knutepunktet utover det forventede Veolia Transport på sporet Superbuss på veien Ny konserntillitsvalgt i VT-Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "knutepunktet utover det forventede Veolia Transport på sporet Superbuss på veien Ny konserntillitsvalgt i VT-Norge"

Transkript

1 knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr Veolia Transport på sporet Superbuss på veien Ny konserntillitsvalgt i VT-Norge utover det forventede

2 Kjære medarbeider Vi kan etter snart 3 års arbeid konstantere at Konsernutvalget er en suksess. Konsernutvalget i Veolia Transport Norge ble etablert i Utvalgets formål er å sikre ansatte og ledelse et samarbeidsforum der saker av felles interesse på tvers av selskapene kan drøftes. Det er ikke til å legge skjul på at forventningene både blant tillitsvalgte og ledelse var høye ved etableringen av utvalget. Vi kan etter snart 3 års arbeid konstantere at Konsernutvalget er en suksess. Dette skyldes en konstruktiv og positiv arbeidsform på begge sider av bordet. men ikke minst skal vår avtroppede Konserntillitsvalgt Dag-Einar Sivertsen ha mye av æren for at Konsernutvalget har blitt en suksess. Dag-Einars store arbeidsinnsats og ryddige arbeidsform har også blitt lagt merke til utenfor konsernet. Medlem mene i Norsk Transportarbeiderforbund har valgt Dag-Einar til forbundssekretær. For Veolia er det et tap at Dag-Einar nå flytter til Oslo for å ta på seg større oppgaver, samtidig velger jeg å ta det som honnør til bedriften at våre tillitsvalgte gjør seg positivt bemerket utover bedriftens rekker. Stafett pinnen som Konserntillitsvalgt går nå til Roger Haagensen. Vi gratulerer Roger med valget og ser frem til et godt og konstruktiv samarbeid. tettsteder. Som vanlig i valgtider sitter løftene og pengene løst. I denne valgkampen har jeg notert en trend når det gjelder partienes løfter vedr. miljø og kollektivtransport. Alle partiene (ja nesten alle) innser behovet for å satse på fornybare drivstoffkilder. Dette i erkjennelsen av at verdens olje og gass forekomster ikke vil vare evig. Denne trenden gjør seg også gjeldende i stadig større grad i alle anbudene innen kollektivtransport. I tillegg til diesel og gass etterspørres det nå alternativer innen: biodiesel, hydrogen, hybrid, el. kraft osv. Teknologisk er det fullt ut mulig å implementere kollektivtransport drevet på fornybar energi. P.g.a. høy pris og stramme budsjettrammer er dessverre valget enkelt for våre oppdragsgivere. De velger ikke fornybare energi kilder. Hvis våre politikere mener noe med sine fagre løfter om å ta miljø og kollektivtransport på alvor så må det satses på en helt annen måte en i dag. Det må øremerkes penger til pilotprosjekt der fornybare energikilder står i sentrum. I den forbindelse vil jeg nevne at Veolia Transport som et av få konsern innen kollektiv transport har en egen forskningsavdelingen som bla. fokuserer på alternative drivstoffkilder. Som en konsekvens av denne forskningen utprøver Veolia i disse dager en hydrogendrevet buss i Tjekkia. Kostbart, men fullt ut mulig. Vi får satse på at kollektivtrafikken blir årets valg vinner. Apropos valg, det merkes at det snart er stortingsvalg. Våre stortingspolitikere som sjelden observeres nord for Sinsenkrysset klarer i disse dager å besøke både 2 og 3 byer på samme dag, de er sågar observert på mindre Konsernsjef Kjetil Førsvoll

3 innhold september 2009 Veolia Transport på sporet... 4 Ny konserntillitsvalgt i VT-Norge Stor tro på sin arvtager... 7 Bussprioritering med fjernkontroll Nytt flybuss-tilbud i Rogaland Superbuss på prøve! Celeber jomfrutur for M/S Stjernøy Ny dekor på GB Nordmenn gjenoppdager Helgelandskysten...16 Møte med en gammel kjenning Del dine kjerringråd, skrøner og gode historier med oss! Å yte utover det forventede Sesongoppstart i G4G!...22 Tiden er en illusjon Å finne flyten Jubilanter Side 4 Side 10 Side 16 Kryssord Kryssord er en populær hobby for mange av oss. I knutepunktet har vi gjennom alle år kunnet tilby kryssordoppgave til glede for mange av våre lesere. Etter mange forespørsler trør vi nå til med løsning på den foregående kryssordoppgaven. Dermed får man muligheten til å sjekke om man har gjort oppgaven riktig. Du finner den bak i bladet. Når det gjelder knutepunktets kryssord har vi de beste oddsene til å vinne en av våre flotte premier. Derfor er oppfordringen å sende inn oppgavene, ikke bare løse dem. Tvi, tvi og lykke til. Vi er godt i gang med høstsesjonen av knutepunktet, Den utgaven du nå holder i hånden er årets fjerde og inneholder som vanlig variert stoff fra det ganske land, hygg deg med den og gå en fin høst i møte. Bjørn A. Jensen (red.) Knutepunktet utgis av Veolia Transport Norge AS Redaktør: Bjørn Jensen, tlf: Post, kommentarer, innlegg sendes til: Takk til alle bidragsytere. Spesielt takk til Svein Lind, Heiki Henrichsen og Impress for teknisk assistanse. Neste nummer har deadline 9 oktober

4 Lapplandstoget på sin ferd mellom Katterat og Bjørnefjell Veolia Transport på sporet Jernbanetilsynet har tildelt Veolia Transport Bane AS (VTB) lisens for drift av persontog. VTB er dermed det eneste private selskapet med lisens for både tog og trikk i Norge. Strekningen Ofotbanen og produktet Lapplandstoget, er en vakker og godt bevart hemmelighet. Av b.j. & S.A.P. I tillegg til lisensieringen for persontog, har selskapet fått utstedt sikkerhetssertifikat for operasjon av tog på Ofotbanen i Nordland. - Vi er glade for at vi tilfredsstilte de mange kriteriene som lå til grunn og fikk det formelle i orden før turistsesongen kom i gang nå i sommer. I forhold til oppstart av Lapplandstoget var det på hengende håret da godkjenningen tikket inn siste fredag i juni, sier daglig leder i VTB, Erlend Solem. - Søknadsprosessen med Jernbanetilsynet forut for godkjennelsen var både lang og arbeidskrevende, men på den annen side var den også lærerik og har bidratt til å styrke kvaliteten på det produktet vi i fremtiden skal levere til våre kunder. Samtidig har vi knyttet kontakter og styrket samarbeidet med Jernbaneverket, som er eier av sporene vi skal operere på, legger han til. Nord-Europas lengste togreise Togdrift er for så vidt ikke noe nytt i Veolia Transport Norge. Gjennom flere år har selskapet samarbeidet 4

5 med Veolia Transport Tåg i Sverige på Lapplandstoget som går fra Malmø, via Luleå og så vestover mot Norge og Narvik. - Dette er et sommertilbud i konkurranse med SJ som i fjor vant anbudet om den tilskuddsbaserte helårige kjøringen på denne strekningen, forklarer Erlend Solem. Med sine kilometer er Lapplandstoget Nord-Europas lengste togreise, med to avganger i uken. Et tog til og fra Malmö og et til og fra Göteborg. - Dette er en annerledes og fantastisk togreise som kjøres gjennom unike landskaper med en spektakulær siste etappe som går fra jernmalm hoved staden Kiruna i Sverige, ned mot Ofoten og Atlanteren og endestasjonen i Narvik, sier driftsjef i VTB Morten Pleym. Ofotbanen, som går fra riksgrensen til Narvik er Norges nordligste toglinje. Den har siden oppstarten vært en sentral linje i malmtransporten fra Kiruna, og åpnet så tidlig som Strekningen på norsk side er 43 kilometer lang, med høyeste punkt ved riksgrensen på 513 meter over havet. Derfra får man kanskje reisens vakreste strekning på omtrent en time. Man passerer først Bjørnfjell, et populært hytte område for Narviksfolket, Ikke lenge etter passerer toget en klippeavsats. Her får man oppleve stor slagen utsikt ned mot Katterat stasjon og deretter Rombaksbotn, der fjell vannet former et delta. Deretter kan man skimte Lofotens fjell i bakgrunnen og vraket av en tysk destroyer i fjordkanten som et minne om kampen om den viktige jernmalmen, før man om ikke lenge tøffer inn på endestasjonen, Narvik. - Vi fikk i år godt med reisende fra hele Europa og vi ser helt klart at dette er et marked med gode utviklingsmuligheter. Vi har også merket økt interesse i Danmark, sier Morten Pleym. Derfor jobbes det nå med å få til oppstart i København, dette kan skje allerede fra neste sommer. Dette vil i så fall være første gang noen sinne at reisende kan ta sammenhengende tog fra København til strøk nord for polarsirkelen. Vi ser også på mulighetene for å kunne kombinere denne togreisen med en korresponderende hurtig båtreise fra Narvik til Svolvær og Lofoten, avlutter Pleym For turistene er dette tilbudet en fin Turister på vei til midnattsolens land, her fra stasjonen i Malmø. Foto: Veolia Transport Sverige Lapplandstogets ved endestasjonen i Narvik. Foto: Morten Pleym mulighet til å få oppleve midnattssolens land, med spektakulær natur, ren luft og et rikt dyreliv. Prisen på reise med liggeplass fra endestasjon til endestasjon er langt fra avskrekkende på 999 svenske kroner. Man må ellers ha god tid, da reisetid fra ende til ende tar snaue to døgn. Om bord i toget sitter en i kupeer, eller i spisevognen. Om reisetiden likevel føles lang, kan en leie DVD-spiller eller surfe gratis på nettet. Siste tog for sesongen kjørte 23. august, sees vi til neste år? 5

6 Ny konserntillitsvalgt i VT-Norge En som kommer og en som går: Dag-Einar Sivertsen takker av som konserntillitsvalgt i Veolia Transport Norge, Roger Haagensen mønstrer på. Vi har snakket med begge to. Av Øystein Bjørheim - Dette blir enormt spennende, slår den nye konserntillitsvalgte fast. Veolia er en stor bedrift med mange forskjellige organisasjoner og vi skal være sentral i forhold til alle. - Det er viktig ikke å gripe inn i lokal forhandlingsrett, fortsetter han. - Dag-Einar har definitivt vært flink til dette, og målet blir å følge i hans fotspor så godt det lar seg gjøre. Haagensen innrømmer at det kan virke noe forvirrende at tvister skal behandles lokalt og ikke sentralt, men det er så viktig å ikke gripe inn i den lokale forhandlingsretten og at lederne og de tillitsvalgte får jobbe med problemene der de er, sier han. Det er de overordnede sakene som skal behandles sentralt. - Hvilke oppgaver skal du løse i din nye jobb? - Veolia er en dynamisk organisasjon med masse mennesker, så det er vanskelig å forutse helt hva arbeidsoppgavene vil bestå i. Det kan være så mangt, men i hovedsak skal jeg jobbe med saker som angår hele konsernet, slår han fast. Roger Haagensen er nyvalgt konserntillitsvalgt i Veolia Transport Norge AS Nordtrafikk på Sortland Roger Haagensens opprinnelige bakgrunn i bransjen, er som bussjåfør for Nordtrafikk på Sortland. Han begynte i konsernet i 1991, og ble tillitsvalgt fem år senere i Haagensen er dessuten leder av Hålogland Transportarbeiderforening, hovedtillitsvalgt for avdelingene Lofoten, Vesterålen og Harstad, forbundsstyremedlem i Norsk Transportarbeiderforbund og medlem i Bransjerådet for buss i Norsk Transportarbeiderforbund (forhandlingsutvalget) 6

7 Haagensen har alltid vært aktiv og engasjert. Selv synes han at han er privilegert som nå har fått omgjort hobbyen sin til arbeid. Hva er det som motiverer deg? - Det motiverer meg å få hjelpe medlemmene våre, se til at ting skjer på en grei og ryddig måte samt være med på å utvikle organisasjonen videre. Det er utrolig motiverende og spennende å få være med å påvirke. Ydmyk i rollen Hva slags utfordringer står du som konserntillitsvalgt ovenfor? - Utfordringene knyttet til dette arbeidet er store, ja gigantiske. Jeg er imidlertid svært ydmyk i rollen, men har stor tro på at jeg vil få god hjelp av de tillitsvalgte rundt meg. Jeg ser fram til å møte alle disse for å diskutere muligheter og utfordringer som vi står overfor. Hvordan vil du beskrive deg selv? - Jeg er opptatt av rettferdighet, og vil nok beskrive meg selv som sosialist. Jeg er sterkt opptatt av en rettferdig fordeling og jeg er opptatt av enkeltindividet. Ellers er jeg nok litt sta, men også løsningsorientert. Hva gjør du når du ikke er på jobb? Fritiden brukes på familie og venner, og når jeg virkelig skal lade batteriene, så drar jeg på fisketur. Da har jeg det fint. Offensivt, framtidsrettet Har du fått noen gode råd fra avtroppende konserntillitsvalgt? - Vi har hatt god kontakt hele tiden og et veldig godt samarbeid. Informasjonen har nok kommet inn gradvis for vi har pratet tett hele tiden. Vi har lik forståelse for ting. Hvordan vil du beskrive orga nisa sjonen som du nå er tillitsvalgt for? - Organisasjonen er spennende, stor, offensiv og framtidsrettet. Veolia er jo en verdensspennende aktør og det er et privilegium å få være med på reisen framover både sammen med de andre tillitsvalgte og ledelsen i bedriften. Stor tro på sin arvtager Avtroppende konserntillitsvalgt, Dag-Einar Sivertsen, har stor tro på sin arvtager Av Øystein Bjørheim - Jeg er fortsatt tillitsvalgt, men nå på sentralt nivå i Norsk Transportarbeiderforbund. Det er et trinn opp på stigen for meg, ikke verre enn det, sier avtroppende konserntillitsvalgt Dag-Einar Sivertsen. Og hvordan går det så i den nye jobben? - Det går bra må jeg si. Dette er en helt ny arena og en helt ny verden for meg. Samtidig så er det nå engang slik at uansett hvor du er på nivå som tillitsvalgt, så har du hele tiden noe nytt å lære. Det er en stor utfordring og en flott mulighet til å lære noe nytt. Du bor i Alta. Blir det flytting eller blir det pendling? - I første omgang blir det ukependling mellom Alta og Oslo, så er planen å flytte familien etter til neste skoleår. Hva blir dine oppgaver i forbundet? - Jeg vil ha hovedansvar for buss - overens komstene og taxi-overenskomsten, samt at jeg er ansvarlig for lærlingmesterskapet. I tillegg jobber jeg med følgende områder utenom selve tariffområdet buss og taxi. - LOs formøter i SRY - Referansegruppe MOTO fag- og yrkesopplæring/kompetansekartlegging - Varamedlem til styre i LO Stat - Medlem av LOs tvistenemnd - Medlem i KP-seksjonens gruppe for Taxibransjen i Nordisk Transportarbeider føderasjon Har du noen råd til din arvtager? - Hvis jeg skulle gi noen råd, så må det være at han klarer å utvikle Dag-Einar Sivertsen går av som konserntillitsvalgt for å ta fatt på nye oppgaver sentralt i Transportarbeiderforbundet samarbeidet som vi var kommet i gang med i forhold til konsernutvalget, koordinere og lede de ansattes representanter sitt arbeid og prøve å følge opp samarbeidet så godt som mulig. Hvordan vil du beskrive din arvtager? - Han er tidligere kollega fra Nordland, og han har vært del av Veolia i mange år. Jeg har veldig stor tro på at Roger Haagensen klarer å imøtekomme oppgavene som konserntillitsvalgt. Jeg er slett ikke redd for at tradisjonene vi var kommet i gang med ikke skal bli fulgt opp. Jeg ønsker ham lykke til. 7

8 Bussene vil få montert en flat sender under bussen som kommuniserer med en detektor under bakken, som befinner seg et stykke foran det lysregulerte krysset. Lysreguleringen oppfatter at en buss nærmer seg og signalene endrer seg til grønt så godt det er praktisk mulig. Bussprioritering med fjernkontroll Det er nesten en menneskerett å mislike ventetid, og finnes det i det hele tatt verre dødtid enn køståing og venting på grønt lys? Tenk deg at du hadde en fjernkontroll som kunne overstyre trafikklysreguleringen, og kjøre på grønt når det passet deg. Satt grundig på spissen er det litt av utgangspunktet for et bussprioriteringssystem. Av S.A.P. For kollektivtrafikken er reisetid en viktig parameter i konkurranseflaten mot privatbilismen. Imidlertid er påliteligheten til forventet reisetid også viktig. God regularitet for kollektivtrafikken er en forutsetning ved passasjerenes valg av avgangstid. Styresystemet for trafikklys må derfor kunne gi kollektivtrafikken en gunstig progresjon med tilnærmet stabile reisetider over hele døgnet. Konseptet er i grunnen enkelt; - bussen skal prioriteres. Det hele startet i 2006, da det ble gitt øremerkede kollektivmidler til dette prosjektet. Sintef leverte vurderinger, slik at Statens Vegvesen kunne foreta de riktige valg av systemer. Det viser seg at det er ulike systemer i bruk. Først ut var Trondheim og Oslo, som benytter det såkalte SPOT-systemet. Deretter fulgte Drammen, Porsgrunn og Stavanger/ Sandnes med et system som er levert av Swarco. Senioringeniør Lars Arild Bråtveit i Statens Vegvesen Region vest er prosjektleder i Rogaland. - I Sør-Rogaland har Veolia installert sendere i opptil 185 busser, forteller Bråtveit. Senderne kommuniserer med detektorer i bakken, og skal så godt det er mulig gi grønt lys for bussen. Stavanger 8

9 Senioringeniør Lars Arild Bråtveit i Statens Vegvesen Region vest er leder for prosjektet.. er kjent for sine mange rundkjøringer som er mer utfordrende å regulere. Systemet tar også hensyn til lysregulerte gangfelt. De viktigste traseene langs riksveiene ut av Stavanger og Sandnes opereres av dette systemet. - På Veolias depot på Revheim utenfor Stavanger har Veolia satt opp en teststasjon der sjåføren sjekker anlegget ved utkjøring. Hele poenget med systemet er bedre trafikkflyt og mindre reisetid. Det foreligger på nåværende tidspunkt ingen helt eksakte målinger for Stavanger-regionen, men besparelser på to minutter på enkelte ruter er mer enn realistisk, forteller Bråtveit videre. - Vi anser ikke prosjektet for avsluttet enda, det foreligger enkelte utfordringer og justering av anlegg. Vi får ofte en utfordring ved busslommer i forbindelse med lysregulering. Når bussen stopper for å ta på og sette av passasjerer, går tiden og bussen kan miste sin prioritet, avslutter han. Driftssjef i Rogaland Kollektivtrafikk, Jostein Fisketjøn er også fornøyd. - Da systemet endelig ble installert i bussene har det så langt jeg har sett fungert etter intensjonen. Vi ser frem til en utvidelse av systemet i andre kryss og veier der kollektivtrafikken sliter med å komme frem i rushet. Dette kan gi oss en enda bedre fremkommelighet,sier Fisketjøn. Så neste gang man tar buss, er det kanskje ikke tilfeldig at den går mer på grønt, enn privatbilene og drosjene. Tenk på det! Nytt flybusstilbud i Rogaland I de drøye tre årene som har gått siden flybussrutene mellom Sandnes og Sola flyplass ble nedlagt, har det i denne perioden kommet gjentatte oppfordringer fra nærings- og reiseliv til å gjenoppta dette rutetilbudet. Av S.A.P. Tidligere erfaringer har vist at passasjergrunnlaget mellom Sandnes og Sola ikke var økonomisk forsvarlig i en kommersiell drift som Flybussen representerer. Veolia Transport Sør AS mener at tiden igjen er moden for ny langsiktig satsing, og det skal ikke stor passasjervekst til for at grunnlaget for drift vil være til stede. - Dette er et tilbud vi har savnet, og jeg håper at de reisende nå vil støtte opp om tilbudet, uttaler ordfører i Sandnes kommune, Norunn Østråt Koksvik. - Sandnes er en by som absolutt behøver et kollektivt tilbud til og fra regionens flyplass, avslutter Koksvik. Gratis oppstart, Ved også å dekke det store industriområdet på Forus øker kundegrunnlaget betraktelig. Med en reisetid på en snau halvtime og 45 daglige avganger mandag til fredag ligger alt til rette for at dette skal bli en suksess. For å kunne betjene de tidligste avgangene ut fra Stavanger Lufthavn vil første flybuss om morgenen ha avgang fra Sandnes kl Vi vil oppfordre publikum til å prøve det nye tilbudet, og vil derfor tilby de første dagene gratis. Bussene vil være av turbuss kvalitet, og for å unngå misforståelser i oppstarten vil disse bussene skille seg ut fra de SASprofilerte bussene som går til Stavanger, sier avdelingsleder i Veolia Transport Sør, Ragnar K. Høibakke. Korrespondanse med Jærbanen - Flere avganger fra Sandnes vil korrespon dere fra Jærbanen med. Vi håper også med dette at passasjergrunn laget vil bedres. Hvis det det nye tilbudet til Forus og Sandnes blir populært, vil vi utvide tilbudet med flere avganger i uken, sier Høibakke. 9

10 24 meter buss viser godt igjen i trafikkbildet. Superbuss på prøve! Kan en 24 meter lang buss med en kapasitet på over 200 passasjerer løse fremtidens utfordringer innen kollektivtrafikken? Det spørsmålet ønsket Kolumbus å få svar på gjennom å teste en slik buss i Stavangerområdet. Målet var å finne ut hvilken nytte og effekt en buss av denne størrelsen kan ha på trafikkavviklingen på de mest trafikkerte avgangene, og samtidig se om den kunne være et alternativ til bybane. Av B.J. Derfor tok Kolumbus et initiativ overfor Veolia Transport Sør (VTS) og Volvo Norge AS om å få testet en slik buss i to uker i månedsskifte juni/juli i år. Bussen som eies av Västtrafik i Göteborg ble gjennom Volvo Norge AS utlånt til VTS. Selv om det ikke ble gitt tillatelse til å få testet den med passasjerer, viste utprøvingen at når det gjaldt smidighet og fremkommelighet i trafikken og kjørekomfort inne i vognen, var bussen fullt på høyde med busser av normal størrelse. Dette lover godt i forhold til det å kunne ta en slik buss i drift en gang fremtiden. At Vegdirektoratet ikke kunne gi tillatelse til å ta den i bruk i rutedrift disse to ukene, skyldtes i hovedsak usikkerhet på bussens lengde i forhold til holdeplassene og det at bussen hadde svensk registrering. Ellers var både politiet, vegvesenet og biltilsynet veldig positive når det gjaldt å utstede tillatelser og dispensasjoner til å kjøre bussen på prøveturer i distriktet. For å sikre at bussen ville takle de trafikale forholdene stilte Statens vegvesen med to følgebiler under den første prøveturen. Etter en kort kjøretur 10

11 ble det klart at kjøreegenskapene til superbussen var gode, så følgebilene ble raskt permitert og bussen fikk fritt spillerom i forhold til valg av trasseer. Jostein Fisketjøn, som er driftsjef i Kolumbus, sier at dersom det blir aktuelt å ta i bruk en buss av denne størrelsen her i distriktet, skal den fylle de samme kravene som gjelder for rutedriften på Nord-Jæren. Dette innebærer blant annet klimaanlegg og lavgulv. Ellers var han meget fornøyd med komforten, og imponert over smidigheten til denne giganten av en buss. - Så gjenstår det bare å se om publikum synes det samme. - Vi hadde også håpet på å få en spesialdispensasjon i forbindelse med avslutningen av VM i sandvolleyball som ble arrangert i Stavanger i samme tidsrom. Dessverre fikk vi ikke denne tillatelsen og mistet derfor en god mulighet til å få prøvd bussen på publikum, avslutter Jostein Fisketjørn. Ingenting å si på kapasiteten:. Totalt har bussen 65 sitteplasser. Med full kapasitet på 210 passasjerer reduseres antall sitteplasser noe. Den nye sjefen i Kolumbus, Erling Norheim, likte også kjøreegenskapene på den treleddete bussen. - Spesielt var tilgjengeligheten for rullestol brukere og barnevogner veldig bra, sier han. Jeg likte også godt måten bussen la seg inn til holdeplassene på, selv om disse var litt i minste laget, avslutter Norheim. - VTS har god erfaring når det gjelder drift av store busser. Med tre dobbeltdekkere og 15 leddbusser har busser av en viss størrelse vist seg å ha god effekt på avviklingen av de mest trafikkerte rutene, sier Driftsdirektør i VTS, Anders E. Hansen. - En så lang buss har kun vært utprøvd i Norge en gang tidligere, den gang i Bergen. Erfaringen der var også meget gode, men der gikk jo de for bybane i stedet for sier han spøkefullt. Etter en vellykket prøveperiode på 14 dager i Stavanger-området, ble det bestemt at en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Statens Vegvesen, Stavanger Kommune, Kolumbus og Veolia skal jobbe videre med dette fra høsten av. Gruppen skal vurdere de økonomiske og miljømessige aspektene ved 24-meters bussen og om det er praktisk mulig å sette den i operativ drift. - Prøveperioden har gitt verdifull informasjon til denne gruppen som Litt for lang: De nye universelle holdeplassene som er anlagt i Stavangerområdet viste seg å være litt for korte for denne bussen. Med små justeringer vil bussen bli fullt ut tilgjengelig for både rullestobrukere og barnevogner. gir den et korrekt grunnlag å jobbe ut fra. Det blir spennende å se hvilke konklusjon denne gruppene trekker sier Hansen avslutningsvis. Under prøveperioden var det også muligheter for de ansatte i VTS å få prøve bussen. Mange sjåfører lot ikke denne muligheten gå fra seg. Også her var tilbakemeldingene veldig positive. Så gjenstår det bare å se om vi blir de stolte eierne av Norges lengste kjøretøy. Fakta: Volvo 8500L: Produsert i Säffle i Sverige. Totallengde: 24 meter sitteplasser. Maks passasjerer: 210. Frontdel: 11,1 meter. Midtdel 6,2 meter. Endedel: 6,7 meter. Bredde: 2,55 meter. Motor: 9,4 liter, 6 sylinder. 360 hk/ 1600 NM. EEV-klassifisering (miljø). Venderadius: 11,9 meter. Totalvekt: kg. (33577 kg med passasjerer) Drives på aksel nr 2. 2 x 205 liters tanker. 11

12 Sommeren viste seg fra sin beste side i Stavanger da M/S Stjernøy skulle ut på sin jomfrutur. Celeber jomfrutur for miljø- sertifiserte M/S Stjernøy Sommervær, St. Hans, sandvolleyball og celebert Paris-besøk, dannet rammen omkring presentasjonen av Veolia s nyanskaffelse, M/S Stjernøy. Kaptein Konrad Olsen la stolt til kai mellom to gigantiske cruiseskip i Vågen i Stavanger. Miljøsertifiserte Stjernøy skulle på sin første tur direkte fra Oma Baatbyggeri på Stord. Av Sune Aabø Parker - Her lukter det nytt, det er nesten som en ny bil, skrøt Vigdis Foldøy, økonomisjef i VTNO og gratulerte Stig Solheim med siste tilskudd på hurtigbåt stammen. Det er ikke dagligdags med et Veolia prydet fartøy i Stavanger, og flere av de forbipasserende sperret øynene opp og betraktet den skinnende båten med de to jetmotorene akter. Konrad Olsen med sine to besetningsmedlemmer var travelt opptatt med å få lagt til rett utenfor døra til Skagen Brygge hotell, så sentralt en kan komme i havnen i Stavanger. Perfekt ramme St.Hans kvelden var velsignet med ordentlig sommervær, VM i sand volleyball langs Vågen, og en forventningsfull ledergruppe i Veolia Transport Norge. Storfint besøk fra Paris skulle få se Norge fra sin beste side, og få en smakebit fra vår virksomhet til sjøs. Konsernsjef Kjetil Førsvoll tok i mot Veolia Transports direktør Cyrille du Peloux, juridisk direktør Robert Hunt og markedsdirektør, Marielle Villameux, som alle ankom i minibuss i fersk Veolia 12

13 Ny dekor Flott tur i nydelig sommervær, Fra venstre, Rolf Michael Odland, Marielle Villameux, Kjetil Førvoll, Cyrille du Peloux og Vigdis Foldøy. på GB dekor. Det var tilsynelatende ikke vanskelig å begeistre de tilreisende med den moderne hurtigbåten. Turen gikk så i Ryfylke-skjærgården akkompagnert av flere titalls St. Hans bål. Om bord fikk gjester og ledelse innføring i båtens moderne teknologi, både fra Gustav Oma fra Oma Baatbyggeri og kaptein Konrad Olsen. Kapteinen hadde sammen med Ronny Jensen fulgt ferdigstillelsen på Stord i Sunnhordland den siste tiden. De betegnet båten som moderne, miljøsertifisert med masser av ny teknologi og elektronikk, og var tydelig stolte over nyervervelsen. Miljøbåt Stjernøy befinner seg nå i Hammerfest, og går i ordinær trafikk mellom Hammerfest og Alta. Hurtigbåten innehar Green Passport sertifikat utstedt av Det Norske Veritas som er en betegnelse for at fartøyet, samt alt av utstyr og innredning er asbestfri og at malinger ikke inneholder TBT. Videre har Stjernøy PCB free Certificate. Alt som brukes om bord, eller som ettermonteres, må tilfredsstille samme krav for å beholde sertifiseringen. Drivstoffet er Marine Gas Oil, eller dieselolje som er den vanlige be tegnelsen. Dieselolje gir mindre utslipp enn for eksem pel tungolje og vil gi små forurensings problemer ved utslipp. Servicehastig heten er på hele 28 knop, men da er hver av de to motorene stilt ned fra 900 kw, til 750kW, for å begrense utslipp av nitrogenoksider. Ved full effekt vil hastigheten oppnå 32 knop. Papirløst Kaptein Olsen trekker også frem at dette er en av de første hurtigbåtene langs norskekysten som navigeres hundre prosent uten papirkart. Doble sett selvstendige elektroniske kartsystemer gjør tidligere papirkart overflødige. Redningsflåtene representerer også noe nytt, de vil ha et landgangssystem for sikrere evakuering med mer tørrskodde passasjerer. Reisendes behov Det er også lagt tilrette for at passasjerene skal trives om bord. Det er montert store solskjermende vinduer for bedre utsyn. I tillegg kan man se levende bilder på TV monitorer i salongen fra båtens frontmonterte kamera, eller se hvor en befinner seg med bilder fra det digitale sjøkartet. Det vil også bli tilbudt trådløst internett, strømuttak og noe kioskdrift. Gråkallbanens sporvogn nr. 100, en av de såkalte Kjøkkentrikkene har fått ny dekor. Av Arild Rødahl GB har en avtale med Røskaft Kjøkken og Interiør (som holder til rett ved siden av sporet til Gråkallbanen i sentrum) hvor Røskaft får heldekor på 4 av GBs 5 sporvogner. Etter 3 år skal nå vognene på tur oppgraders med ny dekor hvor vogn 100 var først ut. På det nye designet er det også tenkt på trikkens synlighet i trafikken. Det er brukt folie med refleks på enkelte elementer. Logoene til Røskaft både foran, bak og på sidene, samt streken i bokstaven ø som er montert i stor format på vognens midtparti er laget med refleks folie. For komforten til passasjerene er det montert kjøkkenbilder i flere vinduer med perforert folie, som gir full utsyn innenfra i tillegg til en sol dempende effekt for passasjerene.

14

15 knutepunktets kryssord nr premie: Karaffelsett 2. premie: Spill 3. premie: Stavmikser Sendes til: Knutepunktet, Veolia Transport Sør, Postboks 555, 4090 Hafrsfjord innen 9. oktober Mrk. konv: Kryssord Navn.... Adresse Tlf E-post....

16 Træna, 33 nautiske mil til havs. Her ble Trænafestivalen arrangert i begynnelsen av juli. Veolia Transport stod for transporten. Nordmenn gjenoppdager Helgelandskysten Flere norske turistmål har opplevd sviktende turisme i sommer. Som følge av de utfordrende økonomiske tidene er det særlig turisme fra utlandet som er svekket. Unntaket er nordmenn, som med TV som god drahjelp, strømmet til Helgelandskysten. Av Sune Aabø Parker NRKs TV-serie Himmelblå og TV2s Jenter på hjul, har presentert Helgelandskysten på en meget positiv måte, og mange nordmenn har denne sommeren fått øynene opp for den vakre naturen Helgelandskysten har å by på. Himmelblå-serien sies å være NRKs mest suksessfulle dramaserie noensinne. Opptil halvannen million fulgte serien fra det lille samfunnet på øya Ylvingen, som er en av Vegaøyene utenfor Brønnøysund. TV2 fulgte opp med Helene Uri og Charlotte Mohn, sammen med Himmelblå-skuespiller Line Verndal i Jenter på hjul. I denne serien ble seerne presentert for øyhopping med stoppesteder som Torghatten, Vega, Lånan og Skogsholmen, Dønnes gård, Sanna, Træna og fjellet Gompen. Om ikke denne drahjelpen var nok, ble strekningen Brønnøysund Sandnessjøen, nylig kåret til Norges nest vakreste sykkeltur av Syklistenes Landsforening (SLF). 40 prosents økning Reiselivskonsulent Hanne Kvitvær i Helgelandskysten Reiseliv rapporterer om turistøkning på drøye førti prosent. 16

17 På utstilling under landstreffet. Blant Norges fineste sykkelturer; Helgelandskysten melder om eksplosiv vekst og en nydelig sommer. I bakgrunnen de syvnsøstre. Foto: Erlend Haarberg. Trafikken har gått relativt greit i Veolia sitt område, og det har vært få klager. Jeg ønsker å nevne at flere etterlyser serveringstilbud om bord på noen fartøy, og jeg håper vi kan gjenopprette rutetilbudet på strekningen Dønna Lovund, sier Kvitvær. Rederisjef i Veolia, Egil Pettersen, trekker fram Træna festivalen i begynnelsen av juli som et godt eksempel på fleksibiliteten i selskapet. Folketallet på Træna tidobles disse dagene, og i år var det i tillegg utsolgt. Tre tusen mennesker skulle fraktes 33 nautiske mil til havs for å oppleve blant annet Sivert Høyem, Ida Maria og Erlend Øye. Vi hadde full kapasitet på hurtigbåten M/S Helgeland og innleid ekstrabåt tilgjengelig for tilreisende fra Helgelandskysten. - Det viktige stamveisambandet mellom Tjøtta og Forvik er i tillegg spesielt utsatt for kødannelse. Men jeg synes vi har vært godt forberedt og har taklet utfordringene bra, blant annet ved å sette inn en større båt på strekningen. Likevel har vi på det verste hatt opptil to timers ferjekø, sier Pettersen. Svikt i Lofoten Reiselivssjef Sigrid Haarberg innrømmer at turisttilstrømningen var litt i overkant av forventet, og at de ble tatt litt på senga. - Flere reiser etter innfalls metoden, og det har vært dager der vi ikke kunne tilby overnatting, fordi alt har vært fullt. Sykkelturismen har tatt helt av, og det har blitt en kabal for å få utleie av sykler til å gå opp. Nå har vi definitivt noe å strekke oss mot til neste år, mange detaljer må på plass. Effekten av alt vi har jobbet mot kommer nå, og er egentlig ett luksusproblem, sier reiselivssjefen. Turistmaskinen Lofoten melder om turistsvikt så langt i år. Et godt eksempel er akvariet i Kabelvåg som melder om en besøkssvikt på 15 prosent. Dette dreier seg stort sett om turister fra utlandet. - Her på Helgeland, ser vi en liten vekst i turisttilstrømningen, denne veksten gjelder stort sett norske tilrei sende, Vi synes det er litt stas å låne hedersplassen fra Lofoten, som som merens turistmål i Nordland fylke, avslutter Hanne Kvitvær. Himmelblå-serien har fungert som god markedsføring. Foto: NRK. Møte med en gammel kjenning Under landstreffet til Rutebilhistorisk Forening i Bergen i mai i år dukket denne kjøre doningen opp. Av Svein E. Stueland Bussen, en 1984 modell Volvo B10M ble etter lang og tro tjeneste for FFR/ Veolia Transport Nord A/S solgt til Bjørn Davidsen i Bergen. Planen er (etter å ha tatt den nødvendige renoveringen) å beholde bussen slik den er. Bussen er en SP Volvo B10M-60 på chassinr med en THD 100 DD mtor som yter 276 (HK). Den er bygget på Arna Karosseri med byggenummer 2779 Mod.: Concord. Bussen har historie som tur -og langrute vogn gjennom 25 år, hoved saklig i Vest Finnmark. Omkring 70 busser var påmeldt til årets veteranbusstreff og utstilling som forøvrig var det 21. i rekken. Utstillingen avholdes samtidig med RHFs Landsmøte som i 2008 kunne markere 25 års virke for sin sak: Bevaring og dokumentasjon av den norske rutebilhistorien på alle plan. For mer informasjon om Rutebilhistorisk Forening få inn på 17

18 Ny Veolia-bok! Del dine kjerringråd, skrøner Del dine kjerringråd, skrøner og gode historier med oss! Vi gjentar vår boksuksess fra 2005 og 2007 og ønsket å lage en bok om kjerringråd. Vi utvider vårt ønske til også å omfatte gode historier (skrøner) gjerne knyttet til din jobbsituasjon i Veolia. Har du, som ansatt i Veolia Transport Norge, et godt, lokalt kjerringråd, en god skrøne eller en historie? Bli medforfatter til boken og del dem med dine kolleger! Hva er kjerringråd? Kjerringråd er egentlig vår folke-medisinske arv som fortsatt lever i beste velgående. Eksempler på kjerringråd er at hyllebærsaft er effektivt mot influensavirus. Det gamle samiske rådet om å slikke magen på en frosk har sitt opphav i at frosken skiller ut stoffer som dreper både bakterier, sopp og virus. Ingefærte er effektivt mot kvalme. Surmelk hindrer eller fjerner mugg. Svisker og loppefrø er effektivt mot treg mage/fordøyelse, olivenolje er godt å bruke når du har tørr hud, osv, osv. Det finnes også mange kjerringråd som ikke har medisinsk bakgrunn. For eksempel hvordan man pusser sølv uten sølvpuss, fjerner rødvinsflekker eller puster liv i et gammelt batteri. Du har sikkert noen på lur selv. Del dem med dine kolleger! Utover det forventede Vi er sikre på at det skjuler seg mengder av gode kjerringråd, skrøner og gode historier blant ansatte i Veolia. Et nyttig råd kan være å snakke med eldre familiemedlemmer, venner og bekjente - tidligere ansatte - og sjekke hva som skjuler seg hos dem. Vi har tro på at også denne boken skal bli i tråd med vår visjon utover det forventede! Send ditt bidrag snarest, men senest innen 10. oktober, til Kari Øxnevad ved hovedkontoret i Stavanger på e-post: Hvis du har spørsmål kan du ringe tlf Alle som deltar vil være med i trekningen av en gullpenn. Velkommen som bidragsyter! Hilsen Veolia Transport Norge AS Kjetil Førsvoll Konsernsjef

19 Appetittløshet APPETITTLØSHET Blåmerker BLÅMERKER Eksempler Gammelost Gammelost kan stimulere matlysten. Det forteller en pleier på et sykehjem der de i mange tilfeller gir pasientene gammelost når de spiser dårlig. Eldre mennesker liker også ofte smaken av gammelost, og det later til at den virker stimulerende på appetitten. En halv brødskive med gammelost om morgenen er ofte tilstrekkelig til at matlysten bedrer seg. Peppermynteolje (Mentha piperita) Smør ufortynnet peppermynteolje rett på huden der du har slått deg. Gjør du dette straks etter at du har skadet deg, kan du unngå både hevelse og blåmerker. Her er mitt bidrag: Hva virker kjerringrådet mot? Hva er virkemiddelet? Hvordan bruker man virkemiddelet? Brennesle BRENNESLE Løvetannsaft (Taraxacum officinale) Har du brent deg på brennesle, bryt av stilken på en løvetann og smør pa plantesaften. Det gir øyeblikkelig lindring. Brannsår BRANNSÅR Kokte poteter Hvor kommer rådet ditt fra? Navn:... Adresse:... Postnr.:...Poststed:... Telefon:... Har du brent deg, kan du unngå både blemmer og smerter ved å kjøle huden i kaldt vann og deretter legge på moste, kalde poteter som er kokt med skallet på (uten salt). Skrell potetene før de moses. Lag en forbinding og la den sitte på et døgns tid. E-post:... Sendes til Veolia Transport Norge AS v/ Kari Klubbgaten Stavanger eller på mail: Spørsmål? Ring

20 Å yte utover det forventede I løpet av vinteren ble det satt et mål, et forståelig, men stort mål. Veolia Transport skulle dominere 4. divisjon i fotballens bedriftsserie, og det hele skulle ende med opprykk. Av Eivind Sandvold Pettersen I løpet av vinteren ble det satt et mål, et forståelig, men stort mål. Veolia Transport skulle dominere 4. divisjon i fotballens bedriftsserie, og det hele skulle ende med opprykk. Med representanter fra mange land blant bussjåfører, driftsledere, prosjektøkonomer, controllere, regnskapsfolk og toppledelse lå det an til en allsidig spillerstall. Med den hvite og røde drakten på overkroppen er alle like viktige i 2 X 30 minutter, akkurat som i vår vanlige arbeidsdag. I skrivende stund er vi i ferd med å gå løs på andre halvdel av sesongen. Statistikken viser at kombinasjonen av tidligere aktive spillere, på både relativt og absolutt høyt nivå, og de som er med fordi de får lov, er en vinnerkombinasjon. De første kampene ble vunnet med solid margin, selv om resultatet ikke alltid ga et godt bilde av kampen. Likefullt ble noen kamper adskillig mer spennende enn nødvendig da Veolia ga bort behagelige ledelser etter hvert som kampene skred fram. Veolia har mye å gå på når det gjelder effektivitet foran mål. I hver kamp er det en rekke soleklare målsjanser som blir skuslet vekk i uflaks, udyktighet og egoisme. Likevel viser laget tendenser til storspill når strategene tar ballen i egne bein og danderer flotte mål etter perfekte angrep. Bak fra v: Mathias Højsgaard, Njål Stangeland, Eivind Sandvold Pettersen, Hariwan og Abdulkadir. Framme fra v: Åge Elven, Tomasz Kazimierczyk, Krzysztof Waz. Faste spillere som ikke var til stede under fotograferingen: John Halvorsen, Kjetil Førsvoll, Jerzy Rauhut, Jan-Erik Berning-Nummedal, Reidar Nilsen, Andreas J. Hansen, Marcin Gedjan, Grzegorsz Zaborowski, Kenneth Vistnes og Margit Viga Etter ni spilte kamper har Veolia 21 poeng, av 27 mulige, og en målforskjell på Brorparten av Veolias mål er satt inn av lagleder Mathias Højsgaard og toppscorer Åge Elven. De øvrige målene fordeler seg relativt jevnt blant de andre spillerne. Selv ved halvspilt serie er det lenge igjen, og mye kan skje før sesongavslutningen i oktober. Entusiasmen i laget er stigende, og det er stor glede de gangene noen velger å overvære kampene fra sidelinjen. Fremover kan støtte fra publikum bli avgjørende og det opplyses om at det er kampdag stort sett hver torsdag. Veolias første tap kom da vi hadde en toppkamp mot et lokalt malerfirma. Veolia hentet selvklart inn solid rutine i forkant av denne kampen via to gamle travere, men utfallet ble som sagt et leit 2-1 tap. Målsetningen er som sagt opprykk, men ikke for enhver pris. Veolia Transport Sport ønsker at det skal være kjekt å være med på fotballkampene samt på treningene. Vi er en flott sammensveiset gjeng som trener hver tirsdag og spiller kamp hver torsdag, og vi har det artig sammen. Dette er det viktigste, noen som en ofte sier før og etter kampen 20

knutepunktet utover det forventede Fokus på sykefraværet Nord-Jæren President Sarkozy valgte Campus Veolia Ode til bussen

knutepunktet utover det forventede Fokus på sykefraværet Nord-Jæren President Sarkozy valgte Campus Veolia Ode til bussen knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 3-2009 Fokus på sykefraværet Nord-Jæren President Sarkozy valgte Campus Veolia Ode til bussen utover det forventede Kjære medarbeider Kollektiv transport

Detaljer

knutepunktet utover det forventede Haukelibanen en studie Sanntid på Gråkallbanen Serrano, snø og såre føtter

knutepunktet utover det forventede Haukelibanen en studie Sanntid på Gråkallbanen Serrano, snø og såre føtter knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 2-2009 Haukelibanen en studie Sanntid på Gråkallbanen Serrano, snø og såre føtter utover det forventede Kjære medarbeider Vårens vakreste eventyr startet

Detaljer

knutepunktet utover det forventede Dobbeltspor på Jærbanen Gråkallbanen på AppStore Gå for grønt Internblad for Veolia Transport - Nr 6-2009

knutepunktet utover det forventede Dobbeltspor på Jærbanen Gråkallbanen på AppStore Gå for grønt Internblad for Veolia Transport - Nr 6-2009 knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 6-2009 Dobbeltspor på Jærbanen Gråkallbanen på AppStore Gå for grønt utover det forventede Kjære medarbeider Vi er i desember måned, snart jul og tid for

Detaljer

knutepunktet utover det forventede Fusjonsprosess Fra Veolia til Stortinget Ny direktør i Kolumbus Internblad for Veolia Transport - Nr 5-2009

knutepunktet utover det forventede Fusjonsprosess Fra Veolia til Stortinget Ny direktør i Kolumbus Internblad for Veolia Transport - Nr 5-2009 knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 5-2009 Fusjonsprosess Fra Veolia til Stortinget Ny direktør i Kolumbus utover det forventede Kjære medarbeider Basert på valgløfter om satsing på miljø

Detaljer

knutepunktet utover det forventede En visjon om bybane Haiti løfter hodet Bryllup på kinesisk vis Internblad for Veolia Transport - Nr 2-2010

knutepunktet utover det forventede En visjon om bybane Haiti løfter hodet Bryllup på kinesisk vis Internblad for Veolia Transport - Nr 2-2010 knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 2-2010 En visjon om bybane Haiti løfter hodet Bryllup på kinesisk vis utover det forventede Kjære medarbeider Jeg har gleden av å meddele at vi har gjenvunnet

Detaljer

knutepunktet utover det forventede Veolia Transports erfaringer fra fergeeanbud Omdømme og rekrutteringskampanje i VTS

knutepunktet utover det forventede Veolia Transports erfaringer fra fergeeanbud Omdømme og rekrutteringskampanje i VTS knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 1-2009 Veolia Transports erfaringer fra fergeeanbud Omdømme og rekrutteringskampanje i VTS Helsveising av sporet på Gråkallbanen utover det forventede

Detaljer

knutepunktet utover det forventede Storstilt nasjonal rekrutteringskampanje Skibussene klar i Trysil og Sirdal Jordens helse

knutepunktet utover det forventede Storstilt nasjonal rekrutteringskampanje Skibussene klar i Trysil og Sirdal Jordens helse knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 6-2010 Storstilt nasjonal rekrutteringskampanje Skibussene klar i Trysil og Sirdal Jordens helse utover det forventede Kjære medarbeider Veolia Transport

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2012

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2012 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2012 Boreal velger norsk verft Tour de Boreal Vil bygge et topp moderne buss-depot utover det forventede innhold Kjære medarbeider 2012 juni Sommer sol

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 6 2011

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 6 2011 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 6 2011 Universell utforming i praksis Sverresborg håndball Tastaturets hemmelighet utover det forventede innhold desember Kjære medarbeider 2011 Bærekraftig

Detaljer

knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 1-2011

knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 1-2011 knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 1-2011 Vellykket anbudsoppstart i nord og øst Enorm oppslutning om trikken i Trondheim Med tidsmaskin til Madagaskar utover det forventede innhold februar

Detaljer

knutepunktet utover det forventede Klondyke stemning i Sandnessjøen Verdens beste sommerjobb Den standhaftige trikken

knutepunktet utover det forventede Klondyke stemning i Sandnessjøen Verdens beste sommerjobb Den standhaftige trikken knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 4-2010 Klondyke stemning i Sandnessjøen Verdens beste sommerjobb Den standhaftige trikken utover det forventede Kjære medarbeider Nye Gråkallbanen fylte

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2013

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2013 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2013 Ny rederisjef YSK med borealsk vri Tour de Boreal utover det forventede innhold Kjære medarbeider 2013 mars Vennlighet skaper fornøyde kunder. Vi

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2012

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2012 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 202 utover det forventede innhold februar Kjære medarbeider 202 Etter en mild forvinter med relativt høye temperaturer og lite snø de fleste plasser i landet

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2013

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2013 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2013 Ny ledergruppe i Nord Tøffe tak på bussen Kryssord utover det forventede innhold Kjære medarbeider 2013 juni Boreal Transport Nord har signert en

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 2 2014

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 2 2014 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 2 2014 Ungdommen inn i Boreal Til USA med Boreal på laget Kryssord utover det forventede innhold april 2014 Kjære medarbeider I mars måned var elbilen Tesla

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 4 2012

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 4 2012 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 4 2012 Både buss og trikk for BT-Bane Tour de Boreal Ekstreme opplevelser på Preikestolent utover det forventede innhold september Kjære medarbeider 2012

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2011

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2011 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2011 utover det forventede innhold Kjære medarbeider 2011 juni Og det nye navnet er: Boreal Transport Norge AS...........4 Nye busser og anbudsoppstart

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2014

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2014 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 0 Ny leder i BTS Sikkerhet først, sist og alltid Boreal Challenge utover det forventede innhold februar Kjære medarbeider 0 Mye vind og vær har preget de

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring TS-nytt 91 Fokus Mars 2009 Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring Brøyten i granitt - vårt nye landemerke TS-nytt

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Arbeidsglede

-nytt. TS-nytt. Arbeidsglede -nytt TS-nytt 95 Mannen Juli 2010 Arbeidsglede Dobbeltsporet - Årets Anlegg 2009 Presentasjon av Block Berge Bygg AS v/yngvar Karlsen som kun ser muligheter intervju med Roy Otto TS-nytt 95 Juli 2010 3

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

NO. 101 JULI 2012. Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor

NO. 101 JULI 2012. Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor NYTT NO. 101 JULI 2012 Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor PUKKVERK NO. 101 JULI 2012 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Finans 6 Internproduksjon

Detaljer

ŠKODA Magasinet. Vinter 2015. EN HELT NY FABIA Se side 6. DEN NYE OCTAVIA SCOUT Se side 15. JOHN HAUGLAND - MED BILSPORT I BLODET Se side 38

ŠKODA Magasinet. Vinter 2015. EN HELT NY FABIA Se side 6. DEN NYE OCTAVIA SCOUT Se side 15. JOHN HAUGLAND - MED BILSPORT I BLODET Se side 38 ŠKODA Magasinet 1 ŠKODA Magasinet Vinter 2015 EN HELT NY FABIA Se side 6 DEN NYE OCTAVIA SCOUT Se side 15 JOHN HAUGLAND - MED BILSPORT I BLODET Se side 38 2 ŠKODA Magasinet ŠKODA FABIA STASJONSVOGN ŠKODA

Detaljer

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong!

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2014/15 DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2 3 Velkommen! SASJA: VI MÅ VIDREUTVIKLE OSS Av: Geir Byberg, Styreleder Elite. Foto: Tore Tomter Det er vanskelig å beskrive

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet -nytt TS-nytt 94 Sjefen Mars 2010 Yrkesstolthet Store forventninger til gartneravdelingen Presentasjon av Rogaland Entreprenør AS v/jo Frøyen for engasjement og arbeidsglede intervju med Oddvar Kvia TS-nytt

Detaljer

Monica Briseid vant FLTs Utdanningspris. Sydvaranger en veteran forteller sin historie om okkupasjon og gruvedrift.

Monica Briseid vant FLTs Utdanningspris. Sydvaranger en veteran forteller sin historie om okkupasjon og gruvedrift. www.flt.no Nr 7/2012 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Arbeiderbevegelsens feriehjem, bygget på dugnad og brukt til mangt. Hvor ble de av? Sydvaranger en veteran forteller sin historie om

Detaljer

VÆRØYPOSTEN Våren 2015

VÆRØYPOSTEN Våren 2015 VÆRØYPOSTEN Våren 2015 Utgiver Værøy kommune www.varoy.kommune.no Redaktør Erling Skarv Johansen Mail:erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no Tlf. 48199927/75420608 Kto.nr for abonnement(150/året): 4662.70.40849

Detaljer

NO. MARS 2013. Portrett Olav Stangeland Gann Tre AS v/skjalg Espedal Anleggsdager 2013

NO. MARS 2013. Portrett Olav Stangeland Gann Tre AS v/skjalg Espedal Anleggsdager 2013 NYTT NO. 103 MARS 2013 Portrett Olav Stangeland Gann Tre AS v/skjalg Espedal Anleggsdager 2013 PUKKVERK NO. 103 MARS 2013 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Finans 6 Internproduksjon 7 Marked

Detaljer

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden Nr. 46 2015 Årgang 20 Rekord mange lærlinger Vi er fremtiden INN HOLD 07 Tallenes herre 11 Nytt fjos på Grødem 32 Hjemmestrikkete Risaluer 26 Ryfast 33 Full fart i Sirdal 42 Hobbit lekeplass 44 Sjøpanorama

Detaljer