2012/2013. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2012/2013. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic"

Transkript

1 2012/2013 Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic

2 2 leder Som en av Europas ledende produsenter av magasiner, reklametrykksaker og kataloger har Stibo Graphic skarpt fokus på miljøbelastningen fra de trykksakene som produseres i våre lokaler. Vår holdning er klar vi er og vil fortsette å være bransjeledende innenfor miljøvennlige løsninger. Vår kontinuerlige søken etter forbedringer og nye muligheter har resultert i at vi i dag kan tilby kundene våre svanemerking, EU-blomstmerking og FSC - eller PEFC-merking av trykksakene. I tillegg har kundene mulighet til å få produktene merket som klimakompensert. Disse miljømerkene, kombinert med vår EMAS- og ISO sertifisering, gir kundene mulighet til å velge en løsning som gir minimal miljøbelastning. skulle utarbeides, og vi ser vedtaket av kriteriedokumentet som et positivt tiltak for miljøet i den europeiske grafikkbransjen generelt. Umiddelbart etter vedtaket av kriteriene på begynte Stibo Graphic prosessen med søknad om lisens til bruk av EU-blomsten, og i mars 2013 fikk vi som det første heatsettrykkeriet i Europa lisens til merking av husstandsdistribuert reklame. Et viktig skritt for Stibo Graphic, som er og vil være ledende på miljøområdet. Med lisensen til EU-blomsten kan vi dermed produsere hustandsdistribuert reklame med den laveste miljøavgiften jf. reklameavgiftsloven, som i skrivende stund er under behandling. Det er ennå ikke avgjort om reklameavgiften blir innført. og forbruket og utslippet av løsemidler er i dag så å si historie. Det er fortsatt vår oppfatning at man bør vurdere all relevant miljøpåvirkning i et livssyklusperspektiv. Derfor beskriver denne miljøredegjørelsen både direkte og indirekte miljøpåvirkning ved fremstilling av trykksaker, i tillegg til at vi presenterer resultatene av våre tidligere miljømål og handlingsplaner for det fremtidige miljøarbeidet. Du kan også lese om Stibo Graphics miljøstyringssystemer og miljømerking og få innblikk i hvordan vi arbeider for å redusere miljøpåvirkningen vår. God leselyst! Miljøarbeidet er under kontinuerlig utvikling hos Stibo Graphic. I august 2012 vedtok EU- kommisjonen kriteriene for bruk av EU miljømerket Blomsten på trykksaker. Vi har ventet lenge på at kriteriene for EU-miljømerket Blomsten Stibo Graphic har siden midten av 90-tallet arbeidet målrettet med å redusere miljøbelastningen fra trykksakproduksjonen, og vi har oppnådd imponerende resultater. Forbruket av papir, trykkfarge og energi er betydelig redusert, Vennlig hilsen Søren Henriksen, direktør Stibo Graphic, 18. september 2013 FSC C Dette er den tolvte EMAS-redegjørelsen fra Stibo Graphic, og den omfatter perioden til Målgruppen for miljøredegjørelsen er primært våre kunder og medarbeidere. Redegjørelsen ble den 18. september 2013 godkjent av Det Norske Veritas, Danmark A/S, som har akkrediteringsnummer Neste miljøredegjørelse kommer ut senest i november EMAS-godkjenningen og denne redegjørelsen omfatter Stibo Graphics trykkeri, som har adresse Saturnvej 65, DK-8700 Horsens. INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Side 3 Side 5 Side 6 Side 8 Side 10 Side 11 Leder MILJØ SVART PÅ HVITT MILJØPOLITIKK DIREKTE MILJØPÅVIRKNING. Energiforbruk. Papirforbruk. Øvrig arbeid INDIREKTE MILJØPÅVIRKNING. Skogbruk. Papirproduksjon. Distribusjon. Ferdiggjøring og gjenbruk KLIMAPÅVIRKNING DETALJER

3 3 ISO CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTEM DNV Business Assurance, Danmark A/S REG.NO. DK ISO er den mest dominerende miljøstyringsstandarden i verden. En sertifisering i samsvar med ISO sikrer at miljøstyringssystemet har utgangspunkt i virksomhetens prosesser og aktiviteter og fordeler ansvar og kompetanse og beskriver organisasjonens miljøoppgaver i hverdagen. ISO minner mye om EMAS, men er ikke fullt så omfattende i sine krav. ISO sertifiseringen revideres en gang i året, og det blir kontrollert at virksomheten når sine fastsatte mål, som er satt opp i systemet. Stibo Graphic ble ISO sertifisert for første gang i EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) er EUs miljøstyringsordning. Den er frivillig og retter seg mot alle typer virksomheter. For å bli EMASregistrert må en virksomhet overholde kravene i ISO 14001, men i tillegg også kartlegge og gjøre noe med de indirekte miljøkonsekvensene av produkter og tjenester. Ifølge den danske Miljøstyrelsen er EMAS den mest ambisiøse miljøstyringsordningen som miljøstyringssystemet i en virksomhet kan sertifiseres etter. EMAS er derfor den ypperste anerkjennelsen av miljøarbeidet i en virksomhet. Stibo Graphic ble EMAS-registrert for første gang i FSC (Forest Stewardship Council ) har til formål å fremme miljømessig, sosialt og økonomisk forsvarlig skogbruk. Godt skogbruk sikrer at trefellingen opprettholder skogens biologiske mangfold, produktivitet og økologiske prosesser. Samtidig skal skogbruket utføres på en måte som gir lokale og innfødte befolkningsgrupper i området mulighet til å nyttiggjøre seg skogen. Skogbruk skal sikre økonomisk avkastning, men dette hensynet må ikke overskygge hensynet til natur og mennesker. FSC-merkingen dokumenterer dermed at papirråvaren som brukes, fullt ut lever opp til nøye spesifiserte krav. For å oppnå FSC-sertifisering kreves det at både leverandøren av råvarer og produsenten kan spore papiret tilbake til forsyningskjeden og dermed garantere at materialet som brukes, lever opp til kravene. PEFC er skogbruksnæringens eget sertifiseringssystem og har som formål å fremme en miljømessig, sosialt og økonomisk forsvarlig skogbruksdrift. Godt skogbruk sikrer at trefellingen opprettholder skogens biologiske mangfold, produktivitet og økologiske prosesser. PEFC er en sporbarhetssertifisering som sikrer at materialforbruket til PEFC-sertifiserte trykksaker kan følges langs hele produksjonskjeden fra skogen og helt frem til forbrukeren. Stibo Graphic ble PEFC-sertifisert i Stibo Graphic ble i 2000 FSC-sertifisert som verdens første heatsettrykkeri. MILJØ SVART PÅ HVITT Å ha et uttall miljøsertifiseringer og miljømerkinger, er ikke noe mål i seg selv. Hos Stibo Graphic er et optimalt samspill mellom utvalgte sertifiseringer og merkinger det midlet som bidrar til at vi kan tilby våre kunder trykksaker som i minst mulig grad påvirker miljøet i hele produktets livssyklus. Miljøstyringssystemene ISO ) og EMAS 2), som Stibo Graphics ledelse er garantist for, knytter alle våre aktiviteter sammen og sikrer et systematisk arbeid for å redusere miljøbelastningen. I tillegg har kundene våre muligheten til å merke trykksakene sine med FSC, PEFC, svanemerket eller EU-blomsten. 1) ISO 14001: ) Forordning (EF) nr. 1221/2009

4 4 MILJØMERKET TRYKKSAK EU Ecolabel: DK/28/001 Svanemerket er en frivillig nordisk miljømerkeordning som sikrer at trykksaken overholder strenge krav til miljøpåvirkning gjennom hele livsløpet. Dette gjelder helt fra papirfremstilling til gjenbruk av den ferdige trykksaken. Svanemerket er din garanti for at trykksakens miljøbelastning er minimal. Vår kombinasjon av ISO og Svanemerket sikrer full kontroll over miljøpåvirkningen både på produktnivå og bedriftsnivå. Stibo Graphic fikk lisens til svanemerkning for første gang i ClimateCalc er en europeisk klimaberegningsmodell som virksomheten kan benytte til å beregne klimabelastningen fra både virksomheten og den enkelte trykksaken. Klimaregnskapet gir Stibo Graphic oversikt over virksomhetens samlede klimabelastning, og peker på de viktigste innsatsområdene. Samtidig kan ClimateCalc regne ut den enkelte trykksakens klimabelastning, slik at Stibo Graphic kan gi kundene råd om valg av f.eks. papir, som kan redusere trykksakens CO 2 -utslipp. Dessuten kan Stibo Graphic også tilby å klimanøytralisere den enkelte kundens trykksaker. ClimateCalc er basert på INTERGRAFs europeiske grafiske standard for beregning av klimabelastningen fra grafisk produksjon. EU-blomsten er et frivillig europeisk miljømerke som ble etablert av EU-kommisjonen i Merket sikrer at trykksaken i hele sin levetid overholder strenge krav til påvirkningen den har på omgivelsene. Dette gjelder helt fra papirproduksjonen til gjenbruk av den ferdige trykksaken. EU-blomsten er din garanti for at trykksakens belastning på miljøet er minimal. Vår kombinasjon av ISO og EU-blomsten sikrer full kontroll med både det enkelte produktets og virksomhetens samlede miljøpåvirkning. Stibo Graphic fikk i mars 2013, som det første heatset-trykkeriet i Europa, lisens til merking av husstandsdistribuert reklame. Stibo Graphic ble klimasertifisert for første gang i november 2009.

5 5 RETNINGSLINJER FOR MILJØ HOS STIBO GRAPHIC KAN DU MERKE MILJØET > Holdningen vår er klar: Vi er og vil fortsette å være blant bransjens ledende innenfor miljøvennlige løsninger. Denne holdningen preger virksomheten både teknologisk og miljømessig. Kundene våre kan derfor kommunisere med målgruppen med god samvittighet, vel vitende om at utgivelsen deres er produsert hos en av verdens mest miljøbevisste grafiske virksomheter. Miljøet er viktig for alle. For deg, for Stibo Graphic og for den verden vi lever i. Når man velger Stibo Graphic som samarbeidspartner, velger man en virksomhet som har FSC og PEFC-sporbarhetssertifikat, lisens til svane- og EU Blomst-merkning og er sertifisert i henhold til både ISO og EUs miljøstyringsordning, EMAS. Fokusområdene våre er papirforbruk, energiforbruk og fargeforbruk. Sammen med kundene våre gjør vi en felles innsats for et renere miljø, og vi arbeider kontinuerlig for å redusere vår påvirkning på det omkringliggende miljøet gjennom nye miljøtiltak. Iherdig innsats for å nå stadig nye mål har ført oss dit vi er i dag. Men det kan alltid bli bedre, og det arbeider vi for hver eneste dag. Stibo Graphic vil også i fremtiden være engasjert på miljøområdet og gå i første rekke ved å påvirke utviklingen og åpne for dialog med aktuelle samarbeidspartnere i fremtidige miljøtiltak. Stibo Graphic samarbeider med myndighetene og andre eksperter innenfor miljø for til enhver tid å overholde gjeldende miljølovgivning.

6 6 DIREKTE MILJØPÅVIRKNING Stibo Graphic bruker utelukkende trykketeknikken våtoffset til fremstilling av trykksaker, og det trykkes både i heatset og i arktrykk. I heatset foregår trykkeprosessen ved at fargen trykkes samtidig på begge sider av en papirbane, som deretter passerer gjennom en tørkeenhet som tørker fargen. Deretter skjæres og brettes papirbanen til ferdige trykkark i falseapparatet. Ved arktrykk trykkes et enkelt ark om gangen i en prosess hvor det først trykkes på den ene side av papiret, og deretter snus papiret i trykkmaskinen, slik at det blir trykket på motsatt side med det samme. Det er mulighet for lakkering med både vannbasert lakk og UV-herdet lakk. Miljøpåvirkningen fra trykkeprosessen er den påvirkningen som vi har best mulighet til å minimere, siden vi selv har direkte kontroll over prosessen. Denne miljøpåvirkningen kalles derfor ofte direkte miljøpåvirkning. De viktigste delene av miljøpåvirkningen ved trykkeprosessen er papirforbruk og energiforbruk, og Stibo Graphic ser på begge disse områdene som viktige innsatsområder. Vi fokuserer imidlertid samtidig på andre områder som f.eks. bruk av kjemikalier og organiske løsemidler. Siden midten av 90-tallet har vi arbeidet målrettet med å fase ut bruken av isopropanol i fuktevannet på rotasjonsmaskinene, et mål som ble nådd i Dessuten arbeider Stibo Graphic kontinuerlig med å redusere forbruket av vaskemidler basert på organiske løsemidler samt forbruket av trykkfarge.

7 7 Figur 1 Totalt energiforbruk MJ/produsert enhet År DIREKTE MILJØPÅVIRKNING ENERGIFORBRUK > Energiforbruk er en viktig miljøpåvirkning i Stibo Graphics trykkeri. Ved produksjon av energi forbrennes fossilt brensel, som medfører utslipp av CO 2. Dette utslippet regnes som årsaken til den drivhuseffekten som påvirker hele jordens klima. Utviklingen i Stibo Graphics energiforbruk fremgår av figur 1, mens energiforbrukets betydning for Stibo Graphics samlede klimaregnskap fremgår av side 11. På tross av at Stibo Graphic gjennom de siste årene har gjennomført prosjekter som har redusert virksomhetens totale gassforbruk med 50 %, gjenspeiles dette ikke i Figur 1, som derimot viser et økt energiforbruk i regnskapsåret 09/10. Årsaken til dette er at vi nå håndterer flere ferdiggjøringsoppgaver enn tidligere in-house. Det dreier seg imidlertid ikke om en stor miljøbelastning, siden produksjonen og dermed også strømforbruket er flyttet fra Stibo Graphics underleverandører. Større in-houseproduksjon setter oss samtidig i stand til å redusere både produksjonsavfallet og behovet for distribusjon. Et redusert energiforbruk i de påfølgende regnskapsårene betyr altså en forbedret netto energieffektivitet, ettersom antallet ferdigstillingsoppgaver økte i løpet av disse årene samtidig med at energiforbruket falt. Vi har satt oss som mål å redusere mengden av naturgass på maskin 7 med 20 % innen utgangen av 4. kvartal 2012/2013 i forhold til maskinens tidligere gassforbruk. Målet er nådd, ettersom gassforbruket på maskin 7 er redusert med 33 %. Vi satte som mål å redusere strømforbruket til lekkasjetap i trykkluftsystemet med 17 % innen utgangen av Målet er nådd, ettersom vi fikk en reduksjon på 22 % etter at prosjektet var gjennomført. Vi har satt som mål å redusere energiforbruket til romvarme som produseres via gassfyring, med 10 % ved utgangen av regnskapsåret 2013/2014. Besparelsen skal oppnås ved optimalisering av varmegjenvinningen i trykkmaskinene. PAPIRFORBRUK > Vi i Stibo Graphic har stort fokus på papiravfallet, da det er den absolutt største miljøpåvirkningen pga. det høye energiforbruket i papirproduksjonen. Samtidig er papirproduksjonen også den viktigste kilden til utslipp av CO 2 ved fremstilling av trykksaker. Dette er nærmere beskrevet under avsnittet Indirekte miljøpåvirkning. Vi har som mål å gjennomføre en kontinuerlig reduksjon av papiravfallet i produksjonen gjennom optimalisering, effektivisering og tekniske forbedringer. I tillegg er det fastsatt spesifikke mål om 20 % reduksjon av makulaturen ved første innstilling på M4, M5 og M6 ved utgangen av regnskapsåret 2013/2014.

8 8 INDIREKTE MILJØPÅVIRKNING En stor del av miljøpåvirkningen i forbindelse med fremstillingen av trykksaker skjer andre steder enn i trykkeriet. Det dreier seg blant annet om miljøpåvirkning ved produksjon av råvarer, gjenbruk av papir og transport. Denne miljøpåvirkningen regnes som Stibo Graphics indirekte miljøpåvirkning, siden vi ikke har direkte kontroll over den. Nedenfor har vi kort beskrevet hvordan de forskjellige typene indirekte miljøpåvirkning belaster miljøet. Den indirekte miljøpåvirkningens bidrag til Stibo Graphics samlede klimaregnskap fremgår av side 11. Skogbruk > Papir fremstilles som kjent av tre, som miljømessig er en ideell råvare, da det er snakk om en fornybar ressurs. Men skogbrukets miljømessige påvirkning er avhengig av de metodene som benyttes ved drift av skogen. Gjødsling, sprøytemidler, bruk av skogbruksmaskiner og gjenplanting er noen av de forholdene som har betydning for påvirkningen av miljøet. Papiret som vi bruker hos Stibo Graphic, er hovedsakelig produsert av tre fra Nord-Europa. For å minimere miljøpåvirkningen ved skogbruket er det etablert ulike sertifiseringsordninger for drift av skogbruk, blant annet FSC (Forest Stewardship Council) og PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). Et sporbarhetssertifikat bidrar til et godt forvaltet skogbruk, beskyttelse av miljøet, bevaring av det biologiske mangfoldet og at det tas hensyn til skogsarbeidere, lokalbefolkning og den opprinnelige befolkningen i området. For å oppnå FSCs sporbarhetssertifikat kreves det at virksomheten kan spore papiret bakover i forsyningskjeden. Det oppnådde Stibo Graphic som det første heatsettrykkeriet i verden. Allerede i år 2000 fikk vi sertifikat til å merke trykksaker med FSC. Stibo Graphic ser på skogbruk som et miljømessig viktig satsingsområde. For å fremme forsvarlig drift av skogbruket har vi hatt som mål å FSCmerke ytterligere tre ordrer innen utgangen av 2012 et mål som vi nådde. Vårt nye mål er å FSC- eller PEFC-merke ytterligere tre ordrer innen utgangen av PAPIRPRODUKSJON > Fremstilling av papir krever store ressurser, både fornybare i form av trefibre og ikke-fornybare i form av tilsetningsog hjelpestoffer. Papirproduksjonen omfatter både fremstilling av papirmasse og selve papirproduksjonen prosesser som er forbundet med høyt energiforbruk. Dessuten medfører papirproduksjonen utslipp av forskjellige stoff til luft og vann som kan påvirke miljøet. Papirproduksjon er den aktiviteten i en trykksaks livssyklus som har miljømessig størst betydning. Som det fremgår av side 11 utgjør selve papirproduksjonen ca. 60 % av Stibo Graphics samlede klimaregnskap. Det papiret som brukes av Stibo Graphic, medfører et gjennomsnittlig CO 2 -utslipp på 489 kg per tonn papir. Papirforbruket som ligger til grunn for beregningene, utgjør 68 % av den innkjøpte papirmengden i regnskapsåret 2012/2013. Produksjon av andre materialer > I tillegg til papirproduksjonen er det også andre materialer og råvarer som i betydelig grad bidrar til den totale miljøbelastningen. De vesentligste er fremstillingen av trykkfarger og trykkplater.

9 9 Indirekte miljøpåvirkninger Distribution > Distribusjonen er en viktig miljømessig parameter i en trykksaks samlede livssyklus. Hvis man kun ser på papiret i trykksaken, vil det være snakk om transport fra skogbruket til papirfabrikken og videre til trykkeriet. Fra trykkeriet vil trykksaken bli sendt til kunden og deretter distribuert videre til forbrukeren. Endelig er det snakk om transport av papiravfall fra både fremstilling av trykksaken og fra forbrukeren. Det er vanskelig å kartlegge den samlede miljøpåvirkningen fra transport ved fremstilling av trykksaker. Handelen med papir og papiravfall er internasjonal, noe som gjør det vanskelig å få overblikk over den samlede transporten fra trefibrene i skogen til gjenbruk av papirfibrene. Dermed er det også vanskelig for både innkjøpere av trykksaker og trykkerier å gjøre et miljømessig fornuftig valg av leverandører kun basert på transporten i forhold til de geografiske forholdene. Som trykkeri har Stibo Graphic imidlertid muligheten til å påvirke miljøbelastningen ved transporten via intern kjøreplanlegging, men vi kan ikke påvirke den måten transporten skjer på, og vi har heller ingen innflytelse på sluttdistribusjonen. Som ordreproduserende virksomhet er det heller ikke alltid mulig å oppnå en miljømessig optimal transport. FERDIGGJØRING OG GJENBRUK > Ferdiggjøringen av trykksaken har betydning for miljøet, bl.a. når papiret skal omarbeides til gjenbrukspapir. Dette er en prosess som skjer ved at returpapiret løses opp i vann som er tilsatt ulike hjelpestoffer. Deretter gjennomgår papirmassen en rekke prosesser som har som formål å fjerne så mye lim, tryggfarge og andre urenheter som mulig. Nå kan papirmassen brukes til fremstilling av gjenbrukspapir. Det er derfor en miljømessig stor fordel at de materialene som brukes til ferdiggjøringen, er enkle å skille ut i gjenbruksprosessen. På bakgrunn av dette har Stibo Graphic deltatt aktivt i et prosjekt som hadde som formål å avklare hvilke egenskaper en gjenbruksvennlig lim bør ha. Prosjektet ble ledet av et av Europas ledende forskningsinstitutter på gjenbruk av papir, og prosjektet medførte at de limtypene som vi i dag bruker i vårt bokbinderi, kan fjernes i gjenbruksprosessen. Det blir stadig vekk diskutert om gjenbrukspapir eller papir som fremstilles av nye fibre, er det mest miljøvennlige. Vi er overbevist om at trykksaker som er enkle å gjenbruke, minimerer miljøbelastningen, da de krever færre ressurser, reduserer avfallsmengden og gir en bedre papirkvalitet i etterkant.

10 10 Figur 2 Gjennomsnittlig CO2-utslipp i kg per tonn produkt 148 Transport av papir 122 Fremstilling av trykkfarge og lakk Transport av produkter samt medarbeidertransport Fremstilling av trykkplater, hjelpestoffer og brensel Forbrenning av naturgass, bensin og diesel 215 Kjøp av elektrisitet 1003 Fremstilling av papir Klimapåvirkning Grafisk produksjon påvirker miljøet på en rekke forskjellige områder, og klimapåvirkningen er et vesentlig område. Stibo Graphic har valgt å rapportere virksomhetens samlede klimaregnskap fordelt på de forskjellige aktivitetene knyttet til grafisk produksjon. Det finnes flere forskjellige metoder for å beregne CO 2 -utslipp fra et produkt, og dermed er det en risiko for at resultatene av beregningene kan variere fra metode til metode. En av de vesentligste parametrene ved å fastslå CO 2 -utslipp er avgrensningen av beregningen. Det har nemlig avgjørende betydning om f.eks. CO 2 -utslippet fra råvareproduksjonen er tatt med eller ikke. Stibo Graphic ble i 2011 som den første grafiske virksomheten i Europa klimasertifisert til bruk av beregningsmodellen ClimateCalc. ClimateCalc er basert på INTERGRAFs europeiske grafiske standard for beregning av klimabelastningen fra grafisk produksjon. Dermed blir det mulig å sammenligne Stibo Graphics klimaprestasjon med andre grafiske virksomheter i Europa. I Figur 2 har Stibo Graphic oppgitt det gjennomsnittlige utslippet av CO 2 fra fremstilling av 1 tonn trykksaker, for å synliggjøre hva som er de viktigste kildene til CO 2 -utslipp. Det kan imidlertid være store forskjeller fra trykksak til trykksak, spesielt avhengig av hvilke papirkvaliteter som benyttes i den enkelte trykksaken. Dersom kundene ønsker å vite det nøyaktige utslippet fra fremstillingen av deres produkt, oppfordres de til å kontakte Stibo Graphic for å få gjennomført en konkret klimaberegning for det aktuelle produktet.

11 11 detaljer DATA OM FORBRUK OG AVFALL 2010/ / /2013 Parameter Enhed Totalt Nøkkeltall Totalt Nøkkeltall Totalt Nøkkeltall Strøm trykk 1) GWh Strøm bokbinderi 2) GWh Naturgass romvarme 1) 1,000 m Naturgass trykk 1) 1,000 m Vann 1) 1,000 m Alkohol 1) tonnes Tilsatt fuktevann 1) kg Ikke-flyktige løsemidler 1) m Flyktige løsemidler 1) Brennbart avfall trykk 3) tonn Papiravfall til gjenbruk trykk 3) tonn Papiravfall til gjenbruk bokbinderi 4) tonn Trykkfargeavfall 5) tonn Flytende avfall fra trykking 5) tonn Avfall fra platefremstilling 6) tonn NØKKELINDIKATORER EMAS III 2010/ / /2013 Parameter 7) Enhed Totalt Nøkkeltall Totalt Nøkkeltall Totalt Nøkkeltall Samlet direkte energiforbruk 8) GJ Årlig massestrøm av materialforbruk 9) tonn Samlet årlig vannforbruk 8) m Samlet årlig avfallsproduksjon 8) tonn Samlet årlig produksjon av farlig avfall 8) tonn Samlet årlig utslipp av drivhusgasser 8) tonn CO 2 eq Samlet årlig luftutslipp av NO 8) X tonn Samlet årlig luftutslipp av SO 8) 2 tonn DATA FOR MILJØMÅL 2011/ /2013 Enhed Naturgass maskin 7 Nm Trykkluft, lekkasjetap kwh Romvarme andel naturgass % Makulatur M4 indeks 100 Makulatur M5 indeks 100 Makulatur M6 indeks 100 STATUS I FORHOLD TIL LOVGIVINGEN > Trykkeriet har lovgivningsmessig status som godkjenningspliktig virksomhet og skal årlig foreta målinger av utslippene til luft. I tillegg er trykkeriet underlagt lovgivningskrav når det gjelder spillvann, støy og lukt. Lovgivningen er overholdt på disse områdene. I september 2012 ble det foretatt emisjonsmålinger i henhold til vilkårene i miljøgodkjenningen på maskin 4, 5, 6 og 7. Som det fremgår av tabellen, er grenseverdiene overholdt for alle maskinene. MÅLEPARAMETER Grenseverdi Maskine 4 Maskine 5 Maskine 6 Maskine 7 Enhed TOC mg/nm 3 20 <2 <3 <7 <4 CO mg/nm NO x mg/nm ) Forbrukt mengde. Nøkkeltall er forbrukt mengde per produsert enhet indeksert med året 2000/2001 satt til ) Forbrukt mengde. Nøkkeltall er forbrukt mengde per produsert enhet indeksert med året 2001/2002 satt til ) Levert mengde. Nøkkeltall er levert mengde per produsert enhet indeksert med året 2000/2001 satt til ) Levert mengde. Nøkkeltall er levert mengde per produsert enhet indeksert med året 2001/2002 satt til ) Produsert mengde. Nøkkeltall er produsert mengde per produsert enhet indeksert med året 2000/2001 satt til ) Produsert mengde. Nøkkeltall er mengde per areal trykkplate indeksert med året 2000/2001 satt til ) Nøkkelindikator for biodiversitet vurderes ikke som relevant for virksomhetens aktiviteter 8) Nøkkelindikatorer er indeksert med året 2008/2009 satt til ) Det rapporteres kun data i form av indekstall for denne parameteren.

12 Stibo Graphic tilbyr trykkløsninger til utgivere av magasiner, kataloger og reklametrykksaker. Vi er en del av Stibo-konsernet, som med divisjonene Stibo Printing Division (Stibo Graphic, Color Print og Scanprint), Stibo Systems og CCI Europe er blant Skandinavias største kommunikasjonsvirksomheter. Konsernet arbeider globalt gjennom datterselskaper i Europa, Nord-Amerika samt Det fjerne østen, og har ca. 850 medarbeidere. 08/N copyright 2013 Stibo A/S. All rights reserved. Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne miljøredegjørelsen, er du velkommen til å kontakte oss. Stibo Graphic Saturnvej 65 DK-8700 Horsens Danmark Tlf.: (+45) Stibo Graphic St. Kongensgade 72 DK-1264 København K Danmark Tlf.: (+45) Stibo Graphic Universitetsgata 14 NO-0164 Oslo Norge Tlf.: (+ 45) Stibo Graphic Ingmar Bergmans gata 4 SE Stockholm Sverige Tlf.: (+45)

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

Hvordan kan en drikk bidra til en mer bærekraftig fremtid?

