i Grenseland REISELIVSINFORMASJON KOMMUNE REISELIVSINFORMASJON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "i Grenseland REISELIVSINFORMASJON KOMMUNE REISELIVSINFORMASJON"

Transkript

1 AREMARK KOMMUNE K KOMMUNE i Grenseland REISELIVSINFORMASJON REISELIVSINFORMASJON

2 Møllerens Hus VELKOMMEN TIL MØLLERENS HUS Et kultursenter i Aremark - med butikk, kafé og møteplass! Og et vareutvalg som er unikt: Klær, leker, treprodukter, lys og servietter, såper og kremer, keramikk, lamper og lykter, hyller og små møbler, bilder, bøker og mye, mye mer. Egen avdeling med klær fra blant andre Cream, KatrinUri, Tina Woodstrup med flere. Gaver og interiør, eget Nisserom og en kjeller full av fine, gamle ting. Møllerens Kafé I sommertiden kan du kjøpe sveler, husets eplekake med is, møllerbrød, kaffe, rømmegrøt m.m. I fyringsperioden har vi vafler stekt på svartovn, med tyttebærkrem, syltetøy og brunost m.m. Åpningstider Hele året: Lørdager fra 10 til 16 Søndager fra 12 til 16 Sommersesong cirka 20. juni til 10. august: Tirsdag til fredag fra 10 til 17 Lørdag fra 10 til 16 Søndag 12 til 16 Møllerens Hus holder lukket på mandager. Etter avtale tar vi imot små og store grupper, kveld eller dag. Servering avtales på forhånd. Du finner mer informasjon på Bloggen oppdateres kontinuerlig. Her finner du både innbydelser og opplysninger om våre tilbud og arrangementer. Og selvfølgelig en oversikt over åpningstidene. Kontakt: Anne Sande Telefon: Mobil: Photos: Siri M. Dalnoki

3 Møllerens Hus WELCOME TO MØLLERENS HUS A cultural centre in Aremark - shops, a café and excellent meeting place! With a unique range of merchandise: Clothes, toys, wooden items, candles and serviettes, soaps and creams, ceramics, lamps and light fixtures, shelves and small items of furniture, pictures, books and much, much more. Dedicated clothing department with clothes from Cream, KatrinUri, Tina Woodstrup and others. Gifts and furnishings, separate Christmas room and a cellar full of beautiful old items. MØLLERENS CAFÉ During summer you can purchase traditional pancakes, home-made apple cake with ice cream, bread, coffee, rice porridge etc. During winter we have waffles baked on our waffle griddle with lingonberry cream, jam and brown cheese etc. OPENING TIMES All year round: Saturdays from to Sundays from to Summer season, around 20 June to 10 August: Tuesday to Friday from to Saturday from to Sunday from to Møllerens Hus is closed on Mondays. We welcome small and large groups by agreement, during the evening or day. The desired service must be agreed upon in advance. You can find more information at The blog is continuously updated. Here you can find both invitations to and information about our events and special offers, and, of course, an overview of our opening times. Contact: Anne Sande Telephone: Mobile: Photos: Siri M. Dalnoki

4 Stora Lee Camping STORA LEE CAMPING - GODE OPPLEVELSER *** Tre stjerner *** Stora Lee Camping har en flott beliggenhet ved grensesjøen Stora Lee, midt mellom Svinesund og Töcksfors. Vi kan tilby moderne servicehus, lekeplass, badestrand, kanoer, fine turmuligheter og et fantastisk gjeddefiske. Om sommeren er det ponniridning for de minste. Fine oppstillingsplasser. Fantastisk gjeddefiske Vi leier ut fiskepakker med hytte, båt og kart over de beste fiskeplassene. Gjedda i Stora Lee er stor, utemmet og glupsk. Stora Lee er en klarvannssjø med meget god siktdybde. Innsjøen er 80 kilometer lang og har over 300 små og store øyer. Disse er med på å skape mange gode gjeddefiskeplasser. Grensesjøen Stora Lee kan også by på stor abbor og en og annen laks og ørret. Kontakt: Tolsby gård 1798 Aremark Tlf

5 Stora Lee Camping STORA LEE CAMPING - GREAT EXPERIENCES *** Three stars *** Stora Lee Camping has an excellent location at the edge of the Stora Lee lake, between Svinesund and Töcksfors. We can offer modern facilities, a children s play area, beach, canoes, great walking opportunities and fantastic pike fishing. In the summer, we offer pony riding for younger children. Good caravan parking spaces. Fantastic pike fishing We offer fishing packages that include cabin and boat rental, and maps of the best fishing areas. The pike in the Stora Lee are huge, wild and ravenous. The Stora Lee is clear lake, with an excellent visibility depth. The lake is 80 kilometers long, and has over 300 islands of varying sizes. These help to create many good pike fishing areas. The Stora Lee also offers large perch, and the occasional salmon or trout. Contact: Tolsby gård 1798 Aremark Tel

6 Stora Lee Camping STORA LEE CAMPING - KVALITETSHYTTER Stora Lee Camping har hytter med både høy og enkel standard. Fine baderom Gode senger Fullt utstyrt kjøkken med oppvaskmaskin Utsikt over Stora Lee Gratis lån av kano Kontakt: Tolsby gård 1798 Aremark Tlf

7 Stora Lee Camping STORA LEE CAMPING - QUALITY CABINS Store Lee Camping has cabins of both high and simple standards. Good bathroom Comfortable beds Fully equipped kitchen with dishwasher View of Stora Lee Free use of canoe Contact: Tolsby gård 1798 Aremark Tel

8 Arestad gamle prestegård ARESTAD GAMLE PRESTEGÅRD Den gamle prestegården Arestad er en av Aremarks eldste bygninger. Noen kilder hevder at bygningen sto ferdig i 1721, andre opptegninger tyder på at gården kan være noe eldre, oppført like etter Arestad framstår i dag omtrent slik den gjorde på presten Herfords tid (død 1752). Bygningen er 21 meter lang og 11 meter bred. Den er innredet etter datidens skikk med en stor, gjennomgående gang med dører inn til fire tilstøtende værelser, samt en mindre trapp opp til annen etasje. Her finner man et værelse i hver av gavlene og et stort mellomliggende loft. Arestad var i sin tid bygdas største gård med 860 mål dyrket jord og mål skog. Under gården lå åtte husmannsplasser. Øymark prestegård, Øiestad, med 350 mål jord, hørte til Arestad som anneks. Arebekken bygdetun fra 1723 er også opprinnelig en husmannsplass under Arestad. Til bygdetunet hører våningshus, låve, stabbur, en gammel bekkekvern med liggende vasshjul (fjørkall) og ei restaurert smie. Kontaktperson i Aremark Historielag er leder Sigmund Holth, mobil eller epost: Aremark Historielag overtok Arestad i Den var da i svært dårlig forfatning. Restaureringen av bygningen har vært krevende, men nå er alle rom så langt som mulig ført tilbake til sitt opprinnelige utseende. Vakkert beliggende ned mot Aremarksjøen ligger en av fylkets best bevarte barokk/renessansehager. Hagen er bygget opp strengt symmetrisk i forhold til hovedaksen. Hagen er også restaurert. Blant annet er det plantet epletrær som er podet med skudd fra gamle lokale eplesorter. I sommerhalvåret kan det avtales guiding for grupper. Har du lyst til å vite mer, kanskje leie hele huset som selskapslokale? Ta kontakt med Benedicte Bakken på telefon for priser og ytterligere informasjon. Foto: Gunnar Arvesen

9 Arestad old rectory farm ARESTAD OLD RECTORY FARM The Arestad old rectory is one of Aremark s oldest buildings. Some sources claim that the building was completed in 1721, while other drawings suggest that the rectory may be slightly older, built just after Today, Arestad appears much the same as it did in Priest Herford s time (died 1752). The building is 21 metres long and 11 metres wide. It is furnished in accordance with the customs of the time, with a large hall that runs the entire length of the building with doors into the four adjoining rooms, and a small staircase up to the first floor. Here, you will find a room in each of the gables and a large loft in between. In its time, Arestad was the village s largest farm, with around 215 acres of cultivated land and 617 acres of forest. Eight smallholdings were also part of the farm. The Øymark rectory farm, Øiestad, with around 88 acres, belonged to Arestad as an annexe. Arebakken rural museum, from 1723, was also originally a smallholding belonging to Arestad. The rural museum features a farmhouse, barn, storehouse, an old mill with a horizontal water wheel, and a restored blacksmith s workshop. The contact person at Aremark Historical Society is Manager Sigmund Hoth, mobile , or Aremark Historical Society took over Arestad in 1976, when the building was in very poor condition. The restoration of the building has been demanding, but now all rooms have been restored to their original appearance as far as possible. In a beautiful location by the Aremark coast is one of the county s best preserved Baroque/ Renaissance gardens. The garden is strictly symmetrical in relation to its main axis. The garden has also been restored, and apple trees with shoots grafted from old local apple varieties have been planted. In the summer season, guided tours can be arranged for groups. Would you like to know more, or perhaps rent the building as an event location? Contact Benedicte Bakken on telephone for further information and prices. Photos: Gunnar Arvesen

10 Joker JOKER - DEN VENNLIGE NÆRBUTIKKEN Joker i Aremark har ekstra fokus på: Frukt og grønt Ferske brødvarer Gode middagstilbud Rask og god service Joker tilbyr også: Post i butikk Apotekvarer fra Apotek1 Norsk Tipping Rikstoto Legg handleturen til Joker i Aremark dagligvareforretningen med ekstra god service. Stor parkeringsplass. Du finner alltid gode tilbud hos Joker i Aremark Åpningstider: Mandag fredag: Lørdag: Kontakt: Telefon: Mail: Foto: Øyvind Ottersen

11 Joker JOKER - YOUR FRIENDLY LOCAL STORE Joker in Aremark is particularly focused on providing: Fruit and vegetables Fresh Good dinner options Fast, efficient service Joker also offers: In store post office Pharmacy products from Apotek1 Norsk Tipping betting Rikstoto betting Take a shopping trip to Joker in Aremark - the grocery store with excellent service. Large car park. You will always find good deals at Joker in Aremark Opening times: Monday - Friday: Saturday: Contact: Telephone: Photos: Øyvind Ottersen

12 Aremark Skog og Hytteservice Aremark Skog og Hytteservice AREMARK SKOG OG HYTTESERVICE Vi tar deg med ut på mektige Stora Lee. Vi kjenner plassene som normalt huser gjedder og fin abbor, eller kanskje noe annet? Utallige timer på sjøen har gitt oss kjennskap til de beste fiskeplassene. Du bestemmer selv om du ønsker: Trollingbåt med inntil 10 stenger. Her fisker vi både i overflatevann og ned til meters dyp. Fiskeøkta er fra kl. 08 til kl. 15. Tre gjestefiskere er maks. Kun lørdag og søndag Daglige fisketurer med mindre båt. Her er plass for to fiskere. Vi fisker med fire stenger, to dyprigger, samt to i overflate. Du velger selv hvor lang fisketuren skal være. Vi ønsker deg velkommen ombord, og skriver «skitt fiske». Hytte/Camping Maling, beising Plen og kantklipping Tilkjøring, stabling av ved Tilsyn av fritidsbolig, båter og brygger Snømåking Innkjøp Levering av catering Oppvarming Renhold Transport TILBUD 2011/12-sesongen: Vi passer på verdiene dine når du selv ikke er til stede. For 249 kroner per måned (avtalekunder kr. 200) sjekker vi hytte, campingvogn, båt og brygge en gang i uken. Du velger selv hva vi skal sjekke; for eksempel innbrudd, vannlekkasje, strømbrudd, mus, maur. Du får skjema med rapport og bilde per mail etter hver inspeksjonsrunde. Vi tilbyr nå GRATIS nøkkelservice. Adresse: Mosviken Gård, 1798 Aremark Telefon: E-post: Internett : Velkommen som kunde i Aremark Skog og Hytteservice.

13 Aremark Skog og Hytteservice Aremark Skog og Hytteservice AREMARK SKOG OG HYTTESERVICE We ll take you out fishing on the mighty Stora Lee. We know the places where pike and perch can usually be found, or perhaps you d like to look for something else? Countless hours on the water have given us knowledge of the best fishing places. You decide what you would like to do: Trolling boat with up to 10 rods. Here we fish both at the surface and down to metres deep. Fishing times are from to Three guests max. Saturday and Sunday only Daily fishing trips with smaller boats. This trip has places for two guests. We fish using four rods; two deep rigs, and two at the surface. You decide the duration of the trip. We look forward to welcoming you aboard! Cabins/Camping Painting, staining Lawn cutting and edge trimming Delivery and stacking of wood Supervision of holiday homes, boats and piers Snow clearing Procurement Catering Heating Cleaning Transport SPECIAL OFFER, 2011/2012 season: We can look after your valuables while you are away. For NOK 249 per month (NOK 200 for contract customers) we will check your cabin, caravan, boat and pier once a week. You decide what you would like us to check for, for example break-ins, water leaks, power cuts, mice, ants. You will receive a completed report form and image after each inspection round. We now offer a FREE key service. We look forward to welcoming you as a customer with Aremark Skog og Hytteservice. Address: Mosviken Gård, 1798 Aremark Telephone: Web:

14 Holth Landhandleri HOLTH LANDHANDLERI Tradisjonsrikt landhandleri i hjertet av idylliske Strømsfoss. Ligger der vei og vann møtes, med Strømsfoss sluse som nærmeste nabo. Gangavstand til småbåthavn, Turistenbrygga, Strømsfoss kraftstasjon, Strømsfoss mølle, Møllerens Hus og det flotte friluftsområdet på Kanaltangen der Stubbefolket har sine teateroppsetninger. Holt Landhandleri har «alt»: Dagligvarer Kjøkkenutstyr Hageartikler Gaveartikler Verktøy Diverse deler og utstyr Tau og kjetting Byggevarer Maling og malerutstyr Fiskeutstyr Bensin og diesel Spør betjeningen om hjelp og råd. Sjansen er stor for at vi har akkurat det du trenger. Velkommen til en hyggelig handel i Strømsfoss! Åpningstider: Mandag torsdag: 8 17 Fredag: 8 18 Lørdag: 8 14 Kontakt: Holt Landhandleri Strømsfoss, 1798 Aremark Telefon Foto: Gunnar Arvesen, Øyvind Otersen

15 Holth Village Store HOLTH VILLAGE STORE A traditional village store in the heart of idyllic Strømsfoss. Located where the road and water meet, with Strømsfoss lock as a next-door neighbour. Walking distance to the small craft harbour, Turisten wharf, Strømsfoss power station, Strømsfoss mill, Møllerens Hus and the beautiful recreational area of Kanaltangen, where the Stubbefolk theatre performances are held. Holth Village Store has everything : Groceries Kitchen equipment Gardening items Gifts Tools Various parts and equipment Rope and chain Building materials Paints and painting equipment Fishing equipment Petrol and diesel Ask the staff for help and advice. Chances are we have exactly what you need. Welcome to a pleasant shopping experience in Strømsfoss! Opening times: Monday Thursday Friday: Saturday: Contact: Holt Landhandleri Strømsfoss, 1798 Aremark Tel Photos: Gunnar Arvesen, Øyvind Otersen

16 Marker Sparebank LOKALBANKEN ET PLUSS FOR ALLE Marker Sparebank er eneste bank med kontor i Aremark, og fra å ha tilhold sammen med kommunen i det nåværende rådhuset, ble det like ved bygget et flott, nytt bankbygg som sto ferdig i Her er det i dag også flere andre enn banken som har tilhold. Startet i Aremark Marker Sparebank har en lang og solid historie i Aremark. Lokalbanken ble etablert her for over 160 år siden. Det var i 1851 at foregangsmannen Anders J. Taalsby trommet sammen til møte på gården Nordre Bøen for å starte en sparebank i Aremark prestegjeld. Navnet Det har vært kommunedelinger og kommunesammenslåinger i distriktet, og bankens hovedkontor ligger i dag i Ørje i nabokommunen. Likevel er det et uomtvistelig faktum at Marker Sparebanks vugge sto i Aremark. Navnet var lenge Aremark og Øymark Sparebank, men etter sammenslåing med banken i Rødenes og Rømskog ble navnet Marker Sparebank i 1957 valgt med grunnlag i det historiske begrepet Marker eller Markir, som beskrev skogstraktene mot svenskegrensen. Lokal styrke Marker Sparebank er i dag en sterk lokalbank som i høyeste grad har bidratt til oppbyggingen av grensedistriktet i dens eksistenstid. Men 160 års levetid kommer ikke av seg selv. Det er takket være en bankledelse som hele tiden har vært i forkant for å møte utfordringene, og ikke minst takket være en lojal befolkning og kundemasse. Topp moderne Spesielt de senere årene har utviklingen vært enorm ikke minst teknisk, elektronisk og digitalt. Dette har Marker Sparebank hele tiden fulgt opp, og er i dag en topp moderne bank med konkurransedyktige tilbud innen bank- og forsikringsvirksomhet. Husk at vi ved siden av kontorets åpningstider, også kan tilby minibank og innskuddsautomat i Aremark døgnet rundt! Bidrar Marker Sparebank bruker millioner av kroner på å gjøre grensebygdene til et godt sted å bo. Vår støtte til Aremark og distriktet ellers bidrar til at alle som besøker oss eller bosetter seg her, har så rike og attraktive tilbud! Åpningstider: 1. september 14. mai kl mai 31. august kl Telefon sentralbord (+47) Dir. tlf. filialleder Svein Bergstrøm (+47) facebook.com/markersparebank

17 Marker Sparebank YOUR LOCAL BANK A PLUS FOR EVERYONE Marker Sparebank is the only savings bank with an office in Aremark. In 1988 we left the premises we had shared with the local authority in the current town hall and moved into the impressive new bank building. Today other businesses and enterprises also have offices in this building. Started in Aremark Marker Sparebank has a long and solid history in Aremark. The local bank was established here more than 160 years ago. In 1851 the founder, Anders J. Taalsby, called a meeting at the Nordre Bøen farm to launch a savings bank in Aremark parish. The name Our district has seen municipalities split up and merged, and today the bank s head office is located in Ørje in the neighbouring municipality. But it is an indisputable fact that the cradle of Marker Sparebank was in Aremark. For quite a few years it was called Aremark and Øymark Sparebank, but after merging with the bank in Rødenes and Rømskog, the name chosen in 1957 was Marker Sparebank, based on the historical term Marker or Markir, the name for the forests on the border with Sweden. Local strength Today Marker Sparebank is a strong local bank which has been a major contributor to building up the border district throughout its entire lifetime. A lifecycle of 160 years does not come of itself. We owe this longevity to a bank management which has always looked ahead to face challenges, and not least to a loyal population and loyal customers. Ultra-modern There have been enormous developments in society, particularly in recent years, not least in technology, electronics and the digital communications. Marker Sparebank has always been on the cutting edge, and today it is an ultramodern bank with competitive services in banking and insurance. In addition to the opening hours we can also provide ATM service and a 24/7 deposit machine in Aremark! We contribute Marker Sparebank spends millions on making the border regions a good place to live. Our support of Aremark and the surrounding district helps provide all who visit us or settle here many attractive possibilities! Opening hours: 1 September 14 May 9 am - 4 pm 15 May 31 August 9 am pm Telephone switchboard (+47) Direct telephone number branch office manager Svein Bergstrøm (+47) facebook.com/markersparebank

18 Vestre Bøen Gård SERVERING I BRYGGERHUSET Fra sommeren 2012 kan disse menyene bestilles etter avtale. Gjelder for grupper på 8 personer eller flere. Vestre Bøen Gård er medlem i regional matkultur. Maten er derfor mest mulig regional og lokal. Det brukes også økologiske ingredienser i noen av rettene. All bakst som serveres, er bakt med økologisk mel. MENY Forretter: Kr. 55,- 1. Østfold flatbrød med brie og sprøstekt skinke 2. Asparges med økologisk brie og spekeskinke Hjemmebakt brød. Hovedretter: Kr. 320,- 1. Kaldrøkt elg som spekemat Tilbehør potetsalat, olje, eggerøre, grønn salat, hjemmebakt brød og flatbrød 2. Elg stekt med løk og sopp Ovnsbakte poteter og saus, brokkoli, gulrot. Dessertmeny m/kaffe: Kr. 65,- 3. Tjukklefse med smurning 4. Tynnlefse med sorbet-is 5. Svele med krem/is og friske jordbær Andre retter etter avtale. Kontakt: Vestre Bøen Gård v/trine Ulsrød, 1798 Aremark Mobil: (+47) E-post: Hjemmeside:

19 Vestre Bøen Gård DINING IN BRYGGERHUSET Starting in the summer of 2012 these menus can be ordered by appointment for groups of eight persons or more. Vestre Bøen Gård is a member of the regional food culture movement. The food we serve is thus as regional and local as possible. We also use ecological products in some of our dishes. All bakery products served are made with ecological flour. MENU: Starters: NOK Crisp bread from Østfold with brie and crisp ham 2. Asparagus with ecological brie and cured ham Home-baked bread Main courses: NOK Cold smoked elk served as cured meat Served with potato salad, salad oil, scrambled eggs, green lettuce, home-baked bread and crisp bread 2. Elk fried with onions and mushrooms Baked potatoes and gravy, broccoli, carrots Dessert menu with coffee: NOK Thick buttered lefse 4. Thin lefse with sorbet 5. Svele (small pancake) with ice-cream and strawberries Other dishes can be ordered Contact: Vestre Bøen Gård c/otrine Ulsrød, N-1798 Aremark Mobile: (+47) Website:

20 Hallesby gård og Vestre Bøen gård KONFERANSE I LANDLIGE OMGIVELSER Hallesby Gård og Vestre Bøen Gård driver levende økologisk landbruk med melkeproduksjon. Hallesby gård var sommeren 2011 arena for Gråtass Sommerteater. Vestre Bøen Gård hadde matserveringen under forestillingene. Vi kan tilby særegne pakkeløsninger for deg og din bedrift, med blant annet kurslokaler og overnatting, samt servering av lokal og regional mat. PAKKE 1 2 heldagers pakke (begynner morgen): Inneholder: Kursrom 2 dager, overnatting, 1 frokost, 2 lunsj, 3-retters middag. Pris per pers: kr 1980,- Passer godt for firmaer søm ønsker et annerledes julebord med overnatting, kombinert med konferanse eller andre aktiviteter. PAKKE 2 Kveld og påfølgende dag (begynner kveld): Inneholder: 3-retters middag, overnatting, frokost, varm lunsj. Pr. pers Kr 1490,- For et tillegg i prisen kan det serveres kaffe med lefser og frukt. Og/eller omvisning og andre aktiviteter på museet. Informasjon/bestilling: Hallesby Gård v/ Linda og Anders Smaadahl Tlf: / Vestre Bøen Gård v/ Trine Ulsrød Mob: Hallesby Gård Hallesby er et idyllisk sted, godt egnet for selskaper, kurs og familievennlige arrangementer. Det sjarmerende hovedhuset har et stort kjøkken med kjølerom. Det er totalt seks soverom med to senger i hvert rom. Mulighet for leie av møterom til kurs og undervisning. Gården ligger midt mellom Haldenvassdraget og grensesjøen Stora Lee. Nærområdet har fine tur- og sykkelmuligheter. Fiskelykken kan prøves i et av skogens mange tjern. Vestre Bøen Gård Ligger langs riksvei 21. Avstanden til Hallesby Gård er 15 kilometer. I tillegg til gårdsdriften, driver Trine med baking i gårdsbakeri og servering av mat basert på regionale og lokale råvarer. Hun er produsent i Bakstarven, som produserer Østfold-flatbrød samt tjukklefse og tynnlefse fra Østfold. I tillegg er det muligheter som omvisning i et nymoderne fjøs og omvisning på gårdsmuseum.

21 Hallesby gård og Vestre Bøen gård CONFERENCES IN A RURAL SETTING Hallesby Gård and Vestre Bøen Gård are active ecologically run farms with milk production. In the summer of 2011 Hallesby Gård was the arena for the Gråtass Summer Theatre. Vestre Bøen Gård served refreshments during the performances. We can offer special package solutions for you and your company, including conference rooms and accommodation, as well as meals based on local and regional food. PACKAGE 1 Two full days (beginning in the morning): Includes: Conference room for two days, overnight accommodation 1 breakfast, 2 lunches, 3-course dinner Price per person: NOK 1980,- The perfect fit for companies that want a different Christmas party with an overnight stay, combined with a conference or other activities. PACKAGE 2 Evening and the following day (beginning in the evening): Includes: 3-course dinner, overnight accommodation, breakfast, hot lunch Per person NOK 1490,- With an addition to the price you can have coffee breaks with lefse and fruit, and/or a guided tour of and other activities at the museum. Information/booking: Hallesby Gård attn./ Linda and Anders Smaadahl Tel: / Vestre Bøen Gård attn./ Trine Ulsrød Mobile: Hallesby Gård The Hallesby farm, situated in idyllic surroundings, is well-suited for parties, courses and family-friendly arrangements. The charming main building has a catering kitchen and cold storage. There are six bedrooms with two beds in each room. A conference room for courses and teaching is available for rental. The farm is situated between the Halden waterway and the Stora Lee border lake. The surrounding area is perfect for trekking and cycling. You can also try your luck at fishing in one of the forest s many small lakes. Vestre Bøen Gård Is found on trunk road 21 ( riksvei 21). It is 15 kilometres from Hallesby Gård. In addition to farming, Trine runs a farm bakery and serves meals based on regional and local raw goods. She is the baker at the Bakstarven farm, which produces Østfold crisp bread and thick and thin lefse from Østfold County. There is also a guided tour of the ultra-modern cowshed and farm museum.

22 Ørretfiske i Vestfjella VESTFJELLA ØRRETENS RIKE Jeg ser ut over tjernet - blikkstille. Ikke noe liv. Angrer kanskje litt på turen likevel. Plutselig! Et ørretvak bryter vannflaten ett til - mange. En mygg stikker, men fokus er på vannet. Hvilken flue tar den? Jeg ser etter innsekter, på vannet i luften. Svarttrosten har begynt å spille Av 69 vann er det i mer enn 40 vann vi kan få slike opplevelser. Noen tjern er skiltet fra skogsbilveien, med kort gangavstand langs skogstien. Cirka 20 tjern er beskrevet i egen guidebok. Andre er litt «hemmelige». De får du kjennskap til når du har utforsket området. Noen vann er kun for fluefiskere. Og ørreten har fin størrelse. I flere vann kan du få fisk på over kiloen. Årsaken er at grunneierne, som står for forvaltningen av området, vurderer riktig antall fisk i forhold til mattilgang i hvert vann. Velkommen til å lure ørreten i Vestfjella! Overnatting: Her er det mulig å leie hytter (www.fiskeland.no). Ved to av vannene er det tilrettelagt for handikappede. Fiskekort Fiskekort fås kjøp på på eller i selvbetjeningskasser ved innkjøringen til Vestfjella (merket med skilt langs fylkesveien på vestsiden av Ara). Les mer om Vestfjella på Priser fiskekort På nett I betalingskasse Dag 100,- 110,- Uke 300,- 330,- Sesong 600,- 600,- Vei: Dag 30,- Kontakt: Øystein Toverud

23 Trout fishing in Vestfjella VESTFJELLA THE TROUT S KINGDOM I look out across the lake completely still. No sign of life. Perhaps the trip wasn t worth it after all. But suddenly! A ripple breaks the surface of the water one ripple becomes many. A mosquito bites me, but my focus is on the water. Which fly will the trout take? I look at the insects, at the water and into the air as I pull the trout from the water! A blackbird has started to sing... Out of 69 lakes, there are more than 40 on which we can have experiences such as these. Some lakes are signposted from the forest road, just a short walk along the forest trail. Around 20 lakes are described in a dedicated guidebook. Others are a little more secret. These lakes are the ones you become aware of when you have explored the area. Some lakes are solely for fly fishing. And the trout are of a good size. At several lakes you can catch fish that weigh up to over a kilo. This is because the landowners, who are responsible for the management of the area, assess the total number of fish in relation to access to food in each lake. We welcome you to try to lure the trout in Vestfjella! Accommodation: It is possible to rent cabins here (www.fiskeland.no). Two of the lakes are adapted for disabled access. Fishing licences Fishing licences can be purchased from or at self-service payment points at the entrance to Vestfjella (signposted along the district road on the west side of Ara). Read more about Vestfjella at Fishing licence prices (NOK) Online At self-service points Day Week Season Road toll: Day 30 Contact: Øystein Toverud Photos: Gunnar Arvesen

24 Gjeddefiske GJEDDEFISKE I ARA, ASPERN ELLER STORA LEE Storgjedda venter i sivet mens båten glir stille forbi. Pang. Fiskesnøret farer ut. Fullt kaos i båten. Fra en avslappet stund der man nyter omgivelsene og rett til et skikkelig adrenalinkikk. Greier jeg å fange gjedda? Disse sjøene har etter hvert fått et godt renommé som gode gjeddevann. De har en blanding av grunne viker og dypere partier. Noen er mer næringsrike enn andre. Båtene som du må ha for å fiske gjedde, er knyttet til overnattingstedene. De er spesielt tilrettelagt for gjeddefiske. Velkommen til å prøve godt gjeddefiske Overnatting: Her er det mulig å leie hytter (www.fiskeland.no.) Fiskekort Fiskekort for Ara og Aspern fås kjøpt på på Aremark Bensin & Service eller hos Holth Landhandleri i Strømsfoss. Les mer om fiske på Priser fiskekort Dag 50,- Uke 100,- Sesong 200,- Kontakt: Øystein Toverud

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

Vikingfestivalen Karmøy Markedsregler 2015/Marked rules 2015

Vikingfestivalen Karmøy Markedsregler 2015/Marked rules 2015 Vikingfestivalen Karmøy Markedsregler 2015/Marked rules 2015 Vikingfestivalen Karmøy blir arrangert av Karmøy Kulturopplevelser. Festivalen er på Vikinggarden på Avaldsnes. Alt utstyr må fraktes med båt.

Detaljer

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere. Summer Cup 27-29 June 2014 Vestkantsvømmerne inviterer alle i B- gruppen og C+ (hospitanter i B gruppen) til Stevne i Stockholm. Vi skal bo på Zinkensdamm vandrehjem, og stevne foregår i Erisdalsbadet

Detaljer

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT 14. 15. JUNI 2012 I OSLO (English version at page 4) 2 24 FITA* Arrowhead SK Vidar innbyr til internasjonalt feltstevne på vår feltbane ved Sørmarka utenfor Oslo 14.- 15. juni 2014.

Detaljer

Vestfossen Casting Games

Vestfossen Casting Games Drammens Sportsfiskeres Castinggruppe inviterer til / invites you to Vestfossen Casting Games 2015 Strandajordet Idrettspark, Vestfossen 27. og 28. juni 2015 Strandajordet Sports Field June 27 th and June

Detaljer

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk Årsplan i for 2.trinn 2014-2015 Faglærer Yngve Henriksen Læreverk: Stairs 2 Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Språklæring Muntlig

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Host #1: Nationality: Year of birth: Host #2: Nationality: Year of birth: Nearest city/town: Nearest airport: Nearest train station:

Host #1: Nationality: Year of birth: Host #2: Nationality: Year of birth: Nearest city/town: Nearest airport: Nearest train station: Au Pair Host Family Profile 2018 This form is for the potential au pair to get to know you better when you are in the process of choosing a candidate. Remember to attach pictures of the au pair s room

Detaljer

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK June 6 th 2015 Mestský atletický štadión A. Hajmássyho Trnava Slovakia Live stream from competition: http://tveso.sk/trnava2015/ Team manual International

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Safety a t t h e f A c t o r y

Safety a t t h e f A c t o r y Safety a t t h e f A c t o r y Sikkerhet på fabrikken Safety at the factory NÅ har du god tid til å lese denne brosjyren! I en krisesituasjon har du ikke like god tid You have plenty of time to read this

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Hvorfor skal vi lære grammatikk?

Hvorfor skal vi lære grammatikk? 120 www.gyldendal.no/steps Grammar Hvorfor skal vi lære grammatikk? Grammatikk forteller oss hvordan vi setter sammen ord. Den forteller for eksempel at man kan si Jeg liker denne hesten, men at jeg like

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

Vestfossen Casting Games

Vestfossen Casting Games Drammens Sportsfiskeres Castinggruppe inviterer til / invites you to Vestfossen Casting Games 2014 Strandajordet Idrettspark, Vestfossen 10. og 11. mai 2014 Strandajordet Sports Field May 10 th and May

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

AREMARK KOMMUNE REISELIVSINFORMASJON

AREMARK KOMMUNE REISELIVSINFORMASJON AREMARK KOMMUNE REISELIVSINFORMASJON Ørje Rakkestad Brekka Bøensætre Møllerens Hus Tjøstøl Strømsfoss Fangekasa misjonssenter Hallesby Gård Stora Lee Camping Arestad gml. prestegård Kirkeng Camping Vestfjella

Detaljer

The Telemark canal East and Telemarkspadler n. Pål Kleffelgård Project leader Center of development Mid-Telemark

The Telemark canal East and Telemarkspadler n. Pål Kleffelgård Project leader Center of development Mid-Telemark The Telemark canal East and Telemarkspadler n Pål Kleffelgård Project leader Center of development Mid-Telemark Norsjø Skien canal 1861 Purpose: Easier transport of goods and passengers Easier floating

Detaljer

Årsplan: Engelsk 3.trinn Uke

Årsplan: Engelsk 3.trinn Uke Årsplan: Engelsk 3.trinn Uke 34 35 36 37 38 39 Kompetanse-mål Repetisjon Repetisjon Klokka Kunne spørre og fortelle andre på engelsk hvor mye klokka er. Ordforråd One o`clock, two o`clock, three o`clock,

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 10.01.2017 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

Uke Kompetansemål fra kunnsakpsløftet Ferdighetsmål Lærebok: Quest Vurdering Everyday practice Språklæring:

Uke Kompetansemål fra kunnsakpsløftet Ferdighetsmål Lærebok: Quest Vurdering Everyday practice Språklæring: Årsplan for 3.trinn Fag: Engelsk Skoleåret 2017 /2018 Uke Kompetansemål fra kunnsakpsløftet Ferdighetsmål Lærebok: Quest Vurdering 33-34 Everyday practice 35-38 Språklæring: samtale om eget arbeid med

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 11.09.2016 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Farnes skule Timetal: 1 Årsplan engelsk Trinn: 3.klasse Skuleåret: 2015-16 Læreverk: Quest. Revidert hausten 2015 Side 1

Farnes skule Timetal: 1 Årsplan engelsk Trinn: 3.klasse Skuleåret: 2015-16 Læreverk: Quest. Revidert hausten 2015 Side 1 Tid Veke: Augustseptember Kompetansemål Elevane skal kunne: engelsk knyttet til Skolehverdagen -kunne finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og eget morsmål knyttet til temaet -kunne forstå

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Språklæring - samtale om eget arbeid med å lære engelsk

Språklæring - samtale om eget arbeid med å lære engelsk Veke Kapittel Øveord Læreplanmål 34-37 New Friends Dancing, playing computer games, playing handball, playing ice hockey, riding, pupil, friends, nice, hair, long, short, curly, dark, blond - forstå og

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Ukebrevet. Uke 23 (6/6 12/6) FELLES

Ukebrevet. Uke 23 (6/6 12/6) FELLES Ukebrevet Uke 23 (6/6 12/6) Hei alle: FELLES Da har vi fått godkjenningen fra Lotteri og stiftelsestilsynet på vår søknad om navneendring til Stiftelsen Tønsberg Montessori. Det gjelder både for barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN høst 2016

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN høst 2016 ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN høst 2016 A U G - S E P T Faglærer: Inger-Alice Breistein Læreverk: Quest Everyday practice gjennom hele året lytte etter og e instruksjoner på forstå og noen e ord, til

Detaljer

2O15 AQUA NOR. INTERNATIONAL EXHIBITION 18th - 21th AUGUST TRONDHEIM NORWAY NOR-FISHING.NO

2O15 AQUA NOR. INTERNATIONAL EXHIBITION 18th - 21th AUGUST TRONDHEIM NORWAY NOR-FISHING.NO AQUA NOR INTERNATIONAL EXHIBITION 18th - 21th AUGUST TRONDHEIM NORWAY 2O15 NOR-FISHING.NO AQUA NOR has been an important international venue for the aquaculture industry through a period of 36 years. Recent

Detaljer

Årsplan i engelsk 2. trinn.

Årsplan i engelsk 2. trinn. Årsplan i engelsk 2. trinn. Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 34 38 Språklæring Gi eksempler på noen situasjoner der det kan være

Detaljer

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Tyskland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Tyske turister i Norge 2014 Norges posisjon blant

Detaljer

Pilegrimsleia gjennom Skaun kommune.

Pilegrimsleia gjennom Skaun kommune. Pilegrimsleia gjennom Skaun kommune. Pilegrimer ved Mellingsetra. Sommeren 2016 Velkommen til Skaun kommune sommeren 2016! Vi håper du får en fin vandring på pilegrimsleia i Skaun og at denne lille brosjyren

Detaljer

INTERNATIONAL U16 FIVE COUNTRIES MATCH CRO CZE SLO SVK HUN Budapest, Organizer: Hungarian Athletics Association

INTERNATIONAL U16 FIVE COUNTRIES MATCH CRO CZE SLO SVK HUN Budapest, Organizer: Hungarian Athletics Association INTERNATIONAL U16 FIVE COUNTRIES MATCH CRO CZE SLO SVK HUN Budapest, 28-09-2013 Organizer: Hungarian Athletics Association TEAM MANUAL 1. Organizing Committee Competition Director: Kopcsay Péter Vice Competition

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Geilo Sommerpark 2014

Geilo Sommerpark 2014 k r a erp m m o S o l i e G 4 1 0 2 Geilo Sommerpark 2014 Åpen hver dag 21.6-17.8 kl 11.00-16.00 Høydepark 31 forskjellige utfordringer med ulik vanskelighetsgrad. Trollparken med 12 elementer passer for

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

VELKOMMEN TIL SELSKAPSMENY HØST 2014

VELKOMMEN TIL SELSKAPSMENY HØST 2014 VELKOMMEN TIL SELSKAPSMENY HØST 2014 Kjære Gjest! Vi sender som avtalt våre selskapsmenyer. Dere kan velge retter fra alle menyene, det vil si at dere kan sette sammen deres egen meny, men alle i selskapet

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN høst 2014 Læreverk: Stairs

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN høst 2014 Læreverk: Stairs ÅRSPLN I ENGELSK FOR 2. TRINN høst 2014 Læreverk: Stairs U G U S T MÅL (K06) TEM RBEIDSFORM VURDERING Språklæring Muntlig kommuni-kasjon Skriftlig kommunikasjon Kultur, samfunn og litteratur -gi eksempler

Detaljer

Alvdal. www.alvdal.kommune.no

Alvdal. www.alvdal.kommune.no På kan du gå i den flotte naturen på ski eller til fots. Du kan jakte og fiske. Av butikker har vi kafèer, bensinstasjoner og et lite sentrum med sportsbutikk, dagnligvarebutikker, lekebutikk, blomsterbutikk

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

ÅRSPLAN for skoleåret i : ENGELSK for 1.trinn.

ÅRSPLAN for skoleåret i : ENGELSK for 1.trinn. 1 ÅRSPLAN for skoleåret 2016-2017 i : ENGELSK for 1.trinn. Faglærer: Marianne Skjegstad Fagbøker/lærestoff: Quest arbeidsbok, Quest digital tavleressurs, kort,, spill og Salaby Hver dag. Augu st- Septe

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Velkommen til Ski-O-NM i Trondheim 31. januar og 1. februar 2015. Innlagt Sport8 Cup med finale på søndag World Ranking Event (WRE)

Velkommen til Ski-O-NM i Trondheim 31. januar og 1. februar 2015. Innlagt Sport8 Cup med finale på søndag World Ranking Event (WRE) Velkommen til Ski-O-NM i Trondheim 31. januar og 1. februar 2015 Innlagt Sport8 Cup med finale på søndag World Ranking Event (WRE) 1 Byåsen IL Orientering har gleden av å invitere til NM og finale i Sport8

Detaljer

Invitation to the Nordisk Mesterskab for Ungdomsskolelag 2012

Invitation to the Nordisk Mesterskab for Ungdomsskolelag 2012 To Nordic Chess Federations Helsinki, July 3, 2012 Invitation to the Nordisk Mesterskab for Ungdomsskolelag 2012 The Finnish Chess Federation has the honour and pleasure to invite You to the Nordisk Mesterskab

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 NNMPF-NYTT 2005: 2 Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 Kjære nettverkskolleger. Her kommer invitasjonen til konferansen i København 2006. (English version, see below). Velkommen

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

Tilbakemelding: Hvilken tur var du på / land? Gourmeridetur/Danmark Hvilken dato? oktober Hvordan vil du beskrive din rideferie generelt?

Tilbakemelding: Hvilken tur var du på / land? Gourmeridetur/Danmark Hvilken dato? oktober Hvordan vil du beskrive din rideferie generelt? Tilbakemelding: Det er viktig med tilbakemelding fra kundene våre. Det er den beste måten vi og turene kan forbedres på. Håper derfor du tar deg tid til å fylle ut dette skjemaet. Tilbakemeldinger vil

Detaljer

Velkommen til Fløyen!

Velkommen til Fløyen! Velkommen til Fløyen! floyen.no Bergens mest besøkte attraksjon Fløibanen i Bergen er en av Norges mest kjente attraksjoner. Den går fra sentrum til toppen av Fløyen på 6 minutter, og turen er en opplevelse

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

Scandic S LEEP. Scandic Bergen City er ett av Bergens største og ledende kurs & konferansehotell.

Scandic S LEEP. Scandic Bergen City er ett av Bergens største og ledende kurs & konferansehotell. Scandic Bergen City Scandic S LEEP Scandic Bergen City er ett av Bergens største og ledende kurs & konferansehotell. Vi tilbyr 500 senger fordelt på 251 værelser av moderne standard. Værelsene er utstyrt

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

ALEXSUSHI. Tjuvholmen

ALEXSUSHI. Tjuvholmen ALEXSUSHI Tjuvholmen Dear Guest, Following more than 10 years of success in Oslo, Alex Sushi is breaking new ground with our opening in Oslos newest district Tjuvholmen, right by the water where we belong.

Detaljer

VELKOMMEN! Åpningstider: Mandag - Lørdag Kl 17.00-22.30. Frokost Mandag - Lørdag Kl 07.00-10.00 Søndag Kl 08.00-11.00

VELKOMMEN! Åpningstider: Mandag - Lørdag Kl 17.00-22.30. Frokost Mandag - Lørdag Kl 07.00-10.00 Søndag Kl 08.00-11.00 Hjertelig velkommen til et besøk i vår restaurant, hvor du også kan se litt fra Kongsbergs historie; Sølv og orgelpiper. Prøv våre velsmakende retter fra vår spennende meny! VELKOMMEN! Åpningstider: Mandag

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening.

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. 27.5 LCD Electronic thermostat with program setting. Bright LCD display placed at the top of the heater

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Farnes skule Læreverk : Quest Klasse/trinn : 3 Skuleåret : Lærar (-ar) : Anna N. Bergerud og Signe Endresen

Farnes skule Læreverk : Quest Klasse/trinn : 3 Skuleåret : Lærar (-ar) : Anna N. Bergerud og Signe Endresen Tid Veke: Augustseptember Kompetansemål Elevane skal kunne: engelsk knyttet til Skolehverdagen -kunne finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og eget morsmål knyttet til temaet -kunne forstå

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL EDITION) BY ANDREAS GODE

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

P R O S T N E S E T «AMUNDSENGÅRDEN» BYENS NYE FORRETNINGSSENTER THE CITY S NEW COMMERCIAL CENTRE

P R O S T N E S E T «AMUNDSENGÅRDEN» BYENS NYE FORRETNINGSSENTER THE CITY S NEW COMMERCIAL CENTRE P R O S T N E S E T «AMUNDSENGÅRDEN» BYENS NYE FORRETNINGSSENTER THE CITY S NEW COMMERCIAL CENTRE Bildene er kun ment som illustrasjoner, beskrivelsene kan avvike fra endelig løsning The pictures are for

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Grønligrotta. Turistinformasjon. Mo i Rana. Velkommen i Svartiskongens rike

Grønligrotta. Turistinformasjon. Mo i Rana. Velkommen i Svartiskongens rike - en naturopplevelse for hele familien! er Nordens mest kjente kalksteinsgrotte, og den eneste med belysning. Omvisningen med guide går flere hundre meter inn i fjellet. Du får se den underjordiske elven

Detaljer

Første time etter sommerferien

Første time etter sommerferien Første time etter sommerferien Læringsmål Repetisjon fra i fjor. Motivasjonstime. Materiell Ordkort: Food and drink (142 172) og Animals (101 134) Quest 1 CD, spor 3: The goodbye song Forarbeid (Circle

Detaljer

English translation:

English translation: 1 Da jeg flyttet til New York, malte jeg mange hjemløse ut fra fotografier jeg tok på gaten. Det ble til en serie jeg kalte «Faceless», for jeg malte dem uten ansikt. Etterhvert la jeg fra meg referansematerialet

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Numbers 35 36 37 38

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Numbers 35 36 37 38 ÅRSPLAN I Engelsk FOR 1. TRINN 2014/2015 Læreverk: Stairs 1+2 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Numbers 35 36 37 38 Gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig

Detaljer

Great Ocean Road Adventure ex Melbourne (Original)

Great Ocean Road Adventure ex Melbourne (Original) HiQPdf Evaluation 07/30/2017 Tell : +47 22413030 Epost : felles@reisebazaar.no Web : www.reisebazaar.no Dronningensgate 23, 0154 Oslo, Norway Great Ocean Road Adventure ex Melbourne (Original) Turkode

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

80. Lincoln to Parklands

80. Lincoln to Parklands 80. Lincoln to Parklands Valid from 8 December 2014 Bus route: LincoIn University X Lincoln Township Prebbleton Westfield Riccarton X Christchurch Hospital X Central Station X Eastgate Shopping Centre

Detaljer

Årsplan i engelsk - 2. klasse 2014-2015

Årsplan i engelsk - 2. klasse 2014-2015 ..Antall timer pr uke:1 time Lærere: Gro Åkerlund Læreverk: Stairs My English Book 1+2 Nettstedet: www.stairs.cappelen.no Eget vedlegg om lokal plan. Årsplan i engelsk - 2. klasse 2014-2015 Grunnleggende

Detaljer

Kultur, samfunn og litteratur -samtale om noen sider ved ulike levesett, tradisjoner og skikker i engelskspråklige land og i Norge

Kultur, samfunn og litteratur -samtale om noen sider ved ulike levesett, tradisjoner og skikker i engelskspråklige land og i Norge U G P T ÅRPLN I NGLK FOR 3. TRINN høst 2017 Faglærer: Ingerlice Breistein Læreverk: Quest veryday practice gjennom hele året samtale om eget arbeid med å lære finne likheter mellom ord og uttrykksmåter

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer