Økonomisk status for person med verge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomisk status for person med verge"

Transkript

1 Returneres til fylkesmannen i det fylket der personen med verge er folkeregistrert Økonomisk status for person med verge Utfylling av økonomisk status for person med verge Når det blir opprettet et vergemål der vergen skal bistå personen med forhold av økonomisk art, skal vergen sende inn en økonomisk status til fylkesmannen. I den økonomiske statusen skal vergen gå gjennom vedkommendes eiendeler og gjeld, jf. lov av 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål (vergemålsloven) 35. Eier av verdiene: Fornavn: Fødselsnummer: Mellomnavn: Etternavn: 1 Formue 1.1 Bankinnskudd, (inkludert pasientkonto på sykehjem/institusjon, klientkonto boenhet/bofellesskap merk at disse kan være registrert på andre enn personen selv). Bank: Vergemålsmyndighetene trenger detaljert informasjon om vedkommendes bankforbindelser, og saldo per i dag. Benytt merknadsfeltet i punkt 5 dersom det ikke er nok plass. Her oppgis også hvilken konto som er vergekonto. Kontonummer: Saldo (NOK): Person med disposisjonsrett: Bank: Kontonummer: Saldo (NOK): Person med disposisjonsrett:

2 Bank: Kontonummer: Saldo (NOK): Person med disposisjonsrett: Bank: Kontonummer: Saldo (NOK): Person med disposisjonsrett: Bank: Kontonummer: Saldo (NOK): Person med disposisjonsrett: 1.2 Aksjer, verdipapirer mv Obligasjons- og pengemarkedsfond (norske), både registrert og ikke registeret i verdipapirregisteret (VPS). Benytt merknadsfeltet i punkt 5 dersom det ikke er nok plass. Fornavn: Fødselsnummer: Mellomnavn: Etternavn: Forvaltningsselskapets navn: VPS-kontonummer: Samlet verdi: Fornavn: Fødselsnummer: Mellomnavn: Etternavn: Forvaltningsselskapets navn: 2

3 VPS-kontonummer: Samlet verdi: Skattepliktig formue av andeler i aksjefond. Benytt merknadsfeltet i punkt 5 dersom det ikke er nok plass. Aksjefondet navn: Organisasjonsnummer: Antall aksjer/andeler: Likningsverdi kr: Aksjefondet navn: Organisasjonsnummer: Antall aksjer/andeler: Likningsverdi kr: Likningsverdi av norske aksjer, egenkapitalbevis, obligasjoner mv. som er registrert i verdipapirregisteret (VPS). Benytt merknadsfeltet i punkt 5 dersom det ikke er nok plass. Fornavn: Fødselsnummer: Mellomnavn: Etternavn: Forvaltningsselskapets navn: VPS-kontonummer: Samlet verdi: Fornavn: Fødselsnummer: Mellomnavn: 3

4 Etternavn: Forvaltningsselskapets navn: VPS-kontonummer: Samlet verdi: Likningsverdi av norske aksjer overført fra RF-1088, likningsverdi på verdipapir ikke registrert i verdipapirregisteret (VPS). Benytt merknadsfeltet i punkt 5 dersom det ikke er nok plass. Selskapets navn: Organisasjonsnummer: Antall aksjer/andeler: Likningsverdi kr: Selskapets navn: Organisasjonsnummer: Antall aksjer/andeler: Likningsverdi kr: 1.3 Fast eiendom, leilighet og fritidsbolig Vergemålsmyndighetene trenger detaljert informasjon om vedkommendes eiendommer. Benytt merknadsfeltet i punkt 5 dersom det ikke er nok plass Fast eiendom/selveierleilighet Gnr. Bnr. Festenr. Kommune: Likningsverdi: 4

5 Antatt markedsverdi (basert på vergens skjønn): Gnr. Bnr. Festenr. Kommune: Likningsverdi: Antatt markedsverdi (basert på vergens skjønn): Borettslagsleilighet/andelsleilighet Borettslagets navn: Kommune: Andelsnummer: Likningsverdi: Antatt markedsverdi (basert på vergens skjønn): Fritidsbolig Gnr. Bnr. Festenr. Kommune: Likningsverdi: Antatt markedsverdi (basert på vergens skjønn): 5

6 1.3.3 Annen fast eiendom Gnr. Bnr. Festenr. Kommune: Likningsverdi: Antatt markedsverdi (basert på vergens skjønn): 1.4 Utestående krav (til gode hos andre) Hvis noen har lånt penger eller andre verdier av vedkommende, skal dette føres opp her. Benytt merknadsfeltet i punkt 5 dersom det ikke er nok plass. Fornavn på låntaker: Fødselsnummer: Mellomnavn på låntaker: Etternavn på låntaker: Utestående beløp i NOK: Fornavn på låntaker: Mellomnavn på låntaker: Etternavn på låntaker: Utestående beløp i NOK: 6

7 Gjeldsbrevet må inneholde betingelser for renter, avdrag og løpetid. Gjeldsbrevet skal sendes til fylkesmannen for oppbevaring. Hvis gjeldsbrevet ikke allerede er oversendt, må dette gjøres innen 2 uker. 1.5 Løsøre Nedenfor gir du en oversikt over båter, biler og andre kjøretøy samt annet løsøre som er registrert på vedkommende. Benytt merknadsfeltet i punkt 5 dersom det ikke er nok plass. Bil (type og årsmodell): Antatt salgsverdi (basert på vergens skjønn): Båt (type og årsmodell): Antatt salgsverdi (basert på vergens skjønn): Motorsykkel (type og årsmodell): Antatt salgsverdi (basert på vergens skjønn): Bobil/campingvogn (type og årsmodell: Antatt salgsverdi (basert på vergens skjønn): Gjenstander som er særlig forsikret, og annet løsøre. Spesifiser type og antatt salgsverdi basert på vergens skjønn: 1.6 Bankboks og kontanter Bankboks Innholdet i bankboksen oppgis dersom det er kjent. Hvis en bankboks skal åpnes skal en representant fra fylkesmannen være tilstede for å registrere innholdet. Bankens navn: 7

8 Bankboksnummer: Innhold: Kontanter Dersom personen har mer enn 3000 kroner i kontanter, skal beløpet opplyses om. Beløp i kontanter: 1.7 Øvrig formue fra likningen Hvis det på likningen til vedkommende er listet opp annen formue som ikke allerede er nevnt på noen av postene over, skal dette registreres her. Her tenkes typisk på innskudd i utenlandske banker, premiefond og individuell pensjonsavtale, gjenkjøpsverdi av livsforsikringspoliser, formue i borettslag, boligselskap og boligsameie, eiendom i utlandet og annet. Benytt merknadsfeltet i punkt 5 dersom det ikke er nok plass. 8

9 1.8 Annen formue som ikke fremkommer i likningen Hvis vedkommende har annen formue eller verdier som ikke fremgår av likningen, skal dette registreres her. Dette kan for eksempel gjelde rettigheter til båtfeste, rett til brygge, etc. 2 Gjeld og andre utgifter 2.1 Gjeld Vergemålsmyndighetene trenger informasjon om vedkommendes gjeld, og du som verge må derfor spesifisere all gjeld fordelt på ulike kreditorer i oversikten nedenfor. Husk å ta med eventuell kredittkortgjeld og andre forbrukslån. Benytt merknadsfeltet i punkt 5 dersom det ikke er nok plass. Navn på kreditor: Beløp i NOK: Navn på kreditor: Beløp i NOK: Navn på kreditor: Beløp i NOK: Navn på kreditor: Beløp i NOK: 9

10 2.2. Utgifter til leie av bolig Hvis vedkommende leier bolig, skal opplysningene nedenfor fylles ut: Fornavn på utleier: Mellomnavn på utleier: Etternavn på utleier: Husleie pr. måned: 3 Inntekter 3.1. Lønnsinntekter Vergemålsmyndighetene trenger informasjon om vedkommendes arbeidsgivere og lønn, og du som verge må derfor fylle ut oversikten nedenfor. Benytt merknadsfeltet i punkt 5 dersom det ikke er nok plass. Navn på arbeidsgiver: Forventet årslønn i år: Adresse arbeidsgiver: Navn på arbeidsgiver: Forventet årslønn i år: Adresse arbeidsgiver: Navn på arbeidsgiver: Forventet årslønn i år: 10

11 Adresse arbeidsgiver: Navn på arbeidsgiver: Forventet årslønn i år: Adresse arbeidsgiver: 3.2 Pensjonsinntekter Vergemålsmyndighetene trenger informasjon om forventet årlig pensjonsinntekt, og hvor pensjonsinntektene kommer fra. Du som verge må derfor fylle ut tabellen nedenfor. Benytt merknadsfeltet i punkt 5 dersom det ikke er nok plass. Navn på pensjonsutbetaler: Forventet årlig pensjonsinntekt i år: Adresse pensjonsutbetaler: Navn på pensjonsutbetaler: Forventet årlig pensjonsinntekt i år: Adresse pensjonsutbetaler: Navn på pensjonsutbetaler: Forventet årlig pensjonsinntekt i år: Adresse pensjonsutbetaler: Navn på pensjonsutbetaler: Forventet årlig pensjonsinntekt i år: Adresse pensjonsutbetaler: 11

12 3.3 Andre inntekter Dersom vedkommende har andre inntekter som formuesinntekter, bankrenter, avkastning på verdipapirer, utleieinntekter etc. føres dette opp nedenfor. Benytt merknadsfeltet i punkt 5 dersom det ikke er nok plass. Type inntekt: Beløp: Type inntekt: Beløp: Type inntekt: Beløp: Type inntekt: Beløp: 4 Livspoliser Hvis vedkommende har livspoliser, føres dette opp her. Benytt merknadsfeltet i punkt 5 dersom det ikke er nok plass. Livselskapets navn: Avtalenummer: Antatt verdi i NOK: Livselskapets navn: Avtalenummer: Antatt verdi i NOK: Livselskapets navn: Avtalenummer: Antatt verdi i NOK: 5 Tilleggsopplysninger og kommentarer Alle kommentarer og tilleggsopplysninger til postene over kan føres opp her. Start med å henvise til punktet kommentaren gjelder. Hvis du trenger mer plass, bruk et eget ark som du legger ved skjemaet. 12

13 6 Underskrift Jeg har kontrollert tallene, og har ført opp endringer eller tilføyelser dersom dette har vært nødvendig. Opplysningene er gitt etter beste skjønn og overbevisning, og så fullstendig som mulig. Jeg er kjent med at jeg kan komme i straffansvar dersom jeg gir uriktige eller ufullstendige opplysninger. Dato: Sted: Vergens underskrift: 13

Opprettelse av kapitalkonto for person med verge

Opprettelse av kapitalkonto for person med verge Opprettelse av kapitalkonto for person med verge Det fremgår av vergemålsloven 48, jf. 49, at finansielle eiendeler som eies av personer med verge, skal forvaltes av fylkesmannen med mindre annet følger

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene Selvangivelsen 2014 Rettledning til postene Ikke betal for mye skatt sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Har du endringer - lever elektronisk senest 30. april Bokmål 2 3 Innhold Fradragsposter

Detaljer

Søknad om fylkesmannens godkjenning til å gi gaver eller arveforskudd fra midlene til en person med verge

Søknad om fylkesmannens godkjenning til å gi gaver eller arveforskudd fra midlene til en person med verge Sendes fylkesmannen i det fylket hvor personen med verge er folkeregistrert. GA 8030 B Søknad om fylkesmannens godkjenning til å gi gaver eller arveforskudd fra midlene til en person med verge 1 Opplysninger

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Melding om behov for vergemål (eller endring i eksisterende vergemål)

Melding om behov for vergemål (eller endring i eksisterende vergemål) Sendes fylkesmannen i det fylket hvor den person som trenger verge er folkeregistrert. Melding om behov for vergemål (eller endring i eksisterende vergemål) Dette skjemaet brukes for å melde fra om behov

Detaljer

Begjæring om vergemål (eller endringer i eksisterende vergemål)

Begjæring om vergemål (eller endringer i eksisterende vergemål) Sendes fylkesmannen i det fylket hvor den person som trenger verge, er folkeregistrert. Begjæring om vergemål (eller endringer i eksisterende vergemål) Dette skjemaet brukes hvis det er behov for å opprette

Detaljer

Veiledning til melding om arv. Skatteetaten. 2 Formuen ved dødsfallet

Veiledning til melding om arv. Skatteetaten. 2 Formuen ved dødsfallet Veiledning til melding om arv Arvemelding (RF-1615) skal sendes skattekontoret innen seks måneder etter dødsfallet. Meldingen skal sendes til den region hvor avdøde var bosatt, se siste side i veiledningen.

Detaljer

1.1 Etternavn, fornavn Telefon dagtid/mobil 1.2 Fødselsnummer (11 siffer) 1.3 Adresse, postnr. poststed 1.4 Kontonummer

1.1 Etternavn, fornavn Telefon dagtid/mobil 1.2 Fødselsnummer (11 siffer) 1.3 Adresse, postnr. poststed 1.4 Kontonummer Nullstill skjemaet før du lukker det Søknad om lønnsgarantidekning -melding av lønnskrav m.v. til konkursboet Den statlige lønnsgarantiordningen Blanketten fylles ut av arbeidstaker og sendes bostyrer.

Detaljer

(den kommune der eiendommen ligger)

(den kommune der eiendommen ligger) Statens landbruksforvaltning Før søknaden fylles ut, bør det undersøkes om ervervet er konsesjonsfritt, jf. rettledningen på side 3 og 4. Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom i henhold til konsesjonsloven

Detaljer

Krav om attføringsstønader

Krav om attføringsstønader Krav om attføringsstønader Det kan ytes økonomisk hjelp til ekstra utgifter i forbindelse med attføring, se nedenfor og i brosjyren «Attføringsytelser rettigheter og plikter» (PB-0162). Utdanning som attføringstiltak

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FORETAKETS NAVN GATEADRESSE POSTADRESSE PORTNUMMER/STED TELEFON/MOBIL E-POST ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Gjeldsrådgivning. - selvhjelpspakke

Gjeldsrådgivning. - selvhjelpspakke Gjeldsrådgivning - selvhjelpspakke Innhold 1. Inntekter og utgifter lag budsjett! Side 4 2. Ring 800GJELD - Økonomirådstelefonen i NAV Side 4 3. Gjeld lag oversikt! Side 4 4. Søknad om betalingsutsettelse

Detaljer

viktig å vite Til deg som er andelseier i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som er andelseier i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som er andelseier i borettslag med høy fellesgjeld 1 2 Innhold Om borettslagsmodellen..................................... 5 Fellesgjeld...........................................................

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet (navn og adresse) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

MELDING OM USKIFTET BO (BEGJÆRING OM USKIFTEATTEST)

MELDING OM USKIFTET BO (BEGJÆRING OM USKIFTEATTEST) Til skifteretten i MELDING OM USKIFTET BO (BEGJÆRING OM USKIFTEATTEST) De gule feltene må leses/fylles ut av alle r som ønsker uskifte. Disse feltene er tilstrekkelige hvis avdøde verken etterlater seg

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

godkjenning som låntaker/ egenvurdering av økonomi 1. Søker

godkjenning som låntaker/ egenvurdering av økonomi 1. Søker Søknad om godkjenning som låntaker/ egenvurdering av økonomi 1. Søker Fødselsnr. (11 siffer) Søker 1 etternavn og fornavn Telefon på dagtid Mobiltelefon Fødselsnr. (11 siffer) Søker 2 etternavn og fornavn

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

vergemål er et viktig velferdsgode. av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser,

vergemål er et viktig velferdsgode. av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser, trenger Du verge? vergemål er et viktig velferdsgode. Når en person av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser, kan det oppnevnes en verge som skal hjelpe personen. vergen fungerer

Detaljer

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Stortingsgaten 28 Postboks 8140 Dep N-0033 Oslo Telefon 24 13 10 00 Telefaks 24 13 10 05 postmottak@slf.dep.no Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Detaljer

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk Skatt Innsending av bilag Starte registrering av reise- eller utgiftsrefusjon Steg 1 - Generelle data Registrere Innenlandsreise

Detaljer

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp?

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? NAV GULEN Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? Bestemmelsens primære mål er å sikre alle som oppholder seg i Norge forsvarlig livsopphold. Du har krav på økonomisk sosialhjelp når du ikke har

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier:

Midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier: 1 GRUPPEOPPGAVE VIII - LØSNING Oppgave 8.1 A/S Industri GOL08.doc (v15) Spm a) Avsetningen til utsatt skatt kr 728 000 Midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier: Forretningsbygg

Detaljer