Turneringsbestemmelser NFF 3. DIVISJON, MENN, 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Turneringsbestemmelser NFF 3. DIVISJON, MENN, 2015"

Transkript

1 Turneringsbestemmelser NFF 3. DIVISJON, MENN, 2015 Dersom det ikke er overensstemmelse mellom NFFs Lov og Reglementer og disse turneringsbestemmelser, gjelder NFFs Lov og Reglementer. Innhold 1. Deltakelse/Rettigheter/Plikter Premiering Organisering Ansvarsforhold Konkurransesystem Arenaene Kamporganisering Spilleregler Protester Spillere Dommere Økonomi Reisende lag Utstyr Reklame Doping/Dopingkontroll FAIR PLAY NEDTELLING TIL AVSPARK HÅNDHILSNING FØR KAMP... 16

2 1. Deltakelse/Rettigheter/Plikter 1.1 NFF 3. divisjon består av 164 lag fordelt på 10 avdelinger a 14 lag i Sør-Norge og 2 avdelinger a 12 lag i Nord-Norge. Sør-Norge er ett geografisk område og de 10 avdelingene settes sammen av Forbundsstyret. Det skal tas geografiske og økonomiske hensyn ved inndelingen av avdelingene. De 2 avdelingene i Nord-Norge settes sammen slik: 1 avdeling bestående av lag fra Nordland Fotballkrets og Hålogaland Fotballkrets 1 avdeling bestående av lag fra Troms Fotballkrets og Finnmark Fotballkrets. For sesongen 2015 er avdelingsinndelingen slik Vedlegg 4 viser. 1.2 Klubbenes deltakelse i NFF 3. divisjon er uten rangering eller seeding. 1.3 Klubbene betaler ingen deltakeravgift til NFF. 1.4 Ved deltakelsen i NFF 3. divisjon forplikter klubben seg til å følge de lover, regler, retningslinjer og pålegg som til en hver tid er gjeldende. 1.5 NFF vil på best mulig måte legge til rette for avviklingen av NFF 3. divisjon; fastsette turneringsbestemmelser, bestemme spilledatoer, og koordinere eventuelle kommersielle avtaler gjeldende for NFF 3. divisjon. FS vil overlate oppsett av spilleplanen og administrasjon av kampene til kretsene. Dommere og assistentdommere oppnevnes av kretsene, jfr. pkt Jfr. pkt Klubbene forplikter seg til å arrangere alle kampene i henhold til lover, regler og retningslinjer som til en hver tid er gjeldende, og til å stille sitt sterkeste fotballag. 1.7 Kampene skal arrangeres i henhold til prinsippene i Fair Play. Se Vedlegg NFF har rett til å benytte fotos, audio-visuelt og visuelt materiale av spillere og ledere, så vel som klubbnavn, klubbemblem og klubbdrakt til ikke kommersiell bruk innenfor rammen NFF 3. divisjon. 1.9 NFF har rett til å stille fotos, audio-visuelt og visuelt materiale til disposisjon for pressen i redaksjonelt øyemed Vinnerne av de 12 avdelingene rykker opp i NFF 2. divisjon. Dersom vinneren er et 2 er lag som ikke kan rykke opp, jfr. Kampreglementets 2-10, vil laget som ender som nr. 2 rykke opp. Er dette også et 2 er lag, rykker laget som ender som nr. 3 opp, osv. De 3 dårligst plasserte lagene(nr. 12, 13 og 14) i avdeling 1 10, rykker ned i 4. divisjon. De 2 dårligst plasserte lagene(nr. 11 og nr. 12) i avdeling 11 og 12, rykker ned i 4. divisjon Ingen klubb kan pålegges å spille obligatoriske serie- og/eller cupkamper to dager på rad Klubbene forplikter seg til å være på plass på kampstedet i henhold til de til en hver tid gjeldende bestemmelser. 2. Premiering 2.1 Avdelingsvinnerne tildeles NFFs Sølvpokal for 3. divisjon samt NFFs diplom. Spillerne på de seirende lag som har deltatt i minst 3 kamper, tildeles NFFs merke i h.t. NFFs reglement for merker, pokaler og diplomer.

3 3. Organisering Ansvarsforhold 3.1 NFFs styre, heretter Forbundsstyret, fastsetter hvert år turneringsbestemmelsene for divisjonen og hvilke kretser som skal administrere avdelingene se Kampreglementets 6-1(2). Forbundsstyret har for 2015 delegert administreringen av 3. divisjon slik: Avdeling 1: Østfold Fotballkrets Avdeling 2: Indre Østland Fotballkrets Avdeling 3: Østfold Fotballkrets Avdeling 4: Buskerud Fotballkrets Avdeling 5: Telemark Fotballkrets Avdeling 6: Rogaland Fotballkrets Avdeling 7: Hordaland Fotballkrets Avdeling 8: Sunnmøre Fotballkrets Avdeling 9: Trøndelag Fotballkrets Avdeling 10: Trøndelag Fotballkrets Avdeling 11: Nordland Fotballkrets Avdeling 12: Troms Fotballkrets Administrerende krets er avdelingens øverste myndighet og er ansvarlig for alle beslutninger som tas i medhold av gjeldende bestemmelser. Dette gjelder ikke forhold som sorterer under NFFs Påtalenemnd, Doms- og sanksjonsutvalg og Ankeutvalg. 3.2 Følgende komiteer/organer behandler saker fra 3. divisjon: a) Kretsene administrerer avviklingene i 3. divisjon i henhold til pkt b )Kretsene er ansvarlig for oppnevnelser av dommere og assistentdommere tilkampene i NFF 3. divisjon. c) Saker om advarsler, utvisninger og bortvisninger avgjøres av styret iadministrerende krets. Kretsens avgjørelser kan ankes til Ankeutvalget. Ankefristen er 3 dager fra mottakelsen av avgjørelsen se kapittel 4 i Reglement for advarsler og utvisninger.. d) Saker etter Sanksjonsreglementet avgjøres av styret i administrerende krets.kretsens avgjørelse kan ankes til Ankeutvalget. Ankefristen er 7 dager framottakelsen av avgjørelsen se kapittel 6 i Sanksjonsreglementet. e) Doms- og sanksjonsutvalget behandler straffesaker etter bestemmelsene ilovens kapittel 11. Så vel enkeltperson som organisasjonsledd kan innrapportere brudd på straffebestemmelsene til Påtalenemnda. Påtalenemnda avgjør hvilke saker som skal påtales til Doms- og sanksjonsutvalget som overtredelser av straffebestemmelsene. Doms- og sanksjonsutvalgets avgjørelse kan ankes til Ankeutvalget. Ankefristen er 14 dager etter at vedkommende er blitt kjent med avgjørelsen se kapittel 11 i Loven. 3.3 Klubbene er ansvarlige for sine medlemmers, spilleres, lederes, supporteres adferd. Dette gjelder også personer som arbeider for klubben i forbindelse med avvikling av kampene i NFF 3. divisjon. 3.4 Klubbene forplikter seg til å avvikle sine kamper i NFF 3. divisjon i henhold til de krav, begrensninger og plikter som NFFs Sikkerhets- og arrangementsbestemmelser angir for denne divisjonen(sikkerhetsforskrifter for breddefotball). 3.5 Klubbene forplikter seg til å spille sine kamper på sin hovedarena. Bruk av eventuelle reservearenaer skal på forhånd være godkjent av administrerende krets. Ingen arena bør være hjemmearena for mer enn to 2 klubber i NFF 3. divisjon. 4. Konkurransesystem 4.1 Kampene i NFF 3. divisjon skal avvikles etter følgende spillesystem: a) Klubbene i en avdeling skal spille mot hverandre to ganger, en kamp på hjemmebane, og en kamp på bortebane.

4 b) Kampene settes opp og administreres av kretsene, jfr. pkt. 3.1 c) Det gis 3 poeng for seier, ett poeng for uavgjort og null poeng for tap. Lagenes plassering avgjøres av poengtallet. d) Dersom to eller flere lag ender på samme poengtall, skal rekkefølgen avgjøres etter følgende kriterier: 1) Målforskjellen, dvs. forskjellen mellom scorede og tapte mål. Har noen av lagene med lik plassering etter pkt. c fått registrert 3-0 i følge Kampreglementets 13-2, 13-6 eller 14-10, skal resultatene også for de øvrige lag med samme plassering regnes for 3-0 mot den/de motstandere det gjelder. Står fortsatt to eller flere lag likt, avgjøres rekkefølgen av: 2) Antall scorede mål. Det lag som har scoret flest mål går foran. For antall scorede mål gjelder samme regler som under pkt. a med hensyn til kamper avgjort ifølge Kampreglementets 13 2, 13-6 eller Ved fortsatt likhet er: 3) Resultatet av innbyrdes kamper avgjørende. Ved likhet teller scorede mål på bortebane, dobbelt. Står tre eller flere lag fortsattlikt etter at antall scorede mål er tatt i betraktning, avgjøres rekkefølgen av en tabell satt opp etter de innbyrdes oppgjørene mellom disse lagene. Dersom rekkefølgen fortsatt ikke er avgjort, og det gjelder mesterskap eller opp- /nedrykk, skal den avgjøres, ved kvalifiseringskamper. 4.2 Opp- og nedrykk. Avdelingsvinnerne, rykker opp i NFF Oddsen Ligaen 2016, jfr. Pkt 1.10Klubbene som ender som nr. 12, 13 og 14 i hver av avdelingene i Sør-Norge, og nr. 11 og 12 i avdelingene i Nord-Norge, rykker ned i 4. divisjon. Dersom et lag fra NFF 3. divisjon, Sør-Norge, 2015 som er kvalifisert for NFF 3. divisjon i 2015, av en eller annen årsak ikke kan delta/stille lag i 2015, og en plass i NFF 3. divisjon 2015 dermed blir ledig, skal denne plassen tilbys det av de 10 lag som er blitt nr.12 som har: a) Flest poeng b) Dersom flere lag har like mange poeng, tilbys plassen til det laget som har best målforskjell. c) Dersom flere lag har samme målforskjell, tilbys plassen til det laget som har scoret flest mål. d) Fair Play 4.3 Avsparkstidspunkt. Avsparktidspunktene i 3. divisjon er: Lørdager kl. 16:00 Unntak herfra gjøres ift tiden for solnedgang, og etter godkjennelse av administrerende krets. Kampene kan spilles på annet tidspunkt, dag eller klokkeslett, dersom begge involverte lag er enige, og administrerende krets godtar dette. Kamper som omfatter 2 er lag skal spilles på mandager eller første dag etter 2 er lagets førstelags kampdag. Annen avtale kan gjøres mellom de to involverte lag, men skal godkjennes av administrerende krets. Administrerende krets gis anledning til å flytte kamper med 2. lag involvert dersom gjeldende retningslinjer medfører helt urimelige reisebelastninger og brudd på fair play bestemmelsene. For hver avdeling skal det være minst 3 spillefrie helger i juli måned Kampene internt i de 12 avdelingene, skal i de to siste serierundene ha samme avsparktidspunkt. Dette gjelder også kampene der 2 er lag er involvert. 4.4 Omberammelser Berammelse, omberammelse og eventuelt utsettelse av kampene i NFF 3. divisjon skal skje med minst 48 timers varsel, hvis ikke begge klubber samtykker i kortere frist.

5 Flytting av kampstart til annet tidspunkt samme dag eller flytting av kampen til en nærliggende bane, er ikke å anse som omberamming, men skal godkjennes av administrerende krets. For øvrig jfr. Kampreglementets Arenaene 5.1 Godkjenning Administrerende krets skal godkjenne alle baner som skal benyttes til kamper i NFF 3. divisjon. Arenaene må være i god forfatning, både når det gjelder selve spillebanen og øvrige fasiliteter. Arenaene må tilsvare de krav og bestemmelser som gjelder for slike og som er fastsatt av myndighetene(jfr. Brannvernloven, bygningslov etc.) 5.2 Hjemmearena/reservearena Klubbene må ha en fast hjemmebane. I tillegg må klubbene velge ut en arena som skal benyttes som reservearena. Kravene til reservearenaene er de samme som til de ordinære arenaene. Bruk av reservearenaen vil kun være aktuelt i force majeure situasjoner, og skal alltid godkjennes av administrerende krets. Dersom det av grunner arrangerende klubb ikke er herre over, force majeure, gjør det umulig å gjennomføre kamp på fastsatt bane, kan administrerende krets pålegge at kampen gjennomføres til fastsatt avsparkstidspunkt på annen bane. 5.3 Spillebanens størrelse Spillebanens størrelse skal minimum være 60 x 100 m, og maksimum 68 x 105 m. Unntak herfra kan innvilges av administrerende krets. Krav til overliggende divisjon er 68 x 105 m. 5.4 Spilleunderlaget Spillebanene i NFF 3. divisjon, menn kan være av naturgress eller kunstgress. Dersom Kunstgress benyttes skal kunstgresset være grønt godkjent for kamper i NFF 3. divisjon, dvs fult ut tilfredsstille kravene til felttest i Nordisk Standard. Ved ny installasjon eller rehabilitering bør kunstgresset tilfredsstille kravene i FIFA ** standarden, som er et krav i overliggende divisjoner. 5.5 Klipping vanning Gressets lengde bør på kamptidspunktet ikke være lenger enn 3,5 cm. Vanning av spillebanen skal ikke skje senere enn 60 minutter før avspark og ikke i pausen. Det kan likevel vannes i disse perioder dersom det er avtalt mellom de to involverte lagene. En slik avtale skal meddeles dommeren, og være skriftlig Vanning skal i slike tilfeller foretas av hele spillebanen. Retningslinjene for vanning gjelder både for baner av naturgress og kunstgress. 5.6 Arenakontroll Klubbene som spiller i NFF 3. divisjon må forsikre seg om at arenaene er i sikkerhetsmessig god stand. Byggteknisk kontroll er baneeiers ansvar og må gjennomføres i h.t. lokale myndigheters gjeldende bestemmelser. 5.7 Sikkerhet For å ivareta utøvernes, funksjonærenes og publikums sikkerhet, pålegges klubbene å avvikle sine arrangement, i h.t. NFFs Sikkerhets- og arrangementsbestemmelser, Sikkerhet for breddefotball Begrenset adgang Det bør være begrenset adgang til spillebanen. Den bør være uten adgang for publikum og medier. Det skal være et sammenhengende skille eller gjerde mellom spillebanen og publikum på min. 90 cm der det er ståplasser og minimum 60 cm der det er sitteplasser Adgang til spillebanen

6 Spillere og dommere skal ha fri adgang til spillebanen, og på en slik måte at de ikke kan bli antastet, angrepet eller bli utsatt for ubehageligheter. Spillernes og dommernes adgang til og fra spillebanen må derfor være sikret, enten gjerder, skiller etc. eller ved hjelp av sikkerhetspersonell, slik at dette ikke kan skje Atkomst utrykningskjøretøy Utrykningskjøretøy som ambulanser og brannbiler må ha tilgang til spillebanen. Det samme gjelder alle typer av vedlikeholdskjøretøy. 5.8 Oppmerking av spillebanen Spillebanen skal merkes som angitt i Spilleregel nr. 1. Ytterligere linjer, merker, markeringer i hvitt eller annen farge, eller klipping av gress i den hensikt å være hjelpeoppmerking, er ikke tillatt. Teknisk område skal merkes opp i h.t. bestemmelsene i Spillereglene. I hvert hjørne av spillebanen skal det være plassert et hjørneflagg, minst 1,5 m høyt. Toppen av stangen må ikke være spisset. 5.9 Mål reservemål Målene skal være hvitmalte(ikke blanke), og avstanden mellom stengene skal være 7,32 m og avstanden fra underkanten av tverrstangen til spillebanen(bakken), skal være 2,44 m. Målene skal være fast forankret i bakken. Dette gjelder også for transportable mål. Dersom det på målene er montert hjul, må disse fjernes under kamp. Det bør være minst ett reservemål lett tilgjengelig på alle arenaer. Reservemålene må oppbevares slik at det enkelt og raskt kan erstatte et av de ordinære målene, dersom dette blir nødvendig. Kravene til reservemålene er de samme som til de ordinære målene Flomlys Kamper i NFF 3. divisjon kan spilles i flomlys som er godkjent av administrerende krets. Belysningsstyrke bør være på minimum 300 lux Stadionur Arenaene i NFF 3. divisjon bør være utstyrt med stadionur. Stadionuret skal vise eksakt spilletid. Stadionuret skal stoppes etter respektive 45 og 90 minutter Tribuner Et eventuelt tribuneanlegg skal være godkjent av myndighetene, og være i henhold til bestemmelsene i NFFs Sikkerhetsreglement. På ståtribuner skal det være bølgebrytere for minimum hver 5. rad; høyde 1,1 m og dimensjonert for å tåle trykket fra bakenfor stående publikum, jfr. Norsk Standard, NS-EN Innbytterbenker Det skal være en innbytterbenk til hvert av lagene. Benkene skal plasseres på samme side av spillebanen, utenfor sidelinjen og i en avstand av minimum 4 m, anbefalt minimum 5 m. Avstanden mellom benkene bør være minimum 12m og maksimum 20m. Anbefalt avstand er m. Innbytterbenkene skal ha plass til minimum 13 personer, og bør være under tak Innbyttertavle Det skal på alle kamper i NFF 3. divisjon være skilt til bruk ved spillerbytter. Det anbefales at det benyttes elektronisk innbyttertavle Stadionreglement Generelle regler for stadion bør fastsettes og settes opp ved alle innganger slik at publikum kan se dem før de går inn. Disse reglene skal inneholde følgende minimumsinformasjon: *Adgangsrettigheter *Konsekvenser ved avlysning eller utsetting av kamper *Effekter det ikke er tillatt å ta med inn på arenaen

7 *Restriksjoner angående alkohol, bruk av pyroteknikk etc. *Regler for sitteplasser, evt. ståplasser *Informasjon om videoovervåkning dersom dette er relevant *At arrangøren ikke er ansvarlig overfor publikum mht ulykker, skader ellertap av gjenstander som måtte oppstå under avviklingen av arrangementet Skilting Det skal være tilfredsstillende skilting av arenaens fasiliteter, og atkomsten hertil både for aktørene og publikum Garderober for spillere I direkte tilknytning til arenaen skal det være 2 stk. lagsgarderober. Garderobene skal være så like som mulig mht areal, og skal kunne benyttes av inntil 25 personer. Lagsgarderobene skal ligge så nær hverandre som mulig, og i samme bygg/tribune. Omkledningsarealet for gjestende lag bør ikke være mindre enn 35 m2. Anbefalt minimumsstørrelse er 50m2, som også er minimumskravet i høyere divisjoner. Det skal være et tilliggende dusjareal med minimum 5 dusjhoder (anbefalt min. 9 stk). Det skal være tilgang på varmt og kaldt vann. Dusjarealene skal være rene og delikate. I hver garderobe bør det være minimum ett (anbefalt 3 stk) toalett. Det anbefales i tillegg ett urinal Garderobe for dommere Det skal være egen garderobe for dommerne med tilliggende dusjareal med minimum 1 stk dusjhode. Garderoben skal være til bruk for inntil 3 personer, og anbefalt minimumsstørrelse er 15 m2. Arenaen skal kunne håndtere dommertrio av to kjønn på en slik måte at omkledning og forberedelser kan foregå usjenert. Dommergarderoben kan ligge i annet nærliggende bygg/annen tribune enn lagsgarderobene, men dette anbefales ikke Fasiliteter for media Arenaen bør tilby minimum 5 arbeidsplasser for skrivende presse. Arbeidsplassene kan være utendørs på tribunen, skjermet fra vær og vind, og/eller innendørs i tilliggende bygning. Arbeidsplassene må ha tilgang til strøm Fasiliteter for publikum Arrangøren er ansvarlig for at publikum gis adgang til områder og tribuner som er trygge og i henhold til NFFs Sikkerhetsbestemmelser. Arenaen må være skiltet slik norsk lov krever. Arenaene som benyttes til kamper i NFF 3. divisjon bør ha minimum 1 tribune med plass til minimum 300 tilskuere. Tribunen kan være sittetribune, ståtribune eller en kombinasjon. Evt. sitteplasser bør ha adskilte komfortable stolseter med minimum 30 cm ryggstød, som er krav i overliggende divisjoner. Tribunen(e)s maksimalt tillatte publikumskapasitet skal fastsettes av lokal politimyndighet, og det er klubbens ansvar at denne kapasiteten ikke overskrides. Dette betyr at klubben bør ha et system for fortløpende registrering av antall tilskuere som entrer tribunen Arenaservice Minimumskravene til arenaservice er som følger: Forfriskninger Arenaen bør ha minst ett utsalg for forfriskninger. Dersom arenaen har i bruk flere tribuner bør det være minimum ett utsalg pr. tribune. Utsalget skal ha god kapasitet, være rent, tiltalende og lett tilgjengelig. Eventuelle krav fra offentlige myndigheter skal innfris. Alle drikkevarer skal selges i pappkrus. Flasker (glass eller plast), bokser etc. tillates ikke Toaletter Arenaen skal et rimelig antall publikumstoaletter i forhold til normal tilskuermengde. Toalettene skal være så nær publikumsområdene som mulig, være rene og tiltalende, og klart merket mht kjønn. Publikum skal ikke tilbys toaletter i garderobeområdet.

8 Medisinsk beredskap Det bør minimum være ett behandlingsrom på arenaen. Rommet skal kunne benyttes til enkel behandling av skader og akutt sykdom blant spillere og/eller publikum Rommet skal kunne disponeres av lagenes medisinske personell, eller av autorisert medisinsk personell. Rommet skal være tydelig merket, ligge på bakkenivå med enkel adgang for båre og rullestol. I rommet bør det være følgende utstyr: Båre Behandlingsbenk Medisinskap med førstehjelpsutstyr, godkjent av lokal medisinsk myndighet Hjertestarter Det anbefales at rommet er på minimum 10 m2, og har vask med varmt og kaldt vann HC-fasiliteter Det skal være avsatt spesiell plass på tribunen/arenaen for rullestolbrukere med ledsager. Antallet skal være bestemt ut fra lokalt behov, dog ikke mindre enn 3 plasser. Plassene må være så nær HC-parkering som mulig, og ha enkel adgang til arenaen. Det må være kioskmuligheter og toalett for rullestolbrukere i nær tilknytning til plassene, jfr. NFFs Sikkerhetsbestemmelser og NS-EN og CEN/TR 15913: Kamporganisering 6.1 Billetter a) Gjestende klubb skal disponere inntil 20 stk. fribilletter. B) Innehavere av følgende kort skal gis gratis adgang til kampene: NFFs frikort Lokal Fotballkrets kort Norges Idrettsforbund kort Lokal Idrettskrets kort Norske Sportsjournalisters Klubbs kort Kortene er personlige og dvs. at kun kortinnehaver kan benytte seg av dette. 6.2 Nedtelling til avspark Standard prosedyre Nedtelling til avspark skal benyttes ved alle 3. divisjonskamper. Prosedyren er gjengitt i Vedlegg Flagg/Defilering/Musikk På alle 3. divisjonsarenaer bør følgende flagg heises: Det norske flagg Klubbens flagg Det anbefales at arenaen har 3 flaggstenger. Ved innmarsjen skal NFFs defileringsmusikk avspilles dersom slik finnes. Dersom ikke fastsetter arrangerende klubb selv hvilken musikk som skal spilles. I god Fair Play ånd skal spillerne håndhilse før kampstart, se Vedlegg Innbyttere/Ledere Syv(7) innbyttere og syv(7) ledere, til sammen 14 personer, gis anledning til å sitte på benken under kampens gang. Personenes navn og funksjon skal føres opp på Kamprapporten. Øvrig personell tilhørende de to lagene skal oppholde seg på tribunen, og ikke i teknisk område eller spillertunnel. Dersom det etter at Kamprapporten er utfylt og levert dommeren, inntrer skade eller sykdom på spiller(e) som står på Kamprapporten, gjelder følgende: Dersom dette rammer spiller oppført blant de 11 spillerne som starter kampen, kan spilleren erstattes av spiller oppført som innbytter. Ny innbytter kan settes inn.

9 Dersom dette rammer spiller som er oppført som innbytter, kan spilleren erstattes av ny innbytter. 6.5 Baller Det skal stilles til rådighet minst 3 godkjente matchballer til hver kamp. Ballene legges i dommergarderoben før avspark, til kontroll. Det skal være en ball ved hvert mål. 6.6 Ballhentere Det bør være et tilstrekkelig antall ballhentere ved kampene i NFF 3. divisjon. Ballhenterne må læres opp, slik at ballen kommer i spill igjen så hurtig som mulig, og for å unngå flere baller på banen samtidig. Ballhenternes utstyr må klart skilles fra utøvernes. 6.7 Politi og vakthold Et tilfredsstillende antall vakter/vektere og evt. polititjenestemenn skal være tilstede for å ivareta utøvernes, og publikums sikkerhet. Gjeldende sikkerhetsbestemmelser, jfr.nffs Sikkerhet ved serie- og cupkamper i Norge, skal overholdes. Ingen tilskuere er tillatt på indre bane, dvs. i området mellom tribunene og sidelinje/dødlinje. 6.8 Medisinske tjenester Ved kamper i NFF 3. divisjon må arrangøren dokumentere tilfredsstillende ordning mht medisinsk beredskap, slik at personer som blir skadet eller syke kommer raskt under kyndig behandling. Jfr. pkt Speakertjeneste Alle arenaer som benyttes i NFF 3. divisjon skal ha tilfredsstillende høytalersystem dvs. at alle meldinger som gis over høytalersystemet skal kunne høres klart og utvetydig for alle som befinner seg innenfor stadions område. Høytaleranlegget bør være slik at også beskjeder kan gis til de som befinner seg utenfor stadion. Speakertjenesten under kampens gang gis anledning til: Meddele navn på målscorere meldetjeneste fra andre kamper informasjon om spillerbytter eventuell kort publikumsinformasjon Informere om beste spiller/info om neste kamp komplett Tippekupong så snart denne foreligger/oddsinformasjon En jingle kan spilles ved scoringer. Jinglen kan ikke vare lenger enn 15 sekunder. Speakertjenesten skal ikke være underholdningskanal under kampens gang. Ingen sjåvinistiske bemerkninger eller usportslige/støtende formuleringer skal forekomme. Det er ikke anledning til å avspille musikk over høytaleranlegget under spillets gang, eller ved avbrudd i spillet Media/Presse a) Arrangerende klubb skal senest 60 minutter før avspark sørge for at riktige lagoppstillinger blir distribuert til akkrediterte presse- og mediarepresentanter. b) Medlemmer av Norske Sportsjournalisters Forbund, som kan fremvise gyldig medlemskort, er berettiget til fri adgang Resultatservice Klubbene bør sørge for meldetjeneste fra andre kamper, når dette er mulig. Informasjon om Tippekupong og Oddsinformasjon skal i slike tilfeller gis 7. Spilleregler 7.1 Kampene avvikles etter de til en hver tid gjeldende spilleregler. 7.2 Innbytte/Innbyttere Ved kamper i NFF 3. divisjon er det tillatt med tre innbyttere. Spillere som er byttet ut kan ikke settes inn i spillet igjen.

10 7.3 Kamprapport Kamprapportskjema er kampens eneste offisielle dokument, og skal utfylles: Det er klubbene som har ansvaret for at riktig informasjon legges inn i tide. Dommerne har ansvaret for kampfakta samt for å kontrollere klubbenes opplysninger. Dommer har ansvar for at prosedyre etter kampslutt blir gjennomført Kamprapportskjema Prosedyre. Følgende prosedyre skal følges: Aktivitet Frist Ansvar: Kampnummer, klasse, dato, tid, bane, dommerens navn, assistentdommeres navn 75 min før avspark klubber, dommer Begge klubber fører opp lagoppstilling, innbyttere og lederne som skal sitte på innbytterbenken 75 min før avspark klubbene Skjemaene leveres tilbake til Dommeren 75 min. før avspark klubbene Kopi av skjemaene hentes i dommergarderoben for kopiering til presse, VIP etc 75 min før avspark arr. klubb Lagoppstilling m/innbyttere distribueres til presse, TV, VIP, etc. 60 min. før avspark arr. klubb Med en gang kampen er over, påfører dommeren de riktige kampfakta 5 min. etter kamp dommer En representant fra hvert av lagene oppsøker dommergarderoben, kontrollerer at riktige kampfakta er påført og signerer kamprapporten, sammen med dommeren. 5 min. etter kamp dommeren, klubber Begge lag mottar kopi av kamprapporten 15 min. etter kamp dommer Skjemaet sendes på fax eller til administrerende krets Neste dag kl. 09:00 dommer Skjemaet sendes med post til administrerende krets Neste dag kl. 16:00 dommer 7.4 Pause Pausen mellom omgangene er 15 minutter, fra siste fløytesignal i 1. omgang til fløytesignalet for å starte 2. omgang. Dommeren er ansvarlig for at dette skjer. 7.5 Advarsler/Utvisninger Advarsler/Gult kort Når en spiller er tildelt 3 advarsler i NFF 3. divisjon i samme sesong, skal han automatisk stå over neste 3. divisjonskamp med mindre det foreligger annen underretning fra overordnet myndighet.. Etter 2 nye advarsler sones det igjen 1 kamp og deretter sones 1 kamp for hver annen advarsel, dersom ingen annen underretning fra overordnet myndighet foreligger. Spiller som deltar på flere lag i samme konkurranseklasse, skal sone på det høyest rangerte laget, spilleren er tildelt advarsel. Advarsler overføres ikke til neste sesong. For øvrig jfr. Lovens Kapittel Utvisning/Rødt kort Spiller som i 3. divisjonskamp blir utvist, er utelukket fra neste 3. divisjonskamp Med mindre annen underretning foreligger fra overordnet myndighet. Eventuelle tilleggssanksjoner trer først i kraft, når underretning foreligger. For øvrig jfr. Kortreglementet Virkninger av karantene

11 Spiller, trener eller leder som har karantene etter bestemmelsene i sanksjonsreglementet, kan ikke spille, oppholde seg i teknisk område eller fra annet område lede laget i de kampene karantenen gjelder. Det samme gjelder resten av kampen der spilleren, treneren eller lederen blir bortvist. Jfr. Kortreglementets Protester Den klubb som ønsker resultatet av en kamp kjent ugyldig, må nedlegge protest, Jfr. Kampreglementets Noen enkelte avsnitt følger her: 8.1 Behandlende myndighet Protester behandles av administrerende krets Doms- og Sanksjonsutvalg, jfr. Kampreglementets Frister Protester må varsles og inngis innen fastsatte frister, jfr. Kampreglementets Gebyr Protest skal være skriftlig og protestgebyr kr. 500,- må være innbetalt innen protestfristen, jfr Kampreglementets Spillere 9.1 Spillere som etter NFFs bestemmelser er spilleberettiget for klubben og ved kalenderårets begynnelse har fylt 14 år, kan spille for sin klubb i NFF 3. divisjon. 9.2 Nummerering Spillerne som skal representere klubben i NFF 3. divisjon, kan tildeles et fast nummer for hele sesongen. Spillerne anbefales nummerert fortløpende fra nr. 1 og oppover, der nr. 1, nr. 12 og nr. 22 skal tildeles målmennene. Spillerens navn kan trykkes på spillerdraktens rygg etter nærmere retningslinjer. 9.3 Overganger Når det gjelder spilleres skifte av klubb vises det i sin helhet til Overgangsbestemmelsene i Lovens Kapittel Dommere 10.1 Dommeroppnevnelser Dommere og assistentdommere til kampene i NFF 3. divisjon oppnevnes av den krets der arrangerende klubb hører hjemme Reiser/Ankomst til spillested Dommerne er forpliktet til å være på plass på kamparenaen minimum 75 minutter før avspark Kamprapport Dommeren er ansvarlig for kamprapporten. Se for øvrig eget punkt om dette.

12 11. Økonomi 11.1 Serieavgift Klubbene i NFF 3. divisjon betaler ingen serieavgift til NFF 11.2 Dommerutgifter. Utgifter til dommere og assistentdommere betales av arrangerende klubb Reiseutjevningsbeløp Et eventuelt reiseutjevningsbeløp som hver deltakende klubb må innbetale i en reisetilskuddskasse, fastsettes av Forbundsstyret. 12. Reisende lag 12.1 Bruk av fly Ved bruk av rutefly eller charterfly må laget reise så tidlig at det ordinært vil være fremme i god tid og absolutt senest 3 timer før avspark Annen reisemåte Reisende lag forplikter seg til, uansett reisemåte, å være til stede på kamparenaen minimum 75 minutter før avspark 13. Utstyr 13.1 Fottøy Spillernes utstyr skal etter dommerens vurdering, tilfredsstille kravene i spilleregel 4. Det er en forutsetning at lagene medbringer støvler som er dekkende for alle typer spillerunderlag(gress, kunstgress) 13.2 Drakter Klubbene i NFF 3. divisjon er forpliktet til å ha approbert(godkjent) drakt til sine kamper. Approbert drakt har alltid fortrinnsrett fremfor ikke approbert drakt. Draktnummer er påbudt på trøyens rygg, minimum 25 cm høye Draktfarger/Godkjennelse. Alle klubber i NFF 3. divisjon skal ha godkjent hoveddrakt og reservedrakt. Ingen av fargene i hoveddraktens trøye, shorts og strømper må gå igjen i tilsvarende del av reservedrakten. Dvs. reservedrakt skal i farger skille seg fra hoveddrakten på alle tre deler(trøye, bukse, strømper). Spillertrøyene skal ha nummer på ryggen. Tallene skal være 25 cm høye. Tallene skal være ensfarget, og i en farge som klart skiller seg fra spillertrøyen Draktlikhet For å unngå komplikasjoner mht draktlikhet, pålegges reisende lag alltid å kontakte motstander slik at avtaler om drakter kan gjøres og komplikasjoner unngås. Dersom allikevel dommeren beslutter at draktene er for like, skal hjemmelaget om nødvendig, låne gjestende lag annen drakt. For øvrig gjelder bestemmelsene i Kampreglementets Kapittel 3, Draktreklame I en og samme kamp må reklamen være ens på samtlige drakter på laget. For øvrig vises i sin helhet til Reklamereglementet Undertrøyer/Tights/thermalbukser/sykkelbukser Dersom langermet undertrøye benyttes under spillertrøye med kort arm, skal undertrøyens ermer være av samme farge som spillerdraktens korte arm. Det er ikke tillatt med synlig reklame, budskap eller varemerke på en slik undertrøye.

13 Dersom slik bukse benyttes under ordinær spillershorts og er synlig, skal buksen ha samme farge som spillershortsen. Det er ikke tillatt med synbar reklame eller varemerke på slik bukse. 14. Reklame Ingen reklameavtaler kan inneholde bestemmelser som bryter med norsk lov, norsk idretts etiske grunnlag, eller som er egnet til å skade idrettens anseelse. Alle bestemmelser vedrørende reklame finnes i NFFs Reklamereglement. For ordens skyld tar vi med følgende: 14.1 Reklame på spillebanen/spillebanens utstyr Arenaer som benyttes i NFF 3. divisjon kan ha reklame på spilleflaten, begrenset til midtsirkelen som kan ha en firmalogo på hver side av midtlinjen, pr. sesong. Reklamen må merkes med et lett oppløselig, giftfritt merkestoff. Reklame i målnettene og området i målene mellom mållinjene og målnett fra det øyeblikk lagene kommer på banen før kampens begynnelse, til de har forlatt den ved pause og fra de returnerer til 2. omgangs begynnelse til kampens slutt, er ikke tillatt. Ingen form for reklame kan derfor være på mål, målnett, hjørneflagg eller dets stenger. Ingen kameraer, mikrofoner etc. kan monteres til forannevnte Arenareklame Med arenareklame menes den reklamen som befinner seg på samme nivå som spillebanen, og som omkranser selve spillebanen. Denne reklamen må under ingen omstendighet plasseres i sikkerhetssonene, jfr. NFFs Sikkerhetsbestemmelser. Arenareklamen kan være sammenhengende og være bevegelig Draktreklame Størrelser, plassering og andre relevante forhold vedrørende draktreklame er inntatt i NFFs Reklamereglement. Det er ikke, i løpet av kampen, tillatt å trekke opp/fjerne spillertrøyen for å vise T-skjorter med reklame eller slagord Reklame i teknisk område. Det skal ikke forekomme reklame av noen art innenfor teknisk område eller innenfor en meter fra sidelinjene/dødlinjene. Eventuell 3D-reklame må ikke forekomme i teknisk område. Vedrørende plassering etc. for 3D-reklamer, vises det i sin helhet til NFFs Sikkehets- og arrangementsbestemmelser. Reklame på innbytterbenkene kan tillates, men kun på utsiden av veggene(mot tribunen) og på taket Nettstedshenvisninger. Enhver henvisning til nettsteder er å betrakte som reklame. 15. Doping/Dopingkontroll Det er forbudt rettsstridig å bruke midler eller metoder som fremgår av IOCs eller NIFs dopingliste. Det er forbudt å bruke midler eller metoder i den hensikt å skjule bruk av dopingmiddel, eller metode. Det er forbudt å tilvirke, innføre, utføre, erverve, sende, overdra eller være i besittelse av middel som nevnt i første ledd, når dette kan(antas å ha vært eller skulle)brukes i dopingsammenheng. Innkalling til eller gjennomføring av dopingkontroll kan skje uten forhåndsvarsel. Det vises til Lovens Kapittel 14. Vedlegg 1.

14 FAIR PLAY Definisjon av Fair Play Ønsket om å spille en kamp på en fair måte og behandle motstandere på sportslig vis og med respekt er en av de fineste elementer som kan finnes i all sport og faktisk er det sport som er opphavet til det nå så anerkjente og brukte uttrykket og konsepter om Fair Play. Det er fortsatt en like viktig ingrediens av vår sport i dag som den noen gang har vært, og de fleste tilskuere vil være enige i at kun en fair kamp kan være underholdende. Konseptet Fair Play kan brytes ned til følgende elementer og som gjelder like mye for spillere som for andre personer involvert i kampen: Spillereglene, reglement og instrukser for 3. divisjon må respekteres. Enhver anstrengelse må gjøres for å oppføre seg sportslig overfor motstandere, dommereog enhver annen person som er involvert i kampen, slik som publikum, representanter forandre klubber og media. Alle andre involverte i kamper må påvirkes til å oppføre seg som nevnt ovenfor før, underog etter kamper, uavhengig av kampens resultat og avgjørelser tatt av dommere og assistentdommere. 1. Vurdering av Fair Play Opptreden i overensstemmelse med ideen om Fair Play er avgjørende for på en suksessfull måte å kunne fremme, utvikle og oppnå involvering i idrett. Formålet med tiltak til fordel for Fair Play er å oppnå en sportslig holdning og atferd hos spillere, ledere, trenere, andre klubbinvolverte og tilskuere for derved å øke nytelsen og gleden for alle involverte i kampen. 2. Positivt spill Formålet med dette punktet er å fokusere på positivt spill som er attraktivt for publikum. Positive aspekter, offensiv framfor defensiv taktikk hurtighet/tempo i kampen bestrebe effektiv spilletid, f.eks. å få ballen hurtig i spill, selv om laget leder kampen fortsette streben etter å score mål, selv om ønsket resultat allerede er oppnådd (f.eks. uavgjort på bortebane, nødvendig målscore for å oppnå kvalifisering etc.) Negative aspekter: Forsøk på å sette ned tempo i kampen uthaling av tid taktikk basert på uærlig spill filming, overdrivelser etc. 3. Respekt/oppførsel overfor motstander Spillerne er forventet å respektere spillereglene, lover og kampreglement, motstandere etc. De skal påvirke at medspillere og alle andre involverte i laget også etterlever intensjonen Fair Play. 4. Respekt/oppførsel overfor dommer Det er forventet at spillerne skal respektere dommerne (inkludert assistentdommere og eventuelt 4. dommer.) i den rollen de har, så vel som for avgjørelsene de tar. 5 Ledere/treneres oppførsel Lagenes ledere, inkludert trenere, er forventet å legge alt til rette for utvikling av det sportslige, tekniske, taktiske og holdninger for sitt lag gjennom alle tillatte midler. Det er også forventet at de instruerer sine spillere til å oppføre seg på en måte som er i samsvar med prinsippene i Fair Play. 6. Publikumsopptreden Publikum er å betrakte som en viktig og levende del av en fotballkamp. Tilhengernes støtte, kan medvirke til et lags suksess. Det er ikke forventet at publikum skal være stille under kampen. Oppmuntring av lagene ved sang etc. kan ha en positiv innvirkning på atmosfæren i overensstemmelse med Fair Play. Det er imidlertid forventet at publikum respekterer motstandere og dommere. De bør verdsette motstanders prestasjoner, selv om de skulle fremstå som vinnere. De må på ingen måte true eller skremme motstandere, dommere eller motstandernes supportere.

15 Vedlegg 2. NEDTELLING TIL AVSPARK Nedenfor følger en standardisert plan for nedtelling til avspark. Det er svært viktig at planen følges nøye. 01:15 Seneste ankomst dommere 01:15 Seneste ankomst lagene 01:15 Lagoppstillingene påføres kamprapporten 00:45-00:10 Oppvarming begge lag og dommere 00:10 Absolutt seneste tidspunkt for avslutning av oppvarming 00:06 Lagene klare for utmarsj Knottekontroll i spillertunnelen/garderobeområdet 00:04 Utmarsj til musikk 00:03 Presentasjon av lagene bortelaget først 00:01 Håndhilsningsprosedyre bortelaget går først 00:00:30 Myntkast 00:00 Avspark 00:45 Beregnet avslutning av 1. omgang 01:00 Beregnet start på 2. omgang 01:45 Beregnet kampslutt Dersom det fra arrangørens side skal legges inn seremonier etc. i denne nedtellingsplanen, må dette gjøres på en slik måte at det ikke endrer starttidspunktet for kampen.

16 Vedlegg 3 HÅNDHILSNING FØR KAMP

17 Vedlegg 4. Avd 1. Avd 2. Avd 3 Ås Ull/Kisa Oslo City Trosvik Ottestad Hasle-Løren Fredrikstad 2 Skjetten Hallingdal Kråkerøy Hauerseter Oldenborg Follo 2 Strømmen 2 Røa Østsiden Kongsvinger Toppfotball 2 Korsvoll Sarpsborg 08 2 Gjerdrum Grei Drøbak-Frogn Grue Valdres Grorud 2 HamKam 2 Lyn Toppf.2 Oppsal Funnefoss/Vormsund Ready Selbak Lokomotiv Oslo Jevnaker Nesodden Asker Skårer Borgar Rælingen Nordstrand Skeid Fotball 2 Skedsmo 1 Frigg Avd. 4 Avd. 5 Avd. 6 Mjøndalen 2 Pors Åkra Larvik Turn Bryne 2 Staal Jørpeland Åssiden Mandalskameratene Madla FK Tønsberg Start 2 Kopervik Birkebeineren Sandnes Ulf 2 Stord Vestfossen Express Haugesund 2 Bærum 2 Randesund Vardeneset Strømsgodset TF 3 Frøyland Vaulen Modum Odd 3 Viking 2 Lommedalen Vigør Riska Skarphedin Hei Brodd Eik Tønsberg Tollnes Os Sandefjord Fotball 2 Lyngdal Randaberg Fagerborg Ålgård Vard Haugesund 2 Avd. 7 Avd 8 Avd. 9 Austevoll Herd Tynset Lysekloster Spjelkavik Orkla Arna-Bjørnar Bergsøy Moelven Loddefjord Hødd 2 KIL/Hemne Nest-Sotra 2 Stryn Alvdal Tertnes Kristiansund BK 2 Raufoss 2 Sotra Sogndal 2 Kvik Varegg Skarbøvik Buvik Bjarg Florø 2 Gjøvik-Lyn 2 Vadmyra KFK Faaberg Fyllingsdalen 2 Årdal Flisa Brann 2 Eid Ranheim TF 2 Lyngbø Volda Kolbu/KK Øystese Brattvåg Lillehammer

18 Avd. 10 Verdal Avd. 11 Junkeren Avd. 12 Skjervøy Rosenborg 2 Melbo Kirkenes Strindheim TF 2 Tverlandet Alta 2 Namsos Stålkameratene Tromsø 2 NTNUI Sandnessjøen Salangen Nardo 2 Mo IL Toppfotball Fløya Steinkjer Sortland Skarp Åfjord Mosjøen IL Bjørnevatn Charlottenlund Grand Bodø Bossekop Byåsen TF 2 Medkila Porsanger Neset Fauske/Sprint Hammerfest Sverresborg Bodø/Glimt 2 Ishavsbyen Heimdal Kolstad

Turneringsbestemmelsene. 3. divisjon menn

Turneringsbestemmelsene. 3. divisjon menn Turneringsbestemmelsene i NFF 3. divisjon menn Turneringsbestemmelsene NFF 3. divisjon menn NFF 3. divisjon består av 10 avd. a 14 lag (i S-N) og 2 avd. av 12 lag (i N-N): Avd. 1 adm. av OFK (lag fra ØFK

Detaljer

Turneringsbestemmelser for lag frå SFFK 2.divisjon damer

Turneringsbestemmelser for lag frå SFFK 2.divisjon damer Turneringsbestemmelser for lag frå SFFK 2.divisjon damer Turneringsbestemmelsene for 2.divisjon damer SFFK er basert på Turneringsbestemmelsene for 3.divisjon menn SFFK og de nye Turneringsbestemmelsene

Detaljer

NFF 3. divisjon, menn

NFF 3. divisjon, menn NFF 3. DIVISJON, MENN, 2013. NFF 3. divisjon, menn Turneringsbestemmelser NFF 3. divisjon, menn, 2013. Norges Fotballforbund TURNERINGSBESTEMMELSER NFF 3. DIVISJON 2013 Dersom det ikke er overensstemmelse

Detaljer

TURNERINGSBESTEMMELSER PILOT NASJONAL G16 SERIE 2015

TURNERINGSBESTEMMELSER PILOT NASJONAL G16 SERIE 2015 TURNERINGSBESTEMMELSER PILOT NASJONAL G16 SERIE 2015 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER 1.1 Nasjonal G 16 serie består av 16 lag fordelt på 2 avdelinger av 8 lag. Det spilles enkel serie på våren og deretter

Detaljer

Turneringsbestemmelser NM J19 2016

Turneringsbestemmelser NM J19 2016 Turneringsbestemmelser NM J19 2016 Innhold 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER... 1 2. Premier... 2 3. ORGANISERING ANSVARSFORHOLD... 3 4. KONKURRANSESYSTEM... 3 5. ARENAENE... 4 6. KAMPORGANISERING... 6

Detaljer

NFF 3. divisjon, menn

NFF 3. divisjon, menn NFF 3. DIVISJON, MENN, 2011. NFF 3. divisjon, menn Turneringsbestemmelser NFF 3. divisjon, menn, 2011. Norges Fotballforbund Dersom det ikke er overensstemmelse mellom NFFs Lov og Reglementer og disse

Detaljer

Turneringsbestemmelser. 2. divisjon menn 2008

Turneringsbestemmelser. 2. divisjon menn 2008 Turneringsbestemmelser 2. divisjon menn 2008 Turneringsbestemmelser 2. divisjon menn 2008 Dersom det ikke er overensstemmelse mellom NFFs Lov og Reglementer og disse turneringsbestemmelser, gjelder NFFs

Detaljer

G13 cup i Vigrahallen

G13 cup i Vigrahallen G13 cup i Vigrahallen Vigra IL har igjen gleden av å kunne invitere 2002 lagene til egen fotballcup i Vigrahallen. Denne gangen arrangeres cupen lør. 7. og søn. 8. Nov. 2015 I fjor hadde vi besøk av 24

Detaljer

TURNERINGSBESTEMMELSER NMG-16 2009

TURNERINGSBESTEMMELSER NMG-16 2009 TURNERINGSBESTEMMELSER NMG-16 2009 TURNERINGSBESTEMMELSER NMG-16 2009 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER 1.1 Kamper om Norgesmesterskapet for G-16 lag kan finne sted hvert år. Forbundsstyret tar ut de klubbene

Detaljer

Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015

Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015 Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015 Innhold 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER... 1 2. Premier... 2 3. ORGANISERING ANSVARSFORHOLD... 3 4. KONKURRANSESYSTEM... 3 5. ARENAENE... 4 6. KAMPORGANISERING...

Detaljer

TURNERINGSBESTEMMELSER NFF ODDSENLIGAEN 2015

TURNERINGSBESTEMMELSER NFF ODDSENLIGAEN 2015 TURNERINGSBESTEMMELSER NFF ODDSENLIGAEN 2015 Dersom det ikke er overensstemmelse mellom disse turneringsbestemmelsene og NFFs Lov og Reglementer, gjelder NFFs Lov og Reglementer. Innhold 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER...

Detaljer

Turneringsbestemmelser 1. div. Kvinner 2012. 1. div Kvinner

Turneringsbestemmelser 1. div. Kvinner 2012. 1. div Kvinner Turneringsbestemmelser 1. div. Kvinner 2012 1. div Kvinner 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER 1.1 NFF 1. divisjon kvinner er landsomfattende og består av 12 klubber som etter bestemmelsene er kvalifisert

Detaljer

TURNERINGSBESTEMMELSER NFF 1. Div kvinner 2016

TURNERINGSBESTEMMELSER NFF 1. Div kvinner 2016 TURNERINGSBESTEMMELSER NFF 1. Div kvinner 2016 Dersom det ikke er overensstemmelse mellom disse turneringsbestemmelsene og NFFs Lov og Reglementer, gjelder NFFs Lov og Reglementer. 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER

Detaljer

TURNERINGSBESTEMMELSER NFF 1. Div kvinner 2015

TURNERINGSBESTEMMELSER NFF 1. Div kvinner 2015 TURNERINGSBESTEMMELSER NFF 1. Div kvinner 2015 Dersom det ikke er overensstemmelse mellom disse turneringsbestemmelsene og NFFs Lov og Reglementer, gjelder NFFs Lov og Reglementer. 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER

Detaljer

Turneringsbestemmelser NORSK TIPPING LIGAEN, MENN, 2017

Turneringsbestemmelser NORSK TIPPING LIGAEN, MENN, 2017 Turneringsbestemmelser NORSK TIPPING LIGAEN, MENN, 2017 Dersom det ikke er overensstemmelse mellom NFFs Lov og Reglementer og disse turneringsbestemmelser, gjelder NFFs Lov og Reglementer. Innhold 1. Deltakelse/Rettigheter/Plikter...

Detaljer

FAIR PLAY HÅNDHILSNING... 17

FAIR PLAY HÅNDHILSNING... 17 Turneringsbestemmelser Adidas Cup 2016 Innhold 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER... 2 2. PREMIER... 2 3. ORGANISERING ANSVARSFORHOLD... 3 4. KONKURRANSESYSTEM... 4 5. ARENAENE... 5 6. KAMPORGANISERING...

Detaljer

G14 cup i Vigrahallen

G14 cup i Vigrahallen G14 cup i Vigrahallen Vigra IL har igjen gleden av å kunne invitere 2002 lagene til egen fotballcup i Vigrahallen. Denne gangen arrangeres cupen lør. 5. og søn. 6. Nov. 2016 I fjor hadde vi en cup preget

Detaljer

Turneringsbestemmelser Futsal 1. divisjon menn 2008/09.

Turneringsbestemmelser Futsal 1. divisjon menn 2008/09. Turneringsbestemmelser Futsal 1. divisjon menn 2008/09. Dersom det ikke er overensstemmelse mellom NFFs Lov og Reglementer og disse turneringsbestemmelser, gjelder NFFs Lov og Reglementer. 1. Deltakelse/Rettigheter/Plikter

Detaljer

Adidas Cup turneringsbestemmelser

Adidas Cup turneringsbestemmelser Vind Idrettslag Adidas Cup 2017- turneringsbestemmelser Dato: 14. November 2016 web: www.adidascup.no e.post: adidascup@vindil.no Innhold Side 1 Deltakelse / rettigheter / plikter / Arangørinformasjon

Detaljer

KAPITTEL 1: Kampreglement

KAPITTEL 1: Kampreglement Turneringsreglement for Ålesund Bymesterskap G13-2017 Ålesund Bymesterskap G13 spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Arrangør Spjelkavik

Detaljer

Turneringsbestemmelser. NM Kvinner 2012

Turneringsbestemmelser. NM Kvinner 2012 Turneringsbestemmelser NM Kvinner 2012 GN-ELEMENT: 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER 1.1 Kamper om Norgesmesterskapet for kvinnelag skal finne sted hvert år. Forbundsstyret tar hvert år ut de klubbene

Detaljer

Turneringsbestemmelser. NM Kvinner 2013

Turneringsbestemmelser. NM Kvinner 2013 Turneringsbestemmelser NM Kvinner 2013 GN-ELEMENT: 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER 1.1 Kamper om Norgesmesterskapet for kvinnelag skal finne sted hvert år. Forbundsstyret tar hvert år ut de klubbene

Detaljer

Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014

Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014 Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014 NIC spilles etter FIFAs og NFFs reglementer for 11 - er fotball i aldersklassen G16, med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Jury

Detaljer

Turneringsbestemmelser Toppserien 2010

Turneringsbestemmelser Toppserien 2010 Turneringsbestemmelser Toppserien 2010 TURNERINGSBESTEMMELSER NFF TOPPSERIEN 2010 Dersom det ikke er overensstemmelse mellom NFFS Lov og Reglementer og disse turneringsbestemmelser, gjelder NFFs Lov og

Detaljer

Turneringsbestemmelser Adeccoligaen 2012

Turneringsbestemmelser Adeccoligaen 2012 Turneringsbestemmelser Adeccoligaen 2012 TURNERINGSBESTEMMELSER NFF ADECCOLIGAEN 2012 Dersom det ikke er overensstemmelse mellom NFFs Lov og Reglementer og disse Turneringsbestemmelser, gjelder NFFs Lov

Detaljer

TURNERINGSBESTEMMELSER TIPPELIGAEN 2015

TURNERINGSBESTEMMELSER TIPPELIGAEN 2015 TURNERINGSBESTEMMELSER TIPPELIGAEN 2015 Innhold 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER... 2 2. PREMIERING... 3 3. ORGANISERING ANSVARSFORHOLD... 4 4. KONKURRANSESYSTEM... 4 5. ARENAENE... 6 6. KAMPORGANISERING...

Detaljer

Turneringsbestemmelser NM Menn 2013

Turneringsbestemmelser NM Menn 2013 -ELEMENT: Turneringsbestemmelser NM Menn 2013 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER 1.1 Kamper om Norgesmesterskapet for menn skal finne sted hvert år. Forbundsstyret tar hvert år ut minst 250 klubber som

Detaljer

FAIR PLAY HÅNDHILSNING SPILLEBANEN SPILLEREGLER... 19

FAIR PLAY HÅNDHILSNING SPILLEBANEN SPILLEREGLER... 19 Turneringsbestemmelser Adidas Cup 2016 Innhold 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER... 2 2. PREMIER... 2 3. ORGANISERING ANSVARSFORHOLD... 3 4. KONKURRANSESYSTEM... 4 5. ARENAENE... 5 6. KAMPORGANISERING...

Detaljer

Turneringsbestemmelser NM G

Turneringsbestemmelser NM G Turneringsbestemmelser NM G16 2016 Innhold 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER... 2 2. PREMIER... 3 3. ORGANISERING ANSVARSFORHOLD... 3 4. KONKURRANSESYSTEM... 4 5. ARENAENE... 5 6. KAMPORGANISERING... 6

Detaljer

FUTSAL NORGES FOTBALLFORBUND BESTEMMELSER FOR ELITESERIEN I FUTSAL SENIOR MENN SESONGEN 2015-2016

FUTSAL NORGES FOTBALLFORBUND BESTEMMELSER FOR ELITESERIEN I FUTSAL SENIOR MENN SESONGEN 2015-2016 NORGES FOTBALLFORBUND FUTSAL BESTEMMELSER FOR ELITESERIEN I FUTSAL SENIOR MENN SESONGEN 2015-2016 1. Deltakelse, rettigheter og plikter 2. Organisering og ansvarsforhold 3. Konkurransesystem 4. Arenae

Detaljer

Nffs ArrANGemeNtsseKsJoN

Nffs ArrANGemeNtsseKsJoN Nffs ArrANGemeNtsseKsJoN dersom det skulle oppstå uforutsette situasjoner hvor dere trenger å få kontakt med overordnet myndighet, ring vårt ops - senter! ops - senter 48 13 96 90 dag vestlund tippeligaen

Detaljer

For Eliteserien i futsal 2013/2014 gjelder NFFs Lov og Reglementer 2013 med de tilpasninger som fremkommer i den følgende informasjonen.

For Eliteserien i futsal 2013/2014 gjelder NFFs Lov og Reglementer 2013 med de tilpasninger som fremkommer i den følgende informasjonen. Turneringsbestemmelser. ELITESERIEN I FUTSAL FOR SENIOR MENN SESONGEN 2013/2014 For Eliteserien i futsal 2013/2014 gjelder NFFs Lov og Reglementer 2013 med de tilpasninger som fremkommer i den følgende

Detaljer

Turneringsbestemmelser NM J

Turneringsbestemmelser NM J Turneringsbestemmelser NM J19 2017 Innhold 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER... 1 2. Premier... 2 3. ORGANISERING ANSVARSFORHOLD... 3 4. KONKURRANSESYSTEM... 4 5. ARENAENE... 5 6. KAMPORGANISERING... 6

Detaljer

Turneringsbestemmelser Tippeligaen 2013

Turneringsbestemmelser Tippeligaen 2013 Turneringsbestemmelser Tippeligaen 2013 2013 TURNERINGSBESTEMMELSER TIPPELIGAEN 2013 Dersom det ikke er overensstemmelse mellom NFFs Lov og Reglementer og disse turneringsbestemmelser, gjelder NFFs Lov

Detaljer

Terminlistemøte 4. div. menn 2017

Terminlistemøte 4. div. menn 2017 Terminlistemøte 4. div. menn 2017 Møtedato: Til stede SFK: Til stede 4. div: Tirsdag 17. januar, Colorline Stadion, Ålesund Jonas Pedersen Bergsøy IL, Emblem IL, FK Sykkylven, Godøy IL, Hareid IL, IL Hødd,

Detaljer

Vesterålen, Hulløy, Berserk, Pumas, Othilienborg, Vadmyra, Krohnsminde, Lillehammer, OSI, Klemetsrud og Ulefoss. Sund Sartor trakk laget 11.03.15.

Vesterålen, Hulløy, Berserk, Pumas, Othilienborg, Vadmyra, Krohnsminde, Lillehammer, OSI, Klemetsrud og Ulefoss. Sund Sartor trakk laget 11.03.15. PLAYOFF I SKIEN 14.-15.03.15 Følgende lag er klare for Playoff i Skien 14.-15.03.15: Vesterålen, Hulløy, Berserk, Pumas, Othilienborg, Vadmyra, Krohnsminde, Lillehammer, OSI, Klemetsrud og Ulefoss. Sund

Detaljer

TURNERINGSBESTEMMELSER NFF OBOS-LIGAEN 2015

TURNERINGSBESTEMMELSER NFF OBOS-LIGAEN 2015 TURNERINGSBESTEMMELSER NFF OBOS-LIGAEN 2015 Dersom det ikke er overensstemmelse mellom disse turneringsbestemmelsene og NFFs Lov og Reglementer, gjelder NFFs Lov og Reglementer. Innhold 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER...

Detaljer

E-CUP 2012/13 Dersom det i denne presentasjonen er avvik i forhold til gjeldende reglement fra UEFA, vil selvfølgelig UEFAs reglement være gjeldende

E-CUP 2012/13 Dersom det i denne presentasjonen er avvik i forhold til gjeldende reglement fra UEFA, vil selvfølgelig UEFAs reglement være gjeldende Dersom det i denne presentasjonen er avvik i forhold til gjeldende reglement fra UEFA, vil selvfølgelig UEFAs reglement være gjeldende. DELTAKERE: UCL: Molde FK inn i 2. kval.runde, 17-18/7 UEL: Aalesunds

Detaljer

Turneringsreglement for Camp Stavanger 2012 (13 og 14 år)

Turneringsreglement for Camp Stavanger 2012 (13 og 14 år) Turneringsreglement for Camp Stavanger 2012 (13 og 14 år) Camp Stavanger spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Jury Det vil bli oppnevnt

Detaljer

TURNERINGSBESTEMMELSER NFF TOPPSERIEN 2015

TURNERINGSBESTEMMELSER NFF TOPPSERIEN 2015 TURNERINGSBESTEMMELSER NFF TOPPSERIEN 2015 Dersom det ikke er overensstemmelse mellom disse turneringsbestemmelsene og NFFs Lov og Reglementer, gjelder NFFs Lov og Reglementer. 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER

Detaljer

Regler HamKams TalentCup Jenter J13-J16.

Regler HamKams TalentCup Jenter J13-J16. Regler HamKams TalentCup Jenter J13-J16. Talentcupen spilles etter NFF s lover og regler for gutter og jenter. I 11er-klassen gjelder reglene for 9er-fotball i aldersklassen 13 år, med unntak av bestemmelsene

Detaljer

Terminlistemøte 5. div. menn 2017

Terminlistemøte 5. div. menn 2017 Terminlistemøte 5. div. menn 2017 Møtedato: Til stede SFK: Til stede 4. div: Tirsdag 17. januar, Colorline Stadion, Ålesund Jonas Pedersen Blindheim IL, Ellingsøy IL, Giske IL, SK Herd, Hovdebygda IL,

Detaljer

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein.

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein. Turneringsreglement - Sør Cup 2014 Sør Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Klassene J10, J11, J12, G7, G8, G9, G10, G11 og G12 spilles

Detaljer

Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball

Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Innhold: - Sesongen 2013 - Kamprapporter - Kampreglement - Forsikringer - Fair Play - Eventuelt - spørsmål

Detaljer

Norway - Table of Honor. Tops. Winner of

Norway - Table of Honor. Tops. Winner of Norway - Table of Honor Tops Winner of Championship 24 x Rosenborg Trondheim 9 x Fredrikstad FK 8 x Viking Stavanger 5 x Lillestrøm SK 5 x Vålerenga Oslo 3 x Brann Bergen 3 x Larvik TIF 3 x Molde FK 2

Detaljer

FUTSAL NORGES FOTBALLFORBUND BESTEMMELSER FOR 1. OG 2. DIVISJON FUTSAL SENIOR KVINNER OG MENN SESONGEN 2015/2016

FUTSAL NORGES FOTBALLFORBUND BESTEMMELSER FOR 1. OG 2. DIVISJON FUTSAL SENIOR KVINNER OG MENN SESONGEN 2015/2016 NORGES FOTBALLFORBUND FUTSAL BESTEMMELSER FOR 1. OG 2. DIVISJON FUTSAL SENIOR KVINNER OG MENN SESONGEN 2015/2016 1. Deltakelse, rettigheter og plikter 2. Organisering og ansvarsforhold 3. Divisjonsinndeling,

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 355951v1 1. november 2011

Deres ref: Vår ref: 355951v1 1. november 2011 Document Number: 355951 RUNDSKRIV NR. 9/11 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Fair Play-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Eliteserien futsal Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder

Detaljer

Turneringsreglement TA-Cupen 2014

Turneringsreglement TA-Cupen 2014 Turneringsreglement TA-Cupen 2014 TA-Cupen spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Turneringsreglementet er delt opp i tre avdelinger: Kampreglement

Detaljer

Lørenskog IF Akademi Cup spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet.

Lørenskog IF Akademi Cup spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Turneringsreglement Turneringsreglement Lørenskog IF U13 Akademi Cup 2017 Lørenskog IF Akademi Cup spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet

Detaljer

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014 SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014 For alle klasser gjelder at alle kamper skal være avviklet innen siste fastsatte spilledato i spilleplan for den enkelte avdeling. Kamper som spilles etter

Detaljer

Sparebank 1 Telemark Cup - ungdom

Sparebank 1 Telemark Cup - ungdom Sparebank 1 Telemark Cup - ungdom Fotballturnering for ungdom i alderen 13-19 år. Turneringsreglement Revisjon 1.4 101120 Urædd FK, Postboks 101, 3901 Porsgrunn Tel: 35554060 Fax: 35554060 E-mail: post@uredd-fk.no

Detaljer

Hadeland KFK Cup GIL-parken lørdag 29 og søndag Kl.09:00 19:30

Hadeland KFK Cup GIL-parken lørdag 29 og søndag Kl.09:00 19:30 Hadeland KFK Cup 2016 GIL-parken lørdag 29 og søndag 30.10. Kl.09:00 19:30 Velkommen til HKFK Cup Hadeland KFK med arrangementskomitéen i spissen er stolte av å ønske velkommen til HKFK Cup for sjette

Detaljer

SORTLAND IDRETTSLAG. Skibsgården Cup Jente- og dameturnering i Blåbyhallen Sortland Storhall

SORTLAND IDRETTSLAG. Skibsgården Cup Jente- og dameturnering i Blåbyhallen Sortland Storhall SORTLAND IDRETTSLAG Skibsgården Cup 2015 Jente- og dameturnering i Blåbyhallen Sortland Storhall 14-15. mars 2015 Velkommen til fotballturnering Nå er gruppeinndeling og kampoppsett klart. Vi har 45 påmeldte

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 355951v1 23. November 2013. Turneringsbestemmelser Futsal Eliteserien Menn og 1 og 2. div Senior Kvinner og menn.

Deres ref: Vår ref: 355951v1 23. November 2013. Turneringsbestemmelser Futsal Eliteserien Menn og 1 og 2. div Senior Kvinner og menn. Document Number: 355951 RUNDSKRIV NR. 08/13 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Oddsen-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Eliteserien i futsal Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder

Detaljer

Turneringsreglement Haugesunds Avis Gatecup 2011

Turneringsreglement Haugesunds Avis Gatecup 2011 Turneringsreglement Haugesunds Avis Gatecup 2011 Arr.: Kolnes IL Haugesund Avis Gateup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet

Detaljer

Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013

Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013 Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013 2 Innhold: Punkt Side Innledning 3 Kampreglement 4 Konkurranse- og sanksjonsreglement 7 Reglement for spilleberettigelse 10 Turneringsjury 11 Innledning Reglementet

Detaljer

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011 Døvemesterskap i fotball Reglement (oppdatert 25.02.2011) Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011 1. Tildeling av mesterskap Hvert

Detaljer

Turneringsreglement Haugesunds Avis Gatecup 2014

Turneringsreglement Haugesunds Avis Gatecup 2014 Turneringsreglement Haugesunds Avis Gatecup 2014 Arr.: Kolnes IL Haugesund Avis Gateup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet

Detaljer

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. MoSenteret Cup til minne om Randulf Alteren 15-17. mars 2013

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. MoSenteret Cup til minne om Randulf Alteren 15-17. mars 2013 Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til MoSenteret Cup til minne om Randulf Alteren 15-17. mars 2013 i Stålhallen for aldersgruppen 1997-2006 PÅMELDING: All påmelding skjer på Cup Assist via http://moilbu.no

Detaljer

INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015

INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015 INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015 NFF Trøndelag Trondheim www.fotball.no/trondelag Besøksadresse: Lerkendal Stadion, 7031 TRONDHEIM Tlf 73821460 Fax 73821470 Trøndelag

Detaljer

06.02.2012. Seminar Fredag

06.02.2012. Seminar Fredag Seminar Fredag Seminar 3. februar 2011 Gardermoen KONTAKTPERSONER NFF Nils Fisketjønn e-post: nils.fisketjonn@fotball.no Avdelingsleder konkurranseavdelingen Tlf: Are Hokstad e-post: are.hokstad@fotball.no

Detaljer

Turneringsreglement DOMUS CUP OPPDAL 2014

Turneringsreglement DOMUS CUP OPPDAL 2014 Turneringsreglement DOMUS CUP OPPDAL 2014 DOMUS CUP OPPDAL 2014 spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet er utarbeidet etter modell fra

Detaljer

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012 Døvemesterskap i fotball Reglement (oppdatert 04.04.2012) Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012 1. Tildeling av mesterskap Hvert

Detaljer

Lisenssøker/lisensinnehaver kan enten: Eie sitt eget stadion, med ubegrenset bruksrett, eller Inngå skriftlig kontrakt med eier(e) av et stadion

Lisenssøker/lisensinnehaver kan enten: Eie sitt eget stadion, med ubegrenset bruksrett, eller Inngå skriftlig kontrakt med eier(e) av et stadion Infrastrukturkriterier Sist oppdatert 02.5.2013 For retningslinjer til disse kriteriene trykk her. I.01 Godkjent stadion Lisenssøker/lisensinnehaver skal ha tilgang til et godkjent stadion for å kunne

Detaljer

Turneringsreglement Norway Cup 2015

Turneringsreglement Norway Cup 2015 Norway Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet er utarbeidet i nært samarbeid med Norges Fotballforbund og er i grove trekk

Detaljer

SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014

SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014 SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014 Spillereglene følger Norges Fotballforbunds regler for spill på små baner 2011 i kapitlet som heter «Spilleregler for femmerfotball for ungdom og voksne», men med særtilpasninger.

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT FOTBALL 2016

TURNERINGSREGLEMENT FOTBALL 2016 TURNERINGSREGLEMENT FOTBALL 2016 Kamparena Sørlandshallen, bane 1, 2, 3 og 4 (alternativt A, B, C og D) Underlag Kunstgress. Kampoppsett Hvis antall påmeldte lag i en klasse er flere enn 6 lag vil det

Detaljer

Turneringsreglement Norway Cup 2012

Turneringsreglement Norway Cup 2012 Turneringsreglement Norway Cup 2012 Norway Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet er utarbeidet i nært samarbeid med Norges

Detaljer

Norway - Table of Honor. Tops. Winner of

Norway - Table of Honor. Tops. Winner of Norway - Table of Honor Tops Winner of Championship 22 x Rosenborg Trondheim 9 x Fredrikstad FK 8 x Viking Stavanger 5 x Lillestrøm SK 5 x Vålerenga Oslo 3 x Brann Bergen 3 x Larvik TIF 3 x Molde FK 2

Detaljer

JURY Turneringens jury skal bestå av fire medlemmer som velges på lagledermøte.

JURY Turneringens jury skal bestå av fire medlemmer som velges på lagledermøte. Turneringsreglement Midnattsol cup Midnattsol cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. JURY Turneringens jury skal bestå av fire medlemmer

Detaljer

INFORMASJON HØSTSESONGEN 2014 Ungdom 13-19 år

INFORMASJON HØSTSESONGEN 2014 Ungdom 13-19 år INFORMASJON HØSTSESONGEN 2014 Ungdom 13-19 år SERIESPILL OG BESTEMMELSER OM SLUTTSPILL Gutter 13 Gutter 14 Gutter 16 Gutter 19 Jenter 13 Jenter 14 Jenter 16 Jenter 19 Internett: Facebook: E-post: www.fotball.no/trondelag

Detaljer

Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014

Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014 A: Kampreglement A1: Aldersklasser Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014 13 år: Klasse C: Lillegutter født 2001 Klasse D: Lillejenter født 2001 7er fotball 12 år: Klasse E: Lillegutter født 2002

Detaljer

Turneringsreglement JENTEFESTIVALEN 2017

Turneringsreglement JENTEFESTIVALEN 2017 Turneringsreglement JENTEFESTIVALEN 2017 Jentefestivalen spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet er utarbeidet etter modell fra Norway

Detaljer

Fjord Line cup barn 2016

Fjord Line cup barn 2016 Turneringsreglement Fjord Line cup barn 2016 5 er og 7 er fotballturnering for barn i alderen 7-12 år. 7-10 årsklasser spiller med 5 spillere 11-12 årsklasser spiller med 7 spillere Revisjon 1.0 07.12.2015

Detaljer

Reglement Kanonball NTBIK 2017

Reglement Kanonball NTBIK 2017 Reglement Kanonball NTBIK 2017 Alle kamper spilles i overensstemmelse med det etterfølgende reglement og håndbok for Norges Bedriftsidrettsforbund. 1. Spillebanen Banen deles opp i to like store spillefelt.

Detaljer

Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16.

Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16. Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16. Gutteklassene spilles lørdag 7. mars og jenteklassene

Detaljer

REGLEMENT FOR SPAREBANK 1-CUP 2017 INNHOLD

REGLEMENT FOR SPAREBANK 1-CUP 2017 INNHOLD REGLEMENT FOR SPAREBANK 1-CUP 2017 INNHOLD 1. SPILLEBERETTIGELSE: 2 2. OVERÅRIGE SPILLERE: 2 3. FRAMMØTE: 2 4. DRAKTLIKHET: 2 5. SPILLETID: 2 6. SLUTTSPILL: 3 7. JURY OG PROTESTER: 3 8. SPILLEREGLER: 4

Detaljer

Spilleregler Futsal barn/ungdom NFF Buskerud 2016/2017

Spilleregler Futsal barn/ungdom NFF Buskerud 2016/2017 Spilleregler Futsal barn/ungdom NFF Buskerud 2016/2017 NFFs Lov og Reglement 2016 gjelder også for Futsal-serien. Punktene som er poengtert her er særregler for Futsal-serien i NFF Buskerud. Regel 1 Spillebanen

Detaljer

LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 - TURNERINGSREGLEMENT

LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 - TURNERINGSREGLEMENT TURNERINGSREGLEMENT Public LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 spilles etter NFF s reglement med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. JURY Turneringens jury består av seks medlemmer, en representant

Detaljer

NOVEMBERTURNERINGEN MED ET BUDSKAP :STOPP VOLDEN TURNERINGEN 2013 KAMPREGLEMENT

NOVEMBERTURNERINGEN MED ET BUDSKAP :STOPP VOLDEN TURNERINGEN 2013 KAMPREGLEMENT NOVEMBERTURNERINGEN MED ET BUDSKAP :STOPP VOLDEN TURNERINGEN 2013 KAMPREGLEMENT :STOPP VOLDEN TURNERINGEN NOVEMBERTURNERINGEN MED ET BUDSKAP KAMPREGLEMENT SPILLEBERETTIGELSE En spiller er spilleberettiget

Detaljer

Fjord Line cup ungdom 2018

Fjord Line cup ungdom 2018 Turneringsreglement Fjord Line cup ungdom 2018 9 er fotballturnering for ungdom i alderen 13 år. 11 er fotballturnering for ungdom i alderen 14-16 år. Revisjon 1.0 08.11.2017 Urædd Fotball, E-mail: post@uredd-fk.no

Detaljer

Turneringsreglement TA-Cupen 2015

Turneringsreglement TA-Cupen 2015 Turneringsreglement TA-Cupen 2015 TA-Cupen spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Turneringsreglementet er delt opp i tre avdelinger: Kampreglement

Detaljer

2. lagenes posisjon i seriesystemet anbefaling fra utvalget

2. lagenes posisjon i seriesystemet anbefaling fra utvalget 2. lagenes posisjon i seriesystemet anbefaling fra utvalget Innledning Tinget i 2012 behandlet følgende forslag fra Eidsvold Idrettsforening: < Forbundsstyret nedsetter innen sommeren 2012 et bredt sammensatt

Detaljer

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. Randulf Alteren Cup. 21-23. mars 2014

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. Randulf Alteren Cup. 21-23. mars 2014 Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til Randulf Alteren Cup 21-23. mars 2014 i Stålhallen for aldersgruppen 1998-2007 For miniputter/lillegutter/lillejenter: 5er fotball For Smågutter/småjenter og Gutter/Jenter:

Detaljer

SESONGINFORMASJON UNGDOMSFOTBALL 2017

SESONGINFORMASJON UNGDOMSFOTBALL 2017 SESONGINFORMASJON UNGDOMSFOTBALL 2017 Kampendringer For å bidra til en mer stabil og forutsigbar gjennomføring av sesongen for alle parter (klubber, lag, dommere, kretsadministrasjon etc.), ble det på

Detaljer

Urædd Supercup er, 7 er og 9 er fotballturnering for barn i alderen år. Turneringsreglement

Urædd Supercup er, 7 er og 9 er fotballturnering for barn i alderen år. Turneringsreglement Turneringsreglement Urædd Supercup 2018 5 er, 7 er og 9 er fotballturnering for barn i alderen 10-14 år. 10 årsklasser spiller med 5 spillere 11-12 årsklasser spiller med 7 spillere 13-14 årsklasser spiller

Detaljer

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Laglederkveld ungdomsfotball Innhold: - Fair Play - Sesongen 2015 - Kamprapporter - Regelverk - Forsikringer - Eventuelt - spørsmål Fair Play Fair Play-møte

Detaljer

Turneringsreglement DNB Sarpsborg Cup 2015

Turneringsreglement DNB Sarpsborg Cup 2015 Turneringsreglement DNB Sarpsborg Cup 2015 DNB Sarpsborg Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Klassene J8, J9, J10, J11, J12, G7,

Detaljer

Instruks for Sekretariatet

Instruks for Sekretariatet Instruks for Sekretariatet Sørumsand IF håndballgruppa 1. Forberedelser før arrangementet Sekretær/tidtaker Kode for å åpne sekretariatspult er 6558. Sekretær må gjøre seg kjent med kamprapporten og hvordan

Detaljer

Retningslinjer Arrangement Kretsligaen

Retningslinjer Arrangement Kretsligaen Retningslinjer Arrangement Kretsligaen NFF Sogn og Fjordane 2017 Arrangement i fokus i fylkesfotballen! NFF Sogn og Fjordane ser verdien av å ha gode arrangement i fylkesfotballen. Godt tilrettelagte arrangement

Detaljer

TURNERINGSBESTEMMELSER NFF POSTNORD LIGAEN 2017

TURNERINGSBESTEMMELSER NFF POSTNORD LIGAEN 2017 TURNERINGSBESTEMMELSER NFF POSTNORD LIGAEN 2017 Dersom det ikke er overensstemmelse mellom disse turneringsbestemmelsene og NFFs Lov og Reglementer, gjelder NFFs Lov og Reglementer. Innhold 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER...

Detaljer

Oversikt over enkelte endringer som følge av vedtak på Forbundstinget 2010

Oversikt over enkelte endringer som følge av vedtak på Forbundstinget 2010 RUNDSKRIV NR. 11/10 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Fair Play-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Telekiosken Futsalliga Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder Til NFFs komiteer

Detaljer

LYN HUMMEL. ELITETURNERING DAMER 2012 3-5. FEBRUAR Deltakende klubber:

LYN HUMMEL. ELITETURNERING DAMER 2012 3-5. FEBRUAR Deltakende klubber: I slutt LYN HUMMEL ELITETURNERING DAMER 2012 3-5. FEBRUAR Deltakende klubber: 1. Fart 2. Avaldsnes 3. Kongsvinger 4. Bækkelaget 5. Eik Tønsberg 6. Konnerud 7. Lyn 8. Lyn 2 9. Runar 10. Urædd 11. Valdres

Detaljer

TIL LAGENE I VOLLEYBALLSERIEN 2015/2016 Vi ber lagene gjøre seg kjent med reglementet før seriestart.

TIL LAGENE I VOLLEYBALLSERIEN 2015/2016 Vi ber lagene gjøre seg kjent med reglementet før seriestart. HORDALAND BEDRIFTSIDRETTSKRETS Kniksens Plass 3 (Brann Stadion) Postboks 6143, 5892 BERGEN Tlf. sentralb. 55 59 58 00, Tlf. direkte 55 59 58 52 Mail: janove.oijordsbakken@bedriftsidrett.no TIL LAGENE I

Detaljer

Turneringsreglement Haugesunds Avis Gatecup 2016

Turneringsreglement Haugesunds Avis Gatecup 2016 Turneringsreglement Haugesunds Avis Gatecup 2016 Arr.: Kolnes IL Haugesund Avis Gatecup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet

Detaljer

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS Vi har gleden av å invitere til Ungdomstreff i Østfoldhallen 2013. Litt om Ungdomstreffen: Østfold

Detaljer

Velkommen til MX Sport Cup 2015 13.-14. juni på Søndre Land stadion

Velkommen til MX Sport Cup 2015 13.-14. juni på Søndre Land stadion Velkommen til MX Sport Cup 2015 13.-14. juni på Søndre Land stadion Vi har i år gleden av å ønske velkommen til MX Sport Cup i Søndre Land for 27. gang 112 lag skal over to dager spille 224 kamper Vi håper

Detaljer

Infoskriv NM Beachhåndball 2016

Infoskriv NM Beachhåndball 2016 Infoskriv NM Beachhåndball 2016 Norges Håndballforbund, og IL Runar ønsker velkommen til NM i beachhåndball i Sandefjord, 17.-19.juni 2016. Kampprogrammet, spilleregler og protestreglement finner dere

Detaljer

1.5. Straffesparkfeltet følger den heltrukne 6-meterslinjen på banen Straffesparkmerket er rett foran hvert mål på 6-meterslinjen.

1.5. Straffesparkfeltet følger den heltrukne 6-meterslinjen på banen Straffesparkmerket er rett foran hvert mål på 6-meterslinjen. TURNERINGSREGLER De vanlige spilleregler med følgende unntak: 1. SPILLEBANEN. 1.1. Banen er identisk med Askøy forum håndballbane. 1.2. Oppmerkingen følger de vanlige håndballinjer. En innbyttersone merkes

Detaljer

Kapittel 3. LAGSERIEN

Kapittel 3. LAGSERIEN 3.1 ORGANISERING Kapittel 3. LAGSERIEN 3.1.1 HERRER 3.1.1.1 Innledende bestemmelser 3.1.1.1.1 Den nasjonale lagserien Den nasjonale lagserien består av Stiga-ligaen 1., 2., 3. divisjon og dameserien. Serien

Detaljer