2013/2014. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2013/2014. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic"

Transkript

1 2013/2014 Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic

2 2 LEDER Som en av Europas ledende produsenter av magasiner, reklametrykksaker og kataloger har Stibo Graphic skarpt fokus på miljøbelastningen fra de trykksakene som produseres i våre lokaler. Vår holdning er klar vi er og vil fortsette å være bransjeledende innenfor miljøvennlige løsninger. Vår kontinuerlige søken etter forbedringer og nye muligheter har resultert i at vi i dag kan tilby kundene våre svanemerking, EU-blomstmerking og FSC - eller PEFC-merking av trykksakene. I tillegg har kundene mulighet til å få produktene merket som klimakompensert. Disse miljømerkene, kombinert med vår EMAS- og ISO sertifisering, gir kundene mulighet til å velge en løsning som gir minimal miljøbelastning. Stibo Graphic arbeider målrettet med å redusere miljøbelastningen fra trykksakproduksjonen, og vi har oppnådd imponerende resultater. Forbruket av papir, trykkfarge og energi er betydelig redusert, og forbruket og utslippet av løsemidler er i dag så å si historie. I tillegg har en samling av virksomhetens produksjonsfasiliteter det siste året hatt en positiv effekt på miljøbelastningen. Stibo Printing Solutions har vokst betydelig og samtidig gjennomgått store endringer. Effektivisering av produksjonsanlegget har ført til at vår maskin 2 og limfreseren med 40 stasjoner er tatt ut av drift. Dette har gitt plass til Scanprint en virksomhet i Stibo Printing Solutions som nå er flyttet inn i administrasjons- og produksjonslokalene i Horsens. Denne integreringen av Scanprint i eksisterende lokaler og fasiliteter medfører store energimessige besparelser og markante miljømessige fordeler for både Stibo Graphic og Scanprint. Det er fortsatt vår oppfatning at man bør vurdere all relevant miljøpåvirkning i et livssyklusperspektiv. Derfor beskriver denne miljøredegjørelsen både direkte og indirekte miljøpåvirkning ved fremstilling av trykksaker, i tillegg til at vi presenterer resultatene av våre tidligere miljømål og handlingsplaner for det fremtidige miljøarbeidet. Du kan også lese om Stibo Graphics miljøstyringssystemer og miljømerking og få innblikk i hvordan vi arbeider for å redusere miljøpåvirkningen vår. God leselyst! Vennlig hilsen Søren Henriksen, direktør Stibo Graphic, 9. september 2014 FSC C Dette er den 13. EMAS-redegjørelsen fra Stibo Graphic, og den omfatter perioden til Målgruppen for miljøredegjørelsen er primært våre kunder og medarbeidere. Redegjørelsen ble den 9. september 2014 godkjent av DNV GL Business Assurance, Denmark A/S, som har akkrediteringsnummer Neste miljøredegjørelse kommer ut senest i november EMAS-godkjenningen og denne redegjørelsen omfatter Stibo Graphics trykkeri, som har adresse Saturnvej 65, DK-8700 Horsens. INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 2 SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 LEDER MILJØ SVART PÅ HVITT MILJØPOLITIKK DIREKTE MILJØPÅVIRKNING. Energiforbruk. Papirforbruk. Øvrig arbeid INDIREKTE MILJØPÅVIRKNING. Skogbruk. Papirproduksjon. Distribusjon. Ferdiggjøring og gjenbruk KLIMAPÅVIRKNING DETALJER

3 3 ISO CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTEM DNV Business Assurance, Danmark A/S REG.NO. DK ISO er den mest dominerende miljøstyringsstandarden i verden. En sertifisering i samsvar med ISO sikrer at miljøstyringssystemet har utgangspunkt i virksomhetens prosesser og aktiviteter og fordeler ansvar og kompetanse og beskriver organisasjonens miljøoppgaver i hverdagen. ISO minner mye om EMAS, men er ikke fullt så omfattende i sine krav. ISO sertifiseringen revideres en gang i året, og det blir kontrollert at virksomheten når sine fastsatte mål, som er satt opp i systemet. Stibo Graphic ble ISO sertifisert for første gang i EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) er EUs miljøstyringsordning. Den er frivillig og retter seg mot alle typer virksomheter. For å bli EMASregistrert må en virksomhet overholde kravene i ISO 14001, men i tillegg også kartlegge og gjøre noe med de indirekte miljøkonsekvensene av produkter og tjenester. Ifølge den danske Miljøstyrelsen er EMAS den mest ambisiøse miljøstyringsordningen som miljøstyringssystemet i en virksomhet kan sertifiseres etter. EMAS er derfor den ypperste anerkjennelsen av miljøarbeidet i en virksomhet. Stibo Graphic ble EMAS-registrert for første gang i FSC (Forest Stewardship Council ) har til formål å fremme miljømessig, sosialt og økonomisk forsvarlig skogbruk. Godt skogbruk sikrer at trefellingen opprettholder skogens biologiske mangfold, produktivitet og økologiske prosesser. Samtidig skal skogbruket utføres på en måte som gir lokale og innfødte befolkningsgrupper i området mulighet til å nyttiggjøre seg skogen. Skogbruk skal sikre økonomisk avkastning, men dette hensynet må ikke overskygge hensynet til natur og mennesker. FSC-merkingen dokumenterer dermed at papirråvaren som brukes, fullt ut lever opp til nøye spesifiserte krav. For å oppnå FSC-sertifisering kreves det at både leverandøren av råvarer og produsenten kan spore papiret tilbake til forsyningskjeden og dermed garantere at materialet som brukes, lever opp til kravene. PEFC er skogbruksnæringens eget sertifiseringssystem og har som formål å fremme en miljømessig, sosialt og økonomisk forsvarlig skogbruksdrift. Godt skogbruk sikrer at trefellingen opprettholder skogens biologiske mangfold, produktivitet og økologiske prosesser. PEFC er en sporbarhetssertifisering som sikrer at materialforbruket til PEFC-sertifiserte trykksaker kan følges langs hele produksjonskjeden fra skogen og helt frem til forbrukeren. Stibo Graphic ble PEFC-sertifisert i Stibo Graphic ble i 2000 FSC-sertifisert som verdens første heatsettrykkeri. MILJØ SVART PÅ HVITT Å ha et uttall miljøsertifiseringer og miljømerkinger, er ikke noe mål i seg selv. Hos Stibo Graphic er et optimalt samspill mellom utvalgte sertifiseringer og merkinger det midlet som bidrar til at vi kan tilby våre kunder trykksaker som i minst mulig grad påvirker miljøet i hele produktets livssyklus. Miljøstyringssystemene ISO ) og EMAS 2), som Stibo Graphics ledelse er garantist for, knytter alle våre aktiviteter sammen og sikrer et systematisk arbeid for å redusere miljøbelastningen. I tillegg har kundene våre muligheten til å merke trykksakene sine med FSC, PEFC, svanemerket eller EU-blomsten. 1) ISO 14001: ) Forordning (EF) nr. 1221/2009

4 4 MILJØMERKET TRYKKERI EU Ecolabel: DK/28/001 Svanemerket er en frivillig nordisk miljømerkeordning som sikrer at trykksaken overholder strenge krav til miljøpåvirkning gjennom hele livsløpet. Dette gjelder helt fra papirfremstilling til gjenbruk av den ferdige trykksaken. Svanemerket er din garanti for at trykksakens miljøbelastning er minimal. Vår kombinasjon av ISO og Svanemerket sikrer full kontroll over miljøpåvirkningen både på produktnivå og bedriftsnivå. Stibo Graphic fikk lisens til svanemerkning for første gang i EU-blomsten er et frivillig europeisk miljømerke som ble etablert av EU-kommisjonen i Merket sikrer at trykksaken i hele sin levetid overholder strenge krav til påvirkningen den har på omgivelsene. Dette gjelder helt fra papirproduksjonen til gjenbruk av den ferdige trykksaken. EU-blomsten er din garanti for at trykksakens belastning på miljøet er minimal. Vår kombinasjon av ISO og EU-blomsten sikrer full kontroll med både det enkelte produktets og virksomhetens samlede miljøpåvirkning. Stibo Graphic fikk i mars 2013, som det første heatset-trykkeriet i Europa, lisens til merking av husstandsdistribuert reklame. ClimateCalc er en europeisk klimaberegningsmodell som virksomheten kan benytte til å beregne klimabelastningen fra både virksomheten og den enkelte trykksaken. Klimaregnskapet gir Stibo Graphic oversikt over virksomhetens samlede klimabelastning, og peker på de viktigste innsatsområdene. Samtidig kan ClimateCalc regne ut den enkelte trykksakens klimabelastning, slik at Stibo Graphic kan gi kundene råd om valg av f.eks. papir, som kan redusere trykksakens CO 2 -utslipp. Dessuten kan Stibo Graphic også tilby å klimanøytralisere den enkelte kundens trykksaker. ClimateCalc er basert på INTERGRAFs europeiske grafiske standard for beregning av klimabelastningen fra grafisk produksjon. Stibo Graphic ble klimasertifisert for første gang i november 2009.

5 5 RETNINGSLINJER FOR MILJØ HOS STIBO GRAPHIC KAN DU MERKE MILJØET > Holdningen vår er klar: Vi er og vil fortsette å være blant bransjens ledende innenfor miljøvennlige løsninger. Denne holdningen preger virksomheten både teknologisk og miljømessig. Kundene våre kan derfor kommunisere med målgruppen med god samvittighet, vel vitende om at utgivelsen deres er produsert hos en av verdens mest miljøbevisste grafiske virksomheter. Miljøet er viktig for alle. For deg, for Stibo Graphic og for den verden vi lever i. Når man velger Stibo Graphic som samarbeidspartner, velger man en virksomhet som har FSC og PEFC-sporbarhetssertifikat, lisens til svane- og EU Blomst-merkning og er sertifisert i henhold til både ISO og EUs miljøstyringsordning, EMAS. Fokusområdene våre er papirforbruk, energiforbruk og fargeforbruk. Sammen med kundene våre gjør vi en felles innsats for et renere miljø, og vi arbeider kontinuerlig for å redusere vår påvirkning på det omkringliggende miljøet gjennom nye miljøtiltak. Iherdig innsats for å nå stadig nye mål har ført oss dit vi er i dag. Men det kan alltid bli bedre, og det arbeider vi for hver eneste dag. Stibo Graphic vil også i fremtiden være engasjert på miljøområdet og gå i første rekke ved å påvirke utviklingen og åpne for dialog med aktuelle samarbeidspartnere i fremtidige miljøtiltak. Stibo Graphic samarbeider med myndighetene og andre eksperter innenfor miljø for til enhver tid å overholde gjeldende miljølovgivning.

6 6 DIREKTE MILJØPÅVIRKNING Stibo Graphic bruker utelukkende trykketeknikken våtoffset til fremstilling av trykksaker, og det trykkes både i heatset og i arktrykk. I heatset foregår trykkeprosessen ved at fargen trykkes samtidig på begge sider av en papirbane, som deretter passerer gjennom en tørkeenhet som tørker fargen. Deretter skjæres og brettes papirbanen til ferdige trykkark i falseapparatet. Ved arktrykk trykkes et enkelt ark om gangen i en prosess hvor det først trykkes på den ene side av papiret, og deretter snus papiret i trykkmaskinen, slik at det blir trykket på motsatt side med det samme. Det er mulighet for lakkering med både vannbasert lakk og UV-herdet lakk. Miljøpåvirkningen fra trykkeprosessen er den påvirkningen som vi har best mulighet til å minimere, siden vi selv har direkte kontroll over prosessen. Denne miljøpåvirkningen kalles derfor ofte direkte miljøpåvirkning. De viktigste delene av miljøpåvirkningen ved trykkeprosessen er papirforbruk og energiforbruk, og Stibo Graphic ser på begge disse områdene som viktige innsatsområder. Vi fokuserer imidlertid samtidig på andre områder som f.eks. bruk av kjemikalier og organiske løsemidler. Siden midten av 90-tallet har vi arbeidet målrettet med å fase ut bruken av isopropanol i fuktevannet på rotasjonsmaskinene, et mål som ble nådd i Dessuten arbeider Stibo Graphic kontinuerlig med å redusere forbruket av vaskemidler basert på organiske løsemidler samt forbruket av trykkfarge.

7 7 Figur 1 Totalt energiforbruk MJ/produsert enhet År DIREKTE MILJØPÅVIRKNING ENERGIFORBRUK > Energiforbruk er en viktig miljøpåvirkning i Stibo Graphics trykkeri. Ved produksjon av energi forbrennes fossilt brensel, som medfører utslipp av CO 2. Dette utslippet regnes som årsaken til den drivhuseffekten som påvirker hele jordens klima. Utviklingen i Stibo Graphics energiforbruk fremgår av figur 1, mens energiforbrukets betydning for Stibo Graphics samlede klimaregnskap fremgår av side 11. På tross av at Stibo Graphic gjennom de siste årene har gjennomført prosjekter som har redusert virksomhetens totale gassforbruk med 50 %, gjenspeiles dette ikke i Figur 1, som derimot viser et økt energiforbruk i regnskapsåret 09/10. Årsaken til dette er at vi nå håndterer flere ferdiggjøringsoppgaver enn tidligere in-house. Det dreier seg imidlertid ikke om en stor miljøbelastning, siden produksjonen og dermed også strømforbruket er flyttet fra Stibo Graphics underleverandører. Større in-houseproduksjon setter oss samtidig i stand til å redusere både produksjonsavfallet og behovet for distribusjon. Et redusert energiforbruk i de påfølgende regnskapsårene betyr altså en forbedret netto energieffektivitet, ettersom antallet ferdigstillingsoppgaver økte i løpet av disse årene samtidig med at energiforbruket falt. VVi har hatt som mål å redusere energiforbruket til romvarme som produseres via gassfyring, med 10 % ved utgangen av regnskapsåret 2013/2014. Målet er nådd, ettersom andelen romvarme fra gassovnene er redusert fra i gjennomsnitt 47 % til 36 % i regnskapsåret 2013/2014. Vi har satt som mål å redusere strømforbruket til ventilasjon i den sydlige hallen med 10 % innen utgangen av 4. kvartal 2014/2015. Målet skal oppnås ved installering av frekvensomformer og styring. Vi har satt som mål å redusere strømforbruket til belysning i den sydlige hallen med 60 % innen utgangen av 4. kvartal 2014/2015. Målet skal oppnås ved installering av belysning med lysstyring. PAPIRFORBRUK > Vi i Stibo Graphic har stort fokus på papiravfallet, da det er den absolutt største miljøpåvirkningen pga. det høye energiforbruket i papirproduksjonen. Samtidig er papirproduksjonen også den viktigste kilden til utslipp av CO 2 ved fremstilling av trykksaker. Dette er nærmere beskrevet under avsnittet Indirekte miljøpåvirkning. Vi har som mål å gjennomføre en kontinuerlig reduksjon av papiravfallet i produksjonen gjennom optimalisering, effektivisering og tekniske forbedringer. Vi har hatt som mål å redusere makulaturen ved første innstilling på M4, M5 og M6 med 20 % ved utgangen av regnskapsåret 2013/2014. Målene er nådd, ettersom vi fikk en reduksjon på %.

8 8 INDIREKTE MILJØPÅVIRKNING En stor del av miljøpåvirkningen i forbindelse med fremstillingen av trykksaker skjer andre steder enn i trykkeriet. Det dreier seg blant annet om miljøpåvirkning ved produksjon av råvarer, gjenbruk av papir og transport. Denne miljøpåvirkningen regnes som Stibo Graphics indirekte miljøpåvirkning, siden vi ikke har direkte kontroll over den. Nedenfor har vi kort beskrevet hvordan de forskjellige typene indirekte miljøpåvirkning belaster miljøet. Den indirekte miljøpåvirkningens bidrag til Stibo Graphics samlede klimaregnskap fremgår av side 11. SKOGBRUK > Papir fremstilles som kjent av tre, som miljømessig er en ideell råvare, da det er snakk om en fornybar ressurs. Men skogbrukets miljømessige påvirkning er avhengig av de metodene som benyttes ved drift av skogen. Gjødsling, sprøytemidler, bruk av skogbruksmaskiner og gjenplanting er noen av de forholdene som har betydning for påvirkningen av miljøet. Papiret som vi bruker hos Stibo Graphic, er hovedsakelig produsert av tre fra Nord-Europa. For å minimere miljøpåvirkningen ved skogbruket er det etablert ulike sertifiseringsordninger for drift av skogbruk, blant annet FSC (Forest Stewardship Council) og PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). Et sporbarhetssertifikat bidrar til et godt forvaltet skogbruk, beskyttelse av miljøet, bevaring av det biologiske mangfoldet og at det tas hensyn til skogsarbeidere, lokalbefolkning og den opprinnelige befolkningen i området. For å oppnå FSCs sporbarhetssertifikat kreves det at virksomheten kan spore papiret bakover i forsyningskjeden. Det oppnådde Stibo Graphic som det første heatsettrykkeriet i verden. Allerede i år 2000 fikk vi sertifikat til å merke trykksaker med FSC. Stibo Graphic ser på skogbruk som et miljømessig viktig satsingsområde. For å fremme forsvarlig drift av skogbruket har vi hatt som mål å FSCmerke ytterligere tre ordrer innen utgangen av 2013 et mål som vi nådde. Vårt nye mål er å FSC- eller PEFC-merke ytterligere tre ordrer innen utgangen av PAPIRPRODUKSJON > Fremstilling av papir krever store ressurser, både fornybare i form av trefibre og ikke-fornybare i form av tilsetningsog hjelpestoffer. Papirproduksjonen omfatter både fremstilling av papirmasse og selve papirproduksjonen prosesser som er forbundet med høyt energiforbruk. Dessuten medfører papirproduksjonen utslipp av forskjellige stoff til luft og vann som kan påvirke miljøet. Papirproduksjon er den aktiviteten i en trykksaks livssyklus som har miljømessig størst betydning. Som det fremgår av side 11 utgjør selve papirproduksjonen ca. 60 % av Stibo Graphics samlede klimaregnskap. Det papiret som brukes av Stibo Graphic, medfører et gjennomsnittlig CO 2 -utslipp på 457 kg per tonn papir. Papirforbruket som ligger til grunn for beregningene, utgjør 71 % av den innkjøpte papirmengden i regnskapsåret 2013/2014. PRODUKSJON AV ANDRE MATERIALER > I tillegg til papirproduksjonen er det også andre materialer og råvarer som i betydelig grad bidrar til den totale miljøbelastningen. De vesentligste er fremstillingen av trykkfarger og trykkplater.

9 9 INDIREKTE MILJØPÅVIRKNINGER DISTRIBUTION > Distribusjonen er en viktig miljømessig parameter i en trykksaks samlede livssyklus. Hvis man kun ser på papiret i trykksaken, vil det være snakk om transport fra skogbruket til papirfabrikken og videre til trykkeriet. Fra trykkeriet vil trykksaken bli sendt til kunden og deretter distribuert videre til forbrukeren. Endelig er det snakk om transport av papiravfall fra både fremstilling av trykksaken og fra forbrukeren. Det er vanskelig å kartlegge den samlede miljøpåvirkningen fra transport ved fremstilling av trykksaker. Handelen med papir og papiravfall er internasjonal, noe som gjør det vanskelig å få overblikk over den samlede transporten fra trefibrene i skogen til gjenbruk av papirfibrene. Dermed er det også vanskelig for både innkjøpere av trykksaker og trykkerier å gjøre et miljømessig fornuftig valg av leverandører kun basert på transporten i forhold til de geografiske forholdene. Som trykkeri har Stibo Graphic imidlertid muligheten til å påvirke miljøbelastningen ved transporten via intern kjøreplanlegging, men vi kan ikke påvirke den måten transporten skjer på, og vi har heller ingen innflytelse på sluttdistribusjonen. Som ordreproduserende virksomhet er det heller ikke alltid mulig å oppnå en miljømessig optimal transport. FERDIGGJØRING OG GJENBRUK > Ferdiggjøringen av trykksaken har betydning for miljøet, bl.a. når papiret skal omarbeides til gjenbrukspapir. Dette er en prosess som skjer ved at returpapiret løses opp i vann som er tilsatt ulike hjelpestoffer. Deretter gjennomgår papirmassen en rekke prosesser som har som formål å fjerne så mye lim, tryggfarge og andre urenheter som mulig. Nå kan papirmassen brukes til fremstilling av gjenbrukspapir. Det er derfor en miljømessig stor fordel at de materialene som brukes til ferdiggjøringen, er enkle å skille ut i gjenbruksprosessen. På bakgrunn av dette har Stibo Graphic deltatt aktivt i et prosjekt som hadde som formål å avklare hvilke egenskaper en gjenbruksvennlig lim bør ha. Prosjektet ble ledet av et av Europas ledende forskningsinstitutter på gjenbruk av papir, og prosjektet medførte at de limtypene som vi i dag bruker i vårt bokbinderi, kan fjernes i gjenbruksprosessen. Det blir stadig vekk diskutert om gjenbrukspapir eller papir som fremstilles av nye fibre, er det mest miljøvennlige. Vi er overbevist om at trykksaker som er enkle å gjenbruke, minimerer miljøbelastningen, da de krever færre ressurser, reduserer avfallsmengden og gir en bedre papirkvalitet i etterkant.

10 10 Figur 2 Gjennomsnittlig CO2-utslipp i kg per tonn produkt 143 Transport av papir 115 Fremstilling av trykkfarge og lakk Transport av produkter samt medarbeidertransport Fremstilling av trykkplater, hjelpestoffer og brensel Forbrenning av naturgass, bensin og diesel 204 Kjøp av elektrisitet 918 Fremstilling av papir KLIMAPÅVIRKNING Grafisk produksjon påvirker miljøet på en rekke forskjellige områder, og klimapåvirkningen er et vesentlig område. Stibo Graphic har valgt å rapportere virksomhetens samlede klimaregnskap fordelt på de forskjellige aktivitetene knyttet til grafisk produksjon. Det finnes flere forskjellige metoder for å beregne CO 2 -utslipp fra et produkt, og dermed er det en risiko for at resultatene av beregningene kan variere fra metode til metode. En av de vesentligste parametrene ved å fastslå CO 2 -utslipp er avgrensningen av beregningen. Det har nemlig avgjørende betydning om f.eks. CO 2 -utslippet fra råvareproduksjonen er tatt med eller ikke. Stibo Graphic ble i 2011 som den første grafiske virksomheten i Europa klimasertifisert til bruk av beregningsmodellen ClimateCalc. ClimateCalc er basert på INTERGRAFs europeiske grafiske standard for beregning av klimabelastningen fra grafisk produksjon. Dermed blir det mulig å sammenligne Stibo Graphics klimaprestasjon med andre grafiske virksomheter i Europa. I Figur 2 har Stibo Graphic oppgitt det gjennomsnittlige utslippet av CO 2 fra fremstilling av 1 tonn trykksaker, for å synliggjøre hva som er de viktigste kildene til CO 2 -utslipp. Det kan imidlertid være store forskjeller fra trykksak til trykksak, spesielt avhengig av hvilke papirkvaliteter som benyttes i den enkelte trykksaken. Dersom kundene ønsker å vite det nøyaktige utslippet fra fremstillingen av deres produkt, oppfordres de til å kontakte Stibo Graphic for å få gjennomført en konkret klimaberegning for det aktuelle produktet.

11 11 DETALJER DATA OM FORBRUK OG AVFALL 2011/ / /2014 Parameter Enhed Totalt Nøkkeltall Totalt Nøkkeltall Totalt Nøkkeltall Strøm trykk 1) GWh Strøm bokbinderi 2) GWh Naturgass romvarme 1) m Naturgass trykk 1) m Vann 1) m Alkohol 1) tonn 0,5 0 0,1 0 0,7 0 Tilsatt fuktevann 1) kg Ikke-flyktige løsemidler 1) m Flyktige løsemidler 1) m 3 2,9-2,4-2,7 - Brennbart avfall trykk 3) tonn Papiravfall til gjenbruk 3) tonn Trykkfargeavfall 5) tonn Flytende avfall fra trykking 5) tonn Avfall fra platefremstilling 6) tonn NØKKELINDIKATORER EMAS III 2011/ / /2014 Parameter 7) Enhed Totalt Nøkkeltall Totalt Nøkkeltall Totalt Nøkkeltall Samlet direkte energiforbruk 8) GJ Årlig massestrøm av materialforbruk 9) tonn Samlet årlig vannforbruk 8) m Samlet årlig avfallsproduksjon 8) tonn Samlet årlig produksjon av farlig avfall 8) tonn Samlet årlig utslipp av drivhusgasser 8) tonn CO 2 eq Samlet årlig luftutslipp av NO 8) X tonn Samlet årlig luftutslipp av SO 8) 2 tonn DATA FOR MILJØMÅL 2011/ / /2014 Enhed Romvarme andel naturgass % Makulatur M4 indeks Makulatur M5 indeks Makulatur M6 indeks Strømforbruk ventilasjon sydlig hall kwh Strømforbruk belysning sydlig hall kwh STATUS I FORHOLD TIL LOVGIVINGEN > Trykkeriet har lovgivningsmessig status som godkjenningspliktig virksomhet og skal årlig foreta målinger av utslippene til luft. I tillegg er trykkeriet underlagt lovgivningskrav når det gjelder spillvann, støy og lukt. Lovgivningen er overholdt på disse områdene. I september 2013 ble det foretatt emisjonsmålinger i henhold til vilkårene i miljøgodkjenningen på maskin 4, 5, 6 og 7. Som det fremgår av tabellen, er grenseverdiene overholdt for alle maskinene. MÅLEPARAMETER GRENSEVERDI MASKINE 4 MASKINE 5 MASKINE 6 MASKINE 7 Enhed TOC mg/nm 3 20 <2,5 <1 <1 <2,4 CO mg/nm ,3 NO x mg/nm < ) Forbrukt mengde. Nøkkeltall er forbrukt mengde per produsert enhet indeksert med året 2000/2001 satt til ) Forbrukt mengde. Nøkkeltall er forbrukt mengde per produsert enhet indeksert med året 2001/2002 satt til ) Levert mengde. Nøkkeltall er levert mengde per produsert enhet indeksert med året 2000/2001 satt til ) Levert mengde. Nøkkeltall er levert mengde per produsert enhet indeksert med året 2001/2002 satt til ) Produsert mengde. Nøkkeltall er produsert mengde per produsert enhet indeksert med året 2000/2001 satt til ) Produsert mengde. Nøkkeltall er mengde per areal trykkplate indeksert med året 2000/2001 satt til ) Nøkkelindikator for biodiversitet vurderes ikke som relevant for virksomhetens aktiviteter 8) Nøkkelindikatorer er indeksert med året 2008/2009 satt til ) Det rapporteres kun data i form av indekstall for denne parameteren.

12 Stibo Graphic tilbyr trykkløsninger til utgivere av magasiner, kataloger og reklametrykksaker. Vi er en del av Stibo-konsernet, som med divisjonene Stibo Printing Solutions, Stibo Systems og CCI Europe er blant Skandinavias største kommunikasjonsvirksomheter. Konsernet arbeider globalt gjennom datterselskaper i Europa, Nord-Amerika samt Det fjerne østen, og har ca medarbeidere. 09/N copyright 2014 Stibo A/S. All rights reserved. Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne miljøredegjørelsen, er du velkommen til å kontakte oss. Stibo Graphic Saturnvej 65 DK-8700 Horsens Danmark Tlf.: (+45) Stibo Graphic St. Kongensgade 72 DK-1264 København K Danmark Tlf.: (+45) Stibo Graphic Universitetsgata 14 NO-0164 Oslo Norge Tlf.: (+ 45) Stibo Graphic Landskronavägen 25 B SE Helsingborg Sverige Tlf.: (+46)

2012/2013. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic

2012/2013. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic 2012/2013 Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic 2 leder Som en av Europas ledende produsenter av magasiner, reklametrykksaker og kataloger har Stibo Graphic skarpt fokus på miljøbelastningen

Detaljer

Rapportens oppbygging

Rapportens oppbygging Rapportens oppbygging Norske Skogs miljørapport er bygget opp på følgende måte: Først beskriver vi selskapet og oppsummerer de viktigste begivenheter på miljøområdet i 1998 og beskriver hvilke hovedutfordringer

Detaljer

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 1 2 NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET Dette er Norske Skog Målsetningen er å videreutvikle Norske Skog som et internasjonalt skogindustrikonsern

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

rapport om miljø og samfunnsansvar

rapport om miljø og samfunnsansvar rapport om miljø og samfunnsansvar 2007 lønnsomt å ta miljøansvar GRØSET tok et bevisst valg for 15 år siden. Vi konstaterte at vi er en del av noe større og skapte vår visjon om å bli Norges mest miljøvennlige

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Orkla Miljørapport 1999

Orkla Miljørapport 1999 Orkla Miljørapport 1999 Hovedtall for konsernet 1999 1998 1997 Driftsinntekter (mill. kr) 31.492 30.819 30.970 Driftsresultat før AIK* (mill. kr) 2.086 2.132 2.432 Driftsresultat (mill. kr) 2.177 1.797

Detaljer

Corporate Social Responsibility 2009/2010. For å sikre en bæredyktig fremtid, er det ikke nok å snakke. Vi må handle

Corporate Social Responsibility 2009/2010. For å sikre en bæredyktig fremtid, er det ikke nok å snakke. Vi må handle Corporate Social Responsibility For å sikre en bæredyktig fremtid, er det ikke nok å snakke. C=0 M=30 Y=100 K=0 C=100 M=80 Y=0 K=40 C=0 M=100 Y=70 K=10 Vi må handle 2009/2010 Innhold Introduksjon 3 Leverandører

Detaljer

Rapport fra prosjektgruppen Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Rapport fra prosjektgruppen Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra prosjektgruppen Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Innføring av miljøledelse og miljøsertifisering av spesialisthelsetjenesten Prosjektgruppen Ivar Eriksen, prosjektleder Eigardirektør

Detaljer

Engasjert, lyttende og nyskapende Rapport for arbeidet med bærekraftig utvikling - 2004

Engasjert, lyttende og nyskapende Rapport for arbeidet med bærekraftig utvikling - 2004 Engasjert, lyttende og nyskapende Rapport for arbeidet med bærekraftig utvikling - 2004 GRIP for bærekraftig produksjon og forbruk er stiftet av Miljøverndepartementet og styres i samarbeid med NHO, LO,

Detaljer

MILJØPRESTASJONS -INDIKATORER OG MILJØREGNSKAPER VED MØBELPRODUKSJON

MILJØPRESTASJONS -INDIKATORER OG MILJØREGNSKAPER VED MØBELPRODUKSJON Annik M. Fet Lars B. Johansen MILJØPRESTASJONS -INDIKATORER OG MILJØREGNSKAPER VED MØBELPRODUKSJON NTNU Program for industriell økologi Rapport nr: 2/2001 Reports and Communications from Norwegian University

Detaljer

EMAS Miljøredegjørelse 2009-2010

EMAS Miljøredegjørelse 2009-2010 EMAS Miljøredegjørelse 2009-2010 Innhold Dette er Gyproc AS... 3 Miljøpolitikk... 4 Betydelige miljøforhold... 5 Råvarer blir byggevarer... 6 Betydelige miljøforhold... 7 Forbruk av energi...8 9 Forbruk

Detaljer

Mangfold Samfunn Miljø

Mangfold Samfunn Miljø Mangfold Samfunn Miljø Etikk 1 Informasjon om rapporten Staples Norway arbeider målrettet med miljøog samfunnsansvar, og ønsker gjennom denne rapporten og gi en oversikt over det arbeid som er gjort gjennom

Detaljer

Klimaregnskap Choice Hotels Scandinavia

Klimaregnskap Choice Hotels Scandinavia og Andreas Brekke Klimaregnskap Ecohz er leverandør av klimaregnskapet. Østfoldforskning har stått for det vitenskapelige arbeidet. Klimaregnskap Rapportnr.: OR.23.08 ISBN nr.: 978-82-7520-597-9 Rapporttype:

Detaljer

Orkla HMS-rapport 2008

Orkla HMS-rapport 2008 Orkla HMS-rapport 2008 Hensikten med denne rapporten er å gi deg som leser et best mulig innblikk i hvordan Orkla jobber med helse, miljø og sikkerhet (HMS), og hva som er status på området. Orkla definerer

Detaljer

Miljøredegjørelsen for 2006

Miljøredegjørelsen for 2006 Side 1 av 17 Miljøredegjørelsen for 2006 Kraft Foods Norge AS, avd. Disenå Helse - Miljø - Sikkerhet #ET Kraft Foods HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Miljaredegjarelsen for 2006 For tolvte gang gir Kraft Foods

Detaljer

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu Baltic GPP Seminarfakta Dette faktadokumentet er en del av seminarmateriellet for opplæring av kursholdere og offentlige innkjøpere innenfor prosjektet Baltic GPP. Her finner du faktaene og innholdet som

Detaljer

Miljøveiviser. Praktisk veiviser for deg som skal beskrive eller anskaffe grønne arbeidsmiljøer

Miljøveiviser. Praktisk veiviser for deg som skal beskrive eller anskaffe grønne arbeidsmiljøer Miljøveiviser Praktisk veiviser for deg som skal beskrive eller anskaffe grønne arbeidsmiljøer Det er ikke viktig å tenke på miljøet Det som er viktig er å gjøre noe. Vi trenger ikke fortelle deg hvorfor

Detaljer

BÆREKRAFTRAPPORT FINDUS NORGE 2014

BÆREKRAFTRAPPORT FINDUS NORGE 2014 BÆREKRAFTRAPPORT FINDUS NORGE 2014 INNHOLD Forord s. 5 1 Bærekraftig verdikjede s. 6 2 Trygge, gode og sunne produkter s. 10 3 Energieffektivisering og miljøpåvirkning i produksjon s. 14 4 Våre ansatte

Detaljer

GRØNNERE LEVERANSEKJEDER. Rapport til UD/KOMPaktgruppen

GRØNNERE LEVERANSEKJEDER. Rapport til UD/KOMPaktgruppen GRØNNERE LEVERANSEKJEDER Rapport til UD/KOMPaktgruppen 1 Sammendrag... 3 Tiltak 1: Sikre konsistens mellom offentlige anskaffelser og private innkjøp... 3 Tiltak 2: Etablere og drifte et nettsted for kompetanse,

Detaljer

Rapport for MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR

Rapport for MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR Rapport for MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR 2013 INNHOLD 2 Om rapporten 3 Administrerende direktør har ordet 4 Energi 7 Avfall 9 Vann 11 Klimaregnskap 13 Innkjøp 15 Arbeids- og menneskerettigheter 18 Korrupsjon

Detaljer

Om Klimafotavtrykk, klimakvoter, klimanøytralitet og miljøsertifisering

Om Klimafotavtrykk, klimakvoter, klimanøytralitet og miljøsertifisering Kunnskapsnotat no 1 april 2009 Om Klimafotavtrykk, klimakvoter, klimanøytralitet og miljøsertifisering Av Per Otto Larsen, Robert Svendsen og Svein Tveitdal Klimanøytralitetside 3 Klimafotavtrykkside 4

Detaljer

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen.

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen. FORORD Miljø får større og større plass i samfunnsdebatten og media og opinionen setter sterkere søkelys på miljøvirkninger av næringsaktivitet. Havbruksnæringen er intet unntak i så måte. Det vil i framtiden

Detaljer

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppen September 2008 Utkast 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for miljø- og klimaprosjektet 5 2.1Oppdraget som er gitt

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 VI ER PÅ VEI INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Vi er på vei 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

Vi er ikke skapt. Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar

Vi er ikke skapt. Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar MILJØ & SAMFUNNS- ANSVAR 2013 Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar Vi er ikke skapt for å sitte stille Mennesket er ikke skapt for å sitte stille. Vi trenger bevegelse og variasjon

Detaljer

Forord. Vi takker alle informantene som velvillig har bidratt med sin tid og kunnskap i intervjuer og ved å fremskaffe dokumentasjon.

Forord. Vi takker alle informantene som velvillig har bidratt med sin tid og kunnskap i intervjuer og ved å fremskaffe dokumentasjon. Forord På oppdrag fra Statens forurensningstilsyn har Statskonsult foretatt en evaluering av prosjektet Grønn Stat. Målet med evalueringen har vært å foreta en vurdering av resultatene av Grønn Stat-prosjektet,

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

ORKLA MILJØRAPPORT 2006

ORKLA MILJØRAPPORT 2006 1 ORKLA MILJØRAPPORT 20 Dette dokumentet er en sammenstilling av Orklas miljørapportering for 20. For mer informasjon om miljøarbeidet, se nettsidene www.orkla.no/miljo/20 INNHOLD Orklas miljøpolicy 3

Detaljer

Samfunnsrapport 2014 NorgesGruppen. Ansvarlighet Fra jord til bord

Samfunnsrapport 2014 NorgesGruppen. Ansvarlighet Fra jord til bord Samfunnsrapport 2014 NorgesGruppen Ansvarlighet Fra jord til bord Innhold INTRODUKSJON AVTRYKKET Vi tar ansvar! Konsernsjef Tommy Korneliussen ser muligheter for å bidra til å løse samfunnsutfordringer

Detaljer