Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF"

Transkript

1 Aktivitetsplan Fotballgruppa - Larvik Turn & IF

2 Index 1 - Visjon og mål Side 2 Klubbens langsiktige målsettinger Klubbens mål for barnefotballen Klubbens arbeidsmål Klubbens kjennetegn 4 - Trening Side 11 Barnetrenerenes 10 bud i Larvik Turn & IF Treningsinnhold Øvelser for trenere og spillere på nettt Rammer ved overgang fra 7 er til 11 er fotball Innledning Aktivitetsplanen er utarbeidet av Atle Karlsen, Jørgen Olsvoll og Stine Søiland i samarbeid med VFK v/erik Andersen og er godkjent i Fotballgruppas styre 1. desember Organisering av Barneutvalget (BU) Side 4 Aktivitetsleder Lagledere Foreldregruppe - Foreldrekontakt Trenere Aktivitetskoordinator Lagenes økonomi Innteksskapende aktivitet Trykk på drakter Felles BU-dugnad Lovise kiosk Bøketrollturneringen Foreldregruppas felles dugnad Felles miljøskapende tiltak Klubbutstyr 3 - Retningslinjer for barnefotballen i Larvik Turn & IF Side 8 Laguttak Inndeling av lag Kamper Deltagelse i turneringer 5 - Veiledning for trenere og lagledere Side 16 Generelt Før kampen Etter kampen Holdninger Fotballutdanning/kurs 6 - Administrasjon av lagene Side 19 Generelt Planer og økonomi Informasjon til lagene Møter i BU Post til lagene Innmeldinger i Larvik Turn & IF Forholdet til andre klubber 1

3 1 - Visjon og mål Visjon Ved å utvikle lagspillere skal vi tilbake mot toppen av norsk fotball Klubbens langsiktige målsettinger Larvik Turn & IF - Fotballgruppa skal være veldrevet og anerkjent. Klubben skal gi et attraktivt tilbud til barn, ungdom og voksne. Klubben skal framstå som ryddig, utadvendt og miljøbevist. Klubbens lag skal underholde klubbens tilhengere og styrke tilhørlighet til lokalsamfunnet. Klubbens mål for barnefotballen Den sportslige aktiviteten for klubbens aldersbestemte lag skal på alle nivåer organiseres for å gi et godt sportslig tilbud til alle. Det skal gis et likeverdig tilbud til jenter og gutter. Larvik Turn & IF skal: Gi utfordringer og utviklingsmuligheter tilpasset spillernes alder og modenhet. Gi flest mulig et tilbud om å spille fotball og ha det gøy. Utvikle samarbeidsevne, fellesskapsfølelse og tilhørighet innen klubben Være blant de mest veldrevne fotballklubber i Vestfold for barn fra 5 12 år. Utvikle et helhetlig fotballtilbud til alle gutte- og jenteklasser. 2 3

4 Klubbens arbeidsmål Klubben har satt fokus på 6 områder hvor man vil sette mål og måle driften på. Det er: Organisasjon Sport Inntekt Arena Miljø Omdømme Det skal årlig nedfelles 3 arbeidsmål innenfor hvert av disse fokusområdene. Arbeidsmålene skal ta utgangspunkt i klubbens mål Målene skal godkjennes på årsmøtet og evalueres ved årets slutt. Klubbens kjennetegn Klubben har nedfelt tre kjennetegn for klubbens indre liv. De skal være Larvik Turn & IF Fotballgruppas altomfattende spillestil! Klubbens ledere, tillitsmenn, trenere, spillere og øvrige medlemmer skal være Grundige Offensive Sjarmerende 2 - Organisering av Barneutvalget (BU) BU ledes av Aktivitetsleder og består i tillegg av klubbens lagledere i årsklassene 5 12 år. BU samordner all aktivitet, sportslig, økonomisk og miljømessig, i Fotballgruppa for årsklassene 5 12 år. Aktivitetsleder Aktivitetsleder er valgt inn i Fotballgruppas styre av årsmøtet og skal lede arbeidet i BU. BU-leder må ha politiattest for barnearbeide. Lagledere Lagledere oppnevnes av lagene selv og meldes inn til Aktivitetsleder som medlem av BU. Lagledere bør meldes inn som medlem av Larvik Turn & IF. Lagleder avholder sammen med foreldregruppa minst ett foreldremøte hver vinter, vår og høst Lagledere må ha politiattest for barnearbeide. 4 Foreldregruppe - Foreldrekontakt I årsklassene fra 5 12 år organiserer lagleder en foreldregruppe på 3-5 personer. En av klubbens viktigste ressurser er foreldrene. Fotballforbundet har satt opp en plakat for foreldrevettreglene. Den gir mange gode tips om det å være med å motivere og heie fram enkeltspillere og laget. 5 Foreldregruppa avholder sammen med lagleder minst ett foreldremøte hver vinter, vår og høst.

5 Trenere BU har ansvaret for å skaffe trenere i årsklassene 5 12 år. De ansettes av Fotballgruppas styre (etter forslag fra aktivitetsleder). BU er treners nærmeste overordnede. Det er opp til trenerne selv om de vil organisere seg med flere assistent hjelpetrenere. Trener bør meldes inn som medlem av Larvik Turn & IF. Alle trenere må ha politiattest for barnearbeide. Aktivitetskoordinator BU skal i tillegg til å skaffe trenere til lagene ansette en aktivitetskoordinator. Han/hun skal være ansvarlig for koordinering, trenerkompetanse og sportslige tiltak på tvers av lagene innenfor aldersgruppene 5 12 år. Aktivitetskoordinator har et spesielt ansvar for utdannelse og utvikling av trenere i årsklassen 5-12 år. Det er laget en egen stillingsinstruks for stillingen. Aktivitetskoordinator må ha politiattest for barnearbeide. Lagenes økonomi BU har felles ansvar for lagenes økonomi, og skal sørge for at alle lagene fører regnskap etter klubbens regler. De enkelte lag skal hvert år lage et enkelt budsjett og opprette en egen konto i DnBNOR som meldes inn til fotballgruppas styre gjennom BU. Det skal føres oversikt over alle inn- og utbetalinger på konto, og dette skal rapporteres på BU-møtene. BU skal lage budsjett og legge fram regnskap som godkjennes av Inntektsskapende aktivitet Lagene oppfordres til å skaffe egne inntekter. Det kan eksempelvis arrangeres loddsalg, is-salg, pepperkakesalg el. som gir inntekter direkte til laget. Lagledere er ansvarlig for økonomiske tiltak på lagene. Lagenes ekstrainntekter kan brukes til å delta på fastsatte cuper, sosiale aktiviteter, til sesongavslutning og lignende etter godkjenning i BU. Trykk på drakter Enkelte plasser på draktene kan være opptatt av sponsorer for Fotballgruppa. Ledige plasser disponeres av det enkelte lag etter godkjenning av BU. Pris for reklame på draktene bestemmes av lagledere på de enkelte lag (BU?). Sponsor må selv betale trykkekostnader og faktura for trykk skal sendes direkte fra produsent til sponsor. All trykk skal følge Larvik Turn & IF s klubbprofil! Felles BU-dugnad BU har ansvar for organisering av alle felles dugnader tilhørende BU-lagene. Informasjon skal komme i god tid, slik at lagledere får varslet foreldre så tidlig som mulig. Lagleder har ansvar for oppfølging av sitt lag. Mange foreldre viser stort engasjement og står på for klubben og laget. Dugnad er en fin måte å bli kjent med foreldrene, vær positiv og husk - de minste årsklassene skal ikke ha dugnad første halvår (våren)! Lovise Kiosk 6 Fotballgruppas årsmøte. Lovise gir gode inntekter til klubben og er åpen fra mai til september Økonomiansvarlig i fotballgruppas styre er kioskansvarlig. Alle 7 aldersbestemte lag i Larvik Turn & IF må ta vakter i stadionkiosken Lovise.

6 Dugnadsliste for Lovise distribueres til alle lagledere i april. Detaljerte rutiner for kioskvaktene finnes i Lovise. Det er lagleders ansvar at kiosken er betjent den uka laget har kioskvakt. 3 - Retningslinjer for barnefotballen i Larvik Turn & IF Bøketrollturneringen Hvert år arrangerer Fotballgruppa Bøketrollturneringen med opp til 140 lag. Turneringen gjennomføres gjennom dugnad fra BU-lagene og tilpasses kampprogrammet for det enkelte lag. BU oppnevner en Bøketrollansvarlig som utarbeider dugnadslister til lagledere i god tid før turneringen. Med barnefotball i Larvik Turn & IF menes all fotball for gutter og jenter i alderen 5 12 år. I barnefotballen er det viktig: Å utvikle positive følelser for klubben gjennom lek, trivsel, trygghet og glede. At sosiale tiltak skal prioriteres. Å verve foreldre som trenere og ledere. Fotballgruppas felles dugnad Fotballgruppa har noen faste felles dugnader i løpet av året. Det er dugnad på Lovisenlund anlegget i slutten av april, hvor vi i løpet av to kvelder gjør det rent og pent til sesongstart! At alle gis tilbud om aktivitetslederkurs, og om ønskelig også andre av modulene i B-trenerutdannelsen. At det er lagets trenere - ikke foreldrene som leder den sportslige aktiviteten i tråd med klubbens retningslinjer. Felles miljøskapende tiltak BU skal også arrangere og lede felles miljøskapende tiltak innen barnefotballen. Å skape riktige og gode holdninger. Alle trenere/ledere skal være rollemodeller i tråd med klubbens verdisyn synliggjort gjennom klubbens Kjennetegn. At kampresultatene skal være underordnet. 8 Klubbutstyr De enkelte lagene skal disponere klubbutstyr etter en egen liste godkjent av fotballgruppas styre. Laguttak Hovedprinsippet i Larvik Turn & IF er at spillere i barnefotballen gis tilbud om fotballaktivitet i den aldersklassen de hører hjemme. Denne tilhørigheten er den primære og differensiering av tilbudet til ulike spillere bør skje innenfor denne rammen. 9

7 Inndeling av lag I 5 er fotball bør hvert lag bestå av 8-10 spillere. I 7èr fotball bør hvert lag bestå av spillere. Lagene bør deles inn i forhold til bosted/skole/skoleklasse/ vennskap/sosiale hensyn/ferdighetsnivå. Her er det ingen fasit hver og en må dele inn lag ut hva som passer for sitt lag basert på en grundig vurdering der gjerne mange ulike aktører involveres. Spesielt bør Aktivitetskoordinator og Foreldrekontaktene skal delta i prosessen. Topping av lag skal ikke forekomme i barnefotballen. Det er viktig at alle spillere får et godt tilbud. Topping av lag er ingen forutsetning for å drive god spillerutvikling. Generell retningslinje: Flest mulig lag, rikt kamptilbud, få innbyttere. Kapteinsfunksjonen går på omgang mellom spillerne. Oppvarming til kamper bør skje med innslag av tekniske øvelser med ball og spilløvelser, smålagsspill. Etter kamp bør det jogges ned og alltid tøyes ut. Deltakelse i turneringer Aldersgruppen 5 10 år bør være med på 1-2 turneringer pr. år. Aldersgruppen år bør være med på 2-3 turneringer pr. år. Overordnet målsetting ved deltakelse i cuper og turneringer er å styrke miljøet og samholdet i laget, og samtidig gi et godt sportslig tilbud som er med på å utvikle både laget og spillerne. Det bør være en progresjon i reiseavstander til cuper og turneringer, i takt med økt alder. 10 Kamper Aldersgruppen 5-10 år skal trene en til to ganger pr. uke + kamp. Aldersgruppen år skal trene to til tre treninger pr. uke + kamp. G6/J6 G9/J9 deltar i lokalserie. G10/J10 G12/J12 deltar i kretsserien. Alle spillerne bør spille like mye. Spilletid kan reguleres i tråd med treningsframmøte og interesse i klassene 11 og 12 år. Spillerne bør få prøve seg på ulike plasser, også som keeper. Spillere 10 år og yngre bør i hovedsak delta i kamper/ turneringer i lokalmiljøet (bokommune, nabokommune, med inntil 1 times reise èn vei). Spillere år bør i hovedsak delta i kamper/turneringer innen kretsen og nabokretsene. Som et høydepunkt i sesongen kan laget delta på èn turnering innenfor landets grenser. Deltakelse i utlandet anbefales ikke for disse klassene. Fra årsklassen 11 år kan laget delta i cuper i årsklassen over. I årsklassen 12 år kan laget delta i 11èr cuper, og spille 11èr fotball i årsklassen over. 11

8 Ved valg av turnering bør klubben vurdere en del ulike faktorer. Det er viktig at klubben planlegger i god tid, slik at det passer inn i familiens (ferie-) planer. Spillere, ledere og foresatte/foreldre bør involveres i prosessen med valg av turnering. 4 Trening Barnetrenerens 10 bud i Larvik Turn & IF: 1. Planlegg treningen Spillerne har rett til en forberedt trener. 2. Mesteparten av treningen skal skje med ball. 3. Det skal finnes en ball per spiller. 4. Unngå lange køer på trening Hver spiller skal ha mange ballberøringer. 5. Ha spilleren i sentrum. 6. Gi barna like mye oppmerksomhet. 7. Spiller på små områder Små fotballbein skal spille fotball ikke løpe fotball. 8. Spill i små grupper For eksempel i form av 5èr fotball. 9. Ha fokus på å utvikle spilleintelligensen Gi ikke svarene direkte til barna, still spørsmål og la dem finne svaret selv. 10. Gi foreldrene mulighet til å delta i treningen. LEK, TRIVSEL og UTVIKLING er viktigere enn kampresultatet! 12 Treningsinnhold Ferdigheter som PASNING, MOTTAK, SKUDD, DRIBLING og VENDING må prioriteres. Den beste måten å øve disse ferdighetene er gjennom spill for da trener en ikke bare teknikk, men også på å ta valg (utvikle forståelse). Det kan i tillegg også trenes isolert 13

9 14 teknikk, men det må gjøres i små grupper for at barna skal få nok repetisjoner. Opp til 9 år bør LEKBETONTE AKTIVITETER og SMÅSPILLVARIANTER være et stort innslag i treningen. Bevegelseshurtighet (fart) med og uten ball. Koordinasjon, rytme, balanse og fotrapphet. Hoveddelen av treningen skal være MED BALL. Det bør spilles med maks 4 på hvert lag + keepere på minst halve treningen. Ulike småspillvarianter er morsomt og veldig ferdighetsutviklende, både i forhold til fotballforståelse og teknikk. For åringer gjelder samme prinsipp som over, men de kan også spille 7èrfotball på trening. Men vær oppmerksom på at sjuer gir færre involveringer pr spiller enn hva smålagsspill gjør. Det er ikke like god ferdighetstrening. Del inn lag og grupper på trening slik at alle får brynt seg litt. Skap jevne lag. La gjerne de som har kommet lengst i utviklingen spille med og mot hverandre enkelte ganger. For treningstips anbefales NFFs DVD om barnefotball ( Treningsøkta Barnefotball 6-12 år ) Den inneholder blant annet en øvelsesbank, bygd opp etter de fire kategoriene sjef over ballen, spille sammen med, avslutninger og spillformer. Øvelser for trenere og spillere på nett Norges Fotballforbund har i samarbeid med Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF), Interplay Sports og Telenor tilgjengeliggjort videoen Gøy med Fotball på Internett. Her er det mange øvelser og treningstips. Masse å velge i til bruk på organiserte treninger for barn. Videoen er en del av NFF s trener 1-kurs. Det er ikke nødvendig med brukernavn og passord, bare klikk på logg inn. Øvelsene ligger som link på Det henvises også til: Femmerfotball Smålagspill Rammer ved overgang fra 7`er til 11èr fotball Overgangen fra 7èr til 11èr fotball er ofte en utfordring for spillere og trenere. Flere spillere, større spilleflate, større rom å bevege seg i, økt krav til godt tilslag, økt krav til den relasjonelle og strukturelle dimensjonen av spillet (samhandling offensivt og defensivt) er noen nye utfordringer for små fotballbein. Nedenfor følger noen knagger som trenere og spillere kan jobbe med på trening ved overgangen til 11èr fotball. Glede med mye ball Mange baller på trening, ofte ballkontakt, mye smålagsspill, mye deløvelser med skudd/avslutninger, spilletid for alle, vekt på gøy og ferdighetsutvikling fremfor seier/tap. Glede, tålmodighet og læring. 15

10 Bli kjent i ledd og roller Trening i å spille sammen i ledd / delformasjoner i smålagsspill: Spissene sammen, midtbaneleddet sammen, bakre ledd sammen (2:2, 4:4, 6:6, 8:8). Lære hva rollene går ut på i smålagsspill: Spiss, sentral midtbane, kant, back, midtstopper, målvakt. La spillerne teste ut ulike roller! (Ikke blir midtstopper for evig og alltid allerede nå). Oppmuntre/tilrettelegge for å utvikle den enkeltes styrker og gi den enkelte en rolle der disse kommer til sin rett. Offside Spille med offside ofte også smålagsspill, men ikke vekt på offsidefelle sjansing. Det vil si at offsiden skal være krystallklar før treneren blåser. Valg og tilslag Trene og coache på gode handlingsvalg med ball. Spiller må ha tidlig overblikk kunne handle hurtig. Spiller må ha godt tilslag, aktiv ankel, trøkk i pasning, skudd. Ro med ball, unngå stress Oppmuntre spillere til å tørre å bruke ferdigheter, til å ha ro med ball og ta gode valg i forhold til lagets måte å spille på (spillestil). Ta vare på individualisten Treningene må by på mange muligheter til utfordring. Individualisten må få skryt når han våger å utfordre med ball og misslykkes. Soneforsvar Legge vekt på å lære spillerne soneforsvar og de rollene dette innebærer. Press, sikring, markering (1 forsvarer, 2 forsvarer, 3 forsvarer). Konsentrasjon om ball, ikke følge spillere før de holder på å få ball eller på dødball. Forsvar med sikte på å vinne ballen og angripe raskt. Innlæring av sonespill er en god måte å lære og forstå 11`er fotball på særlig spillet uten ball. 16 Bevegelse og raske pasninger Skryte av og bevisstgjøre det å angripe med stor bevegelse og at ballen kan gå mye raskere enn noen kan løpe med den (med økt spilleflate er dette viktig): Tidlige og gode pasninger, gjøre hverandre gode! 17

11 5 - Veiledning for trenere og lagledere Generelt Topping av lag skal ikke forekomme alle skal stille likt Vi kan forsterke trivsel og glede ved bl.a.: At du passer på at ingen blir glemt. At du opparbeider tillit hos barna slik at de føler seg trygge - at miljøet rundt laget blir godt. Alle skal ha like muligheter alle bør derfor spille like lenge At du er positiv, og går foran som et godt eksempel. Jevnbyrdighet i trening og kamp skal etterstrebes At alle får spille like mye. Det skal være viktigere å skape interesse for spillet og miljøet enn å legge vekt på rangering og utvelgelse Opplevelsen der og da er viktigere enn systematisk arbeid mot langsiktige mål Jenter under 10 år bør spille på rene jentelag om det er mulig Involvere foreldre/foresatte Stimulere til uorganisert egenaktivitet Bedre kompetansen til trenere og ledere i barnefotballen ved å øke antall aktivitetsledere for barn (delkurs 1 i Trener 1-kurset) Før kampen At barna får en fornuftig holdning til både seier og tap. At det reageres ved banning, fusk og kjeftbruk. Vær ute i god tid. Unngå å komme for seint. Ved kampgjennomgang, husk å fremheve godt humør og en positiv innstilling. Påse at barna er korrekt antrukket. Hils på dommeren og motstanderens lagledere, og ønsk dem lykke til. Ha et fast klokkeslett for frammøte og avreise til bortekamper. 18 BARNEFOTBALL GØY FOR ALLE! Vi har alle som jobber med barn og BARNEFOTBALL, et ansvar for at barna trives og har det gøy! Beregn tilstrekkelig lang tid til evt. reise. Legg inn stopp under lengre reiser. Påse at sikkerhetsutstyret i bilen brukes. 19

12 20 Etter kampen La det bli en vane at både du og barna takker dommer og motstander for kampen. (prosedyre) La oppsummeringen fra kampen bli preget av godt humør og en positiv innstilling. Berøm innsatsen. Forlat banen med humøret intakt. Barnefotball skal være gøy for alle Holdninger Du som leder/trener har et ansvar for barnas oppførsel overfor dommere. La innlæring av spilleregler for 7er fotball bli en del av fotballopplæringen. Slå ned på kritikk av dommeravgjørelser. Vær selv et godt eksempel! Lær barna at også dommeren kan gjøre feil på samme måte som spillerne. Er du uenig i dommeravgjørelser, hold det for deg selv og ta det opp med dommeren etter kampen. Innfør en prosedyre hvor du og barna takker dommer og motstander for kampen. Barnefotball er gøy - la oss også bidra til at flere synes det er gøy å være dommer. Det er påbudt med leggskinn både på trening og kamp! Det anbefales alle trenere/lagledere å lese hefte abc en praktisk veiledning for trenere og lagledere. som utgis av VFK. Denne gir nyttig informasjon om holdninger, barne- og ungdomsfotball, regler osv. Bestemmelser om barneidrett fra Norges Idrettsforbund gir også nyttig informasjon om barneidrett opp til 12 år. Fotballutdanning/kurs Larvik Turn tilbyr trenere / lagledere muligheten til å ta korte( eller lengre kurs) innenfor fotballutdanning og utvikling etter behov. Det legges vekt på en kveld- ett kurs muligheten. Dette informeres om via BU-møtene, men ta gjerne kontakt med BU-leder for mer informasjon. 21

13 6 - Administrasjon av lagene Generell Else Marie Smith er forretningsfører i Larvik Turn. Hun har kontortid (kontor ved hovedinngangen Lovisenlund) mandag, tirsdag og torsdag fra kl , torsdag også kl Hun har også hylle på postrommet. Det er Else Marie som skal ha innmeldingsskjemaer, fakturaer (eks. betaling cuper). Hun har kamp- og baneoversikt. Tlf: , Planer og økonomi Lagene lager budsjetter, planer og mål for sesongen BU lager årsplan for sesongen og godkjenner lagbudsjettene og rapporterer mål og økonomi fra lagene til Fotballgruppas styre Forsikringsordninger Se eget vedlegg. Det er opprettet egne sider for hver årsklasse med mulighet til å legge inn egen informasjon. Kontakt webredaktør på Møter i BU BU-leder og lagledere har møteplikt på BU-møtene. Man kan sende vararepresentanter, men alle lagene bør være representert på møtene, da mye viktig informasjon gis på disse møtene og man kan har mulighet til å ta opp ting man ønsker å få belyst. BU-møtene skal være raske og effektive. De avholdes minst en gang pr. måned. Referat fra møtene sendes til alle lag og neste møtedato er alltid notert øverst. Det er BU-leders ansvar at det skrives referater. Post til lagene Hvert lag skal ha en nøkkel til postrommet. Utleveres av forretningsfører på kontoret. Hvert årskull har egen posthylle hvor all informasjon til lagene blir distribuert. 22 Informasjon til lagene Barne- og Ungdomsutvalget (BU) og er det organisasjonsledd i Fotballgruppa som formidler info til lagledere/trenere på lagene fra 5 12 år. Lederen i BU sitter også styret for fotballgruppa som aktivitetsleder. Er det noe man er usikker på, ta kontakt med aktivitetsleder (BU-leder) I fotballgruppa. Nyttig informasjon fra klubben kan finnes på larvikturn.no som er klubbens offisielle nettside. Innmeldinger i Larvik Turn & IF Alle nye spillere må meldes inn i Larvik Turn & IF (evt. etter en viss prøveperiode) Dersom man skal være med å spille organiserte kamper som er terminfestet av Vestfold Fotballkrets, er det et krav fra Norges Fotballforbund at man er innmeldt i en klubb. Dette på grunn av forsikringsordningen. Innmeldingsskjema (se vedlegg) fylles ut av spiller/foresatte og lagleder leverer skjema til forretningsfører. 23

14 Forholdet til andre klubber (Larviksfotballens 11 bud) Varsle samarbeidsklubben så snart som mulig når en spiller henvender seg til dere, om enn bare for å trene. Send skriftlig forespørsel (mail med lesebekreftelse er OK) til samarbeidsklubbenes leder eller overgangsansvarlig før overgangssamtaler finner sted. Vis 2edrulighet ved overganger i ungdomsfotballen. Vi setter spilleren i sentrum, men bryr oss også om situasjonen i samarbeidsklubben. Vær sportslig, og stimuler ditt lag og ditt klubbmiljø til å respektere de andre aktørene i fotballfamilien. Legg til rette for at fotball er det morsomste i verden, slik spillerne kan utvikle seg gjennom mestring og glede. Ta ansvar for å skape verdier og holdninger som klubben kan være stolt av. Skap trygghet og godt samhold i egen klubb, uten at det går ut over andre. Bidra aktivt for å lage en positiv ramme rundt kampen, og respekter trenerens og dommerens beslutninger Vis toleranse når andre gjør feil, og lær dine medspillere til å utvise den samme toleransen Bli med på å utvikle klubben din, delta på møter og tilby gjerne å gjøre en jobb, det er dere som er klubben! Vær samarbeidsvillig og positiv mot de andre samarbeidsklubbene, det styrker både spillerutviklingen og klubbutviklingen i Larvik 24

HÅNDBOK BARNEFOTBALL 5-12 ÅR

HÅNDBOK BARNEFOTBALL 5-12 ÅR HÅNDBOK BARNEFOTBALL 5-12 ÅR 1 4 BARNEFOTBALL 5-12 ÅR Retningslinjer for barnefotballen i IL Express fotball Trening barnefotball i IL Express fotball Rammer ved overgang fra 7èr til 11èr fotball Håndbok

Detaljer

Klubbhåndbok. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF HB03

Klubbhåndbok. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF HB03 Klubbhåndbok Fotballgruppa - Larvik Turn & IF HB03 Klubbhåndboken er utarbeidet av Atle Karlsen, Jørgen Olsvoll og Stine Søiland i samarbeid med VFK v/erik Andersen i 2009. 1. Visjon og mål Visjon Klubbens

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball Sportslig plan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING 2 HOLDNINGER OG FAIR PLAY 3 KLUBBENS GRUNNLEGGENDE TRENINGSFILOSOFI 4 TRENINGSFILOSOFI KNØTTEFOTBALL 5 KAMPREGLEMENT 6 TRENERROLLEN 7 LAGLEDERROLLEN

Detaljer

Barnefotballv2. 02-02-05 12:20 Side 1. Barnefotball Retningslinjer og holdninger

Barnefotballv2. 02-02-05 12:20 Side 1. Barnefotball Retningslinjer og holdninger Barnefotballv2. 02-02-05 12:20 Side 1 Barnefotball Retningslinjer og holdninger 2. utgave, januar 2005 Barnefotballv2. 02-02-05 12:20 Side 2 Målgruppe Barnefotballen omfatter all organisert fotball for

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

HOLDNINGSAVTALE MELLOM

HOLDNINGSAVTALE MELLOM HOLDNINGSAVTALE MELLOM NAMSOS IL FOTBALL OG.. NAMSOS IL FOTBALL OM VERDIER OG HOLDNINGER * I NIL FOTBALL skal vi støtte og styrke hverandre, og være positive! * I NIL FOTBALL skal vi gjøre hverandre gode!

Detaljer

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø Vedlegg 1. Barnefotballens tre grunnverdier: http://www.fotball.no/barn_og_ungdom/barnefotball/ Likhetsprinsippet Gjelder innad i et lag. Bygger på filosofien om at alle barn skal gis like muligheter til

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Barnefotballv2. 09-02-05 08:40 Side 1. Barnefotball Retningslinjer og holdninger

Barnefotballv2. 09-02-05 08:40 Side 1. Barnefotball Retningslinjer og holdninger Barnefotballv2. 09-02-05 08:40 Side 1 Barnefotball Retningslinjer og holdninger 2. utgave, januar 2005 Barnefotballv2. 09-02-05 08:40 Side 2 Målgruppe Barnefotballen omfatter all organisert fotball for

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4 2015-2019 Innhold 1. Innledning 2 2. Overordnet målsetning for klubben 2 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4 5. Utviklingstreninger 4 6. Talenttreninger 4 7. Spillestil 5 7.1 Vestfold

Detaljer

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Innhold INNLEDNING...3 MÅLSETTING...3 HOLDNING, INNSTILLING OG MILJØ...3 ANSVAR, RESPEKT, DISIPLIN OG TOLERANSE....4 KLUBBENS FORVENTNINGER...5 TIL TRENERE/LAGLEDERE

Detaljer

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte.

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte. Kjære Hasle Løren medspiller! Du leser nå Hasle Lørens sportslige plan. Planen er ment å være et verktøy for deg som er trener for et aldersbestemt lag, og som informasjon til deg som er forelder eller

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Stein Johannesen, fagansvarlig toppidrett/idrett, Solør videregående skole Morten I. Schei, daglig leder Sist oppdatert: 04.09.2013

Detaljer

Sportsplan for Flint Fotball

Sportsplan for Flint Fotball Sportsplan for Flint Fotball Revidert 24 mai 2014 Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Innhold www.ilflint.no 1 Organisasjonen side 3 1.1 Fotballstyret side 3 1.2 Sportslig

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på barnetrinnet S M L BARNETRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på barnetrinnet i fotballavdelingen i Heming.

Detaljer

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Barnefotballens ABC Innhold Fair play, frisone, ekstra spiller Kampavvikling, regler og retningslinjer Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Fair play, frisone, ekstra spiller Nye

Detaljer

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB BARNEFOTBALLKVELDEN BARNEFOTBALLKVELDEN INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB DELTAKERE - TRENERE,

Detaljer

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03.

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03. SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL Versjon 2.0, 2010 Versjon 2.0, 25.03.2010 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 4 1.1 INNHOLD... 4 1.2 REVISJON... 4 2 MÅL OG VERDIER... 5 2.1 POSITIVE

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

INNHOLD KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING

INNHOLD KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING 2 HOLDNINGER OG FAIR PLAY 3 KLUBBENS GRUNNLEGGENDE TRENINGSFILOSOFI 4 TRENINGSFILOSOFI LILLEGUTTER 5 TRENERROLLEN 6 LAGLEDERROLLEN KLUBBENS VISJON,

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år

ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år Hovedmål barnefotball Det aller viktigste er at de voksne legger til rette for morsom fotballaktivitet - slik at alle trives og har passe utfordringer. Morsom aktivitet

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Møte referat Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Deltakere: Neste møte: 21 oppmøtte foreldre (spillergruppe=28) Ikke avtalt Sted: Viva Italia Jonsvannsveien 137 Agenda 1)

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle!

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! 1-12 Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! Hamna IL skal gi et tilbud til alle barn og ungdom som ønsker å spille fotball uavhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå og kulturell bakgrunn. Hamna

Detaljer

Sportsplan for Sandefjord Ballklubb

Sportsplan for Sandefjord Ballklubb Sportsplan for Sandefjord Ballklubb 2016 Sportslig utvalg Sandefjord Ballklubb 01.04.2012 Forord Sportslig utvalg har hatt ansvaret for å utarbeide planen. Klubbens mandat til arbeidet med sportsplanen

Detaljer

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF Forord Huringen IF ønsker som klubb å gjøre mer for å utvikle aldersbestemt fotball. Et steg i denne retning er å utvikle noen grunnleggende felles holdninger omkring barneog

Detaljer

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball Sportsplan for Jevnaker IF Fotball SPORTSPLAN FOR JEVNAKER FOTBALL. Generelt: Den overordnede målsetting til klubben er å legge forholdene til rette for at alle som ønsker å spille fotball får et godt

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Rollebeskrivelser TIL BREDDE

Rollebeskrivelser TIL BREDDE Rollebeskrivelser TIL BREDDE Medlemmer 1. SPORTSLIG UTVALG BREDDE 4 representanter fra styret de som har et sportslig ansvar. Administrasjon er representert ved sportslig og adminstrativt ansatte samt

Detaljer

Instruktørsamling. Hensikt. Ønsket resultat

Instruktørsamling. Hensikt. Ønsket resultat TineFotballskole Instruktørsamling Hensikt Kjennskap til hva som er viktig å ha fokus på for å legge til rette for en god fotballskole Bli kjent med TineFotballskole DVD en: En hjelp til klubben og klubbens

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN. Vedlegg til sportslig plan

RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN. Vedlegg til sportslig plan RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN Vedlegg til sportslig plan INNLEDNING Dette dokumentet er en revidert utgave av retningslinjene for barnefotball som ble lansert i høsten 2013. Dokumentet har vært diskutert

Detaljer

Sportsplan Eidsvold Turn Fotball 2014

Sportsplan Eidsvold Turn Fotball 2014 Sportsplan Eidsvold Turn Fotball 2014 Sist endret: Årsmøtet, 28.feb 2013. INNHOLDFORTEGNELSE: 1 FORORD... 1 2 INNLEDNING... 2 2.1 Hvorfor sportsplan?... 2 2.2 Eidsvold Turn Fotballs overordnede mål...

Detaljer

Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball

Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball Sesongen 2013 1. Sportsplan 2013 Vingar fotball har for sesongen 2012 utarbeidet en sportsplan som skal være et hjelpemiddel for trenerne og laglederne i de forskjellige

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

Skedsmo Bjørner G.2006. Foreldremøte 16. januar 2013

Skedsmo Bjørner G.2006. Foreldremøte 16. januar 2013 Skedsmo Bjørner G.2006 Foreldremøte 16. januar 2013 Agenda Årsplan Klubbkasse Seriekamper Cuper Treningstøy Hjemmesider Diverse info Årsplan Årsplaner og retningslinjer U6-U12 Tilvenningsfasen (0 10 år)

Detaljer

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT Dokumentet skal gjennomgås før sesongstart sammen med trenere/lagleder, spillere og foreldre. Planen revideres hvert år og/eller

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

Sportsplan: Ulltråden

Sportsplan: Ulltråden Ull/Kisa Fotball Bredde Sportsplan: Ulltråden Aldersgruppen 13-16 år 2 ULL/KISAS VISJON, VERDIER OG HOVEDMÅL Vi skal skape begeistring, vennskap og trygghet i alle ledd i vår klubb Vi skal være samfunnsbyggende

Detaljer

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0 S Innhold... 3... 3... 3... 3... 5... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 8... 8... 9... 9... 10... 12... 13... 14 Sportsplanen er et overordnet arbeidsverktøy for den sportslige virksomheten i klubben.

Detaljer

Sportsplan IL Holeværingen Fotball

Sportsplan IL Holeværingen Fotball IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - Sportsplan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1.Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen

Detaljer

CSK G02 Foreldremøte fotball Mandag 24. november 2014

CSK G02 Foreldremøte fotball Mandag 24. november 2014 CSK G02 Foreldremøte fotball Mandag 24. november 2014 Agenda Tilbakeblikk på 2014 Overordnet plan kommende sesong 2015 9-er fotball i 2015 BDO Cuper reisecup? Spillestil og rolleforståelse (kortversjon)

Detaljer

ASK FOTBALL SPORTSPLAN. Gøy I Ask Fotball! et optimalt sportslig og sosialt tilbud til alle!

ASK FOTBALL SPORTSPLAN. Gøy I Ask Fotball! et optimalt sportslig og sosialt tilbud til alle! ASK FOTBALL SPORTSPLAN et optimalt sportslig og sosialt tilbud til alle! Gøy I Ask Fotball! 1 Dette er visjonen vi etterstreber, og den kan brytes ned i følgende målsetninger Rekruttere så mange Askbarn

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Sportsplan Kvass/Ulvungen FK

Sportsplan Kvass/Ulvungen FK SPORTSPLAN Sportsplan Kvass/Ulvungen FK Innholdsliste 1. Sportsplan 1.1 Hvorfor sportsplan? 1.2 Styret Kvass/Ulvungen FK 2015 1.3 Visjon 1.4 Mål 2. Klubben som sjef 2.1 Økonomi 2.2 Baneoversikt 2.3 Samarbeid/hospitering/Lån

Detaljer

Lagledermøte barnefotball Sesongen 2012

Lagledermøte barnefotball Sesongen 2012 Lagledermøte barnefotball Sesongen 2012 Lagledermøte barnefotball 2012 Laglederkveld Agenda: - Hordaland Fotballkrets - Verdier og retningslinjer NFF - Fair Play - Sesongen 2012 - serieoppsett - Spilleregler

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

VELKOMMEN TIL BARNEFOTBALLKVELDEN SKODJE 11.11 Vegard Eikrem Sunnmøre Fotballkrets

VELKOMMEN TIL BARNEFOTBALLKVELDEN SKODJE 11.11 Vegard Eikrem Sunnmøre Fotballkrets VELKOMMEN TIL BARNEFOTBALLKVELDEN SKODJE 11.11 Vegard Eikrem Sunnmøre Fotballkrets MÅL FOR KVELDEN 1. Å SKAPE FORSTÅELSE FOR BARNEFOTBALLENS VERDIER 2. Å VITE HVILKE VIRKEMIDLER SOM KAN BENYTTES FOR Å

Detaljer

Sportsplan barnefotball VFK

Sportsplan barnefotball VFK VFK s plan for ferdighetsutvikling av fotballspillere 6 12 år. Overordnete filosofi Vi ønsker å spille en teknisk og offensiv fotball Vi ønsker å skape spillere som våger å prøve uten å tenke på risiko

Detaljer

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 Verdier og holdninger Hovedmål barnefotball: Gi så mange barn som mulig et kamptilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både

Detaljer

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4 1 Fair Play Permen Dette er en samling av dokument og informasjon om Fair Play i Spjelkavik Idrettslag (SIL) som vi kaller Fair Play Permen. SIL ønsker med Fair Play Permen å gi alle som er involvert i

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. REMYRA FOTBALL 2. MÅL 3. HOLDNINGER / FORELDREVETTREGLER 4. GENERELT OM FOTBALLAKTIVITETEN

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. REMYRA FOTBALL 2. MÅL 3. HOLDNINGER / FORELDREVETTREGLER 4. GENERELT OM FOTBALLAKTIVITETEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. REMYRA FOTBALL 2. MÅL 3. HOLDNINGER / FORELDREVETTREGLER 4. GENERELT OM FOTBALLAKTIVITETEN 4.1 LIKHETSPRINSIPPET 4.2 TOPPING AV LAG 4.3 DIFFERENSIERING 4.4 HOSPITERING 4.5 PERMANENT

Detaljer

Vestfold Fotballkrets Kurs/skoleringstilbud

Vestfold Fotballkrets Kurs/skoleringstilbud Vestfold Fotballkrets Kurs/skoleringstilbud 2013 Klubb Leder Dommer - Trener Gjennom skolering, kompetanseoverføring råd og veiledning ønsker Vestfold Fotballkrets å være klubbenes viktigste medspiller

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

SPORTSPLAN IL Express fotball

SPORTSPLAN IL Express fotball SPORTSPLAN IL Express fotball INNHOLDFORTEGNELSE: 1 FORORD... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Hvorfor sportsplan?... 4 2.2 IL Express fotballs overordnede mål... 5 2.3 Gode holdninger i IL Express fotball... 7

Detaljer

Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball

Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball 2013 Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball «FLEST MULIG- LENGST MULIG» Byafossen IL - Fotball Innhold Forord. 2 Målsetting. 2 Sentrale mål Byafossen IL.. 2 Utviklingsgruppen.. 2

Detaljer

GREIPSTAD IL. Fotballavdelingen STRATEGIPLAN FOR GREIPSTAD FOTBALL. www.greipstadfotball.no

GREIPSTAD IL. Fotballavdelingen STRATEGIPLAN FOR GREIPSTAD FOTBALL. www.greipstadfotball.no GREIPSTAD IL Fotballavdelingen STRATEGIPLAN FOR GREIPSTAD FOTBALL www.greipstadfotball.no FORORD Organisasjonene i dagens samfunn står overfor betydelige utfordringer. Viljen til å ta verv og gå løs på

Detaljer

SPORTSLIG PLAN FOR FA OSLO FOTBALL

SPORTSLIG PLAN FOR FA OSLO FOTBALL SPORTSLIG PLAN FOR FA OSLO FOTBALL I mål- og handlingsplan står det at vi skal tilby idrett, skape trivsel og fortelle om det vi tror på. Under idrett står det at vi ønsker å tilby idrett med kvalitet,

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan fotball. Rev 0 11-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan fotball. Rev 0 11-05-2015 VISJON: Sportsplan fotball Rev 0 11-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i

Detaljer

SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015

SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015 SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015 Dette dokumentet omhandler mål, ambisjoner og treningsopplegg for Skedsmo Tiur sesongen 2015. Fokuset i denne sesongen vil være å opprettholde trivselen og fotballgleden

Detaljer

SPORTSLIGE RETNINGSLINJER FOR ALDERSBESTEMT FOTBALL

SPORTSLIGE RETNINGSLINJER FOR ALDERSBESTEMT FOTBALL SPORTSLIGE RETNINGSLINJER FOR ALDERSBESTEMT FOTBALL Utarbeidet mai 2000 Godkjent i styret i KIL/Hemne 14/5.-2000 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord, målsetting og holdninger Side 1 Trenerens 10 bud Side 2 Foreldrevettregler

Detaljer

For perioden 2013 2017 Barnefotball 6-10 år

For perioden 2013 2017 Barnefotball 6-10 år Nittedal IL Fotball Sportsplan For perioden 2013 2017 Barnefotball 6-10 år Innhold Kapittel 1 Nittedal IL Fotball... 3 Kapittel 2 Innledning... 4 Kapittel 3 Spillestil og spillefilosofi... 5 3.1 Tiki-Taka

Detaljer

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter.

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter. Den gule tråd Skoleringsplan Heftet du nå holder i hånden beskriver Hundvåg Fotball sine minimumskrav til treningsmengde, læringsmomenter og holdninger for hvert enkelt årstrinn fra og med 7 år og til

Detaljer

Sportsplan Søya fotball 2016

Sportsplan Søya fotball 2016 Sportsplan Søya fotball 2016 - Vi skal skape gode fotballminner - Innholdsliste Sportsplan Søya fotball 2016 1. Sportsplan 1.1 Hvorfor sportsplan? 1.2 Fotballgruppa i Søya Side 3 1.3 Visjon 1.4 Mål Side

Detaljer

Sportsplan for Sandefjord Ballklubb

Sportsplan for Sandefjord Ballklubb 2012 Sportsplan for Sandefjord Ballklubb Sportslig utvalg Sandefjord Ballklubb 01.04.2012 Forord Sportslig utvalg har hatt ansvaret for å utarbeide planen. Klubbens mandat til arbeidet med sportsplanen

Detaljer

Info før sesongstart - 5er-fotball

Info før sesongstart - 5er-fotball KIF Fotball Info før sesongstart - 5er-fotball Agenda Barnefotballutvalget Praktisk informasjon Kongsberg Liga 2012 Materiell til hvert lag Fair Play Treningsøkta som verktøy for trenere Diverse informasjon

Detaljer

Sportsplan Sist revidert: 18. september 2014

Sportsplan Sist revidert: 18. september 2014 Drammens Ballklubb Fotball - Junioravdelingen www.dbk.no Sportsplan Våre visjoner: Den du er er bra nok for oss! Det er lov å være god! 2 Dette dokumentet innholder målsettinger som junioravdelingen ønsker

Detaljer

Verdigrunnlag og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL

Verdigrunnlag og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL Oppdatert 01.02.2009 Vi er tilstede Vi fokuserer på det positive Vi har plass til alle Innhold: 1. Ideologi og klubbfilosofi 2. Medlemsmasse og sammensetning

Detaljer

RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG

RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG Gutter/jenter 1 Fair play dreier seg om mer enn å unngå gule og røde kort. Fair play dreier seg om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2014 Organisasjonskart for RFK 31.12.2013 Kretsstyret Lederforum Kontrollkomiteen Valgkomiteen Dommer komite Kvalitetsklubb komite Koordineringsforum

Detaljer

Flest mulig, lengst mulig, best mulig.

Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Velkommen til oss! Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Fotball er Norges største idrett med 2000 klubber som har 28.000 lag, der 190.000 gutter og 90.000 jenter fra 5 til 19 år spiller fotball. Fotball

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

FGI Fotball. Sportsplan. 5år - Senior

FGI Fotball. Sportsplan. 5år - Senior Forus. og Gausel Idrettslag Forus og Gausel Idrettslag Postboks 122 4034 Stavanger FGI Fotball Sportsplan 5år - Senior Sammen om en enda bedre bydel INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 FORORD...4 2 INNLEDNING...5 2.1

Detaljer

Sportsplan Os/Nansen Fotballgruppe 2014-2016

Sportsplan Os/Nansen Fotballgruppe 2014-2016 Sportsplan Os/Nansen Fotballgruppe 2014-2016 Innholdsfortegnelse Sportsplan Os/Nansen Fotballgruppe 1. Innledning og innhold... 2 1.1. Målsetting med planen... 2 2. Målsettinger, verdier og holdninger

Detaljer

Årsplan. Sesongen 2007. Gutter 13 Rælingen Fotballklubb

Årsplan. Sesongen 2007. Gutter 13 Rælingen Fotballklubb Årsplan Sesongen 2007 Gutter 13 Rælingen Fotballklubb Innhold 1. Oversikt over spillere og ledere 2. Aktivitetsplan 3. Holdninger 4. Treningsplan 5. Målsetning for sesongen 6. Krav til foreldre/foresatte

Detaljer

Lørenskog Idrettsforening

Lørenskog Idrettsforening Lørenskog Idrettsforening DET HANDLER OM RESPEKT, IKKE SANT? Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen! Verdigrunnlag I LIF har vi valgt tre verdier vi ønsker

Detaljer

Hasle-Løren IL FOTBALL 8-åringer Kameraten min og meg

Hasle-Løren IL FOTBALL 8-åringer Kameraten min og meg Hasle-Løren IL FOTBALL 8-åringer Kameraten min og meg Velkommen til 1. året etter fotballskolen! Ønsker fortsatt ledere som kan organisere barna på en vennlig og tydelig måte. Organisering: årskullet trener

Detaljer

Holdningsavtale mellom. Skeid og Navn Datert. Skeid om verdier og holdninger

Holdningsavtale mellom. Skeid og Navn Datert. Skeid om verdier og holdninger Holdningsavtale mellom Skeid og.. Navn Datert Skeid om verdier og holdninger I Skeid ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til å skape en trygg

Detaljer

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Klart vi e fra Honningsvåg Vi skaper idrettsglede Verdigrunnlag og holdningsdokument www.htif.no 1.4.2011 Verdigrunnlag All aktivitet i HT&IF skal være tuftet på disse

Detaljer

YNGRES AVDELING Sportslig plan

YNGRES AVDELING Sportslig plan YNGRES AVDELING Sportslig plan Vedtatt i Hovedstyret 20. august 2006. Sportslig plan Side 2 Formål med sportslig plan Sportslig plan SK Gjøvik-Lyns policydokument når det gjelder barne- og ungdomsfotballen.

Detaljer

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innstranda - modellen Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innholdsfortegnelse Side Tema 2-6 Kjennetegn spillere, lag og trenere 7-9 Mini nivået 5 7 år 10-12 Mini nivået 8 10 år 13

Detaljer

UEFA GRASSROOTS DAY 2011 = NFFs FEMMERFOTBALLDAG FOTBALLDAG 2011!

UEFA GRASSROOTS DAY 2011 = NFFs FEMMERFOTBALLDAG FOTBALLDAG 2011! Til kretser og klubber! 29/4-2011 UEFA GRASSROOTS DAY 2011 = NFFs FEMMERFOTBALLDAG FOTBALLDAG 2011! UEFA har i brev til all nasjonale Fotballforbund rettet oppmerksomheten mot det de betrakter som en meget

Detaljer

DETALJPLAN. Vedlegg til SPORTSLIG PLAN. Yngres avdeling

DETALJPLAN. Vedlegg til SPORTSLIG PLAN. Yngres avdeling DETALJPLAN Vedlegg til SPORTSLIG PLAN Yngres avdeling Utarbeidet av Trenerkoordinator (Frode Søbye) og Trenerforum, godkjent av årsmøtet 18.02.09 Side 1 Fra barn til ungdom (NFF) I ungdomsfotballen (fra

Detaljer

Karen Elisabeth Petersen Leder karen.elisabeth@me.com nei. Bjørn Gauteplass Trener bjo_gaut@hotmail.com x

Karen Elisabeth Petersen Leder karen.elisabeth@me.com nei. Bjørn Gauteplass Trener bjo_gaut@hotmail.com x Bjørn Gauteplass Trener bjo_gaut@hotmail.com x Asle Stuland Gaustad Trener aslegakvinlog@gmail.com Karen Elisabeth Petersen Leder karen.elisabeth@me.com nei Tone Gundersen Trener tone@vestlia.no nei Frank

Detaljer

Sportsplan for Mathopen IL Fotballgruppen

Sportsplan for Mathopen IL Fotballgruppen Sportsplan for Mathopen IL Fotballgruppen Rev. mars 2010 Sportsplan for Mathopen Fotball 1. Innledning 2. Organisasjonskart for Mathopen IL 3. Økonomi 4. Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball 4.1.

Detaljer

SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN

SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN RENA IL YNGRES AVD. FOTBALL SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN - RENA IL YNGRES FOTBALL 1. KLUBBENS VISJON 2. VERDIGRUNNLAGET 3. MÅLSETNINGER 4. HENSIKT MED SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN 5. HOLDNINGER

Detaljer

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014)

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) LIF-malen 2014 (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) Et veiledende dokument for trenere og støtteapparat for satsningslag gutter\jenter 13-19 år i Lørenskog IF Trivsel - Muligheter - Spillerutvikling

Detaljer

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL Vedtatt av styret i NIL Fotball 4. februar 2015 Side 1 av 7 Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan klubben ønsker å rekruttere nye årskull... 3 2.1. Bydelserie lag:... 3 2.2.

Detaljer

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Takk for at Du/Dere valgte å delta på denne Cup en. I denne mappen vil du finne informasjon om følgende: BAMA informasjon Spilleregler Kampoppsett Foreldrevettregler

Detaljer