friheten kan nyte Krever nye politfolk Vil ikke ta ansvaret Kritisk til lovendring løssalg kr 55,- Nr 6/7 Side Side

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "friheten kan nyte Krever 3.700 nye politfolk Vil ikke ta ansvaret Kritisk til lovendring 20.06.2008 løssalg kr 55,- Nr 6/7 Side 14-15 Side 10-12-13"

Transkript

1 Krever nye politfolk Side Kritisk til lovendring Side Vil ikke ta ansvaret Side løssalg kr 55,- Nr 6/7 kan nyte friheten Da Høyesterett frikjente den erfarne politimannen i «Follosaken», ble det samtidig slått fast at nødverge også gjelder for politifolk. Side

2 Over sykler stjeles årlig i Norge - kun en av fire anmelder forholdet! Dessverre er en del av disse anmeldelsene mangelfulle, og gir unødvendig merarbeid. Heldigvis er politiet online med Falck Sykkelregister, slik at det er enkelt å avklare eierforholdet hvis ikke sykkelen får treff i STRASAK. Falck Sykkelregister gjør politiets jobb med å finne rettmessig eier enklere. Derfor bør alle sykler være registrert hos oss! 42,- Totalt 210,- for 5år pr. år

3 Flyr studenter fra Oslo til Karmøy Side 6-7 Arrestforvarerne blir satset på Side De dødes beskyttere Side ındex LØSSALG KR 49,- NR 11 INNHOLD 8 Småstoff 18 Et krevende lønnsoppgjør 20 Ofte stilte spørsmål 21 Ut å kjøpe blommer 33 Mange om beinet 49 Skummel utsettelse FASTE SIDER 34 Stillingsannonser 38 Innlegg og debatt RÅTTENT BRA -TILLITEN SVEKKES Forsiden med råttent eple falt i smak. Politiforum vant Fagpressens forsidepris i konkurranse med 240 andre fagblader. Ikke rart vi er stolte. Hvor går grensen for at straffedømte politiansatte får fortsette i politiet? 5 Side Arne meinar 46 Politijuss 47 Folkestads hjørne 50 PFFU pf_01.indd :06:35 Uhr GODT FORBEREDT Utdanningen som innsatsleder Kristine Bakken Hovstein var med å gjøre at hun var godt forberedt på det som ventet henne på ulykkesstedet i Ålesund. 26 BLE DE BRUKT SOM PRØVEKANINER? Ansatte er brukt for å vurdere graden av ubehag, og ut en tilstrekkelig kunnskap om den helsemessige risikoen, me ner hovedverneombud om pepperspraytestingen FOR DÅRLIG PÅ KONKURSSAKER Flere bobestyrere i Oslo mener det er demotiverende at politiet i hovedstaden ikke prioriterer konkurssaker. Politiet erkjenner at de har en utfordring. ØKONOMISK FOREBYGGING Økonomisk forebygging har blitt et eget satsingsområde ved Lindås og Meland lensmannsdistrikt. JUNI POLITIFORUM 3

4 kronikk kolofon Katastrofen leder rammer Utgiver Politiets Fellesforbund Storgt. 32, 0184 Oslo Tel: Fax: Ansvarlig redaktør Ole Martin Mortvedt Mobil: Journalist Thomas Berg Tel: Mobil: Arbeidsgiver eller politi? Markedskonsulent Trond Erik de Flon Tel: Mobil: bidragsyter Stig Kolstad Årsabonnement for Politiforum kr 550,- Ta kontakt med vår markedskonsulent for bestilling Internettside Frister Innlevering av stoff til nr sendes på mail til redaksjonen innen Adresseforandringer Design, produksjon upstruct berlin oslo as Trykk Aktietrykkeriet Redaksjon avsluttet Ettertrykk kun tillatt mot kildeangivelse Tips til innhold 99. årgang Forside: Kan nyte friheten Foto: Maxim Tupikov istockphoto.com ISSN: POLITIFORUM J U N I PFU er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbun Organet som har medlemmer fra presseorganisasjone og fra allmennheten, behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner). PFU, Rådhusgt.17, Postboks 46 Sentrum, NO-0101 Osl Tel Fax: Epost: Frifinnelsen i Høyesterett som vi i denne utgaven omtaler, gir et innblikk i de ytterst krevende arbeidsforhold som operative mannskaper i politiet står overfor. Uten forvarsel kommer politiets operative mannskap inn i situasjoner som er helt ekstreme, på grensen til det uvirkelige. Situasjoner som er direkte farlige, men som de ikke kan velge bort. Alle situasjoner er forskjellig, og polititjenestemennene må evne og improvisere på bakgrunn av egen kompetanse, utstyr tilgjengelig og hvor mye politipersonell som er på stedet. Høyesterett har nå en gang for alle slått fast at polititjenestemenn har den samme rett til å beskytte seg mot urett som andre borgere nemlig nødverge. For med nødvendige og tilpassede midler forsvare seg mot en opplevd fare. Det er en klok avgjørelse, og det er en viktig avgjørelse i forhold å ivareta tjenestemennenes sikkerhet. Det er også en selvfølge at Spesialenheten for politisaker iverksetter etterforskning i noen av disse sakene hvor det stilles spørsmål om polititjenestemennene har gått ut over gjeldende regelverk. Men enkelte politiarbeidsgivere ser ut til å glemme at Spesialenheten tar seg av etterforskning og påtalemessige spørsmål, og de selv har et arbeidsgiveransvar. I denne utgaven gir advokat Knut Smedsrud en rettmessig og uforbeholden ros til politimester Stein Ulrich som sto last og brast med sine ansatte polititjenestemenn, både gjennom personlig kontakt, og som et dyktig vitne i retten. Et klassisk eksempel på hvordan en sjef oppnår respekt. Samtidig legger jeg merke til Politidirektoratet, som mens saken pågår hos domstolene, presterer «Rundskriv 2007/004 - Bestemmelser om bruk av slagvåpen i politiet». Rundskrivet inneholder ikke annet enn selvfølgeligheter som polititjenestemenn får grundig undervisning i under utdanning og senere årlige godkjenninger. Det er til å undres over at Politidirektoratet har behov for å «gjenoppfriske» våpeninstruksen mens saken verserer hos domstolene. Både domstoler og involverte tjenestemenn kjenner lovverket. Rundskrivet var på ingen måte noen støtte fra Politidirektoratet som øverste arbeidsgiver i en ytterst belastende situasjon for dem som satt under tiltale. Faktisk så var innholdet det motsatte av støtte. Polititjenestemenn som blir satt under etterforskning opplever en kraftig belastning. Det er spesielt å være lovens håndhever, og selv bli mistenkt, særlig etter å ha gått inn i farlige situasjoner på vegne av samfunnet. Politidirektoratet bør avstå fra å komme med innskjerpende utspill mens hovedforhandling pågår. Dette rundskrivet hadde stått vesentlig sterkere hvis den øverste politiarbeidsgiveren hadde ventet med sin presisering til etter at Høyesterett hadde truffet sin avgjørelse.

5 Vinnerteamet. Designer Jarle Frivold, journalist Thomas Berg og redaktør Ole Martin Mortvedt jublet over forsideprisen. Foto Nina Leth-Olsen fagpressepris Flyr studenter fra Oslo til Karmøy Side 6-7 Arrestforvarerne blir satset på Side De dødes beskyttere Side LØSSALG KR 49,- NR 11 -TILLITEN SVEKKES Hvor går grensen for at straffedømte politiansatte får fortsette i politiet? Side pf_01.indd :06:35 Uhr spesialpris i 2005 med saken om politimannen Erik Håland som avfyrte skudd mot Nokas-ranerne i Stavanger. POLITIFORUM VANT TUNG FORSIDEPRIS I skarp konkurranse med alle landets fagblad vant Politiforum den ettertraktede forsideprisen. Av Redaksjonen Det ene råtne eplet i en haug med grønne og friske tett fotografert, uten unødvendige forklaringer. Det holdt til forsideseier for Politiforum. Denne prisen verdsetter vi svært høyt, og vi er takknemlig for at Fagpressens jury så poenget vi ønsket å få frem tydelig uten å være overtydelig. Vi betrakter prisen som en anerkjennelse og støtte til at vi går inn i vanskelige, men viktige saker, sier redaktør Ole Martin Mortvedt. Han trekker frem journalist Thomas Berg som var idémakeren, og designer Jarle Frivold i designbyrået Upstruct Berlin Oslo AS som videreforedlet ideen. Det er andre gang Politiforum vinner en fagpressepris. Bladet vant Fagpressens «Pling» Begrunnelsen fra juryen er krystallklar. Det er ingen menneskerett å klekke ut geniale førstesideideer. Noen av oss greier det aldri. Men en sjelden gang sier det «pling» i et kreativt hode...og man kjenner med en gang at ideen med stor «I» sitter. Vi tipper at den eller de som diskuterte seg frem til denne førstesideideen, fikk en umiddelbar og sterk lykkefølelse. Fagpressemagasinet sto ikke foran en enkel oppgave da de skulle bildelegge historien om at tilliten til politiet svekkes. Løsningen ble super, saftig og subtil. Juryen merker seg i tillegg at Politiforum ikke har falt for fristelsen til å underbygge bildet tittelmessig eller i ingressen. Her er ikke ordet råtten nevnt. Flott! De øvrige prisene ble fordelt slik: Fotoprisen gikk til Kommunal rapport for evne og vilje til å gi bildene en betydelig plass i reportasjen. Markedsprisen gikk til Dagfrid Hammersvik. Designprisen gikk til Snitt, Hedersprisen til Odd H. Vanebo, Nettprisen til Apéritif, Journalistprisen til Ren Mat og Fagpresseprisen gikk til Apollon det eneste universitetsmagasin som jobber etter redaktørplakaten med fristilt redaksjon. JUNI POLITIFORUM 5

6 ressurser Leder for ordens- og trafikk avdelingen ved Eigersund politi stasjon, politioverbetjent Arne Arild Wetteland, tar ikke lenger delansvar for politiets- og innbyggernes trygghet. Beordring om innsparing i et allerede for lavt driftsbudsjettet for vaktregion Dalane gjør at han vurderer å trekke seg fra stillingen. Av Thomas Berg VIL IKKE TA ANSVARET Jeg føler at vi svikter innbyggerne. Med dagens ordre om innsparing - i et fra før av altfor lavt driftsbudsjett - er etter min mening ikke mulig å drive en forsvarlig polititjeneste i vaktregionen. Vi har ikke lenger garanti for en minimumsbemanning på to politibetjenter i regionen vår. Hvis en eller to er borte en dag, kan vi risikere at det ikke er politi på jobb i vaktregionen. Om dette er en organisatorisk- og/eller politisk skapt situasjon skal stå usagt, men jeg kjenner daglig på den store belastningen jeg mener ansatte og innbyggere i Dalane-regionen blir utsatt for, sier Arne Arild Wetteland. I forhold til budsjettet har driftsenheten i Dalane en manko på nesten ca kroner. I praksis betyr det at det ikke finnes penger til å sette inn folk som kan dekke opp for kollegaer som for eksempel er syke, på kurs eller i retten. Dermed kan det hende at det faktisk ikke er folk på jobb på kvelds- og nattetid, eller at det er for få til å kunne foreta en utrykning. Noe som også har skjedd ved flere anledninger. Subkultur I Dalane har den økonomiske situasjonen blitt så prekær, at Arne Arild Wetteland mener at driften grenser opp mot det uforsvarlige, hvilket bringer ham inn i et uønsket etisk dilemma i forhold til publikum og egne ansattes sikkerhet. Med lite- eller ingen tilgjengelighet kan vi lett skape en arena for subkulturer, hvor innbyggerne ikke lenger kan regne med politiets bistand ved behov for hjelp. Vi har eksempler, riktignok under det «normale» driftsbudsjettet, hvor en lokal motorsykkelklubb ble kontaktet når det oppsto bråk ved et utested, fremfor at de som drev stedet ringte til politiet. Dette er eksempel på en uholdbar situasjon for både politiet og publikum. For vaktregionens del er det helt avgjørende at vi får opprettholdt- og gjort «urørlig» en minimumsbemanning på to politibetjenter på kvelds- og nattetid. Hvis ikke det skjer, må jeg av hensynet til publikum og egne medarbeideres sikkerhet vurdere min stilling som medansvarlig for driften, understreker Arne Arild Wetteland. Rykker ikke ut Nylig skjedde det en trafikkulykke med personskade i vaktregionen. Vanligvis skal politiet rykke ut på slike hendelser. Men denne gangen var det bare brannvesenet som kom. Det var ingen politibetjenter tilgjengelige i vaktregionen. Brannvesenet måtte ta seg av trafikkdirigering og ledelse på skadestedet. Dette er et eksempel på hvor håpløs situasjonen i regionen har blitt. Jeg har jobbet i politiet i 37 år og har aldri opplevd lignende arbeidsbetingelser, sier Wetteland. Leif Seglem, tillitsvalgt for de tilsatte i politiet i Dalane, forteller til lokalavisa Dalane Tidende om en episode for en stund siden der en kvinne ringte og fortalte at hun var i ferd med å bli angrepet av en mann. I etterkant sto det i Dalane Tidende at politiet ikke kunne rykke ut fordi patruljen var opptatt et annet plass. Men slik var det ikke. Sannheten var at det ikke var folk på jobb, sier Seglem til lokalavisa. 6 POLITIFORUM J U N I

7 Ingen garanti. Arne Arild Wetteland mener politiet svikter publikum i vaktregion Dalane. Foto Egil Mong/Dalane Tidende. Også Wetteland bekrefter at publikum ikke lengre kan forvente at politiet rykker selv om behovet er der. Hvem skal ta ansvaret hvis det går galt? Jeg kan i alle fall ikke gjøre det, sier Wetteland. Skrik om hjelp Ordfører i Egersund, Terje Jørgensen jr. fra Høyre, mener utspillet fra Wetteland er et tydelig rop om hjelp. Han er klar over at driftsbudsjettet i regionen er langt fra tilfredsstillende. Det er liten tvil om at dette budsjettet burde blitt økt kraftig. Slik jeg ser det, er uttalelsene til Wetteland er kraftig rop om hjelp, sier Terje Jørgensen jr. Hvordan ser du på situasjonen? Jeg ser på dette med stor bekymring. Vi kan ikke fortsette å ha det sånn som dette. Vi har satt ned et komitéråd som nå vil skrive et brev til ledelsen i distriktet i håp om å bli hørt, sier Terje Jørgensen jr. SKULLE GJERNE HATT MER RESSURSER Politimester i Rogaland, Geir Gudmundsen, ønsker seg mer ressurser, men sier at Dalane har fått en større andel av driftsbudsjettet enn det de skulle hatt i forhold til utfordringene i regionen sammenlignet med distriktet for øvrig. Politiet vil alltid ha problemer med å være over alt alltid. Vi har satt ned et prosjekt for å se på om vi har en riktig økonomisk fordeling av ressursene i distriktet, sier Geir Gudmundsen. Politimesteren kjenner ikke konkret til den aktuelle situasjonen med Arne Arild Wetteland, men sier at Rogaland har dyktige og ambisiøse ledere som tidvis opplever det frustrerende når økonomien setter begrensninger for oppgaveløsningen. Geir Gudmundsen sier at politiet i Rogaland har basert seg på helkontinuerlig vaktordninger, men at det kan bli problematisk ved sykdom og annet fravær i de mindre regionene. Vi prøver så langt det lar seg gjøre å ta patruljer fra andre områder i distriktet for å bistå når folk er borte og oppdrag krever det. Men det er klart at det gir oss store utfordringer. Når det er sagt så mener jeg vi har tatt hensyn til ressursbehovet i Dalane-regionen. Men det er selvsagt uheldig at vi har havnet i en situasjon at en leder vurderer å slutte på grunn av manglende ressurser, konkluderer Geir Gudmundsen. JUNI POLITIFORUM 7

8 notiser Dette er en bog om strategisk ledelse og manøvrering. Strategier må være lige så mangefacetterede og fleksible, som omverdenen er kompleks, flertydig og uforudsigelig. Ved at sondre mellem en række strategiske arenaer, med hver sine mål, modstandere og spilleregler, bliver det muligt at fokusere strategiarbejdet og at manøvrere mellem en række muligheder og nødvendige hensyn. BOKOMTALE STRATEGISK LEDELSE, DE MANGE ARENAER Ved siden af moderne strategiske tænkere inddrages de ældste militære ledelsesteoretikere. Derfor møder man her forestillinger om coup d oeil, som den særlige evne til at overskue situationen i ét nu, og referencer til det strategiske geni som evner at vælge sine arenaer og koble dem med omhu. Men man møder også forestillinger om at kommunikation og legitimitet står i centrum for ekspressive, bevidsthedsorienterede strategier, for æstetiseringsstrategier m.v. De konkrete eksempler og cases er hentet fra private virksomheder såvel som fra frivillige og offentlige organisationer. Bogen er skrevet for alle, der ønsker at forstå, hvad strategisk ledelse er, og hvordan det praktiseres. Av Rune Glomseth, lektor Politihøgskolen Strategi som temaet og strategisk ledelse har fått en økende aktualitet de senere årene. I politiet praktiseres strategisk ledelse av alle ledere. Boken Strategisk ledelse de mange arenaer gir Kurt Klaudi Klausen er professor ved Institut for Statskundskab og leder af MPM-uddannelsen ved Syddansk over Universitet. temaet Han strategi har skrevet adskillige og sikter bøger om mot strategi og praktisk ledelse utøvelse overblikk bl.a. Offentlig Organisation, Strategi og Ledelse og Skulle det være noget særligt? av strategisk ledelse. Hovedgrepet i boken er skillet mellom åtte arenaer hvor strategisk ledelse skjer i virksomheter. Boken er inndelt i tre deler. Første del omhandler hva strategi S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T S F O R L A G er. Her er også en presentasjon av de arenaer hvor strategisk ledelse kan og bør praktiseres. Endelig omhandles ulike analysetyper. Andre del inneholder en omtale av flere case hvor det blir illustrert strategiske utfordringer, strategiske valg og strategisk ledelse knyttet. Tredje del av boka inneholder en fordypning hvor forfatteren sammenholder sine perspektiver med forskning og teori på organisasjon og ledelse. Her omtales også strategi som en overordnet ledelsesvirksomhet hvor det hele koples til utøvelse av ledelse. Boken er solid teoretisk tuftet med bruk og henvisninger til oppdatert forskning. Boken har en praktisk innretning og er faglig god. Layout og språkføring gjør boken grei å lese selv om den er på dansk. Den kan anbefales. Kurt Klaudi Klausen Kurt Klaudi Klausen De mange arenaer Foratter Kurt Klaudi Klausen har i flere år også undervist på Politihøgskolens organisasjon- og lederutdanning LOU-II. En rekke norske politiledere vil huske Klausen som en faglig sterk og engasjerende underviser. Kurt Klaudi Klausen: Syddanske universitetsforlag, 2004 HØYRE FORESLÅR MER TIL POLITIET Innføringen av biometriske pass har ført til at mange lensmannskontor er fratatt oppgaven med å utstede pass. Regjeringen har lagt opp til at det nye utstyret skal utplasseres på et begrenset antall politiog lensmannskontorer etter en nærmere bestemt fordeling. Den rødgrønne regjeringens knappe politibudsjetter vil også kunne fremtvinge sammenslåing av lensmannskontor og gjøre at mange må reise enda lenger for å få pass og utført nødvendige tjenester, sier Elisabeth Aspaker. Høyre foreslår derfor å bevilge 70 millioner kroner mer i revidert nasjonalbudsjett til politiet, hvorav om lag 20 millioner skal være en engangsinvestering for å sikre utplassering av biometriske kiosker på alle landets lensmannskontor. Dette vil bidra til å sikre et fortsatt tilstedeværende politi som kan levere innbyggerne de tjenestene de trenger over hele landet. Aspaker mener at lensmannskontorene er et servicekontor som skal bistå innbyggerne på ulike måter; gjennom søknader, pass eller rådgivning. Lensmenn landet rundt frykter at en reduksjon i oppgaver betyr et første skritt på veien mot nedleggelse av lensmannskontoret. For Høyre er dette helt uakseptabelt, fortsetter Aspaker. Høyre vil ha trygge lokalsamfunn - det forutsetter et sterkt nærpoliti med tillit i befolkningen. Et politi med lokalkunnskap er en forutsetning for god lokal forebygging og aktiv kriminalitetsbekjempelse. PFs STREIKEFOND TILBAKEBETALER Hver måned trekkes medlemmer i Politiets Fellesforbund (PF) 0,2 prosent av lønnen til et eget streikefond. I praksis mellom kroner pr. måned. Det mange ikke er klar over er at PF tilbakebetaler summen når du blir pensjonist, dersom fondet ikke er brukt til å betale streikebidrag. Det blir penger av slikt. Nærmere 1.1 million kroner betalte PF nå i april til de 185 medlemmene som i fjor ble pensjonister. De som fikk mest, fikk nærmere 7000 blanke kroner inn på kontoen. Inkludert var også rundt 800 kroner i avkastning til de som fikk mest. 8 POLITIFORUM J U N I

9 Sigmund Laugsand. Kåre Alfred Hanken. Arne Birger Danielsen. GULL OG TO GANGER SØLV Gull, sølv og heder til Sigmund Laugsand, Kåre Alfred Hanken og Arne Birger Danielsen. Hilsen kong Harald. Av Thomas Berg Fylkesmann Inger Lise Gjørv overrakte 24. april Kongens Fortjenestemedalje i gull til lensmann Sigmund Laugsand. Sigmund Laugsand begynte sin utdannelse innen politietaten i 1968 og kom til Nord-Trøndelag som lensmannsbetjent i Han var lensmann i Verdal i perioden I 1995 ble han ansatt som lensmann i Levanger og var der inntil han gikk av med pensjon i Han har som lensmannsbetjent og som lensmann ivret etter å utvikle politi- og lensmannsetatens muligheter til å utføre samfunnsrollen på best mulig måte. Blant annet kan det nevnes at han har vært engasjert innen to store prosjekter «Politiserviceprosjektet» og «MILprosjektet Mekling i lokalsamfunnet». Jeg har vel aldri møtt en kollega så vital, smilende og full av ideer. Du er ram til å se muligheter. Jeg tror Kongen er stolt av det du har gjort, og håper alle har blikket på deg som vi har, at her kommer en hedersmann, har politimester Trond Prytz i Nord-Trøndelag uttalt til Levangeravisa. Sølv Kåre Alfred Hanken begynte som politiaspirant 18. april Han har tjenestegjort ved omtrent alle avdelinger i politiet, og er landskjent innad i politiet for sin innsats som teknisk etterforsker ved kriminalavdelingen. Han har i tillegg vært politisk aktiv og hatt flere verv i Politiets Fellesforbund. Arne Birger Danielsen har siden 1960 vært yrkesaktiv i politiet. Han har inngående kjennskap til politiet og har vært innom alle gjøremål i etaten. Pliktoppfyllende, dyktig, grundig og samarbeidsinnstilt er ord som beskriver Danielsen. Ved siden av karrieren i politiet har han vært svært samfunnsengasjert og vært medlem av bystyret og formannskapet i Ålesund. Han har også vært styremedlem i Politiets Fellesforbund. Hanken og Danielsen er nå begge blitt tildelt Kongens Fortjenestemedalje i sølv. Justissektorens FERIESENTER JKØ Som ansatt innen Justissektoren har du og din familie muligheten til et uforglemmelig sommeropphold i Stavern. Stavern, med 200 soldager i året og nok av moro for liten og stor, er et perfekt utgangspunkt for en herlig sommerferie. Ta med deg familien til Justissektorens eget feriesenter. Vi holder åpent fra St. Hans til medio august og tilbyr renoverte rom til svært gunstige priser. Bestill plass på JKØs FERIESENTER I STAVERN. Tlf , faks eller E- post: Gå inn på www. stavernjko.no og les mer Enkel-/dobbeltrom med brunch kr. 400/kr. 650 pr. døgn Familierom, 4 sengeplasser kr I prisen ligger brunch for 2 voksne. Barn 3-12 år betaler 1/2 pris for brunch Lave priser - godt produkt. Prøv oss - du vil ikke angre! ns JUNI POLITIFORUM 9 JKØ

10 politidirektørsaken SKREDDERSYR LOVVERKET Forslaget om å forlenge politidirektørens åremål vekker reaksjoner. Av Ole Martin Mortvedt Mest lojale. Ingelin Killengreen er statsrådens mest lojale og kollegiale person, mener Jan Arild Ellingsen. Foto Politiforum. I midten av mai sendte justisminister Knut Storberget ut et høringsbrev hvor det fremgikk at han ønsket å endre Politiloven for at politidirektør Ingelin Killengreen skulle kunne få endret åremålet slik at hun ikke må gå av som politidirektør neste år. Både innad i politiet og på Stortinget vekker dette reaksjoner. Etter mitt skjønn bekrefter dette en ting. Ingelin Killengreen er statsrådens mest lojale og kollegiale person. Det er klart det er hyggelig å omgi seg med slike mennesker. Jeg hadde i mye større grad ønsket meg en politidirektør som er 100 prosent lojal mot politietaten. Hun har en jobb å gjøre for å ivareta egen etat, og ikke gjøre seg tekkelig for statsråden, sier Justiskomiteens nestleder Jan Arild Ellingsen (Frp). Han har i løpet av sine sju år i Justiskomiteen lagt merke til at hun et fåtall ganger har uttrykt bekymring for politiet. Hun har ikke vært kritisk. Jeg skjønner at statsråden ønsker å beholde henne, men jeg er ikke sikker på at det gagner politiet, sier Ellingsen. ellingsen: Typisk Storberget Ellingsen er kritisk til justisminister Knut Storbergets måte å håndtere denne saken på. Jeg er overrasket over at statsråden ikke har tatt innover seg de prinsipper som ble lagt til grunn av Stortinget da saken ble debattert i Innstillingen fra Justiskomiteen var enstemmig. Det er overraskende at Storberget nå vet bedre enn hva Arbeiderpartiets representanter viste da åremålsperioden ble besluttet. Men det er jo litt typisk Storberget dette, å la prinsippene fare så snart han er i posisjon, sier Ellingsen. Det Storberget nå gjør er å verne en arbeidsplass for Killengreen. Og at han vil gå så langt som å gå til et lovendringsforslag for å få gjort dette er ikke overraskende, men mer bekreftende. Han ønsker å skreddersy lovverket for å holde på sin kjære politidirektør. Hvis det er slik at politiet trenger Killengreen, og at det finnes kun en kandidat, ja da må vi forandre loven. Men jeg mener Storberget har et alvorlig problem ved at andre kandidater nå er marginalisert, sier Ellingsen. dørum: Står fast på tidligere prinsipper Odd Einar Dørum (V) var statsråden som fremmet forslaget om opprettelsen av Politidirektoratet, og han var statsråd da Justiskomiteen la frem sitt enstemmige forslag om å opprette Politidirektoratet. Og han husker godt de diskusjoner og prinsipper som da ble lagt til grunn. Han har ikke endret sin prinsipielle tenkning som lå til grunn Når det gjaldt ledelsen av Politidirektoratet, gikk vi inn for åremål fordi et politidirektorat er i en særstilling ut fra rollen hvor tvangsmakt mot innbyggerne kan utøves. Vi skulle ta hensyn til både kontinuitet og ledelsesmessig fornying, og landet på en åremålsperiode på seks år med mulighet til tre års forlengelse. Politidirektøren skal kunne sitte lenger enn to stortingsperioder, men ikke så mye lenger. Dette var det enstemmighet om i Justiskomiteen inkludert Arbeiderpartiet, og selv har jeg det samme prinsipielle standpunkt i dag. Politidirektoratet var en nykonstruksjon, og vi måtte gjøre sammenligninger med andre land der toppledere ble sittende for lenge, sier tidligere justisminister Odd Einar Dørum. 10 POLITIFORUM J U N I

11 Skulle man endre åremålsperioden, burde man gjort dette ved en evaluering og på helt fritt grunnlag. Men siden debatten er reist, vil jeg understreke at forslaget om å forlenge åremålet av sittende politidirektør ikke kommer fra henne selv, men at initiativet kommer fra statsråden, sier Dørum. Han fremhever samtidig at han kjenner Ingelin Killengreen som en ryddig og dyktig leder, og at han var sterkt enig i tidligere justisminister Hanne Harlems utnevnelse av Killengreen i 2000, og den senere forlengelsen av åremålet i I denne saken har jeg et annet syn enn det Justisdepartementet har i dag, og uavhengig av en utmerket person, er det prinsippene som er viktig. At Storberget nå har inntatt et annet standpunkt, er noe jeg registrerer og ikke er enig i, sier Odd Einar Dørum som fremdeles holder et våkent øye med Justissektoren. dahl: Lager spesiallovgivning Først av alt vil jeg si at jeg har stor respekt for både personen Ingelin Killengreen og jobben hun har gjort som politidirektør. Men forutsetningen for åremålsperioden på år var at Stortinget så at det var nødvendig å få påfyll utenfra og de ønsket en fleksibel organisasjon. Stortinget hadde en grundig prinsipiell diskusjonen. Nå velger justisministeren ved første anledning å lage en spesiallovgivning og se bort fra dette prinsippet som i sin tid ble grundig debattert av Stortinget. Jeg klarer ikke å se behovet for å endre loven og jeg reagerer på at han ved første anledning ønsker å lage en spesiallovgivning tilpasset en person. En person som han har et nært forhold til og i møte med sine brutte løfter sannsynligvis vil fortsette å dytte foran seg i vanskelige politiske saker jo nærmere valget vi kommer, sier Andre Oktay Dahl (H). Når Politiforum forholder Dahl det faktum at Politiforum har mottatt mange henvendelser fra et bredt spekter av politiansatte, og at alle er entydig negative til justisministerens forslag, og at ingen tør fronte dette synet offentlig, er kommentaren syrlig. Hvis det i politiet er slik at ansatte ikke tør å offentliggjøre sitt eget syn, Fra toppen: Odd Einar Dørum (V), Thomas Breen (Ap), Anne-Marit Bjørnflaten (Ap), Jan Arild Ellingsen (Frp), Elisabeth Aspaker (H), Andre Oktay Dahl (H). JUNI POLITIFORUM 11

12 politidirektørsaken synliggjør det en god grunn til å holde fast ved de vedtatte åremålsreglene for år, sier Dahl. aspaker: Merkelig av justisministeren Dette blir litt merkverdig av justisministeren. Stortinget har bestemt at åremålet til politidirektøren skal være 6+3 år. Da synes jeg det blir prinsippløst når man finner frem til en person man synes godt om, og så vil endre vedtatt lov. Nå vet jeg at det er justisministeren selv som har foreslått dette, men det blir litt Hugo Chavez i måten å nærme seg dette på når justisministeren inviterer å lage en lov tilpasset en person. Jeg liker ikke denne måten å nærme seg en lovendring på, sier Elisabeth Aspaker (H). Hun reagerer på at Storberget presenterer politidirektøren som nærmest uerstattelig. Vi opplever rundt om i samfunnet at uerstattelige mennesker lar seg erstatte, og at etterfølgeren ofte gjør en god jobb, sier Aspaker. ØNSKER AT KILLENGREEN FORTSETTER Justisminister Knut Storberget Foto Stig Kolstad breen: Avventer høringsuttalelsene Det er foreløpig for tidlig å si hva jeg kommer til å lande på. For min del vil jeg nøye lese igjennom høringsuttalelsene før jeg bestemmer meg. Jeg ser både for og motargumenter for å forandre åremålsreglene for politidirektøren. Argumentene fra 2001 må også vurderes om de fremdeles har sin gyldighet. Behovet for sterk demokratisk kontroll med politiet og politidirektøren er selvsagt til stede. Samtidig har justisministeren gode argumenter når han nå fremmer forslag om å forlenge politidirektørens åremål, sier Thomas Breen i justiskomiteen (Ap). Justiskomiteens leder Anne-Marit Bjørnflaten (Ap) støtter derimot justisminister Knut Storberget fullt ut og mener justisministeren har gjort de riktige vurderingene. Det blir lite kontinuitet for stillingen med år, mener hun, Burde ikke justisministeren ha ventet til å endre reglene til man hadde neste politidirektør på plass for å unngå beskyldninger om å tilpasse reglene til en sittende maktperson? Jeg ser ikke noe grunn til å vente med å fatte gode vedtak, sier Bjørnflaten. Justisminister Knut Storberget holder fast på forslaget om å forlenge åremålsperioden for politidirektør Ingelin Killengreen. I 2000 da Politidirektoratet ble opprettet var det et poeng at politidirektøren ikke skulle sitte for lenge og få for stor makt. Hvorfor gjelder ikke dette prinsippet lenger? Vi foretar alltid en løpende og dynamisk vurdering av situasjonen. De forhold som gjorde at man var skeptisk til en for sterk politidirektør har vist seg å ikke være gyldig med de erfaringer vi har gjort. Jeg ønsker at Ingelin Killengreen skal fortsette ut fra at hun har gjort en jobb jeg et godt fornøyd med, og ut fra de utfordringer politiet står overfor de nærmeste årene. For å få det til må vi endre loven, sier Storberget. Er det ikke prinsipielt uryddig å endre spillereglene under spillets gang? Ved at vi nå inviterer til en åpen høring rundt forslaget om å endre loven, gis det bred adgang til å debattere forslaget. Når jeg som justisminister ønsker at Ingelin Killengreen skal fortsette som politidirektør, og hun selv samtidig ønsker det samme, kan jeg ikke se at det er annet enn en situasjon der vi har felles interesser, slår Storberget fast. 12 POLITIFORUM J U N I

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Politiet mot 2020. Ingelin Killengreen Politidirektør. Politidirektoratet

Politiet mot 2020. Ingelin Killengreen Politidirektør. Politidirektoratet Politiet mot 2020 Ingelin Killengreen Politidirektør (Denne presentasjonen er hovedpunktene i Politidirektørens foredrag i OMS 17. november 2008) Agenda Grunnprinsippene for norsk politi Samfunnsutviklingen

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9200/16 Arkivsaksnr.: 16/ HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9200/16 Arkivsaksnr.: 16/ HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT Saksframlegg Ark.: Lnr.: 9200/16 Arkivsaksnr.: 16/1730-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT Vedlegg: Høringsbrev fra

Detaljer

PFU-SAK NR. 297/15 KLAGER:

PFU-SAK NR. 297/15 KLAGER: PFU-SAK NR. 297/15 KLAGER: Politijuristene i Hordaland v/styret ADRESSE: PUBLIKASJON: Juristkontakt PUBLISERINGSDATO: Nr. 6-2015 STOFFOMRÅDE: Forvaltning SJANGER: Nyhetsartikkel SØKERSTIKKORD: Samtidig

Detaljer

Politidirektoratet har sendt prosjektutredningen «Medarbeiderplattform i politiet» på intern høring i politietaten.

