Dok.dato: Klassering: 334. (enhet/initialer): Dok.dato: Klassering: 423. Dok.dato: Klassering: 423.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 27.10.2014. Klassering: 334. (enhet/initialer): Dok.dato: 29.10.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 10.11.2014. Klassering: 423."

Transkript

1 file:///h:/data/offentlig%20journal%20.htm Side 1 av Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: ELARK2 - Elektronisk sakarkiv, Ordningsverdi: <> Referat fra samarbeidsforum for rus Samarbeidsforum for rus fra / / RS-TEAM Tilg.kode Hjemmel: 33 Mottaker Frelsesarmeen Mottaker Jæren D Mottaker LMS Mottaker RAS Mottaker RO Helse Stavanger Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS-TEAM Forespørsel om opplysninger - ***** ***** ***** ***** -6H Kirurgisk divisjon - erklæringer og uttalelser vedrørende pasienter - Oktober / / KRDV 23 Mottaker f Helse Stavanger Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KO-KR Vedr. ***** ***** ***** ***** -H26011/1 Konsultasjoner og prøver oversendt andre laboratorier avdeling for patologi 201/ / PATA-PAT 23 Mottaker Haukeland niversitetssykehus, Avdeling for patologi, sarkomgruppen Helse Stavanger Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PATA-PAT Side: 1 av 2

2 file:///h:/data/offentlig%20journal%20.htm Side 2 av Avgjørelse i tilsynssak -brudd på spesialisthelsetjenesteloven ***** ***** ***** ***** ***** Tilsynssak - ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / FF-KP 302 Mottaker Helsetilsynet Helse Stavanger Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KO-KR Spesialisterklæring - ***** ***** ***** ***** Kirurgisk divisjon - erklæringer og uttalelser vedrørende pasienter - Oktober / / KRDV 23 Mottaker NAV Forvaltning Rogaland Helse Stavanger Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KO-ORT Spørsmål om barnets helse og utvikling - ***** ***** ***** ***** Kvinne- og barnedivisjon - erklæringer og uttalelser vedrørende pasienter - Desember / / KB 23 Mottaker Gjensidige Forsikring Helse Stavanger Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KB-KK Finansiering av utleveringskostnader for pasienter som henter LAR-medikament i apotek Salg - distribusjon og utlevering av medikamenter i legemiddelassistert rehabilitering 2011/ / AV-RS Tilg.kode Hjemmel: 335 Mottaker Apotek i Helse Stavangers region Helse Stavanger Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AV-RS Side: 2 av 2

3 file:///h:/data/offentlig%20journal%20.htm Side 3 av Sakkyndig uttalelse av vedtak med hjemmel i Lov om kommunale helse-og omsorgstjenester, kapittel 9, for ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** -vedtak iht sosialtjenesteloven kapittel A 2011/ / RK-LA 23 Mottaker ***** Helse Stavanger Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RK-LA Henvendelse vedrørende rapport -skal trekkes tilbake -barnevern - ***** ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** ***** 201/ / ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: -HADM Hjemmehjelp og opphold på Nærland - ***** ***** ***** ***** -hjerteavd. Henvendelser fra pasienter / pårørende og andre / / PO-PERS 322 ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ME-KAR Side: 3 av 2

4 file:///h:/data/offentlig%20journal%20.htm Side av Forespørsel om helseopplysninger vedrørende - ***** ***** ***** ***** ***** -Barneklinikken Kvinne- og barnedivisjon - erklæringer og uttalelser vedrørende pasienter - Oktober / /201 KB 23 Mottaker f Risikovurdering Person Helse Stavanger Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KB-BA REK vest 2013/377 En to-årig observasjonsstudie for å vurdere sikkerheten av fingolimod (Gilenya) hos pasienter med multippel sklerose som bytter eller skal bytte fra natalizumab (Tysabri) til fingolimod Forskningsprosjekter - Elisabeth Farbu 2010/ / FA Tilg.kode Hjemmel: 509 Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Vest-Norg Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FA REK vest 201/1930 LAMA Lungefunksjon, AstMa og Allergi Forskningsprosjekter - Karen Galta Sørensen 201/ / FA Tilg.kode Hjemmel: 509 Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Vest-Norg Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FA TE Side: av 2

5 file:///h:/data/offentlig%20journal%20.htm Side 5 av Anmodning om journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** Psykiatrisk divisjon - Kopi vedrørende journal - Desember / / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B-EGER B 0 ***** Anmodning om journalkopi - ***** ***** ***** ***** Psykiatrisk divisjon - Kopi vedrørende journal - Desember / / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B-EGER TE ***** nvitasjon LungeFokus Bergen nvitasjoner / /201 KB-BØ Tilg.kode Hjemmel: 27 AstraZeneca AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDDV Side: 5 av 2

6 file:///h:/data/offentlig%20journal%20.htm Side 6 av Klageskjema på ilagt kontrollavgift - blankettnummer Parkeringsklager / / SS-SERV Auto Finance AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SS-SERV Purring - spørsmål vedrørende adresse - ***** ***** ***** ***** Henvendelser fra pasienter vedrørende endring av postadresse og telefonnummer 2013/ / DOK-HK 09 ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DOK-HK 30-dagers overlevelse - institusjonsrapporter for landets somatiske sykehus nstitusjonsrapporter for landets somatiske sykehus - 30-dagers overlevelse 201/ / DKTR 00 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FF Side: 6 av 2

7 file:///h:/data/offentlig%20journal%20.htm Side 7 av Vedrørende ulovlig tvangsinnleggelse fredag Registrering av nyfødte ved sykehuset/helsesektoren - juridisk person 201/ / FF-KP Tilg.kode Hjemmel: 362 Fornavn Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FF Vedrørende ulovlig tvangsinnleggelse fredag Registrering av nyfødte ved sykehuset/helsesektoren - juridisk person 201/ / FF-KP Tilg.kode Hjemmel: 362 Maria Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FF Påminnelser om time hos hudavdelingen - feil telefonnummer - ***** ***** ***** Henvendelser fra pasienter vedrørende endring av postadresse og telefonnummer 2013/ / DOK-HK 09 ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DOK-HK Side: 7 av 2

8 file:///h:/data/offentlig%20journal%20.htm Side 8 av Vedrørende ulovlig tvangsinnleggelse fredag Registrering av nyfødte ved sykehuset/helsesektoren - juridisk person 201/ / FF-KP Tilg.kode Hjemmel: 362 Henning Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FF Ønske om journal notat - ***** ***** ***** ***** ***** - BP Sandnes Psykiatrisk divisjon - Kopi vedrørende journal - Desember / / Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B-SAND TE ***** Høring om opptak på byttelisten Høring om opptak på byttelisten 201/ /201 FF Tilg.kode Hjemmel: 008 Statens legemiddelverk, avd. for legemiddeløkonomi Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FF Side: 8 av 2

9 file:///h:/data/offentlig%20journal%20.htm Side 9 av Melding om prosedyresvikt - ***** ***** ***** ***** ***** - 6E Melding om avvik fra samarbeidsavtale om utskrivningsklare pasienter med kommunene og SS / / FF-SH 31 Tanager bo og hj. tjeneste Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SP-NEV Resultat praktisk prøve - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Fag-/svenneprøver / / FF-FS 551 Rogaland Fylkeskommune, Seksjon for fagopplæring Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FF Forespørsel av resultater av CT-undersøkelse - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - rtg Medisinsk service divisjon - kopi vedrørende journal - Desember / / MEDSERVDV 23 Storebrand Forsikring AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MS-RAD Side: 9 av 2

10 file:///h:/data/offentlig%20journal%20.htm Side 10 av Forespørsel om kopi av journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** Dokumentavdelingen - kopi vedrørende journal - Desember / / S-DOK 23 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 363 ***** Forespørsel om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** Dokumentavdelingen - kopi vedrørende journal - Desember / / S-DOK 23 Eika Forsikring AS Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Forespørsel om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** Dokumentavdelingen - kopi vedrørende journal - Desember / / S-DOK 23 Crawford & Company (Norway) A.S. Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK Side: 10 av 2

11 file:///h:/data/offentlig%20journal%20.htm Side 11 av BHM lånesøknad vedrørende Nogen One G3 - ***** ***** ***** ***** Søknad om lån av behandlingshjelpemidler - Desember / / RK-BHM 93 Stavanger niversitetssjukehus, Lungeavd. ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RK-BHM Anmodning om legeuttalelse - ***** ***** ***** ***** ***** Dokumentavdelingen - kopi vedrørende journal - Desember / / S-DOK 23 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 0 Rogaland politidistrikt Tjenestebevis - ***** ***** Tjenestebevis timebetalte/sommervikarer - ikke ansatt SS 2013/ /201 PO P offl. 13, jfr. fvl Mottaker ***** Helse Stavanger Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PO Side: 11av 2

12 file:///h:/data/offentlig%20journal%20.htm Side 12 av BHM lånesøknad vedrørende Sondepumpe - ***** ***** ***** ***** Søknad om lån av behandlingshjelpemidler - Desember / / RK-BHM 93 Stavanger niversitetssjukehus, Gastro pol ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RK-BHM Forespørsel om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dokumentavdelingen - kopi vedrørende journal - Desember / / S-DOK 23 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 0 Eika Forsikring AS Fagforeningskontingent til presteforeningen for endring av bankkonto Kontigent og trekklister for fagforeningskontingent / / Presteforeningen Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 12av 2

13 file:///h:/data/offentlig%20journal%20.htm Side 13 av Forespørsel om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** Dokumentavdelingen - kopi vedrørende journal - Desember / / S-DOK 23 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 0 Crawford & Company (Norway) A.S. Anmodning om opplysninger - ***** ***** ***** ***** - BP Stavanger Anmodning om opplysninger - barnevernsaker - Psykiatrisk divisjon / / Stavanger kommune, barneverntjenesten Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Erkjennelse av farskap - ***** ***** ***** ***** ***** Erkjennelse av farskap Desember / / KB-KK 369 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KB-KK TO Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret Side: 13av 2

14 file:///h:/data/offentlig%20journal%20.htm Side 1 av Forespørsel om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** ***** - BP Psykiatrisk divisjon - Kopi vedrørende journal - Desember / / Mottaker ***** Helse Stavanger Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B-N1 nnhenting av opplysninger - ***** ***** ***** ***** - BPA Hillevåg Anmodning om opplysninger - barnevernsaker - Psykiatrisk divisjon / / Stavanger kommune, barneverntjenesten Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: nnhenting av opplysninger fra BPA - ***** ***** ***** ***** - BPA Hillevåg Anmodning om opplysninger - barnevernsaker - Psykiatrisk divisjon / / Stavanger kommune, barneverntjenesten Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 1av 2

15 file:///h:/data/offentlig%20journal%20.htm Side 15 av Forespørsel om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** Dokumentavdelingen - kopi vedrørende journal - Desember / / S-DOK 23 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 0 TrygVesta Forsikring Bekreftelse på mottatt melding - ***** ***** ***** ***** - ort Bekreftelser og tilbakemeldinger fra Barneverntjenesten / / KB-BA 321 Stavanger kommune, barneverntjenesten Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KRDV Anmodning om opplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** - BP Stavanger Anmodning om opplysninger - barnevernsaker - Psykiatrisk divisjon / / Stavanger kommune, barneverntjenesten Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 15av 2

16 file:///h:/data/offentlig%20journal%20.htm Side 16 av Anmodning om opplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** - Sola D Anmodning om opplysninger - barnevernsaker - Psykiatrisk divisjon / / Stavanger kommune, barneverntjenesten Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Tilbakemelding til offentlig melder - ***** ***** ***** ***** ***** - oba Bekreftelser og tilbakemeldinger fra Barneverntjenesten / / KB-BA 321 Stavanger kommune, barneverntjenesten Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MOBA Klage - ***** ***** ***** ***** ***** Fylkesmannen stadfester vedtak om behandling uten eget samtykke - ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ / AP-E2 3 Advokat 1 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 16av 2

17 file:///h:/data/offentlig%20journal%20.htm Side 17 av Forespørsel om kopi av journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** Dokumentavdelingen - kopi vedrørende journal - Desember / /201 S-DOK 23 Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S-DOK B 362 Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS Bortfall av rett til refusjon av forskutterte sykepenger - ***** ***** ***** ***** ***** Bortfall av rett til refusjon av forskutterte sykepenger 2011/ / PO-FRVR 235 NAV Eiganes og Tasta Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PO Bortfall av rett til refusjon av forskutterte sykepenger - ***** ***** ***** ***** Bortfall av rett til refusjon av forskutterte sykepenger 2011/ / PO-FRVR 235 NAV Madla Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PO Side: 17av 2

18 file:///h:/data/offentlig%20journal%20.htm Side 18 av For signering - samhandlingsavtale LAR-medikamenter - Hjelmeland kommune Samarbeidsforum for rus fra / / RS-TEAM Tilg.kode Hjemmel: 33 Hjelmeland kommune Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DKTR Svar vedr. forespørsel om en uttalelse - ***** ***** ***** ***** - nevro Kirurgisk divisjon - erklæringer og uttalelser vedrørende pasienter - November / /201 KRDV 23 Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning Helse Stavanger Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SP-NEV nderretning til trekkpliktig om utleggstrekk i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven ***** ***** ***** ***** Pålegg om lønnstrekk / skattetrekk / påleggstrekk / / Namsfogden i Stavanger Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 18av 2

19 file:///h:/data/offentlig%20journal%20.htm Side 19 av Stopp av kontigenttrekk - Fellesorganisasjonen Kontigent og trekklister for fagforeningskontingent / / Fellesorganisasjonen Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NPE sak 201/ ***** ***** ***** ***** innhenting av røntgenbilder KRDV - NPE sak 201/ ***** ***** ***** ***** 201/ /201 FF-KP PE offl. 13, jfr. fvl Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning Helse Stavanger Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MS-RAD nnbetaling av feilutbetalt ytelse - saksnummer ***** ***** ***** ***** Pålegg om lønnstrekk / skattetrekk / påleggstrekk / / NAV nnkreving Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 19av 2

20 file:///h:/data/offentlig%20journal%20.htm Side 20 av nntak fra arbeidsgiverperioden - kronisk sykdom - melding om vedtak - ***** ***** ***** ***** nntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til arbeidstaker / / PO-FRVR 152 NAV Sola Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PO Sykepenger fra folketrygden - ugyldig sykmelding - ***** ***** ***** ***** - kir.ort. Kirurgisk divisjon - erklæringer og uttalelser vedrørende pasienter - Desember / / KRDV 23 NAV Rennesøy Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KRDV Pålegg om trekk til dekning av skatt og avgift - ***** ***** ***** Pålegg om lønnstrekk / skattetrekk / påleggstrekk / / Stavanger kemnerkontor Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 20av 2

21 file:///h:/data/offentlig%20journal%20.htm Side 21 av Saken gjelder - manglende krav om sykepenger - ***** ***** ***** ***** Manglende utbetaling av sykepenger (refusjon) 2011/ / PO-FRVR 152 NAV Forvaltning Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PO Melding om prosedyresvikt - ***** ***** ***** ***** ***** - E Melding om avvik fra samarbeidsavtale om utskrivningsklare pasienter med kommunene og SS / / FF-SH 31 Time kommune - hjemmetjenesten Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KRDV Sykepenger fra folketrygden - ugyldig sykmelding - ***** ***** ***** ***** - plast.kir Kirurgisk divisjon - erklæringer og uttalelser vedrørende pasienter - Desember / / KRDV 23 NAV Forvaltning Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KRDV Side: 21av 2

22 file:///h:/data/offentlig%20journal%20.htm Side 22 av nnhenting av opplysninger i førerkortsak til ***** ***** ***** ***** - hjerte Førerkortsaker - Medisinsk klinikk / / ME-EK 321 Fylkesmannen i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ME-KAR Start og stopp av trekk - medlemskontigent - Parat Kontigent og trekklister for fagforeningskontingent / / Parat Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: nnhenting av opplysninger i førerkortsak til ***** ***** ***** ***** - med Førerkortsaker - Medisinsk klinikk / / ME-EK 321 Fylkesmannen i Rogaland Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDDV Side: 22av 2

23 file:///h:/data/offentlig%20journal%20.htm Side 23 av BHM lånesøknad vedrørende ***** ***** ***** Søknad om lån av behandlingshjelpemidler - Desember / /201 RK-BHM 93 Frisk Helseklinikk ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RK-BHM BHM lånesøknad vedrørende ***** ***** ***** ***** Søknad om lån av behandlingshjelpemidler - Desember / / RK-BHM 93 Stavanger niversitetssjukehus - indremed ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RK-BHM BHM lånesøknad vedrørende TENS - ***** ***** ***** ***** ***** Søknad om lån av behandlingshjelpemidler - Desember / / RK-BHM 93 Ganddal Terapi pg trening AS ***** Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RK-BHM Side: 23av 2

24 file:///h:/data/offentlig%20journal%20.htm Side 2 av Signerte avtale mellom Kreftforeningen og Helse Stavanger HF for etablering av Vardesenter Samarbeidsavtale mellom Kreftforeningen og Helse Stavanger HF for etablering av Vardesenter for kreftrammede og pårørende 2013/ / FF Tilg.kode Hjemmel: 016 Kreftforening Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDDV Oppgjørsliste for trukket fagforeningskontigent - Fellesorganisasjonen Kontigent og trekklister for fagforeningskontingent / / Fellesorganisasjonen Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Trekkliste 01/15 - Norsk Sykepleierforbund Kontigent og trekklister for fagforeningskontingent / / Norsk Sykepleierforbund Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 2av 2

Dok.dato: 05.11.2014. Klassering: 251. (enhet/initialer): Dok.dato: 12.11.2014. Klassering: 432. Dok.dato: 19.12.2014. Klassering: 331.

Dok.dato: 05.11.2014. Klassering: 251. (enhet/initialer): Dok.dato: 12.11.2014. Klassering: 432. Dok.dato: 19.12.2014. Klassering: 331. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1125907&jp_... Side 1 av 29 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.1.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 20.08.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 29.08.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 11.09.2014. Klassering: 008.

Dok.dato: 20.08.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 29.08.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 11.09.2014. Klassering: 008. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1092612&jp_... Side 1 av 26 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.9.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Journaldato: 7.10.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: <>per1, Ordningsverdi: <>211

Journaldato: 7.10.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: <>per1, Ordningsverdi: <>211 http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1099483&jp_... Side 1 av 47 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.10.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 10.11.2014. Klassering: 231. (enhet/initialer): Dok.dato: 20.11.2014. Klassering: 423

Dok.dato: 10.11.2014. Klassering: 231. (enhet/initialer): Dok.dato: 20.11.2014. Klassering: 423 http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 29 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.11.2014-1.12.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger -

Detaljer

Dok.dato: 15.01.2014. Klassering: 433. (enhet/initialer): Dok.dato: 12.02.2014. Klassering: 434. Dok.dato: 12.02.2014. Klassering: 029.

Dok.dato: 15.01.2014. Klassering: 433. (enhet/initialer): Dok.dato: 12.02.2014. Klassering: 434. Dok.dato: 12.02.2014. Klassering: 029. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 27 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.7.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 01.12.2014. Klassering: 432. (enhet/initialer):

Dok.dato: 01.12.2014. Klassering: 432. (enhet/initialer): http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1120614&jp_... Side 1 av 76 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.12.2014 -, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 07.04.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.04.2015. Klassering: 421. Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 423.

Dok.dato: 07.04.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.04.2015. Klassering: 421. Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 32 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2015-11.5.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 24.06.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 22.09.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 29.09.2014. Klassering: 393.

Dok.dato: 24.06.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 22.09.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 29.09.2014. Klassering: 393. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 37 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.11.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Journaldato: 9.10.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: <>per1, Ordningsverdi: <>211

Journaldato: 9.10.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: <>per1, Ordningsverdi: <>211 http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1100166&jp_... Side 1 av 45 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.10.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433.

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?b_d=-105 Side 1 av 38 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,,

Detaljer

Dok.dato: 05.05.2014. Klassering: (enhet/initialer):

Dok.dato: 05.05.2014. Klassering: (enhet/initialer): http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1151153&jp_... Side 1 av 54 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2015-2.3.2015, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 432. (enhet/initialer): Dok.dato: 30.06.2015. Klassering: 049. Dok.dato: 30.06.2015. Klassering: 025.

Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 432. (enhet/initialer): Dok.dato: 30.06.2015. Klassering: 049. Dok.dato: 30.06.2015. Klassering: 025. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 37 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.8.2015, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 19.08.2014. Klassering: 306. (enhet/initialer): Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 01.10.2014. Klassering: 423.

Dok.dato: 19.08.2014. Klassering: 306. (enhet/initialer): Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 01.10.2014. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 44 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Innhold: Fullmakt til divisjonsdirektør Hans Tore Frydnes - deltagelse på ekstraordinær generalforsamling i Prekubator AS. Dok.dato: 31.10.

Innhold: Fullmakt til divisjonsdirektør Hans Tore Frydnes - deltagelse på ekstraordinær generalforsamling i Prekubator AS. Dok.dato: 31.10. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 28 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.7.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 13.08.2014. Klassering: 509. (enhet/initialer): Dok.dato: 05.09.2014. Klassering: 337. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: 423.

Dok.dato: 13.08.2014. Klassering: 509. (enhet/initialer): Dok.dato: 05.09.2014. Klassering: 337. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1101927&jp_... Side 1 av 35 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,,

Detaljer

Dok.dato: 07.05.2014. Klassering: 393. (enhet/initialer): Dok.dato: 05.02.2015 FF-KP. Klassering: 433. Dok.dato: 25.02.2015 FF-KP.

Dok.dato: 07.05.2014. Klassering: 393. (enhet/initialer): Dok.dato: 05.02.2015 FF-KP. Klassering: 433. Dok.dato: 25.02.2015 FF-KP. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 42 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.7.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 09.12.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 16.12.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 19.12.2014. Klassering: 423.

Dok.dato: 09.12.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 16.12.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 19.12.2014. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1129622&jp_... Side 1 av 37 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.1.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Journaldato: 7.2.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: <>per1. Dok.dato: 29.07.

Journaldato: 7.2.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: <>per1. Dok.dato: 29.07. file://e:\ephortek\offentlig journal.htm Side 1 av 62 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.2.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel:

Detaljer

Dok.dato: 26.01.2015. Klassering: 434. (enhet/initialer): Dok.dato: 05.05.2015. Klassering: 052. Dok.dato: 02.06.2015. Klassering: 423.

Dok.dato: 26.01.2015. Klassering: 434. (enhet/initialer): Dok.dato: 05.05.2015. Klassering: 052. Dok.dato: 02.06.2015. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1191887&jp_... Side 1 av 23 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.6.2015-15.6.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger -

Detaljer

Dok.dato: 20.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.05.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 27.05.2014. Klassering: 423.

Dok.dato: 20.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.05.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 27.05.2014. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1072759&jp_... Side 1 av 39 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,,

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/2815-44 21206/2014 HR/MJO 10.11.

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/2815-44 21206/2014 HR/MJO 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2014 Tilbud om arbeidsavtale 2012/2815-44 21206/2014 Off.l. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. Avklaring av fastsettelse av medisinsk invaliditet. Pasientsak ***** ***** ***** 2013/1460-8 19644/2014 KK/RSA 16.10.

Offentlig journal. Vedr. Avklaring av fastsettelse av medisinsk invaliditet. Pasientsak ***** ***** ***** 2013/1460-8 19644/2014 KK/RSA 16.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.10.2014 Vedr. Avklaring av fastsettelse av medisinsk invaliditet Pasientsak 2013/1460-8 19644/2014 KK/RSA Avs./mottaker: Navn:

Detaljer

Journaldato: 25.6.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 24.06.2015.

Journaldato: 25.6.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 24.06.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.6.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 01.07.2015 Samhandlingsavvik til Kåfjord kommune fra Blodbanken

Detaljer

Offentlig journal. Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/3050-16 14803/2013 07.06.

Offentlig journal. Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/3050-16 14803/2013 07.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.11.2013 nnhold: Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger 2007/3050-16 14803/2013 07.06.2013 KK/MKA nnhold: Tilbud arbeidsavtale

Detaljer

Offentlig journal. Svar på anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** Kopi av journal 2015/5483-2 36837/2015 SAS/KJKN 27.04.2015 30.04.

Offentlig journal. Svar på anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** Kopi av journal 2015/5483-2 36837/2015 SAS/KJKN 27.04.2015 30.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.4.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.05.2015 Svar på anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** Kopi av journal 2015/5483-2 36837/2015 27.04.2015

Detaljer

Offentlig journal. Tilsynssak - ***** ***** ***** ***** Tilsynssak 2015/4969-2 44398/2015 NEVROK/RMAH 19.05.2015 23.06.

Offentlig journal. Tilsynssak - ***** ***** ***** ***** Tilsynssak 2015/4969-2 44398/2015 NEVROK/RMAH 19.05.2015 23.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.6.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.07.2015 Tilsynssak - ***** ***** ***** ***** Tilsynssak 2015/4969-2 44398/2015 19.05.2015 NEVROK/RMAH 302 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2014/2926-1 20796/2014 20.11.2014 HR/LLØ 25.11.

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2014/2926-1 20796/2014 20.11.2014 HR/LLØ 25.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.11.2014 Tilbud arbeidsavtale Personalmappe 2014/2926-1 20796/2014 HR/LLØ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Journaldato: 31.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 31.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 04.02.2014 Oversendelse av journaldokumenter

Detaljer

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 21.11.2014 04.09.

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 21.11.2014 04.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.11.2014 Tilsynssak - ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 04.09.2014 Søknad om

Detaljer

Offentlig journal. Purring - Generell henvendelse-time bestilling-bruk av e-post. Pasientsak ***** ***** ***** 2013/393-4 10387/2013 ADM/ESK

Offentlig journal. Purring - Generell henvendelse-time bestilling-bruk av e-post. Pasientsak ***** ***** ***** 2013/393-4 10387/2013 ADM/ESK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.6.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.06.2013 Purring - Generell henvendelse-time bestilling-bruk av e-post Pasientsak 2013/393-4 10387/2013 ADM/ESK Avs./mottaker:

Detaljer