2.0 GENERELL BESKRIVELSE OVERORDNET PROSJEKTGRUNNLAG KOSTNADSOVERSLAG KORTFATTET TEKNISK BESKRIVELSE...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2.0 GENERELL BESKRIVELSE... 4 2.1 OVERORDNET PROSJEKTGRUNNLAG... 4 3.0 KOSTNADSOVERSLAG... 9 4.0 KORTFATTET TEKNISK BESKRIVELSE..."

Transkript

1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 INNLEDNING BAKGRUNN PROSJEKTORGANISASJON ARBEIDSFORM GENERELL BESKRIVELSE OVERORDNET PROSJEKTGRUNNLAG OVERORDNET UTBYGGINGSKONSEPT AREAL NYBYGG/OMBYGGING BRANNTEKNISKE FORHOLD TILFLUKTSROM HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KOSTNADSOVERSLAG KORTFATTET TEKNISK BESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS- TEKNISKE ANLEGG ELEKTRO- TEKNISKE ANLEGG TELE-INSTALLASJONER ANDRE INSTALLASJONER UTOMHUSANLEGGET LØS INNREDNING OG UTSTYR VEDLEGG Dokument: Forprosjekt.doc - 1 -

2 1.0 INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN Kongsvinger kommune ønsker å utvide tilbudet på Sæter til Politihøgskolen i Oslo, og har i den anledning initiert et prosjekt bestående av et nytt administrasjonsbygg/undervisningsbygg for 144 bachelor-studenter. Administrasjonsbygget skal også romme en sentralt beliggende kantine for hele anlegget. Intensjonen er at byggene skal huse bachelor-studenter i 4-5 år, fram til PHS utvider/bygger nytt i Oslo. I tiden etter dette er bygget tenkt å inngå i et utvidet etter- og videreutdanningstilbud for PHS. I tillegg skal det bygges et nytt internatbygg med 36 enkeltrom. Bachelor-studentene forutsettes losjert privat i Kongsvinger. I nært samarbeid med brukergruppa har Arkitektlaget AS nå foreslått en plassering og utforming av begge byggene som vi mener vil berike området i sin helhet. Plasseringen er ellers i samsvar med tidligere utarbeidede mulighetsanalyse for Sæter gård. Byggene er plassert slik i landskapsplanen at tiltaket kan behandles som en mindre vesentlig endring i forhold til gjeldende reguleringsplan. Dokument: Forprosjekt.doc - 2 -

3 1.2 PROSJEKTORGANISASJON Ved utarbeidelsen av forprosjektet har følgende organisasjon vært i arbeide: Bruker/Politihøgskolen Sæter representert med: Bjørn Karlsen Nell-Endre gravli Bruker/Politihøgskolen Oslo representert med: Hilde Sørum Roald Myhr Oppdragsgiver/Byggherre KONGSVINGER KOMMUNE representert med: Rune Løvberg, leder Jørn Glomnes Hilde Nygaard Rådgivere Raad A/S v/ Torodd Hansen Ing. JonHallås v/ Jon Hallås Sjåtil & Fornæss AS v/ Odd Sigurd Taugbøl Berg-Knudsen AS, v/ Gert berg-knudsen Storkjøkkenutvikling AS v/jonny Ormåsen Prosjekteringsansvarlig: Arkiteklaget AS v/ Terje Martinsen Trond Sundby Mona Mellem 1.3 ARBEIDSFORM Kongsvinger kommune har etter konkurranse engasjert Arkitektlaget AS med konsulentgruppe, til å utvikle forprosjektet (fase A). Deretter skal det lages dokumenter for en tilbudsforespørsel (fase B) på oppføring av administrasjonsbygget og internatet som en totalentreprise. Dokument: Forprosjekt.doc - 3 -

4 2.0 GENERELL BESKRIVELSE 2.1 OVERORDNET PROSJEKTGRUNNLAG Til grunn for forprosjektet og utarbeidelsen av totalentreprisedokumenter legges omforente tegninger godkjent i brukergruppa OVERORDNET UTBYGGINGSKONSEPT/BESKRIVELSE Landskap og eksisterende bebyggelse Sæter gård ligger rett nord for Kongsvinger langs riksveg 10. Gården ligger nærmest som et fondmotiv når man passerer på østsida av Festningen, og byggefeltet Glåmlia forsvinner til venstre. Åkerlandskapet åpner seg, og terrenget bølger seg relativt mye fram mot gården. Bebyggelsen ligger på begge sider av et lite dalføre, svakt hellende mot sørøst og vannspeilet til Glåma. Sæter tilkjennegir sin opprinnelse som storgård på lang avstand. Eksisterende bebyggelse består av hovedbygning, kårbolig, stabbur, og stor låve og uthusbebyggelse liggende rundt et firkant-tun. Litt tilbaketrukket fra vegen ligger nyere bebyggelse som forteller om utvidet og endret bruk av gården. Alle byggene er saltakhus med malt panel, og selv om det er stor variasjon i størrelse gir de samlet et rolig og harmonisk preg over området. Innkjøringen til gården er endret i de senere årene av trafikale hensyn, og er nå plassert litt lenger nord enn tidligere. Dette fører til at man kommer inn på anlegget rett nord for den store låven, og firkanttunet åpner seg mot sør. Vestover på andre siden av bekken danner forlegningshus av nyere dato et eget tun. Bekken og vannspeilet/dammen utgjør sammen med trær og busker en grønn åre tvers gjennom hele anlegget, og er et verdifullt miljøelement. Likevel oppleves ikke anlegget som delt i to. Svakt stigende mot vest og mot nord er det grassletter og friluftsanlegg, og endelig tett barskog. Landskapsrommet har en visuell begrensning, men oppleves likevel som åpent og luftig. Administrasjonsbygget Prosjekteringen av administrasjonsbygget har gitt oss to klare utfordringer. Det første er å finne en god plassering av et bygg på 2600 m2, som har klart iboende karakter og funksjon som et sentrumsbygg. Vi tenker generelt på undervisningsog kontorfunksjonen, men spesielt på resepsjons- og kantinefunksjon. Vi mener at bygget slik det nå er plassert og utformet, tilpasser seg den krummede og ganske kraftig hellende tomta, bygningen med sine to etasjer ligger godt inn i terrenget, den tilpasser seg anleggets infrastruktur, og har en sentral og godt Dokument: Forprosjekt.doc - 4 -

5 PROSJEKT; Politihøgskolen Sæter synlig plassering i forhold til de andre byggene på plassen. Resepsjonen vil ligge som et fondmotiv fra hovedinnkjørselen. Takflatene faller mot sør for å trekke ned høyden på bygget mot plassen, mens bygget fra nord vil framstå nærmest som et enetasjes bygg. Kantinen med sin sirkulære form, ligger som et dreiepunkt i den store bebyggelsesplanen, og er synlig fra nær sagt alle sider. Vi synes avstanden til bekken og vannspeilet er ideell, langt nok unna til ikke å forstyrre den, men nært nok til at terrasser og uteplasser mot vest har god kontakt. Vi ser for oss et frodig og velholdt grøntareal sør og vest for bygget. Den andre utfordringen er å lage et moderne bygg som passer inn i en slik sammenheng, men likevel har en egen identitet. Byggene på gården består av enkle, klare volumer, lett gjenkjennelige for de fleste som tradisjonelle gårdsbygg. Vi ønsker at nybygget skal framstå som et sammensatt bygg av tre forskjellige volumer, litt for å bryte opp størrelsen, men også for å bruke noe av formspråket på stedet. Den landstrakte hovedkroppen skal ha malte, panelte fasader med enkle og rytmisk, plasserte vinduer, og saltak med takstein. Den skal ha litt låvekarakter, rolig, lett, store flater og fattbar. Hovedkroppen ligger parallelt med anleggets overordnede aksesystem. Auditoriet derimot, ligger dreid i forhold til veien, og følger med dette terrengets linjer. Auditoriet er tyngre, mer lukket, med fasader i pusset mur og vinduer som sitter dypere i veggen. Saltaket faller mot øst og båndtekkes, takutstikket holdes på et minimum. Bygget har litt mer karakter som et uthus/steinfjøs/bryggerhus som ligger innfelt i låven. Kantinen på den annen side, slår seg på brystet og stikker seg fram i landskapet, litt for å markere at den faktisk er det fysiske midtpunktet i anlegget, men også fordi resten av bygget er så forsiktig og nøkternt detaljert. Fasaden er litt mer høyreist og oppglasset, og belistning, søyler og spiler/solavskjerming gis en mer beiset/oljet trestruktur. Fasaden dreier rundt fra skjermtaket over hovedinngangen og ender opp i steinsatt uteplass og terrasse mot vestsola. Her er det utgang fra kantina og videre gangvei over til forlegningsområdet tvers over demningen. Form follows function ; planløsningen ligger nedfelt i de tre hovedvolumene, med undervisning, kontor- og grupperom i hovedkroppen. Her er det vrimleareal/gang i midten, rom på begge sider med vinduer og godt lys, og god utsikt i begge ender (mot kantine i vest og mot Glåma/Sverige østover). Auditoriet ligger nord-østover, litt mer lukket og tilbaketrukket, men med lett og god kontakt i forhold til resepsjon, garderober og utgang på terreng. Sekundære rom ligger i underetasjen inn mot terrenget. Kantina viser i planløsningen samme ansikt som i fasaden, den ligger som et naturlig samlingspunkt i bygget, og viser stolt fram flott utsikt sør- og vestover mot Glåma, mot sola, og mot resten av anlegget på Sæter. Service-innganger er lagt mot nord i plan 2, utenfor kjøkkenet. I valg av kledninger og overflater innvendig vil lista legges relativt høyt i forhold til kvalitet og holdbarhet, vi forventer at bygget vil bli utsatt for hard bruk. Både Kongsvinger kommune og Politihøgskolen har som målsetting å lage et administrasjonsbygg som både inne og ute innbyr til gode sosiale relasjoner. Vi Dokument: Forprosjekt.doc - 5 -

6 PROSJEKT; Politihøgskolen Sæter tror vrimlearealene, kantina og lesesalene er viktige bidragsytere i så måte. I tillegg vil uteterrassene og den steinsatte uteplassen, med sørvendt plenområde, bidra til gjøre dette til et godt sted å oppholde seg også utenom vanlig undervisningstid. Forlegningsbygget Det nye bygget er tenkt plassert i forlengelsen av de andre internatbyggene. Bygget ligget litt tilbaketrukket mot nord, med opparbeidet parkeringplass øst for bygget. Vi har valgt å dreie bygget litt i forhold til hovedretningen på bebyggelsen, dette fordi vi ønsker at landskapet mot nord skal være godt synlig nedover. Denne plasseringen vil også være gunstig i forhold til en mulig utvidelse med et nytt internat senere. Både form, utrykk og planløsning tar utgangspunkt i de andre internatbyggene. Internatet rommer 36 enkeltrom, 18 i hver etasje. To rom i hver etasje er universelt utformet. Det langstrakte bygget er brutt opp i to deler, som ligger litt forskutt i forhold til hverandre. Mellom fløyene ligger inngangpartiet, som er smalere og lavere, og inneholder trapp, heis og bk. Fløyene har tosidig korridorløsning. I enden av bygget mot sør ligger felles kjøkken, spiseplass og sosiale rom. De sosiale sonene er knyttet sammen med intern vindeltrapp og åpen løsning i etasjeskillet mot vest. Foran kjøkkenet er det en steinbelagt uteplass, som også er tenkt å være en samlingsplass internatene imellom. Bygget har panelte fasader, saltak med takstein, samt stort glassfelt mot sør og vest. Hovedinngangen har platekledning, slik at den skiller seg fra resten av bygget. Bygget har full kjeller. Den søndre delen inneholder tekniske rom, samt lager. Den nordre kjelleren inneholder vaskerom/tørkerom samt depot. For adkomst med bil til depot graves det ut en nedkjøringsrampe langs med bygget i den nord-østlige enden slik at både studenter og vare-/lastebiler har tilgang. Begge byggene er prosjektert med universell utforming for øyet. Begge byggene prosjekteres i henhold til nye PBL av AREAL Følgende bruttoarealer er vist på vedlagte tegninger: Administrasjonsbygget Plan 1. etasje: 1301,0 m2 Plan 2. etasje: 1301,0 m2 Sum: 2602,0 m2 Internatbygget Dokument: Forprosjekt.doc - 6 -

7 PROSJEKT; Politihøgskolen Sæter Plan kjeller: 562,5 m2 Plan 1. etasje: 562,5 m2 Plan 2. etasje: 562,5 m2 Sum: 1687,5 m2 Sum brutto-arealer begge bygg 4289,5 m2 2.5 BRANNTEKNISKE FORHOLD Bygningen vurderes stort sett iht. preaksepterte løsninger i TEK RISIKOKLASSE Administrasjonsbygget er definert som risikoklasse 3. Internatbygget er definert som risikoklasse BRANNKLASSE Administrasjonsbygget defineres som bygningsbrannklasse 1 Internatbygget defineres som bygningsbrannklasse BÆREEVNE OG STABILITET VED BRANN Planlagte bæresystem vil tilfredstille R30 krav til hoved- og sekundærbærekonstruksjoner. Dekker vil bli dimensjonert for tilfredsstille R30 krav uten brannisolasjon ANTENNELSE, UTVIKLING OG SPREDNING AV BRANN OG RØYK Planlagte brannskiller og materialvalg vil i hovedsak bli utført iht. pre-aksepterte løsninger i TEK. Adresserbart brannalarmanlegg med direktevarsling til brannvesenet vil bli installert TILRETTELEGGING FOR BRANNSLUKKING Bygningene dekkes med brannslanger. Det er ikke forutsatt noen form for automatisk slokkeanlegg. Innsatstiden til brannvesenet kan regnes å være 10 minutter I samråd med brannvesenet vil det bli vurdert en ny brannkum i området rundt forlegningsbyggene. 2.6 TILFLUKTSROM Det er ikke forutsatt etablert noe tilfluktsrom i forbindelse med prosjektet. Dokument: Forprosjekt.doc - 7 -

8 2.7 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Tiltakshaverens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, forutsettes det utarbeidet en egen HMS-plan for prosjektet. Byggeplassen vil bli planlagt, organisert og kontrollert ihht intensjoner og regler i forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge og anleggsplasser av 21. april 1995 Det forutsettes at prosjektet skal utformes og drives slik at det minimaliserer negative miljøkonsekvenser for brukere og omgivelser. Miljøhensyn innarbeides i planlegging, prosjektering, bygging og teknisk drift på lik linje med funksjonelle, tekniske og økonomiske hensyn. Dokument: Forprosjekt.doc - 8 -

9 3.0 KOSTNADSOVERSLAG Følgende kostnadsoverslag er utarbeidet for administrasjonsbygget og for internatet. Overslaget er for de fleste fagene kalkulert på bakgrunn av enhetspriser for bygningselementer på 2-siffernivå. Enhetsprisene er hentet fra tilsvarende realiserte prosjekter i siste år, og Holte- prosjekt s kalkulasjonsnøkkel Normal standard. På bakgrunn av dette og stadige svingninger i markedet, må overslaget tillegges en usikkerhet på +/- 10% Administrasjonsbygg Konto Tekst Kr/m2 Sum 1 Felleskostnader Bygningsmessige arbeider VVS-anlegg El-anlegg Tele/Autom. anlegg 6 Heis Kjøkkenutstyr Teleskoptribune Utomhusanlegg Utenomhus VVS Utenomhus El Entreprisekostnad (eks mva) Generelle kostnader 7,5% Byggeadministrasjon 2,5% Kopi, diett, reiser, gebyrer 1% Byggekostnad (eks mva) Merverdiavgift 25% Prisstigning Finanskostnader Sum grunnkalkyle (inkl. mva) A1 Løst inventar og utstyr B Minimums reserve 10% Prosjektkostnad Følgende kommentarer bør knyttes til overslaget: Takoverbygg for søppelcontainere er medtatt i utenomhusposten for administrasjonbygget. Tele- og autom.anlegg er inkludert i post 4; El-anlegg Det er medtatt RS ,- for gymutstyr i post A1 Innredning og utstyr Prisstigning er regnet som 5% i 18 mnd x 60% Dokument: Forprosjekt.doc - 9 -

10 Finanskostnader er regnet som 6% i 14 mnd x60%. Dokument: Forprosjekt.doc

11 Internatbygg Konto Tekst Kr/m2 Sum 1 Felleskostnader Bygningsmessige arbeider VVS-anlegg El-anlegg Tele/Autom. anlegg 6 Heis Utomhusanlegg Utenomhus VVS Utenomhus Elektro Entreprisekostnad (eks mva) Generelle kostnader 7,5% Byggeadministrasjon 2,5% Kopi, reise, diett, gebyr 1% Byggekostnad (eks mva) Merverdiavgift 25% Prisstigning Finanskostnader Sum grunnkalkyle (inkl. mva) A1 Løst inventar og utstyr B Minimums reserve 10% Prosjektkostnad Prisstigning er regnet som 5% i 18 mnd x 60% Finanskostnader er regnet som 6% i 14 mnd x60%. Dokument: Forprosjekt.doc

12 4.0 KORTFATTET TEKNISK BESKRIVELSE 4.1 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER GRUNN OG FUNDAMENTER Byggene utføres i hovedsak med støpt ringmur, støpte dekker på mark, og støpte vegger inn mot terreng BÆRESYSTEM Bæresystemet i kjeller, u-etg., plan 1.etg. består i hovedsak av plass-støpte søyler og bjelker, Alternativt i prefab betong. For 1. og 2.etg. vil hovedbæresystem være i stål og limtre. Mye av bæresystemet vil være synlige konstruksjoner. I hovedsak vil det bli brukt sirkulære søyler YTTERVEGGER Yttervegger består av standard bindingsverk, montert på stålbæresystemet. Vegger i auditoriet samt kjøkken består av pusset mur i kombinasjon med betong inn mot terreng. Utvendig kledning vil være en kombinasjon av trepanel og platefelt (kantine og internat). Dører og vinduer Innvendige dører leveres i høytrykkslaminat overflate ferdigbehandlet fra fabrikk, kantlist i hardved og sparkeplater i stål. Enkelte dører vil bli beskrevet med beskyttelsesprofiler av stål i karm. Vinduer skal være ferdigbehandlede aluminiumsvinduer fra fabrikk. Glass skal ha u-verdi 1,1, og mot øst, syd og vest skal det være solavskjerming på alle vinduer. Vinduer i kantine skal ha motorstyrte persienner INNVENDIGE VEGGER Lette innvendige vegger utføres med 100 mm stenderverk, fullisolert, med slagfaste plater. I våtrom legges fliser på veggene DEKKER OG TRAPPER Gulv på grunn består av isolerte, støpte dekker. I gangarealer, kantine og i garderober legges det fliser. I øvrige rom legges vinylbelegg. Trapper bygges av prefabrikert betong, og flislegges. Himlinger. Dokument: Forprosjekt.doc

13 PROSJEKT; Politihøgskolen Sæter Det legges systemhimlinger i alle rom etter kravene til lyd, fukt og akustikk. Himlingsplatene skal være demonterbare i de områder hvor det er nødvendig med inspeksjon./adkomst YTTERTAK Takene bygges opp av selvbærende saltakstoler (midtbygg administrasjon. + internat), selvbærende pultakstoler/gitterdragere (auditorie), samt synlig limtrekonstruksjon (kantine) FAST INVENTAR Det utarbeides egen liste over fast innredning til totalentreprisen, høg kvalitet og slitestyrke på overflater vektlegges. Politihøgskolen utarbeider selv samtidig egen beskrivelse på all løs innredning BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER TEKNISKE FAG Dette omfatter innvendige arbeider med, utsparinger, hulltaking, branntetting, takoppbygg for jethetter, spikerslag for feste av installasjoner, utvekslinger etc. 4.2 VVS- TEKNISKE ANLEGG GENERELT Det nye sentralbygget og den nye forlegningen for Politihøgskolen på Sæter gård skal forsynes med komplette funksjonelle og brukstilpassede VVS-tekniske installasjoner i henhold til romprogram, gjeldende offentlige lover og forskrifter. Forprosjektet er gjennomgående basert på godt utprøvde og driftssikre løsninger SANITÆRANLEGG Kostnadsoverslaget er basert på det sanitærutstyret som er vist på arkitektens tegninger og det som er nevnt nedenfor. I tillegg er medtatt så som utvendige kraner for vanning og spyling av utearealer, brannskap etc. Generelt forutsettes åpent eller tilgjengelig anlegg, med god standard på utstyret. Der hvor rør er ført skjult i vegg eller gulv forutsettes benyttet et rør-i-rør system med fordelingspunkt fortrinnsvis over himling i våtrom. Toaletter forutsettes veggmontert av hensyn til renhold. Brannskap er medregnet for å gi nødvendig dekning i hele bygget. Endelig plassering av brannskap avklares i detaljprosjekt VARMEANLEGG De nye byggene skal utføres med vannbårent varmeanlegg. Byggene er i forprosjektet forutsatt tilknyttet og forsynt med varme fra ett nærvarmeanlegg for Sæter gård som er under vurdering. Dersom det ikke blir noe av nærvarme-anlegget, må de nye byggene utføres med eget fyrrom. Dokument: Forprosjekt.doc

