Dok.dato: Klassering: 025. (enhet/initialer): Dok.dato: Klassering: 000

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 19.09.2013. Klassering: 025. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.01.2014. Klassering: 000"

Transkript

1 Side 1 av 15 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: ELARK2 - Elektronisk sakarkiv, Ordningsverdi: <>211 Tertialrapportering på krav i styringsdokumentet for 2013 Matrise for tertialvis rapportering på krav i styringsdokument / / FF 025 Mottaker Helse Vest RHF Mottaker Bård Lilleeng Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FF Mal årlig melding 2013 HFa Mal for årlig melding - forventninger til årlig melding fra helseforetaker til Helse Vest RHF 2012/ / FF 000 Mottaker Helse Vest RHF Mottaker Bård Lilleeng Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FF Tilskudd til prosjektmidler til koordinator for pas. med alvorlig og progredierende sykdom - Nevroplan 2012 Søknad om prosjektmidler til 1/2 sosionomstilling i Nevrosenteret 2013/ / SP-NEV 216 Mottaker Fylkesmannen i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NEV-NL Side: 1 av 15

2 Side 2 av 15 Tilbakemelding på betenkningstid for operasjon - ***** ***** ***** ***** Henvendelser fra pasienter vedrørende timeavtaler / / KRDV 322 Mottaker Lege Olav Øgaard Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KR-KTE Revidering av vaktavalte Eiendomsavdelingen - ntern service Protokoller særavtaler 2011 Divisjon intern service 2011/ / PO-PERS 231 Fagforbundet Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PO-PERS Tilbakemelding på betenkningstid for operasjon - ***** ***** ***** ***** Henvendelser fra pasienter vedrørende timeavtaler / / KRDV 322 Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KR-KTE Tilsynssak - ***** ***** ***** ***** ***** og ***** ***** ***** ***** ***** Tilsynssak - ***** ***** ***** ***** ***** og ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / KB-KK 302 Mottaker Fylkesmannen i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KB-KK Side: 2 av 15

3 Side 3 av 15 ttalelse i forbindelse med tilsynssak vedrørende pasient ***** ***** ***** ***** ***** Tilsynssak - ***** ***** ***** ***** ***** og ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / KB-KK 302 Mottaker Fylkesmannen i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KB-KK nnkalling vedr ***** ***** ***** ***** - Våre preparat H12701/14, C21539/14 og C21433/14 Forespørsel om journalkopi / biopsimateriale - avd for patologi / / PATA-PAT Mottaker Haukeland niversitetssykehus Avdeling for patologi v/histologisekretariatet Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PATA-PAT Klage på faktura ***** ***** ***** ***** - uro pol Fakturaklager fra pasienter og andre / /2014 ØF-REGN 152 Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KO-KR Side: 3 av 15

4 Side 4 av 15 Anmodning om opplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** - bup Egersund Anmodning om opplysninger - barnevernsaker - Psykiatrisk divisjon / /2014 PS Mottaker Eigersund kommune - Dalane Barnevern - Eigersund, Lund og Sokndal Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B-EGER Forespørsel om kopi av journal fra Lassa rehabilitering - ***** ***** ***** ***** Dokumentavdelingen - kopi vedrørende journal - Juli 2014 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 59721/2014 S-DOK Mottaker Advokat Målfrid Ølberg Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Forespørsel om kopi av epikrise øyeavdelingen - ***** ***** ***** ***** ***** Dokumentavdelingen - kopi vedrørende journal - Juli 2014 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 59735/2014 S-DOK Mottaker Øyelege Vibeke Vagle AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Side: 4 av 15

5 Side 5 av 15 NPE-sak 2014/ ***** ***** ***** ***** ***** - sakkyndig vurdering KRDV - NPE sak 2014/ ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 FF-KP PE offl. 13, jfr. fvl Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FF-KP Forespørsel om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** ***** Dokumentavdelingen - kopi vedrørende journal - Juli 2014 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 59781/2014 S-DOK Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Forespørsel om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** Dokumentavdelingen - kopi vedrørende journal - Juli 2014 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 59811/2014 S-DOK Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Forespørsel om kopi av epikrise - ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 S-DOK Mottaker Sandeid Fengsel Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Side: 5 av 15

6 Side 6 av 15 Purring - forespørsel om utbetaling av ytelser i forbindelse med utleggssak - ***** ***** ***** ***** Forespørsel om lønnsopplysninger 2014 (samlesak) 2014/ /2014 ØF-LØN 230 Mottaker Namsfogden i Stavanger Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-LØN Forespørsel om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 S-DOK Mottaker Tryg Forsikring Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Boligsøknad - Marius Kalsås Worren Boligsøknader / /2014 EA-FOR 255 Marius Kalsås Worren Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EA-FOR Spørsmål vedrørende bestilling av time - ***** ***** - ort Henvendelser fra pasienter vedrørende timeavtaler / /2014 KRDV 322 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KO-ORT TE ***** Side: 6 av 15

