Matematikk: 1P eller 1T?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Matematikk: 1P eller 1T?"

Transkript

1

2 Matematikk: 1P eller 1T?

3 Ivar Karsten Lerstad Avd.leder realfag 18 realister Personalansvar Fagansvar, bl.a. koordinering av oppstarten i Vg1 Er en av tre realister i nettverksledelsen for realfag i fylket: faglige råd, kurs, kompetanseheving, læreplantolking felles forståelse mm.

4 Emner for timen (45 minutter) Matematikk i Kunnskapsløftet Fellesfag Programfag i matematikk Struktur i matematikkfaget/matematikkursene Standpunkt Eksamen Struktur på prøver og eksamen: del 1 uten hjelpemidler del 2 med hjelpemidler Nytt ved eksamen våren 2015: 1T: 3 timer uten hjelpemidler, 2 timer med hjelpemidler! Bruk av digitale verktøy bl.a. CAS-verktøy

5 Emner for timen (45 minutter) forts.

6 Noen innledende opplysninger: Fellesfag: obligatoriske fag som må leses av alle elevene, f.eks matematikk 1P eller 1T Programfag: valgbare fag, men noen programfag knyttet til studieretningen er obligatoriske på musikk, dans, drama og formgiving. ST (studiespes.) velger programfag i Vg2, SF (stud.sp. med formgiving) og MD (musikk, dans, drama) starter med programfag alt i Vg1.

7 Matematikk er fellesfag i Vg1 og Vg2 for alle elevene på ST, SF, MU, MD og MR 5 timer/uke i Vg1 og 3 timer/uke i Vg2 er minimum for å få studiekompetanse P- matematikk: praktisk T- matematikk: teoretisk Standpunktkarakter og eventuelt eksamenskarakter både i Vg1 og Vg2

8 UTFORDRING INNEN 4. SEPTEMBER: VELGE 1P praktisk matematikk eller 1T teoretisk matematikk

9 1P (5t/u) eller 1T (5 t/u) i Vg1? TEMAER: 1P praktisk: 1T - teoretisk Tall og formler, brøk, likninger, grafer Sannsynlighetsregning Forhold og prosent Geometri Geometri i yrke og kunst Økonomi Indeksregning Rette linjer Funksjoner Tall og formler, bokstavregning, brøk, likninger (mer teoretisk) Sannsynlighetsregning Algebra Potenser og logaritmer Trigonometri Geometri Funksjoner og grafiske løsninger Derivasjon Matematiske modeller og vekstfart

10 HJELP I VALGET AV MATEMATIKKURS: Karakterer i matematikk fra ungdomsskolen Tilbakemeldinger fra matematikktesten fredag 22. august Egne erfaringer, samtaler med matematikklærer, arbeidsinnsats, etc. de første 2 ukene Mål du har satt deg eller vil sette deg i videregående skole. Studier etter videregående skole. Noen studier krever R1 (eller S1+S2) og R2 kan også være viktig basis. I tillegg krever noen studier også for eksempel fysikk og / eller kjemi

11 NOEN FORKORTELSER I PROGRAMFAGENE I MATEMATIKK: R- matematikk (R1 i Vg2 og R2 i Vg3): Realfaglig matematikk. R1 bygger på 1T fra Vg1 S matematikk (S1 i Vg2 og S2 i Vg3): Samfunnsfaglig matematikk. S1 bygger på 1P eller 1T fra Vg1. Det er ca. 70 % overlapping av fagstoff (fellesstoff) i 1T og S1 S1 + S2 = R1 ved opptak til studier som krever matematikk ut over 1P + 2P

12 VALG AV MATEMATIKK I KUNNSKAPSLØFTET Neste dias viser en tabell over matematikkurs som kan velges i videregående skole på Vg1, Vg2 og Vg3. Det er mest vanlig å velge matematikkurs/programfag som ligger loddrett under hverandre. Kursene i loddrett kolonne bygger på hverandre. Noen elever kombinerer 1T på Vg1 med programfaget S1 i Vg2. 1T gir et svært godt grunnlag for å lese S1 da ca. 70 % av lærestoffet i S1 fins i 1T. Det er ikke forbud mot å kombinere matematikkurs som ikke bygger på hverandre, men her er det eleven selv som må sørge for at det faglige grunnlaget er godt nok. Dette gjelder for eksempel kombinasjonen 1P + R1. Imidlertid - noen kombinasjoner er IKKE tillatt. Et vitnemål kan ikke innholde både S-kurs og R-kurs i matematikk. Kombinasjoner som R1 + S2 eller S1 + R2 er derfor ikke tillatt. Tabell 2 viser noen kombinasjoner av matematikkurs, når standpunktkarakter settes og hva som er lærestoffet til eksamen.

13 Sammenhengen mellom 1P/1T og programfag i matematikk på Vg2 og Vg3 Vg1 1P (5t) 1T (5t) Vg2 2P (3t) eller 2T (3t) eller S1 (5t) (programfag inkl. 2P) Ca. 70 % overlapp R1 (5t) (programfag inkl. 2T) Vg3 S2 (5t) (programfag) R2 (5t) (programfag)

14 Eksempler på kombinasjoner av matematikkurs Vg1 Vg2 1P (5t) Standpunkt og ev. eksamen i 1P 2P (3t) Standpunkt og ev. eksamen i 2P 1P eller 1T (5t) Standpunkt og ev. eksamen i 1P/1T S1 (5t) Standpunkt og ev. eksamen i S1 Vg1 1T (5t) Standpunkt og ev. eksamen i 1T 1T (5t) Standpunkt og ev. eksamen i 1T Vg2 2T (3t) Standpunkt og ev. eksamen i 2T R1 (5t) Standpunkt og ev. eksamen i R1

15 Jeg takler 1P / 1T! motivert gode team gode samarbeidspartnere jevn og solid innsats over tid gode arbeidsvaner lekser: MÅ gjøres jevnlig en forutsetning for å lykkes i matematikk. NB! Elevstyrte leksegrupper! god og automatisert basiskunnskap hjemmearbeid: legg gjerne inn ekstraøvinger følger arbeidsplanen og gjør mer enn minstekravet gode og systematiske notater be om hjelp fra lærer og medelever mandag er ikke leksefri dag (gjelder også i matematikk) vær tålmodig ha langsiktige mål: gode resultater i matematikk kommer oftest etter lang tid og solid innsats Bruk PC-en rett i timene og hjemme - til skolearbeid!

16 Prøver, heildagsprøver og eksamen i 1P / 1T! prøver: uten eller med hjelpemidler heildagsprøver og eksamen: del 1 2 timer i 1P og 3 timer i 1T: uten hjelpemidler del 2 3 timer i 1P og 2 timer i 1T: med hjelpemidler, men ikke kommunikasjon med andre eller bruk av Internett Digitale verktøy, CAS-verktøy. Bygge opp et dokument digitalt som skrives ut og leveres som hele eller som en del av besvarelsen. Erfaring: Elevene forbereder seg best dersom prøven er uten hjelpemidler

17 De 2 første skoleukene i 1P / 1T valg deling klassevis ikke gruppeinndeling samme emneområder for alle Vg1-elevene: De enkleste oppgavene har 1P-nivå, de mest utfordrende 1T-nivå. Kartleggingsprøve fredag resultater tilbakemelding fra lærer til elev Samtale med faglærer Fokus på dem som har vansker med å velge 1P eller 1T Valg av 1P eller 1T senest torsdag 4. september. Skjema Inndeling i 1P og 1T grupper fra tirsdag 9. september. 8 klasser 10 matematikkgrupper Vi ønsker samtaler i alle hjem om valg av matematikk. Matematikklærerne og jeg er selvfølgelig tilgjengelige for samtaler dersom valget skulle være vanskelig eller dere har spørsmål om matematikk eller matematikkvalget

18 Kalkulatorer Matematikkprogrammer på PC Vi har så langt anbefalt grafisk kalkulator pga. tydelige signaler fra sentralt hold om at alle matematikkoppgaver skal kunne løses med bruk av grafisk kalkulator fra og med våren 2011, MEN Endring kommer ved eksamen våren 2015: Grafisk kalkulator er ikke tilstrekkelig. Kalkulator + GeoGebra = OK! Så langt: Oppskrift i lærebøkene hvordan oppgaver kan løses med grafisk kalkulator. Endret i 2014-utgavene! Kalkulator er praktisk, tidsbesparende og medfører større konsentrasjon i matematikk (mindre avsporing enn ved for mye bruk av PC), Vi har anbefalt og anbefaler fortsatt Texas kalkulator TI-84 eller TI-83 brukt eller ny. Har familien alt en Casio grafisk kalkulator? Bruk denne! Eller: Sharp: lånes eller kjøpes på skolen!

19

20

21 Kalkulatorer Matematikkprogrammer på PC Utdanningsdirektoratet gjennomfører endringer i matematikkfaget og endringer til eksamen fra våren Noen av endringene er tydelige: Del 2 (gjelder 1T -teoretisk): Nå kun 2t Bl.a. bruk av matematikkprogram på PC for å løse noen oppgaver. Del 1: Vi forventer flere oppgaver som tester bredere basiskunnskap, noen oppgaver som før var i del 2 vil nå finnes i del 1 Vi må ta høyde for disse endringer dette skoleåret. Bredere og grundigere opplæring i bruk av både kalkulatorer og forskjellige matematikkprogram på PC Økt arbeidsmengde for elevene for å bli god på digitale verktøy. Bygge digital fil med løsninger, forklaringer utskrift

22 Kalkulatorer Matematikkprogrammer på PC Hva gjør vi på Fagerlia vgs fra høsten 2014? Vi anbefaler fortsatt grafisk kalkulator dersom familien har dette: anvendelig, praktisk, de kan tegne grafer og de er også gode på statistikk, lærebøkene (1T) viser til bilder/display fra grafiske kalkulatorer, Texas (TI-83 el 84) og Casio, Grafiske kalkulatorer må kjøpes privat (ny kr. 990) Har ikke familien en grafisk kalkulator? Sharp er tilstrekkelig! Skolen har kjøpt inn ikke-grafiske kalkulatorer: Sharp EL-W506XB-SL. Disse kan kjøpes av skolen for kr. 200 eller lånes av skolen slik som lærebøker - bruk lånekort ALLE elever skal ha kalkulator!

23 Matematikkprogrammer på PC Hva gjør vi på Fagerlia vgs fra høsten 2014? GeoGebra 4.4. og 5.0: Grafikk (grafer, geometri), statistikk og sannsynlighet. CAS. (free software) Kikora: interaktivt (elev lærer) matematikkprogram med oppgaver som er organisert etter emner. Opplæringsprogram i GeoGebra med videoer (sertifisering for vgs). Fri tilgang gjennom FEIDE-pålogging på UngWeb. Kursdag: Onsdag 17. september: Kikora, studieteknikk, fronter, etc. Eventuelt: Lektor Thue: Instruksjonsvideoer, gjennomgang tematisk Mattehjelpen: organisert etter mener og nivå, introduksjoner på forskjellig nivå med tilhørende flervalgsoppgaver. velg norsk språk, nivå og emneområde

24

25

26

27

28 Hjelp i matematikkarbeidet og opplæringen: Øvingsoppgaver: Innlæring, kategori 1, kategori 2, blandede oppgaver, eksamensoppgaver Løsningsforslag til oppgaver på læreverkets nettstad: sinus.cappelen.no (gratis) Eksamensoppgaver med løsningsforslag på (gratis) Lektor Thues instruksjons- og opplæringsvideoer: (gratis) Kikora: oppgaveløsning med direkte tilbakemelding til eleven. Pålogging gjennom UngWeb.no

29 Hjelp i matematikkarbeidet og opplæringen, forts. Nettbasert matematikkhjelp Gode øvingsoppgaver strukturert etter emner og nivå fins på Matematikkhjelpen Velg norsk språk klikk på redningsringen øverst i venstre hjørne velg nivå (barnetrinn, ungdomstrinn, videregående skole) og velg emneområde. Hvert emne har teoriforklaring under Introduksjon og test med 10 oppgaver. Umiddelbar tilbakemelding ved å trykke på Rette.

30

31

32

33 .

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Ulsrud videregående skole ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 I dette skrivet finner du informasjon om; Når får du melding om eksamen? Frammøte til eksamen Hjelpemidler Bruk

Detaljer

Lærerveiledning for Kikora 2013. Versjon: Ungdomsskolen, Fronter integrasjon. Med over 5 000 nivådifferensierte oppgaver i serien

Lærerveiledning for Kikora 2013. Versjon: Ungdomsskolen, Fronter integrasjon. Med over 5 000 nivådifferensierte oppgaver i serien Versjon: Ungdomsskolen, Fronter integrasjon. Med over 5 000 nivådifferensierte oppgaver i serien For introduksjonsvideoer: Besøk «Kikora Media» på YouTube. Innhold Innhold Tilgang til Kikora gjennom Fronter...3

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Ja, jeg har lyst til å ta imot 20 skrittellere. tangenten 1/2007 1. caspar.no. Vær kjapp og du kan motta et klassesett! (fortsettes side 14)

Ja, jeg har lyst til å ta imot 20 skrittellere. tangenten 1/2007 1. caspar.no. Vær kjapp og du kan motta et klassesett! (fortsettes side 14) Velkommen til et nytt år! I sommer er det 10 år siden LAMIS ble stiftet som en organisasjon for alle som er interessert i spørsmål som angår matematikkundervisning. LAMIS har utrettet mye og TANGEN- TEN

Detaljer

Er du i tvil? Bruk nettstedet www.samordnaopptak.no og/eller snakk med rådgiver!

Er du i tvil? Bruk nettstedet www.samordnaopptak.no og/eller snakk med rådgiver! SPESIELLE KRAV TIL MATEMATIKK I VIDEREGÅENDE SKOLE FOR Å KOMME INN PÅ UNIVERSITET OG HØGSKOLER: 3-ÅRIG INGENIØRUTDANNING (Bachelor i ingeniørfag) Matematikk (R1 + R2) + Fysikk 1 INTEGRERT MASTERSTUDIUM

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER, KODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER KODE REA3001 Biologi 1 Muntlig Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. Forberedelse inntil 45 minutter.

Detaljer

Lærerveiledning. Nettsiden er programmert i HTML med CSS ved hjelp av programmet Notepad2. De tilfeldige beregningene er utført med enkel JavaScript.

Lærerveiledning. Nettsiden er programmert i HTML med CSS ved hjelp av programmet Notepad2. De tilfeldige beregningene er utført med enkel JavaScript. Lærerveiledning versjon 2.0 Innhold Innhold...1 Hva er Aksjemarked?...1 Målgruppe og relevante kompetansemål...2 Hvordan legge opp en spilløkt i en matematikktime...2 Ulike måter å bruke Aksjemarked på...3

Detaljer

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål Eksempel på løsning 010 Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk P Eksamen 30.11.009 Bokmål MAT1003 Matematikk P HØSTEN 009 Eksempel på løsning med vekt på bruk av digitale verktøy Hva er en

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Atlanten videregående skole

Atlanten videregående skole Atlanten videregående skole Kunnskap. Samarbeid. Entusiasme. Idrettsfag Studiespesialiserende Foto: Thomas Sivertsen (ANB) Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama www.atlanten.vgs.no Videregående

Detaljer

Fagkatalogen 2014-2015

Fagkatalogen 2014-2015 Fagkatalogen 2014-2015 Om programfag og fagvalg for elever på ST Verdal videregående skole 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på det

Detaljer

Funksjoner med GeoGebra. Newton ENGIA - Statoil energirom - Ofoten

Funksjoner med GeoGebra. Newton ENGIA - Statoil energirom - Ofoten Funksjoner med GeoGebra Newton ENGIA - Statoil energirom - Ofoten 1649 Newton basedokument - Funksjoner med GeoGebra Side 2 Innhold 1 Newton-modul 1.1 Navn på Newton-modul 1.2 Anbefalt årstrinn 2 Informasjon

Detaljer

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk ved Per Manne Institutt for foretaksøkonomi Norges Handelshøyskole 5045 Bergen per.manne@nhh.no Bergen, 21. april 2005 Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1 2013/2014 2013/2014 1 Innhold Velkommen s. Visjon Læringsplakaten Skolerute Timeoppsett Læremidler Skoleskyss Fraværsreglene Viktige frister Stipend Valg av matematikk Valg av programfag VG2 Valg av programfag

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00 Dok.id.: 2.1.4.4.3.19 VP-I-Håndbok i eksamensarbeid Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 27.02.2014 Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 10 EKSAMEN I VIDEREGÅENDE

Detaljer

Fagkatalogen 2015-2016

Fagkatalogen 2015-2016 Fagkatalogen 2015-2016 Om programfag og fagvalg for elever på ST Verdal videregående skole 1 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på det

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT

ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT A r b e i d s n o t a t e r f r a H øg s k o l e n i B u s k e r u d nr. 60 ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT Bruk av elektronisk elevbok i Rettslære - et læremiddel i Fagdidaktikk rettslære ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Innhold 1. Om veiledningsmateriellet 4 2. Arbeid med kompetansemål og vurdering 7 3. Arbeid med kompetansemål

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Nasjonale prøver 18.09.2013

Nasjonale prøver 18.09.2013 Nasjonale prøver 18.09.2013 Veiledning til lærere Regning 8. og 9. trinn. Del 2 Bokmål Innhold Hvordan bruke resultatene i undervisningen?... 3 Oversikt over oppgavene til nasjonal prøve i regning 2013...

Detaljer

Fagvalg. skoleåret 2012/2013

Fagvalg. skoleåret 2012/2013 Fagvalg skoleåret 2012/2013 Informasjon om valg av programområde og programfag fram til generell studiekompetanse eller spesiell studiekompetanse Vg2 og Vg3 GENERELL INFORMASJON. HVA ER DITT MÅL MED UTDANNINGEN?

Detaljer

NYE OPPGAVETYPER OG KRAV TIL FØRING

NYE OPPGAVETYPER OG KRAV TIL FØRING CAS, Graftegner og regneark på eksamen Eksamen 1P, 2P og 2P-Y 2 timer uten hjelpemidler 3 timer med hjelpemidler Noen oppgaver i del 2 kreves løst med digitale verktøy Aktuelle verktøy er graftegner og

Detaljer

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole - om programfag og fagvalg for elever på ST 1 Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på de studieforberedende

Detaljer

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014 BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2.5.2 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BRUKERSTØTTE... 3 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 4 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 5 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer