Dok.dato: Klassering: 274. (enhet/initialer):

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 04.06.2014. Klassering: 274. (enhet/initialer):"

Transkript

1 Side 1 av 31 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: ELARK2 - Elektronisk sakarkiv, Ordningsverdi: <>211 Heldagskurs for ansatte i barnehabilitering med tema ernæring nvitasjoner / / HADM 274 Mottaker Nutricia Norge AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KB-BØ Rapport fra utrykningstjenesten ved Stavanger niversitetssykehus i tidsrommet Månedsrapporter fra utrykningstjenesten / / AK-PH 325 Mottaker Med. rådgiver Pål Madsen Mottaker major Fredrik Jomaas Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDSERVDV AK-PH Referat fra møte angående temp.overvåkning ved avd. for immunologi og transf.medisin Temperaturovervåkingssystem - Anskaffelse 1008/ / / ØF-NN 052 Mottaker Dipl.ing Houm AS Mottaker Mottaker Mottaker Kristoffersen, Gunn Mottaker Hauge, Kristian Mottaker Espedal, Anita Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-NN Side: 1 av 31

2 Side 2 av 31 Tilbakemelding til leverandør - Kortelastisk bandasje på SS Oppfølging av regionale avtaler på bandasjer, gips og sårbehandling 2012/ / ØF-NN 065 Mottaker BSN medical AB Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-NN Oversendelse av signerte kontrakter, nr og Pipetteringsrobot til avd. for medisinsk biokjemi 2014/ / ØF-NN 052 Mottaker Bergman Diagnostika AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-NN Oversendelse av signert tilleggsavtale nr. 1, kontrakt nr Anbudssak PCR maskin og Ekstraktor 2011/ / ØF-NN 052 Mottaker Abbott Norge AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-NN nnkalling til møte angående kontrakt tstyr til venøs prøvetaking - vakumrør Oppfølging av regionale avtaler på utstyr til venøs prøvetaking 2012/ / ØF-NN 065 Mottaker Med-Kjemi AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-NN Side: 2 av 31

3 Side 3 av 31 Pasientopplæring til personer med utviklingshemning - ber om materiale - Østelide Pasientopplæring til personer med utviklingshemning 2014/ / KB-BØ 491 Mottaker NAK - Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KB-BØ Anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** Psykiatrisk divisjon - Kopi vedrørende journal - Juni / / Mottaker Pedagogisk-psykologisk tjeneste Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SDPOL nnhenting av opplysninger - ***** ***** ***** ***** Kvinne- og barnedivisjon - erklæringer og uttalelser vedrørende pasienter - Mai / / KB Mottaker SpareBank 1 Forsikring AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KB-BA Melding om prosedyresvikt - ***** ***** ***** ***** - Østerlide Melding om avvik fra samarbeidsavtale om utskrivningsklare pasienter med kommunene og SS / / FF-SH 431 Mottaker Sandnes kommune, samordningsenheten Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KB-BØ Side: 3 av 31

4 Side 4 av 31 Oversendelse av kontrakt for signering - Lavtemperatur sterilisator - Sterilsentralen STERRAD 100NX Anbudssak - Lavtemperatursterilisator - Sterilsentralen 2014/ / ØF-NN 052 Mottaker Johnson & Johnson AB Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-NN Sakkyndig uttalelse av vedtak med hjemmel i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, kapittel 9, for ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - vedtak iht sosialtjenesteloven kapittel 4A 2010/ / RK-LA Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RK-LA Sakkyndig uttalelse av vedtak med hjemmel i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, kapittel 9, for ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt - helse- og omsorgstjenesteloven kapittel / / RK-LA Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RK-LA Anmodning om uttalelse fra psykolog - ***** ***** ***** ***** ***** Psykiatrisk divisjon - Erklæringer og uttalelser vedrørende pasienter - Juni / / Mottaker Rogaland politidistrikt Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SDSE Side: 4 av 31

5 Side 5 av 31 Anmodning om legeuttalelse - ***** ***** ***** ***** ***** Psykiatrisk divisjon - Kopi vedrørende journal - Mars / / Mottaker Rogaland politidistrikt Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SDPOL ***** ***** ***** ***** - Sakkyndig uttalelse om kapittel 9-vedtak mottatt 18. juni 2014 ***** ***** ***** ***** - vedtak iht sosialtjenesteloven kapittel 4A 2010/ / KB-BØ Mottaker Fylkesmannen i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KB-BØ Orientering til samtlige kreditorer - ***** ***** ***** ***** ***** Etablering av gjeldsordning / / ØF-REGN 163 Mottaker NAV Hillevåg/Hinna Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-REGN ***** ***** ***** ***** ***** -Sakkyndig uttalese om kapittel 9-vedtak datert 3. juni 2014 ***** ***** ***** ***** ***** - vedtak iht lov om helse- og omsorgstjenester kapittel / / KB-BØ Mottaker Fylkesmannen i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KB-BØ Side: 5 av 31

6 Side 6 av 31 Forespørsel om en uttalelse - ***** ***** ***** ***** ***** - Bup Bryne Psykiatrisk divisjon - Erklæringer og uttalelser vedrørende pasienter - April / / Mottaker Øglænd & Co Advokatfirma AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B-BRYNE Anmodning om opplysninger - ***** ***** ***** ***** - Bup Bryne Anmodning om opplysninger - barnevernsaker - Psykiatrisk divisjon / / Mottaker Hå kommune, barneverntjenesten Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B-BRYNE Tilbakemelding på Leieavtale Stavanger Leie av lumen kombinert OCT/FFR system 2014/ / ØF-NN 052 Mottaker Borge, Ann-Christin Mottaker Pedersen, Maja Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-NN Melding om farskapserkjennelse for barn f ***** ber om stemple skjema - far ***** ***** ***** ***** Kvinne- og barnedivisjon - erklæringer og uttalelser vedrørende pasienter - Juni / / KB Mottaker Skatt nord, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KB-KK Side: 6 av 31

7 Side 7 av 31 Melding om fødsel - ber om stemple skjema - barn f. ***** - mor ***** ***** ***** ***** - far ***** ***** ***** ***** ***** Kvinne- og barnedivisjon - erklæringer og uttalelser vedrørende pasienter - Juni / / KB Mottaker Skatt Vest - Førde Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KB-KK Klage vedrørende ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** 2014/ / HADM 434 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NPE sak 2014/02193 vedrørende ***** ***** ***** ***** - skademelding - NPE sak 2014/02193 vedrørende ***** ***** ***** ***** 2014/ / PE offl. 13, jfr. fvl Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Referat fra oppfølgingsmøte kontrakt nr Oppfølging av regionale avtaler på utstyr til venøs prøvetaking 2012/ / ØF-NN 065 Mottaker Med-Kjemi AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-NN Side: 7 av 31

8 Side 8 av 31 Forespørsel om time - ***** ***** - gyn Henvendelser fra pasienter vedrørende timeavtaler / / KRDV 322 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KB-KK Klage - ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** 2014/ / KB-KK 433 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KB-KK Redegjørelsen av kontering av forskningsmidler i Helse Stavanger HF Forskningsselskap - Stavanger Helseforskning AS 2013/ / FA offl. 501 Mottaker Helse Vest RHF Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FA nnhenting av journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Bup Bryne Psykiatrisk divisjon - Kopi vedrørende journal - Juni / / Mottaker Jæren Distriktspsykiatriske Senter Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B-BRYNE Side: 8 av 31

9 Side 9 av 31 Vedr ***** ***** ***** ***** ***** H13089/14 Konsultasjoner og prøver oversendt andre laboratorier avdeling for patologi 2014/ / PATA-PAT P1 offl. 13, jfr. fvl. 13 Mottaker Haukeland niversitetssykehus Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PATA-PAT Vedr ***** ***** ***** ***** ***** H 15426/14 Konsultasjoner og prøver oversendt andre laboratorier avdeling for patologi 2014/ / PATA-PAT P1 offl. 13, jfr. fvl. 13 Mottaker Oslo niversitetssykehus Rikshospitalet Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PATA-PAT nnhenting av opplysninger vedrørende pasient ***** ***** ***** ***** - Sola D Anmodning om opplysninger - barnevernsaker - Psykiatrisk divisjon / / Mottaker AK Psykologkonsult Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SDPOL nnhenting av journal - ***** ***** ***** ***** ***** Psykiatrisk divisjon - Kopi vedrørende journal - Juni / / Mottaker Helse Fonna, Haugaland D Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SKKER-A1 Side: 9 av 31

10 Side 10 av 31 ***** ***** ***** ***** - vedtak som innebærer bruk av tvang og makt - Kopi av brev fra Fylkesmannen - lassa ***** ***** ***** ***** - vedtak iht sosialtjenesteloven kapittel 4A 2009/ / RK-LA Avsender Stavanger kommune Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RK-LA Protokoll avtale om årsarbeidsplan - bryst- og endokrinkirurgisk SRS Protokoller - Kirurgisk divisjon 2011/ / PO 251 Avsender Norsk Sykepleierforbund Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KR-KTE Svar på lånesøknad vedrørende TENS - ***** ***** ***** ***** ***** /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Svar på lånesøknad vedrørende TENS - ***** ***** ***** ***** ***** /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 10av 31

11 Side 11 av 31 Protokoll avtale om årsarbeidsplan mellom SS og Norsk Sykepleierforbund - 6E SRS Protokoller - Kirurgisk divisjon Nevrosenter 2012/ / PO 251 Avsender Norsk Sykepleierforbund Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KO-KR Forespørsel om å skrive spesialisterklæring - sak N2013/ øye Kirurgisk divisjon - erklæringer og uttalelser vedrørende pasienter - Juni / /2014 KRDV Mottaker Pasientskadenemnda - kontorseksjonen Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SP-ØYE Protokoll avtale om årsarbeidsplan mellom SS og Norsk Sykepleierforbund - 6D SRS Protokoller - Kirurgisk divisjon Nevrosenter 2012/ / PO 251 Avsender Norsk Sykepleierforbund Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KO-KR Svar på lånesøknad vedrørende TENS - ***** ***** ***** ***** /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 11av 31

12 Side 12 av 31 Protokoll avtale om årsarbeidsplan for 2K Turnusprotokoller ABK 2014/ / BK 251 Avsender NSF Avsender Fagforbundet Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BK-2K Svar på lånesøknad vedrørende TENS - ***** ***** ***** ***** ***** /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Svar på lånesøknad vedrørende CPAP - ***** ***** ***** ***** ***** /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 12av 31

13 Side 13 av 31 Protokoll ny tjenesteplan - vaktplan for LS legene ved SV Protokoller arbeidsplan / vaktplan Psykiatrisk klinikk 2008/ / HADM 231 Avsender Den norske legeforening Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SVO-AKTT Svar på lånesøknad vedrørende utstyr til stell av PEG - ***** ***** ***** ***** /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Svar på lånesøknad vedrørende nogen One - ***** ***** ***** /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Henvendelse vedrørende time - ***** ***** ***** ***** ***** Henvendelser fra pasienter vedrørende timeavtaler / / KRDV 322 Avsender ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SP-ØNH Side: 13av 31

14 Side 14 av 31 Svar på lånesøknad vedrørende mpulse-sett - ***** ***** ***** ***** ***** /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Svar på lånesøknad vedrørende ernæringspumpe - ***** ***** ***** ***** ***** /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Svar på lånesøknad vedrørende elektrostimulator - ***** ***** ***** ***** /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 14av 31

15 Side 15 av 31 Svar på lånesøknad vedrørende DexCom G4 platinum monitor med sender - ***** ***** ***** ***** ***** /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Svar på lånesøknad vedrørende mpulse sett - ***** ***** ***** ***** ***** /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Svar på lånesøknad vedrørende kompresjonsmateriell - ***** ***** ***** ***** ***** /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Kopi av henvisning - ***** ***** ***** ***** Dokumentavdelingen - kopi vedrørende journal - Juli / / S-DOK Avsender ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Side: 15av 31

16 Side 16 av 31 nvitasjon til symposium i Oslo Orion Pharma AS nvitasjoner / / HADM 274 Avsender Orion Pharma AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KB-BA Anmodning om journalkopi - ***** ***** ***** ***** Psykiatrisk divisjon - Kopi vedrørende journal - Juni / /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: -SOL Kosebamser til kreftsyke barn - Michelle Lee Meling Henvendelser fra pasienter / pårørende og andre / / PO-PERS 322 Avsender Michelle Lee Meling Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KB-BA sikker på hvor jeg skal oppsøke for kontroll - ***** ***** ***** ***** Henvendelser fra pasienter vedrørende timeavtaler / / KRDV 322 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KO-ORT B 215 Avsender ***** Side: 16av 31

17 Side 17 av 31 Spørsmål vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** - gastro Kirurgisk divisjon - erklæringer og uttalelser vedrørende pasienter - Juli / / KRDV Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KR-GK TE Avsender Rogaland politidistrikt Klage på venting av bestilt drosje - ***** ***** ***** Klage på venting av bestilt drosje - ***** ***** ***** 2014/ /2014 AK-PR 434 Avsender Orstad Legesenter Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AK-PR nnhenting av opplysninger etter utredning - ***** ***** ***** ***** ***** - østerlide Kvinne- og barnedivisjon - erklæringer og uttalelser vedrørende pasienter - Juli / / KB Avsender Stavanger kommune - Pedagogisk-psykologisk tjeneste Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SKKER-MT Møtereferat med helseforetaket tdelingskostnader Lar Helse Stavanger 2014/ / AV 339 Avsender Stavanger kommune, Oppvekst og levekår Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 17av 31

18 Side 18 av 31 Betalning till Getinge Norge AS Regnskapssaker / /2014 ØF-REGN 131 Avsender Getinge Norge AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-REGN Svar på lånesøknad vedrørende TENS - ***** ***** ***** ***** ***** /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Nasjonal helseberedskapsplan versjon 2.0 Foreleggelse av utkast til nasjonal helseberedskapsplan 2014/ /2014 FF-FS 008 Avsender Det Kongelige Helse- og omsorgsdepartement Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FF-FS Svar på lånesøknad vedrørende DexCom platinum sender og sensor - ***** ***** ***** ***** /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 18av 31

19 Side 19 av 31 Svar på lånesøknad vedrørende Oksygenkonsentrator - ***** ***** ***** ***** /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Svar på lånesøknad vedrørende C-PAP - ***** ***** ***** ***** /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Oppsigelse av avtale mellom AMK og Randaberg kommune Oppsigelse av avtale mellom AMK og Randaberg kommune 2014/ / AK-AMK 325 Avsender Randaberg kommune Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AK-AMK Svar på lånesøknad vedrørende CPAP og fukter - ***** ***** ***** ***** ***** /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 19av 31

20 Side 20 av 31 nnhenting av opplysninger - ***** ***** ***** ***** Dokumentavdelingen - kopi vedrørende journal - Juli / /2014 S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 3 Avsender Nedstrand Legekontor Svar på lånesøknad vedrørende Flowtron/pulsator - ***** ***** ***** ***** ***** /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Svar på lånesøknad vedrørende Lympha press Mini - ***** ***** ***** ***** /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Svar på lånesøknad vedrørende Omnipod - ***** ***** ***** ***** /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 20av 31

21 Side 21 av 31 Svar på lånesøknad vedrørende TENS - ***** ***** ***** ***** ***** /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Svar på lånesøknad vedrørende forbruksmateriell stell Peg - ***** ***** ***** ***** ***** /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Svar på lånesøknad vedrørende CPAP - ***** ***** ***** ***** ***** /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 21av 31

22 Side 22 av 31 Svar på lånesøknad vedrørende CPAP - ***** ***** ***** ***** /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Svar på lånesøknad vedrørende forstøverapparat - ***** ***** ***** ***** ***** /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Svar på lånesøknad vedrørende ernæringspumpe med tilhørende utstyr - ***** ***** ***** ***** Søknad om lån av behandlingshjelpemidler - Mai / /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 22av 31

23 Side 23 av 31 Svar på lånesøknad vedrørende Aeroneb Go - ***** ***** ***** ***** /2014 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Lånekontrakt fordampere til Sevofluran / Desfluran Baxter - med tekn avd Lånekontrakt anestesifordampere - anestesi 2010/ /2014 AK 052 Mottaker Baxter AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AK-AS Anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** Dokumentavdelingen - kopi vedrørende journal - Juli / /2014 S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 8 Avsender Rogaland politidistrikt Side: 23av 31

24 Side 24 av 31 nvitasjon til kurset - Working on Emotions in the Systemic TherapeuticSession nvitasjoner / /2014 -HADM 274 Avsender Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Oppnevnelse av prosjektdeltakelse - nasjonal anskaffelse - vikartjenester merkantilt Oppnevnelse av prosjektdeltakelse - nasjonal anskaffelse - vikartjenester merkantilt 2014/ /2014 DKTR 305 Avsender Helseforetakenes nnkjøpsservice Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DKTR nvitasjon til Scientific Bone Meeting nvitasjoner / /2014 -HADM 274 Avsender Amgen AB Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DKTR Side: 24av 31

25 Side 25 av 31 Anmodning om opplysninger fra BP i medhold av lov om barneverntjenester ***** ***** ***** ***** - BP Bryne Anmodning om opplysninger - barnevernsaker - Psykiatrisk divisjon / /2014 Mottaker Klepp kommune, Barneverntjenesten Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B-BRYNE Anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** ***** Dokumentavdelingen - kopi vedrørende journal - Juli / / S-DOK Avsender Pasient- og brukerombudet i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Bekreftelse på møtedato 8. mai - anbud 2013/1807 Analyseinstrument for autoimmunitetsdiagnostikk Analyseinstrument for autoimmunitetsdiagnostikk 2013/ / ØF-NN 052 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-NN TE Avsender LS Norway AS Anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dokumentavdelingen - kopi vedrørende journal - Juli / /2014 S-DOK Avsender Karmøy Kommune - Rådhuset Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Side: 25av 31

26 Side 26 av 31 Anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dokumentavdelingen - kopi vedrørende journal - Juli / /2014 S-DOK Avsender Kopervik Legesenter Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Avtale på manuelle tester - autoimmudiagnostikk Analyseinstrument for autoimmunitetsdiagnostikk 2013/ / ØF-NN 052 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-NN TE Avsender LS Norway AS Avtale på manuelle tester - autoimmudiagnostikk Analyseinstrument for autoimmunitetsdiagnostikk 2013/ / ØF-NN 052 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-NN B 25 Avsender LS Norway AS Anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** Dokumentavdelingen - kopi vedrørende journal - Juli / / S-DOK Avsender Pasient- og brukerombudet i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Side: 26av 31

27 Side 27 av 31 Anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dokumentavdelingen - kopi vedrørende journal - Juli / / S-DOK Avsender ACE Europe Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK nnhenting av opplysninger - ***** ***** ***** ***** Dokumentavdelingen - kopi vedrørende journal - Juli / / S-DOK Avsender Sirdal Kommune Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Høring- Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved livstruende vold Høring- Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved livstruende vold 2014/ /2014 DKTR 008 Avsender Helsedirektoratet Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DKTR Rapportering av ansatte i fagstillinger per ved psykiatriske poliklinikker Rapportering av besatte fagstillinger ved psykiatriske poliklinikker / / HADM 219 Avsender Fylkesmannen i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 27av 31

28 Side 28 av 31 Anmodning om kopi av jouranl - ***** ***** ***** ***** Dokumentavdelingen - kopi vedrørende journal - Juli / / S-DOK Avsender ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Kopi av brev til HELFO - Rapportering av antall tilsatte i fagstillinger ved psykiatriske poliklinikker pr i Rogaland - korrigering Forespørsel om kopi av journal - ØNH-avdeling / / SP-ØNH Avsender Fylkesmannen i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Anmodning om opplysninger fra BP i medhold av lov om barneverntjenester ***** ***** ***** ***** ***** - bup bryne Anmodning om opplysninger - barnevernsaker - Psykiatrisk divisjon / /2014 Mottaker Klepp kommune, barneverntjenesten Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B-BRYNE Pålegg om utleggstrekk i lønn - ***** ***** ***** ***** Pålegg om lønnstrekk / skattetrekk / påleggstrekk / / ØF-LØN 234 Avsender Statens innkrevningssentral Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-LØN Side: 28av 31

29 Side 29 av 31 Endring av utleggstrekk - ***** ***** ***** ***** Pålegg om lønnstrekk / skattetrekk / påleggstrekk / / ØF-LØN 234 Avsender Stavanger kemnerkontor Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-LØN Endring av utleggstrekk - ***** ***** ***** ***** Pålegg om lønnstrekk / skattetrekk / påleggstrekk / / ØF-LØN 234 Avsender Stavanger kemnerkontor Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-LØN nnhenting av økonomiske opplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** Forespørsel om lønnsopplysninger 2014 (samlesak) 2014/ / ØF-LØN 230 Avsender NAV Forvaltning Hordaland 1 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-LØN Påminnelse - nnhenting av opplysninger - ***** ***** ***** ***** - øye Kirurgisk divisjon - erklæringer og uttalelser vedrørende pasienter - Juli / / KRDV Avsender Norges Blindeforbund, rehabiliteringsavdelingen, Vestlandet Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KRDV Side: 29av 31

30 Side 30 av 31 Tilsynssak - Stavanger universitetssjukehus - Psykiatrisk klinikk - pliktbrudd - ***** ***** ***** ***** Tilsyn - ***** ***** ***** ***** 2013/ / MEDDV 302 Avsender Fylkesmannen i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDDV Manglende histologisk oppfølging av alvorlig cytologidiagnose - ***** ***** ***** ***** Masseundersøkelse mot livmorhalskreft avdeling for patologi 2014/ / PATA-PAT 356 Avsender Kreftregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KB Manglende histologisk oppfølging av alvorlig cytologidiagnose - ***** ***** ***** ***** ***** Masseundersøkelse mot livmorhalskreft avdeling for patologi 2014/ / PATA-PAT 356 Avsender Kreftregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KB Tilsynssak - Stavanger universitetssykehus - ***** ***** ***** ***** ***** Tilsynssak - Stavanger universitetssykehus - ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / KR-GK 302 Avsender Fylkesmannen i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KRDV Side: 30av 31

31 Side 31 av 31 Manglende histologisk oppfølging av alvorlig cytologidiagnose - ***** ***** ***** ***** ***** Masseundersøkelse mot livmorhalskreft avdeling for patologi 2014/ / PATA-PAT 356 Avsender Kreftregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KB Feilsendte pasientopplysninger - epikrise - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** infeksjonsmed avd Feilsending av epikriser og andre feilsendinger / / KRDV 431 Avsender Eigersund kommune - Dalane barnevern - Eigersund, Lund og Sokndal Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDDV Side: 31av 31

Dok.dato: 05.11.2014. Klassering: 251. (enhet/initialer): Dok.dato: 12.11.2014. Klassering: 432. Dok.dato: 19.12.2014. Klassering: 331.

Dok.dato: 05.11.2014. Klassering: 251. (enhet/initialer): Dok.dato: 12.11.2014. Klassering: 432. Dok.dato: 19.12.2014. Klassering: 331. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1125907&jp_... Side 1 av 29 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.1.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 20.08.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 29.08.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 11.09.2014. Klassering: 008.

Dok.dato: 20.08.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 29.08.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 11.09.2014. Klassering: 008. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1092612&jp_... Side 1 av 26 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.9.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 15.01.2014. Klassering: 433. (enhet/initialer): Dok.dato: 12.02.2014. Klassering: 434. Dok.dato: 12.02.2014. Klassering: 029.

Dok.dato: 15.01.2014. Klassering: 433. (enhet/initialer): Dok.dato: 12.02.2014. Klassering: 434. Dok.dato: 12.02.2014. Klassering: 029. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 27 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.7.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433.

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?b_d=-105 Side 1 av 38 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,,

Detaljer

Dok.dato: 24.06.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 22.09.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 29.09.2014. Klassering: 393.

Dok.dato: 24.06.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 22.09.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 29.09.2014. Klassering: 393. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 37 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.11.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 27.10.2014. Klassering: 334. (enhet/initialer): Dok.dato: 29.10.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 10.11.2014. Klassering: 423.

Dok.dato: 27.10.2014. Klassering: 334. (enhet/initialer): Dok.dato: 29.10.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 10.11.2014. Klassering: 423. file:///h:/data/offentlig%20journal%20.htm Side 1 av 2 23.12.201 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.12.201 -, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A,

Detaljer

Dok.dato: 19.08.2014. Klassering: 306. (enhet/initialer): Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 01.10.2014. Klassering: 423.

Dok.dato: 19.08.2014. Klassering: 306. (enhet/initialer): Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 01.10.2014. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 44 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 20.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.05.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 27.05.2014. Klassering: 423.

Dok.dato: 20.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.05.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 27.05.2014. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1072759&jp_... Side 1 av 39 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,,

Detaljer

Dok.dato: 09.12.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 16.12.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 19.12.2014. Klassering: 423.

Dok.dato: 09.12.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 16.12.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 19.12.2014. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1129622&jp_... Side 1 av 37 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.1.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Journaldato: 7.10.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: <>per1, Ordningsverdi: <>211

Journaldato: 7.10.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: <>per1, Ordningsverdi: <>211 http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1099483&jp_... Side 1 av 47 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.10.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 26.01.2015. Klassering: 434. (enhet/initialer): Dok.dato: 05.05.2015. Klassering: 052. Dok.dato: 02.06.2015. Klassering: 423.

Dok.dato: 26.01.2015. Klassering: 434. (enhet/initialer): Dok.dato: 05.05.2015. Klassering: 052. Dok.dato: 02.06.2015. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1191887&jp_... Side 1 av 23 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.6.2015-15.6.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger -

Detaljer

Journaldato: 9.10.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: <>per1, Ordningsverdi: <>211

Journaldato: 9.10.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: <>per1, Ordningsverdi: <>211 http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1100166&jp_... Side 1 av 45 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.10.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 10.11.2014. Klassering: 231. (enhet/initialer): Dok.dato: 20.11.2014. Klassering: 423

Dok.dato: 10.11.2014. Klassering: 231. (enhet/initialer): Dok.dato: 20.11.2014. Klassering: 423 http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 29 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.11.2014-1.12.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger -

Detaljer

Dok.dato: 05.05.2014. Klassering: (enhet/initialer):

Dok.dato: 05.05.2014. Klassering: (enhet/initialer): http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1151153&jp_... Side 1 av 54 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2015-2.3.2015, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 07.04.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.04.2015. Klassering: 421. Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 423.

Dok.dato: 07.04.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.04.2015. Klassering: 421. Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 32 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2015-11.5.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Journaldato: 7.2.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: <>per1. Dok.dato: 29.07.

Journaldato: 7.2.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: <>per1. Dok.dato: 29.07. file://e:\ephortek\offentlig journal.htm Side 1 av 62 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.2.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel:

Detaljer

Dok.dato: 13.08.2014. Klassering: 509. (enhet/initialer): Dok.dato: 05.09.2014. Klassering: 337. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: 423.

Dok.dato: 13.08.2014. Klassering: 509. (enhet/initialer): Dok.dato: 05.09.2014. Klassering: 337. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1101927&jp_... Side 1 av 35 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,,

Detaljer

Innhold: Fullmakt til divisjonsdirektør Hans Tore Frydnes - deltagelse på ekstraordinær generalforsamling i Prekubator AS. Dok.dato: 31.10.

Innhold: Fullmakt til divisjonsdirektør Hans Tore Frydnes - deltagelse på ekstraordinær generalforsamling i Prekubator AS. Dok.dato: 31.10. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 28 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.7.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 01.12.2014. Klassering: 432. (enhet/initialer):

Dok.dato: 01.12.2014. Klassering: 432. (enhet/initialer): http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1120614&jp_... Side 1 av 76 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.12.2014 -, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 07.05.2014. Klassering: 393. (enhet/initialer): Dok.dato: 05.02.2015 FF-KP. Klassering: 433. Dok.dato: 25.02.2015 FF-KP.

Dok.dato: 07.05.2014. Klassering: 393. (enhet/initialer): Dok.dato: 05.02.2015 FF-KP. Klassering: 433. Dok.dato: 25.02.2015 FF-KP. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 42 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.7.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 432. (enhet/initialer): Dok.dato: 30.06.2015. Klassering: 049. Dok.dato: 30.06.2015. Klassering: 025.

Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 432. (enhet/initialer): Dok.dato: 30.06.2015. Klassering: 049. Dok.dato: 30.06.2015. Klassering: 025. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 37 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.8.2015, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Journaldato: 15.2.2014-17.2.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: <>per1

Journaldato: 15.2.2014-17.2.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: <>per1 http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1033616&jp_... Side 1 av 292 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.2.2014-17.2.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger -

Detaljer

Offentlig journal. Svar på anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** Kopi av journal 2015/5483-2 36837/2015 SAS/KJKN 27.04.2015 30.04.

Offentlig journal. Svar på anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** Kopi av journal 2015/5483-2 36837/2015 SAS/KJKN 27.04.2015 30.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.4.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.05.2015 Svar på anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** Kopi av journal 2015/5483-2 36837/2015 27.04.2015

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Journaldato: 20.05.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 30.01.2015. Klassering: PERS/TSOE. Dok.

Journaldato: 20.05.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 30.01.2015. Klassering: PERS/TSOE. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HBE -, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.06.2015 Oversendelse av etterspurt dokumentasjon Tilsyn - nnhenting av dokumentasjon - Systemtilsyn 2015/857-24

Detaljer

Journaldato: 25.6.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 24.06.2015.

Journaldato: 25.6.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 24.06.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.6.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 01.07.2015 Samhandlingsavvik til Kåfjord kommune fra Blodbanken

Detaljer

Journaldato: 17.06.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.2015. Klassering: SAS/KJKN. Dok.

Journaldato: 17.06.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.2015. Klassering: SAS/KJKN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HBE -, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.07.2015 Svar på anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** Kopi av journal 2015/7212-3 52100/2015

Detaljer

Journaldato: 25.01.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 25.01.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 29.01.2013 Svar på forespørsel om legeopplysninger

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/06196-8 Takker ja - sykepleier ved Med. poliklinnik SSA - ekstrahjelp Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato: 27.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Journaldato: 27.12.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 27.12.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.12.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 31.12.2013 Svar på forespørsel om kopi

Detaljer