Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF"

Transkript

1 Aktivitetsplan Fotballgruppa - Larvik Turn & IF

2 Index 1 - Visjon og mål Side 2 Klubbens langsiktige målsettinger Klubbens mål for barnefotballen Klubbens arbeidsmål Klubbens kjennetegn 4 - Trening Side 11 Barnetrenerenes 10 bud i Larvik Turn & IF Treningsinnhold Øvelser for trenere og spillere på nettt Rammer ved overgang fra 7 er til 11 er fotball Innledning Aktivitetsplanen er utarbeidet av Atle Karlsen, Jørgen Olsvoll og Stine Søiland i samarbeid med VFK v/erik Andersen og er godkjent i Fotballgruppas styre 1. desember Organisering av Barneutvalget (BU) Side 4 Aktivitetsleder Lagledere Foreldregruppe - Foreldrekontakt Trenere Aktivitetskoordinator Lagenes økonomi Innteksskapende aktivitet Trykk på drakter Felles BU-dugnad Lovise kiosk Bøketrollturneringen Foreldregruppas felles dugnad Felles miljøskapende tiltak Klubbutstyr 3 - Retningslinjer for barnefotballen i Larvik Turn & IF Side 8 Laguttak Inndeling av lag Kamper Deltagelse i turneringer 5 - Veiledning for trenere og lagledere Side 16 Generelt Før kampen Etter kampen Holdninger Fotballutdanning/kurs 6 - Administrasjon av lagene Side 19 Generelt Planer og økonomi Informasjon til lagene Møter i BU Post til lagene Innmeldinger i Larvik Turn & IF Forholdet til andre klubber 1

3 1 - Visjon og mål Visjon Ved å utvikle lagspillere skal vi tilbake mot toppen av norsk fotball Klubbens langsiktige målsettinger Larvik Turn & IF - Fotballgruppa skal være veldrevet og anerkjent. Klubben skal gi et attraktivt tilbud til barn, ungdom og voksne. Klubben skal framstå som ryddig, utadvendt og miljøbevist. Klubbens lag skal underholde klubbens tilhengere og styrke tilhørlighet til lokalsamfunnet. Klubbens mål for barnefotballen Den sportslige aktiviteten for klubbens aldersbestemte lag skal på alle nivåer organiseres for å gi et godt sportslig tilbud til alle. Det skal gis et likeverdig tilbud til jenter og gutter. Larvik Turn & IF skal: Gi utfordringer og utviklingsmuligheter tilpasset spillernes alder og modenhet. Gi flest mulig et tilbud om å spille fotball og ha det gøy. Utvikle samarbeidsevne, fellesskapsfølelse og tilhørighet innen klubben Være blant de mest veldrevne fotballklubber i Vestfold for barn fra 5 12 år. Utvikle et helhetlig fotballtilbud til alle gutte- og jenteklasser. 2 3

4 Klubbens arbeidsmål Klubben har satt fokus på 6 områder hvor man vil sette mål og måle driften på. Det er: Organisasjon Sport Inntekt Arena Miljø Omdømme Det skal årlig nedfelles 3 arbeidsmål innenfor hvert av disse fokusområdene. Arbeidsmålene skal ta utgangspunkt i klubbens mål Målene skal godkjennes på årsmøtet og evalueres ved årets slutt. Klubbens kjennetegn Klubben har nedfelt tre kjennetegn for klubbens indre liv. De skal være Larvik Turn & IF Fotballgruppas altomfattende spillestil! Klubbens ledere, tillitsmenn, trenere, spillere og øvrige medlemmer skal være Grundige Offensive Sjarmerende 2 - Organisering av Barneutvalget (BU) BU ledes av Aktivitetsleder og består i tillegg av klubbens lagledere i årsklassene 5 12 år. BU samordner all aktivitet, sportslig, økonomisk og miljømessig, i Fotballgruppa for årsklassene 5 12 år. Aktivitetsleder Aktivitetsleder er valgt inn i Fotballgruppas styre av årsmøtet og skal lede arbeidet i BU. BU-leder må ha politiattest for barnearbeide. Lagledere Lagledere oppnevnes av lagene selv og meldes inn til Aktivitetsleder som medlem av BU. Lagledere bør meldes inn som medlem av Larvik Turn & IF. Lagleder avholder sammen med foreldregruppa minst ett foreldremøte hver vinter, vår og høst Lagledere må ha politiattest for barnearbeide. 4 Foreldregruppe - Foreldrekontakt I årsklassene fra 5 12 år organiserer lagleder en foreldregruppe på 3-5 personer. En av klubbens viktigste ressurser er foreldrene. Fotballforbundet har satt opp en plakat for foreldrevettreglene. Den gir mange gode tips om det å være med å motivere og heie fram enkeltspillere og laget. 5 Foreldregruppa avholder sammen med lagleder minst ett foreldremøte hver vinter, vår og høst.

5 Trenere BU har ansvaret for å skaffe trenere i årsklassene 5 12 år. De ansettes av Fotballgruppas styre (etter forslag fra aktivitetsleder). BU er treners nærmeste overordnede. Det er opp til trenerne selv om de vil organisere seg med flere assistent hjelpetrenere. Trener bør meldes inn som medlem av Larvik Turn & IF. Alle trenere må ha politiattest for barnearbeide. Aktivitetskoordinator BU skal i tillegg til å skaffe trenere til lagene ansette en aktivitetskoordinator. Han/hun skal være ansvarlig for koordinering, trenerkompetanse og sportslige tiltak på tvers av lagene innenfor aldersgruppene 5 12 år. Aktivitetskoordinator har et spesielt ansvar for utdannelse og utvikling av trenere i årsklassen 5-12 år. Det er laget en egen stillingsinstruks for stillingen. Aktivitetskoordinator må ha politiattest for barnearbeide. Lagenes økonomi BU har felles ansvar for lagenes økonomi, og skal sørge for at alle lagene fører regnskap etter klubbens regler. De enkelte lag skal hvert år lage et enkelt budsjett og opprette en egen konto i DnBNOR som meldes inn til fotballgruppas styre gjennom BU. Det skal føres oversikt over alle inn- og utbetalinger på konto, og dette skal rapporteres på BU-møtene. BU skal lage budsjett og legge fram regnskap som godkjennes av Inntektsskapende aktivitet Lagene oppfordres til å skaffe egne inntekter. Det kan eksempelvis arrangeres loddsalg, is-salg, pepperkakesalg el. som gir inntekter direkte til laget. Lagledere er ansvarlig for økonomiske tiltak på lagene. Lagenes ekstrainntekter kan brukes til å delta på fastsatte cuper, sosiale aktiviteter, til sesongavslutning og lignende etter godkjenning i BU. Trykk på drakter Enkelte plasser på draktene kan være opptatt av sponsorer for Fotballgruppa. Ledige plasser disponeres av det enkelte lag etter godkjenning av BU. Pris for reklame på draktene bestemmes av lagledere på de enkelte lag (BU?). Sponsor må selv betale trykkekostnader og faktura for trykk skal sendes direkte fra produsent til sponsor. All trykk skal følge Larvik Turn & IF s klubbprofil! Felles BU-dugnad BU har ansvar for organisering av alle felles dugnader tilhørende BU-lagene. Informasjon skal komme i god tid, slik at lagledere får varslet foreldre så tidlig som mulig. Lagleder har ansvar for oppfølging av sitt lag. Mange foreldre viser stort engasjement og står på for klubben og laget. Dugnad er en fin måte å bli kjent med foreldrene, vær positiv og husk - de minste årsklassene skal ikke ha dugnad første halvår (våren)! Lovise Kiosk 6 Fotballgruppas årsmøte. Lovise gir gode inntekter til klubben og er åpen fra mai til september Økonomiansvarlig i fotballgruppas styre er kioskansvarlig. Alle 7 aldersbestemte lag i Larvik Turn & IF må ta vakter i stadionkiosken Lovise.

6 Dugnadsliste for Lovise distribueres til alle lagledere i april. Detaljerte rutiner for kioskvaktene finnes i Lovise. Det er lagleders ansvar at kiosken er betjent den uka laget har kioskvakt. 3 - Retningslinjer for barnefotballen i Larvik Turn & IF Bøketrollturneringen Hvert år arrangerer Fotballgruppa Bøketrollturneringen med opp til 140 lag. Turneringen gjennomføres gjennom dugnad fra BU-lagene og tilpasses kampprogrammet for det enkelte lag. BU oppnevner en Bøketrollansvarlig som utarbeider dugnadslister til lagledere i god tid før turneringen. Med barnefotball i Larvik Turn & IF menes all fotball for gutter og jenter i alderen 5 12 år. I barnefotballen er det viktig: Å utvikle positive følelser for klubben gjennom lek, trivsel, trygghet og glede. At sosiale tiltak skal prioriteres. Å verve foreldre som trenere og ledere. Fotballgruppas felles dugnad Fotballgruppa har noen faste felles dugnader i løpet av året. Det er dugnad på Lovisenlund anlegget i slutten av april, hvor vi i løpet av to kvelder gjør det rent og pent til sesongstart! At alle gis tilbud om aktivitetslederkurs, og om ønskelig også andre av modulene i B-trenerutdannelsen. At det er lagets trenere - ikke foreldrene som leder den sportslige aktiviteten i tråd med klubbens retningslinjer. Felles miljøskapende tiltak BU skal også arrangere og lede felles miljøskapende tiltak innen barnefotballen. Å skape riktige og gode holdninger. Alle trenere/ledere skal være rollemodeller i tråd med klubbens verdisyn synliggjort gjennom klubbens Kjennetegn. At kampresultatene skal være underordnet. 8 Klubbutstyr De enkelte lagene skal disponere klubbutstyr etter en egen liste godkjent av fotballgruppas styre. Laguttak Hovedprinsippet i Larvik Turn & IF er at spillere i barnefotballen gis tilbud om fotballaktivitet i den aldersklassen de hører hjemme. Denne tilhørigheten er den primære og differensiering av tilbudet til ulike spillere bør skje innenfor denne rammen. 9

7 Inndeling av lag I 5 er fotball bør hvert lag bestå av 8-10 spillere. I 7èr fotball bør hvert lag bestå av spillere. Lagene bør deles inn i forhold til bosted/skole/skoleklasse/ vennskap/sosiale hensyn/ferdighetsnivå. Her er det ingen fasit hver og en må dele inn lag ut hva som passer for sitt lag basert på en grundig vurdering der gjerne mange ulike aktører involveres. Spesielt bør Aktivitetskoordinator og Foreldrekontaktene skal delta i prosessen. Topping av lag skal ikke forekomme i barnefotballen. Det er viktig at alle spillere får et godt tilbud. Topping av lag er ingen forutsetning for å drive god spillerutvikling. Generell retningslinje: Flest mulig lag, rikt kamptilbud, få innbyttere. Kapteinsfunksjonen går på omgang mellom spillerne. Oppvarming til kamper bør skje med innslag av tekniske øvelser med ball og spilløvelser, smålagsspill. Etter kamp bør det jogges ned og alltid tøyes ut. Deltakelse i turneringer Aldersgruppen 5 10 år bør være med på 1-2 turneringer pr. år. Aldersgruppen år bør være med på 2-3 turneringer pr. år. Overordnet målsetting ved deltakelse i cuper og turneringer er å styrke miljøet og samholdet i laget, og samtidig gi et godt sportslig tilbud som er med på å utvikle både laget og spillerne. Det bør være en progresjon i reiseavstander til cuper og turneringer, i takt med økt alder. 10 Kamper Aldersgruppen 5-10 år skal trene en til to ganger pr. uke + kamp. Aldersgruppen år skal trene to til tre treninger pr. uke + kamp. G6/J6 G9/J9 deltar i lokalserie. G10/J10 G12/J12 deltar i kretsserien. Alle spillerne bør spille like mye. Spilletid kan reguleres i tråd med treningsframmøte og interesse i klassene 11 og 12 år. Spillerne bør få prøve seg på ulike plasser, også som keeper. Spillere 10 år og yngre bør i hovedsak delta i kamper/ turneringer i lokalmiljøet (bokommune, nabokommune, med inntil 1 times reise èn vei). Spillere år bør i hovedsak delta i kamper/turneringer innen kretsen og nabokretsene. Som et høydepunkt i sesongen kan laget delta på èn turnering innenfor landets grenser. Deltakelse i utlandet anbefales ikke for disse klassene. Fra årsklassen 11 år kan laget delta i cuper i årsklassen over. I årsklassen 12 år kan laget delta i 11èr cuper, og spille 11èr fotball i årsklassen over. 11

8 Ved valg av turnering bør klubben vurdere en del ulike faktorer. Det er viktig at klubben planlegger i god tid, slik at det passer inn i familiens (ferie-) planer. Spillere, ledere og foresatte/foreldre bør involveres i prosessen med valg av turnering. 4 Trening Barnetrenerens 10 bud i Larvik Turn & IF: 1. Planlegg treningen Spillerne har rett til en forberedt trener. 2. Mesteparten av treningen skal skje med ball. 3. Det skal finnes en ball per spiller. 4. Unngå lange køer på trening Hver spiller skal ha mange ballberøringer. 5. Ha spilleren i sentrum. 6. Gi barna like mye oppmerksomhet. 7. Spiller på små områder Små fotballbein skal spille fotball ikke løpe fotball. 8. Spill i små grupper For eksempel i form av 5èr fotball. 9. Ha fokus på å utvikle spilleintelligensen Gi ikke svarene direkte til barna, still spørsmål og la dem finne svaret selv. 10. Gi foreldrene mulighet til å delta i treningen. LEK, TRIVSEL og UTVIKLING er viktigere enn kampresultatet! 12 Treningsinnhold Ferdigheter som PASNING, MOTTAK, SKUDD, DRIBLING og VENDING må prioriteres. Den beste måten å øve disse ferdighetene er gjennom spill for da trener en ikke bare teknikk, men også på å ta valg (utvikle forståelse). Det kan i tillegg også trenes isolert 13

9 14 teknikk, men det må gjøres i små grupper for at barna skal få nok repetisjoner. Opp til 9 år bør LEKBETONTE AKTIVITETER og SMÅSPILLVARIANTER være et stort innslag i treningen. Bevegelseshurtighet (fart) med og uten ball. Koordinasjon, rytme, balanse og fotrapphet. Hoveddelen av treningen skal være MED BALL. Det bør spilles med maks 4 på hvert lag + keepere på minst halve treningen. Ulike småspillvarianter er morsomt og veldig ferdighetsutviklende, både i forhold til fotballforståelse og teknikk. For åringer gjelder samme prinsipp som over, men de kan også spille 7èrfotball på trening. Men vær oppmerksom på at sjuer gir færre involveringer pr spiller enn hva smålagsspill gjør. Det er ikke like god ferdighetstrening. Del inn lag og grupper på trening slik at alle får brynt seg litt. Skap jevne lag. La gjerne de som har kommet lengst i utviklingen spille med og mot hverandre enkelte ganger. For treningstips anbefales NFFs DVD om barnefotball ( Treningsøkta Barnefotball 6-12 år ) Den inneholder blant annet en øvelsesbank, bygd opp etter de fire kategoriene sjef over ballen, spille sammen med, avslutninger og spillformer. Øvelser for trenere og spillere på nett Norges Fotballforbund har i samarbeid med Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF), Interplay Sports og Telenor tilgjengeliggjort videoen Gøy med Fotball på Internett. Her er det mange øvelser og treningstips. Masse å velge i til bruk på organiserte treninger for barn. Videoen er en del av NFF s trener 1-kurs. Det er ikke nødvendig med brukernavn og passord, bare klikk på logg inn. Øvelsene ligger som link på Det henvises også til: Femmerfotball Smålagspill Rammer ved overgang fra 7`er til 11èr fotball Overgangen fra 7èr til 11èr fotball er ofte en utfordring for spillere og trenere. Flere spillere, større spilleflate, større rom å bevege seg i, økt krav til godt tilslag, økt krav til den relasjonelle og strukturelle dimensjonen av spillet (samhandling offensivt og defensivt) er noen nye utfordringer for små fotballbein. Nedenfor følger noen knagger som trenere og spillere kan jobbe med på trening ved overgangen til 11èr fotball. Glede med mye ball Mange baller på trening, ofte ballkontakt, mye smålagsspill, mye deløvelser med skudd/avslutninger, spilletid for alle, vekt på gøy og ferdighetsutvikling fremfor seier/tap. Glede, tålmodighet og læring. 15

10 Bli kjent i ledd og roller Trening i å spille sammen i ledd / delformasjoner i smålagsspill: Spissene sammen, midtbaneleddet sammen, bakre ledd sammen (2:2, 4:4, 6:6, 8:8). Lære hva rollene går ut på i smålagsspill: Spiss, sentral midtbane, kant, back, midtstopper, målvakt. La spillerne teste ut ulike roller! (Ikke blir midtstopper for evig og alltid allerede nå). Oppmuntre/tilrettelegge for å utvikle den enkeltes styrker og gi den enkelte en rolle der disse kommer til sin rett. Offside Spille med offside ofte også smålagsspill, men ikke vekt på offsidefelle sjansing. Det vil si at offsiden skal være krystallklar før treneren blåser. Valg og tilslag Trene og coache på gode handlingsvalg med ball. Spiller må ha tidlig overblikk kunne handle hurtig. Spiller må ha godt tilslag, aktiv ankel, trøkk i pasning, skudd. Ro med ball, unngå stress Oppmuntre spillere til å tørre å bruke ferdigheter, til å ha ro med ball og ta gode valg i forhold til lagets måte å spille på (spillestil). Ta vare på individualisten Treningene må by på mange muligheter til utfordring. Individualisten må få skryt når han våger å utfordre med ball og misslykkes. Soneforsvar Legge vekt på å lære spillerne soneforsvar og de rollene dette innebærer. Press, sikring, markering (1 forsvarer, 2 forsvarer, 3 forsvarer). Konsentrasjon om ball, ikke følge spillere før de holder på å få ball eller på dødball. Forsvar med sikte på å vinne ballen og angripe raskt. Innlæring av sonespill er en god måte å lære og forstå 11`er fotball på særlig spillet uten ball. 16 Bevegelse og raske pasninger Skryte av og bevisstgjøre det å angripe med stor bevegelse og at ballen kan gå mye raskere enn noen kan løpe med den (med økt spilleflate er dette viktig): Tidlige og gode pasninger, gjøre hverandre gode! 17

11 5 - Veiledning for trenere og lagledere Generelt Topping av lag skal ikke forekomme alle skal stille likt Vi kan forsterke trivsel og glede ved bl.a.: At du passer på at ingen blir glemt. At du opparbeider tillit hos barna slik at de føler seg trygge - at miljøet rundt laget blir godt. Alle skal ha like muligheter alle bør derfor spille like lenge At du er positiv, og går foran som et godt eksempel. Jevnbyrdighet i trening og kamp skal etterstrebes At alle får spille like mye. Det skal være viktigere å skape interesse for spillet og miljøet enn å legge vekt på rangering og utvelgelse Opplevelsen der og da er viktigere enn systematisk arbeid mot langsiktige mål Jenter under 10 år bør spille på rene jentelag om det er mulig Involvere foreldre/foresatte Stimulere til uorganisert egenaktivitet Bedre kompetansen til trenere og ledere i barnefotballen ved å øke antall aktivitetsledere for barn (delkurs 1 i Trener 1-kurset) Før kampen At barna får en fornuftig holdning til både seier og tap. At det reageres ved banning, fusk og kjeftbruk. Vær ute i god tid. Unngå å komme for seint. Ved kampgjennomgang, husk å fremheve godt humør og en positiv innstilling. Påse at barna er korrekt antrukket. Hils på dommeren og motstanderens lagledere, og ønsk dem lykke til. Ha et fast klokkeslett for frammøte og avreise til bortekamper. 18 BARNEFOTBALL GØY FOR ALLE! Vi har alle som jobber med barn og BARNEFOTBALL, et ansvar for at barna trives og har det gøy! Beregn tilstrekkelig lang tid til evt. reise. Legg inn stopp under lengre reiser. Påse at sikkerhetsutstyret i bilen brukes. 19

12 20 Etter kampen La det bli en vane at både du og barna takker dommer og motstander for kampen. (prosedyre) La oppsummeringen fra kampen bli preget av godt humør og en positiv innstilling. Berøm innsatsen. Forlat banen med humøret intakt. Barnefotball skal være gøy for alle Holdninger Du som leder/trener har et ansvar for barnas oppførsel overfor dommere. La innlæring av spilleregler for 7er fotball bli en del av fotballopplæringen. Slå ned på kritikk av dommeravgjørelser. Vær selv et godt eksempel! Lær barna at også dommeren kan gjøre feil på samme måte som spillerne. Er du uenig i dommeravgjørelser, hold det for deg selv og ta det opp med dommeren etter kampen. Innfør en prosedyre hvor du og barna takker dommer og motstander for kampen. Barnefotball er gøy - la oss også bidra til at flere synes det er gøy å være dommer. Det er påbudt med leggskinn både på trening og kamp! Det anbefales alle trenere/lagledere å lese hefte abc en praktisk veiledning for trenere og lagledere. som utgis av VFK. Denne gir nyttig informasjon om holdninger, barne- og ungdomsfotball, regler osv. Bestemmelser om barneidrett fra Norges Idrettsforbund gir også nyttig informasjon om barneidrett opp til 12 år. Fotballutdanning/kurs Larvik Turn tilbyr trenere / lagledere muligheten til å ta korte( eller lengre kurs) innenfor fotballutdanning og utvikling etter behov. Det legges vekt på en kveld- ett kurs muligheten. Dette informeres om via BU-møtene, men ta gjerne kontakt med BU-leder for mer informasjon. 21

13 6 - Administrasjon av lagene Generell Else Marie Smith er forretningsfører i Larvik Turn. Hun har kontortid (kontor ved hovedinngangen Lovisenlund) mandag, tirsdag og torsdag fra kl , torsdag også kl Hun har også hylle på postrommet. Det er Else Marie som skal ha innmeldingsskjemaer, fakturaer (eks. betaling cuper). Hun har kamp- og baneoversikt. Tlf: , Planer og økonomi Lagene lager budsjetter, planer og mål for sesongen BU lager årsplan for sesongen og godkjenner lagbudsjettene og rapporterer mål og økonomi fra lagene til Fotballgruppas styre Forsikringsordninger Se eget vedlegg. Det er opprettet egne sider for hver årsklasse med mulighet til å legge inn egen informasjon. Kontakt webredaktør på Møter i BU BU-leder og lagledere har møteplikt på BU-møtene. Man kan sende vararepresentanter, men alle lagene bør være representert på møtene, da mye viktig informasjon gis på disse møtene og man kan har mulighet til å ta opp ting man ønsker å få belyst. BU-møtene skal være raske og effektive. De avholdes minst en gang pr. måned. Referat fra møtene sendes til alle lag og neste møtedato er alltid notert øverst. Det er BU-leders ansvar at det skrives referater. Post til lagene Hvert lag skal ha en nøkkel til postrommet. Utleveres av forretningsfører på kontoret. Hvert årskull har egen posthylle hvor all informasjon til lagene blir distribuert. 22 Informasjon til lagene Barne- og Ungdomsutvalget (BU) og er det organisasjonsledd i Fotballgruppa som formidler info til lagledere/trenere på lagene fra 5 12 år. Lederen i BU sitter også styret for fotballgruppa som aktivitetsleder. Er det noe man er usikker på, ta kontakt med aktivitetsleder (BU-leder) I fotballgruppa. Nyttig informasjon fra klubben kan finnes på larvikturn.no som er klubbens offisielle nettside. Innmeldinger i Larvik Turn & IF Alle nye spillere må meldes inn i Larvik Turn & IF (evt. etter en viss prøveperiode) Dersom man skal være med å spille organiserte kamper som er terminfestet av Vestfold Fotballkrets, er det et krav fra Norges Fotballforbund at man er innmeldt i en klubb. Dette på grunn av forsikringsordningen. Innmeldingsskjema (se vedlegg) fylles ut av spiller/foresatte og lagleder leverer skjema til forretningsfører. 23

14 Forholdet til andre klubber (Larviksfotballens 11 bud) Varsle samarbeidsklubben så snart som mulig når en spiller henvender seg til dere, om enn bare for å trene. Send skriftlig forespørsel (mail med lesebekreftelse er OK) til samarbeidsklubbenes leder eller overgangsansvarlig før overgangssamtaler finner sted. Vis 2edrulighet ved overganger i ungdomsfotballen. Vi setter spilleren i sentrum, men bryr oss også om situasjonen i samarbeidsklubben. Vær sportslig, og stimuler ditt lag og ditt klubbmiljø til å respektere de andre aktørene i fotballfamilien. Legg til rette for at fotball er det morsomste i verden, slik spillerne kan utvikle seg gjennom mestring og glede. Ta ansvar for å skape verdier og holdninger som klubben kan være stolt av. Skap trygghet og godt samhold i egen klubb, uten at det går ut over andre. Bidra aktivt for å lage en positiv ramme rundt kampen, og respekter trenerens og dommerens beslutninger Vis toleranse når andre gjør feil, og lær dine medspillere til å utvise den samme toleransen Bli med på å utvikle klubben din, delta på møter og tilby gjerne å gjøre en jobb, det er dere som er klubben! Vær samarbeidsvillig og positiv mot de andre samarbeidsklubbene, det styrker både spillerutviklingen og klubbutviklingen i Larvik 24

HÅNDBOK BARNEFOTBALL 5-12 ÅR

HÅNDBOK BARNEFOTBALL 5-12 ÅR HÅNDBOK BARNEFOTBALL 5-12 ÅR 1 4 BARNEFOTBALL 5-12 ÅR Retningslinjer for barnefotballen i IL Express fotball Trening barnefotball i IL Express fotball Rammer ved overgang fra 7èr til 11èr fotball Håndbok

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Fjell er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at fotballopplæringen

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

Klubbhåndbok. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF HB03

Klubbhåndbok. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF HB03 Klubbhåndbok Fotballgruppa - Larvik Turn & IF HB03 Klubbhåndboken er utarbeidet av Atle Karlsen, Jørgen Olsvoll og Stine Søiland i samarbeid med VFK v/erik Andersen i 2009. 1. Visjon og mål Visjon Klubbens

Detaljer

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR)

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) INNLEDNING Dette dokumentet beskriver sportslige rammer for barnefotballen i ROS

Detaljer

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball Sportslig plan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

FOTBALLGRUPPEN SPORTSPLAN. Dato: Revisjon: 0

FOTBALLGRUPPEN SPORTSPLAN. Dato: Revisjon: 0 FOTBALLGRUPPEN Dato: 01.09.2017 Revisjon: 0 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2 1.1 Revisjonshistorikk 2 2. Verdigrunnlag 2 3. Grunnleggende prinsipper for aktiviteten i barne- og ungdomsfotballen

Detaljer

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL)

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Barnefotball, 6-12 år. I Nordre Holsnøy IL skal barnefotballen bygge på disse verdigrunnlagene: - Fotball for alle - Trygghet - Mestring = Trivsel og

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

Sportsplan Varpe Ballklubb

Sportsplan Varpe Ballklubb Innhold 1. Klubbens visjon og mål 2. Barnefotball (7 12 år) 3. Ungdomsfotball (13 18 år) 4. Junior- og seniorfotballen 5. Trenere/ledere 6. Dommere 7. Hospitering 8. Sammenslåing 9. Fair Play 10. Sentrale

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg Klubbhåndbok 2017 FK Sparta Sarpsborg Innhold Visjon og mål... 2 Mål... 2 Visjon... 2 Verdier... 3 Den røde tråden:... 4 Side 1 av 4 Visjon og mål Visjonen er grunnlaget for å skape fotballglede, hvor

Detaljer

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Barnefotballens ABC Innhold Fair play, frisone, ekstra spiller Kampavvikling, regler og retningslinjer Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Fair play, frisone, ekstra spiller Nye

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Oktober / November ILROS Fotball Page 1

Oktober / November ILROS Fotball Page 1 IL ROS Fotball 2017 Sportslige rammer, 3, 5 & 7 fotball flest mulig lengst mulig best mulig Oktober / November 2016 ILROS Fotball Page 1 Idrettsglede Barnefotball skal være lekbetont. Vi ser hver spiller

Detaljer

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING 2 HOLDNINGER OG FAIR PLAY 3 KLUBBENS GRUNNLEGGENDE TRENINGSFILOSOFI 4 TRENINGSFILOSOFI KNØTTEFOTBALL 5 KAMPREGLEMENT 6 TRENERROLLEN 7 LAGLEDERROLLEN

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4 2015-2019 Innhold 1. Innledning 2 2. Overordnet målsetning for klubben 2 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4 5. Utviklingstreninger 4 6. Talenttreninger 4 7. Spillestil 5 7.1 Vestfold

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre SPORTSPLAN for fotball Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre DEL 1 www.tanabk.no Utgitt: 2002 Revidert: 04.02.2016 INNHOLD FORMÅL side 3 KLUBBENS VISJON OG GRUNNVERDIER

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB BARNEFOTBALLKVELDEN BARNEFOTBALLKVELDEN INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB DELTAKERE - TRENERE,

Detaljer

HOLDNINGSAVTALE MELLOM

HOLDNINGSAVTALE MELLOM HOLDNINGSAVTALE MELLOM NAMSOS IL FOTBALL OG.. NAMSOS IL FOTBALL OM VERDIER OG HOLDNINGER * I NIL FOTBALL skal vi støtte og styrke hverandre, og være positive! * I NIL FOTBALL skal vi gjøre hverandre gode!

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

Barnefotballv2. 02-02-05 12:20 Side 1. Barnefotball Retningslinjer og holdninger

Barnefotballv2. 02-02-05 12:20 Side 1. Barnefotball Retningslinjer og holdninger Barnefotballv2. 02-02-05 12:20 Side 1 Barnefotball Retningslinjer og holdninger 2. utgave, januar 2005 Barnefotballv2. 02-02-05 12:20 Side 2 Målgruppe Barnefotballen omfatter all organisert fotball for

Detaljer

Barnefotballv2. 09-02-05 08:40 Side 1. Barnefotball Retningslinjer og holdninger

Barnefotballv2. 09-02-05 08:40 Side 1. Barnefotball Retningslinjer og holdninger Barnefotballv2. 09-02-05 08:40 Side 1 Barnefotball Retningslinjer og holdninger 2. utgave, januar 2005 Barnefotballv2. 09-02-05 08:40 Side 2 Målgruppe Barnefotballen omfatter all organisert fotball for

Detaljer

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø Vedlegg 1. Barnefotballens tre grunnverdier: http://www.fotball.no/barn_og_ungdom/barnefotball/ Likhetsprinsippet Gjelder innad i et lag. Bygger på filosofien om at alle barn skal gis like muligheter til

Detaljer

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet 1. Visjon: ILN - Sportsplan Rev.3 17.03.2017 Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet Idrettslagets visjon er forankret i slagordet: «Vi e bæst på å ha det kjækt» 2. Treningstilbud og utvikling: a. Vi skal

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse Fotballederkurs 2 Modul 6: Sportslig ledelse Formål med modulen Forstå: Styrets sportslige ansvar Kunnskap om: Hvordan et sportslig utvalg bør settes sammen Hvordan vi kan organisere aktiviteten på en

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Utarbeidet: 06.06.2013 Revidert: 06.07.2017 Målsetting: Flisa AIL skal utøve idrettsaktiviteter på best mulig nivå og gi utøverne

Detaljer

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Gjelleråsen IF Fotball 1 Forord. 3 Visjon, verdier og mål... 3 Spillerutvikling. 4 Differensiering. 4 Hospitering... 5 Trener i Gjelleråsen 6 Gjelleråsenspilleren

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Stein Johannesen, fagansvarlig toppidrett/idrett, Solør videregående skole Morten I. Schei, daglig leder Sist oppdatert: 04.09.2013

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Innhold INNLEDNING...3 MÅLSETTING...3 HOLDNING, INNSTILLING OG MILJØ...3 ANSVAR, RESPEKT, DISIPLIN OG TOLERANSE....4 KLUBBENS FORVENTNINGER...5 TIL TRENERE/LAGLEDERE

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på barnetrinnet S M L BARNETRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på barnetrinnet i fotballavdelingen i Heming.

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

" Flest, Lengst, Best " Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt. " Flest, Lengst, Best "

 Flest, Lengst, Best  Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt.  Flest, Lengst, Best Sportslig plan L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt Klubbinfo Stiftet: 1931 Base: Tranby Innhold Klubbinfo.... s. 2 Visjon... s. 4 7 9 år. s. 5 10 12 år.. s. 6 13 14 år.. s. 7 15 19 år.. s. 8 Voksenfotball..

Detaljer

Sportsplan for Flint Fotball

Sportsplan for Flint Fotball Sportsplan for Flint Fotball Revidert 24 mai 2014 Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Innhold www.ilflint.no 1 Organisasjonen side 3 1.1 Fotballstyret side 3 1.2 Sportslig

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 98 18.09.08 Klubbvisjon CSK fotballavdelingen skal gjennom sine tilbud bidra til at så mange som mulig stimuleres til å spille fotball så lenge som mulig. Klubben skal være et sosialt knutepunkt

Detaljer

CSK G02 Foreldremøte fotball Mandag 24. november 2014

CSK G02 Foreldremøte fotball Mandag 24. november 2014 CSK G02 Foreldremøte fotball Mandag 24. november 2014 Agenda Tilbakeblikk på 2014 Overordnet plan kommende sesong 2015 9-er fotball i 2015 BDO Cuper reisecup? Spillestil og rolleforståelse (kortversjon)

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3 Alder 6-8 år 6-7 år:en treningsdag i uken med 1. klokketimes varighet. 8 år: To treningsdager i uken med 75-90 minutters varighet. Alle skal ha hver sin ball på trening. En grad av differensiering. Fast

Detaljer

ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år

ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år Hovedmål barnefotball Det aller viktigste er at de voksne legger til rette for morsom fotballaktivitet - slik at alle trives og har passe utfordringer. Morsom aktivitet

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

Sportsplan barnefotball VFK

Sportsplan barnefotball VFK VFK s plan for ferdighetsutvikling av fotballspillere 6 12 år. Overordnete filosofi Vi ønsker å spille en teknisk og offensiv fotball Vi ønsker å skape spillere som våger å prøve uten å tenke på risiko

Detaljer

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte.

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte. Kjære Hasle Løren medspiller! Du leser nå Hasle Lørens sportslige plan. Planen er ment å være et verktøy for deg som er trener for et aldersbestemt lag, og som informasjon til deg som er forelder eller

Detaljer

SPORTSPLAN TORVASTAD IL

SPORTSPLAN TORVASTAD IL SPORTSPLAN TORVASTAD IL INNHOLD VISJON, VERDIER OG MÅLSETTINGER 2 BARNEFOTBALLENS VERDIGRUNNLAG 2 BARNEFOTBALL 4-12 ÅR 3 UNGDOMSFOTBALL 13-19 ÅR 4 DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET 5 DIFFERENSIERING I PRAKSIS

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER REVIDERT 2017

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER REVIDERT 2017 Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER REVIDERT 2017 Innhold INNLEDNING...3 MÅLSETTING...3 HOLDNING, INNSTILLING OG MILJØ...3 ANSVAR, RESPEKT, DISIPLIN OG TOLERANSE...4 KLUBBENS FORVENTNINGER...5 TIL

Detaljer

Profil- og målsetningsplan

Profil- og målsetningsplan www.avaldsnes.no AVALDSNES IDRETTSLAG Stiftet 16. juni 1937 Profil- og målsetningsplan 2011-2017. Vår visjon: AIL skal gi klubbens medlemmer glede, muligheter og utfordringer uansett talent og ambisjoner.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

Sportsplan for FK BODØ/GLIMT. Håndboka. - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer:

Sportsplan for FK BODØ/GLIMT. Håndboka. - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer: Sportsplan for FK BODØ/GLIMT Håndboka - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer: Bodø/Glimts hovedmål: 1. Gi alle spillerne i ungdomsavdelingen en fotballopplevelse

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på barnetrinnet S M L BARNETRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på barnetrinnet i fotballavdelingen i Heming. Dette

Detaljer

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT Dokumentet skal gjennomgås før sesongstart sammen med trenere/lagleder, spillere og foreldre. Planen revideres hvert år og/eller

Detaljer

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03.

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03. SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL Versjon 2.0, 2010 Versjon 2.0, 25.03.2010 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 4 1.1 INNHOLD... 4 1.2 REVISJON... 4 2 MÅL OG VERDIER... 5 2.1 POSITIVE

Detaljer

Vi er Sortland IL. Et sportslig styrende dokument for Sortland IL

Vi er Sortland IL. Et sportslig styrende dokument for Sortland IL Vi er Sortland IL Et sportslig styrende dokument for Sortland IL Overordnede målsetting: 1. Sortland Idrettslag er en breddeklubb med en fornuftig satsing på bredde og topp 2. Sortland idrettslag skal

Detaljer

Skedsmo Bjørner G.2006. Foreldremøte 16. januar 2013

Skedsmo Bjørner G.2006. Foreldremøte 16. januar 2013 Skedsmo Bjørner G.2006 Foreldremøte 16. januar 2013 Agenda Årsplan Klubbkasse Seriekamper Cuper Treningstøy Hjemmesider Diverse info Årsplan Årsplaner og retningslinjer U6-U12 Tilvenningsfasen (0 10 år)

Detaljer

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle!

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! 1-12 Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! Hamna IL skal gi et tilbud til alle barn og ungdom som ønsker å spille fotball uavhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå og kulturell bakgrunn. Hamna

Detaljer

Sportsplan: Ulltråden

Sportsplan: Ulltråden Ull/Kisa Fotball Bredde Sportsplan: Ulltråden Aldersgruppen 13-16 år 2 ULL/KISAS VISJON, VERDIER OG HOVEDMÅL Vi skal skape begeistring, vennskap og trygghet i alle ledd i vår klubb Vi skal være samfunnsbyggende

Detaljer

SPORTSPLAN. Randaberg IL Fotball

SPORTSPLAN. Randaberg IL Fotball 2016 SPORTSPLAN Randaberg IL Fotball 11.05.2016 Innhold 1. Visjon og målsetting... 2 2. Verdigrunnlag/Miljø... 4 3. Barnefotball 6-12 år... 6 3.1 Organisering... 6 3.2 Fokusområder... 7 4. Ungdomsfotball

Detaljer

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball Sportsplan for Jevnaker IF Fotball SPORTSPLAN FOR JEVNAKER FOTBALL. Generelt: Den overordnede målsetting til klubben er å legge forholdene til rette for at alle som ønsker å spille fotball får et godt

Detaljer

Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball

Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball Sesongen 2013 1. Sportsplan 2013 Vingar fotball har for sesongen 2012 utarbeidet en sportsplan som skal være et hjelpemiddel for trenerne og laglederne i de forskjellige

Detaljer

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4 1 Fair Play Permen Dette er en samling av dokument og informasjon om Fair Play i Spjelkavik Idrettslag (SIL) som vi kaller Fair Play Permen. SIL ønsker med Fair Play Permen å gi alle som er involvert i

Detaljer

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter.

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter. Den gule tråd Skoleringsplan Heftet du nå holder i hånden beskriver Hundvåg Fotball sine minimumskrav til treningsmengde, læringsmomenter og holdninger for hvert enkelt årstrinn fra og med 7 år og til

Detaljer

INNHOLD KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING

INNHOLD KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING 2 HOLDNINGER OG FAIR PLAY 3 KLUBBENS GRUNNLEGGENDE TRENINGSFILOSOFI 4 TRENINGSFILOSOFI LILLEGUTTER 5 TRENERROLLEN 6 LAGLEDERROLLEN KLUBBENS VISJON,

Detaljer

Sportsplan for Sandefjord Ballklubb

Sportsplan for Sandefjord Ballklubb Sportsplan for Sandefjord Ballklubb 2016 Sportslig utvalg Sandefjord Ballklubb 01.04.2012 Forord Sportslig utvalg har hatt ansvaret for å utarbeide planen. Klubbens mandat til arbeidet med sportsplanen

Detaljer

Revidert/Styrebehandlet ILROS Fotball Page 1

Revidert/Styrebehandlet ILROS Fotball Page 1 SPORTSPLAN ROS FOTBALL 2016 Sportslige rammer, 3, 5 & 7 fotball Revidert/Styrebehandlet 3.11.2015 ILROS Fotball Page 1 Idrettsglede Barnefotball skal være lekbetont. Vi ser hver spiller og gir spillerne

Detaljer

Instruktørsamling. Hensikt. Ønsket resultat

Instruktørsamling. Hensikt. Ønsket resultat TineFotballskole Instruktørsamling Hensikt Kjennskap til hva som er viktig å ha fokus på for å legge til rette for en god fotballskole Bli kjent med TineFotballskole DVD en: En hjelp til klubben og klubbens

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

Mål og strategiplan

Mål og strategiplan Mål og strategiplan 2017-2021 2 Innholdsfortegnelse. 1. Innledning s. 3 1.1. Organisatorisk og sportslig status. s. 3 1.2. Overordnede føringer og verdier. s. 3 2. Idé og visjon. s. 4 2.1. Klubbidé. s.

Detaljer

Lagledermøte barnefotball Sesongen 2012

Lagledermøte barnefotball Sesongen 2012 Lagledermøte barnefotball Sesongen 2012 Lagledermøte barnefotball 2012 Laglederkveld Agenda: - Hordaland Fotballkrets - Verdier og retningslinjer NFF - Fair Play - Sesongen 2012 - serieoppsett - Spilleregler

Detaljer

Sportsplan for fotball i SK Nord

Sportsplan for fotball i SK Nord Sportsplan for fotball i SK Nord Innholdsfortegnelse 1. Om sportsplanen... 2 2. Ansvar og implementering... 2 2.1 Ansvar... 2 2.2 Implementering... 2 3. SK Nords visjon og målsetninger... 2 4. Klubbens

Detaljer

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Møte referat Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Deltakere: Neste møte: 21 oppmøtte foreldre (spillergruppe=28) Ikke avtalt Sted: Viva Italia Jonsvannsveien 137 Agenda 1)

Detaljer

INSTRUKS FOR LAGLEDER

INSTRUKS FOR LAGLEDER INSTRUKS FOR LAGLEDER Lagleder skal: Ha oversikt over lagets spillere, og rapportere til klubben ved endringer. Sørge for registrering i Fiks fra det året spiller er 12 år. ha det administrative ansvar

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN. Vedlegg til sportslig plan

RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN. Vedlegg til sportslig plan RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN Vedlegg til sportslig plan INNLEDNING Dette dokumentet er en revidert utgave av retningslinjene for barnefotball som ble lansert i høsten 2013. Dokumentet har vært diskutert

Detaljer

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF Forord Huringen IF ønsker som klubb å gjøre mer for å utvikle aldersbestemt fotball. Et steg i denne retning er å utvikle noen grunnleggende felles holdninger omkring barneog

Detaljer

Sportsplan Eidsvold Turn Fotball 2014

Sportsplan Eidsvold Turn Fotball 2014 Sportsplan Eidsvold Turn Fotball 2014 Sist endret: Årsmøtet, 28.feb 2013. INNHOLDFORTEGNELSE: 1 FORORD... 1 2 INNLEDNING... 2 2.1 Hvorfor sportsplan?... 2 2.2 Eidsvold Turn Fotballs overordnede mål...

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

ASK FOTBALL SPORTSPLAN. Gøy I Ask Fotball! et optimalt sportslig og sosialt tilbud til alle!

ASK FOTBALL SPORTSPLAN. Gøy I Ask Fotball! et optimalt sportslig og sosialt tilbud til alle! ASK FOTBALL SPORTSPLAN et optimalt sportslig og sosialt tilbud til alle! Gøy I Ask Fotball! 1 Dette er visjonen vi etterstreber, og den kan brytes ned i følgende målsetninger Rekruttere så mange Askbarn

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev VISJON: Sportsplan bandy Rev 02 17-03-2017 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

Rollebeskrivelser TIL BREDDE

Rollebeskrivelser TIL BREDDE Rollebeskrivelser TIL BREDDE Medlemmer 1. SPORTSLIG UTVALG BREDDE 4 representanter fra styret de som har et sportslig ansvar. Administrasjon er representert ved sportslig og adminstrativt ansatte samt

Detaljer

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0 S Innhold... 3... 3... 3... 3... 5... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 8... 8... 9... 9... 10... 12... 13... 14 Sportsplanen er et overordnet arbeidsverktøy for den sportslige virksomheten i klubben.

Detaljer

Flest mulig, lengst mulig, best mulig.

Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Velkommen til oss! Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Fotball er Norges største idrett med 2000 klubber som har 28.000 lag, der 190.000 gutter og 90.000 jenter fra 5 til 19 år spiller fotball. Fotball

Detaljer

Sportsplan IL Holeværingen Fotball

Sportsplan IL Holeværingen Fotball IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - Sportsplan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1.Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen

Detaljer

Sportsplan Kvass/Ulvungen FK

Sportsplan Kvass/Ulvungen FK SPORTSPLAN Sportsplan Kvass/Ulvungen FK Innholdsliste 1. Sportsplan 1.1 Hvorfor sportsplan? 1.2 Styret Kvass/Ulvungen FK 2015 1.3 Visjon 1.4 Mål 2. Klubben som sjef 2.1 Økonomi 2.2 Baneoversikt 2.3 Samarbeid/hospitering/Lån

Detaljer

Vestfold Fotballkrets Kurs/skoleringstilbud

Vestfold Fotballkrets Kurs/skoleringstilbud Vestfold Fotballkrets Kurs/skoleringstilbud 2013 Klubb Leder Dommer - Trener Gjennom skolering, kompetanseoverføring råd og veiledning ønsker Vestfold Fotballkrets å være klubbenes viktigste medspiller

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

FAGHEFTE: SMÅLAGSSPILL I BARNEFOTBALLEN (6-12 år) Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks Bosberg BYNESET I.L.

FAGHEFTE: SMÅLAGSSPILL I BARNEFOTBALLEN (6-12 år) Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks Bosberg BYNESET I.L. FAGHEFTE: SMÅLAGSSPILL I BARNEFOTBALLEN (6-12 år) Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks 33 7070 Bosberg BYNESET I.L. FOTBALLAVDELINGEN Sist revidert: 2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1.

Detaljer