Dok.dato: Klassering: 000. (enhet/initialer): Dok.dato: Klassering: 322. Dok.dato: Klassering: 423.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 01.12.2014. Klassering: 000. (enhet/initialer): Dok.dato: 12.12.2014. Klassering: 322. Dok.dato: 06.10.2015. Klassering: 423."

Transkript

1 Side 1 av Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: ELARK2 - Elektronisk sakarkiv, Ordningsverdi: <> Kontaktliste avd. for med. mikro - Ebola Kontaktliste avd. for med. mikro - Ebola 2014/ / MS-MMBA 000 Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MS-MMBA Svar henvendelse angående håndkirugi - ***** ***** ***** ***** Henvendelser fra pasienter / pårørende og andre / / PO-PERS 322 Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SP-PLA Anmodning om synergirapport - ***** ***** ***** ***** ***** - ffu Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** ***** ***** 201/ / S-DOK Mottaker Pasient- og brukerombudet i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 1 av 6

2 Side 2 av NPE sak 201/ ***** ***** ***** ***** ***** KRDV - NPE sak 201/ ***** ***** ***** ***** ***** 201/ / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NPE sak 201/06994 ***** ***** ***** ***** ***** ***** KB - NPE sak 201/ ***** ***** ***** ***** ***** 201/ / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: is: Svar på forespørsel om mailadresse til fagdirektør Forespørsel om epostadresser / / DOK-PDS Tilg.kode Hjemmel: 049 Mottaker OS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FF NPE-sak 201/ ***** ***** ***** ***** ***** KRDV - NPE-sak 201/ ***** ***** ***** ***** ***** 201/ / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 2 av 6

3 Side 3 av NPE sak 201/ ***** ***** ***** ***** MEDDV - NPE sak 201/ ***** ***** ***** ***** 201/ / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Rekruttering av deltakere og hospitanter til Nasjonalt topplederprogram kull 20 våren 2016 Rekruttering av deltakere til Nasjonalt topplederprogram / / PO Tilg.kode Hjemmel: 279 Mottaker Helse Vest RHF Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PO-PERS NPE-sak 2014/ ***** ***** ***** ***** - vurdering og nye journaldokumenter etter oktober 2014 KB - NPE sak 2014/ ***** ***** ***** ***** 2014/ / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NPE sak 201/ ***** ***** ***** ***** KRDV - NPE sak 201/ ***** ***** ***** ***** 201/ / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 3 av 6

4 Side 4 av NPE-sak 201/ ***** ***** ***** ***** KRDV - NPE-sak 201/ ***** ***** ***** ***** 201/ / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NPE-sak 201/ ***** ***** ***** ***** KRDV - NPE-sak 201/ ***** ***** ***** ***** 201/ / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NPE-sak 201/ ***** ***** ***** ***** ***** MEDDV - NPE-sak 201/ ***** ***** ***** ***** ***** 201/ / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 4 av 6

5 Side av NPE sak 201/0920 ***** ***** ***** ***** ***** KRDV - NPE sak 201/ ***** ***** ***** ***** 201/ / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NPE sak 201/09769 vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** KRDV - NPE sak 201/09769 vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** 201/ / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NPE sak 201/09739 vedrørende ***** ***** ***** ***** KRDV - NPE sak 201/09739 vedrørende ***** ***** ***** ***** 201/ / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: av 6

6 Side 6 av Svar på henvendelse Forespørsel om epostadresser / / DOK-PDS Tilg.kode Hjemmel: 049 Mottaker Nordisk Præklinik Mottaker Nordisk Præklinik, MCC Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FF Spørsmål om legeerklæring - ***** ***** ***** ***** ***** -BP Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** ***** ***** 201/ / S-DOK Mottaker NAV Forvaltning Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B-BRYNE NPE sak 201/09739 vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** KB -NPE sak 201/09739 vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** 201/ / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 6 av 6

7 Side 7 av NPE sak 2014/ ***** ***** ***** ***** KRDV NPE sak 2014/ ***** ***** ***** ***** 2014/ / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NPE sak 201/ ***** ***** ***** ***** -blodprøvesvar KRDV -NPE sak 201/ ***** ***** ***** ***** 201/ / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Anmodning om opplysninger fra BP i medhold av lov om barneverntjenester ***** ***** ***** ***** - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** -bup Bryne Anmodning om opplysninger - Barnevernsaker - Psykiatrisk divisjon / / PS Mottaker Hå kommune - barneverntjenesten Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B-BRYNE Side: 7 av 6

8 Side 8 av nnføring av ny Pasient- og brukarrettighetslov fra Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven gjeldene fra / / Tilg.kode Hjemmel: 008 Mottaker Helse Vest Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Manglende kliniske kreftmeldinger - barne- og ungdomsklinikken Kreftregisteret manglende meldinger 201/ / Tilg.kode Hjemmel: 404 Mottaker Kreftregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: nnhenting av journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** -Bup Bryne Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** ***** 201/ / S-DOK Mottaker Jæren Distriktspsykiatriske Senter Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B-BRYNE Side: 8 av 6

9 Side 9 av Anmodning om dialogmøte - ***** ***** ***** ***** -Stavanger DPS Klage - ***** ***** ***** ***** 201/ / PS-STAV 434 Mottaker Pasient-og brukerombudet i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS-STAV Spørsmål om legeerklæring - ***** ***** ***** ***** -BP Bryne Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** ***** 201/ / S-DOK Mottaker NAV Forvaltning Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B-BRYNE Møte i Likestillings-og diskrimineringsnemnda tirsdag Oversendelse av utkast til redegjørelse fra sekreteriatet - ***** ***** ***** Klage - Døve som pårørende 2012/ / Mottaker Likestillings-og diskrimineringsnemnda Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 9 av 6

10 Side 10 av Anmodning om opplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** -bup Bryne Anmodning om opplysninger - Barnevernsaker - Psykiatrisk divisjon / / PS Mottaker Time kommune - barneverntjenesten Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B-BRYNE Screening av flyktninger - rapportering av kapasitet - svar Screening av flyktninger - Rapportering av kapasitet 201/ / FF Tilg.kode Hjemmel: 02 Mottaker Helse Vest RHF Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FF NPE sak 201/07401 vedrørende ***** ***** ***** ***** -kopi av fortløpende somatisk journal PS -NPE sak 201/07401 vedrørende ***** ***** ***** ***** 201/ / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 10 av 6

11 Side 11 av Forespørsel om epikriser og utskrift av poliklinikk-notater - ***** ***** ***** ***** ***** Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** ***** ***** 201/ / S-DOK 421 Mottaker Lege Cato A. Guldberg Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: STAV-POL is: Contact information concerning robot surgery Forespørsel om epostadresser / / DOK-PDS Tilg.kode Hjemmel: 049 Mottaker Copenhagen niversity hospital Rigshospitalet Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FF NPE sak 201/ ***** ***** ***** ***** KB - NPE sak 201/ ***** ***** ***** ***** 201/ / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 11av 6

12 Side 12 av NPE sak 201/ ***** ***** ***** ***** KB - NPE sak 201/ ***** ***** ***** ***** 201/ / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NPE-sak 201/ ***** ***** ***** ***** KRDV - NPE-sak 201/ ***** ***** ***** ***** 201/ / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NPE sak 201/0990 vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** KRDV - NPE sak 201/0990 vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** 201/ / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 12av 6

13 Side 13 av NPE sak 201/09881 vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** KRDV - NPE sak 201/09881 vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** 201/ / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NPE sak 201/ ***** ***** ***** ***** ***** ***** KRDV - NPE sak 201/ ***** ***** ***** ***** ***** ***** 201/ / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Anmodning om opplysninger - ***** ***** ***** ***** - Bup Bryne Anmodning om opplysninger - Barnevernsaker - Psykiatrisk divisjon / / PS Mottaker Hå kommune, barneverntjenesten Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B-BRYNE Side: 13av 6

14 Side 14 av Angående ny time - ***** ***** ***** ***** - Kirurgisk avd. Henvendelser fra pasienter vedrørende timeavtaler / / S-DOK 322 Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KR-GK NPE sak 201/ ***** ***** ***** ***** ***** MEDDV - NPE sak 201/ ***** ***** ***** ***** ***** 201/ / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Spørsmål om legeerklæring - ***** ***** ***** ***** ***** - bup Bryne Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** ***** ***** 201/ / S-DOK Mottaker NAV Forvaltning Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B-BRYNE Side: 14av 6

15 Side 1 av NPE sak 201/ ***** ***** ***** ***** KRDV - NPE sak 201/ ***** ***** ***** ***** 201/ / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NPE sak 201/10034 vedrørende ***** ***** ***** ***** KRDV - NPE sak 201/10034 vedrørende ***** ***** ***** ***** 201/ / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NPE sak 201/ ***** ***** ***** ***** ***** - uttalelse og dokumentasjon fra behandlingssted KRDV - NPE sak 201/ ***** ***** ***** ***** ***** 201/ / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 1av 6

16 Side 16 av NPE-sak 201/ ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - uttalelse og dokumentasjon KRDV - NPE-sak 201/ ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 201/ / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NPE sak 201/ ***** ***** ***** ***** ***** -uttalelse og dokumentasjon KRDV -NPE sak 201/ ***** ***** ***** ***** ***** 201/ / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NPE-sak 201/ ***** ***** ***** ***** -uttalelse og dokumentasjon KRDV -NPE-sak 201/ ***** ***** ***** ***** 201/ / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 16av 6

17 Side 17 av NPE sak 201/09739 vedrørende ***** ***** ***** ***** -skademeldingsskjema KRDV -NPE sak 201/09739 vedrørende ***** ***** ***** ***** 201/ / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Svar på sperring av innsyn i pasientjournal - historiske dokumenter Sperring av innsyn i pasientjournal - ***** ***** ***** ***** 201/ / Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Forespørsel om epikrise/journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** -Bup Bryne Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** ***** 201/ / S-DOK Mottaker Helse Bergen HF -Kronstad DPS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B-BRYNE Side: 17av 6

18 Side 18 av NPE sak 201/ ***** ***** ***** ***** -Påminnelse -manglende dokumentasjon PS -NPE sak 201/ ***** ***** ***** ***** 201/ / PS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS-STAV NPE sak 201/07401 vedrørende ***** ***** ***** ***** PS -NPE sak 201/07401 vedrørende ***** ***** ***** ***** 201/ / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS-STAV S: Ansvar for dokumentasjon ved SS Forespørsel om epostadresser / / DOK-PDS Tilg.kode Hjemmel: 049 Mottaker TMS Executive Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DOK-PDS Side: 18av 6

19 Side 19 av nformasjon om innleggelse - ***** ***** ***** ***** - Stavanger DPS Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** ***** 201/ / S-DOK Mottaker Stavanger kommune, oppvekst og levekår, NAV Madla Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: STAV-POST2 Forespørsel om journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 201/ / S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 2 Avsender ***** Samarbeidsmøte ***** ***** ***** ***** ***** -Sola DPS Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** ***** ***** 201/ /201 S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS-SOL TE Avsender Sola kommune Side: 19av 6

20 Side 20 av Vedrørende oversendelse av hendelsesforløp - ***** ***** ***** ***** ***** -hud Klage - ***** ***** ***** ***** ***** 201/ /201 SP-HD 434 Mottaker Pasient- og brukerombudet i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SP-HD Anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** ***** 201/ /201 S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 2 Avsender ***** Anmodning om journalkopi - ***** ***** ***** ***** Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** ***** 201/ /201 S-DOK Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Side: 20av 6

21 Side 21 av Tommy Sjöström - Taushetserklæring og andre erklæringer ikke SS-ansatte - MS-MMBA Taushetserklæring og andre erklæringer ikke SS-ansatte / / DOK-PDS Tilg.kode Hjemmel: 000 Avsender Tommy Sjöström Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MS-MMBA TE Klageskjema på ilagt kontrollavgift - ***** ***** Parkeringsklager / / SS-SERV Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SS-SERV NPE sak 2013/ ***** ***** ***** ***** - sakkyndig vurdering PS - NPE sak 2013/ ***** ***** ***** ***** 201/ /201 PS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS Side: 21 av 6

22 Side 22 av Forespørsel om kopi / CD av røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** ***** Medisinsk service divisjon - kopi vedrørende journal - november / /201 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Anmodning om journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** ***** 201/ /201 S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 0 Avsender dr. Finn Finsnes Forespørsel om kopi / CD av røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** ***** Medisinsk service divisjon - kopi vedrørende journal - november / /201 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 22 av 6

23 Side 23 av Anmodning om journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** ***** 201/ / S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 2 Avsender Ortoptist Meta Haaland Anmodning om journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 201/ / S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 2 Avsender NAV Hundvåg og Storhaug Anmodning om bilder fra radiologiske undersøkelser - ***** ***** ***** ***** Medisinsk service divisjon - kopi vedrørende journal - november / / Avsender Protector forsikring AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 23 av 6

24 Side 24 av Anmodning vedrørende behandling - medikamentbytte - ***** ***** ***** ***** - LAR Anmodning vedrørende behandling - ***** ***** ***** ***** 201/ /201 AV-RS 429 Mottaker Pasient- og brukerombudet i Rogaland Mottaker ***** Avsender Helse Stavanger Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AV-RS Retur av epikrise - ***** ***** ***** ***** ***** - lunge Feilsending av epikriser og andre feilsendinger / / KRDV 431 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ME-L TE Avsender Strand mottakssenter Anmodning om journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** ***** ***** 201/ / S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 2 Avsender Gjensidige Forsikring Side: 24 av 6

25 Side 2 av Anmodning om journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** ***** 201/ / S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 2 Avsender Gjensidige Forsikring Forespørsel om opplysninger - påminnelse - ***** ***** ***** ***** - BP utredningspost Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** ***** 201/ / S-DOK Avsender SpareBank 1 Forsikring AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B-B Møte i Likestillings- og diskrimineringsnemnda tirsdag Oversendelse av utkast til redegjørelse fra sekreteriatet - ***** ***** ***** Klage - Døve som pårørende 2012/ / Avsender Likestillings- og diskrimineringsnemnda Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 2 av 6

26 Side 26 av Anmodning om sperring av journal - ***** ***** ***** Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** ***** ***** 201/ / S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: nnhenting av epikrise - ***** ***** ***** ***** ***** Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** ***** ***** 201/ /201 S-DOK Mottaker Helse Fonna, Karmøy DPS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SVO-SKKER Anmodning om journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** ***** 201/ /201 S-DOK Mottaker Gjensidige Forsikring Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Side: 26av 6

27 Side 27 av Avtale om kopieringsutgifter Lagård - Eigersund kommune 201/ / RK Tilg.kode Hjemmel: 030 Avsender Eigersund kommune -Helse-og omsorgsstaben Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RK Anmodning om journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** ***** ***** 201/ /201 S-DOK Mottaker Gjensidige Forsikring Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Påminnelse - nvitasjon til nasjonal fagdag bruk av kvalitetsregistre i psykisk helsevern og ruslidelser 201 nvitasjoner / / DOK-PDS Tilg.kode Hjemmel: 274 Avsender Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, Helse Vest Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS-HADM Side: 27av 6

28 Side 28 av Saken gjelder - refusjon av sykepenger - ***** ***** Manglende utbetaling av sykepenger (refusjon) Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: / PO-FRVR 12 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PO-FRVR TE Avsender Nav Forvaltning Rogaland Legevakt faktura - ***** ***** Henvendelser fra pasienter / pårørende og andre / / S-DOK 322 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 30 Avsender ***** Vedr henvendelse legevakt faktura - ***** ***** Henvendelser fra pasienter / pårørende og andre / /201 S-DOK 322 Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Side: 28av 6

29 Side 29 av Medarbeidersamtale - eksamen is - kbk Henvendelser fra pasienter / pårørende og andre / / S-DOK Tilg.kode Hjemmel: 322 Avsender Ane ndhjem Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BK Spørsmål om legeerklæring - ***** ***** ***** ***** ***** - BP Bryne Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** ***** ***** 201/ / S-DOK Avsender NAV Forvaltning Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B-BRYNE Wiadomosc - faktura ***** ***** - nevro? Fakturaklager fra pasienter og andre / / ØF-REGN 12 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SP-NEV Side: 29av 6

30 Side 30 av Anmodning om journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** ***** ***** 201/ / S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 4 Avsender Crawford & Company (Norway) A.S. Påminnelse - dokument nr anmodning om endring av journal - ***** ***** ***** ***** - ønh Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** ***** 201/ /201 S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SP-ØNH is: Dok. 8 forslag - fødselsomsorgen - Et trygt fødetilbud Et trygt fødetilbud - Helse- og omsorgsdepartementet 201/ /201 KB-KK Tilg.kode Hjemmel: 362 Mottaker Helse Vest RHF Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KB-KK Side: 30av 6

31 Side 31 av Anmodning om journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 201/ / S-DOK Avsender Psykolog Dan Tungland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AV-ENG Kontakt / epostadresse - ***** ***** ***** ***** - ort kir Forespørsel om epostadresser / /201 DOK-PDS 049 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KO-ORT Rutineinnkalling til kalibrering - forfall Avd. mmunologi og transfusjonsmedisin Kalibreringsoppdrag - Avdeling for immunologi og transfusjonmedisin 2011/ / MS-MTA Tilg.kode Hjemmel: 02 Avsender Scalibra Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MS-MTA Side: 31av 6

32 Side 32 av Anmodning om journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** ***** 201/ /201 S-DOK Mottaker Ortoptist Meta Haaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Purring- anmodning om spesialisterklæring - ***** ***** ***** ***** - Stavanger DPS poliklinikk Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** ***** 201/ /201 S-DOK Avsender NAV Hundvåg og Storhaug Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS-STAV Klage på oppfølging - ***** ***** ***** ***** ***** - Barne og ungdomspsykiatrisk avdeling Klage - ***** ***** ***** ***** ***** 201/ / B-ATSME 433 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B-ATSME B 0 Avsender ***** Side: 32av 6

33 Side 33 av Tilbakemelding - ***** ***** ***** ***** - ØNH Klage - ***** ***** ***** ***** 201/ / KRDV 433 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SP-ØNH nnhenting av opplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** ***** ***** 201/ /201 S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 2 Avsender Ønh pol Trømsø sykehus Anmodning om spesialisterklæring - ***** ***** ***** ***** - LAR Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** ***** 201/ / S-DOK Avsender NAV Strand Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AV-RS Side: 33av 6

34 Side 34 av Anmodning om opplysninger fra Lassa rehabiliteringssenter i medhold av lov om barneverntjenester Barn ***** ***** ***** ***** - foresatte ***** ***** ***** ***** ***** Anmodning om opplysninger - barnevernsaker / / KB-BA Avsender Hjelmeland kommune, Barneverntjenesten Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RK-LA Klage på avgjørelse om henvisning til Ryfylke DPS - ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** 201/ / RYF-STRAND 433 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RYF-STRAND Påminnelse - ytterligere helseopplysninger opplysninger om forsikringssøker - ***** ***** ***** ***** ***** - BP Sola Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** ***** ***** 201/ / S-DOK 421 Avsender Frede Livsforsikring AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B-SOLA Side: 34av 6

35 Side 3 av Forespørsel om kopi / CD av røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** ***** Medisinsk service divisjon - kopi vedrørende journal - november / /201 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Vedr utskrivningsklare pasienter/frd - K303 - Stavanger kommune - faktura nr Refusjoner - utskrivningsklare pasienter / /201 ØF-REGN 12 Avsender Stavanger kommune Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-REGN Forespørsel om kopi / CD av røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** ***** Medisinsk service divisjon - kopi vedrørende journal - november / /201 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 3av 6

36 Side 36 av Forespørsel om kopi av journal ***** ***** ***** ***** - BP Bryne Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** ***** 201/ / S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B-BRYNE Forespørsel om kopi / CD av røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** ***** Medisinsk service divisjon - kopi vedrørende journal - november / /201 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Forespørsel om kopi / CD av røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** ***** Medisinsk service divisjon - kopi vedrørende journal - november / /201 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 36av 6

37 Side 37 av Forespørsel om kopi / CD av røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** ***** Medisinsk service divisjon - kopi vedrørende journal - november / /201 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Forespørsel om kopi / CD av røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** ***** Medisinsk service divisjon - kopi vedrørende journal - november 201 Sak/dok nr: 201/ Løpenr.: /201 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Pålegg om trekk til dekning av skatt og avgift - ***** ***** ***** ***** ***** Pålegg om lønnstrekk / skattetrekk / påleggstrekk / / ØF-LØN 234 Avsender Fredrikstad kemnerkontor Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-LØN Side: 37av 6

38 Side 38 av Forespørsel om kopi / CD av røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** Medisinsk service divisjon - kopi vedrørende journal - november 201 Sak/dok nr: 201/ Løpenr.: /201 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Henvendelse vedrørende - ***** ***** ***** ***** ***** - Dalane DPS Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** ***** ***** 201/ / S-DOK Avsender Kvernaland legesenter Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS-DAL Forespørsel om kopi / CD av røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** ***** Medisinsk service divisjon - kopi vedrørende journal - november 201 Sak/dok nr: 201/ Løpenr.: /201 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 38av 6

39 Side 39 av Tilbakemelding til offentlig melder - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Bekreftelser og tilbakemeldinger fra Barneverntjenesten / / KB-BA 321 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MOBA TE Avsender Stavanger kommune, Barneverntjenesten i Stavanger, Mottaksavdelingen Forespørsel om kopi / CD av røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** Medisinsk service divisjon - kopi vedrørende journal - november 201 Sak/dok nr: 201/ Løpenr.: /201 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Forespørsel om kopi / CD av røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** ***** Medisinsk service divisjon - kopi vedrørende journal - november 201 Sak/dok nr: 201/ Løpenr.: 10680/201 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 39av 6

40 Side 40 av NPE sak 201/ ***** ***** ***** ***** - uttalelse og dokumentasjon fra behandlingssted KRDV - NPE sak 201/ ***** ***** ***** ***** 201/ / Avsender Norsk Pasientskadeerstatning Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Forespørsel om kopi / CD av røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** Medisinsk service divisjon - kopi vedrørende journal - november 201 Sak/dok nr: 201/ Løpenr.: /201 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Forespørsel om kopi / CD av røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Medisinsk service divisjon - kopi vedrørende journal - november 201 Sak/dok nr: 201/ Løpenr.: /201 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 40av 6

41 Side 41 av nnhenting av opplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** ***** ***** 201/ /201 S-DOK Mottaker Ønh pol Trømsø sykehus Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Forespørsel om kopi / CD av røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** Medisinsk service divisjon - kopi vedrørende journal - november 201 Sak/dok nr: 201/ Løpenr.: 10681/201 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Anmodning om journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 201/ /201 S-DOK Mottaker NAV Hundvåg og Storhaug Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Side: 41av 6

42 Side 42 av Tilbakemelding på henvendelse vedrørende operasjon/ kompetanse - ***** ***** ***** ***** Henvendelse vedrørende operasjon / kompetanse - ***** ***** ***** ***** 201/ /201 KO-ORT 429 Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KO-ORT nnhenting av opplysninger - ***** ***** ***** ***** - Bup Sandnes Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** ***** 201/ / S-DOK Avsender SpareBank 1 Forsikring AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B-SAND Anmodning om sperring av journal - påminnelse - ***** ***** ***** ***** ***** Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** ***** ***** 201/ /201 S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 42av 6

43 Side 43 av Påminnelse - nnhenting av opplysninger - ***** ***** ***** ***** - Bup Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** ***** 201/ / S-DOK 421 Avsender SpareBank 1 Forsikring AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B-SENTRM Forespørsel om helseopplysninger vedrørende ***** ***** ***** ***** - barn Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** ***** 201/ / S-DOK Avsender f Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KB-BA nnbydelse til Helseforetakenes arbeidsmiljøkonferanse nvitasjoner / /201 DOK-PDS Tilg.kode Hjemmel: 274 Avsender Helse Nord RHF Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PO-HMS Side: 43av 6

44 Side 44 av Saken gjelder sykepenger - krav om refusjon av sykepenger - ***** ***** ***** ***** Manglende utbetaling av sykepenger (refusjon) Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: / PO-FRVR 12 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PO-FRVR TE Avsender Nav Forvaltning Rogaland Anmodning om MR og røntgenbilder mm. - ***** ***** ***** ***** Medisinsk service divisjon - kopi vedrørende journal - november 201 Sak/dok nr: 201/ Løpenr.: / Avsender Norsk Pasientforening Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Vedrørende trekk i lønn/trygd - ***** ***** ***** ***** ***** Pålegg om lønnstrekk / skattetrekk / påleggstrekk / / ØF-LØN 234 Avsender Gothia AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-LØN Side: 44av 6

45 Side 4 av Protokoll - BPA KK Kontrollkommisjon 2 - BPA / / B-N1 Avsender Kontrollkommisjon 2 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B-N1 Forespørsel om kopi / CD av røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** ***** Medisinsk service divisjon - kopi vedrørende journal - november 201 Sak/dok nr: 201/ Løpenr.: 10683/201 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Pålegg om trekk til dekning av skatt og avgift - ***** ***** ***** ***** ***** Pålegg om lønnstrekk / skattetrekk / påleggstrekk / / ØF-LØN 234 Avsender llensaker kemnerkontor Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-LØN Side: 4av 6

46 Side 46 av Forespørsel om kopi / CD av røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** ***** Medisinsk service divisjon - kopi vedrørende journal - november 201 Sak/dok nr: 201/ Løpenr.: /201 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ttalelse erklæring - ***** ***** ***** ***** ***** - pat Sakkyndig likundersøkelse / / PATA-PAT 363 Avsender Den rettsmedisinske kommisjon Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PATA-PAT Forespørsel om kopi / CD av røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** Medisinsk service divisjon - kopi vedrørende journal - november 201 Sak/dok nr: 201/ Løpenr.: /201 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 46av 6

47 Side 47 av Purring - ikke mottatt avdrag etter ***** ***** ***** ***** ***** Pålegg om lønnstrekk / skattetrekk / påleggstrekk / / ØF-LØN 234 Avsender LNDORFF AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-LØN Forslag til frivillig utenrettslig gjeldsordning for ***** ***** ***** ***** utarbeidet og tilpasset Gjeldsordningslovens bestemmelser sendt alle kreditorer Etablering av gjeldsordning / /201 ØF-REGN 163 Avsender Debitnor AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-REGN Forespørsel om kopi / CD av røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Medisinsk service divisjon - kopi vedrørende journal - november 201 Sak/dok nr: 201/ Løpenr.: /201 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 47av 6

48 Side 48 av Forespørsel om kopi / CD av røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** Medisinsk service divisjon - kopi vedrørende journal - november 201 Sak/dok nr: 201/ Løpenr.: 10684/201 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Anmodning om opplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** - Bupa Sandnes Anmodning om opplysninger - Barnevernsaker - Psykiatrisk divisjon / / PS Avsender Sandnes kommune, Barnevernstjenesten Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B-SAND Betaling av faktura - samlefaktura eller e-faktura - ***** ***** Fakturaklager fra pasienter og andre / /201 ØF-REGN 12 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-REGN Side: 48av 6

49 Side 49 av ***** ***** ***** ***** ***** - ønsker sak lukket HAVO Lassa og overflyttet til Mobilt innsatsteam, MT ***** ***** ***** ***** ***** - vedtak iht sosialtjenesteloven kapittel 4A 2010/ / RK-LA Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RK-LA Forespørsel om resultat av MR undersøkelse - ***** ***** ***** ***** ***** Medisinsk service divisjon - kopi vedrørende journal - november 201 Sak/dok nr: 201/ Løpenr.: 1068/201 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NPE-sak 201/ ***** ***** ***** ***** - vedtak MEDDV / PS - NPE-sak 201/ ***** ***** ***** ***** 201/ / PS Avsender Norsk Pasientskadeerstatning Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS-SOL TE Side: 49av 6

50 Side 0 av Avviksskjema - ***** ***** ***** ***** - 4E Melding om avvik fra samarbeidsavtale om utskrivningsklare pasienter med kommunene og SS / / FF-SH 431 Avsender Sandnes kommune Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KO-KR TE nnsending av nominativ melding om smittsom sykdom - ***** ***** ***** ***** ***** - øye pol MSS melding - Kirurgisk divisjon / /201 KRDV 404 Mottaker Folkehelseinstituttet Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SP-ØYE Fakturaklage - ***** ***** ***** ***** Fakturaklager fra pasienter og andre / / ØF-REGN 12 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-REGN Side: 0av 6

51 Side 1 av Medisinske kodeverk for spesialisthelsetjenesten - nformasjon om endringer gjeldende fra sendt fra Helsedirektoratet Medisinske kodeverk for spesialisthelsetjenesten 201/ /201 DKTR Tilg.kode Hjemmel: 329 Avsender Helsedirektoratet Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FF Forespørsel om innsynslogg - ***** ***** ***** ***** Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** ***** 201/ / S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Henvendelse vedr betaling av faktura - ***** ***** - Stavanger dps pol Fakturaklager fra pasienter og andre / /201 ØF-REGN 12 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS-STAV Side: 1av 6

52 Side 2 av nnhenting av opplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** ***** ***** 201/ / S-DOK Avsender Stavanger kommune - Hillevåg og Hinna Helse- og sosialkontor Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS-PTSVG Anmodning om journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** ***** ***** 201/ /201 S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 2 Avsender ***** Anmodning om spesialisterklæring - ***** ***** ***** ***** ***** - Dalane DPS Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** ***** ***** 201/ /201 S-DOK Mottaker NAV Sokndal v/aud Bøe Støle Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS-DAL Side: 2av 6

53 Side 3 av Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap november / / KB-KK 369 Mottaker Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KB-KK Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap november / / KB-KK 369 Mottaker Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KB-KK Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap november / / KB-KK 369 Mottaker Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KB-KK Side: 3av 6

54 Side 4 av Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap november / / KB-KK 369 Mottaker Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KB-KK Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap november / / KB-KK 369 Mottaker Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KB-KK Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap november / / KB-KK 369 Mottaker Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KB-KK Side: 4av 6

55 Side av Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap november / / KB-KK 369 Mottaker Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KB-KK Anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** ***** 201/ /201 S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 2 Avsender ***** Anmodning om journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** ***** 201/ /201 S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 2 Avsender ***** Side: av 6

56 Side 6 av MR undersøkelse - resultat ikke mottatt - ***** ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** ***** 201/ / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: kentlig rapportering fra de regionale helseforetakene om flyktningsituasjonen - frist Screening av flyktninger - Rapportering av kapasitet 201/ /201 FF Tilg.kode Hjemmel: 02 Avsender Helse Vest RHF Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FF nvitasjon fra Johnson & Johnson - Open Colorectal Surgery Symposium nvitasjoner / /201 DOK-PDS Tilg.kode Hjemmel: 274 Avsender Ethicon Surgical Care, Nordics Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KR-GK Side: 6 av 6

Dok.dato: 29.06.2015. Klassering: 224. (enhet/initialer): Dok.dato: 28.07.2015. Klassering: 423. Dok.dato: 29.07.2015. Klassering: 423.

Dok.dato: 29.06.2015. Klassering: 224. (enhet/initialer): Dok.dato: 28.07.2015. Klassering: 423. Dok.dato: 29.07.2015. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?b_d=-105 Side 1 av 19 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.7.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Sakstittel: Erklæringer og uttalelser vedrørende pasienter som ikke er navngitt samt retur av feil utfylte skjema - 2015. Dok.dato: 03.07.

Sakstittel: Erklæringer og uttalelser vedrørende pasienter som ikke er navngitt samt retur av feil utfylte skjema - 2015. Dok.dato: 03.07. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 28 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.7.2015, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Innhold: ***** ***** ***** ***** - sakkyndig uttalelse av vedtak med hjemmel i Lov om kommunale helse -og omsorgstjenester, kapittel 9.

Innhold: ***** ***** ***** ***** - sakkyndig uttalelse av vedtak med hjemmel i Lov om kommunale helse -og omsorgstjenester, kapittel 9. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?b_d=-105 Side 1 av 20 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.10.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 29.07.2015. Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: 30.07.2015. Klassering: Dok.dato: Klassering: Side: 1 av 21

Dok.dato: 29.07.2015. Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: 30.07.2015. Klassering: Dok.dato: Klassering: Side: 1 av 21 http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 21 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.7.2015, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Månedsrapport fra utrykningstjenesten ved Stavanger Universitetssykehus i tidsrommet 01.07.-31.07.2015. Dok.dato: 05.08.2015.

Månedsrapport fra utrykningstjenesten ved Stavanger Universitetssykehus i tidsrommet 01.07.-31.07.2015. Dok.dato: 05.08.2015. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?b_d=-105 Side 1 av 11 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.8.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 28.09.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 01.10.2015. Klassering: 423. Dok.dato: 01.10.2015. Klassering: 404.

Dok.dato: 28.09.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 01.10.2015. Klassering: 423. Dok.dato: 01.10.2015. Klassering: 404. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-10 Side 1 av 36 14.10.201 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 19.09.2013. Klassering: 025. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.01.2014. Klassering: 000

Dok.dato: 19.09.2013. Klassering: 025. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.01.2014. Klassering: 000 http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1080621&jp_... Side 1 av 15 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.8.2014-4.8.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 16.03.2015. Klassering: 432. (enhet/initialer): Dok.dato: 25.08.2015. Klassering: 331. Dok.dato: 14.09.2015. Klassering: 423.

Dok.dato: 16.03.2015. Klassering: 432. (enhet/initialer): Dok.dato: 25.08.2015. Klassering: 331. Dok.dato: 14.09.2015. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1219733&jp_... Side 1 av 19 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.9.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 09.09.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 22.09.2015. Klassering: 432. Dok.dato: 24.09.2015. Klassering: 012.

Dok.dato: 09.09.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 22.09.2015. Klassering: 432. Dok.dato: 24.09.2015. Klassering: 012. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 38 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.10.2015 -, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 29.02.2016. Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: 18.03.2016. Klassering: Dok.dato: 04.04.2016. Klassering: Side: 1 av 26

Dok.dato: 29.02.2016. Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: 18.03.2016. Klassering: Dok.dato: 04.04.2016. Klassering: Side: 1 av 26 http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1290385&jp_... Side 1 av 26 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.4.2016, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 14.10.2015. Klassering: 322. (enhet/initialer): Dok.dato: 25.11.2015. Klassering: 433. Dok.dato: 01.12.2015. Klassering: 322.

Dok.dato: 14.10.2015. Klassering: 322. (enhet/initialer): Dok.dato: 25.11.2015. Klassering: 433. Dok.dato: 01.12.2015. Klassering: 322. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?b_d=-10 Side 1 av 22 31.12.201 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 07.12.2015. Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: 10.12.2015. Klassering: Dok.dato: Klassering: Side: 1 av 25

Dok.dato: 07.12.2015. Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: 10.12.2015. Klassering: Dok.dato: Klassering: Side: 1 av 25 http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=120004&jp_... Side 1 av 2 21.12.201 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 19.03.2015. Klassering: 416. (enhet/initialer): Dok.dato: 16.09.2015. Klassering: 230. Dok.dato: 19.10.2015. Klassering: 431.

Dok.dato: 19.03.2015. Klassering: 416. (enhet/initialer): Dok.dato: 16.09.2015. Klassering: 230. Dok.dato: 19.10.2015. Klassering: 431. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=12422&jp_... Side 1 av 28 26.11.201 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 09.10.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 22.10.2015. Klassering: 421. Dok.dato: 22.10.2015. Klassering: 423.

Dok.dato: 09.10.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 22.10.2015. Klassering: 421. Dok.dato: 22.10.2015. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?b_d=-10 Side 1 av 27 26.10.201 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Innhold: Månedsrapport fra utrykningstjenesten ved Stavanger Universitetssykehus i tidsrommet 01.06.2015-30.06.2015. Dok.dato: 22.07.

Innhold: Månedsrapport fra utrykningstjenesten ved Stavanger Universitetssykehus i tidsrommet 01.06.2015-30.06.2015. Dok.dato: 22.07. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 24 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.7.2015, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Offentlig journal 2016/2232-3 31949/2016 06.06.2016. PE offl. 13, jfr. fvl. 13 2016/3468-3 41204/2016 03.06.2016 2016/3142-6 47742/2016 03.06.

Offentlig journal 2016/2232-3 31949/2016 06.06.2016. PE offl. 13, jfr. fvl. 13 2016/3468-3 41204/2016 03.06.2016 2016/3142-6 47742/2016 03.06. https://ephorte5-prod-hst.ihelse.net/ephorte-hst/ap/getdoc/default.aspx?jp_d=1... Side 1 av 28 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,,

Detaljer

Dok.dato: 10.08.2015. Klassering: 061. (enhet/initialer):

Dok.dato: 10.08.2015. Klassering: 061. (enhet/initialer): http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1212389&jp_... Side 1 av 37 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.8.2015, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 24.06.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 22.09.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 29.09.2014. Klassering: 393.

Dok.dato: 24.06.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 22.09.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 29.09.2014. Klassering: 393. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 37 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.11.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 15.01.2014. Klassering: 433. (enhet/initialer): Dok.dato: 12.02.2014. Klassering: 434. Dok.dato: 12.02.2014. Klassering: 029.

Dok.dato: 15.01.2014. Klassering: 433. (enhet/initialer): Dok.dato: 12.02.2014. Klassering: 434. Dok.dato: 12.02.2014. Klassering: 029. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 27 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.7.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Min timeavtale tirsdag CT Kar/Thorax Kirurgisk Avdeling - ***** ***** ***** ***** ***** Dok.dato:

Min timeavtale tirsdag CT Kar/Thorax Kirurgisk Avdeling - ***** ***** ***** ***** ***** Dok.dato: http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=12226&jp_... Side 1 av 17 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 3.1.2016, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 13.01.2016. Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: 15.03.2016 FF-KP. Klassering: Dok.dato: Klassering: Side: 1 av 31

Dok.dato: 13.01.2016. Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: 15.03.2016 FF-KP. Klassering: Dok.dato: Klassering: Side: 1 av 31 http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1282576&jp_... Side 1 av 31 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.3.2016, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 18.12.2015. Klassering: 432. (enhet/initialer): Dok.dato: 18.12.2015 FF-KP. Klassering: 432. Dok.dato: 18.12.2015 FF-KP.

Dok.dato: 18.12.2015. Klassering: 432. (enhet/initialer): Dok.dato: 18.12.2015 FF-KP. Klassering: 432. Dok.dato: 18.12.2015 FF-KP. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 63 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.2.2016, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 511. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.02.2013. Klassering: 511. Dok.dato: 03.06.2015. Klassering: 010.

Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 511. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.02.2013. Klassering: 511. Dok.dato: 03.06.2015. Klassering: 010. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 31 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.1.2016, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 12.01.2016. Klassering: 334. (enhet/initialer): Dok.dato: 22.01.2016. Klassering: 423. Dok.dato: 10.02.2016. Klassering: 030.

Dok.dato: 12.01.2016. Klassering: 334. (enhet/initialer): Dok.dato: 22.01.2016. Klassering: 423. Dok.dato: 10.02.2016. Klassering: 030. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1274398&jp_... Side 1 av 21 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.2.2016, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 22.10.2015. Klassering: 421. (enhet/initialer): Dok.dato: 27.10.2015. Klassering: 432. Dok.dato: 29.10.2015. Klassering: 423.

Dok.dato: 22.10.2015. Klassering: 421. (enhet/initialer): Dok.dato: 27.10.2015. Klassering: 432. Dok.dato: 29.10.2015. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1238179&jp_... Side 1 av 48 13.11.201 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 03.02.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 21.04.2015. Klassering: 030.31. Dok.dato: 08.05.2015.

Dok.dato: 03.02.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 21.04.2015. Klassering: 030.31. Dok.dato: 08.05.2015. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1195299&jp_... Side 1 av 26 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.6.2015, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 07.03.2016. Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: 10.03.2016. Klassering: Dok.dato: 18.03.2016. Klassering: Side: 1 av 27

Dok.dato: 07.03.2016. Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: 10.03.2016. Klassering: Dok.dato: 18.03.2016. Klassering: Side: 1 av 27 http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1287333&jp_... Side 1 av 27 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.4.2016, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 25.08.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 27.08.2015. Klassering: 553. Dok.dato: 27.08.2015. Klassering: 423.

Dok.dato: 25.08.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 27.08.2015. Klassering: 553. Dok.dato: 27.08.2015. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1214260&jp_... Side 1 av 30 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.9.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 26.10.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 04.11.2015. Klassering: 423. Dok.dato: 04.11.2015. Klassering: 423.

Dok.dato: 26.10.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 04.11.2015. Klassering: 423. Dok.dato: 04.11.2015. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1261286&jp_... Side 1 av 34 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.1.2016-25.1.2016, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 24.10.2013. Klassering: 433. (enhet/initialer):

Dok.dato: 24.10.2013. Klassering: 433. (enhet/initialer): http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 38 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.4.2015-1.5.2015, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 29.05.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 25.06.2015. Klassering: 402. Dok.dato: 30.06.2015. Klassering: 423.

Dok.dato: 29.05.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 25.06.2015. Klassering: 402. Dok.dato: 30.06.2015. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 47 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.7.2015-13.7.2015, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 26.06.2014. Klassering: 553. (enhet/initialer): Dok.dato: 26.09.2014. Klassering: 431. Dok.dato: 14.07.2015. Klassering: 423.

Dok.dato: 26.06.2014. Klassering: 553. (enhet/initialer): Dok.dato: 26.09.2014. Klassering: 431. Dok.dato: 14.07.2015. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 35 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.7.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Offentlig journal 2017/ /2017. Mottaker Haukeland universitetssjukehus 2017/ /2017. U offl. 13, jfr. fvl. 13

Offentlig journal 2017/ /2017. Mottaker Haukeland universitetssjukehus 2017/ /2017. U offl. 13, jfr. fvl. 13 https://ephorte5-prod-hst.ihelse.net/ephorte-hst/ap/getdoc/default.aspx?jp_d=1... Side 1 av 10 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,U,

Detaljer

Dok.dato: 05.11.2014. Klassering: 251. (enhet/initialer): Dok.dato: 12.11.2014. Klassering: 432. Dok.dato: 19.12.2014. Klassering: 331.

Dok.dato: 05.11.2014. Klassering: 251. (enhet/initialer): Dok.dato: 12.11.2014. Klassering: 432. Dok.dato: 19.12.2014. Klassering: 331. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1125907&jp_... Side 1 av 29 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.1.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 26.03.2015. Klassering: 302. (enhet/initialer):

Dok.dato: 26.03.2015. Klassering: 302. (enhet/initialer): http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 48 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,,

Detaljer

Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 432. (enhet/initialer): Dok.dato: 30.06.2015. Klassering: 049. Dok.dato: 30.06.2015. Klassering: 025.

Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 432. (enhet/initialer): Dok.dato: 30.06.2015. Klassering: 049. Dok.dato: 30.06.2015. Klassering: 025. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 37 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.8.2015, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 13.05.2013. Klassering: 400. (enhet/initialer): Journaldato: 20.10.2015. Dok.dato: Klassering: 302. Dok.dato: 14.10.2015.

Dok.dato: 13.05.2013. Klassering: 400. (enhet/initialer): Journaldato: 20.10.2015. Dok.dato: Klassering: 302. Dok.dato: 14.10.2015. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-10 Side 1 av 39 21.10.201 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 25.04.2016. Klassering: 008. (enhet/initialer): Dok.dato: 26.04.2016. Klassering: 529. Dok.dato: 29.04.2016. Klassering: 423.

Dok.dato: 25.04.2016. Klassering: 008. (enhet/initialer): Dok.dato: 26.04.2016. Klassering: 529. Dok.dato: 29.04.2016. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1298304&jp_... Side 1 av 19 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.5.2016-5.5.2016, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 20.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.05.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 27.05.2014. Klassering: 423.

Dok.dato: 20.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.05.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 27.05.2014. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1072759&jp_... Side 1 av 39 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,,

Detaljer

Dok.dato: 16.07.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 16.07.2015. Klassering: 423. Dok.dato: 16.07.2015. Klassering: 423.

Dok.dato: 16.07.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 16.07.2015. Klassering: 423. Dok.dato: 16.07.2015. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 28 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.7.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 26.01.2015. Klassering: 434. (enhet/initialer): Dok.dato: 05.05.2015. Klassering: 052. Dok.dato: 02.06.2015. Klassering: 423.

Dok.dato: 26.01.2015. Klassering: 434. (enhet/initialer): Dok.dato: 05.05.2015. Klassering: 052. Dok.dato: 02.06.2015. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1191887&jp_... Side 1 av 23 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.6.2015-15.6.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger -

Detaljer

Dok.dato: 19.11.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 11.11.2015. Klassering: 550. Dok.dato: 19.11.2015. Klassering: 423.

Dok.dato: 19.11.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 11.11.2015. Klassering: 550. Dok.dato: 19.11.2015. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1241790&jp_... Side 1 av 4 24.11.201 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.11.201 -, Journalenhet: HS - Helse Stavanger -

Detaljer

Dok.dato: 12.02.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.04.2015. Klassering: 423. Dok.dato: 24.04.2015. Klassering: 230.

Dok.dato: 12.02.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.04.2015. Klassering: 423. Dok.dato: 24.04.2015. Klassering: 230. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 37 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.4.2015, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: Klassering: 423

Dok.dato: Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: Klassering: 423 Side 1 av 20 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: ELARK2 - Elektronisk sakarkiv, Ordningsverdi: 211

Detaljer

Dok.dato: 07.01.2016. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 02.02.2016. Klassering: 423. Dok.dato: 04.02.2016. Klassering: 423.

Dok.dato: 07.01.2016. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 02.02.2016. Klassering: 423. Dok.dato: 04.02.2016. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 27 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.2.2016, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 29.09.2014. Klassering: 416. (enhet/initialer): Dok.dato: 06.12.2014. Klassering: 000. Dok.dato: 06.12.2014. Klassering: 000.

Dok.dato: 29.09.2014. Klassering: 416. (enhet/initialer): Dok.dato: 06.12.2014. Klassering: 000. Dok.dato: 06.12.2014. Klassering: 000. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1222987&jp_... Side 1 av 37 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.9.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 30.11.2015. Klassering: 432. (enhet/initialer): Dok.dato: 04.12.2015. Klassering: 322. Dok.dato: 03.12.2015. Klassering: 423.

Dok.dato: 30.11.2015. Klassering: 432. (enhet/initialer): Dok.dato: 04.12.2015. Klassering: 322. Dok.dato: 03.12.2015. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1246981&jp_... Side 1 av 32 10.12.201 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.12.201, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 05.01.2016. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 12.01.2016. Klassering: 322. Dok.dato: 12.01.2016. Klassering: 423.

Dok.dato: 05.01.2016. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 12.01.2016. Klassering: 322. Dok.dato: 12.01.2016. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 35 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.1.2016, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 20.08.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 29.08.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 11.09.2014. Klassering: 008.

Dok.dato: 20.08.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 29.08.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 11.09.2014. Klassering: 008. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1092612&jp_... Side 1 av 26 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.9.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 09.12.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 18.12.2015. Klassering: 434. Dok.dato: 18.12.2015. Klassering: 421.

Dok.dato: 09.12.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 18.12.2015. Klassering: 434. Dok.dato: 18.12.2015. Klassering: 421. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?dl_dokd_db=11... Side 1 av 60 23.12.201 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet, Dokumenttype:,,

Detaljer

Dok.dato: 15.09.2014. Klassering: 052. (enhet/initialer): Dok.dato: 27.10.2014. Klassering: 052. Dok.dato: 04.11.2014. Klassering: 052.

Dok.dato: 15.09.2014. Klassering: 052. (enhet/initialer): Dok.dato: 27.10.2014. Klassering: 052. Dok.dato: 04.11.2014. Klassering: 052. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1262326&jp_... Side 1 av 34 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.1.2016, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 27.10.2014. Klassering: 334. (enhet/initialer): Dok.dato: 29.10.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 10.11.2014. Klassering: 423.

Dok.dato: 27.10.2014. Klassering: 334. (enhet/initialer): Dok.dato: 29.10.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 10.11.2014. Klassering: 423. file:///h:/data/offentlig%20journal%20.htm Side 1 av 2 23.12.201 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.12.201 -, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A,

Detaljer

Dok.dato: 05.03.2015. Klassering: 334. (enhet/initialer): Dok.dato: 15.05.2015. Klassering: 423. Dok.dato: 24.05.2015. Klassering: 421.

Dok.dato: 05.03.2015. Klassering: 334. (enhet/initialer): Dok.dato: 15.05.2015. Klassering: 423. Dok.dato: 24.05.2015. Klassering: 421. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1188293&jp_... Side 1 av 37 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.6.2015, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 05.09.2014. Klassering: 008. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.10.2014. Klassering: 390. Dok.dato: 05.02.2016. Klassering: 423.

Dok.dato: 05.09.2014. Klassering: 008. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.10.2014. Klassering: 390. Dok.dato: 05.02.2016. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 31 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.2.2016, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 18.02.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 02.09.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 11.09.2014. Klassering: 423.

Dok.dato: 18.02.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 02.09.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 11.09.2014. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1188743&jp_... Side 1 av 22 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.6.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 07.05.2014. Klassering: 393. (enhet/initialer): Dok.dato: 05.02.2015 FF-KP. Klassering: 433. Dok.dato: 25.02.2015 FF-KP.

Dok.dato: 07.05.2014. Klassering: 393. (enhet/initialer): Dok.dato: 05.02.2015 FF-KP. Klassering: 433. Dok.dato: 25.02.2015 FF-KP. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 42 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.7.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 15.09.2015. Klassering: 052. (enhet/initialer): Dok.dato: 30.09.2015. Klassering: 052. Dok.dato: 01.10.2015. Klassering: 052.

Dok.dato: 15.09.2015. Klassering: 052. (enhet/initialer): Dok.dato: 30.09.2015. Klassering: 052. Dok.dato: 01.10.2015. Klassering: 052. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?b_d=-10 Side 1 av 37 23.10.201 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 14.01.2016. Klassering: 432. (enhet/initialer): Dok.dato: 21.01.2016. Klassering: 423. Dok.dato: 21.01.2016. Klassering: 423.

Dok.dato: 14.01.2016. Klassering: 432. (enhet/initialer): Dok.dato: 21.01.2016. Klassering: 423. Dok.dato: 21.01.2016. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 51 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.2.2016, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 19.02.2016. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 25.02.2016. Klassering: 331. Dok.dato: 01.03.2016. Klassering: 423.

Dok.dato: 19.02.2016. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 25.02.2016. Klassering: 331. Dok.dato: 01.03.2016. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1279463&jp_... Side 1 av 42 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.3.2016, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 18.02.2014. Klassering: 231. (enhet/initialer): Dok.dato: 23.06.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 18.07.2014. Klassering: 274.

Dok.dato: 18.02.2014. Klassering: 231. (enhet/initialer): Dok.dato: 23.06.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 18.07.2014. Klassering: 274. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1080948&jp_... Side 1 av 25 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.8.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 19.05.2015. Klassering: 433. (enhet/initialer): Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: 433. Dok.dato: 02.06.2015. Klassering: 302.

Dok.dato: 19.05.2015. Klassering: 433. (enhet/initialer): Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: 433. Dok.dato: 02.06.2015. Klassering: 302. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1190756&jp_... Side 1 av 33 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.6.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 10.11.2014. Klassering: 231. (enhet/initialer): Dok.dato: 20.11.2014. Klassering: 423

Dok.dato: 10.11.2014. Klassering: 231. (enhet/initialer): Dok.dato: 20.11.2014. Klassering: 423 http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 29 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.11.2014-1.12.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger -

Detaljer

Infoskriv til studiedeltaker - " tverrfaglig alkholintervensjon i primærhelsetjenesten" - Booster -studien. Dok.dato: 26.08.2013.

Infoskriv til studiedeltaker -  tverrfaglig alkholintervensjon i primærhelsetjenesten - Booster -studien. Dok.dato: 26.08.2013. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=122047&jp_... Side 1 av 32 30.12.201 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 10.11.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 11.11.2015. Klassering: 423

Dok.dato: 10.11.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 11.11.2015. Klassering: 423 http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=12392&jp_... Side 1 av 37 17.11.201 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.11.201 -, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Offentlig journal. Haster - Dokumentasjon - ***** ***** ***** ***** 2017/ / IS-DOK. U offl. 13, jfr. fvl.

Offentlig journal. Haster - Dokumentasjon - ***** ***** ***** ***** 2017/ / IS-DOK. U offl. 13, jfr. fvl. https://ephorte5-prod-hst.ihelse.net/ephorte-hst/ap/getdoc/default.aspx?jp_d=1... Side 1 av 16 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,,

Detaljer

Dok.dato: 14.08.2015. Klassering: 219. (enhet/initialer): Dok.dato: 19.08.2015. Klassering: 423. Dok.dato: 20.08.2015. Klassering: 423.

Dok.dato: 14.08.2015. Klassering: 219. (enhet/initialer): Dok.dato: 19.08.2015. Klassering: 423. Dok.dato: 20.08.2015. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1216745&jp_... Side 1 av 56 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.9.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 29.06.2015. Klassering: 432. (enhet/initialer): Dok.dato: 02.07.2015. Klassering: 331. Dok.dato: 02.07.2015. Klassering: 322.

Dok.dato: 29.06.2015. Klassering: 432. (enhet/initialer): Dok.dato: 02.07.2015. Klassering: 331. Dok.dato: 02.07.2015. Klassering: 322. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 28 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.7.2015, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 30.03.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 05.05.2015. Klassering: 423. Dok.dato: 13.05.2015. Klassering: 423.

Dok.dato: 30.03.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 05.05.2015. Klassering: 423. Dok.dato: 13.05.2015. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 45 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.5.2015-18.5.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Innhold: Purring - kopi av brev til pasient - innhenting av opplysninger i førerkortsak - ***** ***** ***** ***** Dok.dato: 29.10.

Innhold: Purring - kopi av brev til pasient - innhenting av opplysninger i førerkortsak - ***** ***** ***** ***** Dok.dato: 29.10. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=121192&jp_... Side 1 av 4 24.12.201 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Offentlig journal 2015/4311-2 45885/2015 10.06.2016. U offl. 13, jfr. fvl. 13 2015/10072-2 116376/201 5 09.06.2016 2012/755-34 24338/2016 09.06.

Offentlig journal 2015/4311-2 45885/2015 10.06.2016. U offl. 13, jfr. fvl. 13 2015/10072-2 116376/201 5 09.06.2016 2012/755-34 24338/2016 09.06. https://ephorte5-prod-hst.ihelse.net/ephorte-hst/ap/getdoc/default.aspx?jp_d=1... Side 1 av 22 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,,

Detaljer

Dok.dato: Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: Klassering:

Dok.dato: Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: Klassering: Side 1 av 18 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: ELARK2 - Elektronisk sakarkiv, Ordningsverdi: 211

Detaljer

Dok.dato: 07.01.2016. Klassering: 431. (enhet/initialer):

Dok.dato: 07.01.2016. Klassering: 431. (enhet/initialer): http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 33 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.1.2016-1.2.2016, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Anmodning om nye opplysninger fra Bupa vedrørende sak om tilbakeføring - ***** ***** ***** ***** ***** - BUPA Bryne. Dok.dato:

Anmodning om nye opplysninger fra Bupa vedrørende sak om tilbakeføring - ***** ***** ***** ***** ***** - BUPA Bryne. Dok.dato: http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1281048&jp_... Side 1 av 49 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.3.2016-14.3.2016, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Innhold: ***** ***** ***** ***** - Sakkyndig uttalelse av vedtak med hjemmel i helse- og omsorgstjenestelovens kap. 9. Dok.dato:

Innhold: ***** ***** ***** ***** - Sakkyndig uttalelse av vedtak med hjemmel i helse- og omsorgstjenestelovens kap. 9. Dok.dato: https://ephorte5-prod-hst.ihelse.net/ephorte-hst/ap/getdoc/default.aspx?jp_d=1... Side 1 av 19 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,,

Detaljer

Dok.dato: 08.06.2015. Klassering: 012. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.06.2015. Klassering: 012. Side: 1 av 55

Dok.dato: 08.06.2015. Klassering: 012. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.06.2015. Klassering: 012. Side: 1 av 55 http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1193778&jp_... Side 1 av 55 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.6.2015, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 09.12.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 16.12.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 19.12.2014. Klassering: 423.

Dok.dato: 09.12.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 16.12.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 19.12.2014. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1129622&jp_... Side 1 av 37 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.1.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 04.09.2014. Klassering: 510. (enhet/initialer): Dok.dato: 15.07.2015. Klassering: 520. Dok.dato: 15.07.2015. Klassering: 520.

Dok.dato: 04.09.2014. Klassering: 510. (enhet/initialer): Dok.dato: 15.07.2015. Klassering: 520. Dok.dato: 15.07.2015. Klassering: 520. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1241470&jp_... Side 1 av 49 23.11.201 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 433. (enhet/initialer):

Dok.dato: Klassering: 433. (enhet/initialer): Side 1 av 20 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: ELARK2 - Elektronisk sakarkiv, Ordningsverdi: 211

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 219. (enhet/initialer): Dok.dato: Klassering: 423. Dok.dato: Klassering: 421.

Dok.dato: Klassering: 219. (enhet/initialer): Dok.dato: Klassering: 423. Dok.dato: Klassering: 421. Side 1 av 26 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: ELARK2 - Elektronisk sakarkiv, Ordningsverdi: 211

Detaljer

Journaldato: 7.10.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: <>per1, Ordningsverdi: <>211

Journaldato: 7.10.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: <>per1, Ordningsverdi: <>211 http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1099483&jp_... Side 1 av 47 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.10.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Innhold: Fullmakt til divisjonsdirektør Hans Tore Frydnes - deltagelse på ekstraordinær generalforsamling i Prekubator AS. Dok.dato: 31.10.

Innhold: Fullmakt til divisjonsdirektør Hans Tore Frydnes - deltagelse på ekstraordinær generalforsamling i Prekubator AS. Dok.dato: 31.10. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 28 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.7.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 13.07.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.07.2015. Klassering: 432. Dok.dato: 14.07.2015. Klassering: 423.

Dok.dato: 13.07.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.07.2015. Klassering: 432. Dok.dato: 14.07.2015. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?b_d=-105 Side 1 av 34 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.7.2015, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet, Dokumenttype:,,

Detaljer

Dok.dato: 17.03.2015. Klassering: 013. (enhet/initialer): Dok.dato: 21.07.2015. Klassering: 360. Dok.dato: 22.07.2015. Klassering: 433.

Dok.dato: 17.03.2015. Klassering: 013. (enhet/initialer): Dok.dato: 21.07.2015. Klassering: 360. Dok.dato: 22.07.2015. Klassering: 433. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1211542&jp_... Side 1 av 35 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.8.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 17.04.2015. Klassering: 052. (enhet/initialer): Dok.dato: 17.04.2015. Klassering: 052. Dok.dato: 20.04.2015. Klassering: 052.

Dok.dato: 17.04.2015. Klassering: 052. (enhet/initialer): Dok.dato: 17.04.2015. Klassering: 052. Dok.dato: 20.04.2015. Klassering: 052. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 30 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.1.2016-11.1.2016, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Offentlig journal 2017/ / Mottaker. Mottaker Haukeland sykehus v/avdeling spiseforstyrrelser 2017/ /2017

Offentlig journal 2017/ / Mottaker. Mottaker Haukeland sykehus v/avdeling spiseforstyrrelser 2017/ /2017 https://ephorte5-prod-hst.ihelse.net/ephorte-hst/ap/getdoc/default.aspx?jp_d=1... Side 1 av 20 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,,

Detaljer

Dok.dato: 03.08.2015. Klassering: 302. (enhet/initialer): Dok.dato: 04.08.2015. Klassering: 302. Dok.dato: 21.08.2015. Klassering: 434.

Dok.dato: 03.08.2015. Klassering: 302. (enhet/initialer): Dok.dato: 04.08.2015. Klassering: 302. Dok.dato: 21.08.2015. Klassering: 434. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-10 Side 1 av 42 03.11.201 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.10.201-2.11.201, Journalenhet: HS - Helse Stavanger

Detaljer

Dok.dato: 20.04.2015. Klassering: 000. (enhet/initialer): Dok.dato: 04.05.2015. Klassering: 423. Dok.dato: 11.05.2015. Klassering: 423.

Dok.dato: 20.04.2015. Klassering: 000. (enhet/initialer): Dok.dato: 04.05.2015. Klassering: 423. Dok.dato: 11.05.2015. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1191598&jp_... Side 1 av 36 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.6.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 29.09.2015. Klassering: 302. (enhet/initialer): Dok.dato: 28.09.2015. Klassering: 423. Dok.dato: 17.09.2015. Klassering: 423.

Dok.dato: 29.09.2015. Klassering: 302. (enhet/initialer): Dok.dato: 28.09.2015. Klassering: 423. Dok.dato: 17.09.2015. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 51 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 432. (enhet/initialer):

Dok.dato: Klassering: 432. (enhet/initialer): Side 1 av 23 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: ELARK2 - Elektronisk sakarkiv, Ordningsverdi: 211

Detaljer

Dok.dato: 27.10.2014. Klassering: 052. (enhet/initialer): Dok.dato: 11.12.2014. Klassering: 030.30. Dok.dato: 23.01.2015. Klassering: 030.

Dok.dato: 27.10.2014. Klassering: 052. (enhet/initialer): Dok.dato: 11.12.2014. Klassering: 030.30. Dok.dato: 23.01.2015. Klassering: 030. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1243382&jp_... Side 1 av 43 30.11.201 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: Klassering:

Dok.dato: Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: Klassering: https://ephorte5-prod-hst.ihelse.net/ephorte-hst/ap/getdoc/default.aspx?jp_d=1... Side 1 av 21 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet, Dokumenttype:,,

Detaljer

Offentlig journal 2016/ / Mottaker Haukeland Universitetssykehus. Radiumhospitalet, avdeling for patologi

Offentlig journal 2016/ / Mottaker Haukeland Universitetssykehus. Radiumhospitalet, avdeling for patologi https://ephorte5-prod-hst.ihelse.net/ephorte-hst/ap/getdoc/default.aspx?jp_d=1... Side 1 av 32 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,,

Detaljer

Dok.dato: 31.01.2016. Klassering: 339. (enhet/initialer):

Dok.dato: 31.01.2016. Klassering: 339. (enhet/initialer): http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 33 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.4.2016-18.4.2016, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 07.04.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.04.2015. Klassering: 421. Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 423.

Dok.dato: 07.04.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.04.2015. Klassering: 421. Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 32 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2015-11.5.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: Klassering: 423. Dok.dato: Klassering: 423.

Dok.dato: Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: Klassering: 423. Dok.dato: Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 44 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.1.2016-18.1.2016, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 30.01.2013. Klassering: 322. (enhet/initialer): Dok.dato: 13.10.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 12.10.2014. Klassering: 279.

Dok.dato: 30.01.2013. Klassering: 322. (enhet/initialer): Dok.dato: 13.10.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 12.10.2014. Klassering: 279. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?b_d=-105 Side 1 av 34 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.5.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 15.10.2012. Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: 17.10.2012. Klassering: Dok.dato: 17.10.2012. Klassering: Side: 1 av 48

Dok.dato: 15.10.2012. Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: 17.10.2012. Klassering: Dok.dato: 17.10.2012. Klassering: Side: 1 av 48 http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1194280&jp_... Side 1 av 48 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.6.2015-22.6.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger -

Detaljer

Dok.dato: 03.06.2015. Klassering: 023. (enhet/initialer): Dok.dato: 05.06.2015. Klassering: 423. Dok.dato: 03.06.2015. Klassering: 423.

Dok.dato: 03.06.2015. Klassering: 023. (enhet/initialer): Dok.dato: 05.06.2015. Klassering: 423. Dok.dato: 03.06.2015. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1192358&jp_... Side 1 av 30 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.6.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Sakstittel: Rammeavtale nr 600698 mellom Helse Stavanger HF og Norsk Gjenvinning AS - avfall og gjenvinningshåndtering. Dok.dato: 27.10.

Sakstittel: Rammeavtale nr 600698 mellom Helse Stavanger HF og Norsk Gjenvinning AS - avfall og gjenvinningshåndtering. Dok.dato: 27.10. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=124066&jp_... Side 1 av 49 20.11.201 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 13.08.2014. Klassering: 509. (enhet/initialer): Dok.dato: 05.09.2014. Klassering: 337. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: 423.

Dok.dato: 13.08.2014. Klassering: 509. (enhet/initialer): Dok.dato: 05.09.2014. Klassering: 337. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1101927&jp_... Side 1 av 35 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,,

Detaljer