God sommer! Et inkluderende fellesskap s. 18. Nye grader... s. 20 Samarbeid er nøkkelordet på Nordkalotten s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God sommer! Et inkluderende fellesskap s. 18. Nye grader... s. 20 Samarbeid er nøkkelordet på Nordkalotten s. 24-25"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR TEMPEL RIDDER ORDENEN I NORGE OG ISLAND God sommer! Et inkluderende fellesskap s. 18 Nye grader... s. 20 Samarbeid er nøkkelordet på Nordkalotten s ÅRGANG NR.2 Mai/Juni 2008 DANMARKNYTT ROSSLYNKAPELLET Nye brødre og hvordan vi finder dem? SIDE Rosslyn-kapellet er fullt av symboler, mange mener at en del av disse ikke er kristne i det hele tatt. SIDE 22-23

2 Tempel Ridder Ordenen... - Et inkluderende fellesskap for verdibasert utvikling Gode venner og brødre Tittelen til dette stykket er hentet fra Stor Templet for Norge og Islands (STNI) strategiplan og er visjonen for de kommende årene. Utgangspunktet for en felles plan for Ordenen. Men før jeg går videre på dette tema vil jeg takke for mange hyggelige møter med brødre omkring i Norge. Siden jeg ble valgt som SM på General Konventet sist sommer har jeg besøkt Templer i alle deler av landet. Takk til dere mine brødre, for gode samtaler, gode forslag og den vilje jeg har møtt, til videre innsats for Ordenen. Som mange brødre, ser også Stor Templets Mester Råd (STMR), de utfordringer som vår Orden har. Vi arbeider i et samfunn i sterke endringer og dette utfordrer oss, som Ordensselskap, på det tilbud vi gir til nåværende og nye brødre, i 2008 og de nærmeste årene. STMR utfordrer alle Templer til et aktivt samarbeid for en stabilisering av Ordenen og videre utvikling. For best mulig utvikling beskriver strategiplanen en satsning i tre temaområder. Hver av disse delene er, etter STMRs mening, helt nødvendige for å bidra til et Tempel med aktivt broderskap til støtte og utvikling for den enkelte broder. Vi trenger nye medlemmer, men våre nåværende brødre må også oppleve omsorg og trivsel, samtidig som bedre kunnskaper om Ordenens innhold er viktig. For hvert av temaene har STMR fått utviklet, eller utvikler, hjelpemateriell for Templene. I oppstarten av strategiarbeidet har STMR bedt om er møte med alle templers Mester Råd. (MR) i løpet av Møtets viktigste oppgave blir å diskutere utviklingen av strategiplanen for det enkelte Tempel. Vi ser fram til alle disse møtene som også vil han andre tema. Utfordringen/invitasjonen er sendt til alle Templer før påske dette året. Jeg utfordrer deg, min broder, til å engasjere deg i ditt Tempels strategi fram mot neste General Konvent. Les planen og snakk med medlemmene i Templets MR. Arbeidet med strategiplanen henger nøye sammen med den revisjon av ritualene for Ordenens grader og utviklingen av nye grader som pågår. I september starter også introduksjonen av de spesielle ritualene, det vil si ritualene for situasjoner som utdeling EMB, overføringer, gjeninnsetting, innføringer og flere til. SM Jens Døvik Ordenen er et fellesskap med ansvar for brødrenes utvikling. Alle brødre har en plass, og en oppgave, i dette fellesskapet. Men samtidig er hvert Tempel unikt og situasjonen er derfor forskjellig i Templene. Jeg utfordrer hver enkelt broder til å engasjere deg i et løft for aktivt broderskap. Jeg gleder meg, mine brødre til å møte dere igjen. Jeg hører også gjerne fra dere om de muligheter og utfordringer du mener Ordenen har. En sommer ligger foran oss og jeg ønsker den enkelt broder, og hans familie, gode og styrkende måneder. La oss være vår broders venn og støtte i hans liv og du får gode opplevelser selv. Med broderhilsen og med ønske om FSV Jens Døvik Stor Mester. 18

3 Innhold Redaktøren har ordet Et inkluderende fellesskap for verdibasert utvikling Strategi og taktikk Om de nye gradene.. 20 Rosslynkapellet Samarbeid er nøkkelordet på Nordkalotten Nye brødre og hvordan vi finder dem Samarbejdet fungerer meget fint En ny broder i RT Syvstjernen To nye brødre i RT St Georg Ny broder i RT Kong Harald Seks ganger verdensmester Utvidet OKU- Direktorium Det er driv i Stor Mester Rådet for tiden, det siste som er sendt ut er en strategiplan. Det hersker vel ingen tvil om at vi trenger å strukturere oss litt, og det å sette seg mål og begynne å tenke langsiktig er vel på høy tid. Også i dette bladet kan vi glede oss over at Templer melder om nye brødre. Til og med er det et Tempel som har hatt besøk på døra av en person som hadde lest om Ordene på internett og ville gjerne vite mere om hva det kreves for bli medlem. Utposter er det jo nå på de fleste steder og dette er jo et glimrende arena å tilby nye potensielle brødre. Medlemsvekst, omsorg, trivsel og Ordenskunnskap er sentrale stikkord i det strategidokument som er sendt ut. STMR har satt seg sine mål og hvert Tempel oppfordres nå til å gjøre det samme. Vel oppfordre er vel å si det litt mildt - hvert Tempel skal nå sette opp sin strategiplan. Og det som nå er viktig er at Mester Rådene rundt om begynner dette arbeidet og ikke lar henvendelsen ligge. Skal vi kunne begynne å tenke noen nye tanker og snu noen nye stener må vi ha noe vi kan strekke oss etter. Medlemsveksten skal være større enn avgangen innen utgangen av Ja det er målet, men egentlig så burde vi si at at en øking av medlemstokken på 5% bør være det minste. Det vil si at vi omtrent bør øke med 70 flere medlemmer. Det er de brødre som ennå ikke er blitt medlemmer som er fremtiden for Ordenen. La oss finne de personene og fortelle hva vi har å tilby. Hvordan nå målene og hva betyr egentlig strategi og taktikk? Kort sagt kan det slås fast at strategi er å gjøre de riktige tingene, mens taktikk er å gjøre tingene riktig. Slik vil strategi alltid være overordnet taktikk. Et tiltak eller aktivitet som utføres på riktig måte, vil ikke gi måloppnåelse hvis det er feil tiltak eller aktivitet fra begynnelsen av. Hva kan vi lære av det - jo at vi må tenke ut en ny strategi og juster taktikken for å få tak i nye brødre om vi ikke allerede har en strategi som har gitt tilfredstillende resultat med dagens taktikk. Dette ble mye taktikk, men det jeg mener er - tenk nytt! Tenk synliggjøring. Det er ingen som finner oss om vi ikke selv sier at vi er her. Og ikke minst: dette er ikke en oppgave som Mester Rådene skal gjøre alene, tvert om bør brødrene mere med i det aktive arbeidet i Templet for å skaffe nye brødre. Det holder ikke å oppfordre alle til å tenke rekruttering. Det er en oppgave som bør gjøres i felleskap i samlet flokk. Igjen tenk nytt og kommer du på en ide som viser seg å fungere så del den med andre. Lykke til! Det er nå det gjelder... Ansvarlig redaktør: Sven Erik Sandnes Hystadstranda Sandefjord. Tlf Mobil: E-post: Tempel Ridderen Utgiver: Stor Templet for Norge og Island av Tempel Ridder Ordenen. Arbeidsutvalg for Tempel Ridderen Kjell Krey Dagsloth, Bodø Tlf Jens Døvik, Oslo Tlf.: Abonnementspris for ikke-medlemmer: Pr. år kr. 120,- Neste nr. av Tempel Ridderen kommer uke Stoff må være redaktøren i hende senest uke 31. Redaktøren vil være meget takknemlig om manus sendes på E-post eller data-diskett. Fotos kan sendes pr. post eller E-post. Grafisk produksjon og trykk: Sandnes Media AS Larvik Post til bladet sendes Redaktøren: Sven Erik Sandnes - Postboks 2032, 3255 Larvik 19

4 Nye grader Oppfølging fra General Konventet sommeren 2007 Om de nye gradene Ved General Konventet i Växjö ble det besluttet flere endringer i Tempel Ridder Ordenens lov. I den forbindelse ble det også besluttet at Ordenen skal ha tolv grader. Det Høyeste Råd er kommet langt i utformingen av de nye gradene, og med en gjennomgang av de første åtte gradene. NYE GRADER Stor Templets Indre Cirkels Grad (IX) er lagt dit navnet sier, til Stor Templene. Det er en nyskrevet grad, og alle brødre med STG vil efter en viss tid bli kalt til recepsjon. Høyeste Tempels Grad (X) er som navnet sier lagt til Det Høyeste Tempel, og er en ny grad med elementer fra den tidligere STICG. Alle brødre vil efter en viss tid i STICG kunne kalles til recepsjon. Det er i denne graden Ordenens pedagogiske system nå skal avsluttes. Høyeste Tempels Indre Cirkel Grad (XI) er den første av to æresgrader. Ritualet er nytt, men inneholder elementer fra det tidligere HDG-ritualet. Maksimalt antall brødre i graden er satt til 243. Heders Graden (XII) er Ordenens høyeste grad, med maksimalt 81 brødre. Dette er en helt ny grad, med nyskrevet rituale. Siden det er de to første av de nevnte gradene som berører flest, vil vi her konsentrere oss mest om disse. NYE TITLER Brødrene i den nye Stor Templets Indre Cirkel Grad, STICG, kalles Utvalgte Komturer, mens brødre som recepierer i Høyeste Tempels Grad, HTG, kalles Stor Komturer, Riddere av det Røde Kors. Hva med de nåværende Stor Komturene? De beholder selvsagt sin tittel, men for å kunne bli Ridder av det Røde Kors og motta de insignier som hører til, må de oppfylle to krav. For det første må de være tilstede ved et recepsjonsmøte i den nye STICG. Dernest må de selv recepiere i HTG. Det er altså viktig at nåværende brødre Stor Komturer så 420 snart som mulig er til stede på et møte i nye STICG. De brødre som er utnevnt til Stor Komturer, men som ikke har vært til recepsjon i graden, må selvsagt recepiere i nye niende (IX.) grad før de kan kalles til nye tiende (X.) grad. Hva med de nåværende Utvalgte Stor Komturer? Siden dette kun dreier seg om ca brødre, vil disse motta brev med egen orientering. I hovedsak skal de være med på et møte i den nye STICG, IX. grad og den nye HTG, X. grad før de kan recepiere i XI. grad. NYE GRADDEKORASJONER Det blir delvis nye graddekorasjoner. For å få motta disse, må man recepiere i den enkelte graden. Prinsippet er at ingen skal tildeles noen form for graddekorasjoner uten å ha recepiert. (Tidligere ordning med tildeling i IG for niende og tiende grad er bortfalt.) NÅR VIL MØTENE STARTE De første møtene i (nye) STICG starter høsten Stor Templet for Danmark gjennomfører det første møtet i København den 20. september. Stor Templet for Sverige og Finland holder et møte i Hudiksvall den 18. oktober og Stor Templet for Norge og Island i Oslo den 25. oktober. Første møte i Høyeste Tempels Grad (HTG) holdes et par måneder senere, her blir recepiendene i første omgang de som ifølge loven skal ha HTICG (XI); medlemmene i Stor Templenes Mester Råd. Efter disse innledende møtene vil det bli holdt flere møter i både STICG og HTG på flere steder i både Sverige og Norge. HVEM KALLES TIL RECEPSJON PÅ DE FØRSTE MØTENE? Ansiennitetsprinsippet skal følges, brødrenes alder vil også bli tatt hensyn til. De tre første møtene i STICG, ett i hvert Stor Tempel, blir en slags prøvemøter. Vi trenger disse møtene for å finpusse ritualene. Det samme gjelder det første møtet i HTG. Det blir reelle recepiender, men det blir ikke så mange. HVORFOR NYE GRADER? - Den nye lovens bestemmelser om tidsintervallene mellom gradene vil, sammen med de nye gradene, føre til økt aktivitet. - Den nye tiende grad, Høyeste Tempels Grad (HTG) gjør at alle kan få oppleve avslutningen på det pedagogiske systemet. - Det er mange brødre som har stått lenge i sin nuværende grad, enten det er STG eller STICG. Nå får de muligheten til å recepiere i en eller to grader. - De nye gradene skal bidra til brødrenes indre utvikling, som en videreføring av og en helhetlig avslutning av de nuværende gradene. - Det er vårt håp at dette skal gi inspirasjon til mange brødre, inspirasjon til fornyet interesse, fornyet deltagelse i broderskapet, og gjennom dette fornyet innsats for videre medlemstilgang gjennom nye recepiender i IG. Eric Lundqvist HSM Roland Smith HSKR Steffen Bentsen HSCM

5 Har du meldt deg på til Sørlandstreffet? Riddare Templet Fidelitas, Åmål inbjuder bröder och damer till 60-års högtid lördagen den 4 oktober Program Klockan möte i IG i RT Fidelitas lokaler, Torvaldsgatn 4, Åmål. Klockan samlas damerna på Stadshotellet, Kungsgatan 9, Åmål för lättare servering RT Kongespeilet inviterer til 50 års jubileum Sørlandstreff og 8. juni 2008 i Kristiansand Klockan samling för bankett på Stadshotellet Kungsgatan 9, Åmål. Servering av tvårätters middag, kaffe med kaka Högtidstal Underhållning samt ev. uppvaktning Klädsel: EHD med dekorationer, Damer valfritt. Kostnad: damsamling 50 kr, bankett 250 kr. Rum kan beställas hos Åmåls Stadshotell, tel (ange Tempel Riddare jubileum). Anmälan sänds till SKM br. Jan-Åke Jansson, Gullungebyn 2, SE DALS LÅNGED senast 4 september 2008 Ange namn, tempel, grad, ämbete och ev. matallergi. Deltagare från Norge och Danmark kan betala kostnaden före mötet i IG.. Välkommen Mästare Rådet. Domkirken Hotell Norge Frimurer -losjen

6 Rosslynkapelle Her kan mange paralleller trekkes til frimurertanker, i kapellet finnes det også en Mesterens Pillar og disse to er plassert slik at de lett kan identifiseres med søylene Boas og Jachin, de to søylene som opprinnelig sto foran Salomos tempel, og som frimurerne har adoptert og tillagt en rekke symbolske betydninger. Historien om drapet med en hammer minner også om frimureriske legender om drapet på Hiram Abif under tempelbyggingen i Jerusalem. Rosslyn-kapellet er fullt av symboler, mange mener at en del av disse ikke er kristne i det hele tatt. For eksempel finnes det en mengde menneskehoder omgitt av grønne planter, eller til og med voksende ut av munnen, dette er de såkalte Grønne menn som vanligvis blir regnet som et symbol på gjenfødelse eller fruktbarhet og er fra før-kristen tid. Her finnes også utskjæringer av korn, forfatterne Knight og Lomas mener at dette er maisplanter som ikke var kjent i Europa på den tiden da kapellet ble bygget, mens andre eksperter mener at dette er stiliserte bilder av hvete, jordbær og liljer. Dersom teorien om mais er riktig beviser det at noen var i Amerika før Columbus. Mais vokste ikke noe annet sted på den tiden. Mange har vel etter hvert lest Dan Browns kjente og omstridte bok Da Vinci Koden og mange har tatt stilling til den på en eller annen måte. Den har tydeligvis rørt ved en nerve siden så mange blir opprørt over dens innhold, sannheten er vel at den må ses som en bok blant mange andre spenningsbøker skrevet uten at forfatteren har vært spesielt opptatt av at alt skal være sant. Allikevel er boken full av korrekte historiske detaljer, og mange vil huske beskrivelsen av et underlig sted i Skottland hvor boken og mysteriet får sin 22 løsning. Stedet kalles Rosslyn og ligger like syd for Edinburg. Her ligger det et kapell som er blitt verdensberømt for sin spesielle utsmykning og sitt mystiske innhold. Forfatterne Knight og Lomas som begge er frimurere, mener at grunnplanen er en direkte kopi av planen til Salomos tempel i Jerusalem. Da han kom tilbake til Rosslyn ble han rasende da han så at læregutten allerede hadde hugget ut søylen uten hans hjelp, og den var så vakker at mesteren selv aldri hadde kunnet lage noe lignende. I raseri tok han sin hammer og slo læregutten i hjel, men søylen står der til denne dag for å minne om historien. Kapellet ble bygget i 1456 av en mann som tilhører en av de mest spennende familier i Europa. Byggherren var William Sinclair, 1. jarl av Caithness, han tilhørte en familie som kunne føre sine aner tilbake til normannerne og erobringen av England i Normannerne stammet fra Norge slik navnet antyder, og skriver seg tilbake til tiden før det såkalte Norgesveldet. Ragnvald Mørejarl var en mektig mann, hans familie var vikinger med forbindelse til alle vikingkongene i Skandinavia. Disse hadde erobret mye land i England, Skottland, Irland og øyene rundt, Ragnvald Jarl blir regnet som den første jarl av Orknøyene ca. år 890

7 et i Skottland Av Ragnvald Pettersen, M i VT Kong Sigurd og denne posisjonen hadde hans etterkommere i mange år. Sønnen til Ragnvald kjenner vi som Ganger-Rolf, men ellers i Europa som kong Rollo. Han fikk Normandie av kong Karl den enfoldige, han og hans menn dannet et vikingrike eller normannerrike der. Fra denne kjernen kommer flere av de kjente skikkelsene på 1000-tallet, for eksempel Vilhelm Erobreren, normanneren som med sine menn vant slaget ved Hastings i 1066 og tok makten i England. Sammen med Vilhelm var det en viking ved navn St. Clair. Han var i slekt med mørejarlene, men hadde tatt navn etter stedet St. Clair i Normandie. St. Clair utmerket seg i striden sammen med Vilhelm, og da kampen var vunnet fikk St. Clair store landområder i nord, særlig i Skottland. Her endret familien navnet til Sinclair. Sinclair familien fikk stor makt og var svært nær de skotske kongene, men tok ikke makten selv. I året 1379 var det Henry Sinclair som styrte klanen, og han ble utnevnt til jarl av Orknøyene av den norske kongen Håkon VI Magnusson. Han styrte området med stor fremgang, og i historien ble han kjent som prins Henry. Sinclair familien var store skipsredere, og var fullt i stand til å utruste store ekspedisjoner på egenhånd. Det fortelles om prins Henry at han dro av sted vestover i 1398, her var det ikke noe tvil om hvor de skulle, de visste godt at det var nytt land i vest, og de nådde Nova Scotia på New Foundland etter en del vanskeligheter og strabaser. Dette var da 94 år før Columbus' såkalte oppdagelse av Amerika. Det må antas at Sinclair-familien kjente til Amerika lenge før Columbus dro av sted, og at det derfor ikke er noe underlig at den senere William Sinclair kunne ha bilder av mais i sitt Rosslynkapell. Rosslyn ble et fristed for de flyktende tempelridderne som var ettersøkt av kongen og bannlyst av paven, familien Sinclair gav dem beskyttelse i Skottland, og familiens overhode var i mange år den tidlige frimurerordens stormester, denne posisjonen gikk i arv i Sinclairfamilien. Rosslyn er på denne bakgrunn et spennede sted for frimurere, tempelriddere og andre med interesse for slike saker, kanskje en god ide for en ferietur? Rosslyn kapellet 23

8 Samarbeid er nøkkelor Nordkalott-seminaret i Narvik 25. og 26. april ble en virkelig inspirasjonssamling for Templene på begge sider av riksgrensen. Seminaret var arrangert med RT Kong Øystein som vertskap, og i samarbeid mellom de to Stor Templene, og begge Stor Mestrene, Jens Døvik fra STNI og Anders Wiking fra STSF, var tilstede. Jens Døvik var seminarleder. Fra brodermåltidet fredag. Fra v.: SM/VHSM Anders Wiking, RKM Per Johnsen, far og fadder Konrad Naustvik, rec. Jan Petter Naustvik, fadder HSKN Kjell Krey Dagsloth, SM/VHSM Jens Døvik. Samlingen ble innledet fredag kveld, da Hålogaland Ridder Kapitel med RKM br. Per Johnsen i spissen holdt sitt ARGmøte med recepsjon, assistert av RKCM Kurt Jørgen Pedersen og med både norske og svenske embetsmenn i funksjon. Recepienden var br. Jan Petter Naustvik fra Narvik. Mer enn 40 brødre fra alle de nordnorske Templene og fire svenske Templer var tilstede i salen da møtet ble åpnet, - på den norske siden RT Syvstjernen, RT Kong Øystein, VT Stella Maris og VT Håløygen, fra svensk side RT Malmen, Kiruna og RT Umeborg, Umeå. I tillegg til de to Stor Mestrene, var også HSKN Kjell Krey Dagsloth tilstede, samt SUM Henry Forsgren (STSF) og SUM Kåre-Bjørn Kongsnes (STNI). Også Sveriges Norra Provins Kapitel var representert. Etter et meget vel gjennomført gradgivningsmøte, ble det holdt brodermåltid i Narvik menighetshus. En stor opplevelse for mange brødre som sjelden får anledning til å møtes i større sammenhenger! 24 Br. Jan Petter Naustvik ble forfremmet til ARG under Ridder Kapitlets møte fredag kveld. Her sammenm med SM Jens Døvik og RKM Per Johnsen.

9 rdet på Nordkalotten! De to Stor Mestrene Anders Wiking og Jens Døvik ble overrakt hver sin minnegave av RT Kong Øysteins M br. Arvid Hanssen. Samarbeid Seminardelen av samlingen ble arrangert på lørdag. Et gjennomgangstema var spørsmålet om hvordan Templene på Nordkalotten best kan finne fram til samarbeidsformer som hjelper Templene til å holde oppe og utvikle et godt og verdig tempelarbeid, som også har et framtidsperspektiv i seg. Flere av Templene samarbeider allerede tett, også over riksgrensen. Et godt eksempel på det er RT Kong Øystein og RT Malmen, som ofte holder felles gradgivningsmøter, og som langt på vei er avhengige av hverandre for å kunne fungere godt. Gjennom emneforedrag, gruppearbeid og diskusjoner kom man etter hvert fram til flere positive konklusjoner, som kan vise seg å gi verdifulle frukter for tempelarbeidet. Ridder Kapitlet gir jo også i seg selv allerede en organisert struktur for et slikt samarbeid i et landskap hvor bl.a. de store geografiske avstandene byr på helt spesielle utfordringer. En av konklusjonene etter seminaret var en avgjørelse som ble tatt der og da mellom de to Stor Mestrene: En ny Nordkalott-samling i Kiruna i 2009, muligens også med gradgivningsmøter. En utfordring som M br. Arne Bergman og hans brødre i RT Malmen tok på strak arm med glede og begeistring. Ordenen i endring Med tilslutning av sin SM-kollega Anders Wiking gav SM Jens Døvik også brødrene et innblikk i den store og gjennomgripende endringsprosessen som Tempel Ridder Ordenen nå er inne i på mange områder, for å sette seg bedre i stand til å møte fremtidens utfordringer. Den Tempel Ridder Orden vi kjenner er Oskar Eklunds Orden, nesten uendret siden hans tid. Men enhver organisert virksomhet trenger en tilpasning til dagens samfunn, - og vi lever i et samfunn som har gjennomgått større endringer i de siste 25 år enn i de foregående 100. Vår store utfordring er: - Hva kan vi gjøre for at Tempel Ridder Ordenen fortsatt skal være et godt tilbud for ideelt interesserte menn i det nordiske samfunn, om 20 eller 30 år? Samtidig vet vi at våre grunnpillarer skal stå, som Ordenens urokkelige fundament: Sannhet, Kjærlighet, Renhet og Troskap. Det var en meget engasjert forsamling som reiste spørsmål og diskusjonstema i tilknytning til disse og andre ting, - og ikke minst til samarbeidsmuligheter mellom Templene, over de store avstandene, over riksgrenser og andre grenser. Nordkalottseminaret samlet i RT Kong Øysteins Tempelsal til det som ble en virkelig inspirasjonssamling for brødre fra Templer på begge sider av riksgrensen i nord. 25

10 Nytt fra Danmark Nye brødre og hvordan vi finder dem I en af vores officielle artikler på den danske hjemmeside hedder det bl.a.: bøger om Arn. Dels fandt jeg vores hjemmeside og her læste jeg bl.a.:.tempel Ridder Ordenen ikke noget afholdsselskab og ønsker heller ikke i nogen som helst retning at få præg som et sådant. Den er et broderskab, der vil søge at fremelske alt det gode og ædle hos mennesket, få mennesket til at se livet i den rette belysning og derved gøre livet så lyst og skønt for det som muligt Vi vil gerne vende udviklingen og blive flere brødre i templet. Måske skulle vi ikke slå så meget på afholdsspørgsmålet, men ændre prioritering i rekrutteringsarbejdet. At fortælle, at vi har en udpostgrad er jo heller ikke noget som umiddelbart sælger for uindviede. Det, der i sin tid vakte min interesse for Tempelridderne var dels historiske studier med udgangspunkt i Jan Guillous Er du træt af overfladiske og tomme kontakter og kommercielle mødesteder?..vigtige bestanddele i en Tempel Ridders liv og karakter, som egentligt ikke er selvvalgte karakteregenskaber, men egenskaber, som bør kendetegne enhver sand Tempel Ridder - muligvis de største - når det drejer sig om bestanddele af den menneskelige karakter, nemlig sandhed og mod, samt udholdenhed. Ord, som i Ordenens væsentligste betydning, udgør en ægte mandig karakter, om man blot forstår at leve op til dem.. Det var begreberne sandhed, mod og udholdenhed. At der heri implicit ligger, at vi holder os fra misbrugsmidler giver sig selv. Men jeg kan ikke lade være med at betegne overdreven rygning og overdreven fedme som misbrug for mig. Der er mange slags misbrug. Det kan være misbrug af tid, misbrug af liv osv.. Br Jens Kjeldsen Høy De Nye Riddere Men vil vi en fremgang på tidens vilkår..og det siger vi jo, at vi vil, så er det nødvendigt, at vi tænker mål, strategi og taktisk handlingsplan for et langt træk med henblik på at skaffe nye brødre i 40-årsalderen. Selv bevidste mænd i 30erne kan være ret så bevidste og modne. Der er utroligt mange potentielle af slagsen, som i den grad efterspørger dét, vi kan og står for. Øvelsen går da ud på, at vi kommer ud med vores budskab i et sprog og i en form (bl.a. valg af medier), som er tidssvarende eller rettere reflekterer den moderne tid, vi lever i. forts side 27 Søger du et dybere livsindhold, og vil du via din egen livsførelse bidrage til en bedre verden? RT Skt Budolfus Svarer du Ja til disse spørgsmål Så læs vores hjemmeside eller kontakt os ( ) Et forslag til jobannonce.inspireret af vores svenske brødre: 26

11 Nytt fra Danmark Samarbejdet fungere meget fint VT S:t. Nicolaus i Trellborg RT. Gregorius i Malmø og RT Knud Lavard i København har i en del år haft et formeldt samarbejde med afholdelse af fællesmøder, både med og uden reception i de respektive byer hvor templerne er placeret. Toppen af dette samarbejde og som lover godt for fremtiden, var møde afholdt den 18. februar 2008 i RT Knud Lavards lokaler i København. Der blev afholdt Udpostmøde med optagelse af en svensk ansøger og meningen er at den nye lærlingebroder for en periode skal opleve Tempelridderordenen indefra ved deltagelse i UP møder i København, for så senere når tiden er inde og kaldelsen kommer at recipere i IG i VT S:t. Nicolaus i Trelleborg. Der tales meget i disse år om ordenskunskab og hvervning af nye brødre på et meget seriøst og alvorligt grundlag, igangsat og organiseret af DHR, som på dette grundlag så sig nødsaget til at bede konventet om en udvidelse med 2 brødre, med hovedvægten lagt på disse 2 arbejdsopgaver. På billedet set fra venstre : Mester i VT S:t. Nicolaus Br. Esbjørn Johnsson og Lærlingebroder Ted Engberg og Vice Mester i VT S:t Nicolaus Br. Kjell Hansson. Det fællesmøde vi netop har haft i København kunne måske inspirere andre til lignende samarbejder, måske i Templer hvor man ønsker at begynde at arbejde med Udposter, på en anden måde end den man hidtil har brugt Udposterne på. Allan Penter RT Knud Lavard Prøv f.eks. at læs vores danske pjecer. Jeg har kigget dem kritisk igennem, og pusler med en ny og moderniseret udgave. For helt ærligt: de er efter min mening slet ikke tidssvarende. Det kan vi gøre bedre. Sproget i dem er opstyltet og gammeldags. De vækker ikke nysgerrighed snarere det modsatte. Visse elementer burde måske nedtones, andre gives mere lys. Derfor er vi nogle yngre brødre på tværs af de danske templer, som er ved at formulere projekt De nye Riddere. Vi holder planlægningsmøder omkring rekruttering, hvor vi sætter mål. F.eks. at jeg har sat mig for at finde seks nye brødre til vores udpost i Skt. Budolfus. At vi får lagt en strategi. F.eks. hvem, hvor og hvordan finder vi dem. Taktikken kunne så være noget om valg af markedsføringsmidler, hvordan vi skal forberede os og i det hele taget, lave en handlingsplan. En vi tager hinanden i ed på at følge.. Dette var ordene. Lad os tage en debat på disse udmærkede sider. Vi skal også lære at være bedre til at bruge hinandens netværker. Jeg kender da f.eks. flere både i København, Sverige og Norge som egentlig burde kontaktes med henblik på et muligt medlemskab. Jens Kjeldsen Høy RT Skt. Budolfus, Aalborg 27

12 En ny broder i RT Syvstjernen Onsdag 9. april ble en virkelig festdag for brødrene i RT Syvstjernen i Bodø, da de på nytt fikk oppleve gleden over å ta imot et nytt medlem. Forventningen var stor foran møtet, noe som også viste seg gjennom et meget stort frammøte. Vår nye broder heter Ricardo Malandrino. Han er bare 38 år, noe som bidrar til å senke gjennomsnittsalderen i Templet betraktelig. I Syvstjernen er det gått noen tid siden man sist hadde innvielse av et nytt medlem, og brødrene gav uttrykk for at det var godt å få oppleve det høytidelige og vakre innvielsesritualet på nytt. Ny glede, og en ny stemning av optimisme for framtiden. RT Syvstjernen har tre Utposter; Mo i Rana, Saltdal og Bodø. Vår nye broder ble tatt opp i Utposten i Bodø tidligere i år, og har altså nå tatt de første skritt på sin gradsvandring innenfor Templet. Vi ønsker ham hjertelig velkommen! Nyinnviet broder med sine tre faddere. Fra v.: Trygve Bardosen, M Per Johnsen, rec. Ricardo Malandrino og Leif Karlsen. To nye brødre i RT St Georg Rt St. Georg har innviet to brødre i ordenen hittil i år, og Mester Ivar Andersen er godt fornøyd med den utviklingen som nå skjer. På bildet ser vi M Ivar Andersen sammen med de to nye brødrene. Det er (til venstre) Ivar Sandum, som ble innviet på IG-møtet den 4. mars. Han kommer fra UP Ålesund og Omegn, og Stig Rune Vatne, som ble innviet på IG-møtet den 8. april. Han kommer fra UP i Sykkylven. 28

13 En ny broder i RT Kong Harald Torsdag 17. april ble Nils Karsten Ceeberg innviet i Ordenen. Han er sønn av br Trond Tore Ceeberg. RT Kong Harald slutter seg nå inn i rekken av Templer som i den siste tiden har hatt recipienter. RT Kong Harald vil onsdag 7. mai ha et åpent møte hvor br Hans Kristian Hogsnes kommer for å holde et innlegg om medmenneskelighet i politikk og samfunn. Dette blir en ny måte å forsøke å nå potensielle medlemmer på. Under møtet blir det også en kort orientering om Tempel Ridder Ordenen. Bearbeiding av potensielle medlemmer begynner først etter dette møtet med forhåpentligvis mange nye navn på blokka. Fra venstre M Odd Bjørgum, recipiendens far br. Trond Tore Ceeberg, br Nils Karsten Ceeberg og fadderne brdr. Odd Nygaard og Gunnar Kjellsen. Arne Svanberg Seks ganger verdensmester Når man har passert 84 år har de fleste nok med å holde seg på bena i et par gode sko med trygge såler. Br Arne Svanberg fra Skien liker seg derimot like godt på to knivskarpe lengdeløpsskøyter - og han har ikke tenkt å gi seg etter at han hentet hjem det sjette verdensmester tittelen. Neste år stiller han i klassen år. Hitil har han 24 NM titler og internasjonalt slo br Arne Svanberg i gjennom for fullt som 75-åring i Da gikk han helt til topps i allroundmesterskapet i Finland, siden gikk han til topps på pallen i Inzell i 2001, i Vikingeskipet i Hamar i 2002, nok en gang på toppen av pallen i Inzell i 2004, i Baselga i Italia i 2005 og senest nå i Erfurt i Tyskland i år. - Noen tror at man nærmest er alene i min klasse sier Svanvberg, men jeg kan forsikre om at det er ganske mange konkurrenter å hanskes med. i fjor var han med på åpningen av ny kunstisbane i Arendal sammen med konkurrent og gode venn Kuppern som han har kjempet likt med og til og med slått! Br Arne Svanberg som opprinnelig kommer fra Sandefjord har nok alltid hatt godt med krefter. Han var murmester og hadde på det meste 30 man i arbeid og i sin yrkesaktive periode satte han opp bla. Fevang skole, Sandefjord skofabrikk og Håndverkernes Hus for å nevne noe. 29

14 STOR TEMPLET FOR NORGE OG ISLAND Stortemplets Mester Råd har bestemt at det skal holdes Gradmeddelelse i STG I Frimurerlosjens lokaler Kirkegt. 2, Kristiansand S Søndag 8. juni 2008 Officianter møter kl.09:00 Recipiender møter kl.10:00 Øvrige brødre møter kl URG brødre som ønsker å recipiere melder dette til M i eget Tempel. Søknad på fastsatt skjema må være SKR i hende senest 15. mai 2008 Jens Døvik Stor Mester Leif Strøm Stor Kansler Du finner oss her: Arendal, Bamble, Bergen, Bodø, Bryne, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Førde, Gjøvik, Halden, Hamar, Haugesund, Jessheim, Kløfta, Kongsvinger, Kristiansand, Liertoppen, Lillehammer, Lørenskog, Moss, Narvik, Oslo, Sandefjord, Sandnes, Sarpsborg, Skedsmo, Ski, Sogndal, Stavanger, Sørumsand, Trondheim, Ålesund Mandag 22. september 2008 kan du bli med Hurtigruta Da legger M/S Midnatsol fra kai i Bergen fullastet med Tempel riddere, ledsagere og venner. Ønsker du å vite mer eller å melde deg på? 30 Påmelding og nærmere opplysninger: Kontakt Hans Henrik Lerstad Torvteigen Ålesund Tlf Mob

15 Velkommen som gjest på Postboks 8247, Vågsbygd, 4676 Kristiansand. Tlf Klipp ut og send inn! Bestill ditt antrekk til en god pris! Lunsjbuffet alle ukedager Navn:... Adresse:... Tlf.:... Catering for enhver anledning Mandag fredag Lørdag Søndag Kjole m/sort vest Kr. 35oo,- Smoking enkeltsp. Kr. 29oo,- Smoking dobbeltsp. Kr. 31oo,- Blådress enkeltsp. Kr. 27oo,- Blådress dobbeltsp. Kr. 29oo,- Kjoleskjorte Kr. 55o,- Kjole-vest, hvit Kr. 46o,- Sløyfe, hvit Kr. 110,- Kjoleknapper, 2stk perlemor Kr. 15o,- Kjole-skjerf, hvitt Kr. 280,- Smokingskjorte, hvit, plisse. Kr. 4oo,- Skjorte hvit, vanlig snipp Kr. 3oo,- Bukseseler, hvite Kr. 175,- Brystvidde, utenpå skjorte... Livvidde v/linning... Setevidde... Utvendig armlengde... Innvend. bukselengde... Skjorte nr.... Hvilken str. bruker du vanligvis?... Be om tilbud tlf: Globusgården, Strømsø Torg * 31

16 Mai/Juni 2008 B Returadresse: Leif Strøm Postboks 1115 Nyborg 7420 Trondheim Utvidet OKU-Direktorium møttes i Skien Styringsgruppen for Ordenens Kunnskap og Undervisning, som inntil nå har bestått av HSKN og Stor Kapellanene i de tre Stor Templer, er av Det Høyeste Råd blitt utvidet med ytterligere to medlemmer. DHR har samtidig bestemt at styringsgruppens navn skal være Direktoriet for Ordenens Kunnskap og Undervisning (OKU). Ordenen har dermed to Direktorier for viktige virksomhetsområder. Av Kjell Krey Dagsloth De to nye medlemmene er br. Ragnvald Pettersen fra STNI og br. Bertil Norresjö fra STSF. Ragnvald Pettersen er Mester i VT Skiringssal i Larvik, og har lenge arbeidet med taler og foredrag til bruk i sitt eget Tempel, noe som nå altså kommer hele Ordenen til gode. Br. Bertil Norresjö er Mester i RT Vätterborgen i Motala, et embete han har innehatt fra Begge har meget solid ordenserfaring og kunnskap om Tempel Ridder Ordenen, og det pedagogiske ordensvesen generelt. Med dette består Direkt. for OKU av følgende: Fra STSF: SKN Lars Malmbjörk, br. Bertil Norresjö. Fra STD: SKN Hendrik Rubeksen. Fra STNI: SKN Holger Straum, br. Ragnvald Pettersen. Fra DHT: HSKN Kjell Krey Dagsloth. Første ordinære møte Direkt. for OKU kunne holde sitt første ordinære møte, som fant sted i Skien 12. og 13. april, og hvor det ble drøftet en rekke saker av betydning for den videre utvikling av kunnskaps- og opplæringsarbeidet i Stor Templer og Templer. Bl.a. drøftet man den rollefordeling som er vedtatt av DHR, som fastslår at Direktoriet, som arbeider på Det Høyeste Tempels nivå, har ansvar for veiledning og tilrettelegging for Stor Templene, herunder OKU-litteratur for bruk i Templene. OKU-Direkt. skal ikke ha noen direkte utøvende virksomhet. Stor Templenes ansvar på sin side er den utøvende virksomhet med OKU innenfor sine områder, organisert slik ST selv finner det mest formålstjenlig, slik at kunnskap, undervisning og opplæring finner veien til den enkelte broder i hvert Tempel. Fortsatt litteraturarbeid Under Kapellanseminaret i Oslo i januar 2007 fikk hvert Tempel innen STNI overlevert en foredragssamling på CD som underlag for Templenes eget arbeid med ordensundervisningen. Den tilsvarende samling ble også overlevert de to andre Stor Templene. Arbeidet med innsamling og nyskriving av taler og foredrag har fortsatt, og Direkt. for OKU tar sikte på å utvide samlingen, bl.a. med flere foredrag i en rituell lesningsform, noe som har vist seg å være populært i Templene. SKN Lars Malmbjörk arbeider med Kommentarbøker til gradene 1-7, og er ferdig med KG og RG. Dette er meget høyverdige arbeider, som vil komme godt til nytte i det pedagogiske ordensarbeid blant brødrene. Kommentarbøkene vil bli oversatt til norsk etter hvert som de er ferdige. Det nå utvidete Direktorium for OKU består av følgende: Fra v: HSKN Kjell Krey Dagsloth, SKN Lars Malmbjörk, M Bertil Norresjö (utn.), SKN Holger Straum, M Ragnvald Pettersen. SKN Hendrik Rubeksen er også med i utvalget, men var ikke tilstede under dette møtet.

TEMPEL RIDDER ORDENEN I NORGE OG ISLAND

TEMPEL RIDDER ORDENEN I NORGE OG ISLAND MEDLEMSBLAD FOR TEMPEL RIDDER ORDENEN I NORGE OG ISLAND www.tempelridderordenen.org Bildet viser Stamhuset, Parkveien 41 A i Oslo Mestere på seminar s. 38-39 RT Olav Kyrre markerte 70 år s. 40-41 10 grad

Detaljer

General Konventet over for denne gang... s. 50-57 Nytt GK i Sundsvall i 2010

General Konventet over for denne gang... s. 50-57 Nytt GK i Sundsvall i 2010 MEDLEMSBLAD FOR TEMPEL RIDDER ORDENEN I NORGE OG ISLAND www.tempelridderordenen.org Oversiktsbilde av Sundsvall. Foto: Åsa Grip General Konventet over for denne gang... s. 50-57 Nytt GK i Sundsvall i 2010

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2013

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2013 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2013 Vær frimodig på Bibelens grunn! Guds Ord presses fra alle sider, STÅ FAST! Gud har gitt oss bud og regler av kjærlighet fordi han elsker oss! Lovløshet er ikke

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Tempelfest i fjellet s. 54-55

Tempelfest i fjellet s. 54-55 Ombrekt nr 4-2006 10-10-06 09:30 Side 1 MEDLEMSBLAD FOR TEMPEL RIDDER ORDENEN I NORGE OG ISLAND www.tempelridderordenen.org Foto: Sven Erik Sandnes Tempelfest i fjellet s. 54-55 Utposten har eksistert

Detaljer

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Næringslivets støtteapparat I Norengros jobber vi for at våre kunder skal lykkes. Vi ønsker å være gode på

Detaljer

Og vi e sammen igjen i sola om det blåse vind, så det regne inn Om været står som en foss over oss e vi sammen i sola

Og vi e sammen igjen i sola om det blåse vind, så det regne inn Om været står som en foss over oss e vi sammen i sola Og vi e sammen igjen i sola om det blåse vind, så det regne inn Om været står som en foss over oss e vi sammen i sola SKOGVOKTERINFO NR 2/08 Vårsamling 2008 Nå er det kun kort tid til vårsamlingen. Som

Detaljer

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans Skien Skien Sentrum er det alltid hyggelig å besøke. Den gode møteplassen i en tusenårig by har også i år flott blomsterprakt. Ampler og bed er satt ut med omtanke og flotte farger. Skien Skien Sentrum

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Årsmøtesamlingen 17. 19. April 2015 LOVUND. Helgeland Historielags årsmøte var samlet på Lovund RorbuHotell i dagene 17. Til 19. april 2015.

Årsmøtesamlingen 17. 19. April 2015 LOVUND. Helgeland Historielags årsmøte var samlet på Lovund RorbuHotell i dagene 17. Til 19. april 2015. Årsmøtesamlingen 17. 19. April 2015 LOVUND Helgeland Historielags årsmøte var samlet på Lovund RorbuHotell i dagene 17. Til 19. april 2015. Deltagerne ankom Lovund med ferge og hurtigbåt utover fredags

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon

KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon Foto: Christopher Olssøn 1 Sentrale kurs i regi av LHL LHL arrangerer hvert år noen sentrale kurs for tillitsvalgte eller frivillige medarbeidere

Detaljer

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien Saint-Gobain vår eier Saint-Gobain, et av verdens 100 ledende industriselskap Virksomhet i 64 land Mer enn 190 000 ansatte Historie BRØDRENE

Detaljer

Leder:Har vært i banken,samarbeider godt med sekretær,prøvd å endre ordlyden i prinsippvedtaket.

Leder:Har vært i banken,samarbeider godt med sekretær,prøvd å endre ordlyden i prinsippvedtaket. REFERAT FRA OSSK MØTE 20.03-10 Tilstede: Leder: Sekretær: Vara gsr Sammen kan vi gruppa: Gsr Tirsdagsgruppa: Gsr Bare for i dag gruppa: Vara gsr Bare for i dag gruppa: Gsr Fly fri gruppa: Gsr Vennesla

Detaljer

TEMPEL RIDDEREN MEDLEMSBLAD FOR TEMPEL RIDDER ORDENEN I NORGE OG ISLAND

TEMPEL RIDDEREN MEDLEMSBLAD FOR TEMPEL RIDDER ORDENEN I NORGE OG ISLAND TEMPEL RIDDEREN MEDLEMSBLAD FOR TEMPEL RIDDER ORDENEN I NORGE OG ISLAND 61. ÅRGANG NR.3 SEPT./OKT. 2009 Minneord om HSM Eric Lundqvist Side 34-35 Viktige lovendringer vedtatt Side 36-37 Heklas jubileum

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Jubileum for vår eldste

Jubileum for vår eldste St. Hallvard-Nytt Medlemsblad Loge nr. 10 St. Hallvard, sept 2008 Høst og ny logegiv Bli kjent med Huset og historien bak Odd Fellow Ordenen denne høsten. Vi begynte med Stortingsgaten 28s tilbli velse

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

Duften av en gjerning s. 2

Duften av en gjerning s. 2 Ombrekt nr 1-2006 28-02-06 09:17 Side 1 Duften av en gjerning s. 2 MEDLEMSBLAD FOR TEMPEL RIDDER ORDENEN I NORGE OG ISLAND www.tempelridderordenen.org Foto: Sven E. Sandnes RKM i Viken og Tunsberg og Agder

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Presidentskifte Valle gård 15. juni 2012, Anve Njål Øyslebø og Einar Kristiansen

Presidentskifte Valle gård 15. juni 2012, Anve Njål Øyslebø og Einar Kristiansen LAKSESTIGEN LIONS MANDAL LIONS CLUB Presidentskifte Valle gård 15. juni 2012, Anve Njål Øyslebø og Einar Kristiansen INNHOLD: 2 Innkalling til klubbmøte tirsdag 28. august kl 1900 3 Presidenten 4 Referat

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 9

Glenn Ringtved Dreamteam 9 Glenn Ringtved Dreamteam 9 Venner for alltid Oversatt av Christina Revold Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Hele landet i perioden fra og med 15.10.14 til og med 31.03.15 Egne frister i forbindelse med jul / nyttår. AVGANG FRA TIL M T O T F Alta Tromsø x x x x x Alta Fauske

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

INVITASJON TIL Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2015 i Kongsberg 08.05. 10.05.2015

INVITASJON TIL Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2015 i Kongsberg 08.05. 10.05.2015 INVITASJON TIL Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2015 i Kongsberg 08.05. 10.05.2015 Hvorfor være stor når man er lykkelig som liten, de fleste gikk det ille eller? En gresshoppefar og en gresshoppesønn

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Derfor søker vi fotball-em 2016

Derfor søker vi fotball-em 2016 Folkefest! EM 2016 Derfor søker vi fotball-em 2016 Fotball-EM er en folkefest som skaper varige og positive ringvirkninger for hele samfunnet Fotball-EM vil gi et løft for fotballen, både topp og bredde

Detaljer

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni 1986-2011 25år FAUSKE NÆRINGSFORUM Samarbeidspartnere: SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN Produksert av posten AS Velkommen Fauskemessa har blitt til messa! Fauskemessa (nå messa) har rike tradisjoner helt

Detaljer

Tradisjonene varierer når det gjelder bruk av farger for høytidsdager og liturgiske tider, endog innenfor samme kirkesamfunn.

Tradisjonene varierer når det gjelder bruk av farger for høytidsdager og liturgiske tider, endog innenfor samme kirkesamfunn. KIRKEÅRSSIRKELEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Kirkens form for tidsregning Liturgisk handling Kjernepresentasjon Materiellet: Plassering: Fokusreol Elementer: Veggteppe/plakat med kirkeårssirkelen,

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale.

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale. Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013 Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale Berit Westbye VÅRT PROSJEKT Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Detaljer

DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING

DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING DIFI Test Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP

VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP 2014 I RYTMISK GYMNASTIKK FOR YNGRE JUNIOR, JUNIOR OG SENIOR INDIVIDUELT. SENIOR LAG, JUNIOR OG SENIOR TROPP, SAMT JUNIOR OG SENIOR DUO/TRIO. Rakkestadhallen 4-6. april Det

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Oktober 2015 Søndag 11. oktober: Skilsmisse er tema i alle landets statskirker. Teksten er fra Markus 10, 2-9; «Det Gud har sammenføyd skal mennesker ikke skille». Vi hadde

Detaljer

La oss ikke kaste bort mulighetene...

La oss ikke kaste bort mulighetene... MEDLEMSBLAD FOR TEMPEL RIDDER ORDENEN I NORGE OG ISLAND www.tempelridderordenen.org La oss ikke kaste bort mulighetene... s. 2 TRO 120 år i Norden s. 4 Middelalderens maleri... s. 12 Nye Ordenslokaler

Detaljer

Nyhetsbrev Januar 2008

Nyhetsbrev Januar 2008 Nyhetsbrev Januar 2008 Godt nytt karateår! Treningstider uke 2 og 3 Viktige hendelser denne måned: 7. januar Første treningsdag 21. januar Oppstart nybegynnerkurs Mandager: Tirsdager: Torsdager: 19-20.30

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

INSPIRERT. Inspirasjon. Nå har vi også kontormøbler. interiør!

INSPIRERT. Inspirasjon. Nå har vi også kontormøbler. interiør! INSPIRERT Nå har vi også kontormøbler og interiør! Inspirasjon Dette er en inspirasjonsbrosjyre som vi håper kan inspirere til ytterligere å styrke deres profil, samt kvalitetsnivå på det du trenger til

Detaljer

Arbeidsplan 6. klasse

Arbeidsplan 6. klasse Arbeidsplan 6. klasse Melding fra lærer UKE 21 FØRSKOLEDAG Onsdag 26.mai blir det avviklet førskoledag for de nye 1. klassingene. I år er det 22 elever som begynner i 1. klasse. På grunn av det høye elevtallet

Detaljer

Mariken Halle. Min middag med

Mariken Halle. Min middag med Mariken Halle Min middag med Harald Eia Stemmer 7 Om forfatteren: Mariken Halle (f. 1982) er utdannet filmregissør fra Filmhögskolan i Gøteborg. Eksamensfilmen Kanskje i morgen (2011) fikk strålende mottakelse

Detaljer

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN 1 MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN MÅNEDSBREVET BES DISTRIBUERT TIL ALLE ROTARIANERE! Et nytt år Det skjer hvert år. Så snart de siste julekakene er tørket ut, starter det nye året med ting som går

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Tplan version 28.2 Skoleåret 2006-2007 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Tplan version 28.2 Skoleåret 2006-2007 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2 1 af 9 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2 NYHEDER I WINTP...4 Import af Holdbetegnelser...5 Import af Fagregister...6 Import af Blokregister...9 2 af 9 Tplan versjon 28.2 og sommeren 2006 Til mine

Detaljer

Arbeidsplan 5. klasse

Arbeidsplan 5. klasse Arbeidsplan 5. klasse Melding fra lærer UKE 21 FØRSKOLEDAG Onsdag 26.mai blir det avviklet førskoledag for de nye 1. klassingene. I år er det 22 elever som begynner i 1. klasse. På grunn av det høye elevtallet

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 10

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 10 Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 10 April M Ti O To F L S 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Detaljer

Mobilitetsuka 2012. Vi går i riktig retning! Program for 31. mai. 10.00 Velkommen kaffe og te

Mobilitetsuka 2012. Vi går i riktig retning! Program for 31. mai. 10.00 Velkommen kaffe og te Mobilitetsuka 2012 Program for 31. mai Vi går i riktig retning! 10.00 Velkommen kaffe og te 10.10 Europeisk mobilitetsuke og miljøvennlig transport Anne Ogner, Vegdirektoratet 10.20 Statens innsats for

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom.

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom. Preken i Fjellhamar kirke 2. jan 2011 Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund 4-500 år før Kristus levde filosofen Sokrates i Athen. Det fortelles at det en gang kom en ung mann til ham og ba om

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Det er en særlig fornøyelse for meg å få ønske Roger Abrahamsen, rektor ved Norges landbrukshøgskole på Ås, velkommen hit til Bessastaðir.

Det er en særlig fornøyelse for meg å få ønske Roger Abrahamsen, rektor ved Norges landbrukshøgskole på Ås, velkommen hit til Bessastaðir. Den islandske presidents hilsningstale på Bessastaðir den 12. desember 1997 i anledning av utnevnelsen til æresdoktor ved Norges landbrukshøgskole på Ås. Det er en særlig fornøyelse for meg å få ønske

Detaljer

Bodø bedre sykkelby enn Tromsø

Bodø bedre sykkelby enn Tromsø Bodø bedre sykkelby enn Tromsø Tromsø ser ut til å ha noe bedre vintervedlikehold for syklister enn Bodø. Likevel er Bodø beste sykkelby i Nord-Norge. Det kommer fram i en nasjonal sykkelundersøkelse kalt

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

Invitasjon Nord-Norsk mesterskap 18. - 19. oktober 2013 for senior og junior

Invitasjon Nord-Norsk mesterskap 18. - 19. oktober 2013 for senior og junior ! Invitasjon Nord-Norsk mesterskap 18. - 19. oktober 2013 for senior og junior Arrangør: Norges Kampsportforbund Teknisk arrangør: TromsøTaekwon-Do klubb Kontaktperson: Marthe Bøhler, tlf: 924 43 194 E-post:

Detaljer

Karine Nyborg Jeg er ikke redd for mørket. Roman

Karine Nyborg Jeg er ikke redd for mørket. Roman Karine Nyborg Jeg er ikke redd for mørket Roman Om forfatteren: Karine Nyborg er professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Hun gikk på Aschehougs forfatterskole i 2007 og fikk samme år pris

Detaljer

KRAKOW MED ZAKOPANE Fra tirsdag 2.juni til tirsdag 9.juni 2015 8 dager

KRAKOW MED ZAKOPANE Fra tirsdag 2.juni til tirsdag 9.juni 2015 8 dager KRAKOW MED ZAKOPANE Fra tirsdag 2.juni til tirsdag 9.juni 2015 8 dager På denne reisen skal vi oppleve det sydlige Polen, som rommer den gamle kongeby Krakow og naturperlen Zakopane. Vi skal oppleve den

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

TESS. Presentasjon av leverandør

TESS. Presentasjon av leverandør TESS Presentasjon av leverandør TESS er størst i bransjen slanger og tilhørende tjenester, og ledende leverandør av DVH-produkter til industrien. TESS finnes 84 steder i Norge, og tilgjengelighet er et

Detaljer

Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org. Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK)

Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org. Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) Tilstede Trond N: Eddie:

Detaljer

SALG! Vi feirer BURSDAG med mengder av varer til helt UTROLIGE priser! Nå 398,- Før 598,- Smykke i sølv med cubic zirkonia. *kjede med på kjøpet

SALG! Vi feirer BURSDAG med mengder av varer til helt UTROLIGE priser! Nå 398,- Før 598,- Smykke i sølv med cubic zirkonia. *kjede med på kjøpet Stort Vi feirer BURSDAG med mengder av varer til helt UTROLIGE priser! Pr. del Før pr. del. Smykke og ørepynt i sølv 1/2 PRIS! SPAR 499,- KSP80643, KSE80647 Før 1 498,- Ring i 9 karat/375 hvitt gull BGR92003

Detaljer

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde.

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde. Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET Sted: Draugveien 111 Tid: Onsdag

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Møtereferat OØSK 6. desember 2014

Møtereferat OØSK 6. desember 2014 Møtereferat OØSK 6. desember 2014 1 FASTE PUNKTER 1.1 3 VELKOMMEN Er det noen nye her? 1 ny, velkommen. 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 19 til stede, 12 GSR, 3 vara-gsr, 2 observatør, nestleder for OI, leder, nestleder,

Detaljer

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Syklistene i Porsgrunn er mer fornøyde enn syklistene i Skien. Og forholdene blir stadig bedre i Porsgrunn. Mens Porsgrunn er på 12. plass og holder posisjonen fra 2013,

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7 LOGISTIKK LØSNINGER Vår filosofi er å gjøre det enklere for deg å gjøre en god jobb for dine kunder. Vi tar hånd om leveransene, slik at du som kunde skal føle trygghet og gi deg konkurransefortrinn i

Detaljer

FIRST LEGO League. Mo i Rana 2012. Lars Henrik Lenningsvik

FIRST LEGO League. Mo i Rana 2012. Lars Henrik Lenningsvik FIRST LEGO League Mo i Rana 2012 Presentasjon av laget Korgen Lego Locos Vi kommer fra KORGEN Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 1 jente og 10 gutter. Vi representerer Korgen sentralskole

Detaljer

NARF 2015 ÅRSMØTE STED: BERGEN, SCANDIC ØRNEN HOTEL DATO: 10. - 12. JUNI

NARF 2015 ÅRSMØTE STED: BERGEN, SCANDIC ØRNEN HOTEL DATO: 10. - 12. JUNI NARF 2015 ÅRSMØTE STED: BERGEN, SCANDIC ØRNEN HOTEL DATO: 10. - 12. JUNI TEMA FOR ÅRSMØTET Årsmøtet 2015 handler om hva som skal til for å takle fremtidens utfordringer fra kunder som forventer mer, krav

Detaljer

Det vil i løpet av januar bli lagt opp til et orienteringsmøte med Choice for å gi våre forbund et best mulig grunnlag bruk av avtalen.

Det vil i løpet av januar bli lagt opp til et orienteringsmøte med Choice for å gi våre forbund et best mulig grunnlag bruk av avtalen. Det er inngått ny prisavtale med Choice for 2008, avtalen har betegnelsen CH47373. Den nye avtalen er bygget opp med det som kalles en dynamisk prisstruktur, fem forskjellige prisnivåer. Dette medfører

Detaljer

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ .VELKOMMEN TIL TROMSØI Delegerte og gjester til Norges Døveforbunds landsmøte 1980 ønskes velkommen til Tromsø. Jeg håper landsmøtet vil bli vellykket

Detaljer

RVR-samling 22. 24. mai 2013 Hotel Augustin, Trondheim

RVR-samling 22. 24. mai 2013 Hotel Augustin, Trondheim FNO Skadedrift - RVR og Trøndelag brann- og redningstjeneste ønsker velkommen til: RVR-samling 22. 24. mai 2013 Hotel Augustin, Trondheim Samarbeid, utfordringer og lønnsomhet Kunst og bevaringsverdige

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 2-0 4. 1 1. 2 0 0 9 Fredag er det endelig klart for en ny, internasjonal skøytesesong. Sportforum i Berlin er i helgen åsted for

Detaljer

Invitasjon til Seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte

Invitasjon til Seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte Til ATT: Kopi: Folkehøgskolene (vær vennlig å videresende til:) Rektor, ass. rektor/inspektør Lokallagsleder/alle ansatte Utvalgene Vår ref.: 10/16/A 1.08 Oslo, 03.02.2016 FHF-rundskriv 3/2016 Invitasjon

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer