Trend før tradisjon SIDE 48. Gjør rektor til barnehageonkel SIDE 7 Studentenes fredspris 2005 SIDE 8 Det perfekte svev SIDE 34

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trend før tradisjon SIDE 48. Gjør rektor til barnehageonkel SIDE 7 Studentenes fredspris 2005 SIDE 8 Det perfekte svev SIDE 34"

Transkript

1 STUDENTAVISA I TRONDHEIM NR ÅRGANG JANUAR Trend før tradisjon SIDE 48 Gjør rektor til barnehageonkel SIDE 7 Studentenes fredspris 2005 SIDE 8 Det perfekte svev SIDE 34

2 LEDER KOMMENTAR Utsettelse eneste mulighet Etter måneder med heftig debatt og tonnevis med polemikk, skal NTNU-styret 8. februar avgjøre om de vil videreføre samlokaliseringsprosessen eller ikke. Samlokaliseringssaken har på under ett år gått fra å være en ikke-eksisterende sak til å bli helt avgjørende for universitetets framtid. At saken kom på dagsorden var både riktig og nødvendig: NTNU er nødt til å avgjøre om de vil følge opp styrevedtaket fra 2002 om en samling av universitetet nært sentrum, eller om de skal bygge et nytt bibliotek på Dragvoll og dermed sementere et NTNU med to campuser. NTNU-ledelsen ser så langt ut til å mangle gode støttespillere. Utdanningsog forskningsdepartementet ønsker ikke å finansiere flytting, de kan toppen åpne for et salg av den statlige grunnen på Dragvoll. Trøndelagsbenken på Stortinget har på sin side signalisert at Høgskolen i Sør-Trøndelag bør bli med i planene. Og akkurat den problemstillingen har NTNU-styret valgt å utsette. Foreløpig avventer Bystyret i Trondheim kommune NTNU-styrets beslutning. Bystyret vil uansett neppe bidra med en direkte strøm av klingende mynt til flyttekassen. Bystyret kan, med sin behandling av flyttesaken og nytt boligprogram for kommunen denne måneden, oppjustere verdien av Dragvollområdet som salgsobjekt. Hvor mange private eiendomsselskaper som ønsker å ta over Dragvoll mot å bygge universitet nede i byen, vil avhenge av hva området kan bli verdt. Motstanden fra de ansatte har hele tiden vært stor, og Hestnesutvalgets rapport ser ikke ut til å ha endret nevneverdig på situasjonen. Det gjenspeiler seg i de fakultetsvise høringene som nå pågår. De ansattes motstand er tuftet på mistro til måten prosessen har foregått på. Flere sier det rett ut: de stoler ikke på at ledelsen har en god nok samlokaliseringsløsning. Selv om flere av dem i utgangspunktet kunne ha tenkt seg ned til byen. Under Dusken er ikke i tvil om at et samlet universitet i området ved Elgeseter vil være den beste løsningen både for universitetet og for byen. Dessverre har denne samlokaliseringsprosessen kommet så skjevt ut at den mangler den legitimiteten den trenger. Og det skal godt gjøres å rette opp kursen på under én måned. Skal en samlokalisering være mulig å gjennomføre, mener Under Dusken derfor at NTNU-styret den 8. februar bør si nei til å videreføre samlokaliseringsprosessen slik den foreligger. For å få ro i rekkene, bør de utsette saken på ubestemt tid. De bør snarest mulig utbedre universitetets mest prekære behov. Og styret bør i stedet sette i gang et langsiktig utredningsarbeid for NTNUs framtidige utvikling, herunder lokalisering. Bare slik kan man få et beslutningsgrunnlag som er pålitelig, og ikke minst legitimt nok. KONTROVERSIELT FORSLAG: Arnold Kristoffer Haukøy (18) synes Velferdstingets forslag om totalforbudet. Fredspris som fakkel Hva var det med Colombia? Noe med narkotika og FARC? Når ACEU organsisasjonen for universitetsstudenter i Colombia får Studentenes fredspris 2005 for sin innsats for menneskerettigheter i Colombia, kastes nytt lys over en konflikt som lenge har stått i skyggen. Det er media som styrer lyskasterne, og media som må ta mye av ansvaret når konflikter og verdensdeler blir glemt. For det ser ut til at hele det søramerikanske kontinentet kan viskes av kartet for norske mediers del. NRK har ikke lenger en egen korrespondent på plass i Sør-Amerika. Når avisene har nyheter fra det glemte kontinentet, kommer de i notisform fra NTB. Og sendes en reporter en sjelden gang til Colombia, blir konflikten der beskrevet som en amerikansk actionfilm om narkobosser og jungelgerilja. En trenger ingen spåkule for å forutsi hva svaret til tabloidavisene blir: «Vi dekker bare det publikum vil ha.» Medias grunnoppfatning av sitt publikum kan minne om det mange kvinner tror om menn: at de bare NYHET SIDE 4 TONE NJØLSTAD SLOTSVIK REPORTASJE SIDE 34 kan ha én tanke eller i dette tilfellet én konflikt i hodet av gangen. Er det sultkatastrofe i Sudan? Nei, det er flomkatastrofe i Sørøst-Asia. Er det krigstilstand i Colombia? Nei, det er krig i Irak. Konflikten i Colombia har vart i 40 år. Så lenge at den har blitt en normaltilstand. En skulle tro er det lite nytt å fortelle om. Men konflikten er ikke uten utvikling. I 2002 brøt fredsforhandligene mellom FARC og regjeringen sammen, og konflikten mellom disse ble intensivert. Nyttårsaften ble 17 personer skutt og drept under nyttårsfeiringen utenfor den colombianske byen Tame. De druknet i nyhetsflommen fra Asia. Når ACEU får Studentenes fredspris for 2005, trer konflikten i Colombia ut av skyggen for et lite sekund, og media får en grunn til å snakke om et glemt land. Det er en sjanse de burde gripe. Les mer om Studentenes Fredspris på side 8 og 16 KULTUR SIDE 48 Illustrasjon: Vegard Stolpnessæter 2

3 SØKSMÅL NYHET STUDENTAVISA I TRONDHEIM SIDEN 1914 ansvarlig redaktør AMUND AUNE NILSEN nyhetsredaktør CHRISTIAN SKARE STENDAL reportasjeredaktør ALF TORE BERGSLI kulturredaktør CAMILLA KILNES fotoansvarlig CHRISTIAN NØRSTEBØ debattansvarlig RAGNHILD HAUGLI BRÅTEN grafisk ansvarlig ARE HÅVARD HØIEN gjengsjef BIRGITTE BERGGREEN økonomiansvarlig EIVIND HJERTHOLM FISKERUD annonseansvarlig INGVE LØKKEN maskinansvarlig NICOLAS MENDOZA web-ansvarlig JAN ROALD HAUGLAND Til sak mot departementet JOURNALISTER Ane Teksum Isbrekken, Arve Rosland, Birgitte Berggreen, Bjørn Romestrand, Daniel Flathagen, Ellen Synnøve Viseth, Ida Marie Haugen, Hilde Fossanger, Jan Are Hansen, Leif Haraldson Aksnes, Lene Bertheussen, Merete Jentoft Sirnes, Petter Haugen, Roald Elvegård, Sian Constance O'Hara, Steinar Sommerset, Tone Njølstad Slotsvik FOTOGRAFER Nils Christian Roscher-Nielsen, Christian Nørstebø, Eirin Cathrine Lade, Mathias Fossum, Anne-Stine Johnsbråten og Audun Reinaas GRAFISKE MEDARBEIDERE Erich M. De Vasconcelos (nyhet), Nina Bull Eide (reportasje), Are Håvard Høien (kultur), Silje Grytli Tveten, Ingunn Kristin Forfang og Markus Ackermann TEGNERE Vegard Stolpnessæter, Kristian Endresen og Alejandra Barahona ANNONSE OG MARKEDSFØRING John Marius Solli og Eirik Naalsund GÅR RETTENS VEI: Kolbjørn Hagen og Forskerforbundet stiller UFD for arbeidsretten for å sikre sin rett til å drive forskning. DATA Jan Roald Haugland, Andreas D. Landmark, Ronnie Nessa, Ingar Saltvik og Erlend Hamnaberg OMSLAG Anne-Stine Johnsbråten (foto) Erich M. de Vasconcelos (grafisk utforming) KORREKTUR Karen Moe Møllerop, Erlend Engh Brekke, Håvard Hamnaberg og Ingvill Naterstad telefon telefaks e-post nettadresse adresse Under Dusken Pb. 6855, Elgeseter 7433 Trondheim kontortid Hverdager 9-16 trykk Grytting Under Dusken er et selvstendig organ for studenter, utgitt i Trondheim av AS Mediastud. Under Dusken blir delt ut gratis på læresteder i Trondheim med medlemsrett i Studentersamfundet. Under Dusken kommer ut åtte ganger i semesteret. Opplaget er Storsalen i Studentersamfundet velger redaktør på politisk grunnlag. Redaktøren velger selv sin redaksjon. Redaktøren plikter å arbeide i samsvar med den redaksjonelle linje redaktøren er valgt på. Forskerforbundet saksøker departementet. De vil beholde retten til å forske i halve arbeidstida. TEKST: ELLEN SYNNØVE VISETH FOTO: EIRIN CATHRINE LADE Nå blir det helt sikkert rettstvist. Vi sa allerede i juni at vi kom til å følge opp saken. Før jul fikk vi beskjed om at Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) står på sitt, og dermed vil vi reise arbeidsrettsak mot departementet, sier leder i Forskerforbundet Kolbjørn Hagen. Striden dreier seg om at UFD vil fjerne sentrale retningslinjer fra 1992, som sier at forskningsandelen for den enkelte vitenskapelig ansatte ved universitetene og de vitenskapelige høgskolene skal være like stor som undervisningsandelen. Går ut over studentene Forskerforbundet frykter at fjerning av de sentrale retningslinjene vil skape ujevn fordeling av undervisningstiden, noe som igjen kan skape et A-lag av ansatte som driver forskning, og et B-lag som bare underviser. Dette vil også gå ut over studentene, mener Hagen. Skal studentene få god undervisning, må det gjennomføres god forskning, presiserer han. Vi har hatt mange angrep på våre rettigheter, så dette skal vi kjempe for. Professor i rettsvitenskap ved UiO, Henning Jakhelln, er ekspert på arbeidsrett. Han vil ikke spå noe om utfallet i saken, men peker på to hovedelementer. 50/50-fordelingen mellom forskning og undervisning bestemmes ikke i selve særavtalen, men ligger nedfelt i et referat tilknyttet denne. Departementet og Forskerforbundet har forskjellige oppfatninger om hvilken status dette referatet har. For det andre er det grunnprinsippet om forskningsbasert undervisning. Og dette er meget viktig, presiserer han. Frihet til universitetene Slik jeg har forstått det, var enighet på dette tillegget en forutsetning for at særavtalen skulle inngås. Når det legges så kraftige premisser, vil det knytte referatet og særavtalen sterkere sammen, fremholder Jakhelln. Det er derimot ingen tvil om at 50/50-fordelingen går langt tilbake i tid, og det faktum at dette prinsippet er en viktig del av den akademiske tradisjonen vil bli et viktig argument i en arbeidsrettsak, mener Jakhelln, som syns det er høyst betimelig at Forskerforbundet reiser sak. Ekspedisjonssjef Toril Johansson i UFD mener det er logisk å overføre ansvaret til institusjonene selv. Departementet mener at dette er noe universitetene bør få bestemme selv. Dette er et ledd i prosessen for å gi institusjonene mer frihet, sier Johansson..UD Les mer om temaet i artikkelen på side 26 dette er en bil og du bestemmer f(h)art(a) UNDER DUSKEN NR 13,

4 NYHET SAMLOKALISERING Fakultetene: 8. februar er for tidlig Dekanene ved NTNU mener tiden ikke er moden for å si ja til samlokalisering. TEKST: CHRISTIAN SKARE STENDAL OG BJØRN ROMESTRAND FOTO: BIRGER JENSEN 8. februar er nemlig D-dag for styret ved NTNU og samlokaliseringshåpet. Da skal styret vedta om prosjektet er liv laga. De ansatte ved NTNU har hele tiden vært mildt sagt skeptiske til en samlokalisering av NTNU, og har kritisert ledelsen for å ha hastverk. Nå sier flere dekaner seg enige. 8. februar er det etter min mening ikke mulig å fjerne usikkerheten ved prosjektet. Det betyr for meg at vi da enten får et definitivt «nei», eller kun et betinget «ja» til samlokaliseringen, sier Dekanus Torbjørn Digernes ved fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVTfakultetet). Og dette er gjennomgangsmelodien blant dekanene. Et klart «nei» går det kanskje an å komme til, men et klart «ja» vil det ikke bli. Det vil være for mye som er uavklart, hevder Dekanus Petter Aaslestad ved det historisk-filosofiske fakultet (HF-fakultetet). Dekanus Gunnar Bovim ved det medisinske fakultet er enig. Jeg ser mange positive sider ved en samlokalisering, men jeg føler ikke vi er kommet dit at vi kan bestemme oss for at «ja, dette gjør vi», konkluderer han. Kritiske til prosessen HF-fakultetet har hatt allmøte for alle ansatte og studenter. Dekanus Aaslestad, som er kjent som en varm samlokaliserings-tilhenger, kan fortelle om fruktbare diskusjoner. Det kom fram en del spenstige tanker. Veldig mange er opptatte av utviklingen av de tverrfaglige kårene. Foreløpig tyder mye på at de 8.februar skal styret ved NTNU avgjøre om NTNU skal videreføre samlokaliseringen. Dekanene ved universitetet mener at tiden ikke er moden for en endelig konklusjon. ansattes skepsis veier opp for mye av dekanens iver for samlokalisering. Per nå vil vi ikke gå inn for en flytting. Det vil forbause meg om flertallet av instituttene kommer med innspill hvor flytting blir en uavvendelig konklusjon, sier han. Instituttlederne ved HF-fakultetet gikk tidlig ut mot planene, noe Aaslestad mener var forhastet. Likevel hevder han styret ved NTNU har opptrådt lite profesjonellt. Det var usedvanlig dårlig timet fra styrets side. Man burde først hatt en diskusjon om hvilken retning man vil NTNU skal ta, sier han om Styrets tilsynelatende hastverk. Stemningen ved fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT-fakultetet) er likedan. På allmøtet om samlokaliseringen var 4

5 SAMLOKALISERING NYHET SAMLOKALISERING: DETTE HAR SKJEDD Februar 2002: På et styremøte stemte NTNU-styret mot å flytte HF- og SVT-fakultetet til Øya, i en rokade der sykehuset og universitetsklinikken ble flyttet til Dragvoll. April 2003: Styret vedtok at bibiliotek på Dragvoll er førsteprioritet på nybygglista. Samtidig ble det understreket at NTNUs langsiktige mål er å flytte dagens dragvoll-aktiviteter til Gløshaugen-området. Vår 2004: Det nye regimet i Trondheim kommune signaliserte at ei samling av høyere utdanning i midtbyen vil være en styrke i byutviklingen. Samtidig er Dragvoll-området attraktivt for boligbygging. Dermed kan et salg av Dragvoll finansiere nybygg på Gløshaugen. April 2004: Studenttinget vedtok å støtte samlokalisering av NTNU, og sa nei til nytt bibliotek på Dragvoll, fordi dette, etter deres skjønn, ville hindre flytting. Juni 2004: Styret vedtok å intensivere prosessen med å utrede en eventuell samlokalisering. September 2004: Rektor nedsatte Hestnes-utvalget, som skulle utrede de «faglige og universitetspolitiske problemstillingene knyttet til en eventuell samlokalisering». Samtidig skulle universitetsdirektør Per Ivar Maudal utrede om en samlokalisering er arealmessig, økonomisk og politisk mulig. Oktober 2004: De ansatte leverte ei liste til rektor med 620 underskrifter i protest mot flytteplanene. Desember 2004: Hestnes-utvalget la fram sin rapport for styret. Universitetsdirektørens rapporter om økonomi, framdrift og areal ble også lagt fram. Til tross for prosjektets usikre økonomi, valgte styret å gå videre med saken frem til styremøtet 8. februar. DETTE SKJER FRAMOVER Desember januar 2005: Hestnesutvalget presenterer rapporten sin for fakultetene. 17. januar: Studentrepresentant Maria S. Fjellstad i Hestnesutvalget og prosjektdirektør Inge Fottland orienterer studentene om samlokaliseringen. 19. januar: Debattmøte om samlokaliseringen på Studentersamfundet kl januar: Studenttinget har møte på Samfundet kl 18. Der skal studentenes holdning til samlokalisering avgjøres. Alle studenter har tale- og forslagsrett her. 28. januar: Høringsfrist for fakultetene og Studenttinget. 8. februar: Styremøtet skal ta en endelig avgjørelse om NTNU skal videreføre samlokaliseringsprosjektet. 24. og 25. januar: NTNUs ledermøte på Røros skal behandle samlokaliseringsspørsmålet. de kritiske røstene høylytte. Nå var det riktignok ikke så veldig mange på møtet, så det trenger ikke å være så veldig representativt for de ansatte, sier dekanus Jan Morten Dyrstad. Det er veldig mange spørsmålstegn med tanke på økonomi og areal. Dessuten vil det være en langvarig prosess, og hva vil vi eventuelt tape på forskning og studier ved å måtte bruke mye tid og krefter på denne prosessen, spør han. Positivt med tverrfaglighet Dekanus Arne Sølvberg ved fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IMEfakultetet) er lite lysten på å lette på sløret, men sier at det som ved alle andre fakulteter er mange som har sterke motforestillinger mot samlokaliseringen. Likevel mener han det åpenbart er positive muligheter knyttet til argumentetet om økt tverrfaglighet. Vårt miljø er veldig tungt inne på IT, noe som gjør at vi er innstilt på å samhandle med andre disipliner, sier han. Sølvberg mener at en viktig diskusjon om NTNUs framtid har kommet i gang på grunn av muligheten for samlokalisering. Vi kan ikke ha dette spørsmålet liggende åpent i årevis, og da må man regne med at tempoet i beslutningsprosessene blir stort. Det vil alltid være noen som er misfornøyde i slike store spørsmål.ud UNDER DUSKEN NR 1,

6

7 KVELDSFORELESNINGER NYHET Lag barnehage på rektors kontor! Ann Sætnan raser over den økte bruken av kveldsundervisning på NTNU. Startproblemer med et nytt dataprogram har trolig skylden. TEKST: RAGNHILD HAUGLI BRÅTEN FOTO: BIRGER JENSEN Bruken av kveldsundervisning ved NTNU har økt kraftig det siste året. Noe takket være et nytt datasystem, som ikke har tatt med i beregningen at noen kurs kun går i en begrenset tidsperiode, såkalte blokker. Disse kursene opptar dermed forelesningssaler hele semesteret, selv om de bare benyttes i noen uker. Problemet med blokk-undervisningen oppdaget vi for sent i prosessen til å kunne gjøre noe med det, innrømmer seksjonssjef Knut Veium. LANGE DAGER VED NTNU: Jennifer Bailey (t.v) må leie inn barnevakt de kveldene hun har undervisning. -Studieavdelingens valg av dataprogram må ikke få lov til å hindre studentenes valgmuligheter, raser instituttets nestleder Ann Sætnan (t.h). Må leie barnevakt Jennifer Bailey foreleser i faget utenrikspolitikk sammen med ektemannen Torbjørn Knutsen. De har to barn på henholdsvis seks og elleve år og er avhengige av å hente den yngste i barnehagen innen klokka fire. Det går ikke dette semesteret. Ekteparet har nemlig fått undervisningstid fra tre til sju mandag ettermiddag. Situasjonen er helt håpløs for oss. Sannsynligvis må vi leie ekstra barnevakt de kveldene vi må være på jobb, sier foreleseren i statsvitenskap. Ann Sætnan er nestleder ved institutt for sosiologi og statsvitenskap, og bekrefter at dette er et stort problem for mange ansatte. Likevel er hun mest bekymret for studentene. Våre ansatte får lønn, og har råd til å leie ekstra barnevakter. Studentene lever på lånte penger, noe sånt har de jo ikke råd til, sier hun opprørt. Foreleseren peker på at det over alt legges til rette for å gi småbarnsforeldre like muligheter til å studere som andre, som å tilby billige barnehagetilbud og famileboliger, men at dette blir meningsløst når studiene legges til kveldstid. La rektor passe barna! De to faglærerne mener nå at studentene selv må aksjonere for å hindre forelesninger på kveldstid. Da det var barnehagemangel på 1970-tallet tok kvinnene med seg barna, rene bleier og matpakker, og satte dem igjen på rådmannens kontor om morgenen. De kom tilbake for å hente dem når de sluttet på jobb klokken fem, forteller de om fortidens feminister. Oppfordringen til dagens studerende foreldre er å gjøre det samme. Plasser barna på rektors kontor før de stenger klokken fire, og si at dere henter dem igjen når skolen er ferdig klokken åtte. Da vil det nok bli fortgang i sakene. Bedre neste semester På seksjon for fakultetsservice har de ansatte sittet hele romjula for å rette opp i de praktiske problemene det nye dataprogrammet skapte for timeplanen. Blant annet hadde flere ansatte fått tildelt tolvtimers dager, med undervisning fra åtte på morgenen til åtte på kvelden. Nå skal hele prosessen evalueres for å se hvilke ledd som kan forbedres til neste gang. Veium vil likevel ikke gi det nye systemet hele skylden for de ubekvemme forelesningstidene. Kvalitetsreformen krever økt undervisning, og dette tar nødvendigvis opp flere rom. Med de samme arealene, blir noen nødt til å flyttes til andre tider, sier han. Ann Sætnan, er ikke enig med Veium. Hun mener at antall forelesninger er uendret fra tidligere, og har ingen forståelse for at de nå må flyttes til kveldstid. Vi har mer gruppeundervisning og innleveringer enn tidligere, men forelesningene er de samme som før. De nye undervisningsformene skjer uansett ikke i de samme rommene som forelesningene, sier hun, og mener at dette er status også for de andre Dragvoll-instittutene. Hun er først og fremst bekymret for at studentene kommer til å velge bort fagene som går på kvelden eller ta fagene uten å gå på forelesninger. Kveldsundervisning gjør det praktisk vanskelig for studenter å velge disse fagene. Studenter har mange nok hensyn å ta i sin studieplanlegging, som er langt viktigere enn studieadministrasjonens valg av dataprogram. At de ikke vet hvordan programmet virker før de bruker det er i seg selv kritikkverdig, raser den opprørte faglæreren.ud UNDER DUSKEN NR 1,

8 NYHET ISFIT FORNØYD MED VALGET: Lederen av ISFiT, Sæba Bajoghli, ønsker den opposisjonelle studentorganisasjonen ACEU velkommen til Storsalen 17. februar for å motta studentenes Fredspris til Colombia Studentorganisasjonen ACEU fra Colombia mottar Studentenes fredpris for TEKST: BIRGITTE BERGGREEN FOTO: MATHIAS FOSSUM Det er viktig for oss å få muligheten til å få fram sannheten om situasjonen i Colombia, sier ACEUs talskvinne Claudia Florez i en kommentar til pristildelingen. Organisasjonen slåss for fri utdanning og jobber aktivt for å hindre og dokumentere brudd på menneskerettighetene i Colombia, forklarer Erik Myrind. Han er fredspriskoordinator i den internasjonale studentfestivalen i Trondheim (ISFiT), som går av stabelen februar. Fredspriskomiteen trekker særlig fram fokuset på nettopp menneskerettigheter i sin begrunnelse av valget av vinner. Komiteen besto i år av ni personer, blant andre den ikke ukjente Thorvald Stoltenberg. Tortur og drap De siste førti årene har Colombia vært preget av voldelige konflikter og borgerkrig. ACEUs kritiske holdning til styresmakter og væpnede grupper i landet gjør hverdagen utrygg for de mange med bånd til organisasjonen. Medlemmer blir både fengslet, torturert, drevet på flukt og drept, forteller Myrind. En av festivalens viktigste oppgaver er å gi fredsprisen til slike modige folk og få glemte konflikter, som den i Colombia, fram i lyset, utdyper lederen av ISFiT, Sæba Bajoghli. Prisen er mikrofonstativ Dette er fjerde gang Studentenes fredspris deles ut. Tidligere vinnere er studenter og studentorganisasjoner fra Øst-Timor, Burma og Zimbabwe. Prisen er på kroner, og to jenter fra ACEU vil reise på turné rundt i vårt langstrakte land sammen med representanter fra utenrikskomiteen når festivalen rundes av 20. februar. Prisen er et mikrofonstativ for vinnerne. I tillegg skal prisen gi dem inspirasjon, og andre kunnskap om deres situasjon, håper Bajoghli, og legger til: Det er tragisk at alle som har mottatt prisen har samme vanskelige og hårreisende situasjon, og at det faktisk finnes så elendige kår for studenter rundt om hele kloden.ud Les mer om studiesituasjonen i Colombia på side 16. FAKTA ACEU Forkortelse for Asociacion Colombiana de Estudiantes Universitarios. Colombias største studentorganisasjon, og er representert ved tretti av universitetene i landet. Jobber aktivt for fri utdanning og menneskeverd, og har arrangert seminarer for å opplyse sivilbefolkningen om deres rettigheter. Er venstreorientert, og kritisk til myndigheter og militante grupper som kjemper om makten i landet. 8

9 Flomkatastofen berører ISFiT Minst to av ISFiT-deltagerne kommer ikke til Trondheim når festivalen sparkes i gang 11. februar. TEKST: BIRGITTE BERGGREEN Trondheimsstudentene forskånet ISFIT Ingen studenter eller ansatte ved NTNU, HiST og DMMH er direkte berørte av flomkatastrofen. TEKST: CHRISTIAN SKARE STENDAL UNDER DUSKEN FOR 75 ÅR SIDEN «Den norske dramatiske kunst er ikke særlig blomstrende for tiden, og hvad den av og til bringer av nytt er gjerne lettere kost. Det er derfor ikke uten en viss forventning man tar mot et nytt skuespill av Helge Krogh. Riktignok har han ikke gjort særlig fremragende ting før; men han skriver vittig og skarpt, og hans forrige bøker har gitt store løfter som det heter i det høiere kritikersprog. «Konkylien» må sies å være en behagelig overraskelse, forsåvidt som den virker ekte og alvorlig ment.» NYHET Vi er bekymra for enkelte deltagere, forteller Sæba Bajoghli. Hun er leder for Den internasjonale studentfestivalen i Trondheim (ISFiT) som varer fra 11. til 20. februar. 36 deltagere fra til sammen 6 land kan være berørt, tror Bajoghli, og legger til: Av disse kan 15 være særlig utsatt siden de bor i kystområdene. Må melde avbud For en uke siden sendte ISFiT e-post til alle deltagerne som muligens er berørt av naturkatastrofen, der de viste medfølelse og ba dem ta kontakt. Hittil har fem gitt lyd fra seg. Én fra Sri Lanka og én fra Indonesia har måttet melde avbud. Disse kan ikke komme fordi de må hjelpe familie og venner som er hardt rammet. Hva gjør dere med dem dere ikke hører fra? Vi kommer til å ringe dem for å forsikre oss om at alt står bra til eller om de er skadet, forklarer Bajoghli. Hun forteller at det vil bli markeringer under selve festivalen. Vi kommer til å ha ett minutts stillhet under åpningsseremonien, og vi har oppfordret alle som jobber med ISFiT til å være bøssebærere for Røde Kors.UD ISFIT TRENGER 450 VERTER Den internasjonale studentfestivalen i Trondheim (ISFiT) trenger rundt 450 verter som kan gi husly til deltagerne når festivalen sparkes i gang 11.februar. Dette er en kjempemulighet til å bli kjent med oppegående og engasjerte studenter fra hele verden, mener leder av ISFiT Sæba Bajoghli. Som vert plikter man kun å stille med sengeplass og frokost under den ti dager lange festivalen. Resten sørger arrangøren for. For å registrere deg som vert, gå inn på ISFiTs nettsider på Vi har ansatte som har opplevd katastrofen på nært hold, men ingen av våre studenter eller ansatte er omkommet eller savnet, sier informasjonsleder Svein Jørgen Hansen ved Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST). Jeg var veldig spent selv, men heldigvis ser det ut til at vi har sluppet unna å være direkte berørt, forteller rektor Asbjørn Hirsch ved Høgskolen for førskolelærerutdanningen i Trondheim (DMMH). Vi som kan så mye om barn kan ha noe å bidra med i etterkant av katastrofen, tror han. Vil hjelpe Heller ikke NTNU later så langt til å være rammet av tragedien, til tross for at en del av studentene kommer fra katastrofeområdene. Det jeg har fått høre, er at vi har hatt kontakt med de aller fleste av dem, sier assisterende universitetsdirektør Peter Lykke ved NTNU. NTNU kommer ikke til å komme med direkte pengestøtte til ofrene, men vil hjelpe til på andre måter. Jeg ser for meg at vi er romslige med permisjoner dersom noen skulle ønske å være med på hjelpearbeidet, sier Lykke. Også HiST og DMMH varsler en lignende holdning.ud SIT GIR PENGER TIL FLOMOFRENE De ansatte i Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) dropper årsfesten, og gir i stedet de festkronene til Røde Kors. Med rekordmange påmeldte ansatte er det ikke bare med lett hjerte festen blir avlyst. Når vi nå likevel avlyser festen, er det fordi vi ønsker å vise vår respekt og medfølelse, i tillegg til at vi vil gi økonomisk støtte de rammede, forklarer konsernsjef Knut Solberg. Beslutningen ble tatt i felleskap mellom de ansattes fagforeninger og ledelsen i samskipnaden. 25 ÅR SIDEN «Mens vi intetanende tyllet i oss de siste rester av juleribba og velmenende ønsket hverandre et fredelig nyttår, torpederte sovjetledere alle de avspenningsresultater som er oppnådd mellom øst og vest de siste årene, ved å innvadere Afghanistan. Det ugjestmilde fjelllandet mellom Pakistan og sovjetrepublikken Thurkmenistan, er i dag besatt av omkring sovjetiske soldater. Mot disse står store deler av av den nasjonale hæren, som sovjetsoldatene angivelig kom til landet for å hjelpe, samt en brokete forsamling av geriljasoldater utgått fra forskjellige stammer og religiøse organisasjoner.» 10 ÅR SIDEN «Med høstsemesterets lave medlemstall friskt i minne, var det spennende å se hva Samfundet kunne by på på konsertfronten. Det er ingen hemmelighet at mange studenter avgjør om de skal kjøpe medlemskort eller ikke på bakgrunn av konserttilbudet. mange gode konserter kan være det som skal til for å snu den negative trenden. Lørdagskonsertene i høst ble godt mottatt hos de med «alternativ» smak, men publikum uteble på mange av dem. Klubbstyrets (KLST) fredagskonserter var derimot godt besøkt, men KLST måtte tåle knallhard kritikk for sin, etter manges mening, alt for sikre og kjedelige linje. Store, utenlandske navn ble særlig etterlyst.» UNDER DUSKEN NR 1,

10

11 EKSAMEN NYHET Støyplaget under eksamen I en idrettshall går ingen stille i dørene. Det burde NTNU tenkt på før de brukte Nidarøhallen som eksamenslokale på kveldstid. TEKST: TONE NJØLSTAD SLOTSVIK FOTO: MATHIAS FOSSUM Mens studenter hadde eksamen i lokaler i Nidarøhallen i desember ble resten av hallen leid ut til idrettsgrupper. Slikt blir det støy av. Doktorgradsstudent Espen Berg var én av dem som kunne trengt hørselsvern mens han satt bøyd over eksamenen. Å ha eksamen der var helt på trynet, sier han. Berg hadde eksamen fra tre til sju på ettermiddagen. Den første timen gikk greit, men så begynte det å komme folk som skulle trene. Med det støynivået som var, ble det vanskelig å konsentrere seg. Det gikk ikke an å tenke klart. Det sier seg nesten selv når det var ballspill i naborommene og det kom plutselige hyl fra et taekwondolag som holdt på rett utenfor døra. Han mener dette gikk ut over prestasjonen. Vi var førti stykker som tok samme eksamen, men ikke alle satt i samme rom. Dermed var det bare noen av oss som merket bråket. Det blir ganske urettferdig. Professor tok affære Espen Berg er ikke alene om å reagere. Professor Kolbein Bell ved Institutt for konstruksjonsteknikk, som var fagansvarlig ved en av eksamnene, kalte i ettertid opplegget for en eksamensparodi. De drev med trening i gangene og hallene, og kjørte traller med metallhjul over steingulvet. Også inspektørene var helt fortvila over dette, hevder han. Dette fikk ham til å ta kontakt med sitt fakultet. Jeg fikk beskjed om at det var studentene som måtte ta opp dette. Mitt inntrykk var at fakultetet ikke anså det som sitt ansvar, sier han. Bell trodde først at det bare var det kullet han selv hadde oppe som fikk eksamenen ødelagt. Jeg tenkte at det kanskje var et engangstilfelle, men fikk høre at det gjentok seg uka etter. Forutså det ikke Knut Veium er sjef ved Seksjon for fakultetsservice, som har ansvar for eksamensavviklingen. EKSAMEN PÅGÅR: Det gjør ballspilling også. For en del av studentene som tok eksamen i Nidarøhallen i desember var støynivået til å rive seg i håret av. (Illustrasjonsfoto) Veium var kjent med at det var en mulighet for at resten av hallen ble brukt til andre aktiviteter, og beklager at dette ikke ble fulgt opp. Vi forutså ikke at dette ville skje. Kan det tenkes at det ville vært plass til å ha disse eksamenene på Gløshaugen? Ja, det er mulig. Han lover at saken skal tas opp, men presiserer at seksjonen ikke har fått noen klager fra studentene. Doktorgradsstudent Espen Berg synes derimot ikke ansvaret kan skyves over på andre. Det er ikke studentenes ansvar at det blir gjort noe med problemet. Han framholder at det er NTNU, og ikke de ansvarlige i idretsshallen, som bør ta ansvaret. NTNU leier en liten del av Nidarøhallen, så det er klart at de må leie ut ledig areal til andre for å beholde inntektene. De kan jo ikke stenge Nidarøhallen for idrettsarrangementer i hele desember.ud UKAs hovedsponsorer på plass Vi er på vei mot tidenes beste UKE! Nå har vi fått et solid fundament på plass, gliser UKEsjef Håkon Kirkeby for UKA 05. TEKST: CHRISTIAN SKARE STENDAL ARKIVFOTO: CHRISTIAN NØRSTEBØ UKA har fått hovedsamarbeidspartnerne sine på plass allerede NÅ i januar, noe som er tidligere enn noensinne. Med seg på laget har man nå fått blant annet Statoil, Bunnpris, SiT og DnBNor. Solide avtaler Det sier seg selv at dette er solide avtaler. Disse bedriftene er ikke småfisker, og det er ikke UKA heller, sier Kirkeby (bildet), som ikke vil ut med hvor store summer UKA drar inn gjennom hovedsponsorene. Han kan likevel ikke dy seg helt. Summen er høyere enn tidligere UKEr har fått gjennom ho vedsamarbeidspartnerne. Vi har fått et grunnlag som gjør at vi kan satse hardt videre, og vi er veldig fornøyde med avtalene.ud UNDER DUSKEN NR 1,

Samarbeidets kunst SIDE 25. Budsjett-rullett SIDE 4 Tapt i en tango SIDE 35 Elektronika ettersøkes SIDE 45

Samarbeidets kunst SIDE 25. Budsjett-rullett SIDE 4 Tapt i en tango SIDE 35 Elektronika ettersøkes SIDE 45 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2005 NR. 2 91. ÅRGANG 25. JANUAR - 8. FEBRUAR Samarbeidets kunst SIDE 25 Budsjett-rullett SIDE 4 Tapt i en tango SIDE 35 Elektronika ettersøkes SIDE 45 LEDER KOMMENTAR Fruktbar

Detaljer

Kabul lærer å leke TRANSIT SIDE 18. Nå skal jukserne tas SIDE 4 Trondheimsstudenter gir mest SIDE 7 Digital demokratisering SIDE 40

Kabul lærer å leke TRANSIT SIDE 18. Nå skal jukserne tas SIDE 4 Trondheimsstudenter gir mest SIDE 7 Digital demokratisering SIDE 40 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2004 NR. 10 90. ÅRGANG 24. AUGUST - 6. SEPTEMBER Kabul lærer å leke TRANSIT SIDE 18 Nå skal jukserne tas SIDE 4 Trondheimsstudenter gir mest SIDE 7 Digital demokratisering

Detaljer

Hullete tannhelse SIDE 12 Enda flere sensurblemmer SIDE 4 Krever røykfrie hybler SIDE 3 Påvirk kirken din SIDE 38

Hullete tannhelse SIDE 12 Enda flere sensurblemmer SIDE 4 Krever røykfrie hybler SIDE 3 Påvirk kirken din SIDE 38 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2004 NR. 13 90. ÅRGANG 5. - 18. OKTOBER Hullete tannhelse SIDE 12 Enda flere sensurblemmer SIDE 4 Krever røykfrie hybler SIDE 3 Påvirk kirken din SIDE 38 LEDER INNHOLD Overvåkning

Detaljer

Diplom i miniatyr SIDE 49. Tyven ringte Sesam-sjefen SIDE 3 Bitteliten revolusjon SIDE 23 Hiphop får et hjem SIDE 38

Diplom i miniatyr SIDE 49. Tyven ringte Sesam-sjefen SIDE 3 Bitteliten revolusjon SIDE 23 Hiphop får et hjem SIDE 38 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2005 NR. 5 91. ÅRGANG 8. MARS - 4. APRIL Diplom i miniatyr SIDE 49 Tyven ringte Sesam-sjefen SIDE 3 Bitteliten revolusjon SIDE 23 Hiphop får et hjem SIDE 38 LEDER KOMMENTAR

Detaljer

Frihet, likhet og hemmelige brorskap SIDE 18. Velferd dyrest hos SiT SIDE 4 Plateselskapenes død SIDE 41 De ni museer SIDE 38

Frihet, likhet og hemmelige brorskap SIDE 18. Velferd dyrest hos SiT SIDE 4 Plateselskapenes død SIDE 41 De ni museer SIDE 38 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2004 NR. 15 90. ÅRGANG 2. 15. NOVEMBER Ja, så må dere huske at det skal være ramme rundt annonsene da. 0,5 tjukk. Frihet, likhet og hemmelige brorskap SIDE 18 Velferd dyrest

Detaljer

Rester av en krig SIDE 36. Hjelpesløs høst SIDE 4 Lang vei til doktoren SIDE 27 Klart for platekrig SIDE 44

Rester av en krig SIDE 36. Hjelpesløs høst SIDE 4 Lang vei til doktoren SIDE 27 Klart for platekrig SIDE 44 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2005 NR. 15 91. ÅRGANG 8. - 21. NOVEMBER Rester av en krig SIDE 36 Hjelpesløs høst SIDE 4 Lang vei til doktoren SIDE 27 Klart for platekrig SIDE 44 LEDER 8. - 21. november

Detaljer

Gjenerobrer Storsalen SIDE 49. Et overgrep SIDE 4 Hvis velferd er viktigst SIDE 30 Lydpensum SIDE 39

Gjenerobrer Storsalen SIDE 49. Et overgrep SIDE 4 Hvis velferd er viktigst SIDE 30 Lydpensum SIDE 39 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2005 NR. 13 91. ÅRGANG 11. - 24. OKTOBER Gjenerobrer Storsalen SIDE 49 Et overgrep SIDE 4 Hvis velferd er viktigst SIDE 30 Lydpensum SIDE 39 LEDER 11. - 24. oktober 2005 Byen

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 3 91. ÅRGANG 7. FEBRUAR - 20. FEBRUAR

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 3 91. ÅRGANG 7. FEBRUAR - 20. FEBRUAR STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 3 91. ÅRGANG 7. FEBRUAR - 20. FEBRUAR LEDER 7.februar - 20.februar 2006 Massedebatt om eliteuniversitet Ikke før har debatten rundt Samskipnadens israelboikott kommet

Detaljer

Når livet står på vent SIDE 25. Juleferien ryker? SIDE 4 En elektronisk sjel SIDE 30 Kritisk til lydnivå SIDE 41

Når livet står på vent SIDE 25. Juleferien ryker? SIDE 4 En elektronisk sjel SIDE 30 Kritisk til lydnivå SIDE 41 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2005 NR. 14 91. ÅRGANG 25. OKTOBER - 7. NOVEMBER Når livet står på vent SIDE 25 Juleferien ryker? SIDE 4 En elektronisk sjel SIDE 30 Kritisk til lydnivå SIDE 41 LEDER 25.

Detaljer

Tanker som teller. side 22 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 6 92. ÅRGANG 21. MARS - 3. APRIL

Tanker som teller. side 22 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 6 92. ÅRGANG 21. MARS - 3. APRIL Tanker som teller side 22 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 6 92. ÅRGANG 21. MARS - 3. APRIL LEDER 21. mars - 3. april 2006 Fullfør visjonen STUDENTAVISA I TRONDHEIM SIDEN 1914 TELEFON 73 53 18 13

Detaljer

Studielånet på spill SIDE 21

Studielånet på spill SIDE 21 STUDENTAVISA I TRONDHEIM NR. 2 2004 90. ÅRGANG 27. JANUAR - 10. FEBRUAR Studielånet på spill SIDE 21 Klart for nytt idrettsbygg SIDE 11 Nye mastergrader på HiST SIDE 9 Trondheim filmfestival i 2005 SIDE

Detaljer

Fotofarsott SIDE. Kameraderi i nyskapings-trondheim SIDE 4 Kollektiv bomtur SIDE 23 Gløshaugens underverden SIDE 34 Jubileumsnummer MIDTEN

Fotofarsott SIDE. Kameraderi i nyskapings-trondheim SIDE 4 Kollektiv bomtur SIDE 23 Gløshaugens underverden SIDE 34 Jubileumsnummer MIDTEN STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2005 NR. 8 91. ÅRGANG 3. MAI - 8. AUGUST Fotofarsott SIDE 52 Kameraderi i nyskapings-trondheim SIDE 4 Kollektiv bomtur SIDE 23 Gløshaugens underverden SIDE 34 Jubileumsnummer

Detaljer

Under Dusken. Vått og rått. Nyhet: Frie fag i fare s.4. Kultur: Radio n vil gå riks s.41. studentavisa i Trondheim 11/2002

Under Dusken. Vått og rått. Nyhet: Frie fag i fare s.4. Kultur: Radio n vil gå riks s.41. studentavisa i Trondheim 11/2002 Under Dusken studentavisa i Trondheim 11/2002 Vått og rått Nyhet: Frie fag i fare s.4 Kultur: Radio n vil gå riks s.41 LEDER INNHOLD 11/2002 Lykke til, NTNU! 4 Frie fag i fare Assisterende universitetsdirektør

Detaljer

Den lange reisen hjem. Søknadsbehandling tok halvannet år. Julemoro: Alt på ett brett. UKA sensurer bort nynorsk

Den lange reisen hjem. Søknadsbehandling tok halvannet år. Julemoro: Alt på ett brett. UKA sensurer bort nynorsk UD#16-03_are4 17.11.03 04:12 Side 1 studentavisa i Trondheim 16/2003 19. november 2003-13. januar 2004 88. årgang Søknadsbehandling tok halvannet år Julemoro: Alt på ett brett UKA sensurer bort nynorsk

Detaljer

Bredt seiersglis, bred UKE?

Bredt seiersglis, bred UKE? STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 4 91. ÅRGANG 21. FEBRUAR - 6. MARS Bredt seiersglis, bred UKE? side 42 LEDER 21. februar - 6. mars 2006 Treg trafikant I 1999 undertegnet Trafikanten Midt-Norge en

Detaljer

Under Dusken. Terningen er kastet. Nyhet: NTNU glemte frie fag Reportasje: Jazz med nerve. studentavisa i Trondheim 05/2003

Under Dusken. Terningen er kastet. Nyhet: NTNU glemte frie fag Reportasje: Jazz med nerve. studentavisa i Trondheim 05/2003 Under Dusken studentavisa i Trondheim 05/2003 Terningen er kastet Nyhet: NTNU glemte frie fag Reportasje: Jazz med nerve LEDER INNHOLD 05/2003 Hvor er venstresiden? Mens vi sakte, men sikkert forsøker

Detaljer

Under Dusken. Lek og lær. Nyhet: Legevakten overså blodforgiftning Kultur: Gatas galleri. studentavisa i Trondheim 07/2003

Under Dusken. Lek og lær. Nyhet: Legevakten overså blodforgiftning Kultur: Gatas galleri. studentavisa i Trondheim 07/2003 Under Dusken studentavisa i Trondheim 07/2003 Lek og lær Nyhet: Legevakten overså blodforgiftning Kultur: Gatas galleri LEDER INNHOLD 07/2003 Flere universiteter - flere muligheter 9 Origo på nullpunktet

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 12 92. ÅRGANG 26. SEPTEMBER - 9. OKTOBER

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 12 92. ÅRGANG 26. SEPTEMBER - 9. OKTOBER STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 12 92. ÅRGANG 26. SEPTEMBER - 9. OKTOBER Fattigmannskunst? Sentrum under lupen side 46 LEDER Å omstille seg for fellesskapet 1. desember i år får vi se resultatet

Detaljer

Surfer gjennom studiene. Halvferdig AiT provoserer. Nytt kapittel for Skarstein. Kommunal boligpolitikk skviser ut kunstnere

Surfer gjennom studiene. Halvferdig AiT provoserer. Nytt kapittel for Skarstein. Kommunal boligpolitikk skviser ut kunstnere studentavisa i Trondheim 15/2003 4. - 18. november 2003 88. årgang Surfer gjennom studiene Halvferdig AiT provoserer Nytt kapittel for Skarstein Kommunal boligpolitikk skviser ut kunstnere LEDER INNHOLD

Detaljer

Saken om den røde rubin

Saken om den røde rubin studentavisa i Trondheim 11/2003 9. - 23. august 2003 88. årgang Saken om den røde rubin NTNU-styret på landtur Studenter i alle prisklasser UKA 03: Briskeby og Uri Geller LEDER INNHOLD 11/2003 Første

Detaljer

studentavisa i Trondheim 09/2003 12. august 2003 88. årgang Boligjaktstart Nyfødt reform Brød og sirkus på Samfundet Scener fra et sirkus

studentavisa i Trondheim 09/2003 12. august 2003 88. årgang Boligjaktstart Nyfødt reform Brød og sirkus på Samfundet Scener fra et sirkus studentavisa i Trondheim 09/2003 12. august 2003 88. årgang Boligjaktstart Nyfødt reform Brød og sirkus på Samfundet Scener fra et sirkus LEDER INNHOLD 09/2003 Reform er blitt hverdag I høst er ikke kvalitetsreformen

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 1 93. ÅRGANG 16. JANUAR - 29. JANUAR. Tilbake til hverdagen. Side 40

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 1 93. ÅRGANG 16. JANUAR - 29. JANUAR. Tilbake til hverdagen. Side 40 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 1 93. ÅRGANG 16. JANUAR - 29. JANUAR Tilbake til hverdagen Side 40 NYHET REDAKSJON 8 NETTSIDEr UTSATT: - NTNU mangler identitet 16 HYBLIFISERING: - Vil lære studentene

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 14 92. ÅRGANG 24. OKTOBER - 6. NOVEMBER. Livets endestasjon. side 33

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 14 92. ÅRGANG 24. OKTOBER - 6. NOVEMBER. Livets endestasjon. side 33 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 14 92. ÅRGANG 24. OKTOBER - 6. NOVEMBER Livets endestasjon side 33 LEDER Framtidsrettet gassvedtak INNHOLD Gasskraft har vært den største miljøpolitiske saken i Norge

Detaljer

Oppdrag: Oppdagelse Side 36

Oppdrag: Oppdagelse Side 36 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 9 92. ÅRGANG 15. - 28. AUGUST Oppdrag: Oppdagelse Side 36 LEDER Naive NTNU INNHOLD Kjære nye student. Velkommen til Trondheim. Eller til Dragvoll, om det er der oppe

Detaljer

TID FOR ØL s. 01/2001. studentavisa i Trondheim

TID FOR ØL s. 01/2001. studentavisa i Trondheim studentavisa i Trondheim 01/2001 TID FOR ØL s. 33 NTNU ga gratis øl til studentene Slår i fylla Dobbelt så dyr øl 842 halvlitere for lånet Sixpackpraten:ARK INNHOLD 01/2001 Under Dusken studentavisen i

Detaljer

Studielånet i boks. Omstridt prispåslag fra Samskipnaden. På bakrommet med Public Enemy 50 band kan bli husløse

Studielånet i boks. Omstridt prispåslag fra Samskipnaden. På bakrommet med Public Enemy 50 band kan bli husløse studentavisa i Trondheim 14/2003 21. oktober - 4. november 2003 88. årgang Omstridt prispåslag fra Samskipnaden På bakrommet med Public Enemy 50 band kan bli husløse Studielånet i boks LEDER Statsbudsjettets

Detaljer

Kjemisk krigføring. Nyhet: It s learning misbrukes. Reportasje: Stemmehøsten. Kultur: Populistisk teater

Kjemisk krigføring. Nyhet: It s learning misbrukes. Reportasje: Stemmehøsten. Kultur: Populistisk teater studentavisa i Trondheim 10/2003 26. august - 9. september 2003 88. årgang Nyhet: It s learning misbrukes Reportasje: Stemmehøsten Kultur: Populistisk teater Kjemisk krigføring LEDER INNHOLD 10/2003 Digital

Detaljer

Studenter tyr til lystpiller SIDE 7. Reagerer på nazispam SIDE 3 Linjeforeninger bøtelegges SIDE 13 Tigg og du skal få SIDE 38

Studenter tyr til lystpiller SIDE 7. Reagerer på nazispam SIDE 3 Linjeforeninger bøtelegges SIDE 13 Tigg og du skal få SIDE 38 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2004 NR. 7 90. ÅRGANG 20. APRIL - 3. MAI Studenter tyr til lystpiller SIDE 7 Reagerer på nazispam SIDE 3 Linjeforeninger bøtelegges SIDE 13 Tigg og du skal få SIDE 38 LEDER

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 1 94. ÅRGANG 15. JANUAR - 28. JANUAR. Studenter i den gamle stad. Side 32

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 1 94. ÅRGANG 15. JANUAR - 28. JANUAR. Studenter i den gamle stad. Side 32 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 1 94. ÅRGANG 15. JANUAR - 28. JANUAR Studenter i den gamle stad Side 32 Adresse: Elgsetergt. 1 7030 Trondheim Tlf: 73 53 18 13 Fax: 73 89 96 71 E-post: ud@underdusken.no

Detaljer

NR. 11 92. ÅRGANG 12. - 25. SEPTEMBER. Hopalong Kristin: Kreativ kvinneforkjemper Portrettet side 28

NR. 11 92. ÅRGANG 12. - 25. SEPTEMBER. Hopalong Kristin: Kreativ kvinneforkjemper Portrettet side 28 NR. 11 92. ÅRGANG 12. - 25. SEPTEMBER Hopalong Kristin: Kreativ kvinneforkjemper Portrettet side 28 LEDER Ja til regnbuebarn Uka vi er inne i, skal i Trondheim stå i regnbuens tegn. At Homouka behøves,

Detaljer