7 Side 7 av 15 Boligsøknad - Janna Hedegaard Christensen Boligsøknader / /2014 EA-FOR 255 Janna Hedegaard Christensen Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EA-FOR Forespørsel om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK TE ***** Forespørsel om kopi av journaldokumenter - ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 7 Bogafjell Legesenter NPE sak 2014/03513 vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** - innhenting av røntgenbilder KB - NPE sak 2014/03513 vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 FF-KP PE offl. 13, jfr. fvl Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MS-RAD Side: 7 av 15

8 Side 8 av 15 Employment Verification - ***** ***** Tjenestebevis og attest - tidligere ansatte / /2014 PO-PERS 251 Enloe Medical Center Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PO-PERS Henvendelse vedrørende feil på høreapparater - ***** ***** ***** ***** ***** Henvendelse vedrørende feil på høreapparater - ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / KRDV 052 ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SP-ØNH nformasjon om betaling for behandling av pasienter fra land utenfor EØS området fra Helse Stavanger HF Betaling for behandling av pasienter fra land utenfor EØS området 2014/ / ØF 19 Mottaker Helse Vest RHF Mottaker Det Kongelige Helse- og Omsorgsdepartement Helse Stavanger Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-REGN Side: 8 av 15

9 Side 9 av 15 Aviksskjema - melding til føde/barsel - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Melding om avvik fra samarbeidsavtale om utskrivningsklare pasienter med kommunene og SS / /2014 FF-SH 431 Stavanger kommune, Hundvåg helsestasjon Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KB-KK Forespørsel om kopi av epikrise - ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 9 Haraldsplass sykehus ntensivtilbudet til barn og nyfødte i Helse Vest ntensivtilbud til barn og nyfødte i Helse Vest 2014/ /2014 KB 313 Helse Vest RHF Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KB Påminnelse - Vedrørende fakturering - merking av disse og EHF-faktura - Helse Stavanger HF - Dolly Dimple Regnskapssaker / /2014 ØF-REGN 131 Dolly Dimple's Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF Side: 9 av 15

10 Side 10 av 15 Forespørsel om kopi av epikrise/opr.beskrivelse - ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 12 Nordlandssykehuset ***** ***** ***** ***** - kopi av brev til Stavanger kommune - overprøving av vedtak med hjemmel i helseog omsorgstjenesteloven kapittel 9 ***** ***** ***** ***** - Vedtak i lov om sosiale tjenester kapittel 4A/Helse og omsorgstjenesteloven kapittel / / SKKER-MT Fylkesmannen i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS-SVO Forespørsel om helseopplysninger vedrørende ***** ***** ***** ***** - BP Sandnes Psykiatrisk divisjon - Erklæringer og uttalelser vedrørende pasienter - August / / PS f Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS-B Klageskjema på ilagt kontrollavgift - blankettnr Robert Persson Parkeringsklager / / SS-SERV Robert Persson Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SS-SERV Side: 10av 15

11 Side 11 av 15 Forespørsel om kopi av journal fra øyeavdelingen - ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 0 ***** BHM lånesøknad vedørende ***** ***** ***** ***** ***** Søknad om lån av behandlingshjelpemidler - August / /2014 RK-BHM 493 Stavanger niversitetssjukehus ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RK Forespørsel angående pasient ***** ***** ***** ***** ***** - Gausel pol Psykiatrisk divisjon - Erklæringer og uttalelser vedrørende pasienter - August / / PS NAV Hundvåg og Storhaug Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SGA-POL Forespørsel opplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** - Sola DPS Psykiatrisk divisjon - Erklæringer og uttalelser vedrørende pasienter - August / / PS NAV Sola Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS-SOL Side: 11av 15

12 Side 12 av 15 ***** ***** ***** ***** - kopi av brev til Time kommune - melding om mottatt vedtak med hjemmel i helseog omsorgstjenesteloven kapittel 9 ***** ***** ***** ***** - vedtak iht lov om helse- og omsorgstjenester kapittel / / SKKER-MT Fylkesmannen i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS-SVO Melding om tilsyn ved avdeling for bold og kreft - 2k Melding om tilsyn ved ved avdeling for blod og kreft SS 2014/ /2014 MEDDV 302 Arbeidstilsynet Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BK Melding om tilsyn ved avdeling for blod og kreft Melding om tilsyn ved ved avdeling for blod og kreft SS 2014/ /2014 MEDDV 302 Arbeidstilsynet Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BK Melding om tilsyn ved avdeling for blod og kreft 2k Melding om tilsyn ved ved avdeling for blod og kreft SS 2014/ /2014 MEDDV 302 Arbeidstilsynet Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BK Side: 12av 15

