Enkelt Sikkert Fleksibelt. Rentefri kreditthandel for privat- og bedriftskunder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Enkelt Sikkert Fleksibelt. Rentefri kreditthandel for privat- og bedriftskunder"

Transkript

1 Enkelt Sikkert Fleksibelt Rentefri kreditthandel for privat- og bedriftskunder

2 Kreditthandel for bedriftskunder ICA Credit er et tilbud fra ICA Norge AS til bedrifts- og privatkunder som ønsker å handle på kreditt i ICA Norges butikker; RIMI, ICA Nær og ICA Supermarked. Fordeler som ICA Credit-kunde: En kredittkonto og et ICA Credit-kort. Utsatt betaling på alle handler foretatt i en utvalgt ICA Norge-butikk. Faktura en gang i måneden, som viser dato og sted for handel, samt total handlesum. ICA Credit-koret er utstedt i bedriftens navn og må alltid medbringes når det handles på kreditt. Fullstendig avtale og betingelser vil bli tilsendt sammen med kortet. For å sikre en trygg handel, har den som handler plikt til å opplyse om hvilket forma det handles for, samt legitimere seg og signere kassekvitteringen. Slik søker du: For å bli ICA Credit-kunde, må du sende eller levere ferdig utfylt søknadsskjema til butikk sjefen i den butikken det søkes kreditt i. Søknaden vil deretter bli behandlet i henhold til gjeldende regler. Det må påregnes 2 3 ukers behandlingstid. Kreditthandel for privatkunder Fyll ut det samme søknadsskjema som bedriftskundene, men fyll inn personnummer i stedet for foretaksnummer. Kryss også av i boksen «privat». Alle søkere vil gjennomgå vanlig kredittvurdering. Ellers gjelder de samme reglene som for bedriftskunder. Vårt tilbud Våre kredittkunder belastes ikke med renter på utestående kreditt. Som kunde velger du mellom å betale en årlig avgift eller fakturagebyr per faktura. Gjeldende betingelser for ICA Credit* Årsgebyr (kr 35,- i måneden, denne betales forskuddsvis) kr 420,- eller fakturagebyr per faktura kr 50,- Faktura sendes etterskuddsvis hver måned Betalingsbetingelser 14 dager Overtrekksrente 8,5% pa *) Betingelser per Betingelsene kan endres. Overtrekksrenten justeres løpende etter hva som fastsettes som gjeldende morarente av Finansdepartementet. Alle beløp er ekskl. moms. Husk å legge ved kopi av firmaattest, eventuell annen gyldig attest når søknaden leveres eller sendes inn. Du er selv ansvarlig for korrekt utfylling av søknadsskjema. Utdrag av avtalevilkår finner du på side 3 og 4 i dette dokumentet. Har du spørsmål kan du kontakte ICA Credit ved KrediNor Fakturaservice på tlf , epost: eller butikken du søker om kreditt.

3 søknad om oppretting av kredittkonto Husk å legge ved kopi av firmaattest Bruk blokkbokstaver ved utfylling nytt kundenummer: (fylles ut av KrediNor Fakturaservice) evt. eksisterende kundenummer: foretaksnummer/personnummer: Firmanavn/personnavn postadresse: postnr/sted: tlf: faks: mobil: kontaktperson: E-post: daglig leder: antall ansatte: Omsetning (kr) sist år: Stiftelsesår: Dersom fakturaadresse er annen enn firmaadresse, vennligst spesifiser: kundekategori: firma stat/kommune privat annet: ønsket kredittgrense pr. mnd: 1000, 2000, 3000, 5000, annet: Søker om å handle på kreditt i (fyll ut butikken(es) navn):

4 Utdrag av avtalevilkår (Fullstendig avtale får du tilsendt sammen med ICA Credit-kortet) Generelle vilkår for kreditt Alle private bedriftskunder har anledning til å handle på kreditt., ICA Credit kan, også etter at avtalen er inngått, foreta kredittvurdering av kunden. Kunden aksepterer betingelsene på vegne av seg selv og andre han gir rett til å disponere kortet, og i alle tilfeller ved å ta kortet i bruk i butikken. Hos offentlige institusjoner innestår bestyrer eller leder for at vedkommende har myndighet til å underskrive og binde seg til gjeldende kredittavtale. Kunden kan bare bruke kortet i den butikken hvor man har søkt om kreditten. Kunden skal alltid oppgi hvilket firma de handler for og legitimere seg. Kassalappen skal alltid kvitteres. Kunden skal snarest mulig gi skriftlig beskjed til ICA Credit om navnendring eller adresseforandring. ICA Credit har taushetsplikt om alle opplysninger om kunden. Kredittramme og betingelser Kunden får utlevert et kredittkort som skal brukes ved alle kredittkjøp. I administrasjonskostnader betaler kredittkunden enten en årlig avgift på kr 420,- + mva eller fakturagebyr på kr 50,- + mva per faktura. Det gir en rentefri kredittid på inntil 45 dager,. Med dette menes at alle kreditthandler faktureres påfølgende måned med fakturadato 1. og 14 dagers betalingsbetingelse. Det er kundens ansvar at det innvilgede kredittbeløp ikke overskrides. Ved overtrekk har ICA Credit rett til å belaste kunden med overtrekksrente fra transaksjonstidspunktet. Hvis beløpet ikke betales innen fristen, påløper det i tillegg et purregebyr. Det kan skriftlig søkes om forhøyet kreditt. Ny kredittvurdering vil da bli foretatt. ICA Credit kan endre betingelsene med 1 måneds varsel. Varselet vil bli gitt i en egen melding til kunden. Ved vesentlige endringer vil ICA Credit innhente kundens aksept. Salg av øl og tobakk Ved salg av øl skal levering ha skjedd før det klokkeslett kommunen har bestemt om salg av alkohol. Salg av øl og tobakk skal ikke skje til personer under 18 år. Legitimasjon skal alltid fremvises. Oppsigelse/opphør av avtalen Begge parter kan si opp avtalen med 3 måneders varsel. Ved oppsigelse skal registrerte opplysninger slettes hos ICA Credit dersom kunden krever det. Hvis kunden misligholder avtalen vesentlig kan ICA Credit si opp avtalen med øyeblikkelig virkning. ICA Credit kan slette et kundeforhold dersom det ikke er registrert noe kjøp i løpet av de siste 12 måneder. Uavhengig av hvem som sier opp avtalen vil ikke årsavgiften bli refundert.

5 Tap og misbruk Tap av kort skal snarest mulig meldes til ICA Credit. Nytt kort belastes med kr 50,- Kunden er også ansvarlig hvis kortet misbrukes av noen som kunden har overlatt kortet til. Dersom kunden uaktsomt har latt andre misbruke kortet, er kunden ansvarlig for tapet. Kunden er ellers ansvarlig for misbruk av kortet dersom kunden eller noen kunden har overlatt kortet til, har unnlatt å underrette ICA Credit innen rimelig tid om tap av kortet. Tvist Ved eventuell tvist er Oslo vedtatt som verneting. Vi ønsker å betale årsavgift, kr 420,- +mva per år (kr 35,- per mnd.) Vi ønsker å betale fakturagebyr, kr 50,- +mva, istedenfor årsavgift Jeg/vi forsikrer om at de opplysningene som er gitt i søknaden er riktige og full stendige, og godkjenner de avtalevilkår som jeg/vi har lest, og forplikter meg/oss til å overholde hvis søknaden innvilges, Jeg/vi godkjenner at søknaden gjennomgår vanlig kredittvurdering. Mottatte opplysninger behandles konfidensielt. Avslag begrunnes ikke. Underskrift/signatur iflg. firmaattest Underskrift/signatur med blokkbokstaver Gyldig firmastempel Dato/sted Søknadsskjema fylles ut og sendes eller leveres til butikksjefen i den ICA Norge-butikken det søkes om kreditt i. Det må påregnes 2-3 ukers behandlingstid. Husk å legge ved kopi av gyldig firmaattest. Ved spørsmål, kan du kontakte butikken eller ICA Credit ved KrediNor Fakturaservice, tlf , mail:

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft.

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. 1-2 Avtaleforholdet

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Forsikringsvilkår for kollektiv gjeldsforsikring ved Sikret Billån

Forsikringsvilkår for kollektiv gjeldsforsikring ved Sikret Billån Forsikringsvilkår for kollektiv gjeldsforsikring ved Sikret Billån Del I Innledende bestemmelser Del II Forsikring ved dødsfall Del III Forsikring ved Arbeidsuførhet, Arbeidsledighet/Permittering og Sykehusinnleggelse

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann 24.08.2012 09:13 Del B av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens

Detaljer

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE)

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Kundeavtalen omfatter følgende: AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen:

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen: Kontoavtale Del A av kontoavtalen: Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag

Detaljer

Forsikret. Foreløpig pris per. Forsikringstaker (hvis annen enn forsikret) Betaler (hvis annen enn forsikringstaker)

Forsikret. Foreløpig pris per. Forsikringstaker (hvis annen enn forsikret) Betaler (hvis annen enn forsikringstaker) Storebrand Helseforsikring AS Postboks 1382 Vika, 0114 Oslo Søknad for helseforsikring KTA Etter Forsikret For- og mellom Telefon nr. Privat Telefon nr. arbeid Faks nummer Familie Avtale Søkes det samtidig

Detaljer

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår av 01.05.2014 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen omfatter sykeavbruddsforsikring for lege som er medlem

Detaljer

Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån Collector Credit AB

Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån Collector Credit AB Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån Collector Credit AB 15.12.2013 Disse forsikringsvilkårene gjelder f.o.m 15.12.2013 og inntil videre. 1. Forsikringstaker og forsikringsgiver Forsikringstaker

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering

Detaljer

Betalingsforsikring. VILKÅR BETALINGSFORSIKRING FORBRUKSLÅN COLLECTOR BANK AB 25.06.2015

Betalingsforsikring. VILKÅR BETALINGSFORSIKRING FORBRUKSLÅN COLLECTOR BANK AB 25.06.2015 Betalingsforsikring. VILKÅR BETALINGSFORSIKRING FORBRUKSLÅN COLLECTOR BANK AB 25.06.2015 Disse forsikringsvilkårene gjelder f.o.m 25.06.2015 og inntil videre. 1. FORSIKRINGSTAKER OG FORSIKRINGSGIVER Forsikringstaker

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Vilkårsett. for Helseforsikringsproduktet Vertikal. Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.10.2006

Vilkårsett. for Helseforsikringsproduktet Vertikal. Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.10.2006 Vilkårsett for Helseforsikringsproduktet Vertikal Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.10.2006 Vertikal Helseassistanse AS For morgendagens helsenorge Helseforsikring Veiledning

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. - 44 Innhold DETTE ER AVTALEGIRO... 3. AVTALEGIRO... 3.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3.2. For betaler... 3.2.2

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Spareavtale for IPS. Viktig informasjon til nye kunder. Jeg vil opprette spareavtale for IPS i SKAGEN Fondene:

Spareavtale for IPS. Viktig informasjon til nye kunder. Jeg vil opprette spareavtale for IPS i SKAGEN Fondene: Ferdig utfylt blankett sendes til: E-post: SKAGEN Fondene pensjon@skagenfondene.no Skagen 3 Eller telefaks: Postboks 160 51 86 37 00 4001 Stavanger www.skagenfondene.no/pensjon Spareavtale for IPS Kundeservice

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring Forsikringsgiver Landbruksforsikring AS Representant SAGA Forsikring AS Vilkår av 01. januar 2013 TKL 12/2011 Side 1 av 12 1 DEFINISJONER I disse forsikringsvilkår og i de relevante

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Vilkår A generelle vilkår

Vilkår A generelle vilkår Vilkår A generelle vilkår AVTALEVILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. DEFINISJONER I disse forsikringsvilkår og i de relevante bestemmelser skal følgende definisjoner gjelde: Forsikringsgiver:

Detaljer

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Dette dokumentet beskriver de juridiske problemstillingene ved overgang til elektronisk avgitt egenerklæring, og avskaffelse av erklæring ved

Detaljer

Avis Preferred Betingelser

Avis Preferred Betingelser Avis Preferred Betingelser Samtykke Følgende samtykker angående jurisdiksjon, preferanser, forsikringer, fraskrivelser og utleie i landene som er angitt nedenfor, er knyttet til bestemte punkter i Betingelsene.

Detaljer

Betalingsforsikring. Bank Norwegian AS. Vilkår > 20-10-2014 -

Betalingsforsikring. Bank Norwegian AS. Vilkår > 20-10-2014 - Betalingsforsikring Bank Norwegian AS Vilkår > 20-10-2014 - Innholdsfortegnelse 1 Kollektiv forsikringsavtale 1 2 Hva forsikringen omfatter 1 3 Vilkår for å bli forsikret 1 4 Når forsikringen gjelder fra

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe Til: Norges Bridgeforbund Att: Inger Hjellemarken Mail: hjellemarken@gmail.com Trondheim Lufthavn, 22.03.11 2011 TILBUD FRA RADISSON BLU HOTEL, TRONDHEIM AIRPORT Nye Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport

Detaljer