Turneringsbestemmelser. 2. divisjon menn 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Turneringsbestemmelser. 2. divisjon menn 2008"

Transkript

1 Turneringsbestemmelser 2. divisjon menn 2008

2 Turneringsbestemmelser 2. divisjon menn 2008 Dersom det ikke er overensstemmelse mellom NFFs Lov og Reglementer og disse turneringsbestemmelser, gjelder NFFs Lov og Reglementer. 1. Deltakelse/Rettigheter/Plikter 1.1 NFF 2. divisjon er landsomfattende består av 56 lag fordelt på 4 avdelinger a 14 lag. Det tas geografiske og økonomiske hensyn etter Forbundsstyrets bestemmelser ved inndelingen av avdelingene. For sesongen 2008 spilles det i følgende avdelinger: Avdeling 1: Avdeling 2: Avdeling 3: Avdeling 4: Drøbak/frogn Byåsen Fana Asker Fotball H Follo Groruddalen Fløy Bærum Fredrikstad 2 KIL/Hemne Fyllingen Eidsvold TF Lørenskog Kjelsås Lillestrøm 2 Lofoten Manglerud Star Korsvoll Mandalskameratene Mo Mjøndalen Kristiansund Nest-Sotra Pors Grenland Modum Levanger Os Rosenborg 2 Raufoss Lyn Oslo 2 Randaberg Senja Sprint/Jeløy Ranheim Stavanger Skarp Stabæk 2 Skeid Vard Haugesund Skjetten Strømmen Skarbøvik Viking 2 Tromsdalen Strømsgodset 2 Steinkjer Vindbjart Tromsø 2 Valdres Strindheim Ålgård FK Tønsberg Østsiden Vålerenga 2 Åsane Ullensaker/Kisa 3

3 1.2 Klubbenes deltakelse i NFF 2. divisjon er uten rangering eller seeding. 1.3 Klubbene betaler ingen deltakeravgift. 1.4 Ved deltakelsen i NFF 2. divisjon forplikter klubben seg til å følge de lover, regler, retningslinjer og pålegg som til en hver tid er gjeldende. 1.5 NFF vil på best mulig måte legge til rette for avviklingen av NFF 2. divisjon; utarbeide spilleplan, turneringsbestemmelser, oppnevne dommere, samt administrere konkurransen og koordinere eventuelle kommersielle avtaler gjeldende for NFF 2. divisjon. 1.6 Klubbene forplikter seg til å arrangere alle kampene i henhold til lover, regler og retningslinjer som til en hver tid er gjeldende, og til å stille sitt sterkeste fotballag. 1.7 Kampene skal arrangeres i henhold til prinsippene i Fair Play. Se Vedlegg NFF har rett til å benytte fotos, audio-visuelt og visuelt materiale av spillere og ledere, så vel som klubbnavn, klubbemblem og klubbdrakt til ikke kommersiell bruk innenfor rammen NFF 2. divisjon. 1.9 NFF har rett til å stille fotos, audio-visuelt og visuelt materiale til disposisjon for pressen i redaksjonelt øyemed Vinnerne av de 4 avdelingene rykker opp i NFF 1. divisjon. Dersom vinneren er et 2 er lag, vil laget som ender som nr. 2 rykke opp. Er dette også et 2 er lag, rykker laget som ender som nr. 3 opp, osv. De 3 dårligst plasserte lagene(nr. 12, 13 og 14) i hver avdeling rykker ned i 3. divisjon Ingen klubb kan pålegges å spille obligatoriske serie- og/eller cupkamper to dager på rad Klubbene forplikter seg til å være på plass på kampstedet i henhold til de til en hver tid gjeldende bestemmelser. 4

4 2. Premiering 2.1 Avdelingsvinnerne tildeles NFFs Sølvpokal for 2. divisjon samt NFFs diplom. Spillerne på de seirende lag som har deltatt i minst 3 kamper, tildeles NFFs merke i h.t. NFFs reglement for merker, pokaler og diplomer. 5

5 3. Organisering Ansvarsforhold 3.1 NFFs styre, heretter Forbundsstyret, er turneringens høyeste myndighet, og ansvarlig for at alle beslutninger som tas er i henhold til gjeldende bestemmelser, med unntak av forhold som sorterer under NFFs Disiplinærutvalg, NFFs Doms- og Sanksjonsutvalg og NFFs Ankeutvalg. Forbundsstyret har delegert gjennomføringen av turneringen til NFFs administrasjon og/ eller relevante komiteer og utvalg. 3.2 Følgende komiteer behandler saker som normalt sorterer til deres arbeidsområde: a) NFFs administrasjon administrerer avviklingen av NFF 2. divisjon. b) Fotballkretsene er ansvarlig for oppnevnelser av dommere og assistent-dommere til kampene i NFF 2. divisjon. c) Disiplinærutvalget behandler saker om advarsler, utvisninger og bortvisninger. d) Doms- og Sanksjonsutvalget behandler straffesaker etter straffebestemmelsene i Lovens Kapittel 11 etter anmeldelse fra et kretsstyre, Disiplinærutvalget etter Forbundsstyret. Utvalget behandler dessuten sanksjoner etter Sanksjonsreglementet og protestsaker etter Kampreglementets kapittel 14, samt sanksjoner i henhold til forbundsstyrets reglement for spilleragenter etter innstilling fra Forbundsstyret. e) Ankeutvalget behandler anker over avgjørelser truffet av krets, Forbundsstyret eller Doms- og Sanksjonsutvalget etter Kampreglementets, anker over avgjørelser truffet av krets eller Doms- og Sanksjonsutvalget etter Sanksjonsreglementet, anker over avgjørelser fattet i medhold av forbundets reglement for spilleragenter og anker over avgjørelser truffet av krets eller disiplinærutvalget etter Reglement for advarsler og utvisninger. 3.3 Klubbene er ansvarlige for sine medlemmers, spilleres, lederes, supporteres adferd. Dette gjelder også personer som arbeider for klubben i forbindelse med avvikling av kampene i 2. divisjon. 3.4 Klubbene forplikter seg til å avvikle sine kamper i NFF 2. divisjon i henhold til de krav, begrensninger og plikter som NFFs Sikkerhets- og arrangementsbestemmelser angir, for denne divisjonen. 3.5 Klubbene forplikter seg til å spille sine kamper på sin hovedarena. Bruk av eventuelle reservearenaer skal på forhånd være godkjent av NFF. Ingen arena bør være hjemmearena for mer enn to 2 klubber i NFF 2. divisjon. 3.6 Kampene i 2. divisjon skal avvikles på arenaer som tilfredsstiller de krav som til enhver tid gjelder for 2. divisjon. Jfr. Kravspesifikasjonene. 6

6 4. Konkurransesystem 4.1 Kampene i NFF 2. divisjon skal avvikles etter følgende spillesystem: a) Klubbene i en avdeling skal spille mot hverandre to ganger, en kamp på hjemmebane, og en kamp på bortebane. b) Kampene settes opp og administreres av NFF. c) Det gis 3 poeng for seier, ett poeng for uavgjort og null poeng for tap. Lagenes plassering avgjøres av poengtallet. d) Dersom to eller flere lag ender på samme poengtall, skal rekkefølgen avgjøres etter følgende kriterier: 1) Målforskjellen, dvs. forskjellen mellom scorede og tapte mål. Har noen av lagene med lik plassering etter pkt. c fått registrert 0-0 i følge Kampreglementets 13-2, 13-6 eller 14-10, skal resultatene også for de øvrige lag med samme plassering regnes for 0-0 mot den/de motstandere det gjelder. Står fortsatt to eller flere lag likt, avgjøres rekkefølgen av: 2) Antall scorede mål. Det lag som har scoret flest mål går foran. For antall scorede mål gjelder samme regler som under pkt. a med hensyn til kamper avgjort ifølge Kampreglementets 13 2, 13-6 eller ved fortsatt likhet er: 3) Resultatet av innbyrdes kamper avgjørende. Ved likhet teller scorede mål på bortebane, dobbelt. Står tre eller flere lag fortsatt likt etter at antall scorede mål er tatt i betraktning, avgjøres rekkefølgen av en tabell satt opp etter de innbyrdes oppgjørene mellom disse lagene. Dersom rekkefølgen fortsatt ikke er avgjort, og det gjelder mesterskap eller opp-/nedrykk, skal den avgjøres, ved kvalifiseringskamper. 4.2 Opp- og nedrykk Avdelingsvinnerne rykker opp i NFF Adeccoligaen 2009, jfr. Pkt Klubbene som ender som nr. 12, 13 og 14 i hver avdeling i 2. divisjon, rykker ned i 3. divisjon. Dersom et lag fra NFF 2. divisjon 2008 som er kvalifisert for NFF 2. divisjon i 2009, av en eller annen årsak ikke kan delta/stille lag i 2009, og en plass i NFF 2. divisjon 2009 dermed blir ledig, skal denne plassen tilbys det av de fire lag som er blitt nr.12 som har: a) flest poeng b) dersom flere lag har like mange poeng, tilbys plassen til det laget som har best målforskjell. c) Dersom flere lag har samme målforskjell, tilbys plassen til det laget som har scoret flest mål. d) Fair Play 7

7 4.3 Avsparkstidspunkt Avsparktidspunktene i NFF 2. divisjon er: Lørdager kl.16:00 Unntak herfra gjøres i h.t. tiden for solnedgang, og etter godkjennelse av NFF. Kamper som omfatter 2 er lag skal spilles på mandager, eller på første dag etter 2 er lagets førstelags kampdag. Annen avtale kan gjøres mellom de to involverte lag, men må godkjennes av NFF. Kampene i juli/juli måned vurderes spesielt i h.t. avtalen med Norsk Tipping. Kampene i de to siste serierundene skal ha samme avsparkstidspunkt. Dette gjelder også kampene der 2 er lag er involvert. 4.4 Omberammelser Berammelse, omberammelse og eventuelt utsettelse av kampene i NFF 2. divisjon skal skje med minst 48 timers varsel, hvis ikke begge klubber samtykker i kortere frist. Flytting av kampstart til annet tidspunkt samme dag eller flytting av kampen til en nærliggende bane, er ikke å anse som omberamming, men skal godkjennes av NFF. For øvrig jfr. Kampreglementets

8 5. Arenaene 5.1 Godkjenning NFF skal godkjenne alle baner som skal benyttes til kamper i NFF 2. divisjon. Arenaene må være i god forfatning, både når det gjelder selve spillebanen og øvrige fasiliteter. Arenaene må tilsvare de krav og bestemmelser som gjelder for slike og som er fastsatt av myndighetene(jfr. Brannvernloven, bygningslov etc.) Banene skal til en hver tid tilfredsstille de krav som stilles i h.t. Kravspesifikasjonene. Kravspesifikasjoner finnes i Vedlegg Hjemmearena/reservearena Klubbene må ha en fast hjemmebane, som er godkjent. I tillegg må klubbene velge ut en arena som skal benyttes som reservearena. Kravene til reservearenaene er de samme som til de ordinære arenaene. Bruk av reservearenaen vil kun være aktuelt i force majeure situasjoner, og skal alltid godkjennes av NFF. Dersom det av grunner arrangerende klubb ikke er herre over, force majeure, gjør det umulig å gjennomføre kamp på fastsatt bane, kan NFF pålegge at kampen gjennomføres til fastsatt avsparkstidspunkt på annen bane. 5.3 Spillebanens størrelse Spillebanens størrelse skal minimum være 64 x 100 m, og maksimum 68 x 105 m. Unntak herfra kan innvilges av NFF. 5.4 Spilleunderlaget Spillebanene i 2. divisjon, menn kan være av naturgress eller kunstgress. Dersom Kunstgress benyttes skal kunstgresset være grønt godkjent for kamper i NFF 2. divisjon, dvs fult ut tilfredsstille kravene til felttest i Nordisk Standard. Ved ny installasjon eller rehabilitering skal kunstgresset tilfredsstille kravene i FIFA ** standarden. 5.5 Klipping vanning Gressets lengde skal på kamptidspunktet ikke være lenger enn 3,5 cm. Gresset skal klippes i ca. 4 5 m brede felter, vinkelrett på sidelinjene. Klippingen alternerer slik som vist på skissen i Vedlegg 5. Vanning av spillebanen skal ikke skje senere enn 60 minutter før avspark. Det skal ikke vannes i pausen, dersom dette ikke er avtalt mellom de to involverte lagene. En slik avtale skal meddeles dommeren, og være skriftlig. Vanning skal i slike tilfeller foretas av hele spillebanen. Disse retningslinjene gjelder både for baner av naturgress og kunstgress. 9

9 5.6 Arenakontroll Klubbene som spiller i NFF 2. divisjon må forsikre seg om at arenaene er i sikkerhetsmessig god stand. Byggteknisk kontroll må gjennomføres i h.t. gjeldende bestemmelser. 5.7 Sikkerhet For å ivareta utøvernes, funksjonærenes og publikums sikkerhet, pålegges klubbene å avvikle sine arrangement, i h.t. NFFs Sikkerhets- og arrangementsbestemmelser Begrenset adgang Det skal være begrenset adgang til spillebanen. Den må være uten adgang for publikum og medier. Det skal være et sammenhengende skille eller gjerde mellom spillebanen og publikum på min. 90 cm der det er ståplasser og minimum 60 cm der det er sitteplasser Adgang til spillebanen Spillere og dommere skal ha fri adgang til spillebanen, og på en slik måte at de ikke kan bli antastet, angrepet eller bli utsatt for ubehageligheter. Spillernes og dommernes adgang til og fra spillebanen må derfor være sikret, enten gjerder, skiller etc. eller ved hjelp av sikkerhetspersonell, slik at dette ikke kan skje Atkomst utrykningskjøretøy Utrykningskjøretøy som ambulanser og brannbiler må ha tilgang til spillebanen. Det samme gjelder alle typer av vedlikeholdskjøretøy. 5.8 Oppmerking av spillebanen Spillebanen skal merkes som angitt i Spilleregel nr. 1. Ytterligere linjer, merker eller markeringer i hvitt eller annen farge, er ikke tillatt. Klipping av gress i den hensikt å være hjelpeoppmerking, er ikke tillatt. Teknisk område skal merkes opp i h.t. bestemmelsene i Spillereglene. i hvert hjørne av spillebanen skal det være plassert et hjørneflagg, minst 1,5 m høyt. Toppen av stangen må ikke være spisset. 5.9 Mål reservemål Målene skal være hvitmalte(ikke blanke), og avstanden mellom stengene skal være 7,32 m og avstanden fra underkanten av tverrstangen til spillebanen(bakken), skal være 2,44 m. Målene skal være fast forankret i bakken. Dette gjelder også for transportable mål. Dersom det på målene er montert hjul, må disse fjernes under kamp. Det skal være minst ett reservemål lett tilgjengelig på alle arenaer. Reservemålene må oppbevares slik at det enkelt og raskt kan erstatte et av de ordinære målene, dersom dette blir nødvendig. Kravene til reservemålene er de samme som til de ordinære målene Flomlys Kamper i NFF 2. divisjon kan spilles i flomlys som er godkjent av NFF. Arenaen må i så tilfelle ha gyldig belysningssertifikat som angir belysningsstyrke på minimum 500 lux. og tilfredsstiller kravene til jevnhet. 10

10 5.11 Stadionur Arenaene i NFF 2. divisjon skal være utstyrt med stadionur. Stadionuret skal vise eksakt spilletid. Stadionuret skal stoppes etter respektive 45 og 90 minutter Tribuner Et eventuelt tribuneanlegg skal være godkjent av myndighetene, og være i henhold til bestemmelsene i NFFs Sikkerhetsreglement. På ståtribuner skal det være bølgebrytere for minimum hver 5. rad; høyde 1,1 m og dimensjonert for å tåle trykket fra bakenfor stående publikum HC-fasiliteter Det skal avsettes spesiell plass til funksjonshemmede og rullestolbrukere. Det vises til bestemmelsene i NFFs Sikkerhetsreglement Innbytterbenker Det skal være en innbytterbenk til hvert av lagene. Benkene skal plasseres på samme side av spillebanen, utenfor sidelinjen og i en avstand av minimum 5m. Avstanden mellom benkene skal være minimum 12m og maksimum 20m Anbefalt avstand er 12 m. Innbytterbenkene skal ha plass til minimum 13 personer, og være under tak Innbyttertavle Det skal på alle kamper i NFF 2. divisjon være skilt til bruk ved spillerbytter. Det anbefales at det benyttes elektronisk innbyttertavle Stadionreglement generelle regler for stadion fastsettes og settes opp ved alle innganger slik at publikum kan se dem før de går inn. Disse reglene skal inneholde følgende minimumsinformasjon: Adgangsrettigheter Konsekvenser ved avlysning eller utsetting av kamper Effekter det ikke er tillatt å ta med inn på arenaen Restriksjoner angående alkohol, bruk av pyroteknikk etc. Regler for sitteplasser, evt. ståplasser Informasjon om videoovervåkning dersom dette er relevant At arrangøren ikke er ansvarlig overfor publikum mht ulykker, skader eller tap av gjenstander som måtte oppstå under avviklingen av arrangementet Skilting Det skal være tilfredsstillende skilting av arenaens fasiliteter, og atkomsten hertil Garderober for spillere i direkte tilknytning til arenaen skal det være 2 stk. lagsgarderober. Garderobene skal være så like som mulig mht areal, og skal kunne benyttes av inntil 25 personer. Lagsgarderobene skal ligge så nær hverandre som mulig, og i samme bygg/tribune. Omkledningsarealet for gjestende lag skal ikke være mindre enn 35 m2. Anbefalt minimumsstørrelse er 50m2, som også er minimumskravet i høyere divisjoner. 11

11 Det skal være et tilliggende dusjareal med minimum 5 dusjhoder (anbefalt min. 9 stk). Det skal være tilgang på varmt og kaldt vann. Dusjarealene skal være rene og delikate. I hver garderobe skal det være minimum ett (anbefalt 3 stk) toalett. Det anbefales i tillegg ett urinal Garderobe for dommere Det skal være egen garderobe for dommerne med tilliggende dusjareal med minimum 1 stk dusjhode. Garderoben skal være til bruk for inntil 4 personer, og anbefalt minimumsstørrelse er 15 m2. Arenaen skal kunne håndtere dommertrio av to kjønn på en slik måte at omkledning og forberedelser kan foregå usjenert. Dommergarderoben kan ligge i annet nærliggende bygg/annen tribune enn lagsgarderobene, men dette anbefales ikke Fasiliteter for media Arenaen skal tilby minimum 5 arbeidsplasser for skrivende presse. Arbeidsplassene kan være utendørs på tribunen, skjermet fra vær og vind, og/eller innendørs i tilliggende bygning. Arbeidsplassene må ha tilgang til strøm og mobilnett Fasiliteter for publikum Arrangøren er ansvarlig for at publikum gis adgang til områder og tribuner som er trygge og i henhold til NFFs Sikkerhetsbestemmelser. Arenaen må være skiltet slik norsk lov krever. Arenaene som benyttes til kamper i NFF 2. divisjon bør ha minimum 1 tribune. Tribunen kan være sittetribune, ståtribune eller en kombinasjon. Antall sitteplasser bør være minimum 300 og ha adskilte stolseter med minimum 30 cm ryggstød. en tribune, evt. tribunedel, klassifiseres som sitte- eller ståtribune. En sittetribune er en tribune med atskilte stolseter med min. 30 cm. ryggstø. Alle andre utforminger regnes som ståtribuner, og skal utstyres med forskriftsmessige bølgebrytere, se NFFs Sikkerhetsbestemmelser pkt Tribunen(e) skal være i god bygningsteknisk stand, og skal kontrollers minimum ved seriestart hvert år av kvalifisert person/firma. Dette er arrangørklubbens ansvar. Tribunen(e)s maksimalt tillatte publikumskapasitet skal fastsettes av lokal politimyndighet, og det er klubbens ansvar at denne kapasiteten ikke overskrides. Dette betyr at klubben skal ha et system for fortløpende registrering av antall tilskuere som entrer tribunen Arenaservice Minimumskravene til arenaservice er som følger: Forfriskninger Arenaen må ha minst ett utsalg for forfriskninger. Dersom arenaen har i bruk flere tribuner skal det være minimum ett utsalg pr. tribune. Utsalget skal ha god kapasitet, 12

12 være rent, tiltalende og lett tilgjengelig. Eventuelle krav fra offentlige myndigheter skal innfris. Alle drikkevarer skal selges i pappkrus. Flasker (glass eller plast), bokser etc. tillates ikke Toaletter Arenaen skal et rimelig antall toaletter i forhold til normal tilskuermengde. Toalettene skal være så nær publikumsområdene som mulig, være rene og tiltalende, og klart merket mht kjønn. Publikum skal ikke tilbys toaletter i garderobeområdet Medisinsk beredskap Det skal minimum være 1 stk. behandlingsrom på arenaen. Rommet skal kunne benyttes til enkel behandling av skader og akutt sykdom blant spillere og/eller publikum Rommet skal kunne disponeres av lagenes medisinske personell, eller av autorisert medisinsk personell. Rommet skal være tydelig merket, ligge på bakkenivå med enkel adgang for båre og rullestol. i rommet skal det være følgende utstyr: Båre Behandlingsbenk Medisinskap med førstehjelpsutstyr, godkjent av lokal medisinsk myndighet Hjertestarter er anbefalt Det anbefales at rommet er på minimum 10 m2, og har vask med varmt og kaldt vann HC-fasiliteter Det skal være avsatt spesiell plass på tribunen/arenaen for rullestolbrukere med ledsager. Antallet skal være bestemt ut fra lokalt behov, dog ikke mindre enn 3 plasser. Plassene må være så nær HC-parkering som mulig, og ha enkel adgang til arenaen. Det må være kioskmuligheter og toalett for rullestolbrukere i nær tilknytning til plassene. 13

13 6. Kamporganisering 6.1 Billetter a) Gjestende klubb skal disponere inntil 30 stk. fribilletter. b) Innehavere av følgende kort skal gis gratis adgang til kampene i NFF 2. divisjon: NFFs frikort Lokal Fotballkrets kort Norges Idrettsforbund kort Lokal Idrettskrets kort Norske Sportsjournalisters Klubbs kort Kortene er personlige og dvs. at kun kortinnehaver kan benytte seg av dette. 6.2 Akkreditering Klubbene i NFF 2. divisjon bør ha et tilfredsstillende akkrediteringssystem. Akkrediteringssystemet har to hensikter: - å synliggjøre overfor andre hvilken funksjon den enkelte har i arrangementet - å gi de akkrediterte fri og uhindret adgang til de tribuner/fasiliteter og områder, som akkrediteringen angir. Dette for at utøvernes, funksjonærenes og publikums sikkerhet skal ivaretas best mulig. eksempel på et enkelt akkrediteringssystem finnes i Vedlegg Nedtelling til avspark Standard prosedyre Nedtelling til avspark skal benyttes ved alle 2. divisjonskamper. Prosedyren er gjengitt i Vedlegg Flagg/Defilering/Musikk På alle 2. divisjonsarenaer skal følgende flagg heises: Det norske flagg NFFs flagg Det anbefales at arenaen har 5 flaggstenger. Ved innmarsjen skal NFF 2. divisjons defileringsmusikk avspilles, dersom slik finnes. Hvis ikke fastsetter arrangerende klubb selv hvilken musikk som skal spilles. I god Fair Play ånd skal spillerne håndhilse før kampstart, se Vedlegg Innbyttere/Ledere 7 innbyttere og 6 ledere, til sammen 13 personer, gis anledning til å sitte på innbytterbenken under kampens gang. Personenes navn og funksjon skal føres opp på Kamprapporten. Øvrig personell tilhørende de to lagene skal oppholde seg på tribunen, og ikke i teknisk område eller spillertunnel. 14

14 Dersom det etter at Kamprapporten er utfylt og levert dommeren, inntrer skade eller sykdom på spiller(e) som står på Kamprapporten, gjelder følgende: - Dersom dette rammer spiller oppført blant de 11 spillerne som starter kampen, kan spilleren erstattes av spiller oppført som innbytter. Ny innbytter kan settes inn. - Dersom dette rammer spiller som er oppført som innbytter, kan spilleren erstattes av ny innbytter. 6.6 Baller Det skal stilles til rådighet minst 7 godkjente matchballer til hver kamp. Ballene legges i dommergarderoben før avspark, til kontroll. Det skal være en ball ved hvert mål og to baller hos ballhenterne på hver langside. 6.7 Ballhentere Det bør være minst 10 ballhentere ved kampene i 2. divisjon. 3 ballhentere på hver langside og 2 på kortsidene. Ballhenterne må læres opp, slik at ballen kommer i spill igjen så hurtig som mulig, og for å unngå flere baller på banen samtidig. Ballhenternes utstyr må klart skilles fra utøvernes. 6.8 Politi og vakthold Et tilfredsstillende antall vakter/vektere/polititjenestemenn skal være tilstede for å ivareta utøvernes, og publikums sikkerhet. Gjeldende sikkerhetsbestemmelser, jfr. NFFs Sikkerhet ved serie- og cupkamper i Norge, skal overholdes. Ingen tilskuere er tillatt på indre bane, dvs. i området mellom tribunene og side-linje/dødlinje. 6.9 Medisinske tjenester ved kamper i NFF 2. divisjon skal følgende medisinsk personell være tilsted: Hjelpekorps m/ambulanse 6.10 Speakertjeneste Alle arenaer som benyttes i NFF 2. divisjon skal ha tilfredsstillende høytalersystem dvs. at alle meldinger som gis over høytalersystemet skal kunne høres klart og utvetydig for alle som befinner seg innenfor stadions område. Høytaleranlegget bør være slik at også beskjeder kan gis til de som befinner seg utenfor stadion. Speakertjenesten under kampens gang gis anledning til: å meddele navn på målscorere meldetjeneste fra andre kamper informasjon om spillerbytter eventuell kort publikumsinformasjon kåre beste spiller/info om neste kamp komplett Tippekupong så snart denne foreligger/oddsinformasjon 15

15 En jingle kan spilles ved scoringer. Jinglen kan ikke vare lenger enn 15 sekunder. Speakertjenesten skal ikke være underholdningskanal under kampens gang(1 omg. og 2.omg.) Ingen sjåvinistiske bemerkninger eller usportslige/støtende formuleringer skal forekomme. Det er ikke anledning til å avspille musikk over høytaleranlegget under spillets gang, eller ved avbrudd i spillet Media/Presse a) Arrangerende klubb skal senest 60 minutter før avspark sørge for at riktige lagoppstillinger blir distribuert til akkrediterte presse- og mediarepresentanter. b) Medlemmer av Norske Sportsjournalisters Forbund, som kan fremvise gyldig medlemskort, er berettiget til fri entre Resultatservice Klubbene bør sørge for meldetjeneste fra andre kamper, når dette er mulig. Informasjon om Tippekupong og Oddsinformasjon skal i slike tilfeller gis. 16

16 7. Spilleregler 7.1 Kampene avvikles etter de til en hver tid gjeldende spilleregler. 7.2 Innbytte/Innbyttere ved kamper i 2. divisjon er det tillatt med 3 innbyttere. Spillere som er byttet ut kan ikke settes inn i spillet igjen. 7.3 Kamprapport Kamprapportskjema er kampens eneste offisielle dokument, og skal utfylles: DET ER KLUBBENE SOM HAR ANSVARET FOR AT SKJEMAET, I TIDE, BLIR PÅFØRT DE RIKTIGE OPPLYSNINGER, MED UNNTAK AV KAMPFAKTA. DOMMEREN ER ANSVARLIG FOR AT KAMPFAKTA BLIR PÅFØRT SKJEMAET, OG Å KONTROLLERE OPPLYSNINGENE PÅFØRT AV KLUBBENE. BÅDE DOMMEREN OG KLUBBENE ER ANSVARLIGE FOR AT PROSEDYREN ETTER KAMPSLUTT BLIR GJENNOMFØRT.(Se nedenfor) 17

17 7.3.1 Kamprapportskjema Prosedyre. Aktivitet: Frist: Ansvar: Kampnr., klasse, dato, tid, bane, dommerens navn, assistentdommeres navn, samt NFF-delegatens navn på-føres skjemaet 90 min. før avspark Dommeren Begge klubber fører opp lagopp-stilling, innbyttere og lederne som skal sitte på innbytterbenken 75 min. Før avspark Klubbene Skjemaene leveres tilbake til Dommeren 75 min. Før avspark Klubbene Kopi av skjemaene hentes i dommergarderoben for kopiering til presse, VIP etc. 75 min. Før avspark Arr. klubb OBS! Lagoppstilling m/innbyttere distribueres til presse, TV, VIP, etc. 60 min. Før avspark Arr. klubb Med en gang kampen er over, påfører dommeren de riktige kampfakta 5 min. etter avblåst kamp Dommeren En representant fra hver av lagene oppsøker dommergarderoben, kontrollerer at riktige kampfakta er påført og signerer kamprapporten, sammen med dommeren. 5 min. etter avblåst kamp Lagledere for begge lag, dommeren Begge lag mottar kopi av kamprapporten Skjemaet sendes på fax. til NFF* Nr min. etter avblåst kamp Neste dag kl. 09:00 Dommeren Dommeren Skjemaet sendes med post til NFF Neste dag kl. 16:00 Dommeren 18

18 7.4 Pause Pausen mellom omgangene er 15 minutter, fra siste fløytesignal i 1. omgang til fløytesignalet for å starte 2. omgang. Dommeren er ansvarlig for at dette skjer. 7.5 Advarsler/Utvisninger Advarsler/Gult kort Når en spiller er tildelt 3 advarsler i NFF 2. divisjon i samme sesong, skal han automatisk stå over neste 2. divisjonskamp med mindre det foreligger annen underretning fra NFF. Etter 2 nye advarsler sones det igjen 1 kamp og deretter sones 1 kamp for hver annen advarsel, dersom ingen annen underretning fra NFF foreligger. Spiller som deltar på flere lag i samme konkurranseklasse, skal sone på det høyest rangerte laget, spilleren er tildelt advarsel. Advarsler overføres ikke til neste sesong. For øvrig jfr. Lovens Kapittel Utvisning/Rødt kort Spiller som i 2. divisjonskamp blir utvist, er utelukket fra neste 2. divisjonskamp med mindre annen underretning foreligger fra NFF. Eventuelle tilleggssanksjoner trer først i kraft, når underretning foreligger. For øvrig jfr. Kortreglementet Virkninger av karantene Spiller, trener eller leder som har karantene etter bestemmelsene i Kortreglementet, kan ikke spille, oppholde seg i teknisk område eller fra annet område lede laget i de kampene karantenen gjelder. Det samme gjelder resten av kampen der spilleren, treneren eller lederen blir bortvist. Jfr. Kortreglementets

19 8. Protester Den klubb som ønsker resultatet av en kamp kjent ugyldig, må nedlegge protest, Jfr. Kampreglementets Noen enkelte avsnitt følger her: 8.1 Behandlende myndighet Protester behandles av NFFs Doms- og Sanksjonsutvalg, jfr. Kampreglementets Frister Protester må varsles og inngis innen fastsatte frister, jfr. Kampreglementets Gebyr Protest skal være skriftlig og protestgebyr kr. 500,- må være innbetalt innen protestfristen, jfr Kampreglementets

20 9. Spillere 9.1 Spillere som etter NFFs bestemmelser er spilleberettiget for klubben og ved kalenderårets begynnelse har fylt 15 år, kan spille for sin klubb i NFF 2. divisjon. 9.2 Nummerering Spillerne som skal representere klubben i NFF 2. divisjon, kan tildeles et fast nummer for hele sesongen. Spillerne anbefales nummerert fortløpende fra nr. 1 og oppover, der nr. 1, nr. 12 og nr. 22 skal tildeles målmennene. Spillerens navn kan trykkes på spillerdraktens rygg etter nærmere retningslinjer. 9.3 Overganger Når det gjelder spilleres skifte av klubb vises det i sin helhet til Overgangsbestemmelsene i Lovens Kapittel 9. 21

21 10. Dommere 10.1 Dommeroppnevnelser Dommere og assistentdommere til kampene i NFF 2. divisjon oppnevnes slik: Kamper i avdeling 1: Oslo Fotballkrets Kamper i avdeling 2: Trøndelag Fotballkrets Kamper i avdeling 3: Hordaland Fotballkrets Kamper i avdeling 4: Troms Fotballkrets 10.2 Reiser/Ankomst til spillested Dommerne er forpliktet til å være på plass på kamparenaen minimum 90 minutter før avspark. Alle reiser som må foretas med fly, organiseres av NFF Kamprapport Dommeren er ansvarlig for kamprapporten. Se for øvrig eget punkt om dette. 22

22 11. Økonomi 11.1 Serieavgift Klubbene i NFF 2. divisjon betaler ingen serieavgift Dommerutgifter. Utgifter til dommere og assistentdommere betales av arrangerende klubb. 23

23 12. Reisende lag 12.1 Bruk av fly Ved bruk av rutefly eller charterfly må laget reise så tidlig at det ordinært vil være fremme i god tid og absolutt senest 3 timer før avspark. 24

24 13. Utstyr 13.1 Fottøy Spillernes utstyr skal etter dommerens vurdering, tilfredsstille kravene i Spilleregel 4. Det er en forutsetning at lagene medbringer støvler som er dekkende for alle typer spillerunderlag(gress, kunstgress) 13.2 Drakter Klubbene i 2. divisjon er forpliktet til å ha approbert(godkjent) drakt til sine kamper. Approbert drakt har alltid fortrinnsrett fremfor ikke approbert drakt. Draktnummer er påbudt på trøyens rygg, minimum 25 cm høye Draktfarger/Godkjennelse. Alle klubber i 2. divisjon skal ha godkjent hoveddrakt og reservedrakt. Ingen av fargene i hoveddraktens trøye, shorts og strømper må gå igjen i tilsvarende del av reservedrakten. Dvs. reservedrakt skal i farger skille seg fra hoveddrakten på alle tre deler(trøye, bukse, strømper). Spillertrøyene skal ha nummer på ryggen. Tallene skal være 25 cm høye. Tallene skal være ensfarget, og i en farge som klart skiller seg fra spillertrøyen. Det anbefales at spillertrøyens bryst utstyres med tall som er 5 cm høye. Det anbefales også at spillershortsene utstyres med tall som er 5 cm høye. Det anbefales i tillegg at spillernes etternavn settes på spillertrøyens rygg, over tallet (evt. også over reklamen) med en minimumsavstand fra tallet(reklamen)på 1 cm. Bokstavene skal være 5 cm høye og i samme farge som tallet Draktlikhet For å unngå komplikasjoner m.h.t. draktlikhet, pålegges reisende lag alltid å kontakte motstander slik at avtaler om drakter kan gjøres og komplikasjoner unngås. Dersom allikevel dommeren beslutter at draktene er for like, skal hjemmelaget om nødvendig, låne gjestende lag annen drakt. For øvrig gjelder bestemmelsene i Kampreglementets Kapittel 3, Draktreklame i en og samme kamp må reklamen være ens på samtlige drakter på laget. For øvrig vises i sin helhet til Reklamereglementet Undertrøyer/Tights/thermalbukser/sykkelbukser Dersom langermet undertrøye benyttes under spillertrøye med kort arm, skal undertrøyens ermer være av samme farge som spillerdraktens korte arm. Det er ikke tillatt med synlig reklame, budskap eller varemerke på en slik undertrøye. Dersom slik bukse benyttes under ordinær spillershorts og er synlig, skal buksen ha samme farge som spillershortsen. Det er ikke tillatt med synbar reklame eller varemerke på slik bukse. 25

25 14. Reklame ingen reklameavtaler kan inneholde bestemmelser som bryter med norsk lov, norsk idretts etiske grunnlag, eller som er egnet til å skade idrettens anseelse. Alle bestemmelser vedrørende reklame finnes i NFFs Reklamereglement. For ordens skyld tar vi med følgende: 14.1 Reklame på spillebanen/spillebanens utstyr Arenaer som benyttes i 2. divisjon kan ha reklame på spilleflaten, begrenset til midtsirkelen som kan ha en firmalogo på hver side av midtlinjen, pr. sesong. Reklamen må merkes med et lett oppløselig, giftfritt merkestoff. På kunstgressbaner kan reklamen tuftes inn i dekket ved produksjonen. Reklame i målnettene og området i målene mellom mållinjene og målnett fra det øyeblikk lagene kommer på banen før kampens begynnelse, til de har forlatt den ved pause og fra de returnerer til 2. omgangs begynnelse til kampens slutt, er ikke tillatt. ingen form for reklame kan derfor være på mål, målnett, hjørneflagg eller dets stenger. ingen kameraer, mikrofoner etc. kan monteres til forannevnte Arenareklame Med arenareklame menes den reklamen som befinner seg på samme nivå som spillebanen, og som omkranser selve spillebanen. Denne reklamen må under ingen omstendighet plasseres i sikkerhetssonene, jfr. NFFs Sikkerhetsbestemmelser. Arenareklamen kan være sammenhengende og være bevegelig. Av hensyn til TV-produksjonen bør arenareklamen bak målene, ikke ha hvit hovedfarge(bunnfarge) Draktreklame Størrelser, plassering og andre relevante forhold vedrørende draktreklame er inntatt i NFFs Reklamereglement. Det er ikke, i løpet av kampen, tillatt å trekke opp/fjerne spillertrøyen for å vise T-skjorter med reklame eller slagord Reklame i teknisk område Det skal ikke forekomme reklame av noen art innenfor teknisk område eller innenfor en meter fra sidelinjene/dødlinjene. Eventuell 3D-reklame må ikke forekomme i teknisk område. Vedrørende plassering etc. for 3D-reklamer, vises det i sin helhet til NFFs Sikkehets- og arrangementsbestemmelser. Reklame på innbytterbenkene kan tillates, men kun på utsiden av veggene(mot tribunen) og på taket Nettstedshenvisninger. enhver henvisning til nettsteder er å betrakte som reklame. 26

26 15. Doping/Dopingkontroll Det er forbudt rettsstridig å bruke midler eller metoder som fremgår av IOCs eller NIFs dopingliste. Det er forbudt å bruke midler eller metoder i den hensikt å skjule bruk av dopingmiddel, eller metode. Det er forbudt å tilvirke, innføre, utføre, erverve, sende, overdra eller være i besittelse av middel som nevnt i første ledd, når dette kan(antas å ha vært eller skulle)brukes i dopingsammenheng. innkalling til eller gjennomføring av dopingkontroll kan skje uten forhåndsvarsel. Det vises til Lovens Kapittel

27 Vedlegg 1 FAIR PLAY Definisjon av Fair Play Ønsket om å spille en kamp på en fair måte og behandle motstandere på sportslig vis og med respekt er en av de fineste elementer som kan finnes i all sport og faktisk er det sport som er opphavet til det nå så anerkjente og brukte uttrykket og konsepter om Fair Play. Det er fortsatt en like viktig ingrediens av vår sport i dag som den noen gang har vært, og de fleste tilskuere vil være enige i at kun en fair kamp kan være underholdende. Konseptet Fair Play kan brytes ned til følgende elementer og som gjelder like mye for spillere som for andre personer involvert i kampen: 1. Spillereglene, reglement og instrukser for 2. divisjon må respekteres. 2. Enhver anstrengelse må gjøres for å oppføre seg sportslig overfor motstandere, dommere og enhver annen person som er involvert i kampen, slik som publikum, representanter for andre klubber og media. 3. Alle andre involverte i kamper må påvirkes til å oppføre seg som nevnt ovenfor før, under og etter kamper, uavhengig av kampens resultat og avgjørelser tatt av dommere og assistentdommere. 1. Vurdering av Fair Play Opptreden i overensstemmelse med ideen om Fair Play er avgjørende for på en suksessfull måte å kunne fremme, utvikle og oppnå involvering i idrett. Formålet med tiltak til fordel for Fair Play er å oppnå en sportslig holdning og atferd hos spillere, ledere, trenere, andre klubbinvolverte og tilskuere for derved å øke nytelsen og gleden for alle involverte i kampen. 2. Positivt spill Formålet med dette punktet er å fokusere på positivt spill som er attraktivt for publikum. Positive aspekter: offensiv framfor defensiv taktikk hurtighet/tempo i kampen bestrebe effektiv spilletid, f.eks. å få ballen hurtig i spill, selv om laget leder kampen fortsette streben etter å score mål, selv om ønsket resultat allerede er oppnådd (f.eks. uavgjort på bortebane, nødvendig målscore for å oppnå kvalifisering etc.) Negative aspekter: Forsøk på å sette ned tempo i kampen uthaling av tid taktikk basert på uærlig spill filming, overdrivelser etc. 28

28 3. Respekt/oppførsel overfor motstander Spillerne er forventet å respektere spillereglene, lover og kampreglement, motstandere etc. De skal påvirke at medspillere og alle andre involverte i laget også etterlever intensjonen Fair Play. 4. Respekt/oppførsel overfor dommer. Det er forventet at spillerne skal respektere dommerne(inkludert assistentdommere og eventuelt 4. dommer.)i den rollen de har, såvel som for avgjørelsene de tar. 5. Ledere/treneres oppførsel. Lagenes ledere, inkludert trenere, er forventet å legge alt til rette for utvikling av det sportslige, tekniske, taktiske og holdninger for sitt lag gjennom alle tillatte midler. Det er også forventet at de instruerer sine spillere til å oppføre seg på en måte som er i samsvar med prinsippene i Fair Play. 6. Publikumsopptreden. Publikum er å betrakte som en viktig og levende del av en fotballkamp. Tilhengernes støtte, kan medvirke til et lags suksess. Det er ikke forventet at publikum skal være stille under kampen. Oppmuntring av lagene ved sang etc. kan ha en positiv innvirkning på atmosfæren i overensstemmelse med Fair Play. Det er imidlertid forventet at publikum respekterer motstandere og dommere. De bør verdsette motstanders prestasjoner, selv om de skulle fremstå som vinnere. De må på ingen måte true eller skremme motstandere, dommere eller motstandernes supportere. 29

29 Vedlegg 2 AKKREDITERINGSSYSTEM Nedenfor finnes et enkelt og anbefalt akkrediteringssystem. Farge: Kode: Adgang til: Personell: Grønn A Alle områder Kampinspektør/dommerinspektør Dommere Arrangementspersonell Stadion personell Hvit B Alle områder unntatt spillersluse VIP-arealer pressefasiliteter Service personell selgere ballgutter etc Blå VIP VIP-fasilitetene Arbeidende personell i VIP-fasilitetene Gul RTV Kommentator og kameraposisjoner. De som arbeider i spillerslusen og på indre bane bærer også vest. Alt radio- og TV personell Gul P Pressefasilitetene Skrivende presse Gul F Pressesenter. Fotografer bærer også vest Fotografer ved alle innganger/dører bør det slås opp en plakat som tilkjennegir hvilken akkreditering som gir adgang gjennom angjeldende port/dør. 30

30 Vedlegg 3 NEDTELLING TIL AVSPARK Nedenfor følger en standardisert plan for nedtelling til avspark. Det er svært viktig at planen følges nøye. 01:30 Seneste ankomst dommere 01:15 Seneste ankomst lagene 01:15 Lagoppstillingene påføres kamprapporten 00:45-00:10 Oppvarming begge lag og dommere 00:10 Absolutt seneste tidspunkt for avslutning av oppvarming 00:06 Lagene klare for utmarsj Knottekontroll i spillertunnelen/garderobeområdet 00:04 Utmarsj til musikk 00:03 Presentasjon av lagene bortelaget først 00:01 Håndhilsningsprosedyre Bortelaget går 00:00:30 Myntkast 00:00 Avspark 00:45 Beregnet avslutning av 1. omgang 01:00 Beregnet start på 2. omgang 01:45 Beregnet kampslutt NB! Det er viktig at dersom det fra arrangørens side skal legges inn seremonier etc. denne nedtellingsplanen, må dette gjøres på en slik måte at det ikke endrer starttidspunktet for kampen. 31

31 Vedlegg 4 BESTEMMELSER OM BRUK AV PYROTEKNISK MATERIELL 1. Bruk av pyroteknisk materiell i tilknytning til norske serie- og cupkamper er forbudt, uten i de tilfeller hvor det foreligger skriftlig tillatelse fra Forbundsstyret. 2. Forbundsstyret kan etter søknad fra arrangørklubb, gi tillatelse til å benytte - stjerneskudd(roman Candles)før, under og etter kampen på området som er reservert for arrangørklubbens supportere - bengalske lys under forutsetning av at disse benyttes av autorisert personell på en plass som er godkjent av anleggseier og politi/brannvesen. Både stjerneskudd og bengalske lys må være godkjent norske myndigheter. Bortelaget kan ikke søke om bruk av pyroteknikk. 3. Søknaden må minimum tilfredsstille følgende 4 vilkår: - Den må være NFF i hende seneste kl 12 siste ordinære arbeidsdag før kampstart. - Søknaden må inneholde opplysninger om hvilken kamp det søkes for. - Det må fremgå av søknaden hva slags pyroteknisk materiell som ønskes benyttet (se punkt 2 ovenfor). - Vedlagt søknaden må følge skriftlig tillatelse fra både anleggseier, arrangør, brannvesen og politi til bruk av det angitte pyrotekniske materiellet i den aktuell kampen. 4. Søkeren (arrangørklubben) er ansvarlig for eventuelle skader og/eller ulykker knyttet til bruken av pyroteknisk materiell. 5. Forbundsstyrets skriftlige tillatelse til bruk av pyroteknisk materiell skal legges frem for NFF-delegaten på kampmøtet. I kamper uten NFF-delegat skal tillatelsen legges frem for dommeren ved dennes ankomst til stadion. 6. Brudd på disse bestemmelsene kan sanksjoneres etter Sanksjonsreglementet. 32

32 Vedlegg 5 Klipp av banen 33

33 Vedlegg 6 Håndhilsing Håndhilsing før kamp: Håndhilsing etter kamp: 34

34 Norges Fotballforbund 0840 Oslo Besøksadresse: Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J Telefon: (+47) Telefax: (+47)

NFF 3. divisjon, menn

NFF 3. divisjon, menn NFF 3. DIVISJON, MENN, 2011. NFF 3. divisjon, menn Turneringsbestemmelser NFF 3. divisjon, menn, 2011. Norges Fotballforbund Dersom det ikke er overensstemmelse mellom NFFs Lov og Reglementer og disse

Detaljer

TURNERINGSBESTEMMELSER NMG-16 2009

TURNERINGSBESTEMMELSER NMG-16 2009 TURNERINGSBESTEMMELSER NMG-16 2009 TURNERINGSBESTEMMELSER NMG-16 2009 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER 1.1 Kamper om Norgesmesterskapet for G-16 lag kan finne sted hvert år. Forbundsstyret tar ut de klubbene

Detaljer

Turneringsbestemmelser. NM Kvinner 2012

Turneringsbestemmelser. NM Kvinner 2012 Turneringsbestemmelser NM Kvinner 2012 GN-ELEMENT: 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER 1.1 Kamper om Norgesmesterskapet for kvinnelag skal finne sted hvert år. Forbundsstyret tar hvert år ut de klubbene

Detaljer

Turneringsbestemmelser. NM Kvinner 2013

Turneringsbestemmelser. NM Kvinner 2013 Turneringsbestemmelser NM Kvinner 2013 GN-ELEMENT: 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER 1.1 Kamper om Norgesmesterskapet for kvinnelag skal finne sted hvert år. Forbundsstyret tar hvert år ut de klubbene

Detaljer

Turneringsbestemmelser NM Menn 2013

Turneringsbestemmelser NM Menn 2013 -ELEMENT: Turneringsbestemmelser NM Menn 2013 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER 1.1 Kamper om Norgesmesterskapet for menn skal finne sted hvert år. Forbundsstyret tar hvert år ut minst 250 klubber som

Detaljer

Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015

Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015 Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015 Innhold 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER... 1 2. Premier... 2 3. ORGANISERING ANSVARSFORHOLD... 3 4. KONKURRANSESYSTEM... 3 5. ARENAENE... 4 6. KAMPORGANISERING...

Detaljer

TURNERINGSBESTEMMELSER NFF OBOS-LIGAEN 2015

TURNERINGSBESTEMMELSER NFF OBOS-LIGAEN 2015 TURNERINGSBESTEMMELSER NFF OBOS-LIGAEN 2015 Dersom det ikke er overensstemmelse mellom disse turneringsbestemmelsene og NFFs Lov og Reglementer, gjelder NFFs Lov og Reglementer. Innhold 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER...

Detaljer

Turneringsbestemmelser Futsal 1. divisjon menn 2008/09.

Turneringsbestemmelser Futsal 1. divisjon menn 2008/09. Turneringsbestemmelser Futsal 1. divisjon menn 2008/09. Dersom det ikke er overensstemmelse mellom NFFs Lov og Reglementer og disse turneringsbestemmelser, gjelder NFFs Lov og Reglementer. 1. Deltakelse/Rettigheter/Plikter

Detaljer

NORGES ISHOCKEYFORBUND

NORGES ISHOCKEYFORBUND NORGES ISHOCKEYFORBUND Arrangementbestemmelser 2.divisjon Kvinner elite U18 og U20 elite Sist revidert 1. mars 2014 1. Deltakelse/rettigheter/plikter 1.1 Ligaen omfattes av de klubber som etter bestemmelsene

Detaljer

NORGES ISHOCKEYFORBUND

NORGES ISHOCKEYFORBUND NORGES ISHOCKEYFORBUND Arrangementbestemmelser Eliteserien NM-sluttspill senior og kvalifisering til Eliteserien Sist revidert 1. mars 2014 1. Deltakelse/rettigheter/plikter 1.1 Eliteserien omfattes av

Detaljer

G13 cup i Vigrahallen

G13 cup i Vigrahallen G13 cup i Vigrahallen Vigra IL har igjen gleden av å kunne invitere 2002 lagene til egen fotballcup i Vigrahallen. Denne gangen arrangeres cupen lør. 7. og søn. 8. Nov. 2015 I fjor hadde vi besøk av 24

Detaljer

Høringsnotat klubblisens for Toppserien versjon 2.0

Høringsnotat klubblisens for Toppserien versjon 2.0 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no RUNDSKRIV NR. 09/08 Til klubbene i:

Detaljer

FUTSAL REGION ØST. Omfatter Oslo Fotballkrets, Akershus Fotballkrets, Indre Østland Fotballkrets og Østfold Fotballkrets. Administrerende krets:

FUTSAL REGION ØST. Omfatter Oslo Fotballkrets, Akershus Fotballkrets, Indre Østland Fotballkrets og Østfold Fotballkrets. Administrerende krets: FUTSAL REGION ØST Omfatter Oslo Fotballkrets, Akershus Fotballkrets, Indre Østland Fotballkrets og Østfold Fotballkrets Administrerende krets: Adresse: e-faktura: Oslo Fotballkrets Ekebergvn. 101 1178

Detaljer

Retningslinjer - Infrastruktur. Introduksjon Sist oppdatert 02.05.2013

Retningslinjer - Infrastruktur. Introduksjon Sist oppdatert 02.05.2013 Retningslinjer - Infrastruktur Introduksjon Sist oppdatert 02.05.2013 I Norge har vi hatt en god utvikling når det gjelder toppfotballarenaer de siste 10 årene. Dette skyldes at klubbene har sett nytten

Detaljer

Bestemmelser for Grundigligaen, NM senior og 1.divisjon (se innledning) Sist ajourført til sesongen 2015/2016

Bestemmelser for Grundigligaen, NM senior og 1.divisjon (se innledning) Sist ajourført til sesongen 2015/2016 Bestemmelser for Grundigligaen, NM senior og 1.divisjon (se innledning) Sist ajourført til sesongen 2015/2016 Innholdsfortegnelse: 0. Innledning... 4 1. Utdrag fra Håndbok om lov, kamp- og konkurransereglement

Detaljer

REGLER & RETNINGSLINJER. Fair Play program

REGLER & RETNINGSLINJER. Fair Play program REGLER & RETNINGSLINJER Fair Play program Som aktører på ulike nivåer norsk fotball har vi et omfattende sett regelverk å forholde oss til. Noen ganger kan det virke nærmest umulig å ikke gå seg vill i

Detaljer

Retningslinjer Infrastruktur. Introduksjon Sist oppdatert 02.5.2013

Retningslinjer Infrastruktur. Introduksjon Sist oppdatert 02.5.2013 Retningslinjer Infrastruktur Introduksjon Sist oppdatert 02.5.2013 I Norge har vi hatt en god utvikling når det gjelder toppfotballarenaer både på herreog kvinnesiden de siste 10 årene. Dette skyldes at

Detaljer

Retningslinjer Infrastruktur Sist oppdatert 02.5.2013

Retningslinjer Infrastruktur Sist oppdatert 02.5.2013 Retningslinjer Infrastruktur Sist oppdatert 02.5.2013 Introduksjon I Norge har vi hatt en god utvikling når det gjelder toppfotballarenaer både på herreog kvinnesiden de siste 10 årene. Dette skyldes at

Detaljer

Håndbok for Agder Fotballkrets - 2010 Side 1 H Å N D B O K 2010. 04.08.2010 Håndboken utarbeidet av K S D Moksness

Håndbok for Agder Fotballkrets - 2010 Side 1 H Å N D B O K 2010. 04.08.2010 Håndboken utarbeidet av K S D Moksness Håndbok for Agder Fotballkrets - 2010 Side 1 H Å N D B O K 2010 Håndbok for Agder Fotballkrets - 2010 Side 2 Innholdsfortegnelse: Pkt Tekst Side 0 OPPLYSNINGER OM KRETS 4 1 NFF s KAMPADMINISTRASJONS-SYSTEM

Detaljer

KAMPREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 22. april 2015.

KAMPREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 22. april 2015. KAMPREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 22. april 2015. Kap. 1. Virkeområde. 1-1 NIHF's bestemmelser må følges. Kap. 2. Generelle spillebestemmelser. 2-1 Påmelding og avgift. 2-2 Spillesesong. 2-3

Detaljer

KAMPREGLEMENT (Oppdatert 08.10.2014)

KAMPREGLEMENT (Oppdatert 08.10.2014) KAMPREGLEMENT (Oppdatert 08.10.2014) 1. Alle bandykamper skal arrangeres og spilles i Norge i samsvar med NBF's lov og seksjonsstyrets kampreglement. Som obligatorisk kamp regnes serie-og cupkamper, samt

Detaljer

HÅNDBOK 20 15. Fotball OSLO FOTBALLKRETS. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser

HÅNDBOK 20 15. Fotball OSLO FOTBALLKRETS. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser HÅNDBOK 20 15 Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser Fotball OSLO FOTBALLKRETS 35039 GEVIR Spesialisten på fotballreiser Treningsleir Turnering Supportertur Avslutningstur Trenerseminar

Detaljer

OSLO FOTBALLKRETS. Omfatter Oslo, Asker, Bærum, Enebakk, Nesodden Oppegård og Ski, samt deler av Frogn, Nittedal og Ås. Adresse:

OSLO FOTBALLKRETS. Omfatter Oslo, Asker, Bærum, Enebakk, Nesodden Oppegård og Ski, samt deler av Frogn, Nittedal og Ås. Adresse: OSLO FOTBALLKRETS Omfatter Oslo, Asker, Bærum, Enebakk, Nesodden Oppegård og Ski, samt deler av Frogn, Nittedal og Ås Adresse: Oslo Fotballkrets, Ekebergvn. 101, 1178 OSLO Faktura-adr.: Oslo Fotballkrets

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. 0.0 Generelt 3 0.1 * NVBFs konkurransesystem 3

Innholdsfortegnelse 1. 0.0 Generelt 3 0.1 * NVBFs konkurransesystem 3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 0.0 Generelt 3 0.1 * NVBFs konkurransesystem 3 1.0 * Struktur for 2. divisjon og lavere divisjoner 3 1.1 Klasser 3 1.2 Organisering 3 1.3 Spillesystem for 2. divisjon

Detaljer

Reglement for Eliteserien 2014-2015

Reglement for Eliteserien 2014-2015 Reglement for Eliteserien 2014-2015 1 1 Seriesystemet... 5 1.1 Innledende bestemmelser og klasser... 5 1.2 Seriestruktur, antall avdelinger og lag... 5 1.3 Startberettigelse for lag... 6 1.4 Opprykk...

Detaljer

FOLLO FK... 55 FREDRIKSTAD FK... 56 IL HØDD... 57 HØNEFOSS BK... 58 FK JERV... 59 KRISTIANSUND BK... 60 LEVANGER FK... 61 NEST SOTRA FOTBALL...

FOLLO FK... 55 FREDRIKSTAD FK... 56 IL HØDD... 57 HØNEFOSS BK... 58 FK JERV... 59 KRISTIANSUND BK... 60 LEVANGER FK... 61 NEST SOTRA FOTBALL... 1 Innholdsfortegnelse KONTAKTPERSONER... 5 Arenaorganisering... 5 Definisjoner:... 6 Rettighetsbelagt område:... 6 Teknisk område... 6 Teknisk sone... 6 Mixed sone... 6 Superflash-intervju... 7 Hyperflash-intervju...

Detaljer

Telemark Fotballkrets

Telemark Fotballkrets Telemark Fotballkrets Telemark Fotballkrets vil med dette heftet gi trenere og lagledere informasjon til hjelp i fotballhverdagen. Som trener og lagleder støter man på mange spennende utfordringer i løpet

Detaljer

SPILLESYSTEMER. Punkt 6. Regler for rekkefølge. 7. Utslagsmetoden. Punkt 1. Generelle bestemmelser. Punkt 2. Uavgjorte kamper.

SPILLESYSTEMER. Punkt 6. Regler for rekkefølge. 7. Utslagsmetoden. Punkt 1. Generelle bestemmelser. Punkt 2. Uavgjorte kamper. KAMPREGLEMENT 1. Alle bandykamper skal arrangeres og spilles i samsvar med NBF's lov og seksjonsstyrets kampreglement. Som obligatorisk kamp regnes serie-og cupkamper, samt sluttspill og kamper for opp/nedrykking,

Detaljer

Kampreglement for el-innebandy Gyldig fra 2015

Kampreglement for el-innebandy Gyldig fra 2015 Kampreglement for el-innebandy Gyldig fra 2015 Innholdsfortegnelse: 1. Innledende bestemmelser... 2 2. En kamps begynnelse... 2 4. Spilleberettigelse... 2 5. Forfall... 3 6. Arrangør... 3 7. Hallfasiliteter,

Detaljer

Sparebank 1 Telemark Cup - ungdom

Sparebank 1 Telemark Cup - ungdom Sparebank 1 Telemark Cup - ungdom Fotballturnering for ungdom i alderen 13-19 år. Turneringsreglement Revisjon 1.4 101120 Urædd FK, Postboks 101, 3901 Porsgrunn Tel: 35554060 Fax: 35554060 E-mail: post@uredd-fk.no

Detaljer