Hvordan kan en drikk bidra til en mer bærekraftig fremtid? Hvordan kan en drikk bidra til en mer bærekraftig fremtid? Miljø- og samfunnsrapport 2011 2012 Innholdsfortegnelse Introduksjon 4 Virksomheten vår 5 Strategi og styring 6 Vår verdikjede 7 Våre produkter

Detaljer

Er norsk strøm «skitten»? En vurdering av ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser. xx. måned år

Er norsk strøm «skitten»? En vurdering av ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser. xx. måned år Er norsk strøm «skitten»? En vurdering av ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser xx. måned år 14. august 2013 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Opphavet

Detaljer

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning... NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...4 1.2 Bærekraftig utvikling et krav om solidaritet og en

Detaljer

Notat 7/02. Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse

Notat 7/02. Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse Notat 7/02 Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse ECON-notat nr. 7/02, Prosjekt nr. 32261 KIB/HLI/pil, HVE, 7. november 2002 Offentlig Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse

Detaljer

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Denne veilederen er laget for å motivere ledere og

Detaljer

Det norske EPD-programmet

Det norske EPD-programmet Versjon 2:2014 Det norske EPD-programmet Programoperatør Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner - EPD-Norge Norsk tilpasning av ISO 14025 Miljødeklarasjoner type III Retningslinjer for Næringslivets

Detaljer

MILJØEFFEKTER VED BRUK AV TRE

MILJØEFFEKTER VED BRUK AV TRE Oppdragsrapport fra Skog og landskap 03/2008 MILJØEFFEKTER VED BRUK AV TRE Sammenstilling av kunnskap om tre og treprodukter Gry Alfredsen, Bjørn Roger Asbjørnsen, Per Otto Flæte og Erik Larnøy Oppdragsrapport

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem ZERO-RAPPORT - Mars 2010 Johnannes Fjell Hojem og Ingrid Ohna Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert? Bjørg H. Nøstvold, Siril Alm, Ingelinn Pleym og Pirjo Honkanen

Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert? Bjørg H. Nøstvold, Siril Alm, Ingelinn Pleym og Pirjo Honkanen Rapport 27/2010 Utgitt september 2010 Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert? Bjørg H. Nøstvold, Siril Alm, Ingelinn Pleym og Pirjo Honkanen Nofima er et

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

Rapport 2007-123. Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge

Rapport 2007-123. Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge Rapport 2007-123 Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 55480 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-939-5 AEN/pil, OSH, 22. november 2007 Offentlig

Detaljer

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig?

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland september 2003 NATURVERNFORBUNDET HORDALAND Sammendrag All energiproduksjon skaper miljøproblemer i større eller

Detaljer

Oversikt over internasjonale sertifiseringsordninger

Oversikt over internasjonale sertifiseringsordninger Vestlandsforsking-notat nr. 5/2011tittel her hvis det er noen Oversikt over internasjonale sertifiseringsordninger Hanna Nyborg Storm Forfatternes navn Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 906

Detaljer

Test deg selv! Se baksiden. en VEILEDER for bedrifter etisk handel i praksis

Test deg selv! Se baksiden. en VEILEDER for bedrifter etisk handel i praksis Test deg selv! Se baksiden en VEILEDER for bedrifter etisk handel i praksis Forord Internasjonal handel skaper arbeidsplasser og bidrar til velferd og utvikling både her hjemme og i landene vi importerer

Detaljer

2 Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet

2 Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet Kapittel 2 2 Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet Hovedpunkter........................................... 5 Innledning.............................................. 51 Sentrale definisjoner......................................

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken Klimatiltak mot 2020 og plan for videre arbeid Innhold Sammendrag...ii 1 Bakgrunn... 1 1.1 Om oppdraget... 1

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer