friheten kan nyte Krever nye politfolk Vil ikke ta ansvaret Kritisk til lovendring løssalg kr 55,- Nr 6/7 Side Side

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "friheten kan nyte Krever 3.700 nye politfolk Vil ikke ta ansvaret Kritisk til lovendring 20.06.2008 løssalg kr 55,- Nr 6/7 Side 14-15 Side 10-12-13"

Transkript

1 Krever nye politfolk Side Kritisk til lovendring Side Vil ikke ta ansvaret Side løssalg kr 55,- Nr 6/7 kan nyte friheten Da Høyesterett frikjente den erfarne politimannen i «Follosaken», ble det samtidig slått fast at nødverge også gjelder for politifolk. Side

2 Over sykler stjeles årlig i Norge - kun en av fire anmelder forholdet! Dessverre er en del av disse anmeldelsene mangelfulle, og gir unødvendig merarbeid. Heldigvis er politiet online med Falck Sykkelregister, slik at det er enkelt å avklare eierforholdet hvis ikke sykkelen får treff i STRASAK. Falck Sykkelregister gjør politiets jobb med å finne rettmessig eier enklere. Derfor bør alle sykler være registrert hos oss! 42,- Totalt 210,- for 5år pr. år

3 Flyr studenter fra Oslo til Karmøy Side 6-7 Arrestforvarerne blir satset på Side De dødes beskyttere Side ındex LØSSALG KR 49,- NR 11 INNHOLD 8 Småstoff 18 Et krevende lønnsoppgjør 20 Ofte stilte spørsmål 21 Ut å kjøpe blommer 33 Mange om beinet 49 Skummel utsettelse FASTE SIDER 34 Stillingsannonser 38 Innlegg og debatt RÅTTENT BRA -TILLITEN SVEKKES Forsiden med råttent eple falt i smak. Politiforum vant Fagpressens forsidepris i konkurranse med 240 andre fagblader. Ikke rart vi er stolte. Hvor går grensen for at straffedømte politiansatte får fortsette i politiet? 5 Side Arne meinar 46 Politijuss 47 Folkestads hjørne 50 PFFU pf_01.indd :06:35 Uhr GODT FORBEREDT Utdanningen som innsatsleder Kristine Bakken Hovstein var med å gjøre at hun var godt forberedt på det som ventet henne på ulykkesstedet i Ålesund. 26 BLE DE BRUKT SOM PRØVEKANINER? Ansatte er brukt for å vurdere graden av ubehag, og ut en tilstrekkelig kunnskap om den helsemessige risikoen, me ner hovedverneombud om pepperspraytestingen FOR DÅRLIG PÅ KONKURSSAKER Flere bobestyrere i Oslo mener det er demotiverende at politiet i hovedstaden ikke prioriterer konkurssaker. Politiet erkjenner at de har en utfordring. ØKONOMISK FOREBYGGING Økonomisk forebygging har blitt et eget satsingsområde ved Lindås og Meland lensmannsdistrikt. JUNI POLITIFORUM 3

4 kronikk kolofon Katastrofen leder rammer Utgiver Politiets Fellesforbund Storgt. 32, 0184 Oslo Tel: Fax: Ansvarlig redaktør Ole Martin Mortvedt Mobil: Journalist Thomas Berg Tel: Mobil: Arbeidsgiver eller politi? Markedskonsulent Trond Erik de Flon Tel: Mobil: bidragsyter Stig Kolstad Årsabonnement for Politiforum kr 550,- Ta kontakt med vår markedskonsulent for bestilling Internettside Frister Innlevering av stoff til nr sendes på mail til redaksjonen innen Adresseforandringer Design, produksjon upstruct berlin oslo as Trykk Aktietrykkeriet Redaksjon avsluttet Ettertrykk kun tillatt mot kildeangivelse Tips til innhold 99. årgang Forside: Kan nyte friheten Foto: Maxim Tupikov istockphoto.com ISSN: POLITIFORUM J U N I PFU er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbun Organet som har medlemmer fra presseorganisasjone og fra allmennheten, behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner). PFU, Rådhusgt.17, Postboks 46 Sentrum, NO-0101 Osl Tel Fax: Epost: Frifinnelsen i Høyesterett som vi i denne utgaven omtaler, gir et innblikk i de ytterst krevende arbeidsforhold som operative mannskaper i politiet står overfor. Uten forvarsel kommer politiets operative mannskap inn i situasjoner som er helt ekstreme, på grensen til det uvirkelige. Situasjoner som er direkte farlige, men som de ikke kan velge bort. Alle situasjoner er forskjellig, og polititjenestemennene må evne og improvisere på bakgrunn av egen kompetanse, utstyr tilgjengelig og hvor mye politipersonell som er på stedet. Høyesterett har nå en gang for alle slått fast at polititjenestemenn har den samme rett til å beskytte seg mot urett som andre borgere nemlig nødverge. For med nødvendige og tilpassede midler forsvare seg mot en opplevd fare. Det er en klok avgjørelse, og det er en viktig avgjørelse i forhold å ivareta tjenestemennenes sikkerhet. Det er også en selvfølge at Spesialenheten for politisaker iverksetter etterforskning i noen av disse sakene hvor det stilles spørsmål om polititjenestemennene har gått ut over gjeldende regelverk. Men enkelte politiarbeidsgivere ser ut til å glemme at Spesialenheten tar seg av etterforskning og påtalemessige spørsmål, og de selv har et arbeidsgiveransvar. I denne utgaven gir advokat Knut Smedsrud en rettmessig og uforbeholden ros til politimester Stein Ulrich som sto last og brast med sine ansatte polititjenestemenn, både gjennom personlig kontakt, og som et dyktig vitne i retten. Et klassisk eksempel på hvordan en sjef oppnår respekt. Samtidig legger jeg merke til Politidirektoratet, som mens saken pågår hos domstolene, presterer «Rundskriv 2007/004 - Bestemmelser om bruk av slagvåpen i politiet». Rundskrivet inneholder ikke annet enn selvfølgeligheter som polititjenestemenn får grundig undervisning i under utdanning og senere årlige godkjenninger. Det er til å undres over at Politidirektoratet har behov for å «gjenoppfriske» våpeninstruksen mens saken verserer hos domstolene. Både domstoler og involverte tjenestemenn kjenner lovverket. Rundskrivet var på ingen måte noen støtte fra Politidirektoratet som øverste arbeidsgiver i en ytterst belastende situasjon for dem som satt under tiltale. Faktisk så var innholdet det motsatte av støtte. Polititjenestemenn som blir satt under etterforskning opplever en kraftig belastning. Det er spesielt å være lovens håndhever, og selv bli mistenkt, særlig etter å ha gått inn i farlige situasjoner på vegne av samfunnet. Politidirektoratet bør avstå fra å komme med innskjerpende utspill mens hovedforhandling pågår. Dette rundskrivet hadde stått vesentlig sterkere hvis den øverste politiarbeidsgiveren hadde ventet med sin presisering til etter at Høyesterett hadde truffet sin avgjørelse.

5 Vinnerteamet. Designer Jarle Frivold, journalist Thomas Berg og redaktør Ole Martin Mortvedt jublet over forsideprisen. Foto Nina Leth-Olsen fagpressepris Flyr studenter fra Oslo til Karmøy Side 6-7 Arrestforvarerne blir satset på Side De dødes beskyttere Side LØSSALG KR 49,- NR 11 -TILLITEN SVEKKES Hvor går grensen for at straffedømte politiansatte får fortsette i politiet? Side pf_01.indd :06:35 Uhr spesialpris i 2005 med saken om politimannen Erik Håland som avfyrte skudd mot Nokas-ranerne i Stavanger. POLITIFORUM VANT TUNG FORSIDEPRIS I skarp konkurranse med alle landets fagblad vant Politiforum den ettertraktede forsideprisen. Av Redaksjonen Det ene råtne eplet i en haug med grønne og friske tett fotografert, uten unødvendige forklaringer. Det holdt til forsideseier for Politiforum. Denne prisen verdsetter vi svært høyt, og vi er takknemlig for at Fagpressens jury så poenget vi ønsket å få frem tydelig uten å være overtydelig. Vi betrakter prisen som en anerkjennelse og støtte til at vi går inn i vanskelige, men viktige saker, sier redaktør Ole Martin Mortvedt. Han trekker frem journalist Thomas Berg som var idémakeren, og designer Jarle Frivold i designbyrået Upstruct Berlin Oslo AS som videreforedlet ideen. Det er andre gang Politiforum vinner en fagpressepris. Bladet vant Fagpressens «Pling» Begrunnelsen fra juryen er krystallklar. Det er ingen menneskerett å klekke ut geniale førstesideideer. Noen av oss greier det aldri. Men en sjelden gang sier det «pling» i et kreativt hode...og man kjenner med en gang at ideen med stor «I» sitter. Vi tipper at den eller de som diskuterte seg frem til denne førstesideideen, fikk en umiddelbar og sterk lykkefølelse. Fagpressemagasinet sto ikke foran en enkel oppgave da de skulle bildelegge historien om at tilliten til politiet svekkes. Løsningen ble super, saftig og subtil. Juryen merker seg i tillegg at Politiforum ikke har falt for fristelsen til å underbygge bildet tittelmessig eller i ingressen. Her er ikke ordet råtten nevnt. Flott! De øvrige prisene ble fordelt slik: Fotoprisen gikk til Kommunal rapport for evne og vilje til å gi bildene en betydelig plass i reportasjen. Markedsprisen gikk til Dagfrid Hammersvik. Designprisen gikk til Snitt, Hedersprisen til Odd H. Vanebo, Nettprisen til Apéritif, Journalistprisen til Ren Mat og Fagpresseprisen gikk til Apollon det eneste universitetsmagasin som jobber etter redaktørplakaten med fristilt redaksjon. JUNI POLITIFORUM 5

6 ressurser Leder for ordens- og trafikk avdelingen ved Eigersund politi stasjon, politioverbetjent Arne Arild Wetteland, tar ikke lenger delansvar for politiets- og innbyggernes trygghet. Beordring om innsparing i et allerede for lavt driftsbudsjettet for vaktregion Dalane gjør at han vurderer å trekke seg fra stillingen. Av Thomas Berg VIL IKKE TA ANSVARET Jeg føler at vi svikter innbyggerne. Med dagens ordre om innsparing - i et fra før av altfor lavt driftsbudsjett - er etter min mening ikke mulig å drive en forsvarlig polititjeneste i vaktregionen. Vi har ikke lenger garanti for en minimumsbemanning på to politibetjenter i regionen vår. Hvis en eller to er borte en dag, kan vi risikere at det ikke er politi på jobb i vaktregionen. Om dette er en organisatorisk- og/eller politisk skapt situasjon skal stå usagt, men jeg kjenner daglig på den store belastningen jeg mener ansatte og innbyggere i Dalane-regionen blir utsatt for, sier Arne Arild Wetteland. I forhold til budsjettet har driftsenheten i Dalane en manko på nesten ca kroner. I praksis betyr det at det ikke finnes penger til å sette inn folk som kan dekke opp for kollegaer som for eksempel er syke, på kurs eller i retten. Dermed kan det hende at det faktisk ikke er folk på jobb på kvelds- og nattetid, eller at det er for få til å kunne foreta en utrykning. Noe som også har skjedd ved flere anledninger. Subkultur I Dalane har den økonomiske situasjonen blitt så prekær, at Arne Arild Wetteland mener at driften grenser opp mot det uforsvarlige, hvilket bringer ham inn i et uønsket etisk dilemma i forhold til publikum og egne ansattes sikkerhet. Med lite- eller ingen tilgjengelighet kan vi lett skape en arena for subkulturer, hvor innbyggerne ikke lenger kan regne med politiets bistand ved behov for hjelp. Vi har eksempler, riktignok under det «normale» driftsbudsjettet, hvor en lokal motorsykkelklubb ble kontaktet når det oppsto bråk ved et utested, fremfor at de som drev stedet ringte til politiet. Dette er eksempel på en uholdbar situasjon for både politiet og publikum. For vaktregionens del er det helt avgjørende at vi får opprettholdt- og gjort «urørlig» en minimumsbemanning på to politibetjenter på kvelds- og nattetid. Hvis ikke det skjer, må jeg av hensynet til publikum og egne medarbeideres sikkerhet vurdere min stilling som medansvarlig for driften, understreker Arne Arild Wetteland. Rykker ikke ut Nylig skjedde det en trafikkulykke med personskade i vaktregionen. Vanligvis skal politiet rykke ut på slike hendelser. Men denne gangen var det bare brannvesenet som kom. Det var ingen politibetjenter tilgjengelige i vaktregionen. Brannvesenet måtte ta seg av trafikkdirigering og ledelse på skadestedet. Dette er et eksempel på hvor håpløs situasjonen i regionen har blitt. Jeg har jobbet i politiet i 37 år og har aldri opplevd lignende arbeidsbetingelser, sier Wetteland. Leif Seglem, tillitsvalgt for de tilsatte i politiet i Dalane, forteller til lokalavisa Dalane Tidende om en episode for en stund siden der en kvinne ringte og fortalte at hun var i ferd med å bli angrepet av en mann. I etterkant sto det i Dalane Tidende at politiet ikke kunne rykke ut fordi patruljen var opptatt et annet plass. Men slik var det ikke. Sannheten var at det ikke var folk på jobb, sier Seglem til lokalavisa. 6 POLITIFORUM J U N I

7 Ingen garanti. Arne Arild Wetteland mener politiet svikter publikum i vaktregion Dalane. Foto Egil Mong/Dalane Tidende. Også Wetteland bekrefter at publikum ikke lengre kan forvente at politiet rykker selv om behovet er der. Hvem skal ta ansvaret hvis det går galt? Jeg kan i alle fall ikke gjøre det, sier Wetteland. Skrik om hjelp Ordfører i Egersund, Terje Jørgensen jr. fra Høyre, mener utspillet fra Wetteland er et tydelig rop om hjelp. Han er klar over at driftsbudsjettet i regionen er langt fra tilfredsstillende. Det er liten tvil om at dette budsjettet burde blitt økt kraftig. Slik jeg ser det, er uttalelsene til Wetteland er kraftig rop om hjelp, sier Terje Jørgensen jr. Hvordan ser du på situasjonen? Jeg ser på dette med stor bekymring. Vi kan ikke fortsette å ha det sånn som dette. Vi har satt ned et komitéråd som nå vil skrive et brev til ledelsen i distriktet i håp om å bli hørt, sier Terje Jørgensen jr. SKULLE GJERNE HATT MER RESSURSER Politimester i Rogaland, Geir Gudmundsen, ønsker seg mer ressurser, men sier at Dalane har fått en større andel av driftsbudsjettet enn det de skulle hatt i forhold til utfordringene i regionen sammenlignet med distriktet for øvrig. Politiet vil alltid ha problemer med å være over alt alltid. Vi har satt ned et prosjekt for å se på om vi har en riktig økonomisk fordeling av ressursene i distriktet, sier Geir Gudmundsen. Politimesteren kjenner ikke konkret til den aktuelle situasjonen med Arne Arild Wetteland, men sier at Rogaland har dyktige og ambisiøse ledere som tidvis opplever det frustrerende når økonomien setter begrensninger for oppgaveløsningen. Geir Gudmundsen sier at politiet i Rogaland har basert seg på helkontinuerlig vaktordninger, men at det kan bli problematisk ved sykdom og annet fravær i de mindre regionene. Vi prøver så langt det lar seg gjøre å ta patruljer fra andre områder i distriktet for å bistå når folk er borte og oppdrag krever det. Men det er klart at det gir oss store utfordringer. Når det er sagt så mener jeg vi har tatt hensyn til ressursbehovet i Dalane-regionen. Men det er selvsagt uheldig at vi har havnet i en situasjon at en leder vurderer å slutte på grunn av manglende ressurser, konkluderer Geir Gudmundsen. JUNI POLITIFORUM 7

8 notiser Dette er en bog om strategisk ledelse og manøvrering. Strategier må være lige så mangefacetterede og fleksible, som omverdenen er kompleks, flertydig og uforudsigelig. Ved at sondre mellem en række strategiske arenaer, med hver sine mål, modstandere og spilleregler, bliver det muligt at fokusere strategiarbejdet og at manøvrere mellem en række muligheder og nødvendige hensyn. BOKOMTALE STRATEGISK LEDELSE, DE MANGE ARENAER Ved siden af moderne strategiske tænkere inddrages de ældste militære ledelsesteoretikere. Derfor møder man her forestillinger om coup d oeil, som den særlige evne til at overskue situationen i ét nu, og referencer til det strategiske geni som evner at vælge sine arenaer og koble dem med omhu. Men man møder også forestillinger om at kommunikation og legitimitet står i centrum for ekspressive, bevidsthedsorienterede strategier, for æstetiseringsstrategier m.v. De konkrete eksempler og cases er hentet fra private virksomheder såvel som fra frivillige og offentlige organisationer. Bogen er skrevet for alle, der ønsker at forstå, hvad strategisk ledelse er, og hvordan det praktiseres. Av Rune Glomseth, lektor Politihøgskolen Strategi som temaet og strategisk ledelse har fått en økende aktualitet de senere årene. I politiet praktiseres strategisk ledelse av alle ledere. Boken Strategisk ledelse de mange arenaer gir Kurt Klaudi Klausen er professor ved Institut for Statskundskab og leder af MPM-uddannelsen ved Syddansk over Universitet. temaet Han strategi har skrevet adskillige og sikter bøger om mot strategi og praktisk ledelse utøvelse overblikk bl.a. Offentlig Organisation, Strategi og Ledelse og Skulle det være noget særligt? av strategisk ledelse. Hovedgrepet i boken er skillet mellom åtte arenaer hvor strategisk ledelse skjer i virksomheter. Boken er inndelt i tre deler. Første del omhandler hva strategi S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T S F O R L A G er. Her er også en presentasjon av de arenaer hvor strategisk ledelse kan og bør praktiseres. Endelig omhandles ulike analysetyper. Andre del inneholder en omtale av flere case hvor det blir illustrert strategiske utfordringer, strategiske valg og strategisk ledelse knyttet. Tredje del av boka inneholder en fordypning hvor forfatteren sammenholder sine perspektiver med forskning og teori på organisasjon og ledelse. Her omtales også strategi som en overordnet ledelsesvirksomhet hvor det hele koples til utøvelse av ledelse. Boken er solid teoretisk tuftet med bruk og henvisninger til oppdatert forskning. Boken har en praktisk innretning og er faglig god. Layout og språkføring gjør boken grei å lese selv om den er på dansk. Den kan anbefales. Kurt Klaudi Klausen Kurt Klaudi Klausen De mange arenaer Foratter Kurt Klaudi Klausen har i flere år også undervist på Politihøgskolens organisasjon- og lederutdanning LOU-II. En rekke norske politiledere vil huske Klausen som en faglig sterk og engasjerende underviser. Kurt Klaudi Klausen: Syddanske universitetsforlag, 2004 HØYRE FORESLÅR MER TIL POLITIET Innføringen av biometriske pass har ført til at mange lensmannskontor er fratatt oppgaven med å utstede pass. Regjeringen har lagt opp til at det nye utstyret skal utplasseres på et begrenset antall politiog lensmannskontorer etter en nærmere bestemt fordeling. Den rødgrønne regjeringens knappe politibudsjetter vil også kunne fremtvinge sammenslåing av lensmannskontor og gjøre at mange må reise enda lenger for å få pass og utført nødvendige tjenester, sier Elisabeth Aspaker. Høyre foreslår derfor å bevilge 70 millioner kroner mer i revidert nasjonalbudsjett til politiet, hvorav om lag 20 millioner skal være en engangsinvestering for å sikre utplassering av biometriske kiosker på alle landets lensmannskontor. Dette vil bidra til å sikre et fortsatt tilstedeværende politi som kan levere innbyggerne de tjenestene de trenger over hele landet. Aspaker mener at lensmannskontorene er et servicekontor som skal bistå innbyggerne på ulike måter; gjennom søknader, pass eller rådgivning. Lensmenn landet rundt frykter at en reduksjon i oppgaver betyr et første skritt på veien mot nedleggelse av lensmannskontoret. For Høyre er dette helt uakseptabelt, fortsetter Aspaker. Høyre vil ha trygge lokalsamfunn - det forutsetter et sterkt nærpoliti med tillit i befolkningen. Et politi med lokalkunnskap er en forutsetning for god lokal forebygging og aktiv kriminalitetsbekjempelse. PFs STREIKEFOND TILBAKEBETALER Hver måned trekkes medlemmer i Politiets Fellesforbund (PF) 0,2 prosent av lønnen til et eget streikefond. I praksis mellom kroner pr. måned. Det mange ikke er klar over er at PF tilbakebetaler summen når du blir pensjonist, dersom fondet ikke er brukt til å betale streikebidrag. Det blir penger av slikt. Nærmere 1.1 million kroner betalte PF nå i april til de 185 medlemmene som i fjor ble pensjonister. De som fikk mest, fikk nærmere 7000 blanke kroner inn på kontoen. Inkludert var også rundt 800 kroner i avkastning til de som fikk mest. 8 POLITIFORUM J U N I

9 Sigmund Laugsand. Kåre Alfred Hanken. Arne Birger Danielsen. GULL OG TO GANGER SØLV Gull, sølv og heder til Sigmund Laugsand, Kåre Alfred Hanken og Arne Birger Danielsen. Hilsen kong Harald. Av Thomas Berg Fylkesmann Inger Lise Gjørv overrakte 24. april Kongens Fortjenestemedalje i gull til lensmann Sigmund Laugsand. Sigmund Laugsand begynte sin utdannelse innen politietaten i 1968 og kom til Nord-Trøndelag som lensmannsbetjent i Han var lensmann i Verdal i perioden I 1995 ble han ansatt som lensmann i Levanger og var der inntil han gikk av med pensjon i Han har som lensmannsbetjent og som lensmann ivret etter å utvikle politi- og lensmannsetatens muligheter til å utføre samfunnsrollen på best mulig måte. Blant annet kan det nevnes at han har vært engasjert innen to store prosjekter «Politiserviceprosjektet» og «MILprosjektet Mekling i lokalsamfunnet». Jeg har vel aldri møtt en kollega så vital, smilende og full av ideer. Du er ram til å se muligheter. Jeg tror Kongen er stolt av det du har gjort, og håper alle har blikket på deg som vi har, at her kommer en hedersmann, har politimester Trond Prytz i Nord-Trøndelag uttalt til Levangeravisa. Sølv Kåre Alfred Hanken begynte som politiaspirant 18. april Han har tjenestegjort ved omtrent alle avdelinger i politiet, og er landskjent innad i politiet for sin innsats som teknisk etterforsker ved kriminalavdelingen. Han har i tillegg vært politisk aktiv og hatt flere verv i Politiets Fellesforbund. Arne Birger Danielsen har siden 1960 vært yrkesaktiv i politiet. Han har inngående kjennskap til politiet og har vært innom alle gjøremål i etaten. Pliktoppfyllende, dyktig, grundig og samarbeidsinnstilt er ord som beskriver Danielsen. Ved siden av karrieren i politiet har han vært svært samfunnsengasjert og vært medlem av bystyret og formannskapet i Ålesund. Han har også vært styremedlem i Politiets Fellesforbund. Hanken og Danielsen er nå begge blitt tildelt Kongens Fortjenestemedalje i sølv. Justissektorens FERIESENTER JKØ Som ansatt innen Justissektoren har du og din familie muligheten til et uforglemmelig sommeropphold i Stavern. Stavern, med 200 soldager i året og nok av moro for liten og stor, er et perfekt utgangspunkt for en herlig sommerferie. Ta med deg familien til Justissektorens eget feriesenter. Vi holder åpent fra St. Hans til medio august og tilbyr renoverte rom til svært gunstige priser. Bestill plass på JKØs FERIESENTER I STAVERN. Tlf , faks eller E- post: Gå inn på www. stavernjko.no og les mer Enkel-/dobbeltrom med brunch kr. 400/kr. 650 pr. døgn Familierom, 4 sengeplasser kr I prisen ligger brunch for 2 voksne. Barn 3-12 år betaler 1/2 pris for brunch Lave priser - godt produkt. Prøv oss - du vil ikke angre! ns JUNI POLITIFORUM 9 JKØ

10 politidirektørsaken SKREDDERSYR LOVVERKET Forslaget om å forlenge politidirektørens åremål vekker reaksjoner. Av Ole Martin Mortvedt Mest lojale. Ingelin Killengreen er statsrådens mest lojale og kollegiale person, mener Jan Arild Ellingsen. Foto Politiforum. I midten av mai sendte justisminister Knut Storberget ut et høringsbrev hvor det fremgikk at han ønsket å endre Politiloven for at politidirektør Ingelin Killengreen skulle kunne få endret åremålet slik at hun ikke må gå av som politidirektør neste år. Både innad i politiet og på Stortinget vekker dette reaksjoner. Etter mitt skjønn bekrefter dette en ting. Ingelin Killengreen er statsrådens mest lojale og kollegiale person. Det er klart det er hyggelig å omgi seg med slike mennesker. Jeg hadde i mye større grad ønsket meg en politidirektør som er 100 prosent lojal mot politietaten. Hun har en jobb å gjøre for å ivareta egen etat, og ikke gjøre seg tekkelig for statsråden, sier Justiskomiteens nestleder Jan Arild Ellingsen (Frp). Han har i løpet av sine sju år i Justiskomiteen lagt merke til at hun et fåtall ganger har uttrykt bekymring for politiet. Hun har ikke vært kritisk. Jeg skjønner at statsråden ønsker å beholde henne, men jeg er ikke sikker på at det gagner politiet, sier Ellingsen. ellingsen: Typisk Storberget Ellingsen er kritisk til justisminister Knut Storbergets måte å håndtere denne saken på. Jeg er overrasket over at statsråden ikke har tatt innover seg de prinsipper som ble lagt til grunn av Stortinget da saken ble debattert i Innstillingen fra Justiskomiteen var enstemmig. Det er overraskende at Storberget nå vet bedre enn hva Arbeiderpartiets representanter viste da åremålsperioden ble besluttet. Men det er jo litt typisk Storberget dette, å la prinsippene fare så snart han er i posisjon, sier Ellingsen. Det Storberget nå gjør er å verne en arbeidsplass for Killengreen. Og at han vil gå så langt som å gå til et lovendringsforslag for å få gjort dette er ikke overraskende, men mer bekreftende. Han ønsker å skreddersy lovverket for å holde på sin kjære politidirektør. Hvis det er slik at politiet trenger Killengreen, og at det finnes kun en kandidat, ja da må vi forandre loven. Men jeg mener Storberget har et alvorlig problem ved at andre kandidater nå er marginalisert, sier Ellingsen. dørum: Står fast på tidligere prinsipper Odd Einar Dørum (V) var statsråden som fremmet forslaget om opprettelsen av Politidirektoratet, og han var statsråd da Justiskomiteen la frem sitt enstemmige forslag om å opprette Politidirektoratet. Og han husker godt de diskusjoner og prinsipper som da ble lagt til grunn. Han har ikke endret sin prinsipielle tenkning som lå til grunn Når det gjaldt ledelsen av Politidirektoratet, gikk vi inn for åremål fordi et politidirektorat er i en særstilling ut fra rollen hvor tvangsmakt mot innbyggerne kan utøves. Vi skulle ta hensyn til både kontinuitet og ledelsesmessig fornying, og landet på en åremålsperiode på seks år med mulighet til tre års forlengelse. Politidirektøren skal kunne sitte lenger enn to stortingsperioder, men ikke så mye lenger. Dette var det enstemmighet om i Justiskomiteen inkludert Arbeiderpartiet, og selv har jeg det samme prinsipielle standpunkt i dag. Politidirektoratet var en nykonstruksjon, og vi måtte gjøre sammenligninger med andre land der toppledere ble sittende for lenge, sier tidligere justisminister Odd Einar Dørum. 10 POLITIFORUM J U N I

11 Skulle man endre åremålsperioden, burde man gjort dette ved en evaluering og på helt fritt grunnlag. Men siden debatten er reist, vil jeg understreke at forslaget om å forlenge åremålet av sittende politidirektør ikke kommer fra henne selv, men at initiativet kommer fra statsråden, sier Dørum. Han fremhever samtidig at han kjenner Ingelin Killengreen som en ryddig og dyktig leder, og at han var sterkt enig i tidligere justisminister Hanne Harlems utnevnelse av Killengreen i 2000, og den senere forlengelsen av åremålet i I denne saken har jeg et annet syn enn det Justisdepartementet har i dag, og uavhengig av en utmerket person, er det prinsippene som er viktig. At Storberget nå har inntatt et annet standpunkt, er noe jeg registrerer og ikke er enig i, sier Odd Einar Dørum som fremdeles holder et våkent øye med Justissektoren. dahl: Lager spesiallovgivning Først av alt vil jeg si at jeg har stor respekt for både personen Ingelin Killengreen og jobben hun har gjort som politidirektør. Men forutsetningen for åremålsperioden på år var at Stortinget så at det var nødvendig å få påfyll utenfra og de ønsket en fleksibel organisasjon. Stortinget hadde en grundig prinsipiell diskusjonen. Nå velger justisministeren ved første anledning å lage en spesiallovgivning og se bort fra dette prinsippet som i sin tid ble grundig debattert av Stortinget. Jeg klarer ikke å se behovet for å endre loven og jeg reagerer på at han ved første anledning ønsker å lage en spesiallovgivning tilpasset en person. En person som han har et nært forhold til og i møte med sine brutte løfter sannsynligvis vil fortsette å dytte foran seg i vanskelige politiske saker jo nærmere valget vi kommer, sier Andre Oktay Dahl (H). Når Politiforum forholder Dahl det faktum at Politiforum har mottatt mange henvendelser fra et bredt spekter av politiansatte, og at alle er entydig negative til justisministerens forslag, og at ingen tør fronte dette synet offentlig, er kommentaren syrlig. Hvis det i politiet er slik at ansatte ikke tør å offentliggjøre sitt eget syn, Fra toppen: Odd Einar Dørum (V), Thomas Breen (Ap), Anne-Marit Bjørnflaten (Ap), Jan Arild Ellingsen (Frp), Elisabeth Aspaker (H), Andre Oktay Dahl (H). JUNI POLITIFORUM 11

12 politidirektørsaken synliggjør det en god grunn til å holde fast ved de vedtatte åremålsreglene for år, sier Dahl. aspaker: Merkelig av justisministeren Dette blir litt merkverdig av justisministeren. Stortinget har bestemt at åremålet til politidirektøren skal være 6+3 år. Da synes jeg det blir prinsippløst når man finner frem til en person man synes godt om, og så vil endre vedtatt lov. Nå vet jeg at det er justisministeren selv som har foreslått dette, men det blir litt Hugo Chavez i måten å nærme seg dette på når justisministeren inviterer å lage en lov tilpasset en person. Jeg liker ikke denne måten å nærme seg en lovendring på, sier Elisabeth Aspaker (H). Hun reagerer på at Storberget presenterer politidirektøren som nærmest uerstattelig. Vi opplever rundt om i samfunnet at uerstattelige mennesker lar seg erstatte, og at etterfølgeren ofte gjør en god jobb, sier Aspaker. ØNSKER AT KILLENGREEN FORTSETTER Justisminister Knut Storberget Foto Stig Kolstad breen: Avventer høringsuttalelsene Det er foreløpig for tidlig å si hva jeg kommer til å lande på. For min del vil jeg nøye lese igjennom høringsuttalelsene før jeg bestemmer meg. Jeg ser både for og motargumenter for å forandre åremålsreglene for politidirektøren. Argumentene fra 2001 må også vurderes om de fremdeles har sin gyldighet. Behovet for sterk demokratisk kontroll med politiet og politidirektøren er selvsagt til stede. Samtidig har justisministeren gode argumenter når han nå fremmer forslag om å forlenge politidirektørens åremål, sier Thomas Breen i justiskomiteen (Ap). Justiskomiteens leder Anne-Marit Bjørnflaten (Ap) støtter derimot justisminister Knut Storberget fullt ut og mener justisministeren har gjort de riktige vurderingene. Det blir lite kontinuitet for stillingen med år, mener hun, Burde ikke justisministeren ha ventet til å endre reglene til man hadde neste politidirektør på plass for å unngå beskyldninger om å tilpasse reglene til en sittende maktperson? Jeg ser ikke noe grunn til å vente med å fatte gode vedtak, sier Bjørnflaten. Justisminister Knut Storberget holder fast på forslaget om å forlenge åremålsperioden for politidirektør Ingelin Killengreen. I 2000 da Politidirektoratet ble opprettet var det et poeng at politidirektøren ikke skulle sitte for lenge og få for stor makt. Hvorfor gjelder ikke dette prinsippet lenger? Vi foretar alltid en løpende og dynamisk vurdering av situasjonen. De forhold som gjorde at man var skeptisk til en for sterk politidirektør har vist seg å ikke være gyldig med de erfaringer vi har gjort. Jeg ønsker at Ingelin Killengreen skal fortsette ut fra at hun har gjort en jobb jeg et godt fornøyd med, og ut fra de utfordringer politiet står overfor de nærmeste årene. For å få det til må vi endre loven, sier Storberget. Er det ikke prinsipielt uryddig å endre spillereglene under spillets gang? Ved at vi nå inviterer til en åpen høring rundt forslaget om å endre loven, gis det bred adgang til å debattere forslaget. Når jeg som justisminister ønsker at Ingelin Killengreen skal fortsette som politidirektør, og hun selv samtidig ønsker det samme, kan jeg ikke se at det er annet enn en situasjon der vi har felles interesser, slår Storberget fast. 12 POLITIFORUM J U N I

klare for tidenes lønnskamp Vi er villig til å ofre og svekke den tilliten norsk politi har i samfunnet for å oppnå betydelig høyere lønn.

klare for tidenes lønnskamp Vi er villig til å ofre og svekke den tilliten norsk politi har i samfunnet for å oppnå betydelig høyere lønn. 64 millioner til DNA-register Side 48 Jobber med utvidelse av PHS Side 5 Erik Håland: Glad det er over Side 16-17-18-19 14.12.2007 løssalg kr 49,- Nr 12 klare for tidenes lønnskamp Vi er villig til å ofre

Detaljer

bedre på jobb Politifolk som har mange store risikofylte og farlige oppdrag, er også mest fornøyd. aldri hatt det Alvorlig datasvakhet

bedre på jobb Politifolk som har mange store risikofylte og farlige oppdrag, er også mest fornøyd. aldri hatt det Alvorlig datasvakhet Alvorlig datasvakhet Side 6-7-8-9-10-11 Tetra inn Tetra ut Side 26-27 Ikke ATB for politisivile Side 23 22.08.2008 løssalg kr 55,- Nr 8 aldri hatt det bedre på jobb Politifolk som har mange store risikofylte

Detaljer

PRESSET FRA ALLE KANTER. Åpner eller lukker justisminister Knut Storberget døra for videre dialog med Politiets Fellesforbund? Vellykket politistreik

PRESSET FRA ALLE KANTER. Åpner eller lukker justisminister Knut Storberget døra for videre dialog med Politiets Fellesforbund? Vellykket politistreik Vellykket politistreik Side 16-17 Unikt politispråk Side 26-27 Anmelder egen politimester Side 30-31 13.02.2009 løssalg kr 55,- Nr 02 PRESSET FRA ALLE KANTER Åpner eller lukker justisminister Knut Storberget

Detaljer

POLITIKRISEN. utfallet av. Mens regjeringen vil utdanne flere politifolk, sender Nordmøre og Romsdal politidistrikt ansatte ut i arbeidsløshet.

POLITIKRISEN. utfallet av. Mens regjeringen vil utdanne flere politifolk, sender Nordmøre og Romsdal politidistrikt ansatte ut i arbeidsløshet. Skryter av arbeidsgiver og kollegaer Side 26-27-28-29 Skjelt ut for åpen rettssal Side 20-21 Min svarteste dag i politiet Side 30-31-32-33 13.03.2009 løssalg kr 55,- Nr 03 utfallet av POLITIKRISEN Mens

Detaljer

TAKTIKEREN. n Kvinne søker kvinner. n Politiråd i alle kommuner. n Stoler ikke på politiet

TAKTIKEREN. n Kvinne søker kvinner. n Politiråd i alle kommuner. n Stoler ikke på politiet 16.06.2006 løssalg kr 45,- Nr 6/7 TAKTIKEREN Forhandlingene og meglingen var tøffe. Men vi er rimelig tilfreds med resultatet. Smertegrensen for oss når det gjaldt totalrammen lå på omtrent fire prosent,

Detaljer

TIDENES SIKKERHETSOPERASJON

TIDENES SIKKERHETSOPERASJON nr 11 13.11.2009 løssalg kr 55,- TIDENES SIKKERHETSOPERASJON bi be Du får billigere bensin lligere Du får nsin billigere bensin Spesialrabatt hos Esso for deg som er medlem i Politiets Fellesforbund! Spesialrabatt

Detaljer

straffesaker Kraftig fall i Jeg har ingen tro på at kriminaliteten har gått ned, sier tingrettsdommer Kjetil Gjøen. Interne stridigheter i PU

straffesaker Kraftig fall i Jeg har ingen tro på at kriminaliteten har gått ned, sier tingrettsdommer Kjetil Gjøen. Interne stridigheter i PU Interne stridigheter i PU Side 18 19 20 21 Fortsatt høy PF-tillit Side 14 15 Brutal terror truer rettssamfunnet Side 12 13 26.06.2009 løssalg kr 55,- Nr 06/07 Kraftig fall i straffesaker Jeg har ingen

Detaljer

til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen mellom arbeid og fritid? overlatt Gårsdagens IKT-design Verdens nordligste politi

til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen mellom arbeid og fritid? overlatt Gårsdagens IKT-design Verdens nordligste politi Gårsdagens IKT-design Side 16-17 Verdens nordligste politi Side 22-23-24-25-26-27 Åpner for ATB for politisivile Side 5 19.09.2008 løssalg kr 55,- Nr 9 overlatt til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen

Detaljer

uten politi et samfunn

uten politi et samfunn Lønnskampen drar seg til Side 8-9-10-11-12 Dramatiske bilforskjeller Side 14-15-16-17 Livsfarlig halsgrep Side 18 15.02.2008 løssalg kr 55,- Nr 2 et samfunn uten politi Kjøpmann Vien Van Le mener det er

Detaljer

politiressurser Sluker

politiressurser Sluker Full pepperseier Side 19 Nekter å jobbe overtid Side 20-21 Unik redningstjeneste Side 26-31 18.04.2008 løssalg kr 55,- Nr 4 Sluker politiressurser Flere av Norges ledende etterforskere må sitte vakt i

Detaljer

EN FRIHAVN FOR OVERGRIPERE

EN FRIHAVN FOR OVERGRIPERE nr 12 11.12.2009 løssalg kr 55.- Johnny_B -- Thu Des 1 23:56:32 Sending file DCS_3156.jpg sent Johnny_B -- Thu Des 1 23:56:58 kjenner du igjen bildet? Jente_10 -- Thu Des 1 23:57:02? Johnny_B -- Thu Des

Detaljer

Vonde tall. All narkotikaspaning i Haugesund har opphørt. Nå rakner det for mange av landets politidistrikt. Hogd i hodet med øks

Vonde tall. All narkotikaspaning i Haugesund har opphørt. Nå rakner det for mange av landets politidistrikt. Hogd i hodet med øks Hogd i hodet med øks Side 30-31-32-33-34-35 Ammunisjon trekt tilbake Side 5 Redusert suverenitetshåndhevelse Side 26-27 14.11.2008 løssalg kr 55,- Nr 11 Vonde tall All narkotikaspaning i Haugesund har

Detaljer

Faresignal for politikulturen. Side 22-23-24-25

Faresignal for politikulturen. Side 22-23-24-25 Vellykket PF-strategi Side 6-7-8 Faresignal for politikulturen Side 22-23-24-25 Var aldri sikker på løsning Side 5 21.08.2009 løssalg kr 55,- Nr 08 Dramatisk voldsreduksjon Samarbeidet mellom politiet

Detaljer

politiets Søkelys på n Tap for Utsi n Sian under press n Neste generasjons politibiler

politiets Søkelys på n Tap for Utsi n Sian under press n Neste generasjons politibiler Søkelys på politiets sikkerhet 12.05.2006 løssalg kr 45,- Nr 5 Politifolk opplever at godt verneutstyr og et sikrere våpen nå bare blir et papirtilbud. Politidirektoratet gir lokale pålegg fra 2007. side

Detaljer

POLITITJENESTEN I ØST-FINNMARK PÅ. Politisivile får ulik lønn. Verre enn å møte kriminelle. Etterspurt politikompetanse 12.10.2007 LØSSALG KR 49,-

POLITITJENESTEN I ØST-FINNMARK PÅ. Politisivile får ulik lønn. Verre enn å møte kriminelle. Etterspurt politikompetanse 12.10.2007 LØSSALG KR 49,- Verre enn å møte kriminelle side 12-15 Politisivile får ulik lønn side 16-17 Etterspurt politikompetanse side 22-23 12.10.2007 LØSSALG KR 49,- NR 10 POLITITJENESTEN I ØST-FINNMARK PÅ SPAREBLUSS Polititjenesten

Detaljer

Politiforum. Nydesign. Nå er det opp til POLITIKERNE å gi innbyggerne det politiet de vil ha

Politiforum. Nydesign. Nå er det opp til POLITIKERNE å gi innbyggerne det politiet de vil ha Nydesign Politiforum 16.10.2013 løssalg kr 55,- nr 10 GENERALISERT SPESIALISERT INNBYGGERNES BEHOV SYNLIGHET EFFEKTIVISERING BEDRE LEDELSE 22. JULI BEREDSKAP TILSTEDEVÆRELSE LOKALT POLITI POLITISTRUKTUREN

Detaljer

nr 12 09.12.2010 løssalg kr 55,- DRAPSTRUET Treholt-etterforskerne har en tøff tid som pensjonister. Side 6 og 7

nr 12 09.12.2010 løssalg kr 55,- DRAPSTRUET Treholt-etterforskerne har en tøff tid som pensjonister. Side 6 og 7 nr 12 09.12.2010 løssalg kr 55,- DRAPSTRUET Treholt-etterforskerne har en tøff tid som pensjonister. Side 6 og 7 Oversikt forsikringer 2011 Vi jobber hele tiden for å få best mulige vilkår til rimeligst

Detaljer

Delta i debatten. Politimestere:

Delta i debatten. Politimestere: Politimester under etterforskning Politimesteren var mistenkt for beruselse under tjeneste, men underlagt sjef varslet ikke Spesialenheten. side 6-7 Nye UP Tre år etter at UP flyttet fra Oslo til Stavern

Detaljer

Hvor er den røde uniformen?

Hvor er den røde uniformen? nr 6/7 18.06.2010 løssalg kr 55,- Hvor er den røde uniformen? Helsevesenet har hovedansvaret for psykisk syke, men det skyves altfor ofte over på politiet. Side 8, 9,10,11,12,13 Det skal lønne seg å være

Detaljer

nødnett-kaos En ny utsettelse av det digitale nødnettet er dramatisk for redningstjenesten og vil vanskeliggjøre bekjempelsen av hverdagskriminalitet,

nødnett-kaos En ny utsettelse av det digitale nødnettet er dramatisk for redningstjenesten og vil vanskeliggjøre bekjempelsen av hverdagskriminalitet, nødnett-kaos 10.11.2006 løssalg kr 45,- Nr 11 En ny utsettelse av det digitale nødnettet er dramatisk for redningstjenesten og vil vanskeliggjøre bekjempelsen av hverdagskriminalitet, terror og organisert

Detaljer

til dialog fra skyttergravskrig Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund er mer positiv enn på lenge med tanke på løsning av politikrisen.

til dialog fra skyttergravskrig Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund er mer positiv enn på lenge med tanke på løsning av politikrisen. IKT-krise i politiet Side 6-7-8-9 Bilavtalen forlenges Side 16-17 Dum av overtid Side 14 24.04.2009 løssalg kr 55,- Nr 04 fra skyttergravskrig til dialog Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund er mer

Detaljer

FULL SPLID MELLOM HUNDEFØRERE OG POLITIMESTER I TRONDHEIM. n Økt politikraft fra Storberget side 14-15. n Dømt for dokumentforfalskning side 16

FULL SPLID MELLOM HUNDEFØRERE OG POLITIMESTER I TRONDHEIM. n Økt politikraft fra Storberget side 14-15. n Dømt for dokumentforfalskning side 16 FULL SPLID MELLOM HUNDEFØRERE OG POLITIMESTER I TRONDHEIM 17.02.2006 løssalg kr 45,- Nr 2 n Trondheim uten politihunder. n Fastlåst mellom hundeførere og politimester Per Marum. n Frykter menneskeliv vil

Detaljer

smerteregime stein ege kneblet politidirektoratets Byttet ut kvinne med mann Vurderer å slutte Tango øker MC-sikkerheten

smerteregime stein ege kneblet politidirektoratets Byttet ut kvinne med mann Vurderer å slutte Tango øker MC-sikkerheten Byttet ut kvinne med mann Side 12-13 Vurderer å slutte Side 14-15 Tango øker MC-sikkerheten Side 26-27 22.06.2007 løssalg kr 49,- Nr 6/7 stein ege kneblet politidirektoratets smerteregime Vi aksepterer

Detaljer

Medlemmene er tatt på alvor

Medlemmene er tatt på alvor 2008 Leder Medlemmene er tatt på alvor - Et helt nødvendig skritt Det er ingen fare for at 2008 skal forbigås som et tåkelagt år i fagforeningssammenheng. Trykket etter landsmøtevedtaket på Hamar i november

Detaljer

Nei - de fikk ikke jobb.

Nei - de fikk ikke jobb. nr 09 09.09.2010 løssalg kr 55,- Nei - de fikk ikke jobb. Årsaken til at nær 120 nyutdannede politibetjenter nå står uten jobb skyldes kraftig nedbemanning i politidistriktene. s 2, 8-9-10-11 2 LEDER Utgiver

Detaljer

Skal det bli slutt på dette?

Skal det bli slutt på dette? nr 2 13.02.2013 løssalg kr 55,- I 27 år har politiførstebetjent Per Henrik Bykvist jobbet forebyggende med barn og ungdom i Levanger. Nå ser han resultatene av sitt lange virke som nærpoliti. Skal det

Detaljer

nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Realistisk FNtrening i Nairobi Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 2 LEDER Utgiver Politiets Fellesforbund

Detaljer

politidrapene pa Austbø 10 år siden Foranledningen til den fatale hendelsen er fremdeles gjeldene for politiet. Spekulerer i konkurser Tema: Avhør

politidrapene pa Austbø 10 år siden Foranledningen til den fatale hendelsen er fremdeles gjeldene for politiet. Spekulerer i konkurser Tema: Avhør Spekulerer i konkurser Side 5-6-7 Trodde jeg skulle dø Side 46-47 Tema: Avhør Side 14-21 16.05.2008 løssalg kr 55,- Nr 5 10 år siden politidrapene pa Austbø Foranledningen til den fatale hendelsen er fremdeles

Detaljer

Sikrer lokal beredskap

Sikrer lokal beredskap nr 12 16.12.2011 løssalg kr 55,- Sikrer lokal beredskap Samfunnet leter etter bedre beredskap. Vi tar utfordringen, sier politiets lokale spesialstyrke UEH. Side 10-17 Esso MasterCard er mer enn gode rabatter

Detaljer

Ber lokalpolitikere. Positiv politireform side 6-7. Pepper ga øyeplager side 16-17

Ber lokalpolitikere. Positiv politireform side 6-7. Pepper ga øyeplager side 16-17 Pepper ga øyeplager side 16-17 Positiv politireform side 6-7 Ber lokalpolitikere skape politikraft Kriminalpolitikk bør engasjere lokale politikere, mener Thomas Breen i justiskomiteen. side 12-13 19.01.2007

Detaljer