HiST - AITeL - Eksamensplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HiST - AITeL - Eksamensplan 2015-2016"

Transkript

1 HiST - AITeL - Eksamensplan Nr Høst Vår Fag 1ING 2ING 3ING 1BABED 2BABED 3BABED 1BADR 1BADR FU 2BADR 2BADR FU 3BADR 3BADR FU 1INFO 2INFO 3INFO 1MASTER 2MASTER FU Utsatt eks Tegnforklaring:? - betyr at det er et mulig valgbart emne xxx - betyr at det ikke er eksamen dette semesteret * betyr eksamen både høst og vår FU FU FU 1 xxx 2. mai IDRI1001/IINI1011 Bedriftsøkonomi (vår) vår vår vår desember 1 xxx 2-4.mai IDRI2008 Drift av datasystemer 2, praktisk gruppeeksamen (3 dg) vår au 1 xxx 2. mai IFUD1045 Drift av MS Exchange og MS SQL Server vår vår nov. xxx IDRI3002 Drift og sikring av forretningskritiske systemer (8 t nett) (høst) høst mars nov. xxx TDAT3021 Matematikk og fysikk valgfag (Matematikk) (høst)? høst mars 1 xxx 2. mai IINI2008 Operativsystemer vår vår vår desember nov. xxx TDAT1001 Programmering grunnkurs, 2 t. Des høst mai/juni mai IINI3010 SharePoint (2-dagers hjemmeeksamen)?? høst * 1 xxx 2. mai TDAT1006 Systemutvikling 1 med databaseprosjekt vår slengere fra 1 kl au 2 1. des. xxx TDAT2005 Algoritmer og datastrukturer. 5 t høst mai/juni 2 1. des. 3. mai IINI1001 IT introduksjon høst høst * 2 1. des. 3. mai IFUD1017 Nettverksteknologi vår * 2 1. des. 3. mai IFUD1050 Programmering med Python (1 t nett) * 2 xxx 3. mai TDAT2001 Realfag for dataingeniører (Fysikk 4 t) vår au 2 1. des. xxx TDMA4001 Samhandlingsteknologi (høst) høst mai/juni 3 2. des. xxx IFUD1048 C++ for programmerere (høst)? Høst høst 9. mai des xxx IDRI2001 Drift av datasystemer 1, individuell muntlig eksamen (3 dg) høst juni 3 xxx 4. mai IFUD1016 Nettverkssikkerhet (vår) vår vår 3 2. des. 4. mai IFUD1025 Programmering i Java * 3 2. des. 4. mai IINI2001 Webutvikling 2 (1 t netteksamen)? høst * 3 2. des. xxx IBED2005 Økonomisk analyse og rapportering med regneark høst 4. mai des. 9. mai IFUD1002 C#.NET * 4 3. des. 9. mai IINI1003 Databaser høst høst * 4 xxx 9. mai TDAT1005 Databaser med videregående programmering (vår) vår slengere fra 1 kl au 4 xxx 9. mai IBED3007 e-handel og den digitale økonomien (vår)? vår au 4 3. des. xxx IDRI1002 Informatikk 1, (databaser) (høst) høst høst 9. mai des. xxx TDAT1007 Ingeniørfaglig innføringsemne (høst) høst mai/juni 4 xxx 9. mai IFUD1033 Videregående programmering (vår) vår desember 4 3. des. 9. mai IFUD1040 Windows server for systemansvarlige høst * 5 xxx 10. mai IDRI2004 Informasjons- og systemforvaltning (vår) Vår desember 5 xxx 10. mai IBED2003/IINI2009 Informasjonssikkerhet og produktforvaltning (vår) vår vår Vår Vår desember 5 xxx 10. mai IFUD1024 Programmering i C++ (vår) vår desember 5 4. des. xxx TDMA5002 Markedsledelse og forretningsmodeller (høst) Høst mars 5 4. des. xxx IBED3002 Prosjektledelse og forretningssystemer? Høst høst mars 6 7. des. xxx TDAT3021 Matematikk og fysikk valgfag (Fysikk) (høst)? høst mars 6 7. des. 11. mai IDRI3005/IFUD1022 Powershell i praktisk scripting (5 t netteks)? Høst Høst * 6 7. des. 11. mai IFUD1041 XML teknologi, (3 t netteks)? * 6 7. des. 11. mai IBED1002/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap høst høst høst høst * 11. mai des mai IFUD1054 System Center Configuration Manager, 2dg hjemme * 7 8. des. xxx IINI2002 Kontorautomasjon høst høst 12. mai des. 12. mai IINI3008 Linux systemdrift vår? Høst * 7 8. des. xxx TDAT1001 Programmering grunnkurs, 4 t. Des høst mai/juni 7 8. des. xxx IBED3003 Utdanning og arbeid i Europa? høst høst mars 8 9. des. xxx IFUD1006 Digital bildebehandling (høst)? høst høst 13. mai. 8 xxx 13. mai IDRI2008 Drift av datasystemer 2, indiv skriftlig eksamen (3 t) vår au 8 9. des. xxx IDRI2007 Prosjekt- og dokumentasjonsarbeid (høst) høst mai/juni 8 9. des. 13. mai IINI1007 Drift av lokalnettverk? vår vår * 8 9. des. 13. mai IINI2011 Praktisk Linux (1 t netteksamen) vår? Vår * 8 xxx 13. mai TDAT2001 Realfag for dataingeniører (Kjemi. 2 t) vår au des. xxx MET1001 Matematikk (HHiT-fag, valgfag babed, drift, info)? Høst? Høst? Høst? Høst juni 9 xxx 18. mai IDRI1005/IINI1010 Objektorientert programmering med systemarbeid (vår) vår vår vår vår vår desember Utsatt eksamen Eksamensplan 2015/2016 1

2 9 10. des. xxx TDMA4002 Prosjektledelse (høst) høst mai/juni des. xxx TDAT3020 Sikkerhet i programvare og nettverk (høst)? høst Mars des. xxx TDAT2002 Matematikk 2. Des 4 t des slengere mai/juni 10 xxx 19. mai TDAT2002 Matematikk 2. Mai. 4 t mai au des. 19. mai IINI1002 Webutvikling 1 (1 t netteksamen) høst høst * des. 20. mai IINI1009 Datakommunikasjon vår vår * desember des. xxx IFUD1005 Datasikkerhet (netteksamen, 5 t) (høst) høst høs 20. mai des xxx IDRI2001 Drift av datasystemer 1, praktisk gruppeeksamen 3 dg. høst juni des. 20. mai IINI2010 Entreprenørskap? høst Vår Vår * des. xxx IBED2002 Endringsledelse (høst) høst mai/juni 11 xxx 20. mai TDAT1004 Matematikk 1, 4 t. Mai vår au des. xxx TDAT1004 Matematikk 1, 4 t. des høst mai/juni 11 xxx 20. mai MET1002 Statistikk (Valgfag babed, drift, info. HHiT-fag)? Vår? Vår? Vår? Vår au? des. 23. mai IINI3006 HTML5 (4t netteksamen) høst * des. xxx IDRI1002 Informatikk 1,(Visual Basic) (høst) høst høst 23. mai des. xxx TDAT3019 Komplekse programvaresystemer (høst) Muntlig? høst mars des. 23. mai IINI1004 Programmering i Visual Basic (4 t netteks) høst høst * des mai IFUD1034 Virtuelle tjenere, 2 dagers hjemmeeksamen høst * des. 25. mai IFUD1004 Databaser 2 (2 t netteksamen)? * 14 xxx 25. mai TDAT2004 Datakomm og nettverksprogrammering. 3 t (vår) vår au des. 25. mai IDRI3004/IFUD1046 ITIL v3 høst? Vår? Vår? Vår * 25. mai des mai IFUD1055 System Center Operation Manager, 2 dg hjemme * 15 xxx 26. mai IINI1008 Datamaskinteknikk? Vår vår vår vår desember des. xxx TDAT1003 Datateknikk og operativsystem, des høst mai/juni 15 xxx 26. mai TDAT1003 Datateknikk og operativsystem, mai vår au 15 xxx 26. mai IDRI1007 Informatikk 2 (vår) vår au des. 26. mai IDRI1004/IINI3007 Markedsorientert produktutvikling? vår høst høst høst * 7. okt. IDRI1002 Informatikk 1,del 1 (IT Intro) (høst) 1,5 t (sept/okt) 07.okt 07.okt 1.des/3.mai 2. okt. TDAT2001 Realfag for dataingeniører (Sannsynlighetsregning. 2 t) 02.okt des jan/feb TDAT2003 Systemutvikling 2 med web-applikasjoner. Jan/feb. 4 t jan/feb mai/juni 10. mars TDAT3002 Systemtenkning med økonomi (mars) 10.mar mai/juni Eksamensplan 2015/2016 2

3 12. des. 12. des. Matte - TØH 20, 21 el 22 mai20. mai Statistikk - TØH HøstEksamensperiode: Vår Eksamensperiode: 2. mai Kan ikke være på samme dag pga bruk av virtuelle maskiner Informatikk 1, 3 deler. Informatikk 1 del 2 (dbs, prs), Databaser, Database og prog på samme dag. datamodellering og databaseprogrammering må være samme dag Informatikk 1 del 3 (vba) må være samme dag som Programmering i Visual Basic IFUD1033 Videregående programmering og LO174D C#.net må være på samme dag. Må også være først for 1ING pga innlevering av prog-prosjekt like før. TDAT1005 Datab med vidg prog. Disse skal ha et case 24 før. Ingen eks dagen før og ikke eks på mandag. Sammen med IFUD1033 og IINI1003 LC481D Drift av Linux og nettverk, 3 dagers gruppeeksamen før indiv muntlig eksamen (3 dager) LC474D Drift av datasystemer, 3 dagers muntlig eksamen før 3 dagers praktisk gruppeeksamen LC249D Operativsystemer og LN249D Operativsystemer samme dag LO216D/LN216D Datamaskinteknikk (vår) og LO244D Datateknikk med fysikk (høst) må være på samme dag pga utsatt eksamen LC300D Matematikk med IT-anvendelser må ikke legges sammen med stud.retn.valgfagene til ing SO321D Programvareutvikling - muntlig eksamen, 3 dager - må ikke krasje med matematikk og de mest populære valgfagene TDAT1006 Systemutvikling 1 og TDAT2007 Systemering er nesten samme fag IDRI2001 Drift av datasyst 1: w2k, vtj, system center (+ 5 sp til. Campus systemcent er på 10 sp) IDRI2008 Drift av datasyst 2: nvt, plx, lsd?? IDRI3002 Drift og Sikring av : dsh, nvs, dms IDRI2004: Informasjons- og systemforv: iss og sfv IINI2009 Informasjonssikkerhet og produktf: iss, ish og sfv IBED2003 Informasjonssikkerhet og produktforvaltning: iss, ish, sfv IDRI1001/IINI1011 Bedriftsøkonomi (vår) TDAT3002 Systemtenkning med økonomi (vår) sammen med bed.øk (ev sammen med øk.styring) Eksamensplan 2015/2016 3

4 Utgåtte emner, ekstaordinær eksamen, eksamensdato settes i forhold til eventuelle oppmelding til eksamen des. xxx LV338D Databaseadministrasjon (høst)? Høst høst Eksamensplan er den samme som 2010/2011. Nye fag selvsagt lagt til. (TØH-fagene ny dato i forhold til 2010/2011). Flyttet på Drift av Linux (gruppeks), Prosjektledelse av store IT, e-handel og den nye økonomien, powershell, Husk at eksamensdato for LC300D Matematikk ikke kan krasje med noen av studeretningsvalgfagene til ing Bedøk-utsatt-eksamen i desember og ikke i au. Nytt fom 2011/2012. Pga fu-stud Nye fag 2011/2012 LN205D Microsoft Sharepoint (2 dagers hjemmeeksamen) LN203D Sosiale medier (øvinger) LN202D HTML5 (4 t netteksamen) LN204D Samarbeidsverktøy og deling (øvinger) LO117D Algoritmer og datasturkturer (4 t skriftlig eksamen) LC119D Diskret matematikk (4 t skriftlig eksamen) Går ut 2011/2012: Webdesign 2 IT verktøy Diskret matematikk og algoritmer Scripting med Perl, Shell og PowerShell UTGÅR fom H15? Vår - 4 xxx 7. mai LO070D e-handel og den nye økonomien (vår) UTGÅTT slenger siste gang 7.mai des. IFUD1043 Applikasjonsutvikling på.net-plattformen? Slengere fra 3kl i fjor 1. des. xxx IFUD1012 Internett og sikkerhet høst 5. des. xxx IFUD1011 Informasjonssikkerhetsstyring (høst) slengere? slenger e høs t 15. des. xxx IFUD1031 Systemforvaltning (høst) høst - høst 5 5. des. xxx LC332D Prosjektledelse av store IT-prosjekter (høst) slenger mars 8 xxx 13. mai IDRI2002 Drift av datasystemer 2, indiv skriftlig eksamen (3 t) slengere fra 2 kl (vår) au 1 xxx 4-6.mai IDRI2002 Drift av datasystemer 2, praktisk gruppeeksamen (3 dg) slengere fra 2kl (vår) au des mai IFUD1003 Citrix XenApp (2-dagers hjemmeeksamen) * des. xxx IINI2003 Lokale Informasjonstjenester (Utgår, gikk siste gang H14) høst 26. mai. UTGÅR FOM H ,28,29.nov xxx TDAT3013 Programvareutvikling, 3 dager muntlig eksamen høst neste ord. 1 IFUD1020 Opensource-utvikling? * 1 xxx 5. mai TDAT2007 Systemering med prosjekt 1 (slengere fra 2.kl) vår au 2 3. des. xxx LO117D Algoritmer og datastrukturer (høst) slengere fra 2kl (høst) mai/juni 2 3. des. xxx LO513D Webdesign slengere fra 2kl (høst) 4 xxx 8. mai GC040D Statistikk (vår) (slengere fra 2.kl) vår 5 xxx 9. mai LC317D Samarbeidsteknologi (vår) slengere fra 2kl (vår) au des. xxx LC119D Diskret matematikk (høst) slengere fra 2kl 13/ des. 27. mai TDAT2006 Datakommunikasjon slengere fra 2 kl (vår) 14 xxx 22. mai GO061D Kjemi og miljølære (vår) slengere fra 2 kl (vår) des. xxx LO348D Web-applikasjoner med JSP og JSF (høst) (høst - slengere fra 2.kl) 5 xxx 8. mai ISIN8002 Dokumentarkiv og informasjonsdeling (vår) VISIIK T desember des. xxx ISIN8006 Prosjektledelse med PRINCE2 VISIIK T mai 7 xxx IFUD1013 Kvalitet i programvaresystemer (vår)? Vår Vår 12 IFUD1027 Programvaredistribusjon og fjerndrifting * des xxx LC474D Drift av datasystemer, praktisk gruppeeksamen 3 dg. slengere fra 2kl (høst) juni des xxx LC474D Drift av datasystemer, individuell muntlig eksamen (3 dg) slengere fra 2 kl (høst) juni Eksamensplan 2015/2016 4

5 11 xxx LC481D Drift av Linux og nettverk, indiv skriftlig eksamen (3 t) slengere fra 2 kl (vår) au 6 xxx mai LC481D Drift av Linux og nettverk,praktisk gruppeeksamen (3 dg) slengere fra 2kl (vår) au des. xxx IFUD1019 Objektorientert systemutvikling (høst) høst 6 8. des. xxx TDAT3009 Matematikk med IT-anvendelser (høst)? Høst - slengere? mars UTGÅR Fom h des. xxx TDAT1002 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder høst mai/juni 1 UTGÅR UTGÅR LN199D/LC199D Scripting med Perl, Shell og PowerShell høst høst * 2 30.nov-2.des 3-5. mai LO514D Webdesign 2** (3 dager) UTGÅR høst * 6 xxx LC331D/LN331D IT, miljø og samfunn (høst) PROSJEKT? Høst høst høst høst høst # 8 8. des. xxx LV464D/LN464D Lokale informasjonstjenester (høst) - PROSJEKT? høst høst høst høst # 10 xxx LC315D Organisasjon og ledelse (vår) PROSJEKT? vår vår au des. xxx LC118D Diskret matematikk og algoritmer (høst) **** høst au 14 xxx LC200D Etikk, prosjektstyring og kommunikasjon (høst) PROSJEKT høst au sept/okt? xxx LC118D Diskret matematikk og algoritmer (høst) **** - delprøve sept/ok t au 7 7. des. xxx Serviceledelse og kunsten og selge (Høst, Eik-prosjektet i Rørvik) 4 xxx LN314D Prosjektrettet systemarbeid*** (1 timers netteksamen) høst høst høst # 6 7. des. xxx LO177D Databaseprogrammering med PL/SQL (høst)? høst høst 9 xxx 21. mai LC249D Operativsystemer (vår) vår desember 3 xxx LC191D Videregående programmering (vår) vår desember 3 LV372D/LN372D Publisering på Internett *** (netteksamen, 1 t) vår høst høst høst * 5 6. des. xxx LC100D Matematikk (høst) høst au 6 xxx LO509D Lineær algebra med grafiske anvendelser (vår) vår au 6 LN375D Webteknikker *** (1 t netteks)? Høst høst * 7 8. des. xxx LO244D Datateknikk med fysikk (høst) høst # des. xxx LC118D Diskret matematikk og algoritmer (utsatt eksamen 3ING) utsatt eks 10 LN400D Drift av virtuelle nett og backup? * 10 xxx PC718D Prosjekt - babed (muntlig eksamen) vår 12 xxx 24. mai GO250D Fysikk (vår) vår au des. xxx LO326D Avanserte databaser (høst) *** (1,5 t netteks)? Høst høst des. 29. mai LC172D Programmering i Java (campus) 4 t skriftlig høst vår # des. 29. mai LC172D Programmering i Java (campus) 4 t skriftlig høst vår des xxx SO321D Programvareutvikling (høst) Muntlig eksamen, 3 dager høst mars mars/april LC239D Systemering vår au mars/ april LC237D Systemering med prosjekt (vår) vår au 3 xxx 8. mai IFUD1018 Objektorientert programmering i C++ (vår)? Vår vår desember 6 xxx 15. mai IINI3005/LN393D AJAX *** (4-timers netteksamen)? vår vår 6/4 9. des. xxx (8.5) LC238D Datamodellering og databaser (høst) (slenge re fra 2.kl) høst # Eksamensplan 2015/2016 5

6 Eksamensplan 2015/2016 6

7 Eksamensplan 2015/2016 7

8 Eksamensplan 2015/2016 8

9 2014 te ord. i/juni ember ai uni uni Eksamensplan 2015/2016 9

10 ars i/juni ember ember ars ember Eksamensplan 2015/

HiST - AITeL - Eksamensplan

HiST - AITeL - Eksamensplan HiST - AITeL - Eksamensplan 2009-2010 Nr Høst Vår Fag 1ING 2ING 3ING 1BADR 1BADR FU 2BADR 2BADR FU 3BADR 3BADR FU 1BAINFO 2BAINFO 3BAINFO 1ITstøttet 2ITstøttet 3ITstøttet FU Utsatt eks Tegnforklaring:?

Detaljer

Studieplaner m/eksamensdatoer 2011/2012

Studieplaner m/eksamensdatoer 2011/2012 Mat./stat. Fysikk Kjemi/miljø Samf. fag Studieplaner m/eksamensdatoer 2011/2012 1. ingeniør data Klasser: HING2011HA Studium: Bachelor/dataingeniør avsluttende 2011/2012 2012/2013 2013/2014 eksamen Emnenr.

Detaljer

Studieplaner m/eksamensdatoer 2009/2010

Studieplaner m/eksamensdatoer 2009/2010 Studieplaner m/eksamensdatoer 2009/2010 1. ingeniør data Klasser: HING2009HA Studium: Bachelor/dataingeniør Eksamens 2009/2010 2010/2011 2011/2012 Mat./stat. Fysikk Kjemi/miljø Samf. fag Emnenr. Emne dato

Detaljer

Dette er en utdanning i henhold til Rammeplan for ingeniørutdanning av 01.12.05.

Dette er en utdanning i henhold til Rammeplan for ingeniørutdanning av 01.12.05. 1 av 8 Fagplan Bachelor i ingeniørfag Data Studieretning Nettverksarkitektur og design Studieretning Systemutvikling Dette er en utdanning i henhold til Rammeplan for ingeniørutdanning av 01.12.05. Mål

Detaljer

Dette er en utdanning i henhold til Rammeplan for ingeniørutdanning av 01.12.05.

Dette er en utdanning i henhold til Rammeplan for ingeniørutdanning av 01.12.05. 1 av 8 Fagplan Bachelor i ingeniørfag Data Studieretning Nettverksarkitektur og design Studieretning Systemutvikling Dette er en utdanning i henhold til Rammeplan for ingeniørutdanning av 01.12.05. Mål

Detaljer

Dette er en utdanning i henhold til Rammeplan for ingeniørutdanning av 01.12.05.

Dette er en utdanning i henhold til Rammeplan for ingeniørutdanning av 01.12.05. 1 av 8 Fagplan Bachelor i ingeniørfag Data Studieretning Nettverksarkitektur og design Studieretning Systemutvikling Dette er en utdanning i henhold til Rammeplan for ingeniørutdanning av 01.12.05. Mål

Detaljer

UiO - Universitetet i Oslo

UiO - Universitetet i Oslo UiO - Universitetet i Oslo UiO-fag sp. NTNU-fag Uspes IT ENT1000 - Entreprenørskap 10 TIØ4230 - Entreprenørskap og markedsorientert produktutvikling Uspes Kommentar OK? 2,5 2017.01.27 Exphil03 - Examen

Detaljer

STUDIEPLAN FOR Informatikk Drift av datasystemer

STUDIEPLAN FOR Informatikk Drift av datasystemer STUDIEPLAN FOR Informatikk Drift av datasystemer Bachelor i Informatikk Drift av datasystemer 180 studiepoeng (ECTS) Opprettelse og fagplan godkjent av høgskolestyret ved HiST, 12.11.2003 Innledning Datasystem

Detaljer

//Høgskolefag i IT på internett

//Høgskolefag i IT på internett //Høgskolefag i IT på internett S t u d e r h j e m m e f r a o g t a e k s a m e n d e r d u b o r Studieåret 2011-2012 NYHETER! digital fotografering HTmL5 microsoft SharePoint Samarbeidsverktøy og deling

Detaljer

1. Intro om System Center

1. Intro om System Center Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om System Center Stein Meisingseth 16.09.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IDRI2001 Drift av datasystemer 1. Intro om System Center

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.8 ÅRSSTUDIER Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Detaljer

//Høgskolefag i IT på internett

//Høgskolefag i IT på internett //Høgskolefag i IT på internett Studer hjemmefra og ta eksamen der du bor Studieåret 2010-2011 Les mer om fagene og meld deg på itfag.hist.no NYHETER! Applikasjonsutvikling for mobile enheter Enterprise

Detaljer

Eksamensplan IMT og TØL - Vårsemesteret 2010 21.12.2009

Eksamensplan IMT og TØL - Vårsemesteret 2010 21.12.2009 Eksamensplan IMT og TØL - Vårsemesteret 2010 21.12.2009 Dato: Start: Emnekode: Emnenavn: Evaluering: Varighet: 25.02-26.02.2010 kl. 09.00 IMT1291 Webdesign Hjemmeeksamen 24 timer?? IMT1291 Webdesign Presentasjon

Detaljer

KONTINUASJONSEKSAMENER - "KONT" - SOMMEREN 2015

KONTINUASJONSEKSAMENER - KONT - SOMMEREN 2015 KONTINUASJONSEKSAMENER - "KONT" - SOMMEREN 2015 Kontinuasjonseksamen er en 100% erstatning for ordinær eksamen i emnet for kandidater som enten har strykresultat (F) eller er registrert med sykefravær

Detaljer

Ny rammeplan ingeniørutdanningen

Ny rammeplan ingeniørutdanningen Ny rammeplan ingeniørutdanningen Vedtas av Kunnskapsdepartementet 15.12.2010 Innføres for alle ingeniørutdanninger i Norge fra opptaket høsten 2011 Gjennomgangen baseres på høringsutkastet Høstmøte AITeL

Detaljer

IT-kompetanse gjør livet lettere LIVET. 65 høgskolefag i IT på Internett. itfag.hist.no LÆRE FOR. Høgskolestudier på campus og på nett

IT-kompetanse gjør livet lettere LIVET. 65 høgskolefag i IT på Internett. itfag.hist.no LÆRE FOR. Høgskolestudier på campus og på nett STUDIEKATALOG 2008-2009 65 høgskolefag i IT på Internett Høgskolestudier på campus og på nett LÆRE FOR LIVET ENKELTFAG ETTER- OG VIDEREUTDANNING BACHELORSTUDIER MASTERSTUDIUM SERTIFISERING IT-kompetanse

Detaljer

Møte i studiekvalitetsutvalget AITeL

Møte i studiekvalitetsutvalget AITeL Møte i studiekvalitetsutvalget AITeL 13.11.2013 Deltakere: Dekan Per Borgesen Studieledere Kjell Toft Hansen Svend Andreas Horgen Greta Hjertø Geir Maribu, meldt forfall Else Lervik Studiekoordinator May

Detaljer

Bachelor ingeniørfag Data Dataingeniør. Robert Roppestad Avdeling for informasjonsteknologi

Bachelor ingeniørfag Data Dataingeniør. Robert Roppestad Avdeling for informasjonsteknologi Bachelor ingeniørfag Data Dataingeniør Robert Roppestad Avdeling for informasjonsteknologi 17.08.2016 1 Avdeling for informasjonsteknologi Timeplanen og studieplanen Info om dataingeniørstudiet Student-assistenter

Detaljer

10. EKSAMENSDAGER 2001/02

10. EKSAMENSDAGER 2001/02 10. EKSAMENSDAGER 2001/02 SIDE 311 10. EKSAMENSDAGER 2001/02 H -01 V-02 AKVAKULTUR MNK AK 101 Vannkjemi/oseanografi (emnet er utgått) 17.12 05.06 MNK AK 104 Lovverk/forvaltning innen fiske og akvakultur

Detaljer

Eksamensplan vårsem IIA og IMT (1(28.desember 2006) Eks.dato: Del Evalueringsform Emnekode Emnenavn

Eksamensplan vårsem IIA og IMT (1(28.desember 2006) Eks.dato: Del Evalueringsform Emnekode Emnenavn Eksamensplan vårsem. 2007 IIA og IMT (1(28.desember 2006) Eks.dato: Del Evalueringsform Emnekode Emnenavn 13.03.2007 1 Skriftlig eksamen IMT4481 Information Society and Security 16.03.2007 1 Skriftlig

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.9 ÅRSSTUDIER 2.9 ÅRSSTUDIER SIDE 143 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Studieprogram M-RETEKLU, NYNORSK, 2009 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:07 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i realfag Heiltid/deltid:

Detaljer

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Det femårige master i teknologi / sivilingeniørstudiet

Detaljer

Kommunikasjonsteknologi - masterstudium (5-årig) MTKOM

Kommunikasjonsteknologi - masterstudium (5-årig) MTKOM Kommunikasjonsteknologi - masterstudium (5-årig) MTKOM - 2015 1. år HØST 1. år 1. år Master i kommunikasjonsteknologi HMS0002 O HMS-kurs for 1. årsstudenter (0) TDT4110 O Informasjonsteknologi, grunnkurs

Detaljer

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Det femårige masterstudiet

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Studieprogram M-RETEKLU, NYNORSK, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:1:14 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i realfag Heiltid/deltid:

Detaljer

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heiltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Emnekombinasjon/studieplan

Detaljer

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Studieprogram M-INFTE5, BOKMÅL, 2008 HØST, versjon 08.aug.2013 11:12:09 Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

Eksamensplan ING og IMT - Vårsemesteret 2008 05.01.2008

Eksamensplan ING og IMT - Vårsemesteret 2008 05.01.2008 Eksamensplan ING og IMT - Vårsemesteret 2008 05.01.2008 06.03.2008 IMT2491 Webpublisering Skriftlig eksamen 03.04.2008 IMT2491 Webpublisering Gruppeprosjekt med muntlig presentasjon 29.05.2008 IMT2491

Detaljer

Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

Eksamensplan ING og IMT - Høstsem. 2007 31.08.2007

Eksamensplan ING og IMT - Høstsem. 2007 31.08.2007 Eksamensplan ING og IMT - Høstsem. 2007 31.08.2007 Emnekode Emnenavn Del Eksamensform Eksamensdato IMT3761 Informasjonskrigføring 1 Skriftlig eksamen 08.10.2007 IMT4731 Perimetersikring 1 Avsluttende skriftlig

Detaljer

2.5 BACHELORGRADSPROGRAM I INFORMATIKK

2.5 BACHELORGRADSPROGRAM I INFORMATIKK SIDE 87 2.5 BACHELORGRADSPROGRAM I INFORMATIKK Informatikk er læren om innhenting, tilrettelegging og bearbeiding av data, informasjon og kunnskap ved hjelp av datateknologi, og om hvilken betydning bruk

Detaljer

MASTER I REALFAG MED TEKNOLOGI femårig lærerutdanningsprogram

MASTER I REALFAG MED TEKNOLOGI femårig lærerutdanningsprogram MASTER I REALFAG MED TEKNOLOGI femårig lærerutdanningsprogram Utdanningen gir undervisningskompetanse i to realfag i tillegg til kompetanse i teknologi. Programmet passer godt for dem som vil bli lektor

Detaljer

Utdanning: trender innen IT Teknologi - Automatisering. Robert Kevin Roppestad Avdeling for informasjonsteknologi 26.05.2016 1

Utdanning: trender innen IT Teknologi - Automatisering. Robert Kevin Roppestad Avdeling for informasjonsteknologi 26.05.2016 1 Utdanning: trender innen IT Teknologi - Automatisering Robert Kevin Roppestad Avdeling for informasjonsteknologi 26.05.2016 1 Høgskolen i Østfold 130 studier 7000 studenter 550 ansatte Studiested Halden

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heiltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Opptaksinformasjon Emnekombinasjon/studieplan

Detaljer

Bachelor i Informatikk Drift av Datasystemer

Bachelor i Informatikk Drift av Datasystemer STUDIEPLAN FOR STUDIET Bachelor i Informatikk Drift av Datasystemer Bachelor i Informatikk Drift av datasystemer 180 studiepoeng (ECTS) ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og elæring

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.9 ÅRSSTUDIER 2.9 ÅRSSTUDIER SIDE 137 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heiltid/deltid: Heltid Rammeplan Emnekombinasjon/studieplan Informasjonsteknologi

Detaljer

Elektroingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektroingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Elektroingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heiltid/deltid: Heltid Fagplan Her finn du skisser over studieplanar. Emnekombinasjon/studieplan

Detaljer

Vesentlig endring i utdanningstilbudene Nettverk og IT-sikkerhet og Nettverks- og systemadministrasjon. Noroff Fagskole AS Juli 2013

Vesentlig endring i utdanningstilbudene Nettverk og IT-sikkerhet og Nettverks- og systemadministrasjon. Noroff Fagskole AS Juli 2013 Vesentlig endring i utdanningstilbudene Nettverk og IT-sikkerhet og Nettverks- og systemadministrasjon Noroff Fagskole AS Juli 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Noroff Fagskole AS, Kristiansand, Bergen,

Detaljer

EKSAMENSPLAN IMT og TØL - Høstsemesteret

EKSAMENSPLAN IMT og TØL - Høstsemesteret EKSAMENSPLAN IMT og TØL - Høstsemesteret 2009 10.09.2009 Dato: Start: Emnekode: Emnenavn: Evaluering Varighet 05.10.2009 10.00 IMT4661 Security managements Dynamics Hjemmeeksamen/Fronter 12.10.2009 10.00

Detaljer

2.5 BACHELORGRADSPROGRAM I INFORMATIKK

2.5 BACHELORGRADSPROGRAM I INFORMATIKK 2.5 BACHELORGRADSPROGRAM I INFORMATIKK SIDE 105 2.5 BACHELORGRADSPROGRAM I INFORMATIKK Informatikk er læren om innhenting, tilrettelegging og bearbeiding av data, informasjon og kunnskap ved hjelp av datateknologi,

Detaljer

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER Sortert på eksamensdato 27.11.2013 EKS. EKSAMENSNAVN DATO TIDSPUNKT EKSAMEN KODE 6992 Ledelse og økonomisk styring 03.09.2013 Kl. 10-12 2 timer 6991 Person- og

Detaljer

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heiltid/deltid: Heltid Fagplan Her finner du skisser av studieplanene. Emnekombinasjon/studieplan

Detaljer

IT-kompetanse gjør livet lettere. itfag.hist.no. 70 høgskolefag i IT på Internett Høgskolestudier på campus og som fjernundervisning LÆRE FOR LIVET

IT-kompetanse gjør livet lettere. itfag.hist.no. 70 høgskolefag i IT på Internett Høgskolestudier på campus og som fjernundervisning LÆRE FOR LIVET STUDIEKATALOG 2006-2007 70 høgskolefag i IT på Internett Høgskolestudier på campus og som fjernundervisning LÆRE FOR LIVET IT-kompetanse gjør livet lettere ENKELTFAG ETTER- OG VIDEREUTDANNING BACHELORSTUDIER

Detaljer

Data - bachelorstudium i ingeniørfag

Data - bachelorstudium i ingeniørfag Data - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk Fører til grad: Bachelor

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN)

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN) Studieprogram M-RETEKLU5, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:53 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN) Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i realfag

Detaljer

Eksamensplan IMT og TØL - Høstsemesteret 2010 20.08.2010

Eksamensplan IMT og TØL - Høstsemesteret 2010 20.08.2010 Eksamensplan IMT og TØL - Høstsemesteret 2010 20.08.2010 Dato: Start: Emnekode: Emnenavn: Evaluering: Varighet: 13-15.09.2010 08.00 IMT4661 Security Management Dynamics Prosjekt Innlev. kl. 19.00 15.09.2010

Detaljer

Eksamensplan ING og IMT - Vårsemesteret

Eksamensplan ING og IMT - Vårsemesteret Eksamensplan ING og IMT - Vårsemesteret 2008 26.03.2008 06.03.2008 IMT2491 Webpublisering Skriftlig eksamen 03.04.2008 IMT2491 Webpublisering Gruppeprosjekt med muntlig presentasjon 29.05.2008 IMT2491

Detaljer

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Studieprogram M-INFTE5, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:37 Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk

Detaljer

institusjons emnekode emnenavn_bokmal vektingstall 203 BIO121 Anatomi, fysiologi og histologi BIO125 Cellebiologi BIO126 Medisinsk

institusjons emnekode emnenavn_bokmal vektingstall 203 BIO121 Anatomi, fysiologi og histologi BIO125 Cellebiologi BIO126 Medisinsk institusjons emnekode emnenavn_bokmal vektingstall 203 BIO121 Anatomi, fysiologi og histologi 10 203 BIO125 Cellebiologi 10 203 BIO126 Medisinsk laboratorieteknologi I 10 203 BIO129 Biokjemi 10 203 BIO130

Detaljer

Ekamensplan IMT og TØL - Vårsemesteret

Ekamensplan IMT og TØL - Vårsemesteret Ekamensplan IMT og TØL - Vårsemesteret 2011 11.01.2011 Dato: Start: Emnekode: Emnenavn: Evaluering: Varighet: 24.02-25.02 09.00 IMT1291 Webdesign Hjemmeeksamen 11.03.2011 10.00 IMT4481 Information Society

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

- Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen

- Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen Oppdatert 29/08-14 Oppmeldingsfrist for fagemner fra Universitet i Tromsø er 01. September 2014 Oppmeldingsfrist for fagemner fra NKI Nettstudier er 01. oktober 2014 Oppmeldingsfrist for fagemner fra Høgskolen

Detaljer

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER Sortert på eksamensnavn 27.11.2013 EKS. EKSAMENSNAVN DATO TIDSPUNKT EKSAMEN KODE 6206 Anatomi og fysiologi 05.11.2013 Kl. 09-12 3 timer, 6206 Anatomi og fysiologi

Detaljer

STUDIEPLAN FOR Informatikk Drift av datasystemer

STUDIEPLAN FOR Informatikk Drift av datasystemer STUDIEPLAN FOR Informatikk Drift av datasystemer Bachelor i Informatikk Drift av datasystemer 180 studiepoeng (ECTS) Opprettelse og fagplan godkjent av høgskolestyret ved HiST, 12.11.2003 Innledning Datasystem

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN)

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN) Studieprogram M-RETEKLU, BOKMÅL, 2008 HØST, versjon 08.aug.2013 11:12:11 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN) Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i realfag

Detaljer

Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013. Data. Oppstart H2010, 1. kl.

Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013. Data. Oppstart H2010, 1. kl. Side 1/6 Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013 Data Oppstart H2010, 1. kl. Oslofjorden teknologiutdanning Endringshistorikk Mal versjon 1.0: 09.februar 2007 Mal versjon 2.0 19.februar 2007 studieplan

Detaljer

Søknadsfrist

Søknadsfrist NO EN Informasjonssystemer IKT er et variert fagfelt med jobbmuligheter innen mange ulike bransjer. Samfunnets bruk av datasystemer blir stadig mer kompleks og det er et stort behov for kompetanse innen

Detaljer

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER Sortert på eksamenskode 27.11.2013 EKS. EKSAMENSNAVN DATO TIDSPUNKT EKSAMEN KODE 1019 Matematikk 14.11.2013 Kl. 10-13 3 timer, skriftlig 1224 Byggeteknikk m/ materiallære

Detaljer

Data - bachelorstudium i ingeniørfag

Data - bachelorstudium i ingeniørfag Data - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag

Detaljer

Matematiske fag - bachelorstudium BMAT år. HØST 1. år Obligatoriske emner 1. studieår Obligatoriske emner 1. studieår

Matematiske fag - bachelorstudium BMAT år. HØST 1. år Obligatoriske emner 1. studieår Obligatoriske emner 1. studieår Matematiske fag - bachelorstudium BMAT - 2016 1. år HØST 1. år 1. studieår 1. studieår HMS0002 O HMS-kurs for 1. årsstudenter (0) MA1101 O Grunnkurs i analyse I (7,5) MA1201 O Lineær algebra og geometri

Detaljer

2.5 BACHELORGRADSPROGRAM I

2.5 BACHELORGRADSPROGRAM I 2.5 BACHELORGRADSPROGRAM I INFORMATIKK 2.5 BACHELORGRADSPROGRAM I SIDE 69 Informatikk er læren om innhenting, tilrettelegging og bearbeiding av data, informasjon og kunnskap ved hjelp av moderne data-teknologi,

Detaljer

Kalkulator Skrive og tegnesaker timer 6921 Tegneteknikk-Teknisk tegner Stedbasert

Kalkulator Skrive og tegnesaker timer 6921 Tegneteknikk-Teknisk tegner Stedbasert Oppdatert 14/08-14 - Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen - Eksamensdatoer fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold kommer ca. 01/10-14, men oppmeldingsfrist 15/10-14 - Eksamensdatoer fra Bjørknes kommer

Detaljer

- Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen

- Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen Oppdatert 04/09-14 Oppmeldingsfrist for fagemner fra Universitet i Tromsø er 01. September 2014 Oppmeldingsfrist for fagemner fra NKI Nettstudier er 01. oktober 2014 Oppmeldingsfrist for fagemner fra Høgskolen

Detaljer

BACHELOR i ingeniørfag ved HiØ

BACHELOR i ingeniørfag ved HiØ BACHELOR i ingeniørfag ved HiØ Terje Karlsen, 15.10.2008 Bachelor i ingeniørfag HiØ Bygg Data (Halden) Elektro Industriell design Kjemi Maskin Bachelor i ingeniørfag - bygg Mål for Bachelor i ingeniørfag

Detaljer

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbydar: Det teknisk-naturvitenskaplege fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk

Detaljer

Hva er drivkrefter ved utvikling av dataspill: innhold eller teknologi? Om spillutdanning i nord

Hva er drivkrefter ved utvikling av dataspill: innhold eller teknologi? Om spillutdanning i nord Hva er drivkrefter ved utvikling av dataspill: innhold eller teknologi? Om spillutdanning i nord Trender Serious gaming spill for trening og utvikling Gamifisering -- utdanning på nett (MOOC) Minigames

Detaljer

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk

Detaljer

Datateknologi - masterstudium (2-årig) MIDT - 2015. 1. år

Datateknologi - masterstudium (2-årig) MIDT - 2015. 1. år Datateknologi - masterstudium (2-årig) MIDT - 2015 1. år Retningsvalg frist : 2015-09-15 * Algoritmer og HPC * Databaser og søk * Datamaskiner og systemprogramvare * Digital virksomhetsutvikling * Interaksjonsdesign

Detaljer

2.5 BACHELORGRADSPROGRAM I INFORMATIKK

2.5 BACHELORGRADSPROGRAM I INFORMATIKK 2.5 BACHELORGRADSPROGRAM I INFORMATIKK SIDE 79 2.5 BACHELORGRADSPROGRAM I INFORMATIKK Informatikk er læren om innhenting, tilrettelegging og bearbeiding av data, informasjon og kunnskap ved hjelp av moderne

Detaljer

AITeL Avdeling for informatikk og e-læring. Presentasjon for høgskolestyret 17.september 2007

AITeL Avdeling for informatikk og e-læring. Presentasjon for høgskolestyret 17.september 2007 AITeL Avdeling for informatikk og e-læring Presentasjon for høgskolestyret 17.september 2007 AITeL er: Yngst: AITeL ble opprettet 2001 ved at informatikkutdanningen ble skilt ut fra AFT. Eldst: Informatikkutdanning

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk

Detaljer

Data - bachelorstudium i ingeniørfag

Data - bachelorstudium i ingeniørfag Data - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk Fører til grad: Bachelor

Detaljer

2.7 BACHELORGRADSPROGRAM I MATEMATIKK OG STATISTIKK

2.7 BACHELORGRADSPROGRAM I MATEMATIKK OG STATISTIKK 2.7 BACHELORGRADSPROGRAM I MATEMATIKK OG STATISTIKK SIDE 94 2.7 BACHELORGRADSPROGRAM I MATEMATIKK OG STATISTIKK 2.7.1. INNLEDNING Matematikk er verdens eldste vitenskap. Det som kjennetegner faget fra

Detaljer

Department of Mathematics University of Oslo

Department of Mathematics University of Oslo Department of Mathematics University of Oslo Masterprogram i matematikk (20 studieplasser) Opptakskrav for studieretning "Matematikk" MAT1100 Kalkulus MAT2200 - Grupper, ringer og kropper MAT2400 - Reell

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

Velkommen til IT1101 Informatikk basisfag. Faglærer og forelesninger. Lærebok. Øvinger. IT1101 Fagstab. Fagets hjemmeside

Velkommen til IT1101 Informatikk basisfag. Faglærer og forelesninger. Lærebok. Øvinger. IT1101 Fagstab. Fagets hjemmeside Velkommen til IT1101 Informatikk basisfag I dag: Praktisk info Lærebok, øvinger, oppmeldingskrav, vurderingsform i emnet, hva skjer fremover Introduksjon til informatikk Informasjon Teknologi Algoritmer

Detaljer

Søknadsfrist

Søknadsfrist NO EN Informasjonssystemer I årsstudiet i informasjonssystemer vil du lære om datamaskinens oppbygging, konfigurasjon og bruk av operativsystemer, hvordan datamaskinen kommuniserer med andre enheter over

Detaljer

Data - bachelorstudium i ingeniørfag

Data - bachelorstudium i ingeniørfag Data - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk Fører til grad: Bachelor

Detaljer

Linjen for datateknikk - NTNU

Linjen for datateknikk - NTNU Informasjon om sivilingeniørstudiet ved Linjen for datateknikk - NTNU Bård Kjos Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap 1 Generelt om siv.ing.studiet 5 års heltidsstudium - 20 vekttall pr. årskurs

Detaljer

Fagplan for studieprogram bygg og miljø

Fagplan for studieprogram bygg og miljø Studieprogram bygg og miljø 1 av 6 studieprogram bygg og miljø MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV Byggingeniørstudiet passer for personer med interesse for konstruksjoner, materialteknologi, planlegging, prosjektering

Detaljer

Organisasjon og ledelse Ledelse og Administrasjon for Helse og Sosialsektor Hjemmeeksamen

Organisasjon og ledelse Ledelse og Administrasjon for Helse og Sosialsektor Hjemmeeksamen - Eksamenstidspunkt ved samarbeidende høgskoler er ikke ennå klare, disse vil bli publisert fortløpende. - Endringer kan skje i eksamensplanen, påmeldte deltagere vil da bli informert. - Studenter i utlandet

Detaljer

Fysikk og matematikk - masterstudium (5-årig) MTFYMA år. HØST 1. år 1. år Master i fysikk og matematikk

Fysikk og matematikk - masterstudium (5-årig) MTFYMA år. HØST 1. år 1. år Master i fysikk og matematikk Fysikk og matematikk - masterstudium (5-årig) MTFYMA - 2017 1. år HØST 1. år 1. år Master i fysikk og matematikk EXPH0004 O Examen philosophicum for naturvitenskap og teknologi (7,5) FY1001 O Mekanisk

Detaljer

Professor Poul Einar Heegaard, student Harald Vinje. Referat fra møtet i Ansettelsesutvalget ved IE E222. Møtested:

Professor Poul Einar Heegaard, student Harald Vinje. Referat fra møtet i Ansettelsesutvalget ved IE E222. Møtested: 1 av 6 Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk Dato Referanse Møtereferat Til stede: Forfall: Kopi til: Dekan og professor Geir Egil Øien, professor Maria Letizia Jaccheri, professor Lasse

Detaljer

Edulab Lab som skytjeneste for underviser, student og IT-avdeling

Edulab Lab som skytjeneste for underviser, student og IT-avdeling Edulab Lab som skytjeneste for underviser, student og IT-avdeling Kunnskap for en bedre verden Stein Meisingseth - Jostein Lund mai 2017 Stein Meisingseth Universitetslektor Jostein Lund Universitetslektor

Detaljer

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG PROGRAMOMRÅDET REALFAG Fagtilbud skoleåret 2018-2019 Fag Vg1 Vg2 Vg3 BIOLOGI 0 Biologi 1 Biologi 2 FYSIKK 0 Fysikk 1 +Fysikk 2 INFORMASJONS- 0 Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 TEKNOLOGI

Detaljer

FAKULTET FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI, MATEMATIKK OG ELEKTROTEKNIKK

FAKULTET FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI, MATEMATIKK OG ELEKTROTEKNIKK 81 1. årskurs Obligatoriske emner Høst TDT4110 INFORMASJONSTEKN GK 7,5 Høst TMA4100 MATEMATIKK 1 7,5 Høst TMA4140 DISKRET MATEMATIKK 7,5 Høst EXPH0001 FILOSOFI VITEN TEORI 7,5 Vår TDT4100 OBJ OR PROGRAMMERING

Detaljer

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Studieprogram M-INFTE5, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av:

Detaljer

1. Leksjon 01: Introduksjon til faget Prosjektrettet systemarbeid

1. Leksjon 01: Introduksjon til faget Prosjektrettet systemarbeid Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Leksjon 01: Introduksjon til faget Prosjektrettet systemarbeid Greta Hjertø og Tore Berg Hansen 30.08.2005 Revidert av Kjell Toft Hansen

Detaljer

Neptunveien,11, 3942, PORSGRUNN, Norge. 061393@student.hit.no

Neptunveien,11, 3942, PORSGRUNN, Norge. 061393@student.hit.no E UROPEISK CURRICULUM VITAE FORMAT PERSONLIGE OPPLYSNINGER Navn LASSEN,KJETIL Adresse Telefon 92094167 Faks E-post Neptunveien,11, 3942, PORSGRUNN, Norge 061393@student.hit.no Nasjonalitet Norsk Fødselsdato

Detaljer

Oppstarten ved IT-studiene høsten Bachelor informasjonssystemer

Oppstarten ved IT-studiene høsten Bachelor informasjonssystemer Oppstarten ved IT-studiene høsten 2016. Bachelor informasjonssystemer UKE 33 TIRSDAG 16.08. 11.30 13.00 Registrering og faddertildeling. Rom D1-055/56. 13.00 14.00 Åpningsseremoni og åpningsshow med Aksel

Detaljer

Karrieremuligheter etter fullført studie i IT-støttet bedriftsutvikling. Cecilie Christiansen og Marianne Mathisen

Karrieremuligheter etter fullført studie i IT-støttet bedriftsutvikling. Cecilie Christiansen og Marianne Mathisen + Karrieremuligheter etter fullført studie i IT-støttet bedriftsutvikling Cecilie Christiansen og Marianne Mathisen + Kort om oppgavestiller- HiST/AITeL Høgskolen i Sør-Trøndelag er kjent som HiST. HiST

Detaljer

Teknologiske studier ved HVE, Fakultet for realfag og ingeniørfag

Teknologiske studier ved HVE, Fakultet for realfag og ingeniørfag Teknologiske studier ved HVE, Fakultet for realfag og ingeniørfag Bachelor: Datateknikk Elektro-automasjon Elektronikk Mikro- og nanoteknologi Produktdesign Master: PhD: ved Per Øhlckers Micro- og Nanotechnologies

Detaljer

- Psykologi (Universitet i Tromsø) oppmelding gjøres i Studentweb ved UiT innen 01/02-15. Skal du ta eksamen på et annet sted enn hos

- Psykologi (Universitet i Tromsø) oppmelding gjøres i Studentweb ved UiT innen 01/02-15. Skal du ta eksamen på et annet sted enn hos Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen - HBV krever ikke studieavgift eller oppmelding i Studentweb. - Husk å lese eksamensreglementet som gjelder for ditt studium: http://www.nki.no/nettstudier/alt-du-trenger-aa-vite-om-nettstudier/alt-om-eksamen/eksamensreglement

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

Eksamensplan IMT og TØL - Vårsemesteret NB! Pga. usikkerhet ang. romkapasitet vil starttidspunkt komme ca. 1 måned før eksamen.

Eksamensplan IMT og TØL - Vårsemesteret NB! Pga. usikkerhet ang. romkapasitet vil starttidspunkt komme ca. 1 måned før eksamen. Eksamensplan IMT og TØL - Vårsemesteret 2013 08.01.2013 NB! Pga. usikkerhet ang. romkapasitet vil starttidspunkt komme ca. 1 måned før eksamen. FØLG MED PÅ STUDENTWEB!! Dato: Emnekode: Emnenavn: Evaluering:

Detaljer

Stedbaserte eksamener starter 10:00. Hjemmeeksamen (under 1 dag/døgns varighet) starter 10:00. Hjemmeeksamen (1 dag/døgn eller mer) starter 12:00.

Stedbaserte eksamener starter 10:00. Hjemmeeksamen (under 1 dag/døgns varighet) starter 10:00. Hjemmeeksamen (1 dag/døgn eller mer) starter 12:00. Vi tar forbehold om endringer i eksamensplanen. Stedbaserte eksamener starter 10:00. Hjemmeeksamen (under 1 dag/døgns varighet) starter 10:00. Hjemmeeksamen (1 dag/døgn eller mer) starter 12:00. Hjemmeeksamen

Detaljer

FAKULTET FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI, MATEMATIKK OG ELEKTROTEKNIKK

FAKULTET FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI, MATEMATIKK OG ELEKTROTEKNIKK 76 1. årskurs Obligatoriske emner Høst TDT4110 INFORMASJONSTEKN GK 7,5 Høst TMA4100 MATEMATIKK 1 7,5 Høst TMA4140 DISKRET MATEMATIKK 7,5 Høst EXPH0001 FILOSOFI VITEN TEORI 7,5 Vår TDT4100 OBJ OR PROGRAMMERING

Detaljer