Dok.dato: Klassering: 432. (enhet/initialer): Dok.dato: Klassering: 049. Dok.dato: Klassering: 025.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 432. (enhet/initialer): Dok.dato: 30.06.2015. Klassering: 049. Dok.dato: 30.06.2015. Klassering: 025."

Transkript

1 Side 1 av 37 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: ELARK2 - Elektronisk sakarkiv, Ordningsverdi: <>211 Vedr. klage på manglende retting/sletting i journal Klage - ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / Mottaker Fylkesmannen i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Ønsker kontaktinformasjon - ***** ***** ***** Forespørsel om epostadresser / / DOK-PDS 049 Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mal for halvårlig rapportering på krav i styringsdokumentet for 2015 Styringsdokument / / FF Tilg.kode Hjemmel: 025 Mottaker Helse Vest RHF Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FF Side: 1 av 37

2 Side 2 av 37 nnkalling vedr ***** ***** ***** ***** H13779/15 Forespørsel om journalkopi / biopsimateriale - avd for patologi / / Mottaker Haukeland niversitetssykehus, Avdeling for patologi v/histologisekretariatet Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: nnkalling vedr ***** ***** ***** ***** -C18127/15 Forespørsel om journalkopi / biopsimateriale - avd for patologi / / Mottaker Haukeland niversitetssykehus, Avdeling for patologi v/cyologisekretariatet Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Vedr ***** ***** ***** ***** -H14638/15 Konsultasjoner og prøver oversendt andre laboratorier - avd for patologi / / Mottaker Haukeland niversitetssykehus, Gades institutt Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 2 av 37

3 Side 3 av 37 nnkalling av blokker - ***** ***** ***** ***** ***** -Patologisk avdeling Forespørsel om journalkopi / biopsimateriale - avd for patologi / / Mottaker St. Olavs Hospital, Avdeling for patologi og medisinsk genetikk Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NPE-sak 2014/ ***** ***** ***** ***** ***** -klage på vedtak KRDV -NPE-sak 2014/ ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / PE offl. 13, jfr. fvl Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S:Henvendelse fra Norsk Sykepleierforbund angående tilbud om veiledning til nyutdannede sykepleiere Henvendelse fra Norsk Sykepleierforbund angående tilbud om veiledning til nyutdannede sykepleiere 2015/ / FF-FS Tilg.kode Hjemmel: 271 Mottaker Norsk Sykepleierforbund Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FF-FS Spørsmål om legeerklæring - ***** ***** ***** ***** -barn Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** ***** 2015/ / S-DOK 421 Mottaker NAV Forvaltning Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KB-BA Side: 3 av 37

4 Side 4 av 37 NPE sak 2015/00702 vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** KRDV -NPE sak 2015/00702 vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / PE offl. 13, jfr. fvl Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NPE sak 2015/07623 vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** KRDV -NPE sak 2015/07623 vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / PE offl. 13, jfr. fvl Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NPE sak 2015/ ***** ***** ***** ***** KRDV -NPE sak 2015/ ***** ***** ***** ***** 2015/ / PE offl. 13, jfr. fvl Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NPE sak 2015/07304 ***** ***** ***** ***** ***** KRDV -NPE sak 2015/ ***** ***** ***** ***** 2015/ / PE offl. 13, jfr. fvl Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 4 av 37

5 Side 5 av 37 NPE-sak 2015/ ***** ***** ***** ***** -behov for oppdaterte journaler MEDDV / PS -NPE-sak 2015/ ***** ***** ***** ***** 2015/ / PS PE offl. 13, jfr. fvl Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NPE sak 2015/ ***** ***** ***** ***** KB -NPE sak 2015/ ***** ***** ***** ***** 2015/ / PE offl. 13, jfr. fvl Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NPE sak 2015/ ***** ***** ***** ***** KRDV -NPE sak 2015/ ***** ***** ***** ***** 2015/ / PE offl. 13, jfr. fvl Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NPE sak 2015/ ***** ***** ***** ***** ***** KRDV -NPE sak 2015/ ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / PE offl. 13, jfr. fvl Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 5 av 37

6 Side 6 av 37 Spørsmål om opplysninger vedr din sykemelding Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** ***** 2015/ / S-DOK Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KR-R NPE sak 2015/07767 vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** KRDV - NPE sak 2015/07767 vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / PE offl. 13, jfr. fvl Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NPE sak 2015/ ***** ***** ***** ***** Kirdiv - NPE sak 2015/ ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 PE offl. 13, jfr. fvl Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NPE sak 2015/ ***** ***** ***** ***** ***** - ttalelse og dokumentasjon fra behandlingssted KRDV - NPE sak 2015/ ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 PE offl. 13, jfr. fvl Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 6 av 37

7 Side 7 av 37 Forespørsel om helseopplysninger vedrørende ***** ***** ***** ***** - barneklinikken Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Mottaker f Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KB-BA NPE sak 2015/ ***** ***** ***** ***** ***** - Ønsker oppdatert journal og eventuelle røntgenbilder KRDV - NPE sak 2015/ ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 PE offl. 13, jfr. fvl Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Besvarelse av spørsmål til anbud 2015/ Høykapasitets sekvenseringsinstrument Anskaffelse av høykapasitets sekvenseringssystem til mikrobiologisk avdeling 2015/ /2015 ØF-NN Tilg.kode Hjemmel: 052 Mottaker Alle tilbydere Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-NN Besvarelse av spørsmål til anbud 2015/ Hematologiinstrumenter Anskaffelse av hematologiinstrumenter med tilhørende forbruksvarer 2015/ /2015 ØF-NN Tilg.kode Hjemmel: 052 Mottaker Alle tilbydere Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-NN Side: 7 av 37

8 Side 8 av 37 Anmodning om journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Forespørsel om kopi av henvisning - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Forespørsel om medisinsk dokumentasjon for ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Mottaker Tryg Forsikring Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Forespørsel om epikrise - ***** ***** ***** ***** Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Mottaker Helseavdelingen Åna Fengsel Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Side: 8 av 37

9 Side 9 av 37 Svar på henvendelse vedrørende telefonnummer Henvendelser fra pasienter / pårørende og andre / / Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FF Forespørsel om journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 6 Radiumhospitalet Forespørsel om journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Mottaker Radiumhospitalet Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK NAV støtte til diskusbånd - time ***** ***** ***** ***** ***** ort Henvendelser fra pasienter vedrørende timeavtaler / /2015 S-DOK 322 ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KO-ORT TE Side: 9 av 37

10 Side 10 av 37 Pasienttryggleiksprisen 2015 fra Helse Vest Pasienttryggleiksprisen 2015 fra Helse Vest 2015/ /2015 KB Tilg.kode Hjemmel: 020 Mottaker Helse Vest RHF Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KB Venter på time til operasjon - ***** ***** ***** ***** ***** - øre nese hals avdeling Henvendelser fra pasienter vedrørende timeavtaler / /2015 S-DOK 322 ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SP-ØNH Klage på parkeringsavgift - kontrollavgiftsnummer ***** ***** Parkeringsklager / /2015 SS-SERV ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SS-SERV Brev fra Helse Stavanger av Foreløpig svar - Finnøy kommune Avtale med kommunene om finansiering av ambulansebåttjeneste, syketransport og skyss av helsepersonell i Ryfylkebassenget 2015/ /2015 ØF-NN Tilg.kode Hjemmel: 416 Finnøy kommune Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-NN Side: 10av 37

11 Side 11 av 37 Forespørsel om journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 4 ***** Sykepenger fra folketrygden - ugyldig sykmelding - ***** ***** ***** ***** - Gastro kir Erklæringer og uttalelser vedrørende pasienter som ikke er navngitt samt retur av feil utfylte skjema / /2015 S-DOK Nav skanning sykmelding A Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KRDV nvitasjon brannvernlederkurs og kurs i risikoanalyse - SafeCon - Spesialavd voksne Våland - døgnavdeling nvitasjoner / /2015 DOK-PDS Tilg.kode Hjemmel: 274 safecon Norge AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS-SVO Påminnelse - Operasjon - ***** ***** ***** ***** - ØNH Henvendelser fra pasienter vedrørende timeavtaler / /2015 S-DOK 322 ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KRDV Side: 11av 37

12 Side 12 av 37 NPE sak 2015/ ***** ***** ***** ***** ***** - Relevante journalopplysninger KRDV - NPE sak 2015/ ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 PE offl. 13, jfr. fvl Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Early Registration Deadline for Strategic Health Planning nvitasjoner / /2015 DOK-PDS Tilg.kode Hjemmel: 274 nternational Centre for Parliamentary Studies Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FF Anmodning om dokumentasjon - rettssak nr TV1-STAV ved Stavanger tingrett: X - Staten v/helse- og omsorgsdepartementet - Pasient ***** ***** ***** ***** - B2 Rettssak nr TV1-STAV ved Stavanger tingrett: X - Staten v/helse- og omsorgsdepartementet - Pasient ***** ***** ***** ***** 2015/ / AP-B2 Helsedirektoratet -Divisjon spesialisthelsetjenester Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AP-B2 Side: 12av 37

13 Side 13 av 37 Trekkliste Norsk sykepleierforbund måned Kontigent og trekklister for fagforeningskontingent / /2015 ØF-LØN 230 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-LØN TE Norsk sykepleierforbund ttalelse erklæring - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Sakkyndig undersøkelse - undersøkelse av fornærmet Barneklinikken 2015/ / KB-BA 353 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KB-BA TE Den rettsmedisinske kommisjon Forespørsel om legeerklæring - ***** ***** ***** ***** ***** - Plast kir 2015/ / S-DOK SpareBank 1 Forsikring Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KRDV Forespørsel om epikrise - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 2 Sola ØNH klinikk Side: 13av 37

14 Side 14 av 37 Forespørsel om epikrise - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Mottaker Sola ØNH klinikk Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Forespørsel om legeerklæring - ***** ***** ***** ***** ***** - Østerlide 2015/ / S-DOK Jernbanepersonalets bank og forsikring Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KB-BØ NPE sak 2013/05335 vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** - Vedtak PS - NPE sak 2013/05335 vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ / PS PE offl. 13, jfr. fvl Norsk Pasientskadeerstatning Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS-HADM Side: 14av 37

15 Side 15 av 37 Anmodning om opplysninger i medhold av lov om barneverntjenester ***** ***** ***** ***** ***** - BP Stavanger Anmodning om opplysninger - Barnevernsaker - Psykiatrisk divisjon / /2015 PS Stavanger kommune, Barneverntjenesten i Stavanger Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS Avsluttet undersøkelse ifht. - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - oba Bekreftelser og tilbakemeldinger fra Barneverntjenesten / / KB-BA 321 Sandnes kommune, barneverntjenesten Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MOBA Bekreftelse på mottatt bekymringsmelding til barnevernet fra offentlig instans - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Mottak Bekreftelser og tilbakemeldinger fra Barneverntjenesten / / KB-BA 321 Sandnes kommune, barneverntjenesten Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MOBA Side: 15av 37

16 Side 16 av 37 Forespørsel om epikrise - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 2 Diakonhjemmet Kopi av brev til Rogaland Politidistrikt - nndragning av førerkort/kjøreseddel på grunn av ikke-oppfylte helsekrav - ***** ***** ***** ***** ***** - KBK 2015/ / S-DOK Fylkesmannen i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BK Forespørsel om epikrise - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Mottaker Diakonhjemmet Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK ttalelse erklæring - ***** ***** ***** ***** - Pat Sakkyndig undersøkelse - undersøkelse av fornærmet avdeling for patologi 2015/ / Den rettsmedisinske kommisjon Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 16av 37

17 Side 17 av 37 ttalelse erklæring - ***** ***** ***** ***** - Pat Sakkyndig undersøkelse - undersøkelse av fornærmet avdeling for patologi 2015/ / Den rettsmedisinske kommisjon Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ttalelse erklæring - ***** ***** ***** ***** - Pat Sakkyndig undersøkelse - undersøkelse av fornærmet avdeling for patologi 2015/ / Den rettsmedisinske kommisjon Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ttalelse erklæring - ***** ***** ***** ***** - Pat Sakkyndig undersøkelse - undersøkelse av fornærmet avdeling for patologi 2015/ / Den rettsmedisinske kommisjon Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ttalelse erklæring - ***** ***** ***** ***** - Pat Sakkyndig undersøkelse - undersøkelse av fornærmet avdeling for patologi 2015/ / Den rettsmedisinske kommisjon Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 17av 37

18 Side 18 av 37 ttalelse erklæring - ***** ***** ***** ***** - Pat Sakkyndig undersøkelse - undersøkelse av fornærmet avdeling for patologi 2015/ / Den rettsmedisinske kommisjon Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDSERVDV Forespørsel om epikrise - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 2 Flekkefjord sykehus Forespørsel om epikrise - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Mottaker Flekkefjord sykehus Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK ttalelse tilleggserklæring - ***** ***** ***** ***** ***** - Pat Sakkyndig undersøkelse - undersøkelse av fornærmet avdeling for patologi 2015/ / Den rettsmedisinske kommisjon Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDSERVDV Side: 18av 37

19 Side 19 av 37 ttalelse erklæring - ***** ***** ***** ***** ***** - Pat Sakkyndig undersøkelse - undersøkelse av fornærmet avdeling for patologi 2015/ / Den rettsmedisinske kommisjon Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDSERVDV ttalelse erklæring - ***** ***** ***** ***** - Pat Sakkyndig undersøkelse - undersøkelse av fornærmet avdeling for patologi 2015/ / Den rettsmedisinske kommisjon Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDSERVDV Forespørsel om journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 2 Haugesund revm.sykehus Forespørsel om journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Mottaker Haugesund revm.sykehus Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Side: 19av 37

20 Side 20 av 37 Forespørsel om CT beskrivelse - ***** ***** ***** ***** Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 2 Flekkefjord sykehus Forespørsel om epikrise - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 2 Nærland rehabilitering Forespørsel om epikrise - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Mottaker Nærland rehabilitering Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Kopi av brev til Rogaland Politidistrikt - nndragning av førerkort/kjøreseddel på grunn av ikke-oppfylte helsekrav - ***** ***** ***** ***** ***** - hjerte 2015/ / S-DOK Fylkesmannen i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ME-KAR Side: 20av 37

21 Side 21 av 37 Forespørsel om oppdaterte journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 4 Norsk Pasientskadeerstatning Kopi av brev til Rogaland Politidistrikt - nndragning av førerkort/kjøreseddel på grunn av ikke-oppfylte helsekrav - ***** ***** ***** ***** ***** - Sola DPS 2015/ / S-DOK Fylkesmannen i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS-SOL Kopi av brev til Rogaland Politidistrikt - nndragning av førerkort/kjøreseddel på grunn av ikke-oppfylte helsekrav - ***** ***** ***** ***** ***** - nevro 2015/ / S-DOK Fylkesmannen i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KRDV Forespørsel om epikrise - ***** ***** ***** ***** Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 2 Førde sentralsykehus Side: 21av 37

22 Side 22 av 37 BHM lånesøknad vedrørende Forstøverapparat - ***** ***** ***** ***** ***** Søknad om lån av behandlingshjelpemidler - august / / RK-BHM 493 Stavanger niversitetssjukehus ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RK-BHM BHM lånesøknad vedrørende sonde - inhalasjon - sugeapparat - ***** ***** ***** ***** Søknad om lån av behandlingshjelpemidler - august / / RK-BHM 493 Stavanger niversitetssjukehus ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RK-BHM BHM lånesøknad vedrørende ernæringspumpe - ***** ***** ***** ***** ***** Søknad om lån av behandlingshjelpemidler - august / / RK-BHM 493 Stavanger niversitetssjukehus ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RK-BHM Side: 22av 37

23 Side 23 av 37 Kopi av brev til pasient - Avslag på søknad om dispensasjon fra helsekravene i førerkortforskriften - ***** ***** ***** ***** ***** - lunge 2015/ / S-DOK Fylkesmannen i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDDV BHM lånesøknad vedrørende.v. behandling - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Søknad om lån av behandlingshjelpemidler - august / / RK-BHM 493 Hinna helse og sosialkontor, Hjemmetjenesten ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDDV BHM lånesøknad vedrørende - ***** ***** ***** ***** Søknad om lån av behandlingshjelpemidler - august / / RK-BHM 493 Stavanger niversitetssjukehus ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDDV Side: 23av 37

24 Side 24 av 37 Melding til bidragsfogden om fødsel - ***** ***** ***** ***** Melding til bidragsfogden om fødsel / / Mottaker NAV Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Melding til bidragsfogden om fødsel - ***** ***** ***** ***** Melding til bidragsfogden om fødsel / / Mottaker NAV Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 24av 37

25 Side 25 av 37 Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** 2015/ / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** 2015/ / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 25av 37

26 Side 26 av 37 Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** 2015/ / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: nndragning av førerkort/kjøreseddel - ***** ***** ***** ***** ***** - lunge 2015/ / S-DOK Fylkesmannen i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDDV Side: 26av 37

27 Side 27 av 37 Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** 2015/ / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** 2015/ / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** 2015/ / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 27av 37

28 Side 28 av 37 Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** 2015/ / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** 2015/ / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** 2015/ / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 28av 37

29 Side 29 av 37 Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** 2015/ / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Kopi av brev til pasient - Melding om oppfylte helsekrav for førerkortklasse B - ***** ***** ***** ***** ***** - nevro og øye 2015/ / S-DOK Fylkesmannen i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KRDV Tilbakemelding på prisforespørsel - tstyrsskrin til Helse Stavanger, sak nr 2014/1750 tstyrsskrin til dagkirurgisk avdeling 2014/ / ØF-NN Tilg.kode Hjemmel: 052 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-NN TE Ortomedic AS Tilbakemelding på prisforespørsel - tstyrsskrin til Helse Stavanger, sak nr 2014/1750 tstyrsskrin til dagkirurgisk avdeling 2014/ / ØF-NN Tilg.kode Hjemmel: 052 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-NN TE Smith & Nephew Side: 29av 37

30 Side 30 av 37 Kopi av brev til pasient - Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - ***** ***** ***** ***** ***** - SV 2015/ / S-DOK Fylkesmannen i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS-PTSVG Tilbakemelding på prisforespørsel - tstyrsskrin til Helse Stavanger, sak nr 2014/175 tstyrsskrin til dagkirurgisk avdeling 2014/ / ØF-NN Tilg.kode Hjemmel: 052 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-NN TE Biomet Norge AS nvitasjon til hjertesviktsakademi for sykepleiere nvitasjoner / /2015 DOK-PDS Tilg.kode Hjemmel: 274 Novartis Norge AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDDV Forespørsel om journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 2 llevåll sykehus Side: 30av 37

31 Side 31 av 37 nformasjon om nye regler fra tannlegers henvisning til spesialisthelstjenesten Tannlegers henvisning til spesialisthelstjenesten 2015/ /2015 DKTR Tilg.kode Hjemmel: 300 Helse vest RHF Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DKTR Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** 2015/ / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Kopi av brev til Rogaland Politidistrikt - nndragning av førerkort/kjøreseddel - ***** ***** ***** ***** ***** - nevro 2015/ /2015 S-DOK Fylkesmannen i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KRDV Side: 31av 37

32 Side 32 av 37 Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Anmodning om opplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** - BP Anmodning om opplysninger - Barnevernsaker - Psykiatrisk divisjon / /2015 PS Mottaker Eigersund kommune, Dalane bernevern Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B-EGER Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 32av 37

33 Side 33 av 37 Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Forespørsel om kopi av epikrise - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS-SOL Side: 33av 37

Dok.dato: 19.08.2014. Klassering: 306. (enhet/initialer): Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 01.10.2014. Klassering: 423.

Dok.dato: 19.08.2014. Klassering: 306. (enhet/initialer): Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 01.10.2014. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 44 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 20.08.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 29.08.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 11.09.2014. Klassering: 008.

Dok.dato: 20.08.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 29.08.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 11.09.2014. Klassering: 008. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1092612&jp_... Side 1 av 26 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.9.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433.

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?b_d=-105 Side 1 av 38 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,,

Detaljer

Dok.dato: 05.11.2014. Klassering: 251. (enhet/initialer): Dok.dato: 12.11.2014. Klassering: 432. Dok.dato: 19.12.2014. Klassering: 331.

Dok.dato: 05.11.2014. Klassering: 251. (enhet/initialer): Dok.dato: 12.11.2014. Klassering: 432. Dok.dato: 19.12.2014. Klassering: 331. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1125907&jp_... Side 1 av 29 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.1.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 05.05.2014. Klassering: (enhet/initialer):

Dok.dato: 05.05.2014. Klassering: (enhet/initialer): http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1151153&jp_... Side 1 av 54 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2015-2.3.2015, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Journaldato: 24.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 20.03.2015.

Journaldato: 24.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 20.03.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 26.03.2015 Forespørsel om kopi av journal - ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Kristiansund sykehus - Klage på behandling ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klager: Pasient- og brukerombudet

Offentlig journal. Kristiansund sykehus - Klage på behandling ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klager: Pasient- og brukerombudet Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.9.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.09.2011 Kristiansund sykehus - Klage på behandling Klager: Pasient- og brukerombudet Kristiansund sykehus - Klage

Detaljer

Offentlig journal. Journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** Journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Sak 2010/979 HSM 2011/635-3 1839/2011

Offentlig journal. Journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** Journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Sak 2010/979 HSM 2011/635-3 1839/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.9.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.09.2011 Journalkopi - Journalkopi - Sak 2010/979 HSM 2011/635-3 1839/2011 29.08.2011 Helsetilsynet - Klage - Helsetilsynet

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.08.2011 Anmodning om pasientopplysninger 2011/2574-2 17704/2011 Gjensidige Forsikring 13.07.2011 Pålegg om opplysninger i

Detaljer

Journaldato: 2.4.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 2.4.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.4.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 04.04.2013 nnhold: Fritak fra sikringskrav

Detaljer

Journaldato: 13.05.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.04.2015. Klassering: OK/MOPP. Dok.

Journaldato: 13.05.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.04.2015. Klassering: OK/MOPP. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HBE -, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.05.2015 NE sak nr. 2015/00175 - Sakkyndig vurdering - ***** ***** ***** ***** NE sak nr. 2015/00175 2015/849-9

Detaljer

Offentlig journal. Utkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring

Offentlig journal. Utkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.11.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.11.2012 tkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring tkast

Detaljer

Offentlig journal. Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske. Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske

Offentlig journal. Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske. Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 28.11.2013 nnhold: Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske

Detaljer

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Detaljer

Journaldato: 20.07.2015, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 17.07.

Journaldato: 20.07.2015, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 17.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 22.07.2015 Kunngjøring - rettigheter - oppfinnelse "Share Live

Detaljer

Journaldato: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 12.02.2014 Konkurransegrunnlag Kjøp av

Detaljer

Journaldato: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.04.2011.

Journaldato: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.04.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.04.2011 Tilbud arbeidsavtale Personalmappe ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09.

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.09.2011 Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 Gunn Rønning

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Offentlig journal. Klage - ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** 2012/420-4 3581/2012 27.03.2012 19.03.2012

Offentlig journal. Klage - ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** 2012/420-4 3581/2012 27.03.2012 19.03.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.3.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.03.2012 Klage - ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** 2012/420-4 3581/2012 ***** 19.03.2012 *****

Detaljer

Journaldato: 28.11.2014, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 27.11.

Journaldato: 28.11.2014, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 27.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN, JRS, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 02.12.2014 nnhold: Oversendelse av journalkopier - ***** *****

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00856-18 Vedtak om mobiltelefon - personlig telefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 08.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om attføring-/uførepensjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** - EPHRUS 2010/255 2014/2131-2 8210/2014 14.04.

Offentlig journal. Søknad om attføring-/uførepensjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** - EPHRUS 2010/255 2014/2131-2 8210/2014 14.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.4.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2014 Søknad om attføring-/uførepensjon Personalmappe - - EPHRS 2010/255 PR 2014/2131-2 8210/2014 Offl 13, jfr.

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02172-12 Innvilgelse uførepensjon - Personalmappe - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03870-4 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Dok.dato: 02.06.2015. Klassering: FAG

Dok.dato: 02.06.2015. Klassering: FAG Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.6.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 05.06.2015 Ytterligere opplysninger om forsikringssøker - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Etterinnmelding i KLP Forsikring, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/5300-9 25358/2013 HR-PERS

Offentlig journal. Etterinnmelding i KLP Forsikring, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/5300-9 25358/2013 HR-PERS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.11.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.11.2013 nnhold: Etterinnmelding i KL Forsikring, - Arbeidsforhold 2013/5300-9 25358/2013 23.10.2013 Avs./mottaker:

Detaljer