Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF"

Transkript

1 Aktivitetsplan Fotballgruppa - Larvik Turn & IF

2 Index 1 - Visjon og mål Side 2 Klubbens langsiktige målsettinger Klubbens mål for barnefotballen Klubbens arbeidsmål Klubbens kjennetegn 4 - Trening Side 11 Barnetrenerenes 10 bud i Larvik Turn & IF Treningsinnhold Øvelser for trenere og spillere på nettt Rammer ved overgang fra 7 er til 11 er fotball Innledning Aktivitetsplanen er utarbeidet av Atle Karlsen, Jørgen Olsvoll og Stine Søiland i samarbeid med VFK v/erik Andersen og er godkjent i Fotballgruppas styre 1. desember Organisering av Barneutvalget (BU) Side 4 Aktivitetsleder Lagledere Foreldregruppe - Foreldrekontakt Trenere Aktivitetskoordinator Lagenes økonomi Innteksskapende aktivitet Trykk på drakter Felles BU-dugnad Lovise kiosk Bøketrollturneringen Foreldregruppas felles dugnad Felles miljøskapende tiltak Klubbutstyr 3 - Retningslinjer for barnefotballen i Larvik Turn & IF Side 8 Laguttak Inndeling av lag Kamper Deltagelse i turneringer 5 - Veiledning for trenere og lagledere Side 16 Generelt Før kampen Etter kampen Holdninger Fotballutdanning/kurs 6 - Administrasjon av lagene Side 19 Generelt Planer og økonomi Informasjon til lagene Møter i BU Post til lagene Innmeldinger i Larvik Turn & IF Forholdet til andre klubber 1

3 1 - Visjon og mål Visjon Ved å utvikle lagspillere skal vi tilbake mot toppen av norsk fotball Klubbens langsiktige målsettinger Larvik Turn & IF - Fotballgruppa skal være veldrevet og anerkjent. Klubben skal gi et attraktivt tilbud til barn, ungdom og voksne. Klubben skal framstå som ryddig, utadvendt og miljøbevist. Klubbens lag skal underholde klubbens tilhengere og styrke tilhørlighet til lokalsamfunnet. Klubbens mål for barnefotballen Den sportslige aktiviteten for klubbens aldersbestemte lag skal på alle nivåer organiseres for å gi et godt sportslig tilbud til alle. Det skal gis et likeverdig tilbud til jenter og gutter. Larvik Turn & IF skal: Gi utfordringer og utviklingsmuligheter tilpasset spillernes alder og modenhet. Gi flest mulig et tilbud om å spille fotball og ha det gøy. Utvikle samarbeidsevne, fellesskapsfølelse og tilhørighet innen klubben Være blant de mest veldrevne fotballklubber i Vestfold for barn fra 5 12 år. Utvikle et helhetlig fotballtilbud til alle gutte- og jenteklasser. 2 3

4 Klubbens arbeidsmål Klubben har satt fokus på 6 områder hvor man vil sette mål og måle driften på. Det er: Organisasjon Sport Inntekt Arena Miljø Omdømme Det skal årlig nedfelles 3 arbeidsmål innenfor hvert av disse fokusområdene. Arbeidsmålene skal ta utgangspunkt i klubbens mål Målene skal godkjennes på årsmøtet og evalueres ved årets slutt. Klubbens kjennetegn Klubben har nedfelt tre kjennetegn for klubbens indre liv. De skal være Larvik Turn & IF Fotballgruppas altomfattende spillestil! Klubbens ledere, tillitsmenn, trenere, spillere og øvrige medlemmer skal være Grundige Offensive Sjarmerende 2 - Organisering av Barneutvalget (BU) BU ledes av Aktivitetsleder og består i tillegg av klubbens lagledere i årsklassene 5 12 år. BU samordner all aktivitet, sportslig, økonomisk og miljømessig, i Fotballgruppa for årsklassene 5 12 år. Aktivitetsleder Aktivitetsleder er valgt inn i Fotballgruppas styre av årsmøtet og skal lede arbeidet i BU. BU-leder må ha politiattest for barnearbeide. Lagledere Lagledere oppnevnes av lagene selv og meldes inn til Aktivitetsleder som medlem av BU. Lagledere bør meldes inn som medlem av Larvik Turn & IF. Lagleder avholder sammen med foreldregruppa minst ett foreldremøte hver vinter, vår og høst Lagledere må ha politiattest for barnearbeide. 4 Foreldregruppe - Foreldrekontakt I årsklassene fra 5 12 år organiserer lagleder en foreldregruppe på 3-5 personer. En av klubbens viktigste ressurser er foreldrene. Fotballforbundet har satt opp en plakat for foreldrevettreglene. Den gir mange gode tips om det å være med å motivere og heie fram enkeltspillere og laget. 5 Foreldregruppa avholder sammen med lagleder minst ett foreldremøte hver vinter, vår og høst.

5 Trenere BU har ansvaret for å skaffe trenere i årsklassene 5 12 år. De ansettes av Fotballgruppas styre (etter forslag fra aktivitetsleder). BU er treners nærmeste overordnede. Det er opp til trenerne selv om de vil organisere seg med flere assistent hjelpetrenere. Trener bør meldes inn som medlem av Larvik Turn & IF. Alle trenere må ha politiattest for barnearbeide. Aktivitetskoordinator BU skal i tillegg til å skaffe trenere til lagene ansette en aktivitetskoordinator. Han/hun skal være ansvarlig for koordinering, trenerkompetanse og sportslige tiltak på tvers av lagene innenfor aldersgruppene 5 12 år. Aktivitetskoordinator har et spesielt ansvar for utdannelse og utvikling av trenere i årsklassen 5-12 år. Det er laget en egen stillingsinstruks for stillingen. Aktivitetskoordinator må ha politiattest for barnearbeide. Lagenes økonomi BU har felles ansvar for lagenes økonomi, og skal sørge for at alle lagene fører regnskap etter klubbens regler. De enkelte lag skal hvert år lage et enkelt budsjett og opprette en egen konto i DnBNOR som meldes inn til fotballgruppas styre gjennom BU. Det skal føres oversikt over alle inn- og utbetalinger på konto, og dette skal rapporteres på BU-møtene. BU skal lage budsjett og legge fram regnskap som godkjennes av Inntektsskapende aktivitet Lagene oppfordres til å skaffe egne inntekter. Det kan eksempelvis arrangeres loddsalg, is-salg, pepperkakesalg el. som gir inntekter direkte til laget. Lagledere er ansvarlig for økonomiske tiltak på lagene. Lagenes ekstrainntekter kan brukes til å delta på fastsatte cuper, sosiale aktiviteter, til sesongavslutning og lignende etter godkjenning i BU. Trykk på drakter Enkelte plasser på draktene kan være opptatt av sponsorer for Fotballgruppa. Ledige plasser disponeres av det enkelte lag etter godkjenning av BU. Pris for reklame på draktene bestemmes av lagledere på de enkelte lag (BU?). Sponsor må selv betale trykkekostnader og faktura for trykk skal sendes direkte fra produsent til sponsor. All trykk skal følge Larvik Turn & IF s klubbprofil! Felles BU-dugnad BU har ansvar for organisering av alle felles dugnader tilhørende BU-lagene. Informasjon skal komme i god tid, slik at lagledere får varslet foreldre så tidlig som mulig. Lagleder har ansvar for oppfølging av sitt lag. Mange foreldre viser stort engasjement og står på for klubben og laget. Dugnad er en fin måte å bli kjent med foreldrene, vær positiv og husk - de minste årsklassene skal ikke ha dugnad første halvår (våren)! Lovise Kiosk 6 Fotballgruppas årsmøte. Lovise gir gode inntekter til klubben og er åpen fra mai til september Økonomiansvarlig i fotballgruppas styre er kioskansvarlig. Alle 7 aldersbestemte lag i Larvik Turn & IF må ta vakter i stadionkiosken Lovise.

6 Dugnadsliste for Lovise distribueres til alle lagledere i april. Detaljerte rutiner for kioskvaktene finnes i Lovise. Det er lagleders ansvar at kiosken er betjent den uka laget har kioskvakt. 3 - Retningslinjer for barnefotballen i Larvik Turn & IF Bøketrollturneringen Hvert år arrangerer Fotballgruppa Bøketrollturneringen med opp til 140 lag. Turneringen gjennomføres gjennom dugnad fra BU-lagene og tilpasses kampprogrammet for det enkelte lag. BU oppnevner en Bøketrollansvarlig som utarbeider dugnadslister til lagledere i god tid før turneringen. Med barnefotball i Larvik Turn & IF menes all fotball for gutter og jenter i alderen 5 12 år. I barnefotballen er det viktig: Å utvikle positive følelser for klubben gjennom lek, trivsel, trygghet og glede. At sosiale tiltak skal prioriteres. Å verve foreldre som trenere og ledere. Fotballgruppas felles dugnad Fotballgruppa har noen faste felles dugnader i løpet av året. Det er dugnad på Lovisenlund anlegget i slutten av april, hvor vi i løpet av to kvelder gjør det rent og pent til sesongstart! At alle gis tilbud om aktivitetslederkurs, og om ønskelig også andre av modulene i B-trenerutdannelsen. At det er lagets trenere - ikke foreldrene som leder den sportslige aktiviteten i tråd med klubbens retningslinjer. Felles miljøskapende tiltak BU skal også arrangere og lede felles miljøskapende tiltak innen barnefotballen. Å skape riktige og gode holdninger. Alle trenere/ledere skal være rollemodeller i tråd med klubbens verdisyn synliggjort gjennom klubbens Kjennetegn. At kampresultatene skal være underordnet. 8 Klubbutstyr De enkelte lagene skal disponere klubbutstyr etter en egen liste godkjent av fotballgruppas styre. Laguttak Hovedprinsippet i Larvik Turn & IF er at spillere i barnefotballen gis tilbud om fotballaktivitet i den aldersklassen de hører hjemme. Denne tilhørigheten er den primære og differensiering av tilbudet til ulike spillere bør skje innenfor denne rammen. 9

7 Inndeling av lag I 5 er fotball bør hvert lag bestå av 8-10 spillere. I 7èr fotball bør hvert lag bestå av spillere. Lagene bør deles inn i forhold til bosted/skole/skoleklasse/ vennskap/sosiale hensyn/ferdighetsnivå. Her er det ingen fasit hver og en må dele inn lag ut hva som passer for sitt lag basert på en grundig vurdering der gjerne mange ulike aktører involveres. Spesielt bør Aktivitetskoordinator og Foreldrekontaktene skal delta i prosessen. Topping av lag skal ikke forekomme i barnefotballen. Det er viktig at alle spillere får et godt tilbud. Topping av lag er ingen forutsetning for å drive god spillerutvikling. Generell retningslinje: Flest mulig lag, rikt kamptilbud, få innbyttere. Kapteinsfunksjonen går på omgang mellom spillerne. Oppvarming til kamper bør skje med innslag av tekniske øvelser med ball og spilløvelser, smålagsspill. Etter kamp bør det jogges ned og alltid tøyes ut. Deltakelse i turneringer Aldersgruppen 5 10 år bør være med på 1-2 turneringer pr. år. Aldersgruppen år bør være med på 2-3 turneringer pr. år. Overordnet målsetting ved deltakelse i cuper og turneringer er å styrke miljøet og samholdet i laget, og samtidig gi et godt sportslig tilbud som er med på å utvikle både laget og spillerne. Det bør være en progresjon i reiseavstander til cuper og turneringer, i takt med økt alder. 10 Kamper Aldersgruppen 5-10 år skal trene en til to ganger pr. uke + kamp. Aldersgruppen år skal trene to til tre treninger pr. uke + kamp. G6/J6 G9/J9 deltar i lokalserie. G10/J10 G12/J12 deltar i kretsserien. Alle spillerne bør spille like mye. Spilletid kan reguleres i tråd med treningsframmøte og interesse i klassene 11 og 12 år. Spillerne bør få prøve seg på ulike plasser, også som keeper. Spillere 10 år og yngre bør i hovedsak delta i kamper/ turneringer i lokalmiljøet (bokommune, nabokommune, med inntil 1 times reise èn vei). Spillere år bør i hovedsak delta i kamper/turneringer innen kretsen og nabokretsene. Som et høydepunkt i sesongen kan laget delta på èn turnering innenfor landets grenser. Deltakelse i utlandet anbefales ikke for disse klassene. Fra årsklassen 11 år kan laget delta i cuper i årsklassen over. I årsklassen 12 år kan laget delta i 11èr cuper, og spille 11èr fotball i årsklassen over. 11

8 Ved valg av turnering bør klubben vurdere en del ulike faktorer. Det er viktig at klubben planlegger i god tid, slik at det passer inn i familiens (ferie-) planer. Spillere, ledere og foresatte/foreldre bør involveres i prosessen med valg av turnering. 4 Trening Barnetrenerens 10 bud i Larvik Turn & IF: 1. Planlegg treningen Spillerne har rett til en forberedt trener. 2. Mesteparten av treningen skal skje med ball. 3. Det skal finnes en ball per spiller. 4. Unngå lange køer på trening Hver spiller skal ha mange ballberøringer. 5. Ha spilleren i sentrum. 6. Gi barna like mye oppmerksomhet. 7. Spiller på små områder Små fotballbein skal spille fotball ikke løpe fotball. 8. Spill i små grupper For eksempel i form av 5èr fotball. 9. Ha fokus på å utvikle spilleintelligensen Gi ikke svarene direkte til barna, still spørsmål og la dem finne svaret selv. 10. Gi foreldrene mulighet til å delta i treningen. LEK, TRIVSEL og UTVIKLING er viktigere enn kampresultatet! 12 Treningsinnhold Ferdigheter som PASNING, MOTTAK, SKUDD, DRIBLING og VENDING må prioriteres. Den beste måten å øve disse ferdighetene er gjennom spill for da trener en ikke bare teknikk, men også på å ta valg (utvikle forståelse). Det kan i tillegg også trenes isolert 13

9 14 teknikk, men det må gjøres i små grupper for at barna skal få nok repetisjoner. Opp til 9 år bør LEKBETONTE AKTIVITETER og SMÅSPILLVARIANTER være et stort innslag i treningen. Bevegelseshurtighet (fart) med og uten ball. Koordinasjon, rytme, balanse og fotrapphet. Hoveddelen av treningen skal være MED BALL. Det bør spilles med maks 4 på hvert lag + keepere på minst halve treningen. Ulike småspillvarianter er morsomt og veldig ferdighetsutviklende, både i forhold til fotballforståelse og teknikk. For åringer gjelder samme prinsipp som over, men de kan også spille 7èrfotball på trening. Men vær oppmerksom på at sjuer gir færre involveringer pr spiller enn hva smålagsspill gjør. Det er ikke like god ferdighetstrening. Del inn lag og grupper på trening slik at alle får brynt seg litt. Skap jevne lag. La gjerne de som har kommet lengst i utviklingen spille med og mot hverandre enkelte ganger. For treningstips anbefales NFFs DVD om barnefotball ( Treningsøkta Barnefotball 6-12 år ) Den inneholder blant annet en øvelsesbank, bygd opp etter de fire kategoriene sjef over ballen, spille sammen med, avslutninger og spillformer. Øvelser for trenere og spillere på nett Norges Fotballforbund har i samarbeid med Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF), Interplay Sports og Telenor tilgjengeliggjort videoen Gøy med Fotball på Internett. Her er det mange øvelser og treningstips. Masse å velge i til bruk på organiserte treninger for barn. Videoen er en del av NFF s trener 1-kurs. Det er ikke nødvendig med brukernavn og passord, bare klikk på logg inn. Øvelsene ligger som link på Det henvises også til: Femmerfotball Smålagspill Rammer ved overgang fra 7`er til 11èr fotball Overgangen fra 7èr til 11èr fotball er ofte en utfordring for spillere og trenere. Flere spillere, større spilleflate, større rom å bevege seg i, økt krav til godt tilslag, økt krav til den relasjonelle og strukturelle dimensjonen av spillet (samhandling offensivt og defensivt) er noen nye utfordringer for små fotballbein. Nedenfor følger noen knagger som trenere og spillere kan jobbe med på trening ved overgangen til 11èr fotball. Glede med mye ball Mange baller på trening, ofte ballkontakt, mye smålagsspill, mye deløvelser med skudd/avslutninger, spilletid for alle, vekt på gøy og ferdighetsutvikling fremfor seier/tap. Glede, tålmodighet og læring. 15

10 Bli kjent i ledd og roller Trening i å spille sammen i ledd / delformasjoner i smålagsspill: Spissene sammen, midtbaneleddet sammen, bakre ledd sammen (2:2, 4:4, 6:6, 8:8). Lære hva rollene går ut på i smålagsspill: Spiss, sentral midtbane, kant, back, midtstopper, målvakt. La spillerne teste ut ulike roller! (Ikke blir midtstopper for evig og alltid allerede nå). Oppmuntre/tilrettelegge for å utvikle den enkeltes styrker og gi den enkelte en rolle der disse kommer til sin rett. Offside Spille med offside ofte også smålagsspill, men ikke vekt på offsidefelle sjansing. Det vil si at offsiden skal være krystallklar før treneren blåser. Valg og tilslag Trene og coache på gode handlingsvalg med ball. Spiller må ha tidlig overblikk kunne handle hurtig. Spiller må ha godt tilslag, aktiv ankel, trøkk i pasning, skudd. Ro med ball, unngå stress Oppmuntre spillere til å tørre å bruke ferdigheter, til å ha ro med ball og ta gode valg i forhold til lagets måte å spille på (spillestil). Ta vare på individualisten Treningene må by på mange muligheter til utfordring. Individualisten må få skryt når han våger å utfordre med ball og misslykkes. Soneforsvar Legge vekt på å lære spillerne soneforsvar og de rollene dette innebærer. Press, sikring, markering (1 forsvarer, 2 forsvarer, 3 forsvarer). Konsentrasjon om ball, ikke følge spillere før de holder på å få ball eller på dødball. Forsvar med sikte på å vinne ballen og angripe raskt. Innlæring av sonespill er en god måte å lære og forstå 11`er fotball på særlig spillet uten ball. 16 Bevegelse og raske pasninger Skryte av og bevisstgjøre det å angripe med stor bevegelse og at ballen kan gå mye raskere enn noen kan løpe med den (med økt spilleflate er dette viktig): Tidlige og gode pasninger, gjøre hverandre gode! 17

11 5 - Veiledning for trenere og lagledere Generelt Topping av lag skal ikke forekomme alle skal stille likt Vi kan forsterke trivsel og glede ved bl.a.: At du passer på at ingen blir glemt. At du opparbeider tillit hos barna slik at de føler seg trygge - at miljøet rundt laget blir godt. Alle skal ha like muligheter alle bør derfor spille like lenge At du er positiv, og går foran som et godt eksempel. Jevnbyrdighet i trening og kamp skal etterstrebes At alle får spille like mye. Det skal være viktigere å skape interesse for spillet og miljøet enn å legge vekt på rangering og utvelgelse Opplevelsen der og da er viktigere enn systematisk arbeid mot langsiktige mål Jenter under 10 år bør spille på rene jentelag om det er mulig Involvere foreldre/foresatte Stimulere til uorganisert egenaktivitet Bedre kompetansen til trenere og ledere i barnefotballen ved å øke antall aktivitetsledere for barn (delkurs 1 i Trener 1-kurset) Før kampen At barna får en fornuftig holdning til både seier og tap. At det reageres ved banning, fusk og kjeftbruk. Vær ute i god tid. Unngå å komme for seint. Ved kampgjennomgang, husk å fremheve godt humør og en positiv innstilling. Påse at barna er korrekt antrukket. Hils på dommeren og motstanderens lagledere, og ønsk dem lykke til. Ha et fast klokkeslett for frammøte og avreise til bortekamper. 18 BARNEFOTBALL GØY FOR ALLE! Vi har alle som jobber med barn og BARNEFOTBALL, et ansvar for at barna trives og har det gøy! Beregn tilstrekkelig lang tid til evt. reise. Legg inn stopp under lengre reiser. Påse at sikkerhetsutstyret i bilen brukes. 19

12 20 Etter kampen La det bli en vane at både du og barna takker dommer og motstander for kampen. (prosedyre) La oppsummeringen fra kampen bli preget av godt humør og en positiv innstilling. Berøm innsatsen. Forlat banen med humøret intakt. Barnefotball skal være gøy for alle Holdninger Du som leder/trener har et ansvar for barnas oppførsel overfor dommere. La innlæring av spilleregler for 7er fotball bli en del av fotballopplæringen. Slå ned på kritikk av dommeravgjørelser. Vær selv et godt eksempel! Lær barna at også dommeren kan gjøre feil på samme måte som spillerne. Er du uenig i dommeravgjørelser, hold det for deg selv og ta det opp med dommeren etter kampen. Innfør en prosedyre hvor du og barna takker dommer og motstander for kampen. Barnefotball er gøy - la oss også bidra til at flere synes det er gøy å være dommer. Det er påbudt med leggskinn både på trening og kamp! Det anbefales alle trenere/lagledere å lese hefte abc en praktisk veiledning for trenere og lagledere. som utgis av VFK. Denne gir nyttig informasjon om holdninger, barne- og ungdomsfotball, regler osv. Bestemmelser om barneidrett fra Norges Idrettsforbund gir også nyttig informasjon om barneidrett opp til 12 år. Fotballutdanning/kurs Larvik Turn tilbyr trenere / lagledere muligheten til å ta korte( eller lengre kurs) innenfor fotballutdanning og utvikling etter behov. Det legges vekt på en kveld- ett kurs muligheten. Dette informeres om via BU-møtene, men ta gjerne kontakt med BU-leder for mer informasjon. 21

13 6 - Administrasjon av lagene Generell Else Marie Smith er forretningsfører i Larvik Turn. Hun har kontortid (kontor ved hovedinngangen Lovisenlund) mandag, tirsdag og torsdag fra kl , torsdag også kl Hun har også hylle på postrommet. Det er Else Marie som skal ha innmeldingsskjemaer, fakturaer (eks. betaling cuper). Hun har kamp- og baneoversikt. Tlf: , Planer og økonomi Lagene lager budsjetter, planer og mål for sesongen BU lager årsplan for sesongen og godkjenner lagbudsjettene og rapporterer mål og økonomi fra lagene til Fotballgruppas styre Forsikringsordninger Se eget vedlegg. Det er opprettet egne sider for hver årsklasse med mulighet til å legge inn egen informasjon. Kontakt webredaktør på Møter i BU BU-leder og lagledere har møteplikt på BU-møtene. Man kan sende vararepresentanter, men alle lagene bør være representert på møtene, da mye viktig informasjon gis på disse møtene og man kan har mulighet til å ta opp ting man ønsker å få belyst. BU-møtene skal være raske og effektive. De avholdes minst en gang pr. måned. Referat fra møtene sendes til alle lag og neste møtedato er alltid notert øverst. Det er BU-leders ansvar at det skrives referater. Post til lagene Hvert lag skal ha en nøkkel til postrommet. Utleveres av forretningsfører på kontoret. Hvert årskull har egen posthylle hvor all informasjon til lagene blir distribuert. 22 Informasjon til lagene Barne- og Ungdomsutvalget (BU) og er det organisasjonsledd i Fotballgruppa som formidler info til lagledere/trenere på lagene fra 5 12 år. Lederen i BU sitter også styret for fotballgruppa som aktivitetsleder. Er det noe man er usikker på, ta kontakt med aktivitetsleder (BU-leder) I fotballgruppa. Nyttig informasjon fra klubben kan finnes på larvikturn.no som er klubbens offisielle nettside. Innmeldinger i Larvik Turn & IF Alle nye spillere må meldes inn i Larvik Turn & IF (evt. etter en viss prøveperiode) Dersom man skal være med å spille organiserte kamper som er terminfestet av Vestfold Fotballkrets, er det et krav fra Norges Fotballforbund at man er innmeldt i en klubb. Dette på grunn av forsikringsordningen. Innmeldingsskjema (se vedlegg) fylles ut av spiller/foresatte og lagleder leverer skjema til forretningsfører. 23

14 Forholdet til andre klubber (Larviksfotballens 11 bud) Varsle samarbeidsklubben så snart som mulig når en spiller henvender seg til dere, om enn bare for å trene. Send skriftlig forespørsel (mail med lesebekreftelse er OK) til samarbeidsklubbenes leder eller overgangsansvarlig før overgangssamtaler finner sted. Vis 2edrulighet ved overganger i ungdomsfotballen. Vi setter spilleren i sentrum, men bryr oss også om situasjonen i samarbeidsklubben. Vær sportslig, og stimuler ditt lag og ditt klubbmiljø til å respektere de andre aktørene i fotballfamilien. Legg til rette for at fotball er det morsomste i verden, slik spillerne kan utvikle seg gjennom mestring og glede. Ta ansvar for å skape verdier og holdninger som klubben kan være stolt av. Skap trygghet og godt samhold i egen klubb, uten at det går ut over andre. Bidra aktivt for å lage en positiv ramme rundt kampen, og respekter trenerens og dommerens beslutninger Vis toleranse når andre gjør feil, og lær dine medspillere til å utvise den samme toleransen Bli med på å utvikle klubben din, delta på møter og tilby gjerne å gjøre en jobb, det er dere som er klubben! Vær samarbeidsvillig og positiv mot de andre samarbeidsklubbene, det styrker både spillerutviklingen og klubbutviklingen i Larvik 24

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

Storms Ballklubb 2014 2016 Sportsplan. Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes

Storms Ballklubb 2014 2016 Sportsplan. Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes Storms Ballklubb 2014 2016 Sportsplan Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes Innledning: Sportslig plan skal være med på å bedre fotballtilbudet i

Detaljer

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben.

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben. 1. Innledning Dette dokumentet er plattformen for all aktivitet i Klæbu IL fotball og er klubbens viktigste styringsverktøy. Alle ledere og trenere i klubben skal introduseres for dokumentet og skal aktivt

Detaljer

Sportsplan: Ulltråden

Sportsplan: Ulltråden Ull/Kisa Fotball Bredde Sportsplan: Ulltråden Fra barne- til ungdomsfotball For barn 11-12 år (Les også Sportsplan for 9-10 år) Innhold: Hva vet vi om 11-12 åringen? Hva skal 11-12 åringen lære seg? Treningsøkten

Detaljer

En idebank for klubbutvikling

En idebank for klubbutvikling En idebank for klubbutvikling INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. 3 1. ORGANISASJON S. 4 ORGANISASJONSMODELLER S. 4 VALGKOMITEEN S. 4 STYREARBEID/ORGANISERING S. 4 REKRUTTERING AV TILLITSVALGTE S. 5 DAGLIG

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 5 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet. Vi skal

Detaljer

Nest-Sotra United mer enn et fotballag

Nest-Sotra United mer enn et fotballag Nest-Sotra United mer enn et fotballag Intervju med Tove Iren Vindenes Nest-Sotra United er plukket ut til å delta i Special Olympic 2011. Special Olympics er verden største idrettsarrangement i 2011.

Detaljer

SPORTSPLAN LANGRENNSGRUPPA

SPORTSPLAN LANGRENNSGRUPPA SPORTSPLAN LANGRENNSGRUPPA Idrettsglede for alle SPORTSPLAN VANG SKILØPERFORENING LANGRENNSGRUPPA Idrettsglede for alle VISJON Vang Skiløperforening ønsker å stimulere barn, ungdom og voksne til å delta

Detaljer

VELKOMMEN TIL. En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund!

VELKOMMEN TIL. En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund! VELKOMMEN TIL En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund! 2 Dette står vi for: Tilhørighet og samhold Vinnerkultur Respekt og likeverd

Detaljer

Stabæk sin utviklingsplan 13-16 år

Stabæk sin utviklingsplan 13-16 år Stabæk sin utviklingsplan 13-16 år Lykkes Stabæk med intensjonen til planen i forhold til trenere som er brukerne og spillerne som føler den på kroppen og skal utvikle seg? Hvor godt er tankesettet til

Detaljer

Ingress Godt over 14000 lag i barnefotballen og 6000 i ungdomsfotballen er i aktivitet med trening og kamp over det ganske land.

Ingress Godt over 14000 lag i barnefotballen og 6000 i ungdomsfotballen er i aktivitet med trening og kamp over det ganske land. Andreas Morisbak Utviklingssjef NFF August 2005 EN GOD FOTBALLØKT OG FOTBALL SKAL SPILLES! Ingress Godt over 14000 lag i barnefotballen og 6000 i ungdomsfotballen er i aktivitet med trening og kamp over

Detaljer

Friidrett. for barn og ungdom. En håndbok for trenere, ledere, aktive, foreldre og dommere

Friidrett. for barn og ungdom. En håndbok for trenere, ledere, aktive, foreldre og dommere Friidrett for barn og ungdom En håndbok for trenere, ledere, aktive, foreldre og dommere Norsk Friidretts målsettinger for barneog ungdomsfriidretten Visjon Friidrett skal være en attraktiv idrett for

Detaljer

Gjør noe mer ut av fotballturneringen

Gjør noe mer ut av fotballturneringen Gjør noe mer ut av fotballturneringen Av Lill-Hege Røsholm og Kristian Holm Carlsen (2014) Innledning Formålet med denne artikkelen er å gi at alle trenere og lagledere konkrete tips om hvordan de kan

Detaljer

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Historikk... 4 Idrettslagets formål... 4 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsideen... 5 Handlingsplan...

Detaljer

Hvordan gjøre de beste best?

Hvordan gjøre de beste best? Hvordan gjøre de beste best? - eksempler på læringsprinsipper, virkemidler og metoder for påvirkning av fotballferdighet for spillere i alderen 16-21 år. Trener III Nils Lexerød Forord Jeg vil først om

Detaljer

HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger

HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger Mange foreldre ønsker å bidra til at deres barn får ta del i et godt

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Vi må tilpasse spillet til barna, ikke barna til spillet!

Vi må tilpasse spillet til barna, ikke barna til spillet! Vi må tilpasse spillet til barna, ikke barna til spillet! Nye spillformer og regelendringer i barne- og ungdomsfotballen: Treerfotball Nierfotball Frisone i femmer- og sjuerfotball Ekstra spiller i femmer-

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det?

Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det? 2010 Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det? Trener 3 oppgave Svein Fjælberg 01.01.2010 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 Forord... 5 1.0 Innledning... 6 1.1

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep Hva er seksuell trakassering og overgrep?... 3 Forebygging av seksuell trakassering og overgrep... 4 Politiattest... 5 Hva er en politiattest?... 5

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Tips og retningslinjer Barnehåndball 6-11 år. Minihåndball 6-8 år Minihåndball gutter 8 år Aktivitetsserie 9 og 10 år Aktivitetsserie 11 år

Tips og retningslinjer Barnehåndball 6-11 år. Minihåndball 6-8 år Minihåndball gutter 8 år Aktivitetsserie 9 og 10 år Aktivitetsserie 11 år Tips og retningslinjer Barnehåndball 6-11 år Minihåndball 6-8 år Minihåndball gutter 8 år Aktivitetsserie 9 og 10 år Aktivitetsserie 11 år Revidert 18.09.2012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2

Detaljer

Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen

Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen 1 Innhold Spillformer og anbefalte banestørrelser... 4 Nye spillformer... 4 Retningslinjer for treerfotball for barn... 7 Spilleregler treerfotbal...

Detaljer

Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen

Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen 1 Innhold Spillformer og anbefalte banestørrelser... 4 Nye spillformer... 4 Retningslinjer for treerfotball for barn... 7 Spilleregler treerfotbal...

Detaljer

Utvikling keeperspillere Vidar Bekkevold

Utvikling keeperspillere Vidar Bekkevold Utvikling keeperspillere Vidar Bekkevold Trening grunnleggende Felles forståelse er viktig for bedre læring. ü Vi må ha felles ord og uttrykk for å lette forståelse ü Felles forståelse letter kommunikasjon

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer