Turneringsbestemmelser 1. div. Kvinner div Kvinner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Turneringsbestemmelser 1. div. Kvinner 2012. 1. div Kvinner"

Transkript

1 Turneringsbestemmelser 1. div. Kvinner div Kvinner

2 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER 1.1 NFF 1. divisjon kvinner er landsomfattende og består av 12 klubber som etter bestemmelsene er kvalifisert til å delta. For sesongen 2012 er følgende 11 klubber kvalifisert. Alta IF Avaldsnes IL IF Fløya Fortuna Ålesund IK Grand Bodø SK Haugar Kongsvinger Fotball Kvinner Linderud Grei Sola FK Sarpsborg 08 FK Voss Åsane Fotball Kvinner 1.2 Klubbenes deltakelse i NFF 1. divisjon kvinner er uten rangering eller seeding. 1.3 Klubbene betaler ingen deltakeravgift. 1.4 Ved deltakelsen i NFF1. divisjon kvinner, forplikter klubben seg til å følge de regler, retningslinjer og pålegg som til en hver tid er gjeldende. 1.5 NFF vil på best mulig måte legge til rette for avviklingen av NFF 1. divisjon kvinner; utarbeide spilleplan, turneringsbestemmelser, oppnevne dommere, samt administrere konkurransen. NFF vil koordinere kommersielle avtaler gjeldende for NFF 1. divisjon kvinner. 1.6 Klubbene forplikter seg til å arrangere alle kampene i henhold til lover, regler og retningslinjer som til en hver tid er gjeldende, og til å stille sitt sterkeste fotballag. 1.7 Kampene skal arrangeres i henhold til prinsippene i Fair Play. Se Vedlegg NFF har rett til å benytte fotos, audio-visuelt og visuelt materiale av spillere og ledere, så vel som klubbnavn, klubbemblem og klubbdrakt til ikke kommersiell bruk innenfor rammen NFF 1. divisjon kvinner. 1.9 NFF har rett til å stille fotos, audio-visuelt og visuelt materiale til disposisjon for pressen i redaksjonelt øyemed. 1

3 1.10 Lagene som ender som nr. 1 i NFF 1. divisjon kvinner, rykker opp i NFF Toppserien. Klubben som ender som nr. 2 i NFF 1. divisjon, skal spille kvalifiseringskamper, en på hjemmebane og en på bortebane, etter trekking, mot klubben som ender som nr. 11 i NFF Toppserien, om en plass i NFF Toppserien Ingen klubb kan pålegges å spille serie-/cupkamper to dager på rad Klubbene forplikter seg til å være på plass på kampstedet i henhold til de til en hver tid gjeldende bestemmelser. 2. PREMIERING 2.1 Vinneren av NFF1. divisjon kvinner tildeles, til odel og eie, NFFs Sølvpokal for NFF 1. divisjon kvinner samt NFFs diplom. Spillerne på det seirende lag som har deltatt i minst 3 kamper, tildeles NFFs merke i h.t. NFFs reglement for merker, pokaler og diplomer. 2 3

4 3. ORGANISERING ANSVARSFORHOLD 3.6 Kampene i NFF 1. divisjon kvinner skal avvikles på arenaer som tilfredsstiller de krav som til enhver tid gjelder for NFF 1. divisjon kvinner. Jfr. Kravspesifikasjonene. 3.1 NFFs styre, heretter FS, er turneringens høyeste myndighet, og ansvarlig for at alle beslutninger som tas er i henhold til gjeldende bestemmelser, med unntak av forhold som sorterer under NFFs Disiplinærutvalg, NFFs Doms- og Sanksjonsutvalg og NFFs Ankeutvalg. FS har delegert gjennomføringen av turneringen til NFFs administrasjon og/eller relevante komiteer og utvalg. 3.2 Følgende komiteer behandler saker som normalt sorterer til deres arbeidsområde: a) NFFs administrasjon administrerer avviklingen av NFF1. divisjon, kvinner. b) Kretsene er ansvarlig for oppnevnelser av dommere og assistentdommere til kampene i NFF 1. divisjon, kvinner. c) Disiplinærutvalget behandler saker om advarsler, utvisninger og bortvisninger. d) Doms- og Sanksjonsutvalget behandler straffesaker etter straffebestemmelsene i Lovens Kapittel 11 etter anmeldelse fra et kretsstyre, Disiplinærutvalget eller Forbundsstyret. Utvalget behandler dessuten sanksjoner etter Sanksjonsreglementet og protestsaker etter Kampreglementets kapittel 14 samt sanksjoner i henhold til forbundsstyrets reglement for spilleragenter etter innstilling fra Forbundsstyret. e) Ankeutvalget behandler anker over avgjørelser truffet av NFFs Disiplinærutvalg, NFFs Doms- og sanksjonsutvalg, Forbundsstyret og krets. Jfr. Lovens 6-5 f) Fair-Play utvalget behandler saker som relaterer seg til Fair Play. Vedlegg Klubbene er ansvarlige for sine medlemmers, spilleres, lederes, supporteres adferd. Dette gjelder også personer som arbeider for klubben i forbindelse med avvikling av kampene i NFF 1. divisjon kvinner. 3.4 Klubbene forplikter seg til å avvikle sine kamper i NFF 1. divisjon kvinner i henhold til de krav, begrensninger og plikter som NFFs Sikkerhets- og arrangørbestemmelser angir for denne divisjonen. 3.5 Klubbene forplikter seg til å spille sine kamper på sin hovedarena. Bruk av eventuelle reservearenaer skal på forhånd være godkjent av NFF. Ingen arena kan være hjemmearena for mer enn to 2 klubber i NFF 1. divisjon kvinner. 4 5

5 4. KONKURRANSESYSTEM 4.1 KAMPAVVIKLING Kampene i NFF 1. divisjon kvinner skal avvikles etter følgende spillesystem: a) Klubbene i en avdeling skal spille mot hverandre to ganger, en kamp på hjemmebane, og en kamp på bortebane. b) Kampene settes opp og administreres av NFF. c) Det gis 3 poeng for seier, ett poeng for uavgjort og null poeng for tap. Lagenes plassering avgjøres av poengtallet. d) Dersom to eller flere lag ender på samme poengtall, skal rekkefølgen avgjøres etter følgende kriterier: 4.3 AVSPARK Avsparktidspunktene i NFF 1. divisjon kvinner er: Lørdager kl. 16:00 Unntak herfra gjøres i h.t. tiden for solnedgang, og etter godkjennelse av NFF. 4.4 OMBERAMMELSER: Berammelse, omberammelse og eventuelt utsettelse av kampene i NFF 1. divisjon kvinner skal skje med minst 48 timers varsel, hvis ikke begge klubber samtykker i kortere frist. Flytting av kampstart til annet tidspunkt samme dag eller flytting av kampen til en nærliggende bane, er ikke å anse som omberamming, men skal godkjennes av NFF. For øvrig jfr. Kampreglementets Kapittel 5. 1) Målforskjellen, dvs. forskjellen mellom scorede og tapte mål. Har noen av lagene med lik plassering etter pkt. c fått registrert 0-0 i følge Kampreglementets 13-2 pkt. b og c, skal resultatene også for de øvrige lag med samme plassering regnes for 0-0 mot den/de motstandere det gjelder. Står fortsatt to eller flere lag likt, avgjøres rekkefølgen av: 2) Antall scorede mål. Det lag som har scoret flest mål går foran. For antall scorede mål gjelder samme regler som under pkt. a med hensyn til kamper avgjort ifølge Kampreglementets 13 2 pkt. b og c. Ved fortsatt likhet er 3) Resultatet av innbyrdes kamper avgjørende. Ved likhet teller scorede mål på bortebane, dobbelt. Dersom rekkefølgen fortsatt ikke er avgjort, og det gjelder mesterskap eller opp-/nedrykk skal, den avgjøres ved kvalifiseringskamper. 4.2 OPP-/NEDRYKK Lagene som ender som nr. 1 i NFF 1. divisjon kvinner, rykker opp i NFF Toppserien. Klubben som ender som nr. 2 i NFF 1. divisjon, skal spille kvalifiseringskamper, en på hjemmebane og en på bortebane, etter trekking, mot klubben som ender som nr. 11 i NFF Toppserien, om en plass i NFF Toppserien

6 5. ARENAENE slik at spillebanen fremstår som stripete(på tvers), vedlegg 6. Dette vil også avhjelpe assistentdommerne i deres arbeid. 5.1 GODKJENNING NFF skal godkjenne alle baner som skal benyttes til kamper i NFF 1. divisjon kvinner. Arenaene må være i god forfatning, både når det gjelder selve spillebanen og øvrige fasiliteter. Arenaene må tilsvare de krav og bestemmelser som gjelder for slike og som er fastsatt av myndighetene(jfr. Brannvernloven, bygningslov etc.) Banene skal til en hver tid tilfredsstille de krav som eventuelt stilles i h.t. Kravspesifikasjonene. Vedlegg, Retningsgivende krav til arenaer i NFF 1. divisjon, kvinner. 5.2 HJEMMEARENA/RESERVEARENA Klubbene må ha en fast hjemmebane, som er godkjent. I tillegg må klubbene velge ut en arena som skal benyttes som reservearena. Kravene til reservearenaene er de samme som til de ordinære arenaene. Dersom det av grunner arrangerende klubb ikke er herre over, force majeure, gjør det umulig å gjennomføre kamp på fastsatt bane, kan NFF pålegge at kampen gjennomføres til fastsatt avsparkstidspunkt på annen bane. 5.3 SPILLEBANENS STØRRELSE Spillebanens størrelse skal minimum være 64 x 100 m. Unntak herfra kan innvilges av NFF. 5.4 SPILLEUNDERLAGET Spillebanene i NFF1. divisjon, kvinner kan være av naturgress eller kunstgress. Dersom kunstgress benyttes skal kunstgresset ha et gyldig FIFA** sertifikat ved sesongens begynnelse. Avvik herfra kan gis av NFF. Vanning av spillebanen skal ikke skje senere enn 60 minutter før avspark og det skal ikke vannes i pausen, dersom dette ikke er avtalt mellom de to involverte lagene. En slik avtale skal meddeles dommeren og evt. andre involverte minimum 90 minutter før avspark, eller på Kampmøtet dersom dette holdes. Vanning skal i slike tilfeller foretas av hele spillebanen. Disse retningslinjene gjelder både for baner av naturgress og kunstgress. 5.8 OPPMERKING AV SPILLEBANEN. Spillebanen skal merkes slik som angitt i Spilleregel nr. 1. Ytterligere linjer, merker eller markeringer i hvitt eller annen farge, er ikke tillatt. Klipping av gress, i den hensikt å være hjelpeoppmerking, er ikke tillatt. 5.9 MÅL RESERVEMÅL. Målene skal være hvitmalte(ikke blanke), og avstanden mellom stengene skal være 7,32 m, og avstanden fra underkanten av tverrstangen til spillebanen(bakken) skal være 2,44 m Målene skal være fast forankret til bakken. Dette gjelder også transportable mål. Dersom det på målene er montert hjul, må disse fjernes under kamp. Det skal være minst ett reservemål lett tilgjengelig på alle arenaene. Reservemålene må oppbevares slik at det enkelt og raskt kan erstatte et av de ordinære målene dersom dette blir nødvendig. Kravene til reservemålene er de samme som til de ordinære målene FLOMLYS. Kamper i NFF1. divisjon kvinner kan spilles i flomlys som er godkjent av NFF. 5.5 ARENAKONTROLL/SERTIFISERING Klubbene som spiller i NFF1. divisjon kvinner må forsikre seg om at arenaene er i sikkerhetsmessig god stand. Byggteknisk kontroll må gjennomføres i h.t. gjeldende bestemmelser. 5.6 SIKKERHET For å ivareta utøvernes, funksjonærenes og publikums sikkerhet, pålegges klubbene, å avvikle sine arrangement i h.t. NFFs Sikkerhets- og arrangør- bestemmelser. Jfr. Sikkerhet ved serie- og cupkamper. Sikkerhets- og arrangørbestemmelser STADIONUR. Arenaene i NFF1. divisjon kvinner bør være utstyrt med stadionur. Stadionuret skal vise eksakt, spilletid. Stadionuret skal stoppes etter respektive 45 og 90 minutt TRIBUNER Et eventuelt tribuneanlegg skal være godkjent av myndighetene, og være i henhold til bestemmelsene i NFFs Sikkerhetsreglement. På ståtribuner skal det være bølgebrytere for minimum hver 5. rad; høyde 1,1 m og dimensjonert for å tåle trykket fra bakenforstående publikum. 5.7 KLIPPING VANNING Gressets lengde skal på kamptidspunktet ikke være lenger enn 3,5 cm. Gresset skal klippes i ca. 4 5 m brede felter, vinkelrett på sidelinjene. Klipperetningen alternerer 5.13 HC-FASILITETER Det skal avsettes spesiell plass til funksjonshemmede og rullestolbrukere. Det vises til bestemmelsene i NFFs Sikkerhetsreglement. 8 9

7 6. KAMPORGANISERING 6.1 BILLETTER a) Gjestende klubb skal disponere inntil 30 stk. fribilletter. b) Innehavere av følgende kort skal gis gratis adgang til kampene i 1. divisjon kvinner: NFFs frikort Lokal Fotballkrets Äô kort Norges Idrettsforbund kort Lokal Idrettskrets Äô kort Norske Sportsjournalisters Klubbs kort Kortene er personlige og dvs. at kun kortinnehaver kan benytte seg av dette. 6.2 AKKREDITERINGSSYSTEM. Klubbene i NFF1. divisjon kvinner anbefales å ha et tilfredsstillende akkrediteringssystem. Akkrediteringssystemet har to hensikter: å synliggjøre overfor andre hvilken funksjon den enkelte har i arrangementet å gi de akkrediterte fri og uhindret adgang til de tribuner/fasiliteter/områder, som akkrediteringen tilsier. Dette for at utøvernes, funksjonærenes og publikums sikkerhet skal ivaretas best mulig. Systemet bestemmes av klubben, og bør være slik at akkrediteringskortene varieres fra gang, til gang. Eksempel på et enkelt akkrediteringssystem finnes i Vedlegg NEDTELLING TIL AVSPARK Standard prosedyre Nedtelling til avspark skal benyttes ved alle 1. divisjonskamper. Prosedyren er gjengitt i Vedlegg FLAGG/DEFILERING/MUSIKK På alle 1. divisjonsarenaer skal følgende flagg heises: det norske flagg heises. NFFs flagg Ved innmarsjen skal defileringsmusikk avspilles. I god Fair Play ånd skal spillerne håndhilse før kampstart, se Vedlegg INNBYTTERE/LEDERE 7 innbyttere og 6 ledere, tilsammen 13 personer, gis anledning til å sitte på innbytterbenken under kampens gang. Personenes navn og funksjon skal føres opp på Kamprapporten. Øvrig personell tilhørende de to lagene, skal oppholde seg på tribunen, og ikke i Teknisk område eller spillertunnel. Dersom det etter at Kamprapporten er utfylt og levert dommeren, inntrer skade eller sykdom på spiller(e)som står på Kamprapporten, gjelder følgende: Dersom dette rammer spiller oppført blant de 11 spillerne som starter Kampen, kan spilleren erstattes av spiller oppført som innbytter. Ny Innbytter kan settes inn. Dersom dette rammer spiller som er oppført som innbytter, kan spilleren erstattes av ny innbytter. 6.6 BALLER Det skal stilles til rådighet minst 7 godkjente matchballer til hver kamp. Ballene legges i dommergarderoben før avspark, til kontroll. Det skal være en ball ved hvert mål og to baller hos ballhenterne på hver langside. 6.7 BALLHENTERE Det bør være minst 10 ballhentere ved kampene i NFF 1. divisjon, kvinner. 3 ballhentere på hver langside og 2 på kortsidene. Ballhenterne må læres opp, slik at ballen kommer i spill igjen så hurtig som mulig, og for å unngå flere baller på banen samtidig. 6.8 POLITI OG VAKTHOLD Et tilfredsstillende antall vakter/vektere/polititjenestemenn skal være tilstede for å ivareta utøvernes, og publikums sikkerhet. Gjeldende sikkerhetsbestemmelser, jfr. NFFs Sikkerhet ved serie- og cupkamper, skal overholdes. Ingen tilskuere er tillatt på indre bane, dvs. i området mellom tribunene og sidelinje/dødlinje. 6.9 MEDISINSKE TJENESTER Ved kamper i NFF 1. divisjon kvinner skal følgende medisinsk personell være tilstede: Hjelpekorps m/ambulanse 6.10 SPEAKERTJENESTE Alle arenaer som benyttes i NFF 1. divisjon kvinner skal ha tilfredsstillende høytalersystem dvs. at alle meldinger som gis over høytalersystemet skal kunne høres klart og utvetydig for alle som befinner seg innenfor stadions område. Høytaleranlegget bør være slik at også beskjeder kan gis til de som befinner seg utenfor stadion. Speakertjenesten under kampens gang gis anledning til: å meddele navn på målscorere meldetjeneste fra andre kamper informasjon om spillerbytter eventuell kort publikumsinformasjon kåre beste spiller/info om neste kamp komplett Tippekupong så snart denne foreligger/oddsinformasjon 10 11

8 En jingle kan spilles ved scoringer. Jinglen kan ikke vare lenger enn 15 sekunder. Speakertjenesten skal ikke være underholdningskanal under kampens gang (1 omg. og 2. omg.) Ingen sjåvinistiske bemerkninger eller usportslige/støtende formuleringer skal forekomme. Det er ikke anledning til å avspille musikk over høytaleranlegget under spillets gang, eller ved avbrudd i spillet MEDIA/PRESSE a) Arrangerende klubb skal senest 60 minutter før avspark sørge for at riktige lagoppstillinger blir distribuert til akkrediterte presse- og mediarepresentanter. c) Medlemmer av Norske Sportsjournalisters Forbund, som kan fremvise gyldig medlemskort, er berettiget til fri entre RESULTATSERVICE Klubbene bør sørge for meldetjeneste fra andre kamper, når dette er mulig. Informasjon om Tippekupong og Oddsinformasjon skal i slike tilfeller gis. 7. SPILLEREGLER 7.1 Kampene avvikles etter de til en hver tid gjeldende spilleregler. 7.2 INNBYTTE/INNBYTTERE Ved kamper i NFF1. divisjon kvinner er det tillatt med 3 innbyttere. Spillere som er byttet ut kan ikke settes inn i spillet igjen. 7.3 KAMPRAPPORT Kamprapportskjema er kampens eneste offisielle dokument, og skal utfylles: Det er klubbene som har ansvaret for at skjemaet, i tide, blir påført de riktige opplysninger, med unntak av kampfakta. Dommeren er ansvarlig for at kampfakta blir påført skjemaet, og å kontrollere opplysningene påført av klubbene. Både dommeren og klubbene er ansvarlige for at prosedyren etter kampslutt blir gjennomført. (Se nedenfor) 6.13 DOPINGKONTROLL. På alle arenaene skal det være et rom avsatt til dopingkontroll. Rommet skal være låsbart, og ligge så nær garderobene som mulig. Rommet skal være minst på 20m2, og inneholde følgende: Bord 4 stoler åpent toalett varmt og kaldt vann kjøleskap inneholdende vann uten kullsyre på glassflasker m/kapsel Rommet skal være rengjort, tydelig merket og ikke gjenstand for annet bruk ved fotballkamper

9 7.3.1 KAMPRAPPORTSKJEMA PROSEDYRE. 7.5 ADVARSLER/UTVISNINGER. Følgende prosedyre skal følges: Aktivitet: Frist: Ansvar: Kampnr., klasse, dato, tid, bane, dommerens navn, assistentdommeres navn, samt NFF-delegatens navn påføres skjemaet. Begge klubber fører opp lagopp-stilling, innbyttere og lederne som skal sitte på innbytterbenken 90 min. før avspark Dommeren 75 min før avspark Klubbene ADVARSLER/GULT KORT Når en spiller er tildelt 3 advarsler i NFF 1. divisjon, kvinner i samme sesong, skal hun automatisk stå over neste 1. divisjonskamp med mindre det foreligger annen underretning fra NFF. Etter 2 nye advarsler sones det igjen 1 kamp og deretter sones 1 kamp for hver annen advarsel, dersom ingen annen underretning fra NFF foreligger. Spiller som deltar på flere lag i samme konkurranseklasse, skal sone på det høyest rangerte laget, spilleren er tildelt advarsel. Advarsler overføres ikke til neste sesong. For øvrig jfr. Kortreglementets Kapittel 2. Skjemaene leveres tilbake til dommeren. 75 min. før avspark Klubbene UTVISNING/RØDT KORT Kopi av skjemaene hentes i dommergarderoben for kopiering til presse, VIP etc. 75 min. før avspark Arr. klubb Spiller som i 1. divisjonskamp blir utvist, er utelukket fra neste 1. divisjonskamp med mindre annen underretning foreligger fra NFF. Eventuelle tilleggssanksjoner trer først i kraft, når underretning foreligger. OBS! Lagoppstilling m/innbyttere distribueres til presse, TV, VIP, etc. 60 min. før avspark Arr. klubb For øvrig jfr. Kortreglementets Kapittel 2. Med en gang kampen er over, påfører dommeren de riktige kampfakta. En representant fra hvert av lagene oppsøker dommergarderoben, kontrollerer at riktige kampfakta er påført, og signerer kamprapporten sammen med dommeren. Begge lag mottar kopi av kamprapporten 5 min. etter avblåst kamp 5 min. etter avblåst kamp 15 min. etter avblåst kamp Dommeren Lagledere for begge lag, dommeren Dommeren Skjemaet sendes med post til NFF Neste dag kl. 16:00 Dommeren 7.4 PAUSE Pausen mellom omgangene er 15 minutter, fra siste fløytesignal i 1. omgang til fløytesignalet for å starte 2. omgang. Dommeren er ansvarlig for at dette skjer

10 8. PROTESTER OG ANKER 9. SPILLERE Den klubb som ønsker resultatet av en kamp kjent ugyldig, må nedlegge protest. Jfr. Kampreglementets kapittel Noen enkelte avsnitt følger her: 8.1 BEHANDLENDE MYNDIGHET Protester behandles av NFFs Doms- og sanksjonsutvalg, jfr. Kampreglementets FRISTER Ved protester gjelder følgende frister: Protester må varsles innen de fastsatte frister, jfr. Kampreglementets GEBYR Protest skal være skriftlig og protestgebyr, kr. 500,- må være innbetalt innen protestfristen, jfr. Kampreglementets SPILLEBERETTIGELSE Spillere som etter NFFs bestemmelser er spilleberettiget for klubben og ved kalender årets begynnelse har fylt 15 år, kan spille for sin klubb i NFF 1. divisjon kvinner. 9.2 NUMMERERING Spillerne som skal representere klubben i NFF 1. divisjon kvinner, kan tildeles et fast nummer for hele sesongen. Spillerne anbefales nummerert fortløpende fra nr. 1 og oppover, der nr. 1, nr. 12 og nr. 22 skal tildeles målvaktene. Spillerens navn kan trykkes på spillerdraktens rygg etter nærmere retningslinjer. 9.3 OVERGANGER Når det gjelder spilleres skifte av klubb vises det i sin helhet til NFFs Overgangsreglement

11 10. DOMMERE 11. ØKONOMI 10.1 DOMMEROPPNEVNELSER Dommere og assistentdommere til kampene i NFF 1. divisjon kvinner oppnevnes av kretsene REISER/ANKOMST TIL SPILLESTED Dommerne er forpliktet til å være på plass på kamparenaen minimum 90 minutter før avspark. Dersom dommere i de to siste serierundene må benytte fly, pålegges de å være på kampstedet senest dagen før kamp. Alle reiser som må foretas med fly, organiseres av NFF SERIEAVGIFT Klubbene i NFF 1. divisjon kvinner betaler ingen serieavgift 11.2 DOMMERUTGIFTER. Utgifter til dommere og assistentdommere betales av arrangerende klubb KAMPRAPPORT Dommeren er ansvarlig for kamprapporten. Se for øvrig eget punkt om dette

12 12. REISENDE LAG 13. UTSTYR 12.1 REISER MED FLY Ved bruk av rutefly eller charterfly må laget reise så tidlig at det ordinært vil være fremme på kampstedet senest 3 timer før avspark REISER PÅ ANNEN MÅTE Dersom det benyttes tog, buss eller privatbiler, pålegges reisende lag å være tilstede på kampstedet minimum 90 minutter før avspark DE TO SISTE SERIERUNDENE Ved de to siste serierundene forplikter reisende lag seg til, dersom reisen foretas med fly, å være på kampstedet senest dagen før kampen FOTTØY Spillernes utstyr skal etter dommerens vurdering tilfredsstille kravene i Spilleregel 4. Det er en forutsetning at lagene medbringer støvler som er dekkende for alle typer spillerunderlag(gress, kunstgress) 13.2 DRAKTER Klubbene i NFF 1. divisjon kvinner er forpliktet til å ha approbert(godkjent) drakt til sine kamper. Approbert drakt har alltid fortrinnsrett fremfor ikke approbert drakt. Draktnummer er påbudt på trøyens rygg, minimum 25 cm høye. Klubbene skal på særskilt dokument, før sesongstart, sende NFF oppgave over klubbens hoveddrakt og reservedrakt DRAKTFARGER/GODKJENNELSE. Alle klubber i NFF 1. divisjon kvinner skal i tillegg ha godkjent reservedraktsett som på alle 3 delene(drakt, bukse, strømper)fraviker hovedsettet i farger DRAKTLIKHET For å unngå komplikasjoner m.h.t. draktlikhet, pålegges reisende lag alltid å kontakte motstander slik at avtaler om drakter kan gjøres og komplikasjoner unngås. Dersom allikevel dommeren beslutter at draktene er for like, skal hjemmelaget om nødvendig, låne gjestende lag annen drakt DRAKTREKLAME I en og samme kamp må reklamen være ens på samtlige drakter på laget. For øvrig vises det til Reklamereglementet, vedtatt av Forbundsstyret UNDERTRØYER/TIGHTS/THERMALBUKSER/SYKKELBUKSER Dersom langermet undertrøye benyttes under spillertrøye med kort arm, skal undertrøyens ermer være av samme farge som spillerdraktens korte arm. Det er ikke tillatt med synlig reklame, budskap eller varemerke på en slik undertrøye. Dersom slik bukse benyttes under ordinær spillershorts og er synlig, skal buksen ha samme farge som spillershortsen. Det er ikke tillatt med synbar reklame eller varemerke på slik bukse

13 14. REKLAME 15. DOPING/DOPINGKONTROLL Ingen reklameavtaler kan inneholde bestemmelser som bryter med norsk lov, norsk idretts etiske grunnlag, eller som er egnet til å skade idrettens anseelse. Alle bestemmelser vedrørende reklame finnes i NFFs Reklamereglement. For ordens skyld tar vi med følgende: 14.1 REKLAME PÅ SPILLEBANEN/SPILLEBANENS UTSTYR I arenaer som benyttes i NFF 1. divisjon, kvinner kan det være reklame, enten den er ekte eller kunstig formidlet, på spillebanen. Dette gjelder både naturgressbaner og kunstgressbaner. Reklamen må begrenses til midtsirkelen som kan ha en firmalogo på hver side av midtlinjen. Forbud mot reklame gjelder målnettene og området i målene mellom mållinjene og målnett fra det øyeblikk lagene kommer på banen før kampens begynnelse, til de har forlatt den ved pause og fra de returnerer til 2. omgangs begynnelse til kampens slutt. Ingen form for reklame kan derfor være på mål, målnett, hjørneflagg eller dets stenger. Ingen kameraer, mikrofoner etc. kan monteres til forannevnte. Det er forbudt rettsstridig å bruke midler eller metoder som fremgår av IOCs eller NIFs dopingliste. Det er forbudt å bruke midler eller metoder i den hensikt å skjule bruk av dopingmiddel, eller metode. Det er forbudt å tilvirke, innføre, utføre, erverve, sende, overdra eller være i besittelse av middel som nevnt i første ledd, når dette kan(antas å ha vært eller skulle) brukes i dopingsammenheng. Innkalling til eller gjennomføring av dopingkontroll kan skje uten forhåndsvarsel. Det vises til Lovens Kapittel ARENAREKLAME Med arenareklame menes den reklamen som befinner seg på samme nivå som spillebanen, og som omkranser selve spillebanen. Denne reklamen må under ingen omstendighet plasseres i sikkerhetssonene, jfr. NFFs Sikkerhetsbestemmelser. Arenareklamen kan være sammenhengende og være bevegelig. Av hensyn til TVproduksjonen bør arenareklamen bak målene, ikke ha hvit hovedfarge(bunnfarge) DRAKTREKLAME Størrelser, plassering og andre relevante forhold vedrørende draktreklame er inntatt i NFFs Reklamereglement. Det er ikke tillatt å trekke opp/fjerne spillertrøyen for å vise T-skjorter med reklame eller slagord REKLAME I TEKNISK OMRÅDE Det skal ikke forekomme reklame av noen art innenfor teknisk område eller innenfor en meter fra sidelinjene/dødlinjene. Eventuell 3D-reklame må ikke forekomme i teknisk område. Vedrørende plassering etc. for 3D-reklamer, vises det i sin helhet til NFFs Sikkehetsbestemmelser. Reklame på innbytterbenkene kan tillates, men kun på utsiden av veggene og på taket NETTSTEDSHENVISNINGER Enhver henvisning til nettsteder er å betrakte som reklame

14 VEDLEGG 1 FAIR PLAY DEFINISJON AV FAIR PLAY Ønsket om å spille en kamp på en fair måte og behandle motstandere på sportslig vis og med respekt er en av de fineste elementer som kan finnes i all sport og faktisk er det sport som er opphavet til det nå så anerkjente og brukte uttrykket og konsepter om Fair Play. Det er fortsatt en like viktig ingrediens av vår sport i dag som den noen gang har vært, og de fleste tilskuere vil være enige i at kun en fair kamp kan være underholdende. Konseptet Fair Play kan brytes ned til følgende elementer og som gjelder like mye for spillere som for andre personer involvert i kampen: 1. Spillereglene, reglement og instrukser for 1. divisjon kvinner må respekteres. Negative aspekter: Forsøk på å sette ned tempo i kampen uthaling av tid taktikk basert på uærlig spill filming, overdrivelser etc. 3. RESPEKT/OPPFØRSEL OVERFOR MOTSTANDER Spillerne er forventet å respektere spillereglene, lover og kampreglement, motstandere etc. De skal påvirke at medspillere og alle andre involverte i laget også etterlever intensjonen Fair Play. 4. RESPEKT/OPPFØRSEL OVERFOR DOMMER Det er forventet at spillerne skal respektere dommerne(inkludert assistentdommere og eventuelt 4. dommer.)i den rollen de har, såvel som for avgjørelsene de tar. 2. Enhver anstrengelse må gjøres for å oppføre seg sportslig overfor motstandere, dommere og enhver annen person som er involvert i kampen, slik som publikum, representanter for andre klubber, og media. 3. Alle andre involverte i kamper må påvirkes til å oppføre seg som nevnt ovenfor før, under og etter kamper, uavhengig av kampens resultat og avgjørelser tatt av dommere og assistentdommere. 1. VURDERING AV FAIR PLAY Opptreden i overensstemmelse med ideen om Fair Play er avgjørende for på en suksessfull måte å kunne fremme, utvikle og oppnå involvering i idrett. Formålet med tiltak til fordel for Fair Play er å oppnå en sportslig holdning og atferd hos spillere, ledere, trenere, andre klubbinvolverte og tilskuere for derved å øke nytelsen og gleden, for alle involverte i kampen. 5. LEDERE/TRENERES OPPFØRSEL Lagenes ledere, inkludert trenere, er forveventet å legge alt til rette for utvikling av det sportslige, tekniske, taktiske og holdninger for sitt lag gjennom alle tillatte midler. Det er også forventet at de instruerer sine spillere til å oppføre seg på en måte som er i samsvar med prinsippene i Fair Play. 6. PUBLIKUMSOPPTREDEN Publikum er å betrakte som en viktig og levende del av en fotballkamp. Tilhengernes støtte, kan medvirke til et lags suksess. Det er ikke forventet at publikum skal være stille under kampen. Oppmuntring av lagene ved sang etc. kan ha en positiv innvirkning på atmosfæren i overensstemmelse med Fair Play. Det er imidlertid forventet at publikum respekterer motstandere og dommere. De bør verdsette motstanders prestasjoner, selv om de skulle fremstå som vinnere. De må på ingen måte true eller skremme motstandere, dommere eller motstandernes supportere. 2. POSITIVT SPILL Formålet med dette punktet er å fokusere på positivt spill som er attraktivt for publikum. Positive aspekter: offensiv framfor defensiv taktikk hurtighet/tempo i kampen bestrebe effektiv spilletid, f.eks. å få ballen hurtig i spill, selv om laget leder kampen fortsette streben etter å score mål, selv om ønsket resultat allerede er oppnådd (f.eks. uavgjort på bortebane, nødvendig målscore for å oppnå kvalifisering etc.) 24 25

15 VEDLEGG 2 AKKREDITERINGSSYSTEM VEDLEGG 3 NEDTELLING TIL AVSPARK Nedenfor finnes et enkelt og anbefalt akkrediteringssystem. Farge Kode Adgang til Personell Grønn A Alle områder Hvit B Alle områder unntatt spillersluse/indre bane VIP-arealer pressefasiliteter Blå VIP VIP-fasilitetene Gul Gul RTV P Kommentator og kameraposisjoner De som arbeider i spillerslusen og på indre bane bærer også vest. Pressefasilitetene Dommerobservatør Dommere Arrangementspersonell Stadion personell Service personell selgere ballgutter, etc Arbeidende personell i VIP-fasilitetene Alt radio- og TV- personell Skrivende presse Nedenfor følger en standardisert plan for nedtelling til avspark. Det er svært viktig at planen, følges nøye. 01:30 Seneste ankomst dommere 01:15 Seneste ankomst lagene 01:15 Lagoppstillingene påføres kamprapporten 00:45-00:10 Oppvarming begge lag og dommere 00:10 Absolutt seneste tidspunkt for avslutning av oppvarming 00:09 Lagoppstillingene leses 00:07 Tidspunkt for avspilling av klubbsang el. 00:06 Lagene klare for utmarsj Knottekontroll i spillertunnelen/garderobeområdet 00:04 Utmarsj til NFFs 1. divisjons fanfare 00:02 Håndhilsningsprosedyre bortelaget går 00:01 Myntkast 00:00 Avspark 00:45 Beregnet avslutning av 1. omgang 01:00 Beregnet start på 2. omgang 01:45 Beregnet kampslutt NB! Det er viktig at dersom det fra arrangørens side skal legges inn seremonier etc. denne nedtellingsplanen, må dette gjøres på en slik måte at det ikke endrer starttidspunktet for kampen. Gul F Pressesenter Fotografer bærer også vest Fotografer Ved alle innganger/dører bør det slås opp en plakat som tilkjennegir hvilken akkreditering som gir adgang gjennom angjeldende port/dør

16 VEDLEGG 4 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV PYROTEKNIKK VEDLEGG 5 HÅNDHILSING Arrangørklubb kan etter søknad til NFF få innvilget dispensasjon fra Sikkerhets-bestemmelsene vedrørende bruk av pyroteknisk materiell ved norske serie- og cupkamper klubben arrangerer, på følgende vilkår(gjelder kun hjemmelagets supportere): Håndhilsing før kamp: 1. Etter skriftlig tillatelse fra eier av anlegget, lokalt politi og brannvesen, samt at arrangørklubben tar ansvaret for alle eventuelle skader/ulykker som følger av bruken, vil NFF tillate at stjerneskudd(roman Candles)benyttes under kampen på de om rådene av tribunen, som er reservert for supporterklubbene. bengalske lys benyttes av autorisert personell før kampen på en plass godkjent av eier av anlegget, arrangør og politi/brannvesen. Det er forbudt å kaste stjerneskudd/bengalske lys eller å benytte det på en måte som kan skade, eller være til plage for andre. 2. Alt pyroteknisk materiell som benyttes, skal være godkjent av norske myndigheter. 3. Anleggseier, arrangør, brannvesen og lokalt politi kan når som helst forby eller innskrenke, bruken av pyroteknisk materiell. 4. All godkjent bruk av pyroteknisk materiell skal opplyses på kampmøtet før kampen. Disse opplysningene, sammenholdt med det som faktisk skjer, vil danne utgangspunkt for NFFs vurdering av om vilkårene er oppfylt. På forespørsel fra NFF-delegat skal arrangør legge frem skriftlig tillatelse gitt av anleggseier, politi og brannvesen til bruk av pyroteknisk materiell beskrevet i pkt. 2. Håndhilsing etter kamp: 5. Bruk av pyroteknisk materiell utover det som er beskrevet i pkt. 2, er forbudt og vil av NFF bli behandlet i h.t. Sikkerhetsbestemmelsene. 6. Dersom pyroteknisk materiell benyttes i strid med vilkårene i overnevnte punkter eller på en måte som medvirker til at kamp blir utsatt eller avbrutt, kan NFF gi arrangøren bot og samtidig eventuelt innskrenke, eller inndra tillatelsen gitt i medhold av disse retningslinjene, med øyeblikkelig virkning

17 VEDLEGG 6 KLIPP AV BANEN VEDLEGG 7 BESTEMMELSER FOR BRUK AV STORSKJERM/VIDEOSKJERM GJELDENDE FRA 10. MARS Målsetting med bruk av storskjerm For at informasjonen, opplevelsen og underholdningen for tilskuerne skal være optimal, tillates bruk av storskjerm (videoskjerm) på arenaene under avvikling av fotballkamper. Målsettingen er å bidra til en mest mulig positiv fotballopplevelse for de som er tilstede på arenaen. 2. Bestemmelsenes formål Formålet med disse bestemmelsene er dels å veilede arrangør i bruken av storskjerm, og dels å ivareta de involvertes interesser og trekke opp grensene for hva som er tillatt. Bestemmelsene skal sikre at bruken av storskjerm er forsvarlig og at bruken ikke innvirker på spillet eller fører til uheldige forhold blant tilskuerne. Videre skal bestemmelsene sikre at bruken av storskjerm ikke underminerer autoriteten til dommerne eller på annen måte innvirker på dommernes rolle. Bestemmelsene skal også sikre at bruken av storskjerm er i tråd med kravene til Fair Play. 3. Plassering Storskjermen må være plassert slik på arenaen at den ikke påvirker kampen som spilles eller aktørene involvert i denne (spillerne og dom merne). 4. Ansvar Klubben er ansvarlig for innholdet i det som vises på storskjermen, herunder både bilde og lyd, og eventuelle konsekvenser av visningene. Arrangøren skal oppnevne kompetent(e) person(er) som er ansvarlig for bruken av storskjermen. Det er arrangørens ansvar å gjøre vedkommende oppnevnt(e) person(er) kjent med disse bestemmelsene og konsekvensene av at de brytes. 5. Søknad og tillatelse Arrangører må søke Forbundsstyret om lisens for bruk av storskjerm under NFFs konkurranser (serie-, cup- og kvalifiseringskamper). Forbundsstyret kan gi lisens for én sesong av gangen, og kan stille vilkår ved tildeling av lisens. 6. Hovedregler/grunnprinsipper Arrangørklubben skal koordinere bruken av kampbilder på storskjermen med det TV-selskapet som produserer kampen slik at det som vises på storskjermen er hentet direkte fra live 30 31

18 produk sjonen til TV-selskapet. kun vises én gang umid delbart etter hendelsen, og kan ikke repeteres etter dette. Bilder fra kampen som vises på storskjerm skal være bilder produsert av rettighetshaver, eller av produsent godkjent av rettighetshaver. Arrangøren er ansvarlig for alle kostnader tilknyt tet dette dersom ikke annet er avtalt. Bilderettighetene forblir hos rettighetshaver. Storskjerm skal ikke benyttes på en slik måte at det kan skade fotballens anseelse, klubbers, spilleres, treneres, dommeres eller andre enkeltpersoners renommé eller på annen måte ramme NFF eller andre organisasjonsledd. Arrangøren må fortløpende vurdere og sørge for at denne grunnleggende forutsetningen er ivaretatt. 7. Utfyllende bestemmelser/presiseringer I tillegg til grunnprinsippene i punkt 6 gjelder følgende utfyllende presiseringer: Livebilder Det kan vises bilder fra kampen på storskjerm på arenaen mens spillet er i gang (livebilder). Slike bilder skal vises uten lyd. Bilder fra øvrige arenaer Det kan vises bilder fra scoringer fra øvrige arenaer i Tippeligaen/Adeccoligaen/Toppserien inntil to ganger pr. omgang. Dette er kun tillatt når det er stans i spillet på den arenaen hvor visningen skal skje. Stans i spillet er definert som skadeavbrekk og ved innbytte av spillere. Det skal ikke vises bilder på storskjermen når kampen er i gang etter avbruddet. Bilder som nevnt i denne bestemmelsen skal vises uten lyd. For visning av bilder fra annen arena gjelder storskjerm reglementets øvrige regler på vanlig måte. Repriser Det er en forutsetning for alle repriser at grunnprinsippene i punkt 6 ovenfor er ivaretatt. Videre må arrangøren ved visning av repriser vurdere om visningen kan føre til at sikkerheten for kampens aktører eller publikum reduseres, eller om visningen svekker dommerens integritet eller autoritet, for eksempel ved direkte eller indirekte å sette fokus på offsidesituasjoner, feil/overtredelser begått av spiller, mulig feil fra dommeren og/eller opptreden som strider imot Fair Play. I så fall skal reprisen ikke vises. Disse forutsetningene fører til at repriser av tvilsomme eller kontroversielle situasjoner ikke skal vises da slike repriser kan medføre uro blant publikum på tribunen. Repriser skal vises uten lyd. Reklame Arrangøren skal forsikre seg om at ingen reklame, avertissement eller annen form for branding blir gjennomført på storskjermen utenom de fastsatte retningslinjene for dette. Grafiske elementer Dersom arrangøren ønsker å benytte egne grafiske elementer på storskjermen, skal disse god kjennes av NFF. Slik godkjenninger ikke nødvendig dersom NFF har produsert det aktuelle grafiske elementet. DVD av storskjermproduksjonen Arrangøren skal, på NFFs anmodning, stille til rådighet en DVD, videotape eller lignende av hele storskjermproduksjonen innen 24 timer etter kampslutt. Meldetjeneste Vanlig meldetjeneste fra kamper som finner sted samtidig kan vises fortløpende på storskjermen. Denne meldetjenesten skal kun inneholde opplysninger om målscore og hvem som har scoret. Slike meldinger skal vises uten lyd. 8. Sanksjoner og tilbaketrekking av lisens Brudd på disse bestemmelsene behandles etter reglene i Sanksjonsreglementet. Ved gjentatte eller alvorlige brudd på bestemmelsene kan Forbundsstyret trekke lisensen tilbake. 9. Endringer i bestemmelsene Endringer i disse bestemmelsene foretas av Forbundsstyret. Dersom ovennevnte forutsetninger er oppfylt kan repriser vises i følgende utstrekning: - Repriser av mål og andre positive hendelser/prestasjoner kan vises i den utstrekning det finnes hensiktsmessig og forsvarlig. Dommerens vurdering av situasjoner i kamp faller utenfor begre pene positive hendelser/prestasjoner. - Repriser av øvrige situasjoner, herunder dommerens vurdering av situasjoner i kamp, kan 32 33

19 VEDLEGG 8 innbytterbenken og til 1 m fra sidelinjen. Disse to linjene forbindes med en hvit stiplet linje 1 m fra sidelinjen. Se illustrasjon i vedlegg 1. Retningsgivende krav til arenaer i NFF 1. divisjon, kvinner 2. SPILLEBANENS UTSTYR 1. SPILLEBANEN 1.1 SPILLEBANENS BESKAFFENHET OG OVERFLATE Spillebanen skal være jevn, godt vedlikeholdt og være tilgjengelig i hele den nasjonale sesongen. Spillebanen må ha en overflate av Alternativ 1: naturlig gress Alternativ 2: kunstgress med gyldig FIFA 2 stjerners sertifikat ved innstallering, Kunstgresset skal ha grønn farge. Dersom banen er av naturgress er det arrangørens ansvar, uavhengig av eierforhold, å sørge for at banen er i tilfredsstillende forfatning. Arrangøren er også ansvarlig for at alt utstyr som naturlig tilhører spillebanen, målbur, hjørneflagg etc., er i orden. 1.2 SPILLEBANENS STØRRELSE Baner som skal benyttes til kamper i 1 divisjon kvinner, skal være innenfor følgende minimums- og maksimumsmål: Maksimum bredde: 68 m Minimum bredde: 64 m Maksimum lengde: 105 m Minimum lengde: 100 m 2.1 MÅL - RESERVEMÅL Målene skal være hvitmalte og tilsvare størrelsen angitt i spillereglene. Det er arrangørens plikt å forvisse seg om at målenes størrelse er i henhold til bestemmelsene. Av sikkerhetshensyn skal målene skal være fast forankret til spilleunderlaget. Transportable mål kan kun benyttes dersom de overholder denne regelen. Dersom det på målene er montert hjul, må disse fjernes under kamp. Det skal være minst ett reservemål lett tilgjengelig på alle 1. divisjonsarenaer. Reservemålene må oppbevares slik at de enkelt og raskt kan erstatte de ordinære målene, dersom dette er nødvendig. Kravene til reservemålene er de samme som til de ordinære målene. 2.2 HJØRNEFLAGG I hvert hjørne av spillebanen plasseres et hjørne flagg, minst 1,5m høyt. Toppen av stangen må ikke være spisset. 2.3 INNBYTTERBENKER Det skal være en innbytterbenk til hvert av lagene. Benkene skal plasseres på samme side av spillebanen, utenfor sidelinjen og i en avstand herfra på minimum 5 m. Avstanden mellom benkene skal være minimum 12 m. Innbytterbenkene skal hver ha plass til minimum 13 personer, og være under tak. Det anbefales at banestørrelsen tilstrebes å være 68 m x 105 m. 1.3 SPILLEBANENS OPPMERKING Arrangøren er ansvarlig for at spillebanen er skikkelig oppmerket, og i henhold til Spillereglenes 1. Riktig oppmerking er vist i vedlegg 1. Ytterligere linjer, merker eller markeringer i hvitt eller annen farge, er ikke tillatt. Klipping av gress i den hensikt å være hjelpeoppmerking, er ikke tillatt. 2.4 STADIONUR Arenaene som benyttes i 1 divisjon kvinner bør være utstyrt med stadionur. Stadionuret skal vise eksakt spilletid. Stadionuret skal stoppes etter 45 og 90 minutter. 2.5 INNBYTTERTAVLE Det skal på alle 1. divisjonsarenaer være skilt til bruk ved spillerbytter. Det anbefales at det benyttes elektronisk innbyttertavle. 1.4 KLIPPING - VANNING Gressets lengde skal på kamptidspunktet ikke være lenger enn 3,5 cm. Dersom klippemaskinen har valse som markerer stripe i banen, skal disse være vinkelrett på sidelinjene, bredde ca. 4 5 m. Klippingen skal alternere, se illustrasjon i vedlegg HØYTALERSYSTEM Arenaen må ha et høytalersystem av slik kvalitet at alle meldinger/informasjon med letthet kan høres over hele anlegget. Bruken av høytaleranlegget er underlagt retningslinjer som finnes i Turneringsbestemmelsene. 1.5 TEKNISK OMRÅDE Det skal på baner som benyttes i 1. divisjon kvinner være oppmerket teknisk område. Teknisk område skal markeres med stiplede linjer som følger: Fra innbytterbenkens bakkant, vinkelrett på sidelinjen, en meter ut fra hver side av 2.7 FLOMLYS Kamper i 1 div. kvinner kan avvikles i flomlys dersom anlegget har et gyldig belysningssertifikat som angir en belysningsstyrke på minimum 500 lux, og tilfredsstiller 34 35

20 kravene til jevnhet, se NS-EN Godkjent belysningssertifikat, som ikke er eldre enn 2 år, skal kunne forevises på forlangende av overordnet myndighet. 3. SPILLEBANENS SIKKERHET og forberedelser kan foregå usjenert. Dommergarderoben kan ligge i annet nærliggende bygg/annen tribune enn lagsgarderobene, men dette anbefales ikke. 3.1 SIKKERHETSSONER NFF har fastsatt følgende minsteavstander(sikkerhetssoner) gjeldende for arenaer i 1. div kvinner: Sidelinjene: 4 m Mållinjene: 5 m 5. FASILITETER MEDIA Arenaen skal tilby minimum 5 arbeidsplasser for skrivende presse. Arbeidsplassene kan være utendørs på tribunen, skjermet fra vær og vind, og/eller innendørs i tilliggende bygning. Arbeidsplassene må ha tilgang til strøm og mobilnett. Sikkerhetssonen på kortsidene kan reduseres mellom 5-meteren og hjørneflagget som vist i vedlegg BEGRENSET ADGANG Det skal være begrenset adgang til spillebanen. Den må være uten adgang for publikum og medier. Det skal være et sammenhengende skille eller gjerde mellom spillebanen og publikum på min. 90 cm der det er ståplasser og minimum 60 cm der det er sitteplasser. 6. FASILITETER PUBLIKUM Arrangøren er ansvarlig for at publikum gis adgang til områder og tribuner som er trygge og i henhold til NFFs Sikkerhetsbestemmelser. Arenaen må være skiltet slik norsk lov krever. Arenaene som benyttes til kamper i 1. divisjon bør ha minimum 1 tribune. Tribunen kan være sittetribune, ståtribune eller en kombinasjon. Antall sitteplasser bør være minimum 300 og ha adskilte stolseter med minimum 30 cm ryggstød. 3.3 ADGANG TIL SPILLEBANEN Spillere og dommere skal ha fri adgang til spillebanen, og på en slik måte at de ikke kan bli antastet, angrepet eller bli utsatt for ubehageligheter. Spillernes og dommernes adgang til og fra spillebanen må derfor være sikret, enten gjerder, skiller etc. eller ved hjelp av sikkerhetspersonell, slik at dette ikke kan skje. 4. ROMFASILITETER - SPORT 4.1 GARDEROBER FOR SPILLERE I direkte tilknytning til arenaen skal det være 2 stk. lagsgarderober. Garderobene skal være så like som mulig mht areal, og skal kunne benyttes av inntil 25 personer. Lagsgarderobene skal ligge så nær hverandre som mulig, og i samme bygg/tribune.anbefalt minimumsstørrelse er 50m2. Det skal være et tilliggende dusjareal med minimum 5 dusjhoder. Det skal være tilgang på varmt og kaldt vann. Dusjarealene skal være rene og delikate. I hver garderobe skal det være minimum ett toalett. Det anbefales i tillegg ett urinal. 4.2 GARDEROBE FOR DOMMERE Det skal være egen garderobe for dommerne med tilliggende dusjareal med minimum 1 stk dusjhode. Garderoben skal være til bruk for inntil 4 personer, og anbefalt minimumsstørrelse er 15 m2. Arenaen skal kunne håndtere dommertrio av to kjønn på en slik måte at omkledning 7. ARENASERVICE 7.1 FORFRISKNINGER Arenaen må ha minst ett utsalg for forfriskninger. Dersom arenaen har i bruk flere tribuner skal det være minimum ett utsalg pr. tribune. Utsalget skal ha god kapasitet, være rent, tiltalende og lett tilgjengelig. Eventuelle krav fra offentlige myndigheter skal innfris. Alle drikkevarer skal selges i pappkrus. Flasker, bokser etc. tillates ikke. 7.2 TOALETTER Arenaen skal et rimelig antall toaletter i forhold til normal tilskuermengde. Toalettene skal være så nær publikumsområdene som mulig, være rene og tiltalende, og klart merket mht kjønn. Publikum skal ikke tilbys toaletter i garderobeområdet. 7.3 MEDISINSK BEREDSKAP Det skal minimum være 1 stk. behandlingsrom på arenaen. Rommet skal kunne benyttes til enkel behandling av skader og akutt sykdom blant spillere og/eller publikum Rommet skal kunne disponeres av lagenes medisinske personell, eller av autorisert medisinsk personell. Rommet skal være tydelig merket, ligge på bakkenivå med enkel adgang for båre og rullestol

21 I rommet skal det være følgende utstyr: Båre Behandlingsbenk Medisinskap med førstehjelpsutstyr, godkjent av lokal medisinsk myndighet Det anbefales at rommet er på minimum 10 m2, og har vask med varmt og kaldt vann. 7.4 HC-FASILITETER Det skal være avsatt spesiell plass på tribunen/arenaen for rullestolbrukere med ledsager. Antallet skal være bestemt ut fra lokalt behov, dog ikke mindre enn 3 plasser. Plassene må være så nær HC-parkering som mulig, og ha enkel adgang til arenaen. Det må være kioskmuligheter og toalett for rullestolbrukere i nær tilknytning til plassene. 38

22 Norges Fotballforbund 0840 Oslo Besøksadresse: Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J Telefon: (+47) Telefax: (+47)

Turneringsbestemmelsene. 3. divisjon menn

Turneringsbestemmelsene. 3. divisjon menn Turneringsbestemmelsene i NFF 3. divisjon menn Turneringsbestemmelsene NFF 3. divisjon menn NFF 3. divisjon består av 10 avd. a 14 lag (i S-N) og 2 avd. av 12 lag (i N-N): Avd. 1 adm. av OFK (lag fra ØFK

Detaljer

Turneringsbestemmelser for lag frå SFFK 2.divisjon damer

Turneringsbestemmelser for lag frå SFFK 2.divisjon damer Turneringsbestemmelser for lag frå SFFK 2.divisjon damer Turneringsbestemmelsene for 2.divisjon damer SFFK er basert på Turneringsbestemmelsene for 3.divisjon menn SFFK og de nye Turneringsbestemmelsene

Detaljer

Turneringsbestemmelser NM J19 2016

Turneringsbestemmelser NM J19 2016 Turneringsbestemmelser NM J19 2016 Innhold 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER... 1 2. Premier... 2 3. ORGANISERING ANSVARSFORHOLD... 3 4. KONKURRANSESYSTEM... 3 5. ARENAENE... 4 6. KAMPORGANISERING... 6

Detaljer

TURNERINGSBESTEMMELSER NFF 1. Div kvinner 2015

TURNERINGSBESTEMMELSER NFF 1. Div kvinner 2015 TURNERINGSBESTEMMELSER NFF 1. Div kvinner 2015 Dersom det ikke er overensstemmelse mellom disse turneringsbestemmelsene og NFFs Lov og Reglementer, gjelder NFFs Lov og Reglementer. 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER

Detaljer

TURNERINGSBESTEMMELSER NFF 1. Div kvinner 2016

TURNERINGSBESTEMMELSER NFF 1. Div kvinner 2016 TURNERINGSBESTEMMELSER NFF 1. Div kvinner 2016 Dersom det ikke er overensstemmelse mellom disse turneringsbestemmelsene og NFFs Lov og Reglementer, gjelder NFFs Lov og Reglementer. 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER

Detaljer

TURNERINGSBESTEMMELSER PILOT NASJONAL G16 SERIE 2015

TURNERINGSBESTEMMELSER PILOT NASJONAL G16 SERIE 2015 TURNERINGSBESTEMMELSER PILOT NASJONAL G16 SERIE 2015 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER 1.1 Nasjonal G 16 serie består av 16 lag fordelt på 2 avdelinger av 8 lag. Det spilles enkel serie på våren og deretter

Detaljer

NFF 3. divisjon, menn

NFF 3. divisjon, menn NFF 3. DIVISJON, MENN, 2013. NFF 3. divisjon, menn Turneringsbestemmelser NFF 3. divisjon, menn, 2013. Norges Fotballforbund TURNERINGSBESTEMMELSER NFF 3. DIVISJON 2013 Dersom det ikke er overensstemmelse

Detaljer

Turneringsbestemmelser. 2. divisjon menn 2008

Turneringsbestemmelser. 2. divisjon menn 2008 Turneringsbestemmelser 2. divisjon menn 2008 Turneringsbestemmelser 2. divisjon menn 2008 Dersom det ikke er overensstemmelse mellom NFFs Lov og Reglementer og disse turneringsbestemmelser, gjelder NFFs

Detaljer

G13 cup i Vigrahallen

G13 cup i Vigrahallen G13 cup i Vigrahallen Vigra IL har igjen gleden av å kunne invitere 2002 lagene til egen fotballcup i Vigrahallen. Denne gangen arrangeres cupen lør. 7. og søn. 8. Nov. 2015 I fjor hadde vi besøk av 24

Detaljer

TURNERINGSBESTEMMELSER NMG-16 2009

TURNERINGSBESTEMMELSER NMG-16 2009 TURNERINGSBESTEMMELSER NMG-16 2009 TURNERINGSBESTEMMELSER NMG-16 2009 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER 1.1 Kamper om Norgesmesterskapet for G-16 lag kan finne sted hvert år. Forbundsstyret tar ut de klubbene

Detaljer

Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015

Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015 Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015 Innhold 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER... 1 2. Premier... 2 3. ORGANISERING ANSVARSFORHOLD... 3 4. KONKURRANSESYSTEM... 3 5. ARENAENE... 4 6. KAMPORGANISERING...

Detaljer

Turneringsbestemmelser Adeccoligaen 2012

Turneringsbestemmelser Adeccoligaen 2012 Turneringsbestemmelser Adeccoligaen 2012 TURNERINGSBESTEMMELSER NFF ADECCOLIGAEN 2012 Dersom det ikke er overensstemmelse mellom NFFs Lov og Reglementer og disse Turneringsbestemmelser, gjelder NFFs Lov

Detaljer

Turneringsbestemmelser. NM Kvinner 2012

Turneringsbestemmelser. NM Kvinner 2012 Turneringsbestemmelser NM Kvinner 2012 GN-ELEMENT: 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER 1.1 Kamper om Norgesmesterskapet for kvinnelag skal finne sted hvert år. Forbundsstyret tar hvert år ut de klubbene

Detaljer

Turneringsbestemmelser. NM Kvinner 2013

Turneringsbestemmelser. NM Kvinner 2013 Turneringsbestemmelser NM Kvinner 2013 GN-ELEMENT: 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER 1.1 Kamper om Norgesmesterskapet for kvinnelag skal finne sted hvert år. Forbundsstyret tar hvert år ut de klubbene

Detaljer

NFF 3. divisjon, menn

NFF 3. divisjon, menn NFF 3. DIVISJON, MENN, 2011. NFF 3. divisjon, menn Turneringsbestemmelser NFF 3. divisjon, menn, 2011. Norges Fotballforbund Dersom det ikke er overensstemmelse mellom NFFs Lov og Reglementer og disse

Detaljer

TURNERINGSBESTEMMELSER NFF ODDSENLIGAEN 2015

TURNERINGSBESTEMMELSER NFF ODDSENLIGAEN 2015 TURNERINGSBESTEMMELSER NFF ODDSENLIGAEN 2015 Dersom det ikke er overensstemmelse mellom disse turneringsbestemmelsene og NFFs Lov og Reglementer, gjelder NFFs Lov og Reglementer. Innhold 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER...

Detaljer

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein.

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein. Turneringsreglement - Sør Cup 2014 Sør Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Klassene J10, J11, J12, G7, G8, G9, G10, G11 og G12 spilles

Detaljer

TURNERINGSBESTEMMELSER TIPPELIGAEN 2015

TURNERINGSBESTEMMELSER TIPPELIGAEN 2015 TURNERINGSBESTEMMELSER TIPPELIGAEN 2015 Innhold 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER... 2 2. PREMIERING... 3 3. ORGANISERING ANSVARSFORHOLD... 4 4. KONKURRANSESYSTEM... 4 5. ARENAENE... 6 6. KAMPORGANISERING...

Detaljer

Turneringsbestemmelser Toppserien 2010

Turneringsbestemmelser Toppserien 2010 Turneringsbestemmelser Toppserien 2010 TURNERINGSBESTEMMELSER NFF TOPPSERIEN 2010 Dersom det ikke er overensstemmelse mellom NFFS Lov og Reglementer og disse turneringsbestemmelser, gjelder NFFs Lov og

Detaljer

Turneringsbestemmelser NFF 3. DIVISJON, MENN, 2015

Turneringsbestemmelser NFF 3. DIVISJON, MENN, 2015 Turneringsbestemmelser NFF 3. DIVISJON, MENN, 2015 Dersom det ikke er overensstemmelse mellom NFFs Lov og Reglementer og disse turneringsbestemmelser, gjelder NFFs Lov og Reglementer. Innhold 1. Deltakelse/Rettigheter/Plikter...

Detaljer

Turneringsbestemmelser NM Menn 2013

Turneringsbestemmelser NM Menn 2013 -ELEMENT: Turneringsbestemmelser NM Menn 2013 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER 1.1 Kamper om Norgesmesterskapet for menn skal finne sted hvert år. Forbundsstyret tar hvert år ut minst 250 klubber som

Detaljer

G14 cup i Vigrahallen

G14 cup i Vigrahallen G14 cup i Vigrahallen Vigra IL har igjen gleden av å kunne invitere 2002 lagene til egen fotballcup i Vigrahallen. Denne gangen arrangeres cupen lør. 5. og søn. 6. Nov. 2016 I fjor hadde vi en cup preget

Detaljer

KAPITTEL 1: Kampreglement

KAPITTEL 1: Kampreglement Turneringsreglement for Ålesund Bymesterskap G13-2017 Ålesund Bymesterskap G13 spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Arrangør Spjelkavik

Detaljer

For Eliteserien i futsal 2013/2014 gjelder NFFs Lov og Reglementer 2013 med de tilpasninger som fremkommer i den følgende informasjonen.

For Eliteserien i futsal 2013/2014 gjelder NFFs Lov og Reglementer 2013 med de tilpasninger som fremkommer i den følgende informasjonen. Turneringsbestemmelser. ELITESERIEN I FUTSAL FOR SENIOR MENN SESONGEN 2013/2014 For Eliteserien i futsal 2013/2014 gjelder NFFs Lov og Reglementer 2013 med de tilpasninger som fremkommer i den følgende

Detaljer

Turneringsbestemmelser Futsal 1. divisjon menn 2008/09.

Turneringsbestemmelser Futsal 1. divisjon menn 2008/09. Turneringsbestemmelser Futsal 1. divisjon menn 2008/09. Dersom det ikke er overensstemmelse mellom NFFs Lov og Reglementer og disse turneringsbestemmelser, gjelder NFFs Lov og Reglementer. 1. Deltakelse/Rettigheter/Plikter

Detaljer

TURNERINGSBESTEMMELSER NFF TOPPSERIEN 2015

TURNERINGSBESTEMMELSER NFF TOPPSERIEN 2015 TURNERINGSBESTEMMELSER NFF TOPPSERIEN 2015 Dersom det ikke er overensstemmelse mellom disse turneringsbestemmelsene og NFFs Lov og Reglementer, gjelder NFFs Lov og Reglementer. 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER

Detaljer

Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014

Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014 Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014 NIC spilles etter FIFAs og NFFs reglementer for 11 - er fotball i aldersklassen G16, med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Jury

Detaljer

FAIR PLAY HÅNDHILSNING... 17

FAIR PLAY HÅNDHILSNING... 17 Turneringsbestemmelser Adidas Cup 2016 Innhold 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER... 2 2. PREMIER... 2 3. ORGANISERING ANSVARSFORHOLD... 3 4. KONKURRANSESYSTEM... 4 5. ARENAENE... 5 6. KAMPORGANISERING...

Detaljer

FUTSAL NORGES FOTBALLFORBUND BESTEMMELSER FOR ELITESERIEN I FUTSAL SENIOR MENN SESONGEN 2015-2016

FUTSAL NORGES FOTBALLFORBUND BESTEMMELSER FOR ELITESERIEN I FUTSAL SENIOR MENN SESONGEN 2015-2016 NORGES FOTBALLFORBUND FUTSAL BESTEMMELSER FOR ELITESERIEN I FUTSAL SENIOR MENN SESONGEN 2015-2016 1. Deltakelse, rettigheter og plikter 2. Organisering og ansvarsforhold 3. Konkurransesystem 4. Arenae

Detaljer

Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16.

Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16. Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16. Gutteklassene spilles lørdag 7. mars og jenteklassene

Detaljer

E-CUP 2012/13 Dersom det i denne presentasjonen er avvik i forhold til gjeldende reglement fra UEFA, vil selvfølgelig UEFAs reglement være gjeldende

E-CUP 2012/13 Dersom det i denne presentasjonen er avvik i forhold til gjeldende reglement fra UEFA, vil selvfølgelig UEFAs reglement være gjeldende Dersom det i denne presentasjonen er avvik i forhold til gjeldende reglement fra UEFA, vil selvfølgelig UEFAs reglement være gjeldende. DELTAKERE: UCL: Molde FK inn i 2. kval.runde, 17-18/7 UEL: Aalesunds

Detaljer

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011 Døvemesterskap i fotball Reglement (oppdatert 25.02.2011) Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011 1. Tildeling av mesterskap Hvert

Detaljer

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012 Døvemesterskap i fotball Reglement (oppdatert 04.04.2012) Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012 1. Tildeling av mesterskap Hvert

Detaljer

TURNERINGSBESTEMMELSER NFF OBOS-LIGAEN 2015

TURNERINGSBESTEMMELSER NFF OBOS-LIGAEN 2015 TURNERINGSBESTEMMELSER NFF OBOS-LIGAEN 2015 Dersom det ikke er overensstemmelse mellom disse turneringsbestemmelsene og NFFs Lov og Reglementer, gjelder NFFs Lov og Reglementer. Innhold 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER...

Detaljer

NOVEMBERTURNERINGEN MED ET BUDSKAP :STOPP VOLDEN TURNERINGEN 2013 KAMPREGLEMENT

NOVEMBERTURNERINGEN MED ET BUDSKAP :STOPP VOLDEN TURNERINGEN 2013 KAMPREGLEMENT NOVEMBERTURNERINGEN MED ET BUDSKAP :STOPP VOLDEN TURNERINGEN 2013 KAMPREGLEMENT :STOPP VOLDEN TURNERINGEN NOVEMBERTURNERINGEN MED ET BUDSKAP KAMPREGLEMENT SPILLEBERETTIGELSE En spiller er spilleberettiget

Detaljer

Turneringsreglement for Camp Stavanger 2012 (13 og 14 år)

Turneringsreglement for Camp Stavanger 2012 (13 og 14 år) Turneringsreglement for Camp Stavanger 2012 (13 og 14 år) Camp Stavanger spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Jury Det vil bli oppnevnt

Detaljer

Turneringsbestemmelser Tippeligaen 2013

Turneringsbestemmelser Tippeligaen 2013 Turneringsbestemmelser Tippeligaen 2013 2013 TURNERINGSBESTEMMELSER TIPPELIGAEN 2013 Dersom det ikke er overensstemmelse mellom NFFs Lov og Reglementer og disse turneringsbestemmelser, gjelder NFFs Lov

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 355951v1 1. november 2011

Deres ref: Vår ref: 355951v1 1. november 2011 Document Number: 355951 RUNDSKRIV NR. 9/11 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Fair Play-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Eliteserien futsal Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder

Detaljer

Regler HamKams TalentCup Jenter J13-J16.

Regler HamKams TalentCup Jenter J13-J16. Regler HamKams TalentCup Jenter J13-J16. Talentcupen spilles etter NFF s lover og regler for gutter og jenter. I 11er-klassen gjelder reglene for 9er-fotball i aldersklassen 13 år, med unntak av bestemmelsene

Detaljer

Adidas Cup turneringsbestemmelser

Adidas Cup turneringsbestemmelser Vind Idrettslag Adidas Cup 2017- turneringsbestemmelser Dato: 14. November 2016 web: www.adidascup.no e.post: adidascup@vindil.no Innhold Side 1 Deltakelse / rettigheter / plikter / Arangørinformasjon

Detaljer

Reglement Kanonball NTBIK 2017

Reglement Kanonball NTBIK 2017 Reglement Kanonball NTBIK 2017 Alle kamper spilles i overensstemmelse med det etterfølgende reglement og håndbok for Norges Bedriftsidrettsforbund. 1. Spillebanen Banen deles opp i to like store spillefelt.

Detaljer

Turneringsreglement TA-Cupen 2014

Turneringsreglement TA-Cupen 2014 Turneringsreglement TA-Cupen 2014 TA-Cupen spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Turneringsreglementet er delt opp i tre avdelinger: Kampreglement

Detaljer

Turneringsbestemmelser NORSK TIPPING LIGAEN, MENN, 2017

Turneringsbestemmelser NORSK TIPPING LIGAEN, MENN, 2017 Turneringsbestemmelser NORSK TIPPING LIGAEN, MENN, 2017 Dersom det ikke er overensstemmelse mellom NFFs Lov og Reglementer og disse turneringsbestemmelser, gjelder NFFs Lov og Reglementer. Innhold 1. Deltakelse/Rettigheter/Plikter...

Detaljer

Velkommen til MX Sport Cup 2015 13.-14. juni på Søndre Land stadion

Velkommen til MX Sport Cup 2015 13.-14. juni på Søndre Land stadion Velkommen til MX Sport Cup 2015 13.-14. juni på Søndre Land stadion Vi har i år gleden av å ønske velkommen til MX Sport Cup i Søndre Land for 27. gang 112 lag skal over to dager spille 224 kamper Vi håper

Detaljer

Spilleregler Futsal barn Oslo fotballkrets 2013/2014

Spilleregler Futsal barn Oslo fotballkrets 2013/2014 Spilleregler Futsal barn Oslo fotballkrets 2013/2014 NFFs Lov og Reglement 2013 gjelder også for Futsal-serien. Punktene som er poengtert her er særregler for Futsal-serien i Oslo fotballkrets. Regel 1

Detaljer

Lørenskog IF Akademi Cup spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet.

Lørenskog IF Akademi Cup spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Turneringsreglement Turneringsreglement Lørenskog IF U13 Akademi Cup 2017 Lørenskog IF Akademi Cup spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet

Detaljer

Sparebank 1 Telemark Cup - ungdom

Sparebank 1 Telemark Cup - ungdom Sparebank 1 Telemark Cup - ungdom Fotballturnering for ungdom i alderen 13-19 år. Turneringsreglement Revisjon 1.4 101120 Urædd FK, Postboks 101, 3901 Porsgrunn Tel: 35554060 Fax: 35554060 E-mail: post@uredd-fk.no

Detaljer

1.5. Straffesparkfeltet følger den heltrukne 6-meterslinjen på banen Straffesparkmerket er rett foran hvert mål på 6-meterslinjen.

1.5. Straffesparkfeltet følger den heltrukne 6-meterslinjen på banen Straffesparkmerket er rett foran hvert mål på 6-meterslinjen. TURNERINGSREGLER De vanlige spilleregler med følgende unntak: 1. SPILLEBANEN. 1.1. Banen er identisk med Askøy forum håndballbane. 1.2. Oppmerkingen følger de vanlige håndballinjer. En innbyttersone merkes

Detaljer

FAIR PLAY HÅNDHILSNING SPILLEBANEN SPILLEREGLER... 19

FAIR PLAY HÅNDHILSNING SPILLEBANEN SPILLEREGLER... 19 Turneringsbestemmelser Adidas Cup 2016 Innhold 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER... 2 2. PREMIER... 2 3. ORGANISERING ANSVARSFORHOLD... 3 4. KONKURRANSESYSTEM... 4 5. ARENAENE... 5 6. KAMPORGANISERING...

Detaljer

Terminlistemøte 4. div. menn 2017

Terminlistemøte 4. div. menn 2017 Terminlistemøte 4. div. menn 2017 Møtedato: Til stede SFK: Til stede 4. div: Tirsdag 17. januar, Colorline Stadion, Ålesund Jonas Pedersen Bergsøy IL, Emblem IL, FK Sykkylven, Godøy IL, Hareid IL, IL Hødd,

Detaljer

Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball

Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Innhold: - Sesongen 2013 - Kamprapporter - Kampreglement - Forsikringer - Fair Play - Eventuelt - spørsmål

Detaljer

Fjord Line cup barn 2016

Fjord Line cup barn 2016 Turneringsreglement Fjord Line cup barn 2016 5 er og 7 er fotballturnering for barn i alderen 7-12 år. 7-10 årsklasser spiller med 5 spillere 11-12 årsklasser spiller med 7 spillere Revisjon 1.0 07.12.2015

Detaljer

Turneringsbestemmelser NM J

Turneringsbestemmelser NM J Turneringsbestemmelser NM J19 2017 Innhold 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER... 1 2. Premier... 2 3. ORGANISERING ANSVARSFORHOLD... 3 4. KONKURRANSESYSTEM... 4 5. ARENAENE... 5 6. KAMPORGANISERING... 6

Detaljer

Turneringsbestemmelser NM G

Turneringsbestemmelser NM G Turneringsbestemmelser NM G16 2016 Innhold 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER... 2 2. PREMIER... 3 3. ORGANISERING ANSVARSFORHOLD... 3 4. KONKURRANSESYSTEM... 4 5. ARENAENE... 5 6. KAMPORGANISERING... 6

Detaljer

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. MoSenteret Cup til minne om Randulf Alteren 15-17. mars 2013

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. MoSenteret Cup til minne om Randulf Alteren 15-17. mars 2013 Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til MoSenteret Cup til minne om Randulf Alteren 15-17. mars 2013 i Stålhallen for aldersgruppen 1997-2006 PÅMELDING: All påmelding skjer på Cup Assist via http://moilbu.no

Detaljer

Haslum Vårcup 2015. Velkommen til Haslum Vårcup 2015

Haslum Vårcup 2015. Velkommen til Haslum Vårcup 2015 Haslum Vårcup 2015 Velkommen til Haslum Vårcup 2015 Haslum IL, fotballgruppa, ønsker igjen velkommen til fotballcup på Haslumanlegget. Vårcupen er et tilbud rettet til de klubber som ivaretar breddelagene

Detaljer

Turneringsreglement DNB Sarpsborg Cup 2015

Turneringsreglement DNB Sarpsborg Cup 2015 Turneringsreglement DNB Sarpsborg Cup 2015 DNB Sarpsborg Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Klassene J8, J9, J10, J11, J12, G7,

Detaljer

V1,1 Brukermanual. Elektronisk kamprapport - FIKS. Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen

V1,1 Brukermanual. Elektronisk kamprapport - FIKS. Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen Elektronisk kamprapport - FIKS V1,1 Brukermanual Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: 04 420 www.fotball.no Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 4 2 Ansvarsforhold...

Detaljer

Turneringsreglement Norway Cup 2012

Turneringsreglement Norway Cup 2012 Turneringsreglement Norway Cup 2012 Norway Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet er utarbeidet i nært samarbeid med Norges

Detaljer

Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013

Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013 Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013 2 Innhold: Punkt Side Innledning 3 Kampreglement 4 Konkurranse- og sanksjonsreglement 7 Reglement for spilleberettigelse 10 Turneringsjury 11 Innledning Reglementet

Detaljer

Terminlistemøte 5. div. menn 2017

Terminlistemøte 5. div. menn 2017 Terminlistemøte 5. div. menn 2017 Møtedato: Til stede SFK: Til stede 4. div: Tirsdag 17. januar, Colorline Stadion, Ålesund Jonas Pedersen Blindheim IL, Ellingsøy IL, Giske IL, SK Herd, Hovdebygda IL,

Detaljer

Turneringsreglement Norway Cup 2015

Turneringsreglement Norway Cup 2015 Norway Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet er utarbeidet i nært samarbeid med Norges Fotballforbund og er i grove trekk

Detaljer

TIL LAGENE I VOLLEYBALLSERIEN 2015/2016 Vi ber lagene gjøre seg kjent med reglementet før seriestart.

TIL LAGENE I VOLLEYBALLSERIEN 2015/2016 Vi ber lagene gjøre seg kjent med reglementet før seriestart. HORDALAND BEDRIFTSIDRETTSKRETS Kniksens Plass 3 (Brann Stadion) Postboks 6143, 5892 BERGEN Tlf. sentralb. 55 59 58 00, Tlf. direkte 55 59 58 52 Mail: janove.oijordsbakken@bedriftsidrett.no TIL LAGENE I

Detaljer

Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014

Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014 A: Kampreglement A1: Aldersklasser Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014 13 år: Klasse C: Lillegutter født 2001 Klasse D: Lillejenter født 2001 7er fotball 12 år: Klasse E: Lillegutter født 2002

Detaljer

Reglement for bedriftsfotball

Reglement for bedriftsfotball Reglement for bedriftsfotball Pkt. 1 1.1 Spillernes utstyr Det skal være forskjell på lagenes drakter. Målmannens drakt skal skille seg tydelig ut fra de andre. Draktene skal være nummererte og like for

Detaljer

LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 - TURNERINGSREGLEMENT

LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 - TURNERINGSREGLEMENT TURNERINGSREGLEMENT Public LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 spilles etter NFF s reglement med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. JURY Turneringens jury består av seks medlemmer, en representant

Detaljer

FUTSAL NORGES FOTBALLFORBUND BESTEMMELSER FOR 1. OG 2. DIVISJON FUTSAL SENIOR KVINNER OG MENN SESONGEN 2015/2016

FUTSAL NORGES FOTBALLFORBUND BESTEMMELSER FOR 1. OG 2. DIVISJON FUTSAL SENIOR KVINNER OG MENN SESONGEN 2015/2016 NORGES FOTBALLFORBUND FUTSAL BESTEMMELSER FOR 1. OG 2. DIVISJON FUTSAL SENIOR KVINNER OG MENN SESONGEN 2015/2016 1. Deltakelse, rettigheter og plikter 2. Organisering og ansvarsforhold 3. Divisjonsinndeling,

Detaljer

Retningslinjer for 2010 for ileggelse av sanksjoner og bruk av video

Retningslinjer for 2010 for ileggelse av sanksjoner og bruk av video RUNDSKRIV NR. 08/10 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Fair Play-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Telekiosken Futsalliga Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder Til NFFs komiteer

Detaljer

Officiella regler! Detta är en översättning av de engelska reglerna som alltid är det som gäller!

Officiella regler! Detta är en översättning av de engelska reglerna som alltid är det som gäller! Officiella regler! Detta är en översättning av de engelska reglerna som alltid är det som gäller! 1. Regler Den European Youth Academy Football League vil bli spilt i samsvar med gjeldende deler av FIFA

Detaljer

JURY Turneringens jury skal bestå av fire medlemmer som velges på lagledermøte.

JURY Turneringens jury skal bestå av fire medlemmer som velges på lagledermøte. Turneringsreglement Midnattsol cup Midnattsol cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. JURY Turneringens jury skal bestå av fire medlemmer

Detaljer

Turneringsreglement DOMUS CUP OPPDAL 2014

Turneringsreglement DOMUS CUP OPPDAL 2014 Turneringsreglement DOMUS CUP OPPDAL 2014 DOMUS CUP OPPDAL 2014 spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet er utarbeidet etter modell fra

Detaljer

Turneringsreglement - Sør Cup 2016

Turneringsreglement - Sør Cup 2016 Turneringsreglement - Sør Cup 2016 Sør Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Klassene J8, J9, J10, J11, J12, G7, G8, G9, G10, G11

Detaljer

Turneringsreglement JENTEFESTIVALEN 2017

Turneringsreglement JENTEFESTIVALEN 2017 Turneringsreglement JENTEFESTIVALEN 2017 Jentefestivalen spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet er utarbeidet etter modell fra Norway

Detaljer

Urædd Supercup er, 7 er og 9 er fotballturnering for barn i alderen år. Turneringsreglement

Urædd Supercup er, 7 er og 9 er fotballturnering for barn i alderen år. Turneringsreglement Turneringsreglement Urædd Supercup 2018 5 er, 7 er og 9 er fotballturnering for barn i alderen 10-14 år. 10 årsklasser spiller med 5 spillere 11-12 årsklasser spiller med 7 spillere 13-14 årsklasser spiller

Detaljer

REGLEMENT FOR SPAREBANK 1-CUP 2017 INNHOLD

REGLEMENT FOR SPAREBANK 1-CUP 2017 INNHOLD REGLEMENT FOR SPAREBANK 1-CUP 2017 INNHOLD 1. SPILLEBERETTIGELSE: 2 2. OVERÅRIGE SPILLERE: 2 3. FRAMMØTE: 2 4. DRAKTLIKHET: 2 5. SPILLETID: 2 6. SLUTTSPILL: 3 7. JURY OG PROTESTER: 3 8. SPILLEREGLER: 4

Detaljer

Vesterålen, Hulløy, Berserk, Pumas, Othilienborg, Vadmyra, Krohnsminde, Lillehammer, OSI, Klemetsrud og Ulefoss. Sund Sartor trakk laget 11.03.15.

Vesterålen, Hulløy, Berserk, Pumas, Othilienborg, Vadmyra, Krohnsminde, Lillehammer, OSI, Klemetsrud og Ulefoss. Sund Sartor trakk laget 11.03.15. PLAYOFF I SKIEN 14.-15.03.15 Følgende lag er klare for Playoff i Skien 14.-15.03.15: Vesterålen, Hulløy, Berserk, Pumas, Othilienborg, Vadmyra, Krohnsminde, Lillehammer, OSI, Klemetsrud og Ulefoss. Sund

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 355951v1 23. November 2013. Turneringsbestemmelser Futsal Eliteserien Menn og 1 og 2. div Senior Kvinner og menn.

Deres ref: Vår ref: 355951v1 23. November 2013. Turneringsbestemmelser Futsal Eliteserien Menn og 1 og 2. div Senior Kvinner og menn. Document Number: 355951 RUNDSKRIV NR. 08/13 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Oddsen-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Eliteserien i futsal Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder

Detaljer

Fjord Line cup ungdom 2018

Fjord Line cup ungdom 2018 Turneringsreglement Fjord Line cup ungdom 2018 9 er fotballturnering for ungdom i alderen 13 år. 11 er fotballturnering for ungdom i alderen 14-16 år. Revisjon 1.0 08.11.2017 Urædd Fotball, E-mail: post@uredd-fk.no

Detaljer

1.5. Straffesparkfeltet følger den heltrukne 6-meterslinjen på banen Straffesparkmerket er rett foran hvert mål på 6-meterslinjen.

1.5. Straffesparkfeltet følger den heltrukne 6-meterslinjen på banen Straffesparkmerket er rett foran hvert mål på 6-meterslinjen. TURNERINGSREGLER De vanlige spilleregler med følgende unntak: 1. SPILLEBANEN. 1.1. Banen er identisk med Askøy forum håndballbane. 1.2. Oppmerkingen følger de vanlige håndballinjer. En innbyttersone merkes

Detaljer

Turneringsreglement TA-Cupen 2015

Turneringsreglement TA-Cupen 2015 Turneringsreglement TA-Cupen 2015 TA-Cupen spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Turneringsreglementet er delt opp i tre avdelinger: Kampreglement

Detaljer

Turneringsreglement Haugesunds Avis Gatecup 2014

Turneringsreglement Haugesunds Avis Gatecup 2014 Turneringsreglement Haugesunds Avis Gatecup 2014 Arr.: Kolnes IL Haugesund Avis Gateup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT FOR. (Generalsponsor Fauske Sprint) CUP Trenere, lagledere og spillere plikter å sette seg inn i og etterfølge reglementet.

TURNERINGSREGLEMENT FOR. (Generalsponsor Fauske Sprint) CUP Trenere, lagledere og spillere plikter å sette seg inn i og etterfølge reglementet. TURNERINGSREGLEMENT FOR (Generalsponsor Fauske Sprint) CUP 2016 Trenere, lagledere og spillere plikter å sette seg inn i og etterfølge reglementet. Registrering av lag: Alle lag skal registreres i sekretariatet

Detaljer

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. Randulf Alteren Cup. 21-23. mars 2014

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. Randulf Alteren Cup. 21-23. mars 2014 Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til Randulf Alteren Cup 21-23. mars 2014 i Stålhallen for aldersgruppen 1998-2007 For miniputter/lillegutter/lillejenter: 5er fotball For Smågutter/småjenter og Gutter/Jenter:

Detaljer

INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015

INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015 INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015 NFF Trøndelag Trondheim www.fotball.no/trondelag Besøksadresse: Lerkendal Stadion, 7031 TRONDHEIM Tlf 73821460 Fax 73821470 Trøndelag

Detaljer

Turneringsreglement Haugesunds Avis Gatecup 2011

Turneringsreglement Haugesunds Avis Gatecup 2011 Turneringsreglement Haugesunds Avis Gatecup 2011 Arr.: Kolnes IL Haugesund Avis Gateup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet

Detaljer

10 RETNINGSLINJER FOR 5- OG 7-MANNS INNENDØRS FOTBALL.

10 RETNINGSLINJER FOR 5- OG 7-MANNS INNENDØRS FOTBALL. 10 RETNINGSLINJER FOR 5- OG 7-MANNS INNENDØRS FOTBALL. 10.1 Alminnelig bestemmelse: Der hvor intet annet er bestemt, gjelder det vanlige reglement for fotball. Dispensasjon av etterfølgende regler kan

Detaljer

for klassene 6år 12år

for klassene 6år 12år TURNERINGSREGLER under Faaberg-Turneringen for klassene 6år 12år Det spilles etter Norges Fotballforbunds spilleregler og retningslinjer barnefotball (6 12 år), se: https://www.fotball.no/lov-ogreglement/spilleregler/spilleregler---barnefotball-612-ar/#toppen

Detaljer

SORTLAND IDRETTSLAG. Skibsgården Cup Jente- og dameturnering i Blåbyhallen Sortland Storhall

SORTLAND IDRETTSLAG. Skibsgården Cup Jente- og dameturnering i Blåbyhallen Sortland Storhall SORTLAND IDRETTSLAG Skibsgården Cup 2015 Jente- og dameturnering i Blåbyhallen Sortland Storhall 14-15. mars 2015 Velkommen til fotballturnering Nå er gruppeinndeling og kampoppsett klart. Vi har 45 påmeldte

Detaljer

stadionopplysningsskjema sesongen 2011 Klubb: Norges FotballForbuNd VersjoN: mars 2008

stadionopplysningsskjema sesongen 2011 Klubb: Norges FotballForbuNd VersjoN: mars 2008 Klubb: Norges Fotballforbund Versjon: mars 2008 Generell informasjon For klubbene i følgende konkurransesystem: Tippeligaen, Adeccoligaen, Toppserien. NM sluttspillkamper (fra og med kvartfinaler) 1. divisjon

Detaljer

SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014

SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014 SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014 Spillereglene følger Norges Fotballforbunds regler for spill på små baner 2011 i kapitlet som heter «Spilleregler for femmerfotball for ungdom og voksne», men med særtilpasninger.

Detaljer

Turneringsreglement. Vinterserien spilles etter NFF s reglement med unntak av de endringer som fremgår i dette dokumentet.

Turneringsreglement. Vinterserien spilles etter NFF s reglement med unntak av de endringer som fremgår i dette dokumentet. Fjellhamar FK s Vinterserie 2015 (Vinterserien) spilles som seriespill med tilhørende sluttspill i alle klasser med unntak av de yngste klassene (12 år og yngre) i tråd med Norges Fotballforbunds (NFF)

Detaljer

Turneringsreglement Norway Cup 2017

Turneringsreglement Norway Cup 2017 Norway Cup spilles etter FIFAs, NFFs og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités (NIFs) "Bestemmelser om barneidrett" kapittel 2. for konkurranser i barneidretten, med unntak av de endringer

Detaljer

NYTT OG NYTTIG FOR DOMMERE 2015

NYTT OG NYTTIG FOR DOMMERE 2015 NYTT OG NYTTIG FOR DOMMERE 2015 Nytt fra dommerkomiteen Komiteen 2015: Arnor Dingen (leder) Trond Johannessen Birger Vik Petter Toppe Kai Erik Steen Eli Haugen (sekretær ) (C) T. Gausemel Dommerkomiteens

Detaljer

UOFFISIELT NM I 7 ER FOTBALL FOR EVERK HERRER

UOFFISIELT NM I 7 ER FOTBALL FOR EVERK HERRER UOFFISIELT NM I 7 ER FOTBALL FOR EVERK HERRER 1. Teknisk avvikling 1.1 Generelle bestemmelser. 1.1.0 Deltakende everk kan stille med inntil 2 lag. Arrangør kan sette ett tak på deltaker lag, dersom dette

Detaljer

TEORIPRØVE 2008 - Oslo Fotballkrets FASIT

TEORIPRØVE 2008 - Oslo Fotballkrets FASIT TEORIPRØVE 2008 - Oslo Fotballkrets FASIT 1. En utespiller bytter plass med keeper midt under kampen, uten å underrette dommeren. Like etter reddes et skudd av den spiller som nå har keeperdrakten på seg.

Detaljer

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014 SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014 For alle klasser gjelder at alle kamper skal være avviklet innen siste fastsatte spilledato i spilleplan for den enkelte avdeling. Kamper som spilles etter

Detaljer

Spilleregler Futsal barn/ungdom NFF Buskerud 2016/2017

Spilleregler Futsal barn/ungdom NFF Buskerud 2016/2017 Spilleregler Futsal barn/ungdom NFF Buskerud 2016/2017 NFFs Lov og Reglement 2016 gjelder også for Futsal-serien. Punktene som er poengtert her er særregler for Futsal-serien i NFF Buskerud. Regel 1 Spillebanen

Detaljer

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Laglederkveld ungdomsfotball Innhold: - Fair Play - Sesongen 2015 - Kamprapporter - Regelverk - Forsikringer - Eventuelt - spørsmål Fair Play Fair Play-møte

Detaljer

OBS OBS OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS OBS OBS KRETSSTYRET: OSLO BEDRIFTSIDRETTSKRETS Ekebergveien 101, 1178 OSLO, Tlf. 22 57 97 70. www.obik.no Bankgiro 9005.08.30828. Telefax. 22 19 10 86. Org.nummer 981 133 137 Leder: Bjørn Oppberget BAMA BIL Nestleder:

Detaljer

Kapittel 3. LAGSERIEN

Kapittel 3. LAGSERIEN 3.1 ORGANISERING Kapittel 3. LAGSERIEN 3.1.1 HERRER 3.1.1.1 Innledende bestemmelser 3.1.1.1.1 Den nasjonale lagserien Den nasjonale lagserien består av Stiga-ligaen 1., 2., 3. divisjon og dameserien. Serien

Detaljer