14 Internt dimensjoneres radiatorer for varmtvann 80/60 o C. Ventilasjonsbatterier tas ut for 80/40 o C Varmefordelingsrom utstyres med varmeveksler, fordelingsstokk med shuntarrangement, pumper osv. Som lokale varmekilde i alle fellesarealer i administrasjonsbygg og internat skal det være golvvarme. I alle kontorer, grupperom og hybler monteres radiatorer. All ventilasjons tilluft forvarmes med vannbåren varmebatteri BRANNSLUKKEANLEGG Det er ikke medtatt sprinkling for bygget. Håndslukkere og slanger er medtatt under pkt VENTILASJONSANLEGG Alle arealer utstyres med mekanisk ventilasjon. All ventilasjon bygges opp for balansert ventilasjon etter omrøringsprinsippet, og aggregatet utstyres med roterende varmegjenvinner. Tilluftstemperaturen styres i avhengighet av avtrekkstemperaturen med kompensasjonskurve for utetemperatur. Rommene ventileres med takmonterte tilluftsventiler eller tilluftsventiler montert i vegg/skjørt i innkassing oppunder taket. Overstrømsventilasjon benyttes til underordnede rom som lager og bøttekott. For ventilasjonsanlegget medtas alt nødvendig utstyr, ventiler, kanaler osv LUFTKJØLING Nødvendig komfortkjøling er ivaretatt ved at luftbehandlingsaggregatene er utført med reversibel varmepumpefunsjon BYGGAUTOMASJONSANLEGG (SENTRAL DRIFTSKONTROLL) Det installeres automatikk basert på selvstendig programmerbar undersentral med lokal operatørmulighet og menystyrt for nytt aggregat. Driftstider styres med ur lokalt. Timer plasseres etter brukers ønske. VVS-automatikken skal senere kunne tilknyttes et SD-anlegg. Anlegget som leveres skal være forberedt for tilknytning til SD anlegg som beskrevet under. Dokument: Forprosjekt.doc

15 4.3 ELEKTROTEKNISKE ANLEGG ORIENTERING Elektroteknisk anlegg er basert på: - Forskrifter for elektriske lavspenningsanlegg gjeldende FEL og NEK Belysningsanlegg i hht. retningslinjer fra Selskapet for Lyskultur. - Plan og bygningsloven GENERELLE ELKRAFTANLEGG 41.1 Bæresystemer Det etableres føringsveier for elkraft- og teletekniske anlegg, som kabelbroer/baner over nedforing etter behov. Alle føringsveier over himling og som veggkanaler dimensjoneres for min. 30% utvidelse. Der det ikke er nedforing benyttes utenpåliggende kanaler eller skjult installasjon som røropplegg i vegger og tak. I ventilasjonsrom etableres kabelbroer for føringer av kabler. Kabelkanaler skal være i plast og med atskilte rom for elkraft og tele. Det må ivaretas avstandskrav mot kraftkabler for telekabler cat. 6 UTP Jording Det etableres komplett jordingsanlegg for nybygget i forbindelse med fundamenteringsarbeidene. Utjevningsforbindelser til alle tekniske anlegg og utsatte deler etableres og kontrolleres i henhold til gjeldende forskriftskrav. Alle utjevningsforbindelser kobles til skinne for hovedutjevning. Det endelige jordingsanlegget skal dokumenteres med målinger Lynavlederanlegg Anses ikke som nødvendig og er ikke inkludert Brannsikre gjennomføringer Alle gjennomføringer for kabler som bryter brannskiller i dekker og vegger vil bli tettet med godkjent tettemasse. Utførelse og materialer skal ha min. samme krav som øvrige vegger. Utførelsen vil bli dokumentert, og det avsettes plass for senere utvidelser HØYSPENNINGSANLEGG Eksisterende trafokapasitet i området er forutsatt tilstrekkelig. Dokument: Forprosjekt.doc

16 FORDELINGSANLEGG 431 Inntaks- og stigeledninger Stigekabel fra tilknytningspunkt ved yttervegg føres inn i ny hovedtavle i teknisk rom 2. etg. Det etableres stigekabler til ventilasjonsanlegg og lokal underfordeling i plan 1. Til heis legges funksjonssikker kabel (3-fas 16A) ihht. forskriftene. 432 Hovedfordeling Det leveres ny komplett hovedfordeling som skap i teknisk rom. Fordeling leveres i henhold til NEK EN Fordelingen dimensjoneres for 30 % reservekapasitet mht. ledig plass for brytere. Hovedfordelingen utføres som moduloppbygget stålplateskap montert med rygg mot vegg. Anlegget skal beskyttes mot overspenning ved å montere overspenningsvern i hovedfordeling.. Alle kursavganger leveres med jordfeilvern på alle utgående kurser. 433 Underfordelinger Underfordelinger plasseres etter behov.underfordelinger bygges for usakkyndig betjening. NEK EN Plasseringer avklares endelig med Arkitekt før bestilling Alle dører inn til underfordelinger utstyres med sylinderlås tilpasset byggets låssystem, alt. med godkjent lås. Tavlefronter merkes med varig merking som graverte skilt. Tegninger av tavler og tavlearrangementer oversendes til byggherren for godkjennelse før produksjon. 434 Fordelinger for drift (VVS) Ventilasjonsanlegg er plassert i plan 2. Fordeling for ventilasjonsanlegg leveres av VVS-entreprenøren, og monteres og tilkoples av elektroentreprenør. Det samme gjelder for varmeanlegges pumper og shunter etc LYSANLEGG 441 Kursopplegg for lys og stikkontakter Det medtas komplett opplegg for stikkontakter og belysningsanlegg i alle arealer. Det benyttes 16A kurser max 15 pkt. pr. kurs, max belastning 2000W pr. kurs. Anleggene bygges opp som åpent kabelanlegg på kabelbroer/baner og i kabelkanaler, og med skjult røranlegg/bokser i lettvegger og tak. Det er lagt vekt på at alle anleggsdelene skal styres slik at energiforbruket til belysning skal minimaliseres. I store rom og korridorer styres lyset av sentralt plasserte paneler/brytere I øvrige rom og kontorer etc. legges opp til individuell styring av lysanlegget alt. bevegelsesdetektorer. Dokument: Forprosjekt.doc

17 PROSJEKT; Politihøgskolen Sæter Nødlysanlegget leveres som desentralisert anlegg med batterier i armaturene og sentral overvåking via egen styrekabel. Nødlysarmaturer tilkobles vanlige lyskurser. For markeringslys benyttes LED teknologi. 442 Belysningsutstyr Som grunnlag for belysningsanlegget benyttes retningslinjer fra Selskapet for Lyskultur. Det skal velges lysarmaturer og lyskilder som er mest mulig kostnadseffektive med hensyn til effektforbruk, utskiftingskostnader, lyskvalitet og estetikk. Det benyttes lavenergi lyskilder. Bruk av forskjellige lyskilder tilstrebes holdt på et minimum. Det er forutsatt bruk av lysarmaturer med elektronisk forkoblingsutstyr i alle rom. I arealer med nedforet himling benyttes innfelte lysrørarmaturer og downlights. Fasadebelysning medtas ved alle innganger og under overbygg. Belysningsanlegget utformes i nært samarbeid arkitekt og bruker i detaljeringsfasen. 443 Utstyr for nødlysanlegg Det leveres markeringslys og ledelys med integrert batteripakke og sentral overvåking med testfunksjoner og utskriftsmulighet. Sentralenhet monteres i hovedfordeling. Markeringslysarmaturer leveres med kalkatode eller LED utførelse for lengst mulig levetid på lyskilder ELVARMEANLEGG Byggets varmebehov vil bli dekket med vannbåren varme. På varmtvannsrør er det beregnet å benytte selvregulerende varmekabel DRIFTSTEKNISKE ANLEGG 461 Kursopplegg for VVS- tekniske anlegg og drift Her medtas komplett anlegg for styring av varme og ventilasjonanlegg. Det benyttes skjult røranlegg til utstyr som blir plassert ute i arealene. Det fordeles til stikkontakter på egne kurser til uttak og diverse teknisk utstyr. Alle kurser skal være 16A max 15 uttak pr. kurs, max belastning 2000W pr. kurs. For kursopplegg til virksomhet medtas følgende: Stikk for rengjøring for hver 10-12m, Stikk for føner i alle garderober, stikk for barbermaskin i toalettrom. Stikk/tilkobling av; tekniske anlegg som brannalarm, al-tele, kjøkken og moppevasker. Dokument: Forprosjekt.doc

18 4.5 TELEINSTALLASJONER GENERELLE TELE- OG AUTOMATISERINGSANLEGG 511 Bæresystemer Beskrevet under post Inntaks- og stigeledninger for tele Det legges par fiberkabel for tele og data sammen med elkraftkabel fjernvarmerør. Kabel terminenes i ventilasjonsrommet. Signalomformer for fiberkabelen leveres komplett i begge ender. 514 Telefordelinger Det leveres 19 rack med hyller, sidevegger og glassdør og lås. Her medtas plinter for terminering av spredenett og inntakskabler i teknisk rom. Alt utstyr og kabler for krysskobling medtas komplett. Kabelføringsbøyler medtas INTEGRERTE KOMMUNIKASJONSANLEGG Det etableres et strukturert spredenett 4 par cat. 6 UTP til diverse rom som angitt Det leveres enkelt punkt for heis. Kabel avsluttes i doble RJ45 cat.6 -kontakter ute i anlegget og på RJ45 cat. 6 - kontakt i etasjefordeler (patchpanel). Alle par skal føres helt frem til rack i teknisk rom Det skal utarbeides ett entydig og brukervennlig merkesystem for anleggene, SEPARATE KOMMUNIKASJONSANLEGG 532 Separat telefonanlegg Det er ikke medtatt telefonapparater eller telefonsentral. Kabling er felles med data og patches til telefon etter behov ALARM- OG SIGNALANLEGG 542 Brannalarmanlegg Det leveres et komplett anlegg med detektorer i henhold til FG s regelverk 2. utgave Det etableres overføring til brannvesen via Al-tele sender. Anlegget løses med bruk av håndmeldere, ione/optiske røykmeldere og varslingsorganer. Nødvendige styringer for dører medtas. Det medtas alarmsignal til heis. 544 Innbruddsalarmanlegg Ytterdører forutsettes levert med magnetkontakt og mikrobryter forberedt for innbruddsalarmanlegg. Sjekk m/bruker!! Dokument: Forprosjekt.doc

19 Adgangskontroll / skallsikring? 4.6 ANDRE INSTALLASJONER HEISANLEGG Det forutsettes montering av plattformheis mellom plan 1 og 2 begge bygg. Plattformheis er en enkel form for heiskonstruksjon som har lav hastighet, 0,15m/s. Heisen betjenes med påholden knapp, dvs knapp må holdes nede under hele turen. Plattform har ett areal på 1100mmx1480mm og en løftekapasitet på 400 kg. 4.7 UTOMHUSANLEGGET UTENDØRS VVS Kostnadene i dette kapittel inkluderer rørtekniske arbeider og bygningsmessige arbeider med grøfter og kummer. Fjernvarmeledninger tilknyttes felles varmesentral UTENDØRS ELEKTRO Lysanlegg: Utendørsbelysningen er medregnet som armaturer på vegger og under takutstikket, plassert ved inngangspartier og dører. Anlegget skal styres via felles fotocelle for alle arealene. Det er medtatt kostnader for i alt 15 stk frittstående lysmaster på nye parkeringsplasser og nye gangveger. Det benyttes master med høyde 4 m og armaturer i god design VEIER OG PLASSER Det skal utarbeides veier, plasser og parkering som vist på situasjonsplanen. Uteplasser i og rundt bygningene får belegningsstein, gangveier ellers opparbeides med grus. Grøntarealer beplantes og tilsåes med plen. 4.8 LØS INNREDNING OG UTSTYR Skolen utarbeider egen beskrivelse på løs innredning og utstyr som sendes ut som egen entreprise parallelt med hoved-beskrivelsen, summen er likevel tatt med i denne kalkylen. Det settes krav til at innredning og utstyr er forberedt for hard bruk. Dokument: Forprosjekt.doc

20 5.0 VEDLEGG Vedlegg: Innhold: 1 TEGNINGER Situasjonsplan 1:500 i A2-format Administrasjonsbygg Plan 1. etg 1:100 i A3-format Plan 2. etg 1:100 i A3-format 2 Snitt 1:100 i A3-format Fasader 1:200 i A3-format Internatbygg Kjeller 1:100 i A4-format Plan 1. etg 1:100 i A4-format Plan 2. etg 1:100 i A4-format 2 Snitt 1:100 i A4-format Fasader 1:200 i A3-format Kongsvinger Arkitektlaget AS Trond Sundby Dokument: Forprosjekt.doc

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall Rådgivende ingeniører Elektroteknikk og IKT Energiteknikk Styresystemer Prosjektledelse Analyser/Utredninger 9503 Alta Postboks 1033 Kontor: Løkkeveien 25 Tlf. 78 44 63 80 Fax. 78 44 63 90 Bankgiro: 7575.05.62973

Detaljer

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0 PROSJEKT: Schwartz gate 16-18 Side 1 av 6 Generelt Etterfølgende beskrivelse er ment å gi en oversikt over de anleggstyper/installasjoner som skal inn i bygget, slik at det gir totalentreprenøren et grunnlag

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg Borealis ARKITEKTERas 231 232 Mulighetsstudie Rådhuskvartalet i Bodø 19.06.2012 4. Elektrotekniske anlegg Basisinstallasjoner

Detaljer

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG NOTAT Oppdrag HAMSUNSENTERET Kunde NORDLAND FYLKESKOMMUNE Notat nr. 01 Til Per A Vasshaug Fra Kopi Terje Skulbru 1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Dato 2009-06-21 Prosj.nr: 6070421 ELEKTROINSTALLASJONER Anlegget

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt : 1 FELLESKOSTNADER Kr. 2 BYGNINGSKOSTNADER Kr.

Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt : 1 FELLESKOSTNADER Kr. 2 BYGNINGSKOSTNADER Kr. Trondheim kommune Trondheim eiendom Side 1 av 7 Tilbudsskjema/Prissammendrag elektro og tele, samt heisanlegg TILBUDSSKJEMA Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene.

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Barnehage 806 m2 798 m2 806 m2 består av liggende panel på tradisjonelt bindingsverk.

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

Beskrivelse av MT modul Type C

Beskrivelse av MT modul Type C Beskrivelse av MT modul Type C Punkt: Side nr A Byggesystem 2 B) Presiseringer 2 C) Bygning 2-4 C1 Yttervegger C2 Innervegger C3 Gulv C4 Tak C5 Innredninger D) VVS 5 D1 Sanitær D2 Ventilasjon E) Elektrisk

Detaljer

Desember Kapittel 2 Bygningsmessige arbeider. Kapittel 3 VVS-tekniske arbeider. Kapittel 4-5 Elektrotekniske arbeider

Desember Kapittel 2 Bygningsmessige arbeider. Kapittel 3 VVS-tekniske arbeider. Kapittel 4-5 Elektrotekniske arbeider Omsorgsboliger Leira PRISSKJEMA SOM SKAL MEDFØLGE TILBUD: O. Sammenstilling A. Hovedkapitler Kapittel 1 Generelle kostnader 1.1 Kapitalytelser 1.2 Tilrigging 1.3 Drift 1.4 Nedrigging 1.5 Prosjektering

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og "justert" TFM

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og justert TFM DEL 2 BYGG 21 253 Luker 211 Klargjøring av tomt 254 Gulv og overflate 212 Byggegrop 255 Himling og overflate 213 Forsterkning av grunn 257 Utstyr 214 Fundamenter 26 215 Bærelag 261 Primærkonstruksjoner

Detaljer

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning Heisinstallasjoner

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning Heisinstallasjoner Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Halse Eiendom AS Utdrag: Denne utredning omfatter heisanlegg for person og varetransport i BUEN- Nytt kulturhus i Mandal. Det er foretatt en forenklet vurdering av heiskapasitet

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5:6 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5:6 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER SIO STENSBERGSGATAN 13 Studentboliger FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5:6 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE 40 GENERELT... 3 41 GENERELLE ANLEGG... 4

Detaljer

ASAK KIRKESTUE. Totalentreprise Elektrotekniske anlegg. Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg

ASAK KIRKESTUE. Totalentreprise Elektrotekniske anlegg. Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg ASAK KIRKESTUE Totalentreprise Elektrotekniske anlegg Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg Ing. EVENSEN AS 20.10.2010 Prosjektnr. 1039 ASAK KIRKESTUE Side 2 av 7 Orientering Bygget skal inneholde

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

Jendem skole Nybygg og ombygging

Jendem skole Nybygg og ombygging Fræna kommune Jendem skole og ombygging Elektrotekniske anlegg og heis Forprosjekt og kalkyle Oppdragsnr.: 5166968 Dokumentnr.: 5166968_Forprosjekt_RIE Versjon: D01 2017-09-20 Oppdragsgiver: Fræna kommune

Detaljer

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Til: Fra: Jørund Houg Terje Hansen Dato 2017-06-20 Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Beskrivelse Norconsult AS er engasjert av Jørund Houg for å utrede branntekniske krav i forbindelse med ominnredning

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

Sjønære boliger i Oldervika, Fillan - Hitra

Sjønære boliger i Oldervika, Fillan - Hitra Sjønære boliger i Oldervika, Fillan - Hitra UTYGGER: 1 tomannsbolig på (104 m 2 + 116m 2 ) 4 boliger liggende på rekke i to plan (108 m 2 ) Carport til hvert boforhold. Utsikt mot Fillfjorden sørvendt

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G STAVANGER EIENDOM 28.01.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 4852 prosjekt: type bygg: 5 avd. barnehage brutto areal BTA: 1 136 fase: forprosjekt ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST

Detaljer

Vardø kommune. Vardø kirke. Tilstandsrapport med kostnader. 2014-06.20 Oppdragsnr.: 5141918

Vardø kommune. Vardø kirke. Tilstandsrapport med kostnader. 2014-06.20 Oppdragsnr.: 5141918 Vardø kommune Vardø kirke Tilstandsrapport med kostnader 2014-06.20 0 20.01.14 Eli Hansen Svein-Are Hansen Svein-Are Hansen Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling.

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling. Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. HOVEDFORDELING Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom/nisje i parkeringskjeller.

Detaljer

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser)

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:01 ) Pris Pris/BTA Andel 1 Felleskostnader 7 445 493 1 528 13% 2 Bygning 30 536 401 6 265 55% 3 VVS 5 188 945 1 065 9% 4 Elkraft

Detaljer

Statsbygg. Politihøgskolen Personalkantine. Tilbudsgrunnlag. Totalentreprise for Bygningsmessige UnionConsult

Statsbygg. Politihøgskolen Personalkantine. Tilbudsgrunnlag. Totalentreprise for Bygningsmessige UnionConsult Politihøgskolen Personalkantine - Beskrivelse VVS-ANLEGG Side- 1 Statsbygg Politihøgskolen Personalkantine Tilbudsgrunnlag Totalentreprise for Bygningsmessige hjelpearbeider VVS 24.09.12 UnionConsult Boro

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Eberg skole paviljong Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Side 3 av 6 1. Generell informasjon Paviljongen, som opprinnelig

Detaljer

P R O S P E K T. med fleksible løsninger TØMMERVIKVEIN 3/5 STOKMARKNES

P R O S P E K T. med fleksible løsninger TØMMERVIKVEIN 3/5 STOKMARKNES P R O S P E K T med fleksible løsninger TØMMERVIKVEIN 3/5 STOKMARKNES I Tømmervikveien 3/5 på Stokmarknes planlegger vi oppføring av 6 stk lekre funkishus for salg. Byggeområdet ligger lunt og solrikt

Detaljer

Funksjons- og romprogram for oppgradering av tredje etasje i HiAbygget i Grooseveien i Grimstad

Funksjons- og romprogram for oppgradering av tredje etasje i HiAbygget i Grooseveien i Grimstad Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/3299-1 Saksbehandler Bernt Skutlaberg Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2017 Hovedsamarbeidsutvalget 06.06.2017 Hovedarbeidsmiljøutvalget 06.06.2017 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

BESKRIVELSE ELEKTRO - INNHOLDSFORTEGNELSE. Innholdsfortegnelse

BESKRIVELSE ELEKTRO - INNHOLDSFORTEGNELSE. Innholdsfortegnelse BESKRIVELSE ELEKTRO - INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 4 ELEKTROTEKNISKE ARBEIDER... 2 40 ELKRAFT... 2 40.1 ORIENTERING... 2 40.2 GENERELLE BESTEMMELSER... 2 40.3 LEVERINGSOMFANG... 2 40.4 DOKUMENTASJON...

Detaljer

Beskrivelse av det anbudsunderlaget for det elektriske på utvidelsen av Vatnestrøm Oppvekstsenter

Beskrivelse av det anbudsunderlaget for det elektriske på utvidelsen av Vatnestrøm Oppvekstsenter Beskrivelse av det anbudsunderlaget for det elektriske på utvidelsen av Vatnestrøm Oppvekstsenter Generelt. Anlegget skal prosjekteres av el installatøren ut fra denne beskrivelse. Det skal i god tid før

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2-2 Sammendragsskjema Side 2 av 10 1. SAMMENDRAGSSKJEMA Arbeidene som angitt i konkurransegrunnlaget Del 2, skal prises og danne grunnlaget for

Detaljer

P R O S P E K T. Tomannsbolig Børøyveien 11. Stokmarknes

P R O S P E K T. Tomannsbolig Børøyveien 11. Stokmarknes P R O S P E K T Tomannsbolig Børøyveien 11 Stokmarknes I Børøyveien 11 fører vi nå opp en tomannsbolig for salg. Hver bolig blir selveier, på egen tomt. Det er god plass til garasje på egen tomt. Enten

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 12 Notat VVS Borealis ARKITEKTERas 237 238 19.06.2012 Generelt. Rådhuskvartalet vil etter nyetablering bestå av bygg som skal bevares og rehabiliteres, og

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON Side 1 PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON MÅLSETTING Søgne Kommune har installert et EDB styrt FDV- program som skal brukes på alle eksisterende og nye bygg. Med bakgrunn i dette skal all dokumentasjon

Detaljer

SØRUM KOMMUNE - BLAKER SYKEHJEM TILSTANDSRAPPORT - ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER. BLAKER SYJEHJEM.

SØRUM KOMMUNE - BLAKER SYKEHJEM TILSTANDSRAPPORT - ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER. BLAKER SYJEHJEM. SØRUM KOMMUNE - BLAKER SYKEHJEM TILSTANDSRAPPORT - ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER. BLAKER SYJEHJEM. 17. August 2009 Tittel: Tilstandsrapport - elektrotekniske installasjoner RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver:

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

Ringerike Boligstiftelse

Ringerike Boligstiftelse Hønefoss 16.07.14 Boliger, småhus, Hvalsmoveien 10, 3515 Hønefoss Ringerike Boligstiftelse har, etter bestilling fra Helse og Omsorgstjenesten i Ringerike Kommune, bidratt til bygging av 3 stk. omsorgsboliger,

Detaljer

ENEBOLIG NESODDEN ARKITEKT: MAGNE MELAND, ALT.ARKITEKTUR & HENRIK LUNDBERG, KAP. Tekst: Magne Meland. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner

ENEBOLIG NESODDEN ARKITEKT: MAGNE MELAND, ALT.ARKITEKTUR & HENRIK LUNDBERG, KAP. Tekst: Magne Meland. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner ENEBOLIG NESODDEN ARKITEKT: MAGNE MELAND, ALT.ARKITEKTUR & HENRIK LUNDBERG, KAP Tekst: Magne Meland Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Adresse: Birkeveien 42 Nesodden Byggherre: Unni Bergman / John

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF Hurum Eiendomsselskap KF UTVIKLING OG UTBYGGING AV NYTT KOMMUNSENTER FOR HURUM KOMMUNE. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE 1 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av

Detaljer

Ing. Hallås Elverum AS Prosjekt: 9147-FAC Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Ing. Hallås Elverum AS Prosjekt: 9147-FAC Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 9147-FAC Side 521-1 Kapittel/fag: 521 KABLING FOR IKT 521 KABLING FOR IKT 521.1 ORIENTERING Her medtas kursopplegg for tele/data til uttak i kanaler. Kabling og utstyr skal være i hht gjeldende

Detaljer

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde EMILTUNET Illustrasjonsbilde Ny og innholdsrik enebolig med carport i trivelige omgivelser sentralt på Valderøya. Bo i et trygt og barnevennlig område med kort vei til barnehage og skole. Solrik og lun

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser)

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:03 ) 1 Felleskostnader 2 170 2 Bygning 7 836 3 VVS 1 662 4 Elkraft 978 5 Tele og automatisering 200 6 Andre installasjoner 1 250

Detaljer

Side 8.50. 1 Elektro Tele og automatiseringsanlegg 01.06.2015

Side 8.50. 1 Elektro Tele og automatiseringsanlegg 01.06.2015 8.50. 1 50 TELE OG AUTOMATISERING, GENERELT Alle punkter under kap. 40.1 til 40.5 gjelder også for anleggsdeler under bygningsdel 5. Teletekniske installasjoner skal prosjekteres, leveres og monteres/utføres

Detaljer

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP PRESENTASJON Korridorsone og rømningstrapp mot vest KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP Stavanger Hvitmalt lecavegg mot sørøst med overganger til trekledning og aluminium ARKITEKTKONTORET VEST AS Tekst: Arkitekt

Detaljer

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning Oppdragsgiver: Hå Kommune Oppdrag: 528940 Forsterkede Boliger på Varhaug Del: Dato: 2013-04-25 Skrevet av: Tove Steine Kvalitetskontroll: Helge Kyllingstad ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

KAP. 4 ELKRAFT KAP. 5 TELE OG AUTOMATISERING

KAP. 4 ELKRAFT KAP. 5 TELE OG AUTOMATISERING KAP. 4 ELKRAFT KAP. 5 TELE OG AUTOMATISERING Byggherre/tiltakshaver: NANNESTAD KIRKELIGE FELLESRÅD Dato: 21.03.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 4 EL-KRAFT 40 ORIENTERING 3 41 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT 4

Detaljer

Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll

Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato: 24.01.2011 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM 1 Filnavn: Ver253 FEF dato: Side 1 av 10 Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll

Detaljer

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler.

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Prosjektnr.: 1424 Prosjekt: Enger, lokaler til SSiE Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave 4 2010 Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Type bygg: Kontorbygg

Detaljer

GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) Sjekkliste Institusjon: Studiested: Rom: Dato:

GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) Sjekkliste Institusjon: Studiested: Rom: Dato: GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) ns innhold 1. Strukturert kabling UFS 102 1) Overordnet krav kap 2.1 2) Horisontal kabling kap 2.2 3) Vertikal kabling kap 2.3 4) Patching?

Detaljer

Alfaset gravlund. Oslo. Tekst: Espen Eskeland. Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland

Alfaset gravlund. Oslo. Tekst: Espen Eskeland. Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland Krematorium på Alfaset gravlund Oslo ARKITEKTENE AS - ESPEN ESKELAND og Dyrvik arkitekter as Tekst: Espen Eskeland Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland 14 MUR+BETONG 4 2009 Krematoriet skyter ut av terrenget

Detaljer

Prosjekt: Verran helsetun Kapittel: B- Tømmer- og snekkerarbeid Postnr Spesifikasjon Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Verran helsetun Kapittel: B- Tømmer- og snekkerarbeid Postnr Spesifikasjon Enhet Mengde Pris Sum Side 21 av B021 El-fordelingsskap bryter brannskille. Det etableres ny vegg klasse EI60 bak skap i rom 049/050 bk/motor. Da veggen kun har tilkomst fra lagerside utføres veggen som en sjaktvegg med stålstendere

Detaljer

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997.

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. KAP.2 Side 1 2.1 GENERELL BESKRIVELSE For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. 2.1.1 Bygningstype

Detaljer

Prosjekt: MADLAVOLL SKOLE - NYBYGG/OMBYGGING Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: MADLAVOLL SKOLE - NYBYGG/OMBYGGING Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 18 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER 183 Bygn.m.arb. byggmester el.inst. 183.1 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER I FORBINDELSE MED DET ELEKTRISKE ANLEGG FOR BYGGMESTER Den elektriske installasjon utføres hovedsakelig

Detaljer

Regningsarbeider elektrotekniske anlegg Påslag for materialer og utstyr elektrotekniske anlegg Underleverandører elektrotekniske anlegg :

Regningsarbeider elektrotekniske anlegg Påslag for materialer og utstyr elektrotekniske anlegg Underleverandører elektrotekniske anlegg : Regningsarbeider elektrotekniske anlegg For arbeider og leveranser hvor bestemmelsene om regningsarbeider i NS kommer til anvendelse, skal nedenstående timepriser for arbeid og påslag for materialer og

Detaljer

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger Fasade sørvest rampbo løwen Enebolig Stavanger Ramp Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Adresse : Byggherre : Arkitekt : RIB : Steinperleveien 19, Stavanger Fam.

Detaljer

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG Post Benevnelse Fungerer ja/nei Merknader 1.01. Står brannsentral i normal drift? 1.02. Har det vært noen hendelser, som er ført opp i logg boken siden forrige kontroll?

Detaljer

Prospekt del III. Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter. Rekkehus 1-3 rekkehusenheter. Rekkehus 2-3 rekkehusenheter

Prospekt del III. Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter. Rekkehus 1-3 rekkehusenheter. Rekkehus 2-3 rekkehusenheter Prospekt del III Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter Rekkehus 1-3 rekkehusenheter Rekkehus 2-3 rekkehusenheter > Første byggetrinn av Hjellemarka II består av feltet B5 som

Detaljer

De ulike tiltak er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets generelle krav og bestemmelser.

De ulike tiltak er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets generelle krav og bestemmelser. 4. ELKRAFTINSTALLASJONER 4.0 Generelle krav og bestemmelser. 4.0.1 Omfang. Prosjektet ved Festningsåsen barnehage omfatter følgende: Nybygg med tilhørende ombygging i eksisterende del. De ulike tiltak

Detaljer

Området består av til sammen 19 bygninger med 38 leiligheter

Området består av til sammen 19 bygninger med 38 leiligheter Bjønnligrenda ligger høyt og fritt på Kvitfjells vestside, ved foten av Kvitfjellet. Området består av til sammen 19 bygninger med 38 leiligheter Alle enheter har tre frie sider mot naturen Fantastisk

Detaljer

Stavanger eiendom. Sist lagret: 8. mars 2012 Side 1 av 6

Stavanger eiendom. Sist lagret: 8. mars 2012 Side 1 av 6 Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 4 ELKRAFT... 4 40 ELKRAFT, GENERELT... 4 41 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT... 4 411 SYSTEMER FOR KABELFØRING... 4 412 SYSTEMER FOR JORDING... 4 42 HØYTSPENT

Detaljer

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Vuku oppvekstsenter Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Administrasjon Bibliotek Formidlingsrom Naturfag Skolekjøkken Foajè Garderober

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

P R O S P E K T. Rimelige leiligheter på Stokmarknes. Skarveien, Tømmervika

P R O S P E K T. Rimelige leiligheter på Stokmarknes. Skarveien, Tømmervika P R O S P E K T Rimelige leiligheter på Stokmarknes Skarveien, Tømmervika I Skarveien, like nedenfor «Sol-blokka», fører vi nå opp 2 stk firemannsboliger for salg. Her kan vi tilby lyse og moderne selveier-leiligheter

Detaljer

Arkitektkontoret JoB AS VÅGEDALEN SYKHJEM NYTT AVFALLSROM ANBUDSGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BOK 1

Arkitektkontoret JoB AS VÅGEDALEN SYKHJEM NYTT AVFALLSROM ANBUDSGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BOK 1 1 Kravspesifikasjon 20 GENERELT Alle arbeider skal utføres i totalentreprise. Alle arbeider skal utføres i henhold til NS 3420, Toleranseklasse 2 dersom ikke annet er oppgitt. TEK 10 krav til utførelse

Detaljer

Forvaltning, Drift og Vedlikehold. FDV - Instruks

Forvaltning, Drift og Vedlikehold. FDV - Instruks Forvaltning, Drift og Vedlikehold FDV - Instruks Elektrotekniske anlegg. Til bruk for teknisk vedlikeholdspersonell. Sjølyststranda A-1 Utarbeidet av: 1. ADRESSELISTE. FDV Dokumentasjon. INNHOLDSFORTEGNELSE.

Detaljer

Ing. Hallås Elverum AS 09.09.2014 Prosjekt: 14129 - KONGSVINGER KOMMUNE, SERVICETORG - TEKNISK BESKRIVELSE Side 521-1

Ing. Hallås Elverum AS 09.09.2014 Prosjekt: 14129 - KONGSVINGER KOMMUNE, SERVICETORG - TEKNISK BESKRIVELSE Side 521-1 Prosjekt: 14129 - KONGSVINGER KOMMUNE, SERVICETORG - TEKNISK BESKRIVELSE Side 521-1 Kapittel/fag: 521 KABLING FOR IKT 521 KABLING FOR IKT 521.1 ORIENTERING I dette kapittel medtas kursopplegg med punkter

Detaljer

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat GAUTESETE SKOLE Ombygging til ungdomsskole Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat. OLA ROALD 11.11.16 5.K&SiADSESTIMATER..- 7 5.1 Kostna 7 5.2Kostndrsummert 7 6. VEDLEGG

Detaljer

KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012

KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012 GJØVIK KOMMUNE KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012 GENERELT Etter utarbeidelse av forprosjekt mai 2012 for utvidelse av Kallerudhallen og gjennomgang av dette ble det avtalt å revidere og supplere

Detaljer

Prosjekteringsanvisning Sikringstiltak

Prosjekteringsanvisning Sikringstiltak NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Prosjekteringsanvisning Sikringstiltak Fylke dato: 24.01.2011 Filnavn: ver254 FEF dato: Side 1 av 2 Prosjekteringsanvisning Sikringstiltak Prosjektnr.: Prosjekt: Dato:

Detaljer

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS PRESENTASJON BOLIG KORSGATA Trondheim Fasade mot sør ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Maryann Tvenning. Eksteriørfoto: Ogmund Sørli. Interiørfoto: Eline Hellebust MUR 3/05 11 Tomten er på 380

Detaljer

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Situasjonsplan 1:1000 SCUBA Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Ute på Brattøra ligger Pirbadet og råder over en delvisnedgravd pearkeringskjeller. Havnebassenget er gjemt bak

Detaljer

Innhold. Skisse side 2 Beliggenhet side 3 Situasjonsplan side 4-5 Beskrivelse side 6 Kontakt side 7

Innhold. Skisse side 2 Beliggenhet side 3 Situasjonsplan side 4-5 Beskrivelse side 6 Kontakt side 7 OPPEGÅRD FAGHANDEL Innhold Oppegård Faghandel blir en del av en større kjede av sentre med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare Møbler

Detaljer

Anskaffelseskatalog Elektro

Anskaffelseskatalog Elektro Anskaffelseskatalog Område Kontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato E 4001 12.12.2011 27.03.2012 avtales E 4101 Sykeromskanaler 04.06.2012 01.10.2012 avtales E 4401 Belysningsutstyr 07.05.2012

Detaljer

NY ENEBOLIG Flott familiebolig i to fulle etasjer

NY ENEBOLIG Flott familiebolig i to fulle etasjer 1 NY ENEBOLIG Flott familiebolig i to fulle etasjer Detaljer Pris: 4 058 000 kr Adresse: Jerpevegen 5 By/Sted: Elverum Kommune: Elverum Fylke: Hedmark Postnummer: 2411 Finn kode: 90187427 Etasjer: 2 Bruksareal

Detaljer

I sikringsskap er det benyttet kombiautomatsikringer (kombinert sikring og jordfeilbryter). Automatene kobler automatisk ut ved feil.

I sikringsskap er det benyttet kombiautomatsikringer (kombinert sikring og jordfeilbryter). Automatene kobler automatisk ut ved feil. Årvollbrinken Side 1 av 6 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. HOVEDFORDELING Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom i kjeller. Hovedfordeling

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

Bjønnligrenda ligger høyt og fritt på Kvitfjells vestside, ved foten av Kvitfjellet. Området består av til sammen 19 bygninger med 38 leiligheter

Bjønnligrenda ligger høyt og fritt på Kvitfjells vestside, ved foten av Kvitfjellet. Området består av til sammen 19 bygninger med 38 leiligheter Kvitfjell 1044 moh Bjønnligrenda ligger høyt og fritt på Kvitfjells vestside, ved foten av Kvitfjellet. Området består av til sammen 19 bygninger med 38 leiligheter Alle enheter har tre frie sider mot

Detaljer

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

Rekkehus - Beskrivelser modellbygg. takstoler

Rekkehus - Beskrivelser modellbygg. takstoler Bygg Bygningsform Normal TEK10 Bygningsform Normal Passivhus Brutto areal 800 m 2 800 m 2 Antall etasjer 2 2 Energikrav TEK10 NS 3700 - Passivhus Lufttetthet Bæresystemer Rekkehus - Beskrivelser modellbygg

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

RAM arkitektur as Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: F: Org.nr.:

RAM arkitektur as Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: F: Org.nr.: - Rom nr. 201 Korridor Dette rommet er i dag oppdelt i 4 små rom med lettvegger mellom, samt eksisterende bad: Toalett, gang og to skap, det ene av skapene med utslagsvask/kosteskap. Bod og bøttekott er

Detaljer

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for:

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: 1 Rigg, drift og prosjektering 2

Detaljer