Politidirektoratet har sendt prosjektutredningen «Medarbeiderplattform i politiet» på intern høring i politietaten. Politidirektoratet Postboks 8051 Dep 0031 Oslo NORWEGIAN POLICE UNIVERSITY COLLEGE Deres referanse: Vår referanse: Sted, Dato Oslo, 13.03.2014 HØRINGSUTTALELSE VEDR "MEDARBEIDERPLATTFORM I POLITIET» Politidirektoratet

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Prinsipper for politiets kommunikasjon Tydelig: Det skal være tydelig for innbyggerne hva politiet mener og hvem i politiet det er som kommuniserer.

Detaljer

Politiets Fellesforbunds vurderinger av statsbudsjettet for 2012

Politiets Fellesforbunds vurderinger av statsbudsjettet for 2012 Politiets Fellesforbund POLITIETS Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo TIf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 ES3RUNO Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no

Detaljer

Januar 2014. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2014. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2014 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning...4 Visjon...4 Forbundets virksomhet...5 PF som organisasjon...6 Langsiktig plan for perioden 2014-2016...7 Lønns- og arbeidsvilkår...7

Detaljer

TILSETTING AV RÅDMANN - MANGLENDE UTLYSING

TILSETTING AV RÅDMANN - MANGLENDE UTLYSING Sivilombudsmann Arne Fliflet Stortingets ombudsmann for forvaltningen S OM Sak: 2007/2195 TILSETTING AV RÅDMANN - MANGLENDE UTLYSING Saken gjelder spørsmålet om stillingen som rådmann skulle ha vært offentlig

Detaljer

09.11.15 VARSLING. Kristin Konglevoll Fjell Politiets Fellesforbund Hordaland

09.11.15 VARSLING. Kristin Konglevoll Fjell Politiets Fellesforbund Hordaland 09.11.15 VARSLING Kristin Konglevoll Fjell Politiets Fellesforbund Hordaland Politiets Fellesforbund Medlemi UNIO-hovedorganisasjonenfor Universitets-oghøyskoleutdannede. Den største fagforening i politiet

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

PF Studentenes spørreundersøkelse

PF Studentenes spørreundersøkelse 2013 PF Studentenes spørreundersøkelse Undersøkelse foretatt blant politistudenter på Politihøgskolen Oslo, Bodø, Stavern og Kongsvinger i perioden 7-17.nov. 2013 Deltakere: 520 studenter har besvart 2013

Detaljer

Om å finne tonen. Per Egil Hegge

Om å finne tonen. Per Egil Hegge Nytt språk, ny tone Om å finne tonen Det skal lite til, ofte bare ett ord, før et utsagn får en helt annen tone, og dermed betydning. Et berømt sitat er fra en historiebok, hvor det står: «Han klarte virkelig

Detaljer

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Offentlig sektor håndhever dine og mine lovgitte rettigheter. Statlige og kommunale tjenester har stor innvirkning på våre liv. Akademikerne

Detaljer

PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE:

PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE: PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE: odd.kalsnes@privatmegleren.no PUBLIKASJON: Nettavisen PUBLISERINGSDATO: 11.11.2015 STOFFOMRÅDE: Næringsliv SJANGER: Nyhet SØKERSTIKKORD: Samtidig imøtegåelse

Detaljer

Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato. Høring - felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren

Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato. Høring - felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren Justis- og beredskapsdepartementet v/ Plan- og administrasjonsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato 201300318- Ingrid Olsen/Gunvor Løge 26.09.2013 Høring - felles

Detaljer

Aldri har en 60-åring vært mer vital enn i dag. Det er bare å sammenligne Lise Fjeldstad med bildene av oldemor i familiealbumet, så ser du det.

Aldri har en 60-åring vært mer vital enn i dag. Det er bare å sammenligne Lise Fjeldstad med bildene av oldemor i familiealbumet, så ser du det. Nytt språk, ny tone Om å finne tonen Det skal lite til, ofte bare ett ord, før et utsagn får en helt annen tone, og dermed betydning. Et berømt sitat er fra en historiebok, hvor det står: «Han klarte virkelig

Detaljer

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Internett: www.pf.no Bankkonto: 1600 42 58790 Sak

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato Tid 10:00 SAKSLISTE. Tittel 93/16 16/2416 NÆRPOLITIREFORMEN

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato Tid 10:00 SAKSLISTE. Tittel 93/16 16/2416 NÆRPOLITIREFORMEN MØTEINNKALLING Formannskapet Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 23.11.2016 Tid 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 93/16 16/2416 NÆRPOLITIREFORMEN Eventuelt forfall meldes til Servicekontoret

Detaljer

STATUS POLITI- REFORMEN VEIEN VIDERE

STATUS POLITI- REFORMEN VEIEN VIDERE STATUS POLITI- REFORMEN VEIEN VIDERE STATUS POLITIREFORMEN VEIEN VIDERE Formålet med politireformen Særtrekk ved Innlandet politidistrikt Viktige perspektiver Oppgaver/utfordringer Interimperioden. Veien

Detaljer

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Redaktørforening Styremøte 2013-06-11 AJ Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Journalistlag (NJ) tok i april initiativet til et møte mellom de ulike medieorganisasjonene,

Detaljer

Høring - forslag til administrasjonssted i det nye Møre og Romsdal politidistrikt

Høring - forslag til administrasjonssted i det nye Møre og Romsdal politidistrikt Sakspapir Høring - forslag til administrasjonssted i det nye Møre og Romsdal politidistrikt - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 15/7641 Ronny Frekhaug Tlf: 70 16 20 15 JournalID: 15/73481

Detaljer

Forslag til revidert forskrift om barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda - høringsuttalelse fra Redd Barna

Forslag til revidert forskrift om barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda - høringsuttalelse fra Redd Barna Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Vår ref. #196161/1 Deres ref. Oslo, 26.09.2011 Forslag til revidert forskrift om barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda - høringsuttalelse

Detaljer

Bli med bak kulissene

Bli med bak kulissene Bli med bak kulissene De siste 20 årene har jeg skrevet mye. Jeg har skrevet leserinnlegg, artikler og reportasjer. Noe har stått i VG og Aftenposten, en del mer i Vårt Land og Dagen og aller mest i Misjonssambandets

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

En brosjyre for enkeltmedlemmer. Lønnsforhandlinger med sjefen

En brosjyre for enkeltmedlemmer. Lønnsforhandlinger med sjefen En brosjyre for enkeltmedlemmer Lønnsforhandlinger med sjefen 2 Lønnsforhandlinger med sjefen Denne brosjyren er for enkeltmedlemmer som forhandler lønn på egenhånd. Som enkeltmedlem har man ikke den fordelen

Detaljer

Nordland politidistrikt. Nærpolitireformen Å bygge nye Nordland politidistrikt. Orientering til Alstahaug kommune. Politimester i Nordland

Nordland politidistrikt. Nærpolitireformen Å bygge nye Nordland politidistrikt. Orientering til Alstahaug kommune. Politimester i Nordland Nærpolitireformen Å bygge nye Orientering til Alstahaug kommune Politimester i Nordland Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden

Detaljer

Eks-advokat ble kalt «psykopat», krever politifolk for 175.000 kroner ba.no

Eks-advokat ble kalt «psykopat», krever politifolk for 175.000 kroner ba.no Lord Vidar Fagerholt har gått til sak mot politifolk i Bergen etter psykopat-uttalelse i internt dokument. Foto: RUNE JOHANSEN Eks-advokat ble kalt «psykopat», krever politifolk for 175.000 kroner Lord

Detaljer

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Om når regjeringens kreftgaranti vil være en realitet, med henvisning til målsettingen om at det skal gå maksimalt

Detaljer

Mer politikraft. Justisminister Knut Storberget Gardermoen 16. juni 2011

Mer politikraft. Justisminister Knut Storberget Gardermoen 16. juni 2011 Mer politikraft Justisminister Knut Storberget Gardermoen 16. juni 2011 2 Dagdrømmer fra pappaperm! Politiet leverer De nyutdannede begynner i en etat som leverer Nye tall fra SSB viser blant annet en

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i politi- og lensmannsetaten 2006

Medarbeiderundersøkelsen i politi- og lensmannsetaten 2006 Medarbeiderundersøkelsen i politi- og lensmannsetaten 2006 HKI-forum 25.10.06 Toni Benterud, seniorrådgiver i OU-seksjonen i Politidirektoratet Agenda Hvorfor medarbeiderundersøkelse? Forberedelsesfasen

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Klage på Bergens Tidende vedrørende VVP punkt 2.1. Den 14. september 2013 kunne Bergens Tidene fortelle sine lesere følgende:

Klage på Bergens Tidende vedrørende VVP punkt 2.1. Den 14. september 2013 kunne Bergens Tidene fortelle sine lesere følgende: Pressens Faglige Utvalg Postboks 46, Sentrum N-0101 Oslo Klage på Bergens Tidende vedrørende VVP punkt 2.1 Den 14. september 2013 kunne Bergens Tidene fortelle sine lesere følgende: Dette oppslaget som

Detaljer

Politiet. Responstid eller lotto?

Politiet. Responstid eller lotto? Politiet. Responstid eller lotto? Regionrådsmøtet 12 november 2012 Innledning ved Dag Sigurd Brustind ordfører. Utfordringen (1) Nådeløst oppgjør (Nordlys, 20. oktober, intervju med Lensmann Arnold Nilsen)

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 28. april 2009 Ref. nr.: 08/41711 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 20/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk SAKSUTREDNING: Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk SAMMENDRAG Alle foretakene

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Innledning Undersøkelsen skal gi den enkelte medarbeider mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan han eller hun opplever sin arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil

Detaljer

Norges Diabetesforbund

Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen 080509 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt

Detaljer

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder.

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Tusen takk for invitasjonen. Det setter jeg stor pris på. Det er fint for meg å treffe de som forhåpentlig blir i min kommende forbundsfamilie.

Detaljer

Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no. Barnevernsløftet. - til det beste for barn og unge

Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no. Barnevernsløftet. - til det beste for barn og unge Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no Barnevernsløftet - til det beste for barn og unge Barn og unge som er utsatt for omsorgssvikt er en av samfunnets mest sårbare grupper. Regjeringens jobb er å sikre at

Detaljer

Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt?

Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt? Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt? Fafo Sissel C. Trygstad 3. februar 2011 2 Problemstillinger som besvares i dag Hvor godt kjent er AMLs varslerbestemmelser i norsk arbeidsliv? Omfanget

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Fræna kommune Arkiv: X31 Arkivsaksnr: 2015/2722-2 Sakshandsamar: Geir Tore Vestad Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Møre og Romsdal Politidistrikt - høring

Detaljer

Spørsmål og svar om arbeidstid

Spørsmål og svar om arbeidstid Spørsmål og svar om arbeidstid Det har vært mange spørsmål og reaksjoner til meklingsresultatet om arbeidstid spesielt i sosiale medier. Her er svar på noen typiske spørsmål om arbeidstid i skolen etter

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Sak nr: 14-069 (arkivnr: 14/6) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på jordskifterettsleder B ved X jordskifterett Ragnhild

Detaljer

Avvikling av spilleautomater- infonasjon til politi og publikum

Avvikling av spilleautomater- infonasjon til politi og publikum POLITIET POLITIDStEKTOtL1TET Rundskriv 2007/001 Til Landetspolitimestere Dato 7. juni 2007 Saksry. 2007/01211 SaksW.wzler Vegard Pettersen Avvikling av spilleautomater- infonasjon til politi og publikum

Detaljer

Agder politidistrikt. PNP Agder. Nærpolitireformen. Ordførere og rådmenn PNP Agder

Agder politidistrikt. PNP Agder. Nærpolitireformen. Ordførere og rådmenn PNP Agder Nærpolitireformen Ordførere og rådmenn 11.5.2016 Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden endrer seg. Kriminaliteten endrer

Detaljer

MU-samtaler med mening en vitalisering

MU-samtaler med mening en vitalisering MU-samtaler med mening en vitalisering Når virksomheter gjennomgår forandringer, spiller ledelsen en vesentlig rolle i å få koblet medarbeiderens kompetanser, ambisjoner og utviklingsmål til organisasjonens

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015)

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Arbeids- og sosialkomitéen Stortinget 0026 Oslo Org. nr. 966251808 J.nr. 282/15/AP/- Ark.0.590 18.5.2015 Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Vi viser til den pågående

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Høring om endringer i utlendingsforskriften - varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Lønnspolitikk og vurderingskriterier

Lønnspolitikk og vurderingskriterier Lønnspolitikk og vurderingskriterier 2 INDIVIDUELL LØNNSFORDELING VED LOKALE LØNNSFORHANDLINGER Lønnspolitikk og vurderingskriterier Kjære tillitsvalgt! Dette heftet er et hjelpemiddel for deg som skal

Detaljer

Innst. S. nr. 214. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Dokument nr. 8:51 (2007-2008).

Innst. S. nr. 214. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Dokument nr. 8:51 (2007-2008). Innst. S. nr. 214 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument nr. 8:51 (2007-2008) Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Odd Einar Dørum,

Detaljer

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet.

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Utskrift er sponset av InkClub Departementet vil endre barneloven Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Olga Stokke, Stein Erik Kirkebøen Publisert:

Detaljer

Har du krav på mer lønn etter årets forhandlinger?

Har du krav på mer lønn etter årets forhandlinger? Orientering om resultatet fra Legeforeningens og Nmfs lønnsforhandlinger i år. Hva ble det enighet om, hva betyr dette for deg og hva gjør Nmf Trondheim videre nå? Lik oss på Facebook Har du krav på mer

Detaljer

1 Journalister med brekkjern

1 Journalister med brekkjern 1 Journalister med brekkjern «Er dette lurt?» hvisket jeg. «Sikkert ikke,» sa Markus. Malin stilte seg opp foran oss, la armene i kors og sa lavt, men bestemt: «Greit, gutter. Bare løp hjem igjen til mammaen

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) sine synspunkter på hvorvidt fornærmede og/eller fornærmedes etterlatte bør få utvidede partsrettigheter

Detaljer

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen Kjære alle sammen Aller først vil jeg starte med å hilse fra kunnskapsministeren. Han skulle gjerne vært her, men hadde dessverre ikke mulighet. Så skal jeg hilse fra statssekretær Thue. Han skulle ha

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE 2013 "Eidsvoll Venstre er på mange måter debattskaperen i Eidsvoll. Det lille sentrumspartiet er så godt som uten innflytelse både i lokalpolitikken og i den nasjonale politikken,

Detaljer

Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over.

Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over. Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over. Det er mange år siden papiravisene begynte sin nedgang med redusert opplag. Det skjedde sannsynligvis samtidig med, og som en årsak av

Detaljer

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering Retningslinjer for vold, trusler og ID Nfk.HMS.2.6.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 01.02.2013 Forfatter Organisasjon- og personalseksjonen Verifisert Bjørnar Nystrand Godkjent Stig Olsen Side 1 av5 Vedtatt i

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 63/16 Lønnsoppgjøret i staten - lokale lønnsforhandlinger 2016 Saksnr: 15/06843-7 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 08.06.2016

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. oktober 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Innlegg på det nasjonale museumsmøte til Norges Museumsforbund i Tromsø 12.09.2013 v/ Gunn Mona Ekornes, direktør Østfoldmuseene

Innlegg på det nasjonale museumsmøte til Norges Museumsforbund i Tromsø 12.09.2013 v/ Gunn Mona Ekornes, direktør Østfoldmuseene Innlegg på det nasjonale museumsmøte til Norges Museumsforbund i Tromsø 12.09.2013 v/ Gunn Mona Ekornes, direktør Østfoldmuseene Kjære kollegaer. Det har ikke bare vært en enkel oppgave å skulle kommentere

Detaljer

Medievaner og holdninger blant redaktører

Medievaner og holdninger blant redaktører Medievaner og holdninger blant redaktører Undersøkelse blant redaktører 3. 29. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 3. 29. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Først det tekniske. I Bystyresalen har vi en talerstol med mikrofon, som alle representantene bruker

Først det tekniske. I Bystyresalen har vi en talerstol med mikrofon, som alle representantene bruker Interpellantens spørsmål til ordføreren blir dermed som følger: Vil ordføreren ta initiativ til en sak der bystyre får forelagt mulighetene for streaming av komitemøtene og formannskapsmøtene, samt kostnader

Detaljer

Ytringsfrihet og lojalitet

Ytringsfrihet og lojalitet Ytringsfrihet og lojalitet Utdanningsforbundet Hedmark Hamar, 7.april 2011 Arne Jensen, Norsk Redaktørforening Hva er det vi snakker om? Å gi faktiske opplysninger Å uttale seg på vegne av noen Å uttale

Detaljer

Lokale forhandlinger Prosess og forhandlingsskikk

Lokale forhandlinger Prosess og forhandlingsskikk Lokale forhandlinger Prosess og forhandlingsskikk Kurs for folkehøgskolene 27. september 2012 Bjørn Sævareid Noen misforståelser om forhandlinger Den andre er bare motstander Forhandlinger handler bare

Detaljer

Personalløpet; innplassering i stilling/kode med annen aldersgrense

Personalløpet; innplassering i stilling/kode med annen aldersgrense Notat Fra Politidirektoratet Dato 17.03.2016 Vår referanse Til Politi- og lensmannsetaten Saksbehandler Telefon Telefaks Kopi til Personalløpet; innplassering i stilling/kode med annen aldersgrense 1.

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Lokalt samarbeid Intervjuer: Svein Tore Andersen Intervjuobjekter: Jahn Thomas Lind og Bård Knutzen Intervjuer: Hei, og velkommen til denne podkasten om lokalt partssamarbeid. Hva er det som egentlig

Detaljer

Hva kan NSF lære av politiet?

Hva kan NSF lære av politiet? Hva kan NSF lære av politiet? Hva kan NSF lære av politiet? Fagernes, 24. Januar 2013 Roar Isaksen Hva av? Læring 22.7 rapporten Erfaringer fra vårt lederprosjekt. 14 000 medlemmer Ca. 1 500 ledere Hvem

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent - hvordan komme i gang - tips om bruk - suksessfaktorer - fallgruber - spørsmål/diskusjon HMS- Helse, Miljø og

Detaljer

Utgangspunktet for det jeg skal si er at selvsagt er det sånn at næringslivet selv skaper næringene.

Utgangspunktet for det jeg skal si er at selvsagt er det sånn at næringslivet selv skaper næringene. 1 Innlegg fv156 Kjære alle sammen, i oktober var jeg så heldig å få den tilliten å bli gjenvalgt som ordfører. Jeg er veldig klar over det ansvaret som ligger i denne posisjonen og næringsutvikling er

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer

Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer Steinkjer Dato 15.09.2011 19.09.2011 Vår referanse Vår saksbehandler Monica Rakvåg Direkte telefon 99788161 Nytt arbeidsgiverdokument i Steinkjer kommune, Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer

Detaljer

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår.

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Side 1 av 5 NØDROP FRA ØYSLETTA... Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Som innflytter i denne

Detaljer

Annonymisert utgave av uttalelse om aldersdiskriminering

Annonymisert utgave av uttalelse om aldersdiskriminering Annonymisert utgave av uttalelse om aldersdiskriminering BEGRUNNELSE FOR OMBUDETS UTTALELSE Sakens bakgrunn Ombudets framstilling av saken er basert på partenes skriftlige framstilling til ombudet. A (A)

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant journalister 4. 29. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 4. 29. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det 1 Ordfører Det er alltid spesielt når et nytt kommunestyre skal debattere årsbudsjett og økonomi og handlingsplan for første gang. Mange av føringene er lagt fra forrige kommunestyre og den representant

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Sendes elektronisk Dato: 13.10.2015 Vår ref.: 15-1570-1 Deres ref.: 15/3114 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vi

Detaljer

MELDING NR 6 2013 (Torsdag 31.oktober 2013)

MELDING NR 6 2013 (Torsdag 31.oktober 2013) 4.14-skvadronen MELDING NR 6 2013 (Torsdag 31.oktober 2013) Mot ny rekord i antall 4.14-fellelser Antallet behandlede 4.14-klager så langt i år oppe i 42. Av disse har 25 endt med fellelse eller kritikk,

Detaljer

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Side 1 av 5 SLUTT PÅ KJEFTINGA 12 råd til positiv barneoppdragelse Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Kjefting er den klassiske foreldrefellen. Med 12 råd får du slutt på

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 54/13 Lønnsoppgjøret i staten 2013 ephortesak: 2013/1503 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 13.06.2013 Informasjonsansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Havnedrift er risikofylt Tre hovedelementer i god krisekommunikasjon ET VARMT

Detaljer