Dok.dato: Klassering: 393. (enhet/initialer): Dok.dato: FF-KP. Klassering: 433. Dok.dato: FF-KP.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 07.05.2014. Klassering: 393. (enhet/initialer): Dok.dato: 05.02.2015 FF-KP. Klassering: 433. Dok.dato: 25.02.2015 FF-KP."

Transkript

1 Side 1 av 42 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: ELARK2 - Elektronisk sakarkiv, Ordningsverdi: <>211 Vedrørende begjæring om lydlogg fra politiet Begjæring om lydlogg fra politiet 2014/ / Tilg.kode Hjemmel: 393 Mottaker Rogaland politidistrikt Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Vedr. krav om oppreisning Krav om erstatning - oppreisning - ***** ***** ***** ***** 2012/ / Mottaker Advokatfirmaet Øverland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Vedrørende krav om oppreisningserstatning - ***** ***** ***** ***** ***** KB - NPE sak 2014/03513 vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / PE offl. 13, jfr. fvl Mottaker Haver Advokatfirma Ans Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 1 av 42

2 Side 2 av 42 tvidet kontroll om kirurgisk pasientbehandling i helseforetakene - datainnsamling tvidet kontroll om kirurgisk pasientbehandling i helseforetakene 2015/ / FF 016 Mottaker Riksrevisjonen Mottaker Riksrevisjonen Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FF Saksopplysninger vedrørende økning i utskrivningsklare pasienter fra Helse Stavanger HF Samarbeidsforum mellom Helse Stavanger HF og Stavanger kommune 2013/ / FF-SH Tilg.kode Hjemmel: 305 Mottaker Stavanger kommune Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FF-SH is: Purring - Ny ordning for betaling av medikamenter før tarmundersøkelser - Norsk Medisinaldepot AS Polikliniske takster og egenandeler 2014/ / MEDDV Tilg.kode Hjemmel: 152 Mottaker Norsk Medisinaldepot AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FF-FS NPE-sak 2015/ ***** ***** ***** ***** ***** MEDSERVDV - NPE-sak 2015/ ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / PE offl. 13, jfr. fvl Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 2 av 42

3 Side 3 av 42 NPE-sak 2015/ ***** ***** ***** ***** ***** KRDV - NPE-sak 2015/ ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / PE offl. 13, jfr. fvl Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NPE sak 2015/ ***** ***** ***** ***** ***** KRDV - NPE sak 2015/ ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / PE offl. 13, jfr. fvl Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NPE sak 2014/03513 vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** - Vedr. krav om oppreisning KB - NPE sak 2014/03513 vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / Mottaker Haver Advokatfirma Ans Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Svar på bestilling av sperring i pasientjournal - ***** ***** ***** ***** ***** Sperring av innsyn i pasientjournal - ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 3 av 42

4 Side 4 av 42 Svar på bestilling av sperring i pasientjournal - ***** ***** ***** ***** ***** Sperring av innsyn i pasientjournal - ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Vedr. anmodning om journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** Logg AMK fra / / AK-AMK 325 Mottaker Pasient - og brukerombudet Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Oppdatert journal - ***** ***** ***** ***** 2015/ / S-DOK Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Tiltak for å redusere variasjon i ventetider og effektivitet Tiltak for å redusere ventetider og effektivitet 2015/ / FF Tilg.kode Hjemmel: 420 Mottaker Helse Vest RHF Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FF Side: 4 av 42

5 Side 5 av 42 Vedr. lydfil - ***** ***** ***** ***** ***** Logg AMK fra / / AK-AMK 325 Mottaker Pasient- og brukerombudet Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Klage på behandling - ***** ***** - Stavanger DPS Klage - ***** ***** 2015/ / STAV-POL 433 Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: STAV-POL Forespørsel angående pasient - ***** ***** ***** ***** - put Stavanger 2015/ / S-DOK Mottaker NAV Randaberg Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS-PTSVG Anmodning om journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / S-DOK Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Side: 5 av 42

6 Side 6 av 42 Skriftlig advarsel bil ***** kke akutt pasienttransport - fast pris og variabel pris Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 71518/ ØF-NN 416 Mottaker Ålgård & Gjesdal Taxisentral SA Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-NN Forespørsel om journalkopi - ***** ***** ***** ***** 2015/ / S-DOK Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Anmodning om journalkopi - ***** ***** ***** ***** 2015/ / S-DOK Mottaker Advokatsamarbeidet SjødinMeling & Co Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Samarbeid barnevernet Anmodning om opplysninger - barnevernsaker / / KB-BA Tilg.kode Hjemmel: Mottaker Kolleger i Barnevernet Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KB-BA Side: 6 av 42

7 Side 7 av 42 nderretning til klager - anmeldesesnr gjerningsdato ***** ***** ***** - henlagt - Dalane DPS Anmeldelser Psykiatrisk divisjon / / PS-HADM 492 Rogaland politidistrikt Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS-DAL Anmodning om journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Mottaker Advokat MNA Edmund Asbøll Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Forespørsel om journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Fra godtar Karmøy kommune kun elektronisk faktura ( EHF ) Regnskapssaker / / ØF-REGN Tilg.kode Hjemmel: 131 Regnskapskontoret Karmøy kommune Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-REGN Side: 7 av 42

8 Side 8 av 42 Retningslinjer ang. cytostatika beh. og gravide Henvendelser fra pasienter / pårørende og andre / / Tilg.kode Hjemmel: 322 Eigersund kommune Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BK Anmodning om relevante journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Mottaker NAV Hillevåg og Hinna Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Haster - briller eller kontakt linse - ***** ***** ***** ***** 2015/ / S-DOK 421 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SP-ØYE Til ØNH-avdelingen - time for operasjon - ***** ***** ***** ***** Henvendelser fra pasienter vedrørende timeavtaler / / KRDV 322 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SP-ØNH TE Side: 8 av 42

9 Side 9 av 42 Dermatological problem - or a number Forespørsel om epostadresser / / DOK-PDS 049 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SP-HD Anmodning om journalkopi - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Mottaker Landbruksforsikring AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Forespørsel om epikrise fra Sola DPS og Engelsvoll - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Mottaker Psykiater Kjartan Thu Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SDPSA ***** ***** ***** ***** - melding om mottatt vedtak med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 - kopi av brev til Stavanger kommune ***** ***** ***** ***** - Vedtak iht sosialtjenesteloven kapittel 4A 2010/ / RK-LA Fylkesmannen i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RK Side: 9 av 42

10 Side 10 av 42 Forespørsel om journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Mottaker Eika Forsikring AS Skadeavdelingen Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Avslag på søknad om dispensasjon fra helsekravene i førerkortforskriften - Fylkesmannens vedtak - ***** ***** ***** ***** - nevro 2015/ / S-DOK 421 Fylkesmannen i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SP-NEV TE Avslutning av tilsynssak - ***** ***** ***** ***** Tilsynssak - Stavanger universitetssjukehus - ***** ***** ***** ***** 2014/ / S-DOK 302 Fylkesmannen i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS-STAV Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap juli / / Mottaker Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 10av 42

11 Side 11 av 42 Anmodning om journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Mottaker DNB Livsforsikring AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Anmodning om journalkopi - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Mottaker Crawford & Company (Norway) A.S. Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Klage etter lov om pasient- og brukerrettigheter - kopi av brev til pasienten - ***** ***** ***** - vedtak - hud Rettighetsklage - pasient- og brukerrettighetsloven - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / SP-HD 433 Fylkesmannen i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SP-HD Tilsynssak - Fylkesmannen ber om redegjørelse - ***** ***** ***** ***** Tilsynssak - ***** ***** ***** ***** 2015/ / PS Fylkesmannen i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS Side: 11av 42

12 Side 12 av 42 Tilsynssak - Stavanger universitetssjukehus, øre- nese- halsavdelingen - innhenting av informasjon - pasient ***** ***** ***** ***** ***** Tilsynssak - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / SP-ØNH 302 Fylkesmannen i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SP-ØNH ***** ***** ***** ***** - Kopi av brev til Stavanger kommune - Overprøving av vedtak med hjemmel i helseog omsorgstjenesteloven kapittel 9 ***** ***** ***** ***** - Vedtak iht lov om helse og omsorgstjenester kapittel / / RK-LA Fylkesmannen i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RK Dispensasjon fra helsekravene til førerkort for ***** ***** ***** ***** - LAR 2015/ / S-DOK Fylkesmannen i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS-AV Dispensasjon fra helsekravene til førerkort for ***** ***** ***** ***** ***** - endo ***** 2015/ / S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDDV TE Fylkesmannen i Rogaland Side: 12av 42

13 Side 13 av 42 Anmodning om å utarbeidelse av spesialisterklæring - ***** ***** ***** ***** - trafikkulykke ort 2015/ / S-DOK Crawford & Company (Norway) A.S. Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KO-ORT krafttredelse av endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og fritt behandlingsvalg Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven gjeldene fra / / Tilg.kode Hjemmel: 008 Helse Vest RHF Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap juli / / Mottaker Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap juli / / Mottaker Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 13av 42

14 Side 14 av 42 Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap juli / / Mottaker Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap juli / / Mottaker Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap juli / / Mottaker Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 14av 42

15 Side 15 av 42 Rehabiliteringsopphold i utland - ***** ***** ***** ***** ***** - nevro ***** 2015/ / S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SP-NEV TE Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap juli / / Mottaker Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap juli / / Mottaker Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 15av 42

16 Side 16 av 42 Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap juli / / Mottaker Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap juli / / Mottaker Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap juli / / Mottaker Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 16av 42

17 Side 17 av 42 Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap juli / / Mottaker Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Forespørsel om kopi av epikrise - ***** ***** ***** ***** 2015/ / S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 2 Haugesund Hjertepraksis Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap juli / / Mottaker Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 17av 42

18 Side 18 av 42 Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap juli / / Mottaker Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap juli / / Mottaker Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap juli / / Mottaker Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 18av 42

19 Side 19 av 42 Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap juli / / Mottaker Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Forespørsel om journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Haukeland niversitetssykehus Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK TLF Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap juli / / Mottaker Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Forespørsel om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** 2015/ / S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SDPSPOL B 2 ***** Side: 19av 42

20 Side 20 av 42 Melding til bidragsfogden om fødsel - ***** ***** ***** ***** ***** Melding til bidragsfogden om fødsel / / Mottaker NAV Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NPE sak 2015/ ***** ***** ***** ***** - Kopi av epikrise nevrografi PS - NPE sak 2015/ ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 PE offl. 13, jfr. fvl Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SP-NEV Melding til bidragsfogden om fødsel - ***** ***** ***** ***** Melding til bidragsfogden om fødsel / / Mottaker NAV Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: nvitasjon til EXSPEC-konferanse for Øvelse Gjallarhorn 2016 nvitasjoner / / DOK-PDS Tilg.kode Hjemmel: 274 Forsvaret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FF-FS Side: 20av 42

21 Side 21 av 42 Melding til bidragsfogden om fødsel - ***** ***** ***** ***** Melding til bidragsfogden om fødsel / / Mottaker NAV Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Forespørsel om journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK TLF Nemi Forsikring AS Forespørsel om journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 4 DNB Livsforsikring ASA Diabetes Mellitus - ***** ***** - Endokrinologisk seksjon Henvendelser fra pasienter / pårørende og andre / / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDDV TE ***** Side: 21av 42

22 Side 22 av 42 Forespørsel om utskrift/cd fra røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDSERVDV Forespørsel om utskrift/cd fra røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDSERVDV Forespørsel om kopi av epikrise - ***** ***** ***** ***** 2015/ / S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 2 Haugesund Hjertepraksis Fakturering av leie for plass til basestasjonsutstyr ROG faktura nr ber om ny faktura Fakturaklager fra pasienter og andre / /2015 ØF-REGN Tilg.kode Hjemmel: 152 Mottaker Mobile Norway AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-NN Side: 22av 42

23 Side 23 av 42 Forespørsel om utskrift/cd fra røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDSERVDV Forespørsel om utskrift/cd fra røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDSERVDV Forespørsel om utskrift/cd fra røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDSERVDV Anmodning om klokkeslett for dødsfall - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK TLF ***** Side: 23av 42

24 Side 24 av 42 Forespørsel om utskrift/cd fra røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDSERVDV Forespørsel om utskrift/cd fra røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDSERVDV Forespørsel om utskrift/cd fra røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDSERVDV Forespørsel om utskrift/cd fra røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDSERVDV Side: 24av 42

25 Side 25 av 42 Forespørsel om utskrift/cd fra røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDSERVDV Forespørsel om utskrift/cd fra røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDSERVDV Forespørsel om utskrift/cd fra røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDSERVDV Forespørsel om utskrift/cd fra røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDSERVDV Side: 25av 42

26 Side 26 av 42 Forespørsel om utskrift/cd fra røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDSERVDV Forespørsel om utskrift/cd fra røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDSERVDV nndragning av førerkort/kjøreseddel - ***** ***** ***** ***** - ger. 2015/ / S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDDV TE Fylkesmannen i Rogaland nndragning av førerkort/kjøreseddel - ***** ***** ***** ***** - øye 2015/ / S-DOK Fylkesmannen i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SP-ØYE Side: 26av 42

27 Side 27 av 42 nndragning av førerkort - ***** ***** ***** ***** - ger 2015/ / S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDDV TE Fylkesmannen i Rogaland nndragning av førerkort - ***** ***** ***** ***** 2015/ / S-DOK Fylkesmannen i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS-SVO Forespørsel om utskrift/cd fra røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDSERVDV Henvendelse til med. biokjemi - Bogafjell legesenter Henvendelser fra pasienter / pårørende og andre / /2015 Tilg.kode Hjemmel: 322 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MBKA-MBK B 356 Bogafjell legesenter Side: 27av 42

28 Side 28 av 42 Forespørsel om utskrift/cd fra røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDSERVDV Forespørsel om utskrift/cd fra røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDSERVDV Forespørsel om utskrift/cd fra røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDSERVDV Forespørsel om utskrift/cd fra røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDSERVDV Side: 28av 42

29 Side 29 av 42 Forespørsel om utskrift/cd fra røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDSERVDV Forespørsel om utskrift/cd fra røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDSERVDV Forespørsel om utskrift/cd fra røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDSERVDV Forespørsel om utskrift/cd fra røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDSERVDV Side: 29av 42

30 Side 30 av 42 Forespørsel om utskrift/cd fra røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDSERVDV Forespørsel om utskrift/cd fra røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDSERVDV Forespørsel om utskrift/cd fra røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDSERVDV Forespørsel om utskrift/cd fra røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDSERVDV Side: 30av 42

31 Side 31 av 42 Anmodning om journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SDPSPOL Forespørsel om utskrift/cd fra røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDSERVDV Forespørsel om utskrift/cd fra røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDSERVDV Manglende opplysninger om ansiennitetsdato og rettighetsstatus - ***** ***** ***** ***** ***** Manglende opplysninger om ansiennitetsdato og rettighetsstatus Sak/dok nr: 2015/ Løpenr.: 72541/ Helse Bergen, Ortopedisk avdeling Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KO-ORT Side: 31av 42

32 Side 32 av 42 nndragning av førerkort - ***** ***** ***** ***** - nevr 2015/ / S-DOK Fylkesmannen i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SP-NEV Manglende opplysninger om ansiennitetsdato og rettighetsstatus - ***** ***** ***** ***** ***** Manglende opplysninger om ansiennitetsdato og rettighetsstatus Sak/dok nr: 2015/ Løpenr.: 72548/ Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, Medisinsk avdeling Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BK Manglende opplysninger om ansiennitetsdato og rettighetsstatus - ***** ***** ***** ***** ***** Manglende opplysninger om ansiennitetsdato og rettighetsstatus Sak/dok nr: 2015/ Løpenr.: 72552/ Helse Bergen, Haukeland niversitetssjukehus, Føadeavdelingen Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 32av 42

33 Side 33 av 42 nndragning av førerkort - ***** ***** ***** ***** - nevro 2015/ / S-DOK Fylkesmannen i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SP-NEV Manglende opplysninger om ansiennitetsdato og rettighetsstatus - ***** ***** ***** ***** ***** Manglende opplysninger om ansiennitetsdato og rettighetsstatus Sak/dok nr: 2015/ Løpenr.: 72555/ Helse Bergen, haukeland universitetssjukehus, Nevrokirurgisk avdeling Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SP-NEV nnhenting av opplysninger i førerkortsak - ***** ***** ***** ***** - hjerte 2015/ / S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ME-KAR TE Fylkesmannen i Rogaland Side: 33av 42

34 Side 34 av 42 Rettighetsklage - pasient- og brukerrettighetsloven - oversendelse av klage - pasient ***** ***** ***** ***** Rettighetsklage - pasient- og brukerrettighetsloven - pasient ***** ***** ***** ***** 2014/ /2015 PS 432 Mottaker Fylkesmannen i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS Forespørsel om pasient - ***** ***** ***** ***** - Ryfylke DPS Randaberg 2015/ / S-DOK NAV Randaberg Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS-RYF Anmodning av journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / S-DOK 421 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: STAV-POL Oppføring av nærmeste pårørende i journal - ***** ***** ***** ***** Oppføring av nærmeste pårørende - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Mottaker Pasient- og brukerombudet i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 34av 42

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433.

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?b_d=-105 Side 1 av 38 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,,

Detaljer

Dok.dato: 24.06.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 22.09.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 29.09.2014. Klassering: 393.

Dok.dato: 24.06.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 22.09.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 29.09.2014. Klassering: 393. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 37 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.11.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 05.11.2014. Klassering: 251. (enhet/initialer): Dok.dato: 12.11.2014. Klassering: 432. Dok.dato: 19.12.2014. Klassering: 331.

Dok.dato: 05.11.2014. Klassering: 251. (enhet/initialer): Dok.dato: 12.11.2014. Klassering: 432. Dok.dato: 19.12.2014. Klassering: 331. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1125907&jp_... Side 1 av 29 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.1.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 05.05.2014. Klassering: (enhet/initialer):

Dok.dato: 05.05.2014. Klassering: (enhet/initialer): http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1151153&jp_... Side 1 av 54 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2015-2.3.2015, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 26.01.2015. Klassering: 434. (enhet/initialer): Dok.dato: 05.05.2015. Klassering: 052. Dok.dato: 02.06.2015. Klassering: 423.

Dok.dato: 26.01.2015. Klassering: 434. (enhet/initialer): Dok.dato: 05.05.2015. Klassering: 052. Dok.dato: 02.06.2015. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1191887&jp_... Side 1 av 23 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.6.2015-15.6.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger -

Detaljer

Innhold: Fullmakt til divisjonsdirektør Hans Tore Frydnes - deltagelse på ekstraordinær generalforsamling i Prekubator AS. Dok.dato: 31.10.

Innhold: Fullmakt til divisjonsdirektør Hans Tore Frydnes - deltagelse på ekstraordinær generalforsamling i Prekubator AS. Dok.dato: 31.10. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 28 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.7.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 432. (enhet/initialer): Dok.dato: 30.06.2015. Klassering: 049. Dok.dato: 30.06.2015. Klassering: 025.

Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 432. (enhet/initialer): Dok.dato: 30.06.2015. Klassering: 049. Dok.dato: 30.06.2015. Klassering: 025. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 37 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.8.2015, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 07.04.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.04.2015. Klassering: 421. Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 423.

Dok.dato: 07.04.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.04.2015. Klassering: 421. Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 32 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2015-11.5.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 15.01.2014. Klassering: 433. (enhet/initialer): Dok.dato: 12.02.2014. Klassering: 434. Dok.dato: 12.02.2014. Klassering: 029.

Dok.dato: 15.01.2014. Klassering: 433. (enhet/initialer): Dok.dato: 12.02.2014. Klassering: 434. Dok.dato: 12.02.2014. Klassering: 029. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 27 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.7.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Journaldato: 9.10.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: <>per1, Ordningsverdi: <>211

Journaldato: 9.10.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: <>per1, Ordningsverdi: <>211 http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1100166&jp_... Side 1 av 45 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.10.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 20.08.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 29.08.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 11.09.2014. Klassering: 008.

Dok.dato: 20.08.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 29.08.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 11.09.2014. Klassering: 008. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1092612&jp_... Side 1 av 26 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.9.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 19.08.2014. Klassering: 306. (enhet/initialer): Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 01.10.2014. Klassering: 423.

Dok.dato: 19.08.2014. Klassering: 306. (enhet/initialer): Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 01.10.2014. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 44 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Journaldato: 7.10.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: <>per1, Ordningsverdi: <>211

Journaldato: 7.10.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: <>per1, Ordningsverdi: <>211 http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1099483&jp_... Side 1 av 47 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.10.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 09.12.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 16.12.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 19.12.2014. Klassering: 423.

Dok.dato: 09.12.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 16.12.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 19.12.2014. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1129622&jp_... Side 1 av 37 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.1.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 13.08.2014. Klassering: 509. (enhet/initialer): Dok.dato: 05.09.2014. Klassering: 337. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: 423.

Dok.dato: 13.08.2014. Klassering: 509. (enhet/initialer): Dok.dato: 05.09.2014. Klassering: 337. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1101927&jp_... Side 1 av 35 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,,

Detaljer

Journaldato: 7.2.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: <>per1. Dok.dato: 29.07.

Journaldato: 7.2.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: <>per1. Dok.dato: 29.07. file://e:\ephortek\offentlig journal.htm Side 1 av 62 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.2.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel:

Detaljer

Dok.dato: 01.12.2014. Klassering: 432. (enhet/initialer):

Dok.dato: 01.12.2014. Klassering: 432. (enhet/initialer): http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1120614&jp_... Side 1 av 76 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.12.2014 -, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 20.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.05.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 27.05.2014. Klassering: 423.

Dok.dato: 20.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.05.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 27.05.2014. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1072759&jp_... Side 1 av 39 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,,

Detaljer

Journaldato: 31.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 26.03.2015.

Journaldato: 31.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 26.03.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 07.04.2015 Svar, anmodning om opplysninger - ***** *****

Detaljer

Journaldato: 25.6.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 24.06.2015.

Journaldato: 25.6.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 24.06.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.6.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 01.07.2015 Samhandlingsavvik til Kåfjord kommune fra Blodbanken

Detaljer

Journaldato: 31.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 31.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 04.02.2014 Oversendelse av journaldokumenter

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03.

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.03.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.03.2012 Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 ***** 16.03.2012

Detaljer

Journaldato: 27.2.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg

Journaldato: 27.2.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 03.03.2015 Svar på høring - Samarbeid mellom helse- og

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2014/2926-1 20796/2014 20.11.2014 HR/LLØ 25.11.

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2014/2926-1 20796/2014 20.11.2014 HR/LLØ 25.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.11.2014 Tilbud arbeidsavtale Personalmappe 2014/2926-1 20796/2014 HR/LLØ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/3050-16 14803/2013 07.06.

Offentlig journal. Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/3050-16 14803/2013 07.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.11.2013 nnhold: Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger 2007/3050-16 14803/2013 07.06.2013 KK/MKA nnhold: Tilbud arbeidsavtale

Detaljer

Journaldato: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 12.02.2014 Konkurransegrunnlag Kjøp av

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Offentlig journal. Brev til pårørende. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2009/769-7 6560/2012 22.05.2012 04.05.2012 KK/TKL *****

Offentlig journal. Brev til pårørende. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2009/769-7 6560/2012 22.05.2012 04.05.2012 KK/TKL ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.5.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.05.2012 Brev til pårørende Pasientsak 2009/769-7 6560/2012 04.05.2012 KK/TKL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Journaldato: 17.06.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.2015. Klassering: SAS/KJKN. Dok.

Journaldato: 17.06.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.2015. Klassering: SAS/KJKN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HBE -, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.07.2015 Svar på anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** Kopi av journal 2015/7212-3 52100/2015

Detaljer

Journaldato: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.04.2011.

Journaldato: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.04.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.04.2011 Tilbud arbeidsavtale Personalmappe ***** *****

Detaljer