13 Side 13 av 15 Feilsendt poliklinisk notat - ***** ***** ***** ***** ***** - ort Feilsending av epikriser og andre feilsendinger / /2014 KRDV 431 Sandnes Legevakt Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KRDV nnhenting av opplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** Psykiatrisk divisjon - Erklæringer og uttalelser vedrørende pasienter - August / /2014 PS Hundvåg og Storhaug helse- og sosialdistrikt Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS-AV Feilsendt brev - ***** ***** ***** ***** ***** - plast Feilsending av epikriser og andre feilsendinger / /2014 KRDV 431 Sørlandsparken Legesenter Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KRDV nnhenting av opplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** - BP Anmodning om opplysninger - barnevernsaker - Psykiatrisk divisjon / /2014 PS Mottaker Stavanger kommune, Barnevernstjenesten Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B-SENTRM Side: 13av 15

14 Side 14 av 15 NPE-sak 2011/ ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - vedtak NPE-sak 2011/01425 ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ /2014 FF-KP PE offl. 13, jfr. fvl Norsk Pasientskadeerstatning Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FF Sykepenger fra folketrygden - ugyldig sykmelding - ***** ***** ***** ***** ***** Kirurgisk divisjon - erklæringer og uttalelser vedrørende pasienter - August / /2014 KRDV NAV Sola Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KRDV Forespørsel om kopi av journal ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 S-DOK ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Forespørsel om kopi av journal fra ØreNeseHals-avdeling - ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 S-DOK ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Side: 14av 15

15 Side 15 av 15 Forespørsel om kopi av journal fra fødeavdelingen - ***** ***** ***** ***** 2014/ / S-DOK ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Forespørsel om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 S-DOK ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Forespørsel om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 S-DOK ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Side: 15av 15

Dok.dato: 15.01.2014. Klassering: 433. (enhet/initialer): Dok.dato: 12.02.2014. Klassering: 434. Dok.dato: 12.02.2014. Klassering: 029.

Dok.dato: 15.01.2014. Klassering: 433. (enhet/initialer): Dok.dato: 12.02.2014. Klassering: 434. Dok.dato: 12.02.2014. Klassering: 029. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 27 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.7.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 20.08.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 29.08.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 11.09.2014. Klassering: 008.

Dok.dato: 20.08.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 29.08.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 11.09.2014. Klassering: 008. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1092612&jp_... Side 1 av 26 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.9.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 10.11.2014. Klassering: 231. (enhet/initialer): Dok.dato: 20.11.2014. Klassering: 423

Dok.dato: 10.11.2014. Klassering: 231. (enhet/initialer): Dok.dato: 20.11.2014. Klassering: 423 http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 29 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.11.2014-1.12.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger -

Detaljer

Dok.dato: 07.04.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.04.2015. Klassering: 421. Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 423.

Dok.dato: 07.04.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.04.2015. Klassering: 421. Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 32 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2015-11.5.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 05.11.2014. Klassering: 251. (enhet/initialer): Dok.dato: 12.11.2014. Klassering: 432. Dok.dato: 19.12.2014. Klassering: 331.

Dok.dato: 05.11.2014. Klassering: 251. (enhet/initialer): Dok.dato: 12.11.2014. Klassering: 432. Dok.dato: 19.12.2014. Klassering: 331. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1125907&jp_... Side 1 av 29 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.1.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 27.10.2014. Klassering: 334. (enhet/initialer): Dok.dato: 29.10.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 10.11.2014. Klassering: 423.

Dok.dato: 27.10.2014. Klassering: 334. (enhet/initialer): Dok.dato: 29.10.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 10.11.2014. Klassering: 423. file:///h:/data/offentlig%20journal%20.htm Side 1 av 2 23.12.201 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.12.201 -, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A,

Detaljer

Journaldato: 7.10.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: <>per1, Ordningsverdi: <>211

Journaldato: 7.10.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: <>per1, Ordningsverdi: <>211 http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1099483&jp_... Side 1 av 47 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.10.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Journaldato: 9.10.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: <>per1, Ordningsverdi: <>211

Journaldato: 9.10.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: <>per1, Ordningsverdi: <>211 http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1100166&jp_... Side 1 av 45 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.10.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 432. (enhet/initialer): Dok.dato: 30.06.2015. Klassering: 049. Dok.dato: 30.06.2015. Klassering: 025.

Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 432. (enhet/initialer): Dok.dato: 30.06.2015. Klassering: 049. Dok.dato: 30.06.2015. Klassering: 025. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 37 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.8.2015, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433.

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?b_d=-105 Side 1 av 38 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,,

Detaljer

Dok.dato: 24.06.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 22.09.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 29.09.2014. Klassering: 393.

