Valg til styret i Storsalen menighet. Kandidat som styreleder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valg til styret i Storsalen menighet. Kandidat som styreleder"

Transkript

1 Valg til styret i Storsalen menighet Her presenteres alle kandidater til styrevalget på årsmøtet Valgkomitéens innstilling til leder presenteres først og så presenteres øvrige kandidater til styret samt kandidater til valgkomitéen. På årsmøtet skal det velges styreleder, fire styremedlemmer og tre varamedlemmer. I tillegg skal det velges ny valgkomité (se siste side) Styreleder: Sverre Vatnar (39) Valg til styret: Andreas Nydal (24) Morten Eikli (26) Mariana Sten (29) Anders Frederiksen (29) Kristin Kverum Carlsen (35) Simon Røksund Johannessen (35) Ole Martin Glomvik (35) Bjørn Arild Ånestad (41) Anders Spilling (43) Einar Kjørven (47) Hans Olav Hole (49) Kandidat som styreleder Navn Sverre Vatnar Alder 39 år /G11 Yrke Finanspolitisk rådgiver, KrFs stortingsgruppe Har gått regelmessig i Storsalen siden høsten 2010, mer sporadisk siden Før det aktiv i Gulset Menighet (Den norske kirke) og Norsk Luthersk Misjonssamband i Skien. Styremedlem fra 2012 til 2013; styreleder siden Tidligere tekstleser på G19. Jeg ønsker å bidra til fortsatt god økonomistyring, medlemsvekst og utadrettet virksomhet, slik at flere kan komme til tro og vokse i etterfølgelse av Kristus. Jeg er opptatt av at styret skal arbeide profesjonelt, ryddig og åpent overfor staben og med menigheten. Det skal være en lav terskel for å ta kontakt med styret og komme med innspill. Jeg ønsker å bidra til at menigheten kan utvikle seg ytterligere i retning av å være et åndelig fellesskap for alle generasjoner. Det blir viktig å bygge videre på det gode arbeidet som gjøres og stimulere til fortsatt nyskaping og vekst. Dyptgående og personlig utfordrende evangelisk forkynnelse og undervisning er sentralt. Det er svært gledelig med veksten i generasjonsgudstjenesten G16, den stadig høye tilstrømmingen til G19 og engasjementet og gløden til G21. Bibelkurs og Alfa er eksempler på kurs som utruster eksisterende og nye Jesus-etterfølgere. Frivillig tjeneste er slik etterfølgelse i praksis, og fortsatt vekt på dette er vesentlig. 1/8

2 Kandidater til styret, etter alder Navn Andreas Nydal Alder 24 år Tilhørighet i Storsalen G21 Yrke Student Kirkevert og praktisk koordinator på G16 og G21. Var med å starte G21 i 2012/13. Sittet i misjonsgruppa siden Bangladesh-tur i Sittet 1 år som 1. vara i styret. Å lære styrearbeid tar tid. Etter ett år føler jeg meg bedre rustet til å bidra. Jeg har bakgrunn fra et ikke-kristent miljø, leser Vårt Land hver dag, trives ute blant folk og Storsalen har en spesiell plass i hjertet mitt. Dette kommer til uttrykk og jeg kan være en viktig stemme i mange av drøftingene styret foretar seg. Å se mer på Jesus i en tid hvor verden er i stor humanitær krise og vårt eget samfunn blir mer og mer innkrøkt. Å ta være på og være menighet for alle som har sin tjeneste utenfor kirkebygget. Navn Morten Eikli Alder 26 år Tilhørighet i Storsalen G21 Yrke Prosjektleder, Blå Kors Norge Startet opp Tabutorsdag, vært med i ledelsen for samtaletjenesten, er med i talerteam, leder for et småfellesskap og er med i ledelsen for småfellesskapsarbeidet på G21. Vært fast styremedlem i 2 år. I styrearbeidet vil jeg bidra primært med et visjonært hjerte, kontinuitet og med kunnskap knyttet til det pastorale arbeidet. Jeg har i tillegg grunnleggende økonomisk kunnskap. Det som blir viktig fremover slik jeg ser det, er å skape en tydelig retning for menigheten og skape økonomisk stabilitet. I tillegg begynner vi å vokse oss større enn vår kapasitet. Vi bør tørre å drømme større om Storsalen enn bygget, og utruste utvalgte til å plante nye fellesskap utenfor Storsalen. 2/8

3 Navn Mariana Sten Alder 29 år Yrke Avdelingsleder i et bemanningsbyrå Jeg har bidratt på Kjærlighetsfesten, Alpha-kurs, Fengselsarbeidet (bibelgruppe) og vært varamedlem til styret (1 år). Erfaring med å ta et valg om å følge Jesus som voksen for drøyt 3 år siden. Har hjerte for ungdommer/unge voksne. Utdannet siviløkonom og flere års erfaring i norsk og svensk næringsliv. Ha en kirke som ser alle og der vi ønsker å være en stor familie som skal støtte hverandre. Øke fellesskapet i menigheten. At kirken i tillegg til gudstjenester skal være et møtepunkt. At vi når ut med vårt budskap om Jesus og misjon i egen by. Navn Anders Frederiksen Alder 29 år Yrke Arkitekt i Nordic Office of Architecture Estetikk team, Ice-breaker (sosialt stunt for å fremme det sosiale på G19), Velkommen hjem komité - God på praktiske spørsmål rundt bygg og arkitektur - God på visuell kommunikasjon - God på kreativ ide og prosessutvikling - Erfaring fra styringsgruppearbeid i lokal foreninger til KFS (dansk for Laget) - Skape flere mindre og andre typer tjenestefelleskaper i Storsalen for å aktivere flere i menigheten - Komme ut av Storsalen og bidrag i lokalmiljøet rundt kirken - Åpne Storsalen fysisk og mentalt. Folk inviteres inn og blir sett 3/8

4 Navn Kristin Kverum Carlsen Alder 35 år Yrke Kontaktlærer på Tonsenhagen skole Estetiker i fem år, jobbet som Utleie- og menighetskoordinator i tre år, vært med på Velkommen hjem, Alpha, Elsk Oslo, julekonserter for å nevne noe. Leder for misjonsprosjektet i snart 1,5 år. Jeg har etter å ha jobbet med utleie i menigheten i tre år sett viktigheten av dette arbeidet. For at menigheten skal kunne ha den driften vi har i dag er vi avhengige av å leie ut lokalene våre. Jeg kan være med på å se på ulike veier for å sikre oss gode avtaler med ulike leietakere slik at vi kan være en menighet som strekker oss utover i byen vår. Vi trenger penger for å være menighet både i lokalene våre og utenfor. Jeg tenker det er viktig for menigheten vår å bygge broer mellom gudstjenestene-miljøene våre. Skape arenaer der vi kan møtes på tvers av livssituasjon og alder. Vi er i vekst når det gjelder barn og unge, og for at dette arbeidet skal få vokse trenger vi å stå sammen som en menighet. Vi trenger å være mer kirke ute i byen, og vi er på god vei. Vi trenger kanskje å tørre å dele oss opp og plante? Navn Simon Røksund Johannessen Alder 35 år Yrke Økonom Bollekompaniet (tidligere), Forbeder (tidligere), Barnearbeid (Superklubben), Styremedlem de siste to årene. God på økonomi og økonomistyring, og brenner for barne- og familiearbeid. Har vært delaktig i mye av det arbeidet som har ledet fram til det søndagskoletilbudet vi har i Storsalen i dag, og har et sterkt ønske om at dette skal fortsette og utvikle seg videre (til konfirmant og ungdomsarbeid på sikt) Knytte alle som går på gudstjenestene våre nærmere Storsalen. Det har de siste årene vært et økende gap mellom de som går på gudstjenesten (økende), til de som er medlemmer i Storsalen (flat utvikling). Vi må komme mer under huden på hvorfor de som går her jevnlig på gudstjeneste ikke knytter seg til Storsalen. Er det trivsel, blir de ikke sett, blir de ikke utfordret og utviklet slik de ønsker rundt sitt eget kristenliv? 4/8

5 Navn Ole Martin Glomvik Alder 35 år Yrke Daglig leder i disippelbevegelsen Navigatørene Vært varamedlem i Storsalens styre. Misjonsprosjekt i samarbeid med Areopagos, Ledergruppa for tidligere Lørdagsmøtet og Evangeliseringsgruppa Egerlauget. Bred ledererfaring fra kristent arbeid, både som øverste leder i Navigatørene og fra andre sammenhenger. Lang fartstid som medlem i Storsalen, kontinuitet i styrearbeidet. Bidra med god støtte og tjenlige rammer for ansatte. Legge til rette for relevant og utfordrende oppfølging av de som har lederansvar i Storsalen, både som enkeltmennesker og som kristne ledere. Jobbe videre med å videreutvikle de fellesskapene vi har i dag med tanke på visjon og prioriteringer. Navn Bjørn Arild Ånestad Alder 41 år Yrke Gravferdskonsulent hos Jølstad Begravelsesbyrå Leder i Oslo Soul Children (OSC), Oslo Soul Teens og OSC Parent Choir Være med å legge strategiske planer for vekst i menigheten, og utvikling og kreativt arbeid ifm gudstjenestetilbudet. Å satse på familiearbeid, med spesielt fokus på tweens og tenåringer samt deres foreldre. Samt videreutvikle det fine arbeidet / de tilbud som allerede finnes i menigheten. 5/8

6 Navn Anders Spilling Alder 43 år Yrke Lederstilling i Schibsted Norge Tidligere leder i Helli.da som smågruppeleder. De seneste årene har jeg ledet Lindern fellesskapet sammen med min kone. Det hele startet med et Alpha-kurs for naboer for 7 år siden, som nå har blitt vår «lokal-menighet». Vår hensikt er å være et åpent men forpliktende felleskap hvor vi deler livets gleder og sorger og prøver å gjøre Jesus relevant i våre liv og nærmiljøet vi bor i. Jeg har bred erfaring med strategiutvikling og - implementering, ledelse, organisasjonsutvikling med mer fra diverse verv og ikke minst fra lederstillinger i næringslivet (Telenor, Ernst & Young, Aftenposten, Schibsted). Mitt viktigste bidrag vil nok derfor bli å være med å sikre at vi både setter en tydelig retning og at vi følger opp den i praksis. Jeg har også erfaring med økonomistyring og generell prosjektledelse. 1) Fortsatt satsing på et variert gudstjenestetilbud 2) Økt satsing på mellomstore «interessebaserte» fellesskap samling rundt et felles fokusområde til det beste for nærmiljøet eller andre gode formål 3) Styrking av smågruppearbeidet mulighet for alle som vil til å delta i et lite og forpliktende fellesskap for å utvikle seg som kristen og bygge nære relasjoner 4) Forbedre det økonomiske fundamentet slik at vi kan finansiere det vi ønsker å satse på som menighet Navn Einar Kjørven Alder 47 år Yrke Lege, allmennpraksis Nåværende: Kirkevert G19 Tidligere: Arrangert Storsalen weekender 3 ganger Er fritidsforkynner i Normisjon Region Øst og har bidratt som forkynner på sommergudstjenestene i Storsalen. Jeg har vært med i Storsalen i 6 år. Jeg kjenner på et engasjement for menigheten og ønsker å kunne bidra etter beste evne i et styre. Jeg håper menigheten fortsatt klarer å være et sted hvor studenter og unge voksne finner tilhørighet. Jeg håper menigheten fortsetter å utvikle gudstjeneste- og andre møtefellesskap som passer for flere generasjoner, både barnefamilier og godt voksne. Jeg håper menigheten mer og mer blir et sted som speiler det multikulturelle Oslo, dvs. en menighet hvor ikke-etniske norske mer og mer kan finne sin plass. 6/8

7 Navn Hans Olav Hole Alder 49 år Tilhørighet i Storsalen G21 /G19 Yrke Salgs- og markedsdirektør Vært med tidligere i økonomiutvalg og en egen arbeidsgruppe for å samle inn penger til nye stoler (ca. 10 år siden). Jeg har tidligere jobbet et par år som frivillig konsulent, deretter i en periode på 6 år fast medlem i landsstyret i Søndagsskolen Norge. I denne perioden hadde jeg spesielt fokus på organisasjonsendringer, markeds-/brukerorientering, markeds- og frivillighetsstrategier samt generell kompetansebygging hos de ansatte innenfor salg/markedsarbeid Strategi, markedsforståelse, merkevareidentitet, merkevareforståelse, målgruppeorientering, konseptutvikling, PR-arbeid, organisasjonsutvikling, økonomi/lønnsomhetsanalyser Å videreutvikle de store samlingspunktene med hver sin, egen og unike identitet, enda bedre tilpasset de målgruppene som besøker/bruker disse samlingspunktene, og derigjennom øke medlemmene sin tilknytning og engasjement. Å utvide og utvikle det utadrettede arbeidet så vi blir en mer synlig og verdsatt bidragsyter for hele Oslo sin befolkning. Senke terskelen for at nye medlemmer skal finne veien til Storsalen, samt aktivt søke og jobbe med målgrupper/miljøer vi kan henvende oss til. 7/8

8 Kandidater til valgkomitéen Følgende personer er foreslått til valgkomitéen: Ingvild Kronstad Aatlo Tone Isene Waaler Anders Kråkenes Kjetil Selstø Hatlehol (leder) Kjønnsfordelingen er jevn og kandidatene representerer ulike gudstjenestefelleskap. Valgkomitéen har forespurt medlemmer fra gudstjenestefelleskapet G21, men det visste seg ikke å finne kandidater som har vært medlem i Storsalen menighet sammenhengende i minst to år på valgtidspunktet (vedtektene 5-2). Valgkomitéens femte medlem velges av staben. Navn Ingvild Kronstad Aatlo Alder 37 år Yrke Lærer Erfaring fra valgkomitéen Ny i valgkomitéen Navn Tone Isene Waaler Alder 31 år Yrke Statsviter, jobber på BI Handelshøyskolen BI Erfaring fra valgkomitéen Sittet i valgkomitéen (1 år) Navn Anders Kråkenes Alder 34 år Yrke Communications Manager, jobber i EITI Erfaring fra valgkomitéen Ny i valgkomitéen Navn Kjetil Selstø Hatlehol Alder 28 år Yrke Siviløkonom, jobber som personalleder i Telenor Erfaring fra valgkomitéen Sittet i valgkomitéen (1 år), fungerende leder 8/8

Kandidat til styreleder

Kandidat til styreleder Kandidat til styreleder Navn: Sverre Vatnar Alder: 37 Har gått regelmessig i Storsalen siden høsten 2010, mer sporadisk siden '98. Før det aktiv i Gulset Menighet (Den norske kirke) og Norsk Luthersk Misjonssamband

Detaljer

Kandidater til styre og valgkomite i Storsalen

Kandidater til styre og valgkomite i Storsalen Kandidater til styre og valgkomite i Storsalen Valgkomiteen legger herved fram oversikt over kandidatene som stiller til valg ved årsmøtet i Storsalen 2010. Valgkomiteen er meget fornøyd med å presentere

Detaljer

Kandidater til styre og valgkomite i Storsalen

Kandidater til styre og valgkomite i Storsalen Kandidater til styre og valgkomite i Storsalen Valgkomiteen legger herved fram oversikt over kandidatene som stiller til valg ved årsmøtet i Storsalen 2008. Valgkomiteen er meget fornøyd med å presentere

Detaljer

Valgkomiteens forslag til kandidater til Styret i Storsalen Menighet

Valgkomiteens forslag til kandidater til Styret i Storsalen Menighet Valgkomiteens forslag til kandidater til Styret i Storsalen Menighet Navn: Maria Vassli Gjære Alder: 26 år Tilhørighet i Storsalen: G2 Gjør til daglig: studerer teologi på Det teologiske Menighetsfakultet,

Detaljer

Jeg er kjent for å være "klartenkt", og tror jeg kan være med på å se løsninger på de utfordringene det er å være menighet i 2007.

Jeg er kjent for å være klartenkt, og tror jeg kan være med på å se løsninger på de utfordringene det er å være menighet i 2007. Forslag på valgkomité: Dag Håkon Eriksen, 34 år (G1) leder Ingeborg Dyngeland, 31 år (G3) Bente Kjøde, 50 år (G1) Olav Lende, 26 år (G2) i tillegg velger staben en representant Jorunn Jakobsen Alder: 42

Detaljer

STRATEGI NLM NORGE 2012 2020 VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN 2012

STRATEGI NLM NORGE 2012 2020 VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN 2012 STRATEGI NLM NORGE 2012 2020 VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN 2012 HOVEDPUNKTER MISJON VÅRT FORPLIKTENDE ANSVAR Sende: Ansvaret for «de minst nådde» Være sendt: Ansvaret for mennesker rundt oss LOKALE MISJONSFELLESSKAP

Detaljer

Årsmelding 2005 Storsalen menighet

Årsmelding 2005 Storsalen menighet Årsmelding 2005 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2005 Når vi ser tilbake på året 2005, er det stor grunn til takknemlighet for det som har skjedd i Storsalen og hva menigheten har fått bety. Det er gledelig

Detaljer

Årsmelding 2006 Storsalen menighet

Årsmelding 2006 Storsalen menighet Årsmelding 2006 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2006 2006 har vært både et vanskelig år og et år med mange lyspunker. Vi har sett nye mennesker komme til tro. Andre har funnet sine nådegaver og kommet

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

ØSTENSTAD MENIGHET MÅL OG VIRKSOMHETSPLAN 2007-2010

ØSTENSTAD MENIGHET MÅL OG VIRKSOMHETSPLAN 2007-2010 ØSTENSTAD MENIGHET MÅL OG VIRKSOMHETSPLAN 2007-2010 Innhold 1 Overordnet del... 2 1.1 Visjon/hovedmål:... 3 1.2 Status og utfordringer framover... 3 1.3 Vår strategi... 6 2 Organisasjon... 9 2.1 Menighetsråd

Detaljer

Strategiplan ImF Rogaland 2013-2020

Strategiplan ImF Rogaland 2013-2020 Strategiplan ImF Rogaland 2013-2020 «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å

Detaljer

PASTORALPLAN OSLO KATOLSKE BISPEDØMME BARNE OG UNGDOMSARBEID FOR

PASTORALPLAN OSLO KATOLSKE BISPEDØMME BARNE OG UNGDOMSARBEID FOR PASTORALPLAN FOR BARNE OG UNGDOMSARBEID OSLO KATOLSKE BISPEDØMME Innhold Forord... 3 Innledning... 4 Gjennomføring og organisering i menighetene... 5 Viktige hensyn i menighetens barne og ungdomsarbeid...

Detaljer

«Gi videre det viktigste» Visjons- og strategidokument for skolene i Norsk Luthersk Misjonssamband for perioden 2012-2020

«Gi videre det viktigste» Visjons- og strategidokument for skolene i Norsk Luthersk Misjonssamband for perioden 2012-2020 «Gi videre det viktigste» Visjons- og strategidokument for skolene i Norsk Luthersk Misjonssamband for perioden 2012-2020 Bakgrunn Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) driver et bredt spekter av arbeid

Detaljer

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Flere eksemplarer kan bestilles fra: Borg bispedømmeråd Bjarne Aas gate 9 1606 Fredrikstad Epost: borg.bdr@kirken.no Telefon: 69 30 79 00 www.kirken.no/borg

Detaljer

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet HISTORIE/BAKGRUNN I mars 2001 startet Ragnhild Hiis Ånestad et barne - og tenåringskor som heter Oslo Soul Children (OSC). Dette er et kor for sangere i alderen 10-16 år som synger musikk i stilartene

Detaljer

Konstituering: Valg av møteleder, referent, protokollsignerere og tellekorps

Konstituering: Valg av møteleder, referent, protokollsignerere og tellekorps Oslo, den 26. mars 2014 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Storsalen menighet onsdag den 9. april 2014 kl. 18:30 i menighetens lokaler i Staffeldts gate 4, Oslo.

Detaljer

Skolearbeid i NLM Region Sørvest (RSV)

Skolearbeid i NLM Region Sørvest (RSV) Skolearbeid i NLM Region Sørvest (RSV) Innledning Vi har vært gjennom en strukturendring i NLM der vi ved opprettelsen av regioner ville styrke formidlingen av budskapet om frelse og kallet til tjeneste,

Detaljer

randaberg arena 07.-12. juli 2015 NLM UNG LANDSMOTE 2015 SAKSLISTE & VEDLEGG

randaberg arena 07.-12. juli 2015 NLM UNG LANDSMOTE 2015 SAKSLISTE & VEDLEGG randaberg arena 07.-12. juli 2015 NLM UNG LANDSMOTE 2015 SAKSLISTE & VEDLEGG Innhold SAKSLISTE: Side 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering av landsmøtet... 3 2.1 Godkjenning av forhandlingsreglement

Detaljer

Presentasjon av kandidater

Presentasjon av kandidater MISJONSFORBUNDETS GENERALFORSAMLING HAUGESUND, 29. MAI - 1. JUNI 2014 BILAG 10 VALG. SAKENE 12, 19-25. Presentasjon av kandidater Gjelder for følgende organer: Hovedstyret - Kontrollkomitéen - Predikant-

Detaljer

Visjonsdokument for Grimstad Normisjon

Visjonsdokument for Grimstad Normisjon Visjonsdokument for Grimstad Normisjon Strategiutvalgets innstilling Visjon Visjonen for Grimstad Normisjon er "Vi vil gjøre Jesus synlig". Vi ønsker å være et kristent fellesskap som "når de unådde" med

Detaljer

Introduksjon... 4. Historie... 5. Soul Children-bevegelsen... 5. Visjon og verdier... 6. De tre Soul Children-søylene... 7

Introduksjon... 4. Historie... 5. Soul Children-bevegelsen... 5. Visjon og verdier... 6. De tre Soul Children-søylene... 7 1 Innhold Introduksjon... 4 Historie... 5 Soul Children-bevegelsen... 5 Visjon og verdier... 6 De tre Soul Children-søylene... 7 Identitet og tilhørighet... 8 Ansatte... 8 Soul Children... 9 1. Målgruppe...

Detaljer

BIBELSKOLE I TRONDHEIM

BIBELSKOLE I TRONDHEIM BIBELSKOLE I TRONDHEIM KONSEPTBESKRIVELSE November 2014 INNHOLD 1 BAKGRUNN OG MULIGHETER 1.1 Bakgrunn 1.2 Hvorfor Trondheim? 1.3 Salem menighet som skoleeier 1.4 Bibelskolens betydning for menigheten 2

Detaljer

STRATEGIPLANEN 2015-2018

STRATEGIPLANEN 2015-2018 STRATEGIPLANEN 2015-2018 VEDTATT I HAUGESUND 2014 AV GENERALFORSAMLINGEN I MISJONSFORBUNDET OG LANDSMØTET I MISJONSFORBUNDET UNG INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 2 VISJONEN... 3 VERDIENE... 4 STRATEGI

Detaljer

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung s. 1 INNHOLD s. 2 NLM ung 4 5 6 8 9 10 11 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 NLM ung Ungdomsarbeid Landsmøte Økonomisk støtte Superblink Barnas Misjonsprosjekt Maks Hjelp SpotOn Bli medlem Kjære leser

Detaljer

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 Innledning Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 SØNDAGSSKOLENs visjon er: JESUS TIL BARNA SØNDAGSSKOLENs grunnlag SØNDAGSSKOLEN NORGEs virksomhet skal skje i troskap mot Bibelen,

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Det du nå holder i hånden er KRIK sin strategi for de neste fire årene. Strategien er utarbeidet av administrasjonen og sentralstyret i samarbeid med engasjerte KRIKere fra hele

Detaljer

Styrehefte. for Acta-styrer

Styrehefte. for Acta-styrer Styrehefte for Acta-styrer 1 Innhold Forord ved landsrådet... 4 Actas visjon... 5 Actas verdier... 5 Innledning... 6 Styrekultur... 7 Å sitte i et styre... 7 Å styre = å forvalte... 7 Guds plass i styret...

Detaljer

Grunnregler første gang Grunnregler andre gang Organisasjonsbestemmelser

Grunnregler første gang Grunnregler andre gang Organisasjonsbestemmelser GENERELT Tittel Valg Vedtakskategori Grunnregler første gang Grunnregler andre gang Organisasjonsbestemmelser Valg Annet Forslagsstiller/Saksbehandler Valgkomiteen/landsstyret Vedlegg, referanse Presentasjon

Detaljer

Hva slags erfaringer har deres bispedømme i arbeidet med aldersgruppen?

Hva slags erfaringer har deres bispedømme i arbeidet med aldersgruppen? KM 5.1.3/09 UNG I KIRKEN I OSLO BISPEDØMME Oslo bispedømme ble i mai 2007 utfordret av Menighetsfakultetet i samarbeid med Kirkerådet å nedsette en gruppe som skulle arbeide med utfordringer rundt aldersgruppen

Detaljer

Storsalen Menighet Staffeldtsgate 4 Oslo. Tlf: 406 31 800 e- post til styret: styret@storsalen.no

Storsalen Menighet Staffeldtsgate 4 Oslo. Tlf: 406 31 800 e- post til styret: styret@storsalen.no Storsalen Menighet Staffeldtsgate 4 Oslo Tlf: 406 31 800 e- post til styret: styret@storsalen.no Årsmelding for Storsalen Menighet 2013 INNLEDNING Storsalen har vært velsignet med fortsatt fremgang og

Detaljer