Dok.dato: Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: Klassering: 423. Dok.dato: Klassering: 393.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 24.06.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 22.09.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 29.09.2014. Klassering: 393."

Transkript

1 Side 1 av 37 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: ELARK2 - Elektronisk sakarkiv, Ordningsverdi: >211 Sakkyndig uttalese av vedtak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Vedtak iht sosialtjenesteloven kapittel 4A 2010/ / RK-LA Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RK-LA nnhenting av opplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** -A1 Psykiatrisk divisjon - Kopi vedrørende journal - Juli / / PS Mottaker Helseavdelingen, Åna fengsel Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SVO-SKKER ***** ***** ***** ***** -Påminnelse om 3 års statusrapport Vareteksfengsling -dom - ***** ***** ***** ***** 2010/ / SKKER-A1 393 Mottaker Politiadvokat Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SKKER-A1 Side: 1 av 37

2 Side 2 av 37 Anmodning om journalkopi dd - ***** ***** ***** ***** Psykiatrisk divisjon - Kopi vedrørende journal - September / / PS Mottaker Pasient-og brukerombudet i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SKKER-A1 Begjæring om innsyn i journal - ***** ***** ***** ***** Psykiatrisk divisjon - Kopi vedrørende journal - September / / PS Mottaker Advokatfellesskapet Torstrup & Grøsfjeld Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SVO-SKKER Spesialisterklæring- ***** ***** ***** ***** -Yrkesskade Kirurgisk divisjon - erklæringer og uttalelser vedrørende pasienter - Juni 2014 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 78338/ KRDV Mottaker NAV Forvaltning Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KO-ORT Side: 2 av 37

3 Side 3 av 37 Spesialisterklæring - ***** ***** ***** ***** ***** Kirurgisk divisjon - erklæringer og uttalelser vedrørende pasienter - Mars 2014 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 79257/ KRDV Mottaker SpareBank 1 Forsikring AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KO-ORT Søknad til Helse Vest RHF Godkjenning av seksjon for klinisk immunologi tellende som utdanningsinstitusjon i revmatologigruppen 2014/ / MEDDV Tilg.kode Hjemmel: 550 Mottaker Helse Vest RHF Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDDV Forespørsel om parkinson bok Henvendelser fra pasienter / pårørende og andre / / PO-PERS Tilg.kode Hjemmel: 322 Mottaker Parkinson Team Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FA Kopi av journal - ***** ***** ***** ***** ***** Dokumentavdelingen - kopi vedrørende journal - Oktober 2014 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 85308/2014 S-DOK Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Side: 3 av 37

4 Side 4 av 37 Forespørsel om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** ***** Dokumentavdelingen - kopi vedrørende journal - Oktober 2014 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 85359/2014 S-DOK Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Anmodning om journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** Dokumentavdelingen - kopi vedrørende journal - Oktober 2014 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 85372/2014 S-DOK Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Forespørsel om kopi av journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 S-DOK Mottaker Akershus A-hus Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Side: 4 av 37

5 Side 5 av 37 Forespørsel om epikrise - ***** ***** ***** ***** ***** Dokumentavdelingen - kopi vedrørende journal - Oktober 2014 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 85409/2014 S-DOK Mottaker Spesialistpraksis i Gynekologi og Fødselshjelp AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Finne fram gammel journal/historikk - ***** ***** ***** ***** Dokumentavdelingen - kopi vedrørende journal - Oktober 2014 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 85410/2014 S-DOK Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Forespørsel om journal - ***** ***** ***** ***** Dokumentavdelingen - kopi vedrørende journal - Oktober 2014 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 85439/2014 S-DOK Mottaker Stavanger kommune, Helsestasjonsog skolehelsetjenesten Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Side: 5 av 37

6 Side 6 av 37 Anmodning om journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** Dokumentavdelingen - kopi vedrørende journal - Oktober 2014 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 85452/2014 S-DOK Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Anmodning om journalkopi - ***** ***** ***** ***** Dokumentavdelingen - kopi vedrørende journal - Oktober 2014 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 85485/2014 S-DOK Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Skade på bil - Opphold på SS - ***** ***** Skade på bil - Opphold på SS - ***** ***** 2014/ /2014 S-SS 434 Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-SS Anmodning om journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 0 ***** Side: 6 av 37

7 Side 7 av 37 Forespørsel om kopi av epikrise - ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 18 Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS Forespørsel om kopi av epikrise - ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 S-DOK Mottaker Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Samarbeidsmøte angående ***** ***** ***** BP Sandnes og barne pol Henvendelse vedrørende ***** ***** 2014/ /2014 B-SAND 434 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B-SAND Forespørsel om kopi av anestesirapport - ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 17 Haugesund Sjukehus - øye Side: 7 av 37

8 Side 8 av 37 Forespørsel om kopi av anestesirapport - ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 S-DOK Mottaker Haugesund Sjukehus - øye Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Skade på bil ved SS Skade på bil - Opphold på SS - ***** ***** 2014/ /2014 S-SS 434 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-SS TE ***** Henvendelse vedrørende time ***** ***** ***** ***** - ønh Henvendelser fra pasienter vedrørende timeavtaler / /2014 KRDV 322 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SP-ØNH Feilsendt epikrise - ***** ***** ***** ***** - Lungeavd Feilsending av epikriser og andre feilsendinger / /2014 KRDV 431 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ME-L TE Sandnes kommune Side: 8 av 37

9 Side 9 av 37 Purring av manglende cytologi og histologiremisser pat Kreftregisteret manglende meldinger 2014/ / FF-KP 404 Kreftregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDSERVDV Yrkesskade - anmodning om spesialisterklæring - ***** ***** ***** ***** ***** - Avd. for unge voksne, seksjon rus/psykiatri Psykiatrisk divisjon - Erklæringer og uttalelser vedrørende pasienter - November / / PS NAV Forvaltning Vest-Agder Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS-PTSAN Anmodning om legeuttalelse - ***** ***** ***** ***** ***** - AMK 2014/ /2014 MEDSERVDV Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AK-AMB Avvik pasientreiser - Rennesøy kommune Klagesaker Pasientreiser 2014/ /2014 AK-PR Tilg.kode Hjemmel: 434 Rennesøy kommune Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDSERVDV Side: 9 av 37

10 Side 10 av 37 Avvik pasientreiser - Oslo universitetssykehus Klagesaker Pasientreiser 2014/ /2014 AK-PR Tilg.kode Hjemmel: 434 Oslo universitetssykehus, akuttklinikken Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDSERVDV Avviksrapportering til LAR - ukenummer 43 Melding om avvik - LAR / /2014 AV-RS 431 Stavanger kommune, Levekår, Rehabiliteringsseksjonen Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AV-RS Ansiennitet - attest - 6h Tjenestebevis og attest - tidligere ansatte / /2014 PO-PERS Tilg.kode Hjemmel: 251 Elisabeth Frogner Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PO-PERS Side: 10av 37

11 Side 11 av 37 Kopi av brev til Rogaland Politidistrikt - nndragning av førerkort / kjøreseddel på grunn av ikke-oppfylte helsekrav - ***** ***** ***** ***** ***** - Lassa Førerkortsaker - Medisinsk klinikk / / ME-EK 321 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RK-LA TE Fylkesmannen i Rogaland Kopi av brev til Rogaland Politidistrikt - nndragning av førerkort / kjøreseddel på grunn av ikke-oppfylte helsekrav - ***** ***** ***** ***** ***** - Lassa Førerkortsaker - Medisinsk klinikk / / ME-EK 321 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RK-LA TE Fylkesmannen i Rogaland Kopi av brev til Rogaland Politidistrikt - nndragning av førerkort / kjøreseddel på grunn av ikke-oppfylte helsekrav - ***** ***** ***** ***** - Nevro Førerkortsaker - Klinikk for spesialmedisin / / KRDV Fylkesmannen i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SP-NEV Side: 11av 37

12 Side 12 av 37 Kopi av brev til Rogaland Politidistrikt - nndragning av førerkort / kjøreseddel på grunn av ikke-oppfylte helsekrav - ***** ***** ***** ***** -kardio Førerkortsaker - Medisinsk klinikk / / ME-EK 321 Fylkesmannen i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ME-KAR Kopi av brev til Rogaland Politidistrikt - nndragning av førerkort / kjøreseddel på grunn av ikke-oppfylte helsekrav - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Nevro Førerkortsaker - Klinikk for spesialmedisin / / KRDV Fylkesmannen i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SP-NEV Kopi av brev til Rogaland Politidistrikt - nndragning av førerkort / kjøreseddel på grunn av ikke-oppfylte helsekrav - ***** ***** ***** ***** - Lassa Førerkortsaker - Medisinsk klinikk / / ME-EK 321 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RK-LA TE Fylkesmannen i Rogaland Side: 12av 37

13 Side 13 av 37 Tilsynssak - ***** ***** ***** ***** - pliktbrudd - konklusjon Tilsynssak - ***** ***** ***** ***** 2014/ / MEDDV 302 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDDV TE Fylkesmannen i Rogaland Anmodning om opplysninger - ***** ***** ***** ***** - Østerlide Barnevernsaker Østerlide / / KB-BØ Eigersund kommune, dalane Barnevern Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KB-BØ Forespørsel om journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** Dokumentavdelingen - kopi vedrørende journal - Oktober 2014 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 85685/2014 S-DOK Mottaker SpareBank 1 Forsikring AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK PA Assistance Travel nsurance Case DEA ***** ***** ***** ***** Medisinsk divisjon - erklæringer og uttalelser vedrørende pasienter - November / /2014 MEDDV nter Partner Assistance Service GmbH Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ME-KAR Side: 13av 37

14 Side 14 av 37 Anmodning om journaler fra SS Helse Stavanger HF - ***** ***** ***** ***** ***** Dokumentavdelingen - kopi vedrørende journal - Oktober 2014 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 85695/2014 S-DOK Mottaker Rogaland politidistrikt - Stavanger politistasjon Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK førepensjon - anmodning om spesialisterklæring - ***** ***** ***** ***** ***** - Nevro psyk. Psykiatrisk divisjon - Erklæringer og uttalelser vedrørende pasienter - November / / PS NAV Forvaltning Rogaland avd. arbeid og aktivitet Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS førepensjon - Anmodning om spesialisterklæring vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** - nevropsyk.avd Psykiatrisk divisjon - Erklæringer og uttalelser vedrørende pasienter - Oktober / /2014 PS Mottaker NAV Forvaltning Rogaland - Avd. arbeid og aktivitet Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SKKER-NEVRO Side: 14av 37

15 Side 15 av 37 Anmodning om synsopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / S-DOK Sandnes kommune, Fysio/ergoterapiavd. Tjenester til voksne Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Forespørsel om informasjon vedrørende behandling - ***** ***** ***** ***** - rologisk kirurgisk avd. Henvendelser fra pasienter vedrørende timeavtaler / / KRDV 322 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KR-R Signert avtale om utdeling av LAR-medikamenter mellom Helse Stavanger og Sola kommune tdelingskostnader Lar Helse Stavanger 2014/ /2014 PS-AV Tilg.kode Hjemmel: 339 Sola kommune Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DKTR Anmodning om journalkopi - ***** ***** ***** ***** 2014/ / S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Side: 15av 37

16 Side 16 av 37 Sakkyndig uttalelse - trafikkskade - ***** ***** ***** ***** ***** - Ort. Kirurgisk divisjon - erklæringer og uttalelser vedrørende pasienter - Mars 2014 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 85750/ KRDV Advokat Tor Arne Øvestad Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KO-ORT TE Relevante journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 S-DOK Norsk Pasientskadeerstatning Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK NAV ber dere sende inn relevante journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / S-DOK NAV Sentralt yrkessykdomskontor Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Kopi av brev til pasient - N2013/ vedr. ***** ***** ***** ***** ***** - pasientskadenemndas vedtak KRDV-NPE sak 2013/01152 vedr. ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ / FF-KP PE offl. 13, jfr. fvl Pasientskadenemnda Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FF-KP SA Side: 16av 37

17 Side 17 av 37 Bestälning av journalkopior - ***** ***** ***** ***** 2014/ / S-DOK Länsförsäkringar, Hälsa, Skador Team 2 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Svar på lånesøknad vedrørende elektrostimulator - ***** ***** ***** ***** Søknad om lån av behandlingshjelpemidler - November / /2014 RK-BHM 493 Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RK-BHM Svar på lånesøknad vedrørende elektrostimulator - ***** ***** ***** ***** ***** Søknad om lån av behandlingshjelpemidler - November / /2014 RK-BHM 493 Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RK-BHM Svar på lånesøknad vedrørende elektrostimulator - ***** ***** ***** ***** Søknad om lån av behandlingshjelpemidler - November / /2014 RK-BHM 493 Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RK-BHM Side: 17av 37

18 Side 18 av 37 Svar på lånesøknad vedrørende elektrostimulator - ***** ***** ***** ***** Søknad om lån av behandlingshjelpemidler - November / /2014 RK-BHM 493 Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RK-BHM Forespørsel om synsopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / S-DOK Sandnes kommune, Fysio/ergoterapi avd. Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Svar på lånesøknad vedrørende TENS-apparat - ***** ***** ***** ***** Søknad om lån av behandlingshjelpemidler - November / /2014 RK-BHM 493 Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RK-BHM Svar på lånesøknad vedrørende TENS-apparat - ***** ***** ***** ***** Søknad om lån av behandlingshjelpemidler - November / /2014 RK-BHM 493 Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RK-BHM Side: 18av 37

19 Side 19 av 37 Journalinnsyn - ***** ***** ***** ***** 2014/ / S-DOK Jæradvokatene Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Svar på lånesøknad vedrørende TENS apparat - ***** ***** ***** ***** Søknad om lån av behandlingshjelpemidler - November / /2014 RK-BHM 493 Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RK-BHM nnhenting av øyemedisinske opplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / S-DOK Stavanger kommune, Oppvekst og levekår, Johannes Læringssenter Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Svar på lånesøknad vedrørende TENS apparat - ***** ***** ***** ***** Søknad om lån av behandlingshjelpemidler - November / /2014 RK-BHM 493 Mottaker ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RK-BHM Side: 19av 37

20 Side 20 av 37 Forespørsel om kopi av angiografi - ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 29 Stord Sjukehus Forespørsel om kopi av angiografi - ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 S-DOK Mottaker Stord Sjukehus Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Anmodning om journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 S-DOK Dr. Sigrid Omland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Følgeskriv til opplysninger - ***** ***** ***** ***** - Gausel Psykiatrisk divisjon - Erklæringer og uttalelser vedrørende pasienter - Mai 2014 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 85813/ PS Mottaker SpareBank 1 Forsikring AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SGA-POL Side: 20av 37

21 Side 21 av 37 Pasientoppfølging - tilbakemelding ønskes - ***** ***** ***** ***** ***** - Kir. div. Anmodning om pasientoppfølging / timeinnkalling - ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / KRDV 434 Mottaker Helse Stavanger Pasient- og brukerombudet i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KRDV KO-KR Transporttilbud psykisk syke - tildeling av midler Transporttilbud til psykisk syke 2014/ /2014 PS-HADM Tilg.kode Hjemmel: 416 Helse Vest RHF Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS Protokoll KK1 - møte Kontrollkommisjon 1 - Psykiatrisk divisjon / / SVO-AKTT 337 Kontrollkommisjon 1 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SVO-AKTT Side: 21av 37

22 Side 22 av 37 Følgeskriv til spesialisterklæring - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - auv gausel Psykiatrisk divisjon - Erklæringer og uttalelser vedrørende pasienter - Juli 2014 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 85828/ PS Mottaker NAV Sandnes, oppfølgningsavd Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AV-SGA Prosessvarsel - ***** ***** ***** Psykiatrisk divisjon - Erklæringer og uttalelser vedrørende pasienter - September / / PS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS-SVO Anmodning om relevante helseopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Psykiatrisk divisjon - Kopi vedrørende journal - November / / PS Studentsamskipnaden i Stavanger Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS-SVO Forespørsel om journal - ***** ***** ***** ***** 2014/ / S-DOK Helse Bergen HF, Karkirurgisk avdeling Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Side: 22av 37

23 Side 23 av 37 Forespørsel om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Anmodning om legeerklæring for ***** ***** ***** ***** - Lar Psykiatrisk divisjon - Erklæringer og uttalelser vedrørende pasienter - November / / PS NAV Sandnes Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS-AV Forespørsel om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 34 Haugesund Medisinske Senter Melding til bidragsfogden om fødsel - ***** ***** ***** ***** ***** Melding til bidragsfogden om fødsel Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 85905/ Mottaker NAV Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 23av 37

24 Side 24 av 37 Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap November / / Mottaker Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap November / / Mottaker Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap November / / Mottaker Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 24av 37

25 Side 25 av 37 Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap November / / Mottaker Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap November / / Mottaker Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap November / / Mottaker Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 25av 37

26 Side 26 av 37 Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap November / / Mottaker Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap November / / Mottaker Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Forespørsel om kopi av epikrise - ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 41 Haukeland sykehus - kvinneklinikk Side: 26av 37

27 Side 27 av 37 Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap November / / Mottaker Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap November / / Mottaker Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap November / / Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Side: 27av 37

28 Side 28 av 37 Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap November / / Mottaker Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap November / / Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Haster - Mottatt time SMS - ***** ***** - Sandnes DPS pol Henvendelser fra pasienter vedrørende timeavtaler / /2014 KRDV 322 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS-SAND Side: 28av 37

29 Side 29 av 37 Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap November / / Mottaker Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap November / / Mottaker Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap November / / Mottaker Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 29av 37

30 Side 30 av 37 Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap November / / Mottaker Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Forespørsel om kopi av journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 38 Dr. Finn Finsnes nnhenting av epikrise - ***** ***** ***** ***** Psykiatrisk divisjon - Kopi vedrørende journal - November / / PS St. Olavs Hosptal, Nidaros DPS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PS Forespørsel om kopi av epikrise - ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 S-DOK Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 40 Bærum sykehus - akutt mottak Side: 30av 37

31 Side 31 av 37 Forespørsel om utskrift/cd fra røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 MEDSERVDV Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDSERVDV Forespørsel om utskrift/cd fra røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 MEDSERVDV Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDSERVDV Forespørsel om utskrift/cd fra røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 MEDSERVDV Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDSERVDV Forespørsel om utskrift/cd fra røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 MEDSERVDV Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDSERVDV Side: 31av 37

32 Side 32 av 37 Forespørsel om utskrift/cd fra røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 MEDSERVDV Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDSERVDV Forespørsel om utskrift/cd fra røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 MEDSERVDV Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDSERVDV Forespørsel om utskrift/cd fra røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 MEDSERVDV Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDSERVDV Forespørsel om utskrift/cd fra røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 MEDSERVDV Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDSERVDV Side: 32av 37

33 Side 33 av 37 Forespørsel om utskrift/cd fra røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 MEDSERVDV Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDSERVDV Forespørsel om utskrift/cd fra røntgenundersøkelse - ***** ***** 2014/ /2014 MEDSERVDV Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDSERVDV Forespørsel om utskrift/cd fra røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 MEDSERVDV Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDSERVDV Forespørsel om utskrift/cd fra røntgenundersøkelse - ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 MEDSERVDV Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDSERVDV Side: 33av 37

Dok.dato: 05.05.2014. Klassering: (enhet/initialer):

Dok.dato: 05.05.2014. Klassering: (enhet/initialer): http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1151153&jp_... Side 1 av 54 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2015-2.3.2015, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 05.11.2014. Klassering: 251. (enhet/initialer): Dok.dato: 12.11.2014. Klassering: 432. Dok.dato: 19.12.2014. Klassering: 331.

Dok.dato: 05.11.2014. Klassering: 251. (enhet/initialer): Dok.dato: 12.11.2014. Klassering: 432. Dok.dato: 19.12.2014. Klassering: 331. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1125907&jp_... Side 1 av 29 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.1.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433.

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?b_d=-105 Side 1 av 38 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,,

Detaljer

Dok.dato: 20.08.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 29.08.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 11.09.2014. Klassering: 008.

Dok.dato: 20.08.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 29.08.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 11.09.2014. Klassering: 008. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1092612&jp_... Side 1 av 26 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.9.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 07.04.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.04.2015. Klassering: 421. Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 423.

Dok.dato: 07.04.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.04.2015. Klassering: 421. Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 32 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2015-11.5.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 19.08.2014. Klassering: 306. (enhet/initialer): Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 01.10.2014. Klassering: 423.

Dok.dato: 19.08.2014. Klassering: 306. (enhet/initialer): Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 01.10.2014. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 44 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Innhold: Fullmakt til divisjonsdirektør Hans Tore Frydnes - deltagelse på ekstraordinær generalforsamling i Prekubator AS. Dok.dato: 31.10.

Innhold: Fullmakt til divisjonsdirektør Hans Tore Frydnes - deltagelse på ekstraordinær generalforsamling i Prekubator AS. Dok.dato: 31.10. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 28 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.7.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 432. (enhet/initialer): Dok.dato: 30.06.2015. Klassering: 049. Dok.dato: 30.06.2015. Klassering: 025.

Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 432. (enhet/initialer): Dok.dato: 30.06.2015. Klassering: 049. Dok.dato: 30.06.2015. Klassering: 025. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 37 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.8.2015, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Journaldato: 7.2.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: <>per1. Dok.dato: 29.07.

Journaldato: 7.2.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: <>per1. Dok.dato: 29.07. file://e:\ephortek\offentlig journal.htm Side 1 av 62 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.2.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel:

Detaljer

Dok.dato: 01.12.2014. Klassering: 432. (enhet/initialer):

Dok.dato: 01.12.2014. Klassering: 432. (enhet/initialer): http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1120614&jp_... Side 1 av 76 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.12.2014 -, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03.

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.03.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.03.2012 Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 ***** 16.03.2012

Detaljer

Offentlig journal. Brev til pårørende. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2009/769-7 6560/2012 22.05.2012 04.05.2012 KK/TKL *****

Offentlig journal. Brev til pårørende. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2009/769-7 6560/2012 22.05.2012 04.05.2012 KK/TKL ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.5.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.05.2012 Brev til pårørende Pasientsak 2009/769-7 6560/2012 04.05.2012 KK/TKL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/2815-44 21206/2014 HR/MJO 10.11.

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/2815-44 21206/2014 HR/MJO 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2014 Tilbud om arbeidsavtale 2012/2815-44 21206/2014 Off.l. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Journaldato: 27.2.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg

Journaldato: 27.2.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 03.03.2015 Svar på høring - Samarbeid mellom helse- og

Detaljer

Journaldato: 25.6.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 24.06.2015.

Journaldato: 25.6.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 24.06.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.6.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 01.07.2015 Samhandlingsavvik til Kåfjord kommune fra Blodbanken

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12.

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.12.2013 nnhenting av opplysninger Pasientsak 2012/798-8 22375/2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Tilbakemelding vedrørende postliste. Postliste til media - Helse Førde HF 2014 2014/4-80 30047/2014 KOMM 05.12.2014 10.12.

Offentlig journal. Tilbakemelding vedrørende postliste. Postliste til media - Helse Førde HF 2014 2014/4-80 30047/2014 KOMM 05.12.2014 10.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.12.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 10.12.2014 Tilbakemelding vedrørende postliste ostliste til media - HF 2014 2014/4-80 30047/2014

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2014/1096-5 10868/2014 KE/SVH 10.06.2014 23.05.

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2014/1096-5 10868/2014 KE/SVH 10.06.2014 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.6.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.06.2014 nnhenting av opplysninger Pasientsak 2014/1096-5 10868/2014 23.05.2014 KE/SVH Mottaker Fylkesmannen i Vestfold

Detaljer

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 21.11.2014 04.09.

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 21.11.2014 04.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.11.2014 Tilsynssak - ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 04.09.2014 Søknad om

Detaljer

Journaldato: 31.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 26.03.2015.

Journaldato: 31.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 26.03.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 07.04.2015 Svar, anmodning om opplysninger - ***** *****

Detaljer

Journaldato: 20.07.2015, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 17.07.

Journaldato: 20.07.2015, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 17.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 22.07.2015 Kunngjøring - rettigheter - oppfinnelse "Share Live

Detaljer

Offentlig journal. Utkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring

Offentlig journal. Utkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.11.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.11.2012 tkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring tkast

Detaljer

Offentlig journal. Utlysningstekst. Tilsetting ekstern utlysning - LIS 80% st, BUP, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 28.02.

Offentlig journal. Utlysningstekst. Tilsetting ekstern utlysning - LIS 80% st, BUP, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 28.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.03.2014 tlysningstekst Tilsetting ekstern utlysning - LS 80% st, B, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 Media

Detaljer

Journaldato: 17.06.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.2015. Klassering: SAS/KJKN. Dok.

Journaldato: 17.06.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.2015. Klassering: SAS/KJKN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HBE -, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.07.2015 Svar på anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** Kopi av journal 2015/7212-3 52100/2015

Detaljer

Journaldato: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 12.02.2014 Konkurransegrunnlag Kjøp av

Detaljer

Journaldato: 13.05.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.04.2015. Klassering: OK/MOPP. Dok.

Journaldato: 13.05.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.04.2015. Klassering: OK/MOPP. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HBE -, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.05.2015 NE sak nr. 2015/00175 - Sakkyndig vurdering - ***** ***** ***** ***** NE sak nr. 2015/00175 2015/849-9

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.08.2011 Anmodning om pasientopplysninger 2011/2574-2 17704/2011 Gjensidige Forsikring 13.07.2011 Pålegg om opplysninger i

Detaljer

Journaldato: 19.05.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.05.2015. Klassering: SAS/KJKN. Dok.

Journaldato: 19.05.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.05.2015. Klassering: SAS/KJKN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HBE -, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.06.2015 Svar på anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** Kopi av journal 2015/5961-2 41009/2015

Detaljer

Offentlig journal. Mellombels arbeidsavtale Kirurgisk klinikk/aam/anestesi/nordfjordsjukehus. ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1593-11 4574/2014

Offentlig journal. Mellombels arbeidsavtale Kirurgisk klinikk/aam/anestesi/nordfjordsjukehus. ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1593-11 4574/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.5.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.05.2014 Mellombels arbeidsavtale Kirurgisk klinikk/aam/anestesi/nordfjordsjukehus - Arbeidsforhold 2013/1593-11

Detaljer