Dok.dato: 24.06.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 22.09.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 29.09.2014. Klassering: 393. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 37 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.11.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Innhold: Fullmakt til divisjonsdirektør Hans Tore Frydnes - deltagelse på ekstraordinær generalforsamling i Prekubator AS. Dok.dato: 31.10.

Innhold: Fullmakt til divisjonsdirektør Hans Tore Frydnes - deltagelse på ekstraordinær generalforsamling i Prekubator AS. Dok.dato: 31.10. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 28 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.7.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 26.06.2014. Klassering: 553. (enhet/initialer): Dok.dato: 26.09.2014. Klassering: 431. Dok.dato: 14.07.2015. Klassering: 423.

Dok.dato: 26.06.2014. Klassering: 553. (enhet/initialer): Dok.dato: 26.09.2014. Klassering: 431. Dok.dato: 14.07.2015. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 35 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.7.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 09.12.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 16.12.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 19.12.2014. Klassering: 423.

Dok.dato: 09.12.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 16.12.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 19.12.2014. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1129622&jp_... Side 1 av 37 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.1.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 07.05.2014. Klassering: 393. (enhet/initialer): Dok.dato: 05.02.2015 FF-KP. Klassering: 433. Dok.dato: 25.02.2015 FF-KP.

Dok.dato: 07.05.2014. Klassering: 393. (enhet/initialer): Dok.dato: 05.02.2015 FF-KP. Klassering: 433. Dok.dato: 25.02.2015 FF-KP. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 42 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.7.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 06.03.2015. Klassering: 432. (enhet/initialer): Dok.dato: 17.04.2015. Klassering: 016. Dok.dato: 23.04.2015. Klassering: 423.

Dok.dato: 06.03.2015. Klassering: 432. (enhet/initialer): Dok.dato: 17.04.2015. Klassering: 016. Dok.dato: 23.04.2015. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1195656&jp_... Side 1 av 42 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.6.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 19.08.2014. Klassering: 306. (enhet/initialer): Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 01.10.2014. Klassering: 423.

Dok.dato: 19.08.2014. Klassering: 306. (enhet/initialer): Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 01.10.2014. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 44 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 13.08.2014. Klassering: 509. (enhet/initialer): Dok.dato: 05.09.2014. Klassering: 337. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: 423.

Dok.dato: 13.08.2014. Klassering: 509. (enhet/initialer): Dok.dato: 05.09.2014. Klassering: 337. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1101927&jp_... Side 1 av 35 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,,

Detaljer

Journaldato: 7.2.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: <>per1. Dok.dato: 29.07.

Journaldato: 7.2.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: <>per1. Dok.dato: 29.07. file://e:\ephortek\offentlig journal.htm Side 1 av 62 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.2.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel:

Detaljer

Dok.dato: 05.05.2014. Klassering: (enhet/initialer):

Dok.dato: 05.05.2014. Klassering: (enhet/initialer): http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1151153&jp_... Side 1 av 54 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2015-2.3.2015, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 01.12.2014. Klassering: 432. (enhet/initialer):

Dok.dato: 01.12.2014. Klassering: 432. (enhet/initialer): http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1120614&jp_... Side 1 av 76 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.12.2014 -, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 26.01.2015. Klassering: 434. (enhet/initialer): Dok.dato: 05.05.2015. Klassering: 052. Dok.dato: 02.06.2015. Klassering: 423.

Dok.dato: 26.01.2015. Klassering: 434. (enhet/initialer): Dok.dato: 05.05.2015. Klassering: 052. Dok.dato: 02.06.2015. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1191887&jp_... Side 1 av 23 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.6.2015-15.6.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger -

Detaljer

Dok.dato: 04.06.2014. Klassering: 274. (enhet/initialer):

Dok.dato: 04.06.2014. Klassering: 274. (enhet/initialer): http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?b_d=-105 Side 1 av 31 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,,

Detaljer

Dok.dato: 20.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.05.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 27.05.2014. Klassering: 423.

Dok.dato: 20.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.05.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 27.05.2014. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1072759&jp_... Side 1 av 39 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,,

Detaljer

Journaldato: 27.12.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 27.12.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.12.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 31.12.2013 Svar på forespørsel om kopi

Detaljer

Journaldato: 3.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 3.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 05.02.2014 Tildelingsbrev RHF Tildeling

Detaljer

Journaldato: 15.2.2014-17.2.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: <>per1

Journaldato: 15.2.2014-17.2.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: <>per1 http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1033616&jp_... Side 1 av 292 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.2.2014-17.2.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger -

Detaljer

Journaldato: 25.01.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 25.01.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 29.01.2013 Svar på forespørsel om legeopplysninger

Detaljer

Journaldato: 31.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 31.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 04.02.2014 Oversendelse av journaldokumenter

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer