Dok.dato: Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: Klassering: 553. Dok.dato: Klassering: 423.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 25.08.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 27.08.2015. Klassering: 553. Dok.dato: 27.08.2015. Klassering: 423."

Transkript

1 Side 1 av 30 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: ELARK2 - Elektronisk sakarkiv, Ordningsverdi: <>211 Spesialisterklæring - ***** ***** ***** ***** 2015/ / Mottaker Pasientskadenemnda Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KO-ORT Anmodning om innspill om utdanningskapasiteten for enkelte helsefaglige utdanninger tdanningskapasitet for enkelte helsefaglige utdanninger 2015/ / FF-FS 553 Mottaker Helse Vest RHF Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FF-FS Spesialisterklæring - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / Mottaker Almannaverkid Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KO-ORT Side: 1 av 30

2 Side 2 av 30 Oppfølging av tilsyn - Stavanger universitetssykehus - pliktbrudd - ***** ***** ***** ***** ***** - gastrokir Tilsynssak - ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ /2015 KR-GK 434 Mottaker Fylkesmannen i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KR-GK Forespørsel angående pasient - ***** ***** ***** ***** - Stavanger DPS 2015/ /2015 Mottaker NAV Madla Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: STAV-POL Tilskudd til Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov etc. - signert bekreftelse Sola DPS Søknad om tilskudd Psykisk helse og rus 2015/ /2015 PS-SOL 153 Mottaker Fylkesmannen i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS-SOL Svar på tillatelse fra pasient - tilgang til journal - ***** ***** ***** ***** - epj Sperring av journal - ***** ***** 2014/ /2015 FF-KP 421 Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FF-KP Side: 2 av 30

3 Side 3 av 30 Vedrørende ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Advokatsamerbeidet Sjødin, Meling & Co SKKER-A1 ***** ***** ***** ***** - Bytte av primærlege Klage - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 SVO-SKKER 433 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Advokatsamarbeidet Sjødin, Meling & Co SVO-SKKER Anmodning om bytte av behandler - ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 SVO-SKKER 433 Mottaker Pasient-og brukerombudet i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SVO-SKKER Side: 3 av 30

4 Side 4 av 30 Dental check Henvendelser fra pasienter / pårørende og andre / /2015 FF-KP 322 Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØNH-ORAL Forespørsel om epikrise - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B 2 Landsbylegen i Randaberg Forespørsel om epikrise - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Mottaker Landsbylegen i Randaberg Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: nformasjonsbrosjyre for Norsk MHE-forening Henvendelser fra pasienter / pårørende og andre / /2015 FF-KP 322 Norsk MHE-forening Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDDV Side: 4 av 30

5 Side 5 av 30 BHM lånesøknad vedrørende CPAP - ***** ***** ***** ***** ***** Søknad om lån av behandlingshjelpemidler - september / / RK-BHM 493 Stavanger niversitetssjukehus, ØNH ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RK Melding til bidragsfogden om fødsel - ***** ***** ***** ***** ***** Melding til bidragsfogden om fødsel / / Mottaker NAV Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap september / / Mottaker Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 5 av 30

6 Side 6 av 30 Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap september / / Mottaker Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap september / / Mottaker Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DVD er for barn Henvendelser fra pasienter / pårørende og andre / /2015 FF-KP 322 ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KB-BA Side: 6 av 30

7 Side 7 av 30 Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap september / / Mottaker Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap september / / Mottaker Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Forespørsel om pasientjournaler fra Dale Sykehus - ***** ***** Pasientdokumentasjon - ***** ***** 2015/ /2015 Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS Side: 7 av 30

8 Side 8 av 30 BHM lånesøknad vedrørende ***** ***** ***** ***** Søknad om lån av behandlingshjelpemidler - september / / RK-BHM 493 Hinna Helsepark ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RK Anmodning om journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B 2 Stavanger Medisinske Senter Bekreftelse på mottatt produkt (NC ) Klage - Duodopa pumpe og sonde 2013/ / SP-NEV 045 AbbVie AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FA Anmodning om journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Mottaker Stavanger Medisinske Senter Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 8 av 30

9 Side 9 av 30 Anmodning om legeopplysninger - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B 2 f Premiesatser KLP 2016 KLP Forsikring (generelt) 2011, 2012, 2013, 2014, / /2015 ØF-REGN 156 KLP Kommunal Landspensjonskasse Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PO Anmodning om legeopplysninger - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Mottaker f Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Forespørsel om journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B 2 Eika Forsikring AS Side: 9 av 30

10 Side 10 av 30 Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap september / / Mottaker Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap september / / Mottaker Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap september / / Mottaker Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 10av 30

11 Side 11 av 30 Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap september / / Mottaker Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Henvendelse vedr. ***** ***** ***** ***** ***** - BP Hinna ***** 2015/ / ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B-HNNA Journalopplysninger til forskningsprosjekt - mmunologiske forhold ved blodplatemangel hos nyfødte - pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / niversitetssykehuset Nord-Norge - Kvinneklinikken Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 11 av 30

12 Side 12 av 30 Anmodning om journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Mottaker Storumans Sjukstuga Mottaker Storumans Kommun Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: adresse eller telefonnummer - kbk pol Forespørsel om epostadresser / /2015 DOK-PDS 049 ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BK Tjenestebevis - ***** ***** ***** ***** Tjenestebevis timebetalte/sommervikarer - ikke ansatt SS Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 86919/2015 PO P offl. 13, jfr. fvl Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PO Forespørsel om journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Mottaker Eika Forsikring AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 12 av 30

13 Side 13 av 30 Forespørsel om epikrise - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Mottaker Tananger legesenter Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Svar på lånesøknad vedrørende TENS apparat - ***** ***** ***** ***** ***** Søknad om lån av behandlingshjelpemidler - august 2015 Sak/dok nr: 2015/ Løpenr.: 86943/2015 RK-BHM 493 Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RK-BHM Forespørsel om journalinformasjon - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B 0 Rehabilitering Vest, Haugesund Anmodning om journalkopi - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B 0 ***** Side: 13 av 30

14 Side 14 av 30 Anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Mottaker Storumans Sjukstuge Mottaker Storumans kommun Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Haster - Avbestilling vaksine - ***** ***** ***** ***** ***** Henvendelser fra pasienter vedrørende timeavtaler / / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ME TE ***** Buypass virksomhetssertifikater Buypass virksomhetssertifikater 2015/ /2015 DKTR 045 Buypass Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DKTR Side: 14 av 30

15 Side 15 av 30 Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap september / / Mottaker Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Brev fra Helsedirektoratet angående helsetjenesten og politiets ansvar for psykisk syke, og politiets bevæpning ved bistand til psykisk helsevern Helsetjenesten og politiets ansvar for psykisk syke 2014/ /2015 PS 410 Helse Vest RHF Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS Tjenestebevis - ***** ***** ***** ***** Tjenestebevis og attest - tidligere ansatte / /2015 PO-PERS P offl. 13, jfr. fvl Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PO-PERS Side: 15 av 30

16 Side 16 av 30 Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap september / / Mottaker Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Anmodning om journalkopi - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B 0 ***** Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap september / / Mottaker Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NPE-sak 2015/ ***** ***** ***** ***** ***** uttalelse og dokumentasjon fra behandlingssted PS - NPE-sak 2015/ ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 PS PE offl. 13, jfr. fvl Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS Side: 16av 30

17 Side 17 av 30 Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap september / / Mottaker Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap september / / Mottaker Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Ambulance adresse Forespørsel om epostadresser / /2015 DOK-PDS 049 ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AK-AMB Side: 17av 30

18 Side 18 av 30 Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap september / / Mottaker Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Tilsynssak - ***** ***** ***** ***** ***** Tilsynssak - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 PS 302 Mottaker Fylkesmannen i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS Konverteringsforbudet ved poliklinisk behandling Konverteringsforbud 2015/ /2015 PS 000 Helse Vest Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS Attest fra da jeg jobbet hos dere - ***** ***** Tjenestebevis og attest - tidligere ansatte / /2015 PO-PERS 251 Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PO-PERS Side: 18av 30

19 Side 19 av 30 Anbefalinger LS enkelte helseforetaksfinansierte onkologipreparater Anbefalinger LS enkelte helseforetaksfinansierte onkologipreparater 2015/ /2015 ØF-NN offl. 13, jfr. lov om off. anskaffelser Helseforetakenes nnkjøpsservice Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-NN Forespørsel om journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B 2 Kleppheimen Forespørsel om journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Mottaker Kleppheimen Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Forespørsel om journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B 2 Haukeland sykehus Side: 19av 30

20 Side 20 av 30 Forespørsel om journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Mottaker Haukeland sykehus Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Anmodning om journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** 2015/ / Kolibri Medical Group AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TLF Forespørsel om journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B 2 Lund legesenter Forespørsel om journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Mottaker Lund legesenter Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 20av 30

21 Side 21 av 30 Mail adressen - BPA Forespørsel om epostadresser / /2015 DOK-PDS 049 ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS-B TE Forespørsel om journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B 2 Legesenteret i Torpa Forespørsel om journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Mottaker Legesenteret i Torpa Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Gluten og BS - bachelor-oppgave - gastro Henvendelser fra pasienter / pårørende og andre / /2015 FF-KP 322 Laila Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDDV Side: 21av 30

22 Side 22 av 30 nnhenting av opplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B 4 Haukeland - dag kir. nnhenting av opplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Mottaker Haukeland - dag kir. Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: nvitasjon Spesialistutdanning av leger - nvitasjon til arbeidsgruppe - spesialistutdanning av leger- Del 1 nvitasjoner / /2015 DOK-PDS 274 Helse Vest RHF Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DKTR Anmodning om spesialisterklæring - ***** ***** ***** ***** - skulder lassa 2015/ / NAV Hundvåg og Storhaug Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RK Side: 22av 30

23 Side 23 av 30 Anmodning om spesialisterklæring - ***** ***** ***** ***** - lassa 2015/ / NAV Hundvåg og Storhaug Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RK nnhenting av opplysninger ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B 2 Haugesund sykehus nnhenting av opplysninger ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Mottaker Haugesund sykehus Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Anmodning om journalkopi vedrørende - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Psykolog Dan Tungland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AP-A3 Side: 23av 30

24 Side 24 av 30 Svar på lånesøknad vedrørende CPAP - ***** ***** ***** ***** Søknad om lån av behandlingshjelpemidler - august 2015 Sak/dok nr: 2015/ Løpenr.: 87094/2015 RK-BHM 493 Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RK-BHM Ny timeavtale - ***** ***** ***** ***** - BP Hinna Henvendelser fra pasienter vedrørende timeavtaler / / ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B-HNNA Anmodning om journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Forespørsel om epikrise - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B 2 Vestfold indremedisinske senter Side: 24av 30

25 Side 25 av 30 Forespørsel om epikrise - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Mottaker Vestfold indremedisinske senter Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Additional information is required to process claim - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / Tricare Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-REGN Takk til 3D - nyfødt intensiv Henvendelser fra pasienter / pårørende og andre / /2015 FF-KP 322 ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KB-BA Forespørsel om suvenirer Henvendelser fra pasienter / pårørende og andre / /2015 FF-KP 322 ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DKTR Side: 25av 30

26 Side 26 av 30 Svar på lånesøknad vedrørende CPAP - ***** ***** ***** ***** Søknad om lån av behandlingshjelpemidler - august 2015 Sak/dok nr: 2015/ Løpenr.: 87124/2015 RK-BHM 493 Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RK-BHM Anke - klage på pasientopplevelse - ***** ***** ***** ***** - lungeseksjonen Klage - ***** ***** ***** ***** 2015/ / MEDDV 433 ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDDV Husk å velge strømleverandør - Cecilie Tvedtsgate 012A Nettleie avtale mellom Helse Stavanger HF og Lyse Elnett AS 2012/ / EA-FOR Lyse Elnett AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EA-FOR Husk å velge strømleverandør - Cecilie Tvedtsgate 0010 Nettleie avtale mellom Helse Stavanger HF og Lyse Elnett AS 2012/ / EA-FOR Lyse Elnett AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EA-FOR Side: 26av 30

27 Side 27 av 30 Husk å velge strømleverandør - Cecilie Tvedtsgate 0010 Nettleie avtale mellom Helse Stavanger HF og Lyse Elnett AS 2012/ / EA-FOR Lyse Elnett AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EA-FOR Husk å velge strømleverandør - Cecilie Tvedtsgate 0010 Nettleie avtale mellom Helse Stavanger HF og Lyse Elnett AS 2012/ / EA-FOR Lyse Elnett AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EA-FOR nnhenting av journalopplysninger - vedr. ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 B-TKS Skagen Nevropsykologiske Klinikk Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B-TKS Husk å velge strømleverandør - Cecilie Tvedtsgate 012A Nettleie avtale mellom Helse Stavanger HF og Lyse Elnett AS 2012/ / EA-FOR Lyse Elnett AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EA-FOR Side: 27av 30

28 Side 28 av 30 Nyhetsbrev fra Oslo universitetssykehus, Klinikk for diagnostikk og intervensjon Viktig produktinformasjon fra diverse produsenter / /2015 ME 059 Oslo universitetssykehus - llevål Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDSERVDV tleggstrekk - vi stopper trekket - ***** ***** ***** ***** Pålegg om lønnstrekk / skattetrekk / påleggstrekk / / ØF-LØN 234 Statens innkrevningssentral Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-LØN Manglende histologisk oppfølging av alvorlig cytologidiagnose Kreftregisteret manglende meldinger 2015/ / FF-KP 404 Kreftregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PATA-PAT BHM lånesøknad vedrørende kompresjonsplagg - ***** ***** ***** ***** Søknad om lån av behandlingshjelpemidler - september / / RK-BHM 493 Klepp Fysioterapi ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RK Side: 28av 30

29 Side 29 av 30 BHM lånesøknad vedrørende Neuro Trac ETS - ***** ***** ***** ***** ***** Søknad om lån av behandlingshjelpemidler - september / / RK-BHM 493 Klepp Fysioterapi ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RK Fylkesmannen stadfester vedtak om behandling uten eget samtykke Fylkesmannen opphever vedtak om behandling uten eget samtykke - ***** ***** ***** ***** 2013/ /2015 PS 434 Fylkesmannen Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: STAV-POL BHM lånesøknad vedrørende Neuro Trac ETS - ***** ***** ***** ***** ***** Søknad om lån av behandlingshjelpemidler - september / / RK-BHM 493 Klepp Fysioterapi ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RK Anmodning om legeerklæring - ***** ***** ***** ***** ***** - immunologisk pol ***** 2015/ / NAV Klepp Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDDV Side: 29av 30

30 Side 30 av 30 Kopi av brev til pasient - innhenting av opplysninger i førerkortsak - ***** ***** ***** ***** - lar 2015/ / Fylkesmannen i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS Purring på manglende innsendt erklæring i vergemålssak for ***** ***** ***** ***** ***** - C1 ***** 2015/ / Fylkesmannen i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS Anmodning om spesialisterklæring - påminnelse - ***** ***** ***** ***** - ort.kir 2015/ / SpareBank 1 Forsikring AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KRDV Side: 30av 30

Dok.dato: 05.05.2014. Klassering: (enhet/initialer):

Dok.dato: 05.05.2014. Klassering: (enhet/initialer): http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1151153&jp_... Side 1 av 54 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2015-2.3.2015, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 24.10.2013. Klassering: 433. (enhet/initialer):

Dok.dato: 24.10.2013. Klassering: 433. (enhet/initialer): http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 38 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.4.2015-1.5.2015, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 17.03.2015. Klassering: 013. (enhet/initialer): Dok.dato: 21.07.2015. Klassering: 360. Dok.dato: 22.07.2015. Klassering: 433.

Dok.dato: 17.03.2015. Klassering: 013. (enhet/initialer): Dok.dato: 21.07.2015. Klassering: 360. Dok.dato: 22.07.2015. Klassering: 433. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1211542&jp_... Side 1 av 35 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.8.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 24.06.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 22.09.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 29.09.2014. Klassering: 393.

Dok.dato: 24.06.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 22.09.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 29.09.2014. Klassering: 393. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 37 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.11.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Journaldato: 7.10.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: <>per1, Ordningsverdi: <>211

Journaldato: 7.10.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: <>per1, Ordningsverdi: <>211 http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1099483&jp_... Side 1 av 47 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.10.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 19.08.2014. Klassering: 306. (enhet/initialer): Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 01.10.2014. Klassering: 423.

Dok.dato: 19.08.2014. Klassering: 306. (enhet/initialer): Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 01.10.2014. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 44 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 10.11.2014. Klassering: 231. (enhet/initialer): Dok.dato: 20.11.2014. Klassering: 423

Dok.dato: 10.11.2014. Klassering: 231. (enhet/initialer): Dok.dato: 20.11.2014. Klassering: 423 http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 29 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.11.2014-1.12.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger -

Detaljer

Dok.dato: 05.11.2014. Klassering: 251. (enhet/initialer): Dok.dato: 12.11.2014. Klassering: 432. Dok.dato: 19.12.2014. Klassering: 331.

Dok.dato: 05.11.2014. Klassering: 251. (enhet/initialer): Dok.dato: 12.11.2014. Klassering: 432. Dok.dato: 19.12.2014. Klassering: 331. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1125907&jp_... Side 1 av 29 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.1.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Rammeavtale nr 600651 mellom Helse Stavanger HF og Orion Diagnostica AS -forbruksmateriell til. Dok.dato: 06.07.2015.

Rammeavtale nr 600651 mellom Helse Stavanger HF og Orion Diagnostica AS -forbruksmateriell til. Dok.dato: 06.07.2015. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1215693&jp_... Side 1 av 50 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.9.2015-7.9.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Innhold: Fullmakt til divisjonsdirektør Hans Tore Frydnes - deltagelse på ekstraordinær generalforsamling i Prekubator AS. Dok.dato: 31.10.

Innhold: Fullmakt til divisjonsdirektør Hans Tore Frydnes - deltagelse på ekstraordinær generalforsamling i Prekubator AS. Dok.dato: 31.10. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 28 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.7.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 12.02.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.04.2015. Klassering: 423. Dok.dato: 24.04.2015. Klassering: 230.

Dok.dato: 12.02.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.04.2015. Klassering: 423. Dok.dato: 24.04.2015. Klassering: 230. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 37 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.4.2015, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 07.04.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.04.2015. Klassering: 421. Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 423.

Dok.dato: 07.04.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.04.2015. Klassering: 421. Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 32 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2015-11.5.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 07.05.2014. Klassering: 393. (enhet/initialer): Dok.dato: 05.02.2015 FF-KP. Klassering: 433. Dok.dato: 25.02.2015 FF-KP.

Dok.dato: 07.05.2014. Klassering: 393. (enhet/initialer): Dok.dato: 05.02.2015 FF-KP. Klassering: 433. Dok.dato: 25.02.2015 FF-KP. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 42 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.7.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 01.12.2014. Klassering: 432. (enhet/initialer):

Dok.dato: 01.12.2014. Klassering: 432. (enhet/initialer): http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1120614&jp_... Side 1 av 76 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.12.2014 -, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 26.01.2015. Klassering: 434. (enhet/initialer): Dok.dato: 05.05.2015. Klassering: 052. Dok.dato: 02.06.2015. Klassering: 423.

Dok.dato: 26.01.2015. Klassering: 434. (enhet/initialer): Dok.dato: 05.05.2015. Klassering: 052. Dok.dato: 02.06.2015. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1191887&jp_... Side 1 av 23 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.6.2015-15.6.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger -

Detaljer

Journaldato: 9.10.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: <>per1, Ordningsverdi: <>211

Journaldato: 9.10.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: <>per1, Ordningsverdi: <>211 http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1100166&jp_... Side 1 av 45 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.10.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 15.10.2012. Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: 17.10.2012. Klassering: Dok.dato: 17.10.2012. Klassering: Side: 1 av 48

Dok.dato: 15.10.2012. Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: 17.10.2012. Klassering: Dok.dato: 17.10.2012. Klassering: Side: 1 av 48 http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1194280&jp_... Side 1 av 48 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.6.2015-22.6.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger -

Detaljer

Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 432. (enhet/initialer): Dok.dato: 30.06.2015. Klassering: 049. Dok.dato: 30.06.2015. Klassering: 025.

Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 432. (enhet/initialer): Dok.dato: 30.06.2015. Klassering: 049. Dok.dato: 30.06.2015. Klassering: 025. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 37 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.8.2015, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 09.12.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 16.12.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 19.12.2014. Klassering: 423.

Dok.dato: 09.12.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 16.12.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 19.12.2014. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1129622&jp_... Side 1 av 37 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.1.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433.

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?b_d=-105 Side 1 av 38 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,,

Detaljer

Dok.dato: 20.08.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 29.08.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 11.09.2014. Klassering: 008.

Dok.dato: 20.08.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 29.08.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 11.09.2014. Klassering: 008. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1092612&jp_... Side 1 av 26 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.9.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 05.03.2015. Klassering: 334. (enhet/initialer): Dok.dato: 15.05.2015. Klassering: 423. Dok.dato: 24.05.2015. Klassering: 421.

Dok.dato: 05.03.2015. Klassering: 334. (enhet/initialer): Dok.dato: 15.05.2015. Klassering: 423. Dok.dato: 24.05.2015. Klassering: 421. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1188293&jp_... Side 1 av 37 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.6.2015, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 11.03.2015. Klassering: 030.6. (enhet/initialer): Dok.dato: 26.03.2015. Klassering: 504

Dok.dato: 11.03.2015. Klassering: 030.6. (enhet/initialer): Dok.dato: 26.03.2015. Klassering: 504 http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1166925&jp_... Side 1 av 41 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.4.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 27.10.2014. Klassering: 334. (enhet/initialer): Dok.dato: 29.10.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 10.11.2014. Klassering: 423.

Dok.dato: 27.10.2014. Klassering: 334. (enhet/initialer): Dok.dato: 29.10.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 10.11.2014. Klassering: 423. file:///h:/data/offentlig%20journal%20.htm Side 1 av 2 23.12.201 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.12.201 -, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A,

Detaljer

Dok.dato: 19.09.2013. Klassering: 025. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.01.2014. Klassering: 000

Dok.dato: 19.09.2013. Klassering: 025. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.01.2014. Klassering: 000 http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1080621&jp_... Side 1 av 15 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.8.2014-4.8.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 23.04.2015. Klassering: 434. (enhet/initialer): Dok.dato: 04.05.2015. Klassering: 423. Dok.dato: 04.05.2015. Klassering: 423.

Dok.dato: 23.04.2015. Klassering: 434. (enhet/initialer): Dok.dato: 04.05.2015. Klassering: 423. Dok.dato: 04.05.2015. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 59 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,,

Detaljer

Dok.dato: 06.03.2015. Klassering: 432. (enhet/initialer): Dok.dato: 17.04.2015. Klassering: 016. Dok.dato: 23.04.2015. Klassering: 423.

Dok.dato: 06.03.2015. Klassering: 432. (enhet/initialer): Dok.dato: 17.04.2015. Klassering: 016. Dok.dato: 23.04.2015. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1195656&jp_... Side 1 av 42 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.6.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 08.04.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 10.04.2015. Klassering: 423. Dok.dato: 13.04.2015. Klassering: 363.

Dok.dato: 08.04.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 10.04.2015. Klassering: 423. Dok.dato: 13.04.2015. Klassering: 363. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 50 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.5.2015-26.5.2015, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 13.08.2014. Klassering: 509. (enhet/initialer): Dok.dato: 05.09.2014. Klassering: 337. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: 423.

Dok.dato: 13.08.2014. Klassering: 509. (enhet/initialer): Dok.dato: 05.09.2014. Klassering: 337. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1101927&jp_... Side 1 av 35 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,,

Detaljer

Dok.dato: 21.05.2015. Klassering: 012. (enhet/initialer): Dok.dato: 04.06.2015. Klassering: 423. Dok.dato: 21.07.2015. Klassering: 322.

Dok.dato: 21.05.2015. Klassering: 012. (enhet/initialer): Dok.dato: 04.06.2015. Klassering: 423. Dok.dato: 21.07.2015. Klassering: 322. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1207902&jp_... Side 1 av 26 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.8.2015, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer