikk med IT-anvendelser må ikke legges sammen med stud.retn.valgfagene til ing SO321D Programvareutvikling - muntlig eksamen, 3 dager - må ikke krasje med matematikk og de mest populære valgfagene TDAT1006 Systemutvikling 1 og TDAT2007 Systemering er nesten samme fag IDRI2001 Drift av datasyst 1: w2k, vtj, system center (+ 5 sp til. Campus systemcent er på 10 sp) IDRI2008 Drift av datasyst 2: nvt, plx, lsd?? IDRI3002 Drift og Sikring av : dsh, nvs, dms IDRI2004: Informasjons- og systemforv: iss og sfv IINI2009 Informasjonssikkerhet og produktf: iss, ish og sfv IBED2003 Informasjonssikkerhet og produktforvaltning: iss, ish, sfv IDRI1001/IINI1011 Bedriftsøkonomi (vår) TDAT3002 Systemtenkning med økonomi (vår) sammen med bed.øk (ev sammen med øk.styring) Eksamensplan 2015/2016 3

4 Utgåtte emner, ekstaordinær eksamen, eksamensdato settes i forhold til eventuelle oppmelding til eksamen des. xxx LV338D Databaseadministrasjon (høst)? Høst høst Eksamensplan er den samme som 2010/2011. Nye fag selvsagt lagt til. (TØH-fagene ny dato i forhold til 2010/2011). Flyttet på Drift av Linux (gruppeks), Prosjektledelse av store IT, e-handel og den nye økonomien, powershell, Husk at eksamensdato for LC300D Matematikk ikke kan krasje med noen av studeretningsvalgfagene til ing Bedøk-utsatt-eksamen i desember og ikke i au. Nytt fom 2011/2012. Pga fu-stud Nye fag 2011/2012 LN205D Microsoft Sharepoint (2 dagers hjemmeeksamen) LN203D Sosiale medier (øvinger) LN202D HTML5 (4 t netteksamen) LN204D Samarbeidsverktøy og deling (øvinger) LO117D Algoritmer og datasturkturer (4 t skriftlig eksamen) LC119D Diskret matematikk (4 t skriftlig eksamen) Går ut 2011/2012: Webdesign 2 IT verktøy Diskret matematikk og algoritmer Scripting med Perl, Shell og PowerShell UTGÅR fom H15? Vår - 4 xxx 7. mai LO070D e-handel og den nye økonomien (vår) UTGÅTT slenger siste gang 7.mai des. IFUD1043 Applikasjonsutvikling på.net-plattformen? Slengere fra 3kl i fjor 1. des. xxx IFUD1012 Internett og sikkerhet høst 5. des. xxx IFUD1011 Informasjonssikkerhetsstyring (høst) slengere? slenger e høs t 15. des. xxx IFUD1031 Systemforvaltning (høst) høst - høst 5 5. des. xxx LC332D Prosjektledelse av store IT-prosjekter (høst) slenger mars 8 xxx 13. mai IDRI2002 Drift av datasystemer 2, indiv skriftlig eksamen (3 t) slengere fra 2 kl (vår) au 1 xxx 4-6.mai IDRI2002 Drift av datasystemer 2, praktisk gruppeeksamen (3 dg) slengere fra 2kl (vår) au des mai IFUD1003 Citrix XenApp (2-dagers hjemmeeksamen) * des. xxx IINI2003 Lokale Informasjonstjenester (Utgår, gikk siste gang H14) høst 26. mai. UTGÅR FOM H ,28,29.nov xxx TDAT3013 Programvareutvikling, 3 dager muntlig eksamen høst neste ord. 1 IFUD1020 Opensource-utvikling? * 1 xxx 5. mai TDAT2007 Systemering med prosjekt 1 (slengere fra 2.kl) vår au 2 3. des. xxx LO117D Algoritmer og datastrukturer (høst) slengere fra 2kl (høst) mai/juni 2 3. des. xxx LO513D Webdesign slengere fra 2kl (høst) 4 xxx 8. mai GC040D Statistikk (vår) (slengere fra 2.kl) vår 5 xxx 9. mai LC317D Samarbeidsteknologi (vår) slengere fra 2kl (vår) au des. xxx LC119D Diskret matematikk (høst) slengere fra 2kl 13/ des. 27. mai TDAT2006 Datakommunikasjon slengere fra 2 kl (vår) 14 xxx 22. mai GO061D Kjemi og miljølære (vår) slengere fra 2 kl (vår) des. xxx LO348D Web-applikasjoner med JSP og JSF (høst) (høst - slengere fra 2.kl) 5 xxx 8. mai ISIN8002 Dokumentarkiv og informasjonsdeling (vår) VISIIK T desember des. xxx ISIN8006 Prosjektledelse med PRINCE2 VISIIK T mai 7 xxx IFUD1013 Kvalitet i programvaresystemer (vår)? Vår Vår 12 IFUD1027 Programvaredistribusjon og fjerndrifting * des xxx LC474D Drift av datasystemer, praktisk gruppeeksamen 3 dg. slengere fra 2kl (høst) juni des xxx LC474D Drift av datasystemer, individuell muntlig eksamen (3 dg) slengere fra 2 kl (høst) juni Eksamensplan 2015/2016 4

5 11 xxx LC481D Drift av Linux og nettverk, indiv skriftlig eksamen (3 t) slengere fra 2 kl (vår) au 6 xxx mai LC481D Drift av Linux og nettverk,praktisk gruppeeksamen (3 dg) slengere fra 2kl (vår) au des. xxx IFUD1019 Objektorientert systemutvikling (høst) høst 6 8. des. xxx TDAT3009 Matematikk med IT-anvendelser (høst)? Høst - slengere? mars UTGÅR Fom h des. xxx TDAT1002 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder høst mai/juni 1 UTGÅR UTGÅR LN199D/LC199D Scripting med Perl, Shell og PowerShell høst høst * 2 30.nov-2.des 3-5. mai LO514D Webdesign 2** (3 dager) UTGÅR høst * 6 xxx LC331D/LN331D IT, miljø og samfunn (høst) PROSJEKT? Høst høst høst høst høst # 8 8. des. xxx LV464D/LN464D Lokale informasjonstjenester (høst) - PROSJEKT? høst høst høst høst # 10 xxx LC315D Organisasjon og ledelse (vår) PROSJEKT? vår vår au des. xxx LC118D Diskret matematikk og algoritmer (høst) **** høst au 14 xxx LC200D Etikk, prosjektstyring og kommunikasjon (høst) PROSJEKT høst au sept/okt? xxx LC118D Diskret matematikk og algoritmer (høst) **** - delprøve sept/ok t au 7 7. des. xxx Serviceledelse og kunsten og selge (Høst, Eik-prosjektet i Rørvik) 4 xxx LN314D Prosjektrettet systemarbeid*** (1 timers netteksamen) høst høst høst # 6 7. des. xxx LO177D Databaseprogrammering med PL/SQL (høst)? høst høst 9 xxx 21. mai LC249D Operativsystemer (vår) vår desember 3 xxx LC191D Videregående programmering (vår) vår desember 3 LV372D/LN372D Publisering på Internett *** (netteksamen, 1 t) vår høst høst høst * 5 6. des. xxx LC100D Matematikk (høst) høst au 6 xxx LO509D Lineær algebra med grafiske anvendelser (vår) vår au 6 LN375D Webteknikker *** (1 t netteks)? Høst høst * 7 8. des. xxx LO244D Datateknikk med fysikk (høst) høst # des. xxx LC118D Diskret matematikk og algoritmer (utsatt eksamen 3ING) utsatt eks 10 LN400D Drift av virtuelle nett og backup? * 10 xxx PC718D Prosjekt - babed (muntlig eksamen) vår 12 xxx 24. mai GO250D Fysikk (vår) vår au des. xxx LO326D Avanserte databaser (høst) *** (1,5 t netteks)? Høst høst des. 29. mai LC172D Programmering i Java (campus) 4 t skriftlig høst vår # des. 29. mai LC172D Programmering i Java (campus) 4 t skriftlig høst vår des xxx SO321D Programvareutvikling (høst) Muntlig eksamen, 3 dager høst mars mars/april LC239D Systemering vår au mars/ april LC237D Systemering med prosjekt (vår) vår au 3 xxx 8. mai IFUD1018 Objektorientert programmering i C++ (vår)? Vår vår desember 6 xxx 15. mai IINI3005/LN393D AJAX *** (4-timers netteksamen)? vår vår 6/4 9. des. xxx (8.5) LC238D Datamodellering og databaser (høst) (slenge re fra 2.kl) høst # Eksamensplan 2015/2016 5

6 Eksamensplan 2015/2016 6

7 Eksamensplan 2015/2016 7

8 Eksamensplan 2015/2016 8

9 2014 te ord. i/juni ember ai uni uni Eksamensplan 2015/2016 9

10 ars i/juni ember ember ars ember Eksamensplan 2015/

//Høgskolefag i IT på internett

//Høgskolefag i IT på internett //Høgskolefag i IT på internett Studer hjemmefra og ta eksamen der du bor Studieåret 2010-2011 Les mer om fagene og meld deg på itfag.hist.no NYHETER! Applikasjonsutvikling for mobile enheter Enterprise

Detaljer

//Høgskolefag i IT på internett

//Høgskolefag i IT på internett //Høgskolefag i IT på internett S t u d e r h j e m m e f r a o g t a e k s a m e n d e r d u b o r Studieåret 2011-2012 NYHETER! digital fotografering HTmL5 microsoft SharePoint Samarbeidsverktøy og deling

Detaljer

Fagplan for studieprogram bygg og miljø

Fagplan for studieprogram bygg og miljø Studieprogram bygg og miljø 1 av 6 studieprogram bygg og miljø MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV Byggingeniørstudiet passer for personer med interesse for konstruksjoner, materialteknologi, planlegging, prosjektering

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorstudium i IT-støttet bedriftsutvikling

STUDIEPLAN. Bachelorstudium i IT-støttet bedriftsutvikling HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring STUDIEPLAN Bachelorstudium i IT-støttet bedriftsutvikling En grunnutdanning og en selvstendig yrkesutdanning på 180 studiepoeng som kan tas

Detaljer

AITEL Kvalitetsrapport 2013. Høgskolen i Sør-Trøndelag

AITEL Kvalitetsrapport 2013. Høgskolen i Sør-Trøndelag AITEL Kvalitetsrapport 213 Høgskolen i Sør-Trøndelag 1 1 Om kvalitetsrapporten...3 2 Innledning...3 2.1 Oppsummering...3 2.2 Organisering og forankring av kvalitetsarbeidet ved AITeL...5 2.3 Avvik...6

Detaljer

Fotokunst omslag: Ali Alsam. Innholdsfortegnelse

Fotokunst omslag: Ali Alsam. Innholdsfortegnelse Årsmelding 2011 TISIP er en stiftelse som driver forskning, fagskole og kursvirksomhet innen IT og e-læring. Våre kunder er bedrifter, offentlige institusjoner og privatpersoner. Fotokunst omslag: Ali

Detaljer

KONTINUASJONSEKSAMENER - "KONT" - SOMMEREN 2015

KONTINUASJONSEKSAMENER - KONT - SOMMEREN 2015 KONTINUASJONSEKSAMENER - "KONT" - SOMMEREN 2015 Kontinuasjonseksamen er en 100% erstatning for ordinær eksamen i emnet for kandidater som enten har strykresultat (F) eller er registrert med sykefravær

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kurs til Sør-Trøndelag Fylkeskommune 11

Innholdsfortegnelse. Kurs til Sør-Trøndelag Fylkeskommune 11 Aarsmelding_2007:Aarsmelding_2007.qxd 18.02.2008 13:56 Side 1 Årsmelding 2007 TISIP er en stiftelse som driver FoU-arbeid og kursvirksomhet innen IT og e-læring for næringsliv, offentlige institusjoner,

Detaljer

TISIP er en stiftelse som driver forskning, fagskole og kursvirksomhet innen IT og e-læring. V re kunder er bedrifter

TISIP er en stiftelse som driver forskning, fagskole og kursvirksomhet innen IT og e-læring. V re kunder er bedrifter Årsmelding 2009 TISIP er en stiftelse som driver forskning, fagskole og kursvirksomhet innen IT og e-læring. Våre kunder er bedrifter, offentlige institusjoner og privatpersoner. Fotokunst omslag: Ali

Detaljer

Årsmelding 2014 Forskning Fagskole Flerfaglig samhandling Forlag Nettstudier

Årsmelding 2014 Forskning Fagskole Flerfaglig samhandling Forlag Nettstudier Årsmelding 2014 Forskning Fagskole Flerfaglig samhandling Forlag Nettstudier Fotokunst omslag: Ali Alsam Innholdsfortegnelse TISIP Tema - HiST 2020 og SAKS 3 Styrets beretning 4 Hovedtall for virksomheten

Detaljer

Årsmelding 2002. Vi samarbeider med tunge aktører og bidrar med sterke ressurser

Årsmelding 2002. Vi samarbeider med tunge aktører og bidrar med sterke ressurser Årsmelding 2002 TISIP er en stiftelse som driver FoU-arbeid og kursvirksomhet innen IT for næringsliv, offentlige institusjoner, universiteter og høgskoler. Vi viser til en lang rekke oppdrag regionalt,

Detaljer

TISIP Tema - Bedriftstilpasset e-læring Styrets beretning Forskning og utvikling (FoU) Fagskole og nettbaserte tilbud Bedriftstilpasset e-læring

TISIP Tema - Bedriftstilpasset e-læring Styrets beretning Forskning og utvikling (FoU) Fagskole og nettbaserte tilbud Bedriftstilpasset e-læring Årsmelding 2008 TISIP er en stiftelse som driver forskning, fagskole og kursvirksomhet innen IT og e-læring. Våre kunder er bedrifter, offentlige institusjoner og privatpersoner. Innholdsfortegnelse TISIP

Detaljer

Studieplan studieår 2012 2013. Bachelor i IT og informasjonssystemer

Studieplan studieår 2012 2013. Bachelor i IT og informasjonssystemer Studieplan studieår informasjonssystemer HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hibu.no Filnavn:

Detaljer

Årsmelding 2004. Vi samarbeider med tunge aktører og bidrar med sterke ressurser

Årsmelding 2004. Vi samarbeider med tunge aktører og bidrar med sterke ressurser Årsmelding 2004 TISIP er en stiftelse som driver FoU-arbeid og kursvirksomhet innen IT for næringsliv, offentlige institusjoner, universiteter og høgskoler. Vi viser til en lang rekke oppdrag regionalt,

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i IT og informasjonssystemer. Kull 2014

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i IT og informasjonssystemer. Kull 2014 Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i IT og informasjonssystemer Kull 2014 HBV Handelshøyskolen og fakultet for. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no HBV Handelshøyskolen

Detaljer

1. Intro om System Center

1. Intro om System Center Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om System Center Stein Meisingseth 16.09.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IDRI2001 Drift av datasystemer 1. Intro om System Center

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA 2011 2012 avdeling for ingeniørutdanning Vedtatt i avdelingsstyret 14. mars 2011 Versjon 1.0 Innhold: GENERELT OM FAGPLANENE FOR BACHELORSTUDIENE

Detaljer

Fagplan. med IT emneplaner. studieår 2009 2010. Bachelor i IT Studieretning informasjonssystemer og studieretning entreprenørskap

Fagplan. med IT emneplaner. studieår 2009 2010. Bachelor i IT Studieretning informasjonssystemer og studieretning entreprenørskap Side 1/36 Fagplan med IT emneplaner studieår Bachelor i IT Studieretning informasjonssystemer og studieretning entreprenørskap HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502

Detaljer

Programplan for studieprogram data. Studieår 2013-2016. Bachelor-nivå 180 studiepoeng. Kull 2013

Programplan for studieprogram data. Studieår 2013-2016. Bachelor-nivå 180 studiepoeng. Kull 2013 Side 1/10 Programplan for studieprogram data Studieår Bachelor-nivå 180 studiepoeng Kull 2013 Dato Sign Endring Side 2/10 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Opptakskrav... 3 Kvalifikasjoner... 3 Internasjonalisering...

Detaljer

Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

Prosjektbasert læring i utdanning av dataingeniører Arne Gjengedal Høgskolen i Tromsø, Avdeling for Ingeniør og økonomifag

Prosjektbasert læring i utdanning av dataingeniører Arne Gjengedal Høgskolen i Tromsø, Avdeling for Ingeniør og økonomifag Prosjektbasert læring i utdanning av dataingeniører Arne Gjengedal Høgskolen i Tromsø, Avdeling for Ingeniør og økonomifag Sammendrag Prosjektbasert læring ble innført i ingeniørutdanningen ved Høgskolen

Detaljer

Studér hvor du vil og når du vil - på nett. www.ecademy.no

Studér hvor du vil og når du vil - på nett. www.ecademy.no Studér hvor du vil og når du vil - på nett FAGSKOLEUTDANNINGER yrkesrettede Studier Praktiske kurs 01/2011 2011 www.ecademy.no Fast progresjon Våre studier tilbys som deltidsstudier. Opptak skjer to ganger

Detaljer

Forslag til kursplan for informasjonvitenskap og teknologi.

Forslag til kursplan for informasjonvitenskap og teknologi. Forslag til kursplan for informasjonvitenskap og teknologi. 0.1 Generelt VIKTIG! Følgende er bemerkninger som er tatt rett fra en forholdsvis ivrig brainstorming sesjon, men som blir stående inntill det

Detaljer

TISIP Fagskole Studiehåndbok IT-Administrator 2014/2015. tisip

TISIP Fagskole Studiehåndbok IT-Administrator 2014/2015. tisip TISIP Fagskole Studiehåndbok IT-Administrator 2014/2015 tisip Innhold FORSIDE... 1 PRAKTISK INFORMASJON... 3 Kontaktinformasjon...3 Lånekassen...3 Obligatorisk oppmøte...4 Undervisning og eksamen...4 Sensurfrister...4

Detaljer

2.7 BACHELORGRADSPROGRAM I MATEMATISKE FAG

2.7 BACHELORGRADSPROGRAM I MATEMATISKE FAG 2.7 BACHELORGRADSPROGRAM I MATEMATISKE FAG SIDE 119 2.7 BACHELORGRADSPROGRAM I MATEMATISKE FAG 2.7.1. INNLEDNING Matematikk er verdens eldste vitenskap. Det som kjennetegner faget fra oldtid til nåtid

Detaljer

IT-studier, tilstrømming og våre studenter

IT-studier, tilstrømming og våre studenter IT-studier, tilstrømming og våre studenter Hovedrapport for FoU-prosjektet IT-studiene og utdanningsmarkedet Geir Borkvik og Laila J. Matberg Pris kr. 110,- ISBN 978-82-7569-191-8 ISSN 1501-6889 2009,

Detaljer

Til arbeidssøkere og andre i Glomfjord/Meløy med minimum 2-årig yrkesfagutdanning og relevant fagbrev

Til arbeidssøkere og andre i Glomfjord/Meløy med minimum 2-årig yrkesfagutdanning og relevant fagbrev Narvik, 04.07.2012 Til arbeidssøkere og andre i Glomfjord/Meløy med minimum 2-årig yrkesfagutdanning og relevant fagbrev Tilbud om deltidsutdanning (nettbasert) til bechelor ingeniørfag, studium med 50%

Detaljer

Programplan for studieprogram data. Studieår 2012-2015. Bachelor-nivå 180 studiepoeng. Kull 2012

Programplan for studieprogram data. Studieår 2012-2015. Bachelor-nivå 180 studiepoeng. Kull 2012 Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi Programplan Data Gjelder for studieåret 2012-2015 Side 1/10 Programplan for studieprogram data Studieår 2012-2015 Bachelor-nivå 180 studiepoeng Kull 2012 Dato

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST)... 6 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE

Detaljer

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig 1 av 43 Avdeling for informatikk og e-læring 2005-2006 2 av 43 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Sammendrag... 3 1 Inntakskvalitet... 4 2 Programkvalitet... 8 3 Undervisningskvalitet... 17 4 Styringskvalitet...

Detaljer