Rutine ved nytt vergemål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rutine ved nytt vergemål"

Transkript

1 Rutine ved nytt vergemål 1. Vedtak FMOP - Vergeattest 2. Likningskontoret - utskrift likning siste år 3. Bank - disposisjonsrett konto - opprette vergekonto 4. Endre utbetalingskonto hos NAV 5. Klientavtale DNB - bedriftsnettbank 6. Kontakte tidligere verge /primærkontakt/nærstående 7. Kontakte PMV 8. Endre fakturaadresse 9. NAV Pensjon og Telenor - sende vergefullmakt pr post 10. Fast overføring lommepenger 11.Vergeerklæring og økonomisk status

2 Personlig sikkerhet Viktig å vurdere før første møte med PMV Psyke, husdyr, nærstående, hygiene Avklarer med f.eks. primærkontakt, tidligere verge, familie etc. Første møte gjerne med noen PMV kjenner fra før Ved tvil: møte på offentlig sted f.eks. cafè, legekontor, NAV eller kommunen. Aldri møter med PMV hjemme «Betente saker» gjerne på telefonen

3 Bank Nordea - vanskeligst - flytte PMV? Småbanker: - NB! hvis de er på fornavn med PMV - vurder å flytte til DNB Kan ellers fungere veldig bra Disponer pmv sine konti via din egen nettbank Eget kort med ditt navn på PMV sin vergekonto?

4 BANK 1. Diposisjonsrett konti også lommepengekonto for kontroll og overføring 2. Fjerne tidligere disponenter 3. Tilgang via egen nettbank 4. Vergen skal være «tilskriver» 5. DNB: i datasystemet skal du være «hjelpeverge» 6. Status lån (Saldo, månedlig avdrag etc). Konvertere fleksilån til nedbetalingslån 7. Status andre konti: høyrente? (Obs! 2G), depositumskonto 8. Avslutte kredittkort og avtale nedbetaling av kredittkortgjeld

5 Bedriftsnettbank DNB Tilgang til alle konti for alle PMV via én innlogging Felles forfallsregister PMV kan ha sine konti i annen bank Autogiroavtaler og faste betalingsavtaler må fortsatt gjøres via privat nettbank.

6 Klientavtale DNB bedriftsnettbank IIIE Klientavtale Innsyn/Belastning Vedlegg til Abonnentens Tjenesteavtale DNB Connect Fullmakt Denne fullmakt skal benyxes i de tilfeller hvor kontoer skal disponeres og/eller kontoinformasjon skal mottas i et DNB Connect abonnement som ikke eies av Klienten selv. Bestilter(e) i dette abonnementet gis fu makt til 3 innga avtale om produkter og tjenester banken titbyr elektronisk (for eksempel kunne Spne ny konto pa foretaket) og knytter konto mot abonnementet. Partene ifullmakten: Klient (kontoeier Klientens orga n isasjo nsn r. Klientens navn Signeres av vergen Sendes DNB på mail abonnent (eier av DNB Connect abonnementet Abonnentens organisasjonsnr. Abonnentens firmanavn X tr tr Hjelpe og Troste Arne Erik Haldsrud For innsyn pe konto Klienten gir hirved Abonnenten fullmakt til 3 motta kontoinformasjon (ogs8 pb fil), begrenset til de konto(er) som er oppgitt i denne avtalen. For disponering av konto Klienten gir herved abonnenten fullmakt til 3 disponere sin(e) konto(er), begrenset til de konto(er) som er oppgitt i denne avtalen. Bestiller gis fullmakt til 3 inng8 avtale om produkter og tjenester som banken tilbyr innenfor innloggede sider p3 dnb.no. Fullmakten vil automatisk 9i innsynsrett og disponering av de konti som blir bestilt elektronisk. I et selvbetjent nettbankabonnement vil Administrator gi rettigheter til konto(er) som er Spnet for klient. Vedlagt vergefullmakt hvis PMV er kunde i annen bank * Hvis konto iannen bank Fullmakten glelder inntil Klienten (kontoeier) informerer banken om opphorlinndragelse av denne. Underckrifter it Kljentens firmastempel og underskrift, i henhold til gyldig firmaattest, som bekreftelse p3 ovennevnte fullmak. Sted, dato GtovIK Eankens avdelinqsstempel og unde6krift som bekreftelse pa at underskriftene forplikter selskapet. Sted, dato Underskrift(er) Underskrift Navn i blokkbokstaver Navn i blokkbokstaver ARNE ERIK HALDSRUD For bankens notate.: ' r.':.,. l(und nr, i.-acttlegkrei=, *1# '*) TNFoR ASJoN ol,r LCGntriasJoxsKoNTRoLL og GoDKtENTE LEGrr.rAsJoNsDoKut{ENTER: For Kunder/Klienter som rkke er registrert/legitimert som kunde ibankenfra for, skal det foretas egitimasjonskontroll og innhentrng av signaturprover (eget skjema) ved personlig fremmote i banken. Hvis personlig fr mmote er til vesentlig ulempe for kunden, kan identitetskontroll finne sted uten personlig fremmote, dersom betryggende identitetskontroll likevel kan Banken skal ta kopi av medbrakt offentlig qodklent oq qyld g legitimasjon. DN8 Eank ASA, 0021 Oslo, Foretaksregisteret NO versjonsnummer

7 Endre fakturaadresse Finne leverandører: Se på kontoutskrifter siste 6 mnd i nettbanken Regninger/inkassokrav hos PMV Tidligere verge / nærstående / primærkontakter NRK, Telenor, Borettslag, Kommunen, Lege

8 Emne: Dato: 25. november 2014 kl Tit: Endre fakturaadresse via mail De fleste godtar mail vedlagt kopi av vergefullmakt Unntak: Telenor og Gjensidige Tips: Legg inn teksten som signatur Blindkopi - send samme mail til mange Jeg er oppnevnt som nytt verge for Vennligst endre fakturaadressen hl: c/o Arne Erik Haldsrud Haakons gate 7A 281s GJoVTK Vergefullmakt vedlast. Mvh Arne Erlk Haldsrud Mobtl Haakons gate 7A 2815 GJOVIK

9 Adressendring Telenor Krever skriftlig dokumentasjon pr post. Telenor No.ge AS Kundeservice Privat Postboks 215 Sentrum 3701 SKTEN Arne Erik Haldsrud Haakons gate 7A 281s GJoVTK Gjpvik Nekter service på kundeservice, økonomi etc uten Skriftlig tilbakemelding pr post på at vergefullmakten er mottatt VERGEFUTTMAKT Vedlagt folger vergefullmakt for Vennligst registrer mitt engasjement som verge i Deres datasystemer og sperr muligheten til a bestille nye abonnement. Fakturaadressen pi kundeforholdet endres til: c/o Arne Erik Haldsrud Haakons gate 7A 281s GJoVTK Med vennlig hilsen Arne Erik Haldsrud Telenor Norge AS Kundeservice privat Pb. 216 Sentrum 3701 SKIEN Vedleee: kopi vergefullmakt Adresse: Haakons gate 74, 2815 Gjovik Tlf: Mail: a rneerik. ha ldsru gm a il. co m

10 NAV Pensjon Ønsker kopi av vergefullmakt pr post. llav Pensjon Postbok 6600 Etterstad (ro7 osto Arne Erik Haldsrud Haakons gate 7A 2815 GJoVTK Gitvik 2s Adresseendring til verge VERGEFUTTMAKT Sikrer at brev fra NAV kommer til vergen og at det blir registrert i NAV sitt datasystem - gjør det mulig å kontakte NAV pr telefon Vedlagt fglger vergefullmakt for person jeg er verge for. Vennligst registrer fullmakten i NAV sitt system, slik at jeg ogst kan kontakte NAV telefonisk ved behov. Post til person med verge bor pafores folgende adresse: c/o Arne Erik Haldsrud Haakons Bate 7A 2815 GJOVIK Pi forhdnd takk for hjelpen. Med vennlig hilsen Arne Erik Haldsrud Vedlesq: NAV Pensjon Postboks 6600 Etterstad 0607 OSLO Adresse: Haakons gate 7 A, 2815 GjOvik Tlf: Mail: arneerik. ha gm ail. com

11 NAV endre utbetalingskonto til vergekonto Skjema på ii E rae. 'o- d ukker del Innlogging kreves ikke Melding om nyft bankkontonummer Søk på «endre kontonummer» Bruk blokkbokslaver hvis du fy er ut fot hend! Trykk på: Endre eller registrere kontonummer? 2 Norsk bankkontonummer Folketrygdloven S sier at personer som mottar utbetalinger fra NAV skalla disse til en og samme konto. Dette gjelder ogs6 utbetalinger fra Helseskonomiforvaltningen (HELFO). Dersom det gjelder avdod person, me det foreligge kopi av skitteattest frr kontonummer kan endres, samt fullmakt(er) om det er flere 3 Adresse Førsteside + skjema c/o Arne Erik Haldsrud os sga Haakons qate 7A GJOVTK Signeres av vergen 4lJnderskrift Gj6vL Adresseendring ma meldes Folkeregisteret Vedlegg vergefullmakt Ved fullmakt eller oppnevnt verge ma dokumentasjon foreligge NAV Skanning Postboks 1407 Sentrum 0109 OSLO NAV Eokmel Faslsatt Endret PDF-ve6jon

12 Bruk vergekonto La inntektene gå inn på vergekontoen Avtal overføringer av lommepenger med PMV Måned, uke, hver 14.dag eller flere ganger pr uke Sikrer at du har kontroll og noe å betale med

13 Frivillig kredittsperre Ved kredittforespørsler vil de som innhenter opplysninger få beskjed om at personen er sperret for kreditt. ANNEEUTHALDSRUD HMTONSGATE?A 28niGJOL lf!:experian PO Irl Lir.t'$, r.a Orb. llqrd t: +a7al!!0 a!. E rq!.b..ir p.n...cm Odo Vergen får tilsendt kode for å «låse opp» kredittsperren ved behov. AAA Soliditet AS Databank Postboks 1419 Vika 0115 OSLO Experian AS Postboks 5275 Majorstuen 0303 OSLO t*tp'*o*fl;ffozrr? I Viscr til Dcrcs hcovco&lsc ev$lje Oi4 ExpcdmAs bcrrcftethcwcdet &t cthgtioo co Aarc fqbcepr- &r$rs Vcd crcaartlc hditdocryola vil & ro ioohcos opplfiogcoc O,loskid on erpcnonro'e tgclrfr fu&gditt- -vft Detsom Dc onrkcr I slcnc dcnoc cpctlco of Dc a rtrifri Lorrh rcd occ og bc o rt spercn blir opphcvct, sent oppgi Dcce lo& Dcres l<ode I Kopi ev dcttc brcvct mcd uantet ev kodc cl scodt. ;% Med venolig hibco f6&

14 Kontaktpunkter - hvordan spare tid og penger? NAV Ring sentralbordet på og be kontaktpersonen ringe deg tilbake - har plikt til å ringe tilbake innen to dager Sentralbordet gir ut epost adresser DNB Kundeservice utlandet tlf:

15 Facebook - lukkede direktemeldinger

16 Chattetjenester generelt Ofte raskere respons enn på telefon Utskrift av chattelog gir dokumentasjon Finnes på bedriftens nettsider eller på Facebook DNB har Chattetjeneste når du er innlogget

17 Stopp telefonsalg Trykk på knappen «stopp telefonsalg» Legg inn PMV sitt personnummer

18 Steng telefonen Det er mulig å legge inn sperre for «telefonterrorister»

Frivillig og tvungen forvaltning

Frivillig og tvungen forvaltning Frivillig og tvungen forvaltning INFORMASJON TIL KOMMUNALT ANSATTE AV UNNI NORDVIK ABRAHAMSEN GJELDSRÅDGIVER VED NAV SØGNE Frivillig forvaltning innebærer: Nav styrer brukers inntekter AAP / trygd, bidrag,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. DNB Bank ASA, 0021 Oslo Foretaksregisteret NO 984 851 006 MVA versjon 2011.11

Innholdsfortegnelse. DNB Bank ASA, 0021 Oslo Foretaksregisteret NO 984 851 006 MVA versjon 2011.11 Innholdsfortegnelse Avtalevilkår Partner Start Generelle vilkår for elektroniske tjenester Avtalevilkår DNB Connect Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd- og betalingstjenester

Detaljer

Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten

Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten 28. januar 2013 Dato 25. januar 2013 Referanse 12/974 VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN 1. Innledning Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Detaljer

EuroPark Kredittkort. Parkering på faktura. Ingen pin-kode. Ingen årsavgift. Ingen kontanter

EuroPark Kredittkort. Parkering på faktura. Ingen pin-kode. Ingen årsavgift. Ingen kontanter EuroPark Kredittkort Parkering på faktura Ingen pin-kode Ingen årsavgift Ingen kontanter 2 \ / 3 FÅ EN SMIDIGERE PARKERINGSHVERDAG! Parkering er en vesentlig del av hverdagen til alle som kjører bil. Vi

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

ESSO NORGE AS Kontokortsenter Svarsending 2030 0091 Oslo

ESSO NORGE AS Kontokortsenter Svarsending 2030 0091 Oslo Adressaten betaler for sending i Norge Distribueres av Posten Norge ESSO NORGE AS Kontokortsenter Svarsending 2030 0091 Oslo Betingelser for bruk av ESSO Firmakort Gyldighet Esso Firmakort kan brukes på

Detaljer

Registrering i Frivillighetsregisteret

Registrering i Frivillighetsregisteret Registrering i Frivillighetsregisteret Frivillighetsregisteret skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Foreninger, stiftelser og aksjeselskap som

Detaljer

Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder

Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder Generelt Når det kommer inn søknader bør kommunen sjekke at alle over 18 år har skrevet under på søknaden, og at nødvendig dokumentasjon er lagt ved (se

Detaljer

Enkelt Sikkert Fleksibelt. Rentefri kreditthandel for privat- og bedriftskunder

Enkelt Sikkert Fleksibelt. Rentefri kreditthandel for privat- og bedriftskunder Enkelt Sikkert Fleksibelt Rentefri kreditthandel for privat- og bedriftskunder Kreditthandel for bedriftskunder ICA Credit er et tilbud fra ICA Norge AS til bedrifts- og privatkunder som ønsker å handle

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag FORBRUKEROMBUDET FOR EN ENKLERE OG TRYGGERE FORBRUKERHVERDAG 1 Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk

Detaljer

Disponering av kontantytelser

Disponering av kontantytelser Orgnr: 993132284 Tlf: 32243250 Fax: 32243251 E-post: post@villaskaarno Disponering av kontantytelser : Thorsrud Richard Skaar Utarbeidet av: Thorsrud Richard Skaar Revidert dato: Revisjonsnummer: Dokumentnummer:

Detaljer

BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball

BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball 23/04/2007 Innhold I. Innledning...1 I.1. I.2. Krav for å kunne foreta påmelding...1 Sikkerhet...1 I.3. Oversikt...1

Detaljer

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging Søke om pensjon trinn for trinn Som arbeidsgiver er man ansvarlig for å sende inn pensjonssøknad på aktive arbeidstakere, dette gjelder alle pensjonsytelser. For å gjøre denne jobbe enklere og mer oversiktlig

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell Forord 3 Selskapet 3 Velkommen 4 Ansettelse og arbeidsavtale 5 Lønn 6 Arbeidstid 8 Helligdager og offentlige høytidsdager 9 Sykdom 10 Fravær 11 Velferdspermisjoner 12

Detaljer

Hvordan forhindre identitetstyveri Det er bare én av deg. La det fortsette sånn.

Hvordan forhindre identitetstyveri Det er bare én av deg. La det fortsette sånn. Identitetstyveriforsikring Hvordan forhindre identitetstyveri Det er bare én av deg. La det fortsette sånn. Råd og tips om hvordan du kan forebygge og forhindre identitetstyveri. Hvordan forhindre identitetstyveri

Detaljer

Kvikk guide Nettbank bedrift

Kvikk guide Nettbank bedrift Kvikk guide Nettbank bedrift Versjon 01.2014 1 Hovedfunksjoner i Nettbank bedrift Kontoinformasjon med konto- og saldooversikt Enkeltutbetalinger innland/utland Kontoregulering mellom egne kontoer Lønnslistefunksjon

Detaljer

Vår ref. ( hentes fra sak) oppgis ved alle henv.

Vår ref. ( hentes fra sak) oppgis ved alle henv. Navn Adresse Postnummer poststed Vår saksbehandler (entes fra saksbehandler) Vår ref. ( hentes fra sak) oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Hentes fra sak. TILBUD OM TILSETTING I TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim

Detaljer

Betal med faktura. For bedrifter, organisasjoner og offentlig forvaltning. www.jula.no

Betal med faktura. For bedrifter, organisasjoner og offentlig forvaltning. www.jula.no Betal med faktura For bedrifter, organisasjoner og offentlig forvaltning www.jula.no Enklere og raskere å handle på faktura Derfor blir det lettere med faktura fra Jula Hos Jula kan du handle mye av det

Detaljer

Hvordan komme i gang med

Hvordan komme i gang med Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Registrering i Frivillighetsregisteret

Registrering i Frivillighetsregisteret Registrering i Frivillighetsregisteret Frivillighetsregisteret skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Foreninger, stiftelser og aksjeselskap som

Detaljer

Bomveier.no. Betalingsløsning for private veilag. Brukerdokumentasjon

Bomveier.no. Betalingsløsning for private veilag. Brukerdokumentasjon Bomveier.no Betalingsløsning for private veilag Brukerdokumentasjon Mars 2013 Introduksjon Bomveier.no er en betalingsløsning for mobile enheter for private veilag. Tjenesten er utviklet for at veilag

Detaljer

VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN

VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN Dato august 2014 Referanse 12/1500 VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN 1. Innledning Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har 11. juni 2014 inngått avtaler om bruk av kontantkort for utbetalinger

Detaljer

2.5 Hvordan kan du sjekke bruken av personopplysningene dine? Hva er rettighetene dine?

2.5 Hvordan kan du sjekke bruken av personopplysningene dine? Hva er rettighetene dine? Personvern hos VIA EGENCIA Denne personvernerklæringen gjelder for databehandling som foretas av VIA EGENCIA Norway, organisasjonsnummer 981 620 550, postadresse Postboks 1353 Vika, 0113 Oslo, Norway.

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Versjon 04.2015. Ansatt. Kvikkguide Nettbank bedrift

Versjon 04.2015. Ansatt. Kvikkguide Nettbank bedrift Versjon 04.2015 Ansatt Kvikkguide Nettbank bedrift 1 Innlogging Gå til bankens nettside. Klikk på fanen Bedrift, fyll inn fødselsnummer (11 siffer) og klikk på knappen Logg inn. I fanen øverst velger du

Detaljer

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

Vilkår for MobilePay by Danske Bank

Vilkår for MobilePay by Danske Bank Vilkår for MobilePay by Danske Bank Innledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (heretter kalt MobilePay) fra Danske Bank som kan lastes ned som en applikasjon på mobile enheter. Danske

Detaljer

Forbrukerombudets guide til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets guide til smartere mobilbruk Oppdatert versjon Mars 2010 Forbrukerombudets guide til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Det vil bli avholdt ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA ( Selskapet ) den 10. november 2011 kl 10:00 (norsk tid) i kontorlokalene

Detaljer