2013/2014. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2013/2014. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic"

Transkript

1 2013/2014 Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic

2 2 LEDER Som en av Europas ledende produsenter av magasiner, reklametrykksaker og kataloger har Stibo Graphic skarpt fokus på miljøbelastningen fra de trykksakene som produseres i våre lokaler. Vår holdning er klar vi er og vil fortsette å være bransjeledende innenfor miljøvennlige løsninger. Vår kontinuerlige søken etter forbedringer og nye muligheter har resultert i at vi i dag kan tilby kundene våre svanemerking, EU-blomstmerking og FSC - eller PEFC-merking av trykksakene. I tillegg har kundene mulighet til å få produktene merket som klimakompensert. Disse miljømerkene, kombinert med vår EMAS- og ISO sertifisering, gir kundene mulighet til å velge en løsning som gir minimal miljøbelastning. Stibo Graphic arbeider målrettet med å redusere miljøbelastningen fra trykksakproduksjonen, og vi har oppnådd imponerende resultater. Forbruket av papir, trykkfarge og energi er betydelig redusert, og forbruket og utslippet av løsemidler er i dag så å si historie. I tillegg har en samling av virksomhetens produksjonsfasiliteter det siste året hatt en positiv effekt på miljøbelastningen. Stibo Printing Solutions har vokst betydelig og samtidig gjennomgått store endringer. Effektivisering av produksjonsanlegget har ført til at vår maskin 2 og limfreseren med 40 stasjoner er tatt ut av drift. Dette har gitt plass til Scanprint en virksomhet i Stibo Printing Solutions som nå er flyttet inn i administrasjons- og produksjonslokalene i Horsens. Denne integreringen av Scanprint i eksisterende lokaler og fasiliteter medfører store energimessige besparelser og markante miljømessige fordeler for både Stibo Graphic og Scanprint. Det er fortsatt vår oppfatning at man bør vurdere all relevant miljøpåvirkning i et livssyklusperspektiv. Derfor beskriver denne miljøredegjørelsen både direkte og indirekte miljøpåvirkning ved fremstilling av trykksaker, i tillegg til at vi presenterer resultatene av våre tidligere miljømål og handlingsplaner for det fremtidige miljøarbeidet. Du kan også lese om Stibo Graphics miljøstyringssystemer og miljømerking og få innblikk i hvordan vi arbeider for å redusere miljøpåvirkningen vår. God leselyst! Vennlig hilsen Søren Henriksen, direktør Stibo Graphic, 9. september 2014 FSC C Dette er den 13. EMAS-redegjørelsen fra Stibo Graphic, og den omfatter perioden til Målgruppen for miljøredegjørelsen er primært våre kunder og medarbeidere. Redegjørelsen ble den 9. september 2014 godkjent av DNV GL Business Assurance, Denmark A/S, som har akkrediteringsnummer Neste miljøredegjørelse kommer ut senest i november EMAS-godkjenningen og denne redegjørelsen omfatter Stibo Graphics trykkeri, som har adresse Saturnvej 65, DK-8700 Horsens. INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 2 SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 LEDER MILJØ SVART PÅ HVITT MILJØPOLITIKK DIREKTE MILJØPÅVIRKNING. Energiforbruk. Papirforbruk. Øvrig arbeid INDIREKTE MILJØPÅVIRKNING. Skogbruk. Papirproduksjon. Distribusjon. Ferdiggjøring og gjenbruk KLIMAPÅVIRKNING DETALJER

3 3 ISO CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTEM DNV Business Assurance, Danmark A/S REG.NO. DK ISO er den mest dominerende miljøstyringsstandarden i verden. En sertifisering i samsvar med ISO sikrer at miljøstyringssystemet har utgangspunkt i virksomhetens prosesser og aktiviteter og fordeler ansvar og kompetanse og beskriver organisasjonens miljøoppgaver i hverdagen. ISO minner mye om EMAS, men er ikke fullt så omfattende i sine krav. ISO sertifiseringen revideres en gang i året, og det blir kontrollert at virksomheten når sine fastsatte mål, som er satt opp i systemet. Stibo Graphic ble ISO sertifisert for første gang i EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) er EUs miljøstyringsordning. Den er frivillig og retter seg mot alle typer virksomheter. For å bli EMASregistrert må en virksomhet overholde kravene i ISO 14001, men i tillegg også kartlegge og gjøre noe med de indirekte miljøkonsekvensene av produkter og tjenester. Ifølge den danske Miljøstyrelsen er EMAS den mest ambisiøse miljøstyringsordningen som miljøstyringssystemet i en virksomhet kan sertifiseres etter. EMAS er derfor den ypperste anerkjennelsen av miljøarbeidet i en virksomhet. Stibo Graphic ble EMAS-registrert for første gang i FSC (Forest Stewardship Council ) har til formål å fremme miljømessig, sosialt og økonomisk forsvarlig skogbruk. Godt skogbruk sikrer at trefellingen opprettholder skogens biologiske mangfold, produktivitet og økologiske prosesser. Samtidig skal skogbruket utføres på en måte som gir lokale og innfødte befolkningsgrupper i området mulighet til å nyttiggjøre seg skogen. Skogbruk skal sikre økonomisk avkastning, men dette hensynet må ikke overskygge hensynet til natur og mennesker. FSC-merkingen dokumenterer dermed at papirråvaren som brukes, fullt ut lever opp til nøye spesifiserte krav. For å oppnå FSC-sertifisering kreves det at både leverandøren av råvarer og produsenten kan spore papiret tilbake til forsyningskjeden og dermed garantere at materialet som brukes, lever opp til kravene. PEFC er skogbruksnæringens eget sertifiseringssystem og har som formål å fremme en miljømessig, sosialt og økonomisk forsvarlig skogbruksdrift. Godt skogbruk sikrer at trefellingen opprettholder skogens biologiske mangfold, produktivitet og økologiske prosesser. PEFC er en sporbarhetssertifisering som sikrer at materialforbruket til PEFC-sertifiserte trykksaker kan følges langs hele produksjonskjeden fra skogen og helt frem til forbrukeren. Stibo Graphic ble PEFC-sertifisert i Stibo Graphic ble i 2000 FSC-sertifisert som verdens første heatsettrykkeri. MILJØ SVART PÅ HVITT Å ha et uttall miljøsertifiseringer og miljømerkinger, er ikke noe mål i seg selv. Hos Stibo Graphic er et optimalt samspill mellom utvalgte sertifiseringer og merkinger det midlet som bidrar til at vi kan tilby våre kunder trykksaker som i minst mulig grad påvirker miljøet i hele produktets livssyklus. Miljøstyringssystemene ISO ) og EMAS 2), som Stibo Graphics ledelse er garantist for, knytter alle våre aktiviteter sammen og sikrer et systematisk arbeid for å redusere miljøbelastningen. I tillegg har kundene våre muligheten til å merke trykksakene sine med FSC, PEFC, svanemerket eller EU-blomsten. 1) ISO 14001: ) Forordning (EF) nr. 1221/2009

4 4 MILJØMERKET TRYKKERI EU Ecolabel: DK/28/001 Svanemerket er en frivillig nordisk miljømerkeordning som sikrer at trykksaken overholder strenge krav til miljøpåvirkning gjennom hele livsløpet. Dette gjelder helt fra papirfremstilling til gjenbruk av den ferdige trykksaken. Svanemerket er din garanti for at trykksakens miljøbelastning er minimal. Vår kombinasjon av ISO og Svanemerket sikrer full kontroll over miljøpåvirkningen både på produktnivå og bedriftsnivå. Stibo Graphic fikk lisens til svanemerkning for første gang i EU-blomsten er et frivillig europeisk miljømerke som ble etablert av EU-kommisjonen i Merket sikrer at trykksaken i hele sin levetid overholder strenge krav til påvirkningen den har på omgivelsene. Dette gjelder helt fra papirproduksjonen til gjenbruk av den ferdige trykksaken. EU-blomsten er din garanti for at trykksakens belastning på miljøet er minimal. Vår kombinasjon av ISO og EU-blomsten sikrer full kontroll med både det enkelte produktets og virksomhetens samlede miljøpåvirkning. Stibo Graphic fikk i mars 2013, som det første heatset-trykkeriet i Europa, lisens til merking av husstandsdistribuert reklame. ClimateCalc er en europeisk klimaberegningsmodell som virksomheten kan benytte til å beregne klimabelastningen fra både virksomheten og den enkelte trykksaken. Klimaregnskapet gir Stibo Graphic oversikt over virksomhetens samlede klimabelastning, og peker på de viktigste innsatsområdene. Samtidig kan ClimateCalc regne ut den enkelte trykksakens klimabelastning, slik at Stibo Graphic kan gi kundene råd om valg av f.eks. papir, som kan redusere trykksakens CO 2 -utslipp. Dessuten kan Stibo Graphic også tilby å klimanøytralisere den enkelte kundens trykksaker. ClimateCalc er basert på INTERGRAFs europeiske grafiske standard for beregning av klimabelastningen fra grafisk produksjon. Stibo Graphic ble klimasertifisert for første gang i november 2009.

5 5 RETNINGSLINJER FOR MILJØ HOS STIBO GRAPHIC KAN DU MERKE MILJØET > Holdningen vår er klar: Vi er og vil fortsette å være blant bransjens ledende innenfor miljøvennlige løsninger. Denne holdningen preger virksomheten både teknologisk og miljømessig. Kundene våre kan derfor kommunisere med målgruppen med god samvittighet, vel vitende om at utgivelsen deres er produsert hos en av verdens mest miljøbevisste grafiske virksomheter. Miljøet er viktig for alle. For deg, for Stibo Graphic og for den verden vi lever i. Når man velger Stibo Graphic som samarbeidspartner, velger man en virksomhet som har FSC og PEFC-sporbarhetssertifikat, lisens til svane- og EU Blomst-merkning og er sertifisert i henhold til både ISO og EUs miljøstyringsordning, EMAS. Fokusområdene våre er papirforbruk, energiforbruk og fargeforbruk. Sammen med kundene våre gjør vi en felles innsats for et renere miljø, og vi arbeider kontinuerlig for å redusere vår påvirkning på det omkringliggende miljøet gjennom nye miljøtiltak. Iherdig innsats for å nå stadig nye mål har ført oss dit vi er i dag. Men det kan alltid bli bedre, og det arbeider vi for hver eneste dag. Stibo Graphic vil også i fremtiden være engasjert på miljøområdet og gå i første rekke ved å påvirke utviklingen og åpne for dialog med aktuelle samarbeidspartnere i fremtidige miljøtiltak. Stibo Graphic samarbeider med myndighetene og andre eksperter innenfor miljø for til enhver tid å overholde gjeldende miljølovgivning.

6 6 DIREKTE MILJØPÅVIRKNING Stibo Graphic bruker utelukkende trykketeknikken våtoffset til fremstilling av trykksaker, og det trykkes både i heatset og i arktrykk. I heatset foregår trykkeprosessen ved at fargen trykkes samtidig på begge sider av en papirbane, som deretter passerer gjennom en tørkeenhet som tørker fargen. Deretter skjæres og brettes papirbanen til ferdige trykkark i falseapparatet. Ved arktrykk trykkes et enkelt ark om gangen i en prosess hvor det først trykkes på den ene side av papiret, og deretter snus papiret i trykkmaskinen, slik at det blir trykket på motsatt side med det samme. Det er mulighet for lakkering med både vannbasert lakk og UV-herdet lakk. Miljøpåvirkningen fra trykkeprosessen er den påvirkningen som vi har best mulighet til å minimere, siden vi selv har direkte kontroll over prosessen. Denne miljøpåvirkningen kalles derfor ofte direkte miljøpåvirkning. De viktigste delene av miljøpåvirkningen ved trykkeprosessen er papirforbruk og energiforbruk, og Stibo Graphic ser på begge disse områdene som viktige innsatsområder. Vi fokuserer imidlertid samtidig på andre områder som f.eks. bruk av kjemikalier og organiske løsemidler. Siden midten av 90-tallet har vi arbeidet målrettet med å fase ut bruken av isopropanol i fuktevannet på rotasjonsmaskinene, et mål som ble nådd i Dessuten arbeider Stibo Graphic kontinuerlig med å redusere forbruket av vaskemidler basert på organiske løsemidler samt forbruket av trykkfarge.

7 7 Figur 1 Totalt energiforbruk MJ/produsert enhet År DIREKTE MILJØPÅVIRKNING ENERGIFORBRUK > Energiforbruk er en viktig miljøpåvirkning i Stibo Graphics trykkeri. Ved produksjon av energi forbrennes fossilt brensel, som medfører utslipp av CO 2. Dette utslippet regnes som årsaken til den drivhuseffekten som påvirker hele jordens klima. Utviklingen i Stibo Graphics energiforbruk fremgår av figur 1, mens energiforbrukets betydning for Stibo Graphics samlede klimaregnskap fremgår av side 11. På tross av at Stibo Graphic gjennom de siste årene har gjennomført prosjekter som har redusert virksomhetens totale gassforbruk med 50 %, gjenspeiles dette ikke i Figur 1, som derimot viser et økt energiforbruk i regnskapsåret 09/10. Årsaken til dette er at vi nå håndterer flere ferdiggjøringsoppgaver enn tidligere in-house. Det dreier seg imidlertid ikke om en stor miljøbelastning, siden produksjonen og dermed også strømforbruket er flyttet fra Stibo Graphics underleverandører. Større in-houseproduksjon setter oss samtidig i stand til å redusere både produksjonsavfallet og behovet for distribusjon. Et redusert energiforbruk i de påfølgende regnskapsårene betyr altså en forbedret netto energieffektivitet, ettersom antallet ferdigstillingsoppgaver økte i løpet av disse årene samtidig med at energiforbruket falt. VVi har hatt som mål å redusere energiforbruket til romvarme som produseres via gassfyring, med 10 % ved utgangen av regnskapsåret 2013/2014. Målet er nådd, ettersom andelen romvarme fra gassovnene er redusert fra i gjennomsnitt 47 % til 36 % i regnskapsåret 2013/2014. Vi har satt som mål å redusere strømforbruket til ventilasjon i den sydlige hallen med 10 % innen utgangen av 4. kvartal 2014/2015. Målet skal oppnås ved installering av frekvensomformer og styring. Vi har satt som mål å redusere strømforbruket til belysning i den sydlige hallen med 60 % innen utgangen av 4. kvartal 2014/2015. Målet skal oppnås ved installering av belysning med lysstyring. PAPIRFORBRUK > Vi i Stibo Graphic har stort fokus på papiravfallet, da det er den absolutt største miljøpåvirkningen pga. det høye energiforbruket i papirproduksjonen. Samtidig er papirproduksjonen også den viktigste kilden til utslipp av CO 2 ved fremstilling av trykksaker. Dette er nærmere beskrevet under avsnittet Indirekte miljøpåvirkning. Vi har som mål å gjennomføre en kontinuerlig reduksjon av papiravfallet i produksjonen gjennom optimalisering, effektivisering og tekniske forbedringer. Vi har hatt som mål å redusere makulaturen ved første innstilling på M4, M5 og M6 med 20 % ved utgangen av regnskapsåret 2013/2014. Målene er nådd, ettersom vi fikk en reduksjon på %.

8 8 INDIREKTE MILJØPÅVIRKNING En stor del av miljøpåvirkningen i forbindelse med fremstillingen av trykksaker skjer andre steder enn i trykkeriet. Det dreier seg blant annet om miljøpåvirkning ved produksjon av råvarer, gjenbruk av papir og transport. Denne miljøpåvirkningen regnes som Stibo Graphics indirekte miljøpåvirkning, siden vi ikke har direkte kontroll over den. Nedenfor har vi kort beskrevet hvordan de forskjellige typene indirekte miljøpåvirkning belaster miljøet. Den indirekte miljøpåvirkningens bidrag til Stibo Graphics samlede klimaregnskap fremgår av side 11. SKOGBRUK > Papir fremstilles som kjent av tre, som miljømessig er en ideell råvare, da det er snakk om en fornybar ressurs. Men skogbrukets miljømessige påvirkning er avhengig av de metodene som benyttes ved drift av skogen. Gjødsling, sprøytemidler, bruk av skogbruksmaskiner og gjenplanting er noen av de forholdene som har betydning for påvirkningen av miljøet. Papiret som vi bruker hos Stibo Graphic, er hovedsakelig produsert av tre fra Nord-Europa. For å minimere miljøpåvirkningen ved skogbruket er det etablert ulike sertifiseringsordninger for drift av skogbruk, blant annet FSC (Forest Stewardship Council) og PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). Et sporbarhetssertifikat bidrar til et godt forvaltet skogbruk, beskyttelse av miljøet, bevaring av det biologiske mangfoldet og at det tas hensyn til skogsarbeidere, lokalbefolkning og den opprinnelige befolkningen i området. For å oppnå FSCs sporbarhetssertifikat kreves det at virksomheten kan spore papiret bakover i forsyningskjeden. Det oppnådde Stibo Graphic som det første heatsettrykkeriet i verden. Allerede i år 2000 fikk vi sertifikat til å merke trykksaker med FSC. Stibo Graphic ser på skogbruk som et miljømessig viktig satsingsområde. For å fremme forsvarlig drift av skogbruket har vi hatt som mål å FSCmerke ytterligere tre ordrer innen utgangen av 2013 et mål som vi nådde. Vårt nye mål er å FSC- eller PEFC-merke ytterligere tre ordrer innen utgangen av PAPIRPRODUKSJON > Fremstilling av papir krever store ressurser, både fornybare i form av trefibre og ikke-fornybare i form av tilsetningsog hjelpestoffer. Papirproduksjonen omfatter både fremstilling av papirmasse og selve papirproduksjonen prosesser som er forbundet med høyt energiforbruk. Dessuten medfører papirproduksjonen utslipp av forskjellige stoff til luft og vann som kan påvirke miljøet. Papirproduksjon er den aktiviteten i en trykksaks livssyklus som har miljømessig størst betydning. Som det fremgår av side 11 utgjør selve papirproduksjonen ca. 60 % av Stibo Graphics samlede klimaregnskap. Det papiret som brukes av Stibo Graphic, medfører et gjennomsnittlig CO 2 -utslipp på 457 kg per tonn papir. Papirforbruket som ligger til grunn for beregningene, utgjør 71 % av den innkjøpte papirmengden i regnskapsåret 2013/2014. PRODUKSJON AV ANDRE MATERIALER > I tillegg til papirproduksjonen er det også andre materialer og råvarer som i betydelig grad bidrar til den totale miljøbelastningen. De vesentligste er fremstillingen av trykkfarger og trykkplater.

9 9 INDIREKTE MILJØPÅVIRKNINGER DISTRIBUTION > Distribusjonen er en viktig miljømessig parameter i en trykksaks samlede livssyklus. Hvis man kun ser på papiret i trykksaken, vil det være snakk om transport fra skogbruket til papirfabrikken og videre til trykkeriet. Fra trykkeriet vil trykksaken bli sendt til kunden og deretter distribuert videre til forbrukeren. Endelig er det snakk om transport av papiravfall fra både fremstilling av trykksaken og fra forbrukeren. Det er vanskelig å kartlegge den samlede miljøpåvirkningen fra transport ved fremstilling av trykksaker. Handelen med papir og papiravfall er internasjonal, noe som gjør det vanskelig å få overblikk over den samlede transporten fra trefibrene i skogen til gjenbruk av papirfibrene. Dermed er det også vanskelig for både innkjøpere av trykksaker og trykkerier å gjøre et miljømessig fornuftig valg av leverandører kun basert på transporten i forhold til de geografiske forholdene. Som trykkeri har Stibo Graphic imidlertid muligheten til å påvirke miljøbelastningen ved transporten via intern kjøreplanlegging, men vi kan ikke påvirke den måten transporten skjer på, og vi har heller ingen innflytelse på sluttdistribusjonen. Som ordreproduserende virksomhet er det heller ikke alltid mulig å oppnå en miljømessig optimal transport. FERDIGGJØRING OG GJENBRUK > Ferdiggjøringen av trykksaken har betydning for miljøet, bl.a. når papiret skal omarbeides til gjenbrukspapir. Dette er en prosess som skjer ved at returpapiret løses opp i vann som er tilsatt ulike hjelpestoffer. Deretter gjennomgår papirmassen en rekke prosesser som har som formål å fjerne så mye lim, tryggfarge og andre urenheter som mulig. Nå kan papirmassen brukes til fremstilling av gjenbrukspapir. Det er derfor en miljømessig stor fordel at de materialene som brukes til ferdiggjøringen, er enkle å skille ut i gjenbruksprosessen. På bakgrunn av dette har Stibo Graphic deltatt aktivt i et prosjekt som hadde som formål å avklare hvilke egenskaper en gjenbruksvennlig lim bør ha. Prosjektet ble ledet av et av Europas ledende forskningsinstitutter på gjenbruk av papir, og prosjektet medførte at de limtypene som vi i dag bruker i vårt bokbinderi, kan fjernes i gjenbruksprosessen. Det blir stadig vekk diskutert om gjenbrukspapir eller papir som fremstilles av nye fibre, er det mest miljøvennlige. Vi er overbevist om at trykksaker som er enkle å gjenbruke, minimerer miljøbelastningen, da de krever færre ressurser, reduserer avfallsmengden og gir en bedre papirkvalitet i etterkant.

10 10 Figur 2 Gjennomsnittlig CO2-utslipp i kg per tonn produkt 143 Transport av papir 115 Fremstilling av trykkfarge og lakk Transport av produkter samt medarbeidertransport Fremstilling av trykkplater, hjelpestoffer og brensel Forbrenning av naturgass, bensin og diesel 204 Kjøp av elektrisitet 918 Fremstilling av papir KLIMAPÅVIRKNING Grafisk produksjon påvirker miljøet på en rekke forskjellige områder, og klimapåvirkningen er et vesentlig område. Stibo Graphic har valgt å rapportere virksomhetens samlede klimaregnskap fordelt på de forskjellige aktivitetene knyttet til grafisk produksjon. Det finnes flere forskjellige metoder for å beregne CO 2 -utslipp fra et produkt, og dermed er det en risiko for at resultatene av beregningene kan variere fra metode til metode. En av de vesentligste parametrene ved å fastslå CO 2 -utslipp er avgrensningen av beregningen. Det har nemlig avgjørende betydning om f.eks. CO 2 -utslippet fra råvareproduksjonen er tatt med eller ikke. Stibo Graphic ble i 2011 som den første grafiske virksomheten i Europa klimasertifisert til bruk av beregningsmodellen ClimateCalc. ClimateCalc er basert på INTERGRAFs europeiske grafiske standard for beregning av klimabelastningen fra grafisk produksjon. Dermed blir det mulig å sammenligne Stibo Graphics klimaprestasjon med andre grafiske virksomheter i Europa. I Figur 2 har Stibo Graphic oppgitt det gjennomsnittlige utslippet av CO 2 fra fremstilling av 1 tonn trykksaker, for å synliggjøre hva som er de viktigste kildene til CO 2 -utslipp. Det kan imidlertid være store forskjeller fra trykksak til trykksak, spesielt avhengig av hvilke papirkvaliteter som benyttes i den enkelte trykksaken. Dersom kundene ønsker å vite det nøyaktige utslippet fra fremstillingen av deres produkt, oppfordres de til å kontakte Stibo Graphic for å få gjennomført en konkret klimaberegning for det aktuelle produktet.

11 11 DETALJER DATA OM FORBRUK OG AVFALL 2011/ / /2014 Parameter Enhed Totalt Nøkkeltall Totalt Nøkkeltall Totalt Nøkkeltall Strøm trykk 1) GWh Strøm bokbinderi 2) GWh Naturgass romvarme 1) m Naturgass trykk 1) m Vann 1) m Alkohol 1) tonn 0,5 0 0,1 0 0,7 0 Tilsatt fuktevann 1) kg Ikke-flyktige løsemidler 1) m Flyktige løsemidler 1) m 3 2,9-2,4-2,7 - Brennbart avfall trykk 3) tonn Papiravfall til gjenbruk 3) tonn Trykkfargeavfall 5) tonn Flytende avfall fra trykking 5) tonn Avfall fra platefremstilling 6) tonn NØKKELINDIKATORER EMAS III 2011/ / /2014 Parameter 7) Enhed Totalt Nøkkeltall Totalt Nøkkeltall Totalt Nøkkeltall Samlet direkte energiforbruk 8) GJ Årlig massestrøm av materialforbruk 9) tonn Samlet årlig vannforbruk 8) m Samlet årlig avfallsproduksjon 8) tonn Samlet årlig produksjon av farlig avfall 8) tonn Samlet årlig utslipp av drivhusgasser 8) tonn CO 2 eq Samlet årlig luftutslipp av NO 8) X tonn Samlet årlig luftutslipp av SO 8) 2 tonn DATA FOR MILJØMÅL 2011/ / /2014 Enhed Romvarme andel naturgass % Makulatur M4 indeks Makulatur M5 indeks Makulatur M6 indeks Strømforbruk ventilasjon sydlig hall kwh Strømforbruk belysning sydlig hall kwh STATUS I FORHOLD TIL LOVGIVINGEN > Trykkeriet har lovgivningsmessig status som godkjenningspliktig virksomhet og skal årlig foreta målinger av utslippene til luft. I tillegg er trykkeriet underlagt lovgivningskrav når det gjelder spillvann, støy og lukt. Lovgivningen er overholdt på disse områdene. I september 2013 ble det foretatt emisjonsmålinger i henhold til vilkårene i miljøgodkjenningen på maskin 4, 5, 6 og 7. Som det fremgår av tabellen, er grenseverdiene overholdt for alle maskinene. MÅLEPARAMETER GRENSEVERDI MASKINE 4 MASKINE 5 MASKINE 6 MASKINE 7 Enhed TOC mg/nm 3 20 <2,5 <1 <1 <2,4 CO mg/nm ,3 NO x mg/nm < ) Forbrukt mengde. Nøkkeltall er forbrukt mengde per produsert enhet indeksert med året 2000/2001 satt til ) Forbrukt mengde. Nøkkeltall er forbrukt mengde per produsert enhet indeksert med året 2001/2002 satt til ) Levert mengde. Nøkkeltall er levert mengde per produsert enhet indeksert med året 2000/2001 satt til ) Levert mengde. Nøkkeltall er levert mengde per produsert enhet indeksert med året 2001/2002 satt til ) Produsert mengde. Nøkkeltall er produsert mengde per produsert enhet indeksert med året 2000/2001 satt til ) Produsert mengde. Nøkkeltall er mengde per areal trykkplate indeksert med året 2000/2001 satt til ) Nøkkelindikator for biodiversitet vurderes ikke som relevant for virksomhetens aktiviteter 8) Nøkkelindikatorer er indeksert med året 2008/2009 satt til ) Det rapporteres kun data i form av indekstall for denne parameteren.

12 Stibo Graphic tilbyr trykkløsninger til utgivere av magasiner, kataloger og reklametrykksaker. Vi er en del av Stibo-konsernet, som med divisjonene Stibo Printing Solutions, Stibo Systems og CCI Europe er blant Skandinavias største kommunikasjonsvirksomheter. Konsernet arbeider globalt gjennom datterselskaper i Europa, Nord-Amerika samt Det fjerne østen, og har ca medarbeidere. 09/N copyright 2014 Stibo A/S. All rights reserved. Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne miljøredegjørelsen, er du velkommen til å kontakte oss. Stibo Graphic Saturnvej 65 DK-8700 Horsens Danmark Tlf.: (+45) Stibo Graphic St. Kongensgade 72 DK-1264 København K Danmark Tlf.: (+45) Stibo Graphic Universitetsgata 14 NO-0164 Oslo Norge Tlf.: (+ 45) Stibo Graphic Landskronavägen 25 B SE Helsingborg Sverige Tlf.: (+46)

2012/2013. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic

2012/2013. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic 2012/2013 Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic 2 leder Som en av Europas ledende produsenter av magasiner, reklametrykksaker og kataloger har Stibo Graphic skarpt fokus på miljøbelastningen

Detaljer

2014/15 Å SKAPE NOE MED OMTANKE

2014/15 Å SKAPE NOE MED OMTANKE 2014/15 Å SKAPE NOE MED OMTANKE INNHOLDSFORTEGNELSE 03/ LEDER 04/ MILJØ SVART PÅ HVITT 06/ MILJØPOLITIKK 07/ DIREKTE MILJØPÅVIRKNING. ENERGIFORBRUK. PAPIRFORBRUK. ØVRIG ARBEID 09/ INDIREKTE MILJØPÅVIRKNING.

Detaljer

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø Miljøerklæring 2014 Økende bevissthet på miljø Forbrukere og myndigheter fokuserer mer og mer på bruken av kjemikalier i industrien, og nødvendigheten av å ivareta miljø og vår egen helse. Her følger informasjon

Detaljer

* Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige

* Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige * Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige sammen gjør vi en forskjell Bærekraft er ikke en ny idé for oss, eller for morselskapet SCA. Vi har tatt initiativ til å

Detaljer

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

INNLEDNING MILJØLEDELSE NOR TEKSTIL AS MILJØRAPPORT 2013 ISO 14001

INNLEDNING MILJØLEDELSE NOR TEKSTIL AS MILJØRAPPORT 2013 ISO 14001 INNLEDNING Nor Tekstil har siden 2008 årlig offentliggjort en miljøredegjørelse i form av en årlig miljørapport. En viktig grunn til dette er ønske om åpenhet om miljøspørsmål i bransjen generelt og Nor

Detaljer

Miljøinnkjøp i Agder

Miljøinnkjøp i Agder Miljøinnkjøp i Agder Miljøet trenger tre ting Miljø i det offentlige regelverket Lov om offentlige anskaffelser 6.Livssykluskostnader, universell utforming og miljø Statlige, kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

Stiftelsen Miljøfyrtårns klimastrategi

Stiftelsen Miljøfyrtårns klimastrategi Stiftelsen Miljøfyrtårns klimastrategi Mål: Miljøfyrtårn skal være det mest relevante miljøledelsessystemet for virksomheter som ønsker å redusere sin klima- og miljøbelastning. Verden står overfor flere

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS

Miljørapport - Teko print & kopi AS Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 6,25 Millioner kr 4,14

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

MILJØANSVARLIG PAPIR F O R MILJØANSVARLIGE FIRMAER

MILJØANSVARLIG PAPIR F O R MILJØANSVARLIGE FIRMAER MILJØANSVARLIG PAPIR F O R MILJØANSVARLIGE FIRMAER «Å BRUKE PAPIR KAN VÆRE MILJØVENNLIG, MEN DETTE VET IKKE FOLK FLEST.» Hervé Poncin Konsernsjef i Antalis Som en ledende internasjonal distributør av kommunikasjonsmateriell,

Detaljer

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Norges Naturvernforbund Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Norges Naturvernforbund Miljørapport 29 Generelt Omsetning 24,4 Millioner kr 37, Millioner

Detaljer

Erfaringer med miljøledelse ved St. Olavs Hospital

Erfaringer med miljøledelse ved St. Olavs Hospital Erfaringer med miljøledelse ved St. Olavs Hospital Miljø- og klimakonferansen i Trondheim 11.3.2013 Nils Kvernmo administrerende direktør BP1 Virksomhet i hele Sør-Trøndelag Allmøte i gamle dager Hele

Detaljer

CO 2. grønne tanker lokal grønt ansvar svane

CO 2. grønne tanker lokal grønt ansvar svane rent gjenvinne grønn energi grønn miljø kildesortere CO 2 grønne tanker lokal grønt ansvar svane Det handler om bevisste handlinger og ansvar... Vi ønsker alle å puste i ren luft, bevare naturen og at

Detaljer

Økologi, ressurser og livsløpsanalyser,

Økologi, ressurser og livsløpsanalyser, Økologi, ressurser og livsløpsanalyser, Økologi, Miljøvennlig produksjon, Miljøanalyse, Miljøstyring Livsløpsanalyse Høgskolen i Oslo Økologi er læren om samspillet mellom alle organismer i naturen, hvordan

Detaljer

Ansvarlighet i hele produktets livssyklus. Ditt valg gjør en forskjell

Ansvarlighet i hele produktets livssyklus. Ditt valg gjør en forskjell Ansvarlighet i hele produktets livssyklus Ditt valg gjør en forskjell Vi utvikler produktene slik at forbruket reduseres. Bruk mindre, spar mer Du kan fokusere på forretningsdriften og være trygg på at

Detaljer

OMTANKE FOR MILJØET. med dører fra JELD-WEN

OMTANKE FOR MILJØET. med dører fra JELD-WEN OMTANKE FOR MILJØET med dører fra JELD-WEN Menneske & natur "I dag er vi ansvarlige for i morgen" Jens Bach Mortensen, CEO JELD-WEN Europe Omtanke for det viktigste Vårt liv: Våre nærmeste, vårt hjem og

Detaljer

H E L S E B E R G E N H F. Bjørn Tony Myrmellom, innkjøpssjef Helse Bergen HF

H E L S E B E R G E N H F. Bjørn Tony Myrmellom, innkjøpssjef Helse Bergen HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS H E L S E B E R G E N H F KLIMAGASSREGSKAP FOR 2013 Bjørn Tony Myrmellom, innkjøpssjef Helse Bergen HF OM OSS o Ved Haukeland universitetssykehus behandler vi hvert år over

Detaljer

Kom godt i gang med. GRÖNA offentlige innkjøp i lokalsamfunn KJØP GRØNT

Kom godt i gang med. GRÖNA offentlige innkjøp i lokalsamfunn KJØP GRØNT Kom godt i gang med GRÖNA offentlige innkjøp i lokalsamfunn KJØP GRØNT Gröna offentlige innkjøp i lokalsamfunn Det offentlige er storforbruker av varer og tjenester. Å iverksette grønne offentlige innkjøp

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 127,00 Millioner

Detaljer

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Møtedato: 27. september 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 908 47 910 Bodø, 15.9.2017 Styresak 97-2017 Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Styret i Helse

Detaljer

KLP - Hovedkontor i Oslo

KLP - Hovedkontor i Oslo 6.4.216 Utskriftsvennlig statistikk KLP Hovedkontor i Oslo Miljøfyrtårn KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport for 215 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 5 4,7 % 4,6 % 4,7 % 4 4,1 % 4,9 % 4,2 % 3,87 % 4,21

Detaljer

Miljø- og klimaprogram 2013

Miljø- og klimaprogram 2013 Miljø- og klimaprogram 2013 Miljøpolitikk Vi overholder gjeldende lovverk for helse, miljø og sikkerhet. Vi tar samfunnsansvar og arbeider kontinuerlig med å forebygge og redusere miljøpåvirkningene fra

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 21 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 6,60 Millioner kr 2 009 11,20 Millioner

Detaljer

Papir spiller en viktig rolle i kommunikasjon mellom mennesker. Vi bruker mer papir

Papir spiller en viktig rolle i kommunikasjon mellom mennesker. Vi bruker mer papir Papir spiller en viktig rolle i kommunikasjon mellom mennesker. Vi bruker mer papir enn noen gang tidligere. Produksjon av papir bygger i all vesentlig grad på bærekraftig og biologisk nedbrytbart råstoff

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 9 Handlingsplan for 1 Teko print & kopi AS Miljørapport 9 Generelt Omsetning 6, Millioner kr Arbeidsmiljø Sykefravær

Detaljer

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS Bærekraftsrapport 2010 Breeze Gruppen AS Det finnes endel mennesker der ute... Noen ganger kan man treffe dem på en kafe, der de nyter en god lunsj i en travel arbeidsuke. Noen ganger treffer man dem i

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 5,53

Detaljer

Teko print & kopi AS

Teko print & kopi AS 6.1.215 Statistikk Teko print & kopi AS Miljøfyrtårn Teko print & kopi AS Miljørapport for 214 Du har levert miljørapporter for årene: 29 21 211 212 213 214 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 25 2 21 %

Detaljer

negative belastningene på det ytre miljøet.

negative belastningene på det ytre miljøet. MILJØRAPPORT 2010 Innledning Glamox er et norsk industrikonsern som i over 60 år har utviklet, produsert og distribuert profesjonelle belysningsløsninger. Selskapet er blant de 6 største leverandører til

Detaljer

Miljørapport - Fagerlia vidaregåande skule

Miljørapport - Fagerlia vidaregåande skule - Fagerlia vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 75,54 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Avigo Barnehage AS

Miljørapport - Avigo Barnehage AS Miljørapport - Avigo Barnehage AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Avigo Barnehage AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning Antall barnehagebarn

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge SVANEMERKET BOLIG Miljømerking Norge Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av muligheter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 942, Millioner kr. 12 213 84, Millioner kr.

Detaljer

Bærekraftsrapport 2009. Breeze Gruppen AS

Bærekraftsrapport 2009. Breeze Gruppen AS Bærekraftsrapport 2009 Breeze Gruppen AS Det finnes endel mennesker der ute... Noen ganger kan man treffe dem på en kafe, der de nyter en god lunsj i en travel arbeidsuke. Noen ganger treffer man dem i

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 14. november 1994. om miljøkriteriene for tildeling av Fellesskapets miljømerke til toalettpapir(*) (94/924/EF)

KOMMISJONSVEDTAK. av 14. november 1994. om miljøkriteriene for tildeling av Fellesskapets miljømerke til toalettpapir(*) (94/924/EF) Nr.11/ 32 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 7.3.1996 NORSK utgave KOMMISJONSVEDTAK av 14. november 1994 om miljøkriteriene for tildeling av Fellesskapets miljømerke til toalettpapir(*)

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Innkjøp og miljø. Tormod Lien Miljømerking

Innkjøp og miljø. Tormod Lien Miljømerking Innkjøp og miljø Tormod Lien Miljømerking Men hva er behovet? Kloden: Bedre miljø og bedre helse Dere: Få levert miljøløsninger Dere: Mindre dokumentasjonsbyrde Leverandører: Forutsigbarhet og mindre dokumentasjonsbyrde

Detaljer

Miljøledelse og miljøstyring

Miljøledelse og miljøstyring en Miljøledelse og miljøstyring Medlemsmøte Grønn Byggallianse 4 februar 2010 Anne Katrine Sjøholt PTL Anne.katrine.sjoholt@ptl.no Tlf 45216286 www.ptl.no Hva er miljøledelse? -Miljøledelse er holdningsendring

Detaljer

SILENCIO 36/THERMO/HUNTON NATUR

SILENCIO 36/THERMO/HUNTON NATUR Produktbeskrivelse Hunton Silencio 36 er en porøs trefiberplater med tykkelse 36mm, sammenlimt med vannglass av 3 stk 12mm plater. Platene leveres med bladfals eller not og fjær på alle fire sider. Platenes

Detaljer

De viktigste egenskapene for en svanemerket bolig er at den:

De viktigste egenskapene for en svanemerket bolig er at den: SVANEMERKET BOLIG Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av mulig heter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt deg selv, familien

Detaljer

KLP Regionkontoret i Bergen

KLP Regionkontoret i Bergen 6.6.217 Utskriftsvennlig statistikk KLP Regionkontoret i Bergen Miljøfyrtårn KLP Regionkontoret i Bergen Årlig klima og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Leietaker,

Detaljer

Miljøkrav i spesifikasjoner

Miljøkrav i spesifikasjoner Miljøkrav i spesifikasjoner Kurs i gjennomføringsfasen 04.04.2013 Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver EU strategi og nytt regelverk Revidering av anskaffelsesregelverket bærekraftighet viktige virkemidler:

Detaljer

KLP Hovedkontor i Oslo

KLP Hovedkontor i Oslo 6.6.217 Utskriftsvennlig statistikk KLP Hovedkontor i Oslo Miljøfyrtårn KLP Hovedkontor i Oslo Årlig klima og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier Arbeidsmiljø

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010

Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010 Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010 Elisabeth Magnus, Nordisk kriteriesjef for bygg og oppvarming SVANEMERKET IVARETAS HENSYN TIL INNEKLIMA? Hva er Svanemerket

Detaljer

Miljørapport - Molde videregående skole

Miljørapport - Molde videregående skole - Molde videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 72,4 Millioner

Detaljer

KLP - Regionkontoret i Bergen

KLP - Regionkontoret i Bergen 6..216 Utskriftsvennlig statistikk KLP Regionkontoret i Bergen Miljøfyrtårn KLP - Regionkontoret i Bergen Miljørapport for 215 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 7 6,25 % Prosent 6 5 3 5,3 %,9 %,67 %,6

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 29 Generelt År

Detaljer

Miljøregnskaper og valg av indikatorer. Dr.ing. Annik Magerholm Fet

Miljøregnskaper og valg av indikatorer. Dr.ing. Annik Magerholm Fet Miljøregnskaper og valg av indikatorer Dr.ing. Annik Magerholm Fet Miljøregnskap: Et miljøregnskap skal inneholde tallmateriale over materialstrømmer inn og ut av bedriften, og en vurdering av miljøvirkninger

Detaljer

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS - Nordnes Verksteder AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2009,90 Millioner kr. 20,30 Millioner kr.

Detaljer

Miljørapport - Ålesund videregående skole

Miljørapport - Ålesund videregående skole - Ålesund videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 8,85 Millioner

Detaljer

Miljøanskaffelser i EB

Miljøanskaffelser i EB Kvalitetssystem Energiselskapet Buskerud AS KS Område: Innkjøp Ansvarlig: Kristin Eliassen Opprettet: 14.07.09 KS Hovedprosedyre: Miljøanskaffelser i EB Godkjent: KE / Godkjent: KS Rutine: IFS

Detaljer

Miljøhensyn i praksis. Tormod Lien Miljømerking

Miljøhensyn i praksis. Tormod Lien Miljømerking Miljøhensyn i praksis Tormod Lien Miljømerking Før Nå Miljømerking og miljøledelse forenkler og effektiviserer innkjøper slipper å utvikle egne krav - kravene ligger til grunn for sertifisering innkjøper

Detaljer

Opprinnelsesgarantier for fornybar energi

Opprinnelsesgarantier for fornybar energi Opprinnelsesgarantier for fornybar energi Temakveld 14.12.2011 Marknad&IT Sjef Kenneth Ingvaldsen 42 Bakgrunnen for opprinnelsesgarantier Bakgrunnen for opprinnelsesgarantier EU har en klar målsetning

Detaljer

Klimaledelse i Skatteetaten - hvor er vi høsten 2011. DIFI 13. september 2011

Klimaledelse i Skatteetaten - hvor er vi høsten 2011. DIFI 13. september 2011 Klimaledelse i Skatteetaten - hvor er vi høsten 2011 DIFI 13. september 2011 1 Miljøledelse (def. i ISO 14001) Den delen av organisasjonens styringssystem som benyttes til å utarbeide og iverksette dens

Detaljer

Papir spiller en vesentlig rolle i kommunikasjon mellom mennesker. Og til tross

Papir spiller en vesentlig rolle i kommunikasjon mellom mennesker. Og til tross Papir spiller en vesentlig rolle i kommunikasjon mellom mennesker. Og til tross for ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi brukes det mer papir enn noen gang. Papirproduksjon er hovedsakelig basert

Detaljer

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015 NS-EN ISO 14001:2015 ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY as Drammen 05.10.2015 ------------------------- Daglig leder Side : 2 av 7 INNHOLD ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY AS... 3 Miljøpolicy... 3 Miljøaspekter...

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 8,6 Millioner

Detaljer

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: 1/2/217 Utskriftsvennlig statistikk - Jacobsen Dental AS - Miljøfyrtårn Jacobsen Dental AS Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Engroshandel,

Detaljer

Strategisk miljøplan for NSB-konsernet. Foto: ROM Eiendom

Strategisk miljøplan for NSB-konsernet. Foto: ROM Eiendom Strategisk miljøplan for NSB-konsernet Foto: ROM Eiendom Visjon NSB skal være kundenes favoritt og Nordens mest nyskapende transportkonsern. Hovedmål NSB-konsernet har som hovedmål å skape verdier for

Detaljer

Hva er et miljøledelsessystem?

Hva er et miljøledelsessystem? Hva er et miljøledelsessystem? o Integrert rutiner i styringssystemene for å sikre o Oversikt over virksomhetens miljøbelastning/risiko o Lovlig drift o Mer miljøeffektivitet (dvs. mindre miljøbelastning

Detaljer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer ISO 14001 Standard for miljøstyring ytre miljø Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer 31 JANUAR 2011 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no Hva er

Detaljer

Miljøstrategi

Miljøstrategi Miljøstrategi 2016-2020 1 1. Miljøpolitikk i Omsorgsbygg Miljøarbeidet i Omsorgsbygg skal videreføre hovedmålet om å være ledende på utvikling, bygging og forvaltning av miljøvennlige og energieffektive

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 8 127, Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Sykkylven videregående skole

Miljørapport - Sykkylven videregående skole - Sykkylven videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 21 27,32 Millioner

Detaljer

Vi må gjøre mer med mindre

Vi må gjøre mer med mindre Vi må gjøre mer med mindre Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Vi må gjøre mer med mindre Publisert 03.03.2015 av Miljødirektoratet Europas økologiske fotavtrykk er dobbelt så stort som størrelsen på kontinentets

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 21 27, Millioner

Detaljer

Større hverdagsglede gjennom mindre miljøpåvirkning

Større hverdagsglede gjennom mindre miljøpåvirkning Større hverdagsglede gjennom mindre miljøpåvirkning På vei mot en langsiktig bærekraftig fremtid I løpende utredninger fra FNs klimapanel er menneskets rolle i de globale klimaendringene ubestridt. Overalt

Detaljer

Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ

Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ 07 38 Felles ansvar for miljøet Klimautfordringene er vårt felles ansvar. Orkla skal bidra til å møte utfordringene ved å redusere eget energiforbruk og begrense klimagassutslippene i alle ledd av verdikjeden.

Detaljer

KLP Banken AS. Årlig klima og miljørapport for Beskrivelse av virksomheten: Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

KLP Banken AS. Årlig klima og miljørapport for Beskrivelse av virksomheten: Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: KLP Banken AS Årlig klima og miljørapport for 216 Beskrivelse av virksomheten: Ansatte som holder til i Oslo, er også en del av Miljøfyrtårnsertifiseringen i KLP i Oslo, og inngår i miljørapporten til

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST November 2011 Linda Karen Eide VEST Innledning Helse- og omsorgsdepartementet har satt krav

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Ørsta vidaregåande skule

Miljørapport - Ørsta vidaregåande skule - Ørsta vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 648, Millioner kr 68, Millioner kr NB! Omsetning

Detaljer

Miljørapport - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt

Miljørapport - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 21 28 211 6,4 Millioner

Detaljer

Utdrag fra miljøpolitikken vedtatt 18. juni 2013. Kristin Patterson Miljørådgiver

Utdrag fra miljøpolitikken vedtatt 18. juni 2013. Kristin Patterson Miljørådgiver MILJØSERTIFISERT SYKEHUS Helse Bergen skal være i fremste rekke innenfor miljøvennlig drift av sykehus og institusjoner. Vi skal kontinuerlig arbeide for miljøforbedringer og reduksjon av negativ miljøpåvirkning.

Detaljer

Årlig klima- og miljørapport for 2016

Årlig klima- og miljørapport for 2016 Årlig klima- og miljørapport for 2016 Alles Miljø AS og Alles Utleie AS Årlig klima- og miljørapportering er et viktig verktøy i miljøledelse, og kan bidra til bedre styring på miljøarbeidet deres. Den

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall

Detaljer

Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013

Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013 Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013 Miljøledelse = Styring av Anskaffelser Hva er en anskaffelse? Alt som genererer en faktura Dvs kjøp eller

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. 1 Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 127,00 Millioner kr. 2009 139,00

Detaljer

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 28 Handlingsplan for 29 Rapportstatus: Levert. Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Overordnede krav til anskaffelsespraksis og miljø

Overordnede krav til anskaffelsespraksis og miljø Overordnede krav til anskaffelsespraksis og miljø Lovens 5 krav til rutiner Seniorrådgiver Ingrid Bjerke Kolderup, Difi Regelverket viktig for bærekraft Store utfordringer i Europa Løsningen: 2020 strategien

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1, Millioner kr. 654 213 869, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Sykkylven videregående skole

Miljørapport - Sykkylven videregående skole Miljørapport - Sykkylven videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Sykkylven videregående skole Miljørapport 212 Generelt År

Detaljer

MILJØFYRTÅRN. Stephen Oommen, Miljørådgiver 29.11.2012

MILJØFYRTÅRN. Stephen Oommen, Miljørådgiver 29.11.2012 MILJØFYRTÅRN Stephen Oommen, Miljørådgiver 29.11.2012 Hva er Miljøsertifisering? Miljøsertifisering er et godt verktøy for å øke bevisstheten om egne klimautslipp og jobbe systematisk med klimatiltak.

Detaljer

Drift konferanse for driftspersonell Miljøfyrtårn, ISO 14001 og Svanen - hva innebærer systemene for dere?

Drift konferanse for driftspersonell Miljøfyrtårn, ISO 14001 og Svanen - hva innebærer systemene for dere? Drift konferanse for driftspersonell Miljøfyrtårn, ISO 14001 og Svanen - hva innebærer systemene for dere? Daglig leder Petter Arnestad Green Retail AS Innhold Status i GBA Systemenes overordnet betydning

Detaljer

Årlig klima- og miljørapport for 2015

Årlig klima- og miljørapport for 2015 Årlig klima- og miljørapport for 2015 Alles Miljø AS og Alles Utleie AS Årlig klima- og miljørapportering er et viktig verktøy i miljøledelse, og kan bidra til bedre styring på miljøarbeidet deres. Den

Detaljer

Fakta på bordet! Hvordan velge - metoder og verktøy for miljøregnskap

Fakta på bordet! Hvordan velge - metoder og verktøy for miljøregnskap Fakta på bordet! Hvordan velge - metoder og verktøy for miljøregnskap Hva Om EMS Konsult Hva er miljøregnskap Sammenheng med miljøledelse (ISO14001) Fokus og omfang Systematikk for datahåndtering (ISO14033)

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Atlanten videregående skole Miljørapport 21 Generelt År Omsetning

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore

Miljørapport - K. LUND Offshore Miljørapport - K. LUND Offshore Side 1 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 5 Miljøaspekter og Miljøpåvirkning... 7 Oppfølging... 11 Oppsummering... 11 Egenprodusert tørke

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 29 357,16 Millioner kr. 21 461,8

Detaljer

Tork Miljøbrosjyre. Et naturlig valg

Tork Miljøbrosjyre. Et naturlig valg Tork Miljøbrosjyre Et naturlig valg Ansvarlig vekst i bedriften Bedrifter som viser samfunnsansvar høster ikke bare anerkjennelse fra sine kunder, sine investorer og storsamfunnet, men også fra sine ansatte.

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning årsverk 2009 648,00 Millioner kr. 2010 680,00

Detaljer

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever

Detaljer