i Grenseland REISELIVSINFORMASJON KOMMUNE REISELIVSINFORMASJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "i Grenseland REISELIVSINFORMASJON KOMMUNE REISELIVSINFORMASJON"

Transkript

1 AREMARK KOMMUNE K KOMMUNE i Grenseland REISELIVSINFORMASJON REISELIVSINFORMASJON

2 Møllerens Hus VELKOMMEN TIL MØLLERENS HUS Et kultursenter i Aremark - med butikk, kafé og møteplass! Og et vareutvalg som er unikt: Klær, leker, treprodukter, lys og servietter, såper og kremer, keramikk, lamper og lykter, hyller og små møbler, bilder, bøker og mye, mye mer. Egen avdeling med klær fra blant andre Cream, KatrinUri, Tina Woodstrup med flere. Gaver og interiør, eget Nisserom og en kjeller full av fine, gamle ting. Møllerens Kafé I sommertiden kan du kjøpe sveler, husets eplekake med is, møllerbrød, kaffe, rømmegrøt m.m. I fyringsperioden har vi vafler stekt på svartovn, med tyttebærkrem, syltetøy og brunost m.m. Åpningstider Hele året: Lørdager fra 10 til 16 Søndager fra 12 til 16 Sommersesong cirka 20. juni til 10. august: Tirsdag til fredag fra 10 til 17 Lørdag fra 10 til 16 Søndag 12 til 16 Møllerens Hus holder lukket på mandager. Etter avtale tar vi imot små og store grupper, kveld eller dag. Servering avtales på forhånd. Du finner mer informasjon på Bloggen oppdateres kontinuerlig. Her finner du både innbydelser og opplysninger om våre tilbud og arrangementer. Og selvfølgelig en oversikt over åpningstidene. Kontakt: Anne Sande Telefon: Mobil: Photos: Siri M. Dalnoki

3 Møllerens Hus WELCOME TO MØLLERENS HUS A cultural centre in Aremark - shops, a café and excellent meeting place! With a unique range of merchandise: Clothes, toys, wooden items, candles and serviettes, soaps and creams, ceramics, lamps and light fixtures, shelves and small items of furniture, pictures, books and much, much more. Dedicated clothing department with clothes from Cream, KatrinUri, Tina Woodstrup and others. Gifts and furnishings, separate Christmas room and a cellar full of beautiful old items. MØLLERENS CAFÉ During summer you can purchase traditional pancakes, home-made apple cake with ice cream, bread, coffee, rice porridge etc. During winter we have waffles baked on our waffle griddle with lingonberry cream, jam and brown cheese etc. OPENING TIMES All year round: Saturdays from to Sundays from to Summer season, around 20 June to 10 August: Tuesday to Friday from to Saturday from to Sunday from to Møllerens Hus is closed on Mondays. We welcome small and large groups by agreement, during the evening or day. The desired service must be agreed upon in advance. You can find more information at The blog is continuously updated. Here you can find both invitations to and information about our events and special offers, and, of course, an overview of our opening times. Contact: Anne Sande Telephone: Mobile: Photos: Siri M. Dalnoki

4 Stora Lee Camping STORA LEE CAMPING - GODE OPPLEVELSER *** Tre stjerner *** Stora Lee Camping har en flott beliggenhet ved grensesjøen Stora Lee, midt mellom Svinesund og Töcksfors. Vi kan tilby moderne servicehus, lekeplass, badestrand, kanoer, fine turmuligheter og et fantastisk gjeddefiske. Om sommeren er det ponniridning for de minste. Fine oppstillingsplasser. Fantastisk gjeddefiske Vi leier ut fiskepakker med hytte, båt og kart over de beste fiskeplassene. Gjedda i Stora Lee er stor, utemmet og glupsk. Stora Lee er en klarvannssjø med meget god siktdybde. Innsjøen er 80 kilometer lang og har over 300 små og store øyer. Disse er med på å skape mange gode gjeddefiskeplasser. Grensesjøen Stora Lee kan også by på stor abbor og en og annen laks og ørret. Kontakt: Tolsby gård 1798 Aremark Tlf

5 Stora Lee Camping STORA LEE CAMPING - GREAT EXPERIENCES *** Three stars *** Stora Lee Camping has an excellent location at the edge of the Stora Lee lake, between Svinesund and Töcksfors. We can offer modern facilities, a children s play area, beach, canoes, great walking opportunities and fantastic pike fishing. In the summer, we offer pony riding for younger children. Good caravan parking spaces. Fantastic pike fishing We offer fishing packages that include cabin and boat rental, and maps of the best fishing areas. The pike in the Stora Lee are huge, wild and ravenous. The Stora Lee is clear lake, with an excellent visibility depth. The lake is 80 kilometers long, and has over 300 islands of varying sizes. These help to create many good pike fishing areas. The Stora Lee also offers large perch, and the occasional salmon or trout. Contact: Tolsby gård 1798 Aremark Tel

6 Stora Lee Camping STORA LEE CAMPING - KVALITETSHYTTER Stora Lee Camping har hytter med både høy og enkel standard. Fine baderom Gode senger Fullt utstyrt kjøkken med oppvaskmaskin Utsikt over Stora Lee Gratis lån av kano Kontakt: Tolsby gård 1798 Aremark Tlf

7 Stora Lee Camping STORA LEE CAMPING - QUALITY CABINS Store Lee Camping has cabins of both high and simple standards. Good bathroom Comfortable beds Fully equipped kitchen with dishwasher View of Stora Lee Free use of canoe Contact: Tolsby gård 1798 Aremark Tel

8 Arestad gamle prestegård ARESTAD GAMLE PRESTEGÅRD Den gamle prestegården Arestad er en av Aremarks eldste bygninger. Noen kilder hevder at bygningen sto ferdig i 1721, andre opptegninger tyder på at gården kan være noe eldre, oppført like etter Arestad framstår i dag omtrent slik den gjorde på presten Herfords tid (død 1752). Bygningen er 21 meter lang og 11 meter bred. Den er innredet etter datidens skikk med en stor, gjennomgående gang med dører inn til fire tilstøtende værelser, samt en mindre trapp opp til annen etasje. Her finner man et værelse i hver av gavlene og et stort mellomliggende loft. Arestad var i sin tid bygdas største gård med 860 mål dyrket jord og mål skog. Under gården lå åtte husmannsplasser. Øymark prestegård, Øiestad, med 350 mål jord, hørte til Arestad som anneks. Arebekken bygdetun fra 1723 er også opprinnelig en husmannsplass under Arestad. Til bygdetunet hører våningshus, låve, stabbur, en gammel bekkekvern med liggende vasshjul (fjørkall) og ei restaurert smie. Kontaktperson i Aremark Historielag er leder Sigmund Holth, mobil eller epost: Aremark Historielag overtok Arestad i Den var da i svært dårlig forfatning. Restaureringen av bygningen har vært krevende, men nå er alle rom så langt som mulig ført tilbake til sitt opprinnelige utseende. Vakkert beliggende ned mot Aremarksjøen ligger en av fylkets best bevarte barokk/renessansehager. Hagen er bygget opp strengt symmetrisk i forhold til hovedaksen. Hagen er også restaurert. Blant annet er det plantet epletrær som er podet med skudd fra gamle lokale eplesorter. I sommerhalvåret kan det avtales guiding for grupper. Har du lyst til å vite mer, kanskje leie hele huset som selskapslokale? Ta kontakt med Benedicte Bakken på telefon for priser og ytterligere informasjon. Foto: Gunnar Arvesen

9 Arestad old rectory farm ARESTAD OLD RECTORY FARM The Arestad old rectory is one of Aremark s oldest buildings. Some sources claim that the building was completed in 1721, while other drawings suggest that the rectory may be slightly older, built just after Today, Arestad appears much the same as it did in Priest Herford s time (died 1752). The building is 21 metres long and 11 metres wide. It is furnished in accordance with the customs of the time, with a large hall that runs the entire length of the building with doors into the four adjoining rooms, and a small staircase up to the first floor. Here, you will find a room in each of the gables and a large loft in between. In its time, Arestad was the village s largest farm, with around 215 acres of cultivated land and 617 acres of forest. Eight smallholdings were also part of the farm. The Øymark rectory farm, Øiestad, with around 88 acres, belonged to Arestad as an annexe. Arebakken rural museum, from 1723, was also originally a smallholding belonging to Arestad. The rural museum features a farmhouse, barn, storehouse, an old mill with a horizontal water wheel, and a restored blacksmith s workshop. The contact person at Aremark Historical Society is Manager Sigmund Hoth, mobile , or Aremark Historical Society took over Arestad in 1976, when the building was in very poor condition. The restoration of the building has been demanding, but now all rooms have been restored to their original appearance as far as possible. In a beautiful location by the Aremark coast is one of the county s best preserved Baroque/ Renaissance gardens. The garden is strictly symmetrical in relation to its main axis. The garden has also been restored, and apple trees with shoots grafted from old local apple varieties have been planted. In the summer season, guided tours can be arranged for groups. Would you like to know more, or perhaps rent the building as an event location? Contact Benedicte Bakken on telephone for further information and prices. Photos: Gunnar Arvesen

10 Joker JOKER - DEN VENNLIGE NÆRBUTIKKEN Joker i Aremark har ekstra fokus på: Frukt og grønt Ferske brødvarer Gode middagstilbud Rask og god service Joker tilbyr også: Post i butikk Apotekvarer fra Apotek1 Norsk Tipping Rikstoto Legg handleturen til Joker i Aremark dagligvareforretningen med ekstra god service. Stor parkeringsplass. Du finner alltid gode tilbud hos Joker i Aremark Åpningstider: Mandag fredag: Lørdag: Kontakt: Telefon: Mail: Foto: Øyvind Ottersen

11 Joker JOKER - YOUR FRIENDLY LOCAL STORE Joker in Aremark is particularly focused on providing: Fruit and vegetables Fresh Good dinner options Fast, efficient service Joker also offers: In store post office Pharmacy products from Apotek1 Norsk Tipping betting Rikstoto betting Take a shopping trip to Joker in Aremark - the grocery store with excellent service. Large car park. You will always find good deals at Joker in Aremark Opening times: Monday - Friday: Saturday: Contact: Telephone: Photos: Øyvind Ottersen

12 Aremark Skog og Hytteservice Aremark Skog og Hytteservice AREMARK SKOG OG HYTTESERVICE Vi tar deg med ut på mektige Stora Lee. Vi kjenner plassene som normalt huser gjedder og fin abbor, eller kanskje noe annet? Utallige timer på sjøen har gitt oss kjennskap til de beste fiskeplassene. Du bestemmer selv om du ønsker: Trollingbåt med inntil 10 stenger. Her fisker vi både i overflatevann og ned til meters dyp. Fiskeøkta er fra kl. 08 til kl. 15. Tre gjestefiskere er maks. Kun lørdag og søndag Daglige fisketurer med mindre båt. Her er plass for to fiskere. Vi fisker med fire stenger, to dyprigger, samt to i overflate. Du velger selv hvor lang fisketuren skal være. Vi ønsker deg velkommen ombord, og skriver «skitt fiske». Hytte/Camping Maling, beising Plen og kantklipping Tilkjøring, stabling av ved Tilsyn av fritidsbolig, båter og brygger Snømåking Innkjøp Levering av catering Oppvarming Renhold Transport TILBUD 2011/12-sesongen: Vi passer på verdiene dine når du selv ikke er til stede. For 249 kroner per måned (avtalekunder kr. 200) sjekker vi hytte, campingvogn, båt og brygge en gang i uken. Du velger selv hva vi skal sjekke; for eksempel innbrudd, vannlekkasje, strømbrudd, mus, maur. Du får skjema med rapport og bilde per mail etter hver inspeksjonsrunde. Vi tilbyr nå GRATIS nøkkelservice. Adresse: Mosviken Gård, 1798 Aremark Telefon: E-post: Internett : Velkommen som kunde i Aremark Skog og Hytteservice.

13 Aremark Skog og Hytteservice Aremark Skog og Hytteservice AREMARK SKOG OG HYTTESERVICE We ll take you out fishing on the mighty Stora Lee. We know the places where pike and perch can usually be found, or perhaps you d like to look for something else? Countless hours on the water have given us knowledge of the best fishing places. You decide what you would like to do: Trolling boat with up to 10 rods. Here we fish both at the surface and down to metres deep. Fishing times are from to Three guests max. Saturday and Sunday only Daily fishing trips with smaller boats. This trip has places for two guests. We fish using four rods; two deep rigs, and two at the surface. You decide the duration of the trip. We look forward to welcoming you aboard! Cabins/Camping Painting, staining Lawn cutting and edge trimming Delivery and stacking of wood Supervision of holiday homes, boats and piers Snow clearing Procurement Catering Heating Cleaning Transport SPECIAL OFFER, 2011/2012 season: We can look after your valuables while you are away. For NOK 249 per month (NOK 200 for contract customers) we will check your cabin, caravan, boat and pier once a week. You decide what you would like us to check for, for example break-ins, water leaks, power cuts, mice, ants. You will receive a completed report form and image after each inspection round. We now offer a FREE key service. We look forward to welcoming you as a customer with Aremark Skog og Hytteservice. Address: Mosviken Gård, 1798 Aremark Telephone: Web:

14 Holth Landhandleri HOLTH LANDHANDLERI Tradisjonsrikt landhandleri i hjertet av idylliske Strømsfoss. Ligger der vei og vann møtes, med Strømsfoss sluse som nærmeste nabo. Gangavstand til småbåthavn, Turistenbrygga, Strømsfoss kraftstasjon, Strømsfoss mølle, Møllerens Hus og det flotte friluftsområdet på Kanaltangen der Stubbefolket har sine teateroppsetninger. Holt Landhandleri har «alt»: Dagligvarer Kjøkkenutstyr Hageartikler Gaveartikler Verktøy Diverse deler og utstyr Tau og kjetting Byggevarer Maling og malerutstyr Fiskeutstyr Bensin og diesel Spør betjeningen om hjelp og råd. Sjansen er stor for at vi har akkurat det du trenger. Velkommen til en hyggelig handel i Strømsfoss! Åpningstider: Mandag torsdag: 8 17 Fredag: 8 18 Lørdag: 8 14 Kontakt: Holt Landhandleri Strømsfoss, 1798 Aremark Telefon Foto: Gunnar Arvesen, Øyvind Otersen

15 Holth Village Store HOLTH VILLAGE STORE A traditional village store in the heart of idyllic Strømsfoss. Located where the road and water meet, with Strømsfoss lock as a next-door neighbour. Walking distance to the small craft harbour, Turisten wharf, Strømsfoss power station, Strømsfoss mill, Møllerens Hus and the beautiful recreational area of Kanaltangen, where the Stubbefolk theatre performances are held. Holth Village Store has everything : Groceries Kitchen equipment Gardening items Gifts Tools Various parts and equipment Rope and chain Building materials Paints and painting equipment Fishing equipment Petrol and diesel Ask the staff for help and advice. Chances are we have exactly what you need. Welcome to a pleasant shopping experience in Strømsfoss! Opening times: Monday Thursday Friday: Saturday: Contact: Holt Landhandleri Strømsfoss, 1798 Aremark Tel Photos: Gunnar Arvesen, Øyvind Otersen

16 Marker Sparebank LOKALBANKEN ET PLUSS FOR ALLE Marker Sparebank er eneste bank med kontor i Aremark, og fra å ha tilhold sammen med kommunen i det nåværende rådhuset, ble det like ved bygget et flott, nytt bankbygg som sto ferdig i Her er det i dag også flere andre enn banken som har tilhold. Startet i Aremark Marker Sparebank har en lang og solid historie i Aremark. Lokalbanken ble etablert her for over 160 år siden. Det var i 1851 at foregangsmannen Anders J. Taalsby trommet sammen til møte på gården Nordre Bøen for å starte en sparebank i Aremark prestegjeld. Navnet Det har vært kommunedelinger og kommunesammenslåinger i distriktet, og bankens hovedkontor ligger i dag i Ørje i nabokommunen. Likevel er det et uomtvistelig faktum at Marker Sparebanks vugge sto i Aremark. Navnet var lenge Aremark og Øymark Sparebank, men etter sammenslåing med banken i Rødenes og Rømskog ble navnet Marker Sparebank i 1957 valgt med grunnlag i det historiske begrepet Marker eller Markir, som beskrev skogstraktene mot svenskegrensen. Lokal styrke Marker Sparebank er i dag en sterk lokalbank som i høyeste grad har bidratt til oppbyggingen av grensedistriktet i dens eksistenstid. Men 160 års levetid kommer ikke av seg selv. Det er takket være en bankledelse som hele tiden har vært i forkant for å møte utfordringene, og ikke minst takket være en lojal befolkning og kundemasse. Topp moderne Spesielt de senere årene har utviklingen vært enorm ikke minst teknisk, elektronisk og digitalt. Dette har Marker Sparebank hele tiden fulgt opp, og er i dag en topp moderne bank med konkurransedyktige tilbud innen bank- og forsikringsvirksomhet. Husk at vi ved siden av kontorets åpningstider, også kan tilby minibank og innskuddsautomat i Aremark døgnet rundt! Bidrar Marker Sparebank bruker millioner av kroner på å gjøre grensebygdene til et godt sted å bo. Vår støtte til Aremark og distriktet ellers bidrar til at alle som besøker oss eller bosetter seg her, har så rike og attraktive tilbud! Åpningstider: 1. september 14. mai kl mai 31. august kl Telefon sentralbord (+47) Dir. tlf. filialleder Svein Bergstrøm (+47) facebook.com/markersparebank

17 Marker Sparebank YOUR LOCAL BANK A PLUS FOR EVERYONE Marker Sparebank is the only savings bank with an office in Aremark. In 1988 we left the premises we had shared with the local authority in the current town hall and moved into the impressive new bank building. Today other businesses and enterprises also have offices in this building. Started in Aremark Marker Sparebank has a long and solid history in Aremark. The local bank was established here more than 160 years ago. In 1851 the founder, Anders J. Taalsby, called a meeting at the Nordre Bøen farm to launch a savings bank in Aremark parish. The name Our district has seen municipalities split up and merged, and today the bank s head office is located in Ørje in the neighbouring municipality. But it is an indisputable fact that the cradle of Marker Sparebank was in Aremark. For quite a few years it was called Aremark and Øymark Sparebank, but after merging with the bank in Rødenes and Rømskog, the name chosen in 1957 was Marker Sparebank, based on the historical term Marker or Markir, the name for the forests on the border with Sweden. Local strength Today Marker Sparebank is a strong local bank which has been a major contributor to building up the border district throughout its entire lifetime. A lifecycle of 160 years does not come of itself. We owe this longevity to a bank management which has always looked ahead to face challenges, and not least to a loyal population and loyal customers. Ultra-modern There have been enormous developments in society, particularly in recent years, not least in technology, electronics and the digital communications. Marker Sparebank has always been on the cutting edge, and today it is an ultramodern bank with competitive services in banking and insurance. In addition to the opening hours we can also provide ATM service and a 24/7 deposit machine in Aremark! We contribute Marker Sparebank spends millions on making the border regions a good place to live. Our support of Aremark and the surrounding district helps provide all who visit us or settle here many attractive possibilities! Opening hours: 1 September 14 May 9 am - 4 pm 15 May 31 August 9 am pm Telephone switchboard (+47) Direct telephone number branch office manager Svein Bergstrøm (+47) facebook.com/markersparebank

18 Vestre Bøen Gård SERVERING I BRYGGERHUSET Fra sommeren 2012 kan disse menyene bestilles etter avtale. Gjelder for grupper på 8 personer eller flere. Vestre Bøen Gård er medlem i regional matkultur. Maten er derfor mest mulig regional og lokal. Det brukes også økologiske ingredienser i noen av rettene. All bakst som serveres, er bakt med økologisk mel. MENY Forretter: Kr. 55,- 1. Østfold flatbrød med brie og sprøstekt skinke 2. Asparges med økologisk brie og spekeskinke Hjemmebakt brød. Hovedretter: Kr. 320,- 1. Kaldrøkt elg som spekemat Tilbehør potetsalat, olje, eggerøre, grønn salat, hjemmebakt brød og flatbrød 2. Elg stekt med løk og sopp Ovnsbakte poteter og saus, brokkoli, gulrot. Dessertmeny m/kaffe: Kr. 65,- 3. Tjukklefse med smurning 4. Tynnlefse med sorbet-is 5. Svele med krem/is og friske jordbær Andre retter etter avtale. Kontakt: Vestre Bøen Gård v/trine Ulsrød, 1798 Aremark Mobil: (+47) E-post: Hjemmeside:

19 Vestre Bøen Gård DINING IN BRYGGERHUSET Starting in the summer of 2012 these menus can be ordered by appointment for groups of eight persons or more. Vestre Bøen Gård is a member of the regional food culture movement. The food we serve is thus as regional and local as possible. We also use ecological products in some of our dishes. All bakery products served are made with ecological flour. MENU: Starters: NOK Crisp bread from Østfold with brie and crisp ham 2. Asparagus with ecological brie and cured ham Home-baked bread Main courses: NOK Cold smoked elk served as cured meat Served with potato salad, salad oil, scrambled eggs, green lettuce, home-baked bread and crisp bread 2. Elk fried with onions and mushrooms Baked potatoes and gravy, broccoli, carrots Dessert menu with coffee: NOK Thick buttered lefse 4. Thin lefse with sorbet 5. Svele (small pancake) with ice-cream and strawberries Other dishes can be ordered Contact: Vestre Bøen Gård c/otrine Ulsrød, N-1798 Aremark Mobile: (+47) Website:

20 Hallesby gård og Vestre Bøen gård KONFERANSE I LANDLIGE OMGIVELSER Hallesby Gård og Vestre Bøen Gård driver levende økologisk landbruk med melkeproduksjon. Hallesby gård var sommeren 2011 arena for Gråtass Sommerteater. Vestre Bøen Gård hadde matserveringen under forestillingene. Vi kan tilby særegne pakkeløsninger for deg og din bedrift, med blant annet kurslokaler og overnatting, samt servering av lokal og regional mat. PAKKE 1 2 heldagers pakke (begynner morgen): Inneholder: Kursrom 2 dager, overnatting, 1 frokost, 2 lunsj, 3-retters middag. Pris per pers: kr 1980,- Passer godt for firmaer søm ønsker et annerledes julebord med overnatting, kombinert med konferanse eller andre aktiviteter. PAKKE 2 Kveld og påfølgende dag (begynner kveld): Inneholder: 3-retters middag, overnatting, frokost, varm lunsj. Pr. pers Kr 1490,- For et tillegg i prisen kan det serveres kaffe med lefser og frukt. Og/eller omvisning og andre aktiviteter på museet. Informasjon/bestilling: Hallesby Gård v/ Linda og Anders Smaadahl Tlf: / Vestre Bøen Gård v/ Trine Ulsrød Mob: Hallesby Gård Hallesby er et idyllisk sted, godt egnet for selskaper, kurs og familievennlige arrangementer. Det sjarmerende hovedhuset har et stort kjøkken med kjølerom. Det er totalt seks soverom med to senger i hvert rom. Mulighet for leie av møterom til kurs og undervisning. Gården ligger midt mellom Haldenvassdraget og grensesjøen Stora Lee. Nærområdet har fine tur- og sykkelmuligheter. Fiskelykken kan prøves i et av skogens mange tjern. Vestre Bøen Gård Ligger langs riksvei 21. Avstanden til Hallesby Gård er 15 kilometer. I tillegg til gårdsdriften, driver Trine med baking i gårdsbakeri og servering av mat basert på regionale og lokale råvarer. Hun er produsent i Bakstarven, som produserer Østfold-flatbrød samt tjukklefse og tynnlefse fra Østfold. I tillegg er det muligheter som omvisning i et nymoderne fjøs og omvisning på gårdsmuseum.

21 Hallesby gård og Vestre Bøen gård CONFERENCES IN A RURAL SETTING Hallesby Gård and Vestre Bøen Gård are active ecologically run farms with milk production. In the summer of 2011 Hallesby Gård was the arena for the Gråtass Summer Theatre. Vestre Bøen Gård served refreshments during the performances. We can offer special package solutions for you and your company, including conference rooms and accommodation, as well as meals based on local and regional food. PACKAGE 1 Two full days (beginning in the morning): Includes: Conference room for two days, overnight accommodation 1 breakfast, 2 lunches, 3-course dinner Price per person: NOK 1980,- The perfect fit for companies that want a different Christmas party with an overnight stay, combined with a conference or other activities. PACKAGE 2 Evening and the following day (beginning in the evening): Includes: 3-course dinner, overnight accommodation, breakfast, hot lunch Per person NOK 1490,- With an addition to the price you can have coffee breaks with lefse and fruit, and/or a guided tour of and other activities at the museum. Information/booking: Hallesby Gård attn./ Linda and Anders Smaadahl Tel: / Vestre Bøen Gård attn./ Trine Ulsrød Mobile: Hallesby Gård The Hallesby farm, situated in idyllic surroundings, is well-suited for parties, courses and family-friendly arrangements. The charming main building has a catering kitchen and cold storage. There are six bedrooms with two beds in each room. A conference room for courses and teaching is available for rental. The farm is situated between the Halden waterway and the Stora Lee border lake. The surrounding area is perfect for trekking and cycling. You can also try your luck at fishing in one of the forest s many small lakes. Vestre Bøen Gård Is found on trunk road 21 ( riksvei 21). It is 15 kilometres from Hallesby Gård. In addition to farming, Trine runs a farm bakery and serves meals based on regional and local raw goods. She is the baker at the Bakstarven farm, which produces Østfold crisp bread and thick and thin lefse from Østfold County. There is also a guided tour of the ultra-modern cowshed and farm museum.

22 Ørretfiske i Vestfjella VESTFJELLA ØRRETENS RIKE Jeg ser ut over tjernet - blikkstille. Ikke noe liv. Angrer kanskje litt på turen likevel. Plutselig! Et ørretvak bryter vannflaten ett til - mange. En mygg stikker, men fokus er på vannet. Hvilken flue tar den? Jeg ser etter innsekter, på vannet i luften. Svarttrosten har begynt å spille Av 69 vann er det i mer enn 40 vann vi kan få slike opplevelser. Noen tjern er skiltet fra skogsbilveien, med kort gangavstand langs skogstien. Cirka 20 tjern er beskrevet i egen guidebok. Andre er litt «hemmelige». De får du kjennskap til når du har utforsket området. Noen vann er kun for fluefiskere. Og ørreten har fin størrelse. I flere vann kan du få fisk på over kiloen. Årsaken er at grunneierne, som står for forvaltningen av området, vurderer riktig antall fisk i forhold til mattilgang i hvert vann. Velkommen til å lure ørreten i Vestfjella! Overnatting: Her er det mulig å leie hytter (www.fiskeland.no). Ved to av vannene er det tilrettelagt for handikappede. Fiskekort Fiskekort fås kjøp på på eller i selvbetjeningskasser ved innkjøringen til Vestfjella (merket med skilt langs fylkesveien på vestsiden av Ara). Les mer om Vestfjella på Priser fiskekort På nett I betalingskasse Dag 100,- 110,- Uke 300,- 330,- Sesong 600,- 600,- Vei: Dag 30,- Kontakt: Øystein Toverud

23 Trout fishing in Vestfjella VESTFJELLA THE TROUT S KINGDOM I look out across the lake completely still. No sign of life. Perhaps the trip wasn t worth it after all. But suddenly! A ripple breaks the surface of the water one ripple becomes many. A mosquito bites me, but my focus is on the water. Which fly will the trout take? I look at the insects, at the water and into the air as I pull the trout from the water! A blackbird has started to sing... Out of 69 lakes, there are more than 40 on which we can have experiences such as these. Some lakes are signposted from the forest road, just a short walk along the forest trail. Around 20 lakes are described in a dedicated guidebook. Others are a little more secret. These lakes are the ones you become aware of when you have explored the area. Some lakes are solely for fly fishing. And the trout are of a good size. At several lakes you can catch fish that weigh up to over a kilo. This is because the landowners, who are responsible for the management of the area, assess the total number of fish in relation to access to food in each lake. We welcome you to try to lure the trout in Vestfjella! Accommodation: It is possible to rent cabins here (www.fiskeland.no). Two of the lakes are adapted for disabled access. Fishing licences Fishing licences can be purchased from or at self-service payment points at the entrance to Vestfjella (signposted along the district road on the west side of Ara). Read more about Vestfjella at Fishing licence prices (NOK) Online At self-service points Day Week Season Road toll: Day 30 Contact: Øystein Toverud Photos: Gunnar Arvesen

24 Gjeddefiske GJEDDEFISKE I ARA, ASPERN ELLER STORA LEE Storgjedda venter i sivet mens båten glir stille forbi. Pang. Fiskesnøret farer ut. Fullt kaos i båten. Fra en avslappet stund der man nyter omgivelsene og rett til et skikkelig adrenalinkikk. Greier jeg å fange gjedda? Disse sjøene har etter hvert fått et godt renommé som gode gjeddevann. De har en blanding av grunne viker og dypere partier. Noen er mer næringsrike enn andre. Båtene som du må ha for å fiske gjedde, er knyttet til overnattingstedene. De er spesielt tilrettelagt for gjeddefiske. Velkommen til å prøve godt gjeddefiske Overnatting: Her er det mulig å leie hytter (www.fiskeland.no.) Fiskekort Fiskekort for Ara og Aspern fås kjøpt på på Aremark Bensin & Service eller hos Holth Landhandleri i Strømsfoss. Les mer om fiske på Priser fiskekort Dag 50,- Uke 100,- Sesong 200,- Kontakt: Øystein Toverud

Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA. www.bardola.no

Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA. www.bardola.no Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA www.bardola.no Velkommen til Bardøla! Velkommen til oss! Mange positive tilbakemeldinger viser at medarbeidernes

Detaljer

FASTE, LAVE PRISER. Velkommen til KIWI Hemsedal. og Norges tøffeste garantier

FASTE, LAVE PRISER. Velkommen til KIWI Hemsedal. og Norges tøffeste garantier GUIDE 2009/2010 FASTE, LAVE PRISER og Norges tøffeste garantier Velkommen til KIWI Hemsedal Mandag - onsdag.. 8-21 torsdag - fredag.. 8-23 Lørdag......... 8-20 Søndag....... 10-20 Vi har utkjøring av varer.

Detaljer

TROMSØ SUMMER AKTIVITETER / ACTIVITIES. Foto: CH_visitnorway.com

TROMSØ SUMMER AKTIVITETER / ACTIVITIES. Foto: CH_visitnorway.com TROMSØ SUMMER 2015 AKTIVITETER / ACTIVITIES Foto: CH_visitnorway.com VELKOMMEN TIL TROMSØ Bestilling er enkelt 1. 2. 3. 4. isl dolore magnibh Bestill på Velg en eller flere aktiviteter som har ledig kapasitet

Detaljer

Turistinformasjon. Tourist Information ÅPNINGSTIDER OPENING HOURS

Turistinformasjon. Tourist Information ÅPNINGSTIDER OPENING HOURS TROMSØ GUIDE 2015 TURISTINFORMASJON // TOURIST INFORMATION TURISTINFORMASJON // TOURIST INFORMATION FOTO/PHOTO: TRULS TILLER Turistinformasjon Turistinformasjonen i Tromsø hjelper deg med planleggingen

Detaljer

INFOGUIDE 2 0 0 8 DISCOVER REGION HARSTAD. Harstad Bjarkøy Evenes Kvæfjord Skånland Tjeldsund. Norsk English www.visitharstad.com

INFOGUIDE 2 0 0 8 DISCOVER REGION HARSTAD. Harstad Bjarkøy Evenes Kvæfjord Skånland Tjeldsund. Norsk English www.visitharstad.com INFOGUIDE 2 0 0 8 DISCOVER REGION HARSTAD Harstad Bjarkøy Evenes Kvæfjord Skånland Tjeldsund Norsk English www.visitharstad.com Velkommen til vår Region I hjertet av Nord-Norge! På besøk hos oss vil du

Detaljer

GUIDE 2013/2014. Online booking: www.skistar.com/hemsedal

GUIDE 2013/2014. Online booking: www.skistar.com/hemsedal GUIDE 2013/2014 Online booking: www.skistar.com/hemsedal FASTE, LAVE PRISER og Norges tøffeste garantier Velkommen til KIWI Hemsedal Mandag - onsdag.. 8-21 torsdag - fredag.. 8-23 Lørdag......... 8-20

Detaljer

AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter. PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price. WINTER Why Danes love the Norwegian mountains

AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter. PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price. WINTER Why Danes love the Norwegian mountains FJORD LINE MAGAZINE ISSUE 3/2013 AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price WINTER Why Danes love the Norwegian mountains NOSTALGIA Ride the historic waves

Detaljer

Spør gjerne etter vårt allsidige utvalg av turer og utflukter, vi har daglige avganger fra Tromsø både vinter og sommer.

Spør gjerne etter vårt allsidige utvalg av turer og utflukter, vi har daglige avganger fra Tromsø både vinter og sommer. Tromsø Guide 2013 turistinformasjon // tourist information Foto/PHOTO: KNUT HANSVOLD / www.nordnorge.com Turistinformasjon Turistinformasjonen i Tromsø hjelper deg med planleggingen av oppholdet i Tromsø

Detaljer

KIWI Hemsedal INNHOLD. Velkommen til

KIWI Hemsedal INNHOLD. Velkommen til SOMMER 2015 INNHOLD Butikksjef Oddbjørn Halbjørhus Mandag-fredag....7-23 Lørdag.... 7-21 Søndag....9-21 Velkommen til KIWI Hemsedal INFORMASJON 4-11 -Velkommen til Hemsedal -Hemsedal Turistkontor -Hemsedalkortet

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

Tromsø. Tromsø. Restaurant Guide 2005. CityGuide 2006. Restaurant Café Pub Disco. Culture Shopping Resturant Nightlife NORSK/ENGLISH

Tromsø. Tromsø. Restaurant Guide 2005. CityGuide 2006. Restaurant Café Pub Disco. Culture Shopping Resturant Nightlife NORSK/ENGLISH Restaurant Guide 2005 Tromsø Restaurant Café Pub Disco CityGuide 2006 Tromsø Culture Shopping Resturant Nightlife NORSK/ENGLISH www.destinasjontromso.no ARRANGEMENT 2006 For oppdatert info om arrangement:

Detaljer

Velkommen til. KIWI Hemsedal. Butikksjef Oddbjørn Halbjørhus. Mandag-fredag...7-23. Lørdag... 7-21. Søndag...9-21

Velkommen til. KIWI Hemsedal. Butikksjef Oddbjørn Halbjørhus. Mandag-fredag...7-23. Lørdag... 7-21. Søndag...9-21 GUIDE 2014/2015 Velkommen til KIWI Hemsedal Butikksjef Oddbjørn Halbjørhus Mandag-fredag...7-23 Lørdag... 7-21 Søndag....9-21 INNHOLD CONTENTS Velkommen Hemsedal Turistkontor Velkomstsenter Arrangement

Detaljer

CC GJØVIK KRYDRER OPPLEVELSEN

CC GJØVIK KRYDRER OPPLEVELSEN annonse sandbeck.no 2015 CC GJØVIK KRYDRER OPPLEVELSEN Vi har toppet senteret med krydderbutikker for at våre kunder skal oppleve et besøk hos oss som noe unikt og spesielt. Ta en tur innom, og opplev

Detaljer

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business Bjørvika Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business For lenge, lenge siden, i år 1050, skjedde det at kong Harald Hårdråde, den

Detaljer

H & K. Havn og Kirke. i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014

H & K. Havn og Kirke. i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014 H & K Havn og Kirke Sjømannskirken i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014 1 HAvn & Kirke kommer ut med 4 nummer i året.opplag: 3,000 Ansvarlig Redaktør: Line Kvalvaag. Redaktør: Kristian Kvalvaag. Translator:Erling

Detaljer

Skolevalgs- program CAMPS 2013-2014 HIGH SCHOOL I CANADA OG NEW ZEALAND ORIENTATION. CANADA: 4 dager i Toronto NEW ZEALAND: 4 dager i Auckland

Skolevalgs- program CAMPS 2013-2014 HIGH SCHOOL I CANADA OG NEW ZEALAND ORIENTATION. CANADA: 4 dager i Toronto NEW ZEALAND: 4 dager i Auckland Disse programmene passer perfekt for deg som går IDRETT, MEDIER og KOMMUNIKASJON, MUSIKK, DRAMA eller STUDIE- SPESIALISERENDE. Skolevalgs- program 2013-2014 ORIENTATION CAMPS CANADA: 4 dager i Toronto

Detaljer

SPA, SKI & GolF ReSoRT

SPA, SKI & GolF ReSoRT Radisson Blu Resort, Trysil, Norway SPA, SKI & GolF ReSoRT +47 62 44 90 00 radissonblutrysil.com welcome Velkommen Welcome Motta Gold Points hver gang du bor på et Radisson Blu hotel. Bli medlem nå og

Detaljer

Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert

Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Bolt begeistret Bislett Norsk expat: Knut Odd Dahlen i Angola Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert s4 Bolt begeistret Bislett ExxonMobil

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

BRIKSDALSBREEN Oldedalen - The valley of glaciers

BRIKSDALSBREEN Oldedalen - The valley of glaciers BRIKSDALSBREEN Oldedalen - The valley of glaciers Oldedalen Guide Stryn/Oslo Loen Alexandra Hotel Loenfjord Hotel 723 Bergen RV60 Olden Fjordhotel Olden 724 Ca 24 km til Briksdal Ca 24 km to Briksdal Loenvatnet

Detaljer

TURISTMAGASIN / TOURIST MAGAZINE

TURISTMAGASIN / TOURIST MAGAZINE Drammen TURISTMAGASIN / TOURIST MAGAZINE The River City Historie / History Kultur / Culture Shopping / Shopping Aktiviteter / Activities Spisesteder / Restaurants Hoteller / Hotels Sport / Sports Natur

Detaljer

Utgitt av Published by The J.J. Ugland Companies 1.2011 Vol. 55. Photo: Jan Petter Lehne, Innoventi

Utgitt av Published by The J.J. Ugland Companies 1.2011 Vol. 55. Photo: Jan Petter Lehne, Innoventi Utgitt av Published by The J.J. Ugland Companies 1.2011 Vol. 55 Photo: Jan Petter Lehne, Innoventi Ombordløfting av boremodul for transport til boreriggen Island Innovator som bygges i Kina. Modulen er

Detaljer

Resepten på det gode liv. Prescription for the good life

Resepten på det gode liv. Prescription for the good life 1 Resepten på det gode liv I 1876 åpnet Norges første sanatorium på Skeikampen. I legeberetningene fra den gang kan vi lese at, «Høifjeldsluften er tør, ozonrig, let, ren og støvfri; den virker styrkende

Detaljer

Nærmere himmelen kommer du ikke. As close to heaven as you get

Nærmere himmelen kommer du ikke. As close to heaven as you get Nærmere himmelen kommer du ikke As close to heaven as you get Velkommen til hotellet med de gode opplevelsene Welcome to a truly memorable hotel experience 6 Hos oss kan du hoppe etter Wirkola... Jump

Detaljer

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2014/2015

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2014/2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Norwegian University of Life Sciences Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2014/2015 Innhold: Felles for Campus Ås og Campus Adamstuen

Detaljer

Nasjonalpark magasinet

Nasjonalpark magasinet Nasjonalpark magasinet Årgang 3 Mars 2013 Frisk luft... Selected articles are summarised in Engslish inside the magazine. Min favorittur... side 9, 18, 29 og 36 På jakt etter kulturarven vår... side 26-27

Detaljer

Fra pellets til solcellepaneler. "100 % Veimat" sunnere matalternativer på Esso-stasjoner. Juni 2010

Fra pellets til solcellepaneler. 100 % Veimat sunnere matalternativer på Esso-stasjoner. Juni 2010 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Fra pellets til solcellepaneler "100 % Veimat" sunnere matalternativer på Esso-stasjoner Vellykket ExxonMobil Bislett Games 2010 s4 s15 s32 s36 Fra

Detaljer

Visit Narvik ARCTIC EXPERIENCE

Visit Narvik ARCTIC EXPERIENCE Visit Narvik ARCTIC EXPERIENCE WELCOME TO NARVIK AND OFOTEN Situated in the arctic land scape of Northern Norway, the lo cation of Narvik is perfect e town is surroun de d by astonishing nature, mountains

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

NAVIGARE. Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip. WISTA setter sjøbein på høye hæler. Velferdstilbud som fremmer fellesskap Side 26 28

NAVIGARE. Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip. WISTA setter sjøbein på høye hæler. Velferdstilbud som fremmer fellesskap Side 26 28 NAVIGARE Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 4-2007 Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip Side 6 11 WISTA setter sjøbein på høye hæler Side 14 22 Velferdstilbud som fremmer

Detaljer