friheten kan nyte Krever nye politfolk Vil ikke ta ansvaret Kritisk til lovendring løssalg kr 55,- Nr 6/7 Side Side

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "friheten kan nyte Krever 3.700 nye politfolk Vil ikke ta ansvaret Kritisk til lovendring 20.06.2008 løssalg kr 55,- Nr 6/7 Side 14-15 Side 10-12-13"

Transkript

1 Krever nye politfolk Side Kritisk til lovendring Side Vil ikke ta ansvaret Side løssalg kr 55,- Nr 6/7 kan nyte friheten Da Høyesterett frikjente den erfarne politimannen i «Follosaken», ble det samtidig slått fast at nødverge også gjelder for politifolk. Side

2 Over sykler stjeles årlig i Norge - kun en av fire anmelder forholdet! Dessverre er en del av disse anmeldelsene mangelfulle, og gir unødvendig merarbeid. Heldigvis er politiet online med Falck Sykkelregister, slik at det er enkelt å avklare eierforholdet hvis ikke sykkelen får treff i STRASAK. Falck Sykkelregister gjør politiets jobb med å finne rettmessig eier enklere. Derfor bør alle sykler være registrert hos oss! 42,- Totalt 210,- for 5år pr. år

3 Flyr studenter fra Oslo til Karmøy Side 6-7 Arrestforvarerne blir satset på Side De dødes beskyttere Side ındex LØSSALG KR 49,- NR 11 INNHOLD 8 Småstoff 18 Et krevende lønnsoppgjør 20 Ofte stilte spørsmål 21 Ut å kjøpe blommer 33 Mange om beinet 49 Skummel utsettelse FASTE SIDER 34 Stillingsannonser 38 Innlegg og debatt RÅTTENT BRA -TILLITEN SVEKKES Forsiden med råttent eple falt i smak. Politiforum vant Fagpressens forsidepris i konkurranse med 240 andre fagblader. Ikke rart vi er stolte. Hvor går grensen for at straffedømte politiansatte får fortsette i politiet? 5 Side Arne meinar 46 Politijuss 47 Folkestads hjørne 50 PFFU pf_01.indd :06:35 Uhr GODT FORBEREDT Utdanningen som innsatsleder Kristine Bakken Hovstein var med å gjøre at hun var godt forberedt på det som ventet henne på ulykkesstedet i Ålesund. 26 BLE DE BRUKT SOM PRØVEKANINER? Ansatte er brukt for å vurdere graden av ubehag, og ut en tilstrekkelig kunnskap om den helsemessige risikoen, me ner hovedverneombud om pepperspraytestingen FOR DÅRLIG PÅ KONKURSSAKER Flere bobestyrere i Oslo mener det er demotiverende at politiet i hovedstaden ikke prioriterer konkurssaker. Politiet erkjenner at de har en utfordring. ØKONOMISK FOREBYGGING Økonomisk forebygging har blitt et eget satsingsområde ved Lindås og Meland lensmannsdistrikt. JUNI POLITIFORUM 3

4 kronikk kolofon Katastrofen leder rammer Utgiver Politiets Fellesforbund Storgt. 32, 0184 Oslo Tel: Fax: Ansvarlig redaktør Ole Martin Mortvedt Mobil: Journalist Thomas Berg Tel: Mobil: Arbeidsgiver eller politi? Markedskonsulent Trond Erik de Flon Tel: Mobil: bidragsyter Stig Kolstad Årsabonnement for Politiforum kr 550,- Ta kontakt med vår markedskonsulent for bestilling Internettside Frister Innlevering av stoff til nr sendes på mail til redaksjonen innen Adresseforandringer Design, produksjon upstruct berlin oslo as Trykk Aktietrykkeriet Redaksjon avsluttet Ettertrykk kun tillatt mot kildeangivelse Tips til innhold 99. årgang Forside: Kan nyte friheten Foto: Maxim Tupikov istockphoto.com ISSN: POLITIFORUM J U N I PFU er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbun Organet som har medlemmer fra presseorganisasjone og fra allmennheten, behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner). PFU, Rådhusgt.17, Postboks 46 Sentrum, NO-0101 Osl Tel Fax: Epost: Frifinnelsen i Høyesterett som vi i denne utgaven omtaler, gir et innblikk i de ytterst krevende arbeidsforhold som operative mannskaper i politiet står overfor. Uten forvarsel kommer politiets operative mannskap inn i situasjoner som er helt ekstreme, på grensen til det uvirkelige. Situasjoner som er direkte farlige, men som de ikke kan velge bort. Alle situasjoner er forskjellig, og polititjenestemennene må evne og improvisere på bakgrunn av egen kompetanse, utstyr tilgjengelig og hvor mye politipersonell som er på stedet. Høyesterett har nå en gang for alle slått fast at polititjenestemenn har den samme rett til å beskytte seg mot urett som andre borgere nemlig nødverge. For med nødvendige og tilpassede midler forsvare seg mot en opplevd fare. Det er en klok avgjørelse, og det er en viktig avgjørelse i forhold å ivareta tjenestemennenes sikkerhet. Det er også en selvfølge at Spesialenheten for politisaker iverksetter etterforskning i noen av disse sakene hvor det stilles spørsmål om polititjenestemennene har gått ut over gjeldende regelverk. Men enkelte politiarbeidsgivere ser ut til å glemme at Spesialenheten tar seg av etterforskning og påtalemessige spørsmål, og de selv har et arbeidsgiveransvar. I denne utgaven gir advokat Knut Smedsrud en rettmessig og uforbeholden ros til politimester Stein Ulrich som sto last og brast med sine ansatte polititjenestemenn, både gjennom personlig kontakt, og som et dyktig vitne i retten. Et klassisk eksempel på hvordan en sjef oppnår respekt. Samtidig legger jeg merke til Politidirektoratet, som mens saken pågår hos domstolene, presterer «Rundskriv 2007/004 - Bestemmelser om bruk av slagvåpen i politiet». Rundskrivet inneholder ikke annet enn selvfølgeligheter som polititjenestemenn får grundig undervisning i under utdanning og senere årlige godkjenninger. Det er til å undres over at Politidirektoratet har behov for å «gjenoppfriske» våpeninstruksen mens saken verserer hos domstolene. Både domstoler og involverte tjenestemenn kjenner lovverket. Rundskrivet var på ingen måte noen støtte fra Politidirektoratet som øverste arbeidsgiver i en ytterst belastende situasjon for dem som satt under tiltale. Faktisk så var innholdet det motsatte av støtte. Polititjenestemenn som blir satt under etterforskning opplever en kraftig belastning. Det er spesielt å være lovens håndhever, og selv bli mistenkt, særlig etter å ha gått inn i farlige situasjoner på vegne av samfunnet. Politidirektoratet bør avstå fra å komme med innskjerpende utspill mens hovedforhandling pågår. Dette rundskrivet hadde stått vesentlig sterkere hvis den øverste politiarbeidsgiveren hadde ventet med sin presisering til etter at Høyesterett hadde truffet sin avgjørelse.

5 Vinnerteamet. Designer Jarle Frivold, journalist Thomas Berg og redaktør Ole Martin Mortvedt jublet over forsideprisen. Foto Nina Leth-Olsen fagpressepris Flyr studenter fra Oslo til Karmøy Side 6-7 Arrestforvarerne blir satset på Side De dødes beskyttere Side LØSSALG KR 49,- NR 11 -TILLITEN SVEKKES Hvor går grensen for at straffedømte politiansatte får fortsette i politiet? Side pf_01.indd :06:35 Uhr spesialpris i 2005 med saken om politimannen Erik Håland som avfyrte skudd mot Nokas-ranerne i Stavanger. POLITIFORUM VANT TUNG FORSIDEPRIS I skarp konkurranse med alle landets fagblad vant Politiforum den ettertraktede forsideprisen. Av Redaksjonen Det ene råtne eplet i en haug med grønne og friske tett fotografert, uten unødvendige forklaringer. Det holdt til forsideseier for Politiforum. Denne prisen verdsetter vi svært høyt, og vi er takknemlig for at Fagpressens jury så poenget vi ønsket å få frem tydelig uten å være overtydelig. Vi betrakter prisen som en anerkjennelse og støtte til at vi går inn i vanskelige, men viktige saker, sier redaktør Ole Martin Mortvedt. Han trekker frem journalist Thomas Berg som var idémakeren, og designer Jarle Frivold i designbyrået Upstruct Berlin Oslo AS som videreforedlet ideen. Det er andre gang Politiforum vinner en fagpressepris. Bladet vant Fagpressens «Pling» Begrunnelsen fra juryen er krystallklar. Det er ingen menneskerett å klekke ut geniale førstesideideer. Noen av oss greier det aldri. Men en sjelden gang sier det «pling» i et kreativt hode...og man kjenner med en gang at ideen med stor «I» sitter. Vi tipper at den eller de som diskuterte seg frem til denne førstesideideen, fikk en umiddelbar og sterk lykkefølelse. Fagpressemagasinet sto ikke foran en enkel oppgave da de skulle bildelegge historien om at tilliten til politiet svekkes. Løsningen ble super, saftig og subtil. Juryen merker seg i tillegg at Politiforum ikke har falt for fristelsen til å underbygge bildet tittelmessig eller i ingressen. Her er ikke ordet råtten nevnt. Flott! De øvrige prisene ble fordelt slik: Fotoprisen gikk til Kommunal rapport for evne og vilje til å gi bildene en betydelig plass i reportasjen. Markedsprisen gikk til Dagfrid Hammersvik. Designprisen gikk til Snitt, Hedersprisen til Odd H. Vanebo, Nettprisen til Apéritif, Journalistprisen til Ren Mat og Fagpresseprisen gikk til Apollon det eneste universitetsmagasin som jobber etter redaktørplakaten med fristilt redaksjon. JUNI POLITIFORUM 5

6 ressurser Leder for ordens- og trafikk avdelingen ved Eigersund politi stasjon, politioverbetjent Arne Arild Wetteland, tar ikke lenger delansvar for politiets- og innbyggernes trygghet. Beordring om innsparing i et allerede for lavt driftsbudsjettet for vaktregion Dalane gjør at han vurderer å trekke seg fra stillingen. Av Thomas Berg VIL IKKE TA ANSVARET Jeg føler at vi svikter innbyggerne. Med dagens ordre om innsparing - i et fra før av altfor lavt driftsbudsjett - er etter min mening ikke mulig å drive en forsvarlig polititjeneste i vaktregionen. Vi har ikke lenger garanti for en minimumsbemanning på to politibetjenter i regionen vår. Hvis en eller to er borte en dag, kan vi risikere at det ikke er politi på jobb i vaktregionen. Om dette er en organisatorisk- og/eller politisk skapt situasjon skal stå usagt, men jeg kjenner daglig på den store belastningen jeg mener ansatte og innbyggere i Dalane-regionen blir utsatt for, sier Arne Arild Wetteland. I forhold til budsjettet har driftsenheten i Dalane en manko på nesten ca kroner. I praksis betyr det at det ikke finnes penger til å sette inn folk som kan dekke opp for kollegaer som for eksempel er syke, på kurs eller i retten. Dermed kan det hende at det faktisk ikke er folk på jobb på kvelds- og nattetid, eller at det er for få til å kunne foreta en utrykning. Noe som også har skjedd ved flere anledninger. Subkultur I Dalane har den økonomiske situasjonen blitt så prekær, at Arne Arild Wetteland mener at driften grenser opp mot det uforsvarlige, hvilket bringer ham inn i et uønsket etisk dilemma i forhold til publikum og egne ansattes sikkerhet. Med lite- eller ingen tilgjengelighet kan vi lett skape en arena for subkulturer, hvor innbyggerne ikke lenger kan regne med politiets bistand ved behov for hjelp. Vi har eksempler, riktignok under det «normale» driftsbudsjettet, hvor en lokal motorsykkelklubb ble kontaktet når det oppsto bråk ved et utested, fremfor at de som drev stedet ringte til politiet. Dette er eksempel på en uholdbar situasjon for både politiet og publikum. For vaktregionens del er det helt avgjørende at vi får opprettholdt- og gjort «urørlig» en minimumsbemanning på to politibetjenter på kvelds- og nattetid. Hvis ikke det skjer, må jeg av hensynet til publikum og egne medarbeideres sikkerhet vurdere min stilling som medansvarlig for driften, understreker Arne Arild Wetteland. Rykker ikke ut Nylig skjedde det en trafikkulykke med personskade i vaktregionen. Vanligvis skal politiet rykke ut på slike hendelser. Men denne gangen var det bare brannvesenet som kom. Det var ingen politibetjenter tilgjengelige i vaktregionen. Brannvesenet måtte ta seg av trafikkdirigering og ledelse på skadestedet. Dette er et eksempel på hvor håpløs situasjonen i regionen har blitt. Jeg har jobbet i politiet i 37 år og har aldri opplevd lignende arbeidsbetingelser, sier Wetteland. Leif Seglem, tillitsvalgt for de tilsatte i politiet i Dalane, forteller til lokalavisa Dalane Tidende om en episode for en stund siden der en kvinne ringte og fortalte at hun var i ferd med å bli angrepet av en mann. I etterkant sto det i Dalane Tidende at politiet ikke kunne rykke ut fordi patruljen var opptatt et annet plass. Men slik var det ikke. Sannheten var at det ikke var folk på jobb, sier Seglem til lokalavisa. 6 POLITIFORUM J U N I

7 Ingen garanti. Arne Arild Wetteland mener politiet svikter publikum i vaktregion Dalane. Foto Egil Mong/Dalane Tidende. Også Wetteland bekrefter at publikum ikke lengre kan forvente at politiet rykker selv om behovet er der. Hvem skal ta ansvaret hvis det går galt? Jeg kan i alle fall ikke gjøre det, sier Wetteland. Skrik om hjelp Ordfører i Egersund, Terje Jørgensen jr. fra Høyre, mener utspillet fra Wetteland er et tydelig rop om hjelp. Han er klar over at driftsbudsjettet i regionen er langt fra tilfredsstillende. Det er liten tvil om at dette budsjettet burde blitt økt kraftig. Slik jeg ser det, er uttalelsene til Wetteland er kraftig rop om hjelp, sier Terje Jørgensen jr. Hvordan ser du på situasjonen? Jeg ser på dette med stor bekymring. Vi kan ikke fortsette å ha det sånn som dette. Vi har satt ned et komitéråd som nå vil skrive et brev til ledelsen i distriktet i håp om å bli hørt, sier Terje Jørgensen jr. SKULLE GJERNE HATT MER RESSURSER Politimester i Rogaland, Geir Gudmundsen, ønsker seg mer ressurser, men sier at Dalane har fått en større andel av driftsbudsjettet enn det de skulle hatt i forhold til utfordringene i regionen sammenlignet med distriktet for øvrig. Politiet vil alltid ha problemer med å være over alt alltid. Vi har satt ned et prosjekt for å se på om vi har en riktig økonomisk fordeling av ressursene i distriktet, sier Geir Gudmundsen. Politimesteren kjenner ikke konkret til den aktuelle situasjonen med Arne Arild Wetteland, men sier at Rogaland har dyktige og ambisiøse ledere som tidvis opplever det frustrerende når økonomien setter begrensninger for oppgaveløsningen. Geir Gudmundsen sier at politiet i Rogaland har basert seg på helkontinuerlig vaktordninger, men at det kan bli problematisk ved sykdom og annet fravær i de mindre regionene. Vi prøver så langt det lar seg gjøre å ta patruljer fra andre områder i distriktet for å bistå når folk er borte og oppdrag krever det. Men det er klart at det gir oss store utfordringer. Når det er sagt så mener jeg vi har tatt hensyn til ressursbehovet i Dalane-regionen. Men det er selvsagt uheldig at vi har havnet i en situasjon at en leder vurderer å slutte på grunn av manglende ressurser, konkluderer Geir Gudmundsen. JUNI POLITIFORUM 7

8 notiser Dette er en bog om strategisk ledelse og manøvrering. Strategier må være lige så mangefacetterede og fleksible, som omverdenen er kompleks, flertydig og uforudsigelig. Ved at sondre mellem en række strategiske arenaer, med hver sine mål, modstandere og spilleregler, bliver det muligt at fokusere strategiarbejdet og at manøvrere mellem en række muligheder og nødvendige hensyn. BOKOMTALE STRATEGISK LEDELSE, DE MANGE ARENAER Ved siden af moderne strategiske tænkere inddrages de ældste militære ledelsesteoretikere. Derfor møder man her forestillinger om coup d oeil, som den særlige evne til at overskue situationen i ét nu, og referencer til det strategiske geni som evner at vælge sine arenaer og koble dem med omhu. Men man møder også forestillinger om at kommunikation og legitimitet står i centrum for ekspressive, bevidsthedsorienterede strategier, for æstetiseringsstrategier m.v. De konkrete eksempler og cases er hentet fra private virksomheder såvel som fra frivillige og offentlige organisationer. Bogen er skrevet for alle, der ønsker at forstå, hvad strategisk ledelse er, og hvordan det praktiseres. Av Rune Glomseth, lektor Politihøgskolen Strategi som temaet og strategisk ledelse har fått en økende aktualitet de senere årene. I politiet praktiseres strategisk ledelse av alle ledere. Boken Strategisk ledelse de mange arenaer gir Kurt Klaudi Klausen er professor ved Institut for Statskundskab og leder af MPM-uddannelsen ved Syddansk over Universitet. temaet Han strategi har skrevet adskillige og sikter bøger om mot strategi og praktisk ledelse utøvelse overblikk bl.a. Offentlig Organisation, Strategi og Ledelse og Skulle det være noget særligt? av strategisk ledelse. Hovedgrepet i boken er skillet mellom åtte arenaer hvor strategisk ledelse skjer i virksomheter. Boken er inndelt i tre deler. Første del omhandler hva strategi S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T S F O R L A G er. Her er også en presentasjon av de arenaer hvor strategisk ledelse kan og bør praktiseres. Endelig omhandles ulike analysetyper. Andre del inneholder en omtale av flere case hvor det blir illustrert strategiske utfordringer, strategiske valg og strategisk ledelse knyttet. Tredje del av boka inneholder en fordypning hvor forfatteren sammenholder sine perspektiver med forskning og teori på organisasjon og ledelse. Her omtales også strategi som en overordnet ledelsesvirksomhet hvor det hele koples til utøvelse av ledelse. Boken er solid teoretisk tuftet med bruk og henvisninger til oppdatert forskning. Boken har en praktisk innretning og er faglig god. Layout og språkføring gjør boken grei å lese selv om den er på dansk. Den kan anbefales. Kurt Klaudi Klausen Kurt Klaudi Klausen De mange arenaer Foratter Kurt Klaudi Klausen har i flere år også undervist på Politihøgskolens organisasjon- og lederutdanning LOU-II. En rekke norske politiledere vil huske Klausen som en faglig sterk og engasjerende underviser. Kurt Klaudi Klausen: Syddanske universitetsforlag, 2004 HØYRE FORESLÅR MER TIL POLITIET Innføringen av biometriske pass har ført til at mange lensmannskontor er fratatt oppgaven med å utstede pass. Regjeringen har lagt opp til at det nye utstyret skal utplasseres på et begrenset antall politiog lensmannskontorer etter en nærmere bestemt fordeling. Den rødgrønne regjeringens knappe politibudsjetter vil også kunne fremtvinge sammenslåing av lensmannskontor og gjøre at mange må reise enda lenger for å få pass og utført nødvendige tjenester, sier Elisabeth Aspaker. Høyre foreslår derfor å bevilge 70 millioner kroner mer i revidert nasjonalbudsjett til politiet, hvorav om lag 20 millioner skal være en engangsinvestering for å sikre utplassering av biometriske kiosker på alle landets lensmannskontor. Dette vil bidra til å sikre et fortsatt tilstedeværende politi som kan levere innbyggerne de tjenestene de trenger over hele landet. Aspaker mener at lensmannskontorene er et servicekontor som skal bistå innbyggerne på ulike måter; gjennom søknader, pass eller rådgivning. Lensmenn landet rundt frykter at en reduksjon i oppgaver betyr et første skritt på veien mot nedleggelse av lensmannskontoret. For Høyre er dette helt uakseptabelt, fortsetter Aspaker. Høyre vil ha trygge lokalsamfunn - det forutsetter et sterkt nærpoliti med tillit i befolkningen. Et politi med lokalkunnskap er en forutsetning for god lokal forebygging og aktiv kriminalitetsbekjempelse. PFs STREIKEFOND TILBAKEBETALER Hver måned trekkes medlemmer i Politiets Fellesforbund (PF) 0,2 prosent av lønnen til et eget streikefond. I praksis mellom kroner pr. måned. Det mange ikke er klar over er at PF tilbakebetaler summen når du blir pensjonist, dersom fondet ikke er brukt til å betale streikebidrag. Det blir penger av slikt. Nærmere 1.1 million kroner betalte PF nå i april til de 185 medlemmene som i fjor ble pensjonister. De som fikk mest, fikk nærmere 7000 blanke kroner inn på kontoen. Inkludert var også rundt 800 kroner i avkastning til de som fikk mest. 8 POLITIFORUM J U N I

9 Sigmund Laugsand. Kåre Alfred Hanken. Arne Birger Danielsen. GULL OG TO GANGER SØLV Gull, sølv og heder til Sigmund Laugsand, Kåre Alfred Hanken og Arne Birger Danielsen. Hilsen kong Harald. Av Thomas Berg Fylkesmann Inger Lise Gjørv overrakte 24. april Kongens Fortjenestemedalje i gull til lensmann Sigmund Laugsand. Sigmund Laugsand begynte sin utdannelse innen politietaten i 1968 og kom til Nord-Trøndelag som lensmannsbetjent i Han var lensmann i Verdal i perioden I 1995 ble han ansatt som lensmann i Levanger og var der inntil han gikk av med pensjon i Han har som lensmannsbetjent og som lensmann ivret etter å utvikle politi- og lensmannsetatens muligheter til å utføre samfunnsrollen på best mulig måte. Blant annet kan det nevnes at han har vært engasjert innen to store prosjekter «Politiserviceprosjektet» og «MILprosjektet Mekling i lokalsamfunnet». Jeg har vel aldri møtt en kollega så vital, smilende og full av ideer. Du er ram til å se muligheter. Jeg tror Kongen er stolt av det du har gjort, og håper alle har blikket på deg som vi har, at her kommer en hedersmann, har politimester Trond Prytz i Nord-Trøndelag uttalt til Levangeravisa. Sølv Kåre Alfred Hanken begynte som politiaspirant 18. april Han har tjenestegjort ved omtrent alle avdelinger i politiet, og er landskjent innad i politiet for sin innsats som teknisk etterforsker ved kriminalavdelingen. Han har i tillegg vært politisk aktiv og hatt flere verv i Politiets Fellesforbund. Arne Birger Danielsen har siden 1960 vært yrkesaktiv i politiet. Han har inngående kjennskap til politiet og har vært innom alle gjøremål i etaten. Pliktoppfyllende, dyktig, grundig og samarbeidsinnstilt er ord som beskriver Danielsen. Ved siden av karrieren i politiet har han vært svært samfunnsengasjert og vært medlem av bystyret og formannskapet i Ålesund. Han har også vært styremedlem i Politiets Fellesforbund. Hanken og Danielsen er nå begge blitt tildelt Kongens Fortjenestemedalje i sølv. Justissektorens FERIESENTER JKØ Som ansatt innen Justissektoren har du og din familie muligheten til et uforglemmelig sommeropphold i Stavern. Stavern, med 200 soldager i året og nok av moro for liten og stor, er et perfekt utgangspunkt for en herlig sommerferie. Ta med deg familien til Justissektorens eget feriesenter. Vi holder åpent fra St. Hans til medio august og tilbyr renoverte rom til svært gunstige priser. Bestill plass på JKØs FERIESENTER I STAVERN. Tlf , faks eller E- post: Gå inn på www. stavernjko.no og les mer Enkel-/dobbeltrom med brunch kr. 400/kr. 650 pr. døgn Familierom, 4 sengeplasser kr I prisen ligger brunch for 2 voksne. Barn 3-12 år betaler 1/2 pris for brunch Lave priser - godt produkt. Prøv oss - du vil ikke angre! ns JUNI POLITIFORUM 9 JKØ

10 politidirektørsaken SKREDDERSYR LOVVERKET Forslaget om å forlenge politidirektørens åremål vekker reaksjoner. Av Ole Martin Mortvedt Mest lojale. Ingelin Killengreen er statsrådens mest lojale og kollegiale person, mener Jan Arild Ellingsen. Foto Politiforum. I midten av mai sendte justisminister Knut Storberget ut et høringsbrev hvor det fremgikk at han ønsket å endre Politiloven for at politidirektør Ingelin Killengreen skulle kunne få endret åremålet slik at hun ikke må gå av som politidirektør neste år. Både innad i politiet og på Stortinget vekker dette reaksjoner. Etter mitt skjønn bekrefter dette en ting. Ingelin Killengreen er statsrådens mest lojale og kollegiale person. Det er klart det er hyggelig å omgi seg med slike mennesker. Jeg hadde i mye større grad ønsket meg en politidirektør som er 100 prosent lojal mot politietaten. Hun har en jobb å gjøre for å ivareta egen etat, og ikke gjøre seg tekkelig for statsråden, sier Justiskomiteens nestleder Jan Arild Ellingsen (Frp). Han har i løpet av sine sju år i Justiskomiteen lagt merke til at hun et fåtall ganger har uttrykt bekymring for politiet. Hun har ikke vært kritisk. Jeg skjønner at statsråden ønsker å beholde henne, men jeg er ikke sikker på at det gagner politiet, sier Ellingsen. ellingsen: Typisk Storberget Ellingsen er kritisk til justisminister Knut Storbergets måte å håndtere denne saken på. Jeg er overrasket over at statsråden ikke har tatt innover seg de prinsipper som ble lagt til grunn av Stortinget da saken ble debattert i Innstillingen fra Justiskomiteen var enstemmig. Det er overraskende at Storberget nå vet bedre enn hva Arbeiderpartiets representanter viste da åremålsperioden ble besluttet. Men det er jo litt typisk Storberget dette, å la prinsippene fare så snart han er i posisjon, sier Ellingsen. Det Storberget nå gjør er å verne en arbeidsplass for Killengreen. Og at han vil gå så langt som å gå til et lovendringsforslag for å få gjort dette er ikke overraskende, men mer bekreftende. Han ønsker å skreddersy lovverket for å holde på sin kjære politidirektør. Hvis det er slik at politiet trenger Killengreen, og at det finnes kun en kandidat, ja da må vi forandre loven. Men jeg mener Storberget har et alvorlig problem ved at andre kandidater nå er marginalisert, sier Ellingsen. dørum: Står fast på tidligere prinsipper Odd Einar Dørum (V) var statsråden som fremmet forslaget om opprettelsen av Politidirektoratet, og han var statsråd da Justiskomiteen la frem sitt enstemmige forslag om å opprette Politidirektoratet. Og han husker godt de diskusjoner og prinsipper som da ble lagt til grunn. Han har ikke endret sin prinsipielle tenkning som lå til grunn Når det gjaldt ledelsen av Politidirektoratet, gikk vi inn for åremål fordi et politidirektorat er i en særstilling ut fra rollen hvor tvangsmakt mot innbyggerne kan utøves. Vi skulle ta hensyn til både kontinuitet og ledelsesmessig fornying, og landet på en åremålsperiode på seks år med mulighet til tre års forlengelse. Politidirektøren skal kunne sitte lenger enn to stortingsperioder, men ikke så mye lenger. Dette var det enstemmighet om i Justiskomiteen inkludert Arbeiderpartiet, og selv har jeg det samme prinsipielle standpunkt i dag. Politidirektoratet var en nykonstruksjon, og vi måtte gjøre sammenligninger med andre land der toppledere ble sittende for lenge, sier tidligere justisminister Odd Einar Dørum. 10 POLITIFORUM J U N I

11 Skulle man endre åremålsperioden, burde man gjort dette ved en evaluering og på helt fritt grunnlag. Men siden debatten er reist, vil jeg understreke at forslaget om å forlenge åremålet av sittende politidirektør ikke kommer fra henne selv, men at initiativet kommer fra statsråden, sier Dørum. Han fremhever samtidig at han kjenner Ingelin Killengreen som en ryddig og dyktig leder, og at han var sterkt enig i tidligere justisminister Hanne Harlems utnevnelse av Killengreen i 2000, og den senere forlengelsen av åremålet i I denne saken har jeg et annet syn enn det Justisdepartementet har i dag, og uavhengig av en utmerket person, er det prinsippene som er viktig. At Storberget nå har inntatt et annet standpunkt, er noe jeg registrerer og ikke er enig i, sier Odd Einar Dørum som fremdeles holder et våkent øye med Justissektoren. dahl: Lager spesiallovgivning Først av alt vil jeg si at jeg har stor respekt for både personen Ingelin Killengreen og jobben hun har gjort som politidirektør. Men forutsetningen for åremålsperioden på år var at Stortinget så at det var nødvendig å få påfyll utenfra og de ønsket en fleksibel organisasjon. Stortinget hadde en grundig prinsipiell diskusjonen. Nå velger justisministeren ved første anledning å lage en spesiallovgivning og se bort fra dette prinsippet som i sin tid ble grundig debattert av Stortinget. Jeg klarer ikke å se behovet for å endre loven og jeg reagerer på at han ved første anledning ønsker å lage en spesiallovgivning tilpasset en person. En person som han har et nært forhold til og i møte med sine brutte løfter sannsynligvis vil fortsette å dytte foran seg i vanskelige politiske saker jo nærmere valget vi kommer, sier Andre Oktay Dahl (H). Når Politiforum forholder Dahl det faktum at Politiforum har mottatt mange henvendelser fra et bredt spekter av politiansatte, og at alle er entydig negative til justisministerens forslag, og at ingen tør fronte dette synet offentlig, er kommentaren syrlig. Hvis det i politiet er slik at ansatte ikke tør å offentliggjøre sitt eget syn, Fra toppen: Odd Einar Dørum (V), Thomas Breen (Ap), Anne-Marit Bjørnflaten (Ap), Jan Arild Ellingsen (Frp), Elisabeth Aspaker (H), Andre Oktay Dahl (H). JUNI POLITIFORUM 11

12 politidirektørsaken synliggjør det en god grunn til å holde fast ved de vedtatte åremålsreglene for år, sier Dahl. aspaker: Merkelig av justisministeren Dette blir litt merkverdig av justisministeren. Stortinget har bestemt at åremålet til politidirektøren skal være 6+3 år. Da synes jeg det blir prinsippløst når man finner frem til en person man synes godt om, og så vil endre vedtatt lov. Nå vet jeg at det er justisministeren selv som har foreslått dette, men det blir litt Hugo Chavez i måten å nærme seg dette på når justisministeren inviterer å lage en lov tilpasset en person. Jeg liker ikke denne måten å nærme seg en lovendring på, sier Elisabeth Aspaker (H). Hun reagerer på at Storberget presenterer politidirektøren som nærmest uerstattelig. Vi opplever rundt om i samfunnet at uerstattelige mennesker lar seg erstatte, og at etterfølgeren ofte gjør en god jobb, sier Aspaker. ØNSKER AT KILLENGREEN FORTSETTER Justisminister Knut Storberget Foto Stig Kolstad breen: Avventer høringsuttalelsene Det er foreløpig for tidlig å si hva jeg kommer til å lande på. For min del vil jeg nøye lese igjennom høringsuttalelsene før jeg bestemmer meg. Jeg ser både for og motargumenter for å forandre åremålsreglene for politidirektøren. Argumentene fra 2001 må også vurderes om de fremdeles har sin gyldighet. Behovet for sterk demokratisk kontroll med politiet og politidirektøren er selvsagt til stede. Samtidig har justisministeren gode argumenter når han nå fremmer forslag om å forlenge politidirektørens åremål, sier Thomas Breen i justiskomiteen (Ap). Justiskomiteens leder Anne-Marit Bjørnflaten (Ap) støtter derimot justisminister Knut Storberget fullt ut og mener justisministeren har gjort de riktige vurderingene. Det blir lite kontinuitet for stillingen med år, mener hun, Burde ikke justisministeren ha ventet til å endre reglene til man hadde neste politidirektør på plass for å unngå beskyldninger om å tilpasse reglene til en sittende maktperson? Jeg ser ikke noe grunn til å vente med å fatte gode vedtak, sier Bjørnflaten. Justisminister Knut Storberget holder fast på forslaget om å forlenge åremålsperioden for politidirektør Ingelin Killengreen. I 2000 da Politidirektoratet ble opprettet var det et poeng at politidirektøren ikke skulle sitte for lenge og få for stor makt. Hvorfor gjelder ikke dette prinsippet lenger? Vi foretar alltid en løpende og dynamisk vurdering av situasjonen. De forhold som gjorde at man var skeptisk til en for sterk politidirektør har vist seg å ikke være gyldig med de erfaringer vi har gjort. Jeg ønsker at Ingelin Killengreen skal fortsette ut fra at hun har gjort en jobb jeg et godt fornøyd med, og ut fra de utfordringer politiet står overfor de nærmeste årene. For å få det til må vi endre loven, sier Storberget. Er det ikke prinsipielt uryddig å endre spillereglene under spillets gang? Ved at vi nå inviterer til en åpen høring rundt forslaget om å endre loven, gis det bred adgang til å debattere forslaget. Når jeg som justisminister ønsker at Ingelin Killengreen skal fortsette som politidirektør, og hun selv samtidig ønsker det samme, kan jeg ikke se at det er annet enn en situasjon der vi har felles interesser, slår Storberget fast. 12 POLITIFORUM J U N I

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Høringsuttalelse til Nærpolitireformen. Bakgrunn. Faktiske opplysninger

Halsa kommune. Saksframlegg. Høringsuttalelse til Nærpolitireformen. Bakgrunn. Faktiske opplysninger Halsa kommune Arkiv: X30 Arkivsaksnr: 2016/296-14 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 95/16 29.11.2016 Høringsuttalelse til Nærpolitireformen Bakgrunn

Detaljer

Høring endring av politiloven 19 annet ledd - forslag om utnevning av visepolitimestere på åremål

Høring endring av politiloven 19 annet ledd - forslag om utnevning av visepolitimestere på åremål Høring endring av politiloven 19 annet ledd - forslag om utnevning av visepolitimestere på åremål 1. Innledning Justis- og beredskapsdepartementet foreslår endring i lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiet

Detaljer

Politiet mot 2020. Ingelin Killengreen Politidirektør. Politidirektoratet

Politiet mot 2020. Ingelin Killengreen Politidirektør. Politidirektoratet Politiet mot 2020 Ingelin Killengreen Politidirektør (Denne presentasjonen er hovedpunktene i Politidirektørens foredrag i OMS 17. november 2008) Agenda Grunnprinsippene for norsk politi Samfunnsutviklingen

Detaljer

Høringsuttalelse fra Regionrådet i Gjøvikregionen om NOU 2013:9

Høringsuttalelse fra Regionrådet i Gjøvikregionen om NOU 2013:9 Til : Justis- og beredskapsdepartementet 20. 9. 13 Høringsuttalelse fra Regionrådet i Gjøvikregionen om NOU 2013:9 Trygghet er en av bærebjelkene for bosetting og vekst i hele landet. Det er derfor riktig

Detaljer

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Offentlig sektor håndhever dine og mine lovgitte rettigheter. Statlige og kommunale tjenester har stor innvirkning på våre liv. Akademikerne

Detaljer

Lokal struktur Geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder

Lokal struktur Geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder Lokal struktur Geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder Geografisk inndeling av et politidistrikt Et politidistrikt Hovedsetet i politidistriktet En geografisk driftsenhet (GDE) Lensmannsdistrikt

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Klage fra Nes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur

Klage fra Nes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur Nes kommune postmottak@nes.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 2012/529-15 17/3061 24.05.2017 Klage fra Nes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts

Detaljer

Tidenes politireform? Nærpolitireformen i et historisk perspektiv

Tidenes politireform? Nærpolitireformen i et historisk perspektiv Tidenes politireform? Nærpolitireformen i et historisk perspektiv Birgitte Ellefsen Doktorgradsstipendiat og høgskolelektor, Politihøgskolen 06.02.2017 Historiske ambisjoner «Vi har bedt om, og dere har

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 17/

Deres ref. Vår ref. Dato 17/ Våler, Grue og Åsnes kommuner post@våler.kommune.no post@grue.kommune.no post@åsnes.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 17/3062 24.05.2017 Klage fra Våler, Grue og Åsnes kommuner over Politidirektoratets

Detaljer

Bygge tillit opp eller ned?

Bygge tillit opp eller ned? Bygge tillit opp eller ned? Politiets arbeid med omdømme Kommunikasjonsdagen 18. mars 2009 Svein Holtan Kommunikasjonsdirektør Politidirektoratet Tillit - omdømme Tillit til politiet: Forvissning og tiltro

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

PFU-SAK NR. 297/15 KLAGER:

PFU-SAK NR. 297/15 KLAGER: PFU-SAK NR. 297/15 KLAGER: Politijuristene i Hordaland v/styret ADRESSE: PUBLIKASJON: Juristkontakt PUBLISERINGSDATO: Nr. 6-2015 STOFFOMRÅDE: Forvaltning SJANGER: Nyhetsartikkel SØKERSTIKKORD: Samtidig

Detaljer

Klage fra Halsa kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Møre og Romsdal politidistrikts lokale struktur

Klage fra Halsa kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Møre og Romsdal politidistrikts lokale struktur Halsa kommune Liabø 6683 VÅGLAND Deres ref. Vår ref. Dato 2016/296-26 17/3057 24.05.2017 Klage fra Halsa kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Møre og Romsdal politidistrikts

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9200/16 Arkivsaksnr.: 16/ HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9200/16 Arkivsaksnr.: 16/ HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT Saksframlegg Ark.: Lnr.: 9200/16 Arkivsaksnr.: 16/1730-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT Vedlegg: Høringsbrev fra

Detaljer

Om å finne tonen. Per Egil Hegge

Om å finne tonen. Per Egil Hegge Nytt språk, ny tone Om å finne tonen Det skal lite til, ofte bare ett ord, før et utsagn får en helt annen tone, og dermed betydning. Et berømt sitat er fra en historiebok, hvor det står: «Han klarte virkelig

Detaljer

Hvorfor er dette viktig?

Hvorfor er dette viktig? Sammendrag Denne rapporten handler om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Rapporten består av ti kapittel, der prosjektets problemstillinger besvares ved hjelp av ulike datakilder.

Detaljer

Aldri har en 60-åring vært mer vital enn i dag. Det er bare å sammenligne Lise Fjeldstad med bildene av oldemor i familiealbumet, så ser du det.

Aldri har en 60-åring vært mer vital enn i dag. Det er bare å sammenligne Lise Fjeldstad med bildene av oldemor i familiealbumet, så ser du det. Nytt språk, ny tone Om å finne tonen Det skal lite til, ofte bare ett ord, før et utsagn får en helt annen tone, og dermed betydning. Et berømt sitat er fra en historiebok, hvor det står: «Han klarte virkelig

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

TILSETTING AV RÅDMANN - MANGLENDE UTLYSING

TILSETTING AV RÅDMANN - MANGLENDE UTLYSING Sivilombudsmann Arne Fliflet Stortingets ombudsmann for forvaltningen S OM Sak: 2007/2195 TILSETTING AV RÅDMANN - MANGLENDE UTLYSING Saken gjelder spørsmålet om stillingen som rådmann skulle ha vært offentlig

Detaljer

Klage fra Kvinesdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur

Klage fra Kvinesdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur Kvinesdal kommune Nesgata 11 4480 KVINESDAL Deres ref. Vår ref. Dato 2007/1151 17/3059 24.05.2017 Klage fra Kvinesdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder

Detaljer

Klage fra Lørenskog kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur

Klage fra Lørenskog kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur Lørenskog kommune post@lorenskog.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 16/3052-22 17/3061 24.05.2017 Klage fra Lørenskog kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Innledning Undersøkelsen skal gi den enkelte medarbeider mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan han eller hun opplever sin arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Klage fra Bindal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur

Klage fra Bindal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur Bindal kommune Rådhuset 7980 Terråk Deres ref. Vår ref. Dato 2015/2348-12 17/2926 24.05.2017 Klage fra Bindal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

09.11.15 VARSLING. Kristin Konglevoll Fjell Politiets Fellesforbund Hordaland

09.11.15 VARSLING. Kristin Konglevoll Fjell Politiets Fellesforbund Hordaland 09.11.15 VARSLING Kristin Konglevoll Fjell Politiets Fellesforbund Hordaland Politiets Fellesforbund Medlemi UNIO-hovedorganisasjonenfor Universitets-oghøyskoleutdannede. Den største fagforening i politiet

Detaljer

Barmhjertighet, omsorg og respekt bare floskler? - og litt om ondskap.

Barmhjertighet, omsorg og respekt bare floskler? - og litt om ondskap. Barmhjertighet, omsorg og respekt bare floskler? - og litt om ondskap. 12. Mai 2016 Arne Okkenhaug Psykiatrisk sykepleier/ Medlem i rådet for sykepleieetikk Tenkt agenda Først og fremst fortelle noen historier

Detaljer

Høring - Tilrådning tjenestestedsstruktur - Trøndelag politidistrikt. Uttalelse fra Midtre Gauldal kommune

Høring - Tilrådning tjenestestedsstruktur - Trøndelag politidistrikt. Uttalelse fra Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. X31 Saksnr. 2016/3184-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Ordfører Høring - Tilrådning tjenestestedsstruktur - Trøndelag politidistrikt. Uttalelse fra Midtre

Detaljer

Norges Diabetesforbund

Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen 080509 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt

Detaljer

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår.

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Side 1 av 5 NØDROP FRA ØYSLETTA... Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Som innflytter i denne

Detaljer

STATUS POLITI- REFORMEN VEIEN VIDERE

STATUS POLITI- REFORMEN VEIEN VIDERE STATUS POLITI- REFORMEN VEIEN VIDERE STATUS POLITIREFORMEN VEIEN VIDERE Formålet med politireformen Særtrekk ved Innlandet politidistrikt Viktige perspektiver Oppgaver/utfordringer Interimperioden. Veien

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Del 3 Handlingskompetanse

Del 3 Handlingskompetanse Del 3 Handlingskompetanse - 2 - Bevisstgjøring og vurdering av egen handlingskompetanse. Din handlingskompetanse er summen av dine ferdigheter innen områdene sosial kompetanse, læringskompetanse, metodekompetanse

Detaljer

Politidirektoratet har sendt prosjektutredningen «Medarbeiderplattform i politiet» på intern høring i politietaten.

Politidirektoratet har sendt prosjektutredningen «Medarbeiderplattform i politiet» på intern høring i politietaten. Politidirektoratet Postboks 8051 Dep 0031 Oslo NORWEGIAN POLICE UNIVERSITY COLLEGE Deres referanse: Vår referanse: Sted, Dato Oslo, 13.03.2014 HØRINGSUTTALELSE VEDR "MEDARBEIDERPLATTFORM I POLITIET» Politidirektoratet

Detaljer

Høring - forslag til administrasjonssted i det nye Møre og Romsdal politidistrikt

Høring - forslag til administrasjonssted i det nye Møre og Romsdal politidistrikt Sakspapir Høring - forslag til administrasjonssted i det nye Møre og Romsdal politidistrikt - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 15/7641 Ronny Frekhaug Tlf: 70 16 20 15 JournalID: 15/73481

Detaljer

MU-samtaler med mening en vitalisering

MU-samtaler med mening en vitalisering MU-samtaler med mening en vitalisering Når virksomheter gjennomgår forandringer, spiller ledelsen en vesentlig rolle i å få koblet medarbeiderens kompetanser, ambisjoner og utviklingsmål til organisasjonens

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Klage fra Lyngdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur

Klage fra Lyngdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur Lyngdal kommune Postboks 353 4577 LYNGDAL Deres ref. Vår ref. Dato 2016/1303-0 17/3059 24.05.2017 Klage fra Lyngdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts

Detaljer

Klage fra Birkenes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur

Klage fra Birkenes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur Birkenes kommune Postboks 115 4795 BIRKELAND Deres ref. Vår ref. Dato 12/520-13 17/3059 24.05.2017 Klage fra Birkenes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder

Detaljer

Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi

Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 10.A Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi FORSLAG FRA FORBUNDETS ADMINISTRASJON 1 Innhold Overordnet målsetting... 3 Forholdet til egne

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Prinsipper for politiets kommunikasjon Tydelig: Det skal være tydelig for innbyggerne hva politiet mener og hvem i politiet det er som kommuniserer.

Detaljer

Lokalavisen og politikken

Lokalavisen og politikken Lokalavisen og politikken På vegne av innbyggerne følger lokalavisen din den lokale politikken. Om rammevilkårene avisene arbeider innenfor. Utgiver: Landslaget for lokalaviser (LLA). Lokalavisen tar samfunnsansvar

Detaljer

Klage fra Snåsa kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur

Klage fra Snåsa kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur Snåsa kommune Sentrum 7760 SNÅSA Deres ref. Vår ref. Dato 16/5040-4-TEG 17/2926 24.05.2017 Klage fra Snåsa kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts

Detaljer

Politiets Fellesforbunds vurderinger av statsbudsjettet for 2012

Politiets Fellesforbunds vurderinger av statsbudsjettet for 2012 Politiets Fellesforbund POLITIETS Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo TIf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 ES3RUNO Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no

Detaljer

Eks-advokat ble kalt «psykopat», krever politifolk for 175.000 kroner ba.no

Eks-advokat ble kalt «psykopat», krever politifolk for 175.000 kroner ba.no Lord Vidar Fagerholt har gått til sak mot politifolk i Bergen etter psykopat-uttalelse i internt dokument. Foto: RUNE JOHANSEN Eks-advokat ble kalt «psykopat», krever politifolk for 175.000 kroner Lord

Detaljer

MORGENDAGEN ER I DAG FINNE FOTFESTE ( )

MORGENDAGEN ER I DAG FINNE FOTFESTE ( ) 1 MORGENDAGEN ER I DAG I denne jubileumstalen skal vi se på foreningen og fosterhjemsarbeidet i et historisk lys der vi beveger oss 5 år av gangen med historiske brille på. Jeg har satt et stikkord på

Detaljer

Klage fra Krødsherad kommune på Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i lokal struktur i Sør-Øst politidistrikt

Klage fra Krødsherad kommune på Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i lokal struktur i Sør-Øst politidistrikt Krødsherad kommune 3536 NORESUND Deres ref. Vår ref. Dato 16/918 17/3060 24.05.2017 Klage fra Krødsherad kommune på Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i lokal struktur i Sør-Øst

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato Tid 10:00 SAKSLISTE. Tittel 93/16 16/2416 NÆRPOLITIREFORMEN

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato Tid 10:00 SAKSLISTE. Tittel 93/16 16/2416 NÆRPOLITIREFORMEN MØTEINNKALLING Formannskapet Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 23.11.2016 Tid 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 93/16 16/2416 NÆRPOLITIREFORMEN Eventuelt forfall meldes til Servicekontoret

Detaljer

1 Journalister med brekkjern

1 Journalister med brekkjern 1 Journalister med brekkjern «Er dette lurt?» hvisket jeg. «Sikkert ikke,» sa Markus. Malin stilte seg opp foran oss, la armene i kors og sa lavt, men bestemt: «Greit, gutter. Bare løp hjem igjen til mammaen

Detaljer

Bedre polititjenester tryggere samfunn

Bedre polititjenester tryggere samfunn Bedre polititjenester tryggere samfunn Samfunnet endrer seg, og politiet er i stadig utvikling. For å forstå hvordan politiet må videreutvikles for å svare på borgernes og medarbeidernes forventninger,

Detaljer

HØRING - NOU 2017:9 POLITI OG BEVÆPNING

HØRING - NOU 2017:9 POLITI OG BEVÆPNING Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. 0031 OSLO INNLANDET POLITIDISTRIKT Deres referanse: 201702339-2 310 Vår referanse: 201703700-4 008 Sted, Dato Lillehammer 15.09.2017 HØRING - NOU 2017:9 POLITI OG

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

En brosjyre for enkeltmedlemmer. Lønnsforhandlinger med sjefen

En brosjyre for enkeltmedlemmer. Lønnsforhandlinger med sjefen En brosjyre for enkeltmedlemmer Lønnsforhandlinger med sjefen 2 Lønnsforhandlinger med sjefen Denne brosjyren er for enkeltmedlemmer som forhandler lønn på egenhånd. Som enkeltmedlem har man ikke den fordelen

Detaljer

Klage fra Nannestad kommune over Politidirektoratets beslutning av13.januar 2017 om endringer i Øst politidistriktets lokale struktur

Klage fra Nannestad kommune over Politidirektoratets beslutning av13.januar 2017 om endringer i Øst politidistriktets lokale struktur Nannestad kommune post@nannestad.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 2016/1865/19 17/3061 24.05.2017 Klage fra Nannestad kommune over Politidirektoratets beslutning av13.januar 2017 om endringer i Øst

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Januar 2014. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2014. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2014 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning...4 Visjon...4 Forbundets virksomhet...5 PF som organisasjon...6 Langsiktig plan for perioden 2014-2016...7 Lønns- og arbeidsvilkår...7

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE:

PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE: PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE: odd.kalsnes@privatmegleren.no PUBLIKASJON: Nettavisen PUBLISERINGSDATO: 11.11.2015 STOFFOMRÅDE: Næringsliv SJANGER: Nyhet SØKERSTIKKORD: Samtidig imøtegåelse

Detaljer

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo 1 Kommunalkonferransen 2010 Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor Inger Marie Hagen Fafo 2 4 prosent utsatt for vold på jobben siste 12 måneder Ca 100.000 arbeidstakere 1/3 av ALL VOLD

Detaljer

Innst. 56 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Dokument 8:143 L ( )

Innst. 56 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Dokument 8:143 L ( ) Innst. 56 L (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument 8:143 L (2010 2011) Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Frode Kielland

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

Effektivisering av lokal struktur. Steinkjer onsdag Trondheim fredag

Effektivisering av lokal struktur. Steinkjer onsdag Trondheim fredag Effektivisering av lokal struktur Steinkjer onsdag 15.06.16 Trondheim fredag 17.06.16 På vei mot fremtidens politi Politireformen 22.06.2016 - Prosjekt Side nye 2 politidistrikter Politisk mål for Nærpolitireformen

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Fræna kommune Arkiv: X31 Arkivsaksnr: 2015/2722-2 Sakshandsamar: Geir Tore Vestad Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Møre og Romsdal Politidistrikt - høring

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Sak nr: 14-069 (arkivnr: 14/6) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på jordskifterettsleder B ved X jordskifterett Ragnhild

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Klage fra Lødingen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts lokale struktur

Klage fra Lødingen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts lokale struktur Lødingen kommune Postboks 83 8411 LØDINGEN Deres ref. 11/770-18 Vår ref. 17/3056 Dato 24.05.2017 Klage fra Lødingen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland

Detaljer

Bevæpning av politiet noen refleksjoner

Bevæpning av politiet noen refleksjoner Bevæpning av politiet noen refleksjoner Samfunnssikkerhetskonferansen 2016 Tor-Geir Myhrer Bevæpningsdebatten Spørsmålet om generell bevæpning av norsk politi er et verdispørsmål Alle standpunkter er i

Detaljer

Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt?

Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt? Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt? Fafo Sissel C. Trygstad 3. februar 2011 2 Problemstillinger som besvares i dag Hvor godt kjent er AMLs varslerbestemmelser i norsk arbeidsliv? Omfanget

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Har du krav på mer lønn etter årets forhandlinger?

Har du krav på mer lønn etter årets forhandlinger? Orientering om resultatet fra Legeforeningens og Nmfs lønnsforhandlinger i år. Hva ble det enighet om, hva betyr dette for deg og hva gjør Nmf Trondheim videre nå? Lik oss på Facebook Har du krav på mer

Detaljer

Klage på Bergens Tidende vedrørende VVP punkt 2.1. Den 14. september 2013 kunne Bergens Tidene fortelle sine lesere følgende:

Klage på Bergens Tidende vedrørende VVP punkt 2.1. Den 14. september 2013 kunne Bergens Tidene fortelle sine lesere følgende: Pressens Faglige Utvalg Postboks 46, Sentrum N-0101 Oslo Klage på Bergens Tidende vedrørende VVP punkt 2.1 Den 14. september 2013 kunne Bergens Tidene fortelle sine lesere følgende: Dette oppslaget som

Detaljer

Svar på klage om ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten

Svar på klage om ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten Sør-Aurdal kommune postmottak@sor-aurdal.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 17/3062 24.05.2017 Svar på klage om ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Internett: www.pf.no Bankkonto: 1600 42 58790 Sak

Detaljer

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Redaktørforening Styremøte 2013-06-11 AJ Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Journalistlag (NJ) tok i april initiativet til et møte mellom de ulike medieorganisasjonene,

Detaljer

Debattnotat: Er lønn viktig for deg?

Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Side 1 av 8 Skriv ut Lukk vindu Debattnotat: Er lønn viktig for deg? NSF, 01.06.2015 Til NSF-medlemmer i helseforetakene: Har du meninger om hva NSF bør prioritere i lønnsoppgjøret i 2016? Nå har du som

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen Kjære alle sammen Aller først vil jeg starte med å hilse fra kunnskapsministeren. Han skulle gjerne vært her, men hadde dessverre ikke mulighet. Så skal jeg hilse fra statssekretær Thue. Han skulle ha

Detaljer

Klage fra Dyrøy kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale struktur

Klage fra Dyrøy kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale struktur Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 Brøstadbotn Deres ref. Vår ref. Dato 17/3054.05.2017 Klage fra Dyrøy kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts

Detaljer

Mer politikraft. Justisminister Knut Storberget Gardermoen 16. juni 2011

Mer politikraft. Justisminister Knut Storberget Gardermoen 16. juni 2011 Mer politikraft Justisminister Knut Storberget Gardermoen 16. juni 2011 2 Dagdrømmer fra pappaperm! Politiet leverer De nyutdannede begynner i en etat som leverer Nye tall fra SSB viser blant annet en

Detaljer

093/16 Kommunestyret Nærpolitireformen: Forslag til effektivisering av politidistriktets lokale struktur

093/16 Kommunestyret Nærpolitireformen: Forslag til effektivisering av politidistriktets lokale struktur Saksnummer Utval Vedtaksdato 093/16 Kommunestyret 17.11.2016 Saksbehandlar: Ole Vikse Sak - journalpost: 16/1170-16/31782 Nærpolitireformen: Forslag til effektivisering av politidistriktets lokale struktur

Detaljer

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Om når regjeringens kreftgaranti vil være en realitet, med henvisning til målsettingen om at det skal gå maksimalt

Detaljer

Politiet. Responstid eller lotto?

Politiet. Responstid eller lotto? Politiet. Responstid eller lotto? Regionrådsmøtet 12 november 2012 Innledning ved Dag Sigurd Brustind ordfører. Utfordringen (1) Nådeløst oppgjør (Nordlys, 20. oktober, intervju med Lensmann Arnold Nilsen)

Detaljer

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet.

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Utskrift er sponset av InkClub Departementet vil endre barneloven Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Olga Stokke, Stein Erik Kirkebøen Publisert:

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om arbeidstid - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Arbeidstid Dette er et ti minutters kaffekurs med tema arbeidstid. Jeg vil snakke om Arbeidsmiljøloven og

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Retningslinjer for mediehåndtering

Retningslinjer for mediehåndtering Retningslinjer for mediehåndtering Vedtak i administrasjonsutvalget 11. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Roller og ansvar... 4 3. Håndtering av pressehenvendelser på vegne av Rogaland fylkeskommune...

Detaljer

Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no. Barnevernsløftet. - til det beste for barn og unge

Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no. Barnevernsløftet. - til det beste for barn og unge Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no Barnevernsløftet - til det beste for barn og unge Barn og unge som er utsatt for omsorgssvikt er en av samfunnets mest sårbare grupper. Regjeringens jobb er å sikre at

Detaljer

Levende lokalsamfunn. Et bedre lokalsamfunn gjennom leserinvolvert journalistikk lesere og avis samarbeider om et bedre lokalsamfunn.

Levende lokalsamfunn. Et bedre lokalsamfunn gjennom leserinvolvert journalistikk lesere og avis samarbeider om et bedre lokalsamfunn. Levende lokalsamfunn Et bedre lokalsamfunn gjennom leserinvolvert journalistikk lesere og avis samarbeider om et bedre lokalsamfunn. Tradisjonell god avisdebatt. Demokratiet I hva slags debattklima skal

Detaljer

Skoleleder er leder og veiviser

Skoleleder er leder og veiviser Skoleleder er leder og veiviser Skolen er ikke et kollektivbruk hvor alle stemmer veier like mye. Skoleleders prioriteringer, vektlegginger og syn på hva som er viktig og mindre viktig i skolen, er avgjørende

Detaljer