H E L S E B E R G E N H F. Bjørn Tony Myrmellom, innkjøpssjef Helse Bergen HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "H E L S E B E R G E N H F. Bjørn Tony Myrmellom, innkjøpssjef Helse Bergen HF"

Transkript

1 HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS H E L S E B E R G E N H F KLIMAGASSREGSKAP FOR 2013 Bjørn Tony Myrmellom, innkjøpssjef Helse Bergen HF

2 OM OSS o Ved Haukeland universitetssykehus behandler vi hvert år over pasienter o Totalbudsjett: 10 milliarder kroner o Her arbeider 115 ulike yrkesgrupper o medarbeidere

3 FØRSTE HELSEFORETAK I NORGE MED OMFATTENDE KLIMARAPPORTERING Klimagassregnskap som inkluderer alle innkjøpte varer og tjenester (Scope 3) Benyttet nasjonal kontoplan for rapportering Benyttet studier/analyser av faktorer for beregning av klimagassutslipp tilknyttet innkjøpte varer og tjenester

4 RAPPORTERING AV FYSISKE OG ØKONOMISKE DATA Det kan enten brukes fysiske eller økonomiske data ved rapportering: Fysiske/forbruk data Data rapportert i volum/størrelse som for eksempel antall liter bensin, kwh strøm eller tonn avfall. Økonomiske data Data rapportert i pris på en vare, varegruppe eller levert tjeneste.

5 GHG PROTOKOLLEN: METODIKK Internasjonalt anerkjent standard Analysen er basert på «operasjonell kontroll» som innebærer at utslippskilder som organisasjonen fysisk kontrollerer, men ikke nødvendigvis eier, inkluderes. Standarden omfatter følgende klimagasser, som omregnes til CO2- ekvivalenter: CO2, CH4 (metan), N2O (lystgass), SF6, HFK og PFK gasser.

6 SCOPE 1: DIREKTE UTSLIPP Obligatorisk rapportering inkluderer alle utslippskilder knyttet til driftsmidler der organisasjonen har operasjonell kontroll Dette inkluderer all bruk av fossilt brensel for stasjonær bruk eller transportbehov (egeneide, leiede eller leasede kjøretøy, oljekjeler etc) Videre inkluderes eventuelle direkte prosessutslipp (av de seks klimagassene) I Scope 1 er alle data rapportert fysisk

7 SCOPE 2: INDIREKTE UTSLIPP INNKJØPT ENERGI Obligatorisk rapportering av indirekte utslipp knyttet til innkjøpt energi; elektrisitet eller fjernvarme/-kjøling. Dette gjelder f.eks. for bygg som man leier og ikke nødvendigvis eier I Scope 2 er alle data rapportert fysisk

8 SCOPE 3: INDIREKTE UTSLIPP INNKJØPTE VARER ELLER TJENESTER De fleste utslippskildene i Scope 3 er rapportert i norske kroner fra egen kontoplan, foruten tilgjengelige fysiske data supplert i analysen der hensiktsmessig: Via Egencia, hvor egen reiserapport er benyttet for flyreiser, hotell, taxi og leiebil Avfallsrapport med fordelte fraksjoner i kg Forbruk av medisinske gasser, oppgitt per kg (AGA) Tjenestereiser, oppgitt i liter per type drivstoff Papirforbruk

9 USIKKERHET KNYTTET TIL MODELLEN Usikkerhetsmomenter i Scope 3 Innhold per konto i kontoplan (feilkilder) Variasjon av innhold per artskonto med felles utslippsfaktor (grad av grovinndeling) Gjennomsnittspris per vare/tjeneste (variasjon i pris) Produksjonsmetode per konsumert vare/tjeneste (variasjon mellom leverandører) Produksjonssted per konsumert vare/tjeneste (tilholdssted/avstand/transport) CO2focus forslag til forbedringsområder: Forbedre kontoplan ved å øke antall artskontoer Jobbe med å øke presisjon ved føring til konto i regnskapet Påse at faktura/bestilling er detaljert nok til å spore kostnad til konkrete produkter Optimalisere fysiske data

10 KARTLEGGING OG ANALYSE BASERT PÅ AKTIVITET I 2013: TOTALT TONN CO2-EKVIVALENTER [VERDI], , ,3 Scope 1 Scope 2 Scope 3 Scope 1 (direkte utslipp fra egne produksjonsmidler): transport med egne kjøretøy, lystgass og bruk av olje og gass: 6% Scope 2 (indirekte utslipp fra innkjøpt energi): elektrisitet og fjernvarme: 16% Scope 3 (indirekte utslipp fra innkjøpte varer og tjenester): varer og tjenester: 78%

11 VEIEN VIDERE

12 FORDELING AV KLIMAGASSUTSLIPP FOR HELSE BERGEN Elektrisitet Nordisk miks; 8 741,4 Mat mix gjsnt; 7 347,7 Medisiner (OECD Europa); ,5 Restavfall,forbrenning; 740,5 Diesel (B5); 595,4 Totalt utslipp tonn CO2e Tjenesterlav karbon intensive; 769,3 IKT-tjenester; 1 038,3 Flyreiser; 1 038,4 Oksygen (flytende); 1 117,5 Bygning leie; 1 336,2 IKT-utstyr; 1 392,3 Vedlikeholdstjenester; 2 552,9 Røntgenutstyr; 3 621,0 Naturgass; 3 696,0 Medisinsk teknisk utstyr; 3 861,9 Laboratorieutstyr; 7 065,4 Medisinske forbruksvarer; 6 916,3 Investeringer, bygninger; 6 355,4 Fjernvarme Bergen; 4 255,2 Medisinsk utstyr (OECD Europa); 4 947,2

13 EN KOST/NYTTE-VURDERING KNYTTET TIL NØYAKTIGHETSKRAV FOR KLIMAREGNSKAPET -> HVOR NØYAKTIG KAN DET MÅLES? Tiltaksfokus Input Tiltak Output If you can't measure it, you can't manage it. - Peter Drucker

14 VERDIEN AV Å SETTE FOKUS PÅ ET OMRÅDE 92,0 % Avtaledekning for Helse Bergen 90,0 % 89,5 % 88,0 % 87,0 % 87,3 % 86,0 % 84,0 % 82,0 % 81,0 % 80,0 % 78,0 % 76,0 %

15 INNARBEIDE ANBEFALINGER FOR HELSE BERGEN o o Innarbeide funn i kategoristrategiarbeidet på innkjøpsområdet Benytte CO2focus sin generelle veileder for klimatiltak o Prioritere store, påvirkbare områder som: Mat- og drikkevarer Transport og reisetjenester Inventar, møbler, kontorrekvisita og IKT-utstyr o Benytte ulike klima-/miljøkrav som innkjøpskritereier o Arbeide videre med datakvalitet

16 GRØNNE INNKJØP FORSLAG TIL STRATEGI 1. Med utgangspunkt i dagens klimaregnskap, plukke ut 5-10 leverandører som medfører størst klimabelastning 2. Vurdere hvilke klima/miljø-krav som kan implementeres som innkjøpskriterier iht lov om offentlige anskaffelser 3. Leverandørvurdering gjennom «screening» ved bruk av spørreundersøkelser (dekke forsyningskjeden) - utfordre/påvirke leverandører til økt klimaprofil 4. Kartlegge leverandører som har: Miljøsertifisering (ISO14001, EMAS, Miljøfyrtårn etc.) Dokumenterer sine klimagassutslipp Svanemerkede produkter Lavutslippsprodukter/tjenester (publiserte LCA/EPD) 5. Implementere dette som innkjøpskriterier 6. Vurdere en tilpasning av kontoplan iht grønne innkjøp eller ikke 7. Valg av leverandører som bør skiftes ut og hvilke man ønsker å samarbeide med for å oppnå forbedring

17 MULIGHETER Finnes det muligheter for å få ut mer av fremtidige målinger? Benytte nasjonal artskontoplan som felles målegrunnlag blant helseforetak Følge enhetenes klimagassregnskap på lik linje med økonomiske regnskap/budsjett Etablere et system basert på åpenhet omkring beregningsfaktorer «European Reference Life Cycle Database»

18 Takk for oppmerksomheten!

Energi & klimaregnskap 2013

Energi & klimaregnskap 2013 Hensikten med denne rapporten er å vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

Kaffehuset Friele. Energi & klimaregnskap 2013

Kaffehuset Friele. Energi & klimaregnskap 2013 Hensikten med denne rapporten er å vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

Miljørapport JCDecaux Norge AS

Miljørapport JCDecaux Norge AS Leskur i Rogaland utstyrt med solceller Miljørapport JCDecaux Norge AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Klimaregnskap 2013 Handlingsplan for 2014 Generelt År Omsetning 2009 MNOK

Detaljer

Klimagassregnskap Arendal kommune 2009

Klimagassregnskap Arendal kommune 2009 Klimagassregnskap Arendal kommune 2009 Bakgrunn. Basert på et prøveregnskap for 2007 vedtok bystyret i 2008 å lage klimaregnskap for kommunens egen drift fra og med 2008 og framover. Å lage klimaregnskap

Detaljer

Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014

Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014 Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014 SAMMENDRAG... 1 1. BAKGRUNN... 2 2. DEFINISJON OG INDIKATORER... 3 2.1 DEFINISJON AV STFKS EGENVIRKSOMHET...

Detaljer

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant Miljørapport 212 Miljøarbeidet i Helse Bergen Miljøsertifisert etter ISO 141 standarden høsten 213 Målet med å gi ut miljørapporten er å presentere miljøresultater og informere om satsningsområder i foretakets

Detaljer

Aust-Agder fylke 2014 114 767 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer

Aust-Agder fylke 2014 114 767 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer Klimaregnskap 2014 Aust-Agder fylke 2014 114 767 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer Side 1 av 20 Aust-Agder fylkeskommune 2014 997,4 årsverk Brutto driftsutgifter 1657 millioner kr Aust-Agder

Detaljer

MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2013

MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2013 MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2013 RAPPORT JUNI 2013 glava.no Innhold 1. Virksomheten... 2 2. Bedriftspolitikk... 4 3. Vesentlige miljøaspekter... 5 4. Miljøstyringssystemet... 5 5. Utslipp... 6 6. Avfall...

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2014

MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2014 MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2014 RAPPORT JU glava.no Innhold 1. Virksomheten... 2 2. Bedriftspolitikk... 4 3. Vesentlige miljøaspekter... 5 4. Miljøstyringssystemet... 5 5. Utslipp... 6 6. Avfall... 7 7. Farlig

Detaljer

Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat. Difi mai 2012

Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat. Difi mai 2012 Difi mai 2012 Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat Innholdsfortegnelse Rapport fra pilotprosjektet... 1 1 Sammendrag... 4 2 Pilotprosjektets mål... 5 3 Beskrivelse av prosjektets gjennomføring...

Detaljer

VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL

VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL NVE beregner årlig andelen fornybar elektrisitet som dekker opp kraftleveranser i det norske markedet. Den er for 2012 beregnet

Detaljer

Klimaregnskap i organisasjoner: Analyse av eksisterende metodegrunnlag

Klimaregnskap i organisasjoner: Analyse av eksisterende metodegrunnlag Forfatter: Aina Elstad Stensgård Rapportnr.: OR.20.14 ISBN: 82-7520-722-3 ISBN: 978-82-7520-722-5 Klimaregnskap i organisasjoner: Analyse av eksisterende metodegrunnlag Rapportnr.: OR.20.14 ISBN nr.: 82-7520-722-3

Detaljer

Miljørapport - Voksenåsen AS

Miljørapport - Voksenåsen AS - Voksenåsen AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall gjestedøgn 2005 36,18 Millioner kr. 2006 34,78

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppen September 2008 Utkast 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for miljø- og klimaprosjektet 5 2.1Oppdraget som er gitt

Detaljer

Miljøanalyse av produksjon og administrasjon i to virksomheter

Miljøanalyse av produksjon og administrasjon i to virksomheter Miljøeffektivitet og miljøstyring i norske virksomheter Miljøanalyse av produksjon og administrasjon i to virksomheter Metodeutvikling Elin Økstad Anne Rønning Stiftelsen Østfoldforskning OR 24.02 0 RAPPORTFORSIDE

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Klimaregnskap av NTNU sin virksomhet

Klimaregnskap av NTNU sin virksomhet Klimaregnskap av NTNU sin virksomhet Hovedrapport for 2012 Improving products and organizations through systems understanding MiSA AS Innherredsveien 7B 7491 Trondheim NORWAY PHONE +47 73551857 +47 73551856

Detaljer

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER 1. Innledning KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER Utgangspunktet for planarbeidet er at Norge gjennom Kyoto-protokollen, med utgangspunkt i utslippsberegninger for året 1990, har forpliktet

Detaljer

Anbefalte retningslinjer for utarbeidelse av miljøbudsjett og miljøregnskap for tunneler

Anbefalte retningslinjer for utarbeidelse av miljøbudsjett og miljøregnskap for tunneler Teknisk Rapport 16 Anbefalte retningslinjer for utarbeidelse av miljøbudsjett og miljøregnskap for tunneler November 2014 Teknisk Rapport 16 Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk NFFs tekniske rapporter

Detaljer

Energi- og klimaplan. Fosnes kommune

Energi- og klimaplan. Fosnes kommune Energi- og klimaplan Fosnes kommune Visjon, mål og tiltak 2011-2020 FORORD Den globale oppvarming er meget godt dokumentert, og i dag hevder mange forskere at sjansen for å unngå en temperaturøkning på

Detaljer

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt.

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt. MILJØSERTIFISERING Fyll inn kun i hvite felt. Miljøsertifisering 212 213 tjenestesteder sertifisert 58 55 gjenstående tjenestesteder å sertifisere 12 13 tjenestesteder som p.t. ikke kan sertifiseres pga

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Statusgjennomgang Mat og miljø

Statusgjennomgang Mat og miljø Forfattere: Hanne Møller og Erik Svanes OR.23.09 Navn ISBN: 978-82-7520-615-0 ISBN: 82-7520-615-4 82-7520-615-4 Navn Statusgjennomgang Statusgjennomgang Rapportnr.: OR.23.09 ISBN nr.: 978-82-7520-615-0

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet 2008-2010

Helse, miljø og sikkerhet 2008-2010 else, miljø og sikkerhet 008-00 Innhold Sertifikater Leder S. Sertifikater Arne alonæs Administrerende direktør YIT Building Systems AS S. Leder S. 4 S på alvor S. 5 S-prisen S. 6 Arbeidsulykker S. 7 YIT

Detaljer

Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune

Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA VEDLEGG Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune Oppdragsgiver : Gran kommune Dato08.09.2008 Utført av: Thea Mørk Kontrollert av Oversendelse av rapport. Postboks

Detaljer

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport FOTO FREDRIK MYHRE OG GLENN RØKEBERG Innhold for arv og miljø dialog og åpenhet kollektiv drivkraft miljøvennlig jernbanedrift 46-50 51-53 54-58 59-65 motiverte medarbeidere sikker reise etiske normer

Detaljer

Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002

Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002 Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002 1. Bakgrunn Halden var en av de kommuner som i 2000 fikk støtte fra Statens

Detaljer

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken Klimatiltak mot 2020 og plan for videre arbeid Innhold Sammendrag...ii 1 Bakgrunn... 1 1.1 Om oppdraget... 1

Detaljer