- Ett Helgeland - Helgeland Reiseliv as. - Utvikling - økonomi - Kompetanse. Helgeland Reiseliv as

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- Ett Helgeland - Helgeland Reiseliv as. - Utvikling - økonomi - Kompetanse. Helgeland Reiseliv as"

Transkript

1 Reaøv Brønnøy Grane Hemnes Lurøv Veaa Hattfiellaal Rana Træna Bindal Vetsn Nesna Sømna Leitiord Alstahaua Herev Dønna Vevelstad 3ehrter Tnes Polaralrimreiti Arctk Ci rclt Nese?..: - Ett Helgeland - Helgeland Reiseliv as - Utvikling - økonomi - Kompetanse H nnk Johansen Kurt :ekken Joharsson Jdhi AreWarioIrn Jar ' `lo-irlgård I orjørn Iråslett bunn ldhansen Signd klaarberg Mosjøen, 5. oktober 2011 Interimsstyret og daglige ledere Helgeland Reiseliv as

2 - Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og derigjennom skape merverdi for næringsaktørene og lokalsamfunnene. Helgeland Reiselivs visjon: Helgeland - Ekte opplevelser hele året Helgeland Reiselivs virksomhetside: Helgeland Reiseliv skal være hovedaktør for bærekraftig reisemålsutvikling på Helgeland - basert på kompetanse, kvalitet, kapasitet og kommunikasjon Satsingsområder: (se også vedlagt strategidokument) Turistinformasjon Produkt- og næringsutvikling Markedsføring Rammevilkår

3 Alle vil: Vedtak i 18 kommunestyrer på Helgeland: Alle kommunestyrene på Helgeland har vedtatt at de vil være med på å etablere Helgeland Reiseliv as. 1. desember 2011 avholdes det stiftelsesmøte. Reiselivsnæringens engasjement: Reiselivsnæringen på Helgeland (totalt ca. 160 aktører) sier at det er strategisk riktig å etablere ett destinasjonsselskap på Helgeland, fremfor tre som i dag. Næringslivet vil kjøpe aksjer i, og tjenester fra selskapet. Dagens destinasjonsselskaper: 3 generalforsamlinger, 3 styrer og 3 administrasjoner er enige om at det er riktig å etablere ett nytt felles destinasjonsselskap for hele Helgeland. Driften i de eksisterende selskapene legges ned Det nye selskapet skal være operativt fra øvrige : Øvrige aktører som mener at det å slå sammen destinasjonsselskaper er riktig vei å gå: Nærings- og handelsdepartementet (NHD), NHO reiseliv (sentralt) og NHO reiseliv Nord-Norge, Landsdelsutvalget for Nord-Norge, NordNorsk Reiseliv, samt Nordland Fylkeskommune.

4 Videreføring: Alle ansatte og fire turistkontor Helgeland Reiseliv as skal drifte 4 helårsåpne turistkontorer, og må ha et økonomisk forsvarlig fundament til å kunne påta seg dette ansvaret. Serviceavtalene med kommunene må være signert innen gjennomføring av stiftelsesmøtet den 1. desember Helgeland Reiseliv as inngår avtaler med Polarsirkelen Reiseliv, Destination Helgeland as og HALD IKS om overtakelse av dagens ansatte. Stiftelsesmøtet med tegning av tilstrekkelig aksjekapital må være gjennomført for at Helgeland Reiseliv skal påta seg dette ansvaret.

5 - Serviceavtaler med alle 18 Helgelandskommunene Kommunene har vedtatt å inngå serviceavtale med Helgeland Reiseliv as. Hver kommune kjøper tjenester av Helgeland Reiseliv as tilsvarende kr. 65,- pr. innbygger pr. år. Serviceavtalen omfatter: (se vedlagt Serviceavtale for nærmere informasjon) Markedsføring Rammevilkår Produkt- og næringsutvikling Turistinformasjon Serviceavtalene med kommunene for perioden må være signert innen gjennomføring av stiftelsesmøtet den 1. desember 2011.

6 Lov om offentlig anskaffelser: Med bakgrunn i "Lov om offentlige anskaffelser" (LoA) om at dette selskapet må eies med 90% offentlige eierandeler for å unngå at alle kjøp av tjenester / serviceavtaler mellom kommunene og Helgeland Reiseliv må lyses ut på anbud, diskuterte interimsstyret løsninger. Interimsstyret var enige om at selskapet skal etableres med 90% offentlig eierskap for å kunne etterleve "Lov om offentlige anskaffelser". Dette får konsekvenser for aksjefordelingen. Interimsstyret har utarbeidet en oversikt på en mulig aksjetegning for de ulike kommunene. Næringens eierskap begrenses som en følge av LoA til 10%. Selskapets troverdighet vil ligge i symbolverdien av ca. 160 næringsaktører fordelt utover 18 kommuner på Helgeland. På samme måte som kommunene vil næringen i tillegg til å være deleiere også kjøpe tjenester av selskapet. Da fortrinnsvis knyttet til hva som tjener næringens utvikling. For eksempel markedsføring og synliggjøring gjennom selskapets produkter (web, brosjyrer, kampanjer og lignende.), samt utvikling, felles samlinger og kompetanseheving.

7 Aksjetegning: Det settes en minimumsgrense for tegnet aksjekapital. Dersom tegnet aksjekapital i sum utgjør mindre enn 1,8 mill. kr. fra kommunene, må interimsstyret vurdere om stiftelse av selskapet er forsvarlig. Minste aksjetegningsbeløp for en enkeltkommune kr ,-. Interimsstyret har utarbeidet et forslag for minimum aksjetegning for kommunene. Se neste side. Stemmerettsbegrensningen settes til 10 %. Dette for å bidra til fleksibilitet i aksjetegningens størrelse, men samtidig sikre at ingen enkeltkommuner alene får dominerende innflytelse i generalforsamlingen. Fase 2: Selskapet har til hensikt å fremme et forslag om en rettet emisjon mot næringslivet på inntil 10 % av samlet kapital.

8 Forslag til aksjefordeling: Folketall Kommune Aksjekapital Prosentvis andel av aksjer 490 Træna kommune ,78% 520 Vevelstad kommune ,78% 1270 Vega kommune ,78% 1294 Rødøy kommune ,78% 1449 Dønna kommune ,78% 1463 Hattfjelldal kommune ,78% 1499 Grane kommune ,78% 1592 Bindal kommune ,78% 1649 Herøy kommune ,78% 1808 Nesna kommune ,55% 1912 Lurøy kommune ,55% 2025 Sømnakommune ,55% 2160 Leirfjord kommune ,55% 4600 Hemnes kommune ,33% 7296 Alstahaug komrnune ,33% 7719 Brønnøy kommune ,33% Vefsn kommune ,11% Rana kommune ,66%

9 Valgkomit: Valgkomiteen består første gang av tre representanter utpekt med en person fra hvert regionråd på Helgeland. Deretter velger generalforsamlingen valgkomm. Prosedyre for valgkomiteen: Fase 1. Valgkomiteen kontakter styrets leder og daglig leder for å få synspunkter på hvilke kompetanseområder styret kan styrkes på. Det er en grunnforutsetning at alle personer som vurderes som styremedlemmer må ha solid og relevant kompetanse. Daglig leder i Helgeland Reiseliv as er sekretær. Fase 2. Valgkomiteen henter innspill om potensielle kandidater og setter opp en liste. Listen forelegges styrets leder og daglig leder for å avklare eventuelle habilitets- og samarbeidsproblemer. Fase 3. Valgkomiteen gjør sin prioriterte sluttinnstilling og forespør kandidatene, melder forslag til generalforsamlingen.

10 Fremdriftsplan... Juni september 11. oktober desember des jan Innen 01.juli 2012 Ett selskap Helgeland Reiseliv as - fra

11 Vedlegg 1: Grovt budsjettutkast 1. år Helgeland Reiseliv as Budsjett oppgitt i 1000 kr Merknad: Dette budsjettet er satt opp ut i fra dagens nivå i de tre destinasjonsselskapene. Det er et mål å øke selskapets budsjett med 50% i løpet av fem år gjennom relevante prosjektmidler som tilføres Helgeland Reiseliv as. Dette i tillegg til Serviceavtalene med kommunene. (For eksempel salg av relevante tjenester til næringslivet, samt prosjektstøtte fra EU, Departementer, Innovasjon Norge, NordNorsk Reiseliv, Nordland Fylkeskommun, osv.)

12 Vedlegg 2: Hva får kommunene igjen? 1. Strategisk og langsiktig markedsføring og omdømmebygging av landsdelen = større besøks- og boattraktivitet 2. Flere tilreisende og en voksende reiselivsnæring med økt omsetning og flere sysselsatte. Dette gir også ringvirkninger for handels- og servicenæringer, anleggsbransjen, transportselskaper osv. 3. Kontinuerlig oppdatert og god informasjon om alle reiselivstilbud i hele regionen til alle som ønsker det 4. Fire heiårsåpne turistkontor, ett i hvert regionsenter

13 Vedlegg 3: Undersøkelse blant kommunene på Helgeland (februar 2011) Konklusjon: 100 % av de kommunene som har svart på undersøkelsen (13 stk.) mener at destinasjonsselskapene er viktig eller svært viktig for utviklingen av reiselivsnæringen på Helgeland. ralle et to, utylklingen eiand

14 Vediegg 4: Undersøkelse blant reiselivsnæringen på Helgeland (februar 2011) thvar nklag synes durko Sn10 ninn vr r VII dkt være stratapisk rnaki tor nekuln desttuksjonssnskap i tremk )nakn okat hele nriana Si nannta fl feoes ) (Inuntor tit vankap son ulnit )) CZI 1011

Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS

Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS (Oette er et utkast pr. 11. oktober 2011 til stift&sesdokument for Helgeland Reiseliv os. Endelig dokument må justeres i forhold tif kapitel 3 og 6 avbengig

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720 DELTAKELSE I NYTT INTERKOMMUNALT NÆRINGSSELSKAP Rådmannens innstilling: 1.Herøy kommune går inn som eier av

Detaljer

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling VARANGER Destinasjonsløsning for Varanger Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling Varangergruppa Jarkko Autero 09/2007 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 1.1. Samarbeid om markedsføring...

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 EVENTUELL VIDEREFØRING AV INTERKOMMUNALT NÆRINGS- SAMARBEID I HALD-KOMMUNENE. NY BEHANDLING. Rådmannens innstilling: 1. Dønna

Detaljer

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE Forretningsplan for etablering av et felles destinasjonsselskap for Vestfold Forkortet versjon Vestfold, april 2015 Utarbeidet av styringsgruppen for reiselivet

Detaljer

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansand mars 2009 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand Hovedkontor

Detaljer

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015

Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015 Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015 01.06.14 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Prinsipper for godt eierskap... 3 3. Valg av selskapsform styringsmuligheter... 5 3.1. Aksjeselskaper

Detaljer

Felles næringsselskap

Felles næringsselskap Felles næringsselskap 29. september 2004 Arne U. Hoff KPMG Side 1 av 25 Innhold KONKLUSJON...3 INNLEDNING...3 HOVEDKONKLUSJON...3 KONSEKVENSER FOR SELSKAPENE...5 Verdal Vekst AS...5 Levanger Næringsselskap

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 UT I ØYAN - NY PROSJEKTFASE Rådmannens innstilling: 1. Prosjektplanen godkjennes. 2. Herøy kommune går inn som eier

Detaljer

Rapport. I mandatet NHO Agder har fått heter det blant annet:

Rapport. I mandatet NHO Agder har fått heter det blant annet: Rapport Til: Styret i Visit Sørlandet Fra: Referansegruppen for ny reiselivsstruktur på Agder Kopi: Siri Mathiesen Dato: 13. februar 2015 Sak: Ny reiselivsstruktur i Agder-fylkene Bakgrunn Sommeren 2014

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 STRATEGI FOR VIDERE UTVIKLING OG DRIFT AV REISELIVSATSNINGEN "UT I ØYAN" Rådmannens innstilling: 1. Prosjektplanen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 120/13 13/701 REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE - ENDRING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 120/13 13/701 REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE - ENDRING Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset, Leland Møtedato: 16.10.2013 Tid: 0900 Det innkalles med dette til møte i formannskapet. Innkallingen sendes

Detaljer

Kartlegging av destinasjonsselskapene i Nordland. Arbeidsoppgaver, roller og funksjoner.

Kartlegging av destinasjonsselskapene i Nordland. Arbeidsoppgaver, roller og funksjoner. RAPPORT Kartlegging av destinasjonsselskapene i Nordland. Arbeidsoppgaver, roller og funksjoner. MENON-PUBLIKASJON NR. 6/2011 April 2011 av Anniken Enger, Erik Jakobsen og Bård Jervan Forord Nordland fylkeskommune

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Trøndelag Reiseliv Munkegata 19 7048 TRONDHEIM May Britt Hansen TRONDHEIM, 11.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Innholdsfortegnelse Reiselivsstrategien og mål for

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

FLAKSTAD MOT 2020. Reiselivsstrategi for Flakstad kommune

FLAKSTAD MOT 2020. Reiselivsstrategi for Flakstad kommune FLAKSTAD MOT 2020 Reiselivsstrategi for Flakstad kommune 2013 Sammendrag Sammendraget er basert på den lange versjonen av reiselivsstrategien. Som ledd i omstillingsarbeidet som pågår i Flakstad kommune

Detaljer

Næringsarbeid. Forvaltningsrevisjon - Nome kommune 2015 :: 719 016

Næringsarbeid. Forvaltningsrevisjon - Nome kommune 2015 :: 719 016 Næringsarbeid Forvaltningsrevisjon - Nome kommune 2015 :: 719 016 2 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...1 1.3 Avgrensning...1

Detaljer

Nye Kristiansand Bompengeselskap AS

Nye Kristiansand Bompengeselskap AS KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll September 2015 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR SELSKAPSKONTROLL... 4 1.2 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 5

Detaljer

FLAKSTAD MOT 2020. Reiselivsstrategi for Flakstad kommune

FLAKSTAD MOT 2020. Reiselivsstrategi for Flakstad kommune FLAKSTAD MOT 2020 Reiselivsstrategi for Flakstad kommune 2013 Forord Som ledd i omstillingsarbeidet som pågår i Flakstad kommune i perioden 2012-2014 er reiselivsnæringen valgt ut som et av satsingsområdene.

Detaljer

Lister Reiseliv sa. Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal. Stiftet november 2009

Lister Reiseliv sa. Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal. Stiftet november 2009 Lister Reiseliv sa Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal Stiftet november 2009 SA Flekkefjord Farsund - Hægebostad Kvinesdal Lyngdal - Sirdal Strategisk næringsplan

Detaljer

Konsekvenser av alternative kommunestrukturmodeller på Helgeland

Konsekvenser av alternative kommunestrukturmodeller på Helgeland Konsekvenser av alternative kommunestrukturmodeller på Helgeland BENT ASLAK BRANDTZÆG, AUDUN THORSTENSEN, KNUT VAREIDE og ANJA HJELSETH TF-rapport nr. 335 2014 Tittel: Konsekvenser av alternative kommunestrukturmodeller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 79/11 11/912 GBNR 042/093 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLAN OG BYGNINGSLOVEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 79/11 11/912 GBNR 042/093 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLAN OG BYGNINGSLOVEN Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solbakken Selskapshage, Sundøy Møtedato: 21.09.2011 Tid: 0900 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord formannskap. Innkallingen sendes

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: UTREDNING AV NY KOMMUNESTRUKTUR VIDERE DELTAKELSE.

SAKSFRAMLEGG SAK: UTREDNING AV NY KOMMUNESTRUKTUR VIDERE DELTAKELSE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Børge Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 22.08.12

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 22.08.12 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA-U64 12/810 12/4552 Hilde Dalen 10.07.12 Reisemålsutvikling, fase 2 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 22.08.12 Rådmannens

Detaljer

Interimsstyret for næringshage på Hadeland v/ Gunnar Haslerud 2750 Gran. Gran, 28. april 2008

Interimsstyret for næringshage på Hadeland v/ Gunnar Haslerud 2750 Gran. Gran, 28. april 2008 Interimsstyret for næringshage på Hadeland v/ Gunnar Haslerud 2750 Gran Gran, 28. april 2008 Gran kommune v/ ordfører Inger Staxrud Lunner kommune v/ ordfører Anders Larmerud Jevnaker kommune v/ ordfører

Detaljer

STYRESAK INVITASJON TIL AKSJETEGNING I NORTHCAPE TURNAROUNDPORT AS

STYRESAK INVITASJON TIL AKSJETEGNING I NORTHCAPE TURNAROUNDPORT AS STYRESAK INVITASJON TIL AKSJETEGNING I NORTHCAPE TURNAROUNDPORT AS 1. Innledning Styret i Northcape Turnaroundport AS har fremmet sak om rettet emisjon overfor generalforsamlingen i selskapet, og FeFo

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 PROSJEKT "NORDLAND REVISJON" - HØRINGSUTTALELSE FRA DØNNA KOMMUNE. Rådmannens innstilling: Formannskapet gir på vegne av Dønna kommune

Detaljer