Dok.dato: Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: Klassering: 421. Dok.dato: Klassering: 423.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 07.04.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.04.2015. Klassering: 421. Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 423."

Transkript

1 Side 1 av 32 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: ELARK2 - Elektronisk sakarkiv, Ordningsverdi: <>211 Begjæring om innsyn i pasientjournal til ***** ***** ***** ***** ***** - A3 2015/ / S-DOK Mottaker ***** Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AP-A3 Anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** 2015/ / S-DOK 421 Mottaker Psykiater Kirsten Westlye Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AP-A3 ***** ***** ***** ***** ***** Sakkyndig uttalelse av vedtak med hjemmel i kap. 9 i Helse og omsorgstjenesteloven ***** ***** ***** ***** ***** - vedtak iht sosialtjenesteloven kapittel 4A 2011/ / SKKER-MT Mottaker Fylkesmannen i Rogaland, Helse-og sosialavd. Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SKKER-MT Side: 1 av 32

2 Side 2 av 32 KK2 - vedrørende klage på behandling og bruk av tvang - ***** ***** ***** ***** - A3 Tilsynssak - ***** ***** ***** ***** 2015/ / PS 433 Mottaker Kontrollkommisjon 2 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AP-A3 Spesialisterklæring - ***** ***** ***** ***** - yrkesskade 2015/ / S-DOK Mottaker NAV Forvaltning Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KO-ORT Forespørsel om journalkopi - ***** ***** ***** ***** 2015/ / S-DOK Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Forespørsel vedrørende forsikringskunde - ***** ***** ***** ***** - urologisk 2015/ /2015 S-DOK Mottaker Eika Forsikring AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KR-R Side: 2 av 32

3 Side 3 av 32 Henvendelse vedr. ***** ***** ***** ***** urol. Henvendelser fra pasienter / pårørende og andre / /2015 B-ATSME 322 Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KR-R Spørsmål om kreftmedisin Henvendelser fra pasienter / pårørende og andre / /2015 B-ATSME 322 Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KR-R Forespørsel om kopi av journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Mottaker Sunnaas Sykehus HF Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK nnhenting av opplysninger - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Mottaker Haukeland niversitetssykehus - Barneklinikken Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Side: 3 av 32

4 Side 4 av 32 Anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Forespørsel om kopi av epikrise - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Mottaker Finnøy Legekontor Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK nnhenting av opplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Mottaker Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Anmodning om kopi av journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 2 ***** Side: 4 av 32

5 Side 5 av 32 Anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** 2015/ / S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 2 ***** Anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Svar på lånesøknad vedrørende VPAP S9 - ***** ***** ***** ***** ***** Søknad om lån av behandlingshjelpemidler - mai 2015 Sak/dok nr: 2015/ Løpenr.: 54471/2015 RK-BHM 493 Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RK-BHM Anmodning om journalkopi - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Side: 5 av 32

6 Side 6 av 32 Klageskjema på ilagt kontrollavgift - blankettnr ***** ***** Parkeringsklager / /2015 SS-SERV ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SS-SERV Klageskjema på ilagt kontrollavgift - blankettnr ***** ***** ***** Parkeringsklager / /2015 SS-SERV ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SS-SERV TAC pasienter - retur av henvisning - ***** ***** ***** ***** - kir avd Feilsending av epikriser og andre feilsendinger / /2015 KRDV 431 Curato Røntgen Stavanger Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KR-GK Anmodning om kopi av journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Side: 6 av 32

7 Side 7 av 32 Avtale om årsarbeidsplan for post Mottak SRS Protokoller - MOBA 2011/ / PO 251 NSF Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MOBA nnhenting av informasjon i forbindelse med rettssak nr TV-STAV ved Stavanger tingrett - ***** ***** - B3 Rettssak nr TV-STAV ved Stavanger tingrett - ***** ***** 2015/ / AKTT-B3 433 Helsedirektoratet -Avdeling psykisk helsevern og rus Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS signert SS - Avtale om årsarbeidsplan for post nnskrivningskontor SRS Protokoller - MOBA 2011/ /2015 PO 251 Fagforbundet Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MOBA Side: 7 av 32

8 Side 8 av 32 Anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** 2015/ / S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 2 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Avtale om årsarbeidsplan for post OBA SRS Protokoller - MOBA 2011/ / PO 251 Fagforbundet Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MOBA Bekreftelse på mottatt melding - ***** ***** ***** ***** Obs post Bekreftelser og tilbakemeldinger fra Barneverntjenesten / / KB-BA 321 Stavanger kommune, Oppvekst og levekår Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: [kke reg] nnhenting av opplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / S-DOK Rogaland A-Senter Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Side: 8 av 32

9 Side 9 av 32 Anmodning om journalkopi - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Avtale om årsarbeidsplan for post OBA SRS Protokoller - MOBA 2011/ / PO 251 NSF Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MOBA Forespørsel om opplysninger i forbindelse med legemiddelassistert rehabilitering for ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / S-DOK Sandnes kommune Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** ***** -geriatrisk avd. Kopi av journal inneliggende pasienter (skal besørges av aktuell avdeling) 2014/ / DOK-JA 421 Rogaland politidistrikt Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDDV Side: 9 av 32

10 Side 10 av 32 Vedrørende "Haster - time" ***** ***** ***** ***** ***** - hud Henvendelser fra pasienter vedrørende timeavtaler / /2015 KRDV 322 Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SP-HD Anmodning om journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / S-DOK Pasient- og brukerombudet i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK nnhenting av epikrise - ***** ***** ***** ***** 2015/ / S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 2 Haugesund Hjertepraksis Side: 10av 32

11 Side 11 av 32 Forespørsel om opplysninger i forbindelse med legemiddelassistert rehabilitering for ***** ***** ***** ***** ***** - PT Sandnes 2015/ / S-DOK Sandnes kommune, Mestringsenheten Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS-AV Kopi av pasientopplysninger - ***** ***** ***** ***** 2015/ / S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 2 Sandnes Læringssenter Forespørsel om opplysninger i forbindelse med legemiddelassistert rehabilitering for ***** ***** ***** ***** ***** - BP Sandnes 2015/ / S-DOK Sandnes kommune, Mestringsenheten Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS-B Side: 11av 32

12 Side 12 av 32 Melding om avslutning av utleggstrekk - ***** ***** ***** ***** Pålegg om lønnstrekk / skattetrekk / påleggstrekk / / ØF-LØN 234 Sandnes kemnerknntor Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-LØN Sykepenger fra folketrygden - retur av ugyldig sykmelding - ***** ***** ***** ***** - KK Erklæringer og uttalelser vedrørende pasienter som ikke er navngitt samt retur av feil utfylte skjema / / S-DOK NAV Forvaltning Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KB-KK Anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 2 ***** Sykepenger fra folketrygden - retur ar ugyldig sykmelding - ***** ***** ***** ***** ***** - ønh Erklæringer og uttalelser vedrørende pasienter som ikke er navngitt samt retur av feil utfylte skjema / / S-DOK NAV Forvaltning Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SP-ØNH Side: 12av 32

13 Side 13 av 32 Anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Mottaker Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Forespørsel om spesialisterklæring - ***** ***** ***** ***** - ort 2015/ / S-DOK NAV Forvaltning Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KO-ORT nnhenting av opplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 2 Lund Legesenter Retur av faktuura nr Poliklinisk behandling ved urologisk kirurgisk avdeling ***** ***** Fakturaklager fra pasienter og andre / /2015 ØF-REGN 152 Helsetjensten Åna Fengsel Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-REGN TE Side: 13av 32

14 Side 14 av 32 Anmodning om spesialisterklæring - ***** ***** ***** ***** ***** - ort 2015/ / S-DOK NAV Hundvåg og Storhaug Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KO-ORT Forespørsel om kopi av epikrise - ***** ***** ***** ***** ***** - Stavanger DPS 2015/ /2015 S-DOK Byhaugen legesenter Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS-STAV Vedr. ***** ***** ***** ***** - anmodning om vurdering av skulderskade - ort 2015/ / S-DOK Crawford and Company (Norway) AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KO-ORT Retningslinjer og tiltak for brukermedvirkning i helseforsking Brukermedvirkning i helseforsking 2015/ /2015 DKTR 520 Helse Vest Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DKTR Side: 14av 32

15 Side 15 av 32 Anmodning om journalutlån - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 6 Statens pensjonskasse thenting av NOS-data - presisering NOS - Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten 2010/ /2015 FF 343 Nasjonalt folkehelseinstitutt - Divisjon smittevern - NOS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FF Forespørsel om journalkopi - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 2 Oslo Fjordklinkken avd Vest Anmodning om journalutlån - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Mottaker Statens pensjonskasse Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Side: 15av 32

16 Side 16 av 32 Forespørsel om journalkopi - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Mottaker Oslo Fjordklinkken avd Vest Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK nnhenting av opplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Mottaker Lund Legesenter Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK nnhenting av opplysninger - Tilsynssak mot Kolibri Medical Group - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Mottaker Fylkesmannen i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Side: 16 av 32

17 Side 17 av 32 Kopi av pasientopplysninger - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Mottaker Sandnes Læringssenter Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK nnhenting av epikrise - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Mottaker Haugesund Hjertepraksis Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Nasjonalt heldagsmøte for lungesykepleiere Hold-av-dato nvitasjoner / /2015 DOK-PDS 274 Novartis Norge AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDDV AG Travel Guard Claim ***** ***** ***** ***** Regnskapssaker / /2015 ØF-REGN 131 Travel Guard - AG Travel Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-REGN Side: 17 av 32

18 Side 18 av 32 Faktura ***** ***** - hørselsentral Fakturaklager fra pasienter og andre / / ØF-REGN 152 ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SP-ØNH Vi trenger opplysninger om inntekt og eventuelle utleggstrekk i inntekten - ***** ***** ***** ***** ***** Pålegg om lønnstrekk / skattetrekk / påleggstrekk / / ØF-LØN 234 Statens innkrevningssentral Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-LØN Anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Manglende opplysninger om rettighetsvurdering - ***** ***** ***** ***** Manglende opplysninger om ansiennitetsdato og rettighetsstatus 2015/ / FF-KP 322 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ME-KAR TE Oslo universitetssykehus Side: 18 av 32

19 Side 19 av 32 Påminnelse - klage vedrørende pårørende - ***** ***** - amc2 Klage - ***** ***** ***** ***** 2015/ / AKTT-AMC2 433 ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS Forespørsel om kopi av epikrise - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 2 Statens senter for epilepsi Forespørsel om kopi av epikrise - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Mottaker Statens senter for epilepsi Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Søknad om tilskudd - Jobb og Skole på resept i rusbehandling Prosjekt Jobb og Skole på resept i rusbehandling 2015/ /2015 AV-SGA 000 Mottaker Helsedirektoratet Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AV-SGA Side: 19 av 32

20 Side 20 av 32 Anmodning om opplysninger fra BP - ***** ***** ***** ***** - BP Anmodning om opplysninger - Barnevernsaker - Psykiatrisk divisjon / / PS Gjesdal kommune, Barneverntjenesten Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS Anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 2 ***** Anmodning om opplysninger fra BP - ***** ***** ***** ***** Anmodning om opplysninger - Barnevernsaker - Psykiatrisk divisjon / / PS Gjesdal kommune, Barneverntjenesten Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS nnhenting av økonomiske opplysninger - ***** ***** ***** ***** Forespørsel om lønnsopplysninger 2015 (samlesak) 2015/ /2015 ØF-LØN 230 Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-LØN Side: 20 av 32

21 Side 21 av 32 nnhenting av opplysninger - ***** ***** ***** ***** - BPA Anmodning om opplysninger - Barnevernsaker - Psykiatrisk divisjon / / PS Stavanger kommune Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS Etterlysning av obduksjonsrapport vedr ***** ***** ***** ***** Forespørsler og korrespondanse vedr obduksjoner / /2015 PATA-PAT 363 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PATA-PAT B 0 Sørlandet sykehus HF, Kirurgisk avdeling Flekkefjord NPE-sak 2014/ ***** ***** ***** ***** ***** - klage KRDV - NPE sak 2014/ ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / FF-KP PE offl. 13, jfr. fvl Norsk Pasientskadeerstatning Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FF Avviksskjema - Brudd på informasjonssikkerheten - faktura Melding om avvik fra samarbeidsavtale om utskrivningsklare pasienter med kommunene og SS / / FF-SH 431 Stavanger kommune Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-REGN Side: 21av 32

22 Side 22 av 32 nnhenting av opplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / S-DOK SpareBank 1 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KB-BA Document request - ***** ***** ***** Regnskapssaker / / ØF-REGN 131 ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-REGN Anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Revidert avtale om nattevaktsamarbeid mellom Rehabiliteringsavdelingen 2 øst Helse Stavanger HF og korttidsavdelingen 2 vest Eigersund kommune Avtale om nattevaktsamarbeid mellom Rehabiliteringsavdelingen 2 øst Helse Stavanger HF og korttidsavdelingen 2 vest Eigersund kommune 2015/ /2015 MEDDV 305 Eigersund kommune Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDDV Side: 22av 32

23 Side 23 av 32 Forespørsel om utbetaling av ytelser i forbindelse med utleggssak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Forespørsel om lønnsopplysninger 2015 (samlesak) 2015/ / ØF-LØN 230 Namsfogden i Stavanger Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-LØN Anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Forespørsel om utbetaling av ytelser i forbindelse med utleggssak - ***** ***** ***** ***** Forespørsel om lønnsopplysninger 2015 (samlesak) 2015/ / ØF-LØN 230 Namsfogden i Stavanger Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-LØN nnkalling hudpoliklinikken kl 08:15 - ***** ***** Henvendelser fra pasienter vedrørende timeavtaler / / KRDV 322 ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SP-HD Side: 23av 32

24 Side 24 av 32 Anmodning om opplysninger fra helsepersonell - ***** ***** - LAR Anmodning om opplysninger - Barnevernsaker - Psykiatrisk divisjon / / PS Strand kommune Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS Henvendelse vedrørende fødsel Henvendelser fra pasienter / pårørende og andre / /2015 B-ATSME 322 ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KB-KK nnhenting av opplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 S-DOK Haukeland niversitetssykehus - urologisk avd Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Collaboration - Polish Society of Physiotherapy Henvendelser fra pasienter / pårørende og andre / /2015 B-ATSME 322 Biuro PTF Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDDV Side: 24av 32

25 Side 25 av 32 Pasientgebyr for manglende oppmøte - ***** ***** - Øye pol Fakturaklager fra pasienter og andre / /2015 ØF-REGN 152 Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SP-ØYE Opprop fra erfaringskonsulenter og medarbeidere med brukererfaring Opprop fra erfaringskonsulenter og medarbeidere med brukererfaring 2015/ /2015 DKTR 009 niversitetssykehuset Nord-Norge - psykisk helse og rusklinikken Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DKTR (NPRid:567430) Gjestepasientoppgjør avsetningsrapport april 2015 Gjestepasienter / gjestepasientoppgjør / /2015 ØF 152 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-ØKO TE Helsedirektoratet (NPRid:567430) Gjestepasientoppgjør april 2015 Gjestepasienter / gjestepasientoppgjør / /2015 ØF 152 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-REGN TE Helsedirektoratet Side: 25av 32

26 Side 26 av 32 nnhenting av opplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** - nevro - nevro 2015/ / S-DOK SpareBank1 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SP-NEV Kontrollattest Mercedes-Benz RK /37 KA AM/WDB Ambulanse Periodisk kjøretøykontroll og årlig service / / SS-SERV 057 Statens vegvesen Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDSERVDV Tverrfaglig spesialisert rusbehandling - overføring av midlar som følge av gjestepasienter fra andre regioner for 1. kvartal 2015 Gjestepasienter / gjestepasientoppgjør / /2015 ØF 152 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-ØKO TE Helse Vest RHF Førerkort - søknad om fritak for kurs i ulykkesberedskap for ***** ***** ***** Fritak for kurs i ulykkesberedskap 2015/ / MEDSERVDV 200 Statens vegvesen Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDSERVDV Side: 26av 32

27 Side 27 av 32 REK vest Vedtak hovedsøknad(2014/1615-4) Forskningsprosjekter - Einar Haukås 2010/ / FA 509 Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Vest-Norg Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FA 14/ Søknad om tilskudd til tvikling av habiliterings- og rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten - KOLS-rehabilitering som institusjonsbasert rehabilitering i spesialisthelsetjenesteregi. - Statsb Tilskudd til tvikling av habiliterings- og rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten - KOLS-rehabilitering som institusjonsbasert rehabilitering i spesialisthelsetjenesteregi 2015/ /2015 DKTR 153 Helsedirektoratet - avdeling rehabilitering og sjeldne tilstander Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DKTR Anmodning om opplysninger fra BP - ***** ***** ***** ***** ***** Anmodning om opplysninger - Barnevernsaker - Psykiatrisk divisjon / / PS Sola kommune, Barneverntjenesten Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS Side: 27av 32

28 Side 28 av 32 nvitasjon for sykepleiere til hospitering ved St. Marks hospital i London gastromed.pol nvitasjoner / /2015 DOK-PDS 274 AbbVie As Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDDV Til legemiddelindustrikontakt for Radiologisk avdeling - nvitasjon til Nasjonalt Tysabrimøte nvitasjoner / /2015 DOK-PDS 274 Biogen Norway AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDSERVDV REK nord nformasjon om vedtak(2014/83-11) Forskningsprosjekter - Gerd Berge 2012/ /2015 FA 509 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FA TO REK Nord Anmodning om opplysninger fra Sola DPS - ***** ***** ***** ***** ***** Anmodning om opplysninger - Barnevernsaker - Psykiatrisk divisjon / / PS Sola kommune, Barneverntjenesten Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS Side: 28av 32

29 Side 29 av 32 nvitasjon til Endoskopihospitering AMC Amsterdam nvitasjoner / /2015 DOK-PDS 274 AbbVie As Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDDV Påminnelse - Forespørsel om helseopplysninger vedrørende - ***** ***** ***** ***** - Barn 2015/ / S-DOK f Risikovurdering Person Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KB-BA Henvendelse vedrørende undervisning / kurs - mobilt palliativt team Henvendelser vedrørende forelesere fra SS 2013, 2014, / /2015 ME 543 Time kommune Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDDV Forespørsel om helseopplysninger vedrørende - ***** ***** ***** ***** ***** - Barn 2015/ / S-DOK f Risikovurdering Person Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KB-BA Side: 29av 32

30 Side 30 av 32 Bekreftelse på oppsigelse av Bredbånd - Telenor Bredbånd Bedrifts abonnementet - Telenor 2015/ / EA-TELE 043 Telenor Norge AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EA-TELE nformasjonsmateriell - infeksjonssykdommer / respirasjonsproblematikk Henvendelser fra pasienter / pårørende og andre / /2015 B-ATSME 322 Sørlandet sykehus SSHF - Kristiansand - Barne- og ungdomsavdelingen Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDDV Vedrørende faktura Fakturaklager fra pasienter og andre / / ØF-REGN 152 Hero Norge AS, Sandnes mottakssenter Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SP-HD Side: 30av 32

31 Side 31 av 32 Ønsker time - ***** ***** ***** ***** - Plastkirurgisk avdeling - Ergoterapi poliklinikk Henvendelser fra pasienter vedrørende timeavtaler / /2015 KRDV 322 ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SP-PLA Forespørsel om opplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** - BP 2015/ / S-DOK Randaberg kommune Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS 2. gangs purring - saksnummer varsel om tvangsfullbyrdelse pga manglende betaling av bidragstrekk - ***** ***** ***** ***** ***** Pålegg om lønnstrekk / skattetrekk / påleggstrekk / / ØF-LØN 234 Arbeids-og velferdsetatens innkrevingssentral Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØF-LØN NPE-sak 2012/03050 Pasientnemndsak N2015/ ***** ***** ***** ***** ***** - vedtak NPE sak 2012/ ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / FF-KP PE offl. 13, jfr. fvl. 13Pa 432 Pasientskadenemnda Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FF Side: 31av 32

32 Side 32 av 32 NPE-sak 2015/ ***** ***** ***** ***** ***** - ttalelse og dokumentasjon fra behandlingssted KRDV - NPE-sak 2015/ ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / FF PE offl. 13, jfr. fvl Norsk Pasientskadeerstatning Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FF NPE-sak 2014/ ***** ***** ***** ***** - vedtak KRDV - NPE sak 2014/ ***** ***** ***** ***** 2014/ / FF-KP PE offl. 13, jfr. fvl Norsk Pasientskadeerstatning Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FF NPE-sak 2015/ ***** ***** ***** ***** ***** - sakkyndig vurdering NPE sak 2015/ ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / FF-KP PE offl. 13, jfr. fvl Norsk Pasientskadeerstatning Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FF Side: 32av 32

Dok.dato: 20.08.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 29.08.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 11.09.2014. Klassering: 008.

Dok.dato: 20.08.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 29.08.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 11.09.2014. Klassering: 008. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1092612&jp_... Side 1 av 26 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.9.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 05.11.2014. Klassering: 251. (enhet/initialer): Dok.dato: 12.11.2014. Klassering: 432. Dok.dato: 19.12.2014. Klassering: 331.

Dok.dato: 05.11.2014. Klassering: 251. (enhet/initialer): Dok.dato: 12.11.2014. Klassering: 432. Dok.dato: 19.12.2014. Klassering: 331. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1125907&jp_... Side 1 av 29 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.1.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 432. (enhet/initialer): Dok.dato: 30.06.2015. Klassering: 049. Dok.dato: 30.06.2015. Klassering: 025.

Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 432. (enhet/initialer): Dok.dato: 30.06.2015. Klassering: 049. Dok.dato: 30.06.2015. Klassering: 025. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 37 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.8.2015, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433.

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?b_d=-105 Side 1 av 38 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,,

Detaljer

Dok.dato: 05.05.2014. Klassering: (enhet/initialer):

Dok.dato: 05.05.2014. Klassering: (enhet/initialer): http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1151153&jp_... Side 1 av 54 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2015-2.3.2015, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Innhold: Fullmakt til divisjonsdirektør Hans Tore Frydnes - deltagelse på ekstraordinær generalforsamling i Prekubator AS. Dok.dato: 31.10.

Innhold: Fullmakt til divisjonsdirektør Hans Tore Frydnes - deltagelse på ekstraordinær generalforsamling i Prekubator AS. Dok.dato: 31.10. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 28 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.7.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 19.08.2014. Klassering: 306. (enhet/initialer): Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 01.10.2014. Klassering: 423.

Dok.dato: 19.08.2014. Klassering: 306. (enhet/initialer): Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 01.10.2014. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 44 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Journaldato: 31.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 26.03.2015.

Journaldato: 31.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 26.03.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 07.04.2015 Svar, anmodning om opplysninger - ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/2815-44 21206/2014 HR/MJO 10.11.

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/2815-44 21206/2014 HR/MJO 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2014 Tilbud om arbeidsavtale 2012/2815-44 21206/2014 Off.l. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Journaldato: 13.05.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.04.2015. Klassering: OK/MOPP. Dok.

Journaldato: 13.05.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.04.2015. Klassering: OK/MOPP. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HBE -, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.05.2015 NE sak nr. 2015/00175 - Sakkyndig vurdering - ***** ***** ***** ***** NE sak nr. 2015/00175 2015/849-9

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Journaldato: 24.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 20.03.2015.

Journaldato: 24.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 20.03.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 26.03.2015 Forespørsel om kopi av journal - ***** *****

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02172-12 Innvilgelse uførepensjon - Personalmappe - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03870-4 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Journaldato: 20.07.2015, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 17.07.

Journaldato: 20.07.2015, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 17.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 22.07.2015 Kunngjøring - rettigheter - oppfinnelse "Share Live

Detaljer

Journaldato: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 12.02.2014 Konkurransegrunnlag Kjøp av

Detaljer

Offentlig journal. Pasientsak - NPE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NPE sak 2010/02828 ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Pasientsak - NPE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NPE sak 2010/02828 ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.4.2011-10.4.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.04.2011 nnhold: asientsak - NE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NE sak 2010/02828 *****

Detaljer

Offentlig journal. Journalkopier- ***** ***** ***** Journalkopi - ***** ***** ***** ***** - 2011/713 2011/76-1 259/2011 05.07.2011 17.08.

Offentlig journal. Journalkopier- ***** ***** ***** Journalkopi - ***** ***** ***** ***** - 2011/713 2011/76-1 259/2011 05.07.2011 17.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.8.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.08.2011 Journalkopier- ***** ***** ***** Journalkopi - ***** ***** ***** ***** - 2011/713 2011/76-1 259/2011 Gjensidige

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Offentlig journal. Utkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring

Offentlig journal. Utkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.11.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.11.2012 tkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring tkast

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om attføring-/uførepensjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** - EPHRUS 2010/255 2014/2131-2 8210/2014 14.04.

Offentlig journal. Søknad om attføring-/uførepensjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** - EPHRUS 2010/255 2014/2131-2 8210/2014 14.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.4.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2014 Søknad om attføring-/uførepensjon Personalmappe - - EPHRS 2010/255 PR 2014/2131-2 8210/2014 Offl 13, jfr.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00856-18 Vedtak om mobiltelefon - personlig telefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 08.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Dok.dato: 02.06.2015. Klassering: FAG

Dok.dato: 02.06.2015. Klassering: FAG Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.6.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 05.06.2015 Ytterligere opplysninger om forsikringssøker - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Mulig foredragsholder fra foretaket. Foredrag 2009/681-8 1249/2010 MED.OMR_MSJ/TSP 12.03.2010 22.02.2010

Offentlig journal. Mulig foredragsholder fra foretaket. Foredrag 2009/681-8 1249/2010 MED.OMR_MSJ/TSP 12.03.2010 22.02.2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.3.2010-7.3.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.03.2010 Mulig foredragsholder fra foretaket Foredrag 2009/681-8 1249/2010 22.02.2010 MED.OMR_MSJ/TSP 274

Detaljer

Journaldato: 28.11.2014, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 27.11.

Journaldato: 28.11.2014, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 27.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN, JRS, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 02.12.2014 nnhold: Oversendelse av journalkopier - ***** *****

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Offentlig journal. Gjeld søknad om pensjon frå KLP Forsikring - ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2012/2568-1 13729/2012 HR-PERS/RAFA1279

Offentlig journal. Gjeld søknad om pensjon frå KLP Forsikring - ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2012/2568-1 13729/2012 HR-PERS/RAFA1279 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.9.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.09.2012 nnhold: Gjeld søknad om pensjon frå KL Forsikring - ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2012/2568-1

Detaljer

Offentlig journal. Etterinnmelding i KLP Forsikring, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/5300-9 25358/2013 HR-PERS

Offentlig journal. Etterinnmelding i KLP Forsikring, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/5300-9 25358/2013 HR-PERS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.11.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.11.2013 nnhold: Etterinnmelding i KL Forsikring, - Arbeidsforhold 2013/5300-9 25358/2013 23.10.2013 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Kristiansund sykehus - Klage på behandling ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klager: Pasient- og brukerombudet

Offentlig journal. Kristiansund sykehus - Klage på behandling ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klager: Pasient- og brukerombudet Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.9.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.09.2011 Kristiansund sykehus - Klage på behandling Klager: Pasient- og brukerombudet Kristiansund sykehus - Klage

Detaljer