SATT FRI TIL Å TJENE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SATT FRI TIL Å TJENE"

Transkript

1 Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull

2 Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling som inkluderer alle, og der barn, ungdom og familien har en sentral rolle. At forsamlingen skal være et hjem for alle generasjoner der den enkelte kjenner seg elsket, sett og inkludert Ha samlinger rettet mot de ulike generasjonene Ha samlinger der alle generasjonene er samlet samtidig Sentrere arbeidet vårt enda mer inn mot barn, ungdom og familien Ha møtepunkt som hovedregel hver søndag Ha søndagsskole, tårnagentklubb og truth seekers jevnlig på søndagsmøtene våre. Eventuelt et annet barneopplegg. La barna og ungdommene få delta mer på søndagsmøtene, med tanke på sang og musikkinnslag, tekstlesning, kollekt, teknikk og andre møteinnslag Arrangere MiniMidiSang eller et tilsvarende tilbud jevnlig Se på muligheten til å starte barnekor for barneskolealderen Ha et tilbud for barn og unge, som for eksempel VIP og Vip night Jobbe for å få studentene i byen med på aktuelle samlinger Arrangere formiddagstreff eller lignende type samlinger Arrangere samlinger der vi alle er samlet, som for eksempel familiemøter, julefesten, kvelden for alle og huskonserter. Legge til rette for sosiale møtepunkt Ha de fleste hovedsamlingene på tidspunkt som inkluderer alle

3 Forsamlingsbygging og disippelgjøring: MÅL: Vi vil ha fokus på å bygge en levende forsamling, der den enkelte kan tjene, vokse og bli utrustet til å være en troverdig disippel av Jesus. Bygge alt vårt arbeid på Bibelen som Guds ord og den evangelisk lutherske bekjennelse. Opprette minst 4 nye bibelgrupper/ livsnære fellesskap Hjelpe den enkelte til å finne sine nådegaver Vi vil ha tett dåpsoppfølging og tilby konfirmasjonsundervisning til unge både innenfor og utenfor vår forsamling Forkynne tydelig «hele Guds råd» og vår lutherske bekjennelse på våre samlinger til oppbyggelse og utrustning, spesielt på søndagsmøtene Ha for eksempel bibelhelger der en underviser over ulike tema, blant annet nådegavene og hvilken hensikt disse nådegavene har La bønn få god plass i møtene våre. Legge til rette for egne bønnemøter og for forbønn og samtale før/etter søndagsmøtene Oppmuntre og hjelpe den enkelte til å være med i en bibelgruppe/livsnært fellesskap Oppmuntre til aktivt bønne og andaktsliv i hjemmene Samles jevnlig til nattverds fellesskap Se den enkelte i forsamlingen og utfordre den enkelte til konkrete oppgaver Ha en god møteform som gjør at de ulike nådegavene får komme i funksjon Arrangere ulike møtepunkt der vi kan møtes til et sosialt og åndelig fellesskap Utfordre medlemmer til å danne ulike tjenestegrupper, basert på nådegaver, som f.eks kan besøke andre bedehus og ha stand i jazzuken og på innflytterdagen. Ha god dåpsoppfølging og markering i forsamlingen i de ulike aldersfaser. Som for eksempel Milepæl 1: Dåp. Milepæl 2: 4årsbok/ abonnement på kristent blad. Milepæl 3: Utdeling av Bibel når de er 8 år. Milepæl 4: B-tween samling det året de fyller 11 år sammen med foreldrene. Milepæl 5: Konfirmasjonsundervisning gjennomføres det året en går i 9. klasse og avsluttes med konfirmasjon i mai. Ha god dialog også med foreldrene i de ulike fasene.

4 Misjon: MÅL: Vi vil ha fokus på misjon og oppmuntre den enkelte til å være en oppsøkende hverdagsmisjonær. Utfordre og støtte hverandre til å handle kreativt og utradisjonelt når det gjelder å skape møteplasser, gjerne utenfor bedehuset, der vi kommer i kontakt med mennesker som ikke er kristne. Oppfordre til å danne ulike tjenestegrupper som på ulike måter kan formidle evangeliet til mennesker Hjelpe foreldrene til aktiv trosformidling i hjemmet Engasjere forsamlingen i ytremisjonsprosjektet vårt I 2020 skal forsamlingen vår bestå av minst 200 medlemmer foruten barn Forkynne om misjon og bevisstgjøre den enkelte om kallsoppdraget Samarbeide med NRI/ andre organisasjoner/ forsamlinger, for å formidle evangeliet til byen og distriktet vårt. Arrangere lavterskeltilbud som for eksempel «nabofest», «kulturkvelder», «åpen bibelgruppe» og «åpne hjem», slik at vi på den måten kan vinne nye mennesker for Jesus. Ha god kontakt med barnehagen vår på Bjørset, Molde Friskole og Høgtun og Molde folkehøgskoler. Se på muligheten for å invitere hverandre på aktuelle samlinger. Utfordre medlemmer til å starte kristent arbeid og støtte oppom kristne samlinger der de bor. Oppmuntre til åpne og inkluderende hjem. Oppfordre den enkelte til å delta aktivt i nærmiljøet Utruste foreldrene gjennom forkynnelse, praktisk materiell og aktuelle temakurs, til å være gode kristne forbilder for barna sine og hjelpe hjemmene til å være en arena der tro formidles Arbeide for at forkynnelsen på søndagsmøtene/ssk/ta/ts blir samtaleemne i hjemmene dagene etter. Jevnlig arrangere evangelisk aksjon, der vi legger opp til utadrettet virksomhet, innbydelse, forbønn og aktuell forkynnelse Arrangere en årlig misjonsdag/samling, der vi har fokus på misjon Informere om og på ulike måter hjelpe barnebyen «Vårsol» i Taizy i Russland

5 Diakoni: MÅL: Vi vil ha fokus på praktisk hverdagsdiakoni, der vi viser omsorg både for de som er innenfor og utenfor forsamlingen vår. Gjøre vår forsamling til en naturlig plass for omsorg og hjelp til å mestre livet Skape en bedehuskultur som også tar vare på de som handler i strid med Bibelske verdier Plante diakonale holdninger hos den enkelte i forsamlingen, slik at vi lettere kan se etter den diakonale muligheten i vår hverdag Fortsette driften av Bjørset barnehage Oppmuntre til å leve ut visjonen vår: «Satt fri til å tjene» Ha tjenestegrupper som for eksempel kan besøke alders og omsorgshjem, asylmottak og fengsel. På ulike måter støtte utsatte grupper som for eksempel fattige og rusmisbrukere. Oppmuntre til forbønn for de som er i en vanskelig situasjon. Legge til rette for salving/bønn, samtale og sjelesorg både for de som er innenfor og utenfor forsamlingen vår. Gjøre våre medlemmer bevisste på at vi formidler til mennesker med brutte relasjoner og sår når vi tar opp vanskelige temaer. Formidle Guds Ord om ekteskapet og ha ekteskapskurs Løfte frem de unike mulighetene, men også utfordringene, for de som er enslige. Ha et godt seniorarbeid som f. eks. formiddagstreff, og løfte frem pensjonistene som en viktig ressurs. Besøke og hjelpe de av medlemmene våre som har spesielle behov. Være til hjelp for asylsøkere, nye landsmenn og de som ellers er nye i byen, slik at de får et nettverk og blir inkludert i samfunnet og i forsamlingen vår Løfte frem det positive med en rusfri livsstil og det å leve seksuelt etter Guds gode vilje. Oppmuntre til å bli fosterforeldre og tilby avlastnings- og beredskapshjem Se på muligheten til å starte opp «Hjertebanken» for å hjelpe på ulike områder og måter Se på muligheten til å arrangere julebord for vanskeligstilte i byen vår, eventuelt i samarbeid med andre

Hovedfokus. Bidra til at foreldre får tro på seg selv som åndelige ledere i hjemmet.

Hovedfokus. Bidra til at foreldre får tro på seg selv som åndelige ledere i hjemmet. Hovedfokus Erfare trygghet i hjem og menighet Hjelpe barnet til å utvikle kjærlighet, tillit og mot Gud elsker meg FORSLAG TIL MÅL FOR TILTAK I HJEMMET Bidra til at foreldre får tro på seg selv som åndelige

Detaljer

Strategiplan ImF Rogaland 2013-2020

Strategiplan ImF Rogaland 2013-2020 Strategiplan ImF Rogaland 2013-2020 «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å

Detaljer

inn i Guds framtid Strategiplan for ImF 2013-2020

inn i Guds framtid Strategiplan for ImF 2013-2020 inn i Guds framtid Strategiplan for ImF 2013-2020 inn i Guds framtid KVA VIL VI SJÅ DEI NESTE 10 ÅRA? 1. Vi ser ei rørsle av unge og eldre som saman veks og modnast som Jesu disiplar, former nye fellesskap

Detaljer

Side 1 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet. Skisse til lokal plan: Guds barn hele livet Sokn.

Side 1 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet. Skisse til lokal plan: Guds barn hele livet Sokn. Skisse til lokal plan: Guds barn hele livet Sokn Riska Hva er menighetens hovedmål for trosopplæring? Barn og unge i Riska skal få lære mer om den troen de er døpt til. De skal, i en livslang prosess,

Detaljer

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen.

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen. 14a I/2013 LM Strategier for Det Norske Baptistsamfunn Innledning Et fellesskap av levende, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet er visjonen til Det Norske Baptistsamfunn (DNB), vedtatt i 1994.

Detaljer

ADVENTKIRKEN GRENLAND

ADVENTKIRKEN GRENLAND ADVENTKIRKEN GRENLAND VÅR MENIGHET BESTÅR AV CA 130 MEDLEMMER MED SMÅTT OG STORT, I TILLEGG ER DET FLERE AV OSS SOM KOMMER REGELMESSIG UTEN Å VÆRE MEDLEM. VI HAR 15 LEDERE I MENIGHETEN VÅR OG JOBBER FOR

Detaljer

Skolearbeid i NLM Region Sørvest (RSV)

Skolearbeid i NLM Region Sørvest (RSV) Skolearbeid i NLM Region Sørvest (RSV) Innledning Vi har vært gjennom en strukturendring i NLM der vi ved opprettelsen av regioner ville styrke formidlingen av budskapet om frelse og kallet til tjeneste,

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer

Celler som bygger misjonerende menigheter

Celler som bygger misjonerende menigheter Celler som bygger misjonerende menigheter Studieopplegg for cellegruppeleder Rune Rasmussen NMS Nettverk for menighetsplanting og menighetsutvikling i Den norske kirke 2004 Tema 1: Hvorfor cellegrupper?

Detaljer

I Ordspråkene 22, 6 står det: Lær gutten den veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel.

I Ordspråkene 22, 6 står det: Lær gutten den veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel. Innledning Erfaringer fra første produksjon: Sommeren 2009 var den første produksjonen til Familieverkstedet ferdigstilt Trond Cruz og åndens frukter. Denne bestod av 6 familiesamlinger med tilhørende

Detaljer

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung s. 1 INNHOLD s. 2 NLM ung 4 5 6 8 9 10 11 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 NLM ung Ungdomsarbeid Landsmøte Økonomisk støtte Superblink Barnas Misjonsprosjekt Maks Hjelp SpotOn Bli medlem Kjære leser

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

Biskop Ole Chr. Kvarme 25.04.04 VISITASFOREDRAG LØRENSKOG MENIGHET

Biskop Ole Chr. Kvarme 25.04.04 VISITASFOREDRAG LØRENSKOG MENIGHET Biskop Ole Chr. Kvarme 25.04.04 VISITASFOREDRAG LØRENSKOG MENIGHET Visitasen i Lørenskog har vært en fruktbar arbeidsøkt i samtale med stab og menighetsråd, med frivillige medarbeidere og det økumeniske

Detaljer

UKM 04/15 Kalt til å kalle

UKM 04/15 Kalt til å kalle UKM 04/15 Kalt til å kalle En bibelsk kallsfortelling I Johannes 4 leser vi om kvinnen fra Samaria som møtte Jesus og ga kallet videre: «Kom og se!» «Mange av samaritanene fra denne byen kom til tro på

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Det du nå holder i hånden er KRIK sin strategi for de neste fire årene. Strategien er utarbeidet av administrasjonen og sentralstyret i samarbeid med engasjerte KRIKere fra hele

Detaljer

DYBDEMODELLEN. Lederskap: Hvordan være leder? Hvordan drive målrettet arbeid? Hvordan skal styret lede? Hvordan skal møtet ledes?

DYBDEMODELLEN. Lederskap: Hvordan være leder? Hvordan drive målrettet arbeid? Hvordan skal styret lede? Hvordan skal møtet ledes? Hvem gjør hva? Det lokale fellesskapet har ansvar for den praktiske tilretteleggingen og kan søke støtte hos Norges Kristelige Studieråd. Normisjon skaffer materiell og kvalifiserte kursholdere som også

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Det du nå holder i hånden er KRIK sin strategi for de neste fire årene. Strategien er utarbeidet av administrasjonen og sentralstyret i samarbeid med engasjerte KRIKere fra hele

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015.

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK - Tro, fellesskap og handling Originaltittel «Tro, fellesskap, handling Lokallagsarbeid i menigheten» utarbeidet av nestleder i NUK 2004/2005 Heidi H. Øyma og organisasjonskonsulent

Detaljer

MISJONSPROSJEKTER FOR UNGDOMSARBEID EN OVERSIKT FRA SMM - SAMARBEID MENIGHET OG MISJON

MISJONSPROSJEKTER FOR UNGDOMSARBEID EN OVERSIKT FRA SMM - SAMARBEID MENIGHET OG MISJON MISJONSPROSJEKTER FOR UNGDOMSARBEID EN OVERSIKT FRA SMM - SAMARBEID MENIGHET OG MISJON HIMALPARTNER I NEPAL BEDRE LÆRERE FOR BARN OG UNGE Barn og ungdom er fremtiden for Nepal. God utdannelse er avgjørende

Detaljer

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal Årsplan for Åpen barnehage i, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal 2015 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen

Detaljer

Årsplan 2014-2015. Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER Tlf: 51842160 Mail: barnehagen@imikirken.no Facebook; Imi Åpen Barnehage

Årsplan 2014-2015. Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER Tlf: 51842160 Mail: barnehagen@imikirken.no Facebook; Imi Åpen Barnehage Årsplan 2014-2015 Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER Tlf: 51842160 Mail: barnehagen@imikirken.no Facebook; Imi Åpen Barnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING PRESENTASJON AV IMI- KIRKENS ÅPEN BARNEHAGE

Detaljer

Årsmelding 2006 Storsalen menighet

Årsmelding 2006 Storsalen menighet Årsmelding 2006 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2006 2006 har vært både et vanskelig år og et år med mange lyspunker. Vi har sett nye mennesker komme til tro. Andre har funnet sine nådegaver og kommet

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Foto: Camilla Orten. Å komme i gang. tema nr 14. Av Inger Bakken og Anna Berit Føyen

Foto: Camilla Orten. Å komme i gang. tema nr 14. Av Inger Bakken og Anna Berit Føyen OM-heftene Veiledning til trosopplæreren Foto: Camilla Orten tema nr 14 Å komme i gang Av Inger Bakken og Anna Berit Føyen 1 Ei stjerne å styre etter - VISJON Det er den draumen... - Vi har fått tildelt

Detaljer

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Flere eksemplarer kan bestilles fra: Borg bispedømmeråd Bjarne Aas gate 9 1606 Fredrikstad Epost: borg.bdr@kirken.no Telefon: 69 30 79 00 www.kirken.no/borg

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer